Sunteți pe pagina 1din 7

Obiectul i metoda sociologiei

Georges Gurvitch
(1894 1965, sub influena lui Marcel Mauss - discipol al lui E. Durk ei! - de la care "!pru!u#$ #er!enul de %feno!en social #o#al&, sociolo'ia lui (ur)i#c )i*ea*$ sesi*area reali#$ii sociale "n #o#ali#a#ea +i dina!is!ul s$u. (ur)i#c "+i cen#rea*$ anali*a "n ,urul concep#ului de s#ruc#ur$ social$. -n#er!ediar "n#re feno!enul social #o#al +i !anifes#$rile sale, "n#re ac#ele +i operele colec#i)e, s#ruc#ura social$ es#e pen#ru el reflec#area esenei dialec#ice a reali#$ii sociale. .eali#a#ea social$ es#e dispus$ "n paliere, ni)ele, planuri e#a,a#e +i se incarnea*$ "n #ipuri sociale / !anifes#$ri ale sociabili#$ii, 'rup$rilor par#iculare, +i socie#$ile 'lobale care sun# #ipul cel !ai 'eneral. 0arac#erul s#a#ic al aces#ei anali*e es#e a#enua# de i!por#ana pe care (ur)i#c o d$ feno!enelor de s#ruc#urare, de des#ruc#urare +i de res#ruc#urare.1

Deosebita complexitate a sociologiei rezult dintr-o dubl surs : a) domeniul pe care l exploreaz societatea luat n specificitatea sa, ireductibil la orice alt sfer a realit ii ! b) metoda pe care o aplic la studiul acestui domeniu "i care const n faptul c ia "n considerare ansa!blul, tipologia discontinuist "i deci n aceea c recurge indispensabil la dialectic# $biectul sociologiei, rezultat al str%nsei legturi dintre domeniul complex al realit ii n fa a creia ne aflm "i metodda complex adaptat studiului su, nu poate dec%t s c%"tige din aceast dubl complexitate# &u alte cuvinte, a defini sociologia ca "tiin nu este deloc simplu# Desigur, dificultatea de a delimita n prealabil o "tiin exist pentru fiecare n parte : "tim ce este ea abia dup ce am studiat-o "i mai ales dup ce am reu"it s ne aducem contribu ia la edificarea ei# 'otu"i, fiindc n-a atins nc v%rsta maturit ii sale "i fiindc n-a a(uns nc la legtura at%t de mult dorit dintre teorie "i cercetarea empiric, sociologia se gse"te la o rsp%ntie# )a se confrunt cu mul imea de "tiin e care vizeaz omul, constituite naintea ei "i cu care ea interfereaz# *e este oare superioar, egal sau inferioar+ 'rebuie s le incorporeze sau, dimpotriv, s se dizolve n ansamblul lor+ ,au trebbuie s le sintetizeze+ , se afirme ca baz a colaborrii lor, servindu-le ca punct de concentrare+ -cuitatea acestor probleme a dus la o varietate de defini ii privind obiectul "i metoda sociologiei, care, n ma(oritatea lor, nu sunt lipsite de pre(udec i, nici de dogmatism# .# # # / -v%nd n vedere cc realitatea social este studiat nu numai de sociologie, ci "i de "tiin e sociale particulare, constituite naintea ei "i par ial autonome, nu se poate defini caracterul specific al sociologiei fr a preciza totodat domeniul "i metoda sa, a cror ntreptru(ndere d na"tere obiectului ei# Domeniul sociologiei este realitatea social aceast participare a umanului la uman - , ireductibil la orice alt realitate# )a se afirm, nainte de toate, n 0fenomenele sociale totale1 sau totalit i n devenire focare de frm%ntare vulcanic, cuprinse ntr-o mi"care de flux "i reflux, rezervoare de unde izvorsc acte "i eforturi colective care ve"nic au de luptat mpotriva obstacolelor externe "i interne "i prin care noi 2les 3ous fr#), 'rupurile "i socie#$ile se creeaz "i se modific ele nsele#

