Sunteți pe pagina 1din 12

CONCLUZII FINALE I DIRECII VIITOARE DE CERCETARE

Concluzii generale privind preg!irea pro"e#ional $i


cariera re#ur#elor din ad%ini#!ra&ia pu'lic
Ad%ini#!ra&ia pu'lic e#!e un concep! viu( cu nu%eroa#e re#or!uri procedurale(
!e)nice $i u%ane* Nu%eroa#e #un! #en#urile a!ri'ui!e( !eoriile con#!rui!e $i in!erpre!rile
da!e* +n#( ,nain!e de !oa!e !re'uie # analiz% ad%ini#!ra&ia ca un "ac!or o%niprezen! ,n
via&a #ocial* In!erpre!a! ca par!e co%ponen! a pu!erii e-ecu!ive( ad%ini#!ra&ia pu'lic
are rolul de a a#igura punerea ,n aplicare a deciziilor lua!e de acea#!a* .u!erea de #!a! e#!e
acea pu!ere pe care poporul o deleag unor reprezen!an&i ale$i #au nu%i&i pen!ru a le
reprezen!a in!ere#ele* +n acea#! accep&iune( ad%ini#!ra&iei pu'lice ,i revine ,n "ap! rolul
de a e-erci!a o par!e a pu!erii de #!a!( prin in!er%ediul organi#%elor #ale #pecial
con#!i!ui!e ,n ace#! #cop( dar( ,n aceea$i %#ur( # reprezin!e $i # duc la ,ndeplinire
#u%a in!ere#elor ce!&enilor unui #!a!( concre!iza! ,n #in!ag%a in!ere# pu'lic general*
De"ini! ,n li!era!ura de #peciali!a!e ca ac!ivi!a!e prin care pu!erea e-ecu!iv ,$i
duce la ,ndeplinire o'iec!ivele /0o)n 0* Cor#on $i 0* .* 1arri#2( ca do%eniu de ac!ivi!a!e
preocupa! de de!er%inarea in#!ru%en!elor prin in!er%ediul crora #e po! i%ple%en!a
valorile poli!ice /0o)n ."i""ner $i Ro'er! .re#!)u#2( ca ra%ur e-ecu!iv a guvernrii
/0a%e# 3* Davi#2 care di#pune de #!ruc!uri proprii $i %e!odologii /Nic)ola# 1enr42(
ad%ini#!ra&ia pu'lic e#!e par!e in!egran! a vie&ii #ociale( "iecare din!re noi 'ene"iciind la
un %o%en! da! de 'ine"acerile #au e-agerrile ei* +n ace#! #en# C)arle# De''ad vor'ea
de#pre ad%ini#!ra&ie ca "iind un apara! de ge#!iune a pro'le%elor pu'lice*
C* 5* Di##e#cu aprecia c ad%ini#!ra&ia pu'lic e#!e a#e%enea unui organ prin
in!er%ediul cruia o%ul poa!e # re#pire* Teore!icianul a#i%ila organele corpului cu
#!ruc!ura ad%ini#!ra!iv a unui #!a! ,n care "unc&ionarii pu'lici ocup rolul principal( iar
ac!ivi!a!ea ace#!ora( ca %od de ,n!re&inere a organi#%ului $i de "unc&ionare a #a*
Din aprecierile "cu!e p6n acu% #e de#prind c6!eva ele%en!e nece#are deli%i!rii
ad%ini#!ra&iei pu'lice de celelal!e organi#%e prin in!er%ediul crora #e ,n"p!uie$!e
pu!erea ,n #!a!* +n pri%ul r6nd( %i#iunea de a duce la ,ndeplinire o'iec!ive ale pu!erii de
#!a!( "ace ca ad%ini#!ra&ia pu'lic # devin un ele%en! %o!or al ,n!regului %ecani#%
#!a!al* .rincipiul #epara&iei pu!erilor ,n #!a! deli%i!eaz aria de ,n!indere a co%pe!en&elor
legi#la!ivului( 7udec!ore#cului $i e-ecu!ivului( %arc6nd ,n acela$i !i%p( li%i!ele de
ac&iune a "iecreia* Ad%ini#!ra&ia pu'lic nu #e con"und ,n ace#! #en# cu #!a!ul( ci( prin
ea( #!a!ul ,$i pune ,n aplicare legile( conduce( %i#iunile #ale "iind #u'ordona!e #!a!ului* +n
al doilea r6nd( #u'ordonarea "a& de e-ecu!iv nu "ace ca ad%ini#!ra&iei # ,i lip#ea#c
#u'#!an&a( 'a( di%po!riv( acea#!a ,$i con#olideaz un #!a!u! apar!e( prin valori( cul!ur(
%odali!&i de lucru $i ac&iune* Nu !re'uie # pierde% din vedere "ap!ul c ac&iunile
ad%ini#!ra&iei pu'lice #e legi!i%eaz prin pu!erea de #!a!( cap! #u'#!an& $i po! "i du#e la
,ndeplinire*
Ad%ini#!ra&ia pu'lic poa!e "i a'orda! din per#pec!iv #i#!e%ic ca un an#a%'lu
de #!ruc!uri( in#!i!u&ii $i regle%en!ri prin in!er%ediul crora #e e-erci! ac!ivi!a!ea de
ad%ini#!rare ca proce# real* 8!ruc!urile ad%ini#!ra&iei( pu'lice reprezin! an#a%'lul
organelor $i organi#%elor de ad%ini#!ra&ie prrin care #e ,n"p!uie$!e ac!ivi!a!ea de
ad%ini#!rare* +n cadrul #!a!ului uni!ar( carac!eriza! de e-i#!en&a unui #ingur r6nd de organe
#!a!ale /.re$edin!e( %onar)( pu!ere legiui!oare( e-ecu!iv $i 7udec!orea#c2( o #ingur
ordine con#!i!u&ional( ad%ini#!ra&ia pu'lic #e #!ruc!ureaz pe dou paliere9 ad%ini#!ra&ie
pu'lic cen!ral $i ad%ini#!ra&ie pu'lic local* Ad%ini#!ra&ia pu'lic cen!ral e#!e
