Sunteți pe pagina 1din 218

UNIVERSITATEA TEHNICA Gh.

Asachi IASI -Facultatea de Arhitectura


Curs Legislatie-an universitar An V
Dr. Arh. Mircea Grigorovschi
CURS 1
Viata in societate necesita renuntarea la o serie de libertate,Individul trebuie sa se conformeze in
comportament principiului ca interesele comunitatii primeaza asupra interesului personal.
Organizarea sociala se bazeaza pe echilibrul intre libertatile umane individuale jertfite si drepturile
capatate pe baza jertfirii acestor libertati.
NOTIUNEA DE DREPT
A : Totalitatea normelor(obligatorii) care reglementeza raporturile dintre oameni.
Normele sunt numeroase si de diverse tipuri, ele formeaza dreptul obiectiv.
Principii de baza ale dreptului obiectiv:
- dreptul reglementeaza numai faptele si ctivitatile oamenilor
- dreptul reglementeaza numai manifestarile externe ale oamenilor,actiunile nu si gandurile
acestora
- normele nu se aplica decat in caz de conflict
conflict-ciocnirea intereselor contradictorii
Orice aplicare a unei norme va face una din parti nemultumita si pe cealalta parte
multumita,deci invingator si invins.
Normele au capacitatea si strictetea de a spune da unei parti si nu celeilate parti.
Nu exista posibilitatea ca normele sa creeze ambiguitate si da si nu.
Normele nu pot avea mai multe sensuri ci doar sensul de clarificare.
B : Drept- inseamna: -posibilitatea cuiva de a face un anume lucru
-posibilitatea data de lege,norma
Posibilitatea unei personae de a face ceva(actiune) formeaza capitolul de:
Drept subiectiv -dreptul subiectiv- reprezinta sfera drepturilor personale ocrotie de lege
-interese protejate juridic
-sfera in care individual paote sa faca ce doreste,in
comditiile prevazute de norme si reglementari.
Ex:legea drepturilor de autor(in arhitectura si urbanism se fac precizari cu privire la acest
drept).
Legea dreptului de autor-apartine dreptului obiectiv
Aplicarea acestei legi - apartine dreptului subiectiv
Dreptul obiectiv cuprinde o serie de subcaetgorii:
a. Dreptul natural - este constituit din principiile de drept ce par rationale intr-o societate la un
moment dat
b. Dreptul pozitiv- este format din totalitatea normelor, regulilor existente la un moment dat.
Dreptul pozitiv este constituit din:
1. dreptul public constituit din totalitata reglementarilor care se aplica la:
- raporturile intre state
- raporturile intre stat si particulari
2. dreptul privat -constituit din totalitatea reglementarilor aplicate raporturilor dintre particulari
Urbanismul este o disciplina care functioneaza pe baza celor doua drepturi:
- public
- privat

Capitole ale dreptului public:


-dreptul constitutional-analizeaza prevederile constitutionale privind
raporturile publice
-dreptul administrative-totalitatea reglementarilor ce se aplica in cadrul
entitatilor administrative ,reglementeaza modul de functionare ale
organismelor statului si fixeaza reguli serviciilor publice.
Capitole ale dreptului privat:
- dreptul commercial- totalitatea reglementarilor ce actioneaza in sfera
comerciala
-dreptul civil- partea de drept care reglementeaza raporturile dintre
persoane,indivizi,in legatura cu viata lor particualra
- dreptul de proprietate- este partea din drept care se ocupa de punerea
in deplina posesiune a cetateanului asupra proprietatii sale .
Urbanismul si Amenajarea Teritoriului sunt discipline ce organizeaza modul de viata
construit al oamenilor.
Urbanism- termen inventat de inginerul spaniol ILDEFONSO CERDA 1810-1880
1856- a propus un plan de extindere a Barcelonei
1867-a aparut cartea: Teoria generala a Urbanismului si aplicarea
principiilor sale la reorganizarea si extinderea Barcelonei.
Termenul este inventat de CERDA provenind de la latinul urbum= plug
Roamnii pentru a construe un nou oras inhamau la plug boii sacri si
trageau o brazda care delimita orassul.Aceasta brazda purta denumirea de
URBS
Urbs- reprezinta teritoriul transformat din spatial natural in spatiu
construit si locuit.
-Definitia CERDA-data Urbanismului
Ansamblul de cunostinte,principii, doctrine si reguli care arata cum trebuie
sa fie ordonat,un grup de edificii in scopul de a se atinge obiectivele
ansamblului care constau in finalitatea ca ocupantii orasului sa poata trai
comod si sa-si aduca reciproc servicii contribuind astfel la bunastarea
comuna.
Definitie Serban Popescu Criveanu
Urbanismul este o disciplina care stabileste si face sa functioneze pe un anumit teritoriu si
pentru o anumita perioada de timp:
-miscarile functiunilor in interiorul constructiilor
-miscarea constructiilor
-raporturile intre spatiul construit si spatiul neconstruit
-miscarea constructiilor:-nasterea
-viata
- moartea constructiilor.
Amenajarea teritoriului: este o disciplina care stabileste si face sa functioneze pentru o
anumita perioada de timp si pe un anumit teritoriu delimitat
-miscarea functiilor in teritoriu
- raportul intre zonele construite si zonele neconstruite.
Aceste doua discipline trebuie sa organizeze patru mari grupe de interese:
-interesul de stat-actiunea statului

interesele colectivitatii actiunea colectivitatii locale


interesele persoanelor private- particulari: -actiunea beneficiarilor
interesele producatorilor de constructii: - actiunea constructorilor

Aceste tipuri de interese pot fi: -convergente


-devergente.
Medierea acesto interese o face elaboratorul: -planurilor de urbanism
-planurilor de Amenajarea Teritoriului
Intotdeauna exista conflicte pe care urbanismul si AT trebuie sa le elimine prin mediere si
bazandu-se pe lege.
Impartirea administrativ-teritoriala
Constitutia afirma:statul isneamna puterea publica asupra teritoriuluidelimitat de granitele
tarii.Acest teritoriu statal este impartit in unitati administrative teritoriale in concordanta
cu legea.
Tinta acestor teritorii este fixate prin Legea 2/1968Lega impartirii administrative teritoriale a Romaniei
care fixeaza:
-teritoriu,componenta acestuia
-subunitati de nivel teritorial
-limite, granite
-drumuri etc.
Teritoriul Romaniei este organizat sub aspect administrative in:
-judete
-orase in conditiile legii unele orase pot deveni municipii
-comune in conditiile legii unele pot deveni orase.
Trecerea de la un rang administrative la altul este legiferata prin Legea 351/2001 sectiunea
a patra Planului de Amenajarea Teritoriului National (PATN) reteaua de localitate
Reteaua de localitati in Romania : - localitati urbane
- localitati rurale.
Ierarhizarea localitatilor:
- rang 0 Capitala municipiu de importanta europeana
- rang I municipii de importanta nationala cu influenta potentiala la nivel European
- rang II municipii de importanta interjudeteana,judeteana
- rang III orase
- rang IV sate resedinta de comuna
- rang V :- sate componente ale comunelor
- sate apartinand municipiilor si oraselor
Trecerea localitatilor de la un rang la altul:
- prin lege
- la propunerea consiliilor locale
- prin referendum de consultare:- a populatiei
a institutiilor implicate
- cu respectarea principalelor indicatori minimali
Pentru zonele lipsite de orase pe o raza de 25-30 km autoritatile locale si guvernule vor
actiona penru:

modernizarea unor localitati rurale cu rol de servire in zona de influenta


declararea de noi orase

Realizarea si organizarea de noi commune conditii cumulative:


- prin lege
- la propunerea consiliului local
- referendum local
- pe baza documentatiei care atesta indeplinirea conditiilor minime
Zone metropolitane in vederea dezvoltarii echilibrate a teritoiului capitala si municipiile de
rangul I se pot asocia intr-un parteneriat voluntar in scopul infiintarii zonei metropolitane.
Zonele metropolitane nu au personalitate juridical.
Localitate forma de asezare stabila a populatiei alcatuind un nucleu de viata umana cu
structuri si marimi variabile, diferentiate in functie de:
specificul activitatilor de productie dominante ale locuitorilor
numarul de locuitori
caracterul fondului construit
gradul de dotare social-culturala
gradul de echipare tehnico-edilitara
Localitate urbana localitatea in care majoritatea resurselor de munca este ocupata cu
activitati neagricole cu un nivel diversificat de dotari si echipare exercitand o
influenta socio-economica constanta si semnificativa asupra zonei inconjuratoare.
Localitatea rurala(sat) localitatea in care:
a.majoritatea fortei de munca se afla concentrate in:
agricultura
silvicultura
pescuit
oferind un mod specific de viata locuitorilor sai si care prin politicile de
modernizare isi va pastra si in perpectiva caracterul rural
b.majoritatea fortei de munca se afla in alte domenii decat cele
agricole,silvice,piscicole,dar care ofera in present o dotare insuficienta necesara
in vederea declararii ei ca oras si care prin politicele de echipare si de
modernizare va putea evolua spre localitatile de tip urban.
Oras unitate administrative-teritoriala de baza alcatuita fie dintr-o singura localitate urbana fie din
mai multe localitati din care cel putin una urbana.
Caunitate administrativ-teritorialade baza si ca sistem social-economic si geografic orasul are doua
componente.
a.-componenta teritoriala
- intravilanul-care prezinta suprafata de teren ocupata sau destinata
constructiilor si amenajarilor:
- de locuit
- social culturale
- industriale
- de depozitare
- de circulatie
- de recreere
- de comert etc.

-extravilanul- care reprezinta restul teritoriului administrative al orasului.


b.-componenta demografica si socio-economica constand din:
- grupuri de populatie
- activitati:
-economice
-sociale
-politico-administrative
ce se desfasoara pe teritoriul localitatii.
Municipii-orasele care reprezinta o insemnatate deosebita in viata economica,socialpolitica,cultural-stiintifica a tarii sau care au conditii de dezvoltare iu aceste directii sunt
declarate municipii.
Comuna unitate administrative-teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala
- reunite prin comunitatea de interese si traditii
- alcatuita din unul sau mai multe sate in functie de conditiile:
-economice
-social-culturale
-geografice
-demografice
Satele de resedinta sunt satele in care isi au sediul autoritatile publice si administrativa ale
comunei.
Teritoriu administrativ:
Suprafata delimitata prin lege pentru:
-judete
-municipii
-orase
-comune
Teritoriul administrative este constituit din:
-suprafata agricola
-teren arabil
-pasuni si fanete
-vii
-livezi
-suprafata fondului forestier
-suprafata ocupata de constructii
-suprafata amenajarilor de infrastructura
-cai de comunicatii
-echipare energetica
-ape si balti
-suprafata aferenta intravilanului
-constructii
-amenajari
delimitate prin planuri urbanistice

Relatia intre formele de asezare umana si impartirea administrative-teritoriala.

Existenta legala
Forme de asezare umana

Statutul administrativ al
localitatilor

Megalopolis
Conurbatii

Limite administrativ
teritoriale

Judet: 41 judete
X
Municipiul Bucuresti

Localitate

Oras

Sat
13223

Municipiu resedinta
Mun.
de judet
Bucuresti Municipiu cca 90
Municipiu
Oras
Sase sectoare
Orase: peste 200
ale Mun. Bucuresti
Sat apartinator de oras sau municipiu
Sat resedinta de comuna 2800
Sat

Catun

Comune aprox. 2400

Catun

Structura puterii si raportul intre centralizare si descentralizare:


Statul reprezinta puterea publica asupra teritoriului statal
Statul este un concept, nu o realitate palpabila.
Statul este un camp de forte si este reprezentat rand pe rand de:
- personae
- institutii
Statul in sine presupune trei paliere, (idei fundamentale):
Statul: - este un patrimoniu format din bunurile aflate in uzul public
- inseamna un sistem de drepturi ale persoanelor
- inseamna un sistem de indatoriri ale persoanelor.
Cele trei paliere se combina dand campul de forta care este statul.
Conducerea statelor este impartita in trei tipuri de putere.
Monstesquier 1748:-scrie lucrarea Du Lesprit de loi si enunta pentru prima oara trinomul puterilor in
statul de drept:
- puterea legislative
-puterea executive
-puterea judecatoreasca
Aceste idei au fost preluate de: -Revolutia franceza
- declaratia drepturilor omului-SUA- Franklin
Romania: - stat unitar
- Republica parlamentara (semiprezidentiala)

Stat unitar: - este un stat in care puterea este concentrate intr-un singur pol.
Stat federal: - puterea e dezvoltata intre mai multi poli dar unul dintre ei este pol mai puternic.
Republica parlamentara: - puterea legislative e preponderate
- institutia presedintelui face parte din legislative.
Republica presidentiala ex: Franta presedintele face parte din executiv.
(republica parlamentara este aproape acelasi system cu monarhiile constitutionale unde institutia
monarhica face parte din legislativ).
Puterea legislativa: - parlament unica autoritate legiuitoare:
-senat
-camera deputatilor
Cand nu au aceleasi opiniicele doua camera ale parlamentului:
-comisii de mediere
-sedinte reunite
Puterea legislativa: -curtea constitutionala
-consiliul superior al magistraturii-numeste magistrati
- curtea suprema de justitie
- instantele judecatoresti
- procuratura, ministerul public
- avocatul poporului
Puterea executiva: inseamna de fapt administratia publica:
- administratia ppublica centrala de specialitate
- administratia publica locala
Administratia publica centrala:
- guvern numit de parlament
- prim-ministru
- ministri
- prefecti
- autoritatile administrative autonome
-Academia
-Banca Nationala aRomaniei
-Agentia Nationala Cadastru
-Serviciul Roman de Informatii
Administratia publica locala:
-consiliul judetean
- consiliul municipal
-consiliu orasenesc
-consiliu communal
Prefectul-numit de guvern si reprezinta executivul in judetul respectiv.
-coordoneaza serviciile deconcentrate ale statului in teritoriu si anume acele servicii
ce tin de ministere si functioneaza le nivelul judetelor:
-armata
-cultura
-sanatate

- verifica incadrarea in prevederile legale a tuturor actelor emise de autoritatile


locale si daca sunt ilegale le ataca in contenciosul administrativ.

LEGISLATIV

JUDECATORESC

EXECUTIV

Nivel statal

Judet

Local
Oras+ comuna

Descentralizarea este un process prin care se trece treptat o parte din atributele executive de la
nivelul central la nivelul local.
Descentralizare legislativa: la nivel de:
-judet
-local
Domeniile legislative descentralizate sunt legate de administrarea teritoriului
Descentralizare judecatoreasca: la nivel de:
- judet
-local
-amenzi ( ex.de tip amenajarea teritoriului)

Rolul planurilor de Amenajarea Teritoriului si Urbanism in amenajarea teritoriului tarii


Planul: - reprezinta o suma de dispozitii
- dispune,hotaraste ceva
- este o lege in actiune, el stabileste cum anume se actioneaza pe o anumita perioada de timp
si pe un teritoriu delimitat dupa unul sau mai multe criterii
- Planul odata adoptat trebuie pus in apicare prin actiuni si elemente (pasi mici), realizate de
toti factorii implicate Toti fara exceptie trebuie sa se subsumeze acestui plan
- Planurile de Amenajarea Teritoriului si Urbanism contin urmatoarelefeluri de dispozitii:
-Dispozitii reglementatoare
-Dispozitii directoare
Dispozitive directoare:- (ale unui plan de Urbanism si Amenajarea Teritoriului)

Sunt dispozitii obligatorii de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru teritorii


desemnate de plan si care se inscriu in acest plan
Dispozitii reglementatoare:
Sunt obligatorii pentru constructiile care exista sau se vor realize in teritoriu.

Toate tipurile de planuri indeplinesc trei roluri:


a coreleaza
- leaga diverse elemente
b - prevede
- stabileste pentru viitor
c coordoneaza - concerteaza pentru toti din domeniu
Plan de Amenajarea Teritoriului National-PATN
a coreleaza politica de Amenajarea Teritoriului tarii cu cei din exterior, din UE
b - prevede
- politica de Amenajarea Teritoriului rezultata prin programele interne
(care priveste intreaga tara)
c coordoneaza - politicile de Amenajarea Teritori a tuturor unitatilor administrative mai
mici(judete) din interiorul tarii

Plan de Amenajarea Teritoriului Judetean-PATJ


a coreleaza
- politicile la nivel judetean cu politica nationala
b prevede
- politica interna de AT a judetului rezultata din programul judetean
c coordoneaza - politica de AT a unitatilor componente:
- municipii
- orase
- comune
Plan de Amenajarea Teritoriului -PAT la nivel local:
-municipiu
-oras
-comuna
A coreleaza
- politica interna cu programul judetean
B prevede
- politica de Amenajarea Teritoriului a unitatii administrative
C coordoneaza - in interiorul teritoriului planurile:
- Plan Urbanistic General
- Plan Urbanistic Zonal
- Plan Urbanistic de Detaliu

Raportul dintre dispozitivele directoare si reglementatoare ale unui plan

TERITORIUL NATIONAL
PATN
PATZ
PATY
PATA
PUG
PUZ
PUD

dispozitive directoare

dispozitive reglementatoare

5% din teritoriu rational o reprezinta localitatile

UNIVERSITATEA TEHNICA Gh.Asachi IASI -Facultatea de Arhitectura


Curs Legislatie-an universitar An V
Dr. Arh. Mircea Grigorovschi
CURS 2
DEFINITII ale AMENAJARII TERITORIULUI
SCOPUL ACTIVITATII de AMENAJAREA TERITORIULUI
OBIECTIVE ale AMENAJARII TERITORIULUI
MOD DE EXERCITARE A ACTIVITATII DE AMENAJAREA TERITORIULUI
Carta de la Torremolenos 1983
AMENAJAREA TERITORIULUI este expresia spatiala a politicilor:
- economice
-sociale
-culturale
-ecologicea oricarei societati.
Legea 350 privind AT si U/2001 reactualizata
AMENAJAREA TERITORIULUI constituie un ansamblu de activitati - complexe
-de interes general
cu scopul: - organizarii fizice a spatiului (dezvoltare spatiala echilibrata)
-utilizarii eficiente a teritoriului
- asigurarii coeziunii teritoriale la nivel - regional
- national
- European
nelegerea conceptului de coeziune teritorialai componentele cheie ale acestuia
Politicile legate de asigurarea coeziunii teritoriale se concentreaz asupra utilizrii
durabile a particularitilor teritoriale specifice, care au potenialul de a reduce decalajele
i a crete competitivitatea. n context european, obiectivul coeziunii teritoriale este
recunoscut ca avnd rolul de a ntregi, sau de a consolida coeziunea economic i social.
Principalele componente ale politicii de coeziune teritorial sunt diferite, dar exist i
unele elemente comune. n toate rspunsurile primite la chestionarul lansat s-au reflectat,
ntr-un fel sau altul, respectul pentru diversitatea teritorial, dezvoltarea potenialului
teritorial i competitivitatea teritorial. A existat, de asemenea, i un consens cu privire la
importana accesibilitii (prin infrastructur i servicii publice) ca i a durabilitii. O
treime din Statele Membre consider ca fiind importante particularitile diferitelor
amplasamente. A fost, totodat, menionat identitatea teritorial, sentimentul de
apartenen la un anumit loc, ca element intangibil al potenialului teritorial.
Extras din: COMISIA COMUNITILOR EUROPENE,Bruxelles, 6.10.2008,COM (2008) 616 final
DOCUMENT DE LUCRU AL PERSONALULUI COMISIEI Anex la Carta Verde privind Coeziunea
teritorial,Transformarea diversitii teritoriale ntr-un element forte,{SEC (2008) 616 final}

Amenajarea Teritoriului este o activitate -ce genereaza armonizarea politicilor (activitatilor):


-economice
-sociale
-culturale
-ecologice
Pentru a crea un cadru de viata armonios comunitatilor umane.
Amenajarea Teritoriului- activitate de interes general cu caracter continuu care se desfasoara
la nivel teritorial :
- local
-regional
1

-national
-supranational
si este finantata din fonduri publice.
Responsabili cu activitatea de Amenajarea Teritoriului - institutii publice - centrale
- locale
Romania- institutii publice centrale - Parlament
- Guvern
- Minister responsabil cu activitati de Amenajarea Teritoriului
-institutii publice locale - consilii judetene
- consilii municipale
- consilii orasenesti
- consilii comunale
AMENAJAREA TERITORIULUI - activitate globala, multidisciplinara, de sinteza ce care
utilizeaza :
- teorii
- metode de analiza
- metodologii de cercetare
- metode de investigare specifice diverselor domenii - economie
- demografie
- sociologie
- ecologie
- geografie etc.
AmenajareaTeritoriului- disciplina cu caracter aplicativ
- fundamenteaza obiectiv decizia institutiilor responsabile de activitati de Amenajarea Teritoriului
- ofera conceptul de organizare si modelare a teritoriului
Amenajarea Teritoriului -caracter prospectiv - studiaza si defineste tendintele - economice
- sociale
- ecologice
- culturale
- demografice etc.
care influenteaza modelarea teritoriala
AmenajareaTeritoriului activitate bazata- pe informatii statistice - interpretate
- corelate
- analizate
de echipe pluridisciplinare.
Amenajarea Teritoriului este o activitate ciclica bazata pe - implementare
- monitorizare
- feed back
Amenajarea Teritoriului se ocupa de nivel teritorial superior politicilor urbane (nivel pe care il
integreaza si utilizeaza cu organizarea teritoriului).
Amenajarea Teritoriului activitate - continua
- obligatorie
- de perspectiva
Instrumente ale Amenajareii Teritoriului
-Planul de Amenajarea Teritoriului - expresie al unei strategii globale de organizare/modelare
a teritoriului
- are componente - sectoriale
- regionale
- mijloc grafic de reprezentare
- se bazeaza pe tehnici si metode specifice
2

In Romania Amenajarea Teritoriului

- ansamblu de semne conventionale ce compun un limbaj


- inspirata de modelul francez - statul joaca rol principal
- se ocupa de - distributia populatiei
- distributia activitatilor
-combinana - dezvoltarea economica cu - habitatul
- transporturile
- comunicatiile

In UNIUNEA EUROPEANAE sensul general acceptat:


Ansamblu de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura - organizarea rationala teritoriului
- protectia mediului
- atingerea obiectivelor economice
Si sociale
- toate aceste activitati in
conformitate cu dezvoltarea durabila
Scurt Istoric al Amenajarii Teritoriului in Romania
- reglementarile feudale de folosinta ale terenurilor
- colonizarile
- sec. XVIII Reglementari si legiuiri teritoriale
- Reglementarea "urbariala" in Transilvania - 1836
- Cadastrul lui Alexandru Ghica

Primele planuri de urbanism sec. XVIII - XIX


- Timisoara
- Giurgiu
- Braila
- Focsani
Orase noi - Turnu Magurele
- Oltenita
aparute in perioada Regulamentelor organice
Ion Ionescu de la Brad
- primele proiecte de organizare a teritoriului agricol
- primele monografii judetene ( Dorohoi, Mehedinti, Putna ) 1866-1869
- Maier si Aurelian - Sistematizarea Satelor
- 1864 Legea comunelor - planuri de aliniere
- regulamente de constructie
Primele structuri organizatorice - Comitetele permanente de aprobare a planurilor 1864
- Casa lucrarilor orasului Bucuresti 1894
- Societatea comunala de locuinte ieftine 1911
AmenajareaTeritoriului in perioada 1918-1944
-Reorganizarea administrativa dupa Marea Unire
-Legea de unificare administrativa 1925
-fonduri de avizare si indrumare pentru sistematizare urbana si teritoriala (Consiliul Tehnic
Superior) 1919
-organisme de specialitate - Institutul Urbanistic al Uniunii oraselor - Cincinat Sfintescu
- Florea Stanculescu
-primele publicatii - Monitorul Uniunii Oraselor din Romania
- revista Urbanismul
- dezvoltarea invatamantului superior in domeniu
- Scoala Romaneasca de Sociologie - Dimitrie Gusti
-Congresele internationale de Urbanism
1944 - 1950 - Schimbari structurale si refacere
4

1951 - 1960 - Studii regionale si de retea


1961 - 1975 - studii complexe
- legislatie
- prognoza
1976 - 1989 - instrument politic
dupa 1990 - Racordarea la practica europeana

"...iar daca urbanismul cata a trata intregul teritoriu al unui stat, in raport cu cladirile si populatia
tarei, pentru formarea si conformarea aglomeratiunilor din acel stat, atunci ia numele de
superurbanism (urbanism national, Reichsplannung, Raumordnung), insa scopul urmarit este o
avantajoasa repertitie, in anumite aglomeratiuni, a populatiei pe acel teritoriu, pentru o productie
maxima si un trai optim al populatiei..."
"Superurbanismul avand in vedere ca obiect studiul si pregatirea folosintei teritoriului in raport cu
distributia cu caracter permanent a populatiei unui stat, rezulta ca factorii de studiat sunt:
a) teritoriul... si b) populatia..."
C. Sfintescu, 1929
Amenajarea Teritoriului in context european
Documente ale Uniunii Europene.elaborate de CEMAT - Conferinta ministrilor din Uniunea
Europeana responsabili cu activitati de Amenajarea Teritoriului:
1968 - Adunarea Consultativa a Consiliului Europei
Amenajarea Teritoriului devine o problema de nivel European
1970 Bonn - AT obiectiv politic fundamental
la aceasta conferinta se stabilesc - principii
- teme majore
- obiective prioritare
1973 - La Grande Motte
1976 - Bari
1978 - Viena - se decide - elaborarea cartei AT
- apare ca problema Spatiul rural
1980 - Londra - Bilant si perspective in AT in Europa
Reuniunea de la Bonn -1970
principii - dezvoltarea regiunilor ramase in urma
- integrarea economica a zonelor transfrontaliere
- echilibru intre - mediu urban-mediu rural
- economie-ecologie
Teme majore - Readaptarea structurilor urbane
- Revitalizarea zonelor rurale
- Restructurarea regiunilor in declin
- Conservarea si valorificarea resurselor naturale
- politica pe termen lung pentru - infrastructura
- cai de comunicatii
- colaborari in domeniul cercetarii si armonizarii metodelor
5

Obiective prioritare - reducerea dezechilibrului istoric intre centrele industrializate si


urbanizate din N si V Europei si regiunile periferice
- reducerea diferentelor standard general si nivel de populare
- concilierea dezvoltarii economice cu protectia mediului
- crearea de locuri de munca si noi activitati cu zonele de reconversie
industriala
- echilibrarea retelelor de transport si telecomunicatii

Problematica anilor '70


- se trece de la hegemonia centrului industrial la descentralizare
- se stabilesc sectoarele cheie ale dezvoltarii - fluxuri de investitii
- platforme industrial-portuare
- structurile de schimb (intermodale)
- fluxurile turistice
- necesitatea reducerii disparitatilor - sociale
- in infrasrtuctura
- prelungirea axelor puternice catre - tari
- regiuni adiacente
- cooperarea transfrontaliera
- echilibrul urban-rural - readaptare
- revitalizare
- echilibru economie-ecologie - conservare
- valorificare resurse
-rezultate ale politicilor comunitare prin Fonduri Structurale
- politica agricola si spatiul rural
- politica de mediu si conflictul economie-mediu
- politicele -comerciale
-industriale
-concurentiale
- politici de -formare profesionala
-localizare a activitatilor
- politica regionala ca o componenta de baza a AT
- politica -transporturilor
-retelelor urbane
- cresterea rolului oraselor si rezolvarea problemelor urbane
-relatia obiective europene - strategii nationale
Obiective comune - Sisteme diferite - Autonomie locala puternica
- Structuri federale
- Structuri regionale
- Structuri centralizate
Obiective majore - Dezvoltarea economica
- Locuirea
- infrastructuri si echipamente
- mediul

Carta Amenajarii Teritoriului - Terremolinos -Spania 1983

defineste Amenajarea Teritoriului - expresia spatiala a politicilor - economic


-sociala
-culturala
-ecologica
a oricarei societati.
- disciplina stiintifica
- tehnica administrativa
- politica abordare interdisciplinara
Amenajarea Teritoriului - dimensiune europeana
Caracteristici - Democratica
- Globala
- Functionala
- Prospectiva
Aplicare - Armonizare - interese
- piata
- administratii
- conditii socio-economice
-mediu
Obiective majore
- Dezvoltarea echilibrata a regiunilor
- Ameliorarea calitatii vietii - locuire
- cultura
- locuri de munca
- recreere
- Gestiunea responsabila a resurselor naturale,protectia mediului
-factori de mediu
-arii naturale
-resurse energetice
-patrimoniu cultural
- Utilizarea rationala a teritoriului - protejare terenuri -agricole
-silvice
Implementarea obiectivelor de Amenajarea Teritoriului
- coordonare intersectoriala
- coordonare si cooperare pe verticala (niveluri teritoriale) - nivel local
- nivel regional
- nivel national
- nivel european
- participarea populatiei
Arii obiectiv - Regiuni rurale
- Reguni urbane
- Regiuni frontaliere
- Regiuni montane
- Regiuni cu slabiciuni structurale
- Regiuni cu declin
- Regiuni costiere si insulare
Dezvoltarea Turismului
Zonele maritime
Dezvoltarea echilibrata a regiunilor
7

Conferinte CEMAT dupa adoptarea cartei Amenajarii Teritoriului


1985 - Haga - dezbaterea proceselor decizionale in AT
1988 - Lousanne - utilizarea rationala a solului
1991 - Ankara - se publica Schema Europeana a AT
1994 - Oslo - strategia de dezvoltare durabila si AT in spatiul european dupa 2000
1997 - Limasol - Amenajarea durabila a spatiului european si protejarea resurselor de apa
2000 - Hanovra - se adopta cele 10 principii ale dezvoltarii durabile a continentului european
2003 - Ljubljana - punerea in aplicare a principiilor de dezvoltare durabila
2006 - Lisabona - se discuta crearea de retete pentru dezvoltarea durabila a spatiului
european
2007 - Leipzig - Agenda teritoriala a UE
2008 - Bruxelles - Carta Verde privind coeziunea teritoriala
Transformarea diversitatii teritoriale in avantaj
Alte conferinte si Documente privind activitatea de AT
1989 - Nantes - principiile integrarii europene dupa 1990
1990 - Torino - se decide realizarea documentului Europa 2000 publicat in 1991
1994 - Publicarea raportului Europa 2000+
1997-1999 - Documentul VISION-PLANET integrarea spatiala a spatiului - Europa centrala
- Est european
- Dunarean
- Adriatic
1999 - Potsdam - document - Perspectiva dezvoltarii Spatiale a Europei (preocupari U.E.
referitor la coeziunea teritoriala)
2004 - Roma - Proiectul de constitutie Europeana - are un capitol dedicat coeziunii teritorial

CELE 10 PRINCIPII DIRECTOARE PENTRU DEZVOLTAREA


TERITORIALA DURABILA A TERITORIULUI EUROPEAN
(HANOVRA 2000)
1. promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari socio-economice echilibrate
si prin ameliorarea competitivitatii;
2. promovarea impulsurilor de dezvoltare generate de functiunile urbane si de ameliorarea
relatiilor dintre orase si sate;
3. promovarea conditiilor de accesibilitate mai echilibrate;
4. dezvoltarea accesului la informatii si cunoastere;
5. reducerea atentatelor asupra mediului;
6. valorificarea si protectia resurselor si patrimoniului natural;
7. valorizarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare;
8. dezvoltarea resurselor energetice in mentinerea securitatii;
9. promovarea turismului calitativ si durabil;
10. limitarea preventiva a efectelor catastrofelor naturale.

Perspectiva dezvoltarii Spatiale a Europei


- Dezvoltare spatiala policentrica si o noua relatie urban - rural
- Acces nediferentiat-echivalent la - infrastructura
- cunoastere
- Gestiune inteleapta a patrimoniului - natural
- construit
Reteaua ESPON - European Spatial Planning Opservation Network
- studii si cercetari din perspectiva europeana si trans-nationala
- evidentierea implicatiilor politicilor de coeziune teritoriala in spatiile trasnationale
- propunere de insrumente si institutii care sa puna in aplicare politicile de coeziune teritoriala
- propuneri pentru mai buna coordonare a deciziilor relevante teritorial
- crearea de punti intre - factori de decizie
- administratori
- profesionisti
- crearea unei retele a comunitatii stiintifice europene in domeniul dezvoltarii spatiale
Agenda Teritoriala a Uniunii Europene
Leipzig 2007 - Reuniunea ministrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului din Uniunea
Europeana -CEMAT
Motto
- Spre o Europa mai competitiva si durabila a regiunilor diverse

Misiune
- Consolidarea coeziunii teritoriale
U.E. teritoriu > 4 milioane Kmp.
populatie > 490 milioane locuitori

Scop
- In sensul solidaritatii teritoriale - asigurarea unor conditii de locuit
mai bune si calitatii vietii cu sanse egale , orientate spre potentialul local si regional

Coeziunea teritoriala se realizeaza prin:


- dialog continuu intre factorii interesati

- sector privat
- comunitati stiintifice
- sector public
- ONG
- etc.

Provocari teritoriale majore:


- efectele la nivel regional ale schimbarilor de clima
- cresterea preturilor la energie
- accelerarea integrarii regiunilor - inclusiv transfrontaliere
- efectele extinderii U.E. asupra coeziunii
- economice
- sociale
- teritoriale
- supraexploatarea resurselor - ecologice
- culturale
- pierderea biodiversitatii prin urbanizare accentuata
- depopulare
9

- efecte teritoriale ale schimbarilor demografice

- imbatranirea
- migratia
- dezvoltarea structurii asezarilor

umane

Prioritati teritoriale ale Uniunii Europene


1. - dezvoltarea unui sistem urban policentric si echilibrat
- un nou parteneriat urban - rural
2. - Asigurarea egalitatii in in accesul la
- infrastructura
- cunoastere
3. - Dezvoltarea durabila
- management prudent
- protejarea naturii
- protejarea mostenirii culturale
Prioritati ale dezvoltarii teritoriale in Uniunea Europeana
1. Consolidarea dezvoltarii policentrice si a si a inovarii prin crearea unor retele de regiuni
urbane si orase
2. Forme noi de parteneriat si guvernanta teritoriala intre zonele rurale si urbane
3. Promovarea grupurilor de activitati (clausterele) regionale de concurenta si inovare in
Europa
4. Consolidarea si extinderea retelelor transeuropene

10

UNIVERSITATEA TEHNICA Gh.Asachi IASI -Facultatea de Arhitectura


Curs Legislatie-an universitar An V
Dr. Arh. Mircea Grigorovschi
CURS 3

Cadrul Legislativ
Legea 58/1974 Legea sistematizarii teritoriului si localitatilor urbane si rurale
Legea 50/1991 Legea autorizarii executarii lucrarilor de construire
- Ordinul 91/1991 stabileste continutul documentelor de AT si U
Legea 18/ 1991 (republicata 1998) privind fondul fuciar
Legea 33/1994 expropierea pentru cauza de utilitate publica
Legea 215/2001 - Legea administratiei publice locale
Legea 350/2001 Legea Amenajarii Teritoriului si Urbanismului
Legea 289/2006 Modificarea si Completarea Legii AT si U
Conceptul strategic de dezvoltare spatiala.
Cadrul Institutional
Ante 1989 Comitetul de stat pentru Constructii Arhit.si Sistematizarea CSCAS
-

Consilii populare
CPCP
Institutii de proiectare si cercetore centrale, judetene

dupa 1989
La nivel central - Minister de resort : -MLPAT
- MLPTL
- MTCT
- MDCPL ,MDCPL,MRRL,MDRT
Atribute minister: - coordonarea si reglementarea activitatii de AT
-

realizarea PATN
realizarea planurilor de interes national

- Inspectia de stat in constructii (ICS) inainte ICLPUAT


- Institutul National de cercetare, Dezvoltare pentru U si AT (URBAN PROEICT )
La nivel local - Consilii judetene Institutia Arh.
URBAN-INCERC
- Directia Arh.
- Directia de U si AT

- Consiliul general al Mun. Bucuresti


- Consilii locale Compartimente de U si AT
Teritoriu
it. - territorio inut guvernat, mrginit de granie
germ. - gebiet spaiu
Territorium un inut i locuitorii acestuia
fr. Territoire un inut i locuitorii acestuia
en. Territory inut aflat n posesie, ceea ce deine cineva
terrain o ntindere de pmnt privit sub raportul caracteristicilor sale tehnice
p. 27 nr. 28 Inforegio nr. 8 decembrie 2008 U.E. politica regional
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului
Actualizat ultima modificare OUG 7/02.02.2011 publicat m M.O. nr. 111/11.02.2011
Domenuiul de aplicare
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului asigura cadrul legal pentru
intocmirea ,avizarea si aprobarea si implementarea documentatiilor de Urbanism si
Amenajarea Teritoriului ,in vederea armonizarii la nivelul ntregului teritoriu a politicilor
economice, sociale, ecologice i culturale, stabilite la nivel naional i local pentru asigurarea
echilibrului n dezvoltarea diferitelor zone ale tarii, urmrindu-se creterea coeziunii i
eficientei relaiilor economice i sociale dintre acestea.
Implicarea aritectulu
Intocmirea,documentatiilor de urbanism si de Amenajarea Teritoriului este una din activitatile
in care arhitectii si urbanistii implicati atat ca si coordonatori cat si ca eleboratori de parti ale
documentatiilor, activitate care impune cunoasterea si respectarea prezentei legi. De asemenea
arhitectii si urbanistii care sunt angrenati in procesul de implementare ,monitorizare si
actualizare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului trebuie sa se supuna
acelorasi rigori.
Definire termini
La sfarsitul capitolului este anexat glosarul de termeni.
Capitolul I Dispoziii generale
Legea urbanismului i Amenajarea Teritoriului, cea mai important din Romnia
referitoare la evoluia teritorial i la evoluia urbanistic, lege care a suferit o ntreag serie
de modificri, ajustri, precizri, clarific o serie de elemente i proceses ale planificrii,
proiectrii, implementrii i monitorizrii dezvoltrii spaiale.
n capitolul I face referire la obiectul acestei legi i anume teritoriul naional, suportul
spaial al naiunii, suportul tuturor proceselor economice, sociale, culturale, ecologice,
suportul vieii tuturor locuitorilor acestui teritoriu naional.
Teritoriul Romniei:
- este parte a avuiei naionale
- de el beneficiaz toi cetenii Romniei
- este gestionat de autoritile administraiei publice locale i centrale
- dezvoltarea spaial trebuie s fie echilibrat, coerent i durabil

deciziile de utilizare a teritoriului se realizeaz pe baza principiilor descentralizrii,


autonomiei locale i a deconcentrrii serviciilor publice
prin intermediul activitilor de amenajarea teritoriului i de urbanism statul asigur
condiiile de dezvoltare durabil cu respectarea interesului general
gestionarea spaial a teritoriului asigur:
dreptul de folosire echitabil a teritoriului
responsabilitatea utilizrii eficiente a teritoriului
condiii de locuire adecvate
condiii de munc, servicii i transport
reducerea consumului de energie
asigurarea proteciei peisajelor naturale i construite
protejarea biodiversitii
crearea continuitii ecologice
securitatea i salubritatea public
protejarea identitii arhitecturale i culturale a localitilor urbane i
rurale

Gestionarea spaial se realizeaz prin intermediul amenajrii Teritoriului i


Urbanismului.
Amenajarea Teritoriul i urbanismul reprezint grupuri de activiti complexe i de
interes general orientate ctre:
- dezvoltarea spaial echilibrat
- protecia patrimoniului natural i construit
- mbuntirea condiiilor de via (n mediul urban i mediul rural)
- asigurarea coeziunii teritoriale la nivele teritoriale (regional, naional, european)

Amenajarea teritoriului
Amenajarea teritoriului este o activitate:
- global trebuie s coordoneze politicile sectoriale ntr-un ansamblu integrat pentru
ndeplinirea scopului acestei activiti de dezvoltare spaial echilibrat a teritoriului,

de protecie a patrimoniului natural i construit, de a mbunti condiiile de via n


cadrul aezrilor umane i de a realiza coeziunea teritorial;
funcional pentru a realiza funcionarea ntregii societi, armoniznd interesele
comune i innd cont de cadrul natural i construit;
prospectiv activitate capabil s analizeze i s determine tendinele de dezvoltare
pe termen lung a fenomenelor i interveniilor economice, ecologice, sociale i
culturale, i s creeze cadrul spaial adecvat acestor evoluii;
democratic adaptarea deciziilor n problemele de gestiune spaial trebuie s fie
fcut cu o larg participare a populaiei i a reprezentanilor ei politici.