5enomenele sociale totoale produc multiple semnifica ii umane, care le condi ioneaz sau se grefeaz pe ele# $perele lor, nu numai operele de civiliza ie "i produseele materiale, ci "i structurile lor aceste echilibre nestatornice de multiple ierarhii - , nemaivorbind de organiza ii, de modele, de activit i diferen iate, nu exprim niciodat dec%t par ial "i n mod necorespunztor totalit ile subiacente totdeauna pe cale s se constituie, s se destrame, s se refac# 6ntensitatea mi"crii, mai precis timpii sau multiplicitatea de timpi n care se succed fenomenele sociale totale sunt variabile ! acestea din urm pot fi n avans sau n nt%rziere fa de structurile lor# $ricum ar fi, ntregul lor individualizabil primeaz ntotdeauna asupra manifestrilor sale, opere sau cristalizri, "i nu permite s fie alienat cu totul de nici una dintre ele# 5enomenele sociale totale sunt pluridimensionale, dispuse n eta(ri, straturi, paliere n profunzime, care pot servi drept puncte de reper pentru reconstituirea unit ii lor indisolubile# De la nveli"ul exterior al societ ii baza sa morfologic 2geografic, demografic, ecologic, instrumental etc#), trec%nd prin aparatele organizate, practicile cotidiene schimbtoare, modelele tehnice, semne "i simboluri, p%n la conduitele colective derogatorii sau novatoare, care modific practicile "i modelele "i creeaz simboluri noi, p%n la valori "i idei colective "i, n fine, p%n la mentalitatea social colectiv "i individual n acela"i timp este un ve"nic du-te-vino# 7n profunzime, toate aceste straturi formeaz un ansamblu indisolubil n fenomenele sociale totale, fr a fi exclus o oarecare discontinuitate ntre straturi, precum "i posibilitatea conflictului ntre ele# 8eliefarea palierelor, intensitatea lor, avansurile "i nt%rzierile lor variaz n func ie de fiecare cadru social, fiecare noi, fiecare 'rup, fiecare clas$, fiecare socie#a#e 'lobal2, fiecare ele!en# !icrosociolo'ic "i fiecare uni#a#e !acrosociolo'ic$, reprezent%nd ele nsele fenomene sociale totale# *a aceasta se adaug rsturnarea ierarhiei palierelor n func ie de diferite tipuri de structuri par iale "i globale, schimbrile n accentuarea lor survenind tot n urma schimbrii con(uncturilor# 5enomenele sociale totale nu sunt numai pluridimensionale "i nu se reduc numai la societ ile globale exclusiv# Diferi ii noi 2mase, comunit i, comuniuni), 'rup$rile par#iculare, clasele sociale sunt "i ele fenomene sociale totale# Gruprile particulare sunt microcosmosuri de noi, plec%nd de la fenomene sociale totale, dup cum clasele sociale sunt macrocosmosuri de grupri particulare, din care fiecare reprezint o totalitate# 9og ia fenomenelor sociale totale nu poate fi n eleas pe deplin dec%t atunci c%nd ne dm seama c tendin a de preeminen a globalului asupra par ialului admite grade cvasiinfinite "i c o dram ve"nic se desf"oar ntre fenomenele sociale totale, par iale "i globale, care pot fi n acela"i timp complementare, n situa ie de implica ie mutual, de ambiguitate, de polarizare "i de reciprocitate de perspective# -cest (oc dialectic complex dintre diferitele cadre "i nivele ale fenomenelor sociale totale este tot at%t de important ca "i aclea al palierelor n profunzime, oferind un al doilea punct de reper pentru sesizarea totalit ilor sociale n desf"urare# 7n sf%r"it, consider%nd fenomenele sociale totale la nivelul unit ilor colective reale 2grupuri, clase, societ i globale) nu la nivelul de noi "i la nivelul raportuilor cu ceilali, care sunt astructurale prin excelen - , asistm la o lupt nd%r(it ntre elementele astructurale, structurabile "i structurate, completat cu aceea care se d ntre ceea ce e spontan "i ceea ce e organizat# -ceasta din urm nu este de fapt dec%t un pion posibil pe tabla de "ah a echilibrelor constituind o structur# ,tructurile cuprinse ntr-o nencetat mi"care de structurare, destrucurare, restructurare sau dezagregare sunt n

