Sunteți pe pagina 1din 15

Defectele in exploatare ale instalatiei de pornire

Cuprins

Cuprins..pag 1 Argument...pag 2 Capitolul I.Intretinerea instalatiei de pornire.pag 3 Capitolul II.Defecte in exploatare ale instalatiei de pornire (fig. 10.7).pag Capitolul III.!epararea demarorului(fig. 10.")..pag # $asuri de te%nice securitatii munciipag 1&

'i(liografie..pag 1#

1 Argument Automo(ilul este urmasul masinii cu a(ur si a motorului cu ardere interna ) iar primele automo(ile au aparut la inceputul secolului trecut )constituind o *minune*. In ultimii ani s+a produs un salt calitati, important in perfectionarea si moderni-area automo(ilelor ) acordandu+se o atentie deose(ita economicitatii) sigurantei circulatiei si reducerii mesei proprii..entru o mai mare di,ersitate in oferta pentru clienti ) motoarele noi sunt tot mai performante ) lupta ducandu+se intre solutiile constructi,e moderne care sa asigure o importanta functionala ) o ,ite-a din ce in ce mai mare in conditiile unei sigurante sporite. /ricare ar fi alegerea ) un motor tre(uie sa se supuna in pre-ent . 0ucrarile in mecanica de motoare termice repre-inta un real potential de oferta de profesionala in conditii de in,estitie te%nico+materiala) nu foarte costisitoare1o sansa de integrare socio+profesionala rapida c%iar in conditiile locale de mediu socio+economic. 2ematica lucrarii de fata a fost structurata pe 3 capitole) masuri de protectie muncii si (i(liografie. In capitolul I este pre-entata Intretinerea instalatiei de pornire In capitolul II sunt pre-entate Defectele in exploatare ale instalatiei de pornire In capitolul III este pre-entat !epararea demarorului In capitolul de protectia muncii sunt pre-entate norme pri,ind protectia muncii in atelierele de mecanic motoare termice ) de respectarea carora tine reali-area

performantelor a operatiilor de intretinere si reparatie ) a mentinerii capacitatii de lucru a operatorului si a integritatii (a-ei te%nico+materiale si a capacitatii de productie .

2 Capitolul I. Intretinerea instalatiei de pornire

.entru asigurarea unei porniri usoare a motorului este necesar sa se respecte unele reguli de intretinere legate de demaror )dar si de (ateria de acumulare )astfel3 +se ,erifica starea (ornelor si conductelor de legatura cu (ateria de acumulatoare 1 acestea se de-oxidea-a si se ung cu un strat su(tire de unsoare consistenta)periodic(10000+1 000 4m) 1 +,erificarea fixarii demarorului pe motor(se face la aceeasi periodicitate) 1 +(ateria de acumulare sa fie (ine incarcata pentru a putea furni-a curentul necesar pornirii)mai ales pe timp rece)si sa nu fie suprasolicitata prin porniri dese si de lunga durata 1 +la pornire nu se ,or face mai mult de 3+& incercari cu o durata de s. cu pau-e intre ele de 30 s 1daca motorul nu porneste)se face o pau-a de 10+1 minute prin refacerea potentialului (ateriei)dupa care se fac iarasi 2+3 incercari cu pau-e de 1+2 minute intre ele 1 daca totusi ) nu porneste ) se determina si inlatura cau-ele (car(uratie)aprindere) si apoi se face pornirea ) pentru a e,ita descarcarea (ateriei 1 +pe timp rece) se iau masuri suplimentare de pornire )e,entual prin preincal-irea motorului)iar la autoturisme prin actionarea preala(ila cu mani,ela pentru 5ruperea uleiului6 1 +motoarele mari pot fi pornite pe timp rece )cu dispo-iti,e speciale )montate in locul mani,elei 1 +periodic la 10000+1 000 4m ) se face ungerea cu unsoare a pinionului si ar(orelui filetat 1 +se ,a e,ita stropirea cu lic%ide )iar la spalarea motorului)se prote7ea-a demarorul cu o folie de material plastic 1 +distanta intre pinion si ,olant tre(uie sa fie de 2+& mm si se ,erifica periodic ) iar la ne,oie se reglea-a 1 3 +contactul cu c%eie si conductoarele aferente se controlea-a periodic )indeose(i fixarea (ornelor de legatura si functionarea 1 +se controlea-a periodic) cuplarea releului electromagnetic si modul de culisare a pinionului de catre furca 1 +la pornire ) mai ales pe timp rece) este indicat sa se cuple-e am(reia7ul pentru micsorarea fortelor re-istente date de antrenarea pinioanelor cutiei de ,ite-e care se rotesc in uleiul de transmisie din carter ) a carei ,isco-itate este marita iarna. +0a instalatia de pornire dotata cu (u7ii incandescente se recomanda 3 +utili-area (u7iilor recomandate de firma constructoare 1

