Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Apollonia Iasi Facultatea de Medicina Dentara

Chirurgie Dento-Alveolara Tipuri de frenectomie

INDRUMATOR: Dr. Chirap Ionut

STUDENT: Dumitru Mihaela Geor iana ANU! : I" GRU#A : I"

%renurile lin uale &i la'iale(&unt uneori &curte &au in ro&ate &i proeminente(in&erate pe coama cre&tei al)eolare. !a lim'a(ace&te frenuri pot reali*e uneori (ade)arate anchilo lo&ii(mai ale& la copii(fapt ce influentea*a in mod ne ati)e articularea corecta a fonemelor. Corectarea pla&tica a frenurilor anormale &e poate face prin trei metode chirur icale: frenotomia,frenectomia,frenoplastia. In momentul in care frenul lin ual &au cel la'ial e&te prea &curt( &e pot crea o &erie de pro'leme: alaptarea incorecta a 'e'elu&ilor( poate impiedica o pronuntie corecta la copii( &au produce retractie in i)ala la adulti( frenul &u'lin ual poate patrunde in &patiul dintre dintii mandi'ulari anteriori( po*itionarea unui aparat ortodontic poate de)eni foarte dificila. Inainte de a reali*a o frenectomie( medicul &tomatolo )a e)alua &an&ele afectiunii de a &e re*ol)a de la &ine. Un copil care pronunta incorect din cau*a frenului lin ual &curt ar tre'ui &a fie con&ultat intai de un lo oped. De multe ori ace&te e+ercitii re*ol)a pro'lemele de pronuntie. %renectomia &e reali*ea*a doar in ca*ul in care con&tituie o pro'lema. Frenul sublingual !imitarea mi&carilor lim'ii produ&a de frenul &curt &e nume&te anchilo lo&ia. %renectomia lin uala e&te indicata atunci cand frenul prea &curt impiedica pronuntia corecta la copii( &au cand produce afectiuni &i retractie in i)ala la adulti &i copii. #rocedura &e poate reali*a prin inci*ie &i &uturi( cu a,utorul la&erului( &au prin electrocauteri*are. Daca frenul e&te ro& &i )a&culari*at e+i&ta po&i'ilitatea unei &an erari mai a'undente po&toperatorie( in&a la&erul &i electrocauteri*area elimina ri&cul &an erarii. Frenectomia labiala e&te procedura chirur icala de indepartare a frenului.%renul la'ial e&te te&utul ata&at la 'u*a &uperioara &i care &e e+tinde pana la ni)elul in iilor intre doi dinti anteriori &uperiori. %renul la'ial poate prelun i &i patrunde uneori partea interioara(palatinala a dintilor anteriori &uperiori. Un fren la'ial(apare(de a&emenea(la ni)elul inci&i)ilor centrali inferiori &au apare ca fren lin ual ata&at la lim'a &ip e partea interna(lin uala a celor doi inci&i)i centrali inferiori. Atunci cand frenul ce une&te mi,locul 'u*ei de in ia din *ona dintilor anteriori &e produce retractia in iei de pe o& &i dia&tema . De o'icei acea&ta pro'lema &e re*ol)a de la &ine la copii( in&a daca ace&t lucru nu &e intampla pana la )ar&ta de - . / ani &i dia&tema pare a fi o pro'lema ereditara( &e recomanda frenectomia. Alte indicatii pentru acea&ta procedura &unt ca*urile in care frenul impiedica fi+area corecta a aparatului ortodontic &au a prote*ei. %renectomia la'iala &e poate reali*a prin inci*ie &i &uturi( cu
0

a,utorul la&erului( &au prin electrocauteri*are. #rocedura de frenectomie durea*a apro+imati) $1 . $2 minute &i &e )indeca complet in cate)a &aptamani. Di&confortul po&toperator )a dura 3 . $1 *ile( timp in care pacientul tre'uie &a urme*e re imul alimentar &i medicatia indicate de catre medicul &tomatolo . Indicatiile pentru reali*area frenectomiei o repre*inta dia&tema intre inci&i)ii centrali &uperiori &au inferiori(retractia in i)ala(durerile aparute in timpul peria,ului &au alte pro'leme ortodontice. De multe ori nu e&te nece&ar nici un tratatment deoarece de cele mai multe ori ace&t fren 4anormal5 &i dia&tema di&par odata ce erup inci&i)ii permanenti &i caninii. Cel mai 'un moment pentru reali*area frenectomiei e&te la &curt timp dupa eruptia caninilor permanenti.%renectomia poate fi efectuata in mod con)entional cu a,utorul 'i&turiului &au cu la&er cu lun imi de undade -$1nm(/61 nm.

