Sunteți pe pagina 1din 7

Seminar 3 13 nov 2012 (cap 5+6)

Contabilitate bancara

Titular curs: Prof. dr. Vasile DEDU - PG 1

Capitolul 5 : DEPOZITELE BANCARE SI ALTE OPERATIUNI CU CLIENTELA DEPOZITE BANCARE - sume depuse in conturi bancare de titulari sau transferate de terti in favoarea titularilor de cont. Contul bancar : document contabil ce reflecta datoriile si creantele intre client si banca un contract intre banca si client un instrument al comertului de banca un instrument de plata un instrument de garantare. Tipuri de depozite: sub forma de cont curent, la vedere, la termen sau colaterale (deschidere de acreditive, emitere de scrisori de garantie, ordine de plata cu scadenta, cecuri certificate, garantii gestionari), certificate de depozit (cu dobanda platita in avans discount sau la scadenta). Dobanda simpla = 360 100 Dobanda compusa = Capital (1+ rata dobanzii/100)numar perioade (ani)

Metode de calcul a dobanzii: Metoda directa inregistreaza operatiunile in partida dubla, in ordine cronologica. Fiecare operatiune va genera un numar (N) determinat ca produs intre suma operatiunii si nunarul de zile de la data operatiunii si pana la data cand se inchide contul. La scadenta se determina totalul numerelor debitoare si totalul numerelor creditoare, totaluri ce vor fi utilizate la calculul separat al dobanzilor debitoare si creditoare, iar in final se stabileste soldul dobanzii. Metoda indirecta (rar utilizata): se foloseseste numarul de zile de la inceputul perioade si pana la data operatiunii. In momentul in care se cunoaste epoca se calculeaza numerele pentru intreaga perioada, iar prin diferenta se obtin aceleasi numere ca la metoda directa. Metoda in scari : inregistrarea operatiunilor se face in partida simpla, in ordina cronologica. Dupa fiecare operatiune se calculeaza numerele la soldul contului pentru perioada in care acest sold nu s-a modificat.

Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI B 251 - Conturi curente P 253 - Conturi de depozite P 254 - Certificate de depozit, carnete si librete de economii Disponibilitatile titularilor de cont se tin in contul curent2511. Acesta este un cont bifunctional, inregistrand pe credit intrarile ca depuneri sau sume transferate in favoarea titularului, iar pe debit retrageri sau plati catre alte conturi. Soldul creditor al contului reprezinta disponibilitafile titularului. Soldul debitor reprezinta un credit acordat de banca pentru descoperire de cont (overdraft). Economisirea cu ajutorul conturilor de depozit, certificatelor de depozit sau libretelor de economii : 1. Depunere de numerar sau transfer prin contul curent pentru constituirea unui depozit la termen, depozit la vedere sau achizitionarea unor certificate de depozit : Casa 101 sau 2511 Cont curent = % 2531 Depozite la vedere 2532 Depozite la termen 2541 Certificate de depozit

Exemple de contabilizare: 1. Depuneri de numerar in contul curent, incasare prin cont de la un client al aceleiasi banci, respectiv de la un client al unei banci diferite: % = 2511 Cont curent / Client A 101 Casa 2511 / Client B 1111 Cont curent la BNR 2. Ridicare de numerar din cont, plati catre un beneficiar cu cont deschis la aceiasi banca sau in cadrul altei banci : Cont curent Client A / 2511 = % 101 Casa 341 Decontari intrabancare 1111 Cont curent la BNR

4. Plata dobanzilor anterior inregistrate in contabilitate, respectiv plata dobanzilor inregistrate anticipat : % = 2511 Cont curent client Datorii atasate 25172 Datorii atasate 2537 Ch. inreg. avans 375 5. Dobanzi neincasate de banca si trecute in categoria dobanzilor restante: 2811 = 25171 Creante restante nedepreciate Creante atasate ... 6. Dobanzi restante neincasate de banca si trecute in categoria dobanzilor depreciate 2821 = 2811 Dobanzi depreciate Creante restante nedepreciate

