Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Babe - Bolyai, Cluj - Napoca Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei Extensia: Targu Mure Specializarea:

PIPP Anul de studiu: II

Pedagogia nv mntului primar i pre colar


Coordonator: Prof. dr. Iftinia Avram

Student : Todoran (Cara ) Veronica

Proiect de activitate integrat pe o s pt mn


TEMA PROIECTULUI: Prim vara cu alaiul ei de flori TEMA ANUAL DE STUDIU: Cnd/ cum i de ce se ntmpl ? Nivelul II

Obiectiv cadru: dezvoltarea capacit ii de cunoa tere i n elegere a mediului nconjur tor, precum i stimularea curiozit ii pentru investigarea acestuia Scopurile - mbog irea cuno tin elor copiilor cu informa ii referitoare la plante, n general, i la flori, n mod special; dezvoltarea vocabularului cu cuvinte i expresii noi (r saduri, altoire, mediu nconjur tor, ml di e, ser , atlas botanic, etc) ; - educarea capacit ii de a efectua analiza datelor ce se desprind i formarea priceperii de a le compara i de a stabili tr s turi comune; - dezvoltarea interesului pentru frumosul din natur , educarea gustului estetic, a receptivit ii pentru frumos.

OBIECTIVE DE REFERIN

VIZATE

D.L.C.
-s participe la activit ile de grup inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor. -s disting sunetele ce compun cuvintele i s le pronun e corect. -s - i mbog easc vocabularul activ i pasiv pe baza experien ei activit ii personale i/sau a rela iilor cu ceilal i i simultan s utilizeze un limbaj oral corect. d.p.d.v gramatical

D. .
s - i mbog easc experien a senzorial ca baza a cuno tin elor matematice referitoare la recunoa terea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de mul imi pe baza unor nsu iri comune. s cunoasca unele elemente componente ale lumii nconjur toare precum i interdependen a dintre ele. s recunoasc i s descrie anumite schimb ri i transform ri din mediul apropiat

D.O.S.
-s cunoasca i s respecte normele necesare integr rii n via a social precum i reguli de securitate personal -s - i adapteze comportamentul propriu la cerin ele grupului n care tr ie te. -s - i formeze deprinderi practice i gospod re ti.

D.E.C.
-s redea teme plastice specifice desenului -s recunoasc elemente ale limbajului plastic i s diferen ieze forme i culori n mediul nconjur tor. -s diferen ieze auditiv n l imea sunetelor muzicale -s intoneze cntece pentru copii -s asocieze mi c rile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia.

D.P.M.

-s - i formeze o
inut corporal corect ( n pozi ia stnd, eznd i n deplasare) -s fie apt s utilizeze deprinderile motrice nsu ite n diferite contexte -s manifeste n timpul activit ii atitudini de cooperare, spirit de echip , de competi ie, fairplay.

Resurse umane: 20 de copii, educatoarea, speciali ti (o flor reas ). Resurse materiale : flori de prim var , ghivece, plan e, atlas botanic, afi e cu imagini, c r i, albume, semin e i unelte de gr din rit, aparatur audio i video (aparat foto,Cdplayer, CD-uri, casete). Resurse de timp : o s pt mn .

Metode i procedee brainstormingul, observ ri spontane, nv area prin descoperire, conversa ia, explica ia, problematizarea, demonstra ia, exerci iul, experimentul, jocul. FINALITATE - expozi ie cu lucr rile realizate de copii; - scurt program artistic.

Tehnici de evaluare
Secven ial : probe orale: eviden ierea aspectelor legate de tem , ghicitori, convorbire, interviul, observarea curent , ciorchinele, brainstorming-ul, explica ia, conversa ia, problematizarea, munca pe grupe, jocul de rol, turul galeriei. probe scrise: fi e, labirint probe practice: act. experimentale, observarea sistematic Final expozi ie cu lucr rile realizate pe parcursul desf ur rii activit ilor portofoliu CD cu poze din activit ile desf urate pe parcursul derul rii proiectului

Luni Ziua ghioceilor -focalizare pe p r ile componente ale plantelor -

ADP ID n gr dini a de flori Rutine: Buna dimineata, ghiocei! Tranzi ii: Vine, vine prim vara!

ALA 1 Biblioteca: " R sfoim atlasul botanic " Joc de mas : Ghiocelul - din jum t i ntreg . Art : Ghiocelul ALA 2 Cine-a g sit ghiocelul, tace! - joc de orientare i autocontrol -

A.D.E. D. . Ghiocelul -observare D.P.M. Dansul ghioceilor elemente de gimnastic ritmic -

Mar i Ziua narciselor -focalizare pe condi ii de cre tere a florilor -

ADP ID Dialogul florilor de prim var Rutine Roua dimine ii spal floricelele Tranzi ii Cumin i s fim, de lec ii s ne preg tim

ALA 1 Construc ii ,, Straturi cu flori Joc de rol De-a gr dinarii TIIN A eaz n fiecare vaz attea flori cte i arat cifra ALA 2 Ghivece de flori joc de mi care

ADE Narcisa activitate integrat DLC i DOS

Miercuri Ziua lalelelor - focalizare pe paleta coloristic a florilor de prim var -

ADP ID Bun diminea a, flori frumoase i colorate Rutine Singurel m ngrijesc Tranzi ii Culorile

ALA1 tiin Flori n c lim ri cu cerneal experiment Joc de mas Alege floarea i umbra ei Art Color m flori ca n legend ALA 2 Fluturii zboar la flori - joc de mi care-

ADE Activitate integrat D i DEC Prim vara n gr dina de flori

Joi Ziua l cr mioarelor - focalizare pe parfumul florilor de prim var -

ADP ID Dac a fi o floare, ast zi a vrea s fiu... Rutine Singurel m ngrijesc Tranzitii Culegem floricele

ALA 1 tiin Spune ce floare ai mirosit? joc senzorial Art L cr mioara - modelaj Joc de mas Ajut feti a s ajung la floare! - labirint ALA 2 Vizit la ser

ADE D.L.C. Spune ce tii despre floare! -joc didacticDEC Glasul florilor - cntec -

Vineri Buchetul florilor de prim var - focalizare pe importan a florilor n via a noastr

ADP ID Cum ar fi prim vara f r flori? Rutine Apa- prietena mea i a florilor Tranzi ii tiu s ngrijesc florile

ALA1 Art Decor m rochia prim verii tiin Completeaz ce lipse te? Joc de mas Tablouri cu flori ALA 2 Parada florilor de prim var

ADE activitate integrat D i DOS O floare pentru fiecare

BIBLIOGRAFIE
Bocos, M., Avram, I, Catalano, H., Somesan, E., Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj Napoca, 2009 Curriculum pentru nv mntul Pre colar, Editura Didactica Publishing House, Bucure ti, Activitatea integrat din gr dini , Ghid metodic, Editura Didactica Publishing House, Bucure ti, 2008; Revista nv mntului Pre colar 1-2, 2009

S-ar putea să vă placă și