Urbanismul trebuie s fie o activitate:


- operaional s asigure preluarea, detalierea i delimitarea n teren a prevederilor
planurilor de Amenajarea teritoriului;
- integratoare integrarea tuturor politicilor sectoriale referitoare la gestionarea
teritoriului localitilor;
- normativ n sensul c trebuie s precizeze:
modaliti de utilizare a terenului
destinaii i gabarite cldiri
infrastructur
amenajare i plantaii.

Amenajarea Teritoriului i urbanismul sunt activiti ce se desfoar cu respectarea


autonomiei locale, pe baza urmatoarelor principii:
- parteneriat
- transparen
- descentralizare servicii publice
- participarea populaiei la luarea deciziei
- dezvoltarea durabil.

Dezvoltarea durabil reprezint procesele de dezvoltare care se realizeaz conform


principiului prin care deciziile generaiilor prezente trebuie s asigure dezvoltarea fr a
compromite dreptul generaiilor viitoare la existen i dezvoltare proprie.
Responsabilitatea pentru activitile de Amenajarea Teritoriului i urbanism revine
administraiei centrale i administraiei locale.
Capitolul II
Domeniul de activitate
Seciunea 1
Amenajarea teritoriului
n cadrul acestei seciuni se definete scopul activitii de Amenajare a Teritoriului.
Definirea scopului se realizeaz n respectul documentului european CEMAT Carta
Amenajrii Teritoriului, Carta de la Torremolinos Spania, 1983.
Scopul activitii de Amenajare a Teritoriului const n armonizarea la nivelul
ntregului teritoriu a politicilor:
- economice
- sociale
- ecologice

- culturale
stabilite la nivel naional i local, dar avndu-se n vedere asigurarea echilibrului n
dezvoltarea diferentelor zone naionale i urmrindu-se:
- creterea coeziunii
- eficiena relaiilor economice i sociale.

Obiectivele activitii de Amenajare a Teritoriului:


a) dezvoltarea economic i social echilibrat a regiunilor i zonelor, cu respectarea
specificului acestora;
b) mbuntirea calitii vieii oamenilor i colectivitilor umane;
c) gestionarea n spiritul dezvoltrii durabile a resurselor naturale i a peisajelor naturale si
culturale;
d) utilizarea raional a teritoriului;
e) conservarea i dezvoltarea diversitii culturale.
Seciunea a 2-a
Urbanismul
Scopul activitii de urbanism const n:
- stimularea evoluiei complexe a localitilor prin realizarea strategiilor de dezvoltare
pe termen: scurt,mediu,lung.
Sfera de activitate a urbanismului:
Activitatea de urbanism cuprinde toate localitile rii organizate n reea (conform
PATN, seciunea Reeaua de localiti) pe baza ierarhizrii i distribuiei echilibrate a acestora
n teritoriu.

Tendine ale activitii de urbanism:


- stabilirea direciilor de dezvoltare spaial a tuturor localitilor urbane i rurale,
avndu-se n vedere pe de o parte potenialul (economic, social, cultural etc.) al
acestora, iar pe de alt parte aspiraiile locuitorilor acestor aezri.
Obiectivele activitii de urbanism:
a) mbuntirea condiiilor de via prin eliminarea disfuncionalitilor, asigurarea accesului
la infrastructuri, servicii publice i locuine convenabile pentru toi locuitorii;
b) crearea condiiilor pentru satisfacerea cerinelor speciale ale copiilor, vrstnicilor i ale
persoanelor cu handicap;
c) utilizarea eficient a terenurilor, n acord cu funciunile urbanistice adecvate; extinderea
controlat a zonelor construite;
d) protejarea i punerea n valoare a patrimoniului cultural construit i natural;
e) asigurarea calitii cadrului construit, amenajat i plantat din toate localitile urbane si
rurale;
f) protejarea localitilor mpotriva dezastrelor naturale.

Seciunea a 3-a
Strategia de dezvoltare teritorial, activiti de Amenajarea Teritoriului i de Urbanism
Principalele activiti de Amenajarea Teritoriului i Urbanism
Acestea constau n transpunerea la nivelul ntregului teritoriu naional al:
- strategiilor
- politicilor
- programelor
de dezvoltare durabil n profil teritorial, i urmrirea aplicrii acestora n conformitate cu
documentaiile de specialitate aprobate legal.
Strategia de dezvoltare teritorial a Romniei (SDTR)
Document de programare pe termen lung care stabilete:
- liniile directoare de dezvoltare teritorial a Romniei realizate pe baza unui concept
strategic;
- direciile de implementare pentru o perioad de peste 20 de ani;
Scara strategiei de dezvoltare teritorial cuprinde toate palierele sistemului teritorial:
- regional
- interregional
- naional
corelate cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier, transnaional.
Procesul de implementare a strategiei de dezvoltare a Romniei
Acest proces se bazeaz pe:
a) sistemul de politici publice teritoriale, n conformitate cu obiectivele Strategiei de
dezvoltare teritorial a Romniei i cu evoluiile din domeniu la nivelul Uniunii Europene;
b) metodologia de prioritizare a proiectelor, astfel nct investiiile publice care decurg din
Strategia de dezvoltare teritorial a Romniei s fie considerate investiii publice de interes
naional;
c) sistemul naional de observare a dinamicii teritoriale, elaborare a scenariilor de dezvoltare
teritorial, evaluare a impactului teritorial al politicilor i pe sisteme de fundamentare tehnic
a deciziilor n dezvoltarea teritorial;
d) crearea de parteneriate interinstituionale, intersectoriale i teritoriale pentru promovarea i
implementarea proiectelor strategice viznd coeziunea teritorial.
Principii strategice de elaborare a strategiei de dezvoltare teritorial a Romniei:
a) racordarea teritoriului naional la reeaua european i intercontinental a polilor de
dezvoltare i a coridoarelor de transport;
b) dezvoltarea reelei de localiti i structurarea zonelor funcionale urbane;
c) promovarea solidaritii urban-rural i dezvoltarea adecvat a diferitelor categorii de
teritorii;
d) consolidarea i dezvoltarea reelei de legturi interregionale;
e) protejarea, promovarea i valorificarea patrimoniului natural i cultural.

Racordare reea european i intercontinental


Dezvoltare reea de localiti
Solidaritate urban-rural
Reea de legturi interregionale
Protejare, promovare, valorificare patrimoniu
Obiectul activitilor de Amenajarea Teritoriului i Urbanism
a. cercetarea n domeniul Amenajrii Teritoriului i Urbanismului
- elaborarea de: -studii de fundamentare,strategii,politici,documentaii de Amenajarea
teritoriului i Urbanism
b. constituirea, ntreinerea, extinderea i dezvoltarea bazei de date urbane i teritoriale
care trebuie s fie: 1.standardizate ;2.compatibile
c. elaborarea strategiilor, politicilor i programelor de dezvoltare urban i
teritorial;
d. elaborarea documentaiilor de amenajare a teritoriului;
e. elaborarea documentaiilor de urbanism;
f. gestionarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism;
g. elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative n domeniu;
h. monitorizarea i controlul privind transpunerea n fapt a strategiilor,
politicilor,
programelor i operaiunilor de amenajare a teritoriului i de urbanism.
Personalul de specialitate
Personalul de specialitate necesar bunei desfurri a activitilor de Amenajarea
Teritoriului i Urbanism se realizeaz prin intermediul unei conlucrri ntre:
- Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei
- organe de specialitate ale administraiei publice centrale
- instituii de nvmnt superior

- organizaii profesionale din domeniu.


n cadrul acestui parteneriat se organizeaz:
- programe de formare profesional
- programe de specializare
- programe de perfecionare continu
Capitolul III
Atribuii ale administraiei publice
Seciunea 1
Atribuiile Administraiei centrale
ntreaga activitate de dezvoltare spaial (Amenajarea Teritoriului i Urbanism) la
nivel naional este coordonat de Guvern care stabilete programul de guvernare pe baza
strategiilor de dezvoltare.
Programul de guvernare definete n sensul dezvoltrii:
- linii directoare
- politici sectoriale
- programe
- proiecte prioritare.
Atribuiile Ministerului Dezvoltrii Regionale i Locuinei
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei este autoritatea administraiei centrale cu
responsabiliti n domeniile:
- planificrii teritoriale
- Amenajrii teritoriului
- Urbanismului.
n aceast calitate legea definete o serie de atribuii specifice:
a) elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a Strategiei de dezvoltare teritorial a
Romniei i a politicilor publice n conformitate cu obiectivele acesteia;
b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naional;
c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamenteaz planurile de
dezvoltare regional;
c1) iniierea i coordonarea elaborrii sau actualizrii documentaiilor de amenajare a
teritoriului i de urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice nscrise n lista
patrimoniului mondial;
c2) identificarea, delimitarea i stabilirea prin hotrre a Guvernului, cu consultarea autoritii
administraiei publice centrale responsabile din domeniul mediului, a celei responsabile din
domeniul culturii i patrimoniului naional, dup caz, precum i a autoritilor administraiei
publice locale, a teritoriilor cu valoare remarcabil prin caracterul lor de unicitate i coeren
peisager, teritorii avnd valoare particular n materie de arhitectur i patrimoniu natural sau
construit ori fiind mrturii ale modurilor de via, de locuire sau de activitate i ale tradiiilor
industriale, artizanale, agricole ori forestiere;
c3) ntocmirea de regulamente-cadru de urbanism, arhitectur i peisaj, care se aprob prin
hotrre a Guvernului i se detaliaz ulterior prin planurile urbanistice generale, pentru
teritoriile identificate la lit. c2), n vederea conservrii i punerii n valoare a acestora i a
pstrrii identitii locale;
c4) stabilirea, mpreun cu autoritatea administraiei publice centrale responsabil cu
domeniul turismului, a unitilor administrativ-teritoriale sau a zonelor turistice de interes
naional, respectiv zona costier, zone montane i alte categorii de teritorii stabilite prin acte
normative pentru care iniiaz i coordoneaz documentaii de urbanism i amenajare a
teritoriului i regulamente-cadru de urbanism i arhitectur n vederea asigurrii condiiilor de
dezvoltare durabil i de pstrare a identitii locale, care se aprob prin hotrre a
Guvernului;

c5) iniierea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care fundamenteaz din
punct de vedere teritorial planurile de dezvoltare regional;
d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;
e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului i
de urbanism;
f) colaborarea cu ministerele, precum i cu celelalte organe ale administraiei publice centrale,
pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajrii teritoriului i al urbanismului, a
programelor strategice sectoriale;
g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regional, cu consiliile judeene i consiliile
locale, precum i urmrirea modului n care se aplic programele guvernamentale, Strategia
de dezvoltare teritorial i liniile directoare ale acesteia, planurile de amenajarea teritoriului i
urbanism, la nivel regional, judeean i local;
h) avizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism, potrivit competenelor
stabilite prin lege.
Seciunea a 2-a

Atribuiile autoritilor administraiei publice judeene


La nivel judeean, responsabilitatea activitilor de Amenajarea Teritoriului i de
Urbanism revine consiliului judeean.
n acest context, consiliul judeean este reprezentantul administraiei locale care:
- stabilete orientrile generale privind amenajarea teritoriului
- stabilete orientrile generale privind dezvoltarea urbanistic a localitilor
- coordoneaz activitatea consiliilor locale de pe teritoriul judeean
- acord asisten tehnic de specialitate administraiilor locale din jude.
Consiliul judeean asigur preluarea prevederilor cuprinse n planurile de Amenajarea
Teritoriului de la nivel teritorial superior (regional i naional) i aplicarea prevederilor
acestora n planurie de Amenajarea Teritoriului i Urbanism ale entitilor administrative din
jude, precum i pe teritoriul ntregului jude prin intermediul:
- Planului de Amenajarea Teritoriului Judeean
- Planurilor zonale de Amenajarea Teritoriului de interes judeean.
De asemenea, conform legii consiliul judeean aprob aceste planuri de Amenajarea
teritoriului conform legii.

Atribuii ale preedintelui Consiliului Judeean


Atribuiile preedintelui Consiliului Judeean se duc la ndeplinire prin intermediul
structurii de specialitate a consiliului judeean condus de arhitectul-ef i are urmtoarele
atribuii n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului.

a) asigur elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorial i le supune aprobrii


consiliului judeean;
b) asigur elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeean;
c) propune asocierea, n condiiile legii, a judeului cu comunele i oraele interesate i
coordoneaz elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale;
d) supune aprobrii consiliului judeean, n baza referatului tehnic al arhitectului-ef,
documentaiile de amenajare a teritoriului;
e) acioneaz pentru respectarea i punerea n practic a prevederilor documentaiilor de
amenajare a teritoriului aprobate.
Atribuiile administraiei publice locale
Consiliul local:
- coordoneaz i rspunde de ntreaga activitate de urbanism desfurat pe teritoriul
unitii administrative
- asigur preluarea i respectarea prevederilor cuprinse n documentaiile de Amenajarea
Teritoriului i Urbanism aprobate
- rspunde pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistic a localitilor
componente
Consiliul local coopereaz n domeniul Amenajrii Teritoriului i Urbanismului cu:
consiliul judeean i este sprijinit de acesta n aceste activiti.
Consiliul local, pentru ntocmirea programului de dezvoltare urbanistic a localitilor,
coopereaz cu:
- instituii
- ageni economici
- organisme i organizaii neguvernamentale de interes naional, judeean, local.

Seciunea a 4-a
Certificatul de urbanism
Aplicarea prevederilor documentaiilor de amenajarea teritoriului i urbanism aprobate
se asigur prin elaborarea certificatului de urbanism.
Definiie: certificatul de urbanism este actul de informare obligatoriu prin care
autoritatea administraiei publice judeene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic
i tehnic al imobilelor (fonduri de teren i construcii sau numai terenuri) i condiiile necesare
n vederea realizrii unor investiii, tranzacii imobiliare i a altor operaiuni imobiliare
potrivit legii.
Obligativitatea obinerii certificatului de urbanism
Certificatul de urbanism este necesar a se obine pentru orice lucrare de:
- investiii
- tranzacii imobiliare
- operaiuni imobiliare conform legii
- adjudecarea prin licitaie a lucrrilor de proiectare i execuie pentru lucrri publice
- ntocmirea documentaiei cadastrale de comasare i dezmembrare a bunurilor imobile
n cel puin 3 parcele

Important:
Certificatul de urbanism nu confer dreptul de executare a lucrrilor de:
- construire
- amenajare
- plantare.
Este obligatorie menionarea n certificatul de urbanism a scopului eliberrii acestuia.
Certificatul de urbanism pentru destinaii speciale
Acest tip de certificat de urbanism se elaboreaz cu respectarea documentaiilor aferente
obiectivelor cu caracter militar elaborate i aprobate de: M.A.N., M.I., S.R.I., S.I.E., S.T.S.,
S.P.P.
Certificate de urbanism pentru aceeai parcel
Pentru aceeai parcel se pot elibera mai multe certificate de urbanism, ns toate vor avea
acelai coninut bazat pe:
- documentaiile de Amenajarea Teritoriului i Urbanism
- celelalte reglementri n domeniu.
La eliberarea certificatului de urbanism nu este necesar solicitarea actului de proprietate
asupra imobilului.

Coninutul certificatului de urbanism


a. regimul juridic al imobilului:
drept de proprietate
servitui de utilitate public ce greveaz imobilul
situare imobil:
intravilan
extravilan

zone de protecie
interdicii definitive sau temporare de construire
dac este nscris pe lista monumentelor istorice
alte informaii potrivit legii
b. regimul economic al imobilului:
folosin actual
destinaii admise sau neadmise conform documentaiilor de urbanism
reglementri fiscale specifice localitii sau zonei
Alte prevederi:
- n cazul n care n Planul Urbanistic General pentru diverse zone exist reglementri
privind regimul juridic, economic i tehnic al imobilelor, cuprinse n Regulamentul
General de Urbanism, pentru aceste zone autorizaiile se emit direct;
- zonele asupra crora s-a instituit un anumit regim de protecie sau interdicie, care nu
pot fi suficient reglementate prin P.U.G., se vor evidenia/delimita n cadrul acestuia n
vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale.
Modificarea prevederilor P.U.G. pentru o anumit zon
Aceast modificare poate fi solicitat prin cererea pentru emiterea certificatului de
urbanism n dou cazuri:
1. beneficiarul solicit modificarea prevederilor documentaiilor de urbanism aprobate
pentru zona respectiv din varii motive;
2. condiiile specifice ale amplasamentului are natura obiectivelor de investiii o impun
n aceste situaii autoritatea public responsabil cu emiterea certificatului de urbanism
poate adopta urmtoarele soluii prin intermediul certificatului de urbanism:
a) s resping n mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentaiilor de
urbanism aprobate;
b) s condiioneze autorizarea investiiei de elaborarea i aprobarea de ctre autoritatea
public local competent a unui plan urbanistic zonal;
c) s condiioneze autorizarea investiiei de elaborarea unui plan urbanistic zonal, prin grija
investitorului privat, n condiiile legii, i de aprobarea acestuia de ctre autoritatea public
local, numai n situaia solicitrii construirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice,
supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, parcuri culturale, zone de producie, zone
de dezvoltare a unor ansambluri rezideniale noi, infrastructur de transport, n situaia
extinderii intravilanului localitii cu cel puin 10.000 m2 pentru funciuni de locuire sau cu
cel puin 5.000 m2 pentru funciuni de servicii sau producie;
d) s condiioneze autorizarea investiiei de elaborarea i aprobarea unui plan urbanistic de
detaliu;
e) s permit ntocmirea documentaiei tehnice pentru autorizaia de construire, n situaia
solicitrii construirii pe o parcel n cadrul unui front continuu construit preexistent n care
cldirile de pe parcelele adiacente au acelai regim de nlime cu cel solicitat.
(2) Pentru situaiile prevzute la alin. (1) lit. c), iniierea planului urbanistic zonal se face dup
obinerea unui aviz de oportunitate ntocmit de arhitectul-ef i aprobat, dup caz, conform
competenei, de preedintele consiliului judeean, cu avizul prealabil al primarului localitii,
de primarul localitii, respectiv primarul general al municipiului Bucureti.
(3) Avizul de oportunitate se emite n baza unei solicitri scrise, cuprinznd urmtoarele
elemente:
a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea
investiiei/operaiunii propuse, indicatorii propui, modul de integrare a acesteia n zon,
prezentarea consecinelor economice i sociale la nivelul unitii teritoriale de referin i la

nivelul localitii, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privai i categoriile


de costuri ce vor cdea n sarcina autoritii publice locale;
b) piese desenate, respectiv ncadrarea n zon, plan topografic/cadastral cu zona de studiu
actualizat, conceptul propus - plan de situaie cu prezentarea funciunilor, a vecintilor i a
limitelor servituilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilitilor.
(4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc urmtoarele:
a) teritoriul care urmeaz s fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
b) categoriile funcionale ale dezvoltrii i eventualele servitui;
c) reglementri obligatorii sau dotri de interes public necesare;
d) reglementri privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilitilor;
e) capaciti i indicatori maximali pentru volumele de marf vehiculate, emisii de noxe.
Certificatul de urbanism se elibereaz solicitantului n maxim 30 de zile de la data
nregistrrii cererii i are durata de valabilitate stabilit de emitent n raport cu importana
zonei i a investiiei.

Seciunea a 5-a
Structura instituional
Activitatea de Amenajarea Teritoriului i de Urbanism la nivel naional este coordonat de
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, iar controlul statului privind aplicarea

prevederilor cuprinse n documentaiile de Amenajarea Teritoriului i urbanism avizate i


aprobate este asigurat de:
- Inspectoratul de Stat n Construcii
- Instituia Arhitectului-ef al judeului.
Avizarea documentaiilor de Amenajarea Teritoriului, Urbanism i Arhitectur
Pentru documentaiile amintite ale M.D.R.L. se constituie Comisia Naional de Dezvoltare
Teritorial (C.N.D.T.). Aceast comisie este:
- organism tiinific
- organism consultativ
- organism fr personalitate juridic
- organism format din:
funcionari publici
specialiti atestai n domeniu
Atribuiile Comisiei Naionale de Dezvoltare Teritorial (C.N.D.T.)
Comisia Naional de Dezvoltare Teritorial, att n ceea ce privete componena,
precum i regulamentul de organizare i funcionare se aprob prin ordin al ministrului
dezvoltrii regionale i locuinei i are urmtoarele atribuii:
a) analizeaz i propune spre avizare documentaii de amenajare a teritoriului i
urbanism, potrivit legii;
b) susine elaborarea de programe de pregtire a specialitilor, precum i de planuri de
nvmnt i specializare n domeniile conexe.
(3) Componena Comisiei i regulamentul de organizare i funcionare se aprob prin
ordin al ministrului dezvoltrii regionale i locuinei.
Pentru administraia public judeean i local
n cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean i al primarului / primarului
general funcioneaz:
- structuri de specialitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanism avnd rangul
de direcii generale, direcii, servicii, compartimente.
Conductorul acestor structuri de specialitate are statutul de arhitect-ef.
Arhitectul-ef este sprijinit n activitate de ctre Comisia Tehnic de Amenajarea
Teritoriului i Urbanism (C.T.A.T.U.), cu rol consultativ, care asigur fundamentarea tehnic
de specialitate n vederea lurii deciziilor.
Componena C.T.A.T.U. i regulamentul de funcionare a acesteia este aprobat de
consiliul judeean, consiliul local sau consiliul general al municipiului Bucureti pe baza
recomandrilor:
asociaiilor profesionale din domeniul amenajrii teritoriului, urbanismului,
construcii
instituii de nvmnt superior
arhitectul-ef
Comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate n domeniul
Amenajrii Teritoriului i Urbanism pot forma asociaii intercomunitare (cu alte comune sau
cu orae) n vederea asigurrii furnizrii n comun a serviciilor privind:
- planificarea urban i teritorial
- eliberarea certificatelor de urbanism
- eliberarea autorizaiilor de construire.
Comunele care nu aparin unei asociaii intercomunitare i nu pot constitui structuri de
specialitate pot ndeplini atribuiile n domeniul Amenajrii Teritoriului i urbanismului prin
intermediul unui funcionar public avnd cursuri de formare profesional n domeniul
urbanismului i autorizrii construciilor.

n cazul n care nici aceast cerin nu este ndeplinit, aceste atribuii vor fi preluate de
structura de specialitate de la nivel judeean.
Funcia de arhitect-ef este ocupat de un funcionar public specialist atestat de Registrul
Urbanitilor din Romnia i avnd urmtoarea formaie profesional:
- arhitect, urbanist, absolvent de masterat la nivelul:
judeean
municipiului Bucureti
municipiului reedin de jude
- arhitect, urbanist absolvent cu licen i master sau studii postuniversitare la nivelul
municipiilor
- arhitect, urbanist ori inginer urbanist i inginer n domeniul construciilor absolvent de
master sau studii postuniversitare n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului
la nivelul oraelor;
- arhitect, urbanist, conductor arhitect, inginer sau subinginer n domeniul construciilor,
avnd cursuri de formare profesional n domeniu la nivelul comunelor.
Capitolul IV
Documentaiile de Amenajare a Teritoriului i de Urbanism
Seciunea 1
Definiii i scop
Definiie
Prin documentaii de amenajarea teritoriului i urbanism se nelege:
- planurile de amenajarea teritoriului
- planurile de urbanism
- regulamentul general de urbanism
- regulamente locale de urbanism
Documentaiile de amenajarea teritoriului cuprind propuneri cu caracter director
Propunerile cu caracter director
Stabilesc strategiile i direciile principale a evoluiei unui teritoriu la diverse niveluri
de complexitate i sunt obligatorii pentru toate autoritile publice.
Propunerile cu caracter reglementator
Sunt propuneri care detaliaz prin reglementri specifice propunerile cu caracter
director, n limitele administrative ale oraelor i comunelor i sunt obligatorii pentru toate
persoanele fizice i juridice
Seciunea a 2-a
Documentaii de Amenajarea Teritoriului:
a) Planul de amenajare a teritoriului naional;
b) Planul de amenajare a teritoriului zonal;
c) Planul de amenajare a teritoriului judeean.
Planul de Amenajarea Teritoriului Naional (P.A.T.N.)
Planul de amenajare a teritoriului naional are caracter director i reprezint sinteza
programelor strategice sectoriale pe termen mediu i lung pentru ntregul teritoriu al rii.
Planul de amenajare a teritoriului naional este compus din seciuni specializate.
Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naional i ale seciunilor sale devin
obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliaz.
Seciunile Planului de amenajare a teritoriului naional sunt: Ci de comunicaie, Ape,
Zone protejate, Reeaua de localiti, Zone de risc natural, Turismul, Dezvoltarea rural. Prin
lege se pot aproba i alte seciuni.

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeean (P.A.T.J.)


P.A.T.J. are de asemenea caracter director i reprezint expresia spaial a programelor
de dezvoltare socio-economic a judeului. Prevederile acestuia sunt obligatorii pentru
celelalte planuri de Amenajarea Teritoriului i de Urbanism.
Judeele au obligaia de a realiza P.A.T.J. periodic la 5 -10 ani

.
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal (P.A.T.Z.)
P.A.T.Z. are rol director i are scopul soluionrii unor probleme specifice unor
teritorii care pot fi:

a) intercomunale sau interoreneti, compuse din uniti administrativ-teritoriale de


baz, comune i orae;
b) interjudeene, nglobnd pri din judee sau judee ntregi;
c) regionale, compuse din mai multe judee.

Strategia de dezvoltare zonal (S.D.Z.)


Aceast strategie se refer la zonele - periurbane i metropolitane avnd drept scop:
- asigurarea dezvoltrii coerente i durabile
- corelarea prioritilor de dezvoltare
- eficientizarea investiiilor publice
- valorificarea resurselor naturale i culturale.
din cadrul aglomerrilor urbane i a zonelor metropolitane

Seciunea a 3-a
Documentaii de urbanism
n cadrul acestei seciuni se fac precizri privind tipurile documentaiilor de urbanism,
procesul de realizare a acestora, coninutul, mod de implementare i urmrire, termen de
valabilitate i procedurile de actualizare.

Planul urbanistic general


Este o documentaie de urbanism obligatorie pentru fiecare localitate cu caracter de
reglementare specific prin care se stabilesc reguli ce se aplic direct asupra localitilor i
constituie element de fundamentare obligatoriu pentru eliberarea certificatelor de urbanism.

Coninutul Reglementrilor Planului Urbanistic General:


reglementri pe termen scurt, la nivelul ntregii uniti administrativ-teritoriale de baz
a)stabilirea i delimitarea teritoriului intravilan n relaie cu teritoriul administrativ al
localitii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcional n corelaie cu organizarea reelei de circulaie;
d) delimitarea zonelor afectate de servitui publice;

e) modernizarea i dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;


f) stabilirea zonelor protejate i de protecie a monumentelor istorice i a siturilor
arheologice reperate;
f1) zonele care au instituite un regim special de protecie prevzut n legislaia n vigoare;
g) formele de proprietate i circulaia juridic a terenurilor;
h) precizarea condiiilor de amplasare i conformare a volumelor construite, amenajate i
plantate;
i) zonele de risc natural delimitate i declarate astfel, conform legii, precum i la msurile
specifice privind prevenirea i atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor i realizarea
construciilor n aceste zone.
prevederi pe termen mediu i lung:
a) evoluia n perspectiv a localitii;
b) direciile de dezvoltare funcional n teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaie i de echipare prevzute n planurile de amenajare a
teritoriului naional, zonal i judeean;
d) zonele de risc natural delimitate i declarate astfel, conform legii, precum i la msurile
specifice privind prevenirea i atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor i realizarea
construciilor n aceste zone;
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare i restructurare;
f) stabilirea i delimitarea zonelor cu interdicie temporar i definitiv de construire;
g) delimitarea zonelor n care se preconizeaz operaiuni urbanistice de regenerare
urban.

Prin P.U.G. se identific zonele pentru care se pot constitui:


- reglementri ce nu pot fi modificate prin P.U.Z. sau P.U.D.
- zonele cu coeficient de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc
numai prin P.U.G. i R.L.U.
(CUT reprezint pentru o parcel raportul ntre aria desfurat a construciei i aria parcelei)

Coninutul Planului Urbanistic General

Planul Urbanistic Zonal


P.U.Z. este instrumentul de planificare urban i reglementare specific prin care se
coordoneaz dezvoltarea urbanistic a unor zone din localitate caracterizate prin:
- grad ridicat de complexitate
- dinamica urban accentuat.

Reglementri instituite prin P.U.Z. asupra zonei:


a) organizarea reelei stradale;
b) organizarea arhitectural-urbanistic n funcie de caracteristicile structurii urbane;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;
e) statutul juridic i circulaia terenurilor;
f) protejarea monumentelor istorice i servitui n zonele de protecie ale acestora.
Zone ale localitilor pentru care exist obligativitatea elaborrii P.U.Z.:
a) zonele centrale ale localitilor;
b) zonele construite protejate;
c) parcurile industriale, parcurile de activiti sau tehnologice;
d) zonele destinate hipermagazinelor i/sau parcurilor comerciale;
e) zonele de producie;
f) parcurile culturale;

g) zonele de dezvoltare a unor ansambluri rezideniale noi;


h) infrastructura de transport;
i) zonele supuse restructurrii sau regenerrii urbane;
j) zona costier/zonele de protecie a rmului mrii, pe o adncime de minimum 200 m;
k) alte zone stabilite de autoritile publice centrale sau locale, potrivit legii, pentru zone
omogene din punct de vedere funcional i morfologic sau pentru suprafee mai mari de
10.000 m2.

Planul Urbanistic de Detaliu


Este planul urbanistic care stabilete reglementri specifice exclusiv pe o parcel, n
relaie cu parcelele nvecinate i:
- nu poate modifica prevederile P.U.Z. sau P.U.G.
- detaliaz modul specific de construire n raport cu funciunea zonei i identitatea
arhitectural a acesteia.

P.U.G., P.U.Z., P.U.D. se realizeaz att n format analogic, ct i n format digital pe


suport topografic realizat n coordonate n sistemul naional de referin Stereo 1970,
actualizat.
Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.)
Definire: R.G.U. reprezint sistemul de norme tehnice, juridice i economice care st la
baza elaborrii planurilor de urbanism i a Regulamentelor Locale de Urbanism.
Regulamentul Local de Urbanism i Regulamentul Zonal de Urbanism
Aceste regulamente cuprind i detaliaz prevederile referitoare la modul concret de:
- utilizare a terenurilor;
- amplasare, dimensionare i realizare a volumelor construite;
- amenajare i plantare a aterenului;
- materiale i culori utilizate pe zone n conformitate cu caracteristicile arhitecturalurbanistice, pe baza unui studiu de specialitate.
Important: Planurile de Urbanism General, Planurile de Urbanism Zonal i Planurile de
Urbanism Local mpreun cu Regulamentele Locale de Urbansim, aprobate, sunt opozabile n
justiie.
Seciunea a IV-a
Iniierea i finanarea activitilor
n cadrul acestei seciuni se fac precizri privind iniierea ntocmirii documentaiilor i
modalitile de finanare ale documentaiilor de urbanism.
Iniierea i finanarea documentaiilor de Amenajare a Teritoriului i urbanism aparine
exclusiv autoritilor administraiei publice cu excepia unor tipuri de planuri urbanistice
zonale prevzute de lege.
Planurile urbanistice de detaliu pot fi iniiate i finanate i de ctre persoane fizice i
juridice.
Seciunea a V-a
Avizarea i aprobarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism
n cadrul acestei seciuni sunt prezentate competenele de avizare i aprobare a
documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism, precum i metodologia parcurgerii
acestor etape.
Seciunea a 6-a
Participarea publicului la activitile de amenajare a teritoriului i de urbanism
Definirea procesului de consultare a publicului:
Consultarea publicului este procesul prin care autoritile administraiei publice
centrale i locale colecteaz i iau n considerare opiunile i opiniile publicului privind
obiectivele dezvoltrii economico-sociale privind amenajarea teritoriului i dezvoltarea
urbanistic a localitilor, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorial i ale programelor
de amenajare a teritoriului i de dezvoltare urbanistic a localitilor.
Autoritile administraiei publice locale i centrale au responsabilitatea organizrii,
desfurrii i finanrii procesului de participare a publicului n cadrul activitilor de
amenajare a teritoriului i urbanism, publicul avnd dreptul s fie informat, consultat i i se
asigur i accesul n justiie pe tot parcursul elaborrii acestor documentaii.

Informarea publicului este activitatea prin care autoritile administraiei publice fac
publice:
a) obiectivele dezvoltrii economico-sociale privind amenajarea teritoriului i dezvoltarea
urbanistic a localitilor;
b) coninutul strategiilor de dezvoltare teritorial i a documentaiilor de urbanism care
urmeaz a fi supuse aprobrii, precum i al documentaiilor aprobate, potrivit legii;
c) rezultatele consultrii publicului;
d) deciziile adoptate;
e) modul de implementare a deciziilor.
Informarea i consultarea publicului se desfoar difereniat, n funcie de amploarea
i de importana documentaiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit
metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei.
Seciunea a 7-a
Urmrirea aplicrii documentaiilor de Amenajare a Teritoriului i de Urbanism
aprobate
Urmrirea aplicrii documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism aprobate
se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judeene,
municipale, oreneti i comunale, dup caz, precum i de Inspectoratul de Stat n
Construcii.
n situaia neactualizrii documentaiilor de urbanism pn la expirarea termenelor de
valabilitate prevzute prin hotrrile de aprobare a acestora, se suspend eliberarea
autorizaiilor de construire/desfiinare, conform legii.
Compartimentele de specialitate vor urmri corelarea realizrii programelor de
dezvoltare cu prevederile documentaiilor aprobate.
Capitolele V i VI precizeaz sanciunile ce decurg din nclcarea prevederilor legii
amenajrii teritoriului i urbanism precum i dispoziiile finale ale legii.
Vom prezenta numai raspunderile si sanctiunile care privesc arhitectul si urbanistil in
calitate de coordonator si proiectant al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.
Constituie contravenie supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentaii de urbanism
incomplete ori care conine date eronate; aceasta contraventie se sancioneaz cu amend de la
1.000 lei la 3.000 lei
De asemenea semnarea documentaiilor de amenajarea teritoriului i urbanism care conin
date eronate constituie contraventie si se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 9.000 lei.
In cadrul anexelor la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului sunt
prezentate Categoriile de documentatii de Amenajarea Teritoriului si de urbanismprecum si
competentele de avizare si aprobare.Categoriile de documentatii prezentate sunt:
Documentatii de Amenajarea Teritoriului
-Plan de Amenajarea Teritoriului National
- Plan de Amenajarea Teritoriului Zonal Regional sau interjudetean
- Interorasenesc sau intercomunal
- Frontalier
- Metropolitan,periurban

- Plan de Amenajarea Teritoriului Zonal pentru localitaticare cuprind monumente


istorice,ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice
-Plan de Amenajarea Teritoriului Judetean
Documentatii de Urbanism
-Plan Urbanistic General si Regulament local de urbanism aferent
- Plan urbanistic zonal i regulament local aferent acestuia
- Plan urbanistic de detaliu
Anexa
DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAI N LEGE
Aprobare - opiunea forului deliberativ al autoritilor competente de ncuviinare a
propunerilor cuprinse n documentaiile prezentate i susinute de avizele tehnice favorabile,
emise n prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotrre a Guvernului, hotrre a consiliilor
judeene sau locale, dup caz) se confer documentaiilor putere de aplicare, constituindu-se
astfel ca temei juridic n vederea realizrii programelor de amenajare teritorial i dezvoltare
urbanistic, precum i a autorizrii lucrrilor de execuie a obiectivelor de investiii.
Avizare - procedura de analiz i exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice
din structura ministerelor, administraiei publice locale ori a altor organisme centrale sau
teritoriale interesate, avnd ca obiect analiza soluiilor funcionale, a indicatorilor tehnicoeconomici i sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaiile de amenajare a
teritoriului i de urbanism. Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau
nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu.
Caracter director - nsuirea unei documentaii aprobate de a stabili cadrul general de
amenajare a teritoriului i de dezvoltare urbanistic a localitilor, prin coordonarea aciunilor
specifice. Caracterul director este specific documentaiilor de amenajare a teritoriului.
Caracter de reglementare - nsuirea unei documentaii aprobate de a impune anumii
parametri soluiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaiilor de
urbanism.
Circulaia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare
asupra terenurilor prin acte de vnzare-cumprare, donaie, concesiune, arendare etc.
Competena de avizare/aprobare - abilitarea legal a unei instituii publice i capacitatea
tehnic de a emite avize/aprobri.
Dezvoltare durabil - satisfacerea necesitilor prezentului, fr a se compromite dreptul
generaiilor viitoare la existen i dezvoltare.
Dezvoltare regional - ansamblul politicilor autoritilor administraiei publice centrale i
locale, elaborate n scopul armonizrii strategiilor, politicilor i programelor de dezvoltare
sectorial pe arii geografice, constituite n "regiuni de dezvoltare", i care beneficiaz de
sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene i al altor instituii i autoriti naionale i
internaionale interesate.
Documentaie de amenajare a teritoriului i de urbanism - ansamblu de piese scrise i
desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizeaz situaia existent i se
stabilesc obiectivele, aciunile i msurile de amenajare a teritoriului i de dezvoltare
urbanistic a localitilor pe o perioad
determinat.
Parcelare - aciunea urban prin care o suprafa de teren este divizat n loturi mai mici,
destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regul este legat de realizarea unor
locuine individuale, de mic nlime.

Peisaj - desemneaz o parte de teritoriu, perceput ca atare de ctre populaie, cu valoare


remarcabil prin caracterul su de unicitate i coeren, rezultat al aciunii i interaciunii
factorilor naturali i/sau umani, cuprinznd zone naturale sau/i construite avnd valoare
particular n materie de arhitectur i patrimoniu ori fiind mrturii ale modurilor de via, de
locuire, de activitate sau ale tradiiilor, agricole ori forestiere, artizanale sau industriale.
Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice i financiare,
utilizate n scopul realizrii unei strategii.
Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea
politicilor de dezvoltare.
Protecia mediului - ansamblu de aciuni i msuri privind protejarea fondului natural i
construit n localiti i n teritoriul nconjurtor.
Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc
drepturile i obligaiile legate de deinerea sau exploatarea terenurilor.
Regiune frontalier - regiune care include arii situate la frontier, delimitat n scopul
aplicrii unei strategii comune de dezvoltare de o parte i de alta a frontierelor i al realizrii
unor programe, proiecte i aciuni de cooperare.
Reea de localiti - totalitatea localitilor de pe un teritoriu (naional, judeean, zon
funcional) ale cror existen i dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relaii
desfsurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-administrative
etc.). Reeaua de localiti este
constituit din localiti urbane i rurale.
Sistem urban - sistem de localiti nvecinate ntre care se stabilesc relaii de cooperare
economic, social i cultural, de amenajare a teritoriului i protecie a mediului, echipare
tehnico-edilitar, fiecare pstrndu-i autonomia administrativ.
Structur urban - totalitatea relaiilor n plan funcional i fizic, pe baza crora se
constituie organizarea unei localiti sau a unei zone din aceasta i din care rezult
configuraia lor spaial.
Servitute de utilitate public - sarcin impus asupra unui imobil pentru uzul i utilitatea
unui imobil avnd un alt proprietar. Msura de protecie a bunurilor imobile publice nu poate
fi opus cererilor de autorizare dect dac este continu n documentaiile de urbanism
aprobate (avnd drept consecin o limitare administrativ a dreptului de proprietate).
Strategie de dezvoltare - direcionarea global sau pe domenii de activitate, pe termen
scurt, mediu i lung, a aciunilor menite s determine dezvoltarea urban.
Structur urban - modul de alctuire, de grupare sau de organizare a unei localiti ori a
unei zone din aceasta, constituit istoric, funcional i fizic.
Teritoriu administrativ - suprafaa delimitat de lege, pe trepte de organizare
administrativ a teritoriului: naional, judeean i al unitilor administrativ-teritoriale
(municipiu, ora, comun).
Teritoriu intravilan - totalitatea suprafeelor construite i amenajate ale localitilor ce
compun unitatea administrativ-teritorial de baz, delimitate prin planul urbanistic general
aprobat i n cadrul crora se poate autoriza execuia de construcii i amenajri. De regul
intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localiti suburbane componente).
Teritoriu extravilan - suprafaa cuprins ntre limita administrativ-teritorial a unitii de
baz (municipiu, ora, comun) i limita teritoriului intravilan.
Teritoriu metropolitan - suprafaa situat n jurul marilor aglomerri urbane, delimitat
prin studii de specialitate, n cadrul creia se creeaz relaii reciproce de influen n domeniul
cilor de comunicaie, economic, social, cultural i al infrastructurii edilitare. De regul limita
teritoriului metropolitan depete limita administrativ a localitii i poate depi limita
judeului din care face parte.

