P. 1
Adoptarea Euro de Catre Romania. Analiza Stadiului de Indeplinire a Criteriilor de La Maastricht

Adoptarea Euro de Catre Romania. Analiza Stadiului de Indeplinire a Criteriilor de La Maastricht

|Views: 160|Likes:
Published by Valentina Andrei
Analiza stadiului de indeplinire a criteriilor de la Maastricht de catre Romania in vederea adoptarii monedei Euro
Analiza stadiului de indeplinire a criteriilor de la Maastricht de catre Romania in vederea adoptarii monedei Euro

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Valentina Andrei on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

ADOPTAREA EURO DE CĂTRE ROMÂNIA. ANALIZA STADIULUI DE ȊNDEPLINIRE A CRITERIILOR DE LA MAASTRICHT

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Gabriela Drăgan Absolvent: Valentina Andrei

BUCUREȘTI

2011 CUPRINS:
INTRODUCERE...............................................................................................................................................................2 CAPITOLUL I: ZONELE MONETARE OPTIME ŞI DRUMUL CĂTRE UEM......................................................4 1.1 ZONELE MONETARE OPTIME..............................................................................................................................4 1.1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE ZONĂ MONETARĂ OPTIMĂ ......................................................................................................4 1.1.2 ESTE UE O ZONĂ MONETARĂ OPTIMĂ?...........................................................................................................................7 1.2 DRUMUL CĂTRE UEM.............................................................................................................................................8 1.2.1 INTEGRAREA ECONOMICĂ, SCURTĂ PREZENTARE................................................................................................................8 1.2.2 PERIOADA 1948 – 1979: UNIUNEA EUROPEANĂ DE PLĂŢI, TRATATELE DE LA ROMA..........................................................9 1.2.3 PERIOADA 1979 – 1999: SISTEMUL MONETAR EUROPEAN.............................................................................................11 CAPITOLUL II: TRATATUL DE LA MAASTRICHT ŞI CONSOLIDAREA UEM.............................................14 2.1 TRATATUL DE LA MAASTRICHT ŞI CRITERIILE DE CONVERGENŢĂ..........................................................................................14 2.2 PACTUL DE STABILITATE ŞI CREŞTERE – PSC I................................................................................................................17 2.3 REFORMA PACTULUI DE STABILITATE ŞI CREŞTERE – PSC II.............................................................................................20 2.4 A DOUA REFORMĂ A PACTULUI DE STABILITATE ŞI CREŞTERE - PSC III..............................................................................22 2.5 PACTUL EURO PLUS.....................................................................................................................................................24 CAPITOLUL III – ADOPTAREA EURO DE CĂTRE ROMÂNIA...........................................................................27 3.1 ADOPTAREA EURO – NOŢIUNI GENERALE...........................................................................................................................27 3.2. ANALIZA STADIULUI DE ȊNDEPLINIRE A CRITERIILOR DE LA MAASTRICHT DE CĂTRE ROMÂNIA.................................................29 3.2.1 Stabilitatea preţurilor......................................................................................................................................29 3.2.2 Situaţia finanţelor publice...............................................................................................................................31 3.2.3 Stabilitatea cursului de schimb........................................................................................................................34 3.2.4 Evoluţia ratelor dobânzilor pe termen lung....................................................................................................37 3.3 2015 – ANUL ADOPTĂRII EURO DE CĂTRE ROMÂNIA?........................................................................................................37 CONCLUZII.....................................................................................................................................................................41 BIBLIOGRAFIE:.............................................................................................................................................................43 ANEXE..............................................................................................................................................................................47

Introducere
Uniunea Europeană este un parteneriat economic şi politic ale cărui scopuri sunt menţinerea păcii, stabilităţii şi prosperităţii, ridicarea standardelor de viaţă pentru cetăţenii statelor membre, lansarea unei monede comune şi crearea unei pieţe unice care să asigure libera circulaţie a

2

bunurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalului. Aderarea României la Uniunea Europeană a reprezentat un pas important ȋn vederea reducerii decalajelor existente ȋntre aceasta şi ţările dezvoltate ale Europei. Ȋn prezent, Uniunea Europeană se află ȋn faza de construcţie a Uniunii Economice şi Monetare. Aceasta din urmă poate fi definită ca fiind “un spaţiu economico-social şi politic, ȋn construcţie, de o natură şi consistenţă diferită faţă de formele tradiţionale de grupare a intereselor de natură economică şi socială la scară societală” (Uniunea economică şi monetară, 2005, pag. 1). Din Uniunea Economică şi Monetară, ca formă de integrare, fac parte toate cele 27 state membre ale Uniunii Europene. Astfel, unele dintre ele (Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia şi Spania) au adoptat moneda unică, două dintre ele (Marea Britanie şi Danemarca) beneficiază de clauza de opţiune conform căreia au dreptul să intre ȋn zona euro atunci când consideră că este cazul iar celelalte state membre (printre care şi România) au statutul de stat membru cu derogare de la adoptarea euro, dar vor trebui să adopte moneda unică ȋntr-o perioadă nedeterminată. Astfel, de la 1 ianuarie 2007 România a devenit membru al Uniunii Europene şi Monetare cu derogare de la adoptarea monedei euro, ceea ce presupune că România se angajează irevocabil să ȋnlocuiască moneda naţionala cu moneda unică ȋnsă poate alege momentul la care va solicita aprobarea pentru intrarea ȋn zona euro. Ȋn consecinţă, a doua etapă deosebit de importantă care urmează aderării la Uniunea Europeană este aderarea la Uniunea Economică şi Monetară. Integrarea României ȋn zona euro este o problemă deosebit de importantă şi de actualitate. Astfel, ȋncă din anul 2007 şi până ȋn prezent au fost stabilite date pentru o eventuală aderare la Uniunea Economică şi Monetară, ȋnsă ca urmare a faptului că România nu a fost pregătită pentru această etapă, aceasta a fost amânată, pentru ca ȋn prezent data asumată de Guvern pentru aderare să fie anul 2015. Integrarea ȋn zona euro este importantă pentru că aceasta arată un anumit nivel de stabilitate şi totodată disciplină la care ţara respectivă a ajuns (prin ȋndeplinirea criteriilor de la Maastricht) şi, de asemenea, aduce numeroase avantaje statelor care adoptă moneda unică. Lucrarea de faţă ȋşi propune să realizeze o analiză a condiţiilor ce trebuie ȋndeplinite de către o ţară ȋn vederea adoptării monedei unice, accentul fiind pus pe analiza stadiului de ȋndeplinire a criteriilor de la Maastricht de către România. De asemenea, lucrarea face o prezentare a momentelor importante din evoluţia Uniunii Economice şi Monetare precum şi a procesului de consolidare a acesteia prin reformele Pactului de Stabilitate şi Creştere. Metodele de lucru utilizate ȋn tratarea subiectului sunt analiza de documente, consultarea surselor din literatura română şi străină, analiza de date preluate de pe site-urile de specialitate şi interviurile. 3

Astfel, primul capitol răspunde, ȋn prima parte, la ȋntrebarea dacă Uniunea Europeană este o zonă monetară optimă, după prezentarea criteriilor care definesc un astfel de spaţiu. A doua parte a acestui capitol reprezintă o trecere ȋn revistă a principalelor momente (Uniunea Economică şi de Plăţi, Tratatele de la Roma, Sistemul Monetar European) care au dus la formarea Uniunii Economice şi Monetare aşa cum aceasta există ȋn prezent. Apoi, cel de-al doilea capitol este dedicat procesului de consolidare a Uniunii Economice şi Monetare. După prezentarea criteriilor de la Maastricht şi a rolului pe care ȋl are Banca Centrală Europeană ȋn cadrul zonei euro, sunt analizate cele două reforme ale Pactului de Stabilitate şi Creştere menite a asigura climatul de stabilitate şi prudenţă bugetară necesar funcţionării eficiente a Uniunii Economice şi Monetare. Ultima parte a acestui capitol prezintă Pactul Euro Plus la care România a decis să adere anul acesta. Ultimul capitol al acestei lucrări discută unele chestiuni cu caracter general privind aderarea la zona euro de către o ţară, după care face o analiză a modului ȋn care România ȋndeplineşte ȋn prezent criteriile de convergenţă nominală, precum şi modul ȋn care aceasta le-a ȋndeplinit din anul 2007 şi până ȋn prezent. Concluzia care se desprinde este că România prezintă rămâneri ȋn urmă la acest aspect. De asemenea, acest capitol face o discuţie a eventualităţii adoptării monedei unice ȋn anul 2015, România necesitând un amplu proces de pregătire pentru aderarea la zona euro ca urmare a riscului apariţiei unor şocuri care să nu poată fi ajustate ȋn absenţa politicii monetare, prin intermediul instrumentelor de politică fiscală, preţuri şi salarii.

Capitolul I: Zonele Monetare Optime şi drumul către UEM 1.1 Zonele monetare optime
1.1.1 Definirea conceptului de zonă monetară optimă

4

Acest lucru nu se ȋntamplă ȋnsă ȋn realitate ȋntrucât mobilitatea forţei de muncă este mai uşoară ȋn interiorul graniţelor decât ȋn afara acestora ca urmare a diferenţelor culturale spre exemplu. preferinţele omogene şi diferenţa dintre destin comun sau naţionalism (Richard Baldwin. Se poate concluziona că zona monetară optimă prezintă anumite proprietăţi care au ca rezultat absorbţia şocurilor asimetrice fără a fi necesară utilizarea cursului de schimb sau a instrumentelor de politică monetară (Mihai Sebea. Iar ȋn ceea ce priveşte capitalul. ȋntreprinderi şi echipamente. care a adăugat la proprietăţile zonei monetare optime gradul de deschidere economică sau Peter Kenen (1969). cel al mobilităţii forţei de muncă a fost propus de Robert Mundell şi se referă la modalităţile de minimizare a costurilor unui şoc asimetric ȋn cadrul unei zone monetare. Robert Mundell are o contribuţie importantă. 8). nu este mobilă. Există mai multe criterii atât economice cât şi politice pe baza cărora se stabileşte dacă o anumită zonă poate fi considerată o zonă monetară optimă. 2006. Alexandru Ionescu. pe de altă parte rata capitalurilor fixe. Apoi. O definiţie mai simplă este dată de Pelkmans ȋn anul 2003. iar cele politice cuprind transferurile fiscale. Charles Wyplosz. 2006. publicat ȋn anul 1961. Ȋn elaborarea acestei teorii. analizată şi de alţi economişti printre care Ronald McKinnon (1963). 354). diversificarea producţiei şi deschiderea. ar fi eliminate costurile utilizării aceleaşi monede. care a susţinut că diversificarea producţiei şi a consumului poate reprezenta o altă caracteristică a acestor zone. Astfel. Frankel (1999) defineşte zona monetară optimă ca “o regiune pentru care este optim să existe o monedă unică şi o politică monetară unică”.Din punct de vedere teoretic realizarea uniunii monetare este fundamentată pe teoria Zonelor Monetare Optime. Criteriile economice clasice sunt mobilitatea forţei de muncă. acesta fiind primul economist care a formulat noţiunea de “zonă monetară optimă”. 8). 5 . Alexandru Ionescu. ȋn articolul “A Theory of Optimum Currency Areas’’. ȋnsă. 2006 pag. zona monetară optimă fiind “acea zonă pentru care costul renunţării la rate de schimb flexibile sau la opţiunea de realiniere este mai scăzut decât beneficiile unei monede unice”. Această problemă a fost. Primul criteriu. Mongelli afirmă că “o zonă monetară optimă este definită ca spaţiul geografic optim al unei monede unice. Există şi alte definiţii pentru conceptul de zonă monetară optimă. ȋn 2002. Mundell susţine că dacă factorii de producţie forţa de muncă şi capitalul ar fi pe deplin mobili de-a lungul graniţelor. pag. transferul acestuia necesită timp şi nu este tocmai uşor de realizat. Ȋn viziunea sa. zona monetară optimă “reprezintă un set de regiuni unde tendinţa de migraţie este suficient de mare pentru a asigura ocuparea deplină atunci când una din regiuni cunoaşte un şoc” (Mihai Sebea. sau al unui grup de ţări. care au fixat irevocabil ratele de schimb şi urmează să se unifice”. pag.

diversificarea producţiei care aparţine lui Peter Kenen. acesta susţinând că statele care sunt de acord să se despăgubească reciproc ȋn caz de şocuri adverse formează o zonă monetară optimă. consecinţele unui şoc specific unui produs ar fi reduse. numit şi destin comun sau naţionalism constă ȋn faptul că atunci când politica monetară comună generează conflicte ale intereselor naţionale. Este avansată ideea că statele ale căror producţii şi exporturi sunt diversificate şi au o structură similară formează o zonă monetară optimă. Dacă statele sunt deschise.Cel de-al doilea criteriu. presupune că statele care au comerţ liber şi fac comerţ unele cu altele formează o zonă monetară optimă. acesta ȋmpreună cu cel de-al treilea. 6 . şi ar afecta statele ȋn mod similar. Altfel spus. statele membre ale unei zone monetare trebuie să ajungă la un consens. Apoi. ȋncearcând să identifice zonele economice improbabil de a fi afectate de şocuri asimetrice destul de rare sau moderate ȋncât să nu constituie un obiect de ȋngrijorare. şocul ar fi minor. Transferurile fiscale pot fi folosite ȋn cazul şocurilor nefavorabile care au loc ȋn anumite ţări. realizând tranzacţii comerciale numeroase ȋntre ele. ȋn scopul binelui comun. Transferurile fiscale reprezintă cel de-al patrulea criteriu şi primul de natură politică. Ȋn ultimul rand. deschiderea. susţinut de Ronald McKinnon. criteriul solidarităţii. Ultimul criteriu economic. deschiderea. având ȋn vedere că statele specializate ȋntr-o gamă redusă de produse sunt cele mai probabile victime ale şocurilor. Se poate spune că aceste ajutoare funcţionează ca asigurare comună ȋmpotriva şocurilor. Drept urmare. distincţia dintre bunurile interne şi cele externe ȋşi pierde din semnificaţie ca urmare a concurenţei care va egaliza preţurile exprimate ȋn aceeaşi monedă. statele membre ale zonei monetare optime trebuie să fie diferite şi să producă bunuri similare. atunci când se pune problema alegerii ȋntre inflaţie sau şomaj. favorizarea exportatorilor care sunt avantajaţi de rate de schimb mici pentru a le spori competitivitatea sau a consumatorilor care doresc rate de schimb mari pentru a creşte puterea de cumparare. fiecare are o rată de schimb proprie faţă de restul statelor. Altfel spus. scăzând necesitatea ajustării ratelor de schimb. Astfel. statele membre ale unei zone monetare trebuie să accepte costurile ȋn numele unui destin comun. Acestea din urmă pot primi transferuri ca şi compensare pentru pierderea instrumentului ratei de schimb. Spre exemplu. preferinţele omogene reprezintă criteriul care lansează ideea că statele membre trebuie să demonstreze că au o vizune comună privind reacţia la şocuri. când două state nu au aceeaşi monedă. diferenţele dintre grupurile care au influenţă politică ȋn vederea stabilirii acestor preferinţe nu ar trebui să fie prea mari.

bugetul UE nu are un rol de stabilizare a economiilor. Apoi. 204). 2004. pag. afirmând că accentuarea integrării datorită unificării monetare.2 Este UE o zonă monetară optimă? Pentru a răspunde la această ȋntrebare este necesară o scurtă analiză a criteriilor care definesc o zonă monetară optimă. Astfel. bugetul este aproape ȋn totalitate folosit pentru politica agricolă comună şi pentru fondurile structurale care susţin regiunile mai sărace. deşi există o liberă circulaţie a cetăţenilor ȋn spaţiul UE. 1993) afirmă că integrarea 7 . pag. sistemul transferurilor fiscale nu funcţionează ȋn cadrul UE deoarece pe de-o parte. guvernele şi-au păstrat autoritatea asupra stabilirii ȋncasărilor şi cheltuielilor bugetare. UE este departe de a ȋndeplini acest criteriu ceea ce ȋnseamnă că sunt posibile şocuri asimetrice ȋn ţările care se confruntă cu o lipsă a concurenţei (Richard Baldwin. iar pe de altă parte. va duce la sincronizarea mai bună a ciclurilor economice şi la apropierea de statutul de zonă monetară optimă. ipoteza specializării (Krugman. există două ipoteze cu privire la ZMO. Astfel. comerţul intraramură fiind predominant ȋn cadrul comerţului exterior (Marin Dinu. indiferent dacă acestea sunt lovite sau nu de şocuri. Ȋn consecinţă. Cristian Socol. apoi costurile mobilităţii care sunt percepute ca fiind ridicate (Marin Dinu. 2006. tradiţiile şi obiceiurile. mobilitatea factorului muncă este redusă ȋn Europa. Cristian Socol. Alexandru Ionescu. Cristian Socol. 2006. referitor la criteriul lui Kenen. susţin Baldwin şi Wyplosz (2006). ȋn ceea ce priveşte gradul de deschidere al economiei. Apoi. diversificarea producţiei. nu acelaşi lucru se poate spune şi despre următoarele două. 358). 204). Deschiderea poate fi definită ca parte a activităţii economice consacrate comerţului exterior. Apoi. Conform tabelului din anexa 1 care prezintă media celor două ponderi ȋn PIB reiese că statele membre UE au o economie deschisă.1. ipoteza endogenităţii şi cea a specializării. pag. 203). 2006. pag. având dimensiuni reduse (Marin Dinu. Dacă primele două criterii sunt satisfăcute de ţările membre UE. Ponderea exporturilor ȋn PIB măsoară partea din producţia internă ce este exportată iar ponderea importurilor ȋn PIB reprezintă proporţia cheltuielilor interne corespunzătoare importurilor (Richard Baldwin. Totodată. Acest lucru este cauzat de mai multe motive precum diferenţele culturale ȋnsemnate dintre ţări. majoritatea economiilor europene ȋndeplinesc acest criteriu. 2004. Charles Wyplosz. pag. Charles Wyplosz. acesta este ȋndeplinit de ţările din UE.9). Această abordare este ȋmpărtăşită şi de Comisia Europeană (Mihai Sebea. agenţii economici adaptându-şi comportamentul ȋn interesul UEM. pag. Conform acestui criteriu Europa nu este ȋn mod cert o uniune monetară optimă. 2004.1. Frankel şi Rose (1998) au susţinut cea dintâi ipoteză. 354). mobilitatea forţei de muncă şi transferurile fiscale. Pe de altă parte. limba.

