P. 1
dinamica dezvoltarii personalitatii

dinamica dezvoltarii personalitatii

|Views: 26|Likes:
Published by Georgiana Ciara
referat
referat

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Georgiana Ciara on Oct 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

DEFINITIVAT / GRADUL II - ÎNVĂŢĂTORI

3. Dezvoltarea personalităţii: a. Conceptul de dezvoltare şi procesele implicate (creştere, maturizare, dezvoltare); b. Dimensiunile dezvoltării personalităţii (fizică, psihică, socială) şi interacţiunea lor; 4. Factorii dezvoltării personalităţii şi interacţiunea lor: a. Ereditatea; specificul şi dinamica influenţelor ereditare în copilărie. b. Mediul social; tipurile influenţelor de mediu (spontane-dirijate, formaleinformale, pozitive-negative, convergente-divergente). c. Educaţia – factor determinant al dezvoltării personalităţii copilului; caracteristicile influenţelor educaţionale (cu aplicaţii pentru educaţia primară). 5. Educabilitatea. Concept, teorii şi semnificaţie psihopedagogică : a. Conceptul de educabilitate şi semnificaţia sa psihopedagogică. b. Teorii privind educabilitatea fiinţei umane (ereditaristă, ambientalistă, teoria dublei determinări). c. Posibilităţi şi limite ale educaţiei în raport cu factorii dezvoltării.

OBIECTIVE:
 Să dezvolte ideile şi datele referitoare la ereditatea umană şi la rolurile sale în dezvoltarea fizică şi psihică a omului.  Să identifice rolurile mediului socio-cultural şi a modului în care acesta acţionează la vârstele copilăriei.  să rezume caracteristicile educaţiei care explică de ce ea are influenţe hotărâtoare asupra dezvoltării psihice;  Să identifice esenţa conceptului de dezvoltare psihică şi să rezume caracteristicile ei.  Să explice modul de alcătuire a stadiilor de vârstă.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:
 ATKINSON RITA, ATKINSON R. C., SMITH E. E., BEM J. D., Introducere în psihologie, 2002, Editura Tehnică, Bucureşti, p. 82-87  BIRCH ANN, Psihologia dezvoltării, 2000, Editura Tehnică, Bucureşti, p. 139-144  COSMOVICI, ANDREI, „Psihologie şcolară”, Ed. Polirom, Iaşi, 1998;  COSMOVICI, ANDREI, IACOB, LUMINITA , „Psihologie şcolară”, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;

1 DINAMICA PERSONALITATII

Carmen-

Mihaela Varasteanu - DPPD

externe. de caracteristicile psihoindividuale (treapta ontogenetică). permanente. Ed. Editura Didactică şi Pedagogică. p. VERZA . sociale.DPPD .  Principalii factori sunt ereditate. Psihologia vârstelor. omul traversează o dezvoltare biologică. FLORIN.1. Bucureşti. Pro Humanitate. Ovidius University Press. Bucureşti. prin trecerea de la o stare calitativă veche la o alta nouă. REPERE PSIHOGENETICE ALE DEZVOLTĂRII 1. Bucureşti. Fenomene definitorii ale dezvoltării psihice Dezvoltarea este înţeleasă ca un proces obiectiv. „Psihologia vârstelor”. EMIL. educaţie. cu regresul. Editura Credis. de la inferior la superior. CRISTEA. p. DRAGU. în opoziţie cu descompunerea. 2 DINAMICA PERSONALITATII Carmen- Mihaela Varasteanu . superficiale sau esenţiale etc. CONCEPTUL DE DEZVOLTARE PSIHICĂ 1. de interacţiunea dintre individ şi mediu (treapta psihosocială). universal şi necesar. mediu.154-165 I. c) Dezvoltarea socială constă în asimilarea şi adaptarea conduitei la normele. b) Dezvoltarea psihică se concretizează în apariţia. Există mai multe tipuri de dezvoltare: a) În decursul vieţii.  Este determinată mai întâi de caracteristicile speciei (treapta filogenetică). VERZA E. de la simplu la complex. interne. Influenţele sunt naturale. Omul faţă în faţă cu lumea. Caracteristicile dezvoltării psihice:  Are un caracter plurideterminat şi multifactorial. funcţiilor şi însuşirilor psihice. 2001. Procesul dezvoltării implică progresul în continuă reînnoire.4758  ŞCHIOPU URSULA. morfologice şi biochimice ale organismului. d) Între aceste forme există interacţiune. în jurul vârstei de 15-16 ani ritmul creşterii se diminuează dar dezvoltarea psihică devine mult mai bogată decât până atunci). reprezentată de schimbările fizice. 2000  ZLATE MIELU.33-38  VERZA. Constanţa 2002. evoluţia şi transformarea proceselor. accidentale. înlocuirea legică a vechiului prin nou. Bucureşti. „Psihologie şi pedagogie şcolară” . Psihologia vârstelor. care se realizează ca o mişcare ascendentă. p.  CREŢU TINCA. ANCA . SORIN. Dezvoltarea psihică reuneşte ansamblul schimbărilor sistematice bio-psihosociale apărute de-a lungul vieţii individuale. dar nu simultaneitate ( ex. indirecte. 1988. directe. 1995.. cerinţele mediului social. Editura Albatros.