Teritoriu periurban - suprafaa din jurul municipiilor i oraelor, delimitat prin studii de
specialitate, n cadrul creia se creeaz relaii de independen n domeniul economic, al
infrastructurii, deplasrilor pentru munc, asigurrilor cu spaii verzi i de agrement,
asigurrilor cu produse agroalimentare etc.
Zon defavorizat - arii geografice strict delimitate teritorial, care ndeplinesc cel puin una
dintre urmtoarele condiii:
a) au structuri productive monoindustriale care n activitatea zonei mobilizeaz mai mult de
50% din populaia salariat;
b) sunt zone miniere n care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective n urma
aplicrii programelor de restructurare;
c) n urma lichidrii, restructurrii sau privatizrii unor ageni economici apar concedieri
colective care afecteaz mai mult de 25% din numrul angajailor care au domiciliul stabil n
zona respectiv;
d) rata somajului depete cu 25% rata somajului la nivel naional;
e) sunt lipsite de mijloace de comunicaie i infrastructura este slab dezvoltat.
Zon funcional - parte din teritoriul unei localiti n care, prin documentaiile de
amenajare a teritoriului i de urbanism, se determin funciunea dominant existent i
viitoare. Zona funcional poate rezulta din mai multe pri cu aceeai funciune dominant
(zona de locuit, zona activitilor
industriale, zona spaiilor verzi etc.). Zonificarea funcional este aciunea mpririi
teritoriului n zone funcionale.
Zon de protecie - suprafaa delimitat n jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau
natural, al unor resurse ale subsolului, n jurul sau n lungul unor oglinzi de ap etc. i n care
se instituie servitui de utilitate public i de construire pentru pstrarea i valorificarea
acestor resurse i bunuri de patrimoniu i a cadrului natural aferent. Zonele de protecie sunt
stabilite prin acte normative specifice, precum i prin documentaii de amenajare a teritoriului
sau urbanism, n baza unor studii de specialitate.
Zon de risc natural - areal delimitat geografic, n interiorul cruia exist un potenial de
producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populaia, activitile umane,
mediul natural i cel construit i pot produce pagube i victime umane.
*** Expresia "Zon protejat" i definiia acesteia au fost abrogate prin O.U.G. nr. 7/2011
Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul
proiectrii i al dezvoltrii durabile a zonelor urbane, care se definesc i se calculeaz dup
cum urmeaz:
- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaa construit desfurat
(suprafaa desfurat a tuturor planeelor) i suprafaa parcelei inclus n unitatea teritorial
de referin. Nu se iau n calculul suprafeei construite desfurate: suprafaa subsolurilor cu
nlimea liber de pn la 1,80 m, suprafaa subsolurilor cu destinaie strict pentru gararea
autovehiculelor, spaiile tehnice sau spaiile destinate proteciei civile, suprafaa balcoanelor,
logiilor, teraselor deschise i neacoperite, teraselor i copertinelor necirculabile, precum i a
podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incint, scrile exterioare,
trotuarele de protecie;
- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaa construit (amprenta la
sol a cldirii sau proiecia pe sol a perimetrului etajelor superioare) i suprafaa parcelei.
Suprafaa construit este suprafaa construit la nivelul solului, cu excepia teraselor
descoperite ale parterului care depesc planul faadei, a platformelor, scrilor de acces.
Proiecia la sol a balcoanelor a cror cot de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului
amenajat i a logiilor nchise ale etajelor se include n suprafaa construit. Excepii de calcul
al indicatorilor urbanistici POT i CUT:

- dac o construcie nou este edificat pe un teren care conine o cldire care nu este destinat
demolrii, indicatorii urbanistici (POT i CUT) se calculeaz adugndu-se suprafaa
planeelor existente la cele ale construciilor noi;
- dac o construcie este edificat pe o parte de teren dezmembrat dintr-un teren deja
construit, indicatorii urbanistici se calculeaz n raport cu ansamblul terenului iniial,
adugndu-se suprafaa planeelor existente la cele ale noii construcii.
Interdicie de construire (non aedificandi) - regul urbanistic potrivit creia, ntr-o zon
strict delimitat, din raiuni de dezvoltare urbanistic durabil, este interzis emiterea de
autorizaii de construire, n mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate
sau de funciunea propus.
Planificarea teritorial - ansamblul de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura
organizarea raional a teritoriului, la diferite scri (regional, naional, transnaional),
protecia mediului i atingerea obiectivelor economice i sociale, prin coordonarea politicilor
sectoriale din perspectiva impactului lor asupra teritoriului. Planificarea teritorial cuprinde
strategii, politici i programe sectoriale, precum i documentaii specifice integrate, n scopul
dezvoltrii echilibrate i durabile, i prevede obiective, etape de realizare i resurse financiare
necesare.
Unitate teritorial de referin (UTR) - subdiviziune urbanistic a teritoriului unitii
administrativ-teritoriale, delimitat pe limite cadastrale, caracterizat prin omogenitate
funcional i morfologic din punct de vedere urbanistic i arhitectural, avnd ca scop
reglementarea urbanistic omogen. UTR se delimiteaz, dup caz, n funcie de relief i
peisaj cu caracteristici similare, evoluie istoric unitar ntr-o anumit perioad, sistem
parcelar i mod de construire omogen, folosine de aceeai natur a terenurilor i
construciilor, regim juridic al imobilelor similar.
*** Expresia "Zona funcional de interes" i definiia acesteia au fost abrogate prin O.U.G.
nr. 7/2011
Zon protejat - zon coerent natural sau construit, delimitat geografic i/sau
topografic, determinat de existena unor valori de patrimoniu natural i/sau cultural a cror
protejare prezint un interes public i declarat ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice
de conservare i reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zon protejat creeaz asupra
imobilelor din interiorul zonei servitui de intervenie legate de desfiinare, modificare,
funcionalitate, distane, nlime, volumetrie, expresie arhitectural, materiale, finisaje,
mprejmuiri, mobilier urban, amenajri i plantaii i este stabilit prin documentaii de
urbanism specifice aprobate.

UNIVERSITATEA TEHNICA Gh.Asachi IASI -Facultatea de Arhitectura


Curs Legislatie-an universitar 2010-2011 An V
Dr. Arh. Mircea Grigorovschi
CURS 4
LEGEA 50/ 1991
Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
cap1. Autorizarea lucrarilor de constructie
Executarea oricaror tipuri de lucrari de constructie se face numai
- pe baza autorizatiei de construire
-pe baza unui drept asupra unui imobil- nr .cadastru
Constructiile trebuie sa respecte
-AC emisa
-reglementarile privind proiectarea si executia
AC- act de autoritate emis de adm.Publica pe baza carora se executa lucrarile de constructie:
-amplasare
-concepere
-realizare
-exploatare
-postutilizare
-se emite pe baza Documentatiei Tehnice DT
-respecta prevederile doc. de urbanism aprobate
ETAPELE obtinerii AC
cerere CU :
a) emitere CU- administratia publica
b) evaluarea initiala a investitiei -stabilirea necesitatii evaluarii efectelor asupra mediului -autoritatea pentru protectia mediului
c) notificare solicitant catre Administratia publica privind mentinerea cererii pt AC - in situatia in care Autoritatea pt protectia
mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului
d) emiterea anzelor si acordurilor stabilite prin CU
e) emitere act administrativ de autoritate pt protectia mediului
f) elaborare documentatie tehnica
g) depunere documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la AP
h) emiterea autorizatiei de construire
ETAPELE OBTINERII AC

nr crt
1.
2.
3.

etape
cerere solicitare CU
emitere CU

beneficiar

A.Protectia mediului

5.emitere avize si acorduri

6.obtinere avize si acorduri

7.emitere act administativ


al autoritatii de mediu

8.elaborare DT

9.depunere documente
pt obtinere AC

10.emitere AC

*
*

AC pt: -retele magistrale


-cai de comunicatie
-amanajare pt imbunatatiri funciare

proiectare

avizatori

evaluare impact la mediu

4. notificare mentinere
cerere(daca autoritatea
de mediu stabileste
necesitatea evaluarii
impactului asupra mediului)

AP

-retele de telecomunicatii
-alte lucrari de infrastructura
-------------------------------------------------------------------------------------ce se executa in intravilan vor respecta doc. de AT aprobate
Se pot emite AC fara doc de AT si urbanism aprobate pentru urmatoarele lucrari:
-lucrarie de : -modificare
-reperare
-protejare
-restaurare
-conservare
,a cladirilor de orice fel cu conditia :
-mentinerea ecelorasi functiuni
-mentinerea suprafetelor construite la sol
-mentinerea volumetriei
-lucrari de :- reparare privind : - cai de comunicatie
-dotari tehnico- edilitare
-etc
,fara modificare traseu si functiuni
-lucrari de reparare privind:- imprejmuiri
-mobilier urban
-amenajare spatii verzi
-parcuri si gradini publice
-piete pietonale
-alte lucrari de amenajare spatii publice

-lucrari de : -cercetare
-protejare teren
-foraje si escavari pt studii geotehnice
-exploatari de cariere
-balastiere
-sonde de gaz si petrol
-alte exploatari
-organizare de tabere de corturi
Lucrari de constructie :-civile
-industriale
-agricole
-sustinere instalatii si utilaje
-orice alte lucrari
se vor realiza numai cu respectarea :-autorizatiei de construire
-reglementari de proiectare si executie
Tipuri de lucrari :
-construire
-reconstruire
-consolidare
-modificare
-extindere
-reabilitare
-schimbare de destinatie
-reparare - a constructiilor de orice fel si instalatiilor aferente acestora
constructii

construire
reconstruire
consolidare
modificare
extindere
reabilitare
schimbare
de destinatie
reparare
consolidare
protejare
conservare
restaurare
modernizare
reabilitare

instalatiii
aferente

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

monumente
istorice

cai de
comunicatii

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*

lucrare retele si dotari


de arta teh-edilitare

*
*
*
*

*
*

lucrari distributie
hidro eng.el/term

i mprejmuire mobilier amenajari parcuri,piete


urban
sp verzi
lucr.publice

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*_______________________________________________

*
*

*_____________________________________________
*

*
*

*
*

*
*

COMPETENTE DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE


lucrari de
infrastructura
rutiera de
interes nat

presedinte CJ
(cu aviz primar)
primar municipal

lucr ce dep
lim. unitatii
adm terit

extravilan
comune

toate lucr din


terit admin

terenuri ce
dep limita
adm sect

monum retele municip


ist
apa,canal,gaz

rest. Lucrari lucrari


din terit
din terit
adm
adm

monum
din terit
adm

loc individ. orice alte monum


si anexe
categ de
ist din
gosp
constr.din terit
din
intravilan
adm
intravilan

anexe
anexe
gosp
gosp de
pana la
expl. Agr
100mp
m.mic
extravilan 500mp

*________*_______________________________________________________________________________________________________________ ____

lucr
ce cep
limitele

__________

_________ ________________________________________________________________________________________________________________________

prima gen Bucuresti


(cu aviz sectoare)

* _________________________________________________________ _______________________ _____


*________________________________________ ____________________________ ____

primar de sect

primari orase

* cu aviz__________________ _______________________ _____ ___


* ______*av____*av_______*_________*_______

primari comune

CERTIFICAT DE URBANISM (VEZI SCHEMA DE LA L350)


-act de informare al autoritatii
-pe baza de :-planuri si RLU -aprobate
-PAT- aprobate
-fac cunoscute - regim -juridin
-tehnic
-economic
, al terenurilor si constructiilor existente
- stabilesc cerinte urbanistice ce vor fi independente de DT
-lista acordurilor si avize
-obligativitatea de a contacta autoritatea de mediu cu privire la
- evaluarea initiala a investitiei
-stabilirea necesitatii evaluarii efectelor investitiei asupra mediului
Autoritatea de mediu emite act administrativ:- declaratia autoritatii de mediu
-decizia etapei de incadrare
-acordul de mediu
-avizul Natura 2000
-cu ce se emite ef competentelor de autorizare in 30 de zile de la data inregistrarii cererii
-pt obtinerea certif. de urbanism,cerere ce va cuprinde -elemente de identificare a imobilului
-localitate
-nr cadastral
-nr de cart funciara
-CU nu confera dreptul de a executa lucrari
Scopul CU -pt concesiunea de terenuri
-adjudecarea prin licitatie a proiectarii la faza SF
-cereri cu justitie
-operatiuni notariale privind circulatia imobiliara
-(imparteli,comasari) de parcele pt lucrari de constructi
-construire undei servitute de trecere la un imobil
Autorizatia de construire
-scop- pt executare lucrari de baza
-executare lucrari aferente organizarii executiei
-timp- in 30 de zile de la depunerea documentatiei pentru autorizarea constructiilor
-in 15 zile pentru anexele gospodaresti agricole
-continutul -documantatiei de autorizare -toate in coppie
a)certificatul de urbanism
b)dovada in copie legalizata a titlului asupra imobilului - teren
-constructie
-extras carte funciara
c)documentatia tehnica DT
d)avize si acorduri solicitate prin CU
e)actul administrativ al autoritatii competente pt protectia mediului
f)dovada privind achitarea taxelor legale
Elaborare Documentatie tehnica
-cf cadru continut pt DT prevazut cu anexa la legea 50/91
-cf cerintelor certificatului de urb
-cf anzelor solicitate prin CU
-se semneaza si se verifica cf. legislatie
Executia lucrarilor se face numai pe baza PT si DDE

Valabilitatea AC- max 12 luni de la data emiterii in ac interval beneficiarul trebuie sa inceapa lucrarile
- in ac caz valabilitatea AC se extinde pe durata de executie a lucrarilor prevazute in Ac
-neinceperea lucrarilor are nefinalizarea lor in aceste termene- conduce la pierderea valabilitatii AC
-daca caracteristicile constructiei nu s emodifica fata de AC initiala, se va emite o noua Ac fara a se obtine CU
-cu 15 zileinainte de ex AC se poate solicita o prelungire a valabilitatii, o singura data cu 12 luni
-nu se emit AC provizorii
Semnatorii AC -presedinte CJ/ primar
-secretar
-arh sef/persoana resp cu AT si U
Avizatori- sunt delegati sa emita avizut solicitat in 15 zile de la inregistrarea solicitarii
Caracterul AC -caracter public
-se pun pe pagina de web a administratiei emitente:- continutul Ac si anexele aferente
- principalele motive si considerente pe care se bazeaza emiterea AC
-descrierea masurilor pt evitarea si reducerea efectelor negative asupra mediului
Demolarea
Dezafectarea
Dezmembrarea
,partiala sau totala a -constructiilor
-instalatii aferente constructiilor
-utilaje tehnologice
-oricaror amenajari
Se face be baza Autorizatiei de desfintare emise de catre adm publice cf competentelor de autorizare
Dreptul de semnatura
-proiectele pentru autorizarea lucrarilor de constructie si proiectele tehnice se elaboreaza de colective tehnice de specialitate
-se insusesc si de sesmneaza si -de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii
-arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman
- inginer constr cu diploma
-ing instalatiii cu diploma
-conductor arh/ urbanist cu diploma
-subinginer de constr cu diploma
parte de arh pt toate categoriile parte de inginerie pt toate
de investitii supra si subterane categoriile de inv supra si sub
terane,inclusiv intalatii
1

parte de inst pt orice niv


supra si subteran

parte de arh pt cladiri


de import redusa

p de ing. pt cladiri
de imp redusa

*__________________________________________________________________________________________________________________

2 ________________________________*_________________________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________*____________________________________________________________ _
4____________________________________________________________________________________*_______________________________________ _

5_____________________________________________________________________________________________________________*______________ _

Avize speciale
Ministerul Culturii si cultelor -in zonele construite protejat
-in zonele de protectie
pentru -ansambluri de arh
- situri arheologice
Aviz pe baza documentelor de urb aprobate cf legii
Ministerul Transporturilor - in zonele de siguranta si de protectie aferente infrastructurii de tranport
-in zonele aferente construirii cailor de comunicatie stabilite prin doc. AT si U
Directii agricole si dezv rurala judetene respectiv a mun Bucuresti
- pt construirea unei zone limetrofe constructiilor anexelor gospodaresti a exploatatiilor agricole delimitate prin planuri urb
Lucrari ce se pot executa fara AC
- care nu modifica structura de rezistenta, aspectul arhit. al constructiilor
1.a) reparatii la: -imprejmuiri
-acoperisuri
-invelitori
-terase,
cand nu se schimba forma si materialele utilizate
b)reparatii ,inlocuiri, la tamplarii:-exterioara
-int.
, daca :-se pastreaza forma si dimensiunile golurilor,
-dimensiunile tamplariei
-chiar daca se schimba materialele
(cu exceptia cladirilor monumnete istorice)

c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit

d)zugraveli si vopsitori interioare


e)zugraveli si vopsitori exterioare daca nu se modific :-elem de fatada
-culoarea cladirii
f)reparatii la -instalatii interioare
-bransamente si racorduri ext
-montare sisteme locale de incalzit si preparare apa calda cu cazane omologate
-montare aparate de :-climatizare
-contorizare utilaje
g)reaparatii si inlocuiri de pardoseli
h)reparatii si inlocuiri de:
-finisaje:-int, ext
-tencuieli
-pavaje
-lucrari de reabilitate energ a :- anvelopei
-acoperiului
-daca nu se schimba sistemul constructiv
-trotuare
-ziduri de sprijin
-scari de acces
fara modificarea calitatii,aspectului elem
i)lucrari de intretinere- cai de comunicatii
- instalatii aferente
j)lucrari de :- investigare,
-cercetare
-expertizare
-conservare
-restaurare,

la componenetele artistice ale constructiilor monumente ist, cu avizul:


-ministerului culturii si cultelor
-adm publica locala

k)lucrari de foraje,sau geotehnice pt cladiri de imp normala


l)lucrari de constr funerare :-supraterane, subterane, cu avizul adm cimitirelor
2. lucrari pt amplasare tonete
-pupitre acoperite sau inchise pentru comercializare:-presa,carte,flori
,amplasate direct pe sol fara fundatii,platforme,racorduri,la util cu exceptie cea electrica

lucrarile prevazute a- l- executate la constructii monument istoric, necesita autorizare

Anexa 1
continut- cadru am Documentatiei tehnice(DT) pentru autorizarea lucrarilor de constuctie
DT- extras din pr tehnic
Tipuri de DT
DTAC- DT pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie
DTAD- DT pt autorizarea executarii lucrarilor de desfintare
DTOE- DT pt autorizarea executarii organizarii lucrarilor
DTAC
A. piese scrise
1.lista cu semnaturile proiectantilor
-nume in clar
-partea d eproiect pt care raspund
2.memoriu
2.1. Date generale
-amplasament
-topografia amplasamentului
-trsarea lucrarilor
-clima si fenomenele naturale especifice
-geologia si seismicitatea
-categoria de importanta a biectivului
2.2
memorii pe specialitati
-arh
-structura
-instalatii
-dotari si instalatii tehnologice
-amanajari ext
sistematizare verticala

2.3 Date si indicii care cacaterizeaza investitia proiectata


-suprafete -construita desfasurata
-const la sol
-utila
-inaltimile cladirilor, nr d eniveluri
-volumul constr
-POT -procent de ocupare al terenului
-CUT coeficient de utilizare al terenului
2.4 Deviz general al lucrarii
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. studiu geotehnic
2 .5.2 referatele de verificare a doc tehn.
2.5.3 Avize si acorduri
-bransarea si racordarea la infrastructura edilitara
-apa,canal
-energie electrica
-gaze
-telefonie
-fibra optica
-cablu TV
-salubritate
-transport public
-acorduri,anze, si acte adm ale serviciilor deconcentrate ale:
-ministerului mediului si dezv durabile
-min Internelor si reformei adm
-PSI
- aparare civila
-min sanatatii publice-aviz DSP
-min dezv publice si locuintei
-min transporturilor-drumuri nat, drumuri jud
-serviciul roman de informatii
- min culturii si cultelor
anz. comisie zonala
anz.comisie nationala
--alte organisme interesate
-comisii versante, comisii de circulatie, directia agricola jud, ICPI, imbunatatire funciara, CFR
2.5.6. -acorduri vecini- in forma autentica
pentru- constructii noi amplasate adiacent const existente
-sau in imediatat vecinatate(numai daca sunt necesare lucrari si masuri de interventie pentru protejare)
-lucrari de constructii in vederea schimbarii destinatiei
-amplasarea cladirilor cu alte destinatii decat a cladirilor din vecinatate
B. Piese desenate
1. Planuri generale
1.1.plan de incadrare in teritoriu sc 1:10.000 emis de OCPI
1:5000
1:2000
1:1000
1.2. plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei
-plan cu reprezentarea reliefului(topo) in sistem stereo 70
sc 1:2000
1:1000
1:500
1:200
1:100,vizat de OCPI (oficiul de cadastru si publicitate imobiliara)
pe aceste planse se vor prezenta
-imobilul-identificat cu nr cadastral(pt care a fost emis CU)
cu toate elem topo:suprafata, lungime loturi, unghiuri,pozitia si inaltimea calcanelor limita,
unghiuri, pozitia repere fixe si mobile de trasare
-amplasarea tuturor constructiior
mentinute, desfintate, construite
-cotele constructiilor :-protejate,mentinute, pe cele 3 dimensiuni
-cote de mod
-cota +- 0.00
-distante de amplasare
-axe
-cote:-trotuare, alei ,platforme
-denumirea si diestinatia fiecarui corp de cladire
-sitematizare pe verticala
mod de scurgere ape pluviale
-accese pietonale, carosabile, in incinta,cladiri

plantatii prevazute
-planul parcelelor al tarlalei in cazul imobilelor- neimprejmuite ce fac obiectul restituirii prop
1.3 planul constr. subterane
-amplasarea acestora -retea de utilitate
-trasee
-dimensiuni
-cota de nivel-pozitionai comune-cote radier, cote copac
sc 1:500
daca nu exista retele publice se vor prezenta instalatiile proprii in special-apa,canalizarea
2. planse pe specialitati
2.1.arhitectura sc 1:50, 1:100
-planuri cotate ale tuturor nivelelor:-subterane,supraterane
cu indicare: functiuni,dimensiuni, suprafete
-plan acoperisuri -terasa, sarpanta
,cu indicare pante de scurgere,mod de colectare ape meteorice, materialele invelitorilor
-sectiuni caracteristice- in special pe linia de cea mai mare panta
-cuprins -cota +0.00 ,
-cota tuturor nivelelor
-inaltimi determinante ale acoperisului
-cote coama
-cote cornisa
-fundatiile cladirilor invecinate
-toate fatadele cu indicare
-materiale
-finisaje
-culori
-cote
-racordarea la nivel teren amenajat
desfasurare stradala, in cazul integrarii constructiilor intr-un front existent
-se va arata modul de integrare in tesutul urban existent
2.2. structura
2.2.1. plan fundatii sc 1:50 se va prezenta
-mod de respectare a conditiilor din studiul geo
-masuri de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate-dupa caz
2.2.2. detalii de fundatii
2.2.3. proiect complet de structura pt
-cosntructii cu mai multe subsoluri
-cosntr cu cel putin 10 niv
2.3.Instalatii
2.3.1.schemele instalatiilor
-parametri principali
-scheme functionale aleinst
Instalatii -electrice, sanitare(apa,canal), incalzire
2.4.dotari si instalatii tehnologice
2.4.1.desene de ansamblu
2.4.2.scheme ale fluxului tehnologic
toate piesele desenate vor avea in dreapta jos un cartus ce va contine:
-nume firma sau proiectant eleaborator
-nr de inmatriculare sau nr autorizatiei de priectare
-titlu proiect
-titlu plansa
-nr proiect
-nr plansa
-data elaborarii
-nume
-calitate
-semnaturi
elaborator si sef proiect

II. Piese desenate


1.
Planuri generale
1.1.
Plan ele ncadrare n teritoriu
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile 1: 10.000,
1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz, emis de oficiul de cadastru i
publicitate imobiliar teritorial
1.2.
Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei
- plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de Proiecie
Stereografic 1970, la scrile 1:2.000, 1:1.000. 1:500, 1:200 sau
1:100, dup caz, vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar
teritorial, pe care se vor reprezenta:
*imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism,
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor,
unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la coarna a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor
fixe i mobile de trasare;
*amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi;
*cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00: cote de
nivel; distane de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea):
*denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie;
*sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
*accesele pietonaie i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute;
*planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de
restituire a proprietii.
1.3.
Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i
capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
In cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii
prevzute prin proiect, n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare.
2.
Plane pe specialiti
2.1. Arhitectur
Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind arhitectura fiecrui
obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dup cum urmeaz:
planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu

indicarea funciunilor, dimensiunilor i a suprafeelor;


- planurile acoperiurilor - teras sau arpant -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor
meteorice i a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut
nvelitorile;
- seciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare pant, acolo unde este cazul , care
s cuprind cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului cotele la
coam i la corni , fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea
racordrii la nivelul terenului amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i desfurarea stradal
prin care se va arta modul de integrare a acestora n esutul urban existent.
2.2.
Structura
2.2.1.
Planul fundaiilor
Se redacteaz la scara 1:50 i va releva:
- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur construciile
proiectate.
2.2.2. Detalii de fundaii
2.2.3. Proiect de structur complet
Se prezint pentru construcii cu mai multe subsoluri i cel puin 10 niveluri.
2.3.
Instalaii
2.3.1. Schemele instalaiilor
Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate.
2.4.
Dotri i instalaii tehnologice
In situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii tehnologice,
determinante pentru configuraia planimetric a construciilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un
cartu, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare,
numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data
elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.

B. Documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare D.T.A.D.


I. Piese scrise
1.
Lista l semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect
pentru care rspund.
2.
Memoriu
2.1.
Date generale
Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat:
- scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se
preleva;
- fotografii color - format 9 x 1 2 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde este cazul se vor
prezenta desfurri rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de
desfiinare.
2.2. Fie tehnice cuprinznd elementele de aviz necesare emiterii
acordului unic, obinute prin grija emitentului autorizaiei i cerate
prin certificatul de urbanism.
Ii. Piese desenate
1.
Plan de ncadrare n teritoriu
- plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i
publicitate
imobiliar
teritorial,
ntocmit
la
scrile
1:10.000,
1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz.
2.
Plan de situaie a imobilelor
- plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i
publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000,
1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz:
parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina;
modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor;
sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
plantaiile existente i care se menin dup desfiinare.
Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele

10

care se desfiineaz i cele propuse - plan de situaie, construcii noi sau umpluturi de pmnt,
plantaii etc, dup caz.
3.
Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac
-, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii,
n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare.
4.
Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil -1:100 sau 1:50 care s permit evidenierea spaiilor i a funciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeelor i
a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;
- principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz;
- toate faadele.
In situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i
proiectul de organizare a lucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un
cartu care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare
sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei,
data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
C. Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor -D.T.O.E.
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor -D. T.(J,E, - este necesar n toate
cazurile n care se realizeaz o investiie. n situaia n care acesta nu se prezint mpreun cu doc
urne mai ia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, se va obine o autorizaie
de construire separat de cea pentru investiia propriu-zis.
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind descrierea tuturor
lucrrilor provizorii pregtitoare i necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a
investiiei, att pe terenul aferent investiiei, ct i pe spaiile ocupate temporar n afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum urmeaz:

11

I. Piese scrise
Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect
pentru care rspund.
2.
Memoriu
Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construciilor,
amenajrilor i depozitelor de materiale;
- asigurarea i procurarea de materiale i echipamente;
- asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona amplasamentului;
- precizri cu privire la accese i mprejmuiri;
- precizri privind protecia muncii.
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitile urbane din zon,
necesare n vederea obinerii acordului unic, se vor prezenta n cadrul fielor tehnice ntocmite n
Documentaia tehnica pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii - D.T.A.C, sau
D.T.A.D., dup caz.
1.

II. Piese desenate Plan general


a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan realizat conform planului de
situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei, cuprinznd amplasamentul investiiei i toate
amenajrile i construciile provizorii necesare realizrii acesteia;
b) la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuiei lucrrilor vor putea fi
prezentate i n planul de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei al documentaiei
tehnice pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un
cartu, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare
sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei,
data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
Anexa Nr. 2
DEFINIREA
unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii
Acord unic

12

juridic i exercit activitatea ntr-o cldire sau ntr-o incint.

Instalaii aferente construciilor


Totalitatea conductelor i echipamentelor care asigur utilitile necesare funcionrii
construciilor, situate n interiorul limitei de proprietate, de la branament/racord (inclusiv) la
utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu ncorporate n construcie. Instalaiile aferente
construciilor se autorizeaz mpreun cu acestea sau, dup caz, separat.
Intravilanul localitii
Teritoriul care constituie o localitate se determin prin Planul urbanistic general (PUG) i
cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fr construcii, organizate i delimitate ca trupuri
independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate n circuitul agricol sau avnd o alt
destinaie, nuntrul cruia este permis realizarea de construcii, n condiiile legii.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baz de planuri urbanistice
zonale (PUZ), legal aprobate, integrndu-se ulterior n Planul urbanistic general (PUG) al
localitii.

Extravilanul localitii
Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativ-teritorial a unitii de baz
(municipiu, ora, comun), nuntrul cruia autorizarea executrii lucrrilor de construcii este
restricionat, n condiiile prezentei legi.

Imprejmuiri
Construciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafee, arii sau parcele asupra
crora exist forme de proprietate, executate pentru protecie mpotriva intruziunilor, realizate din
diferite materiale - beton, crmid, piatr, lemn, metal, inclusiv srm ghimpat ntins pe
bulumaci -, ori prin plantaii specifice.

Lucrri de construcii
Operaiunile specifice prin care:
- se realizeaz construcii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane i
aeriene, ci de comunicaii, lucrri inginereti, de art etc;
- se desfiineaz astfel de construcii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.

Lucrri de modificare
Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau nestructurale, avnd ca
efect modificarea (total sau n parte) a acestora, privind:
- modificarea planimetriei interioare sau exterioare;
- modificarea volumetrici.

13

- recepia la terminarea lucrrilor;


- recepia final.

Schimbare de destinaie
In nelesul prevederilor art. 3, este necesar emiterea unei autorizaii de construire i/sau de
desfiinare, dup caz, numai n situaia n care pentru realizarea schimbrii de destinaie a spaiilor
sunt necesare lucrri de construcii pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire.

Zone protejate
Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afl elemente sau ansambluri ale
patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebit. n raport cu natura elementelor de
patrimoniu, zonele protejate sunt:
a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a patrimoniului
natural cu valoare deosebit;
b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea i punerea n valoare a
patrimoniului construit, cu valoare istoric, cultural sau memorialistic deosebit.
NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele
msuri pentru realizarea locuinelor, ale art. II alin. (2) i ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii
i ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu sunt ncorporate n textul republicat
al Legii nr. 50/1991:
art. III din Legea nr. 453/2001:
"Art. III - Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: anexa la Legea nr. 50/1991,
republicat, art. 8 alin. 5 i pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea proteciei mediului nr. 137/1995,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum i
referirile Ia obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construcii-rnontaj din
cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum i orice alte dispoziii contrare
prevederilor prezentei legi.";
art. II alin. (2) i art. III din Legea nr. 401/2003:
"(2) n termen de 60 de zile de ia data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul
Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii
nr.

14

15

50/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin


prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare i coninutul
documentaiilor necesare acestei proceduri. n acelai termen se vor efectua operaiunile de
preluare, predare-primire a studiilor de teren i a documentaiilor prevzute ia art. I pct. 23
[alin. (1) al art. 291], prin proces-verbal ncheiat ntre pri dup inventarierea arhivelor
menionate ia art. I pct. 23 [art. 291 alin. (3)], fr a mai fi nevoie de punerea in intarziere.
Art. III - La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog litera c) a articolului 48 din
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.";
- art.II alin. (2) din Legea nr. 199/2004: "(2) In termen de 30 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va
modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr.
1.943/2001, cu modificrile ulterioare."

16

17

UNIVERSITATEA TEHNICA Gh.Asachi IASI -Facultatea de Arhitectura


Curs Legislatie-an universitar 2010-2011 An V
Dr. Arh. Mircea Grigorovschi
CURS 5

CONCESIONAREA TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII


Se pot concesiona terenuri apartinand domeniului privat al :
statului
judetului
orasului
comunei.
Terenuri din domeniul privat al entitatii statale si administrative pot fi:
vandute
concesionate
prin licitatie publica
inchiriate
Vanzare cumparare( instrainare ) : instrainarea unui teren presupune transmiterea
dreptului de propietate cu toate dezmembramintele
Concesionare: prin contractul de concesiune cedentul transmite catre concesionar;
spre administrarea rentabila, pe un termen delimitat, in schimbul unei redevente
o activitate economica
un serviciu public
o subunitate productive
un teren propietate de stat (I Iorgovan)
-prin concesiune se transmite dreptul de:
folosinta
uzufructul
Terenul la sfarsitul perioadei de concesionare revine cu toate drepturile de propietate
la concesionar.
Inchiriere:
transfera dreptul de folosinta si uzufructul mai putin posibilitatea de a
construi
se realizeaza pe perioade scurte de timp
nu e caracteristica numai pentru domeniul privat al statului, poate fi facuta de
orice propietar
Dreptul de propietate asupra unui imobil/ teren are o serie de dezmembraminte:
dreptul de propietate propiu-zis sau dreptul de posesie
dreptul de dispozitie- propietarul dispune dupa cum doreste de propietatea sa
dreptul de folosinta utilizeaza imobilul/terenul dupa necessitate
- imparte
- instraineaza
- distruge
dreptul de uzufruct venitul obtinut pe teren/imobil este al propietarului, care
dispune de el si il foloseste dupa bunul plac si necessitate
- Vinderea
- concesionarea
terenurilor din domeniul privat al statului se poate realiza numai cu
- inchirierea
respectarea documentatiilor de:
- urbanism

- amenajarea teritoriului
de catre tutorul constructiei.

aprobate in vederea construirii in conformitate cu aceste prevederi

Trenurile din domeniul public al:


statului
judetului
orasului
pot fi concesionate numai in vederea realizarii
comunei
constructiilor de uz public
- de interes public
Concesionare se face cu respectarea documentatiilor de U si AT aprobate.
Nu pot fi concesionate terenurile libere aflate in administrarea entitatilor
administrative pana la reglementarea situatie juridice
- sau pot fi revendicate de fosti propietari
Terenurile din domeniul privat al entitatilor administrative:
se pot concesiona - fara licitatie publica
- platindu-se redeventa legala
se pot da in folosinta pentru termen limitat numai in urmatoarele cazuri
- pentru realizare de obiecte - de utilitate publica
- cu caracter social
- fara scop lucrativ
pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationala pentru Locuinte(ANL)
pentru realizarea de locuinte pentru tineri(sub 35 de ani)
pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre
inundatii
- alunecari
- cutremure etc.
pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate la cererea propietarului
- cu acordul acestuia
pentru lucrari de protejare
- punere in valuare a Monumentelor Istorice
Intentia organizarii licitatiilor publice:
Terenurile din domeniul privat al administratiilor ce se :
- vand
- inchiriaza
- concesioneaza
domeniul public al administratiilor ce se concesioneaza se aduce la cunostinta
publica prin publicitate:
- la sediul administratiilor publice (afisare)
- in zone de larga circulatie
Prin publicitate se va anunta:
- data licitatiei
- locul licitatiei
- suprafata terenului
- destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism si AT
- taxa anuala de redeventa
Oferta celor interesati de a participa la licitatie va cuprinde:
- studiu de fezabilitate elemente tehnice pentru functiuni
- capacitate
- POT
- CUT
- toate elementele solicitate prin CU

ofertele trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism


aprobate
Pretul concesiunii redeventa- se va calcula astfel incat sa asigure recuperarea in 25
ani :

a pretului de vanzare a terenului cf pietei


costul lucrarilor de infrastructura
Pentru functiunea de locuire terenurile vor avea urmatoarele suprafete:
locuire
permanenta
urban apartament in cladire P, P+E
450 mp
-cladire cu 2 apartamente P,P+1E
300mp
-cladire cu maxim 6 apartamente P+netaje 250mp
-cladire cu >6apartamente
cf prevederii din
documentatia de urbanism
1000mp
rural - pentru o locuinta
temporar- case de vacanta
250mp
Durata concesionarii se stabileste de :
- CL
- CJ
- CGMP
in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism
- natura constructiei

UNIVERSITATEA TEHNICA Gh.Asachi IASI -Facultatea de Arhitectura


Curs Legislatie-an universitar 2010-2011 An V
Dr. Arh. Mircea Grigorovschi
CURS 6

ACHIZITII PUBLICE
Principii

- libera concurenta
- eficienta utilizarii fondurilor publice
- transparenta
- tratament egal aplicarea nediscriminatorie a criteriilor de selectie, atribuire.
- Confidentialitatea garantarea secretului comercial
- proprietatea intelectuala.

Achizitia publica dobandireadefinitiva sau temporara de catre o persoana juridica autoritate


contractanta a unor produse, lucrari sau servicii rin atribuirea unui contract de achizitie publica.
Contract de achizitie publica - contract incheiat cu forma scrisa intre autoritatea contractanta si
contractant.
Contract de servicii contract de achizitie publica care are drept abiect prestarea unuia sau mai multor
servicii, conform clasifircarii statistice oficiale.
Contract de lucrari care are ca obiect exectuarea sau, dupa caz, atat proiectarea cat si exectutia uneia
sau mai multor lucrari de constructii, ori executarea prin orice mijloace a oricarei combinatii a acestor
lucrari de constructii care corespunde cerintelor autoritatii contractante si care conduce la un rezultat
menit sa indeplineasca prin el insusi o fuctie tehnico-economica.
Fonduri publice fonduri alocate de la

- bugetul de stat
- bugetul asigurarilor sociale de stat
- bugetul asigurarilor sociale de sanatate
- bugetul fondurilor speciale
- bugetul trezoreriei statului
- bugetele locale
- bugetele institutiilor publice
- ajutoare financiare externe
- imprumuturi externe ale administratiei publice.