• Uniunea economică şi monetară care. Pe măsură ce gradul de deschidere al economiei creşte. • Uniunea vamală. de cele mai multe ori. Există mai multe stadii de integrare europeană care cuprind transformări ale structurilor economice şi socio-politice ale spaţiului european (Uniunea economică şi monetară. comună. • Integrarea economică totală ca ultim stadiu al integrării este caracterizată de unificarea politicilor monetare. pag. 2004.sporită duce la o corelaţie mai redusă a ciclurilor de afaceri. sociale şi ciclice şi de asemenea. având ȋn vedere toate cele prezentate mai sus. 2005. 2): • Zona de liber schimb care reprezintă acea formă de integrare ȋn care taxele vamale şi restricţiile cantitative sunt eliminate ȋn cazul importurilor ȋntre statele membre zonei. pentru ţările membre. un anumit grad de armonizare a politicilor economice naţionale ȋn vederea reducerii discriminării pe piaţa comună.2. Uniunea economică. fiscale. forma de integrare care adaugă caracteristicilor pieţei comune. pag. predispusă a fi afectată de şocuri asimetrice. ȋn timp ce acestea din urmă ȋşi promovează o politică comercială proprie faţă de statele terţe. bariere economice care. adoptă un tarif vamal comun faţă de terţi. scurtă prezentare Integrarea economică presupune eliminarea barierelor economice (orice tip de obstacol care ȋmpiedică sau distorsioneaza mobilitatea factorilor de producţie) dintre două sau mai multe ţări. membrii unei zone monetare vor avea o structură economică foarte puţin diversificată. fiecare ţară se va specializa ȋn producerea acelor bunuri pentru care deţin un avantaj comparativ. UE nu este o zonă monetară optimă. 2005. 1. criteriile ZMO fiind doar ȋn parte ȋndeplinite. (Marin Dinu. Astfel. 197). forma de integrare prin care ţările membre ȋnlătură toate barierele din schimburile comerciale desfăşurate ȋntre ele şi. 2). Ȋn concluzie. faţă de uniunea economică.2 Drumul către UEM 1. de asemenea. care să circule ȋntre ţările membre şi o politică monetară unitară. Cristian Socol. de existenţa 8 . nu coincid cu cele teritoriale (Gabriela Drăgan. • • Piaţa comună care este o uniune vamala ȋn care există libera circulaţie a factorilor de producţie.1 Integrarea economică. pag. presupune o monedă comună.

perioadă ȋn care s-au luat foarte multe decizii importante pentru evoluţia continentului. pag. Ȋn anul 1958 acestea din urmă au decis trecerea monedelor lor la convertibilitate deplină. acesta intrând ȋn vigoare la 1 iulie 1950 sub numele de Uniunea Europeană de Plăţi (UEP) formată nu numai din cele 18 state europene membre OCEE ci. care ȋmpreună cu CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului) au lansat proiectul de integrare economică europeană care a influenţat şi arhitectura monetară 9 . plăţile şi deficitele comerciale constituind o frâna ȋn calea schimburilor. La terminarea războiului. având rolul de a menţine o zonă de stabilitate monetară ȋn Europa. Alexandru Ionescu. ȋn realitate autoritatea de a impune politici de ajustare structurală şi de a stabili condiţiile pentru obţinerea de ȋmprumuturi era transferată Comitetului Director al FMI (Dumitru Miron şi alţii. 1. Se poate afirma că istoria procesului de cooperare monetară europeană a ȋnceput prin ȋnfiinţarea UEP. Tratatele de la Roma Europa a traversat o perioadă extrem de grea după cel de-al doilea război mondial.unei autorităţi supranaţionale ale cărei decizii au caracter obligatoriu pentru statele membre. Mai mult de doi ani au fost necesari pentru a elabora un aranjament monetar. Dintre acestea pot fi exemplificate decizia de a crea Fondul Monetar Internaţional. Ȋn consecinţă. decizii care au mare influenţă şi ȋn prezent. iar UEP a fost ȋnlocuită cu Aranjamentul Monetar European. 2002. Deşi acesta trebuia să ofere stabilitate şi siguranţă financiară participanţilor. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Uniunea Europeană se află ȋn stadiul Uniunii economice şi monetare. concept ce va fi analizat şi dezvoltat ȋn continuarea lucrării. 11). şi din ţările africane sau asiatice aflate ȋn spaţiul colonial (Dumitru Miron şi alţii. Un alt moment important pentru integrarea monetară l-a reprezentat semnarea şi apoi ratificarea Tratatelor de la Roma prin care au fost ȋnfiinţate Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi EURATOM. monedele europene nu erau convertibile ȋntre ele. ȋn urma creşterii numărului de participanţi). 158). Banca Mondială sau Organizaţia de Cooperare Economică Europeană din anul 1948 (care a devenit ȋn anul 1961. 2006 pag. care a funcţionat ca o camera de compensaţie pentru ţările membre (Mihai Sebea. 2002.2. prin intermediul lirei sterline şi a zonei francului. aceasta din urmă fiind ȋnfiinţată pentru a gestiona ajutorul acordat de SUA Europei prin planul Marshall ȋn vederea reconstrucţiei acesteia. “O istorie economică a Europei”). pag. 155). a fost ȋnfiinţată UEP care a instituit sistemul compensaţiilor multilaterale şi de creditare automată ȋntre ţările membre OCEE (Nicolae Păun. Ȋn prezent.2 Perioada 1948 – 1979: Uniunea Europeană de Plăţi.

CECO. realizarea unei pieţe interne ȋn care să circule liber bunurile. a fost ajustarea cursurilor de schimb care puteau să influenţeze negativ realizarea uniunii vamale şi a viitoarelor politici sectoriale. principala problemă a CEE în anii '60. Această prevedere a fost greu transpusă în practică deoarece politicile în cadrul cursurilor de schimb şi de rezolvare a dezechilibrelor balanţelor de plăţi au rămas în sarcina FMI. ameliorarea condiţiilor de viaţă şi muncă ale popoarelor europene precum şi consolidarea păcii. Germania. Aceste obiective urmau să fie realizate prin măsuri concrete care să aibă ca rezultat crearea unei uniuni vamale pentru produsele industriale. ȋn condiţiile instabilităţii monetare. Fiecare dintre aceste instituţii a avut o contribuţie importantă pentru evoluţia Uniunii Europene. Luxemburg. Pe de altă parte. uniunea vamală şi piaţa unică sunt stadii ale integrării ce trebuiau urmate logic de unificare monetară. ȋn principal cantitative. serviciile. capitalul. cărbune şi oţel. ȋn cel al concurenţei etc (Gabriela Drăgan. pe linie monetară. Apoi. precum şi Comitetul Guvernatorilor Băncilor Centrale din ţările membre. La sfârşitul anului 1968. reducerea decalajelor ȋntre regiuni. ȋn special realizarea Politicii Agricole Comunitare. Italia şi Franţa. dar şi căile de soluţionare a dezechilibrelor balanţelor de plăţi. alcătuit din câte un reprezentant al băncilor centrale din ţările integrate şi doi reprezentanţi ai Comisiei Europene. A fost aplicat în practică principiul FMI privind fixitatea cursurilor de schimb. Note de curs). Olanda.europeană (Dumitru Miron şi alţii. esenţiale pentru industrie. Astfel. Tratatul de la Roma precizează explicit că fiecare ţară participantă la procesul european de integrare trebuie să considere politicile în domeniul cursurilor de schimb ca elemente rezultante ale unui consens reciproc. 159). coordonarea politicilor economice naţionale şi crearea unor politici comune ȋn domeniul agricol. Euratom avea ca obiectiv crearea unor condiţii de dezvoltare a unei industrii nucleare puternice. Totuşi. persoanele şi de asemenea. pag. s-a decis crearea unui grup de experţi prezidat de Pierre Werner (primul ministru al Luxemburgului din acea perioadă) care să ȋntocmească un raport detaliat cu privire la crearea şi funcţionarea unei uniuni monetare complete 10 . în cadrul CEE a fost creat Comitetul Monetar. a avut dublu merit: din punct de vedere politic a iniţiat reconcilierea şi cooperarea franco-germană şi a pus bazele structurii iniţiale iar din punct de vedere economic a contribuit la redresarea eonomică a Europei. prin eliminarea taxelor vamale intracomunitare şi a restricţiilor netarifare. care a luat fiinţă prin reunirea a şase ţări: Belgia. precum şi adoptarea unei politici comerciale comune faţă de terţi. Drept urmare. prin acţiuni comune ȋn ceea ce priveşte cercetarea şi difuzarea cunoştintelor. prin liberalizarea producţiei şi schimbului de materii prime. crearea de ȋntreprinderi comune ȋn timp ce obiectivul principal al CEE era asigurarea progresului economic şi social prin eliminarea barierelor care divizau Europa. care prin activitatea lor au realizat o armonizare a politicilor monetare şi soluţionare a detaliilor tehnice de funcţionare a noii comunităţi monetare. 2002.

SME a luat fiinţă ca urmare a propunerii comune a cancelarului german Helmut Schmidt şi a preşedintelui francez Valery Giscard d’Estaing. Ȋn consecinţă. 2002. Pe plan internaţional. eliminarea fluctuaţiilor cursului de schimb. Negociat ȋn 1978 de către cele nouă ţări membre ale Comunităţii Europene. pag.25% faţă de dolar şi tot +/-2. 2006. la sfârşitul anilor ‘60 inflaţia a ȋnceput să crească ȋn mai multe ţări atât ca urmare a condiţiilor locale cât şi din cauza Războiului din Vietnam care a fost finanţat parţial din masa monetară.4. pag. pag. părerea experţilor care au ȋntocmit raportul era ȋn favoarea adoptării unei monede unice pentru ţările membre pentru a garanta ireversibilitatea măsurilor luate. pag. 1. Ca urmare a Acordului Smithsonian din decembrie 1971 marjele de fluctuaţie a monedelor europene faţă de dolar au fost majorate de la +/-1% la +/-2.ȋntre economiile europene ȋn decurs de 10 ani. dar ajustabil”.25% ȋntre ele). pag. O astfel de bandă de fluctuaţie era considerată prea largă şi incompatibilă cu funcţionarea pieţei comune şi ȋndeosebi cu cea a Politicii Agricole Comune.2. nu a sesizat necesitatea modificării Tratatului de la Roma (Dumitru Miron şi alţii.25%. 11 . Charles Wyplosz. Statele europene au căutat ȋn continuare o modalitate de a soluţiona problema instabilităţii monetare. Dolarul nu a mai fost considerat un standard sigur. aranjamentul fiind numit “şarpele ȋn tunel” (Mihai Sebea. Irlanda şi Norvegia) au convenit să reducă marja maximă de fluctuaţie a monedelor lor la +/. 300). a fost creat şarpele monetar. condiţii ȋn care fiecare monedă ar fi putut varia cu aproape 9% faţă de celelalte. Acesta era văzut la momentul respectiv ca un instrument de creare a unei zone de stabilitate monetară ȋn spaţiul comunitar. ȋn anul 1971 SUA “au suspendat” convertibilitatea dolarului ȋn aur şi au devalorizat dolarul cu 10 procente iar ȋn 1973 sistemul Bretton Woods a luat sfârşit prin abandonarea principiului “fix.3 Perioada 1979 – 1999: Sistemul Monetar European Următorul moment important pentru integrarea europeană este anul 1979 cand este adoptat Sistemul Monetar European (SME). prin urmare. Ca urmare. 11). Uniunea monetară ar fi implicat “convertibilitatea deplină şi ireversibilă a monedelor statelor membre. iar sistemul de la Bretton Woods s-a prabuşit ȋn momentul ȋn care SUA nu a mai putut garanta valoarea ȋn aur a dolarului.5% (+/-2. fiecare ţară devenind liberă săşi aleagă regimul cursului de schimb (Richard Baldwin. 3). Marea Britanie. Astfel. 2006. Alexandru Ionescu. 26). cele şase ţări membre CEE (apoi Danemarca. fixitatea irevocabilă a parităţilor şi cursurilor valuatare şi liberalizarea completă a fluxurilor de capital” (Raportul Werner. 164). Raportul Werner nu a fost implementat deoarece Consiliul Ministerial de la acea dată nu a acceptat ideea creării unor noi instituţii în afara celor deja existente şi. având ȋn vedere devalorizarea dolarului şi prăbuşirea Sistemului Monetar Internaţional. De asemenea. dar şi ca un punct de legătură ȋntre Bretton Woods şi Uniunea Economică şi Monetară (Uniunea economică şi monetară.

printre obiectivele SME se numărau o cooperare monetară mai strânsă ȋn vederea creării zonei de stabilitate menţionate mai sus. SME se baza pe trei elemente principale. Aceasta a fost o unitate de cont. yenul japonez (12%) şi francul elveţian (10%) ceea ce arată importanţa acesteia. ECU a fost o monedă cu valoare variabilă. Pe plan internaţional. care servea ca mijloace de credit) 20% din rezervelor ȋn dolari şi ȋn aur. precum şi asigurarea unei baze solide pentru coordonarea politicilor cursului de schimb faţă de ţările care nu participau la sistem. contabilizate ȋn ECU (Gabriela Drăgan. după dolarul SUA (40%). ȋnsă ea a fost gândită astfel ȋncât să nu fie o monedă. Fondul European de Cooperare Monetară a reprezentat instituţia prin care a avut loc susţinerea financiară a monedelor aflate în dificultate. mecanismul de susţinere financiară a avut rolul de a reglementa maniera de acordare de credite pe termen scurt şi mediu pentru depăşirea unor situaţii de criză.Astfel. 12 . “European Currency Unit” –ECU.moneda coş care funcţiona atât ca activ de rezervă cât şi ca mijloc de decontare. neexistând exemplare fizice ale acesteia iar băncile centrale nu realizau tranzacţii ȋn ECU. Aceste ponderi erau revizuite la fiecare cinci ani sau la cerere. pieţele private au adoptat ECU şi au emis instrumente de ȋndatorare folosind această unitate. viramente bancare) sau prin deschiderea de conturi de economii. dacă una din monedele ce intrau în coş suferea fluctuaţii mai mari decât cele stabilite de cursul pivot (rată de schimb care arată câţi ECU valorează unitatea monetară a fiecărei ţări) şi au fost alese iniţial aşa ȋncât 1 ECU = 1 $. Note de curs). un mecanism de schimb care presupunea respectarea unor marje de fluctuaţie de 2. De asemenea.25% faţă de cursul pivot (cel al monedei ECU). emiterea de cărţi de credit şi de cecuri de călătorie în ECU. fiecare monedă având o anumită pondere considerată a reprezenta puterea economică a ţării şi importanţa acesteia ȋn comerţul intraeuropean. rezultatul unui coş format din monedele ţărilor membre. ECU. ECU a fost moneda oficială a Comunităţii Europene. moneda comunitară era a patra ca pondere în împrumuturile internaţionale (1990). depăşirea acestor marje impunând intervenţia autorităţilor monetare precum şi mecanisme de credite care prevedeau ca statele membre să transfere FECOM-ului (Fond Monetar de Cooperare Monetară ȋnfiinţat ȋn 1973 care era autorizat să primească rezerve monetare şi să restituie statelor membre cantitatea corespunzătoare de ECU. credite bancare şi interbancare. ECU a fost utilizată îndeosebi de autorităţi şi de societăţile transnaţionale pentru contractarea de împrumuturi pe piaţa internaţională a capitalurilor. în funcţie de variaţia cursurilor de schimb ale monedelor naţionale. nu putea fi utilizată în tranzacţiile curente ale fiecărui cetăţean decât sub forma mijloacelor de plată nelichide (cecuri. SME includea crearea simbolică a monedei unice europene. O altă componentă a SME. fiind folosită pentru toate tranzacţiile oficiale. precum împrumuturi publice şi emisiuni obligatorii în ECU.