reprezen!a! de 5uvern /Con#iliu de :ini$!ri( dup caz2 care are "unc&ia de conduc!or( la
care #e adaug %ini#!erele de re#or! $i au!ori!&ile #u'ordona!e ace#!ora* Ideea de
au!ori!a!e #e e-plic prin delegarea pu!erii de #!a! de la organele #pecial a'ili!a!e c!re al!e
organe care au rolul de a reprezen!a $i e-ecu!a deciziile* Au!ori!&ile ad%ini#!ra&iei
pu'lice cen!rale au pu!erea de a reprezen!a in!ere#ele ce!&enilor la nivel cen!ral( prin
punerea ,n aplicare $i e-ecu!area deciziilor lua!e de pu!erea e-ecu!iv ,n "unc&ie*
Ad%ini#!ra&ia pu'lic local #e con#!i!uie la nivelul uni!&ilor ad%ini#!ra!iv;!eri!oriale $i
e#!e reprezen!a! de au!ori!&i ale#e #au nu%i!e( dup caz( ,n condi&iile legii*
+n cadrul unui #!a! "ederal( #pre deo#e'ire de cel uni!ar( re%arc e-i#!en&a a dou
ordini con#!i!u&ionale /%ai %ul!e con#!i!u&ii proprii #!a!elor "ederale ce "or%eaz
"edera&ia2( $i( i%plici!( dou r6nduri de organi#%e #!a!ale /unul la nivelul #!a!ului "ederal(
al!ul la nivelul #!a!elor "ederale2* +n acea#! organizare #!a!al( ad%ini#!ra&ia pu'lic e#!e
organiza! pe !rep!e9 ad%ini#!ra&ia pu'lic cen!ral a #!a!ului "ederal( ad%ini#!ra&ia
in!er%ediar care realizeaz leg!ura ,n!re ad%ini#!ra&ia cen!ral "ederal $i #!a!ul "ederal
$i ad%ini#!ra&ia pu'lic local a #!a!ului "ederal*
8!ruc!urile ad%ini#!ra&iei pu'lice ,$i e-erci! preroga!ivele prin in!er%ediul
au!ori!&ilor $i in#!i!u&iilor pu'lice* Rodica Narci#a .e!re#cu aprecia ,n ace#! #en# rolul
ad%ini#!ra&iei ca "iind cel de ac!ivi!a!e $i unul de organizare*
Reprezen!a!ivi!a!ea ad%ini#!ra&iei pu'lice ca ac!ivi!a!e indi#pen#a'il ducerii la
,ndeplinire a poli!icii de #!a! #;a re%arca! $i ,n li!era!ura de #peciali!a!e care a !ran#pu# ,n
!eorii( %odele( concep&ii( prac!ica ad%ini#!ra!iv* La #"6r$i!ul #ecolului al <I<;lea $i
,ncepu!ul #ecolului <<( apar pri%ele lucrri de $!iin& a ad%ini#!ra&iei pu'lice* A"la! la
convergen&a unor do%enii principale de ac!ivi!a!e ; poli!ic( 7uridic( #ocial( ad%ini#!ra&ia a
con#!i!ui! o'iec! de #!udiu pen!ru cerce!!ori care au analiza!;o din per#pec!ive di"eri!e*
+n opinia cerce!!ori lor "rancezi /0o#ep) :arie de 5erando( :acarel( Vivien $i
La"=rriere2 ad%ini#!ra&ia pu'lic #e e-plic prin concep!ele $i !eoriile 7uridice* 8copul
lucrrilor lor a "o#! de a #coa!e ,n eviden& #arcina de"ini!orie pe care o are ad%ini#!ra&ia
de a pune ,n aplicare legea* Unii din!re( ei /:acarel $i Vivien2 au re%arca! c
ad%ini#!ra&ia nu !re'uie in!erpre!a! doar ,n rapor!ul cu ce!&enii( ci %ai ale# ,n rapor! cu
#!a!ul ale crui %i#iuni le preia $i le duce la ,ndeplinire* Nu ,n!6%pl!or( con#!i!uirea
ad%ini#!ra&iei pu'lice ca $!iin& are loc ,n Fran&a( prin C)arle# 0ean >onnin( care pu'lica
lucrarea ?.rincipii ale ad%ini#!ra&iei pu'lice@*
.er#pec!iva poli!ic a#upra ad%ini#!ra&iei pu'lice ca $!iin& vine din 5er%ania $i
8!a!ele Uni!e ale A%ericii* +n 5er%ania( ad%ini#!ra&ia con#!i!uia ca o'iec! de #!udiu
pen!ru Aa%erali$!i* Lorenz von 8!ein ,n lucrarea #a ?Teoria ad%ini#!ra&iei@ apru! ,n B
volu%e( ,n!re anii CBDD;CBBBE( pledeaz pen!ru ideea de ad%ini#!ra&ie ,n&elea# ca o
!eorie a in"luen&rii ve$nice din!re %oral $i pu!erea poli!ic( ce #e in!ercondi&ioneaz
reciproc ,n %od con!inuu* +n 8!a!ele Uni!e ale A%ericii "onda!orul $!iin&ei ad%ini#!ra&iei
e#!e 3oodroF 3 il#on( care prin #!udiul #u( r%a# cele'ru( ?8!udiul ad%ini#!ra&iei@
/T)e 8!ud4 o" Ad%ini#!ra!ion2 cri!ica #la'a preocupare pen!ru pro'le%ele ad%ini#!ra!ive(
precu% $i lip#a de preocupare pen!ru ,nl!urarea "al#urilor din ad%ini#!ra&iei /#poil#
#4#!e%2*
A'ordarea %anagerial a ad%ini#!ra&iei pu'lice e#!e reprezen!a! de FredericA 3*
Ta4lor $i 1enr4 Fa4ol* Ta4lor e#!e reprezen!an!ul %anage%en!ului $!iin&i"ic* +n lucrrile
#ale a #u#&inu! ideea con"or% crei oa%enii !re'uie # lucreze con"or% principiilor
