Sunteți pe pagina 1din 2

Determinarea relatiilor organizatorice

Relatiile organizatorice reprezinta relatiile structural ce se stabilesc intre diferitele verigi organizatorice datorita necesitatii unui schimb permanent de informatii. 1.Din punct de vedere Juridic: formale si informale 2.Dupa continutul informatiilor transmise,relatiile organizatorice pot fi: a)relatii de autoritate care pot fi la randul lor: -relatii ierarhice stabilite intre compartimentele subordonate ierarhic (de exemplu,intre manageri de nivel superior si compartimentele functionale); -relatii functionale-apar intre compartimentele specializate,intre care exista autoritate functionale,isi transmit intre ele instructiuni de lucru(de exemplu,compartimentul contabilitate transmite instructiuni de completare si utilizare a documentelor de evidenta contabila primara,compartimentelor care le utilizeaza); -de stat major-apar prin delegarea de autoritate,intre compartimentele de importanta majora in economia firmei si celelalte compartimente ale firmei pentru a asigura calitatea ceruta de client); b)relatii de cooperare nu sunt oficiale,se manifesta intre compartimentele aflate pe acelasi nivel ierarhic(de exemplu,intre directorii executive,sau numai intre compartimentele functionale); c)relatii de control,se stabilesc intre posturi sau compartimente cu sarcini (atributii) de control si celelalte subdiviziuni organizatorice ,pentru a verifica modul cum au fost realizate obiectivele planificate; d)relatii de reprezentare se stabilesc intre manageri si reprezentantii organizatiilor profesionale,sindicate,alte personae din afara firmei

Fisa de lucru

Relatii organizatorice
1.Ierarhice 2.Functionale

Exemple
a)intre birou personal si birou marketing b)intre birou marketing si toate compartimentele firmei privind reducerea reclamatiilor de la clienti c)intre birou aprovizionare si depozit d)intre birou financiar si biroul desfacere privind aplicarea instructiunilor legate de realizarea incasarilor la timp.

3.De cooperare 4.De stat major

S-ar putea să vă placă și