Sunteți pe pagina 1din 36

CALCULUL DE TRACTIUNEA AL TRACTORULUI

Pn[kw]
nn[rpm]

46
2400

Pct 2. Caracteristica de tractiune

Pct 2.1 Determinarea vitezelor tractorului

Pct 2.1.1 Calculul ratiei progresiei geometrice

n 1

n
Vmin [km/h]
Vmax [km/h]

Vmin
Vmax

0.76

1
r
q

1.32

nr de trepte ale tractorului


viteza minima a tractorului
Viteza maxima a tractorului

9
2.7
25

Pct 2.1.2 Stabilirea vitezelor teoretice ale tractorului


Gama
Nr treapta
1
2
3
4

Viteza[Km/h]
2.70
3.57
4.71
6.22

Viteza [m/s]
0.75
0.99
1.31
1.73

8.22

2.28

6
7
8
9

10.85
14.33
18.93
25.00

3.01
3.98
5.26
6.94

I
x
x
x

Pct 2.1.3 Alegerea treptei principale de lucru


In cazul tractoarelor pe roti se recomanda ca valoarea vitezei la treapta principala de lucru

sa fie cuprinsa in intervalul 8 km/h < Vtp < 8.5 Km/h . In cazul nostru din tabel
se poate observa ca viteza principala de lucru se realizeaza in treapta a 5- a

Pct 2.2 Calculul Fortei de tractiune la treapta principala de lucru

Ftp
Ftp[KN]
Pn[KW]
tp
Vtp[m/s]
p
tp
p

Pn tp

15.59

Vtp (1 p )

KN

forta de tractiune la treapta principala de lucru


puterea nominala a tractorului
randamentul de tractiune
viteza teoretica la treapta principala de lucru
patinarea la treapta principala de lucru
0.67
0.134

Pct 2.3 Determinarea greutatii tractorului

Pct 2.3.1 Determinarea greutatii constructive tractorului

Gc g c Pn
gc
gc
Cr
2000

Cr
3

Pn

25676.46
25.676464

558.18

N
KN

N/KW

greutatea constructiva specifica a tractorului


coeficient de regresie care tine cont de perioada de proiectare a tractorului
<Cr<
2200

Pct 2.3.2 Determinarea greutatii de exploatare a tractorului


G>Gc!!

G
m=
tp=

1
0.42

Ftp

m tp

37.13

KN

pentru tractoare 4x4 (tine cont de tipul transmisiei)


pentru tractoare 4x4 (forta specifica de tractiune)

Pct 2.4 Determinare fortei de tractiune (motoare) la celelalte trepte

F
F

tp
tp

f G Vtp Ftk f G Vtk


f G Vtp A

Ftk

A
f G
Vtk

Fmk Ftk f G
Ftp
f
G
Vtp
Ftk
Vtk
Fmk
f=

forta de tractiune la treapta principala de lucru


coeficient de rezistenta la rulare
greutatea de exploatare a tractorului
viteza teoretica de lucru la treapta principala
forta de tractiune la treapta k
viteza teoretica de lucru la treapta k
forta motoare la treapta k
0.08

Treapta
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

Ft[KN]
53.52
39.80
29.41
21.55
15.59
11.09
7.67
5.09
3.13

Fm[KN]
56.49
42.77
32.38
24.52
18.56
14.06
10.64
8.06
6.10

Pct 2.5 Trasarea caracteristicii externe a motorului

n
n
n

Pe Pn
0.87 1.13

nn
nn
n n

M e 9550

ce c n

Pe
n

[Kw]

[Nm]

n
n

1.55 1.55

nn
n
n

[g/Kwh]

cn consum specific de combustibil la regim nominal

c n 1.05 c min

241.5 [g/kwh]

cmin consumul specific minim de combustibil

M.A.C inj directa

c min 224 245


cmin=

[g/kwh]

230 [g/Kwh]

C e c e Pe 10 3

[Kg/h]

Turatia maxima de mers in gol ng=(1.06-1.1)*nn


ng=
2600 rpm
n[rpm]
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600

Pe[Kw]
22.37
27.26
31.90
36.15
39.85
42.83
44.93
46.00
0.00

Me[Nm]
213.65
216.90
217.62
215.79
211.41
204.50
195.04
183.04
0.00

ce[g/Kwh]
260.28
247.54
238.15
232.11
229.43
230.10
234.12
241.50
800.00

Pct 2.6 Determinarea treptelor aderente/neaderente

In cazul treptelor aderente calitatile de tractiune sunt limitate de catre puterea motorului
Ftk<Ft iar la cele neaderente calitatile de tractiune sunt limitate de catre aderenta
tractorului cu solul.