+,erificarea periodica (10000+1 000)4m) a starii legaturilor electrice functionarii lor (in cca 30 s ) sa atinga temperature de preincal-ire )1 starea lor se poate constata si prin palpare ((u7iile care raman reci )dupa conectarea lor in circuit ) sunt defecte)1 +controlul si diagnosticarea temeinica ) se face prin masurarea re-istentei o%mice a fiecarei (u7ii incandescente 1 aceasta sa nu depaseasca 0) o%m 1 (u7iile arse) au re-istenta o%mica de ,aloare infinita ) iar la cele scurtircuitate 8 -ero 1 timpul de incal-ire ) dupa conectarea contactului cu c%eie sa nu depaseasca 30 s.

& Capitolul II. Defectele in exploatare ale instalatiei de pornire Defectele in exploatere ingreuia-a sau c%iar fac imposi(ila pornirea motorului. Motorul are pornirea greoaie din urmatoarele moti,e 1 Caderea de tensiune normala , dar curentul a(sor(it este mare in sarcina ) datorita frecarilor dintre rotor si stator prin u-area (ucselor de (ron- (lagarele ar(orelui ) ) inco,oierii ar(orelui rotorului ) griparii pinionului de cuplare ) scurtcircuitarii infasurarilor sau a colectorului ) arderii armaturii sau (ornelor releului electromagnetului )precum si arderii colectorului )u-arii sau gruparii periilor in culisele lor . !emedierea consta in demontarea demarorului de pe motor ) de-asam(larea ) curatirea cu ra-uitoare si pan-a ( nu cu produse petroliere ) mai ales la (o(ina7e ) rotor si releu)) controlul scurtcircuitelor pe stand de pro(e special ) si dupa necessitate ) inlocuirea (ucselor de (ron- ) indepartarea ar(orelui ) ,erificand centrarea lui pe strung ) degriparea pinionului (curatirea si ungerea filetului ))slefuirea pe strung a colectorului de %artie a(ra-i,a foarte fina si curatirea i-olatie dintre lamele cu o lama de latime corespun-atoare .9,entualele scurtcircuite ala infasurarilor statorului se inlatura prin refacerea i-olatiei 1 daca sunt la rotor ) se face inlocuirea lui . 0a releul electromagnetic ) se face de-oxidarea armaturii si (ornelor ) iar in ca- de scurtcircuit ) se i-olea-a sau se inlocuieste (o(ina7ul (operatiile de demontare+montare a releului sunt mai dificile ) ceea ce impune mai multa atentie ). .eriile se degripea-a sau se inlocuiesc daca u-ura depaseste 1:3 din inaltimea lor normala . Dupa reparare ) demarorul se supune incercarilor la mersul in gol si in sarcina pe standul special .