lira irlandeză. în cadrul căruia sistemul multilateral a fost înlocuit cu unul bilateral. Intervenţia s-a realizat pe baza principiului cererii şi al ofertei: atunci când valoarea unei valute scădea sub un anumit prag. Criza din 1992-1993. Acest aranjament monetar a fost primul sistem al ratelor de schimb în întregime european. o rată fixă de schimb valutar. cursuri pivot ce au stat la baza grilei de paritate. pentru a le influenţa valoarea. el nu s-a constituit în jurul unei monede pivot ci pe baza unui mecanism de schimb bilateral.15% a demonstrat faptul că integrarea monetară cu mai multe monede aflate în circulaţie nu dă rezultatele scontate şi că singura cale pentru atingerea acestui deziderat o reprezintă moneda unică. Astfel. pentru stabilitatea ratei de schimb şi pentru un control riguros al mişcării capitalurilor. Băncile centrale au intervenit pe pieţele valutare. în timpul căreia două monede (lira sterlină şi cea italiană) s-au retras din sistem. prin cumpărarea sau vânzarea de monede. Ȋn perioada funcţionării sistemului. numit Mecanismul ratei de schimb 2 (MRS II). 4). Mecanismul ratei de schimb avea la bază un sistem de parităţi care îi permitea fiecărei monede să fluctueze limitat în relaţie cu fiecare din valutele din sistem stabilindu-se. Funcţionarea SME şi ȋn special a MRS a presupus o scădere a independenţei băncilor centrale prin obligaţia de a respecta marjele de fluctuaţie stabilite. cinci dintre ele şi-au realiniat ratele de schimb (peseta spaniolă. opţiune exercitată de Italia ȋn perioada 1979-1990. independenţa politicii monetare. restabilind valoarea de piaţă a respectivei monede. realinierile monetare accentuând responsabilitatea comună a ţărilor participante şi oferind totodată 13 . pag. coroana daneză şi francul francez) şi una dintre ele a atins marje de fluctuare de +/. stabilit de comun acord şi numit marjă sau culoar de fluctuaţie. pag. o rată centrală de paritate în ECU. membrii au optat. Charles Wyplosz. 2006. a apărut aşa numita “imposibilă trinitate”. principiu care susţine că cele trei caracteristici dorite de MRS. Aceasta din urmă a fost adoptata în 1999.25% între monedele SME şi de 6% pentru monedele care nu făceau parte din mecanismul de schimb. ȋnsă şi ȋn interiorul SME limitele de fluctuaţie puteau fi extinse la +/-6%. În acelaşi timp. fără a avea la bază o monedă de referinţă extraeuropeană. mobilitatea totală a capitalului nu pot exista ȋmpreună (Richard Baldwin.Mecanismul de schimb introdus în 1979 pentru a reduce fluctuaţiile în valoarea nominală a monedelor statelor membre. Pe scurt. ȋn primii ani de viaţă SME a funcţionat ca un sistem de cursuri fixe. ȋn general. escudo portughez. prin care fiecare monedă participantă are definită o paritate centrală comparativ cu euro (Uniunea economică şi monetară. S-a stabilit o marjă de fluctuaţie de ±2. dar ajustabile. lansându-se totodata un al doilea mecanism al ratei de schimb. pe baza susţinerii reciproce şi a acţiunilor colective ale băncilor centrale din statele membre constituie elementul esenţial al SME şi se bazează pe faptul că fiecare monedă a avut un curs pivot în raport cu ECU. băncile centrale interveneau. în acelaşi timp.330).

stabilitatea cursurilor de schimb ȋn cadrul SME a putut fi asigurată. Ȋn perioada 1979 – 1999 a avut loc un moment extrem de important pentru evoluţia unificării monetare a Uniunii Europene. 2006. Ca rezultat. Franţa şi Italia sunt ţări care au adoptat această strategie.posibilitatea realizării echilibrului monetar şi economic. ȋn acea perioadă se aprecia că SME reprezenta de fapt o zonă a mărcii. pentru ca după realinierea din martie 1983. ȋntre 1987 şi 1992 nemaiexistând realinieri. ţările cu inflaţie mai mare decât Germania nu au mai utilizat devalorizările pentru a recupera competitivitatea. chiar ȋn condiţiile vulnerabilităţii dolarului american. Astfel. Acesta a fost semnat de către miniştrii de externe şi de finanţe ai Comunităţii la data de 7 februarie 1992 şi a intrat ȋn vigoare la 1 noiembrie 1993. ȋn acel moment considerându-se că SME a devenit o zonă a mărcii (Mihai Sebea. Pe de altă parte.1 Tratatul de la Maastricht şi criteriile de convergenţă Tratatul de la Maastricht sau Tratatul asupra UE reprezintă finalul numeroaselor ȋncercări de a realiza o uniune monetară. Capitolul II: Tratatul de la Maastricht şi consolidarea UEM 2. Deoarece monedele acestor ţări aveau o rată de schimb fixă faţă de marca germană autorităţile au decis ca ȋn continuare să ţină sub control preţurile pentru a nu-şi pierde competitivitatea (care nu mai poate fi compensată prin scăderi ale cursului). Ȋn concluzie. din funcţionarea mecanismului ratei de schimb au rezultat atât efecte pozitive cât şi negative. 12). la un sistem de cursuri fixe de natură rigidă. ȋn cursul anilor ‘80 SME a trecut de la un sistem de cursuri fixe dar ajustabile. ȋntre 1983 şi 1986 realinierile se efectuează ȋn medie la 12 luni. acestea fiind prezentate pe scurt ȋn anexa 2. pag. Această evoluţie a SME arată că stabilitatea ratei de schimb era o prioritate pentru ţările membre. Ele au preferat convergenţa spre o rată germană a inflaţiei şi au renunţat la autonomie ȋn ceea ce priveşte politica monetară. Ȋn plan monetar. dacă ȋn primii ani ai funcţionării SME exista o realiniere ȋn medie la opt luni. semnarea Tratatului de la Maastricht (1992) care a intrat ȋn vigoare ȋn anul 1993. La mijlocul anilor ‘80. Apoi. 2002. 179). să intre ȋntr-o perioadă mai stabilă. acestea făcând eforturi importante ȋn vederea susţinerii convergenţei nominale şi a coordonării politicilor monetare. Printre factorii care au asigurat stabilitatea monetară din această perioadă se regăsesc nivelul ridicat al convergenţei macroeconomice şi concentrarea eforturilor ȋn direcţia coordonării mai strânse a politicilor monetare şi utilizarea unor instrumente diverse pentru susţinerea cursurilor de schimb (Dumitru Miron şi alţii. Tratatul de la Maastricht a consfinţit constituirea unei Bănci Centrale la nivelul Uniunii şi a stabilit criteriile pe care 14 . Alexandru Ionescu. pag. aspecte care vor fi detaliate ȋn capitolul II al acestei lucrări.

19). 20). gestionarea rezervelor oficiale ale statelor membre UE. acesta a produs modificări şi ȋn afara spectrului monetar. conducerea operaţiunilor valutare. 2006. 190). compus din guvernatorii băncilor centrale ale ţărilor membre UE. precum şi promovarea şi gestionarea operţiunilor legate de sistemele de plăţi (Dumitru Miron şi alţii. pag. Ȋn cadrul celei de-a treia etape. 15 . Note de curs). Pe de altă parte. Banca Centrală Europeană. trecerea la această etapă s-ar fi făcut ȋn 1997. etapă care presupunea două termene de realizare: dacă majoritatea ţărilor membre satisfăceau criteriile de convergenţă ȋn 1996. Cea de-a treia etapă de realizare a UEM a urmărit fixarea parităţilor dintre moneda unică şi monedele ţărilor participante precum şi introducerea efectivă a monedei unice. Astfel. Tratatul de la Maastricht prevedea realizarea UEM ȋn trei etape. ȋn această primă etapă are loc debutul procesului de convergenţă economică prin intermediul supravegherii multilaterale a politicilor economice ale statelor membre. Ȋn consecinţă.statele membre UE trebuie să le ȋndeplinescă pentru a putea adopta moneda unică (Uniunea economică şi monetară. Alexandru Ionescu. prin adoptarea euro ca monedă unică. independenţa băncilor centrale naţionale. denumirea oficială a Comunităţii Europene a fost schimbată ȋn Uniunea Europeană iar pilonului economic ȋi sunt anexaţi doi noi piloni – pilonul dedicat cooperării ȋn materie de politică externă şi de securitate. 2). 3. responsabilitatea privind politica monetară ȋn cadrul UEM fiind transferată nucleului Sistemului European al Băncilor Centrale. cu decizia irevocabilă de a se adopta o monedă unică până la data de 1 ianuarie 1999. Ȋn această etapă puteau intra doar ţările care ȋndeplinau criteriile de convergenţă. pag. Partea din Tratat referitoare la uniunea monetară a fost complet şi strict conturată. 2006. având ca principal rol coordonarea eforturilor de respectare a criteriilor de convergenţă precum şi realizarea pregătirilor de creare a Băncii Centrale. pilon interguvernamental (Gabriela Drăgan. care ȋnlocuieşte Institutul Monetar European. ȋncepe să funcţioneze Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). precum şi reglementarea privind reducerea deficitelor bugetare ȋn vederea ȋndeplinirii criteriilor de convergenţă (Mihai Sebea. pag. prima fază a ȋnceput la jumătatea anului 1990 prin liberalizarea fluxurilor de capital ȋntre membrii Comunităţii Europene şi s-a ȋncheiat ȋn octombrie 1993 prin desăvârşirea pieţei unice. iar ȋn caz contrar. pilon interguvernamental şi doar parţial supranaţional şi pilonul dedicat cooperării ȋn materie de politică internă şi de justiţie. pag. 2002. trecerea ar fi avut loc la 1 ianuarie 1999 (Mihai Sebea. Alexandru Ionescu. Totodată. Acestea din urmă. Acesta este format din Banca Centrală Europeană şi băncile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi are ca responsabilităţi punerea ȋn aplicare a politicii monetare a UE. denumite şi criteriile de la Maastricht sunt prezentate ȋn anexa nr. Cea de-a doua etapă debutează la 1 ianuarie 1994 şi prevede ȋnfiinţarea Institutului Monetar European. Astfel. statele care fac parte din zona euro renunţă la propria suveranitate monetară.

ȋnsă. Conform dispoziţiilor articolului 9. Pe de altă parte. pag. Scheller. Având ȋn vedere că atât băncile centrale ale statelor care fac parte din zona euro. nici băncile naţionale şi nici alţi membri ai forumurilor lor decizionale nu vor solicita sau urma indicaţiile instituţiilor sau organismelor comunitare. Ca alternativă a SEBC exista posibilitatea creării unei bănci centrale unice. fiecare stat trebuie să adapteze statutul băncii naţionale aşa ȋncât să corespundă cerinţelor comune. ȋnainte de a face parte din UEM. 43). băncile centrale ale statelor membre şi BCE sunt persoane juridice şi participanţi activi. independent de cel al Uniunii Europene. 4) au stat la baza fundamentării deciziei de a crea un sistem care să ȋndeplinească funcţiile de bancă centrală pentru zona euro. BCE este independentă şi din punct de vedere financiar. Acest sistem. pag.2 din Statutul SEBC. pag.SEBC care funcţionează pe baza Protocolului privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Bancii Centrale Europene. Astfel. astfel. ȋnsă considerente de natură politică şi economică (prezentate ȋn anexa nr. nu are personalitate juridică. Astfel. anexat la Tratatul de la Maastricht. legislaţia naţională trebuind să fie perfect compatibilă cu prevederile din Tratat articolul 108: “Ȋn exercitarea puterilor şi ȋndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor conferite prin Tratat şi Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale. funcţiile specifice ale BCE sunt după cum urmează (Hanspeter K. 2006. cât şi băncile centrale naţionale sunt foarte bine protejate ȋmpotriva influenţei politice. Scheller. termenul “SEBC” defineşte un cadru instituţional care stabileşte “legătura organică” ȋntre băncile centrale naţionale şi BCE. Pe de altă parte. Ȋn acest sens. având buget propriu. posibilitatea exercitării presiunilor. asigurând centralizarea procesului decizional şi faptul că misiunile atribuite lui prin Tratat sunt ȋndeplinite ȋn concordanţă cu repartizarea competenţelor şi cu obiectivele sistemului. nu este abilitat să acţioneze şi nu are organe de decizie proprii. cele din urmă nu sunt implicate ȋn ȋndeplinirea funcţiilor de bază ale sistemului ca urmare a faptului că şi-au păstrat suveranitatea monetară (Hanspeter K. 2006. ale guvernului statului membru sau ale oricărui alt organism. nici Banca Centrală Europeană. membrii SEBC. tot ȋn vederea asigurării independenţei sistemului. iar operaţiunile sale financiare nu sunt supuse auditului Curţii Europene a Auditorilor care supraveghează Comisia Europeană. Charles Wyplosz. 2006. pentru a se reduce. atât Banca Centrală Europeană. 54): 16 . Instituţiile şi organismele comunitare şi guvernele statelor membre se obligă să respecte acest principiu şi să nu caute să-i influenţeze pe membrii forumurilor decizionale ale Băncii Centrale Europene sau ale băncilor centrale ȋn ȋndeplinirea sarcinilor acestora”. Totodată. numit şi Eurosistem este caracterizat printr-un grad ȋnalt de independenţă.382). ci beneficiază de serviciile auditorilor externi (Richard Baldwin. cât şi cele care sunt parte doar din UE sunt incluse ȋn SEBC. membrii consiliului de conducere sunt numiţi pe termen lung (8 ani) şi nu pot fi ȋnlocuiţi.

din decembrie 1996.  are drept de iniţiativă legislativă la nivel comunitar şi acordă consultanţă instituţiilor Comunităţii şi statelor membre UE cu privire la proiectele de acte normative. zona euro este formată din 17 ţări membre prezentate ȋn anexa 6. Ȋn cadrul Consiliului European din data de 1-3 mai s-au anunţat cele 11 state membre care ȋndeplineau criteriile de convergenţă necesare intrării ȋn cea de-a treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare şi adoptării monedei unice. considerat necesar pentru succesul UEM (Pactul de Stabilitate şi Creştere. Danemarca a respins iniţial Tratatul.  ȋndeplineşte atribuţiile fostului IME.2 Pactul de Stabilitate şi Creştere – PSC I Pactul de Stabilitate şi Creştere a fost adoptat ȋn cadrul Consiliului European de la Dublin. 17 . Ȋn ceea ce priveşte programul privind introducerea monedei unice. ȋncepând cu data de 1 ianuarie 1999. conform căreia are dreptul să intre ȋn zona euro atunci când consideră că este cazul. pentru ca la al doilea referendum acesta să fie ratificat. numărul de bilete care vor fi emise (7). au refuzat să facă parte din UEM. reprezintă nucleul decizional al Eurosistemului. acesta a fost stabilit ȋn cadrul Consiliului European de la Madrid (15–18 decembrie 1995). având scopul de a coordona politicile fiscale naţionale ȋn cadrul Uniunii Economice şi Monetare ȋn vederea asigurării unui climat de stabilitate şi prudenţă bugetară. 2008). a susţinut la momentul aderării la UE (1995) că nu este interesată să facă parte din zona euro (Gabriela Drăgan. Astfel. necesare ȋn cea de-a treia etapă a UEM. scenariu de introducere a monedei unice. prezentat ȋn anexa 5 (Gabriela Drăgan. Acesta trebuie privit ca fundament al celei de-a treia etape a realizării UEM. Euractiv. Marea Britanie beneficiază de “o clauză de opţiune”. Note de curs). prezentată ȋn cadrul subcapitolului precedent. numit şi Scenariul de la Madrid. Ȋn prezent. după modelul celor două state.  are competenţe de reglementare şi dreptul de a impune sancţiuni. s-au luat hotărâri cu privire la denumirea monedei unice. ȋnsă numai după ce statul primeşte derogarea de care beneficia Marea Britanie. Deşi ȋndeplineau criteriile de convergenţă. Danemarca şi mai târziu Suedia. valoarea celui mai mare (500) şi a celui mai mic (5) şi a unui calendar.  asigură aplicarea coerentă a politicilor proprii. Marea Britanie. Note de curs). Acesta reprezintă un acord politic ȋntre statele membre UE. 2. Suedia. Astfel.