Candidat furnizor, executant prestatar de servicii, ersoana fizica sau juridica care solicita invitatia de
participare la o licitatie restransa / negociere competititva;
Ofertant
- furnizor
|
- executant
| - persoana fizica sau juridica care a depus oferta.
- prestatar de servicii |
Concurent prestatar,pers. fix. sau juridica care a depus o solutie la un concurs de solutii.
Oferta documentatia care corespunde propunerea tehnica si propunerea financiara.
Propunerea tehnica - documentele pfertei elaborat pe baza cerintelor caietelor de sarcini elaborat de
autoritatea contractanta.
Propunerea financiara document al ofertei prin care se furnizeaza informatii solicitate privitoare la
pret, tarif, conditii financiare, conditii comerciale.
1

Specificatii tehnice cerinte de natura tehnica ale autoritatii contractante care definesc caracteristici
ale unui set de produse, servicii, lucrari care permit acesteia (prod,servicii,lucrari) sa fie descris in mod
obiectiv astfle incat sa corespunda necesitatea autoritatii contractante.
Garantia de buna participare depozit valoric
- titlu de credit (scrisoare de garantie0
- alte forme de garantie acceptate puse la dispozitia autoritatii contractante de catre
ofertant inainte de deschiderea ofertei.
Cai de atac contestatii sau actiuni in justitie impotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale si
prin care se solicita:
a. suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea, anularea uni act ,
decizii, proceduri a autoritatii contractante.
b. Plata unei despagubiri ca urmare a unui act, decizii, procedura aplicata de
autoritatea contractanta.
Proceduri de atribuirea contractului de achizite publica
1. Licitatie deschisa - procedura prin care orice furnizor, executant, prestatar interesat are dreptul
de a depune oferta.
2. Licitatie restransa procedura care se desfasoara in doua etape: - selectarea de catre autoritatea
contractanta (AC) a candidatilor
- invitatia ca acestea sa depuna oferta.
3. Negocierea negocierea competitiva procedura cu AC se consulta si negociaza clauzele
contractuale excluziv pretul cu mai multi furnizori, executanti, prestatari.
Negocierea competitiva se realizeaza in urmatoarele cazuri:
a. daca la licitatie (deschisa sau restransa) nu a fost depusanici o oferta corespunzatoare
b. in situatii exceptionale cand AC solicita servicii sau lucrri penru care nu se poate
realiza o estimare initiala a valorii contractului de achizitie publica.
c. Cand serviciile pe care AC le solicita sunt de asa natura incat contul de sarini nu poate
fi elabrat cu precizie.
d. Cand AC achizitioneaza produse lucrari ce urmeaza sa fie executate exclusiv cu scopul
cercetarii stiintifice, experimentari, dezvoltari tehnologice.
e. Cand dupa organizarea unui concurs de solutii trebuie sa atribuie contractul de servicii
unuia dintre castigatorii concursului.
Negocierea cu o singura sursa cand AC negociaza clauzele contractuale inclusiv pretul cu un
singur furnizor, exxecutant, prestatart.
Negocierea cu o singura sursa se poate face in urmatoarele cazuri
a. cand produsele, lucrarile sau serviciile pot fi furnizate executate sau prestate de un sigur
contractant din motive de natura tehnica,artistica sau legate de protectia unui drept de
exclusivitate asupra acestora.
b. Cand AC achizitioneaza aditional produse destinate inlocuirii partiale, suplimentare,
extinderii echipamentelor, instalatiilor sau datorita achizitionarii anterioare de la un
furnizor
c. Cand AC achizitioneaza aditional servicii suplimenare sau lucrari suplimentare la un
contract atribuit:
I. Atribuirirea trebuie sa fie catre acelasi contractant
II. Valoarea noului contract nu depaseste 50% din primul atribuit.

d. Cand dupa atribuirea unui contract AC isi propune sa achizitioneze noi servicii, lucrari,
servicii.
e. Cand dupa un concurs de solutii, contractul de servicii se atribuie castigatorului
f. In situatii de forta majora, stare de necesitate.
4. cererea de oferta - AC solicita oferte de la mai multi furnizori, executanti, prestatari; cererea
de oferta se utilizeaza numai in cazul in care valoarea estimatafara TVA a contractului este mai
mica decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri:
- pentru contract de furnizare mai mic/= 40.000eur
- pentru contract de servicii mai mic/=40.000eur
- pentru contractul de lucrari mai mic/= 40.000eur
Concursul de solutii se utilizeaza ca procedura ce permite AC sa se achizitoneze lcrari in special in
domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, amenajari urbanistice, arhitectura etc. Selectarea
castigatorilor se face pe baza concurentiala de catre juriu. Se pot acorda sau nu premii la concurs.
Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunscuta public intentia de a efectua achizitii publice
prin - anuntul de intentie
- anunt de participare
- anunt de atribuiri a contractului de achizitii publice
Participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica:
Orice furnizor, executant sau prestatar, raman sau persoana fizica sau pers juridica ce are
dreptul de a participa in conditiile legii la procedurele prentru atribuirea contractului de achizitii
publice.
Eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica, capacitate economico-financiara.
Nu este eligibil un ofertant/candidat aflat in urmatoarele situatii
a. este in stare de faliment sau lichidare
b. face obiectul unei proceduri de declarare in faliment sau inchidere
c. nu a indeplinit obligagiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor a asigurarea
sociala
d. furnizeaza declaratii false in documentele prezentate
e. a comis greseli grave profesionale
f. nu si-a indeplinit obligatiile intr-un alt contract de achizitie publica.
Ac poate solicita documente probatoare pentru:
a. capacitate ec-financiara bilant contabil, scrisori de bonitate bancara, ciffra de afaceri
globala
b. capacitate tehnica experienta similara, dotari tehnice, personal tehnic de specialitate,
certificate, documente emise de organisme abilitate ISO, RUR, OAR.
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei
Continut informatii generale privind AC
- cerinte minime de calificare selectate si documente ce urmeaza a fi prezentate
- caiet de sarcini
- instructiuni privind datele limita si formalitatile, garantia, mod de prezentare oferta, data e
valabilitate
- instructiuni pentru elaborarea si prezentarea oferta financiara
- informatii privind criteriile pentru atribuirea contractului de achizitii publice

Caietul de saricini contine specificatii tehnice


- nivel calitativ
- nivel tehnic
- nivel de performanta
- siguranta in exploatare
- dimensiuni
- sisteme de asigurare a calitatii
- standarde
- prescriptii de proiectare
- verificare
- inspectie
- receptie lucrari
- procedee si metode de constructie
Elaborarea, prezentarea, evaluarea ofertei
Oferta se elaboreaza in conformitate cu prevederile documentate pentru elaborarea si prezentarea
ofertei
Propunere tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini
Propunerea financiara va furniza toate informatiile necesare in vederea evaluarii financiare. Pretul va
fi in lei si euro.
Oferta are caracter ferm, obligatoriu pe toata durata de valabilitate.
Pretul ofertei financiar ramane ferm in lei pentru 12luni daca contractul dureaza maxim 1an. Pentru
contracte peste un an prin act aditional la contract se face actualizarea pretului.
Exista si posibilitatea asocierii intre furnizori, executanti,prestatari in vederea depunerii ofertei in
comun.
Oferta nu se ia in consideratie daca ofertantul nu consitituie garantia de participare.
Modificarea, retragerea, valabilitatea ofertei
Ofertantul poate retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
Ofertantul e obligat sa mentina oferta valabila pe toata perioada stabilita de valabilitate.
Comisia de evaluare, juriul
AC are obligatia consituirii unei comisii de evaluare care raspunde de urmatoarele activitati:
- verificarea eligibilitatii, inregistrarii, indeplinirea candidaturii referitoare la
capacitatea tehnica si ec-financiara.
- Deschiderea, examinarea si evaluarea ofertelor
- Stabilirea ofertei castigatoare
In cazul concursurilor de solutii AC are obligatia constituirii unui juriu cu urmatoarele atributii:
- verifica respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor
- evalueaza solutiile primite
- adopta o decizie sau formuleaza o opinie
- alte atributii specifice.

Juriul format din 3 membri minim


- persoane fizice independente de concurenti
- pregatire si experienta profesionala relevanta
- probitate morala recunsoscuta.

In cazul in care concurentilor li s-a solicitat o anumita alificare profesionaal cel putin 1/3 din membri
juriul trebuie sa aibe acea calificare profesionala sau o calificare echivalenta.
Criterii de atribuire a contractului de achizitie piblica:
- oferta cea mai avantajoasa tehnic si economic
- pretul cel mai scazut.
Algoritmul de calcul ia in considerare pretul, criterii de evaluare a ofertei (estetic, tehnci, functional,
asistenta tehnica)
In cazul preului cel mai scazut cerinteleimpuse de caietul de sarcini sunt considerate minimale.
Incheierea contractului de achizitie publica
- contractul de incheie cu ofertantul declarat castigator daca nu se realizeaza acest
lucru din varii motive. Atunci AC poate ... ofertantul in ordine descrescatoare a
clasamentului sau anula procedura de achizitie.
- Ofertantul declarat castigator are obligatia de a consituti garantia de buna executie.
In cazul in care nu se respecta contractul, partea le... are dreptul de a cere reziliera contractului si poate
pretinde plata de despagubiri.
Evitarea concurentei neloiale
- persoanele fizice sau juridice care au participat la intocmirea documentatiei nu achizitii
- care fac parte din comizia de evaluare
nu au dreptul sa fie ofertante.
- contractantul nu poate angaja cu carte de munca sau cu conventie de munca persoane care au
participat la realizarea documentatiei sau evaluare.
Dosarul achizitiei publice
AC are obligatia intocmirii unui dosar de achizitie publica.
Se pastraza cel putin 5 ani de la data finalizarii contractului.
AC are obligatia conform legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de intere public sa puna la
dispozitia oricarei persoane, la cerere, dosarul achizitiei publice.

LEGISLATIE
AN 5 ARHITECTURA
CURS 7

LEGEA 33/1994 PRIVIND EXPROPIERE PENTRU CAUZA


DE UTILITATE PUBLICA
Constitutia Romaniei ocroteste proprietatea private si o garanteaza
indifferent de titular.
In vederea realizarii unor lucrari care servesc unor utilitati publice a aparut
necesitataea acestei legi.
Aceasta lege reprezinta caracterul de exceptie conferit de constitutie si de codul
civil privind cedarea prin expropriere a dreptului de proprietate private.
Prin efectul acestei legi se pot expropria: immobile - teren
- teren + constructie
Expropierea se face
- numai pentru cauza de utilitate publica
- cu despagubiri: - drepte
- realabile, prin hotarare judecatoreasca
Bunuri ce pot fi expropriate:
Bunuri immobile: - proprietatea persoanelor fizice;
- proprietatea persoanelor juridice;
- cu scop lucrative;
- fara scop lucrative;
- aflate in proprietate private a: comunelor, oraselor, municiliilor,
judetelor.
Daca cei interesati ( cele doua componente- entitate administrative si proprietar)
convin de comun accord asupra:
- modalitatii de transfer- vanzare/ cumparare;
- donatie, etc.
- cuantumului valorii de transfer
- naturii despagubirilor ( ex. cu teren la schimb)
- cu respectarea prevederilor legale privind conditii, forma,
publicitate, transferul se poate face fara declansarea procedurii de
expropiere.
Utilitatea publica se declara pentru lucrari :
- de interes national;
- de interes local: judetean, orasenesc, municipal, communal.
Lucrari de utilitate publica sunt:
- prospectiunile si explorarile geologice;
- extragerea si prelucrarea substantelor minerale;
- instalatii pentru producerea energiei electrice;
- caile de comunicatii;

- sisteme de alimentare: -cu energie electrica;


- telecomunicatii;
- gaze;
- termoficare;
- apa;
- canalizare.
- utilitati pentru protectia mediului;
- indiguire si regularizare de rauri;
- lacuri de acumulare: - pentru surse de apa
- atenuarea viiturilor
- sisteme de avertizare si prevenure a fenomenelor naturale periculoase si de alarmare
apopulatiei;
- cladirile si terenurile necesare: -constructiilor de locuinte sociale
- invatamant;
- sanatate;
- cultura;
- sport;
- protectie sociala;
- administratie publica;
- justitie;
- salvarea si protejarea monumentelor si parcurilor
nationale
- apararea tarii;
- ordine publica;
- siguranta nationala.
Declararea utilitatii publice
Guvern lucrari de interes national;
Consiliu judetean- lucrari de interes judetean si local;
Pentru alte lucrari utilitatea publica se declara prin lege:
ex. expropierea lacasuri de cult;
- monumente, ansambluri si situri istorice;
- cimitire;
- localitati urbane si rurale in intregime.
- declararea utilitatii publice se face dupa efectuarea unei cercetari prealabile si este
conditionata de inscrierea lucrarii in :
- planuri urbanistice
- planuri de amenajarea teritoriului aprobate conf. legii
- cercetarea prealabila se face de catre comisii speciale numite de :
- guvern- pentru lucrari de interes national;
- consiliul judetean- pentru lucrari de interes local.
- cercetarea prealabila stabileste:
- daca exista elemente care sa justifice interesul public;
- avantajele: - social economice

- ecologice;
- de orice alta natura care sustin necesitatea lucrarilor;
- se redacteaza un act official de declarare a utilitatii publice afisat la sediul consiliului
local.
Masuri premergatoare exproprierii:
Expropriatorul imobilului va executa:
- planurile imobilului cuprinzand: - terenurile;
- constructiile;
- numele proprietarului.
- ofertele de despagubire si afisate la consiliul local pe raza caruia se
gaseste imobilul expropiat.
Propunerile de expropiere a imobilelor se vor notifica proprietarilor ( personae
fizice sau juridice) in termen de 15 zile de la publicare.
Proprietarii pot face intampinare ( in termen de 45 de zile de la primirea notificarii
la primarul comunei sau orasului)
Intampinarea va cuprinde: - ofertele de despagubire;
- pretentiile proprietarilor.
Dosarul respective, cu documentele prevazute de lege se va inainta in 30 zile:
- la guvern, pentru lucrari de interes national;
- la consiliul judetean, pentru lucrari de interes local.
Se formeaza o comisie compusa din:
- 3 specialisti din domeniul de activitate in care se realizeaza utilitatea publica.
- 3 proprietari de immobile din entitatea administrativa unde are loc expropierea ( prin
tragere la sorti dintr-o lista de 25 de proprietari )
- primarul entitatii administrative.
Comisia analizeaza dosarul , documentele putand solicita lamuriri suplimentare.
Decizia comisiei se ia prin vot secret.
Decizia poate fi:- acceptarea punctului de vedere al expropriatorului si poate
consemna invoiala intre parti, sub semnatura acestora.
-respinge propunerile expropriatorului, se comunica in 15 zile de la adoptare.
In acest caz expropriatorul are posibilitatea sa revina cu noi propuneri cu
refacerea corespunzatoare a planurilor urmandu-se procedura legala.
Daca si noile propuneri sunt respinse: expropriatorul cat si proprietarii pot
contesta hotararea comisiei la curtea de apel in 15 zile.

Expropierea si stabilirea despagubirilor


Solutionarea cererilor de expropiere este de competenta:
- tribunalului judetean.
- tribunalului mun. Bucuresti
Solutionarea cererii de expunere se face cu participarea obligatorie a procurorului

Instanta hotaraste- daca se indeplinesc conditiile cerute de lege pentru expropiere;


- coantumul despagubirilor, prin intermediul unei comisii de
experti, despagubirile se calculeaza si se compun din valoarea reala (pe piata)
- prejudicial cauzat proprietarului.
! Despagubirea hotarata de instanta nu poate fi mai mica de cat cea oferita de
expropriator si nicimai mare de cat solicitata de proprietar.
Transferul drepturilor de proprietate asupra imobilului catre expropriator se
produce in momentul in care obligatiile stabilite prin hotararea judecatoreasca au fost
indeplinite.
Inceteaza o data cu expropierea -Uzul
Uzufructul
abitatia
Concesiunea
Locatia

Piata despagubirilor
Punerea in posesie a proprietarului
Piata despagubirilor se realizeaza: -prin acordul partilor;
- in lipsa acordului instanta hotaraste termenul
de plata (nu mai mult de 30 de zile de la data
hotararii definitive)
Eliberarea titlului executoriu si punerea in posesie va fi facuta pe baza unei
incheieri a instantei care constata indeplinirea obligatiilor de despagubire.
Punerea in posesie asupra drepturilor cultivate
- a celor cu plantatii
se va face numai dup ce recolta a fost culeasa.
Daca in despagubire a fost cuprinsa si valoarea recoltei nu mai este necesara
asteptarea culegerii recoltei.
Daca existe creditori stabiliti prin hotarare judecatoreasaca acestea vor fi platiti
din drepturile de despagubire.

Dreptul de folosinta si de retrocedare


Daca imobilul expropiat este oferit spre inchiriere inaintea utilizrii lui pentru
cauza de utilitate publica expropiatul (daca il poate utiliza) are drept de prioritate pentru
a-i fi inchiriat.
Daca imobilul expropiat nu a fost utilizat timp de un an pentru scopul pentru care
a fost expropiat, respective lucrare nu a fost inceputa sin u s-a facut o noua declarare de
utilitate publica atunci fostul proprietar poate cere retrocedarea lor.
Cerere de retrocedare se face catre tribunal.
Tribunalul hotaraste retrocedarea
- pretul imobilului, ca si in situatia expropierii.

LEGISLATIE
AN 5 ARHITECTUTA
CURS 8

Legea 184/2001 privind oganizarea si exercitarea profesiei de architect.


Legea profesiei de architect.
Ordinul arhitectilor din Romania este infiintat potrivit legii ca organizatie:
- profesionala
- cu personalitate juridica de drept privat
- apolitica
- de interes public
- cu patrimoniu si buget propriu
- autonoma
- independenta
Ordinul are rolul de a reprezenta si ocroti la nivel international si national interesele profesiei
de arhitect.
Activitatea in domeniul arhitecturii este :
- act de cultura de interes public
- cu implicatii urbanistice
- economice
- sociale
- ecologice
Creatia arhitecturala este menita sa organizeze functional si estetic spatiul construit cu
obligatia de a-l insera armonios in mediul inconjurator, in respectul
- peisajelor naturale
- patrimoniului imobiliar
Conform Legii 184 pe baza, si numai cu respectarea autorizatiei de construire, si pe baza
reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, se pot realiza constructiile
- civile
- industriale
- agricole
- de orice alta natura
PUG, PUZ si PUD si proiectele de arhitectura care pentru a fi construite necesita autorizatie
de construire pot fi elaborate numai de arhitecti cu drept de semnatura.

Titlul de Arhitect este purtat de :


- cetateni romani absolventi - cu diploma de licenta a institutelor de invatamant
superior de arhitectura, recunoscute de statul roman, cu durata studiilor de miim 5
ani
- Absolventi cu diploma de licenta ai unei institutii din strainatate recunoscuta de
statul roman, echivalata cu dimploma de licenta romaneasca
- Cetatenii statelor memebre ale UE, ale spatiului economic european si cetatenii
elvetieni absolventicu diploma de licenta.
Tipuri de activitati desfasurate de arhitecti in domeniul Amenjarii teritoriului,
Urbanism si Arhitcturii.
A B

proiectare
consiliere
sistenta tehnica
supravegherea
proiectarea de documentatii de AT si U
proiectare de restaurari de monumente
proiectare peisagistica
design
amenajari si decoratiuni interioare
scenografie
alte asemenea activitati

- studiul
- cercetarea
- planificarea
- consilierea
- reglemenetarea specifica
- verificarea
- avizarea
- aprobarea
- control si expertiza tehnica

- lucrarilor de constructii

- in domeniul AT si U :
- constructiilor
- utilizarea materialelor de constructie
- utilizarea tehnologilor specifice

- a proiectelor de Urbanism si Constructii

Corolar - practicarea arhitecturii este:


- act complex de creatie tehnica si estetica
- furnizare de servcii care se realizeaza prin:
o intocmirea de proiecte
o coordonarea studiilor si documentatilor conexe intocmte de alti specialisti
o studii, teme si programe de cercetare
o proiectari si concursuri
o documentatii tehnice
o machete
o relevee

o alte asemenea activtati


Exercitarea profesiei de arhitect. Dobandirea dreptului de semantura.
Profesia de arhitect se poate exercita :
-in sector privat liber, independent
- cu titlu individual
- in sectorul public architect cu statut de functionar public
Dreptul de semnatura
implica asumarea de catre persoana care il exercita a intregii responsabilitati
profesionale fata de :
client
- autoritati
cu privire la :
- calitatea
- functionalitatea solutiilor propuse
- integrarea in ambianta inconjuratoare
- posibilitatile tehnice de realizare
- respectarea legislatiei in domeniu
- se exercita olograf
- cu mentionarea in clar a numelui si prenumelui
- cu mentionarea numarului de inregistrare in Tabloul National al
Arhitectilor
- la lucrarile colective se mentioneaza semnatura tuturor arhitectilor participanti
Dreptul de semnatura se dobandeste :

daca arhitectul a fost atestat


daca are capacitatea drepturilor civile

Arhitectul absolvent desfasoara activitatea profesionala ca stagiar :


-

pe o perioada de 2 ani
in baza unui contract de munca
- unei conventii civile
- sub indrumarea unui arhitect
- la implinirea a 2 ani dedesfasurare efectiva a profesiei in domeniul arhitecturii sau
urbanismului
- promoveaza un examen privind legislatia specifica organizat de O.A.R
- inscrierea la examen:
- cerere
- copie dupa diploma
- cazier judiciar
- portofoliu de lucrari
- dovada legalizata a exercitarii stagiului
- recomandarea a doi arhitecti cu drept de semnatura

Arhitectii stagiari cu cei doi ani de stagiatura pot:


- semna studii, planuri siproiecte proprii intocmite pentru concursuri
- expozitii
- manifestari specializate
- in masura in care rezultatul acestora nu presupune elaborarea unei autorizatii
de construire.
- a intocmi planuri de urbanism
- proiecte de arhitectura care conform legii sunt de competenta cond. arh. si
au dreptul sa isi sustina pentru a obtine AC, daca semnatura lor este
dublata de a unui arhitect cu drept de semnatura.
Incompatibilitatea cu exercitarea dreptului de semnatura :
- daca arhitectul indeplineste pentru acelasi proiect functia de :
- verificator
- expert
- consiler ales in cadrul administratiei publice implicate in proiect
- daca arhitectul este functionar public cu competente in :
- avizarea
- autorzarea
lucrarii in cauza
- controlul
Exercitarea dreptului de semnatura fara indeplinirea conditiilor legale constituie
infractiune si se sanctioneaza conform dreptului penal.
Modalitati de indeplinire ale profesiei de arhitect
La alegere, arhitectii cu drept de semnatura pot constitui :
-birouri individuale de arhitectura
- birouri asociate
- societati comerciale de proiectare
- alte forme de asociere constituite conform legii
Arhitectii cu drept de semnatura
-pot dobandi calitatea de proiectant general
- pot angaja salariati
Drepturile arhitectilor cu drept de semnatura
- sa elaboreze si sa semneze documentatiile
- sa verifice in timpul executiei respectarea proiectului autorizat chiard aca asistenta
tehnica a fost incredintata altcuiva
- sa beneficieze pentru serviciile prestate de onorariul negociat
- sa introduca in contract clauze privind protectia dreptului de autor

Obligatii
-

sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea


dreptului de arhitect
sa respecte codul deontologic al profesiei de arhitect
sa respecte regulamentul O.A.R.
sa aduca la cunostinta clientului obligatia de a obtine si de a respecta avizele,
acordurile, autorizatiil necesare prevazute de lege
sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale
sa-si asume prin exercitarea dreptului de semnatura intreaga responsabilitate
profesionala fata de client, autoritati, manifestand constiinciozitate si probitate
profesionala
sa serveasca interesele clientului in acord cu interesul public, exigentele
profesionale

Atributele O.A.R.
- protejeaza si promoveaza calitatea produsului de arhitectura si urbanism
- urmareste exercitarea competenta si calificata a profesiei in respectul codului
deontologic
- propune reglementari legislative, normative specifice, in vederea promovarii lor
- reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice, administrative si a
organismelor profesionale internationale
- acorda arhitectilor drept de semntura
- gestioneaza Tabloul National al Arhitectilor
Foruri de conducere :
- Conferinta Nationala
- Consiliul National
- Colegiul Director
- Presedintele ordinului maxim 4 an 2 mandate
Filialele teritoriale :
- daca intr-un judet sunt cel putin 50 membri O.A.R. pot infiinta prin libera asociere
filiale teritoriale
- daca nu, se asociaza cu arhitecti din alte judete filiale
- filialele au personaltate juridica de drept privat, for de conducere
Tabloul National al Arhitectilor
TNA - document ce se publca in fiecare an in Monitorul Oficial
cuprinde
- arhitecti cu drept de semntura
- conductori arhitecti cu drept de semnatura

organizate pe specialtati

Raspunderea disciplinara
- sanctiuni avertisement
vot de blam
suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a dreptului de semnatura
suspendarea pe 6-12 luni a calitatii de membru O.A.R.
Hotararea definita de condamnare aunui arhitect cu drept de semnatura pentru fapte penale
legate de exercitarea profesiei de arhitect conduce la radierea din TNA.

UNIVERSITATEA TEHNICA Gh.Asachi IASI -Facultatea de


Arhitectura
Curs Legislatie-an universitar An V
Dr. Arh. Mircea Grigorovschi
CURS 9
Legea cadastrului i a publicitii imobiliare
Cadastrul general al legii cadastrului i a publicitii imobiliare este sistemul
unitar i obligatoriu de eviden tehnic, economic i juridic a tuturor imobilelor de pe
ntreg teritoriul rii. Entitile de baz ale acestui sistem sunt parcela ( suprafaa de teren
cu aceeai categorie de folosin), construcia i proprietarul. Prin imobil, n sensul
prezentei legi, se nelege una sau mai multe parcele alturate, cu sau fr construcii,
aparinnd aceluiai proprietar. Sistemul de eviden al cadastrului general are ca
finalitate nscrierea n registrul de publicitate imobiliar.
Cadastrul general se organizeaz la nivelul fiecrei uniti administrativteritoriale: comun, ora, municipiu, jude i la nivelul ntregii ri.
Prin sistemul de cadastru general se realizeaz:
a) identificarea, descrierea i nregistrarea n documentele cadastrale a imobilelor prin
natura lor, msurarea i reprezentarea acestora pe hri i planuri cadastrale, precum i
stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea i nregistrarea tuturor proprietarilor i a altor deintori legali de
imobile, n vederea nscrierii n cartea funciar cu caracter definitiv;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite i taxe pentru stabilirea corect a
obligaiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.
Prin Legea cadastrului i a publicitii imobiliare se nfiineaz Agenia Naional
de Cadastru i Publicitate Imobiliar, ca instituie public cu personalitate juridic, unica
autoritate n domeniu, aflat n subordinea Ministerului Administraiei i Internelor, prin
reorganizarea Oficiului Naional de Cadastru, Geodezie i Cartografie i preluarea
activitii privind publicitatea imobiliar de la Ministerul Justiie
n municipiul Bucureti ct i la nivelul fiecrui jude se nfiineaz oficiile de
cadastru i publicitate imobiliar, ca uniti cu personalitate juridic n subordinea
Ageniei Naionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeene de cadastru, geodezie i
cartografie . La nivelul unitilor administrativ-teritoriale se nfiineaz birouri de
cadastru i publicitate imobiliar, n subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de
organizare i funcionare, numrul, precum i arondarea birourilor teritoriale pe uniti
administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului
general al Ageniei Naionale.
Prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie i
Cartografie se nfiineaz Centrul Naional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie i
Teledetecie ca unitate cu personalitate juridic n subordinea Ageniei Naionale care
este condus de un consiliu de administraie format din 9 membri, incluznd
reprezentani din sectorul public i privat, numii exclusiv pe criterii de competen
profesional, dintre care unul este directorul general al Ageniei Naionale i preedinte al
consiliului de administraie.

Organizarea activitii de cadastru


Printre principalele atribuiile ale Agenie Naionale ar fi: organizarea i
administrarea fondului naional de geodezie i cartografie, precum i baza de date a
sistemului de cadastru general; asigurarea executrii i actualizarea hrilor oficiale;
avizeaz coninutul topografic al hrilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor i al altor
documente cartografice destinate uzului public; coordoneaz i controleaz executarea
lucrrilor de cadastru i asigur nscrierea imobilelor n registrul de publicitate imobiliar
la nivelul ntregii ri; controleaz executarea lucrrilor de cartografie, topografie,
geodezie, fotogrammetrie i teledetecie la nivelul ntregii ri; autorizeaz persoanele
fizice i juridice care pot executa lucrri de specialitate din domeniile cadastrului,
geodeziei i cartografiei, pe teritoriul Romniei, n condiiile legii speciale care
reglementeaz nfiinarea uniunii profesionale a acestora; avizeaz tehnic expertizele
efectuate de ctre experii judiciari n specialitatea topografie, geodezie i cadastru cu
privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanelor de judecat.
Avizele menionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial n baza unui regulament
comun, elaborat de Agenia Naional i Ministerul Justiiei.
Prin ordin al directorului general al Ageniei Naionale se stabilesc atribuiile i
rspunderile oficiilor teritoriale precum i ale Centrului Naional de Geodezie,
Cartografie, Fotogrammetrie i Teledetecie.
Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale Ageniei Naionale i ale
unitilor subordonate se asigur integral din venituri proprii.(ncasri din servicii
prestate; tarife stabilite conform actelor normative; nchirieri de spaii i aparatur;
donaii i sponsorizri primite potrivit legii; dobnzi aferente disponibilitilor din conturi
i din depozite; alte venituri).
Ministerul Administraiei i Internelor, prin Agenia Naional, i va asuma
ntreaga responsabilitate n implementarea Proiectului cadastrului i publicitii
imobiliare, finanat prin mprumut de la Banca Internaional pentru Reconstrucie i
Dezvoltare (BIRD), i a celorlalte acorduri internaionale ce implic mprumuturi
nerambursabile sau garanii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naional de Cadastru,
Geodezie i Cartografie, inclusiv pentru partea preluat de la Ministerul Justiiei.
Cadastrul general se realizeaz pe baza planului anual propus de Agenia
Naional mpreun cu ministerele interesate i aprobat de Guvern; sumele destinate
introducerii lucrrilor de cadastru general reprezint subvenii de la bugetul de stat
prevzute n bugetul Ministerului Administraiei i Internelor i virate n contul Ageniei
Naionale cu unic destinaie.
Realizarea, ntreinerea i avizarea lucrrilor de cadastru
Legea cadastrului ndeplinete mai multe funcii i anume: funcia tehnic a
cadastrului general prin determinarea, pe baz de msurtori, a poziiei configuraiei i
mrimii suprafeelor terenurilor pe destinaii, categorii de folosin i pe proprietari,
precum i ale construciilor ; funcia economic evideniaz elementele tehnice necesare
stabilirii valorii de impozitare a imobilelor i calculrii impozitelor asupra veniturilor
realizate din tranzacii imobiliare i funcia juridic a cadastrului general prin
identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate i prin nscrierea n cartea
funciar.
Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor ntocmi la nivelul
comunelor, oraelor i municipiilor, sunt:

a) registrul cadastral al imobilelor;


b) indexul alfabetic al proprietarilor;
c) registrul cadastral al proprietarilor;
d) planul cadastral i anexele la partea I a crii funciare.
Conform legii, deintorii de imobile sunt obligai s permit accesul specialitilor
pentru executarea lucrrilor de cadastru general, s admit, n condiiile legii, amplasarea,
pe sol sau pe construcii, a semnelor i semnalelor geodezice i s asigure protecia i
conservarea acestora.
Dup finalizarea lucrrilor de teren, pentru fiecare unitate administrativteritorial, datele obinute se prelucreaz, se nregistreaz n documentele tehnice ale
cadastrului, se recepioneaz i se introduc n baza de date cadastrale. Datele definitorii
ale fiecrui imobil se transmit de ctre oficiul teritorial consiliului local, care are obligaia
s le aduc la cunotina deintorilor prin ntiinare scris i prin afiare la sediul
primriei. Eventualele contestaiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, nsoite
de documente doveditoare, pot fi prezentate de deintori, n scris, n termen de 60 de zile
de la ntiinarea scris, oficiului teritorial care le va soluiona n termen de 30 de zile. Cei
nemulumii de modul de soluionare a contestaiilor de ctre oficiul teritorial pot face
plngere la judectoria n a crei raz de competen teritorial se afl imobilul, n termen
de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor.
Planul cadastral conine reprezentarea grafic a datelor din registrele cadastrale,
referitoare la imobilele din cadrul unitilor administrativ-teritoriale - comune, orae i
municipii -, i se pstreaz la oficiul teritorial. Registrele, planurile cadastrale i anexele
la partea I a crii funciare vor sta la baza completrii sau, dup caz, a ntocmirii din
oficiu a crilor funciare, la finalizarea msurtorilor cadastrale la nivelul unitilor
administrativ-teritoriale. O copie a acestora se pstreaz n arhiva oficiilor teritoriale. Un
exemplar din planurile i registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit la consiliile
locale.
Completarea, modernizarea i meninerea n stare de utilizare a reelei geodezice
naionale necesare ntocmirii i inerii la zi a planurilor cadastrale i hrilor topografice
se realizeaz sub coordonarea Ageniei Naionale. Oficiul teritorial controleaz, avizeaz
i recepioneaz, dup caz, lucrrile de geodezie, topografie, cadastru i cartografie.
Print-un regulament aprobat prin ordin al directorului general al Ageniei
Naionale, cu consultarea uniunii profesionale nfiinate prin lege special se stabilete
modul de avizare, verificare i recepie a lucrrilor de specialitate din domeniile
cadastrului, geodeziei, topografiei i cartografiei.
Evidena cadastral-juridic
Publicitatea imobiliar ntemeiat pe sistemul de eviden al cadastrului general
are ca obiect nscrierea n cartea funciar a actelor i faptelor juridice referitoare la
imobilele din acelai teritoriu administrativ i se realizeaz de ctre oficiile teritoriale
pentru imobilele situate n raza de activitate a acestora.
Registrul cadastral de publicitate imobiliar al unui teritoriu este alctuit din
crile funciare ntocmite i numerotate pe teritoriul administrativ al fiecrei localiti, ce
se ine de ctre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial n a crui raz teritorial de
activitate este situat imobilul respectiv. Astfel acest registru se ntregete cu registrul de
intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicnd numrul

cadastral al imobilelor i numrul de ordine al crilor funciare n care sunt nscrise, cu un


index alfabetic al proprietarilor i cu o map n care se pstreaz cererile de nscriere,
mpreun cu un exemplar al nscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice
supuse nscrierii.
Prin ordin al directorului general al Ageniei Naionale, n urma unui concurs
organizat de aceasta, sunt numii registratorii de carte funciar care au ca atribuii
activitatea de publicitate imobiliar n cadrul oficiilor teritoriale.
Persoana care poate fi numit registrator ndeplinete n mod cumulativ
urmtoarele condiii: are cetenia romn i are capacitatea drepturilor civile; este
liceniat n drept; nu are antecedente penale; se bucur de o bun reputaie; cunoate
limba romn; este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funciei; a ndeplinit
timp de 5 ani funcia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani funcia de notar,
judector, procuror, avocat, consilier juridic sau alt funcie de specialitate juridic.
Registratorul rspunde pentru activitatea sa, n condiiile legii.
Cartea funciar este alctuit din titlu, indicnd numrul ei i numele localitii n
care este situat imobilul, precum i din trei pri referitoare la descrierea imobilelor, la
nscrierile referitoare la dreptul de proprietate i la nscrierile privind dezmembrmintele
dreptului de proprietate i sarcini.
Datele din cartea funciar pot fi redate i arhivate i sub form de nregistrri pe
microfilme i pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automat a datelor.
Acestea au aceleai efecte juridice i for probatoare echivalent cu nscrisurile n baza
crora au fost redate.
Dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor nscrie
n cartea funciar pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis n mod
valabil. Drepturile reale se sting numai prin nscrierea radierii lor din cartea funciar, cu
consimmntul titularului dreptului; acest consimmnt nu este necesar dac dreptul se
stinge prin moartea titularului dreptului sau prin mplinirea termenului artat n nscriere;
dac dreptul ce urmeaz s fie radiat este grevat n folosul unei persoane, radierea se va
face cu pstrarea dreptului acestei persoane. Modificarea coninutului unui drept ce
greveaz un drept real imobiliar se nscrie, dac legea nu dispune altfel, potrivit regulilor
stabilite pentru dobndirea i stingerea drepturilor reale.
Dac mai multe persoane i-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra
unui imobil, iar nscrierile nu s-au fcut, cel din urm ndreptit va putea cere nscrierea
dobndirilor succesive odat cu aceea a dreptului su, dovedind prin nscrisuri originale
ntreg irul actelor juridice pe care se ntemeiaz nscrierile. nscrierile n cartea funciar
i vor produce efectele de opozabilitate fa de teri de la data nregistrrii cererilor;
ordinea nregistrrii cererilor va determina rangul nscrierilor.
n cazul n care cuprinsul crii funciare nu corespunde, n privina nscrierii, cu
situaia juridic real, se poate cere rectificarea sau, dup caz, modificarea acesteia. Prin
rectificare se nelege radierea, ndreptarea sau menionarea nscrierii oricrei operaiuni,
susceptibil a face obiectul unei nscrieri n cartea funciar. Prin modificare se nelege
orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaz
esena dreptului care poart asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face dect la
cererea titularului dreptului de proprietate. Rectificarea nscrierilor n cartea funciar se
poate face fie pe cale amiabil, prin declaraie autentic, fie n caz de litigiu, prin hotrre

judectoreasc definitiv i irevocabil. Erorile materiale svrite cu prilejul nscrierilor


n cartea funciar pot fi ndreptate la cerere sau din oficiu.
Procedura de rectificare a nscrierilor n cartea funciar, a modificrilor i cea de
ndreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general
al Ageniei Naionale.
Orice persoan poate cerceta cartea funciar i celelalte evidene care alctuiesc
registrul cadastral de publicitate imobiliar, cu excepia evidenelor care privesc sigurana
naional. La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu
originalul de pe crile funciare, planuri sau nscrisuri, cu dovada plii tarifelor legale.
Imobilul nscris n cartea funciar se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin
mrirea sau micorarea ntinderii acestuia. Imobilul se modific prin dezlipiri, dac se
desparte o parcel de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei pri dintr-un imobil se
face mpreun cu sarcinile care greveaz imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi
alipit la un alt imobil, ci va forma, n caz de dezlipire, un imobil separat. n caz de alipire
sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dac o parcel trece dintr-o carte funciar n alta,
sau renscrieri, dac, dezlipindu-se o parcel, aceasta se va trece n aceeai carte funciar
ca un imobil de sine stttor.
Dac se transcrie o parte din parcel ntr-o alt carte funciar, se va forma un
imobil distinct cu numr cadastral nou, iar restul se nscrie n vechea carte funciar, cu
menionarea noului numr cadastral i a suprafeei imobilului, iar dac toate imobilele
nscrise ntr-o carte funciar au fost transcrise, aceasta se va nchide i nu va mai putea fi
redeschis pentru noi nscrieri.
Mai muli proprietari nu pot fi nscrii n aceeai carte funciar dect dac se
gsesc n cazul coproprietii, caz n care se va arta partea indiviz a fiecrui proprietar.
Imobilele ce aparin domeniului public i domeniului privat al statului sau, dup
caz, al unitii administrativ-teritoriale se vor nscrie n cri funciare speciale ale unitii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepiile prevzute de lege. Crile
funciare speciale se in de ctre birourile teritoriale ale oficiului de cadastru i publicitate
imobiliar.
Procedura de nscriere n cartea funciar
Orice cerere de nscriere n cartea funciar se va depune la birourile teritoriale ale
oficiului teritorial i va fi nsoit de nscrisul original sau de copia legalizat de pe
acesta, prin care se constat actul sau faptul juridic a crui nscriere se cere; copia
legalizat se va pstra n mapa biroului de cadastru i publicitate imobiliar. n cazul
hotrrii judectoreti, se va prezenta o copie legalizat, cu meniunea c este definitiv i
irevocabil.
Cererile de nscriere se vor nregistra de ndat n registrul de intrare, cu
menionarea datei i a numrului care rezult din ordinea cronologic a depunerii lor.
Intabularea sau nscrierea provizorie poate fi cerut de orice persoan care,
potrivit nscrisului original, hotrrii judectoreti sau hotrrii autoritii administrative,
urmeaz s strmute, s constituie, s modifice, s dobndeasc sau s sting un drept
tabular. Astfel, nscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute: de mandatarul
general al celui ndrituit sau de oricare dintre titularii aceluiai drept.

n cazul n care identificarea cadastral a imobilului nu este posibil, pe baza


datelor existente, vor fi folosite documentaii cadastrale ntocmite i recepionate conform
prevederilor prezentei legi.
nscrierile i radierile efectuate n crile funciare nu pot fi rectificate dect pe
baza hotrrii instanei judectoreti definitive i irevocabile sau pe cale amiabil, n baza
unei declaraii date n form autentic, de titularul tabular, respectiv de titular, n baza
unei documentaii cadastrale.
n cazul n care o carte funciar urmeaz a fi ntocmit ori completat prin
nscrierea unui imobil care nu a fost cuprins n nici o alt carte funciar, precum i n
cazul n care o carte funciar a fost distrus, pierdut ori a devenit nefolosibil, n tot sau
n parte, din diferite cauze, ntocmirea, completarea i reconstituirea, dup caz, se face de
ctre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor
interesai, pe baza unei ncheieri. n acest scop se folosesc toate nscrisurile i
documentaiile tehnice existente, privitoare la imobilele n cauz, precum i situaia
dreptului de proprietate.
Dreptul de proprietate dobndit prin construire se va putea nscrie n cartea
funciar pe baza unui certificat eliberat de primria localitii unde este situat imobilul,
prin care se atest, cnd este cazul, faptul c proprietarul a edificat construciile n
conformitate cu autorizaia de construire eliberat potrivit legii, precum i a unei
documentaii cadastrale.
Ipoteca se poate nscrie numai asupra unui imobil n ntregul su sau asupra
cotei-pri aparinnd unui coproprietar. Dac ipoteca s-a constituit asupra unei pri din
construcie, ea va fi nscris att asupra acesteia ct i asupra cotei corespunztoare din
prile comune indivize. Ipoteca constituit asupra unui bun viitor se poate intabula n
condiiile legii privind creditul ipotecar pentru investiiile imobiliare, dac n prealabil a
fost notat existena autorizaiei de construire i notarea procesului-verbal de recepie
parial.
n toate cazurile cnd prin lege se acord un privilegiu imobiliar sau o ipotec
legal pentru garantarea vreunui drept sau creane, acestea se vor nscrie din oficiu n
cartea funciar, cu excepia situaiei n care prile renun n mod expres la acest
beneficiu; nscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regul, n temeiul
nscrisului din care rezult creana privilegiat sau care confer dreptul de a lua o
inscripie ipotecar.
Dispoziii tranzitorii, sanciuni i dispoziii finale
Dispoziii tranzitorii
Conform legii toate nscrierile fcute n conformitate cu actele normative n
vigoare n registrul de transcripiuni i inscripiuni, n crile funciare i n crile de
publicitate funciar, nainte de data intrrii n vigoare legii cadastrului, i vor produce i
dup aceast dat efectele prevzute, cu excepia cazurilor n care drepturile de
proprietate i celelalte drepturi reale au fost afectate n orice mod prin efectul legii.
Toate documentele de eviden i publicitate imobiliar se preiau i se conserv
de ctre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale n a cror raz de activitate se
afl imobilele.