2. Lichidarea unui depozit, certificat de depozit sau alt instrument de economisire prin numerar, transfer in contul curent: % = 101 Casa sau 2511 Cont curent 2531 Depozite la vedere 2532 Depozite la termen 2541 Certificate de depozit 3. Inregistrarea dobanzilor aferente contului curent sau unui depozit la termen: 6024 = 25172 Dobanzi la conturi curente Datorii atasate 60252 = 2537 Dobanzi la depozit la termen Datorii atasate

Seminar 3 13 nov 2012 (cap 5+6)

Contabilitate bancara

Titular curs: Prof. dr. Vasile DEDU - PG 2

Grupa 24 - Acorduri de rscumprare i titluri date sau luate cu mprumut B 241 - Operaiuni repo i titluri date cu mprumut B 243 - Operaiuni reverse repo i titluri luate cu mprumut Acordurile de rascumparare (op. repo/reverse repo), reprezinta operatiuni desfasurate intre institutii de credit prin care cedentul transfera catre cesionar active financiare cu angajamentul aceleasi active (sau active identice) la un pret fixat si la o data viitoare specificata. Activele financiare cedate, raman inregistrate de catre cedent in conturile de active corespunzatoare dar trebuie evidentiate distinct, iar pretul cesiunii (datoria fata de cesionar) este inregistrat in conturile de operatiuni repo. Operatiunile de imprumuturi de titluri garantate cu numerar se inregistreaza similar acordurilor de rascumparare (operatiuni repo/reverse repo), cu deosebirea ca sumele primite respective platite, in aceste situatia sunt evidentiate in conturile de titluri date cu imprumut . Valorile de rascumparat sau datorate clientilor aferente operatiunilor de decontare se inregistreaza provizoriu in conturile 261 :Valori de recuperate si 262 Alte sume datorate. Exemple de contabilizare 1. Un cec primit spre incasare nu este platit de emitent: 2611 = 371 Valori de recuperat Valori primite la incasare 2.Inregistrarea dobanzilor de incasat la sumele avute de recuperat, respectiv incasarea lor : 2617 = 7027 Creante atasate si sume Alte venituri din dobanzi 2511 = 2617 Conturi curente Creante atasate si sume 3.Recuperarea unei sume din contul clientului fie prin transfer interbancar % = 2611 Conturi curente 2511 Valori de recuperat Cont curent la BNR 1111 4.Sume incasate la vinzare cecuri de calat evidentiate ca sume datorate sau sume incasate din eroare de la client, respectiv plata acestora : % = 2621 Casa 101 Alte sume datorate Conturi curente 2511 2621 = 2511 Alte sume datorate Conturi curente 5.Inregistrare dobanzi de platit pentru sume datorate si plata acestora 6027 = 2627 Alte ch. cu dobanzile Dat. atasate si s. de amort. 2627 = 2511 Datorii atasate si sume de amortizat Conturi curente Grupa 28: - Creante restante si creante depreciate In conditiile in care un credit nu este rambursat la scadenta, acesta va fi inregistrat contabil ca o creanta restanta sau ca o creanta indoielnica.Aici sunt cuprinse si dobanzile care nu au fost platite la data prevazuta. Creanta indoielnica este o creanta de orice natura, chiar acoperita prin garantii, care prezinta un risc probabil sau cert de nerecuperare totala sau partiala.

Exemple de contabilizare: 1. Acordarea unui credit printr-o operatiune de reverse repo de pe o zi pe alta: 2431 = 2511 Operatiuni reverse repo de pe o zi pe alta Conturi curente 2. Primirea unui imprumut printr-o operatiune repo in pensiune la termen: 2511 = 2412 Conturi curente Op. repo la termen 3. Inregistrarea periodica a dobanzii de incasat la credit: 2437 = 7023 Creante atasate si sume de amortizat Dobanzi la op. reverse repo si titluri luate cu imprumut 4. Inregistrarea periodica a dobanzii de platit la imprumut: 6023 = 2417 Dobanzi la op repo si titluri .... Datorii atasate si sume .... 5. Rambursarea creditului: 2511 Conturi curente

2431 Op. repo. de pe o zi pe alta

6. Rambursarea imprumutului: 2412 = Op repo la termen 7. Incasarea dobanzii la credit: 2511 = 8. Plata dobanzii la imprumut: 2537 = Datorii atasate si sume de amortizat