$!iin&i"ice* :unca !re'ui de#co%pu# ,n ac!ivi!&i $i ele%en!e #i%ple( pen!ru ca prin
%#urarea cu precizie a !i%pilor $i a di"eri!elor %i$cri # "ie ,nl!ura!e %i$crile inu!ile(
%unca "iind a#!"el %ai e"icace* 1enr4 Fa4ol a in!erpre!a! $!iin&a ad%ini#!ra&iei ca $!iin&a
conducerii ,n!reprinderii( pun6nd un accen! deo#e'i! pe %e!odele de ge#!iune $i pe
"unc&iile ,n!reprinderii* .e l6ng cele cinci "unc&iuni cla#ice /prevedere( organizare(
co%and( coordonare( con!rol2 Fa4ol iden!i"ic $i "unc&iunea ad%ini#!ra!iv*
Au "o#! "or%ula!e nu%eroa#e cri!ici la adre#a ace#!or !eorii( deoarece #e con#idera
c #un! "or%ali#!e( c pun accen!ul ,n %od deo#e'i! pe can!i!a!ea de %unc( "iind ur%ri!
,n %od priori!ar pro"i!ul $i nu #e &ine con! de in!ere#ele anga7a&ilor* +n ace#!e !eorii
anga7a!ul e#!e denu%i! )o%o econo%icu#*
Una din!re !eoriile coeren!e privi!oare la ad%ini#!ra&ie ,i e#!e a!ri'ui! lui :a-
3e'er* I%por!an&a !eoriei #ale e#!e de!er%ina! de concep&ia privi!oare la rolul
ad%ini#!ra&iei ,n cadrul #!a!ului* A#!"el( ad%ini#!ra&ia #e carac!erizeaz prin ordine( prin!r;
o linie unic de co%and /pu!erea di#cre&ionar prin care #e i%pune ,n "a&a ce!&enilor2(
prin %odali!&i #peci"ice de #elec&ie $i pro%ovare a per#onalului av6nd la 'az
co%pe!en&a $i #pecializarea9
Unul din!re principiile pe care le "unda%en!eaz ,n !eoria #a e#!e principiul
ierar)iei care con#! ,n #!a'ilirea unei ordini #peci"ice de luare a deciziei $i de ducere la
,ndeplinire de c!re ad%ini#!ra&ia pu'lic*
O pro'le% de in!ere# pen!ru #!udiul no#!ru a con#!i!ui!;o rapor!ul din!re
ad%ini#!ra&ia pu'lic $i %anage%en!ul pu'lic( da! "iind "ap!ul c ,n!re ace#!e dou
do%enii de ac!ivi!a!e e-i#! in!erdependen&e* +n li!era!ura de #peciali!a!e au "o#! da!e
nu%eroa#e in!erpre!ri concep!ului de %anage%en! pu'lic( de al!"el analiza!e ,n lucrare*
Re&ine% ,n# o de"ini&ie care( ,n opiniaa noa#!r ,nglo'eaz ele%en!ele e#en&iale de
,n&elegere a concep!ului9 G%anage%en!ul pu'lic reprezin! an#a%'lul rela&iilor de
%anage%en!( 'ine de!er%ina!e( e-i#!en!e( ,n!re co%ponen!ele #i#!e%ului ad%ini#!ra!iv(
prin care ,n regi% de pu!ere pu'lic #e aduc la ,ndeplinire legile $iH#au #e plani"ic(
organizeaz( coordoneaz( ge#!ioneaz $i con!roleaz ac!ivi!&ile i%plica!e ,n realizarea
#erviciilor care #a!i#"ac in!ere#ul pu'lic@ /Ar%enia Androniceanu2* Ul!i%a idee care #e
de#prinde din de"ini&ia da! e#!e cea de #a!i#"acere a in!ere#elor pu'lice( idee care #;a
con#!i!ui! ca principiu "unda%en!al al organizrii $i "unc&ionrii ad%ini#!ra&iei pu'lice*
In!ere#an! din ace#! punc! de vedere e#!e $i analiza e"ec!ua! a#upra principiilor de
%anage%en! pu'lic $i a celor ale ad%ini#!ra&iei pu'lice( care a edi"ica! cone-iunea
e-i#!en! ,n!re cele dou $!iin&e* Au "o#! eviden&ia!e $i a#pec!e de

deli%i!are a #"erelor
celor dou do%enii precu% per#pec!iva !i%pului( dura!a( evaluarea per"or%an&elor
per#onalului( ec)i!a!ea $i e"icien&a*
Cele a"ir%a!e %ai #u# #;au con#!i!ui! ca "unda%en! al analizei noa#!re a#upra
preg!irii pro"e#ionale $i carierei per#onalului din ad%ini#!ra&ia pu'lic* Tre'uie #
#peci"ic% "ap!ul c( ,n de%er#ul no#!ru a% u!iliza! concep!ul de per#onal al
ad%ini#!ra&iei pu'lice( eviden&iind ,n# ca!egoriile de per#onal9 "unc&ionari pu'lici $i
per#onal con!rac!ual* Nu a% di#cu!a! dec6! #uccin! de#pre de%ni!ari( nu pen!ru c nu
prezin! i%por!an& pen!ru #!udiu( ci( doar pen!ru c( ,n accep&iune legal( nu "ac par!e
per#onalul ad%ini#!ra&iei pu'lice dec6! prin pri#%a reprezen!a!ivi!&ii lor ca ur%are a
alegerilor #au nu%irilor pe cri!erii poli!ice( ocup6nd "unc&ii de de%ni!a!e pu'lic*
Ac!ivi!a!ea de ad%ini#!ra&ie pu'lic e#!e realiza! de o ca!egorie apar!e de
lucr!ori denu%i&i "unc&ionari pu'lici* 8pune% ca!egorie apar!e deorece( prin rolul pe care
,l au de ,ndeplini!( #e #upun unor reguli di#!inc!e $i #e con#!i!uie ,n!r;un corp di#!inc!