(deci nu liniară) şi discontinuă. particularităţile personalităţii la un anumit stadiu influenţează reprezentările. un fenomen superior creşterii. Dezvoltarea este personală. afectivitatea etc. Acestea vor genera ritmuri de dezvoltare diferite. 3 DINAMICA PERSONALITATII CarmenMihaela Varasteanu .  Schimbările (în special cele calitative) sunt ascendente. realizându-se prin două fenomene majore: creşterea şi maturizarea. în esenţă. sub o formă stadială. fie datorită potenţialului ereditar. ritmul ei pot fi diferite de la un individ la altul. atenţia post voluntară. memoria voluntară. Creşterea reprezintă totalitatea modificărilor şi amplificărilor cantitative care odată cu scurgerea timpului.. exprimate. creşterea volumului memoriei. Avansul calitativ nu exclude momentele de aparentă stagnare. Fiecare are genotipul său. sentimentele superioare. Creşterea este un fenomen determinat în mod hotărâtor de ereditate şi este în relativă independenţă faţă de mediu. îmbogăţirea vocabularului.etc. Evoluează ca o succesiune de faze. etc.  apariţia unor forme noi: gândirea abstractă. restructurându-le într-o nouă calitate.  Dezvoltarea psihică este sistematică şi stadială. aparent fără cauză. între activitatea gândirii concrete şi a gândirii abstracte. Drumul dezvoltării este în spirală. ci sunt rezultatul unor acumulări cantitative care determină noi forme de comportament şi cunoaştere ce înlocuiesc vechile forme. sensul. fie factorilor de mediu şi educaţie. Astfel schimbările. Transformările. duc la atingerea proporţiilor medii ale adultului.  schimbări în proporţii: schimbarea raportului între activitatea primului sistem de semnalizare şi al celui de-al doilea sistem de semnalizare. Momentele de regresie de cele mai multe ori sunt depăşite prin salturile ascendente. imaginaţia creatoare.  Aspectul direcţional.  Conţinutul dezvoltării psihice.  dispariţia unor forme vechi: limbajul infantil. între memoria mecanică şi memoria logică etc. interacţiuni şi împrejurări de viaţă diferite. prin:  modificări în dimensiune reprezentate de aspectele cantitative ale dezvoltării psihice: lărgirea câmpului perceptiv. dezvoltarea este continuă şi are caracter progresiv. la anumite intervale.DPPD . constantă.  Caracterul ordonat al dezvoltării. gândirea situaţională. Maturizarea este un proces de modificări calitative şi din acest motiv. adică orientarea într-o direcţie progresivă a tuturor schimbărilor psihice. Aceasta nu se realizează ca o adiţie previzibilă. dimensiuni comportamentale de amploare şi semnificaţii adaptative diferite. de stadii în care perioadele de schimbări spectaculoase alternează cu cele de relaxare. dar aceste noi forme nu le anulează complet pe cele vechi ci le include. de acumulare. continuă. schimbările au loc întro anumită ordine. Este poliformă. Orice schimbare cantitativă sau calitativă are efecte asupra întregului sistem specific unui stadiu de dezvoltare (ex. care conferă o vulnerabilitate sporită subiectului. Toate aceste forme de schimbare nu apar brusc.