Orice act juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar,
valabil ncheiat anterior intrrii n vigoare a prezentei legi, netranscris n registrul de
transcripiuni i inscripiuni ori, dup caz, nenscris n cartea funciar, i produce efectele
la data nscrierii n cartea funciar, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub
semntur privat, valabil ncheiat, va fi luat n considerare dac are dat cert anterioar
intrrii n vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Potrivit prevederilor prezentei legi, n cazul nscrierii unei construcii, a unei
dezmembrri sau a alipirii unui corp funciar nscris ntr-o carte funciar se va deschide o
nou carte funciar
Actele i faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ,
pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor nscrie n cte o
carte funciar. n aceleai condiii, se vor nscrie i titlurile de proprietate emise n
temeiul legilor funciare. La cererea de nscriere se va ataa documentaia cadastral la
care se refer nscrierea, ntocmit de o persoan fizic sau juridic autorizat de Agenia
Naional sau de oficiile teritoriale, dup caz. Coninutul documentaiei cadastrale i
modul de ntocmire al acesteia se stabilesc de ctre Agenia Naional.
Dac consiliile locale constat unele diferene ntre suprafeele nscrise n actele
de proprietate i situaia real din teren, rezultat din msurtorile executate pentru
ntocmirea cadastrului general, acetia i vor ntiina pe proprietarii interesai. Plusurile
i minusurile de teren de pe aceeai unitate administrativ-teritorial se compenseaz ntre
proprietarii n cauz, acestea fiind stabilite de ctre persoanele autorizate care efectueaz
msurtorile i le comunic celor n cauz i primriilor
Orice nenelegeri cu privire la identificarea i msurarea parcelelor de teren,
precum i cu privire la proprietarii acestora, se vor soluiona de ctre instanele
judectoreti.
n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Agenia
Naional ntocmete regulamentul de organizare i funcionare a birourilor teritoriale din
cadrul oficiilor teritoriale.
n baza legii speciale, persoanele autorizate privind desfurarea activitii de
realizare i de verificare a lucrrilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei i
cartografiei de ctre persoanele fizice i juridice autorizate pe teritoriul Romniei, vor
proceda la constituirea unei uniuni profesionale.
Sanciuni
Potrivit legii, Ministerul Administraiei i Internelor, prin Agenia Naional, este
mputernicit s controleze activitatea tuturor persoanelor fizice i juridice, care desfoar
activiti pe teritoriul Romniei n domeniile cadastrului, geodeziei i cartografiei.
Constituie contravenii urmtoarele fapte: folosirea n documente oficiale a
datelor cu privire la proprietari, terenuri sau construcii, altele dect cele nscrise n
documentele cadastrale realizate n condiiile prezentei legi; refuzul proprietarilor de
imobile de a permite accesul personalului de execuie pentru realizarea lucrrilor de
cadastru, a celor geodezice, topografice i fotogrammetrice, cu excepia Ministerului
Aprrii Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor, Serviciului Romn de
Informaii, Serviciului de Informaii Externe, Serviciului de Protecie i Paz i
persoanelor juridice din sectorul de aprare; refuzul de a pune la dispoziia Ageniei

Naionale sau instituiilor subordonate a documentaiilor de specialitate utilizabile la


lucrrile de cadastru de ctre cei care le dein, cu excepia Ministerului Aprrii
Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor, Serviciului Romn de Informaii,
Serviciului de Informaii Externe, Serviciului de Protecie i Paz i persoanelor juridice
din sectorul de aprare; publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bun tiin a datelor,
documentelor i informaiilor de specialitate elaborate sau aflate n administrarea
Ageniei Naionale ori unitilor subordonate fr acordul acestora, dup caz; executarea
lucrrilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie i teledetecie fr avizele de
execuie eliberate de Agenia Naional sau de oficiile de cadastru i publicitate
imobiliar, dup caz; ntocmirea de acte translative de proprietate fr extras de carte
funciar.
Faptele mai sus prezentate se sancioneaz cu amend de la 200 lei (RON) la
2.000 lei (RON) i/sau suspendarea autorizaiei. Amenzile se aplic persoanelor fizice i
juridice, dup caz, i se vor actualiza prin ordin al ministrului administraiei i internelor,
pe baza indicilor de inflaie stabilii de Institutul Naional de Statistic.
Agenia Naional, prin mputerniciii si constat contraveniile precum i
aplicarea acestora.
Potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal, degradarea sau distrugerea
bornelor, reperelor, mrcilor de nivelment i a semnalelor din reeaua geodezic
naional, amplasate n subsol, pe sol ori pe construcii, sau mpiedicarea unor msuri de
conservare a acestor bunuri constituie infraciune de distrugere i se pedepsete.
De asemenea, constituie infraciune de tulburare de posesie i se pedepsete,
potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intenie a materializrilor
limitelor de proprietate, nfiinarea sau mutarea semnelor de hotar i a reperelor de
marcare a limitelor de zon a cii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor,
cilor navigabile, delimitrilor de hotare cadastrale, silvice, geologice i miniere, fr
aprobarea prevzut de lege.
Dispoziii finale
Oficiul teritorial este obligat ca n termen de 10 zile de la data definitivrii
lucrrilor de introducere sau ntreinere a cadastrului general pe o unitate administrativteritorial - comun, ora sau municipiu s transmit birourilor teritoriale documentele
tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecrei uniti administrativ-teritoriale, n vederea
ntocmirii din oficiu a crilor funciare ale imobilelor.
De asemenea oficiile teritoriale i birourile teritoriale realizeaz, pstreaz i
asigur conservarea copiilor de siguran de pe documentele de cadastru, geodezie,
cartografie i publicitate imobiliar, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.
Autoritile publice centrale realizeaz sistemele informaionale specifice
domeniilor de activitate i rspund de domeniile respective.
n administrarea Ageniei Naionale prin unitile subordonate se afl informaiile
referitoare la reeaua geodezic naional, hrile oficiale, cadastrul general i publicitatea
imobiliar fiind informaii publice i reprezint bun proprietate public a statului . Aceste
informaii se pot consulta i sunt accesibile oricror persoane fizice sau juridice contra
cost, cu excepia informaiilor privind sigurana naional.

Aceste informaii pot fi consultate gratuit de ctre autoritile publice centrale i


locale n vederea realizrii proiectelor de interes naional.
Prezenta lege intr n vigoare la 90 de zile de la publicarea ei n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I.

LEGISLATIE
AN 5 ARHITECTURA
CURS 10

Legea 265/2006 Privind protectia mediului


Legea 137/1995

Protectia mediului

Ansamblu de de reglementari juridice


Obiectiv de interes public major pe baza principiilor si elementelor
strategice
care conduc la dezvoltarea durabila

Mediul - Ansamblu de conditii si elemente naturale ale Terrei:


-

aerul
apa
solul
subsolul
aspectele caracteristice ale peisajului
toate straturile atmosferice
toate materiile organice si anorganice
fiintele vii
sistemele naturale in interactiune
cuprinsul elementelor enumerate anterior
valori materiale si spirituale
calitatea vietii
conditii care pot influenta bunastarea si sanatatea omului

Acte de reglementare:
- privind mediul:

- avize de mediu
- avizul Natura 2000
- acordul de mediu
- autorizarea de mediu
- autorizarea integrata de mediu

Acordul de mediu
-

Actul tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectelor din


punctul de vedere al impactului asupra mediului.
Reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului care da dreptul
titularului de proiect sa realizeze proiectul, din punct de vedere al protectiei mediului.

Arie / Sector
-

Zona definita geografic, exact delimitata

Arie naturala protejata

Zona terestra, acvatica si/sau subterana cu perimetru legal stabilit si avand un regim
special de ocrotiresi conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice elemente
si formatiuni biogeografice , peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta
natura cu valoare ecologica , stiintifica sau culturala deosebita.
Audit de mediu
Instrument managerial de evaluare sistematica, documentala, periodica, obiectiva a
performantei organizatiei, a sistemului de management, si a proceselor destinate protectiei
mediuluicu scopul:
a) De a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului
b) De a evalua respectarea politicii de mediu inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de
mediu ale organizatiei.
Autorizatie de mediu
- Act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului prin care
sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sa a unei
activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia
in functionare.
Autorizatie integrata de mediu
Act tehnico-juridic emis de autoritatile competente conform dispozitiilor legale
privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.
Autoritati competente
- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
- Agentii regionale pentru protectia mediului
- Agentii judetene pentru protectia mediului
- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
- Garda Nationala de mediu

Avize emise de autoritati competente de mediu


2

Avizul de mediu pentru planuri si programe


- Act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului care
confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus
aprobarii
Aviz Natura 2000
- Act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului care
confirma integrarea aspectelor privind protectia habitatelor naturale si a speciilor de flora si
fauna salbatica in planul sau programul supus aprobarii.

Principii strategice
-

Principiu integrarii cerintelor de mediu cu celelalte politici teritoriale


Principiul precautiei in luarea deciziei
Principiul retinerii poluantilor la sursa
Principiul poluatorul plateste
Principiul conservarii biodiversitatii si ecosistemelor specifice cadrului biogeografic
natural
Utilizarea durabila a resurselor naturale
Informarea si participarea publicului la luarea deciziilor precum si accesul la justitie
in probleme de mediu
Dezvoltarea colaborarii internationale in probleme de mediu

Modalitati de implementare a principiilor


-

Prevenirea si controlul integrat al poluarii


Adaptarea programelor de dezvoltare cu respectarea cerintelor politicii de mediu
Corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu
Efectuarea evaluarii de mediu inaintea aprobarii planurilor si programelor ce pot avea
efect semnificativ asupra mediului
Evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor cu impact
semnificativ asupra mediului
Rezolvarea, pe niveluri de competenta, a problemelor de mediu
Promovarea de acte normative armonizate cu reglementarile europene si
internationale in domeniu
Stabilirea si urmarirea programelor pentru conformare
Crearea sistemului national de monitorizare integrate a calitatii mediului
Recunoasterea proceselor cu impact redus asupra mediului prin acordarea etichetei
ecologice
Mentinerea si ameliorarea calitatii mediului
Reabilitarea zonelor afectate de poluare
Incurajarea implementarii sistemelor de management si audit de mediu
Promovarea cercetarii fundamentale si aplicative in domeniul protectiei mediului
Educarea si constientizarea publicului precum si participarea acestuia la procesul de
elaborare si aplicare a deciziilor privin mediul
Dezvoltarea retelei nationale de zone protejate
3

Aplicarea sistemelor de asigurare a trasabilitatii si etichetarii organismelor modificate


genetic
Inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea
oamenilor

Statul garanteaza oricarei persoane dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic.


In acest scop este asigurat :
-

Accesul la informatii privind mediul


Dreptul la asociere in organizatii privind mediul
Dreptul de a fi consultat in luarea deciziilor privind dezvoltarea politicii si legislatiei
ale mediului, emiterea actelor de reglementare in domeniu, elaborarea planurilor si
programelor.
Dreptul de a se adresa direct sau prin intermediul organizatiilor pentru protectia
mediului autoritatilor administrative si judecatoresti in probleme de mediu

Protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea:


-

Administratiei publice centrale


Administratiei publice locale
Tuturor persoanelor fizice si juridice

Procedura de reglementare
Autoritatile competente de mediu(exceptia Garzii Nationale de Mediu) conduc procedura de
reglementare si emit acte de reglementare
-

Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si peograme sunt obligatorii


pentru adoptarea acestora
Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor si cerintelor de protectia
mediului in pregatirea si adoptarea planurilor si programelor
Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu si conditiile de emitere
a avizului de mediu pentru planuri si programe (inclusiv transfrontaliere) sunt stabilite
prin H.G. (hotarare generala)
Aprobarea planurilor si programelor de orice nivel ierarhic este conditionata de
existenta avizului de mediu pentru respectivul plan sau program

Solicitarea si obtinerea avizului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private
pentru:
-

Modificarea sau extinderea activitatii existente


Proiecte de dezvoltare
Titularilor de activitati cu posibil impact asupra mediului

UNIVERSITATEA TEHNICA Gh.Asachi IASI -Facultatea de Arhitectura


Curs Legislatie-an universitar An V
Dr. Arh. Mircea Grigorovschi
CURS 11

Consultarea public n promovarea documentaiilor


de amenajare a teritoriului i de urbanism
n aplicarea prevederilor art. 57 i 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismul n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 47 din 19 ianuarie 2011 a fost publicat
Ordinul nr. 2.701/2010 al ministrului dezvoltrii regionale i turismului pentru aprobarea
Metodologiei de informare i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului i de urbanism. Conform Ordinului, n termen de 60 zile
de la publicare, autoritile administraiei publice locale competente s aprobe documentaiile n
cauz, vor elabora i aproba prin hotrre Regulamentul local privind desfurarea procedurii.
Sunt de reinut prevederile art. 58 al legii prin care Autoritile administraiei publice ...
locale au responsabilitatea organizrii, desfurrii i finanrii procesului de participare a publicului
n cadrul activitilor de amenajare a teritoriului i de urbanism i respectiv ale art. 4 al ordinului
care precizeaz c Documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului care se aprob fr
respectarea prezentului ordin sunt nule de drept
Rolul structurilor arhitect ef de la nivelul judeelor presupune implicarea acestora pentru:
- elaborarea i promovarea spre aprobare a regulamentului propriu aplicabil documentaiilor de
amenajare a teritoriului care intr n competena de aprobare a consiliului judeean;
- elaborarea regulamentului local-cadru aplicabil documentaiilor de urbanism care intr n
competena de aprobare a consiliilor locale ale comunelor n care nu sunt organizate structuri.
- avizarea n comisia tehnic judeean a regulamentelor locale astfel:
- a regulamentelor locale elaborate de ctre arhitecii efi ai comunelor, acolo unde sunt
organizate aceste structuri;
- a regulamentelor locale elaborate de funcionari din structura judeean arhitect ef i
personalizate de autoritile locale pentru comunele n care nu sunt organizate structuri;
Pentru coordonarea elaborrii i asigurarea derulrii procesului n comunele n care nu sunt
organizate structuri de specialitate am procedat astfel:
- am ncheiat cu primarii fiecrei comune fr structur cte o convenie prin care:
- structura judeean se angajeaz s elaboreze regulamentul local;
- primarul comunei numete o persoan din cadrul aparatului propriu care va colabora cu
responsabilul coordonator de la nivelul judeului pentru ndeplinirea obiectivelor;
- se stabilesc termenii colaborrii ntre primria comunei i structura judeean n vederea
derulrii procesului de consultare public i redactrii documentelor aferente.
- am elaborat i avizat n comisia tehnic un proiect de regulament local-cadru;
- proiectul de regulament a fost personalizat, adaptat i aprobat prin hotrri ale consiliilor locale.
n cele ce urmeaz prezint structura regulamentului i procedurile prevzute n acesta.
Regulamentul local se aplic:
- tuturor documentaiilor de urbanism care intr n competena de aprobare a consiliului local al
comunei (se elaboreaz sau se revizuiesc / reactualizeaz pentru o zon de studiu situat n
teritoriul administrativ al comunei);
- indiferent de calitatea iniiatorului / beneficiarului documentaiei (autoritate public sau persoan
privat fizic sau juridic);
- indiferent de tipul documentaiei (PUG, PUZ sau PUD).
Cnd se elaboreaz o documentaie de urbanism:
PUG-ul comunei se iniiaz cu cca. 2 ani nainte ca acesta s expire;

PUZ-uri sau PUD-uri:


- cnd legea o impune (art. 47, al. 3: zone centrale, zone protejate, parcuri industriale, ansambluri
rezideniale, altele);
- cnd PUG-ul comunei prevede pentru o anumit zon obligativitatea elaborrii unui PUZ;
- cnd se solicit o modificare a reglementrilor din PUG n intravilan sau pentru extinderea
intravilanului (pe baza unui aviz prealabil de oportunitate);
- cnd este necesar detalierea prin PUD a amplasrii.
Coninutul minim obligatoriu al Regulamentului local:
a) identificarea persoanelor cu atribuii n proces;
b) modalitile de finanare a activitilor;
c) principiile de identificare a grupurilor-int pentru informare i consultare, pentru fiecare
categorie de plan;
d) modul, perioada i locul n care publicul va avea acces la informaii i documentaii;
e) definirea situaiilor n care se consider c Regulamentul local a fost nclcat i msurile
administrative de sancionare;
f) modul n care se va face evaluarea procesului;
g) modul de actualizare / modificare a Regulamentului.
Responsabiliti i competene n proces:
n comunele n care nu sunt organizate structuri de specialitate n urbanism procesul de informare
i consultare a publicului se va desfura sub responsabilitatea unui funcionar public desemnat din
cadrul structurii Arhitect ef din consiliul judeean, numit n continuare responsabil
coordonator.
n ndeplinirea atribuiilor sale responsabilul va fi asistat de un funcionar public din cadrul
aparatului primriei, desemnat de primar, numit n continuare asistent.
Atribuiile responsabilului coordonator :
- Coordoneaz redactarea Documentului de planificare i a Raportului final al consultrii publicului;
- Verific proiectele de Certificate de Urbanism i redacteaz Avizele Prealabile de Oportunitate;
- Planific activitile de consultare a publicului de la anunul de intenie pn la aprobarea
documentaiei;
- Vizeaz coninutul anunurilor publice i a celorlalte tipuri de materiale de informare public;
- Admite sau respinge deciziile beneficiarului n legtur cu includerea n documentaie a sugestiilor
publicului;
- Elaboreaz concluziile Raportului final.
Atribuiile asistentului:
- Este persoana de contact din partea primriei pentru consultarea publicului la o documentaie de
urbanism;
- Rspunde de activitile de informare i consultare a publicului n teritoriul comunei;
- Asigur nregistrarea i evidena documentelor procesului, a petiiilor i propunerilor publicului;
- Asigur la sediul primriei afiarea anunurilor i a documentaiei, nscrierea propunerilor n
registru, desfurarea edinelor de dezbatere i ntocmirea proceselor verbale;
- Asigur arhivarea documentelor procesului mpreun cu documentaia de urbanism aprobat;
Responsabilitatea iniiatorului/beneficiarului documentaiei:
- Particip la toate ntlnirile i dezbaterile publice;
- Asigur respectarea termenelor convenite;
- Are responsabilitatea deplin cu privire la coninutul tehnic i la calitatea anunurilor i
documentaiei;
- Argumenteaz acceptarea sau respingerea prelurii n documentaie a propunerilor publicului;
- Suport toate costurile pentru anunuri publice, trimiteri potale, notificri, conferine, publicaii,
materiale de prezentare, logistic, vizite pe amplasament, deplasarea pe teren i la dezbateri,
inclusiv a responsabilului coordonator.

Grupul de lucru
n sprijinul procesului pentru documentaii de complexe sau cu impact semnificativ (ex: PUG) se
poate constitui un grup de lucru format din reprezentani ai:
- consiliului local
- comisiei tehnice judeene de urbanism
- asociaiilor profesionale din domeniul urbanismului
- instituii tiinifice, de cultur i educaie, personaliti
- mediului de afaceri
- societii civile, ONG-uri
- instituii guvernamentale deconcentrate
Grupuri-int
Grupurile-int pentru PUG sunt toi locuitorii comunei care pot fi n vreun fel afectai de
propunerile acestuia.
Grupurile-int pentru PUZ / PUD vor fi:
- deintorii imobilelor vecine cu amplasamentul studiat;
- deintorii imobilelor crora li se limiteaz n vre-un fel dreptul de folosin;
- administratorii infrastructurilor potenial afectate;
Acetia vor fi obligatoriu informai privind intenia de a elabora documentaia i privind
coninutul propunerilor i vor fi invitai la prezentarea i dezbaterea documentaiei.
Documentele procesului de consultare a publicului:
1) Documentul de planificare a procesului
- calendarul procesului, etape, termene
- modaliti de informare i de depunere a observaiilor
- grupuri int, grup de lucru
2) Raportul informrii i consultrii publicului
- datele i locul ntlnirilor, participani pe etape
- coninut anunuri, notificri, panouri, corespondene
- rezumatul problemelor, concluzii i propuneri
3) Documente doveditoare anex la Raport:
- corespondene, trimiteri potale
- anunuri, panouri de informare
- procese verbale, avize
- pliante, fotografii, materiale audio-video
Coninutul anunurilor
- date de identificare a iniiatorului / beneficiarului, a documentaiei, a amplasamentului studiat;
- posibilitatea, modul, perioada, locul, orarul i termenul limit n care publicul poate transmite /
depune sugestii i observaii;
- locul, data i ora ntlnirilor de informare, prezentare i dezbatere a documentaiei;
- datele de contact ale asistentului responsabil cu informarea;
- sinteza rezultatelor procesului de informare i consultare;
- poziia autoritii / beneficiarului fa de propunerile avansate de public, modul de preluare a lor n
documentaie;
- coninutul Raportului final al informrii, modul de contestare.
Modalitatea de transmitere a anunurilor:
a). Obligatoriu i minimal:
- publicare pe pagina de internet a comunei (eventual prin compartimentul de informatic al
consiliului judeean);
- afiarea anunului la sediul primriei (asistent);
- afiarea anunului n zona de studiu (beneficiar);
- transmiterea anunului ctre autoritatea responsabil cu protecia mediului (beneficiar);
- transmiterea anunului ctre grupurile-int (beneficiar).
b). Suplimentar, dup caz:

- publicare n pres (obligatoriu pentru PUG);


- pliante, trimiteri potale;
- ntlniri de informare;
- pliante, fotografii, materiale audio-video, etc.
Etape i Proceduri
a) etapa pregtitoare - anunarea inteniei de elaborare;
b) etapa de documentare i elaborare a studiilor de fundamentare;
c) etapa elaborrii propunerilor soluiei de referin care, dup dezbaterea public va fi supus
procesului de avizare;
d) etapa elaborarrii propunerii finale, care include observaiile avizatorilor i care la aprobare se
supune procedurii de transparen decizional conform Legii nr. 52/2003 .
Etapa pregtitoare de identificare a inteniei de elaborare a unui plan de urbanism
a). Identificarea inteniei:
- iniiatorul este autoritate public:
la aprobarea bugetului prin care se asigur fondurile.
- iniiatorul este privat (persoan fizic sau juridic):
la emiterea certificatului de urbanism i / sau la aprobarea avizului prealabil de oportunitate.
b). Activiti derulate:
- redactarea documentului de planificare a procesului;
- publicarea anunului privind intenia;
- identificarea grupului de lucru i a grupurilor-int;
Termene n etapa pregtitoare:
- termenul limit de depunere a observaiilor de ctre public referitoare la intenie minim 10 zile i
maxim15 zile de la data apariiei anunului;
- iniiatorul / beneficiarul, n termen de 5 zile analizeaz observaiile publicului le accept sau
respinge argumentat i le preia sau nu n tema de proiectare / avizul prealabil / documentaia de
licitaie;
- data limit de transmitere a rspunsurilor la observaiile publicului cu precizarea prelurii sau nu a
acestora n documentaie -15 zile de la termenul limit de depunere;
Etapa de documentare i elaborare studii de fundamentare:
Activiti derulate:
- cercetri i studii pe teren i la instituii care dein date statistice realizate prin grija beneficiarului
i a elaboratorului;
- dup caz se pot organiza dezbateri, interviuri de grupuri-int, discuii ale grupului de lucru,
sondaje de opinie;
- confirmarea / completarea grupului de lucru i a grupurilor-int;
Etapa de elaborare a propunerilor planului:
(soluia de referin nainte de depunerea spre avizare)
Activiti derulate:
- organizarea la primrie a unui spaiu de expunere a documentaiei dotat cu un registru pentru
observaii;
- publicarea anunului privind:
- perioada, locul de afiare, orarul i termenul limit pentru consultarea documentaiei, nainte i
dup dezbatere;
- locul, data, ora dezbaterii publice (min. 3 zile de la anun);
- termenul limit i modul n care se pot depune observaii;
- organizarea prezentrii i dezbaterii (beneficiar, proiectant);
- ntocmirea procesului verbal al dezbaterii (asistent).
Termene n etapa de elaborare a propunerilor:
- termenul limit de depunere a observaiilor de ctre public referitoare la propuneri maxim 45 zile
de la data anunului;

- iniiatorul / beneficiarul, n termen de 5 zile analizeaz observaiile publicului le accept sau


respinge argumentat i le preia sau nu n propunerile documentaiei;
- data limit de transmitere ctre public a rspunsurilor la observaiile acestuia, inclusiv cu
precizarea prelurii sau nu a propunerilor n documentaie -15 zile de la termenul limit de
depunere a observaiilor;
Etapa elaborrii propunerilor finale:
(soluia final care se depune pe circuitul de avizare)
Responsabilul coordonator mpreun cu asistentul ncheie raportul final al consultrii publice.
Raportul va explicita etapele procesului i va include concluziile i propunerile responsabilului
coordonator.
Raportul, documentaia de urbanism i toate avizele la documentaie obinute se depun la
structura Arhitect ef a judeului spre avizare n comisia judeean de urbanism.
Raportul i documentaia astfel avizate se transmit consiliului local al comunei spre aprobare sau
respingere.
Un anun privind aprobarea documentaiei i a Raportului precum i termenul limit de contestare
a Raportului (15 zile de la anun) se afieaz la sediul primriei i se public pe pagina de internet a
comunei.
Raportul se ine la dispoziia publicului. La cerere planele de reglementri ale documentaiei
aprobate se pun la dispoziia publicului spre consultare mpreun cu regulamentul de urbanism
aferent.
Regulamentul are anexate modele-cadru pentru:
- documente de planificare a procesului personalizate pentru fazele PUG, PUZ i PUD
- raportul informrii
- anunuri publice pentru fiecare din etapele procesului.
Dup aprobarea n consiliul local al comunei Regulamentul local privind implicarea publicului
n elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism se public pe pagina de internet a comunei i se
ine la dispoziia publicului interesat (poteniali iniiatori de documentaii de urbanism, consultani).
Pentru planurile aflate n elaborare la data aprobrii Regulamentului local procesul de consultare
public va ncepe cu procedura corespunztoare etapei n care se gsete documentaia.

PREZENTARE GENERALA

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Registrul Urbanistilor din Romania (R.U.R.) este infiintat

ca institutie publica, autonoma, cu personalitate juridica,


finantata integral din venituri proprii, in conformitate cu
prevederile Hotararii Consiliului Superior al Registrului
Urbanistilor din Romania si a Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din
Romania (M.O. nr. 577/13.08.2010).
R.U.R. are sediul central in Bucuresti, str. Tudor Arghezi
nr. 21, etaj 6, sector 2, cod postal 020943, tel./fax
021/3118338, e-mail secretariat@rur.ro, office@rur.ro,
www.rur.ro, CIF 17244352.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Preocuparea continua a Registrului Urbanistilor din

Romania este:
-garantarea calitatii documentatiilor de urbanism sau
amenajare a teritoriului, inclusiv in fazele de implementare
si monitorizare, in cadrul coordonarii activitatii de
amenajare a teritoriului si de urbanism.
-administrarea dreptului de semnatura,
-certificarea intocmirii documentatiilor de catre specialisti
atestati
Activitatea specifica domeniului este reglementata prin
prevederile art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Registrul Urbanistilor din Romania are urmatoarea structura organizatorica:
Consiliul Superior
Comisiile de specialitate:
Comisia Profesionala
Comisia de examinare si acordare a dreptului de semnatura
Comisia de Disciplina.

Secretariat

Consiliul Superior este organul de conducere al Registrului Urbanistilor


din Romania si este alcatuit din 9 membri titulari si 6 membri
supleanti, desemnati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului (M.D.R.T.), Asociatia Profesionala a Urbanistilor din
Romania (A.P.U.R.), Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion
Mincu Bucuresti (U.A.U.I.M.), Asociatia Arhitectilor-Sefi de Judete
(A.A.S.J.), Asociatia Arhitectilor-Sefi de Municipii si Ordinul
Arhitectilor din Romania (O.A.R.).

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania
se intruneste in sedinte lunare in care analizeaza
problemele specifice domeniului, conform ordinei de zi
comunicate anterior membrilor si adopta hotarari in plen.
Conform Statului de functii si organigramei aprobate,
conducerea este asigurata de Presedinte, functie ocupata in
prezent de catre prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU si de
un Presedinte Delegat, functie ocupata de catre arh. Anca
Ileana GINAVAR.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Activitatea curenta a Registrului Urbanistilor din Romania

este asigurata de Secretariat, alcatuit din 7 compartimente,


condus de Directorul Executiv arh. Liliana Elza PETRISOR :
Conducere;
Publicatii, Manifestari Profesionale;
Secretariat General;
Evidenta;
Secretariat Comisii;
Gestiune, Contabilitate;
Resurse Umane si Administrativ.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Pentru indeplinirea atributiilor, Consiliul Superior a infiintat

comisii de specialitate cu caracter permanent. In activitatea


desfasurata, comisiile adopta decizii, iar secretariatul este
asigurat de catre compartimentul Secretariat Comisii:
- Comisia Profesionala, presedinte conf. dr. arh. Monica
RADULESCU ;
- Comisia de Examinare in vederea dobandirii dreptului de
semnatura, presedinte dr. arh. Gabriel PASCARIU ;
- Comisia de Disciplina, presedinte arh. Crisan Victor
POPESCU;
- Comisia de Cenzori.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Consiliul Superior poate decide infiintarea unor comisii de

lucru, cu caracter permanent sau pentru o durata limitata


in timp, avand componenta alcatuita din membri
desemnati din teritoriu de catre institutiile sau
organizatiile implicate.
In conformitate cu prevederile legale, Consiliul Superior al
Registrului Urbanistilor din Romania a hotarat infiintarea
la 01.04.2009 a trei birouri teritoriale organizate pe
structura regiunilor de dezvoltare, cu scopul de a sustine
activitatea profesionala a specialistilor cu drept de
semnatura si de a sprijini administratia publica locala in
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului:

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Biroul Teritorial Nord-Est cu sediul la Iasi
- reprezentant teritorial dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
- judete arondate:
Bacau, Botosani, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea

- reprezentant teritorial arh. Mirela DIDA, in subordinea


Biroului Teritorial Nord-Est
coordoneaza din Tulcea judetele Braila, Constanta si Tulcea

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Biroul Teritorial Nord-Vest cu sediul la Cluj-Napoca
- reprezentant teritorial arh. Gheorghe ELKAN
- judete arondate:
Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Covasna, Harghita,
Maramures, Mures, Satu Mare, Salaj, Sibiu

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Biroul Teritorial Vest cu sediul la Timisoara
- reprezentant teritorial dr. arh. Radu RADOSLAV
- judete arondate:
Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Olt, Timis si Valcea
- reprezentant teritorial arh. Nicoleta PARVANESCU, in subordinea
Biroului Teritorial Vest
coordoneaza din Craiova judetele Dolj, Gorj si Mehedinti

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Sediul Registrului Urbanistilor din Romania
- Secretariat General, coordonare in teritoriu
- municipiul Bucuresti
- judete arondate:
Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Ilfov,
Teleorman

- reprezentant teritorial subordonat dr. arh. Simona Elena


MUNTEANU, coordoneaza din Ploiesti judetele Brasov,

Buzau, Prahova

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Obiectivul principal propus in aceasta etapa de birourile
teritoriale este de:
- a sustine activitatea profesionala a specialistilor cu
drept de semnatura,
- a sprijini administratia publica locala in domeniul
amenajarii teritoriului si urbanismului si
- a urmari incasarea tarifelor legale de catre Registrul
Urbanistilor din Romania.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Resursele financiare ale Registrului Urbanistilor din Romania se

constituie din tarife, donatii, sponsorizari si venituri din


activitatile cu caracter economic, inclusiv dobanzile bancare iar
cuantumul tarifelor se stabileste de catre Consiliul Superior.
Tarifele ce se achita in contul Registrului Urbanistilor din
Romania sunt:
- tariful de atestare sau examinare in vederea dobandirii
dreptului de semnatura;
- tariful de inscriere in registru;
- tariful privind exercitarea dreptului de semnatura aplicat pe
categorii de documentatii si suprafata teritoriului studiat,
conform Anexei la Hotarrea nr. 97 din 22.04.2010 si se aplica de
la 03.05.2010.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


ANEXA nr. 1 la HOTARAREA nr. 97 din 22 aprilie 2010
TARIFE
a) tarif de atestare in vederea dobandirii dreptului de semnatura
50
b) tarif de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura 50
c) tarif de inscriere in Registrul Urbanistilor
35
d) tarif pentru extinderea dreptului de semnatura
25
e) tarif pentru exercitarea dreptului de semnatura aplicat pe categorii
de documentatii:
1. Planuri de amenajarea teritoriului
1.1. judetean
1.2. zonal
1.3. national

250
500
750

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


2. Planuri urbanistice
2.1. plan urbanistic de detaliu (P.U.D.)
2.2. plan urbanistic zonal (P.U.Z.+R.L.U.)
- pana la 0,5 ha
- intre 0,5 si 1 ha
- intre 1 si 5 ha
- intre 5 si 20 ha
- intre 20 si 50 ha
- peste 50 ha
2.3. plan urbanistic general (P.U.G.+R.L.U.)
- comune
- orase
- municipii de rangul II
- municipii de rangul I
- municipiul Bucuresti

50
100
150
200
250
300
400
50
100
200
300
500

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

Plata se face n lei, la cursul BNR leu/Euro din data platii,


direct la sediul Registrului Urbanistilor din Romnia, cu
mandat postal sau cu ordin de plata.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


ATRIBUTII
1. organizeaza examene pentru dobandirea dreptului de
semnatura, in conformitate cu Regulamentul pentru
organizarea si dobandirea dreptului de semnatura pentru
documentatii de amenajarea teritoriului si de urbanism;
2. asigura si gestioneaza evidenta specialistilor cu drept de
semnatura;
3. stabileste, intr-o maniera detaliata, modalitatile de
exercitare a dreptului de semnatura;

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


4. gestioneaza punerea in aplicare a regulamentului de dobandire a
dreptului de semnatura de catre specialisti, in conditiile legii;
5. exercita controlul asupra dreptului de semnatura, la sesizarea
autoritatilor administratiei publice locale si centrale, a altor
institutii, persoane fizice sau juridice, stabileste si aplica
sanctiuni in conformitate cu regulamentele in vigoare;
6. elaboreaza impreuna cu Asociatia Profesionala a Urbanistilor din
Romania si cu alte asociatii profesionale din domeniul
amenajarii teritoriului si urbanismului si cu institutiile de
invatamant superior din domeniu, statutul si codul deontologic
al profesiei de urbanist, care sunt supuse aprobarii in
conformitate cu legislatia in vigoare;

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


7. propune si participa la elaborarea de legi si reglementari in
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului in Romania;
8. elaboreaza norme metodologice privind elaborarea, aprobarea,
cat si continutul documentatiilor tehnice de urbanism si
amenajarea teritoriului;
9. organizeaza expozitii si concursuri de urbanism la nivel national
si international;
10. elaboreaza publicatii de specialitate, cu rol de formare,
informare si promovare a bunelor practici si a criticii in
domeniu;
11. acorda premii si distinctii pentru cele mai bune studii si proiecte
realizate, pentru contributia profesionala in domeniu;

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

12. mentine comunicarea permanenta dintre structurile sale


si specialistii atestati R.U.R.;
13. indeplineste o serie de alte atributii ce-i revin potrivit legii.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


OBTINEREA DREPTULUI DE SEMNATURA
Dreptul de semnatura se acorda de catre Registrul
Urbanistilor din Romania, ca urmare a atestrii sau
promovrii examenului organizat, dup caz, conform
schemelor A, B i C i conform prevederilor
Regulamentului privind dobndirea dreptului de
semntur pentru documentaiile de amenajare a
teritoriului i de urbanism

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Dreptul de semntur poate fi acordat pentru coordonarea
elaborrii documentaiilor de amenajare a teritoriului i de
urbanism sau pentru elaborarea unor pri ale acestora oricrui
cetean al unui stat membru al UE care ndeplinete cumulativ
urmtoarele condiii:
a) are capacitatea de exerciiu deplin;
b) are calitatea de specialist calificat n domeniul amenajrii
teritoriului i al urbanismului", conform prevederilor art. 4 lit. j)
din Regulament;
c) a fost atestat sau a promovat examenul pentru dobndirea
dreptului de semntur.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

SCHEMA A privind dobndirea dreptului de semntur


pentru documentaiile de amenajare a teritoriului i de
urbanism i nscrierea n Registrul urbanitilor - absolveni
de studii universitare pn n anul 2002 inclusiv

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

SCHEMA B privind dobndirea dreptului de semntur pentru


documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism i
nscrierea n Registrul urbanitilor - absolveni de studii
universitare dup anul 2002, urbanism i peisagistic

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

SCHEMA C privind dobndirea dreptului de semntur


pentru documentaiile de amenajare a teritoriului i de
urbanism i nscrierea n Registrul urbanitilor absolveni de studii universitare dup anul 2002,
arhitectur i domenii conexe

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


REGULAMENT privind dobndirea dreptului de semntur pentru documentaiile de
amenajare a teritoriului i de urbanism- ANEXA NR. 1 la HCS nr. 101/2010

(1) Activitatea profesional n domeniu pe parcursul exercitrii dreptului


de semntur se evalueaz n baza :
-nregistrrii lucrrilor la Registrul Urbanitilor din Romnia
-prin dovada achitrii tarifului privind exercitarea dreptului de semntur
pentru coordonare
-prin fiele anuale pentru specialitii elaboratori de pri de documentaie
de urbanism sau de amenajare a teritoriului.
(2) Dreptul de semntur poate fi suspendat pe o perioad limitat n
situaia nerespectrii obligaiilor privind exercitarea lui.
(3) Suspendarea dreptului de semntur este reglementat prin
Regulamentul referitor la organizarea i funcionarea Registrului
Urbanitilor din Romnia i este stabilit de ctre Comisia de
disciplin.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


REGULAMENT referitor la organizarea i funcionarea Registrului
Urbanitilor din Romnia- ANEXA NR. 2 la HCS nr. 101/2010

Art. 22. -In raport cu gravitatea abaterilor savarsite si cu


urmarile acestora, Comisia de disciplina poate propune
aplicarea urmatoarelor sanctiuni disciplinare:
a) avertisment scris;
b) mustrare scrisa;
c) suspendarea dreptului de semnatura pentru
documentaiile de amenajare a teritoriului si de urbanism,
pentru o perioada de la 6 luni la 36 luni.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


REGULAMENT referitor la organizarea i funcionarea Registrului
Urbanitilor din Romnia- ANEXA NR. 2 la HCS nr. 101/2010
Art. 23. - (1) Suspendarea pentru o perioad de 6-36 luni a dreptului de
semntur pentru documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism se
aplic n urmtoarele cazuri:
a) elaborarea documentaiilor fr respectarea prevederilor legale;
b) nerespectarea dreptului de autor i/sau nsuirea, fr menionarea
autorului, a proprietii intelectuale a acestuia;
c) neparticiparea la formele de perfecionare continu stabilite prin
regulamentul specific;
d) alte fapte care prejudiciaz grav onoarea i prestigiul profesiei de urbanist;
e) neachitarea tarifelor privind exercitarea dreptului de semntur;
f) furnizarea de orice fel de informaie care se dovedete a fi fals, inclusiv
eliberarea unor documente fr suport real pentru stagiari;
g) aplicarea tampilei de complezen.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


REGULAMENT referitor la organizarea i funcionarea Registrului
Urbanitilor din Romnia- ANEXA NR. 2 la HCS nr. 101/2010

Art. 5- Principiile ce stau la baza regulamentui:


1.
integrarea multidisciplinara;
2. planificarea participativa;
3. lucrul in echipa;
4. organizarea spatiala;
5. specializarea si interdisciplinaritatea;
6. diferentierea documentatiilor;
7. diferentierea dreptului de semnatura;
8. diferentierea intre coordonarea elaborarii intregii documentatii si

responsabilitatea privind elaborarea unei parti din documentatie.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Coordonarea elaborrii documentaiilor de amenajarea teritoriului

simbol A planul de amenajare a teritoriului national;


simbol B planurile de amenajare a teritoriului

judetean, planurile de amenajare a teritoriului regional,


planurile de amenajare a teritoriului interjudetean si
planurile de amenajare a teritoriului frontalier;
simbol C planurile de amenajare a teritoriului
interorasenesc sau intercomunal;
simbol C1 planurile de amenajare a teritoriului
metropolitan si planurile de amenajare a teritoriului
periurban al principalelor municipii si orase;

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Coordonarea elaborrii documentaiilor de urbanism
simbol D planurile urbanistice generale de municipii mpreun cu regulamentele
locale aferente acestora (P.U.G.+R.L.U.);
simbol D3 planurile urbanistice generale de orase si comune impreuna cu
regulamentele locale aferente acestora (P.U.G.+R.L.U.);
simbol Dz0 planurile urbanistice zonale impreuna cu regulamentele locale aferente
acestora (P.U.Z.+R.L.U.);
simbol Dz1 planurile urbanistice zonale si regulamentele locale de urbanism aferente
pentru parcelari de locuinte si alte functii asociate acestora (P.U.Z.+R.L.U.);
simbol Dz2 planurile urbanistice zonale si regulamentele locale de urbanism aferente
care au drept subiect o parcelare noua pentru realizarea in exclusivitate de locuinte, cu
maximum 20 parcele, nu mai mari de 1.000 m2 fiecare (P.U.Z.+R.L.U.);
simbol E planurile urbanistice de detaliu (P.U.D.);
simbol E1 planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect amplasarea unei
constructii de importanta redusa, asa cum este definita in Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare (P.U.D.).

