Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de lectie

Temele lectiei : Data :28.05.2012 Loc de desfasurare : Sala de sport

1. Rostogolirea nainte din ghemuit in ghemuit 2. Rostogolirea napoi din ghemuit in ghemuit

Verigile leciei 1. Organizare a colectivului de elevi 2'

Coninut
- adunarea,alinierea,salutul,prezenta - verificarea echipamentului si a starii de sanatate -anuntarea temelor lectiei

Dozar e
1' 30 30

Formaii de lucru
!inie pe un rind

Obs.

2."regatire a organismul ui pentru efort #'-$'

-ntoarceri la stg. si la dr. -mers in cadenta -mers pe virfuri cu %ratele sus -mers pe calciiele cu miinile la spate -mers cu forfecarea %r. deasupra capului si la spate -mers cu ridicarea alternativa a unui genunchi la piept cu am%ele miini prindere si ridicare de su% genunchi -mers cu miscari de respiratie -alergare usoara -alergare cu pendularea gam%elor la spate -mers cu miscari de respiratie -alergare cu genunchii la piept -mers cu miscari de respiratie -alergare cu pendularea picioarelor in fata -mers cu miscari de respiratie -alergare accelerata -mers cu miscari de respiratie -trecere din coloana cite unu in coloana de gimnastica cite & 1. Stnd dep rtat cu minile pe solduri

2' 1! 1l 1! 1l 1! 1l 1! 1l 1! 2( 1)( 2* 2! 2* 2! 2* 2! 2* 1)(

+oloana cite unu

&',(

!.-nfluienta rea selectiva a aparatului locomotor

-aplecarea capului inainte si arcuire /1-201 -e'tensia capului si arcuire /3-&01 -indoirea capului spre stg. arcuire /#-$01 -indoirea capului spre dr. si arcuire /.-,0 2. Stnd dep rtat cu br. "ndoite la piept -indoirea %r. la piept si arcuire /1-201 -intinderea %r. lateral si arcuire /3-&01 -idem /#-,0 !. Stnd -e'tensia %r. stg. in plan vertical si arcuire /1-20 -e'tensia %r. %r. in plan vertical si arcuire /3-&01 -idem /#-,0 #. Stnd dep rtat cu minile pe solduri -indoirea tr. spre str. si arcuire /1-201 -indoirea tr. spre dr. si arcuire /3-&01 -idem /#-,0 $. Stnd dep rtat cu minile la ceafa -rasucirea tr. spre stg. si arcuire /1-201 -rasucirea tr. spre dr. si arcuire /3-&01 -idem /#-,0 cu %r. intins pe partea care rasucim %. Stnd dep rtat - e'tensia tr. cu ducerea %r. sus si arcuire /1-201 -indoirea tr. cu atingerea solului cu degetele si arcuire /3-&01 -idem /#-,0 &. Stnd - s2ritura cu dep2rtarea pic. si %ataia palmelor deasupra capului /101 -revenire in stind /201 -idem /3-,0 '. Stnd - ridicarea %r. prin lateral 3 inspiratie/101 -co%orirea %r.prin lateral 3 e'piratie /201 -idem /3-,0 - spri5in nainte, rostogolire nainte n a6ezat grupat - rostogolire nainte din ghemuit n ghemuit, e'ecutat2 su% control 6i corectare pe momente 6i faze - rostogolirea nainte din ghemuit n condi7ii normale - st4nd pe omopla7i, grupat, cu palmele spri5inite pe sol de o parte 6i alta a

&',(

&',( +oloana de gimnastic 2 c4te &

.'-,'

&',(

&',(

&',(

&',(

&',(

28 38

#. Rostogolire a nainte din ghemuit n ghemuit (consolidar

38 28 C4te 2 la

e) Rostogolire a napoi din ghemuit n ghemuit(consolidare) 1,'

capului, men7inerea pozi7iei $-, sec. - culcat dorsal cu %ra7ele la piept, ridicarea genunchilor la piept, grupare 6i revenire - a6ezat grupat, rulare n st4nd pe omopla7i grupat, men7inere 6i revenire - a6ezat grupat, rulare n st4nd pe omopla7i grupat, cu spri5inul palmelor de o parte 6i de alta a capului, revenire

saltea 18& 38 38

- culcat dorsal, ridicarea 6i co%or4rea alternativ2 a picioarelor la vertical2 $. 9or7a : dezvoltarea - culcat dorsal, ndoirea genunchilor la piept, ntinderea picioarelor la vertical2, for7ei musculatur urmat2 de co%or4rea lent2 a acestora - culact dorsal cu m4inile la ceaf2, cu ii gleznele spri5inite de un coleg, ridicarea a%dominale 6i co%or4rea trunchiului, mi6c2rile se 6i a efectueaz2 ritmic, radicand trun. spatelui :pro'imativ 30 cm de sol - culcat facial, cu m4inile su% %2r%ie, ridicarea 6i co%or4rea trunchiului cu ducerea %ra7elor o%lic sus 12' - culcat facial , cu picioarele spri5inite de un coleg, ridicarea trunchiului n e'tensie cu m4inile la ceaf2 - mers cu mi6c2ri de rela'are %. -alergare usoara Revenirea organismul -mers cu miscari de respiratie

281# 281#

281# 2 la saltea 281#

281#

1( 11;2 ( 11;2 (

+oloana cite unu

ui dup2 efort 3' &.+oncluzii si aprecieri 2'

- adunarea - eviden7ieri pozitive si negative -salutul

30 1' 30

!inie pe un rind