înscrise în "programul genetic".DPPD . în ansamblu. educaţie) prin intermediul condiţiilor interne (ereditatea). teoriile biologiste consideră că ereditatea este factorul esenţial şi exclusiv de influienţare a dezvoltării. care ia în considerare şi valorifică contribuţia specifică a acestora. sub influienţa unui singur factor. educaţia constituindu-se ca un factor conducător în raport cu ceilalţi. conform acestei poziţii.Fiecare nivel de dezvoltare exprimă atât un proces de creştere cât şi un proces de maturizare. Factorii dezvoltării psihice Foarte disputată este încă controversa ştiintifică cu privire la stabilirea factorilor dezvoltării psihice şi a modului în care aceştia actionează asupra evoluţiei individului. iar după ce s-a constituit maturizarea. astfel. mediul ar decide în mod absolut asupra dezvoltării intelectuale şi morale a personalităţii. Creşterea are caracter permanent. mediul constituind o condiţie accesorie care facilitează sau nu manifestarea unor funcţii psihice preformate. procesele şi însuşirile psihice ale personalităţii ar fi transmise pe cale ereditară.  poziţia care apreciază că educaţia ar putea crea. 4 DINAMICA PERSONALITATII Carmen- Mihaela Varasteanu . ca o consecinţă a influienţelor active a condiţiilor externe (mediu. periodic. între creştere şi maturizare stabilindu-se o relaţie de intercondiţionare. este un rezultat al creşterii. ea devine bază pentru un nou proces de creştere. capacităţi psihice deosebite.2. chiar genii.  poziţia care consideră că dezvoltarea psihică se datorează îndeosebi influienţei mediului. social şi cultural în care s-a născut şi trăit copilul. 1. iar maturizarea este un proces neuniform. astfel. Pot fi diferenţiate câteva poziţii teoretice în acest sens:  poziţia care considera că dezvoltarea individului se face. secvenţial. Tuturor acestor poziţii li se opune teoria psihologiei moderne care porneşte de la premisa că dezvoltarea psihică este un proces foarte complex. această conceptie explică performanţele dezvoltării psihice exclusiv pe baza mediului economic. în sensul că maturizarea este condiţionată de creştere. după modul în care ea este concepută şi exercitată. care se realizează în cadrul unităţii organism-mediu.

Dintre transmisiunile ereditare ce pot apărea la câteva generaţii amintim: dimensiuni ale taliei. Acestea. Cu privire la contribuţia eredităţii la dezvoltarea psihică nu există un punct de vedere unitar. Ele sunt reprezentate de particularităţi morfofuncţionale ale sistemului nervos central. aptitudinile. predispoziţii la boli. Ereditatea este un factor potenţial şi polivalent. particularităţi ale organelor de simt. Este polivalent pentru că pe aceleaşi premise ereditare se pot forma componente diferite ale vieţii psihice în funcţie de felul în care au acţionat mediul şi educaţia. din lobul temporal. De exemplu. Una şi aceeaşi bază ereditară poate servi unor construcţii de personalitate diferite. se pot forma şi aptitudini muzicale dar şi pentru limbi străine. diferenţială de adaptare şi de reacţie. O poziţie echilibrată din acest punct de vedere o oferă Jean Piaget. Cu deosebire la om. emotivitatea. adică fără intervenţia celorlalţi doi factori fundamentali. individuale constituie specificul biologic ce garantează o anumită modalitate. un anumit tip de metabolism. poziţia verticală. şi ale analizatorilor.Ereditatea este rezultatul însumării influienţei condiţiilor de mediu de-a lungul generaţiilor şi reprezintă proprietatea organismelor vii de a transmite anumite caractere de la antecesori la succesori. 3. La vârstele timpurii se dezvoltă structurile de bază ale comportamentelor. în 5 DINAMICA PERSONALITATII Carmen- Mihaela Varasteanu . al achiziţiilor învăţate. Unii cercetători privilegiază rolul eredităţii la vârstele timpurii iar alţii accentuează ponderea mediului. pentru a se manifesta deplin.Gradul de complexitate al unor însuşiri sau structuri psihice ce trebuie să se formeze. potenţialul ereditar nu se transformă în componente ale vieţii psihice. . are nevoie de exersare”.Categoriile de însuşiri şi abilităţi psihice mai puţin asupra gândirii. Trăsăturile variabile. care precizează că „chiar şi un comportament înnăscut. Ereditatea acţionează mai puternic la vârstele timpurii. Aportul eredităţii nu este acelaşi pentru orice vârstă sau pentru orice componentă psihică.DPPD . pe baza aceleiaşi activităţi cerebrale fine. La om ereditare sunt două categorii de trăsături: conservatoare (ale speciei umane şi de generaţie) şi variabile (ale fiecărui individ în parte). în psihologie au fost denumite predispoziţii. Ereditatea este un factori necesar pentru dezvoltarea psihică pentru că ea asigură baza organică a fiecărui fenomen sufletesc. factorul ereditate este polivalent şi reprezintă doar un potenţial care se poate converti în însuşiri de personalitate numai când mediul este activ. structuri preoperaţionale etc. caracteristici ale dinamicii corticale etc. ROLUL EREDITĂŢII: 1. Este mai puternică asemănarea privind temperamentul. 2. Predispoziţiile au caracter plastic şi polivalent. conţinutul şi calitatea ce urmează a fi cultivată potrivit acestor potenţe funcţionale fiind în funcţie de influienţele mediului şi sensul acţiunii educative. Din prima categorie de trăsături fac parte trăsăturile speciei umane: structura şi conformaţia anatomică. Implicarea eredităţii e diferenţiată în funcţie de: .