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA


Elaborarea unor parti din documentatii de amenajare a teritoriului sau de urbanism

simbol F1 cadrul natural si calitatea mediului;


simbol F2 dezvoltarea economica a teritoriului;
simbol F3 demografia si forta de munca;
simbol F4 echiparea tehnica a teritoriului;
simbol F5 protejarea si dezvoltarea patrimoniului natural;
simbol F6 protejarea si dezvoltarea patrimoniului construit;
simbol G1 echipare edilitara;
simbol G2 sociologie urbana si demografie;
simbol G3 calitatea mediului;
simbol G4 economie urbana;
simbol G5 studii de istorie urbana;
simbol G6 amenajare peisagistica;
simbol G7 cai de comunicatii si transporturi;
simbol G8 studii de teren;
simbol G9 alte studii.

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

METODOLOGIE PRIVIND CONINUTUL CADRU


AL DOCUMENTAIILOR DE URBANISM
N CONCORDAN CU
LEGEA NR. 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI I
URBANISMUL
CUPRINS

PREAMBUL
CAPITOLUL 1. GENERALITATI

SECTIUNEA 1. DISPOZITII GENERALE


Art.1. Cadrul legal
Art.2. Scop i obiective
Art.2. Relaionarea cu alte reglementri specifice

SECTIUNEA 2. CATEGORII DE DOCUMENTAII DE URBANISM


Art.2. Categorii de documentaii de urbanism
Art.3. Scopul documentaiilor de urbanism
Art.4.Coninutul documentaiilor de urbanism
Art.5. Dreptul de autor

CAPITOLUL 2. CONTINUTUL CADRU AL PUG i REGULAMENTUL LOCAL


DE URBANISM (RLU) aferent PUG

SECTIUNEA 1. GENERALITI
Art.6. Durata de valabilitate
Art.7. Coordonare PUG cu alte documentaii de amenajarea teritoriului i de
urbanism
Art.8. Problematica PUG
Art.9. Structura general a coninutului cadru PUG

SECTIUNEA 2. STUDII DE FUNDAMENTARE PUG


Art.10. Elaborarea studiilor de fundamentare PUG
Art.11. Studiilor de fundamentare necesare PUG
Art.12. Sinteza studiilor de fundamentare PUG

SECTIUNEA 3. CONTINUTUL CADRU P.U.G. - PIESE SCRISE


Art.13. VOLUMUL I - MEMORIUL DE SINTEZA
Art.14. VOLUMUL II: MEMORIU GENERAL
Art.15.VOLUMUL III: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PUG
Art.16. VOLUMUL IV - PIESE DESENATE

CAPITOLUL 3: CONTINUTUL CADRU AL PUZ i REGULAMENTUL LOCAL


DE URBANISM (RLU) aferent PUZ
SECTIUNEA 1.GENERALITI
Art.17. Problematica Planul Urbanistic Zonal (PUZ)
Art.19. Zone pentru care se elaboreaz PUZ.
Art.20. Structura coninutului cadru PUZ

SECTIUNEA 2. STUDII DE FUNDAMENTARE PUZ


Art.21. Elaborare studiilor de fundamentare pentru PUZ
Art.22.Studiile de fundamentare necesare PUZ

SECTIUNEA 3. CONTINUTUL CADRU P.U.Z. - PIESE SCRISE


Art.23. VOLUMUL I MEMORIU GENERAL
Art.24.VOLUMUL II: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PUZ
Art.25. VOLUMUL III PIESE DESENATE

CAPITOLUL 4: CONTINUTUL CADRU AL PUD

SECTIUNEA 1. GENERALITI
Art.26. Problematica Planul Urbanistic De Detaliu (PUD)
Art.27. Modul de stabilire a limitelor zonei studiate
Art.28. Condiii de realizare PUD
Art.29. Structura coninutului cadru PUD

SECTIUNEA 2. STUDII DE FUNDAMENTARE PUD


Art.30. Studii de fundamentare necesare PUD

SECTIUNEA 3. CONTINUTUL CADRU P.U.D. - PIESE SCRISE


Art.31. VOLUMUL I MEMORIU JUSTIFICATIV
Art.32. VOLUMUL II PIESE DESENATE

ANEXE

METODOLOGIE PRIVIND CONINUTUL CADRU AL


DOCUMENTAIILOR DE URBANISM - N CONCORDAN CU LEGEA
NR.350/2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI I URBANISMUL

PREAMBUL
1. Prezenta metodologie a fost elaborat n temeiul Legii 350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul
2. In cuprinsul prezentei metodologii, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismul, va fi n continuare numit Lege. Pentru celelalte acte normative
menionate se specific numrul i titlul acestora.

CAPITOLUL 1. GENERALITATI

SECTIUNEA 1. DISPOZITII GENERALE


Art.1. Cadrul legal
(1) Prezenta metodologie pune la dispoziia celor interesai n aplicarea Legii,
reglementarea tehnic privind coninutul-cadru al documentaiilor de
urbanism.
(2) Documentaiile de urbanism sunt, potrivit art.1. din Lege, instrumente
operaionale ale gestionrii spaiale a teritoriului, n concordan cu valorile
i aspiraiile de integrare european a societii noastre
(3) Documentaiile de urbanism urmresc transpunerea la nivelul fiecrei
localiti a strategiilor, politicilor i programelor de dezvoltare durabil n
profil spaial.
(4) Coninutul documentaiilor este aliniat principiilor directoare formulate de
Uniunea European i Consiliul Europei n domeniul activitii de
amenajarea teritoriului i de urbanism.

Art. 2. Scop i obiective


(1) Prezentele reglementri tehnice asigur elaboratorilor coninutul - cadru unitar al
documentaiilor de urbanism n concordan cu actele normative n vigoare
(2) Documentaiile de urbanism reflect stimularea evoluiei complexe a localitilor,
prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu i lung de pe
ntregul teritoriu administrativ al localitilor.
(3) documentaiile de urbanism au caracter de reglementare operaional, potrivit
art. 46. din Lege, la nivelul ntregii uniti administrativ-teritoriale de baz .
(4) documentaiile de urbanism se elaboreaz de ctre profesioniti calificai n
domeniu cu drept de semntur nscrii n Registrul urbanitilor, potrivit art. 38.
din Lege
(5) Planul Urbanistic General (PUG), Planul Urbanistic Zonal (PUZ) i Planul
Urbanistic de Detaliu (PUD) mpreun cu Regulamentele Locale de Urbanism
(RLU) aferente, dup aprobare, devin acte opozabile n justiie, potrivit art. 49 din
Lege.

Art. 2. Relaionarea cu alte reglementri specifice


(1) Prezentele reglementri sunt reglementri specifice i vin n completarea
Metodologiei pentru aplicarea legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul, indicativ, aprobat cu Ordinul MLPATL
nr../
(2) Prezentele reglementri sunt completate de alte reglementrile specifice n
domeniile:
-

studiilor istorice de fundamentare a documentaiilor de urbanism;

elaborrii sistemelor de indicatori pentru dezvoltarea urban, n


armonizare cu seturile de indicatori utilizai n cadrul Uniunii Europene;

amenajrii i utilizrii zonelor de litoral;

reglementrii dezvoltrii urbane prin operaiuni de parcelare i


reparcelare;

utilizrii i ocuprii terenului intravilan prin relaionarea instrumentelor


urbanistice (indici de ocupare i utilizare a terenurilor, regim de nlime;

aplicrii reglementrilor de amplasare a construciilor fa de aliniament


cu respectarea condiiilor de nsorire, iluminat natural, precum i
principiilor de estetic urban;

amenajrii complexe a spaiilor publice urbane (piaete, pietonale,


staionri, parcaje) etc..

SECTIUNEA 2. CATEGORII DE DOCUMENTAII DE URBANISM

Art.2. Categorii de documentaii de urbanism


Potrivit Legii, documentaiile de urbanism sunt:
1. Plan Urbanistic General PUG i regulamentul local de urbanism aferent PUG;
2. Plan Urbanistic Zonal PUZ i regulamentul local de urbanism aferent PUZ;
3. Plan Urbanistic de Detaliu PUD;

Art.3. Scopul documentaiilor de urbanism


(1) Documentaiile de urbanism reprezint concretizarea activitii de urbanism
definite de Lege art.2.(3)
(2) Documentaiile de urbanism se refer la localitile urbane i rurale i
stabilesc reguli ce se aplic direct asupra terenurilor i condiiile de ocupare din
localitilor i prilor din acestea pn la nivelul parcelelor cadastrale reglementeaz
utilizarea a acestora cu construcii.
(3) Documentaiile de urbanism transpun la nivelul localitilor urbane i rurale
propunerile cuprinse n categoriile superioare de documentaii de amenajarea teritoriului
i de urbanism .
(4) Documentaiile de urbanism constituie fundamentarea elementelor necesare
eliberrii certificatelor de urbanism.

Art.4. Coninutul documentaiilor de urbanism


(1) Documentaiile de urbanism conin piese scrise i desenate. Coninutul cadru
al acestora este detaliat n prezenta metodologie.
(2) Toate documentaiile de urbanism conin urmtoarele categorii de analize:

1. ncadrarea n teritoriu;
2. situaia existent i disfuncionaliti;
3.

capitolul de reglementri urbanistice zonificare;

4. reglementrile echipare edilitar;


5. obiectivele de utilitate public;
(3) Capitolele de analiz sectorial vor cuprinde, pe grade de complexitate i
ntindere:

situaia existent cu disfuncionalitile relevate,

propunerile de reglementri urbanistice i regulamentele cu reglementrile


aferente.

piesele desenate de baz


(4) n funcie de complexitatea i mrimea teritoriului studiat: piesele de baz

pot fi completate de alte plane suplimentare care s cuprind:

informaii i propuneri suplimentare privind amenajarea teritoriului, n


relaie cu zona de influen (pl.1.1,1.2 etc)

sinteze ale unor studii de fundamentare cu implicaii asupra propunerilor de


organizare urbanistic (analize ale fondului construit, circulaie, protecia
mediului, protejarea patrimoniului etc.); pentru analize ale situaiei existente,
numerotarea se va face cu: 2.1, 2.2 etc., iar pentru propuneri cu 3.1, 3.2 etc.;

n situaia n care densitatea reelelor edilitare este foarte mare i nu permite


cuprinderea tuturor ntr-o singur plan coordonatoare, analiza se poate face
pe tipuri de reele, n acest caz, numerotarea planelor va fi: 4.1, 4.2 etc..

sau pot fi comasate:

n situaia n care densitatea reelelor este foarte mic, se pot cuprinde n


aceeai plan situaia existent i reglementarea.

Art.5. Dreptul de autor


(1) Dreptul de autor vizeaz soluia urbanistic i creaia spaial. Piesa de
referin este plana de reglementri urbanistice, care devine ilustrarea urbanistic.

CAPITOLUL 2. CONTINUTUL CADRU AL PUG i REGULAMENTUL LOCAL


DE URBANISM (RLU) aferent PUG

SECTIUNEA 1. GENERALITI

Art.6. Durata de valabilitate


PUG trebuie s fie actualizat i aprobat la 5 10 ani, potrivit prevederilor LEGE art.46.
(1).

Art.7. Coordonare PUG cu alte documentaii de amenajarea teritoriului i de


urbanism
PUG preia prevederile documentaiilor de amenajare a teritoriului (PATN,
PATZ, PATJ), iar prevederile unui PUG aprobat sunt preluate i detaliate n documentaii
de urbanism elaborate pentru pri componente ale teritoriului cuprins n PUG (PUZ - uri
i PUD uri).

Art.8. Problematica PUG


(1) Probleme generale ale PUG:
a) stabilirea i delimitarea teritoriului intravilan;
b) optimizarea relaiilor localitilor cu teritoriile adiacente i cu tendinele de
dezvoltare ale regiunii;
c) valorificarea potenialului uman, economic i natural;
d) organizarea i dezvoltarea cilor de comunicaie;
e) stabilirea i delimitarea zonelor funcionale;
f) stabilirea condiiilor de construibilitate i delimitarea zonelor cu restricii;
g) stabilirea i delimitarea zonelor protejate;
h) modernizarea i dezvoltarea infrastructurii edilitare;
i) evidenierea regimului proprietii imobiliare i a circulaiei juridice a
terenurilor;
j) delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate public;
(2) Probleme specifice ale PUG:

a) relaia intravilan- extravilan- dezvoltare regional;


b) potenialul de relansare economic i mutaiile ce pot interveni n categoriile
de folosin a terenurilor;
c) probleme specifice de apropiere cu zone de exploataie minier sau zone cu
potenial turistic, balnear etc..

Art.9. Structura general a coninutului documentaiei PUG:


(1) Coninutul PUG este structurat astfel:
a) studii de fundamentare;
b) PUG propriu-zis:
Piese scrise:
1.

Memoriu de sintez(dup caz);

2.

Memoriu general;

3.

Regulamentul local de urbanism;

Piese desenate:
1. Incadrarea n teritoriul judeean;
2. Analiza situaiei existente a ntregului teritoriu administrativ al
unitii de baz cu evidenierea disfuncionalitilor;
3. Reglementrile urbanistice: zonificarea funcional pentru ntreg
teritoriul administrativ al unitii de baz;
4. Reglementrile urbanistice: echiparea edilitar;
5. Proprietatea asupra terenurilor i circulaia juridic a terenurilor
(2) In funcie de complexitatea PUG, piesele desenate pot conine mai multe
plane privind analize sectoriale suplimentare pentru situaia existent sau pentru
reglementrile din domeniu edilitar, pe domenii de echipare.
(3) Pachetul pieselor desenate poate fi completat cu cartograme, scheme, grafice
etc., care nsoesc piesele scrise i care au rolul de a susine propunerile PUG.
(4) Este interzis redactarea PUG pe suport topografic vechi, care nu reflect
situaia real din teren, sau redarea PUG pe suport la o scar aproximativ, ceea ce ar
conduce la planimetrarea unor suprafee eronate n cadrul bilanurilor teritoriale.
(5) Tabel sintetic privind coninutul cadru al PUG pe categorii de localiti:

URBAN

RURA

FUNDAMENTARE

A. STUDII DE

ANALITICE

CONSULTATIVE
PROSPECTIVE

B.1. PIESE

Comune

Municipii i orae
30.000 100.000 loc.

Municipii peste
100.000 loc.

CATEGORII DE PROBLEME

Municipii i orae sub


30.000 loc.

Reambulare topografic

Studii geotehnic

Relaii periurbane

Circulaie

Protecia mediului

Zone construite protejate

Dezvoltarea economic

Potenial balnear sau turistic


Infrastructur major

Pentru localitile ce includ staiuni


balneo-turistice declarate

Alte studii

Anchete socio urbanistice

Tendine socio-demografice

Evoluia activitilor economice

B.1.1.Memoriu de sintez

B.1.2.Memoriu general

ncadrarea n teritoriu

Analize sectoriale

Reglementri urbanistice

Reglementri edilitare

Regimul juridic al terenurilor

SCRISE

B. PLAN URBA-NISTIC GENERAL

B.1.3. Regulament
urbanism

Situaia
B.2. PIESE

local

de

existent

disfuncionaliti

DESENATE

n care : - piese obligatorii; - la aLegere n funcie de situaie

SECTIUNEA 2. STUDII DE FUNDAMENTARE PUG

Art.10. Elaborarea studiilor de fundamentare


(1) Studiile de fundamentare se elaboreaz n scopul analizei i formularea
reglementrilor unor probleme sectoriale. Studiile de fundamentare

pot fi elaborate

anterior (dar nu mai mult de 2 ani) sau concomitent PUG. Concluziile acestora se reiau n
memoriul general PUG.
(2) In funcie de mrimea, complexitatea i specificul localitii, elaboratorul va
ntocmi mpreun cu beneficiarul PUG, lista studiilor de fundamentare necesare, de la caz
la caz. Pentru studiile de fundamentare se emit comenzi de subproiectare, iar beneficiarul
va pune la dispoziie/va asigura accesul la toate informaiile existente. Studiile de
fundamentare se ntocmesc de ctre colective specializate n domeniu, sau de ctre
colectivul elaborator PUG, dac are n profil astfel de lucrri.
Art.11. Studiile de fundamentare necesare PUG
(1) Studiile de fundamentare cu caracter analitic, care privesc evoluia localitii
i caracteristicile sale, sunt, dup caz:

Aducerea la zi a suportului topografic /cadastral (reambulare)

Condiiile geotehnice i hidrogeotehnice

Evoluia localitii sub aspect istorico cultural, etnografic i urbanistic


arhitectural

Organizarea circulaiei i transporturilor n localiti i n teritoriul de


influen al acestora

Reabilitarea, protecia i conservarea mediului

Reabilitarea, protecia i conservarea mediului

Identificarea zonelor i ansamblurilor cu valoare deosebit din punct de


vedere cultural, istoric, arhitectural urbanistic i stabilirea zonelor de
protecie

Regimul juridic al terenurilor

Echipare edilitar major

Valorificarea potenialului turistic al localitii

(2) Studiile de fundamentare cu caracter consultativ privesc evidenierea unor


cerine i opiuni ale populaiei, legate de dezvoltarea urbanistic. Ele se pot elabora n
baza sondajelor i anchetelor socio-urbanistice.

(3) Studiile de fundamentare cu caracter prospectiv reprezint elaborarea unor


prognoze pentru diferitele domenii sectoriale oglindind evoluia socio-demografic, a
activitilor economice, a deplasrii i reconversiei forei de munc.
(4) Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborrii va fi structurat
astfel:
a) delimitarea obiectului studiat
b) analiza critic a situaiei existente;
c) evidenierea disfuncionalitilor i prioritilor de intervenie;
d) propuneri de eliminare/diminuare a disfuncionalitilor, prognoze,
scsnarii de dezvoltare a localitii.

Art.12. Sinteza studiilor de fundamentare PUG


(1) Fiecare studiu de fundamentare se finalizeaz cu o sintez, axat n principal
pe diagnosticarea disfuncionalitilor i pe formularea propunerilor de eliminare sau
diminuare a acestora.
(2) Sintezele studiilor de fundamentare se elaboreaz:
a) de ctre proiectantul de specialitate, pentru studiile de fundamentare
elaborate concomitent cu PUG.
b) de ctre proiectantul general al PUG pentru studiile de fundamentare
elaborate anterior PUG.

(3) Proiectantul PUG are obligaia de a corela toate propunerile studiilor de


fundamentare i de a genera o concepie unitar de dezvoltare a localitilor.

SECTIUNEA 3. CONTINUTUL CADRU P.U.G. - PIESE SCRISE

Art.13. VOLUMUL I - MEMORIUL DE SINTEZA


(1) Memoriul de sintez prezint pe scurt principalele probleme tratate detaliat
n memoriu general i n studiile de fundamentare. Prezint

analiza localitii i a

stadiului de dezvoltare cu evidenierea disfuncionalitilor i propunerile pentru


eliminarea sau diminuarea acestor disfuncionalliti, propunerile de dezvoltare
urbanistic i reglementrile PUG.
Se elaboreaz pentru localitile foarte mari i mari (mai mult de 100.000 locuitori)
prezentnd pe scurt principalele probleme tratate detaliat n memoriul general i n
studiile de fundamentare.
(2) MEMORIUL DE SINTEZ va avea urmtorul coninut:
I.

Foaia de gard cu nsemnele firmei elaboratoare, cu titlul lucrrii,


beneficiarul i colectivul elaborator, data;

II.

Borderoul general PUG cu toate piesele scrise i desenate, colaboratorii


i subproiectanii, cu studiile de fundamentare;

III.

Borderoul memoriului de sintez;

IV.

Cuprinsul memoriului de sintez, cu:

1. Introducere
1.1. Date de recunoatere a documentaiei ce cuprind: denumire lucrare, beneficiar,
proiectant general, proiectani de specialitate, data elaborrii;
1.2. Obiectul lucrrii cupinde cerinele specifice ale PUG;
1.3. Surse de documentare : se enun succint studiile de fundamentare, proiectele
elaborate i aprobate, seciuni corespunztoare din PATN, PATJ, baza topografic, surse
statistice, date culese de la Autoritile Locale etc.

2. Stadiul actual al dezvoltrii


2.1. Date de sintez cu privire la:
2.1.1.scurt istoric, date referitoare la relaiile cu teritoriul i cadrul natural;
2.1.2.datele statistice referitoare la: bilanul teritorial, profilul dominant al localitii,
populaie, fondul construit, zone protejate; infrastructura edilitar;
2.1.3.comparaii cu suprafaa intravilanului propus, densitile brute i nete propuse;
2.2. Analiza situaiei existente cuprinde referiri la:

2.2.1.ncadrarea localitii n teritoriul administrativ/regiunea existente, localitile


componente, categoriile de folosin ale terenurilor;
2.2.2.profilul predominant al localitilor i potenialul uman, economic i natural;
2.2.3.circulaie i transporturi; ci de comunicaie;
2.2.4.zonarea funcional, inclusiv zonele protejate, aspecte caracteristice ale acestora,
protecia i conservarea mediului;
2.2.5.echiparea edilitar;
2.3. Disfuncionaliti; se vor identifica i comenta principalele disfuncionaliti
rezultate din studiile de fundamentare, subliniiidu-se disfunionalitile relevate la nivelul
dezvoltrii spaiale a localitilor, cilor de comunicaie i transport, activitii
economice, utilizrii terenurilor, instituiilor publice, locuirii, echiprii edilitare,
problemelor de mediu etc.
2.4. Necesiti i opiuni ale populaiei;

se vor meniona rezultatele anchetelor

sociologice i a cerinelor populaiei privind dezvoltarea localitilor.

3. Propuneri de organizare urbanistic


Propunerile de organizare urbanistic se vor baza pe:

prevederilor PATN, PATR i PATJ;

programele i aciunile locale de dezvoltare;

concluziile studiilor de fundamentare;

disfunciile relevate de analiza situaiei existente a localitii;

opiunile populaiei.

3.1. Evoluia posibil prioritile de intervenie identificate din direciile de dezvoltare


ale localitilor, privind valorificarea potenialului uman, economic i natural.
3.2. Principalele reglementri se vor corela cu planele de reglementri i se vor
prezenta sintetic propunerile cu privire la:
3.2.1.mbuntirea aspectului general al localitilor;
3.2.2.zonificarea funcional cu limitele i bilanurile teritoriale;
3.2.3.optimizarea circulaiei;
3.2.4.dezvoltarea infrastructurii edilitare;
3.2.5.protecia mediului;

3.3. Obiective de utilitate public; vor fi listate obiectivele de utilitate public propuse,
cu amplasamentele i suprafeele necesare realizrii lor.
4. Concluzii; se vor face aprecieri sintetice privind dezvoltarea localitilor i se vor
meniona proiectele necesar a fi elaborate n continuare.
5. Anexe la memoriu de sintez; dup caz, se vor prezenta cartograme, scheme, grafice
ce susin reglementrile propuse.

Art.14. VOLUMUL II: MEMORIU GENERAL


(1) Va cuprinde n detaliu concluzii ale studiilor de fundamentare, cu
evidenierea disfuncionalitilor i prezentarea justificat a propunerilor de organizare
urbanistic.
(2) Memoriul general va conine :
I. Foaie de gard (titlul, capitolul, unitatea elaboratoare, semnturi, date);
II. Colectivul de elaborare;
III. Borderoul volumului;
IV. Cuprinsul memoriului general cu:
1. Introducere
1.1.date de recunoatere a PUG (denumirea lucrrii, beneficiar, elaborator,
subproiectani, data elaborrii)

1.2.obiectul PUG: solicitrile temei-program, strategia de dezvoltare al localitii; ediii


anterioare ale PUG

1.3.surse de documentare: studiile i proiectele elaborate anterior PUG, studiile de


fundamentare, datele statistice furnizate de la CNS sau surse locale, proiecte de investiii
privind dezvoltarea localitii.
2. Stadiul actual al dezvoltrii urbanistice
2.1. Evoluie. Scurt istoric privind evoluia localitii, repere privind evoluia spaial a
acesteia, tendine dup 1990;

2.2. Elemente ale cadrului natural: relief, clim, reea hidrografic, caracteristici
geotehnice, factori de risc natural;

2.3. Relaiile n teritoriu, analiza i interpretarea datelor cu implicaii directe n


dezvoltarea localitii extrase din PATN ci de comunicaii, ap, zone protejate, reeaua
de localiti, zone de riscuri naturale PATZ, PATJ; n funcie de mrimea localitii i
importana problemei, relaiile n teritoriu vor fi extinse i n afara limitei administrative a
unitii ce formeaz obiectul PUG.

2.4. Nivel de dezvoltare economic, potenial economic analiz a principalelor


activiti economice, potenialul natural, tendine de evoluie;

2.5. Populaia: numr, structur (grupe de vrst, sex, ocupaie), resurse de munc,
tendine privind evoluia populaiei;

2.6.Circulaie i transporturi aspecte ale circulaiei rutiere i pietonale, transport n


comun, circulaie feroviar, naval, aerian dup caz, aspecte privind capacitile de
transport, fluena circulaiei ntre diferite zone funcionale, rezolvri de intersecii etc.

2.7. Intravilan existent - Zone funcionale - Bilan teritorial .


2.7.1.Intravilanul existent este cel aprobat prin Hotrrea Consiliului Local sau cel
prevzut prin Legea fondului funciar la 1.01.1990 (n situaia n care nu s-a aprobat alt
intravilan).
n componena intravilanului existent intr, de regul, o serie de trupuri, reprezentnd :
a) localitatea de reedin;
b) localiti componente sau aparintoare;
c) uniti economice izolate (industriale, agro-zootehnice, extractive, de
depozitare);
d) uniti de gospodrie comunal i echipare edilitar (platforme pentru
depozitarea deeurilor, puuri de captare ap, gospodrii de ap, staii de
transformare, staii de epurare etc.);

e) uniti pentru funcionarea sistemelor hidro-ameliorative (staii de pompe, alte


construcii specifice);
f) uniti cu destinaie special;
g) uniti turistice i de agrement (hanuri, moteluri, hoteluri etc.).

2.7.2.Se vor analiza i prezenta principalele caracteristici funcionale ale zonelor din
intravilan i se va stabili destinaia fiecrui teren din localitate. Zonele funcionale vor fi
determinate n funcie de activitile dominante aferente suprafeelor respective de teren.
Principalele caracteristici funcionale se refer la:
a) instituii i servicii;
b) locuine de toate tipurile;
c) activiti industriale i de depozitare;
d) activiti agro-zootehnice;
e) ci de comunicaie i transporturi;
f)

spatii verzi amenajate / neamenajate, sport, agrement, protecie;

g) gospodrie comunal;
h) echipare edilitar;
i)

zone cu destinaie special;

j)

alte zone funcionale (neproductive, ape etc.).

2.7.3.1..Bilanul teritorial al suprafeelor cuprinse n limita teritoriului administrativ va


ilustra categoriile de folosin ale terenului conform ecvidenelor cadastrale:

Bilanul teritorial (tabelul) al categoriilor de folosin pentru teritoriul administrativ al


unitii de baz, trebuie cuprins att n memoriul general ct i pe plana de ncadrare n
teritoriu (plana 1).

TERITORIU
ADMINISTRATIV

CATEGORII DE FOLOSIN (ha)


Agricol
Neagricol

TOTAL

EXTRAVILAN
INTRAVILAN
TOTAL
% din total
INTRAVILAN EXISTENT = X + Y

Neprod

Curi constr.

Drumuri

Ape

Pduri

Livezi

Vii

Arabil

Puni
fnee

AL UNITII DE BAZ

X
Y
100,0

2.7.3.2. Bilanul teritorial al suprafeelor cuprinse n intravilanul existent, planimetrat pe


plana situaiei existente, se insereaz numai n memoriul general. Acest tabel va
cuprinde :
Suprafaa (ha)
Zona funcional

Localitate
principal

Localiti
componente/
aparintoare

Trupuri
izolate

TOTAL

Procent
%din total
intravilan

INSTITUTII SI SERVICII
LOCUINTE
DE
TOATE
TIPURILE
UNITATI INDUSTRIALE SI
DEPOZITE
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

CAI DE COMUNICATIE SI
TRANSPORT, din care:

rutiere;
feroviare;
aeriene;
navale.

SPATII VERZI AMENAJATE /


NEAMENAJATE,
SPORT,
AGREMENT, PROTECTIE
CONSTRUCTII TEHNICO
EDILITARE
GOSPODARIRE COMUNALA,
CIMITIRE
DESTINATIE SPECIALA
TERNURI LIBERE
TERENURI AGRICOLE
APE
PADURI
TERENURI NEPRODUCTIVE
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT

100,0

Suprafeele i procentele rezultate vor fi comentate, surprinznd: proporiile ntre zonele


funcionale, disponibilitile de teren, densiti de locuire i construire.

2.8. Zone cu riscuri naturale.


Zonele cu riscuri naturale (n special inundaii i alunecri de teren) sunt inventariate i
delimitate de Consiliile Judeene pe baza studiilor de specialitate i planurilor de
amenajare a teritoriului existente. Inventarierea i delimitarea se face n baza:
a) cercetrii pe teren;
b) studiilor geotehnice;
c) studiilor de specialitate concluziilor;
d) detalierilor din PATN seciunea zone de risc natural;
e) informaiilor pe plan local.
Zonele inventariate i delimitate se vor regsi n plana de analiz a situaiei existente
(plana 2).

2.9. Echipare edilitar


Se va prezenta critic stadiul echiprii edilitare pe urmtoarele categorii de lucrri:
a) Gospodrirea

apelor:

lucrri

hidrotehnice,

surse

de

ap,

lucrri

hidroameliorative, disfuncionaliti;
b) Alimentare cu ap: sistemul de alimentare cu ap, debitul i calitatea apelor,
staii de tratare, rezervoare de ap, reea de distribuie, disfuncionaliti;
c) Canalizare: sistem de canalizare, staii de preepurare/epurare a apelor uzate
industriale, a localitii, disfuncinaliti
d) Alimentare cu energie electric: surse de alimentare, amplasare staii de
transformare, trasee linii electrice (pe tensiuni), amplasamente i capaciti
ale posturilor de transformare, indicatori de consum, disfunciunaliti.
e) Telefonie: reele de telefonie existent, staii de telefonie, reele majore ale
cablurilor de telefonie fix, relee radio, CATV, disfuncionaliti.
f) Alimentare cu cldur: principalele sisteme de nclzire (sursa termic,
combustibili folosii), analiza critic a strii i capacitilor instalaiilor
termice existente, disfuncionaliti.

g) Alimentare cu gaze naturale: reele de transport gaze, staii reglare, reele


distribuie, consum, disfuncionaliti.
h) Gospodrie comunal: probleme existente cu privire la depozitarea,
colectarea , sortarea i valorificarea deeurilor industriale i menajere,
uniti de gospodrire comunal, disfuncionaliti.
i) Alte dotri, dup caz.

2.10. Probleme de mediu


Vor fi prezentate concluziile studiilor de analiz referitoare la problemele de mediu:
a) situaia existent: cadrul natural (relief, condiii geotehnice, hidrologie, clim,
spaii verzi etc.), resurse naturale, zone cu riscuri naturale (cutremure, alunecri
de teren, inundaii etc.), monumente istorice i naturale, zone de recreere i
agrement, obiective industriale cu impact asupra mediului, ci de comunicaie,
depozite de deeuri menajere i industriale etc..
b) disfuncionaliti privind: zonarea utilizrii teritoriului, sursele de poluare,
calitatea factorilor de mediu (ap, aer, sol, vegetaie i faun), prioriti de
intervenie.
2.11. Disfuncionaliti la nivelul ntregului teritoriului administrativ:
a) dezechilibre n activitatea i dezvoltarea economic;
b) disfuncii privind evoluia populaiei, probleme sociale rezultate din dezechilibrul
dintre ocuparea forei de munc i locurile de munc;
c) aspecte incompatibile i incomode n relaiile dintre diverse zone funcionale;
d) condiii nefavorabile ale cadrului natural;
e) protejarea zonelor cu potenial cultural valoros;
f)

nivel de poluare, probleme ale cadrului construit existent;

g) aspecte critice legate de organizarea circulaiei i transport;


h) aspecte critice legate de gradul de echipare edilitar;
i) alte disfuncionaliti.

2.12. Necesiti i opiuni ale populaiei - prezint cerinele i opiunile populaiei cu


privire la dezvoltarea localitii, alturi de punctul de vedere al administraiei publice
locale i ale proiectantului. Aceste opiuni pot constitui elemente de tem pentru PUG.

3. Propuneri de organizare urbanistic


3.1. Studii de fundamentare: se vor prezenta sintetic concluziile studiilor de
fundamentare, n special cele care duc la justificarea reglementrilor urbanistice propuse.

3.2. Evoluia posibil, prioriti - se vor estima posibilele direcii de evoluie din punt
de vedere al resurselor umane, naturale i economice ale localitilor, corelate cu
prevederile PATN, PATZ, PATJ. Prioritile de intervenie vizeaz etapa imediat
urmtoare i precizeaz obiectivele de utilitate public necesare prioritar.

3.3 Optimizarea relaiilor n teritoriu rezult din concluziile studiilor de fundamentare,


prevederilor planurilor de amenajare ale teritoriului i vor cuprinde propuneri privind :
poziia localitilor n reeaua judeean, cile de comunicaie i transport, schimbri n
categoria de folosin a terenurilor, lucrri de importan major propuse n teritoriu,
fluxuri de deplasri pentru munc, accesibilitatea n teritoriu, dezvoltarea infrastructurii
edilitare;

3.4. Dezvoltarea activitilor privind relansarea localitilor, valorificarea resurselor


umane, naturale i economice existente, pe sectoare de activitate: reorganizarea i
retehnologizarea unitilor existente, specificul unitilor ce urmeaz a se realiza, modul
de dezvoltare a rezervelor de teren existente, asigurarea cu utiliti, locuri de munc
necesare a fi create.

3.5. Evoluia populaiei


n corelare cu prevederile/propunerile din documentaiile de amenajare a teritoriului,
evoluia populaiei se poate determina dup urmtoarele modele :
a) modelul de cretere biologic, n care calculul se face pe baza posibilitilor de
cretere natural (spor natural)

b) modelul de cretere tendenial, prin luarea n considerare a sporului mediu anual


(spor natural i migratoriu), nregistrat n ultimii 15 20 ani
c) Pentru estimarea locurilor de munc se va avea n vedere:
d) Corelarea locurilor de munc cu variantele de evoluie a populaiei.
e) Posibilitile de control asupra relaiei populaie locuri de munc, prin
redistribuirea populaiei ocupate n sectoarele de activitate.
f) Evidenierea aspectelor sociale rezultate ca urmare a mutaiilor previzibile n
structura populaiei ocupate, precum i cele rezultate din mobilitatea populaiei i
a forei de munc.

3.6. Organizarea circulaiei


Pe baza concluziilor i propunerilor studiilor de fundamentare se vor formula propuneri
cu privire la circulaia interioar localitilor :
a) Organizarea circulaiei rutiere i a transportului n comun : modernizarea sau
completarea arterelor de circulaie major i a sistemului de transport n comun,
mbuntirea intrrilor n localiti i a relaiilor de circulaie i transport n
comun cu localitile din vecintate, organizarea spaiilor pentru transportul n
comun i pentru parcare , rezolvarea aspectelor conflictuale aprute din analiza
situaiei existente (amenajarea unor intersecii, dimensionarea tramei stradale
corespunztor valorii traficului, pasaje denivelate, sensuri unice, semaforizri,
artere ocolitoare etc.)
b) Organizarea circulaiei feroviare: prevederi de construcii i instalaii necesare
mbuntirii i modernizrii circulaiei feroviare (devieri de linii, staii tehnice,
pasaje denivelate, realizri de noi racorduri etc.) i eliminarea aspectelor critice
rezultate din analiza situaiei existente
c) Organizarea circulaiei navale (dup caz): prevederi de lucrri, instalaii i
construcii speciale, necesare extinderii modernizrii transportului de calatori i
mrfuri i

amenajri portuare pentru activiti specifice i obiective cu alte

destinaii
d) Organizarea circulaiei aeriene (dup caz): condiiile impuse amplasrii i
modernizrii aeroporturilor precum i servituile i restriciile impuse zonelor

construite limitrofe (regim de nlime maxim, distane minime etc.), stabilirea


zonelor de protecie i a amenajrilor necesare reducerii polurii fonice.
e) Organizarea circulaiei pietonale cu propuneri de amenajare , modernizare sau
completare a cilor pietonale, trasee i amenajri pentru bicicliti precum i
condiii speciale pentru handicapai;

3.7. Intravilan propus. Zonificarea funcional. Bilan teritorial


3.7.1.Intravilanul propus i zonele funcionale existente pot fi diferite fa de situaia
existent. Noua limit a intravilanului cuprinde toate suprafeele de teren ocupate de
construcii i amenajri precum i suprafeele necesare dezvoltrii pe o perioada
determinat.
Totalul suprafeei justificate pentru includerea n intravilanul propus implic, dup
aprobarea PUG, n baza actelor normative n vigoare, a urmtoarelor competene:
a) Oficiul Judeean pentru Cadastru Agricol i Organizarea Teritoriului Agricol
pn la 1,0 ha;
b) Ministerul Agriculturii i Alimentaiei pn la 100 ha;
c) Guvernul peste 100 ha
n toate cazurile, suprafaa total solicitat se determin pe ntreaga unitare
administrativ teritorial de baz. Suprafeele incluse n noul intravilan se scot din
circuitul agricol prin efectul autorizaiei de construire.