Daca curentul a(sor(it ,a fi mic la mersul in gol si in sarcina ) defectiunile constau in u-area periilor sau intreruperea infasurarilor statorului sau rotorului (indusului) care se inlatura dupa cum s+a aratat mai sus . +Daca curentul a(sor(it este mare si in gol ) cau-ele sunt frecarile mari ale rotorului pe stator (u-area (ucselor de spri7in ale ar(orelui) inco,oierea ar(orelui) sau scurtcircuitarea (o(ina7elor. !emedierea se face ca mai sus . Caderea de tensiune mare este pro,ocata de oxidarea (ornelor sau terminalelor )conductoarelor sla(ite sau defecte. Caderea de tensiune sa nu depaseasca 0)2; pe fiecare portiune de circuit si de 0) ; pe intregul circuit 3 curentul a(sor(it sa nu depaseasca ,aloarea prescrisa. In figura 10.7 se pre-inta sc%ema ,erificarii caderilor de tensiune in circuitul de pornire cu demaror. !emedierea consta in de-oxidarea legaturilor dintre demaror si (aterie si ungerea lor cu un strat de unsoare 3 celelalte conexiuni se de-oxidea-a si se strang .Conductoarele defecte se i-olea-a sau se inlocuiesc.

<

=ig 10.7. >c%ema ,erificarii caderilor de tensiune in circuitul de pornire cu demaror

Motorul nu porneste din urmatoarele cau-e 3 Bateria de acumulatoare descarcata sau defecta )legaturi sla(ite sau oxidate. !emedierea consta in reincarcarea (ateriei de acumulatoare ) repararea sau c%iar inlocuirea ei) de-oxidarea si strangerea legaturilor . La demaror defectiuni ale3 releului electromagnetic) infasurarile statorice si rotorice scurtcircuitate ) rotorul sau colectorul descentrat ) periile sau colectorul u-ate) arcurile periilor nu tensionea-a suficient pentru apasarea periilor ("+12 ?)) cupla7ul pinionului u-at(mai ales la cei de tip am(reia7 )) mansonul cu furca gripat sau desfacut accidental . 7 !emedierea se face ca mai sus ) iar arcurile detensionate se inlocuiesc 3 cupla7ul pinionului se repara prin degriparea sau prin inlocuirea pieselor defecte ) mansonul se degripea-a ) iar (oltul de articulare a furcii se remontea-a. Contact cu cheie sau legaturi defecte 3 se remedia-a prin repararea sau inlocuirea lor. Conectarea si deconectarea spontana a releului se datoreste descarcarii puternice a (ateriei sau deteriorarii (o(ina7ului de retinere . !emedierea consta in inlocuirea (ateriei sau refacerea (o(ina7ului defect.

Blocarea pinionului cu coroana volantului) demarorul ramanand cuplat si dupa pornirea motorului este reali-ata de griparea mecanismului de cuplare ) oxidarea (ornelor si armaturii releului electromagnetic ) u-arii pinionului si coroanei . !emedierea se executa prin degriparea si ungerea cu unsoare a sistemului de culisare a mecanismului de cuplare ) iar releul se demontea-a si se de-oxidea-a ) sau se inlocuieste . Zgomotele puternice la cuplare se datoresc u-arii frontale a pinionului sau coroanei ,olantei ) griparii mecanismului de cuplare (im(acsirea sau corodarea sistemului de cuplare ) deformarea furcii). !emedierea se face prin inlocuirea pieselor defecte sau degriparea si ungerea cu unsoare consistenta. .ornirea motorului se poate face la ne,oie si prin imprumutul de curent de la (ateria altui auto,e%icul ) conectand un conductor de sectiune mare intre (ornele (@) ale (ateriilor demaroarelor si un altul intre masele metalice. De asemenea ) este posi(ila si pornirea prin remorcare ) in treapta a II+a sau a III+a a auto,e%iculului .