motrice. contribuie mai mult la dezvoltarea unor componente ale personalităţii cum ar fi temperamentul şi aptitudinile. În mediu şi prin mediu se exprimă un anumit nivel de cerinţe şi. Raportul organism-mediu la om este foarte complex şi are caracteristici proprii faţă de celelate animale. ROLURILE MEDIULUI: • Mediul este primul mare „transformator” care acţionează asupra fondului ereditar al fiecăruia. dar nu suficient pentru dezvoltarea deplină a fiinţei umane. o anumită structură a familiei etc. Mediul social. din acest moment este corect să se considere că „ereditatea asigură premisele vieţii psihice”. planificat. haotic prin factori şi evenimente mai greu controlabile. Influienţa complexă asupra dezvoltării copilului poate fi exercitată de mediu atât în mod sistematic şi organizat prin institutiile sale dar şi întâmplător. • Generează valori şi criterii apreciative care devin factorii principali ai orientării. Cea mai semnificativă influienţă asupra dezvoltării psihice se realizează prin sistemul cerinţelor sociale care se manifestă faţă de individul în dezvoltare. sistematic. solicitându-i acestuia un efort de adaptare. Mediul este totalitatea influenţelor naturale şi sociale. • Pregăteşte pe fiecare pentru a avea acces la cultura comunităţii în care s-a născut. • Este factor de socializare pentru că în mijlocul celorlalţi fiecare învaţă să comunice. de 6 DINAMICA PERSONALITATII Carmen- Mihaela Varasteanu . perceptive. în acelaşi timp. exprimat prin raportul om-societate. fizice şi spirituale. 5. copiii crescuţi de animale şi-au format comportamente ca ale fiinţelor cu care au vieţuit şi astfel ereditatea a fost modificată în manifestările ei. 4. trăieşte şi se dezvoltă fiinţa umană. ca factor al dezvoltării. în interiorul acesteia dezvoltându-se anumite relaţii sociale. organizate şi neorganizate. • Dă semnificaţie socială comportamentelor fiecăruia şi le face să fie de tip uman. directe şi indirecte. voluntare şi involuntare. determinând reacţiile acestuia şi influienţând dezvoltarea sa. • Mediul poate exercita atât influenţe pozitive cât şi negative care trebuie contracarate de cel de-al treilea factor fundamental. • Mediul este un factor necesar. anumite reguli morale. fiind în esenţă. de mediul în care au crescut.DPPD . un anumit nivel de trebuinţe ca produse ale existenţei omului în societate. Mediul reprezintă totalitatea factorilor externi care acţionează asupra organismului. Educaţia este o componentă a mediului social dar se opune influienţelor întâmplătoare ale mediului prin caracterul conştient. se află într-o continuă dinamică. să coopereze şi să colaboreze cu cei din jur. care constituie cadrul în care se naşte.cazul formării unor procese şi funcţii psihice mai apropiate de ale animalelor. În acord cu nivelul general de dezvoltare al ştiinţelor. îl activează şi îl face să contribuie la dezvoltarea psihică. educaţia. dezvoltării individului. Ereditatea nu este suficientă pentru dezvoltarea psihică pentru că ea nu se transformă automat în componente ale vieţii psihice umane. De exemplu. aşa cum sunt cele senzoriale.

