LICEUL TEORETIC ´Stefan Voda´ , REPUBLICA MOLDOVA, 2010

REFERAT LA OBIECTUL ³NOI SI LEGEA´

LA TEMA:

PEDEAPSA PENAL

MOTTO:´Orice tip de pedeaps , prev zut de Codul Penal, este un beneficiu pentru societate´.

A EFECTUAT: Nadia Pinzari A VERIFICAT: Misail Nina.

1.Noti

de Pedeapsa Penala

Pedeapsa constit e o sancti ne de drept penal ce consta intr-o masura de constringere, aplicata de instanta judecatoreasca fata de persoanele vinovate de savirsirea unei fapte socialmente periculoase, prevazuta de legea penala si calificata respective ca infractiune.
Pedeapsa este principalul mijloc de realizare prin constringere a ordinii de drept penal. Daca a fost incalcata ordinea legala(de drept) si este exclusa o alta modalitate de a o restabili, ramine doar ca organele de drept ale statului sa intevina imediat si sa aplice pedeapsa, dupa care va urma executarea ei. Numai astfel poate avea loc reincadrarea in societate a infractorilor, transformarea constiintei lor inapoiate. Incadrata intr-un ansamblu de mijloace menite sa apere ordinea de drept, pedeapsa, in calitate de o ultima masura, devine indispensabila de fiecare data, cind ordinea de drept este grav incalcata. In acest caz, pedeapsa trebuie sa contribuie la asigurarea apararii sociale, la curmarea activitatii infractionale si sa-i creeze infractorului asemenea imposibilitati ca el sa nu mai comita noi infractiuni.

2.Scopurile pedepsei
Pedeapsa are drept scop: 1)prevenirea savirsirii de noi infractiuni atit din partea condamnatului, cit si din partea altor pesoane;
2)corectarea si reeducarea condamnatilor in spiritul atitudinii cinstite fata de munca, al respectarii stricte a legilor. Constringerea este esenta sau ³natura´ pedepsei, preventia speciala si generala scopurile de baza ale ei, iar corectarea si reeducarea- metodele, caile de realizare a scopurilor pedepsei. Educarea unui cetatean constient al societatii nu este o functie proprie dreptului penal, ci aceasta apare ca un mijloc de prevenire a infractiunii.

3.Categoriile de pedepse
Art. 21 C.P. al Republicii Moldova prevede urmatoarele categorii de pedepse

PRINCIPALE
p Privatiunea de libertate.
Munca corectionala fara privatiune de libertate .

C MPLEMENTARE
p Retragerea gradului militar sau special.

p Privatiunea de dreptul de a ocupa
anumite functii sau de a exercita o anumita activitate.

p Confiscare averii.

p p p p p

Amenda. Destituirea din functie. Mustrarea publica. Repartizarea intr-un batalion disciplinar. Trimiterea la un preventoriu de educatie prin munca.

p Decaderea din drepturi parintesti.

p Ridicarea contraechivalenta a mijlocului
de transport.

p Confiscare averii.

EXCEPTIONALE
p Pedeapsa capitala ( cu moartea ).

4.Reflectii

asupra Mottou-lui:

³Orice tip de pedeapsa prevazuta de Codul Penal este un beneficiu pentru societate´
Cresterea numarului de infractiuni si a nivelului de criminalitate, cu care se confrunta in ultimii zece ani majoritatea tarilor din lume, a determinat comunitatea international sa reflecteze in modul cel mai serios asupra probabilitatilor de a reactiona la acest fenomen si asupra modaliatilor de tratare a infractorilor. Cu alte cuvinte, criminalitatea a devenit un fenomen social cu caracter de masa si, ca urmare, o mare parte din populatie vine in contact cu sistemul justitiei penale. In sensul aplanarii evolutiiei acestui proces, legea penala prevede o serie de pedepse penale, integrate intr-un sistem de pedepse, scopul carora (mentionat mai sus ) este, in fond, prevenirea infractiunilor ulterioare, in cadrul societatii. Referitor la mottoul mentionat mai sus, tind sa-mi expun parerea ca exista argumente atit in favoarea, cit si in defavoarea asertiunii propuse.

AR
y

MENTELE ³PRO´:
Prin privatiunea de libertate (art.27 C.P.) infractorul este izolat de societatea,careia ii poate aduce prejudicii in continuare. Plasat intr-un teritoriu specializat pe un termen stabilit de instanta de judecata, infractorul isi va ispasi vina,concomitent urmind calea corectarii si a reeducarii constiintei. Beneficiul societatii consta in micsorarea pericolului de infractiuni pe perioada privatiunii de libertate a condamnatului. Prin pedeapsa de munca corectionala, fara privatiune de libertate (art.27 C.P.), isi ispasesc vina infractorii cu un pericol redus pentru societate, prin indeplinirea unor functii, fie la locul lui de munca,fie in alt loc, doar in favoarea comunitatii si a statului. Astfel,rascumpararea prin munca a infractiunii devine o lectie importanta dar folositoare pentru societate, care realizeaza ca pentru orice fapta savirsita ilegal se plateste si prin munca,cu retinerea tuturor veniturilor. Cu atit mai mult,munca este un element benefic societatii, ce permite recuperarea prejudiciului provocat prin comiterea infractiunii. Prin privarea de dreptul de a ocupa anumite functii (art.28 C.P.) sau prin destituirea din functie (art.30 C.P.),in baza unor incalcari necuviincioase a acesteia, in cadrul societatii se perfectioneaza sistemul de functionare a tuturor sferelor de activitate, care influenteaza direct economia si nivelul de trai al societatii. Paralel,se elibereaza locuri de munca cadrelor noi si specializate in domeniu.

