Sunteți pe pagina 1din 16

Nume reprezentative pentru curentul cognitivcomportamental sunt:Aaron Beck i Albert Ellis.

Principiul de baz al terapiei cognitiv-comportamentale este c modurile n care individul se comport sunt determinate de situa iile indicate i de felul n care subiectul le interpreteaz Problemele din sfera psihic sunt un rezultat al predomina iei gndurilor negative i a convingerilor disfunc ionale, astfel nct n tratamentul lor se urm re te identificarea i nlocuirea acestora cu altele pozitive, realiste i func ionale. n terapia cognitiv-comportamental nu exist un numar standard de edin e. Num rul mediu de edin e este ntre 20-25, ns ele pot ajunge la 50 sau la sute, dac patologia este complex . O edin dureaza n medie 45-50 minute.

Pentru a identifica mai u or gndurile automate care genereaz r spunsurile.Ex., Consilierul: Ce i trece prin minte atunci cnd e ti anxios? Client: Ce r u m simt.( Aceasta este cogni ia care descrie starea afectiv , nu care o genereaz ). Dac clientul nu reu e te s - i identifice gndurile automate el poate s - i imagineze o situa ie n care apar probleme. I se descrie situa ia respectiv i se observ atent reac iile lui emo ionale. Cnd apare reac ia emotiv ,e ntrebat la ce se gnde te n momentul respectiv,astfel nct acel gnd i genereaz reac ia afectiv . Consilierul joac rolul unei persoane reale, cu care clientul are interac iuni n via a cotidian , iar clientul joac propriul rol.Tehnica l va ajuta s - i con tientizeze gndurile automate care i afecteaz performan a n via a de zi cu zi. Se indic n probleme de interac iune social .

Clientul este rugat s completeze un formular n perioada dintre edin ele terapeutice, ori de cte ori experien iaz un eveniment psihologic negativ, ob inndu-se o imagine comprehensiv i exhaustiv (complet) asupra gndurilor innducomplet) automate disfunc ionale i ira ionale n condi ii ecologice i asupra resurselor pe care le are pentru gnduri automate func ionale i ra ionale.

Se cere subiectului s verbalizeze tot ceea ce i vine n minte, f r nici o restric ie, pornind de la amorsele prezentate de consilier i care sunt legate de problemele i tabloul clinic al subiectului. Se nregistreaz tot ceea ce spune, urmnd apoi s se identifice cogni iile relevante, iar acestea mtreun cu restul elemntelor reliefate prin asocia ii libere, s fie organizat conform modelului ABC cognitiv sau comportamental.Tehnica e de origine psihanalitic ,e focalizat pe con inuturi cognitive, organizate pe baza modelului ABC cognitiv. cognitiv. Tehnici bazate pe desen, joc sunt proceduri ce pot amorsa cogni ii importante, n deosebi dac subiec ii sunt copii sau au dificult i de exprimare verbal .

Au ca fundament ra ionalismul( Descartes, ionalismul( Leibnitz), modific con inutul informa ional disfunc ional i/sau ira ional al subiectului, bazndu-se pe identificarea inconsisten elor bazndulogice n gndirea acestuia.Consilierul trebuie s cunoasc logica, retorica i teoria argument rii, inclusiv erorile de ra ionament.ntreb rile-surs care pot fi adaptate clinic n diverse rilevariante sunt: Care este logica a ceea ce crezi? Cum po i argumenta asta? Empirismul i are r d cina n n filosofia lui Berkley, Hume, Loke, sursa cuno tin elor noastre este ra ionamentul inductiv, pornind de la experien a cotidian . Au ca substrat pragmatismul i constructivismul, r d cini n filosofia lui Kant. Ideile fundamentale: via a e temeiul cunoa terii; cunoa terea este activitate. Ex., Analiza costuri-beneficii clientul i se cere s fac o list cu costuricosturile i beneficiile pe care gndul automat i le aduce. Experian a i preg tirea consilierului sunt decisive n a scoate n eviden dezavantajele pe care cogni iile subiectului le presupun sub aspectul rela iilor cu ceilal i, al tr irilor emo ionale, al autocontrolului comportamental.