factorii sociali şi cei educaţionali. uzând de procedee. • formează mecanismele superioare ale psihismului uman. Gassell. reuşita în viaţă nu poate fi explicată numai pe baza înzestrării naturale. organizat. se desfăşoară sistematic. unitar. este un proces care. 7 DINAMICA PERSONALITATII Carmen- Mihaela Varasteanu . iar pe de altă parte. dezvoltă gândirea până la cotele cele mai înalte. • într-o oarecare măsură educaţia accelerează dezvoltarea psihică. Thompson-studii asupra gemenilor b) Teoria ambientalistă absolutizează rolul mediului social considerând că există o corelaţie între inegalitatea genetică şi originea socială. mijloace adecvate.DPPD . Deosebirile dintre oameni nu pot fi puse numai pe seama unor cauze sociale. potenţând posibilităţile ereditare ale individului şi aducându-le la nivelul cerintelor externe. C. metode. • asigură dezvoltarea psihică deplină a omului. având un conţinut cu necesitate definit de societate. Gradul de implicare al acestor factori în epopeea devenirii fiinţei umane a fost amplu comentat în literatura de specialitate. dirijând. printr-un personal pregătit în acest sens. ROLURI ÎNDEPLINITE: • este al doilea factor care transformă potenţialul ereditar în componente ale vieţii psihice. • direcţionează convergent cu scopurile sale chiar şi influenţele de mediu. între cerinţele societăţii faţă de individ şi posibilităţile şi cerinţele lui fată de societatea în care se dezvoltă. Lombrosso: teoria criminalului înnăscut. pe de o parte. Educaţia este ansamblul de acţiuni şi activităţi care integrează fiinţa umană ca pe un factor activ. fapt ce a condus la structutarea următoarelor direcţii majore: a) Teoria ereditaristă susţine rolul predominant al eredităţii în formarea personalităţii şi se bazează pe studiul genogramelor sau a arborelui genealogic. Galton. Educaţia constituie pârghia cea mai de seamă în organizarea specificului multilateral al personalităţii. şi fiind condusă de factori competenţi special calificaţi. De exemplu. determină o automişcare în care se crează mereu relaţii noi între forţele şi influienţele externe şi dimensiunile forţelor şi cerinţelor interne. educaţia capătă rol de conducător în raport cu ceilalţi factori ai dezvoltării. având caracter activ. CONCEPTUL DE EDUCABILITATE Conceptul de educabilitate argumentează afirmaţia potrivit căreia omul este o fiinţă educabilă care îşi poate valorifica şi dezvolta potenţialul ereditar numai în condiţiile interacţiunii dintre factorii ereditari. după cum nici nivelul atins în dezvolatrea psihică sau. Printre reprezentanţii acestei teorii menţionăm: Fr.exercitare a influienţelor formative într-un cadru instituţionalizat. cerinţele externe ale mediului în concordanţă cu posibilităţile interne ale copilului. În acest mod. • stimulează dezvoltarea psihică prin crearea de decalaje optime între cerinţe şi posibilităţi şi prin sprijinirea corespunzătoare în vederea depăşirii acestor neconcordanţe. în general. H. • proiectează dezvoltarea psihică şi asigură condiţiile înfăptuirii acestor planuri.

