Sunteți pe pagina 1din 1

DREPTUL MUNCII TEME PENTRU LUCRRILE DE LICEN

1. Izvoarele dreptului mun ii !. Ne"o ierea #i $n %eierea ontra tului ole tiv de mun & '. E(e tele ontra tului ole tiv de mun & ). Ne"o ierea #i $n %eierea ontra tului individual de mun & *. Modi(i area ontra tului individual de mun & +. Con edierea ,alaria-ilor pentru motive e -in de per,oana a e,tora .. Con edierea ,alaria-ilor pentru motive e nu -in per,oana a e,tora /. 0n etarea ontra tului individual de mun & prin a ordul p&r-ilor #i prin demi,ie 1. De izia de on ediere 12. Contra tul individual de mun & pe durat& determinat& 11. Timpul de mun & #i timpul de odi%n& 1!. 3alarizarea 1'. Con(li tele ole tive de mun & 1). 4uri,di -ia mun ii analiz& omparativ& u 5uri,di -ia ivil& de drept omun 1*. R&,punderea di, iplinar& 1+. R&,punderea patrimonial& 1.. Corela-ii $ntre dreptul mun ii #i dreptul ivil 1/. Prote -ia ,alaria-ilor $n azul tran,(erului $ntreprinderii 11. Dreptul la li6er& a,o iere din per,pe tiva dreptului mun ii !2. In,pe -ia mun ii Con(. univ. dr. 7a6riel Uluitu

S-ar putea să vă placă și