Sunteți pe pagina 1din 12

L04 TA

As.dr.ing. Dobre Alexandru

AMBREIAJUL AUTOREGLABIL ȘI VOLANTUL CU MASĂ DUBLĂ

1. AMBREIAJUL AUTOREGLABIL S.A.C. (SELF ADJUSTING CLUTCH)

Ambreiajul autoreglabil permite reglarea uzurii cu forța de apăsare a pedalei. Acesta asigură debreieri cu forţe la pedală justificabile chiar şi la motoarele cu motorizare înaltă, fără a fi necesare sisteme servo foarte complexe şi foarte scumpe. În ultimii ani, ambreiajele autoreglabile au devenit echipamente standard pentru autovehiculele care sunt echipate cu motoare cu cuplu mare sau care necesită rezervă sporită la uzure.

Avantajele ambreiajului autoreglabil:

menține forța de acționare constantă pe parcursul duratei de funcționare a ambreiajului;

confort îmbunătățit al condusului pe întreaga perioadă de funcționare a ambreiajului;

rezervă sporită pentru uzură și, în consecință, o viață mai lungă a ambreiajului datorită reglării automate a uzurii;

cursă la pedală mai scurtă;

cursa rulmentului de presiune este limitată de opritorul arcului diafragmă;

se poate reduce diametrul ambrejajului;

cursă mai scurtă a rulmentului de presiune pe întreaga durată de funcționare a ambreiajului. Deoarece ambreiajele sunt supuse unei uzuri normale continue, LUK, primul producător de ambreiaje din lume, a investit enorm în dezvoltarea unei soluții de control a uzurii, care a fost lansată cu succes în producţia de masă încă din anul 1995. Tehnologia SAC (Self Adjusting Clutch), s-a afirmat de atunci într-o largă varietate de autovehicule, îndeosebi la modelele cu motoare mari, unde ambreiajul poate fi acţionat mult mai confortabil în cazul în care se folosește un ambreiaj de tip SAC. Tehnologia SAC foloseşte un senzor de forță (arc lamelar) pentru a-şi activa funcția de control al uzurii, prin rotirea unui inel înclinat. Acest mecanism de reglare (control) al uzurii reduce forțele necesare de acţionare a ambreiajului, sporind totodată durata de viață a acestuia. Ambreiajul autoreglabil în comparație cu cel convențional, conține suplimentar un arc diafragmă senzor și un inel de reglare sub formă de rampă.

1

L04 TA

As.dr.ing. Dobre Alexandru

Convențional

arcuri de presiune inel de reglare inele din sârmă carcasa senzorul de forță arcul diafragmă
arcuri de presiune
inel de
reglare
inele din sârmă
carcasa
senzorul de forță
arcul diafragmă
opritor

SAC

Fig. 1 Componentele ambreiajului autoreglabil

Senzorul de forță detecteză creșterea forței de apăsare a pedalei de ambreiaj cauzată de creșterea uzurii garnituriilor de fricțiune. Spre deosebire de un ambreiaj convențional, (la care arcul diafragmă este fixat de carcasă) arcul diafragmă este prins de senzorul de forță (arc disc). Atât timp cât forța de apăsare este mai mică decât forța arcului senzor punctul de pivotare al arcului diaframă rămâne staționar. Atunci când uzura se accentuează, crește forța de apăsare, iar forța din arcul senzor este învinsă și punctul de pivotare se deplasează către volant. Când arcul senzor se deformează, se dezvoltă un spațiu între punctul de pivotare și carcasa ambreiajului, care poate fi compensat prin introducerea unei componente în formă de pană (inel de reglare).