Aceste tehnici nlocuiesc indirect, prin etermediul metaforelor, cogni iilor disfunc ionale i sau/ ira ionale cu unele func ionale i /sau ra ionale. Ex., Maestrul i ucenicul s u se ndreptau spre m n stire, ei f ceau parte dintrdintr-un cult, care prin jur mnt,nu aveau voie s ating femeile.Lng ru v d o femeie frumoas care nu putea trece din cauza rochiei prea lungi care se uda.Maestrul o ia n bra e i o trece rul, uncenicul e furios, maestrul i ignor indignarea. Ucenicul l nvinuie te: Cum ai putut s nvinuie atingi femeia, ba chiar s-o iei n bra e? Maestrul i r spunde: Eu am l sat femeia, sfemeia lng ru, tu de ce o por i cu tine? Aplicare de Cntece, Poezii, Proverbe(Unele a tept m ,altele ne vin), Aforisme (O idee aplicat este un nger c zut), Umor.

Apelul la rug ciune i la citirea unor texte sacre din diverse religii. Albert Ellis afirma: ...tradi ia iudeo-cre tin exprimat n Biblie este o carte iudeode autoterapie care a determinat , probabil, mai mul i oameni s se oameni schimbe,dect to i terapeu ii lumii la un loc .

Prescrierea a diverse sarcini comportamnetale pentru asimilarea cogni iilor func ionale.

Se ncearc anticiparea influen elor pe care informa ia negativ lelear putea avea asupra comportamentului nostru.Odat con tientizate, aceste influen e pot fi blocate. Influen a incon tient este con tientizat i evitat . Clientul mpreun cu consilierul discut , anticipeaz comportamentele pentru situa ia prezent i pentru situa iile ipotetice viitoare. Se bazeaz asupra cercet rii uit rii inten ionate specifice i globale. Ex., Clientului i se cere s uite inten ionat ntreaga informa ie asupra persoanei X,se nhib schema cognitiv referitoare la persoan . Apoi i se ofer din nou doar informa ia adev rat despre pers. X, crendu-se din nou doar informa ia cognitiv nou ,care va crenduputea sus ine decizii i evalu ri corecte, e indicat pe un fond de relaxare.

Tehnica nt ririi pozitive


nt riri primare-hran ,sex. nt riri secundare: obiecte materiale, activit i frecvente,sociale,
feedback, simbolice. (cnd un stimul gen recompens apare ca urmare a
unui comportament tat l i laud fiul pentru c a f cut ordine n camer ).

Prin interogarea direct : Ce i place mai mult?, Ce i-ai dorit? Prin observarea subiectului n situa ii ides.Prin naturale: ceea ce face mai des.Prin metoda experimental : oferirea de mostre de diverse tipuri de nt riri. de familie, prieteni,client,consilier. prieteni,client,consilier.

Tehnica nt ririi negative


(un stimul nceteaz ca urmare a unui comportament tat l nceteaz s i mai critice fiul dup ce acesta a f cut ordine n camer ).

Tehnica model rii Uneori un comportament poate fi nv at f r a experien ia direct leg tura sa cu consecin ele, observnd aceast rela ie n cazul altor persoane. Ex., un copil ce are fric de animale e expus la situa ii n care al i copii se jucau cu animalele respective.

Ideea este faptu c o activitate cu frecven a mai mare poate func iona ca nt rire pentru o activitate cu o frecven redus ,a c rei frecven dorim s o cre tem. Ex.Copilul poate merge la joac (comportament frecvent). Doar dac i face temele mai nti(comportament de frecven redus ). redus Contractul este n elegere scris ntre dou sau mai multe persoane prin care se stabile te explicit modul de relationare reciproc : ex; care este comportamentul- int al fiec rei p r i;care comportamentulsunt consecin ele execut rii/neexecut rii lui. Wolpe J, fondatorul desensibiliz rii sistematice, diferen iaz ntre comportamentul asertiv i cel agresiv i utilizeaz jocul de rol ca tehnic de baz a antrenamentului asertiv. Salter a descris ase exerci ii stimulative" : - exerci ii de exprimare a diverselor sentimente ; - exerci ii de exprimare a opiniilor contrare; - exerci ii de exprimare a unor sentimente diferite doar prin utilizarea mimicii; - exerci ii de realizare a unor afirma ii la persoana nti - Eu" (vorbirea la persoana nti i asumarea sentimentelor i a comportamentelor proprii mai degrab dect indicarea lor ntr-o ntrmanier impersonal - n general, oamenii vorbesc... gndesc... simt..."); - exerci ii de adresare/primire de complimente ; - exerci ii de improvizare de r spunsuri verbale i nonverbale n situa ii interpersonale.