raporturi str%nse cu fenomenele sociale totale subiacente care le fac posibile, nemaivorbind de luupta grupurilor "i a claselor sociale "i de conflictele lor cu societatea global n care se integreaz# )xtrema lor bog ie reiese deci n modul cel mai evident din decala(ele, tensiunile, conflictele "i antagonismele nscrise n cadrul fenomenelor sociale totale# ;i"carea lor dialectic face ca totalitatea lor indisolubil p"i, n acela"i timp, discontinuitatea care le este poroprie s fie manifest# -ceea"i dialectic exclude punerea n opozi ie a realit ii sociale "i a civiliza iilor# 5enomenele sociale totale sunt productoare ale operelor de civiliza ie, dup cum ele sunt adeseopir beneficiarii lor# 5enomenele sociale totale nu sunt niciodat identice cu nici unul din con inuturile lor, reprezint ntotdeauna mai mult dec%t ansamblul lor "i ndeosebi mai mult dec%t suma lor# )ste vorba aici de ns"i via a realit ii sociale, de mi"carea ei infinit de complex# -ceast realitate social poate fi studiat dup trei metode diferite : a#dup o metod sis#e!a#i*an#$ "i anali#ic$, urmrind de obicei scopuri de ordin practic "i care spri(inindu-se pe un singur palier n profunzime, deta"at mia mult sau mai pu in artificial de totalitate caut s-l fac coerent pentru a ob ine cel mai mare randament ntr-un cadru social specific, a crui supozi ie, de obicei, nu este con"tient# -cesta e procedeul celor mai multe dintre "tiin ele sociale particulare# -stfel, de exemplu, 0"tiin a dreptului1, n sensul tehnic al termenului, nu ia n considerare dec%t modelele "i simbolurile abstracte sistematizante ale dreptului, pentru a u"ura aplicarea lor de ctre tribunalele "i serviciile administrative ale unei ri date# *a fel, gramatica nu ine seama dec%t de semnele "i simbolurile unui limba(, pentru ca prin sistematizarea lor s u"ureze nv m%ntul "i difuzarea acestui limba(# Geografia care chiar atunci c%nd este fizic este uman "i deci social nu dep"e"te palierul morfologic al realit ii sociale atunci c%nd descrie rfelierurile, climatele, popula iile, solul "i resursele n func ie de nevoile unui cadru social specific# )conomia politic clasic analizeaz "i sistematizeaz unele modele economice "i unele conduite colective normale privind produc ia cea mai eficace "i schimburile cele mai avanta(oase, pentru a indica cele mai bune mi(loace de realizare a prosperit ii ntr-un cadru social determinat 2a crui variabilitate i scap adeseoir din vedere)# b#a doua metod de abordare a realit ii sociale este indi)iduali*an#$, sau, mai bine,l zis, sin'ulari*an#$# )a este specific istoriei "i etnografiei, cele dou "tiin e sociale totale, considerate n ansamblul lor# )tnografia nt%mpin ns unele dificult i pentru a trece de la structura fenomenului social total propriu-zis, deoarece ea vizeaz societ i nonprometeene, adic societ i care nu au con"tiin a schimbrilor "i rsturnrilor posibile prin ac iunea uman concentrat# 6storia, dimpotriv, reu"e"te mai bine dec%t sociologia s urmreasc peripe iile debordrii structurilor de ctre fenomenele lor sociale totale subiacente# &a "tiin , istoriografia studiaz societ ile prometeene 2sau istorice) n ceea ce ele au irepetabil "i unic, plas%nd mi"carea lor singularizat