Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ÎN ITALIA, FINLANDA ȘI
ROMÂNIA
MATEI ALEXANDRU-CORNEL
MEDINȚU GEORGIANA-ALEXANDRA
MILITARU GRAȚIELA-DANIELA
MINISTERUL
EDUCAȚIEI
 DIN ITALIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ESTE UN
DEPARTAMENT AL GUVERNULUI
ITALIAN RESPONSABIL PENTRU
ADMINISTRAREA SISTEMULUI
ȘCOLAR NAȚIONAL. PÂNĂ ÎN 2008 S-
A NUMIT MINISTERUL EDUCAȚIEI
PUBLICE, IAR ÎN PREZENT ESTE
CUNOSCUT SUB DENUMIREA DE
MINISTERUL EDUCAȚIEI,
UNIVERSITĂȚII ȘI CERCETĂRII.
 ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
ITALIANĂ, PRIN EDUCAȚIE PUBLICĂ
SE INȚELEGE FUNCȚIA EDUCAȚIEI
ȘI PARȚIAL EDUCAȚIEI TINERILOR
ȚĂRII, PUNÂNDU-SE ACCENT, IN
MISIUNE ȘI FUNCȚIE
MINISTERULUI EDUCAȚIEI,
UNIVERSITĂȚILOR ȘI CERCETĂRII I SE ATRIBUIE
FUNCȚIILE ȘI SARCINILE STATULUI ÎN
DOMENIUL ȘCOLII, UNIVERSITĂȚII ȘI
PREGĂTIRII ARTISTICE AVANSATE, MUZICALE ȘI
DE DANS, CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ȘI
TEHNOLOGICE.

ÎN ACESTE TREI CANALE PRINCIPALE DE


INTERVENȚIE, CU EXCEPȚIA DOMENIILOR DE
COMPETENȚĂ REZERVATE ALTOR ORGANISME
ȘI ORGANIZAȚII, MINISTERUL ÎNDEPLINEȘTE,
DE ASEMENEA, FUNCȚII DE REGLEMENTARE,
SUSȚINERE ȘI SPORIRE A AUTONOMIEI
RECUNOSCUTE INSTITUȚIILOR ȘCOLARE,
UNIVERSITARE, ȘI DE CERCETARE.
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CULTURII DIN FINLANDA
ÎNVĂŢĂMÂNTUL FINLANDEZ PLEACĂ DE LA
UN CREZ SIMPLU: TOŢI COPIII SUNT
ÎNDREPTĂŢIŢI LA O EDUCAŢIE EGALĂ, NU SUNT
TRATAŢI DIFERIT ŞI NU SUNT ETICHETAŢI.
SCOPUL FINAL ESTE DEZVOLTAREA ABILITĂŢII
DE A ÎNVĂŢA ŞI PĂSTRAREA BUCURIEI
DESCOPERIRII DE NOI CUNOŞTINŢE PE
PARCURSUL ÎNTREGII VIEŢI. S-A URMĂRIT
SIMPLIFICAREA LA MAXIM ŞI IMPLEMENTAREA
UNEI VIZIUNI CLARE ŞI CONSECVENTE ASUPRA
EDUCAŢIEI.
CONSIDERATĂ UNA DINTRE
ŢĂRILE CU CEL MAI
PERFORMANT SISTEM DE
ÎNVĂŢĂMÂNT DIN LUME,
SITUÂNDU-SE AN DE AN ÎN
FRUNTEA TOPURILOR
INTERNAŢIONALE DE
SPECIALITATE. ACEASTĂ ŢARĂ
ATRAGE ATENŢIA LUMII
ATUNCI CÂND SE CONSTATĂ CĂ
ELEVII SĂI OBŢIN CONSTANT
POZIŢII DE TOP LA TESTELE
PISA – TESTE INTERNAŢIONALE
MENITE SĂ VERIFICE NU ATÂT
CUNOŞTINŢELE TINERILOR,
CÂT MAI ALES MODUL CUM
ATRIBUȚIILEATRIBUȚIILE
ȘI OBIECTIVELE
MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI
MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CULTURII
CULTURII INCLUD:
• CONDUCEREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE
A MĂSURILOR CONVENITE ÎN
PROGRAMUL GUVERNAMENTAL,
• PREGĂTIREA ACTELOR, DECRETELOR ȘI
DECIZIILOR PRIVIND RAMURA
ADMINISTRATIVĂ A MINISTERULUI,
• PREGĂTIREA BUGETULUI PENTRU
RAMURA ADMINISTRATIVĂ A
MINISTERULUI ȘI PREGĂTIREA ALTOR
ASPECTE LEGATE DE PLANIFICAREA
FINANCIARĂ;
• ÎNDRUMAREA AGENȚIILOR DIN CADRUL
RAMURII SALE ADMINISTRATIVE ȘI
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII DIN ROMÂNIA
MISIUNEA MINISTERULUI
ESTE DE A ORGANIZA ŞI DE A
CONDUCE SISTEMUL
NAŢIONAL AL EDUCAŢIEI,
FORMĂRII PROFESIONALE,
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE,
DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE
ŞI INOVĂRII ŞI EXERCITĂ
ATRIBUŢIILE STABILITE PRIN
LEGI ŞI PRIN ALTE ACTE
NORMATIVE DIN SFERA SA DE
ACTIVITATE.
STRATEGIA MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII DIN ROMÂNIA
MISIUNEA STRATEGICĂ: ASIGURAREA UNUI
ACCES ECHITABIL LA MEDII DE ÎNVĂȚARE
STRATEGIA PRIVIND SIGURE ȘI FLEXIBILE, CARE FACILITEAZĂ
INOVAREA ÎN PREDARE ȘI ÎNVĂȚARE PRIN
MODERNIZAREA UTILIZAREA UNUI MODEL DECIZIONAL
TRANSPARENT, BAZAT PE DATE CONCRETE.
INFRASTRUCTURII VIZIUNEA STRATEGICĂ: DECIZIILE PRIVIND
EDUCAȚIONALE 2017- INVESTIȚIILE ÎN INFRASTRUCTURA DE EDUCAȚIE
VOR CONTRIBUI LA ASIGURAREA ACCESULUI LA
2023 MEDII DE ÎNVĂȚARE CARE SPRIJINĂ
DEZVOLTAREA PERSONALĂ, COEZIUNEA SOCIALĂ
ȘI DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ.
ANALIZA COMPARATĂ A INSTITUȚIILOR PREZENTATE