" Cap.III. Repararea demarorului Dupa demontare ) de-asam(lare si curatirea componentelor demarorului acesta se supun examinarii si constatarii defectelor pe stand special sau cu a7utorul unor dispo-iti,e . Statorul se examinea-a astfel 3 +;erificarea continuitatii si scurtcircuitarii infasurarilor de excitatie la masa) cu un ,oltmetru sau lampa de control (la 220 ;) 1(ornele aparatului de control se conectea-a cu cele ale statorului 3 cand tensiunea de incercare este mai mica (lampa stinsa ) ) infasurarile sunt intrerupte . >curtcircuitarea se controlea-a prin punerea la masa a uneia dintre (ornele de control. Cand exista cadere de tensiune (se aprinde lampa ) ) (o(ina7ele sunt scurtcircuitate. !emedierea se face prin rei-olarea sau inlocuirea infasurarii de excitatie . +;erificarea i-olatiei (ornelor demarorului se face prin conectarea (ornelor lampii la ele si la masa (pe rand) 3 daca se aprinde ) i-olatia este strapunsa . !emedierea se face prin inlocuirea (ucsei i-olatoare. +A-ura (ucselor de (ron- se controlea-a prin masurarea ale-a7elor si diametrelor de la ar(ore 3 la depasirea 7ocului de 0)2+0) mm se impune inlocuirea lor . +.eriile u-ate peste 1:3 din inaltimea lor initiala se inlocuiesc 3 arcurile detensionate (su( "+12 ?) se inlocuiesc. Rotorul se examinea-a astfel 3 + ;erificarea scurtcircuitarii (o(ina7ului se face pe un aparat inductor 3 cand lamela de otel ) deplasata pe circumferinta mie-ului ,i(rea-a ) exista scurtcircuit . !emedierea se face prin inlocuirea (o(ina7ului.

+2olele deplasate sau u-ate se inlocuiesc 1 cele corodate se curata cu %artie a(ra-i,a. # +Colectorul se supune operatiei de ,erificare a scurtcircuitarii lamelelor ) prin conectarea lampii de control cu o (orna la fiecare lamela si cu cealalta (orna la masa ) sau intre doua lamele alaturate 1 daca se aprinde ) sunt scurtcircuitate .!emedierea consta in curatirea cu o lama su(tire a i-olatiei dintre dintre lamele sau inlocuirea (ucsei i-olante de pe ar(ore. +Arederea colectorului impune strun7irea si apoi curatirea i-olatiei dintre lamele sau inlocuirea (ucsei i-olante de pe ar(ore. !ectificarea se face dupa ,erificarea (ataii radiale ) care tre(uie sa fie de maximum 0)02 mm 1 in ca- contrar ) se face centrarea pe strung +Ar(orele inco,oiat se indreapta la o presa ) astfel ca sa corespunda concentricitatii de mai sus (a(atere 0)02 mm). =usurile u-ate ale ar(orelui se incarca prin metali-are sau pul(eri metalice ) apoi se rectifica la cota nominala ) sau se rectifica si se folosesc (ucse cu ale-a7ul corespun-ator. +!eleul electromagnetic este supus ,erificarilor de scurtcircuitate a (o(ina7ului ca si cel al rotorului 1 cand este scurtcircuitat se re(o(inea-a . Armatura u-ata se inlocuieste. +$ecanismul de cuplare poate pre-enta defectiuni .ca 3 griparea ti7ei (care se degripea-a si unge cu ulei)) deformarea furcii de cuplare (se indreapta ) ) u-area cupla7ului de siguranta (se inlocuiesc rolele sau discul cu planuri inclinate )) u-area filetului (ucsei mecanismului de cuplare ( se inlocuieste (ucsa ) 1 pinionul u-at se inlocuieste ) arcurile detensionate sau rupte se inlocuiesc . Dupa reparare demarorul se remontea-a ) se reglea-a cursa pinionului de la suru(ul mie-ului deplasa(il al electromagnetului si distanta dintre pinion si opritor (Dacia 1310) care tre(uie sa fie de 0) +1) mm. Apoi) pe standul special se supune pro(elor functionale in gol si sarcina ) urmarind ca ,aloarea curentului a(sor(it sa nu depaseasca pe cel indicat pentru tipul respecti, de demaror 1 la fel si pentru pro(a de incercare in scurtcircuit cu rotorul (locat ) masurand cuplul de pornire . 10 Curentul a(sor(it de la (ateria de acumulatoare ) pentru actiunea demarorului in sarcina ) este dependent de puterea lui si ,aria-a in limitele 1"0+<00 A.

=ig 10.". ;erificarea demarorului pe stand (sc%ema de monta7)

Dupa antrenarea demarorului (max s)) se urmaresc pe aparate intensitatea si tensiunea si se compara cu cele deindicate de fa(rica constructoare ) interpretandu+se astfel 3 +la tensiunea nominala ) cand curentul a(sor(it depaseste ,aloarea indicata a tipului respecti, de demaror ) defectiunea consta in scurtcircuitarea spirelor sau la 5masa6.