ntr-un trecut transformat n prezent "i ntr-un prezent devenit trecut# -ceasta implic reconstruc ia celor dou, plec%nd ntotdeauna de la o societate dat, prin prisma unei clase sau a unui grup dat, pentru a a(unge la o continuitate a structurilor "i a timpilor a cror multiplicitate "i singularitate o relev ns"i istoria# <aradoxul, care const n a studia o realitate privilegiat din punct de vedere al discontinuit ii printr-o metod care accentueaz constiuitatea "i care n explica ii face o str%ns legtur ntre cauz ""i efect, se compenseaz mai nt%i prin caracterul ideologic al 0adevrului istoric1, apoi prin 0ambiguitatea timpurilor istorice1 2timpuri reale "i timpuri proiec#a#e de istorici, timp

care s-a scurs de(a "i s-a plinit, fiind doar reconstituit, timpuri multiple "i totu"i presupuse continue etc#) "i, n fine, prin intensificarea simultan a n elegerii "i a explica iei n "tiin a istoriei# -ceste caracteristici ale modului n care istoria studiaz realitatea social nu trebuie n nici un caz s serveasc la compromiterea ei : ele tind, dimpotriv, s demonstreze caracterul ei specific "i necesitatea de a colabora cu sociologia, creia i furnizeaz nu numai materialul absolut indispensabil ci "i cele mai sigure scheme explicative, asigur%nd tranzi iile ntre fenomenele sociale totale "i structurile lor# *a r%ndul ei, sociologia furnizeaz istoriei armtura cadrelor sale conceptuale din care fac parte tipurile de structuri, av%nd posibiolitatea de ao a(uta s reduc, at%t c%t e posibil, caracterul ideologic al adevrului ei# c#o a treia metod de studiu a realit ii sociale este metoda #ipolo'iei cali#a#i)e +i discon#inuis#e, proprie sociologiei, metod care, pe de o parte, este legatp n mod necesar de aplicarea unei )ederi de ansa!blu, refuz%nd s sacrifice at%t unitatea c%t "i multiplicitatea, iar pe de alt parte de faptul c recur'e la dialec#ica e!piris#$, singura capabil s pun n eviden complexitatea metodei sociologice, fc%nd s e"ueze orice tenta ie de a unifica tipurile "i de a stabiliza privirfea de ansamblu# 4#;etoda tipologic, deosebit at%t de metoda generalizant a "tiin elor naturii, c%t "i de metoda analitico-sistematizant a ma(orit ii "tiin elor sociale particulare, deoseibt "i de metoda singularizant a istoriei "i etnografiei, construie"te n sociologie tipuri calitative "i discontinue, dar care pot totu"i s se repete# -stfel, metoda aceasta generalizeaz p%n la o anumit limit, dar generalizeaz pentru a pune mai bine n eviden specificitatea tipului# &onstruind tipuri diferite n func ie de varietatea cadrelor sociale reale "i de structurile lor, aceast metod singularizeaz p%n la un anumit punct, dar singularizeaz pentru a repera mai bine cadrele care se pot repeta# )a utilizeazz datele istoriei, dar o face pentru a accentua discontinuit ile sau chiar rupturile ntre noi, 'rupuri, clase, socie#$i 'lobale, pe de o parte, "i ntre fenomenele sociale totale "i structuri, pe de alt parte# )a presupune n elegerea ansamblurilor "i a semnifica iilor lor, dar pentru a face din acestea din urm elemente imanente ale totalit ilor nn desf"urare# )a pstreaz uneori sistematizrile pe care le ofer "tiin ele sociale particulare, dar le utilizeaz ca puncte de reper pentru a cerceta n profunzime palierele subiacente, demonstr%nd relativitatea oricrei coeziuni de modele, simboluri, semnifica ii n func ie de particularit ile fenomenului social total# 7n sociologie, metoda tipologic nu are sens dec%t