Interventia cu laser pre*inta anumite 'eneficii in comparatie cu metodele con)entionale de tratament: E&te &electi)a Minim in)a*i)a Mai putin traumatica &i mai putin dureroa&a San erarea nu &e produce aproape deloc(oferind a&tfel chirur ului o ima ine 'una(clara in timpul tratamentului Efectul 'actericid &i 'io&timulator al la&erului duce la )indecarea foarte 'una &i rapida. Frenotomia e&te indicata cand frenurile la'iale &au lin uale &unt &curte &i &u'tiri. Tehnica. Dupa ane&te*ia locala prin infiltratie ( frenul e&te pu& in ten&iune prin indepartarea in &u& a 'u*ei &au prin ridicarea lim'ii7apoi &e
8

face &impla inci*ie tran&)er&ala a frenului cu 'i&turiul &au cu foarfecele de pla&tie.#entru a diri,a cicatri*area &i a mentine &anturile perio&oa&e(&e aplica fie un pan&ament iodoformat in forma de rulou(fie(in ca*ul in ca*ul in care pacientul e&te purtator de prote*a(acea&ta )a fi completata cu &ten&(dentafle+(opto&il &au chiar cu acrilat autopolimeri*a'il. Frenectomia e&te indicate in frenurile la'iale hipertrofice in ro&ate &i con&ta in e+ci*area a pe portiune ce&tora. Tehnica.Dupa ane&te*ie &i infiltratie locala(prin indepartarea 'u*ei cu un departator fene&trate &au cu de etele infa&urate intr.o compre&a(&e pune in e)identa frenul in ro&at(care e&te prin& cu o pen&a. Se face o inci*ie eliptica de o parte &i de alta(mer and din&pre 'u*a &pre crea&ta al)eolara(in&criindu.&e portiunea in ro&ata &i e+tirpandu.&e mucoa&a impreuna cu te&utul fi'ro& &u'iacent.Apoi mar inile pla ii &unt &aturate.Santul )e&ti'ular a&tfel adancit &i 'u*a eli'erata in portiunea &a mediana &unt mentinute in po*itia o'tinuta fie prin pan&amente iodoformate de protectie(fie(mai 'ine(cu prote*a(care a fo&t completata cu acrilat autopolimeri*a'il &au cu &ten&. Frenoplastia e&te indicate in ca*urile in care frenurile lin uale &au la'iale &unt deo&e'it de &curte &i cand frenotomia &impla nu reali*ea*a o eli'erare &uficienta a 'u*ei &au a lim'ii &i nici adancirea &anturilor perio&oa&e re&pecti)e. Tehnica. #entru alun irea frenurilor &e pot practica urmatoarele procedee: Inci*ia tran&)er&ala a frenului pu& in ten&iune urmata de &utura perpendiculara a mar inilor pla ii.In ace&t fel(&utura &e )a e+tinde(dup ca*( pe fata pel)ina a lim'ii &au pe portiunea li'era a 'u*ei7 Doua inci*ii an ulare de o parte &i de alta a 'ridei formate de frenul &curt(e+ci*andu.&e o portiune rom'oidala.!anturile ace&tui rom' &unt eli'erate prin decolare(apropiate &i &aturate pe linia mediana(de.a lun ul unei linii care &e intinde atat pe )er&antul o&o&( cat &i pe cel la'ial. Inci*ia in 4"5( cu )arful la ni)elul in&ertiei pe crea&ta a fenului7 frenul e&te de&prin& &i impin&(impreuna cu partile moi ale 'u*ei(&pre fundul &antului )e&ti'ular7&e face &utura cu cate)a fire mar inale(a&tfel incat linia de &utura &a ia forma de 495 (alun indu.&e frenul &i reali*andu.&e un &ant )e&ti'ular adanc. #la&tia in 4:5 : inci*ie mediana de.a lun ul frenului &i doua inci*ii ori*ontale: una la in&ertia &a pe crea&ta al)eolara(cealalta la e+tremitatea &a la'iala7 cele doua lam'ouri triun hiulare o'tinute
6

a&tfel &unt decollate &i pla&ate prin alunecare(fiind adu&e &i a&e*ate unul in continuare celuilalt7 a&tfel &e o'tin alun irea frenului &i adancirea &antului )e&ti'ular(lam'ourile fiind &aturate in aceea&i po*itie.

BIBLIOGRAFIE
$. Corneliu <urli'a&a = 4Chirur ie orala &i ma+ilofaciala5 Ed.Medicala(<ucure&ti 0110. Co&metic Denti&tr> =Anul I"(Numar 6(Octom'rie 01$$ 8.???.eu enol.ro