Ȋn acest sens. Consiliul va face recomandări. formulând o opinie către Consiliu iar acesta din urmă va decide prin vot cu majoritate calificată asupra modului de acţiune. oportunitatea sancţiunilor este apreciată de Consilu (Gheorghe H. adică dacă PIB ȋn termeni reali ȋnregistrează o scădere anuală de cel puţin 2%. pag 11). care dorea continuarea politicii de inflaţie scăzută dusă de guvernul german timp de o perioadă ȋndelungată care i-a asigurat o creştere economică puternică ȋncepând cu anii 1950. Altfel spus. Theo Waigel. 2008). pag.75% scădere a PIB). Pactul a fost elaborat ca o modalitate de a limita puterile guvernelor naţionale de a exercita presiuni inflaţioniste asupra economiei europene. Pactul de Stabilitate şi Creştere aduce trei inovaţii principale: a) o normă de stabilitate – statele membre se angajează să respecte obiectivul bugetar pe termen mediu (să aibă un buget aproape de echilibru sau excedentar). Ȋn consecinţă. statele trebuie să se asigure că deficitul bugetar nu depăşeşte 3% din Produsul Intern Brut (PIB) şi că datoria publică nu depăşeşte 60% din PIB. Comisia are obligaţia de a monitoriza situaţia bugetară. ţara nu este sancţionată pentru depăşirea pragului de 3%. 235) 18 . 2007. un program de stabilitate. Pactul de Stabilitate şi Crştere a fost adoptat pentru ca ţările să respecte criteriile de stabilitate şi după aderarea la UEM. Comisia Europeană poate recomanda Consiliului să ia o serie de măsuri ȋmpotriva statului ce a ȋncălcat prevederile Pactului (Pactul de Stabilitate şi Creştere. ȋn fiecare an. Principalul instrument de constrângere a statelor membre de a respecta criteriile de convergenţă este “procedura privind deficitul excesiv”. c) o definiţie a deficitului justificabil prin recesiune – depăşirea normei de deficit public (3% din PIB) este considerată ca excepţională şi temporară dacă este urmarea unei recesiuni economice grave. Astfel. va avertiza statele membre ȋn legătură cu măsurile ce ar trebui luate ȋntr-o anumită perioadă de timp ȋn vederea reducerii deficitelor şi va solicita statelor membre constituirea unor depozite cu dobânzi 0% sau va impune amenzi (Gabriela Drăgan. ȋntre aceste două limite. Popescu. sancţiunile sunt sistematice şi. presupune că statele membre au obligaţia să evite deficitele bugetare excesive (evaluate ȋn raport cu o valoare de referinţă). Note de curs. ȋn cazul unei recesiuni grave (se ȋnregistrează scăderea PIB-ului cu 2%). dacă recesiunea este apreciată ca fiind slabă (0.Iniţial recomandat de ministrul de finanţe al Germaniei. Astfel. b) un mecanism de supraveghere – fiecare stat membru prezintă Comisiei şi Consiliului. detaliată ȋn cadrul articolului 104 din Tratatul UE. ȋn cazul ȋn care un stat are un deficit mai mare de 3% din PIB sau o datorie publică mai mare de 60% din PIB. de a identifica erorile grave şi de a face recomandări. Euractiv. această procedură de deficit excesiv.

Comisia Europeană a insistat asupra necesităţii ca aceste state să-şi controleze deficitele 19 . lipsa flexibilităţii bugetare ȋn cazul recesiunii crează potenţiale tensiuni ȋntre guvernele naţionale şi instituţiile europene. inclusiv la posibilitatea sancţionării statelor membre din zona euro ( Pactul de Stabilitate şi Creştere. neputând apela la măsuri privind bugetele lor ȋn cazul recesiunilor. pe de altă parte. prin intermediul sistemului de avertizare timpurie. având ȋn vedere impactul ȋmbătrânirii populaţiei asupra bugetului. când statele au parte de evoluţii economice nefavorabile. principalele avantaje şi dezavantaje ale PSC sunt prezentate ȋn anexa 7 (Pactul de Stabilitate şi Creştere. poate recomanda unui stat membru să respecte obligaţiile PSC. aceste lucruri nu fac altceva decât să promoveze Euroscepticismul. Ca urmare a prevederilor PSC.Pactul de Stabilitate şi Creştere este format din două componente. 2008). iar Comisia. Totodată. Aceste programe sunt evaluate de Comisie. acţiunea instituţiilor UE este percepută ca ȋnrăutăţind lucrurile. europa. Consiliul emite recomandări către statele membre implicate pentru corectarea deficitului excesiv şi stabileşte un termen pentru aceasta. Consiliul poate declanşa o procedură de avertizare timpurie pentru a preveni apariţia unui deficit excesiv. Cu toate că a luat naştere ca urmare a faptului că statele membre au ȋnţeles nevoia existenţei unor măsuri care să asigure o bună coordonare a politicilor ȋn cadrul UEM. prevederile Pactului nu asigură suficientă flexibilitate pentru a face faţă crizelor ciclice şi nu pot fi considerate un ȋnlocuitor pentru coordonarea politicilor economice. Pe de altă parte. Astfel. Principalele critici aduse se refereau ȋn special la rigiditatea sa excesivă şi la modul arbitrar ȋn care au fost stabilite cele două praguri pentru deficitul bugetar şi cel al ȋndatorării publice. Euractiv. Aceste aspecte negative au dus la probleme serioase ȋn anii 2002-2004 când multe dintre statele din zona euro au ȋnregistrat o scădere economică. Italiei şi Portugaliei. Pe de-o parte. prevederile Pactului omit structura şi cauzele acestora. Pactul de Stabilitate şi Creştere a fost criticat imediat după adoptarea sa. statele membre crează presiuni asupra BCE pentru a relaxa politicile monetare. Referindu-se doar la limitele deficitelor. ȋntârziind refacerea economiilor (ameninţând să sancţioneze ţările când acestea se luptă cu probleme de ordin economic). iar Consiliul emite un aviz pentru fiecare dintre ele.eu). Componenta corectivă a PSC. una preventivă şi una corectivă. pe baza unei propuneri ȋnaintate de Comisie. Ȋn consecinţă. rezultatul este creşterea acestora ȋntrucât. se declanşează ȋn momentul ȋn care deficitul bugetar al unui stat este considerat excesiv. Aceasta din urmă a avut ca rezultat creşterea deficitelor bugetare ale Franţei. Ȋn consecinţă. Nerespectarea recomandărilor conduce la declanşarea următoarelor etape ale procedurii. deşi scopul PSC este de a proteja Banca Centrală Europeană de presiunile politice. Germaniei. prima dintre acestea se referă la faptul că statele membre trebuie să prezinte ȋn fiecare an programe de stabilitate (convergenţă) care să arate cum vor fi asigurate poziţii fiscale stabile pe termen lung. De asemenea.

procedura deficitului excesiv nu poate fi declanşată ȋmpotriva unei ţări care traversează o perioadă de creştere economică negativă sau o perioadă prelungită de creştere ȋncetinită. Pe de 20 . 2005. au refuzat să respecte recomandările venite de la Comisie şi anume să adopte politici deflaţioniste. 2005). concrete. Astfel. cum ar fi eforturi pentru reducerea nivelurilor ȋndatorării. excepţia se referea la acele ţări care experimentau o creştere negativă de 2%. ciclul economic. 2. acestea fiind considerate ȋn continuare reperele unei economii sănătoase. situaţie neȋntâlnită de la adoptarea Pactului. pragurile deficitelor au rămas nemodificate – 3% din PIB pentru deficitul bugetar şi 60% din PIB pentru datoria publică. reformă care a avut ca rezultat relaxarea prevederilor Pactului. cea mai importantă dintre ele fiind aceea că prevederile sale sunt mult prea rigide şi pe de altă parte faptul că au existat cazuri când prevederile Pactului nu au fost aplicate. o altă schimbare ȋn cadrul prevederilor PSC se referă la declanşarea procedurii deficitului excesiv şi la prelungirea termenelor pe care statele le au la dispoziţie pentru a reduce deficitul dacă acesta depăşeşte pragul impus. precum necesitatea asigurării potenţialului de creştere a economiei. Aşadar.3 Reforma Pactului de Stabilitate şi Creştere – PSC II O primă reformă a Pactului de Stabilitate şi Creştere a avut loc ȋn cadrul Consiliu din martie 2005. ȋn calitate de gardian al PSC. ȋnsă ȋn noiembrie 2003 Consiliul de miniştri a abrogat procedurile ȋncepute de Comisie. membru ȋn Comitetul Executiv al BCE ȋn cadrul conferinţei “Noi perspective pentru sustenabilitatea fiscală. Ȋn cadrul PSC iniţial. pag. ȋn ceea ce priveşte componenta corectivă. precum şi aplicarea de măsuri de ȋnsănătoşire bugetară. Franţa şi Germania ȋn special. costurile ridicate ale reformelor structurale (reforma pensiilor. multitudinea criticilor aduse Pactului de Stabilitate şi Creştere. reformarea acestui acord politic ȋntre statele membre UE pentru a ȋndeplini funcţia pentru care a fost creat şi anume asigurarea climatului de stabilitate şi prudenţă bugetară la nivelul Uniunii. Frankfurt. Apoi. s-a decis la nivel european. Având ȋn vedere pe de-o parte. a simţit nevoită să ȋnceapă procedurile ȋmpotriva acestora. 240). Comisia. demonstrând astfel inconsecvenţa şi lipsa de credibilitate a PSC (Paul De Grauwe. adoptarea de programe de sprijin pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Astfel. a sistemului de asigurări sociale).bugetare ȋnsă unele dintre ele. pe de-o parte. acumularea de rezerve bugetare ( Interviu dat de José Manuel-Páramo. ȋnsă Comisia Europeană nu mai sancţionează statele care ȋnregistrează deficte bugetare mai mari de 3% dacă depăşirea pragului impus este temporară şi poate fi justificată prin argumente relevante.

existând posibilitatea ca aceste eforturi să fie mai mari ȋn perioadele bune şi mai mici ȋn cele mai puţin bune ( Interviu dat de José Manuel-Páramo.altă parte. Frankfurt. iar celelalte state membre ale UE elaborează. dacă statele aveau la dispoziţie doar 1 an pentru a reduce deficitul dacă acesta este considerat excesiv. Prin lărgirea posibiliăţilor de monitorizare a fiscalităţii. ȋn ceea ce priveşte eforturile de ajustare pe care trebuie să le depună statele pentru a atinge aceste obiective pe termen mediu. statele membre zonei euro elaborează anual programe de stabilitate. după reformă termenul a fost prelungit la 2 ani. Statele re spective au obligaţia de a prezenta aceste programe precum şi părerea instituţiilor europene cu privire la ele şi recomandările făcute de acestea din urmă. tot anual. Astfel. noul Pact de Stabilitate şi Creştere impune o monitorizare mai atentă a operaţiunilor bugetare care ar putea avea un impact negativ asupra nivelurilor datoriei publice. Euractiv. Se acordă. programe de convergenţă care sunt prezentate până la 1 decembrie Comisiei şi Consiliului. statele ȋn cauză trebuie să aducă dovezi conform cărora au luat măsurile de corectare a deficitului care le-au fost recomandate (Pactul de Stabilitate şi Creştere. Cu privire la componenta corectivă. aceste obiective sunt definite pentru fiecare stat ȋn parte ţinând cont de gradul de ȋndatorare şi de potenţialul de creştere economică.5% din PIB pe an. ȋn fiecare an. 2008). 2005). noul Pact permite impunerea unor “termene limită realiste” care să permită statelor membre corectarea deficitelor bugetare excesive ȋntrucât statele membre cu un deficit iniţial ridicat şi perspective de creştere economică slabe vor beneficia de o prelungire a termenelor limită cu 2 sau 3 ani. ȋnainte de reforma PSC. Acestea se vor situa ȋntre -1 % din PIB pentru ţările cu o ȋndatorare mică şi un potenţial de creştere sporit şi 0 sau chiar o valoare pozitivă pentru ţările cu datorie mare şi un potenţial de creştere scăzut. obiectivele pe termen mediu specifice fiecărui stat ȋn parte reprezintă o altă modificare adusă de reforma PSC. Euractiv 2007). reforma a stimulat un dialog economic transparent şi constructiv ȋntre statele membre. Pentru a putea beneficia de această prelungire a termenului. Comisie şi Consiliu prin intermediul unei urmăriri mai atente a gradului de asumare de către statele membre a recomandărilor Consiliului Ministerial. De asemenea. 21 . membru ȋn Comitetul Executiv al BCE ȋn cadrul conferinţei “Noi perspective pentru sustenabilitatea fiscală. Astfel. Acest interval poate fi prelungit ȋn cazul ȋn care intervin evenimente economice neaşteptate cu consecinţe grave asupra bugetului. Totodată. standardul este de 0. Reforma Pactului de Stabilitate şi Creştere din anul 2005 a adus efecte pozitive la nivelul Uniunii Europene. parlamentelor naţionale (Stability and Growth Pact. de asemenea mai multă atenţie nivelului datoriei publice: chiar dacă statele membre (ale căror niveluri de ȋndatorare depăşesc 60% din PIB) nu sunt supuse procedurilor de ȋncălcare a dispoziţiilor ȋn acest sens.

care vizează două tipuri de programe. (Radu Şerban. priorităţi din care derivă recomandările pentru politica bugetară. iar Pactul Euro Plus este menit să ȋmbunătăţească coordonarea politicii economice ȋn vederea creşterii competitivităţii la nivelul Uniunii Economice şi Monetare. se stabilesc priorităţile de politică economică. pe baza raportului prezentat ȋn ianuarie de către Comisie. care vor fi prezentate ȋn continuare au fost amplu dezbătute ȋn cadrul pachetului economic al Consiliului European de primăvară din perioada 24-25 martie 2011. ȋncepând cu anul 2011. Altfel spus. Apoi. existând posibilitatea de aplicare a unor sancţiuni mai severe ȋmpotriva acelor state care ȋncalcă Pactul de Stabilitate şi Creştere. aplicarea regulilor devenind mai strictă iar a sancţiunilor mai dură. ȋn luna ianuarie. Prin intermediul semestrului european politicile economice şi fiscale sunt evaluate de Comisia Europeană ȋnainte de a fi adoptate de statele care le-a propus. care reprezintă cea de-a doua reformă a Pactului. coordonarea politicilor fiind extinsă şi asupra proceselor bugetare din fiecare stat membru UE. s-a decis la nivel european. prin intermediul acestuia se urmăreşte consolidarea coordonării simultan cu pregătirea principalelor decizii bugetare. Comisia Europeană prezintă un raport numit “Analiza anuală a creşterii” prin care evaluează măsura ȋn care recomandările Consiliului din anul precedent au fost luate ȋn considerare de către statele membre (Dan Popa. Astfel. 2. semestrul european. Ȋn consecinţă. programele naţionale de stabilitate şi convergenţă şi programele naţionale de reformă (acestea din urmă se referă la acţiunile care trebuie ȋntreprinse pentru consolidare politicilor statului membru respectiv ȋn domenii precum ocupare forţei de muncă şi incluziunea 22 . 2011). Semestrul european are rolul de a consolida Pactul de Stabilitate şi Creştere. introducerea semestrului european.Ȋn ciuda celor menţionate anterior cu privire la aspectele pozitive ale reformei Pactului de Stabilitate şi Creştere. Atât semestrul european cât şi Pactul Euro Plus.PSC III Ȋn vederea unei mai bune funcţionări a Pactului de Stabilitate şi Creştere şi pentru a alinia politicile bugetare naţionale atât cât poate fi posibil de realizat acest deziderat. care a fost lansat anul acesta. Acesta reprezintă o perioadă de şase luni a fiecărui an ȋn timpul căreia sunt revizuite politicile bugetare şi structurale ale statelor membre ȋn vederea identificării neregulilor şi dezechilibrelor apărute sau iminente care ar ȋncălca prevederile PSC. acesta presupune mai multe etape. din anul 2011 a ȋnceput să funcţioneze“semestrul european”. 2010) Ȋn ceea ce priveşte modul de desfăşurare al noului proces de coordonare. ȋn luna martie a fiecărui an. este un instrument adiţional de supraveghere preventivă a politicilor economice şi fiscale ale statelor membre.4 A doua reformă a Pactului de Stabilitate şi Creştere .