3.7.2. Pentru toate terenurile unitii teritoriale va fi stabilit destinaia lor.


ZONELE FUNCIONALE vor fi determinate n funcie de activitile dominante
aferente suprafeelor respective de teren. Zona central, care are un caracter complex din
punct de vedere funcional, va fi tratat ca atare.
3.7.3. Pentru fiecare ZON CU FUNCIUNE PREDOMINANT se vor prezenta
urmtoarele aspecte:
a) concluziile studiilor de diagnosticare a disfuncionalitilor (factori de
agresivitate, incompatibiliti condiionri impuse de asigurarea siguranei n
exploatare, inadecvate din punct de vedere estetic, aspecte critice, gradul de
confort, lipsa amenajrilor specifice, condiionri impuse de asigurarea

proteciei mpotriva zgomotului, asupra conceperii i conformrii zonelor,


subzonelor, ansamblurilor urbane etc.);
b) modificarea limitei i justificarea acesteia;
c) mrimea zonei;
d) categorii de intervenii propuse (n spiritul valorificrii potenialului existent i
nlturrii disfuncionalitilor;

n determinarea zonificrii funcionale se menine configuraia existent a prilor


ce compun intavilanul, cu un trup principal (localitatea de reedin) i trupuri izolate n
teritoriu (localiti componente, localiti aparintoare, uniti economice etc.)

3.7.4. BILANUL TERITORIAL al zonelor cuprinse n intravilanul propus are la


baz bilanul teritorial al intravilanului existent, corelat cu mutaiile de suprafee ntre
zonele funcionale sau majorat cu suprafeele justificate pentru introducerea in intravilan.
Pentru simplificare, situaia existent se poate reflecte prin meninerea coloanei 4
(suprafee i total) la care se adaug suprafeele propuse pentru zonele funcionale i
procentele rezultate (prin corelare cu tabelul de la bilanul teritorial al suprafeelor
cuprinse n intravilanul existent (cap. 2.7), al memoriului general.
Bilanul teritorial al zonelor cuprinse n intravilanul existent i propus se insereaz
att n memoriul general (tabel + comentarii), ct i n plana de reglementri urbanistice
(plana 3).
Zona funcional
INSTITUTII SI SERVICII
LOCUINTE
DE TOATE
TIPURILE
UNITATI INDUSTRIALE SI
DEPOZITE
UNITATI
AGROZOOTEHNICE
CAI DE COMUNICATIE SI
TRANSPORT, din care:
rutiere;
feroviare;
aeriene;
navale.

Suprafaa (ha)
EXISTENT

PROPUS

Procent

%din

total intravilan

SPATII VERZI AMENAJATE /


NEAMENAJATE,
SPORT,
AGREMENT, PROTECTIE
CONSTRUCTII TEHNICO
EDILITARE
GOSPODARIRE
COMUNALA, CIMITIRE
DESTINATIE SPECIALA
TERENURI LIBERE
TERENURI AGRICOLE
APE
PADURI
TERENURI NEPRODUCTIVE
TEREN INTRAVILAN

3.8. Msuri n zonele cu riscuri naturale


Pentru zonele cu riscuri naturale, inventariate i delimitate n planuri, se vor meniona
msurile ce pot conduce la eliminarea sau diminuarea efectelor lor:
a) interdicie de construire n zonele afectate de inundaii periodice, eroziuni,
alunecri de teren, etc., pn la data eliminrii producerii lor;
b) promovarea unor proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc (acumulri
pentru controlul debitelor, diguri de aprare, diverse amenajri: n cazul
inundrii, consolidrii de versani, amenajri, plantri n cazul alunecrilor de
teren):
c) includerea n prioritile de intervenie imediat a proiectelor respective i
solicitarea de fonduri pentru realizarea lor.
Msurile propuse vor fi ntrite i detaliate n cadrul Regulamentului local de urbanism.

3.9. Dezvoltarea echiprii edilitare


n funcie de concluziile analizei situaiei existente i de propunerile studiilor de
fundamentare se vor trata urmtoarele categorii de lucrri:

3.9.1.Gospodrirea apelor: lucrri hidrotehnice propuse pe teritoriul ce face obiectul


PUG; lucrri necesare pentru aprarea contra inundaiilor, eroziunii versanilor etc.;
lucrri necesare pentru realizarea unor surse calitative de ap ;

3.9.2.Alimentare cu ap: mbuntiri i extinderi ale capacitilor instalaiilor de


alimentare cu ap (surse de ap, staii de tratare, reea de distribuie) potrivit noilor
dezvoltri propuse pentru localiti i teritoriu; modificri pariale de trasee ale reelei de
distribuie existente, impuse de noile propuneri urbanistice; lucrri prioritare

3.9.3.Canalizare: mbuntiri, extinderi sau propuneri de staii de epurare sau de


staii de preepurare a apelor industriale; lucrri prioritare

3.9.4.Alimentare cu energie electric: propuneri privind asigurarea necesarului de


consum electric; propuneri privind extinderi sau devieri de linii electrice; propuneri de
construire de staii i posturi de transformare;
3.9.5.Telefonie: propuneri pentru extinderea liniilor de telecomunicaii; propuneri
pentru noi amplasamente de oficii potale, centrale telefonice, relee, postiri de radio sau
TV; amplasarea centralelor de captare i de redistribuire (studiouri) pentru releele de
televiziune prin cablu (CATV); traseele reelelor magistrale pentru CATV;

3.9.6.Alimentarea cu cldur: soluii pentru mbuntirea nclzirii locuinelor,


instituiilor publice, unitilor productive (asigurarea rezervei de combustibil, dotarea
corespunztoare a centralelor termice, modernizarea reelelor termice); schimbri ale
sistemului central de nclzire

3.9.7. Alimentarea cu gaze naturale (dup caz): propuneri privind asigurarea


necesarului de alimentare cu gaze naturale corespunztor dezvoltrii urbanistice propuse;
surse apropiate de alimentare; procedura de urmat pentru aprobarea introducerii
alimentrii cu gaze naturale;

3.9.8.Gospodrie comunal: propuneri privind amenajrile pentru sortarea,


evacuarea, depozitarea i tratarea deeurilor menajere sau industriale; extinderi prevzute
pentru baze de transport n comun; propuneri pentru construcii i amenajri specifice;

3.10. Protecia mediului


n funcie de constatrile la care se ajunge prin comasarea concluziilor studiilor de
fundamentare i a concluziilor analizei situaiei existente, cu reperele de normalitate, se
formuleaz propuneri i msuri de intervenie urbanistic, ce privesc :
a) Diminuarea pn la eliminare a surselor de poluare major (emisii, deversri etc.).
b) Epurarea i preepurarea apelor uzate.
c) Depozitarea controlat a deeurilor menajere i industriale.
d) Recuperarea terenurilor degradate, consolidri de maluri i taluzuri, plantri de zone verzi
etc.
e) Organizarea sistemelor de spaii verzi.
f) Delimitarea orientativ a zonelor protejate i restriciile generale pentru conservarea
patrimoniului natural i construit.
g) Zonele propuse pentru refacerea peisagistic i reabilitare urban.
Prezentul capitol, precum i capitolul 2.10., vor constitui baza documentaiei ce se
nainteaz pentru obinerea acordului de mediu.

3.11. Obiective de utilitate public.

3.11.1.Sunt necesare:
a) listarea obiectivelor
b) identificarea regimului juridic al terenurilor din intravilan
213/1998)

3.11.1.a. Proprietate public


a) terenuri proprietate public de interes naional;
b) terenuri proprietate public de interes judeean;
c) terenuri proprietate public de interes local.

(conform Legii

3.11.1.b. Proprietate privat


a) terenuri proprietate privat (ale statului ) de interes naional;
b) terenuri proprietate privat (ale unitilor administrativteritoriale) de interes
judeean;
c) terenuri proprietate privat (ale unitilor administrativteritoriale) de interes
local;
d) terenuri proprietate privat a persoanelor fizice sau juridice.

3.11.2.Determinarea circulaiei juridice a terenurilor

ntre deintori, n vederea

realizrii noilor obiective de utilitate public;


a) terenuri ce se intenioneaz a fi trecute n domeniul public al unitilor
administrativ b) teritoriale;
c) terenuri ce se intenioneaz a fi trecute n domeniul privat al unitilor
administrativ teritoriale;
d) terenuri aflate n domeniul public al unitilor administrativ teritoriale, destinate
concesionrii;
3.11.3.Tabelul cu obiective de utilitate public prevzute n PUG cuprinde denumirea
lucrrii, categoria de interes a lucrrii i suprafaa de teren sau dimensiunile lucrrii,
pe domeniile stabilite de art. 6 din Legea nr. 33/1994.

4 . Concluzii - msuri
Se va pune accent pe sublinierea concluziilor studiilor de fundamentare, a
disfuncionalitilor relevate i modul de atenuare/eliminare a acestora. Se vor prezenta
concluzii despre :
a) Amenajarea i dezvoltarea unitii teritorial administrative de baz n totalitatea ei,
corelnd-o cu teritoriile administrative nconjurtoare.
b) ansele relansrii economice i sociale a localitilor, corelate cu programul propriu
de dezvoltare.
c) Materializarea programului de dezvoltare, susinut prin categorii de intervenii.
d) Prioriti de intervenie, n funcie de necesiti i de opiunile populaiei.

e) Aprecieri ale elaboratorului PUG asupra unor constrngeri n dezvoltare poziii


diferite intre elaborator beneficiar (mriri nejustificate ale intravilanului etc.)
f) Pentru continuitatea, aprofundarea i apliacabilitatea propunerilor generale
reglementate prin PUG, se vor indica lucrrile necesare a fi elaborate n perioada
urmtoare:
1.PLANURILE URBANISTICE ZONALE (PUZ), cu precdere n
zonele cu interdicie temporar de construire.
2.ALTE STUDII pentru detalierea unor zone conflictuale.
3.PROIECTE PRIORITARE DE INVESTIII, care s asigure, n
special n domeniul interesului public, implementarea obiectivelor.

5. Anexe
n memoriul general, se pot introduce, cartograme, scheme grafice, studii de
fundamentare, pentru susinerea propunerilor de organizare urbanistic, extrase din
PATN, PATZ i PATJ.

Art.15.VOLUMUL III: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PUG


(1) Piesa de baz n aplicarea PUG este Regulamentul local de urbanism (RLU).
Acest Regulament ntrete i detaliaz , prin prescripii (permisiuni i interdicii),
reglementrile din PUG. La autorizarea construciilor, aceste prescripii sunt obligatorii
(pe ntreg teritoriul administrativ al unitii ce face obiectul PUG).
(2) Reglementrile Urbanistice vor prezenta categoriile de intervenii urbanistice,
dup cum urmeaz:
a) soluia general de organizare i dezvoltare a localitilor.
b) organizarea reelelor majore de circulaie.
c) destinaia terenurilor, zone funcionale rezultate.
d) delimitarea zonei centrale caracterul complex al acesteia.
e) zone protejate limitele acestora (istorice, peisagistice, ecologice, sanitare).
f) limitele minime i maxime pentru indicii de control (POT i CUT) pe zone bine
delimitate: uniti teritoriale de referin (UTR-uri).

g) protejarea unor suprafee din extravilan (pduri, oglinzi de ap, terenuri agricole
valoroase)
h) interdicii temporare pentru zone ce necesit studii suplimentare (ex: PUZ zone
protejate, PUZ zon central etc.).
i) interdicii definitive de construire pentru zonele care prezint riscuri naturale,
servitui urbanistice etc.
(3)Interdiciile de construire i pierd valabilitatea

n momentul dispariiei

cauzelor ce le-au determinat.


(4)La baza elaborrii RLU , st Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin
HGR nr. 525 /1996 i Ghidul de aplicare a RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 80 / N
/ 1996, cu actualizri ulterioare. Dup aprobare, RLU , mpreun cu PUG, devine act de
autoritate al administraiei publice locale.
(5) REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent PUG va conine:

I. DISPOZIII GENERALE
1. Rolul RLU: se vor specifica condiiile de intrare n vigoare i modificare a RLU.
2. Baza legal a elaborrii: se vor enumera documentele care au stat la baza RLU (acte
normative, studii etc).
3. Domeniu de aplicare: se vor face referiri la teritoriul intravilan, trupuri, mprire n
UTR-uri)
Unitile Teritoriale de Referin (UTR) sunt suportul prescripiilor din RLU
reprezentnd instrumentele opionale pentru stabilirea reglementrilor specifice unor zone
cu caracteristici distincte; sunt n strns legtur cu structura urban.
UTR se reprezint

printr-o delimitare convenional pe baza unor criterii

specifice:
a) Zon omogen constituit istoric, funcional sau fizic;
b) Omogenitate funcional / funciune predominant / interdependen funcional;
c) Limite fizice existente n teren: naturale (ape, liziere etc.) / construite (axe strzi, fronturi
etc.)
d) Limite cadastrale;

e) Categorii de intervenie: caracter unitar al reglementrilor, zone de extindere


intravilan, trupuri izolate etc..
Pentru UTR-uri cu caracteristici similare se poate formula i aplica acelai set de
prescripii.
Partea grafic, cuprinznd schema mpririi localitii n UTR-uri, precum i
fiecare UTR, se anexeaz Regulamentului local de urbanism.
Emitentul certificatului de urbanism identific UTR-ul n care solicitantul se
nscrie i extrage prescripiile R.L.U. privind oportunitatea i condiiile de amplasare i
realizare a obiectivului propus.

II. REGULI DE BAZ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR


4. Reguli privind pstrarea integritii mediului i protejarea patrimoniului natural
construit: referiri la terenurile agricole, fonduri forestiere, resurse de ap, zone de
protecie etc.
5. Reguli privind sigurana construciilor i aprarea interesului public: referiri la
studiile geotehnice, zone cu riscuri naturale, limite de protecie etc.
6. Reguli de amplasare i retrageri minime obligatorii - se va ine cont de: orientarea fa
de punctele cardinale, servituile urbanistice, aliniamente etc.
7. Reguli privind asigurarea acceselor obligatorii: accese auto i pietonale.
8. Reguli privind echiparea tehnico edilitar.
9. Reguli privind forma i dimensiunile terenurilor pentru construcii: parcelar, nlime
construcii, aspectul exterior al construciilor etc.
10. Reguli privind amplasarea de spaii verzi i mprejmuiri.

III . ZONIFICAREA FUNCIONAL


Se vor preciza zonele i subzonele funcionale propuse, asigurarea compatibilitii
dintre acestea, att pentru teritoriul intravilan, ct i pentru restul teritoriului
administrativ.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCIONALE DIN INTRAVILAN


Se vor specifica prescripiile pentru fiecare UTR, codificate astfel, dup caz:
-

L zona pentru locuine

IS zona pentru instituii i servicii

ID zona pentru uniti industriale i depozitare

A zona pentru uniti agricole

C zona pentru ci de comunicaie

SP zona pentru spaii verzi amenajate, perdele de protecie, sport i


agrement

DS zona cu destinaie special

GC zona pentru gopodrie comunal

TE zona pentru echipare edilitar

V. PREVEDERI

PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN

EXTRAVILAN
Codificarea acestora se va pune de acord cu

Normelor tehnice pentru

introducerea cadastrului general, aprobate prin OMAP nr.534/2001:


-

TDA terenuri destinaie agricol

RDF terenuri destinaie forestier

TDH terenuri aflate permanant sub ape

TDS terenuri cu destinaie special etc.

N terenuri neproductive

DR drumuri rutiere, etc

SECTIUNEA 4. PIESE DESENATE


Art. 16. VOLUMUL IV - PIESE DESENATE
(1)

Este obligatorie ntocmirea lor pe planuri topografice actualizate, (max. 2

ani) n culori i semne grafice standard (conform anexa.)


(2) Toate piesele desenate vor cuprinde :
a) denumirea documentaiei de urbanism (ex.: PUG municipiul..., oraul...,
comuna...,)

b) denumirea plansei cu numrul (ex.: 1.-ncadrarea n teritoriu; 2.-Situaia


existent;

3.-Reglementri etc.);

c) nordul i roza vnturilor;


d) scara grafic;
e) Legenda: simbolurile i culorile de reprezentarea grafic utilizate
(3) PIESE DE BAZ :

Plana 1 - NCADRAREA N TERITORIU (reprezentarea grafic utilizat va fi cf.


Anexa nr.1)
Scara uzual 1: 25.000 (pe suport actualizat obinut de la IGFCOT):
1. LIMITE
a) limita teritoriului administrativ-indicarea vecintilor
b) limita intravilanului propus (inclusiv trupuri)
c) limita teritoriului judeean (dup caz)
d) limita teritoriului naional (dup caz)
2. FOLOSINA TERENURILOR
a) terenuri pentru construcii i amenajri (o singur culoare in intravilan)
b) terenuri agricole arabil, puni, vii, fnee, livezi
c) pduri
d) ape zone inundabile
e) ci de comunicaie rutiere
f) ci de comunicaie feroviare
g) ci de comunicaie navale
h) ci de comunicaie aeriene
i) zona protejat cu valoare istoric, ecologic, sanitar
j) zone cu riscuri naturale
k) surse de ap, statii de tratare, inmagazinri
l) staii de epurare ape uzate
m) centrale i staii electrice, linii de nalt tensiune
n) alte reele (gaze, telecomunicaii)
o) propuneri de noi trasee ale cilor de comunicaie sau magistrale edilitare

3. BILAN TERITORIAL (tabel pe plan cf. Anexa nr.2) reprezint folosina


suprafeelor de teren din teritoriul administrativ cu propunerile urbanistice ( ha i %)
Limita teritoriului administrativ pentru unitatea ce elaboreaz PUG, trecut pe Plana
nr. 1, este cea statuat de Legea mpririi administrativ teritoriale n vigoare.
Eventualele modificri ale acestei limite, solicitate de beneficiar chiar n cazuri
justificate, se menioneaz n memoriul general ca propuneri, urmnd ca aprobarea s se
fac printr-o nou Lege (PUG aprobat nu poate infirma prevederile unei legi).

Plana 2 - SITUAIA EXISTENT DISFUNCIONALITI (reprezentarea


grafic utilizat va fi cf. Anexa nr.3)
Scara uzual este 1: 5.000 (1:10.000 n situaii excepionale) i cuprinde:
1.LIMITE
a) limita intravilanului existent (inclusiv trupuri)
b) limita teritoriului administrativ, cu indicarea unitilor administrative
invecinate
c) alte limite, dup caz (teritoriu judeean, naional)
d) limita zonei centrale
2.ZONIFICARE
a) zona pentru locuine;
b) zona instituii publice i servicii;
c) zona uniti industriale / depozitare;
d) zona uniti agricole;
e) zona gospodrie comunal, cimitire;
f) zona construcii aferente lucrrilor tehnico edilitare;
g) zona circulaie rutier i amenajri aferente;
h) zona circulaie feroviar si construcii i amenajri aferente;
i) zona circulaie naval i amenajri aferente (dup caz);
j) zon circulaie aerian i amenajri aferente (dup caz);
k) ape;
l) pduri;
m) zone de riscuri naturale;

n) zon cu destinaie special;


o) zon cu valori de patrimoniu;
p) suprafee solicitate pentru introducere n intravilan.
3.DRUMURI
Se vor reprezenta principalele drumuri de acces n localitate;
a) drumuri naionale;
b) drumuri judeene;
c) drumuri comunale;
Toate drumurile vor avea numerele din clasare i direciile lor ctre localitile
nvecinate.
3.1.STRZI n intravilan cu marca mbrcminii i denumiri.
4. DISFUNCIONALITI (tabel pe plan model n anexa)
Se vor preciza principalele disfuncionaliti (strzi cu mbrcmini provizorii,
intersecii conflictuale, zone cu deficiene funcionale, surse de poluare, zone poluate
etc.)

Plana 3 - REGLEMENTRI URBANISTICE (reprezentarea grafic utilizat va fi cf.


Anexa nr.4)
Scara uzual este 1: 5000 (1:10.000 n situaii excepionale) i cuprinde:
1. LIMITE
a) limita intravilanului propus (inclusiv trupuri);
b) limita teritoriului administrativ, cu indicarea unitilor administrative
nvecinate;
c) alte limite, dup caz (teritoriul naional, teritoriul judeean);
d) limita zonei centrale.
2. ZONIFICARE FUNCIONAL
a) zona central i alte zone cu funciuni complexe de interes general;
b) zona locuine i funciuni complementare complementare;
c) zona instituii publice i servicii;
d) zona uniti industriale / depozitare;
e) zona uniti agricole;

f) zona gospodrie comunal, cimitire;


g) zona construcii aferente lucrrilor edilitare;
h) zon circulaie rutier i amenajri aferente;
i) zon circulaie feroviar i amenajri aferente;
j) zona circulaie naval i amenajri aferente (dup caz)
k) zona circulaie aerian i amenajri aferente (dup caz)
l) ape;
m) pduri;
n) zone ce necesit msuri de protecie mpotriva riscurilor naturale;
o) terenuri neproductive msuri de amenajare;
p) zon cu destinaie special etc.
3. DRUMURI
Se va prezenta soluia propus (prezentat difereniat grafic existent meninut
propus), categoriile de drumuri ce intr n localiti sau le ocolesc, numerele din clasare i
direcii ctre localitile nvecinate:
-

drumuri naionale;

drumuri judeene;

drumuri comunale;

3.1.STRZI
Se va prezenta soluia propus (prezentat difereniat grafic existent meninut
propus), componentele reelei majore din intravilan, denumirea, mbrcminte, propuneri
de modernizri de trasee, poduri, podee propuse, intersecii importante ce trebuie
modernizate.
4. REGLEMENTRI
a) categorii de intervenii n zonele funcionale;
b) zone protejate, cu valoare istoric, arhitectural, peisagistic;
c) zone protejate pe baza normelor sanitare;
d) interdicie temporar de construire;
e) interdicie definitiv de construire;
f) dezvoltarea spaiilor verzi amenajate;
g) propuneri viznd protecia mediului;

h) alte reglementri.
5. BILAN TERITORIAL (tabel pe plan cf. Anexa nr.5) , tabel care se
regsete i n memoriul general la capitolul de reglementri, coninnd folosina
suprafeelor din intavilanul propus (comparat cu bilanul teritorial din intravilanul
existent ( ha i % )
6. PRIORITI vor fi listate n tabel (model anexa) , n dreptul
disfuncionalitilor respective.

Plana 4 - REGLEMENTRI ECHIPARE EDILITAR (reprezentarea grafic


utilizat va fi cf. Anexa nr.6)
Scara uzual este 1: 5.000 (1:10.000 n situaii excepionale). Redactarea grafic se
face n plana de reglementri urbanistice, difereniat existent meninut propus,
cuprinznd :
A) ALIMENTAREA CU AP
a) surse, aduciuni, tratri, nmagazinri ale apei potabile, (dac se pot nscrie n
formatul planei);
b) reele majore de distribuie a apei potabile
c) alte reele de alimentare cu ap (industrial, irigaii).
B) CANALIZARE
a) reele majore de canalizare a apelor menajere;
b) reele majore de canalizare a apelor pluviale;
c) reele majore de canalizare n sistem unitar;
d) staii de epurare i preepurare (dac se pot nscrie n formatul planei).

C) ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC


a) -staii i posturi de transformare;
b) reele majore electrice de transport i distribuie;
c) culoare tehnice de protecie a reelelor;
D) TELECOMUNICAII
a) centrale telefonice;
b) reele majore urbane i interurbane;

c) reele majore de radio, TV, CTAV.


E) ALIMENTARE CU CLDUR
a) surse de producere a energiei termice;
b) reele termice ap fierbinte;
c) punctele termice;
d) reele termice de distribuie de distribuie;
e) depozite de combustibil i de cenu.
F) ALIMENTARE CU GAZE
a) staii de reglare;
b) reele majore de distribuie.

Plana 5 -PROPRIETETEA ASUPRA TERENURILOR (reprezentarea grafic


utilizat va fi cf. Anexa nr.7)
Scara uzual este aceeai cu cea din plana reglementrilor. Se redacteaz pe plana
de reglementri i cuprinde:
1. TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR DIN INTRAVILAN (prin
culoare)
1.1.Proprietate public
a) terenuri proprietate public de interes naional;
b) terenuri proprietate public de interes judeean;
c) terenuri proprietate public de interes local.
b)1.2. Proprietate privat
a) terenuri proprietate privat (ale statului) de interes naional;
b) terenuri proprietate privat (ale unitilor administrativ teritoriale) de interes
judeean;
c) terenuri proprietate privat (ale unitilor administrativ teritoriale)de interes
local;;
d) terenuri proprietate privat a persoanelor fizice sau juridice.
Terenurile aflate n litigiu se las albe (necolorate)
2. CIRCULAIA TERENURILOR (prin hauri)
a) terenuri ce se intenioneaz a fi trecute n domeniul public;

b) terenuri ce se intenioneaz a fi trecute n domeniul privat al unitilor


administrativ teritoriale;
c) terenuri aflate n domeniul privat destinate concesionrii;
d) terenuri aflate n domeniul privat destinate schimbului.
3. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC PROPUSE
Tabelul obiectivelor de utilitate public propuse (tabel model n Anexa nr.8)

Plane ajuttoare pot aprea, n funcie de mrimea i complexitatea localitilor:


a) Informaii i propuneri suplimentare privind amenajarea teritoriului administrativ, n
relaiile sale cu zona de influen (teritoriul judeean, regional sau naional)
Numerotarea planelor se va face n acest caz cu 1.1, 1.2, 1.3, etc.
b) Sinteze ale unor studii de fundamentare cu implicaii hotrtoare n propunerile de
organizare urbanistic (analize ale fondului construit, circulaie, protecia mediului,
delimitri ale zonelor de risc, protejarea patrimoniului natural i construit,
modernizarea i dezvoltarea echiprii edilitare etc.). n acest caz, planele ajuttoare
se numeroteaz pentru existent cu 2.1, 2.2, 2.3, etc. i pentru propus cu 3.1, 3.2, 3.3,
etc.
c) Desfacerea planei ,,reglementri echipare edilitar,, n mai multe plane, cnd
densitatea reelelor este mare i nu permite elaborarea unei singure plane
coordonatoare. Numerotarea planelor ajuttoare se va face n acest caz cu 4.1, 4.2,
4.3 etc.

CAPITOLUL 3: CONTINUTUL CADRU AL PUZ i REGULAMENTUL LOCAL


DE URBANISM (RLU) aferent PUZ

SECTIUNEA 1.GENERALITI
Art. 17. Problematica Planul Urbanistic Zonal (PUZ)
(1) PUZ are exclusiv un caracter de reglementare specific detaliat i asigur
corelarea dezvoltrii urbanistice complexe cu prevederile P.U.G. ale unei zone delimitate
din teritoriul localitii potrivit prevederilor art. 47.-(1) din Lege.

(2) PUZ stabilete reglementri specifice pentru o zon dintr-o unitate


administrativ de baz, compus din mai multe parcele i cuprinznd diferite funciuni
(locuire, servicii, circulaie, spaii verzi, instituii publice, producie etc.).
(3) PUZ preia prevederile documentaiilor de urbanism de categorie
superioar (PUG), transformndu-le n reglementri specifice la nivelul zonei de
studiu;
(4) PUZ poate face modificri ale acestor prevederi, n mod justificat, modificri
care o dat aprobate vor fi preluate de documentaiile de urbanism de categorie
superioar (PUG).

Art. 18. Modul de stabilire a limitelor zonei studiate.


(1) PUZ se poate ntocmi pe zone cuprinse pe ntregul teritoriu administrativ al
localitii, att n intravilan ct i n extravilan.
(2) In cazul n care limitele PUZ nu sunt prevzute de PUG, acestea se stabilesc
de comun acord cu serviciul de specialitate din cadrul consiliul local, n funcie de tema
PUZ, dup unul din criteriile:
a) criteriul parcelelor cadastrale;
b) criteriul vizibilitii pentru zonele de protecie a monumentelor, alturi de
limita de protecie prevzut de Legea 422//2001, privind protejarea
monumentelor istorice;
c) zona de interes, pentru terenurile agricole din extravilan; n cazul n care o
parcel cadastral prin divizare i se schimb parial categoria de folosin a
terenului, aceasta se recadastreaz.
Art.19. Zone pentru care se elaboreaz PUZ.
In funcie de mrimea i complexitatea localitii i a zonei studiate, a tipului de
operaiune urban pe care o studiaz, PUZ se nscrie n tipuri de zone foarte diferite:
a) zon funcional stabilit prin PUG i RLU
b) zona central a localitii
c) zon protejat (natural, construit, monument istoric, sit arheologic etc.)
d) zona centrului istoric / zon istoric
e) zon de memorie urban

f) zon liber
g) zon de protecie a graniei
h) zon de protecie a rmului mrii
i) localitate balnear / turistic
j) zon de agrement
k) parc industrial
l) zon defavorizat
m) zon din extravilan
n) zon de restructurare urban

Art.20. Structura coninutului cadru PUZ


PUZ trebuie s conin urmtoarea structur a pieselor scrise i desenate:
a) studii de fundamentare
b) PUZ propriu zis
Piese scrise:
1. memoriul general
2. regulamentul aferent PUZ
Piese desenate:
plan ncadrare n zon;
situaia existent i disfuncionaliti;
reglementri urbanistice zonificare funcional;
reglementri echipare edilitar;
regimul juridic al terenurilor i circulaia lor.
(2) Aceast structur va fi adaptat n funcie de mrimea i complexitatea zonei
ce face obiectul PUZ.
(3) PUZ beneficiaz de prevederile PUG deja realizate n ceea ce privete
circulaia major, zonificarea funcional la nivelul localitii, dezvoltarea echiprii
edilitare, unele restricii, etc. De asemenea, PUZ poate beneficia de concluziile studiilor
de fundamentare elaborate pentru PUG, n zona ce constituie obiectul PUZ.

SECTIUNEA 2. STUDII DE FUNDAMENTARE PUZ


Art.21. Elaborare studiilor de fundamentare pentru PUZ
(1) Studiile de fundamentare reprezint analiza problematicii teritoriului aferent
zonei pe domenii, prin lucrri de specialitate. Rezultatele i concluziile acestor studii vor
fi interrelaionate cu propunerile de amenajare i dezvoltare urbanistic a zonei i vor fi
concretizate n reglementrile din PUG i n regulamentul de urbanism. E necesar pentru
aceasta ca ele s prezinte date i concluzii valabile la data ntocmirii P.U.Z.
(2)

Cercetrile, proiectele i studiile de fundamentare ce se ntocmesc

concomitent cu PUZ, considerate necesare de ctre beneficiar i elaborator, vor avea ca


autori colective specializate n domeniu, sau colectivul de elaborare a PUZ, dac acesta
are n profil astfel de lucrri.
(3) Studiile de fundamentare trebuie s prezinte date i concluzii recente (max. 2
ani) exceptnd informaiile care nu i-au pierdut valabilitatea. Lista studiilor de
fundamentare se face de ctre elaborator i beneficiar mpreun, i se va avea n vedere
mrimea, complexitatea i specificul zonei studiate. St n obligaia beneficiarului s
pun la dispoziia elaboratorului de proiect vechile documentaii de orice natur
(informaii, studii, proiecte, cercetri etc.) pentru a stabili noile studii de fundamentare
necesare i comandarea lor.

Art. 22.Studiile de fundamentare necesare PUZ


Studiile de fundamentare necesare PUZ., pot fi:
(1)Analitice :

reactualizarea suportului topografic, cadastral

condiii geotehnice i hidro-geotehnice

relaia zonei studiate cu localitatea ce o cuprinde

caracteristicile esutului urban

delimitarea zonelor construite protejate

organizarea circulaiei i transporturilor

potenial turistic sau balnear (dup caz)


(3) Consultative:

sondaje i anchete socio-urbanistice

(4) Prospective

delimitarea obiectivului de studiu

analiza critic a situaiei existente

evidenierea disfuncionalitilor i prioritilor

propuneri de diminuare eliminare a disfuncionalitilor, prognoze, scenarii


alternative de dezvoltare.

(5) Elaboratorul PUZ trebuie s fac o corelare permanent a studiilor


proprii de fundamentare cu cele din PUG (n caz c exist) pentru a avea o
concepie unitar de dezvoltare urbanistic a zonei.

SECTIUNEA 3. CONTINUTUL CADRU P.U.Z. - PIESE SCRISE


Art.23. VOLUMUL I MEMORIU GENERAL
Va cuprinde n detaliu concluzii ale studiilor de fundamentare, cu evidenierea
disfuncionalitilor i prezentarea justificat a propunerilor de organizare urbanistic.
Memoriul general va conine :
I.

Foaie de gard (identificarea lucrrii, elaboratorul, data)

II.

Borderoul general P.U.Z.

III.

Cuprinsul memoriului general:

Introducere:
1.1.

Date de recunoatere ce cuprind: denumire lucrare, beneficiar, proiectant

general, proiectani de specialitate, data elaborrii;


1.2. Obiectul lucrrii: solicitrile temei program i prevederile programului de
dezvoltare a localitii pentru zona studiat ;
1.3. Surse de documentare Lista studiilor i proiectelor elaborate anterior PUZ Lista
studiilor de fundamentare ntocmite concomitent cu PUZ Date statistice Proiecte de
investiii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistic a zonei

Stadiul actual al dezvoltrii


2.1. Evoluia zonei: date privind evoluia zonei, caracteristici semnificative ale zonei,
relaionate cu evoluia localitii

2.2. Potenial de dezvoltare: Caracteristici semnificative ale zonei, relaionate cu


evoluia localitii, Potenial de dezvoltare

2.3. Incadrarea n localitate : poziia zonei fa de intravilanul localitii , relaionarea


zonei cu localitatea, sub aspectul poziiei accesibilitii, cooperrii n domeniul edilitar,
servirea cu instituii de interes general etc

2.4. Elemente ale cadrului natural : elemente ale cadrului natural cepot interveni n
modul de organizare urbanistic : relieful, reeaua hidrografic, clima, condiii
geotehnice, riscuri naturale
2.5. Circulaia: aspecte critice privind desfurarea, n cadrul zonei, a circulaiei rutiere,
feroviare, navale, aeriene ( dup caz ) etc., capaciti de transport, greuti n fluena
circulaiei, incomodri ntre tipurile de circulaie, precum i dintre acestea i alte
funciuni ale zonei, necesiti de modernizare a traseelor existente i de realizare a unor
artere noi, capaciti i trasee ale transportului n comun, intersecii cu probleme etc..

2.6.Ocuparea terenurilor: principalele caracteristici ale funciunilor ce ocup zona


studiat, relaionri ntre funciuni, gradul de ocupare a zonei cu fond construit, aspecte
calitative ale fondului construit, asigurarea cu servicii a zonei, n corelare cu zonele
vecine, asigurarea cu spaii verzi, existena unor riscuri naturale n zona studiat sau n
zonele vecine, principalele disfuncionaliti

2.7.Echipare edilitar: Stadiul echiprii edilitare a zonei, n corelare cu infrastructura


localitii (debite i reele de distribuie ap potabil, reele de canalizare, reele de
transport energie electric, reele de telecomunicaie, surse i reele de alimentare cu
cldur posibiliti de alimentare cu gaze naturale dup caz), principalele
disfuncionaliti

2.8. Probleme de mediu: conform ordinului comun al MAPPM (nr. 214 / RT / 1999)
MLPAT (nr. 16 / NN / 1999) i ghidului su de aplicare, problemele de mediu se trateaz

n cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de


amenajare a teritoriului i planurilor de urbanism; aceste analize de evaluare a
problemelor existente de mediu vor cuprinde :
a) Relaia cadru natural cadru construit
b) Evidenierea riscurilor naturale i antropice
c) Marcarea punctelor i traseelor din sistemul cilor de cxomunicaii i din categoriile
echiprii edilitare, ce prezint riscuri n zon.
d) Evidenierea valorilor de patrimoniu ce necesit protecie
e) Evidenierea potenialului balnear i turistic, dup caz

2.9.Opiuni ale populaiei Se vor prezenta opiunile populaiei precum i punctele de


vedere ale administraiei publice locale, asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistic
a zonei; se va expune i punctul de vedere al elaboratorului privind solicitrile
beneficiarului i felul cum urmeaz a fi soluionate acestea n cadrul PUZ.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistic


3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Se vor prezenta sintetic concluziile
studiilor de fundamentare, elaborate anterior i concomitent cu PUZ, n special ale celor
ce justific enunarea unor reglementri urbanistice.

3.2. Prevederi ale PUG: Vor fi prezentate prevederile PUG aprobat, cu implicaii asupra
dezvoltrii urbanistice a zonei n studiu : ci de comunicaie, relaiile zonei studiate cu
localitatea i n special cu zonele vecine, mutaii ce pot interveni n folosina terenurilor,
lucrri majore prevzute n zon, dezvoltarea echiprii edilitare, protecia mediului etc.

3.3. Valorificarea cadrului natural: Se vor meniona posibilitile de valorificare ale


cadrului natural : relaionarea cu formele de relief, prezena unor oglinzi de ap i a
spaiilor plantate, construibilitatea i condiiile de fundare ale terenului, adaptarea la
condiiile de clim, valorificarea unor poteniale balneare etc. dup caz.

3.4. Modernizarea circulaiei:


n funcie de prevederile PUG n domeniul circulaiei i concluziile studiilor de
fundamentare se vor prezenta :
a) Organizarea circulaiei i a transport n comun (modernizarea i completarea
arterelor de circulaie, asigurarea locurilor de parcare i garare, amplasarea
staiilor pentru transportul n comun, amenajarea unor intersecii, sensuri
unice, semaforizri etc.).
b) Organizarea circulaiei feroviare dup caz (construcii i instalaii necesare
circulaiei specifice : devieri de linii, linii noi, depozitri, locuri de parcare i
garare etc.).
c) Organizarea circulaiei navale dup caz (lucrri, instalaii i construcii
specifice necesare extinderii i modernizrii transportului de mrfuri i
cltori, amenajri portuare etc.)
d) Organizarea circulaiei aeriene dup caz (condiii impuse amplasrii i
modernizrii aeroporturilor, servitui impuse zonelor construite limitrofe,
reducerea polurii fonice etc.)

Zonificarea funcional reglementri, bilan teritorial, indici urbanistici


(1) Se vor prezenta principalele funciuni propuse ale zonei, grupate pe uniti i
subuniti teritoriale (delimitate ca artere), care s permit enunarea reglementrilor
precum i a condiiilor de conformare i construire prevzute de regulament.
(2) Se va stabili destinaia tuturor terenurilor din zon. Pentru fiecare funciune se
va stabili categoria de intervenie urbanistic, pentru valorificarea

potenialului

existent i nlturarea disfuncionalitilor Bilanul teritorial de zon se ntocmete


comparativ, existent propus, din care s rezulte proporia dintre funciuni i mutaiile
ce intervin n propunerea de ocupare a terenurilor. Se va trece i pe plana de
reglementri urbanistice.
(3)Principalii indici urbanistici ai PUZ, propui pe funciuni i categorii de
intervenie sunt :
Procentul de Ocupare a Terenului ( POT care reprezint raportul dintre aria
construit la sol i suprafaa i suprafaa si suprafaa terenului considerat i

Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT care reprezint raportul dintre aria


desfurat a construciilor i suprafaa terenului considerat)

3.6. Dezvoltarea echiprii edilitare


n funcie de concluziile analizei critice a situaiei existente i de prevederile din
PUG se vor trata urmtoarele categorii de probleme :
3.6.1.Alimentarea cu ap : lucrri necesare pentru extinderea capacitii
instalaiilor de alimentare cu ap la surs, tratare i aduciune, dezvoltarea reelelor
de distribuie din zon, modificri pariale ale traseelor reelelor de distribuie
existente etc.
3.6.2.Canalizare : mbuntiri i extinderi ale reelei de canalizare din zon,
extinderi sau propuneri de staii noi de epurare sau staii de preepurare etc.
3.6.3.Alimentare cu energie electric : asigurarea necesarului de consum electric,
propuneri pentru noi staii sau posturi de transformare, extinderi sau devieri de linii
electrice, modernizarea liniilor electrice existente, modernizarea iluminatului public
etc.
3.6.4.Telecomunicaii : extinderea liniilor de telecomunicaii, amplasamente noi
pentru oficiile potale, centrale telefonice, relee, posturi de radio i TV etc.
3.6.5.Alimentare cu cldur : sisteme de nclzire propuse, tipuri de combustibil,
modernizarea sistemelor existente etc
3.6.6.Alimentarea cu gaze naturale : dup caz, extinderi ale capacitilor existente,
procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentrii cu gaze naturale etc.
3.6.7.Gospodrie comunal : amenajri pentru sortarea, evacuarea, depozitarea i
tratarea deeurilor, extinderi pentru baze de transport n comun, construcii i
amenajri specifice etc.

