PROIECT DE LECŢIE ŞCOALA: Şcoala Gimnazială Nr.18.

Galaţi PROFESOR: Popescu Mirela OBIECTUL; Limba şi literatura romana CLASA: a VII-a A DATA: 5.04.2006 SUBIECTUL LECŢIEI: Valorificarea tipurilor de inteligenţe multiple în opera Călin, file din poveste de M. Eminescu TIPUL LECŢIEI: de sistematizare MOTIVAŢIA :
A. Aceată lecţie face parte din cadrul proiectului Teoria inteligenţelor multiple; B. Se vizează promovarea înţelegerii profunde a conceptelor fundamentale la disciplina

limba şi literatura română, acordând posibilitatea elevilor de a explora o gamă largă de inteligenţe. C. Din perspectiva interdisciplinară putem face apel la cunoştinţele din următoarele domenii :limba şi literatură, matematică, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, ştiinţele naturii. D. Tipuri de inteligenţe vizate : Inteligenţa lingvistica ; - Inteligenţa logico-matematică - Inteligenţa muzicală - Inteligenţa spaţială - Inteligenţa naturalistă - Inteligenţa kinestezică - Inteligenţa interpersonală. E. Lecţia este importantă deoarece pornind de la teoria inteligenţelor multiple, dezvoltă la elevi încrederea în ei înşişi, valorificând potenţialulu creator al fiecăruia ş folosind mijloace de lucru variate elevii se simt atraşi de activitate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O 1 - să valorifice informaţiile despre viaţa şi opera lui M.Eminescu şi despre poemul Călin, file din poveste ; O 2- să recite corect şi expresiv textul poemului ; O 3 - să menţioneze secvenţele textului; O 4 – să identifice modurile de expunere şi figurile de stil ; O 5- să exprime prin cuvânt, culoare,muzică, mişcare, ş.a. trăsăturile textului ; O 6 – să-şi formeze deprinderea de a lucra în echipă. OBIECTIV SPECIAL : valorificarea tipurilor de inteligenţe multiple. STRATEGIA DIDACTICĂ a. Metode şi procedee : conversaţia, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, jocul didactic, recitatul, tehnica audio-vizuală b. Forme de organizare : elevii sunt împărţiţi pe grupe : fiecare grupă va primi sarcini diferenţiate în funcţie de tipul de inteligenţă de care dispune.

c. Condiţii prealabile : Pe parcursul studierii capitolului despre M. Eminescu şi a poemului Călin , file din poveste, elevii au realizat portofolii care conţin : - un eseu despre viaţa şi opera lui M. Eminescu ; - CD-ul cu viaţa şi opera lui M. Eminescu ; - o colecţie ilustrată cu cele mai frumoase versuri eminesciene ; ------- descrierea cadrului natural în care are loc nunta tinerilor ; - portretul tinerilor - o compunere prin care elevii au evidenţiat elementele de ceremonial tipice nunţii ţărăneşti ce se regăsesc în secvenţa a III-a a poemului. • • d. Managementul resurselor şi a timpului de lucru : Timp de lucru : 50 minute. Materiale : rebus - Puzzle - Cd cu muzica - CD player - Creioane colorate - Costume - Careu cu parola - Fişe de lucru - Careu cu parole - Proiector e. Bibliografie - Criticã si istorie literarã,Cluj 1983,Editura Dacia - Poezia lui Eminescu, Bucuresti1969, Editura Tineretului - Eminescu - culturã si creatie, Bucuresti 1976", Editura M. Eminescu - Gardner, H. (1993b). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books. -Gardner, H. (1993b). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books.

SCENARIU DIDACTIC

Activitatea profesorului 1. Moment organizatoric Elevii sunt împărţiţi pe grupe, în funcţie de tipul de inteligenţă în care se încadrează. 2. Actualizarea cunoştinţelor Profesorul prezintă portofoliile elevilor realizate pe parcursul studierii capitolului despre M. Eminescu şi a poemului Căli, file din poveste.