în condiţiile cele mai favorabile de educaţie. celelalte funcţii se potenţează energetic pentru a asigura adaptarea şi integrarea individului. în esenţă. dar accentuează faptul că EDUCAŢIA ca acţiune organizată şi orientată spre un scop conştient. Zazzo (1960) în următoarea expresie: … " cu cât o funcţie este mai complexă. ci doar reglează această inegalitate.În ambele cazuri aveam de-a face cu o interpretare unilaterală. specific umane. 8 DINAMICA PERSONALITATII Carmen- Mihaela Varasteanu . care se realizează în cadrul unităţii organism-mediu. c) Teoria dublei determinări acceptă atât rolul factori ereditari. acţiunea influienţelor instructiv-educative asupra psihicului. procesele psihice superioare. cu atât mai puţin depinde de ereditate" ceea ce semnifică faptul că gruparea funcţiilor psihice după dependenţa lor ereditară este inversă în raport de gradul lor de complexitate.  legea socilizării crescânde a funcţiilor psihice pe măsura creşterii complexitătii lor a fost formulată de către psihologul R.  legea diferenţierii precizează că dezvoltarea psihică urmăreşte sensul de la nediferenţiat spre diferenţiat. ca o consecinţă a influienţelor active a condiţiilor externe (mediu. precum şi trăsăturile psihice ale personalităţii nu se află la acelaşi nivel de dezvoltare.  legea plasticităţii sistemului nervos condiţionează. ea nu poate anihila această diferenţiere. una din manifestările acestei legi este compensaţia: dacă o funcţie psihică este mai slab dezvoltată. fiind sociale prin originea lor. vag către centralizare şi integrare. diferite procese şi însuşiri psihice. simplistă a unor fenomene complexe cu determinări multiple . educaţia constituindu-se ca un factor conducător în raport cu ceilalţi. Tuturor acestor poziţii li se opune teoria psihologiei moderne care porneşte de la premisa că dezvoltarea psihică este un proces foarte complex. oricât de unitară şi de armonioasă ar fi educaţia. LEGILE DEZVOLTĂRII PSIHICE În sfera dezvoltării psihicului acţionează o serie de legi specifice:  legea dezvoltării inegale a psihicului care precizează că.DPPD . formulat are un rol coordinator în formarea personalităţii.  legea centralizării semnifică faptul că sensul dezvoltării este de la difuz. educaţie) prin intermediul condiţiilor interne (ereditatea). cât şi al factorilor sociali în devenirea fiinţei umane. faptul se explică atât prin prezenţa predispoziţiilor cât şi prin diferenţieri în experienţa nemijlocită a individului. care ia în considerare şi valorifică contribuţia specifică a acestora.

caracteristici şi atitudini psihice care permit să se identifice în cazuri concrete diferenţele sau distanţa psihologică faţă de caracteristicile considerate normale. felul cum evolueazã igiena corporală.  prin modul cum se ierarhizează. nespecifică. A. universal umană (ex. direcţia şi totodată normalitatea dezvoltării psihice a copilului.DPPD . modul cum se exprimă emoţiile. reperele pot pune în evidenţă caracteristicile de maxim activism. Reperele psihogenetice sau psihodinamice (deoarece se referă la toate ciclurile vieţii) se manifestă prin conduite.  latura teoretică permite descrierea şi anticiparea dezvoltării.  întârzierile prelungite de apariţie a caracteristicilor considerate reperele psihogenetice constituie indici de retard sau de debilitate psihică mai ales pentru anii copilăriei. de grup cultural.Piaget a considerat repere conduitele saturate în factori de inteligentă. A.1. a reacţiilor semnificative ale persoanei. social şi profesional. conţinutul. etc. latura dinamică cea mai pregnantă. Au următoarele dimensiuni:  latura instrumentală ne ajută la sesizarea momentelor de schimbare din ciclurile vieţii. de ţară. prin felul lor de a se exprima. specifică legată de identitatea de neam.  întârzierile care apar după ce caracteristicile reperelor psihogenetice au fost identificate. TEORIA STADIALĂ A DEZVOLTĂRII PSIHICE Reperele psihogenetice sunt instrumente psihologice de tip operaţional al căror rol principal este de a localiza sau de a indica starea dezvoltării psihice la un anumit moment al evoluţiei. evidenţiază condiţii deficitare sau stresante de educaţie şi mediu de viaţă . caracteristicile inteligenţei). În baza opţiunii psihologilor pentru o categorie sau alta de repere psihogenetice sau psihodinamice (ex.Leontiev a luat în considerare 9 DINAMICA PERSONALITATII Carmen- Mihaela Varasteanu .. Reperele psihogenetice se referă cu precădere la latura nespecifică şi mai puţin la cea specifică. Principalele caracteristici ale reperelor psihogenetice şi psihodinamice sunt:  se exprimă în formaţiuni foarte complexe ce pot evidenţia normalitatea sau abaterea de la aceasta (întârzieri. întrucât aceştia se consideră că au cea mai relevantă valabilitate.3.N.  latura particulară. Prin intermediul reperelor psihogenetice se controlează ordinea.  latura generală. Gessel a structurat un sistem de repere ce reţine 10 conduite reprezentative: caracteristici motorii. J. precocitate).