Ft 0.65 m G

24.134006 [KN]

m 1
Treapta
1.00
2.00
3.00

Ftk[KN]
53.52
39.80
29.41

Ft[KN]
24.134006
24.134006
24.134006

Ftk<Ft
Tr.Adr

Tr.Nadr

4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

21.55
15.59
11.09
7.67
5.09
3.13

24.134006
24.134006
24.134006
24.134006
24.134006
24.134006

4
5
6
7
8
9

1
2
3

Ft forta de tractiune limitata de conditia de aderenta


Ftk forta de tractiune la regim nominal

TREPTELE CUTIEI DE VITEZE


1
2
3
4
5
6
7
56490.34 42771.27 32383.97 24519.30 18564.62 14056.07 10642.46
53520.00 39800.93 29413.63 21548.96 15594.28 11085.73 7672.12
1.44
1.07
0.79
0.58
0.42
0.30
0.21
-0.04
-0.10
-0.37
0.36
0.13
0.08
0.05
0.75
0.99
1.31
1.73
2.28
3.01
3.98
183.23472 183.23472 183.23472 183.23472 183.23472 183.23472 183.23472
69325.193 52489.092 39741.754 30090.195 22782.583 17249.676 13060.473
66354.854 49518.752 36771.414 27119.855 19812.244 14279.336 10090.134
1.787132 1.3336861 0.9903627
0.65
0.5336022 0.3845847 0.2717571
-0.03
-0.05
-0.12
1.00
0.25
0.11
0.07
0.4233939 0.5591993 0.7385649 0.9754628 1.2883467 1.7015894 2.2473815
220.00759 220.00759 220.00759 220.00759 220.00759 220.00759 220.00759
Momentul efectif al motorului corespunzator fortei de tractiune la o anumita treapta de
viteza
n=
nr treapta cutie de viteza

M en

30

Vti Vt Vt

v ti
Fmn
n n tr

Fmn Ftn f G
Fmn
Ftn
Vti

0.246 t
1 3.06 3t
Ft

m G

forta motoare
t
forta de tractiune
viteza reala de deplasare a tractorului
patinarea in cazul tractoarelor pe roti
forta de tractiune specifica corespunzatoare patinarii
Ft[KN]
0.000
5.000
10.000
15.000
16.500
17.500

t
0.00
0.13
0.27
0.40
0.44
0.47

0.00
0.03
0.07
0.12
0.15
0.17

18.500
19.500
20.500
21.500
22.500
23.500
24.134

0.50
0.53
0.55
0.58
0.61
0.63
0.65

0.20
0.23
0.28
0.35
0.47
0.69
1.00

Puterea de tractiune corespunzatoare fortei de tractiune

Fti V i
Pti
[ KW ]
3.6
IN CAZUL TREPTELOR NEADERENTE

Vt[Km/h]
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

Vt[Km/h]

V[Km/h]
2.7
2.6098822
2.509737
2.3638419
2.2964642
2.2393564
2.1674908
2.0734154
1.9438217
1.752357
1.4384094
0.8245364
0

TREAPTA 1
Pt[Kw]
0
3.6248364
6.9714916
9.8493412
10.525461
10.88576
11.138494
11.231
11.068985
10.465466
8.9900589
5.3823905
0

V[Km/h]

TREAPTA 2
Pt[Kw]

C[Kg/h]

ct[g/KWh]
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!

C[Kg/h]

ct[g/KWh]

3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57
3.57

Vt[Km/h]
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71

3.5660366
3.4470132
3.3147459
3.1220543
3.0330649
2.9576395
2.8627228
2.7384723
2.5673108
2.3144331
1.8997854
1.08901
0

0
4.7875183
9.2076274
13.00856
13.901548
14.377414
14.711214
14.833391
14.619409
13.822309
11.873659
7.1088154
0

V[Km/h]
4.7098581
4.5526574
4.3779648
4.1234666
4.0059335
3.9063151
3.7809534
3.616849
3.3907868
3.0567974
2.5091497
1.4383146
0

TREAPTA 3
Pt[Kw]
0
6.3231353
12.161013
17.181111
18.360529
18.989032
19.429899
19.591265
19.308647
18.255873
15.682186
9.3889984
0

#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!

C[Kg/h]

ct[g/KWh]
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!