11 +la o tensiune nominala ) dar curentul a(sor(it este inferior celui recomandat ) exista u-uri ale periilor ) presiune insuficienta a periilor de colector ) oxidarii puternice ale lamelelor ) sau im(icsirii colectorului cu praf de car(une de la perii.

Montarea motorului Dupa fa(ricarea sau reconditionarea pieselor ) se trece la montarea su(ansam(lurilor ) dupa care se face asam(larea generala a motorului . Aceasta dupa un control minutios al componentelor si sortarea lor pe grupe dimensionale (respectand tolerantele admisi(ile ) si curatirea lor cu a7utorul aerului comprimat.$ontarea se poate reali-a pe ec%ipe speciali-ate (la sistemul in serie ) ) sau pe ec%ipe generale ( la sistemul de monta7 indi,idual ) folosit in ateliere mici). In principiu se procedea-a astfel 3

Gruparile piston-segmenti-biele) pentru motorul respecti, ) se reali-ea-a prin presarea (olturilor de articulare a pistoanelor cu (ielele ) tinand cont de modul de fixare (flotant cand are (ucsa de (ron-) sau fix in piciorul (ielei )) asigurandu+le capete dupa ca- cu sigurante 5seger6 ) segmentii se asea-a in canalele lor cu a7utorul clestelui special (orientand fantele cu decala7ulung%iular impus) 1 cu-inetii din cota respecti,a ) se ,or asam(la in capul (ielelor ) inainte de articularea (olturilor impreuna cu fusurile corespun-atoare ale ar(orelui cotit)asigurandu+le sera7ul la monta7 ) respectand ordinea lor ) daca au mai fost folosite. 2oate suprafetele se ,or pelicula cu un strat de ulei . in preala(il )pentru ungerea lor si micsorarea frecarilor )dand posi(ilitatea unui a7usta7 reciproc intre piesele con7ugate (prin cate,a miscari oscilatorii).

12 Cand ar(orele cotit este demonta(il ) se reali-ea-a am(iela7ele ) impreuna cu (ielele ) asam(land si rulmentii sau cu-inetii pe fusurile manetoane ) iar cand este ca-ul si rulmentii fusurilor paliere 1 acesta se montea-a in sectii speciale ) dupa care se face ec%ili(rarea dinamica pe masini . Armea-a apoi articularea (ielelor cu pistoanele ) prin (olturi si ase-area segmentilor in canale Arborele cotit se pro(ea-a in lagarele sale ) prin (locul motor ) asigurand sera7ul cu-inetilor ) inainte de asam(larea generala . Ansamblul chiulasei se reali-ea-a prin presarea g%idurilor si montarea supapelor ) tinand cont de destinatie (admisie sau e,acuare ) apoi arcurile si se asigura cu talerele si sigurantele respecti,e 1 urmea-a cul(utorii cu axele si arcurile distantiere pe suporturile lor 1 se completea-a ) dupa ca- ) cu t%ermostat ) capace cu traductoare de temperature a apei ) colectoare de admisie si e,acuare cu garniturile lor . Celelalte subansambluri 3 pompa de apa ) pompa de (en-ina si de ulei(dupa montare ))se pro(ea-a pentru ,erificarea etansarii si presiunii de lucru pe standul speciale.