Activitatea elevilor

Mijloace si procedee

Se grupează dupa indicatiile profeso- Conversaţia rului. Frontal

Elevii din grupa spaţială proiectează materialul realizat de ei pe CD despre viaţa şi opera lui M. Eminescu. La realizarea cd-ului au contribuit atât elevii din grupa lingvistică (cu informaţii despre autor,poezii ş.a) cât şi cei din grupa muzicală (au ales fondul muzical). Grupa ligvistică rezolva rebusul. (anexa 1) Grupa spaţială asambleaza puzzleul.

Tehnica audio-vizuală

3. Captarea atenţiei Grupa lingvistică primeşte un rebus de completat . Pe coloana A-B va reieşi numele poemului studiat. Grupa spatială va primi un puzzle cu portretul lui M. Eminescu. La terminarea sarcinilor elevii prezintă rezultatele.

Jocul didactic Pe grupe

Conversaţia Frontal Conversatia Frontal

4. Anuntarea subiectului lecţiei Profesorul le spune elevilor că lecţia de Urmăresc cu atenţie expunerea astăzi va fi o lecţie de sistematizare a profesorului. cunoştintelor acumulate în timpul studierii capitolului despre M. Eminescu, respectiv a poemului Călin, file din poveste. Se comunică obiectiuvele operaţionale. 5. Dirijarea activităţii - În câte secvenţe este împărţit fragmentul prezentat în manual din poemul Călin, file de poveste de M.Eminescu?Numiţi-le!

- Fragmentul din manual este împărţit în trei fragmente: - cadrul natural - nunta celor doi tineri - nunta gazelor

Pe tabla profesorul a scris încă din pauză numele celor trei secvenţe şi sarcinile diferenţiate pe grupe..

Cadrul natural : - un reprezentant din grupa lingvistică recită versurile care descriu cadrul de basm în care are loc nunta tinerilor; - grupa muzicală a ales muzica care acompaniază versurile recitate (muzica de relaxare); - grupa spaţială realizează un desen al cadrului natural. Nunta tinerilor - grupa lingvistică recită versurile aferente scenei nunţii tinerilor ; - grupa kinestezică joacă scena nunţii (imita pasajul prin mişcări şi componente nonverbale) ; - grupa muzicală a realizat ilustraţia muzicală (marşul nupţial); - grupa matematică rezolvă careul cu parolă (anexa 2): elevii descoperă numele a doua figuri de stil sonore înlocuind numerele dintr-o parolă cu literele descoprite completând careul: aliteraţia, asonanţa; - Grupa spaţială a realizat costumele. Nunta fluturelui şi a viorelri - grupa lingvistică citeşte compunera în care au evidenţiat elementele de ceremonial tipice nunţii ţărăneşti care se regăsesc în secvenţa a III-a a poemului; - grupa naturistă rezolvă testul gril care conţine informaţii despre insectele participante la nunta gazelor (anexa 3);

Recitatul

Desenatul

Recitatul Jocul scenic

Exerciţiul

Lectura

Exerciţiul Pe grupe

Grupa matematică şi grupa muzicală primesc fişe cu versurile care ilustrează nunta gâzelor.

- grupa muzicală identifică rima şi ritmul versurilor de pe fişa cu versuri; - grupa matematică stabileşte măsura versurilor

Învăţarea prin descoperire Pe grupe

6. Evaluarea formativă Se realizează pe tot parcursul lecţiei. 7. Asigurarea retenţiei şi a transferului Profesorul cere grupei interpersonale să Grupa interpersonala prezintă prezinte interviurile realizate cu colegii lor interviurile realizate cu colegii. în legătura cu capitolul despre M. Concluzii. Eminescu. Se fac aprecieri asupra lecţiei. Se notează elevii.