atunci c%nd se aplic totalit ilor "i structurilor acestora# -ceste tipuri nu sunt elaborate pentru a stabili imagini, simulacre sclerozate sau 0ra ionalizri utopiste1 2>eber)! ele nu se mpart n 0fenotipuri1 "i 0genotipuri1 2?urt *e@in)# )le reprezint cadre de referin dinamice, adaptate fenomenelor sociale totale, chemate s u"ureze explica ia n sociologie# ) suficient s ne dm seama de acest caracter intermediar al tipurilor socioloogice, ntre generalizare, singularizare "i sistematizare, ntre explica ie "i n elegere, ntre repeti ie "i discontinuitate, pentru a constata c ele nu pot fi construite cu rezultate bune fr a recurge la dialectic, aceasta refuz%nd imobilizarea conceptelor# $bserva ia de mai sus se confirm dac facem distinc ia ntre trei genuri de tipuri care sunt adeseoir confundate "i care n realitate sunt c%nd complementare, c%md mutual implicate, c%nd n raport de polarizarre, c%nd simetrice 2n raport de reciprocitate de perspective) : tipurile microsociologice, tipurile de grupri particulare "i tipurile de societ i globale#

a#3ipurile !icrosociolo'ice sunt tipuri de rela ii sociale 2 noi, raporturi cu alii) sau, cu alte cuvinte, 0manifestri ale sociabilit ii1# -cestea sunt tipurile de fenomene sociale totale as#ruc#urale, care se actualizeaz, se combin, se confunt n modul cel mia variat n s%nul fiecrui grup# 'ipurile microsociologice sunt tipurile cele mai abs#rac#e "i mai generale, pentru c ele admit o repeti ie frecvent n interiorul cadrelor macrosociologice# b#3ipurile de 'rup$ri par#iculare sunt tipuri de fenomene sociale totale, constituind unit i colective reale, dar par iale 2uni sau multifunc ionale), unit i care sunt structurate sau structurabile# -ceste tipuri sunt mai concrete dec%t tipurile microsociologice, dar mai pu in concrete dec%t tipurile societ ilor globale sau ale claselor sociale# 7n realitate, repeti ia acestor tipuri n diferite cadre globale produce genrui diferite 2de exemplu, clanul n societ ile numite arhaice, familia n societ ile numite patriarhale, mena(ul n societ ile actuale etc#)# c#3ipurile de clase sociale "i de socie#$i 'lobale sunt tipuri de fenomene sociale totale suprafunc ionale, reprezent%nd macrocosmosuri de grupri particulare# -ceste tiprui sunt cele mai conrete "i mai apropiate de existen a istoric, sau, altfel spus, ele nu se repet dec%t rareori# Deoarece clasele sociale "i societ ile globale sunt ntotdeauna structurate, tipurile lor se pot construi cel mai u"or prin structurile lor, mai ales c fenomnele sociale totale corespunztoare sunt de o mare bog ie# ,tabilirea tipurilor de structuri globale presupune utilizarea unui "ir de criterii care n-au nimic arbitrar sau utopic# Dintre acestea, cele mai importante sunt : a)ierarhia gruprilor func ionale, uneori n commpeti ie cu aceea a claselor sociale ! b)mbinarea manifestrilor sociabilit ii, actualiz%ndu-se n ansamblu "i n grupri particulare ! c)accentuarea palierelor n profunzime, a cror importan , dinamism "i raporturi mutuale variaz ! d)scara modurilor de diviziune a muncii "i a acumulrii ! e)ierarhia reglementrilor sociale sau a 0controlurilor sociale1! f)sistemul de modele, semne, semnale, simboluri, idei, valori, pe scurt a operelor de civiliza ie particulare care cimenteaz structura global ! g)scara tipurilor sociale !h)ierarhia determinismelor sociale, care d formula particular a determinismului sociologic, variind dup fiecare tip de societate# Deosebirea