2

L04 TA

As.dr.ing. Dobre Alexandru

L04 – TA As.dr.ing. Dobre Alexandru Fig. 2 Ambreiajul autoreglabil monodisc 1 – carcasa ambreiajului, 2
L04 – TA As.dr.ing. Dobre Alexandru Fig. 2 Ambreiajul autoreglabil monodisc 1 – carcasa ambreiajului, 2

Fig. 2 Ambreiajul autoreglabil monodisc 1 carcasa ambreiajului, 2 inel de reglare, 3 arc de presiune, 4 – arcul diafragmă, 5 – senzor arc diafragmă, 6, 7 – nituri, 8 – bridă elastică, 9 – placa de presiune, 10 opritor, 11 butucul discului

Un ambreiaj cu compensarea automată a uzurii cu astfel de compensator este produs de LuK și se numește SAC. Comparativ cu un ambreiaj clasic arcul diafragmă al SAC nu este prins direct

3

L04 TA

As.dr.ing. Dobre Alexandru

de carcasă (prin nituire sau cleme). El este menținut în contact cu aceasta printr-o forță axială determinată de un senzor de forță (un arc lamelar). Din cauza forțelor centrifuge inelele de reglare, cele care asigură reglarea efectivă sunt poziționate în direcție circumferențială. Inelul de reglare se deplasează pe niște rampe opuse în carcasă. Inelul de reglare din oțel este preîncărcat cu arcuri de presiune în direcție circumferențială cu care forțează inelul să închidă spațiul dintre arcul diafragmă și carcasă atunci când arcul senzorului se deformează.

și carcasă atunci când arcul senzorului se deformează. Fig. 2 Ambreiaj autoreglabil bidisc Inelul de ajustare

Fig. 2 Ambreiaj autoreglabil bidisc

Inelul de ajustare formează pe de o parte punctul de sprijin pentru arcul lamelar şi, pe de altă parte el se sprijină de carcasa ambreiajului pe nişte rampe tangenţiale. În direcţie circumferențiară, inelul de ajustare este torsionat prin 2-3 arcuri elicoidale. Arcul-disc senzor serveşte ca senzor mecanic pentru detectarea uzurii şi se auto-ajustează în aşa fel încât în cazul unei creşteri a forţelor de acţionare, condiţionate de uzură, arcul-disc să se deplaseze la acţionare înspre direcţia motorului.

4

L04 TA

As.dr.ing. Dobre Alexandru

Astfel, inelul de ajustare este descărcat de forţa axială şi se poate roti relativ faţă de carcasa ambreiajului. Prin acest proces, arcul-disc se translatează corespunzător uzurii discului de ambreiaj, iar punctul de lucru al ambreiajului rămâne constant.

iar punctul de lucru al ambreiajului rămâne constant. Fig. 3 Caracteristica arcului diafragmă pentru diferite
iar punctul de lucru al ambreiajului rămâne constant. Fig. 3 Caracteristica arcului diafragmă pentru diferite

Fig. 3 Caracteristica arcului diafragmă pentru diferite tipuri de ambreiaje autoreglabile

Prin compensarea uzurii discului, a devenit posibilă şi prelungirea duratei de viaţă a ambreiajului de aproximativ 1,5 ori, fără o modificare semnificativă a forţelor de pedală pe timpul duratei de viaţă. La ambreiaje, forţa de acţionare este principial proporţională cu forţa de presiune asupra discului, respectiv cu momentul de torsiune transmisibil. Momentele de torsiune mai înalte ale motoarelor necesită o forţă de acţionare corespunzătoare. În cazul ambreiajelor convenţionale, forţa de presiune asupra discului este de 4 ori mai mare decât forţa maximă de acţionare a pedalei şi aceasta se majorează cu până la 40 % datorită uzurii discului pe durata de viaţă.

Ambreiaj Ambreiaj convențional SAC
Ambreiaj
Ambreiaj
convențional
SAC

Fig. 3 Caracteristica arcului diafragmă pentru un ambreiaj autoreglabil redată comparativ cu cea a unuia clasic

5

L04 TA

As.dr.ing. Dobre Alexandru

2. VOLANTUL CU MASĂ DUBLĂ – D.M.F. (DUAL MASS FLYWHEEL)

Volantul simplu

Volantul este un acumulator mecanic de energie cinetică reprezentat de un disc cu masă și inerție foarte mare, care are principala sa sarcină să uniformizeze mișcarea de rotație a arborelui cotit.