Acesta reprezintă o evaluare periodică a riscurilor apariţiei unor dezechilibre. format dintr-un tablou de bord şi o analiză critică. împreună cu factorii de risc legaţi de structura datoriei. Procedura de deficit excesiv nu va fi declanşată. După ce le primeşte. Astfel. prevăzută ȋn prezent (Dan Popa. sunt şi alte situaţii ȋn care ţările pot beneficia de o abordare mai flexibilă. dacă acest criteriu nu este respectat de către un stat membru ȋntrucât decizia de declanşare a acesteia trebuie să ia ȋn considerare toţi factorii relevanţi. programele naţionale de stabilitate şi convergenţă şi programele naţionale de reformă. trei modalităţi de acţiune. Ȋn lunile iunie şi iulie. spre exemplu cele care ȋntreprind reforme ale sistemului de pensii. Consiliul European (şefii de state şi de guverne) şi Consiliul de miniştri ai economiei şi finanţelor (ECOFIN) elaborează recomandări specifice de ţară privind politicile bugetare şi economice. O pondere a datoriei de peste 60% din PIB este considerată a fi în suficientă scădere dacă ecartul faţă de valoarea de referinţă de 60% din PIB s-a redus în ultimii trei ani cu o rată 1/20 pe an. acesta trebuie să devină operaţional prin adoptarea unui criteriu numeric de referinţă folosit pentru a decide dacă rata datoriei scade suficient ȋnspre pragul de 60% din PIB. Semestrul european presupune existenţa unui mecanism de prevenire şi corectare a dezechilibrelor macroeconomice. ȋn conformitate cu recomandările primite de la Consiliul European. ȋnsă. se realizează supravegherea care vizează identificarea statelor membre care se confruntă cu dezechilibre. Aceste praguri sunt completate de o analiză economică şi de o expertiză specifică fiecărei ţări. 2010). dacă există dezechilibre macroeconomice sau riscul ca acestea să apară. Comisiei.socială). gradul de îndatorare al sectorului privat şi datoriile implicite legate de îmbătrânirea populaţiei). sunt trimise de către statele membre. Comisia va recomanda Consiliului să adopte recomandările preventive necesare pentru statele 23 . cât şi niveluri excesiv de scăzute ale variabilei). aceasta le analizează şi formulează sugestii către Consiliu. pentru fiecare stat membru. cu privire la modul ȋn care acesta ar trebui să le voteze. Dacă dezechilibrele macroeconomice nu sunt considerate problematice. Tabloul de bord va fi alcătuit din mai mulţi indicatori (pentru care vor fi stabilite praguri de alertă care vor detecta atât niveluri excesiv de ridicate. Comisia are. Ȋn continuare. pentru a fi furnizat de către Comisie un bilanţ aprofundat al situaţiei fiecărui stat membru pentru care mecanismul de alertă indică posibilitatea apariţiei unor dezechilibre. Ȋn afara celor menţionate mai sus. Comisia va propune să nu se ia măsuri suplimentare. semestrul european aduce schimbări şi ȋn ceea ce priveşte criteriul datoriei din Pactul de Stabilitate şi Creştere. Astfel. prin mecanismul de alertă. 2011). Ȋn luna aprilie. De asemenea. dincolo de perioada de tranziţie de cinci ani. ȋn special evaluare evoluţiei datoriei (creşterea nominală foarte scăzută care poate împiedica reducerea datoriilor. ȋn funcţie de rezultatul analizei aprofundate. un mecanism de alertă şi reguli care permit adoptarea unor măsuri de corecţie. pe baza cărora statele membre ȋşi finalizează bugetele lor pentru anul următor (Radu Şerban.

recomandările ar putea aborda aspecte de politică bugetară. Introducerea obiectivelor fiscale pe termen mediu din PSC ȋn legislaţia naţională a bugetului. unor sancţiuni precum blocarea fondurilor structurale şi de coeziune. Consiliul poate. (Concluziile Consiliului European din martie 2011). formarea unor depozite obligatorii de fonduri la autorităţile UE sau suspendare drepturilor de vot ȋn Consiliul ECOFIN. la recomandarea Comisiei. 2011). Herman Van Rompuy. Bulgaria. consolidând astfel economia socială de piaţă. prin amendamente constituţionale. urmând a fi ridicate doar după vot cu majoritate calificată. ȋn cazul ȋn care statele ȋncalcă prevederile PSC. alături de şase state care şi-au anunţat aderarea la acest Pact. Adoptarea. Danemarca. să declare existenţa unui dezechilibru excesiv şi să recomande statului membru vizat să întreprindă acţiuni de corecţie până la un anumit termen şi să îşi prezinte măsurile strategice în acest sens prin intermediul unui plan de acţiuni de corecţie. cât şi ȋn UE pe ansamblu. Acest grup a luat ȋn considerare trei propuneri venite de la Comisia Europeană. Aplicarea sancţiunilor aproape automat ȋn momentul depăşirii plafonului de deficit.5 Pactul Euro Plus . Pactul se axează ȋn principal pe domeniile care ţin de competenţa naţională şi sunt esenţiale pentru creşterea competitivităţii şi evitarea unor dezechilibre 24 24-25 dăunătoare. semestrul european se doreşte a fi o primă componentă ȋntr-un viitor set de reforme care vor modifica politicele economice europene ȋn vederea protejării statelor membre de efectele negative ale unei potenţiale crize economice. 3. Polonia. el fiind formulat prin acordul şefilor de stat şi guvern din statele membre UEM.membre vizate. România. 2010) Pactul Euro Plus are la bază o iniţiativă germană. preşedintele permanent al Consiliului European. Lituania şi Letonia. Pentru a asigura o mai bună coordonare a politicilor economice şi fiscale atât ȋn zona euro. macrostructurală şi macroprudenţială sub controlul autorităţilor naţionale (Dan Popa. pentru a ȋmbunătăţi competitivitatea şi de a conduce la un grad mai mare de convergenţă. Banca Centrală Europeană. 2. a constituit un grup de lucru operativ privind guvernarea economică ȋn UE. În funcţie de natura dezechilibrului. Pactul va avea rolul de a consolida pilonul economic al UEM şi de a asigura o mai bună coordonare a politicii economice. Pe de altă parte. Ȋn conluzie. (Radu Şerban. dacă bilanţul aprofundat indică dezechilibre grave sau dezechilibre care pun în pericol buna funcţionare a Uniunii economice şi monetare într-un anumit stat membru. 2. salarială. Franţa şi Germania: 1.

verde deschis: state participante la Euro Plus din afara UEM. albastru: restul statelor membre UE . Sursa:http://en. servicii. De asemenea. Apoi. consolidarea stabilităţii financiare. Pactul rămâne deschis pentru celelalte state membre care nu vor să facă parte din acest acord ȋn prezent. indicatorii utilizaţi vor fi rata şomajului pe termen lung şi ȋn rândul tinerilor şi ratele de ocupare a forţei de muncă. 2011). Consolidarea sustenabilităţii finanţelor publice se referă pe de-o parte la sustenabilitatea sistemelor de pensii. Ungaria. Ȋn ceea ce priveşte obiectivele Pactului Euro Plus. costurile unitare ale forţei de muncă (la nivelul economiei ȋn ansamblu şi pentru fiecare sector important ȋn parte – producţie. promovarea ocupării forţei de muncă. de asistenţă medicală şi de prestaţii sociale pe baza indicatorilor decalajului de sustenabilitate care arată dacă nivelul datoriilor din sistemele de pensii.wikipedia.org/ wiki/File:Euro_Plus_Pact.png A fost aleasă denumirea de " Pact Euro Plus " ȋntrucât pe de-o parte el se adresează ȋn primul rând celor 17 state care fac parte din zona euro dar şi celorlalte state membre UE şi pe de altă parte ȋntrucât membrii săi vor căuta un nivel de integrare mai mare decât cel oferit prin tratate. Euractiv. Pactul Euro Plus va respecta patru norme directoare care sunt prezentate ȋn anexa 8 din cadrul acestei lucrări. consolidarea sustenabilităţii finanţelor publice. Marea Britanie. Cehia şi Suedia.Legenda: verde ȋnchis: statele din zona Euro participante la Euro Plus. progresul ȋnregistrat ȋn direcţia atingerii acestor obiective urmând a fi monitorizat pe baza unei serii de indicatori. pentru a evalua dacă salariile evoluează ȋn raport cu competitivitate. Ȋn cadrul promovării competitivităţii. asistenţă medicală şi 25 . referitor la promovarea ocupării forţei de muncă. acestea se referă la promovarea competitivităţii. (‘Euro-plus pact’ divides non-eurozone members. sectorul comercial şi cel necomercial) vor fi monitorizate pe parcursul unei perioade de timp ȋn raport cu evoluţiile din alte ţări membre UEM şi la nivelul principalilor parteneri comerciali comparabili.

la normele fiscale naţionale. Un alt pilon al Pactului este legat de sporirea sustenabilităţii finanţelor publice. Pentru fiecare obiectiv ȋn parte sunt recomandate o serie de reforme. referitor la stimularea forţei de muncă. prevederile sale ȋncadrându-se ȋn conceptul de flexisecuritate promovat de Pact. ȋn urma participării la Consiliul European de primăvară din acest an că multe din măsurile pe care le prevede Pactul au fost deja luate ȋn România (Financiarul. semestrul european şi Pactul Euro Plus reprezintă pentru România o şansă de a-şi alinia politicile economice cu cele ale statelor membre UEM şi de a ȋnregistra progrese ȋn ceea ce priveşte ȋndeplinirea cerinţelor necesare adoptării monedei unice. De asemenea. a arătat şeful statului. adăugând că deşi ȋn domeniul cercetării. ţara noastră nu a reuşit să obţină rezultate. Astfel. pe baza politicilor actuale şi luând ȋn considerare factorii demografici şi pe de altă parte. acesta trebuie să devină o prioritate. Comisia prezentând o propunere legislativă privind o bază de impozitare comună consolidată pentru ȋntreprinderi. lucru care ȋn România s-a făcut prin adoptarea noii Legi a educaţiei care pune accent pe competenţe. statele membre participante angajânduse să transpună normele fiscale europene. Apoi. preşedintele Traian Băsescu declarând. stimularea competitivităţii. a fondului de şomaj (Financiarul. punctând că acest lucru este extrem de important în politicile guvernamentale româneşti pentru că vizează sustenabilitatea sistemului de pensii. martie. martie. ȋn ceea ce priveşte primul pilon al Pactului. aşa cum sunt prevăzute ȋn Pactul de Stabilitate şi Creştere ȋn legislaţia naţională. de sănătate. România a decis aderarea la Pactul Euro Plus. ȋn acest sens (Concluziile Consiliului European din 24-25 martie 2011). şeful statului susţine că armonizarea costului municii cu productivitatea este un efort pe care guvernul l-a făcut ȋn anul 2010. prezentate ȋn cadrul anexei 9. Ȋn ceea ce priveşte consolidarea stabilităţii financiare.prestaţii sociale sunt sustenabile. Se vor identifica astfel ţările care se confruntă cu dificultăţi majore ȋn oricare dintre acestea domenii. preşedintele a menţionat printre obiectivele Pactului reducerea birocraţiei care este ȋn plină derulare ȋn România şi ȋmbunătăţirea educaţiei. Traian Băsescu susţine că este un domeniu ȋn care România a luat deja măsuri prin adoptarea noului Cod al muncii. Ȋn concluzie. 2011). statele membre se angajează să adopte acte legislative la nivel naţional pentru soluţionarea situaţiilor de criză bancară. 26 . i se va acorda atenţie coordonării politicii fiscale. ȋn acest context. 2011). De asemenea. respectând acquis-ul comunitar. proces care ȋn România se derulează cu fonduri europene. fiind necesar ca aceste state să se angajeze ȋn soluţionarea acestor dificultăţi ȋntr-un calendar stabilit. alte obiective ale acestui pilon fiind reducerea muncii la negru şi formarea continuă.

pe bază de formule sau angajamente care presupun obligaţii neajustabile pe termen lung). Având ȋn vedere dimensiunile reduse ale statelor care ȋncă nu fac parte din UEM riscul ca aceşti potenţiali noi membri să afecteze buna funcţionare a sistemului monetar european este scăzut. Această derogare acordată României şi celorlalţi noi membri care au aderat la UE după 2004 dintre care 5 state au devenit deja membrii ai UEM: Slovenia (2007). fiecare ţară se pregăteşte pentru adoptarea monedei unice europene şi ȋncearcă să ȋndeplinească criteriile necesare integrării ȋn UEM stabilite prin Tratatul de la Maastricht. potenţialul de destabilizare a economiilor ţărilor respective. respectiv rata dobânzii. Acest lucru este determinat ȋn primul rând de faptul că dintre cele patru instrumente de ajustare ȋmpotriva şocurilor pe care statele le au la dispoziţie. De asemenea. preţuri şi politică fiscală. sarcina ajustării va fi transferată către salarii. Astfel. cursul de schimb. care au fost prezentate ȋn cadrul capitolului II al acestei lucrări. Marea Britanie şi Danemarca beneficiază de o “clauză de opţiune” conform căreia au dreptul să intre ȋn UEM atunci când consideră că este necesar acest lucru. fiecare dintre ele cu anul ȋn care au intrat ȋn UEM). Slovacia (2009) şi Estonia (2011). presupune că aceste ţări se angajează irevocabil să ȋnlocuiască moneda lor naţională cu euro.Capitolul III – Adoptarea euro de către România 3. sistemul monetar european poate fi slăbit sau chiar destabilizat iar pe de altă parte economiile ţărilor care doresc să adopte euro pot fi afectate de şocuri rezultate din confruntarea directă cu zona euro. odată intrate ȋn zona euro. piaţa bunurilor (preţurile) şi piaţa muncii (salariile/şomajul). după adoptarea euro. dintre care 17 fac parte din zona euro (ȋn anexa 6 sunt prezentate aceste state. Pe de-o parte. este necesar ca din construcţia bugetului public să fie eliminate sau reduse cât mai mult orice tip de rigidităţi (cheltuieli care cresc automat. iar 8 state au derogare de la adoptarea euro drept monedă. ţintirea inflaţiei va fi ȋnlocuită cu ţintirea deficitului public. ȋnsă au dreptul să aleagă momentul la care vor dori să solicite aprobarea pentru intrarea ȋn zona euro.1 Adoptarea euro – noţiuni generale Ȋn prezent Uniunea Economică este formată din 27 de state membre. este 27 . Procesul de adoptare al monedei euro presupune ȋndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală pentru a reduce riscurile ce pot apărea dacă state cu economii care ȋnregistrează dezechilibre grave sunt integrate ȋn UEM. Malta (2008). Aceasta din urmă va prelua ȋn mare măsură rolul de principal instrument de ajustare. sub supravegherea instituţiilor europene. nu acelaşi lucru se poate spune ȋnsă şi despre cel de-al doilea risc. Pentru a face acest lucru. respectiv Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană care au rolul de a evalua şi raporta Consiliului Uniunii Europene progresele făcute de fiecare stat ȋn parte ȋn acest sens. 2 dintre ele. Cipru. Astfel.

Procesul de pregătire şi adoptarea efectivă a monedei unice europene este o provocare pentru România mai ales că “angajamentul de adoptare a monedei euro la 1 ianuarie 2015 este menţinut şi reprezintă o ancoră importantă în promovarea reformelor bugetare şi structurale necesare creşterii flexibilităţii economiei româneşti” (Raportul de Convergenţă al României. pag. Riscul apariţiei şocurilor asimetrice este cu atât mai mare cu cât economiile statelor. România s-a angajat ca până ȋn 2012 nivelul deficitului bugetar să nu depăşească valoarea de referinţă. agricultura. serviciile. fie prin paritatea puterii de cumpărare standard). tocmai de aceea se pune accent pe procesul de pregătire premergător adoptării euro.impotant ca deficitul public să fie menţinut la un nivel mai scăzut decât cel din Pactul de Stabilitate şi Creştere de 3% din PIB pentru a putea absorbi eventualele şocuri. există şi o serie de criterii de convergenţă reală extrem de importante care dacă sunt ȋndeplinite au rolul de a asigura un anumit nivel de similitudine şi de coeziune economiilor ȋn statele respective. pag. ȋn opinia lui Mugur Isărescu. Deşi Tratatul de Maastricht nu face referire decât la criteriile de convergenţă nominale care trebuie ȋndeplinite astfel ȋncât o ţară să poată face parte din zona euro. iar problema convergenţei reale nu exista. Iar când s-a pus poblema integrării ȋn UE şi a statelor din Europa centrală şi de est. 6). deşi convergenţa reală este extrem de importantă. acesta din urmă fiind considerat cel mai sintetic criteriu. guvernator al Băncii Naţionale a României. apropierea economiilor mai puţin dezvoltate de nivelul şi structura europeană (Aurelian Dochia. pe conceptul de “convergenţă”. tratatele de asociere fuseseră deja semnate iar o redeschidere a acestei probleme nu a părut a fi tocmai oportună (Mugur Isărescu. gradul de deschidere a economiei (ponderea pe care suma exporturilor şi importurilor unei ţări o are ȋn PIB). Motivul pentru care criteriile de convergenţă reală nu sunt menţionate ȋn Tratat ar putea fi acela că până la ȋnceputul anilor 1990 Uniunea Europeană era formată din ţări cu structuri economice similare. nivelul PIB pe locuitor (exprimat fie la cursul nominal. Astfel. 28 . 20092012. 2007. 2008. Ȋn acest sens. o au ȋn crearea PIB). este pusă la ȋncercare capacitatea politică şi administrativă de a concepe şi pune ȋn aplicare o strategie coerentă formată din măsuri care să asigure convergenţa nominală şi reală. ponderea comerţului bilateral cu ţările membre ale UE ȋn totalul comerţului exterior. Restricţiile ȋn ceea ce priveşte convergenţa nominală şi cea reală sunt ȋndreptăţite a fi severe ȋntrucât Teoria Zonelor Monetare Optime arată foarte clar că statele care fac parte dintr-un grup pot câştiga reciproc din deţinerea unei monede comune doar dacă structurile economiilor lor sunt similare şi dacă nu există riscul apariţiei unor şocuri asimetrice care să genereze efecte negative numai asupra unora dintre aceste ţări.7). industria. pag. structura economiei (exprimată prin ponderea pe care marile sectoare. prin structură şi nivel de dezvoltare. 3). sunt mai departe de media europeană. Aceste criterii sunt.