-tipuri de contradicţii dintre cerinţele externe şi cerinţe subiective (dorinţe.ca stadii de vârstă sau psihodinamice. exprimă structura evolutivă sub raportul adaptării şi integrării sociale. idealuri. Stadialitatea este prezentă atât în abordarea genetică (longitudinală) a vieţii psihice. interese). Vârsta cronologică nu corespunde cu vârsta biologică şi nici cu cea psihică. De asemenea. Schiopu propune trei criterii: -tipul fundamental de activitate: joc.3. Alte categorii de contradicţii sunt: opoziţia dintre structurile psihice vechi şi cele noi (deprinderi. ce se succed unele după altele. abilităţilor cu tendinţa de a fi integrate în trăsături. situative cât şi cu cele logice). sentimente.DPPD . afective. dar lipseşte Carmen- STADIUL Stadiul sugarului: 0-1 an • • Stadiul • • 10 DINAMICA PERSONALITATII Mihaela Varasteanu . Modul de operare a criteriilor în definirea stadiilor CRITERII activitatea fundamentală a individului: satisfacerea trebuintelor organice. În precizarea reperelor psihogenetice ca posibilităţi de explicare a dezvoltării psihice. pot exista decalaje între diverse stadii genetice ale proceselor psihice din cauza ritmurilor de dezvoltare diferite (ex. U.ca stadii genetice. tipul de contradictii: dependenţă totală faţă de adult. muncă-exprimă direcţionarea şi structurarea forţei energetice psihice pentru asimilarea de cunoştinţe. -tipul de relaţii care pot fi obiectuale şi sociale. Modalităţi de operare a criteriilor în definirea stadiilor Perioadele de vârstă în care tabloul psihocomportamental este relativ asemănător la toţi copiii au fost denumite stadii ale dezvoltării. decalajul între maturizarea cogntivă. 1. care-i permit copilului să se adapteze la mediu. Un stadiu de vârstă poate cuprinde aspecte ce ţin de două stadii genetice diferite ale aceloraşi procesualităţi psihice. iar aceasta din urmă poate fi diferită pentru aspecte psihice diferite chiar dacă momentul cronologic este acelaşi. activitatea fundamentală: manipularea obiectelor. gândirea şcolarului operează atât cu elemente concrete. moral-sociale. Stadiul de vârstă nu este identic şi nici nu se suprapune cu stadiile genetice ale diverselor procese psihice. aspiraţii) ca şi contradicţiile dintre fiecare categorie şi posibilităţile societăţii de a le satisface. (ex. însuşiri de personalitate. funcţionalitatea deprinderilor. Aceste trei criterii se raporteauă la vârsta cronologică. dintre diferitele laturi şi caracteristici ale personalităţii (aspiraţii-posibilităţi. relatiile sunt reprezentate de reflexele necondiţionate: de apărare. învăţare. alimentar. deci la nivelul procesualităţilor psihice (cognitive. afectivă şi morală în adolescenţă).1. De aceea o caracteristică majoră a dezvoltării psihice este stadialitatea ei. afectivitateinteligenţă) ca şi dintre conştient şi inconştient.etc).activitatea predominantă) s-au a promovat diferite teorii cu privire la dezvoltarea psihicã de tip stadial. cât şi în perspectivele transversale ce urmăresc unitatea diverselor aspecte ale vieţii psihice într-o etapã anume.