În ceea ce privește motivele pentru care este necesară uniformizarea mișcării de rotație, trebuie avute în vedere cel puțin două aspecte. În primul rând, lucrul mecanic generat de piston nu este unul continuu, dat fiind faptul că forța de apăsare acționează asupra arborelui cotit doar pe cursa de destindere a pistonului. De asemenea, al doilea aspect important este acela că mecanismul biela-manivelă are o mișcare alternativă, cu viteză variabilă, ceea ce face ca mișcarea arborelui cotit să nu fie una complet uniformă. Uniformizarea mișcării de rotație a arborelui cotit, respectiv transformarea ei într-o mișcare continuă, are loc datorită faptului că volantul dispune de o masă foarte mare și o inerție pe măsură. Volantul acționează astfel ca un acumulator de energie cinetică, înmagazinând energie mecanică pe cursa de destindere a fiecărui piston. Volantul mai are și rolul de a transmite cuplul motor cutiei de viteze, prin intermediul ambreiajului. De asemenea, o altă funcție pe care o îndeplinește este aceea că, prin intermediul coroanei dințate și cu ajutorul demarorului (cu ajutorul bendixului), ajută la pornirea motorului.

demaro rului (cu ajutorul bendixului) , ajută la pornirea motorului. A – cu masă dublă Fig.

A – cu masă dublă Fig. 1 Volanți

6

demaro rului (cu ajutorul bendixului) , ajută la pornirea motorului. A – cu masă dublă Fig.

b - simplu

L04 TA

As.dr.ing. Dobre Alexandru

Evoluția continuă a motoarelor, în special în ceea ce privește creșterea performanțelor dinamice, are însă și efecte nedorite. Astfel, o consecința imediată a creșterii cuplului motor o constituie intensificarea vibrațiilor din grupul moto-propulsor. Aceste efecte negative pot fi însă atenuate utilizând un volant cu masă dublă. LuK și SACHS au fost primii producători de ambreiaje din Europa care au reușit sa dezvolte și să furnizeze un ambreiaj cu volant cu masă dublă. Masa volantului convențional a fost divizată.

Volantul cu masă dublă

Rolul primar al volantului cu masă dublă este de a decupla motorul de transmisie, din punctul de vedere al vibrațiilor transmise. Acest lucru se poate realiza prin divizarea masei volantului simplu în două componente, conectate între ele prin intermediul unui sistem de amortizare. Masa volantului este separată într-o parte primară, conectată cu motorul, pe care se află coroana dințată și o parte secundară care conține un element de amortizare a oscilațiilor torsionale. Astfel, pe cursa de destindere a unui piston cuplul transmis prin intermediul volantului este filtrat de elementul de amortizare (arc elicoidal). Pe cursa de comprimare a pistonului masa secundară cedează energia înmagazinată transmisiei. Cu toate că un volant cu masa dublă este mult mai complex și mai scump decât un volant simplu, utilizarea acestuia este necesară datorită avantajelor evidente în ceea ce privește amortizarea vibrațiilor torsionale. Pentru a izola cât mai efficient vibrațiile motorului, momentul de inerție al transmisiei trebuie majorat în stare cuplată, fără însă a crește inerția elementelor de cuplat. Astfel vibrațiile torsionale ale motorului sunt atenuate și se obține confortul dorit. În plus, solicitarea transmisiei se reduce. Efectul secundar este că transmisia se poate cupla mai ușor din cauza masei reduse care trebuie sincronizată, iar uzura sincronizatoarelor se reduce și ea.