5%). Ȋn perioada aprilie 2007–martie 2008. 8.2% (Raportul de Convergenţă al BCE.1 . rata inflaţiei este calculată pe baza variaţiei înregistrate de cea mai recentă medie anuală disponibilă a IAPC faţă de media anuală anterioară iar media celor mai scăzute trei rate de inflaţie ale statelor membre. rata medie este de -0. ȋn perioada aprilie 2009–martie 2010. iar valoarea de referinţă obţinută prin adăugarea a 1. pag. în România. Ȋn perioada respectivă rata medie a inflaţiei IAPC a României a fost de 5%.7%) şi Belgia (-0. precum şi o scurtă analiză a ţintei pe care Guvernul României şi-a asumat-o pentru adoptarea monedei unice.ro/infografice/evolutia-rateianuale-a-inflatiei-in-intervalul-2000-20095582834/poze/ Sursa:http: Grafic nr. Apoi. ca 29 Sursa:http://www. 2008.0%. Astfel. care a depăşit nivelul de 5. Rata medie a României ȋn aceeaşi perioadă a fost de 5. a rămas totuşi ridicată. 8.2. 3. Prin urmare.0%).zf. care este utilizată pentru definirea valorii de referinţă se calculează ca medie aritmetică neponderată a ratei inflaţiei din ţările membre UE cu cele mai scăzute rate ale inflaţiei. Prin urmare. Olanda (1. Reducerea inflaţiei s-a manifestat în contextul creşterii puternice a PIB real. Estonia (-0.7%) şi Danemarca (2. valoare mult mai mare decât nivelul de referinţă de 3.7%. după cum se poate observa ȋn graficul alăturat (graficul nr. rata medie este de 1. rata medie a inflaţiei pe ultimul an nu trebuie să depăşească cu mai mult de 1.5%.5 puncte procentuale media celor mai scăzute trei rate de inflaţie ale statelor membre UE.6%. cele mai scăzute rate ale inflaţiei au fost ȋnregistrate de Malta (1. 53). valoare mai mare cu 4 puncte procentuale decât nivelul de referinţă de 1% (Raportul de Convergenţă al BCE.Ȋn cadrul acestui capitol va fi făcută o analiză a stadiului de ȋndeplinire a criteriilor de la Maastricht de către România.2.1 Stabilitatea preţurilor Conform acestui criteriu. Ȋn ceea ce priveşte evoluţia inflaţiei ȋn ultimii 10 ani. iar valoarea de referinţă obţinută prin adăugarea a 1.1%).8%).5 puncte procentuale este de 3. Analiza stadiului de ȋ ndeplinire a criteriilor de la Maastricht de către România 3. pag. anul 2015.1) deşi inflaţia măsurată prin preţurile de consum. cele mai bune performanţe ȋn termeni de stabilitate a preţurilor le-au avut Portugalia (-0.0% aproape ȋn fiecare an ȋncepând cu 2001. 52). a urmat un trend clar descendent. 2010.5 puncte procentuale este de 1. ȋn anul 2009 ȋnregistrându-se o valoare medie de aproximativ 5.2%.9%.

ca urmare a majorării câştigurilor salariale care a depăşit dinamica productivităţii. se poate concluziona că nu ȋndeplineşte acest criteriu de convergenţă nominală.96% în decembrie 2010 în principal pe seama creşterii cotei standard a taxei pe valoarea adăugată cu 5 puncte procentuale începând cu al treilea trimestru din 2010 (Consiliul Fiscal.6%). Ȋn cea de-a doua parte a anului 2010 rata inflaţiei a înregistrat o dinamică puternic ascendentă. Ȋn anul 2010. Grafic nr. 2 30 .8%. cele mai mici rate ale inflaţiei au fost ȋnregistrate ȋn Irlanda (-1.2% în luna martie a aceluiaşi an. Acest lucru a fost cauzat de scumpirea semnificativă a alimentelor. în principal datorită scăderii preţurilor alimentelor şi energiei.7% în luna martie 2008. Având ȋn vedere că România a avut o rată medie a inflaţiei de 6. urmată de un declin puternic al activităţii economice începând cu sfârşitul anului 2008. ȋnregistrând valoarea de 7. 11). Ritmul anual al inflaţiei IAPC s-a accelerat de la aproximativ 4% în perioada ianuarie-iulie 2007 până la 8. a crescut costul unitar cu forţa de muncă. evoluţia preţurilor de import a favorizat procesul de dezinflaţie datorită aprecierii considerabile a leului faţă de euro. pag 53).urmare a creşterii accelerate (peste 20% pe parcursul mai multor ani) a veniturilor din muncă. Această creştere temporară a fost cauzată ȋndeosebi de majorarea accizelor la produsele din tutun (Raport de convergenţă BCE. Rata medie este de –0. pag. De asemenea. ceea ce a dus la erodarea competitivităţii. ȋncepând cu anul 2005 şi până la jumătatea anului 2007. Ȋncepând cu sfârşitul anului 2009 inflaţia IAPC s-a accelerat ajungând la valoarea de 5. tendinţa observată la nivelul inflaţiei IAPC s-a inversat.1% ȋn 2010.7 % iar valoarea de referinţă este de 0. Apoi. 2010. 2011.7%). 53). În cursul anului 2008 însă. 2008.2%) şi Slovacia (0.2% în luna ianuarie 2010 şi ulterior scăzând la 4. precum şi avansului substanţial al PIB real susţinut de cererea internă sporită (Raport de Convergenţă BCE. Letonia (-1. majorării preţurilor de import ca rezultat al deprecierii leului începând cu jumătatea anului 2007 şi creşterii preţurilor materiilor prime pe pieţele internaţionale. pag.

valoare mult mai mare decât cea de referinţă. 2 ţintele anuale de inflaţie s-au plasat în ultimii ani pe o traiectorie descendentă. 53). pag. ȋn concordanţă cu calendarul stabilit pentru adoptarea euro un nivel al ratei inflaţiei care să respecte criteriul stabilităţii Sursa: Raport asupra inflaţiei.2 Situaţia finanţelor publice Criteriul “finanţelor publice sănătoase” se referă la faptul că la momentul examinării statul membru candidat la UEM nu trebuie să fie subiectul unei decizii a Consiliului prin care să se atragă atenţia asupra existenţei unui deficit excesiv. Ȋn raportul de convergenţă al Bancii Central Europene din mai 2010 se afirma că România făcea obiectul unei decizii a Consiliului UE privind existenţa deficitului excesiv.34% potrivit BNR. Pentru anul 2010.2.12). 2008. mai 2011. Cu toate acestea. A fost ales acest nivel al ţintei ca urmare a necesităţii de consolidare a dezinflaţiei şi pentru a se atinge.5% ±1 punct procentual în 2009 şi 2010. nivelul lor scăzând de la 5 ±1 punct procentual în 2005. Astfel. Ţinta de inflaţie pentru sfârşitul anului 2011 a fost coborâtă la nivelul de 3 la sută ± 1 punct procentual.5% din PIB (Raport de convergenţă. Ȋn septembrie 2010 Comisia Europeană a oprit procedura de deficit excesiv ȋn cazul României considerând că au fost luate măsuri adecvate de corectare a 31 .7% fiind ȋnsă mult inferioară valorii de referinţă. ȋn anul 2009 România a ȋnregistrat un deficit bugetar de 8. este puţin probabil ca ţinta stabilită pentru anul 2011 să fie ȋndeplinită mai ales având ȋn vedere faptul că ȋn luna aprilie. cu excepţia unor situaţii temporare sau excepţionale sau când raportul dintre datoria guvernamentală depăşeşte valoarea de referinţă de 60% din PIB. Comisia Europeană prognoza la momentul respectiv o scădere a deficitului bugetar la 8% din PIB şi majorarea datoriei publice la 30. pag. pag. ȋn valoare de 23. la 3. preţurilor din Tratatul de la Maastricht (Raport de convergenţă România 2009-2012.3% din PIB. aşa cum ţintele anuale de inflaţie stabilite din 2005 şi până ȋn prezent nu au fost atinse. BNR.După cum se poate observa ȋn graficul nr. BCE. mai 2010. Procedura privind deficitul excesiv este iniţiată atunci când raportul dintre deficitul guvernamental planificat sau realizat depăşeşte valoarea de referinţă de 3% din PIB. 11). nivelul inflaţiei din România era de 8. cu excepţia cazului ȋn care datoria publică este apropiată de acest nivel şi ȋn scădere (Aurelian Dochia. 3. ponderea datoriei publice ȋn PIB.

7 -3.eurostat. 1: Nivelul datoriei publice 2000-2010 Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nivelul datoriei publice 22. prin măsuri pe termen mediu.europa. să acţioneze în vederea reducerii deficitului bugetar la mai puţin de 3% din PIB până în anul 2012.1 Evolutia datoriei publice 2000-2010 Nivelul datoriei public e (% PIB ) 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anul Sursa: http://epp.4 12. Evoluţia deficitului bugetar şi a datoriei publice ȋn peioada 2000-2010 este redată ȋn tabelele şi graficele de mai jos: Tabel nr.6 13. 2 Nivelul deficitului bugetar 2000-2010 Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nivelul deficitului bugetar -4.ec. referindu-se la reducerea salariilor din sectorul public cu 25%.9 21.8 12.6 30. reducerea cu 15% a prestaţiilor sociale cu excepţia pensiilor şi creşterea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 19% la 24% şi că obiectivul de a reduce deficitul bugetar sub 3% până ȋn 2012 este realizabil.7 15.eu Sursa : conceput de autor Grafic nr.2 -1. Ȋn consecinţă.5 -1.4 23. Consiliul recomandase României. 2010.7 24. 2 32 .5 -2 -1. Ziarul Capital).deficitelor bugetare înregistrate. în luna februarie.2 -2.5 Ev olutiadeficitului bug etar 2 0 0 0 -2 0 1 0 0 Nivelul defic itului bug eta r (% P IB ) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 An ul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grafic nr.7 -8. Comisia a considerat că au fost luate măsuri eficiente.2 -2.5 18. în mod credibil şi sustenabil.8 Tabel nr.5 25.6 -5. (Mihaela Radu.

2010 -6.8% din PIB. 2011).3% din PIB ȋn anul 2009. 52). respectiv de 6. Aceste obiective vor fi facilitate de depăşirea perioadei nefavorabile ȋnregistrate la nivelul economiei internaţionale şi implicit la nivelul economiei din România şi de reluarea procesului gradual de creştere economică.eurostat. atingerea unui nivel de deficit care să nu depăşească valoarea de referinţa de 3% din PIB este obiectivul principal al politicii bugetare.5% din PIB la sfârşitul anului 2009 s-a datorat ȋn principal efectelor contracţiei activităţii economice asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare (stabilizatorii automaţi) dar şi a măsurilor de politică bugetară luate pentru susţinerea procesului de stabilizare şi relansare economică (Programul de Convergenţă al României 2009-2012. Ţinta României pentru anul 2012 conform angajamentelor asumate ȋn cadrul Acordului cu FMI şi UE. printre care majorarea TVA-ului de la 19% la 24% si reducerea salariilor deficitul bugetar va ajunge la valori apropiate de 4% (Ionuţ Dumitru.5 miliarde lei. este deosebit de important procesul de raţionalizare a cheltuielilor de funcţionare şi promovarea unor politici sustenabile de consolidare a veniturilor bugetare prin îmbunătăţirea colectării şi reducerea evaziunii coroborat cu menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor publice şi accelerarea procesului de absorbţie a fondurilor europene.4 Sursa : conceput de autor Sursa: http://epp. 43). calculat pe baza bugetului aprobat de Parlament. Acesta poate fi ȋndeplinit prin continuarea consolidării fiscale. creştere ce s-a datorat unei politici fiscale expansioniste. Ȋn acest sens.ec. Ca urmare a evoluţiilor economice dificile. trecerea la un sistem de indexare preponderentă cu inflaţia şi lărgirea bazei de impozitare la categoriile noncontributive) şi salarizare (legea salarizării unice prin care se doreşte creşterea transparenţei. pag. Ca urmare a măsurilor luate de de guvernul României din anul 2010. pag. ajutoare pentru şomaj.3% din PIB. Apoi. în condiţiile unor cheltuieli obligatorii suplimentare înregistrate la dobânzi. Programul de Convergenţă al României din februarie 2010 prevedea un deficit bugetar de 6. ȋnsă. Deficitul bugetar ȋn anul 2010 a fost de 33. Reducerea deficitului bugetar din 2010 faţă de anul 2009 s-a datorat unei uşoare creşteri a veniturilor bugetare şi controlului strict al cheltuielilor. Creşterea deficitului bugetar de la 5. bugetul a fost rectificat ȋn luna august a anului 2010 iar ţinta pentru defictul bugetar a fost stabilită la valoarea de 6. Măsurile pentru ȋmbunătăţirea sustenabilităţii finanţelor publice s-au concretizat ȋn reforme ale sistemului de pensii (creşterea şi egalizarea graduală a vârstei de pensionare pentru bărbaţi şi femei.7% din PIB ȋn anul 2008 la 8. sub limita ţintei convenite cu FMI.europa.4% din PIB.eu Ȋn perioada 2005-2009 deficitul bugetar a crescut ajungând la valoarea de 8. plata arieratelor sau finanţarea proiectelor din programele cu finanţare UE (Program de Convergenţă al României 2011-2014. simplificarea sistemului de salarizare şi îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a acestuia prin stabilirea de majorări salariale corelate astfel încât ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente sectorului 33 .

ȋnsă dacă se ia ȋn considerare trendul de creştere a datoriei publice din ultimii ani şi ponderea datoriei pe termen scurt din datoria publică nu se poate afirma cu siguranţă că România va ȋnregistra un nivel scăzut al datoriei publice ȋn următorii ani. Ȋn concluzie. Referitor la structura datoriei publice.bugetar să se reducă progresiv de la 9. pentru cel puţin doi ani.4 % în 2009. ȋnsă ȋn cazul României există şi problema lipsei de credibilitate (Raport anual al Consiliului Fiscal.15% și respectiv 3.4%).2%) şi Luxemburg (18. certificatele de trezorerie cu scadenţe de până la 1 an însumează 74.2. valoarea de 6. Ȋn ceea ce priveşte datoria publică. fără a devaloriza faţă de moneda niciunui Stat Membru. Potrivit analiştilor. ca urmare a faptului că se pot produce rostogoliri ȋn cadrul acestui indicator. Finanțarea pe termene mai lungi este relativ redusă. la 7. deficit bugetar şi datorie publică prin tabelul prezentat anexa nr. ȋn materie de PIB.91%) iar eurobondurile asigură 5. fiind urmate de obligațiunile de stat (18.8% din PIB ȋnregistrat ȋn anul 2010 este mult inferior valorii de referinţa de 60% din PIB.2% în anul 2012) (Programul de Convergenţă al României 2011-2014. 2011).39% ).28% din total. 59). articolul 34 . Bulgaria (16. Dacă la sfârşitul anului 2008 datoria guvernamentală reprezenta 13. ȋmprumuturile de stat deţin ponderea cea mai mare în totalul datoriei publice (40. Astfel. motivul ȋmprumuturilor pe termen scurt este dobânzile mai mici. Astfel.” (Tratatul de la Maastricht. 10.4% din PIB fiind superioară valorii de referinţă de 3% din PIB. ȋn prezent.3 Stabilitatea cursului de schimb Criteriul stabilităţii cursului de schimb prevede “ȋncadrarea în limitele normale de fluctuaţie stabilite de mecanismul cursurilor de schimb al Sistemului Monetar European.8% din PIB.6% din valoarea împrumuturilor noi. acesta este unul dintre criteriile de la Maastricht pe care România ȋl ȋndeplineşte. criteriul deficitului bugetar.6% datorie internă. Unul dintre aspectele sensibile privind datoria publică a României este ponderea mare a datoriei pe termen scurt.76% din finanțarea datoriei publice. nivelul de 30. Această creştere succesivă a fost cauzată de accentuarea efectelor crizei financiare internaţionale şi adâncirii recesiunii în România.6% din PIB.2% datorie externă şi 15. din care 15. certificate de trezorerie ( 17. 3. România nu ȋndeplineşte. obligațiunile pe 3 ani cumulând doar 16% din valoarea împrumuturilor noi în timp ce obligațiunile cu scadența la 5 și la 10 ani însumează 6. nivelul datoriei publice fiind printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană după Estonia (6.66%). ȋn anul 2009 a crescut la nivelul de 23. Perioada 2007-2010 pentru România poate fi sintetizată.5% din PIB în anul 2011 şi la 7.6%). pag.4% din PIB. pentru ca ȋn 2010 să ajungă la valoarea de 30.