;corpul "unc&ionarilor pu'lici* Func&ionarii pu'lici #un! !i!ulari ai "unc&iilor pu'lice* A%
realiza! pe parcur#ul lucrrii o analiz per!inen! a#upra in!erpre!rilor da!e ,n doc!rin
celor dou concep!e proprii do%eniului ad%ini#!ra&iei pu'lice9 "unc&ie pu'lic $i
"unc&ionar pu'lic* .ornind de la in!erpre!area 7uridic( con"or% creia "unc&ia pu'lic
reprezin! an#a%'lul a!ri'u&iunilor $i re#pon#a'ili!&ilor ,n #copul de #a!i#"ace anu%i!e
in!ere#e generale* Concep!ul de "unc&ie pu'lic nu e#!e propriu nu%ai #i#!e%ului no#!ru
ad%ini#!ra!iv* El #e ,n!6lne$!e $i ,n Fran&a /"onc!ion pu'liIue2( ,n 5er%ania /O""en!lic)er
Dien#!2( ,n :area >ri!anie /civil #ervice2 $i edi"ic re#pon#a'ili!&ile $i a!ri'u&iunile pe
care le au per#oanele care ocup ace#!e "unc&ii $i prin in!er%ediul crora #e duc la
,ndeplinire o'iec!ive de in!er# pu'lic* Din per#pec!iv %anagerial( "unc&ia pu'lic e#!e
un "ac!or de generalizare a unor po#!uri a#e%n!oare din punc! de vedere al ariei de
cuprindere a au!ori!&ii $i re#pon#a'ili!&ii ,n!r;o in#!i!u&ie din #ec!orul pu'lic*
Func!ionarul pu'lic e#!e de"ini! ,n li!era!ur ca !i!ular al "unc&iei pu'lice* Orice
per#oan nu%i!( ,n condi&iile legii( ,n!r;o "unc&ie pu'lic cu carac!er per%anen!( ,n cadrul
unei au!ori!!i #au in#!i!u&ii pu'lice( ,n #copul a#igurrii "unc&ionrii con!inue $i ,n
#c)i%'ul unui #alariu pri%i! periodic e#!e "unc&ionar pu'lic*
I%por!an! pen!ru analiza noa#!r e#!e deli%i!area care !re'uie "cu! ,n!re #!a!u!ul
"unc&ionarului pu'lic $i cel al per#onalului con!rac!ual* Un pri% a#pec! analiza! "ace
re"erire la "elul %uncii* +n !i%p ce per#onalul con!rac!ual ,$i de#"$oar ac!ivi!a!ea ,n
acord cu prevederile con!rac!ului de %unc( ,nc)eia! ca ur%area a negocierii anga7a! $i
anga7a!or( "unc&ionarul pu'lic ac&ioneaz ,n nu%ele $i pen!ru organul de pu!ere pu'lic(
%unca ace#!uia ,n#e%n6nd ,ndeplinirea co%anda%en!elor dic!a!e de au!ori!a!ea pu'lic*
De a#e%enea( %ani"e#!area acordului de voin& #e realizeaz di#!inc!* +n !i%p ce
per#onalul con!rac!ual ,$i %ani"e#! ,n %od direc! voin&a prin negocierea "elului %uncii( a
#arcinilor $i re#pon#a'ili!&ilor( a nivelului re%unera&iei pen!ru %unca depu#(
"unc!ionarul pu'lic ,$i e-pri% con#i%&%6n!ul ul!erior nu%irii prin ,n#crierea #au
par!iciparea la e-a%en* Con#i%&%6n!ul #e con#"in&e$!e prin 7ur%6n!* +n ceea ce prive$!e
re#pon#a'ili!&ile( a!ri'u&iunile pe care le va avea de ,ndeplini!( re%unera&ia pe care o va
pri%i pen!ru %unca pre#!a!( "unc&ionarul nu poa!e avea op&iuni( ,n!ruc6! ace#!ea #un!