Conversaţia Frontal

ANEXA 1 REBUS

A

B

Coloana A-B Numele poemului studiat.

a) b) c) d) e)

M. Eminescu aparţine perioadei marilor…………; Prenumele iubitei marelui poet; Sursa de inspiraţie a basmelor eminesciene ; Localitatea unde s-a născut M.Eminescu ; ; Basmul Călin, file din poveste îşi are punctul de plecare din basmul popular Călin…….. ; f) Poem de dragoste care prelucrează mitul popular al zburătorului ; g) Numele prietenului lui Eminescu pe care l-a determinat să-şi scrie amintirile ; h) Numele cimitirului unde este înmormântat M. Eminescu ; i) Numele oraşului din Austria în care a studiat Eminescu ; j) Cadrul natural în opera lui Eminescu; k) Supratema operei eminesciene; l) Alta temă întâlnită în opera lui Eminescu; începe cu n; m) Al câtelea copil este M.Eminescu la parinţi ; n) Numele de familie al părinţilor ; o) Numele poeziei din care sunt următoarele versuri : Codrule, codruţule, ce mai faci drăguţule/ că de când nu ne-am văzut/ Multă vreme a trecut…. p) Cenaclu literar din care a facut parte marele poet ; q) Numele poemului care prezintă confruntarea dintre Mircea cel Bătrân şi Baiazid ; r) Sursa de inspiraţie în Scrisori ; s) G. Călinescu îl numeşte pe M. Eminescu poetul……..

ANEXA 2

CAREU CU PAROLE

3

12

1 6

8

10 4 9 11 2

7

5

a) bărbat care se ocupa cu poftirea şi cinstirea oaspeţilor la nunţile ţărăneşti; b) mireasa din nunta gâzelor ; c) forma literară a cuvântului locustă ; d) derivat cu sufix diminutival de la cuvântul muscă (pl.). e) omonimul lui prea luminat ; f) sinonimul lui molatic . Figuri de stil sonore : 6. 8. 1. 2. 9. 12. 6. 4.9 …………………………… 6. 10. 3. 11. 6. 11. 7. ……………………………

ANEXA 3 TEST Încercuiţi litera A dacă consideraţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă consideraţi că enuntul este fals: FLUTURELE A F Fluturele traieşte în deşert, păduri tropicale sau munţi. A F Aripile fluturelui sunt acoperite cu solzi. A F Cel mai mic fluture are aripile de 30 cm. LĂCUSTA A F Lăcusta are un corp lung, subţire , împărţit în trei: abdomen, torace, cap. A F Lăcusta mănâncă frunze. A F Culoarea lăcustei este exclusiv verde. FURNICA A F Furnica are aripi. A F Furnicile au o conducătoare numită regină. A F Furnicile nu depun ouă. ALBINA A F Locul preferat al albinelor esre deşertul. A F Corpul albinei este alcătuit cu păr scurt si foarte des. A F Albina are o singură culoare. LICURICIUL A F Trăieşte în Anglia, Scotia, Noua Zeelandă, Australia şi Tasmania. A F Lumina este produsă numai de masculi. A F Viaţa licuriciului are 4 stadii. VIOREAUA A F Vioreaua nu este plantă ierbacee. A F Vioreaua face parte din familia liliaceelor. A F Vioreaua poate fi albastră, roz sau albă.

ANEXA 4 Dar ce zgomot se aude?Bazait ca de albine Toti se uita cu mirare si nu stiu de unde vine, Pana vad paienjenisul intre tufe ca un pod, Peste care trece-n zgomot o multime de norod. Trec furnici ducand in gura de faina marii saci, Ca sa coaca pentru nunta si placinte si colaci ; Si albinele-aduc miere, aduc colb marunt de aur, Ca cercei din el sa faca cariul, care-i mester faur. Iata vine nunta-ntreaga-vornicel e-un greierel, Ii sar purici inainte cu potcoave de otel ; In vesmant de catifele, un bondar rotund in pantec Somnoros pe nas ca popii glasuieste-ncet un cantec ; O cojita de alun atrag locuste, podu-l scutur, Cu musteata rasucita sede-n ea un mire flutur ; Fluturi multi, de multe neamuri, vin in urma lui un lant Toti cu inime usoare, toti sagalnici si berbanti Vin tantarii,lautarii, gandaceii, carabusii Iar mireasa viorica i-astepta-ndaratul usii Si pe masa-mparateasca sare-un greier, crainic sprinten Ridicat in doua labe, s-a-nchinat batand din pinten ; El tuseste, isi incheie haina plina de sireturi: -« Sa iertati, boieri, ca nunta s-o pornim si noi alaturi. »