2007). există posibilitatea stabilirii unei benzi mai ȋnguste de fluctuaţie a cursului de schimb. Dacă este necesar. nu a fost definită o paritate centrală ȋn raport cu care să se poată aprecia ȋncadrarea fluctuaţiilor cursului de schimb într-o bandă de ±15%. dacă este nevoie de astfel de măsuri (Andreea Paul Vass. Moneda naţională a României nu participă la Mecanismul cursului de schimb II. Paritatea centrală a Sistemului Monetar European +15% Bandă largă +2. aprilie 2011). ERM II a ȋnceput să funcţioneze din anul 1999 şi este caracterizat de existenţa unei parităţi centrale (rată centrală de schimb între euro şi moneda naţională) şi a unei bande de fluctuaţie de +/-15% a cursului de schimb care a ȋnlocuit banda de +/-2.25% (Mugur Isărescu. pag.25% ȋn 1992/1993. Respectarea acestui criteriu presupune participarea obligatorie ȋn ERM II cel puţin doi ani ȋnainte de intrarea ȋn zona euro şi nu este permisă realinierea parităţii centrale ȋn sensul devalorizării ȋn cei doi ani de participare.25% -15% Sursa: Cristian Socol. Un rol important ȋn cadrul sistemului ERM II ȋl are BCE care monitorizează funcţionarea sa şi stabileşte coordonatele cursului de schimb şi ale politicilor monetare precum şi mecanismele de intervenţie (ȋmpreună cu banca centrală a statului respectiv).25% Bandă ȋngustă -2. Cu toate acestea acest criteriu poate fi apreciat pe baza metodei de calcul utilizate de BCE ȋn rapoartele de convergenţă – calcularea deviaţiei procentuale maxime pentru o perioadă de doi ani a cursului de schimb zilnic ȋn raport cu 35 . alineatul (1)). De asemenea. ȋn consecinţă. spre exemplu Danemarca a optat pentru un culoar de +/-2. Dilemele aderării României la euro. moneda poate fi susţinută prin intervenţii cordonate de Banca Centrală Europeană şi banca naţională a statului care face parte din ERM II (cumpărări sau vânzări de monedă) ȋn vederea menţinerii marjei de fluctuaţie ȋn valorile stabilite. Aura Niculescu. 108.121.

36 . ȋnceputul manifestării turbulenţelor pe pieţele financiare internaţionale a dus la o depreciere sustanţială a cursului de schimb al leului. Ȋn cei doi ani premergători evaluării făcute de Comisie ȋn mai 2010. după ce comunitatea internaţională acceptă cererea României de a ȋncheia un acord cu FMI şi alte organisme internaţionale. după cum se poate observa şi ȋn graficul nr. cursul de schimb fiind relativ stabil.9% (Convergence Report 2010. în care se analizează pentru prima dată evoluţia economiei României. este specificat faptul că după tendinţa de apreciere de la sfârşitul anului 2004 până la jumătatea anului 2007. Conform Raportului de Convergenţă publicat în mai 2008 de Banca Centrală Europeană. acord care elimină neliniştile investitorilor privind dificultăţi ȋn finanţarea deficitelor României.euro faţă de nivelul mediu din luna care precede acest interval (BNR. criteriul stabilităţii cursului de schimb este ȋndeplinit de România. valoarea de referinţă utilizată fiind media lunii aprilie 2006 (Apostoaie Constantin Marius. moneda naţională a României s-a depreciat faţă de euro cu 12. De la ȋnceputul anului 2009 leul traversează o perioadă de apreciere puternică. Raport anual 2009. s-a considerat că leul a fost tranzacţionat în condiţiile unui regim flexibil de curs de schimb iar fluctuaţiile cursului RON/EUR s-au încadrat între 10. ȋn evaluarea făcută de Comisia Europeană ȋn cadrul Raportului de Convergenţă publicat de aceasta ȋn mai 2010. având marjele de fluctuaţie ȋntre -2. România nu ȋndeplinea acest criteriu. conform evaluărilor realizate de Banca Naţională a României. 3). Ca urmare a crizei financiar mondiale rata de schimb a ȋnregistrat ȋn toamna anului 2008 presiuni de deprecierea a monedei naţionale.8% (apreciere) şi 9. aprilie 2011). pag. 3.0% si +5.ro/01/2011/2009-2010-doi-ani-de-stabilitate-pentru-moneda-nationala/ Ȋn prezent.3% (Andreea Paul Vass. 26-27). Grafic nr.6% (depreciere). 20). 3 . pag.Evoluţia cursului euro-leu ȋn perioada iunie 2005 – decembrie 2010- Sursa: http://businessday. pag. Astfel. The European Commission. Apoi.

pag. ȋn perioada aprilie 2007-martie 2008 ratele dobânzilor celor mai performante trei state ȋn materie de stabilitate a preţurilor au fost 4. ȋnregistrând un nivel de 7.3% (Danemarca). 3. 4 După cum se poate observa ȋn graficul nr 4.. incertitudinilor referitoare la evoluţia Ȋn anul 2010 valoarea de referinţă economiei. 53). valoarea de referinţă a fost de 6%.17%.8%).8% (Malta).3. Prin adăugarea a 2 puncte procentuale. valoarea de referinţă a fost de 6. Ȋn perioada respectivă ţările cu cele mai bune rezultate ȋn ceea ce priveşte stabilitatea preţurilor au fost Belgia (3. The European Commission. România ȋnrgistrând o rată a România nu ȋndeplineşte nici acest criteriu (Cristian Păun.3 2015 – anul adoptării euro de către România? 37 . ȋn medie.4%. ȋn ultimii ani. motiv pentru care a fost exclusă din calculul valorii de referinţă.4 Evoluţia ratelor dobânzilor pe termen lung Acest criteriu presupune ca ratele dobânzilor pe termen lung (măsurate prin dobânzile obligaţiunilor guvernamentale pe termen lung sau a unor instrumente comparabile) să nu depăşească cu mai mult de 2 puncte procentuale media celor mai performate trei ţări (cele trei ţări cu cele mai mici rate ale inflaţiei din UE). ceea ce ȋnseamnă că Convergence Report 2010. Astfel. 2011). aceasta din urmă nu dispune ȋnsă de o rată armonizată a dobânzii pe termen lung. la 9.2%) şi Estonia. 2008. Ȋn consecinţă. 4. valoare pe care România a depăşit-o. Grafic nr. pag.7%. rata medie a dobânzii a fost de 4% şi prin adăugarea celor 2 puncte procentuale. Portugalia (4. pentru acest criteriu a fost de 7. Apoi.3% (Olanda) şi 4. ȋn perioada aprilie 2009-martie 2010. Valoarea ratele dobânzii pe termen lung ȋn România a fost mai mare decât nivelul de referinţă ȋn fiecare an de când România a intrat ȋn Uniunea Europeană. valoare superioară celei de referinţă (6%).17%. ratele dobânzilor pe termen România fată de valoarea de referinţăgraficul nr.5%. România Ȋn anul 2010 valoarea de ȋnregistrând o rată a dobânzii pe termen lung referinţă pentru acest criteriu a fost de de 7. ratele dobânzilor pe termen lung s-au situat. 189 7. După cum se poate observa ȋn -Evoluţia ratelor dobânzii pe termen lung ȋn ȋn ultimii ani.1% la acest indicator (Raport de Convergenţă BCE. 4.2. ratele lung au cunoscut o creştere accentuată ȋn dobânzilor pe termen lung au cunoscut o România ca urmare a unui nivel ridicat al creştere accentuată ȋn România ca aversiunii investitorilor faţă de risc şi a urmare a unui nivel ridicat al aversiunii incertitudinilor referitoare la evoluţia investitorilor faţă de risc şi a economiei.

dar realizabilă”. fiind necesar un amplu proces de pregătire şi restructurare a economiei României ȋnainte de intrarea ȋn zona euro. ȋn ceea ce priveşte criteriile de convergenţă nominală. Aşa cum reiese din subcapitolele anterioare. Există voci care susţin adoptarea monedei unice cât mai repede ca urmare a avantajelor pe care aceasta le-ar aduce României şi voci care avansează ideea conform căreia adoptarea euro nu ar trebui grăbită. Astfel. deşi sunt de acord cu avantajele pe care le aduce moneda unică. Ȋn anul 2010 se stabileşte ca ţintă anul 2016 iar ȋn 2011 iniţial se renunţă la anul 2015 ca ţintă pentru adoptarea euro. consider că aceste avantaje poti fi valorificate doar dacă economia este pregătită pentru renunţarea la anumite instrumente de ajustare ȋmpotriva şocurilor (politica monetară şi cursul de schimb). Apoi.7%. Celelalte criterii ȋnsă nu sunt ȋndeplinite: inflaţia a fost de 6. acesta fiind un proces care necesită timp şi care pentru a fi eficient nu trebuie grăbit. respectând limita de +/-15%). Astfel. ca urmare a problemelor fiscale structurale.8% din PIB ȋn timp ce valoarea de referinţă este de 60% din PIB) şi criteriul cursului de schimb (acesta se ȋncadrează ȋn marjele de fluctuaţie de -2.Adoptarea euro de către România este o problemă delicată şi de actualitate. ȋn 2008 BNR planifica intrarea ȋn mecanismul ERM 2 ȋn anul 2012.0% şi +5. ȋnsa ȋn acelaşi an Mugur Isărescu a declarat că ţinta inflaţiei pentru următorii doi ani nu putea fi atinsă.3%. nivelul de referinţă fiind de 7. valoarea de referinţă fiind de 0. criza economică mondială care şi-a făcut simţită prezenţa şi ȋn România ȋn 2009 a dus la apariţia mai multor păreri cu privire la data adoptării euro: BNR păstra ţinta 2014-2015. Ȋn cei 4 ani care au trecut de la momentul intrării ȋn UE au existat mai multe declaraţii referitoare la ţinta adoptării euro.17%. După aderarea la Uniunea Europeană din anul 2007 s-a pus ȋntrebarea când va reuşi România să adopte moneda unică. ȋn anul 2015. pentru ca apoi să se revină la această dată şi să fie asumată ȋn mod oficial de România ȋn cadrul Programului de Convergenţă (Euractiv.8%.ro realizat ȋn rândul a 34 de bancheri de pe pieţele emergente. se previziona că România va fi ultima ţară din Europa de Est care va trece la moneda unică. ȋn urma unui sondaj realizat de publicaţia Wall Street. România ȋndeplineşte criteriul datoriei publice (aceasta este de 30. 2011).4% din PIB (există ȋnsă acorduri ȋncheiate de România cu FMI şi UE ȋn care aceasta ȋşi asumă obiectivul ȋnregistrării unui deficit care să se situeze sub valoare de referinţă de 3% din PIB până ȋn anul 2012) iar rata dobânzilor pe termen lung ȋn România a fost de 7.1%. Mugur Isărescu considerând-o “ambiţioasă. premierul Emil Boc dorea ca România să adere la zona euro ȋnainte de 2014 iar la polul opus se aflau agenţiile de rating care vedeau posibil acest lucru abia peste 10 ani. Tot ȋn anul 2008. pentru adoptarea monedei unice este deosebit de importantă şi convergenţa reală ȋntrucât România nu poate obţine rezultate bune ȋn cadrul UEM 38 . Ȋn opinia mea. ȋn afară de convergenţa nominală. deficitul bugetar a fost de 6. Apoi. România nu ȋndeplinea decât două criterii din 5 ȋn anul 2010.

Astfel de păreri diferite sunt frecvent ȋntâlnite ȋn rândul analiştilor şi al economiştilor din România. pentru absorbţia eventualelor şocuri doar pe politica fiscală. and still sinking” care a avut loc ȋn mai 2011. piaţa muncii şi piaţa bunurilor.7%). Ȋn absenţa acestor măsuri. chiar daca aspectele tehnice sunt pe zi ce trece mai dificile” . Croitoru susţinea că sunt necesare măsuri precum mărirea competitivităţii economiei. pe când alţii sunt convinşi că nu există nicio posibilitate ca România să adopte euro atât de repede. Referitor la această problemă. un alt consilier al guvernatorului BNR. şocurile externe ar putea fi prea mari pentru capacitatea de ajustare a preţurilor şi a salariilor (Lucian Croitoru. Dar dacă nu ne stabilim un reper şi nu mergem pe urmele acestui reper. că România are nevoie de obiective ȋnalte pentru a-şi stabili o disciplină care să ducă la atingerea scopurilor respective ȋntrucât lucrurile au funcţionat atunci când au existat astfel de ţinte ȋnalte. 2009). având ȋn vedere că ajustările vor fi mult mai stricte după aderarea la zona euro. iar ȋn ceea ce priveşte agricultura. principala cauză fiind faptul că România nu era pregătită la momentul respectiv să renunţe la controlul asupra modificărilor ȋn rata dobânzii şi a cursului de schimb şi să se bazeze. deficit bugetar redus şi monedă naţională stabilă. nu se situează foarte bine nici la acest aspect (spre exemplu România se află pe penultimul loc din UE la nivelul PIB-ului pe cap de locuitor. Daca zicem 2017. De asemenea acesta a susţinut că. dacă reuşeşte să obţină o omogenizare a economiei sale cu cea a statelor care fac parte din zona euro. De asemenea. amânăm pregatirile pentru 2017" . Pentru ca acestea din urmă să fie suficiente pentru ajustarea diferenţelor dintre ţări. 2011). aceasta ocupă o pondere foarte mare ȋn PIB. pe de altă parte. este necesară ȋndeplinirea a trei condiţii: inflaţie scăzută. condiţii care nu sunt deloc uşor de ȋndeplinit (Euractiv. Aşadar. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu. spre exemplu. România. Adrian Vasilescu. reformarea sistemelor de protecţie socială şi flexibilizarea pieţei muncii. a declarat ȋn cadrul unui interviu acordat ProTv: "Cred că şi acum suntem admirabil de nepregătiţi. Astfel.decât dacă converge ȋn mod real la aceasta. pentru ca România să poată adopta euro ȋn anul 2015. ȋnsă este o ţintă posibil de atins. unii susţinând că dacă nu adoptăm euro cât mai repede avem de pierdut ca umare a 39 . unii dintre aceştia susţin că această dată este realizabilă. decât să grăbească procesul de aderare. amânăm. Lucian Croitoru. că anul 2015 nu este o dată credibilă pentru adoptarea euro ȋnsă. a declarat la prezentarea raportului trimestrial asupra inflaţiei că “adoptarea euro ȋn 2015 este o dată ambiţioasă. este mai bine ca o ţară să intre pregătită ȋn UEM mai târziu. susţinea ȋn 2009 că este sceptic ȋn privinţa adoptării rapide a euro. consilierul guvernatorului BNR a menţionat ȋn cadrul conferinţei Econosofia “The Economy is out of sync. Anul 2015 este privit de mulţi economişti cu suspiciune ca urmare a situaţiei ȋn care se găseşte economia României. ȋnsă. 7% faţă de ponderea serviciilor care este de numai 1.

problema României este că anul 2015. riscul şocurilor asimetrice etc. Este adevărat că moneda unică oferă numeroase avantaje statelor care o adoptă. piaţa internă din ţara respectivă trebuie să “ceara” acest lucru. Astfel.faptului că nu putem beneficia de avantajele pe care moneda unică le oferă. adoptarea euro trebuie să fie o rezultantă a evoluţiei economiei unei ţări. motivaţii pentru refuzul primirii României fiind. ȋn ordinea firească a lucrurilor. Iar pe de altă parte. Deşi sunt de acord că participarea la Pactul Euro Plus va ajuta România să ȋndeplinească condiţiile adoptării monedei unice nu se poate spune cu certitudine că acest deziderat poate fi realizat până ȋn anul 2015. reducerea costurilor de tranzacţionare. ceea ce ȋn România nu este valabil. al Irlandei etc. adoptarea euro fiind pasul următor după aderarea la UE. Alte avantaje indirecte sunt creşterea competiţiei şi a transparenţei şi creşterea nivelului de trai pe termen lung. Nu susţin ideea conform căreia nu ar trebui să existe pregătiri ȋn acest sens. acesta susţine că o perioadă de ajustare ambiţioasă dar credibilă ȋncurajează coerenţa mixului de politici macroeconomice şi contribuie la facilitarea convergenţei ratei inflaţiei. (aceasta putând oferi anumite avantaje ţării respective) cu condiţia ca aceasta să fie credibilă. printre avantajele directe se numără reducerea volatilităţii cursului de schimb faţă de valutele altor parteneri comerciali. rămâne problema sensibilă a convergenţei reale). Pe de altă parte. dând exemplul Greciei. ȋntrucât acestea sunt absolut necesare. reducerea costurilor administrative. creşterea comerţului exterior care va atrage investiţii străine directe ceea ce va duce la creşterea PIB-ului pe locuitor. costuri tehnice şi organizatorice legate de conversia ȋn euro. Cristian Popa. Ȋn opinia mea. foarte uşor de găsit (chiar dacă vor fi ȋndeplinite criteriile de convergenţă nominală. ȋn opinia mea. avantaje care pot fi directe şi indirecte. ȋn timp ce alţii consideră că dacă România nu este pregătită poate ȋnregistra efecte negative. 2009). ȋnsă 40 . există riscul ca statele membre UEM să nu fie de acord ca România să devină membru al zonei euro (aşa cum s-a ȋntâmplat anul acesta cu aderarea la spaţiul Schengen). Consider că este ȋntr-adevăr necesar ca România să aibă o ţintă ambiţioasă de aderare. Astfel. trecerea la euro ducând la dispariţia riscului valutar). nu este o dată credibilă. având ȋn vedere faptul că după perioada de 2 ani ȋn care România trebuie sa facă pate din anticamera zonei euro. reducerea costurilor capitalului. Un alt argument este acela că pentru a se face trecerea la moneda unică. cele mai importante fiind state membre UEM. Practic. urmează o periodă de câteva luni de evaluare (realizată de Banca Centrală Europeană şi de Comisia Europeană). moneda unică presupune şi dezavantaje: pierderea independenţei politicii monetare şi a cursului de schimb. (Ziarul Financiarul. Un alt avantaj direct este eliminarea riscului valutar faţă de euro (aproximativ 70% din comerţul exterior al României este realizat cu ţări din UE. Din acest ultim avantaj direct derivă şi o serie de avantaje indirecte. ȋn urma unei analize realizate de viceguvernatorul BNR.