#!a'ili!e( ,n %od unila!eral( de c!re au!ori!a!ea anga7a!oare*
Un al! a#pec! i%por!an! al ace#!or di"eren&e e#!e da! de derularea rapor!ului de
%unc* Delegarea( de!a$area( !ran#"erul( avan#area $i pro%ovarea #e realizeaz pen!ru
e"icien!izarea ac!ivi!&ilor de in!ere# pu'lic( dar $i ,n #en#ul dezvol!rii carierei
"unc&ionarului pu'lic* :o'ili!a!ea "unc!ionarului pu'lic( dac #lu7e$!e unui in!ere# pu'lic(
nu poa!e "i re"uza! de "unc&ionarul pu'lic dec6! pen!ru %o!ive clar de!er%ina!e de lege*
+n ceea ce prive$!e per#onalul con!rac!ual( %o'ili!a!ea #e realizeaz cu acordul preala'il
al anga7a!ului $i cu %o!ivarea lurii unor a#e%enea decizii*
+n doc!rin( "unc&iile pu'lice au "o#! cla#i"ica!e dup o #erie cri!erii %eni!e #
deli%i!eze #"era a!ri'u&iunilor $i re#pon#a'ili!&ilor pe care le au de ,ndeplini! "unc&ionarii
pu'lici( dar $i #ec!orul de ac!ivi!a!e ,n care ,ncadreaz* Din analiza ace#!or cla#i"icri #e
poa!e re%arca in!erdependen&a din!re "unc&ie $i "unc&ionarul care o e-erci!*
Cla#i"icarea "unc&ionarilor pu'lici ,n ,nal&i "unc&ionari pu'lici( "unc&ionari pu'lici
de conducere $i "unc&ionari pu'lici de e-ecu&ie( e#!e in!ere# da!ori! pro'le%a!icii
preg!irii pro"e#ionale $i carierei ,n "unc&ia pu'lic* Una din!re cla#i"icrile "cu!e ,n lege(
$i anu%e9 "unc&ionari care ocup o "unc&ie pu'lic de #!a!J "unc&ionari care ocup o
"unc&ie pu'lic !eri!orialJ "unc&ionari care ocup "unc&ii pu'lice locale( o con#ider%
neadecva! deoarece re"lec! o in!erpre!are gre$i! a di#punerii co%pe!en&elor la nivel
!eri!orial* A#!"el c( "unc&ionarii care ocup o "unc&i !eri!orial #un! ,n "ap! "unc&ionari
care e-erci! re#pon#a'ili!&ile lor la nivelul uni!&ilor ad%ini#!ra!iv;!eri!oriale( adic la
nivel local*
Acce#ul la "unc&ia pu'lic #e poa!e "ace de !o&i cei care ,ndepline#c cerine&ele
ceru!e de lege* .rincipiile generale de acce# la ocuparea unei "unc&ii pu'lice #un!
prevzu!e de legea "unda%en!al a #!a!ului $i #e edi"ic pe nor%ele in#!i!ui!e de
Declara&ia Univer#al a Drep!urilor O%ului $i Ce!&eanului* .rincipiile care #!au la 'aza
accederii la o "unc&ie pu'lic #un!9
; li'er!a!ea de acce# care d drep!ul oricrei per#oane de a ocupa o "unc&ie pu'lic
"r di#cri%inriJ
; principiul egali!&ii( con"onn cruia "unc&ia poa!e "i ocupa! a!6! de "e%ei( c6! $i
de 'r'a&iJ
; principiul #!a'ili!&ii care con"er po#i'ili!a!ea e-erci!rii unei "unc&ii pu'lice ,n
%od con!inuu indi"eren! de #c)i%'rile poli!iceJ
; principiul con!inui!&ii care d drep!ul "unc&ionarului de a ur%a o carier $i a o
dezvol!a ,n "unc&ia pe care o ocup*
Func&ionarul pu'lic !re'uie # "ie o per#oan %oral( cu un #i%& al r#punderii
ridica!( care # o"ere de%ni!a!e "unc&iei pe care o ocup* +n ace#! #en# au "o! in#!i!ui!e
condi&ii generale de acce# la "unc&ia pu'lic( dar $i condi&ii #peci"ice* E#!e de re%arca!( ,n
ace#! con!e-!( "ap!ul c( la nivelul Uniunii Europene #e vor'e$!e de "unc&ionarul pu'lic
european( ca per#oana care are a!ri'u&iuni $i re#pon#a'ili!&i ,n cadrul unei in#!i!u&ii
europene /Co%i#ie( Con#iliul de :ini$!ri( .arla%en!ul european2 $i care !re'uie # #e
#upun de a#e%enea unor condi&ii generale $i #peci"ice de acce#*
Con#ider% i%por!an! precizarea c( la nivelul Uniunii Europene pro'le%a
"unc&iei pu'lice $i a "unc&ionarului pu'lic #e pune prin rapor!are la !radi&iile #!a!elor care
"or%eaz Uniunea( ,n#( #e i%pune $i con#olidarea unui #!a!u! di#!inc!* +n CKDB a "o#!