2511 Conturi curente

2437 2511 Conturi curente

De cele mai multe ori, la scadenta un credit nerambursat devine creanta restanta, iar dupa o anumita perioada de timp sau un cazul in care capata un caracter de contencios creanta devine indoielnica sau depreciata. Din punct de vedere contabil, pentru evidentiere se utilizeaza conturile 2811 - Creante restante si 2821 Creantei depreciate sunt conturi de activ. Se debiteaza cu sumele preluate ca fiind restante sau depreciat se crediteaza la recuperarea acestor sume sau acceptarea lor ca pierderi. 1. Credite nerambursate la scadenta, respectiv dobanzi neplatite devenite restante, inregistrarea dobanzilor penalizatoare respectiv incasarea acestora: Creante rest. nedepr. 2811 = % 2031 Credite de consum 2817 Creante atasate .... 2817 = 7028 Creante atasate si sume ... Dobanzi din creante depreciate Conturi curente 2511 = % 2811 Creante restante nedepreciate 2817 Creante atasate 2. Creante restante devenite indoielnice (depreciate), ajustarea creantelor, provizionarea acestora sau in final plata acestora % = 2811 Creante restante Ajustari colective pt pierderi... 293 Pierderi din creante neacoperite.... 668 Creante depreciate 2821 Conturi curente clienti 2511 3. Dobanzi restante devenite depreciate: Creante depreciate 2821 = 2812 Cr. rest. nedepr. 4. Creante depreciate acoperite cu ajutor pentru depreciere acceptate ca pierderi 293 = 2921 Ajustari colective pentru pierderi.... Creante depreciate

Seminar 3 13 nov 2012 (cap 5+6)

Contabilitate bancara

Titular curs: Prof. dr. Vasile DEDU - PG 3

Grupa 29- Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu clientela: Clasificarea creditelor in cinci grupe in vederea calculului provizioanelor ( justari pentru depreciere) prin aplicarea unor cote procentuale, astfel: credite standard (0%) credite in observatie (5%) credite substandard (20%) credite indoelnice (50%) credite pierdere (100%) Clasificarea creditelor se face de doua ori pe an, respectiv la sfarsitul lunilor iunie si decembrie. Cotele de provizionare reprezinta un nivel minim creat din profitul brut. Banca poate realiza, in baza profitului net, rezerve mai mari decat cele din normele mai sus anintite. Din punct de vedere contabil, evidenta provizioanelor (ajustarilor pentru depreciere) se tine cu ajutorul conturilor din grupa 29: P 291 Ajustari specific pentru deprecieri identificate la nivel individual P 292 Ajustari specific pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare P 293 - Ajustari colective pentru pierderi generate dar neidentificate

1.

Constituirea sau majorarea provizionului: 6621 sau 6622 sau 6623 = 291 sau 292 sau 293 Cheltuieli cu ajustari specifice pentru deprecieri identificate la un nivel individual Ajustari pentru deprecieri identif. la nivel individual / Ajustari colective ... 2. Anularea sau diminuarea provizionului: 291, 292 sau 293 = 7621, 7622 sau 7623 Ajustari specific pentru deprecieri identificate . Venituri din ajustari specifice Conturile de ajustari sunt conturi de pasiv care se crediteaza la constituirea provizionului in raport cu un cont de cheltuieli si se debiteaza la anularea sau diminuarea provizionului in raport cu un cont de venituri.