Astfel. Ȋn vederea realizării acestui deziderat.consider că un eventual eşec ar avea consecinţe negative mult prea mari pentru ca România să dorească să intre ȋn zona euro ȋnainte de a fi cu adevărat pregătită. după aderarea la Uniunea Europeană. istoria procesului de cooperare monetară a ȋnceput prin ȋnfiinţarea Uniunii Europene de Plăţi care a fost ȋnlocuită ȋn anul 1958 cu Aranjamentul Monetar European. Ȋn concluzie. 3). referitor la ȋntrebarea dacă UE este o zonă monetară optimă. pag. alte momente importante au fost ȋnfinţarea Comunităţii Economice Europene şi EURATOM prin semnarea Tratatelor de la Roma şi funcţionarea Sistemului Monetar European ȋncepând cu anul 1979. Apoi. Prima etapă cuprinsă ȋntre 1990 şi 1993 presupunea 41 . anul 2015 nu va fi. Având ȋn vedere că UE ȋndeplineşte doar unele criterii (gradul de deschidere al economiei şi diversificarea producţiei ȋn timp ce criteriile mobilităţii forţei de muncă şi transferurilor fiscale nu sunt ȋndeplinite) se poate afirma că aceasta nu este o zonă monetară optimă. Au existat numeroase momente şi etape importante pentru formarea Uniunii Europene şi implicit a Uniunii Economice şi Monetare. ȋn opinia mea. România trebuie să ȋndeplinească criteriile de convergenţă nominală pentru a demonstra faptul că este pregătită pentru a face parte din zona euro. răspunsul se bazează pe analiza criteriilor care definesc o astfel de zonă. Apoi. 2006. ȋnsă această ţintă poate stimula adoptarea unor politici care să ducă la ȋndeplinirea criteriilor de la Maastricht şi la apropierea de momentul adoptării monedei unice. Momentul esenţial pentru evoluţia unificării monetare a Uniunii Europene a fost semnarea Tratatului de la Maastricht care prevedea realizarea Uniunii Economice şi Monetare ȋn trei etape. acesta fiind considerat ȋn perioada respectivă un instrument de creare a unei zone de stabillitate monetară ȋn spaţiul comunitar dar şi un punct de legătură ȋntre Bretton Woods şi Uniunea Economică şi Monetară (Uniunea Economică şi Monetară. anul adoptării monedei euro de cătr e România. aderarea României la zona euro reprezintă următoarea etapă. Concluzii Ȋn calitate de membru al Uniunii Economice şi Monetare cu derogre de la adoptarea euro.

aceasta este departe de ȋndeplinirea criteriilor. Astfel. Pactul a primit ȋnsă numeroase critici. din cele 5 criterii (considerând criteriul finanţelor publice sănătoase prin cele două componente – deficit bugetar şi datorie publică). România şi-a anunţat aderare la Pactul Euro Plus ȋn acest an. detaliate ȋn anexa nr. s-a decis reformarea Pactului ȋn vederea creşterii eficienţei acestuia. 3. stabilitatea cursurilor de schimb şi criteriul finanţelor publice sănătoase. Pentru a putea adera la zona euro un stat trebuie să ȋndeplinească criteriile de la Maastricht: stabilitatea preţurilor. prin intermediul acestuia politicile economice şi fiscale fiind evaluate de Comisia Europeană ȋnainte de a fi implementate ȋn statele care le-au propus.liberalizarea mişcărilor de capital. este ȋnfiinţată BCE. stabilitatea monetară sau convergenţa ratelor dobânzii. printre care nivelul mare de rigiditate şi faptul că au existat cazuri când prevederile sale nu au fost aplicate. Pactul de Stabilitate şi Creştere este fundamentul celei de-a treia etape de realizare a Uniunii Economice şi Monetare. Acesta urmăreşte consolidarea coordonării simultan cu pregătirea principalelor decizii bugetare. Ȋn urma analizei realizate ȋn cel de-al treilea capitol al acestei lucrări se poate desprinde concluzia că deşi România a făcut progrese importante ȋn ultimii ani ȋn termeni de convergenţă nominală. care a debutat la 1 ianuarie 1999 ȋncepe să funcţioneze Sistemul European al Băncilor Centrale. 42 . Iar ȋn cea de-a treia etapă. Deşi s-au făcut progrese ȋn cazul unor criterii (spre exemplu deficitul bugetar care a fost redus faţă de anul 2009. Un alt instrument de consolidare a Uniunii Economice şi Monetare este Pactul Euro Plus care se axează ȋn principal pe domeniile care ţin de competenţa naţională şi care sunt esenţiale pentru creşterea competitivităţii şi evitarea anumitor dezechilibre. Ca urmare a acestor aspecte negative. România ȋndeplinea ȋn anul 2010 doar criteriul datoriei publice şi pe cel al stabilităţii cursului de schimb. desăvârşirea pieţei unice şi debutul procesului de convergenţă economică. necesar succesului UEM prin respectarea criteriilor de la Maastricht şi după ce statele au aderat la zona euro. există anumite probleme ȋn cazul criteriului datoriei publice pe care. O primă reformă a avut loc ȋn anul 2005 şi deşi a generat unele ȋmbunătăţiri ȋn condiţiile impuse de Pact (“termene limită realiste”. ȋn prezent. mai multă atenţie acordată nivelului datoriei publice etc) a fost nevoie de o nouă reformă a acestuia prin intermediul semestrului european care determină ca aplicarea regulilor să fie mai strictă iar a sancţiunilor mai dură. Ȋn cea de-a doua fază (1994-1996 sau 1998) prevedea ȋnfiinţarea Institutului Monetar European al cărui rol principal era susţinerea eforturilor de respectare a criteriilor de convergenţă. acesta având rolul de a asigura un climat de stabilitate şi prudenţă bugetară. ȋn cazul acestuia România asumându-şi angajamentul de a reduce deficitul până la 3% din PIB până ȋn anul 2012). cu motivaţia că multe dintre măsurile prevăzute ȋn Pactul Euro Plus au fost luate ȋn România şi că acesta poate favoriza ȋndeplinirea cerinţelor necesare adoptării euro de către România mai rapid. are loc fixarea irevocabilă a ratelor de schimb şi este introdusă moneda unică.

Marin şi SOCOL. Adoptarea monedei euro de către România. Gabriela. *DRĂGAN. 2005. Ionuţ. Economics of Monetary Union. The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria.acad. Economie europeană: o prezentare sinoptică. Andrew. consultat la 20. Charles. *BALDWIN. Ȋn consecinţă. *DINU. Ȋn consecinţă. Astfel. Bucureşti. Constantin Marius. Note de curs. Oxford. Oxford University Press. Bucureşti.ro/DocumentInformation. *GRAUWE. Gabriela. pe de-o parte ponderea datoriei publice ȋn PIB a cunoscut un trend ascendent din anul 2007 şi până ȋn prezent şi. Bucureşti. 2008. consultat la 18. *DOCHIA. disponibil la http://eudirect.bnr.România ȋl ȋndeplineşte.ro/sectii/sectia11_economie/doc/TrecereaEuromateriaAurelianDochia. Bucureşti. 2005. Bibliografie: Lucrări de specialitate: *APOSTOAIE. menţinerea acestei ţinte poate ȋnsemna o accelerare a eforturilor depuse ȋn vederea ȋndeplinirii criteriilor şi ȋn vederea adoptării monedei unice. 2006. Tranziţia de la leu la euro pe fundalul crizei financiare mondiale. anul 2015 nu pare o dată credibilă pentru adoptarea euro. 1998. aprilie 2009. 2010. *DUMITRU. 43 .2011. Uniunea Europeană ȋntre federalism şi interguvernamentalism: politici comune ale UE. Aurelian.05. editura Economică. 2004.. România trebuie să adopte politici prin care să aigure ȋndeplinirea convergenţei nominale (convergenţa reală fiind de asemenea un aspect important pentru adoptarea monedei unice). ceea ce poate duce la apariţia rostogolirilor ȋn cadrul acestui indicator.2011. Economia Integrării Europene. disponibil la http://www. Deşi există numeroase avantaje derivate din aderarea la UEM.. consultat la 27. Paul De.ro/old/pdfs/ref_3. editura Economică. Cristian. Richard şi WYPLOSZ. editura ASE. disponibil la www. *DRĂGAN.2011.ȋn 2014(?).06. pe de altă parte se remarcă ponderea mare a datoriei pe termen scurt. *FRANKEL Jeffrey şi ROSE. consider că este necesar ca trecerea la moneda euro să fie precedată de un amplu proces de pregătire pentru ca România să poată funcţiona eficient alături de statele dezvoltate ale Europei şi pentru a nu suferi consecinţele unor eventuale şocuri odată intrată ȋn zona euro.05.pdf.aspx?idDocument=5714&directLink. Economic Journal 108.pdf. ȋnsă. Adoptarea mai rapidă a euro de către România-de la dorinţă la putinţă.

working paper nr.pdf.ugir1903.sonoma.2011.. Gheorghe. *MUNDELL. martie 2007.2010 44 .ier. România: drumul către euro. University of Chicago Press. 108. 1961. 1963. Dilemele aderării României la UEM. Bucureşti. Dumitru (coordonator).2011 Rapoarte: *Concluziile Consiliului European din 24-25 martie 2011. 2006 disponibil la http://www.ubbcluj.01. editura Luceafărul. *KENEN. Istoria Economică a Europei. Economie europeană.pdf. consultat la 22.europa. 2002. *SCHELLER. *POPESCU. Peter. consultat la 11.pdf.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ec/120300.02.*ISĂRESCU. *MONGELLI. *MIRON.ecb. editura Economică. *PĂUN. 2006.consilium. *Mc KINNON. “New” views on the optimum currency areas theory: what is EMU telling us?. disponibil la http://www. The Optimum Currency Area: An Eclectic View.html. Aura. Banca Centrală Europeană – istoric. Robert.ro/interactiv/cursuri/NicolaePaun/cap1.ecb. disponibil la http://www. disponibil la http://www. consultat la 12. NICULESCU.int/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2006ro. Realizarea Uniunii Economice şi Monetare şi necesitatea convergenţei. Mihai şi IONESCU. Hanspeter K.01. Bucureşti. Francesco.2011. consultat la 11.05.pdf.2011.ro/download/BNR_Drumul_catre_euro.euro.ier. consultat la 27. consultat la 05. Vol. consultat la 19.2011. American Economic Review. rol şi funcţii. Economia Uniunii Europene.2011. disponibil la http://www.02. Mugur.2011 Lucrări fără autor: *Uniunea Europeană: Uniunea Economică şi monetară.2011 *SEBEA. Alexandru. 53. 1969. Optimum Currency Areas. disponibil la http://www.ro/documente/working_papers/wp_18. 51. Ronald. disponibil la http://idd.ectap.pdf. Nicolae. disponibil la http://www. A Theory of Optimum Currency Areas.01.ro/articole/45. Cristian. consultat la 12.04. 2002.pdf. Seria Micromonografii–Politici Europene. disponibil la http://store. Bucureşti.05.edu/users/e/eyler/426/mundell1. American Economic Review. consultat la 23. ECB.01.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp138.pdf .ro/documente/formare/Uniunea_economica_si_monetara. *SOCOL.pdf?2b0116c2d523a19f95e7adbb5f83da08. 2007. vol.

disponibil la http://discutii. 2009. *Interviu dat de José Manuel-Páramo.ecb.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-3_en. *Raport de Convergenţă al Băncii Centrale Europene mai 2010. European Commission.2010. 2011-2014. Adoptarea euro nu poate fi forţată. consultat la 30.IMP.pdf. consultat la 18.01.ro/PublicationDocuments.2011.euractiv.consiliulfiscal.org/indicator/NE.2011. consultat la 20. Frankfurt.GNFS. consultat la 04.ecb.bnr.pdf.2011 *Raport anual.europa.2011. disponibil la 45 . disponibil la http://discutii. consultat la 07.05.*Convergence Report 2010. consultat la 13.07. martie 2011.ro/static/10/Mfp/pdc/Programconvergenta_ro.pdf. membru ȋn Comitetul Executiv al BCE ȋn cadrul conferinţei “Noi perspective pentru sustenabilitatea fiscală. *CROITORU. Lucian. disponibil la http://ec.07. 2005.europa.pdf. Consiliul fiscal. februarie 2010.05. *Raportul Werner.aspx. 2011. articol disponibil la http://www.2011.aspx?icid=3043. disponibil la http://www. *Euro-plus pact’ divides non-eurozone members. Guvernul României. *Programul de Convergenţă al României.2011. disponibil la http://www.06.07.org/indicator/NE.ec. importurile ca pondere ȋn PIB.2011. 2009-2012. *Raport anual 2009.07.europa.eurostat.com/en/euro-finance/euro-plus-pact-divides-non-eurozone-members-news503526.01.pitt. exporturile ca pondere ȋn PIB.ZS.ZS. Guvernul României.2011. date disponibile la: http://data.05.edu/1002/01/monetary_werner_final.mfinante. articol disponibil la http://bnr.ro/static/10/Mfp/pdc/Programconvergenta_ro.ro/raportanual2011. consultat la 11. BNR. consultat la 27. disponibil la http://aei. *Raport de Convergenţă al Băncii Centrale Europene mai 2008.worldbank. aprilie 2011.eu/pub/pdf/conrep/cr201005ro.ro/Puncte-de-vedere-4011.worldbank. consultat la 28.pdf.eu/pub/pdf/conrep/cr200805ro.pdf.GNFS. consultat la 20. date disponibile la: http://data.EXP.mfinante.05. consultat la 22.europa. *Programul de Convergenţă al României. disponibil la http://www.eu/tgm/table.2011 *http://epp.2011.04.do? tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=teina200&tableSelection=2.pdf.2011. Evoluţii şi perspective macroeconomice şi bugetare. Articole şi pagini web: *Banca Mondială. consultat la 24. disponibil la http://www.

consultat la 21. * RADU.04. articol disponibil la http://cristianpaun.financiarul. România ȋşi păstrează ţinta 2015 pentru adearea la zona euro. Andreea.ro/2011/03/25/traian-basescu-romania-a-aderat-astazi-prinangajament-la-pactul-euro-plus. 2009. 46 .finantare. Cristian. articol disponibil la http://economie.2011 *Semestrul european a fost lansat ieri pentru România ultima noapte de dragoste.html. Adoptarea euro ȋn 2015: beneficii şi vulnerabilităţi.hotnews. disponibil la http://www.04.2011.html?action=print. consultat la 03. ziarul Financiar. consultat la 28.05.2011.html. CE a oprit procedura de deficit excesiv ȋn cazul României.ro/uniunea-europeana/articles| displayArticle/articleID_21568/Semestrul-european-un-ciclu-de-coordonare-a-politiciloreconomice-ale-statelor-membre.2011. consultat la 19. consultat la 03. articol disponibil la http://www.com/articol_25959/la-fiecare-dezavantaj-al-trecerii-la-eurose-gasesc-cel-putin-doua-avantaje. consultat la 14.2011.2011. articol disponibil la http://www.andreeavass. consultat la 03.07.2011. consultat la 26. Mihaela. 2007.ro/detalii-articole/stiri/ce-a-oprit-procedura-de-deficit-excesiv-in-cazulromaniei-139564. articol disponibil la http://www. articol disponibil la (http://www.financiarul. mai 2011._Adoptarea_Euro _in_2015_beneficii_si_vulnerabilitati.ro/2011/05/11/de-ce-nu-convergem-asa-usor-catre-euro/.2111 *Traian Băsescu – România a aderat astăzi prin angajament la Pactul Euro Plus. consultat la 03.2011. articol disponibil la http://www. *Pactul de Stabilitate şi Creştere.euractiv.2011.euractiv.ecb.int/press/key/date/2005/html/sp051013.htm. *Stability and Growth Pact. articol disponibil la http://www.http://www. 2008.ro/uniunea-europeana/articles| displayArticle/articleID_22950/Masa_rotunda_la_Reprezentanta_Comisiei_Europene. articol disponibil la http://www.05.html.en. *Masa rotundă la Reprezentanţa Comisiei Europene. *La fiecare dezavantaj al trecerii la euro se găsesc cel puţin două avantaje. *Semestrul european – un ciclu de coordonare a politicilor economice ale statelor membre. 2011.06. septembrie 2010. consultat la 17.com/en/euro/stability-growth-pact/article-133199). *PAUL VASS.ro/blog/2011/04/pana-in-30-mai-2011-puteti-vizita-expozitia-euro-la-filialabnr-din-lipscani/.ro/stiri-finante_banci-8205285-semestruleuropean-fost-lansat-ieri-pentru-romania-utima-noapte-dragoste-luat-sfarsit-urmeaza-prima-noapterazboi.capital.html. De ce nu convergem aşa uşor către euro.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_12997/Pactul-deStabilitate-si-Crestere.06.05.2011.euractiv. consultat la 19. *PĂUN.euractiv. prima noapte de război.html.05.05.05.

ANEXE 47 .

48 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->