adop!a! 8!a!u!ul co%uni!&ilor( %odi"ica! de nu%eroa#e ori p6n ,n prezen!( care
con#"in&e$!e locul $i rolul "unc&ionarilor ,n cadrul in#!i!u&iilor europene* Ac!ual%en!e(
#!a!u!ul "unc&ionarilor europeni e#!e con#"in&i! prin docu%en!ul in!i!ula! 8!a"" Regula!ion
adop!a! ,n LMME*
A!6! ,n &ara noa#!r( c6! $i ,n Uniunea European( condi&iile de acce# la "unc&ia
pu'lic #un!9 ce!&enia /na&ional $i( i%plici!( cea european2( capaci!a!e 7uridic a
per#oanei candida!e( %orali!a!ea( cunoa$!erea li%'ii %a!e%e /$i a cel pu&in a ,nc unei
li%'i o"iciale a Uniunii Europene2( nivel ,nal! de %orali!a!e $i corec!i!udine( #!are "izic
core#punz!oare po#!ului pen!ru care candideaz*
+n lucrarea de "a& a% #urprin# a#pec!e privi!oare la %anage%en!ul re#ur#elor
u%ane ,n ad%ini#!ra&ia pu'lic ,n #!a!e europene* 8e de#prind c6!eva idei cu i%pac!
a#upra pro'le%elor a'orda!e* A#!"el c( po!rivi! unui #!udiu realiza! ,n &rile %e%'re al
OCDE( au "o#! iden!i"ica!e principalele !endin&e ,n %anage%en!ul re#ur#elor u%ane ce
po! "i #in!e!iza!e a#!"el9
; ,n #ec!orul pu'lic re#pon#a'ili!&ile privind re#ur#ele u%ane #un! de#cen!raliza!e*
8!a!e care re"lec! aplica'ili!a!ea ace#!ui principiu #un! Fran&a $i :area >ri!anie*
; #e con#!a! deconcen!rarea re#pon#a'ili!&ii privind re#ur#ele u%ane ,n cadrul
depar!a%en!elor $i agen&iilor #pre nivelul opera!iv /#peci"ic 5er%aniei2J
; #un! "unda%en!a!e unele #i#!e%e "le-i'ile pen!ru anga7are( pro%ovare( %o!ivare(
re%unerare prin #!a'ilirea unor poli!ici clare coeren!e*
; #un! dezvol!a!e poli!ici de preg!ire $i per"ec&ionare ,n #cop crerii a'ili!&ilor(
co%pe!en&elor $i %o'ili!&ii anga7a&ilor ,n #ec!orul pu'lic*
.reg!irea pro"e#ional a re#ur#elor din ad%ini#!ra&ia pu'lic a con#!i!ui! un %o!iv
de inve#!iga&ie $i analiz* i acea#!a deoarece ,n!reaga ac!ivi!a!e a ad%ini#!ra&iei pu'lice
#e de"ine$!e prin co%pe!en&a cu care per#onalul ,$i "ace !rea'a* Concep! cu nu%eroa#e
i%plica&ii( preg!irea pro"e#ional in!ere#eaz deopo!riv a!6! !eore!icieni ai do%eniului(
c6! $i prac!icieni* Teore!icienii %anage%en!ului re#ur#elor u%ane au a'orda! preg!irea
pro"e#ional prin pri#%a celor doi !er%eni cuno#cu&i9 "or%are $i per"ec&ionare
pro"e#ional* Tre'uie # #peci"ic% c( ,n lucrarea noa#!r a% analiza! #en#urile a!ri'ui!e
concep!elor( ,n# a% deci# # u!iliz% doar dou de"ini&ii( $i acea#!a pen!ru u$urarea
,n&elegerii 9
a* "or%are pro"e#ional ca reprezen!6nd an#a%'lul proce#elor prin in!er%ediul
crora anga7a&ii do'6nde#c cuno$!in&e( a'ili!&i( ap!i!udini $i co%por!a%en!e nece#are
e-erci!rii ac!ivi!&ilor #peci"ice ad%ini#!ra&iei pu'liceJ
'* per"ec&ionare pro"e#ional ca proce# de do'6ndire de noi cuno$!in&e( a'ili!&i(
deprinderi #au co%pe!en&e ale per#onalului cali"ica! ,n!r;un anu%i! do%eniu*
+n ceea ce prieve$!e "or%area pro"e#ional a per#onalului din ad%ini#!ra&ia pu'lic
ave% ,n vedere a!6! "or%area ,n !i%pul $colari!&ii ,n cadrul in#!i!u&iilor de ,nv&%6n!(
c6! $i pe parcur#ul %uncii( prin ur%area unor cur#uri de "or%are #pecializa!*
.reg!irea pro"e#ional a per#onalului din ad%ini#!ra&ia pu'lic reprezin! unul
din!re o'iec!ivele #!ra!egice ale re"or%ei ad%ini#!ra!ive din &ara noa#!r( a!6! pen!ru c
e#!e nece#ar o reg6ndire a rela!iei ce!a&ean;ad%ini#!ra&ie( c6! $i da!ori! noilor con!e-!e
,n care ne a"l% N un #!a! de%ocra!ic $i %e%'ru al Uniunii Europene*
.reg!irea per#onalului ad%ini#!ra&iei din &ara noa#!r #e realizeaz prin
in!er%ediul progra%elor de "or%are $i preg!ire pro"e#ional o"eri!e in#!i!u&ii #pecial
con#!i!ui!e ,n ace#! #cop* Fap!ul c( de#pre pro"e#ionalizarea "unc&iei pu'lice #e vor'e$!e
la nivelul ad%ini#!ra&iei pu'lice( #;a lua! ,n con#iderare crearea unui #i#!e% in#!i!u&ional