13 Norme specifice de securitatea muncii pentru intretinerea si

repararea autovehiculelor Ordinul Nr. 140/18.04.1995 Organizarea locului de munca +Intretinerea si repararea auto,e%iculelor se ,a face in %ale si incaperi amena7ate ) dotate cu utila7e ) instalatii si dispo-iti,e adec,ate +executarea unor lucrari de demontare ) intretinere sau reparare a auto,e%iculelor este admisa si in spatii amena7ate inafara %alelor si atelierelor de intretinere denumite 5 platforme te%nologice 5.Aceste platforme ,or fi delimitate ) marcate si amena7ate corespun-ator ) iar atunci cand este necesar ,or fi impre7muite +caile de acces din %ale ) ateliere si de pe platformele te%nologice ,or fi intretinute in stare (una si ,or fi pre,a-ute cu marca7e si indicatoare de circulatie standardi-ate +incal-irea %alelor si incaperile de lucru ,a fi asigurata in perioada anotimpului rece in functie de temperatura exterioara si in limitele sta(ilite de 5?ormele generale de protectia muncii6 +in %alele de intretinere si reparare a auto,e%iculelor ) canalele de re,i-ie ,or fi intretinute in stare curata) asigurandu+se scurgerea apei) a uleiurilor si a com(usti(ililor +nu se admite pornirea motoarelor auto,e%iculelor in interiorul %alelor decat daca exista instalatii de ex%austare ) in stare de functionare +instalatiile de ,entilatie generala si locala din %alele si incaperile destinate lucrarilor de intretinere si reparare a auto,e%iculelor ,or fi in (una stare) urmarindu+se in permanenta functionarea lor la parametrii proiectati 1& +persoanele fi-ice sau 7uridice ,or asigura afisarea instructiunilor te%nice si de exploatare pri,ind instalatiile de ,entilatie )preci-and programul de functionare al acestora precum si o(ligatiile referitoare la re,i-iile te%nice si ,erificarile periodice +utila7ele din %ala si ateliere ,or fi (ine fixate ) legate la pamant ) dotate cu dispo-iti,ele de protectie in (una stare +la demontarea ) montarea si transportul su(ansam(lelor grele se ,or folosi mi7loace mecanice de ridicare si manipulare. .rinderea su(ansam(lelor la mi7loacele de ridicat se ,a face cu dispo-iti,e speciale ) omologate ) care sa asigure prinderea corecta si ec%ili(rata a su(ansam(lelor +dispo-iti,ele de suspendare a auto,e%iculelor tre(uie sa ai(a sta(ilitate si re-istenta corespun-atoare +in %alele de reparatii in care se executa si lucrari de sudura la auto,e%icule ) se ,a sta(ili locul de amplasare a tu(urilor de oxigen)a generatoarelor de sudura oxiacetilenica ) a transformatoarelor de sudura electrica ) precum si a para,anelor de protectie folosite in timpul sudurii electrice +petele de ulei si com(usti(il de pe pardoselele %alelor ,or fi acoperite cu nisip ) dupa care ,or fi luate masuri de curatare si e,acuare a materialului re-ultat in locuri care nu pre-inta pericol de incendiu

+carpele) caltii si alte materiale textile folosite la curatarea si stergerea pieselor sau a mainilor ,or fi depuse in cutii metalice cu capac si e,acuate in locuri sta(ilite in acest scop pentru a fi arse sau ingropate +lucratorii tre(uie sa poarte ec%ipamant de lucru si ec%ipamentul de lucru corespun-ator lucrarilor pe care le executa cu instalatiile si utila7e7edin dotare +sculele,or fi ase-ate pe suporturi speciale ) amplasate in locuri corespun-atoare si la inaltimi accesi(ile .Dupa terminarea lucrului sculele ,or fi curatate si inc%ise in dulapuri.Ascutirea sculelor de taiat se ,a face de catre un lucrator instruit special in acest scop 1 +este inter-isa modificarea sculelor prin sudarea prelungitoarelor impro,i-ate pentru c%ei in ,ederea maririi cuplului +auto,e%iculele aflate pe po-itiile de lucru din %ale ,or fi asigurate impotri,a deplasarilor necomandate cu pene sau cale special confectionate in ca-ul in care nu se executa lucrari la motor au la transmisie )auto,e%iculele ,or fi asigurate si cu mi7loace proprii (frana de a7utor si cuplarea intr+o treapta de ,ite-a) Repararea autovehiculelor +auto,e%iculele tre(uie a fie introduse in %ala cu motorul in functiune )a,and in re-er,or o cantitate de car(urant de cel mult 10B din capacitatea acestuia ) necesara deplasarii autonome de la un punct de lucru la altul +canalul de re,i-ie tre(uie mentinut in stare curata )asigurandu+se scurgerea apei ) uleiurilor si com(usti(ililor.Introducerea auto,e%iculelor se ,a face cu maxim 4m:% )diri7ate din fata de catre conducatorul locului de munca +standul unde se face ,erificarea (unei functionaria sistemului de rulare si a motorului tre(uie sa ai(a montat grila7ul de protectie +la diagnosticarea motorului in timpul functionarii se ,a a,ea in ,edere sa se e,ite ase-area lucratorului in dreptul paletelor ,entilatorului si sa se asigure e,acuarea ga-elor arse folosindu+se in acest scop tu(ulatura de e,acuare si sistemul de ,entilatie +demontarea partilor componente ale instalatiei electrice se ,a face numai dupa decuplarea (ateriei +demontarea su(ansam(lelor de su( cadru sau caroserie se ,a executa numai cu auto,e%icolul ase-at pe capre metalice pre,a-uta in partea superioara cu pene de lemn astfel incat sa asigure sta(ilitatea auto,e%icolului +se inter-ice desfundarea conductelor de (en-ina sau motorina prin suflarea cu gura 1< +spalarea si degresarea pieselor mici se ,a face numai cu detergenti in cu,e speciale ) amplasate in locuri corespun-atoare +pentru lucrarile a(solute necesare su( auto,e%icul )cand inaltimea de suspendare nu permite o po-itie de lucru in picioare ) lucratorii ,or folosi paturi rulante adiacente +se inter-ice incercarea franelor cu auto,e%icolul in mers )in %ale si ateliere ..ro(a franelor se ,a face numai la standul de incercat sau in locuri special amena7ate