IN CAZUL TREPTELOR ADERENTE

Treapta 4
Ft[KN]
Vt
Vi
Pt[KW]
C[Kg/h]
ct[g/kwh]

Ft=0
0

#DIV/0!

Treapta 5

Ft=0

Mn
21.5489626656
6.22
4.0101486289
24.0040397467

Mn

Ft[KN]
Vt
Vi
Pt[KW]
C[Kg/h]
ct[g/kwh]
Treapta 6
Ft[KN]
Vt
Vi
Pt[KW]
C[Kg/h]
ct[g/kwh]

Treapta 7
Ft[KN]
Vt
Vi
Pt[KW]
C[Kg/h]
ct[g/kwh]
Treapta 8
Ft[KN]
Vt
Vi
Pt[KW]
C[Kg/h]
ct[g/kwh]
Treapta 9
Ft[KN]
Vt
Vi
Pt[KW]
C[Kg/h]
ct[g/kwh]

15.5942810368
8.22
7.1181135384
30.833850825

#DIV/0!
Ft=0
0

Mn
11.0857349232
10.85
9.98343797
30.742707488

#DIV/0!

Ft=0
0

Mn
7.6721203379
14.33
13.5829272443
28.9471812108

#DIV/0!
Ft=0
0

Mn
5.0875256054
18.93
18.2854812643
25.841070594

#DIV/0!
Ft=0
0

0
#DIV/0!

Mn
3.1306175348
25.00
24.4804989762
21.2886331546

ORULUI

Gama
II

III

x
x
x
x
x
x

principala de lucru

din tabel
apta a 5- a

a de lucru

2568

are a tractorului

Kg

epte

.A.C inj directa

Ce[Kg/h]
5.82
6.75
7.60
8.39
9.14
9.85
10.52
11.11
3.33

puterea motorului
tre aderenta

treapta cutie de viteza

Vt

.246 t
3.06 3t
Ft
m G

Moment
nominal

Moment
nominal
Moment maxim

9
6100.96
Fmk[N]
3130.62
Ftk[N]
0.08
t
0.02

6.94
Vt[m/s]
183.23472 Mn[Nm]
7487.1209 Fmk[N]
4516.7816 Ftk[N]
0.1216503
t
0.03

3.9203141 Vt[m/s]
220.00759 Mmax

Moment maxim

8
8057.86
5087.53
0.14
0.03
5.26
183.23472
9888.647
6918.3078
0.1863304
0.05
2.9682388
220.00759
mita treapta de

Fmk[N]
Ftk[N]
t

Vt[m/s]
Mn[Nm]
Fmk[N]
Ftk[N]
t

Vt[m/s]
Mmax

Mmax
27.1198553291
3.511666103
0
0

Mmax

19.8122439831
4.6380480764
3.5002485163
19.2632715574

Mmax
14.279336468
6.1257219019
5.4240477261
21.5143895834

Mmax
10.0901337148
8.0905734916
7.5143101735
21.0612206735

Mmax
6.9183077517
10.6856596612
10.1859661699
19.57490242

Mmax
7.4871208514
14.1131308569
13.6884422834
18.4686171232

1
56490.340555
53520.00131
1.4414515486
-0.043430137
0.75
183.23472017
69325.193068
66354.853823
1.7871319967
-0.02669967
0.4233939257
217.62

2
42771.27
39800.93
1.071957
-0.095225
0.99
183.2347
52489.09
49518.75
1.333686
-0.052418
0.559199
217.62

3
32383.97
29413.63
0.792196
-0.373824
1.31
183.2347
39741.75
36771.41
0.990363
-0.12352
0.738565
217.62

4
24519.3
21548.96
0.580377
0.35534
1.73
183.2347
30090.19
27119.86
0.730418
-0.933724
0.975463
217.62

5
18564.62
15594.28
0.42
0.133611
2.28
183.2347
22782.58
19812.24
0.533602
0.245319
1.288347
217.62

6
14056.07
11085.73
0.298572
0.079961
3.01
183.2347
17249.68
14279.34
0.384585
0.114546
1.701589
217.62

7
10642.46
7672.12
0.206633
0.052242
3.98
183.2347
13060.47
10090.13
0.271757
0.071227
2.247382
217.62

8
8057.865
5087.526
0.137022
0.033975
5.26
183.2347
9888.647
6918.308
0.18633
0.046763
2.968239
217.62

9
6100.957
3130.618
0.084317
0.02078
6.94
183.2347
7487.121
4516.782
0.12165
0.030092
3.920314
217.62