CAPITOLUL 6: OPERATIUNI CU TITLURI


Titlurile de valoare reprezinta inscrisuri care incorporeaza un drept de proprietate sau de creanta. Clasificarea titlurilor: 1. Dupa natura titlului: valori mobiliare (actiuni si obligatiuni); titluri de stat (bonuri de tezaur, certificate de trezorerie); titluri de creanta negociabile; titluri de piata interbancara; alte titluri negociabile 2. Dupa veniturile pe care le genereaza: titluri cu venit fix; titluri cu venit variabil. 3. Dupa intentia avuta in momentul achizitionarii, cu privire la durata detinerii: titluri de tranzactie; titluri de plasament; titluri de investitii; titluri de participare; parti in societati comerciale legate; titluri ale activitatii de portofoliu. Active financiare detinute in vederea tranzactionarii Titlurile de tranzactie detinute sunt active cu venit fix sau cu venit variabil, achizitionate, in principal, cu intentia de a fi revandute pe termen scurt sau in conditiile in care nu exista inca definita o intentie cu privire la perioada detinerii. Periodic bancile trebuie sa analizeze portofoliul detinut pentru a face reclasari. Astfel, pot trece din categoria titlurilor de tranzactie in categoria titlurilor de plasament sau titlurilor de investitii. Varianta inversa, de transfer spre categoria titlurilor de tranzactie, nu este permisa. Pentru a fi incadrat in categoria titlurilor de active finaciare detinute, un titlu trebuie sa indeplineasca simultan trei conditii: 1. sa fie tranzactionat inainte de scadenta, intr-un termen care sa nu depaseasca sase luni; 2. sa poata fi cotat in vederea tranzactionarii in orice moment pe o piata lichida; 3. pretul de piata sa fie accesibil tertilor Titlurile fac obiectul activitatii de piata a bancilor in vederea derularii urmatoarelor operatiuni: market maker, arbitraj sau speculative. Grupa 30 - OPERAIUNI CU TITLURI I ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE B 301 - Active i datorii financiare deinute n vederea tranzacionrii B 302 - Active i datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere A 303 - Active financiare disponibile n vederea vnzrii A 304 - Investiii pstrate pn la scaden A 305 - Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost Exemple de contabilizare: 1. Achizitia de active financiare detinute in vederea tranzactionarii in cont propriu sau prin intermediul unui SSIF: 3011 = 1111 Active financiare in ved. tranzact. Cont curent la BNR 3011 = 333 Active financiare in ved. tranzact. Conturile societatii de bursa 2. Reevaluarea activelor financiare detinute in vederea tranzactionarii in vederea cresterii (diferente favorabile) sau scaderii (diferente nefavorabile) a cursului: 3011 = 70311 Active financiare in vederea tranzactionarii Castiguri din reev. ... 60311 = 3011 Pierderi din reevaluarea i cesiunea .... Active fin. in ved. tranz. 3. Vanzarea activelor financiare detinute in vederea tranzactionarii, la un curs superior decat cel de achizitie (diferente favorabile): 1111 sau 333 = % Cont curent la BNR sau cont de bursa 3011 Active fin. in ved. tranz. 70311 Castiguri din reev. 4. Reclasarea activelor financiare detinute in vederea tranzactionarii de plasament a activelor financiare, si investitii pastrate pana la scadenta disponibile in vederea vanzarii, respectiv darea cu imprumut a acestora de pe o zi pe alta: % = 3011 Active fin. in ved. vanzarii 303 Active fin. in ved. tranz. Inv. pastrate pana la scad. 304 Titluri date cu mp. o zi 1513 5. Inregistrarea dobanzii la activele financiare, respectiv incasarea lor 30113 = 7037 Credite si creante Venituri diverse din op. cu titluri 1111 = 30113 Cont curent la BNR Credite si creante 6. Titluri de tranzactie luate cu imprumut de o zi pe alta , inregistrarea dobanzilor de platit plata lor si restituirea in final a titlurilor: 1523 = 30123 Titluri luate cu impr. o zi Datorii constituite pe titluri 6037 = 30129 Cheltuieli diverse op. cu dat.fin Alte datorii financiare 30129 = 1111 Alte datorii financiare Contu curent la BNR 30123 = 1523 Datorii constituie pe titluri Titluri luate cu impr. o zi

Seminar 3 13 nov 2012 (cap 5+6)