y

y

y

y

y

Comform legii, este inadmisibil inlocuirea privatiunii de libertate cu amenda,ceea ce sporeste securitatea societatii in sensul ca infractorii periculosi,indiferent de situatia lor materiala,nu-si pot amina pedeapsa platind amenda. In scopul asigurarii caracterului personal al pedepsei confiscarii averii (art.33 C.P.) si, mai ales, pentru a preveni consecintele sociale negative pe care o atare pedeapsa le-ar putea produce, legea prevede ca anumite bunuri ale condamnatului sint exceptate de la confiscare. Se are in vedere obiectele absolute necesare condamnatului si persoanelor pe care le intretine. Beneficiile de care se bucura societatea de pe urma executiei oricarui tip de pedeapsa pervazuta de C.P. sunt diverse, in conformitate cu diferite criterii luate in consideratie de instanta vis-a-vis de pedeapsa infractorului. In fond, pedepsele infractorilor urmeaza asigurarea securitatii in societate, protejarea victimelor si respectarea drepturilor acestora,precum si promovarea in societate a ideii de respectare a legii.

AR
y

MENTELE ³CONTRA´:
Pedepsele privative de libertate au o serie de efecte negative, cum ar fi: influenta distructiva a mediului de detentie asupra personalitatii individului, intreruperea legaturilor si relatiilor sale sociale positive, pozitia de inferioritate in care este plasat individual dupa eliberare din detentie etc. Pedeapsa penala amenda (art.29 c.P.),care consta intr-o suma de bani pe care condamnatul este obligat sa o plateasca in contul statului, precum si confiscarea averii aduc daune societatii de ordin material si financiar. Aceasta dauna se rasfringe asupra persoanelor intretinute de catre condamnat,in caz ca exista, cum ar fi sotie,copii,parinti etc. Daune de ordin moral asupra personalitatii vinovatului pot fi cauzate de asa pedepse: mustrarea publica (art.31 C.P.), munca corectionala fara privatiune de libertate, retrogradarea in functie (art.34 C.P.),comform careia autorului i se poate retrage ordinele,medaliile si titlurile onorifice sau poate suporta degradare militara. Prin aplicarea acestor forme de pedepse se exercita o influenta preponderent negativa asupra psihicului condamnatului, afectindui-se pozitia sociala. Amintind de victimele infractiunilor, o buna parte din acestea nu-si pot compensa prin sentinta prejudiciile suportate. Astfel,pedeaspa aplicata infractorului nu beneficiaza cu nimic leziunile corporale,pierderile materiale mari sau cele umane suportate de victime. Masura exceptionala- pedeapsa cu moartea (art.22 C.P.),desi se prevede pentru infractiuni contra statului, pentru omor premeditat, pentru viol cu urmari extreme de grave etc., are un caracter nebenific societatii prin faptul ca reprezinta un o incalacare directa a dreptului la viata a oricarie finite umane,prevazut in Art.3 de Declaratia Universala a Drepturilor Omului. In plus,erorile comise la pronuntarea verdictului sunt ireparabile si pot fi citate numeroase exemple cind au fost executate persoane nevinovate, uneori chiar in urma celor mai riguroase procese judiciare.

y

y

y

y

CONCLUZIE: Pedeapsa, sub orice forma prevazuta de Codul
Penal,inclusiv al Republicii Moldova, urmeaza sa instaureze o stare de siguranta si securitate in societatea bintuita de infractiuni,paralel, mizindu-se pe evolutia vietii sociale,politice,economice,individuale etc. in directia valorilor morale umane si a valorilor drepturilor omului. Gradul de complicitate a infractiunilor difera de la caz la caz, precum si caracteristica pedepsei cuvenite. Din cauza acestor variatii si diversitati de incalcari penale deducem atit beneficii, cit si situatii malefice ce se rasfring asupra societatii statului.Este important ca infractorii sa fie pedepsiti in modul corespunzator pentru infractiunea comisa.Trebuie sa fie aplicate acele pedepse care ne permit sa reducem recidiva,adica care abordeaza problemele ce fac persoana sa comita infractiuni.De aceea subliniez ca amenintarea cu pedeapsa prevazuta de lege nu ar fi eficienta ,daca ea,pedeapsa,n-ar fi aplicata in mod efectiv fata de infractori. In acest sens mentionez importanta rolului instantei de judecata si competenta altor organe de afaceri interne.Insa raspunderea esentiala in directia eficacitatii sistemului de pedepse penale o poarta societatea insasi,pentru ca societatea a creat coruptia,a tolerat ideea de abuz de drepturi si de incalcare a ordinii legale sau a principiilor morale,si tot societatea manifesta indiferenta fata de diverse momente ce genereaza infractiunea. Practica si realitatea demonstreaza ca nu doar infractiunile aduc daune societatii, dar si mai toate tipurile de pedepse.