celor trei specii de tipuri sociologice 2abstract sau microsocial, abstract-concret sau privind gruprile, concret sau privind societ ile globale "i clasele sociale) duce la urmtoarele concluzii : a)cele trei feluri de tipuri servesc ca puncte de reper pentru construc ia lor succesiv, a(ut%ndu-se mutual pentru verificarea lor reciproc ! aceasta nseamn c ele se gsesc n raporturi dialectice de complmentaritate, de implica ie mutual sau de reciprocitate de perspective ###, fr a exclude totu"i posibilitatea unor polarizri de intensit i diferite ! b)construc ia tipurilor sociale accentueaz mai mult n elegerea sesizarea direct a ansamblului "i a semnifica iilor sale atunci c%nd este vorba de societ i globalle "i de clase sociale unde problemele operelor de civiliza ie sunt mai intens implicate dec%t n cazul fenomenelor microsociale sau grupale, a cror construc ie de tipuri este mai u"or de fcut ! c)nu numai intensitatea "i importan a corespunztoare a structurilor n profunzime precum "i a elementelor astructurale "i structurate sunt esen ial variabile, nu numai ierarhia gruprilor se rstoarn dup tipurile de structuri "i de fenomene sociale totale subiacente, ci "i scara determinismelor sociale, care provoac schimbri n societ ile globale, este diferit n func ie de aceste tipuri# Dac, de exemplu, n societatea burghez "i capitalist

determinismul modelelor economice "i tehnice a (ucat n fiecare schimbare un rol de prim importan , nu este deloc sigur c n alte tipuri de societ i baza morfologic "i ndeosebi cea demografic, credin ele magice "i religioase 2sau conflictul lor), dreptul, "tiin a sau chiar planificarea n mod ra ional voit etc# s nu se fi putut sau s nu se poat plasa n fruntea determinismelor sociale, a cror unificare constituie singur determinismul sociologic# -cest relativism radical, care n sociologie este consecin a tipologiei dialectice, se confirm "i n rsturnarea prorpiet ilor nse"i ale realit ii sociale# &aracteristicile acestei realit i se schimb odat cu fiecare tip de fenomene sociale globale "i uneori par iale, fc%nd s apar o concep ie diferit privind ns"i 0natura1 socialului ### :#-l doilea aspect ale metodei sociologice, care const n a lua ntotdeauna n considerare toate palierele, toatele nivelele, toate sectoarele 2astriucturale, structurabile, structurate) realit ii sociale n acela"i timp, deodat, aplic%ndu-le o privire de ansamblu, este de asemenea legat de metoda dialectic# &um s-ar putea studia efectiv acest du-tevino, ntreptrunderea "i tensiunea ntre paliere, ntre trepte 2noi, 'rupuri, socie#$i 'lobale), ntre elementele astructurale, structurabile "i structurate, ntre spontan "i organizat, ntre mi"crile de structurare, destructurare "i restructurare, ntre individ "i societate toate indisolubil legate "i n conflict virtual "i actual fr a recurge la dialectic+ - supune toate aceste elemente analizei dialectice a complementarit ii, a implica iei mutuale, a ambiguit ii, a reciprocit ii de perspective nu este oare o posibilitate de a ob ine imaginea concret a realit ii sociale "i a tipurilor ei, pe cale de a se constitui "i a se destrma+ Din acest punct de vedere, nimic nu poate ilustra mai bine diferen a dintre socioloogie "i "tiin ele sociale particulare dec%t nse"i ramurile speciale ale sociologiei, cum ar fi sociologia economic, sociologia morfologic sau demografic, sociologia industrial, sociologia dreptului, a limba(ului, a cunoa"terii, a reliei, a