Active financiare disponibile in vederea vanzarii

Contabilitate bancara

Titular curs: Prof. dr. Vasile DEDU - PG 4

Titluri de plasament - in vederea detinerii lor o perioada mai mare de 6 luni, fara insa ca aceasta detinere sa fie obligatorie pana la scadenta. In categoria titlurilor de plasament pot fi clasate, de asemenea, urmatoarele titluri : - titluri cu durata de detinere mai mica de 6 luni, dar care nu intrunesc conditiile de piata pentru a fi clasate ca titluri de tranzactie; - titluri de tranzactie pentru care intentia initiala a banci de a detine titlurile o perioada de cel mult 6 luni s-a schimbat pentru o perioada mai mare; titluri achizitionate cu intentia de a le detine pana la scadenta, dar pentru care banca nu dispune de mijloace de acoperire sau de finantare necesare titlurilor de investiii Evaluarea titlurilor de plasament se face la cumparare la pretul de achizitie, fara cheltuieli de achizitie sau dobanzi scurse, in cazul titlurilor cu venit fix. In cazul in care titlurile provin prin transfer din categoria titlurilor de tranzactie, vor fi nregistrate la pretul pietei din ziua transferului. Periodic are loc o reevaluare a titlurilor la cursul pietei. Eventualele diferente favorabile sau nefavorabile sunt preluate pe venituri sau cheltuieli. Daca apar diferente, acestea vor fi nregistrate diferit: diferentele favorabile nu se inregistreaza si nici nu folosesc la compensarea diferentelor nefavorabile nregistrate de alte titluri; diferentele nefavorabile fac obiectul constituirii unor provizioane pentru depreciere. Vanzarea titlurilor de plasament se inregistreaza la pretul de esiuny1egociat. 303 Active financiare disponibile in vederea vanzarii: 3031 Instrumente de capitaluri proprii 3032 Instrumente de datorii 3033 Credite si creante 3037 - Creante atasate Investitii pastrate pana la scadenta aduc venituri regulate sub forma de dobanzi. Ele trebuiesc a fi protejate contra deprecierii sau variatiilor de dobanda. Potrivit ordinului BNR nr. 13/2009, o preconditie este evaluarea intentiei si capacitatii institutiei de a detine aceste instrumente pana la scadenta; aceasta evaluare atat la momentul achizitiei cat si la momentul fiecarei inchideri contabile. Evaluarea titlurilor de investitii se face la cumparare la pret de achizitie, fara cheltuieli de achizitie sau dobanda pentru perioada scursa. In cazul in care pretul de achizitie este mai mare decat valoarea de rambursare spunem ca titlul are o prima. Daca pretul de achizitie este mai mic decat valoarea de rambursare spunem ca titlul decoteaza. Si intr-un caz si in celalalt, prima sau decontarea sunt esalonate pe durata de viata ramasa a titlului (prorate temporis), pe venituri sau cheltuieli. Titlurile de investitii care provin din categoria titlurilor de tranzactie sunt preluate la pretul zilei, iar cele care sunt transferate din categoria titlurilor de portofoliu sunt preluate la valoarea de achizitie.Pe perioada de detinere a titlului, eventualele diferente de curs, favorabile sau nefavorabile, nu vor afecta valoarea contabila. Tinand cont de faptul ca, in principiu, titlurile ies din portofoliu la scadenta, cand se incaseaza valoarea de rambursare, putem ignora variatiile curente de curs. Ca exceptie se constituie provizioane in caz de depreciere atunci cand exista o mare probabilitate de vanzare a titlului inainte de scadenta sau in cazul riscului de faliment la emitent.