+se inter-ice scoaterea din %ala a auto,e%iculelor la care nu s+a efectuat un control al sistemelor de siguranta rutiera(directie) frana) semnali-are luminoasa) +la montarea si demontarea arcurilor se ,or folosi clesti sau scule speciale +se inter-ice folosirea aparatelor de sudura la locurile de montare a auto,e%iculelor atat timp cat acestea sunt in lucru +inainte de pornirea motorului) pentru ,erificarea finala ) tea,a de esapament a auto,e%iculului ,a fi conectata la instalatia de e,acuare a ga-elor de esapament +in locurile pentru umflarea pneurilor tre(uie sa se afise-e la loc ,i-i(il ta(elul cu presiunile admise pe tipuri de automo(ile) precum si instructiunile specifice de protectia muncii +iluminatul naturalsi artificial se ,a reali-a astfel incat sa se asigure o (una ,i-i(ilitate la locul de munca +corpurile de iluminat tre(uie sa fie curatate periodic .De asemenea se ,or face masuratori periodice asupra iluminarii)precum si ,erificarea instalatiilor de iluminat

17 Protectia impotriva incendiilor si exploziilor +in incaperile cu pericol de incendii si explo-ii sunt inter-ise 3 fumatul) intrarea cu foc desc%is) cu piese sau materiale incandescente) producerea de scantei) lo,irea a doua scule feroase si folosirea ec%ipamentului de lucru din materiale sintetice +este inter-is accesul in atelierele cu pericol de explo-ie a tuturor persoanelor straine +este inter-is fumatul in %alele de intretinere si reparatii .In acest scop se ,or amena7a locuri speciale pentru fumat +este inter-isa pastrarea re-er,oarelor ) a (idoanelor cu com(usti(ili lic%i-i) car(id)cu uleiuri) a ,aselor cu aci-i) ,opsele) diluanti) etc. in interiorul %alelor sau atelierelor cu exceptia locurilor anume pre,aute prin proiectul de constructie.

1" 'i(liografie 1C%. =ratila) $ariana =ratila )>. >amoila 3 Automo(ile. Cunoastere) intretinere si reparare. $anual pentru scoli profesionale anii I)II)III 2$andiru C. Automo(ile Dacia. Diagnosticare ) intretinere si reparare 9ditura Didactica si .edagogica 'ucuresti 2003 3Aries I si altii $anual de cultura de specialitate 9ditura Aramis 200& & $oraru I si altii $anual de cultura de specialitate 9ditura Aramis 200& >ic%iardapol C si colecti,ul $anual de pregatire practica 9ditura Aramis 200&