psihologiei colective etc# &ci dac, asemenea "tiin elor sociale particulare, ele pleac de la unul din palierele sau sectoarele realit ii sociale pe care l accentueaz, atunci fac totul pentru a nu rm%ne pe loc "i termin ntotdeauna prin a lega punctul lor de plecare cu toate celelalte eta(ri "i sectoare, ceea ce nseamn c l integreaz n fenomenul social total, n cadrele "i n mi"carea sa# -ici dialectica este n avans fa de sistematic# Dar, se na"te ntrebarea : istoria, studiind de asemenea nfenomenele sociale totale, este "i ea tributar dialecticii "i, dac este, n ce msur+ 8spunsul pe care-lo voi da este c istoria, desigur, nu poate evita s fac apel la dialectic, ea fiind calea pe care a ales-o omul pentru a sesiza totalit ile reale schimbtoare ce poart mai mult sau mai pu in pecetea sa, inclusiv realitatea social ns"i# &u toate acestea, istoria, dac nu se las "absorbit de o filosofie a istoriei, care este cel mai mare du"man al ei, are nevoie de dialectic mult mai pu in dec%t sociologia# De fapt, cercet%nd singularitatea desf"urrii "i continuitatea tranzi iilor, ea nu se gse"te ca sociologia n fa a unor multiple discontinuit i, n mod special accentuate pentru a fi construite n tipurile calitative ale fenomenelor sociale totale, astructurale, grupale sau globale# Deci pluralismul dialectic este caractereistic ndeosebi metodei sociologice, modului ei specific de a aplica privirea de ansamblu, fr a absorbi multiplicitatea n unitate# =#)mpirism, relativism "i pluralism dialectic am ilustrat de(a pe parcurs acest al treilea aspect al metodei sociologice# 3e vom mul umi s adugm un singur exmplu, acela al problemei raporturilor dintre sociologie "in "tiin ele sociale particulare

problem adeseori evocat de noi, indic%nd "i solu ia de principiu# &u toate acestea, nu putem nega faptul c, la diferitele rsp%ntii ale dezvoltrii reciproce, rela iile lor au fost c%t se poate de diferite# 3u putem sesiza situa ia real dec%t n cazul c%nd punem sociologia "i "tiin ele sociale particulare c%nd n raport de complementaritate, cnd n raport de implica ie mutual, c%nd n raport de ambiguitate dialectic sau n raport de polaritate# -stfel DurDheim, pretinz%nd disocierea "tiin elor sociale particulare de sociologie "i provoc%nd o violent reac ie a acestora, a a(uns fr s "tie la alt rezultat, cci "tiin ele sociale particulare s-au 0sociologizat1 n mod imanent, pstr%nd totu"i o autonomie metodologic# 8eciprocitatea de perspective, sau, cu alte cuvinte, simetria dialectic, este sarcina pe care sociologia trebbuie s "i-o asume fa de "tiin ele sociale particulare, sarcin pe care nc n-au realizat-o complet# ,untem de prere c posedm acum elementele esen iale care ne vor permite ncercarea de a da sociologiei propria noastr defini ie# 4ociolo'ia es#e #ipolo'ia cali#a#i)$ +i discon#inuis#$ fonda#$ pe dialec#ic$ - a feno!enelor sociale #o#ale as#ruc#urale, s#ruc#urabile +i s#ruc#ura#e pe care ea le s#udia*$ "n profun*i!e "n acela+i #i!p la #oa#e palierele, la #oa#e ni)elurile +i "n #oa#e sec#oarele p$en#ru a ur!$ri !i+c$rile lor de s#ruc#urare, des#ruc#urare, res#ruc#urare +i de des#r$!are, '$sindu-le e5plicaia "n colaborare cu is#oria. Dac am vrea s realizm o formul mai scurt, am putea spune c sociologia este o "tiin care studiaz feno!enele sociale #o#ale "n #o#ali#a#ea aspec#elor +i !i+c$rii lor, cap#6ndu-le "n #ipuri dialec#i*a#e !icrosociale, 'rupale +i 'lobale, "n curs de cons#i#uire sau de des#r$!are#