1. Achizitia unor instrumente de datorii prin societati de bursa. Activele financiare prezinta o dobanda scursa: % = 333 Instr. de datorie 3032 Conturile soc.de bursa Creante atasate 3037 Costuri de tranz. 60313 2. Incasarea dividendului in cont propriu sau in contul de bursa: 1111 sau 333 = 70333 Cont curent la BNR sau Contul de bursa Div.si venit. asimilate 3. Inregistrarea periodica a dobanzii scurse la o obligatiune si incasarea acesteia in contul de bursa : 3037 = 70331 Creante atasate Dobanzi 333 = 3037 Cont la bursa Creante atasate 4. Constituirea provizionului pentru deprecierea unei actiuni si reluarea ulterioara a provizionului : 66311 = 3912 Cheltuieli cu deprecierea activ. Fin. Ajustari pt deprec.... 3912 = 76311 Ajustari pt deprec.... Venituri din reluarea depr. activ.fin. 5. Vanzarea unei obligatiuni in conditiile (nu prin intermediul unui SSIF) in care pretul de cesiune este mai mic decat valoarea din contabilitate. Vanzarea se face dupa incasarea dobanzii, neexistand o dobanda scursa de incasat: % = 3032 Instrumente de datorie Cont curent la BNR 1111 Pierderi din cesiunea a.fin. 6033 6. Active financiare desemnate conform evaluarii la valoarea justa pentru profit si pierderi date cu imprumut 1513 = 3021 Titluri date cu impr. de pe zi pe alta Act.fin.desemnate ca fiind evaluate 7.Inregistrarea dobanzii de incasat pentru titlurile date cu imprumut la termen si incasarea dobanzilor in contul curent la BNR : 3037 = 7037 Creante atasate Venituri diverse din op cu titluri... 1111 = 3037 Cont curent la BNR Creante atasate 1. Inregistrarea periodica a dobanzii pe perioada de viata ramasa si incasarea dobanzii prin contul societatii de bursa: 3047 = 70341 Creante atasate Dobanzi 333 = 3047 Conturile societatilor de bursa Creante atasate 1111 = 333 Cont curent la BNR Conturile soc. de bursa 2. Vanzarea titlurilor de investitii prin societati de bursa, in conditiile existentei unei diferente favorabile: 333 = % Conturile soc. de bursa 3041 Instr.de datori 70342 Venit. din cesiune 3. Titluri de investitii date cu imprumut, restituirea lor ulteriora, inregistrarea dobanzilor de incasat si incasarea lor pentru titlurile date cu imprumut : 1514 = 3041 Titluri date cu imprumut la termen Instrumente de datorie 3047 = 7037 Creante atasate Venituri div. din op. ... 1111 = 3047 Cont curent la BNR Creante atasate 3041 = 1514 Instrumente de datorie Titluri date cu imprumut la termen

Seminar 3 13 nov 2012 (cap 5+6)


Operatiuni de vanzare sau cumparare de titluri cu posibilitate de rascumparare Cesiunea titlurilor se face la pret de inregistrare. Daca exista o diferenta fata de pretul de vanzare, aceasta se inregistreaza in contul 3732 Diferente privind vanzarile de titluri cu posibilitate de rascumparare. Dobanzile se inregistreaza la cedent in contul 377 Cheltuieli de platit si la cesionarin contul 378 Venituri de primit. Periodic, titlurile vandute cu posibilitate de rascumparare sunt evaluate la cursul pietei. Diferentele favorabile sau nefavorabile sunt evidentiate de contul 3729 Conturi de ajustare privind elementele din afara bilantului, in contrapartida cu contul 7032 Venituri din titluri de tranzactie, respective contul 6032 Pierderi din titluri de tranzactie.

Contabilitate bancara

Titular curs: Prof. dr. Vasile DEDU - PG 5

1. Cesiunea unor instrumente de capitalurii proprii, de catre cedent in conditiile in care exista o diferenta de pret: Cont curent la BNR 1111 = % 3031 Instrumente de capitaluri proprii 70336 Castiguri din cesiune 2. Inregistrarea periodica a dobanzilor de platit sau dupa caz a dobanzilor de incasat: 60322 = 377 Pierderi din reevaluarea i cesiunea dat. fin. Cheltuieli de platit disponibile in vederea vanzarii si .... 378 = 70322 Venituri de primit Castiguri din reev. activ. fin. 3. Inregistrarea unei diferente de curs favorabile sau nefavorabile : 522 = 70336 Diferente din modif. valorii juste a activelor Castiguri din cesiune fin disp. 6033 = 522 Pierderi din cesiunea activ. fin... Diferente din modif. valorii juste a activ... 4. Rascumpararea titlurilor de catre cedent: 3031 = 1111 Instrumente de capitaluri proprii Cont curent la BNR 5. Cedarea titlurilor de catre cesionar, in conditiile in care cedentul si-a manifestat optiunea de rascumparare: 1111 = 3031 Cont curent la BNR Instrumente de cap. proprii