ele sunt primul indicator c trebuie s facem ceva anume. Totu i, sentimentele nu ne ofer o imagine corect despre situa ia n care ne afl m. - prin testarea validit ii lor i dezvoltarea de alternative ra ionale. (cei din jurul nostru au i ei nevoie de timp pentru a se schimba; folosim comportamente asertive sau protective). dac lu m decizia de a vorbi, atunci este bine: - s alegem mometul potrivit; - s utiliz m pronumele eu" mai degrab dect pronumele tu" (s vorbim despre noi); - mesajele verbale s fie congruente(acord) cu cele nonverbale; - s fim ct mai specifici n leg tur cu felul n care comportamentul celorlal i ne deranjeaz ; - s recunoa tem sentimentele celorlal i cnd sunt adecvate i s verific m acurate ea percep iei acestora prin solicitarea unui feedback. p stra i sintagma noi" n timpul interac iunii cu ceilal i i fi i preg tit pentru o anum flexibilitate.

Speciali tii n psihoterapie cognitiv consider c subiec ii utilizeaz comportamentele de asigurare pentru a prentmpina producerea a aaziselor pericole de care se tem. Rezult , n mod logic, c dac se vor elimina aceste comportamente de asigurare n timpul sarcinilor de expunere la situa ii anxiogene, anxietatea i gndurile negative legate de pericolele posibile se vor amplifica. Ex., unui pacient obsesiv i s-a cerut s nu- i mai controleze gndurile snuatunci cnd acestea se manifest . R spunsul acestuia a fost c dac nu- i nuva mai controla gndurile, i va pierde controlul. Se deduce astfel faptul c gndurile negative automate ale acestui pacient sunt legate de teama de pierdere a controlului fizic i mental.

Prin modificarea antecedentelor Accelerarea unui comportament poate fi stimulat prin manipularea antecedentelor acelui comportament. (a)Tehnica amorsajului (declan are)(prompting,) stimul nt rire (b)Tehnica amorsajului proces rilor informa ionale (c) Tehnica controlului guvernat de reguli Tehnicile de decelerare a comportamentului se mpart n dou categorii: (1) tehnici de control al antecedentelor (2) tehnici de control al consecin elor, cu doua variante: tehnici de terapie consecven iala i tehnici de terapie aversiv (nl turarea comportamentelor indezirabile(care provoac dorin ) prin sanc iune.

(a) Tehnici de control al stimulilor Putem decelera un comportament prin controlul stimulilor i prelucr rilor informa ionale care l amorseaz .

(b) Tehnici de control al prelucr rilor informa ionale

Aceste tehnici se bazeaz pe faptul c ocuren a(circumstan ele)unui comportament se reduce dac el este urmat de pedeaps n sensul c : (1) produce pedeaps negative i/sau (2) elimin nt rire pozitiv . Forma clinic a acestui principiu, bine validat tiintific, se exprim n urm toarele tehnici mai cunoscute. (1) Tehnica extinc iei. Aceast tehnic const n nl turarea nt ririlor pozitive subsecvente unui comportament dezadaptativ, miznd pe faptul c , eliminnd consecin ele pozitive ale unui comportament pe care dorim s -l deceler m, acesta i va reduce ocuren a. (2)Tehnica pedepsei (5) Tehnica penaliz rii (3)Tehnica time-out (tehnica izol rii) time(6) Tehnica excesivei corec ii (4)Tehnica manipul rii nt ririi pozitive (7) Tehnica paradoxal Din aceast categorie fac parte :

Stimularea se realizeaz n condi iile n care subiectul execut comportamentul dezadaptativ acest caz, comportamentul dezadaptativ al subiectului este filmat, iar stimularea aversiv intervine n momentul n care el vizioneaz nregistrarea. stimularea aversiv are loc n momentul n care subiectul i imagineaz c efectueaz comportamentul dezadaptativ. Este utilizat n cazul gndurilor obsesive /intruzive (dar se poate aplica i la comportamente exteriorizate).

Bibliogragie:

S-ar putea să vă placă și