Sunteți pe pagina 1din 1

cum se desfasoara un discurs public

Analiza discursului public


Datorita maximelor conversationale ale lui Grice orice dezbatere poate fi astazi
analizata. La ce buna analiza unui discurs? Pai spre exemplu acesta poate fi un
instrument al specialistilor din comunicare. Acestia pot stopa conflicte, situa
tii de criza daca citesc printre randuri si obtin informatii importante, dar nu
si evidente din discursurile concurentei. Intotdeauna este important ce scoatem
pe gura cand suntem intr-un loc public, poate ca nu vom fi sanctionati sau lauda
ti direct, dar acesta poate fi un element in construirea imaginii noastre public
e.
Legile discursului public
Pornind de la principiile pragmatice ale lui Paul Grice voi subscrie cele patru
maxime privind principiul cooperarii intr-o conversatie eficienta:
1. Maxima cantitatii, care reglementeaza cantitatea de informatie furnizata de c
atre fiecare participant la un schimb verbal, trebuie sa nu fie nici insuficient
a, nici excesiva. Aceasta maxima este definita astfel: interventia pe care o ai
sa fie informativa, doar atat cat este necesar, excesele se vor evita pentru eve
ntuale insatisfactii. Aceasta regula este incalcata in discurc atunci cand:
- se folosesc "cliseele politice, rebundanta",
- cand vorbitorul are replici prea scurte,
- cand se foloseste o ordine neemfatica, precum si o suma de adjective ce nu isi
au rostul,
- cand se foloseste excesiv cuvintele-cheie ale unei ideologii.
2. Maxima calitatii cere ca interlocutorii sa spuna numai ceea ce cred ca este a
devarat. Aceasta exclude furnizarea unor informatii false, unde emitatorul nu ar
e dovezi adecvate si in folosul lui. Aceasta maxima incearca sa impuna emitatoru
lui sa-si aduca doar contributia care este adevarata din perspectiva comunicarii
optime, se va folosi doar ceea ce se crede ca este adevarat si despre care sunt
suficiente date adecvate.
3. Maxima relevantei cere ca orice interventie intr-un schimb verbal sa se corel
eze cu celelalte si sa fie strict legata de tema in discutie. De cele mai multe
ori aceasta maxima este incalcata prin adaugarea unor propozitii generalizatoare
inutile la ceea ce ar trebui sa fie doar o indicatie specifica. Se considera ca
orice grila lingvistica reprezinta nu numai un rezultat al experientei sociale,
ci si un mod in care o comunitate vede lumea. Repetarea formelor lipsite de sen
s diminueaza capacitatea receptorilor de a-si indrepta atentia spre realitate, c
eea ce determina o diminuare a mijloacelor de receptie a unui mesaj. Cu alte cuv
inte borbaria goala nu ajuta la un discurs coerent.
4. Maxima manierei se refera la modul in care trebuie formulate interventiile in
cadrul unui schimb verbal prin claritate si structura logica a enunturilor.
Autorul sustine ca aceste maxime nu vor trebui privite strict determinist si lua
te ca atare, deoarece o comunicare optima tine si de setul de interpretari pe ca
re si-l face interlocutorul nostru. Important intr-un discurs public este si pro
funzimea la care este sustinuta discutia in cauza.