Emisiunea de titluri In functie de necesitati si de categoria de titluri emise, banca poate sa obtina lichiditati pe termen scurt, mediu sau lung. Titluri emise de banca sunt: titluri de piata interbancara sunt emise de banci pe piata interbancara pentru a obtine lichiditati pe termen scurt sub forma certificatelor interbancare cu dobanda platita in avans sau in fine si a biletelor la ordin negociabile. Titluri de creante negociate aduc bancilor resurse pe termen scurt si mediu: biletele de trezorerie si certificatele de depozit. Obligatiuni sunt emise de banci, in special pentru atragerea de resurse pe termen mediu si lung Alte titluri. Grupa 32 Datorii constituite prin titluri B 321- Certificate de deposit B 322 Carnete si librete de econ. B 325 Obligatiuni B 326 Alte datorii constituite prin titluri Pentru dobanzile datorate de banca, exista pentru fiecare categorie de titlu un cont de datorii atasate (32271, 32571, 32671). Pentru dobanzi platite in avans exista contul 375 Cheltuieli inregistrate in avans. Daca titlurile sunt numai subscrise fara a fi platite se apeleaza la contul 3556 Alti debitori diversi.

1. Emiterea unor carnete si librete de economii (sau certificat de depozit) cu dobanda platita in avans Cont curent la BNR 1111 = % 3221 (sau 3211) Carnete si libr.de ec. (sau certif. de depozit) 375 Cheltuieli inreg. in avans 2. Emiterea unei obligatiuni cu prima de emisiune (sau rambursare) 1111 = % Cont curent la BNR 3251 Obligatiuni 32572 Sume de amortizat 3. Subscrierea si plata unei obligatiuni: 3556 = Alti debitori diversi 1111 = Cont curent la BNR

3251 Obligatiuni 3556 Alti debitori diversi

4. Esalonarea pe cheltuieli a dobanzilor platite in avans la carnetele si libretele de economii 60362 = 375 Dobanzi privind carnete si libr. Econ. Cheltuieli inregistrate in avans 5. Amortizarea primei de emisiune (sau de rambursare) la o obligatiune 32572 = 51111 (sau 5119) Sume de amortizat Prime de emisiune (Alte prime) 6. Obligatiuni emise si rascumparate de banca, rambursarea la scadenta unor carnete si librete de economii, respectiv a unor certificate de depozit: % = 1111 Cont curent la BNR Obligatiuni 3251 Carnete si librete de ec.i 3221 Certificate de depozit 3211 7. La scadenta o obligatiune este convertita in actiuni. Apare o diferenta de conversie intre valoarea nominala a obligatiunii si valoarea nom. a actiunii: Obligatiuni 3251 = % 5012 Capital subscris si varsat 5114 Prima de conversie a oblig. in actiuni

Seminar 3 13 nov 2012 (cap 5+6)