artistic. PRENATAL SUBSTADII -perioada embrionară -perioada fetală precoce -perioada fetală tardivă Carmen- 11 DINAMICA PERSONALITATII Mihaela Varasteanu . 10-14 ani • relaţiile se diversifică depăşind pragul şcolii (în grupul sportiv. se desfăşoarã pe bază de reguli unanim 3 – 6. • tipul de contradicţii: gradul de dependenţă scade datorită constituirii conştiintei de sine şi creşterii caracterului critic al gândirii. r: • tipul de relaţii: începe elaborarea primelor reflexe condiţionate 1-3 ani (alimentar. Stadiul • activitate fundamentală: jocul-activitate specific umană pentru preşcolar: că este conştientă. igienic).7 ani acceptate. • tipul de contradicţii: gradul de dependenţă faţă de adult scade. • tipul de relaţii: stabileşte relaţii sociale. Stadiul • tipul de activitate: învătare şi muncă creatoare.Schiopu si E. să se îmbrace.Verza propun următoarele cicluri ale vieţii cu substadiile implicate: CICLUL VIEŢII 1. are posibilitatea adolescent de a-şi impune originalitatea. contradicţia între generaţii este necesară dar nu trebuie transformată în conflict. are dreptul să meargă la grădinită. în joc copilul interpretează anumite roluri în conformitate cu care îşi alege comportamentul adecvat. şcolarului • tipul de relaţii: se extind relaţiile sociale precum şi obligaţiile şi mic drepturile. U. adolescentul şi adultul operează în aprecierea celuilalt cu criterii valorice.etc. În baza celor 3 criterii amintite. Stadiul • activitate fundamentală: învătarea şi independenţă (îşi permite preadolesce să nu-şi facă toate temele. are obligaţii şi drepturi: să se trezească la anumite ore.7-10. devine o persoană cu statut social.) • tipul de contradicţii: este vârsta marilor contradicţii. 6.11 • tipul de contradicţii: gradul de dependenţă este influenţat de ani formarea unei concepţii proprii despre realitatea înconjurătoare. să absenteze de la ore fără motive nt speciale. cucerind o anumită poziţie în actuala ierarhică.DPPD . dirijată din exterior. Stadiul • activitatea fundamentală: învătarea impusă. se dezvoltă conştiinţa de sine.20 ani • tipul de relatii: se integrează ca o persoană activă. • tipul de contradicţii: relaţia este mai calmă. doreşte să-şi impună opiniile dar nu reuşeşte întotdeauna pentru că nu sunt bine conturate.antepreşcola scopul conştient. 14-18. se dezvoltă capacitatea de verbalizare şi deplasare independentă.

COPILĂRIA PUBERTATEA ADOLESCENŢA (0-20 ani) 3.7 ani -a treia copilărie-perioada şcolarã mică 610 ani -pubertatea (10-14 ani) -adolescenţa 14-20 ani -adolescenţa prelungită 20-24 ani -tinereţea 25-35 ani -vârsta adultă precoce 35-44 ani -vârsta adultă mijlocie 45-55 ani -vârsta adultă tardivă 55-65 ani -perioada de trecere 66-70 ani -perioada primei bătrâneţi 70-80 ani -perioada celei de a doua bătrâneţi 80-90 ani -perioada marii bătrâneţi peste 90 ani Teme de evaluare • Defineşte ereditatea şi precizează importanţa codului genetic.) • Precizează ce fel de relaţii pot fi între două sau mai multe medii cu care interacţionează cineva.. (exemplifică relaţiile: de contradicţie şi de complementaritate) • Defineşte mediul ca factor fundamental al dezvoltării psihice şi precizează tipurile de influenţe pe care le exercită asupra copiilor şi tinerilor. (codul genetic este mecanismul transmiterii caracterelor ereditare) • Care sunt rolurile eredităţii pentru dezvoltarea psihică umană • Enumeră principalele medii cu care interacţionează fiinţa umană după naştere. socio-profesionale.ani) -naşterea -primul an de viaţă -prima copilărie-perioada antepreşcolară 13 ani -a doua copilărie-perioada preşcolară 3-6.DPPD . socioafective..2.…. Vârstele de involuţie (65-90. socio-culturale) • Care sunt rolurile principale ale mediului în dezvoltarea psihică 12 DINAMICA PERSONALITATII Carmen- Mihaela Varasteanu . (începând cu mediul familial. Vârstele adulte active (20-65 ani) 4. (ai în vedere: materiale.

mecanisme. Care sunt rolurile educaţiei în dezvoltarea psihică umană.legi. particularităţile şi profilul de stadiu 13 DINAMICA PERSONALITATII Carmen- Mihaela Varasteanu .DPPD .• • • • umană. Defineşte stadiul de dezvoltare psihică. Defineşte şi caracterizează dezvoltarea psihică Factori.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->