Sunteți pe pagina 1din 5

Metode de separe si purificare a

compusilor organici
• Substanţele organice obtinute prin sinteză sau cele extrase din produşi naturalisunt amestecuri
complexe din care izolăm, de obicei, componentul care ne interesează.Pentru a avea un compus
unitar, este necesar să-l separăm de impurităţile ce-lînsoţesc sau de alte substanţe care
ne interesează în mod egal.Se pune problema separării amestecului de substanţe în substanţe
chimice individuale pure. Pentru a realiza acest aspect, avem la îndemână două metode
de separare eficiente!
• Recristalizarea şi distilarea

•  Principii generale
Metodele de purificare depind de starea de agregare a componentelor ce se separădin amestecul
respectiv. Purificarea substanţelor solide se face, de obicei, folosind diferenţa de solubilitate a
substanţei respective într-un dizolvant dat, la cald şi la rece şianume substanţa se dizolvă în cantitate
mai mare la cald, iar prin răcire precipităcantitativ
Metodele sunt:

• Recristalizarea • Distilarea
1. Fractionala la presiune normala
2. La presiune redusă
3. Prin antrenare cu vapori de apa

• Sublimarea • Uscare

• Extractii din solventi • Calcinare

• Metode gromatografice
• Recristalizarea-este o metodă de purificare care se realizează prin trecerea unui solid în soluție, urmată de
cristalizare. Este o operație de cea mai mare importanță și largă aplicabilitate în laboratorul de chimie organică.

• Sublimarea este fenomenul de trecere, prin încălzire, a unei substanțe din stare solidă, direct în stare de vapori, fără
a mai trece prin starea lichidă. Fenomenul de sublimare este endotermic, adică are loc cu absorbție de căldură.

• Distilarea este procesul de separare care presupune trecere a unui amestec lichid în stare de vapori prin fierbere,
urmată de condensarea vaporilor obținuți. Distilarea este un procedeu fizic de purificare, care se produce în 2 etape

• Calcinarea este un termen comun pentru procese de tratament termic a unor substanțe în prezența aerului, care determină
multiple reacții chimice ce au loc la temperaturi înalte.

• Uscarea este o opoperaţie fecvent utilizată, ce are ca scop îndepărtarea umidităţiisubstanţelor obţinute în laborator prin sinteză,
fără ca acestea să sufere transformări. Operaţia de uscare se poate face la temperatura mediului ambiant şi la cald
Sfarsit

S-ar putea să vă placă și