Contabilitate bancara

Titular curs: Prof. dr. Vasile DEDU - PG 6

PROPLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE (FACULTATIV) (trimise pe email separat in data de 09 nov 2012) Aplicatie pt MASTERAND NR 1: La Alphabank au avut loc urmatoarele operatiuni financiare: Pe baza operatiunilor reverso repo cu Bancpost, s-a acordat acesteia un credit de 10 milioane lei cu dobnda de 8,8 % pe an, pe o durata de 9 luni. S-a primit un mprumut de la B.R.D. pe baza unor operatiuni repo de pe o zi pe alta de 5 milioane. lei cu o dobnda de 8,6%% pe an (1 zi). Alphabank si-a constituit la B.C.R. un depozit de 1 milion lei, pe 3 luni cu o dobnda de 8,6% pe an. S-a primit de la Banca Transilvania un depozit la vedere de 3 milioane lei pentru care se bonifica o dobnda de 8,4% pe an. Se ramburseaza BRD-ului mprumutul (a doua zi), inclusiv dobnda prin rascumpararea titlurilor. Dupa o saptamna, Banca Transilvania, lichideaza depozitul. La scadenta, se lichideaza depozitul constituit la BCR. Bancpost, ramburseaza la scadenta creditul primit pe baza valorilor date n pensiune, inclusiv dobnzile aferente.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Aplicatie pt MASTERAND NR 2: In cadrul Alphabank au loc urmatoarele operatii financiare: 1. Se acorda 2 credite: a. unul la termen de 6 luni societatii bancare Betabank, cu valoarea 5.000.000 lei, pentru o dobnda de 6% pe an; b. unul de pe o zi pe alta, societatii bancare Sigmabank n valoare de 1.000.000 lei cu o dobnda de 7.2% pe an; 2. La scadenta, ambele banci nu-si ndeplinesc obligatiile, att n ceea ce priveste rambursarea creditului ct si a dobnzii (care devin restante). 3. Se calculeaza si nregistreaza o dobnda penalizatoare de 10% pe luna, aplic ata atat creditelor ct si dobnzilor. 4. Dupa 1 luna de la trecerea termenului scadent Betabank si achita creditul, mai putin dobnzile aferente si cele penalizatoare. 5. Se trec de la creane restante (nedepreciate) la ndoielnice (depreciate), dobnzile datorate de Betabank precum si creditul si dobnda nerambursate de Sigmabank. 6. Se calculeaza si nregistreaza dobnzile penalizatoare aferente creantelor si dobnzilor ndoielnice (depreciate), pentru ambele banci. Rata dobnzilor penalizatoare este de 12% pe luna. 7. Dupa 1 luna se ncaseaza de la Betabank dobnda aferenta creditului si dobnzile penalizatoare. 8. Pentru creditul acordat lui Sigmabank se constituie provizioane de 1.000.000 lei 9. In urma obtinerii titlului executoriu se recupereaza 800.000 lei de la Sigmabank. 10. Se nregistreaza producerea riscului, ca urmare a falimentului societatii bancare, Sigmabank

Aplicatie pt MASTERAND NR 3: SC FLORELIA SA ncheie un contract de export cu compania YOYO n valoare de 3.000.000 lei. In momentul livrarii, FLORELIA SA cedeaza contractul bancii sale Alphabank pe baza unui contract de factoring, cu urmatoarele clauze: valoarea finantarii 3.000.000 lei; finantarea imediata 2.700.000 lei; finantarea la scaden 300.000 lei; comision de gestiune: 0,5%, adica 15.000 lei; comision de finantare (agio) 8% scadenta este de 90 zile; garantia retinuta pentru risc de nencasare: 300.000 lei La scadenta, peste 90 zile ramne nencasata o factura de 60.000 lei.

Seminar 3 13 nov 2012 (cap 5+6)

Contabilitate bancara

Titular curs: Prof. dr. Vasile DEDU - PG 7

Aplicatiile 1 si 2 pt MASTERAND NR 4: Aplicatia 1 Firma FLORELIA primeste de la 2 beneficiari n schimbul marfii livrate acestora, 2 cecuri: unul cu plata imediata n valoare de 100.000 lei; unul cu plata amnata n valoare de 200.000 lei; Pe baza borderoului ntocmit, firma FLORELIA depune cele 2 cecuri, spre ncasare la banca sa Alphabank. Spezele de pltit sunt de: 1.000, respectiv 2.000 lei. Primul cec este respins la ncasare, ulterior aceasta situatie reglementndu-se: Aplicatia 2: Compania FLORELIA S.A. si constituie la Alpha Bank doua depozite: unul de 100.000 RON la termen de 3 luni cu o dobnda de 6% pe an, prin depunere de numerar; altul prin achizitionarea a 10 certificate de depozit cu maturitatea la o luna, n valoare de 50.000 RON / buc. cu o dobnda de 6,5% pe an, prin transfer din contul curent.

Aplicatie pt MASTERAND NR 5: Alpha Bank emite un ordin de cumparare ctre SSIF Alpha Finance pentru achiziionarea urmtoarelor titluri de tranzacie: 10.000 actiuni Transgaz TGN 190 lei/act; 200.000 actiuni Transelectrica TEL 12 lei/act SSIF-ul executa ordinul de cumparare. Livrarea titlurilor se face peste 2 zile. A doua zi, cursul actiunilor va fi de: TGN 198 lei / act; TEL 11.5 lei / act. Cu aceasta ocazie nregistram reevaluarea actiunilor. Peste 1 saptamna Alphabank da ordin de vnzare pentru: 5.000 actiuni TGN 210 lei/act; 100.000 actiuni TEL 11 RON lei/ act; ordin ce este executat ntocmai.