    Din punct de vedere al numărului cadrelor


90
didactice în anul 2018
80
 Numărul elevilor din
70
Finlanda fiind de 564
60 100
50  Numărul elevilor din
40 Italia fiind de 8 milioane
30
 Numărul elevilor din
România fiind de 2,8
20
milioane
10

0
Finlanda: 85.... Italia: 822... România:...
    Din punct
    Din de de
punct vedere al fondurilor
vedere alocate
al fondurilor alocate

Finlanda – 2019 6.7%

 Populația Finlandei este de


5,518 milioane de locuitori
 Populația Italiei este de
Italia - 2019 3.8% 60,36 milioane de locuitori
 Populația României este de
19,41 milioane de locuitori

Romania – 2019 3.2%

1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0%

Din PIB
99.16%

99.20%
DIN PUNCT DE
99.15% 99.00%
Romania VEDERE AL
99.10%
99.05%
Finlanda GRADULUI DE
Italia
99.00%
98.95%
ALFABETIZARE
98.90% 98.84%
Italia
98.85%
98.80% Finlanda
98.75%
98.70% Romania
98.65% 1
DIN PUNCT DE VEDERE AL EVALUARILOR PISA
2019:
FINLANDA – LOCUL 3
ITALIA – LOCUL 25
ROMANIA – LOCUL 50
ASEMĂNĂRI ÎNTRE CELE 3 ȚĂRI:

• ACCESUL LA EDUCAȚIE ÎN ITALIA, FINLANDA ȘI ROMÂNIA ESTE


GRATUIT, ASTFEL ORICĂRUI COPIL I SE RESPECTĂ UN DREPT
FUNDAMENTAL ȘI ANUME, DREPTUL LA EDUCAȚIE.
• MINIMUL ANILOR DE STUDIU ÎN FIECARE DINTRE CELE TREI STATE
ESTE DE ZECE ANI.
DEOSEBIRI:

ȘCOLILE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI


NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DINTR-O CLASĂ
FUNCȚIA DE INSPECTOR ȘCOLAR
PRINCIPALELE PUNCTE FORTE ALE
COMPONENTEI PREZENTATE DIN ITALIA

EXISTENȚA UNEI OFERTE EDUCAȚIONALE ADAPTATĂ LA


NEVOILE DE FORMARE CERUTE DE PIAȚA MUNCII
FINALIZAREA PROIECTELOR
PRINCIPALELE PUNCTE FORTE ALE
COMPONENTEI PREZENTATE DIN FINLANDA

SISTEMUL ESTE UNUL EGALITARIST


CALITATEA PROFESORILOR FINLANDEZI
PRINCIPALELE PUNCTE FORTE ALE
COMPONENTEI PREZENTATE DIN ROMÂNIA

EXISTENȚA UNUI PLAN STRATEGIC AL INSTITUȚIEI ELABORAT


ATÂT PE TERMEN SCURT, MEDIU, CÂT ȘI LUNG
EXISTENȚA PROGRAMELOR DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ:
 ROMÂNII DE PRETUTINDENI
 ELEVI NON-UE
 STUDENȚI NON-UE
PRINCIPALELE PUNCTE SLABE ALE
COMPONENTEI PREZENTATE DIN ITALIA:

SLABA COOPERARE INTRE ORGANELE DE LA NIVEL


NAȚIONAL, REGIONAL ȘI LOCAL, CARE ACȚIONEAZĂ ÎN
DOMENIUL CONSILIERII ȘI ORIENTĂRII PROFESIONALE.
PRINCIPALELE PUNCTE SLABE ALE
COMPONENTEI PREZENTATE DIN FINLANDA:

SISTEMUL EDUCAȚIONAL NU RĂSPUNDE ÎN MOD


ADECVAT NEVOILOR PIEȚEI MUNCII
PRINCIPALELE PUNCTE SLABE ALE
COMPONENTEI PREZENTATE DIN ROMÂNIA:

ALOCAREA UNUI BUGET REDUS DIN PIB PENTRU


CERCETARE
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PE BAZA
BUNELOR PRACTICI DIN FINLANDA

MODELUL FINLANDEZ: UN PROFESOR ȘI DOI SAU TREI


ASISTENȚI, CU SCOPUL DE A LE OFERI ȘANSE EGALE
TUTUROR.
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PE BAZA
BUNELOR PRACTICI DIN ITALIA
 IMPLEMENTAREA UNOR POLITICI PRIVIND
BUNĂSTAREA STUDENȚILOR, DE EXEMPLU: POLITICA CE
PRIVEȘTE ACȚIUNILE DE PREVENIRE, COMBATERE A
AGRESIUNII CIBERNETICE ȘI A ABUZULUI ÎN RÂNDUL
TINERILOR.
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=7XCE2M0KISG&AB_CHANNEL=ABCNEWS
%28AUSTRALIA%29
THANK
YOU

S-ar putea să vă placă și