Transmisie
Transmisie

Transmisie

Fig. 2 Principiul de funcționare al DMF

7

L04 TA

As.dr.ing. Dobre Alexandru

L04 – TA As.dr.ing. Dobre Alexandru Fig. 3 Volantul cu masă dublă + ambreiaj 1. Masa
L04 – TA As.dr.ing. Dobre Alexandru Fig. 3 Volantul cu masă dublă + ambreiaj 1. Masa

Fig. 3 Volantul cu masă dublă + ambreiaj

1. Masa primară a volantului şi carcasa ambreiajului; 2. Masa secundară a volantului cu suprafaţa de frecare; 3. Capac al masei primare; 4. Arc elicoidal; 5,10. Garnitură elastică; 6. Ghidul arcului elicoidal; 7. Inelul şi flanşa carcasei; 8,13,26. Ferestre de ventilare; 9. Coroana de pornire; 11. Placa suport; 12. Greutăţi de echilibrare; 14. Rulment cu bile; 15. Şurub de prindere pe arborele cotit; 16,19,27,35. Arcuri diafragmă; 17. Placa de frecare; 18. Placa de reţinere; 20. Ştift de centrare; 21. Ştift elastic; 22. Cavitate cu unsoare; 23. Sudură cu laser; 24, 32. Ferestre pentru montare / demontare; 25. Disc de presiune al ambreiajului; 28. Inele de reazem; 29. Bolţ; 30. Arcuri lamelare; 31, 36, 38, 40, 43. Nituri; 33. Butuc; 37. Segment al discului condus; 39. Garnituri de frecare; 42. Inel (masă) de inerţie.

8

L04 TA

As.dr.ing. Dobre Alexandru

L04 – TA As.dr.ing. Dobre Alexandru Fig. 4 Tipuri de discuri de ambreiaj Cu elemente elastice

Fig. 4 Tipuri de discuri de ambreiaj

Cu elemente elastice Fără elemente elastice
Cu elemente elastice
Fără elemente elastice

Fig. 5 Influența elementelor elastice asupra amortizării vibrațiilor torsionale

elastice asupra amortizării vibrațiilor torsionale Fig. 6 Variația accelerației unghiulare în funcție de

Fig. 6 Variația accelerației unghiulare în funcție de turație

9

L04 TA

As.dr.ing. Dobre Alexandru

L04 – TA As.dr.ing. Dobre Alexandru a – volant simplu b – DMF Fig. 7. Rolul

a volant simplu

L04 – TA As.dr.ing. Dobre Alexandru a – volant simplu b – DMF Fig. 7. Rolul

b DMF

Fig. 7. Rolul volantului simplu, respectiv cu masă dublă

10

L04 TA

Volantul cu masă dublă cu pendul centrifugal

As.dr.ing. Dobre Alexandru

Masele pendulare sunt montate în flanșa de antrenare a volantului cu masă dublă, care este ulterior atașată la masa secundară. Acest lucru dă volantului o inerție suplimentară, care este variabilă cu turația motorului și care la rândul său reglează cantitatea de absorbție a vibrațiilor, reducând astfel cantitatea de vibrații. Absorbția eficientă a nivelului de vibrații selectat, se realizează prin reglarea corespunzătoare a maselor pendulare. Vibrațiile de bază sunt absorbite de DMF folosind un sistem de arc amortizor, în timp ce vibrațiile reziduale sunt amortizate de masele pendulare centrifugale. Masele pendulare centrifugale nu necesită un spațiu suplimentar, ele fiind atașate ușor oricărui DMF deja instalat. O masă de doar 1 kg reduce vibrațiile cu până la 60%.

O masă de doar 1 kg reduce vibrațiile cu până la 60%. Fig. 8 Volantul cu

Fig. 8 Volantul cu masă dublă cu pendul centrifugal

60%. Fig. 8 Volantul cu masă dublă cu pendul centrifugal Fig. 9 Variația fluctuației turației în

Fig. 9 Variația fluctuației turației în funcție de turația motorului pentru DMF cu pendul centrifugal

11

L04 TA

Volantul cu masă dublă cu roți planetare

As.dr.ing. Dobre Alexandru

L04 – TA Volantul cu masă dublă cu roți planetare As.dr.ing. Dobre Alexandru 12
L04 – TA Volantul cu masă dublă cu roți planetare As.dr.ing. Dobre Alexandru 12

12