care # r#pund nevoilor "or%are $i per"ec&ionare pro"e#ional a per#onalului din
ad%ini#!ra&ie* A#!"el c( ,n LMMC a lua! "iin& In#!i!u!ul Na&ional de Ad%ini#!ra&ie care are
,n #u'ordine Cen!re !eri!oriale de preg!ire* In#!i!u!ul are ca o'iec!ive "or%area
#pecializa! $i per"ec&ionarea pro"e#ional a per#onalului din ad%ini#&ia pu'lic( o"erind
progra%e ,n acord cu #olici!rile pri%i!e de la in#!i!u&iile din ad%ini#!ra&ie pu'lic* De
a#e%enea( ur%area unor cur#uri de preg!ire pro"e#ional e#!e o condi&ie a pro%ovrii de
c!re "unc&ionarul pu'lic( a#!"el ,nc6! #e con#!i!uie a!6! ca un drep! al ace#!uia( c6! $i ca
o'liga&ie*
Re#pon#a'ili!&ile iden!i"icrii nece#i!&ilor de preg!ire pro"e#ional a
"unc&ionarilor pu'lici revin a!6! #!ruc!urilor de conducere( c6! "unc&ionarilor pu'lici*
Dezvol!area lor pro"e#ional #e realizeaz dac par!icip la progra%ele de "or%are $i
per"ec&ionare pro"e#ional* Cadrul legal #!a'ile$!e a!6! drep!ul( c6! $i o'liga&ia de a
par!icipa la a#!"el progra%e* 8un!e% de prere c( #e i%pune o'ligarea "unc&ionarului
pu'lic de a ur%a cur#uri de preg!ire pro"e#ional dac ace#! lucru de!er%in cre$!ere ,n
per"or%an&a #a pro"e#ional $i( dac #e con#!i!uie ca un "ac!or %o!iva!or pen!ru ace#!a* +n
caz con!rar( "unc&ionarul nu va depune e"or! nece#are ,n vederea acu%ulrii unor
cuno$!in&e* De a#e%enea( drep!ul de par!icipa la progra%e de preg!ire pro"e#ional
pre#upune c "unc!ionarul poa!e #olici!a din par!ea in#!i!u&iei ace#! lucru*
Evaluarea per"or%an&elor pro"e#ionale ale "unc&ionarilor pu'lici con#!i!uie un
indica!or %#ura'il al nevoilor de preg!ire pro"e#ional
Anual( prin rapoar!ele de evaluare( cen!raliza!e la nivelul in#!i!u&iilor de
ad%ini#!ra&ie pu'lic( #e co%unic Agen&iei Na&ionale a Func&ionarilor .u'lici( re#pec!iv
In#!i!u!ului Na&ional de Ad%ini#!ra&ie( "unc&ionarii care vor par!icipa la progra%e de
preg!ire pro"e#ional $i #peci"icul ace#!ora*
:o!iva&ia $i "ac!orii %o!iva&ionali cu i%plica&ii a#upra preg!irii pro"e#ionale au
con#!i!ui! un punc! de re"lec&ie pen!ru de%er#ul no#!ru( ,n!ruc6! i%'oldurile( i%pul#urile
#e con#!i!uie ca ele%en!e %o!oare ce de!er%in o per#oan la ac&iune* :o!iva&ia e-plic
de ce oa%enii aleg un( co%por!a%en! #au al!ul( de ce ac&ioneaz ,n!r;o anu%i! %anier*
Din #!udiul( realiza! a#upra "unc&ionarilor pu'lici din in#!i!u&ii de ad%ini#!ra&ie pu'lic
local a% iden!i"ica! drep! "ac!ori care ac!iveaz( #u#&in $i %en&in co%por!a%en!ul
"unc&ionarilor pu'lici9 #iguran&a( #ecuri!a!ea( grupul de %unc( rela&ionarea( realizarea de
#ine* Ace$!i "ac!ori #e ,ncadreaz ,n %o!iva&ia in#!rin#ec a "unc&ionarilor pu'lici $i au
leg!ur direc! cu %ediul ,n care ac!iveaz $i %unca pe care o de#"$oar*
Cariera "unc&ionarilor pu'lici e#!e i%por!an! pen!ru #!udiul no#!ru deoarece #e
con#!i!uie ca rezul!a! direc! al "or%rii $i per"ec&ionrii pro"e#ionale* Cariera reprezin! o
#ucce#iune de roluri de;a lungul vie&ii lega!e de e-perien& #au( ,n!r;o in!erpre!are pla#!ic
iden!i!a!ea ocupa&ional a individului*
Cariera ,n!r;o "unc&ie pu'lic i%plic a!6! ele%en!e de na!ur organiza&ional(
de!er%ina!e de %i#iunea ad%ini#!ra&iei pu'lice( o'iec!ivele( cadrul regle%en!a!iv $i
ac!ivi!&ile #peci"ice( c6! $i de na!ur organiza&ional( ce &in de re#ur#a u%an anga7a! ,n
ad%ini#!ra&ie $i iden!i"ica! prin a'ili!&i( cuno$!in&e( ap!i!udini( deprinderi*
Cariera ,n "unc&ia pu'lic e#!e %arca! de dou principii "unda%en!ale9 #!a'ili!a!ea
$i con!inui!a!ea( co%ple!a!e de ina%ovi'ili!a!e* De a#e%enea( cariera #e con#!ruie$!e
av6nd la 'az principiul %o!ivrii( principiul !ran#paren&ei( principiul co%pe!i&iei $i
egali!&ii de $an#e*
+n &ara noa#!r( cariera ,n "unc&ia pu'lic ur%eaz un !ra#eu prede"ini!( ,n #en#ul