3.7.Protecia mediului
n funcie de concluziile analizei de evaluare a impactului asupra mediului pentru
zona studiat (studiu de fundamentare) se formuleaz propuneri i msuri de
intervenie urbanistic, ce privesc :
a) Diminuarea pn la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversri, etc.)

b) Prevenirea producerii riscurilor naturale


c) Epurarea preepurarea apelor uzate
d) Depozitarea controlat a deeurilor
e) Recuperarea terenurilor degradate, consolidri de maluri, plantri de zone
verzi etc.
f) Organizarea sistemelor de spaii verzi
g) Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate
h) Refacerea peisagistic i reabilitarea urban
i) Valorificarea potenialului turistic i balnear dup caz
Eliminarea disfuncionalitilor din domeniul cilor de comunicaie i al reelelor
edilitare majore

3.8. Obiective de utilitate public


Pentru a facilita prevederea i urmrirea realizrii obiectivelor de utilitate public, sunt
necesare listarea obiectivelor de utilitate public i identificarea regimului juridic al
terenurilor din intravilan (conform Legii 213/1998)
Tabelul cu obiective de utilitate public prevzute n PUZ (ce se trece i pe planul privind
proprietatea asupra terenurilor) va cuprinde pe domenii : denumirea lucrrii, categoria de
interes, suprafaa sau lungimea lucrrii.

3.9. n funcie de gradul de complexitate i mrimea zonei ce face obiectul PUZ,


elaboratorul poate structura memoriul de

prezentare prin comasarea capitolelor

perechi existent i propus. Astfel :

cap. 2.3. ncadrare n localitate(existent) se poate comasa ntr-un text


cursiv cu cap. 3.2. Prevederi ale PUG(propuneri);

cap.2.5 Circulaie(existent) cu cap. 3.4.Modernizarea circulaiei(propus);

cap.2.8.Probleme de mediu(existent) cu cap.3.7.Protecia mediului(propuneri)


etc.

4. Concluzii, msuri n continuare


Se vor prezenta concluzii privind :
a) nscrierea amenajrii i dezvoltrii urbanistice propuse a zonei n prevederile
PUG
b) Categorii principale de intervenie, care s susin materializarea
programului de dezvoltare
c) Prioriti de intervenie
d) Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate, eventuale
restricii
Se vor indica lucrrile de elaborat n perioada urmtoare :
a) Adncirea propunerilor pentru unele amplasamente (prin PUD uri)
b) Proiecte prioritare de investiii, care s asigure realizarea obiectivelor, n
special n domeniul interesului general.
c) Montaje ale etapelor viitoare (actori implicai, atragerea de fonduri, etape de
realizare, programe de investiii etc.)

Anexe
n funcie de complexitatea problemelor, se pot introduce n memoriul de prezentare
cartograme, scheme, grafice care s susin propunerile din PUZ, precum i avize
obinute pe parcurs.

Art.24.VOLUMUL II: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PUZ


(1) REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent PUZ este piesa de baz
ce ntrete i detaliaz reglementrile din PUZ. Prescripiile (permisiuni i
restricii)cuprinse n RLU, sunt obligatorii pe ntreg teritoriul ce face obiectul PUZ.
(6) La baza elaborrii RLU aferent PUZ stau :
a) Regulamentul General de Urbanism (RGU) aprobat prin HGR nr.525 / 1996
i Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21 / N / 10. 04.
2000.

b) Reglementrile cuprinse n PUG i prescripiile RLU aferente PUG, pentru


zona ce face obiectul PUZ.
(4) Odat aprobat, mpreun cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de
autoritate al administraiei publice locale.
(5) RLU aferent PUZ este structurat astfel:
I DISPOZIII GENERALE
1.

Rolul RLU

2.

Baza legal a elaborrii: se vor enumera documentele care au stat la baza RLU
(acte normative, studii etc).

3.

Domeniul de aplicare:
Unitile Teritoriale de Referin (UTR) reprezint suportul grafic al

prescripiilor din regulament.


UTR urile, sunt instrumente operaionale n sprijinul reglementrilor din PUZ,
delimitndu-se convenional, pe baza criteriilor de omogenitate morfologic i
funcional; se contureaz pe strzi, limite cadastrale, dup caz, pe baza funciunii
predominante ce permite stabilirea categoriilor de interese.
Stabilirea UTR pe zone funcionale se face n cadrul PUG, prelundu-se ca atare i
detaliindu-se pe uniti i subuniti funcionale in cadrul PUZ. Pentru unitile i
subunitile cu caracteristici similare se pot formula i aplica acelai set de prescripii.

II Reguli de baz privind modul de ocupare al terenurilor


1. Reguli cu privire la pstrarea integritii mediului i protejarea patrimoniului
natural i

construit.

2. Reguli cu privire la sigurana construciilor i la aprarea interesului public.


3. Reguli de amplasare i retrageri minime obligatorii, valori maxime pentru POT,
CUT.
4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii (auto, pietonale), a parcrilor.
5. Reguli cu privire la echiparea edilitar.
6. Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenurilor pentru construcii.
7. Reguli cu privire la amplasarea de spaii verzi i mprejmuiri.

III Zonificare funcional


8. Uniti i subuniti funcionale

IV Prevederi la nivelul unitilor i subunitilor funcionale


Se vor specifica prescripiile pentru fiecare UTR, codificate astfel, dup caz:
-

L - Locuirea

IS -Instituii i servicii

ID - Uniti de producie i depozitare

C - Ci de comunicaie

SP - Spaii plantate, agrement, sport

DS - Destinaie special

GC -Gospodrie comunal

TE - Echipare edilitar

Art.25. VOLUMUL III PIESE DESENATE


(1) Se ntocmesc pe suport topografic actualizat sau pe planuri cadastrale, n culori
i semne convenionale
(2)Toate piesele desenate vor cuprinde :
a) denumirea documentaiei de urbanism (ex.: PUZ......)
b) denumirea planei cu numrul (ex.: 1.-ncadrarea n teritoriu; 2.-Situaia
existent;

3.-Reglementri etc.);

c) nordul i roza vnturilor;


d) Legenda: simbolurile i culorile de reprezentarea grafic utilizate
(3) PLANELE DE BAZ

Plana 1 INCADRAREA N TERITORIU (reprezentarea grafic utilizat va fi cf.


Anexa nr.1)
Se ntocmete pe baza planei de reglementri urbanistice din cadrul PUG.
Scara uzual este 1 : 5000 ; 1 : 10.000 ; 1 : 15.000 i va cuprinde :
a) delimitarea zonei ce face obiectul PUZ
b) intravilanul aprobat ( dac zona studiat este nvecinat acestuia)

c) accesibilitatea n zon (ci majore de comunicaii, denumiri de strzi, direcii


d) relaionri ale zonei cu localitatea
e) ncadrarea n funciunea predominant prevzut n PUZ
n situaia localitilor mici i mijlocii, ncadrarea n localitate prezint n medalion, pe
plana de reglementri urbanistice zonificare a PUZ.

Plana 2 SITUAIA EXISTENT (reprezentarea grafic utilizat va fi cf. Anexa


nr.3)
Se ntocmete pe suport topografic actualizat sau pe plan cadastral.
Scara uzual este 1: 1000 ; 1: 2000 i va cuprinde :
a) Limita intravilanului aprobat, n cazul n care zona studiat este n apropiere.
b) Limita unor zone cu funciuni complexe, ( central, balnear ) dup caz.
c) Limita unor zone ce necesit protecie, ( valori de patrimoniu, izvoare etc.)
dup caz.
d) Denumirea strzilor, direcii importante, denumirea unitilor economice, a
instituiilor publice, mbrcmintea strzilor , punctele cardinale.
e) Ocuparea terenurilor, pe funciuni.
f) Disfuncionaliti (tabel, cu : starea strzilor, profil necorespunztor pentru
trafic, intersecii conflictuale, stnjeniri ntre funciuni, starea fondului
construit, ocuparea

Plana 3- REGLEMENTRI URBANISTICE (reprezentarea grafic utilizat va fi cf.


Anexa nr.4)
Se reprezint la aceeai scar cu plana situaiei existente i cuprinde :
a) Elemente de recunoatere (din plana de existent- orientare, denumiri,
direcii, limite).
b) Modernizarea circulaiei (strzi meninute, strzi lrgite, strzi noi, parcaregarare, rezolvri de intersecii, sensuri unice etc.).
c) Zonificare (funciuni meninute, funciuni propuse).
d) Categorii de intervenii (reabilitare urban complex, schimbri de
destinaie, protejarea bunurilor de patrimoniu, integrarea fondului nou cu cel

vechi, dezvoltarea spaiilor verzi, interdicii temporare i definitive de


construire etc.).
e) Regim de aliniere, regim de nlime.
f) Stabilirea pe funciuni a POT i CUT.
g) Bilanul teritorial al zonei, existent i propus.
h) Propuneri viznd protecia mediului.
i) Marcarea culoarele tehnice de protecie ale reelelor.

Plana 4 REGLEMENTRI ECHIPARE EDILITAR (reprezentarea grafic


utilizat cf. Anexa nr.6)
La aceeai scar i pe suportul planei de reglementri urbanistice, se vor prezenta, pe
fondul existent meninut i propunerile pentru fiecare domeniu edilitar:

Reelele de: alimentare ap potabil, evacuare ape uzate, electrice, telecomunicaii,


gaze naturale;

Staii pompe, posturi de transformare, centrale telefonice, staii reglare gaze etc.;

Soluii pentru alimentare cu cldur.

Plana 5- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA (reprezentarea grafic utilizat va


fi cf. Anexa nr.7)
Scara uzual este aceeai cu cea din plana reglementrilor. Se redacteaz pe plana
de reglementri i cuprinde:
a) TIPURI

DE

PROPRIETATE

ASUPRA

TERENURILOR

DIN

INTRAVILAN (prin culoare)


1- terenuri proprietate public (de interes naional, judeean i local)
2- terenuri proprietate privat (de interes naional, judeean i local)
3- terenuri proprietate privat a persoanelor fizice sau juridice.
b) CIRCULAIA TERENURILOR (prin hauri)
1- terenuri ce se intenioneaz a fi trecute n proprietatea public a
unitilor administrativ - teritoriale
2- terenuri ce se intenioneaz a fi trecute n proprietatea privat a
unitilor administrativ - teritoriale

3- terenuri aflate n proprietate privat, destinate concesionrii


4- terenuri aflate n proprietate privat, destinate schimbului
c) OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC PROPUSE n tabelul obiectivelor
de utilitate public propuse cf. tabel model n anexa nr.8

Plane ajuttoare pot aprea, n funcie de mrimea i complexitatea zonei i ale


operaiunilor urbane:
a) Informaii i propuneri suplimentare privind amenajarea teritoriului administrativ, n
relaiile sale cu zona de influen . Numerotarea planelor se va face n acest caz cu
1.1, 1.2, 1.3, etc.
b) Sinteze ale unor studii de fundamentare cu implicaii hotrtoare n propunerile de
organizare urbanistic (analize ale fondului construit, circulaie, protecia mediului,
delimitri ale zonelor de risc, protejarea patrimoniului natural i construit,
modernizarea i dezvoltarea echiprii edilitare etc.). n acest caz, planele ajuttoare
se numeroteaz pentru existent cu 2.1, 2.2, 2.3, etc. i pentru propus cu 3.1, 3.2, 3.3,
etc.
c) Alte plane care s faciliteze nelegerea beneficiarului asupra propunerilor ce se
avanseaz.

CAPITOLUL 4: CONTINUTUL CADRU AL PUD

SECTIUNEA 1. GENERALITI
Art.26. Problematica Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)
PUD fundamenteaz opiunea pentru realizarea unei construcii compatibil cu
funciile i cadrul urban n care trebuie s se integreze fizic; PUD reglementeaz
condiiile de amplasare, dimensionare, conformare i servire edilitar a unuia sau mai
multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, pe unul sau mai multe
amplasamente, n corelare cu vecintile imediate, potrivit prevederilor art. 48.-(1) din
Lege.

Art. 27. Modul de stabilire a limitelor zonei studiate


(1) Limitele PUD se stabilesc de comun acord cu serviciul de specialitate din
consiliul local
(2) PUD se poate realiza pentru orice funciune n cadrul localitii.

Art.28. Condiii de realizare PUD


(1) Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc un amplasament pentru realizarea unui
PUD:
a) s figureze n intravilanul aprobat al localitii;
b) s nu fie afectat de servitui i interdicii de construire;
c) s aib o situaie juridic clar;
d) s fie accesibil rutier i pietonal;
e) s fie viabilizabil prin lucrri de infrastructur tehnico-edilitar, existente sau
prevzute.
(2)PUD trebuie s soluioneze n detaliu:
a) modul de ocupare i utilizare a terenului ( POT i CUT )
b) funciunea i aspectul arhitectural al construciei (construciilor) i
amenajrilor
c) integrarea noilor construcii i corelarea lor cu cele existente nvecinate (n
situaia n care amenajrile i construciile existente rmn ca atare)
d) intervenia, prin efectul reabilitrii asupra construciilor si amenajrilor
existente nvecinate, n scopul armonizrii cu construciile i amenajrile
propuse (unde este cazul)
e) circulaia carosabil i pietonal, corelate cu traficul n zon i relaiile cu
zonele nvecinate accesele pietonale i auto
f) parcaje, spaii de recreere i de joac (obligatorii n cazul PUD pentru locuine
g) echipare edilitar impactul asupra reelelor existente n zon (dezvoltri,
modernizri etc.)
h) funcionarea diferitelor forme de proprietate juridic a terenului circulaia
acestora (dac este cazul)

Art.29. Structura coninutului cadru PUD


PUD este structurat astfel :
a) Studii de fundamentare, incluznd planurile cadastrale sau topografice la zi,
studiul geotehnic, alte studii (dup caz, n funcie de gradul de complexitate
al problematicii)
b) PUD propriu-zis:
Piese scrise:
- memoriu justificativ
Piese desenate:
-

pentru amplasamentul studiat sau pentru soluii


alternative,

pe mai multe amplasamente studiate

1. plan ncadrare n zon;


2. situaia existent;
3. reglementri urbanistice;
4. reglementri echipare edilitar;
5. regimul juridic al terenurilor i circulaia lor;
6. posibiliti de mobilare urbanistic.

SECTIUNEA 2. STUDII DE FUNDAMENTARE PUD


Art.30. Studii de fundamentare necesare PUD
(1) Reactualizarea suportului cadastral sau topografic;Scrile uzuale vor fi
1:500 sau 1:1.000, cuprinznd parcela n studiu i vecintile.
Plana va conine:
a) elemente de planimetrie i de nivelment, cote de nivel
b) marcarea construciilor de pe parcel (funciunea i regimul de nlime)
c) denumirea i direcionarea strzilor limitrofe
d) vecintile cu marcarea construciilor, funciunilor i regimului de nlime
e) servitui ale unor magistrale de energie i hidroedilitare, reele edilitare

(2) Studiu geotehnic va trebui s certifice situarea terenului n zone ferite de


riscuri naturale (inundaii, alunecri de teren) i s conin datele privind stratificaia i
natura terenului de fundare (adncimea de fundare, presiunea pe talpa fundaiei, nivelul
apei freatice, soluii recomandate de fundare etc.)
(3) alte studii, dup caz :
a) organizarea circulaiei limitrofe amplasamentului
b) determinarea unor zone de protecie a construciilor i amenajrilor de
patrimoniu
c) determinarea unor zone de protecie fa de surse de ap, staii de epurare,
izvoare balneare, piliere de siguran, linii magistrale electrice, oleoducte,
platforme pentru depozitarea deeurilor menajere etc.
d) scheme de organizare tehnologic, n cazul unui P.U.D. destinat activitilor
productive
e) evaluare a impactului asupra mediului, pentru intervenii ce pot genera
probleme de protecie asupra mediului.
f) Studiile de fundamentare necesare se pun la dispoziie de ctre iniiatorul
P.U.D. sau sunt efectuate contra cost de elaborator (dac ele nu exist deja).

SECTIUNEA 3. CONTINUTUL CADRU P.U.D. - PIESE SCRISE


Art.31. VOLUMUL I MEMORIU JUSTIFICATIV
Memoriul justificativ va conine :
I.

Foaie de gard (identificarea lucrrii, elaboratorul, data)

II.

Borderoul general P.U.D.

III.

Cuprinsul memoriului general:

1. Introducere
1.1. Date de recunoatere a documentaiei : denumirea proiectului, iniiator
(beneficiar), elaborator (proiectant), subproiectant, colaboratori i data elaborrii
1.2. Obiectul lucrrii: Se vor prezenta prevederile temei program, condiiile de
amplasare i realizare a unuia sau mai multor obiective.
2.ncadrarea n zon

2.1. Situarea obiectivului n cadrul localitii, cu prezentarea caracteristicilor


zonei/subzonei n care acesta este inclus;
2.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona / subzona /
ansamblul care include obiectivul studiat;
2.3. Prescripiile i reglementrile din documentaiile de urbanism elaborate / aprobate
anterior
2.4. Concluzii din documentaiile elaborate cu PUD

3. Situaia existent
Se va prezenta situaia existent a zonei studiat , precizndu-se:
a) accesibilitatea la cile de comunicaie
b) suprafaa ocupat, limite i vecinti, indici de ocupare a terenului
c) suprafeele de teren construite i pe cele libere
d) caracterul zonei, din punct de vedere arhitectural i urbanistic
e) funciunile cldirilor
f) regimul juridic al terenurilor
g) concluziile studiului geotehnic privind condiiile de fundare
h) accidente de teren (beciuri, hrube, umpluturi)
i) adncimea apei subterane
j) parametrii seismici ai zonei
k) analiza fondului construit existent (nlime, structur, stare)
l) echiparea existent

4. Reglementri.
Se vor prezenta propuneri de ocupare i utilizare a terenurilor, precum i
condiiile de realizare a construciilor. Se vor specifica :
a) obiectivele noi solicitate prin tema program
b) funcionalitatea, amplasarea i conformarea construciilor
c) capacitatea, suprafaa desfurat

d) principii de compoziie pentru realizarea obiectivelor noi (distane fa de


construciile existente, accese pietonale i auto, accese pentru utilajele de stingere a
incendiilor etc.)
e) integrarea i amenajarea noilor construcii i armonizarea cu cele existente meninute
f) principii de intervenie asupra construciilor existente
g) modaliti de organizare i rezolvare a circulaiei carosabile i pietonale
h) principii i modaliti de integrare i valorificare a cadrului natural i de adaptare a
soluiilor de organizare la relieful zonei
i) condiii de instituire a regimului de zon protejat i condiionri impuse de acesta
j) soluii pentru reabilitarea ecologic i diminuarea polurii (dup caz)
k) prevederea unor obiective publice n vecintatea amplasamentului (dup caz)
l) soluii pentru reabilitarea i dezvoltarea spaiilor verzi
m) profiluri transversale caracteristice
n) lucrri de sistematizare vertical necesare
o) regimul de construire (alinierea i nlimea construciilor, procentul de ocupare i
coeficientul de utilizare a terenurilor)
p) asigurarea utilitilor (surse, reele, racorduri)
q) bilan teritorial, n limita amplasamentului studiat (existent i propus)

5. Concluzii :
a) consecinele realizrii obiectivelor propuse
b) msurile ce decurg n continuarea PUD
c) punctul de vedere al elaboratorului asupra soluiei

6. Anexe :
a) tema program
b) materiale grafice n format redus necesare susinerii propunerilor

Art.32. VOLUMUL II PIESE DESENATE


(1) ncadrarea n zon (la scara 1:5.000 sau 1:10.000) va prezenta amplasamentul
studiat n relaie cu zona, cu localitatea, cu cile majore de comunicaie (cu extrase din

P.U.G. sau P.U.Z.) i cu centrul localitii; ncadrarea n zon se prezint n medalion pe


plana nr. 1 i cuprinde obligatoriu denumirea strzilor din zona amplasamentului.

Plana nr. 1 SITUAIA EXISTENT (reprezentarea grafic utilizat va fi cf.


Anexa nr.3)
Scrile uzuale 1:500 sau 1:1.000:
a) limita zonei sau amplasamentului studiat
b) cldirile existente
c) limitele de proprietate
d) strzile, cu denumirile lor i trotuarele aferente
e) modul de utilizare a terenului, cu prezentarea funciunilor
f) denumirile instituiilor existente
g) accese pietonale i auto
h) parcaje i garaje amenajate
i) nlimea cldirilor
j) structura cldirilor : durabile (zidrie de crmid, piatr, planee de beton),
semidurabile (zidrie de crmid, piatr, planee de lemn), nedurabile (paiant,
chirpici, lemn)
k) starea cldirilor : bun, mediocr, rea

Plana nr. 2 REGLEMENTRI URBANISTICE (reprezentarea grafic utilizat va fi


cf. Anexa nr.4)
Scrile uzuale 1:500 sau 1:1.000 :
a) limita zonei studiate
b) limitele parcelelor
c) limite ale zonei de protecie (dup caz)
d) construciile existente meninute
e) destinaia obiectivelor propuse
f) alinierea construciilor
g) nlimea construciilor
h) indici de ocupare i utilizare a terenului (POT i CUT)

i) circulaia carosabil propus, inclusiv parcaje garaje cu accesele respective


j) circulaia pietonal
k) profiluri caracteristice ale strzilor i aleilor pietonale (existent - propus)
l) spaii plantate existente meninute i propuse
m) seciuni caracteristice prin teren (teren n pant)
n) bilan teritorial (existent - propus)

Plana nr. 3 REGLEMENTRI EDILITARE

(reprezentarea grafic

utilizat va fi cf. Anexa nr.6) va cuprinde asigurarea utilitilor pe amplasamentul studiat,


n relaie cu reelele existente i propuse; scrile uzuale 1:500 sau 1:1.000.

Plana nr.4 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC (reprezentarea


grafic utilizat va fi cf. Anexa nr.7) va cuprinde
-

tipul de proprietate asupra terenurilor (prin culoare)

obiective de utilitate public propuse

circulaia terenurilor (prin hauri)

Scrile uzuale 1:500 sau 1:1.000:

Plana nr. 5 MOBILARE URBAN (scrile 1:500 sau 1:1.000) necesar


susinerii propunerilor, precum i determinrii capacitilor de calcul pentru utiliti.

ANEXE
Glosar de termeni

Aprobare = operaiunea forului deliberativ al autoritilor competente de

ncuviinare a propunerilor cuprinse n documentaiile prezentate i susinute de avizele


tehnice favorabile, emise n prealabil. Prin actul de aprobare, documentaiile au putere
juridic.

Avizare = procedur de analiz i exprimare a punctului de vedere al unei

comisii tehnice din structura ministerelor, administraiei publice locale, ori a altor
organisme centrale sau teritoriale interesate, avnd ca obiect analiza soluiilor
funcionale, a indicatorilor tehnico economici i sociali, sau a altor elemente prezentate
prin documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism. Avizarea se concretizeaz
printrun act, numit aviz (favorabil sau nu), cu caracter tehnic i obligatoriu.

Caracter director = nsuire a unei documentaii aprobate de a stabili cadrul

general de amenajare a teritoriului i de dezvoltare urbanistic a localitilor.

Caracter de reglementare = nsuire a unei documentaii aprobate de a impune

anumii parametri soluiilor promovate. Este specific documentaiilor de urbanism.

Circulaia ternurilor =schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de

exploatare asupra terenurilor, prin acte de vnzare-cumprare donaie, concesiune,


arenadre etc.

Dezvoltare durabil = satisfacerea necesitilor prezentului fr a compromite

dreptul generaiilor viitoare la existen i dezvoltare.

Dezvoltare regional = ansamblul politicilor autoritilor administraiei publice

centrale i locale, elaborate n scopul armonizrii strategiilor, politicilor i programelor de


dezvoltare sectorial pe arii geografice, constituite n regiuni de dezvoltare, i car
beneficiaz de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene i al altor instituii i autoriti
naionale i internaionale interesate.

Documentaii de amenajare a teritoriului = ansamblu de piese scrise i

desenate, referitoare la un teritoriu determinat, cuprinznd analiza situaiei existente i


propuneri de dezvoltare. Au caracter director.

Documentaii de urbanism = ansamblu de piese scrise i desenate referitoare la

o unitate administrativ de baz sau o zon a ei, cuprinznd analiza situaiei existente i
propuneri de dezvoltare. Cu excepia PUG, care are n plus caracter director, au caracter
de reglementare.

Parcelare = aciune urban prin care o suprafa de teren este divizat n loturi

mai mici , destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regul, este legat de
realizarea de locuine individuale, de mic nlime.

Periurban = teritoriu cuprinznd suprafaa din jurul municipiilor i oraelor,

delimitat prin studii de specialitate, n cadrul creia se creaz relaii de interdependen


n diferite domenii (economic, infrastructur, deplasri pentru munc, etc.)

Politici de dezvoltare = mijloace politico administrative, organizatorice i

financiare, utilizate n scopul realizrii unei strategii

Programe de dezvoltare = ansamblu de obiective concrete propuse pentru

realizarea politicilor de dezvoltare.

Protecia mediului = ansamblu de aciuni i msuri privind protejarea fondului

natural i construit n localiti i n mediul nconjurtor

Regim juridic al terenului = prevederile legale prin care se definesc drepturile

i obligaiile legate de deinerea i exploatarea terenurilor

Structur urban = totalitatea relaiilor n plan funcional i fizic, pe baza

crora se constituie organizarea unei localiti

Servitute de utilitate public = sarcin impus asupra unui imobil pentru uzul

i utilitatea unui imobil avnd un alt proprietar. Msura de protecie a bunurilor imobile
publice nu poate fi opus cererilor de autorizare dect dac este coninut n
documentaiile de urbanism aprobate (avnd drept consecin o limitare administrativ a
dreptului de proprietate).

Strategie de dezvoltare = direcionare global sau pe domenii de activitate, pe

termen scurt, mediu sau lung, a aciunilor menite s determine dezvoltarea urban

Structur urban = modul de alctuire, de grupare sau de organizare a unei

localiti ori a unei zone din aceasta, constituit istoric, funcional sau fizic.

Teritoriu administrativ = suprafa delimitat prin lege, pe trepte de organizare

administrativ a teritoriului: naional, judeean i al unitilor administrativ teritoriale


(municipiu, ora, comun)

Teritoriu extravilan = teritoriu avnd suprafaa cuprins ntre limita

administrativ teritorial a unitii de baz i limita intravilanului.

Teritoriu intravilan = totalitatea suprafeelor construite i amenajate ale

localitilor ce compun unitatea administrativ teritorial de baz delimitate prin PUG


aprobat, i n cadrul crora se pot autoriza construcii i amenajri.

Zon funcional = parte din teritoriul unei localiti n care (prin

documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism) se determin funciunea


dominant existent i viitoare.

Zonificare funcional = aciunea de mprire a teritoriului n zone funcionale

Zon protejat = suprafaa delimitat n jurul unor bunuri de patrimoniu, a unor

resurse ale subsolului, n jurul sau n lungul unor oglinzi de ap etc. i n care se impun
msuri de protecie (cu ajutorul documentaiilor de urbanism) prin distan,
funcionalitate, nlime, volumetrie.

Anexa nr.1
1.

NCADRAREA N TERITORIU (plana 1)

LEGENDA :

LIMITE
LIMITA

TERITORIULUI

ADMINISTRATIV

AL

UNITII

TERITORIALE DE BAZ
LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS
LIMITA TERITORIULUI JUDEEAN (DUP CAZ)
LIMITA TERITORIULUI NAIONAL (DUP CAZ)

FOLOSINA TERENURILOR
TERENURI PENTRU CONSTRUCII I AMENAJRI
ARABIL
PUNI
VII
FNEE
LIVEZI
PDURI
APE
ZONE CU RISCURI NATURALE

CI DE COMUNICAIE
CI DE COMUNICAIE RUTIER DN / DJ / DC
FEROVIAR (DUP CAZ)
AERIAN (DUP CAZ)
NAVAL (DUP CAZ)

ZONE DE PROTECIE
ZON DE PROTECIE FA DE OBIECTIVELE CU VALOARE DE
PATRIMONIU

ZON DE PROTECIE SANITAR (SURSELE DE AP, STAIILE


DE

TRATARE, NMAGAZINRI, STAII DE EPURARE APE

UZATE, PLATFORME DE DEPOZITARE DEEURI)


ZON DE PROTECIE FA DE CONSTRUCII I CULOARE
TEHNICE (CENTRALE I STAII ELECTRICE, LINII DE NALT
TENSIUNE, REELE DE GAZE / TELECOMUNICAII)

LUCRRI TEHNICO - EDILITARE

LEA 400

LINIE ELECTRIC AERIAN

LEA 220

LINIE ELECTRIC AERIAN

LEA 110

LINIE ELECTRIC AERIAN


REEA MAJOR REPARTIIE GAZE
REEA MAJOR DISTRIBUIE GAZE
STAIE REGLARE GAZE

Anexa nr.2

BILAN TERITORIAL (plana 1)


CATEGORII DE FOLOSINA

Neprod.

Constr.

Curi ,

Drumuri

BAZ

Ape

AL UNITII DE

NEAGRICOL
Pduri

ADMINISTRATIV

AGRICOL

TERITORIU

TOTAL

EXTRAVILAN
INTRAVILAN
TOTAL
% DIN TOTAL

100

Anexa nr.3
2.SITUAIA EXISTENT
LEGENDA :
LIMITE
LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT
LIMITA

TERITPRIULUI

ADMINISTRATIV

AL

UNITII

TERITORIALE DE BAZ
LIMITA TERITORIULUI JUDEEAN (dup caz)
LIMITA ZONEI CENTRALE
ZONIFICARE
ZONA PENTRU LOCUINE REGIM MIC MEDIU / MARE DE
NALIME
ZONA INSTITUII PUBLICE I SERVICII
ZONA UNITI INDUSTRIALE / DEPOZITARE
ZONA UNITI AGRICOLE
SPAII PLANTATE, AGREMENT, SPORT
TERENURI AGRICOLE N INTRAVILAN
ZONA GOSPODRIE COMUNAL, CIMITIRE
ZONA AFERENT LUCRRILOR TEHNICO EDILITARE
DENUMIRE

ZONA OBIECTIVE CU VALOARE DE PATRIMONIU


ZONA CU DESTINAIE SPECIAL
ZONA

CI

DE

COMUNICAIE

RUTIER

AMENAJRI

AFERENTE
ZONA CAI DE COMUNICAIE FEROVIAR I AMENAJRI
AFERENTE
ZONA

CI

DE

COMUNICAIE

NAVAL

AMENAJRI

AFERENTE
CI DE COMUNICAIE AERIAN I AMENAJRI AFERENTE
APE
TERENURI FORESTIERE SI EXPLOATRI

TERENURI CE NECESIT MSURI DE PROTECIE /AMELIORARE


MPOTRIVA RISCURILOR NATURALE (INUNDAII, ALUNECRI)
TERENURI NEPRODUCTIVE
SUPRAFEE SOLICITATE A FI INTRODUSE N INTRAVILAN

DRUMURI

DRUMURI NAIONALE
DRUMURI JUDEENE
DRUMURI COMUNALE
DRUMURI NECLASIFICATE (forestiere, turistice)

STRAZI IN INTRAVILAN

STRZI CU MBRCMINTE DEFINITIV


STRZI CU MBRCMINTE PROVIZORIE PMNT
TRASEE PIETONALE

Anexa nr.4

3. REGLEMENTRI URBANISTICE - ZONIFICARE

LIMITE
LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS
LIMITA TERITORIULUI ADM. AL UNITII TERITORIALE DE BAZ
LIMITA TERITORIULUI JUDEEAN (dup caz)
LIMITATERITORIULUI NAIONAL (dup caz)
LIMITA ZONEI CENTRALE

ZONIFICARE FUNCIONAL
ZONA PENTRU LOCUINE I FUNCIUNI COMPLEMENTARE
ZONA INSTITUII PUBLICE I SERVICII
ZONA UNITI INDUSTRIALE / DEPOZITARE
ZONA UNITI AGRICOLE
SPAII PLANTATE, AGREMENT I SPORT
TEREN AGRICOL N INTAVILAN
ZON GOSPODARIE COMUNAL
ZONA CONSTRUCII AFERENTE LUCRRILOR EDILITARE
ZONA CU DESTINAIE SPECIAL
ZON CI DE COMUNICAIE RUTIER I AMENAJRI AFERENTE
ZON CI DE COMUNICAIE FEROVIAR I AMENAJRI
AFERENTE
ZON CI DE COMUNICAIE NAVAL I AMENAJRI AFERENTE
CI DE COMUNICAIE AERIAN I AMENAJRI AFERENTA
APE
PDURI

ZONE DE PROTECIE / INTERDICIE

ZONA DE PROTECIE FA DE OBIECTIVELE CU VALOARE


DE PATRIMONIU

ZONE

PROTEJATE

PE

BAZA

NORMELOR

SANITARE

(SURSELE DE AP, STAIILE DE TRATARE, NMAGAZINRI,


STAII DE EPURARE APE UZATE,

PLATFORME DE

DEPOZITARE DEEURI, CIMITIRE ).


ZONE DE PROTECIE FA DE CONSTRUCII I CULOARE
TEHNICE (CENTRALE I STAII ELECTRICE, LINII DE
NALT

TENSIUNE,

RE

ELE

DE

GAZE

TELECOMUNICAII).

INTERDICIE TEMPORAR DE CONSTRUIRE


INTERDICIE DEFINITIV DE CONSTRUIRE

DRUMURI
DRUMURI NAIONALE
DRUMURI JUDEENE
DRUMURI COMUNALE
DRUMURI NECLASIFICATE ( forestiere, turistice)

STRZI
STRZI PROPUSE PENTRU LRGIRE I MODERNIZARE
STRZI PROPUSE PE TRASEE NOI
TRASEE PIETONALE PROPUSE

Anexa nr. 5

BILAN TERITORIAL (pentru plana 3, REGLEMENTARI)

EXISTENT
ZONE FUNCIONALE
Suprafaa (ha)

Procent % din
total
intravilan

PROPUS
Suprafaa (ha)

Procent % din
total
intravilan

LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE
UNITATI INDUSTRIALE SI
DEPOZITE
UNITATI AGROZOOTEHNICE
INSTITUTII SI SERVICII DE
INTERES PUBLIC
CAI DE COMUNICATIE SI
TRANSPORT:
-

Rutier

Feroviar

Aerian

naval

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT,


PROTECTIE
CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE
GOSPODARIE COMUNALA, PUT
SEC, CIMITIRE
DESTINATIE SPECIALA
TERENURI LIBERE
APE
PADURI
TERENURI NEPRODUCTIVE

TOTAL N INTRAVILAN

Anexa nr.6

1. REGLEMENTRI ECHIPARE EDILITAR


LEGENDA :

EXISTENT

PROPUS

- ALIMENTARE CU AP

CAPTRI DE AP DE SUPRAFA SAU IZVOARE

CAPTRI DE AP SUBTERAN
CONDUCT DE ADUCIUNE
GOSPODRIE DE AP

REZERVOR DE INMAGAZINARE A APEI POTABILE

STAIE POMPARE A APEI POTABILE

REEA MAJOR DE DISTRIBUIE A APEI POTABILE


O O

OO

REEA MAJOR DE DISTRIBUIE A APEI NDUSTRIALE

- CANALIZARE
REEA MAJOR DE CANALIZARE A APEI UZATE
MENAJERE
REEA MAJOR DE CANALIZARE A APEI PLUVIALE
REEA MAJOR DE CANALIZARE A APELOR UZATE SISTEM UNITAR
STAIE DE POMPARE A APEI UZATE

STAIE DE EPURARE A APEI UZATE


- SUPRAFEE INTRODUSE N INTRAVILAN

LEGENDA :
EXISTENT PROPUS

- ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC

SURSE DE PRODUCERE

CENTRAL TERMIC DE TERMOFICARE (CET)

CENTRAL TERMIC DE ZON (CTZ)

CENTRAL TERMIC DE CUARTAL (CT)

CENTRAL INDIVIDUAL (CT)

PUNCT TERMIC (PT)

REELE TERMICE

REEA TERMIC SUBTERAN


REEA TERMIC SUPRATERAN

SUPRAFEE DE TEREN AFERENTE

ZON GOSPODRIE COMBUSTIBIL


ZON DE DEPOZITARE REZIDUURI

ALIMENTARE CU GAZE

STAIE REGLARE MSUR PREDARE (SRMP)


STAIE REGLARE MSUR (SRM)
REEA DE GAZE REPARTIIE
REEA DE GAZE DISTRIBUIE

EXISTENT

PROPUS

SUPRAFEE INTRODUSE N INTRAVILAN

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC

REELE DE TRANSPORT

LINIE ELECTRIC AERIAN 400 KV


LINIE ELECTRIC AERIAN 220 KV

STAIE DE TRANSFORMARE

REELE DE DISTRIBUIE (IT, MT)

LINIE ELECTRIC AERIAN 110 KV


LINIE ELECTRIC SUBTERAN 110 KV
LINIE ELECTRIC AERIAN 20 KV
LINIE ELECTRIC AERIAN 20 KV PROPUS
PENTRU DEVIERE
LINIE ELECTRIC SUBTERAN 20 KV

POSTURI TRANSFORMARE MT /JT

N CABIN DE ZIDRIE
N CABIN METALIC
AERIAN

TELECOMUNICAII
CENTRAL TELEFONIC AUTOMAT
CENTRAL TELEFONIC MANUAL

REELE DE TELECOMUNICAII

MAGISTRALE CABLURI FIBR OPTIC


MAGISTRALE CABLURI COAXILALE
CABLURI COAXILALE
RELEE RADIOEMISIE I TELEEMISIE
CENTRAL RADIOTELEFONIE FIX

SUPRAFEE INTRODUSE N INTRAVILAN

Anexa nr.7

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR


LEGENDA
TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR DIN INTRAVILAN
a) PROPRIETATE PUBLIC
TERENURI PROPRIETATE PUBLIC DE INTERES NAIONAL
TERENURI PROPRIETATE PUBLIC DE INTERES JUDEEAN
TERENURI PROPRIETATE PUBLIC DE INTERES LOCAL
b) PROPRIETATE PRIVAT
TERENURIPROPRIETATE PRIVAT DE INTERES NAIONAL
TERENURIPROPRIETATE PRIVAT DE INTERES JUDEEAN
TERENURIPROPRIETATE PRIVAT DE INTERES LOCAL
TERENURI PROPRIETATE PRIVAT A PERSOANELOR FIZICE
SAU JURIDICE
c) TERENURI N LITIGIU
CIRCULAIA TERENURILOR
TERENURI CE SE INTENIONEAZ A FI TRECUTE N DOMENIUL
PUBLIC
TERENURI CE SE INTENIONEAZ A FI TRECUTE N DOMENIUL
PRIVAT AL UNITILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE
TERENURI AFLATE N DOMENIUL PRIVAT, DESTINATE
CONCESIONRII
TERENURI AFLATE N DOMENIUL PRIVAT DESTINATE
SCHIMBULUI

Anexa nr. 8

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC


CATEGORIA DE INTERES

DOMENII
INSTITUII PUBLICE I SERVICII
.
.
GOSPODRIE COMINAL
.
.
CI DE COMUNICAIE
.

.
INFRASTRUCTUR MAJOR
.
.
Salvarea, protejarea i punerea n valoare
a monumentelor, ansamblurilor i
siturilor istorice
..
..
Salvarea, protejarea i punerea n valoare
a parcurilor i rezervaiilor naturale, a
monumentelor naturii
..
..
Sisteme de protecie a mediului
..
..
Aprarea rii, ordinea public i
sigurana naional

Naional

Judeean

Local

DIMENSIUNI
suprafa

lungime

S-ar putea să vă placă și