c !rep!ele ierar)iei #un! #!a'ili!e pe cale legal N grade( cla#e* Cu !oa!e ace#!ea( cariera
"unc&ionarului pu'lic !re'uie a'orda! a!6! din per#pec!iva organiza&iei( c6! $i a
individului* .lani"icarea carierei e#!e un concep! care i%plic iden!i"icarea nevoilor(
a#pira&iilor opor!uni!&ilor privind cariera* Con#!ruirea unui plan al carierei e#!e
%odali!a!ea prin care organiza&ia #!a'ile$!e un !ra#eu pro"e#ional anga7a!ul ur%6nd #
r#pund cerin&elor $i nevoilor proprii ,n ceea ce prive$!e ,ndeplinirea o'iec!ivelor( dar $i
# "ie ,n acord cu a#pira&iile per#oanei* Corelarea celor dou paliere e#!e u!il deoarece
#un! de!er%ina!e poli!icile $i #!ra!egiile de re#ur#e u%ane care !re'uie adop!a!e de
organiza&ie* .en!ru "unc&ionarul pu'lic #!a'ilirea unui plan al carierei coincide cu
iden!i"icarea punc!elor "or!e( a celor #la'e( a opor!uni!&ilor $i a%enin&rilor*
Orice per#oan !rece pe parcur#ul vie&ii #ale pro"e#ionale prin #!adii ale carierei*
Ace#!e #!adii e-plic dina%ica carierei ,n "unc&ie de dezvol!rea 'iop#i)ic a individului*
Li!era!ura de #peciali!a!e /8c)ein2 a iden!i"ica! ur%!oarele #!adii ale carierei9 dezvol!are(
"an!ezie( e-plorare( "or%a pro"e#ional ini&ial( carier !i%purie( %i7locul carierei( crizele
de %i7loc ale carierei( cariera !6rzie( declin $i eli'erare* Fiecrui #!adiu ,i #un! proprii
anu%i!e carac!eri#!ici ce iden!i"ic !r#!uri 'iologice p#i)ice $i #ociale al per#oanei*
Func&ionarul pu'lic parcurge ace#!e #!adii ale carierei( de la de'u!ul #u ,n ad%ini#!ra&ia
pu'lic care poa!e ,ncepe la v6r#!a de CB;LM d ani( !rec6nd apoi prin #!adiile carac!eriza!e
de #!a'ili!a!e( cariera de %i7loc( avan#are $i apoi re!ragere( eli'erare* +ncepu!urile
ac!ivi!&ii unui "unc&ionar pu'lic po! "i %arca!e de e-i#!en&a unui %en!or care are rolul de
a;l ,ndru% $i #pri7ini pe !6nrul "unc&ionar ,n ac!ivi!a!ea #a $i ,l poa!e con#ilia ,n carier*
In#!i!u&ia %en!ora!ului e#!e regle%en!a! ,n &ara noa#!r( ,n# #un!e% de prere c
in#!i!uirea unui %en!or "or%al nu poa!e da rezul!a!ele a$!ep!a!e dac e-i#! reale di"eren&e
de opinii privind ac!ivi!a!ea de#"$ura! #au cariera de ur%a!* Con#ider% c %en!ora!ul
in"or%al poa!e avea 'ene"icii %ul! %ai %ari dac e#!e u!iliza! ,n acord cu !r#!urile de
per#onali!a!e $i carac!er ale "unc&ionarului pu'lic*
Din cele analiza!e $i e-pri%a!e #in!e!ic( #e de#prinde o concluzie general care
poa!e "i "or%ula! a#!"el9 o ad%ini#!ra&ie pu'lic co%pe!i!iv( ale crei valori #e
"unda%en!eaz pe !radi&ie( pereni!a!e $i #!a'ili!a!e( nu poa!e "i concepu! "r oa%enii
preg!i&i pu$i ,n #lu7'a ce!&enilor $i care aleg # ur%eze o carier ,n ace#! do%eniu*
>* Direc&ii vii!oare de cerce!are
Din %a!erialul #!udia! $i cerce!area proprie realiza!( a% con#!a!a! c( pen!ru a
avea o ad%ini#!ra&ie pu'lic per"or%an!( care # "ie %ereu capa'il # #e #c)i%'e $i #
r#pund nevoilor %ereu ,n cre$!ere ale ce!&enilor( preg!irea pro"e#ional a per#onalului
e#!e e-!re% de i%por!an!* Cariera ,n "unc&ia pu'lic o"er celui care o de&ine o anu%i!
pre#!an& #ocial( da!ori! carac!erului orien!a! ,n#pre oa%eni*
Cerce!rile %ele vii!oare vor avea ,n pri% plan ur%!oarele9
; pro'le%a!ica preg!irii pro"e#ionale a "unc&ionarilor pu'lici din Ro%6nia ,n
vederea ocuprii unei "unc&ii pu'lice la nivelul in#!i!u&iilor europene( dar $i ,n
ad%ini#!ra&ia al!or #!a!e %e%'re ale Uniunii( %o'ili!a!ea "unc&ionarilor "iind( ,n opinia
%ea( de acu% ,nain!e %ul! %ai %areJ
; realizarea unor #!udii care # re"lec!e prac!ici ale #!a!elor europene ,n do%eniul
recru!rii $i #elec&iei "unc&ionarilor ,n ad%ini#!ra&ia pu'lic( a #!ra!egiilor de per#onal
u!iliza!e( a %e!odelor de cuan!i"icare a rezul!a!elor ac!ivi!&ii lor $i care # de!er%ine
per"or%an&a ac!ului de ad%ini#!rare*