P. 1
Revista Romana de Stomatologie - 2009 - Nr.1

Revista Romana de Stomatologie - 2009 - Nr.1

|Views: 770|Likes:
Published by Mihaela Vitale

More info:

Published by: Mihaela Vitale on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

Revista Românå de

STOMATOLOGIE
Volumul LV Nr. 1 An 2009
ISSN 1843-0805 Cod CNCSIS 756
Redactor ªef: Prof. Univ. Dr. Em. HUTU Redactor ªef Adjunct: Conf. Univ. Dr. M.V. CONSTANTINESCU Secretar General de Redac¡ie: Dr. Elena-Gabriela DESPA Dr. E. POPA Redactori verificare articole: Conf. Univ. Dr. Cornelia BÎCLEªANU Dr. Tudor IONESCU, Dr. Dånu¡ CHIRU Dr. Ingrid PINTILIE Redactori Rela¡ii Interna¡ionale: Dr. Alina DAN Dr. Simona MUNTEAN
Revista este realizatå în colaborare cu Facultatea de Medicinå Dentarå a Universitå¡ii „Titu Maiorescu“, Bucure¿ti

CONSILIUL ªTIINºIFIC:
Prof. Dr. D. BORZEA – Cluj-Napoca Dr. C. BRUSCAGIN – Italia Prof. Dr. A. BUCUR – Bucure¿ti Prof. Dr. V. BURLU– Ia¿i Dr. Ugo CAPURSO – Italia Prof. Dr. V. CÂRLIGERIU – Timi¿ Prof. Dr. V. CHERLEA – Bucure¿ti Prof. Dr. Elvira COCÂRLÅ – Cluj-Napoca Prof. Dr. M. CRÅIºOIU – Craiova Conf. Dr. B. DIMITRIU – Bucure¿ti Prof. Dr. H. DUMITRIU – Bucure¿ti Prof. Dr. L. ENE – Bucure¿ti Prof. Dr. Norina FORNA – Ia¿i Prof. Dr. A. GARFUNKEL – Israel Prof. Dr. N. GANUTA – Bucure¿ti Dr. I.B.T. GEORGESCU – Bucure¿ti Prof. Dr. D.L. GHERGIC – Bucure¿ti Prof. Dr. Ov. GRIVU – Arad Prof. Dr. Mircea IFRIM – Oradea Prof. Dr. A. ILIESCU – Bucure¿ti Prof. Dr. Ecaterina IONESCU – Bucure¿ti Conf. Univ. Dr. Ileana IONESCU – Bucure¿ti Prof. Dr. S. IONIºÅ – Bucure¿ti Conf. Dr. D.A. MARIª – Constan¡a G-ral Prof. Dr. T.A. MIHAI – Bucure¿ti Prof. Dr. S. SANDHAUS – Elve¡ia Prof. Dr. Valentina SCÂNTEI-DOROBź – Ia¿i Prof. Dr. A. SCHNEIDER – Germania Dr. Eugenia ROªCA – Italia Prof. Dr. Mihaela PÅUNA – Bucure¿ti Conf. Dr. Al. PETRE – Bucure¿ti Prof. Dr. Mariana Brându¿a POPA – Bucure¿ti Prof. Dr. S. POPA – Cluj Dr. Ion RÂNDAªU – Bucure¿ti Prof. Dr. Dan Dumitru SLÅVESCU – Bucure¿ti Conf. Dr. C. VÂRLAN – Bucure¿ti Prof. Dr. Maria VORONEANU – Ia¿i Prof. Dr. Theodor TRÅISTARU – Bucure¿ti Conf. Dr. Irina ZETU – Ia¿i Conf. Dr. Liviu ZETU – Ia¿i Prof. Dr. Ervin WEISS – Israel

Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie „Carol Davila“, Facultatea de Medicinå Dentarå, Bucure¿ti

Prof. Dr. Drago¿ STANCIU – Decan Prof. Dr. Rodica LUCA – Prodecan Conf. Dr. Radu ªerban ºOVARU – Prodecan Conf. Dr. Codru¡ SARAFOLEANU – Prodecan Prof. Dr. Victor NIMIGEAN – Secretar ªtiin¡ific
Universitatea „Titu Maiorescu“, Facultatea de Stomatologie, Bucure¿ti

Conf. Dr. Cornelia BÎCLEªANU – Decan Conf. Gl. Dr. Viorel BÎTCÅ – Prodecan Dr. Gabriela DESPA – Secretar ªtiin¡ific
Universitatea de Vest „Vasile Goldi¿“, Facultatea de Medicinå Generalå ¿i Medicinå Dentarå, Arad

Prof. Dr. Maria NEGUCIOIU Prof. Dr. Voicu SEBEªAN Prof. Dr. Emil URTILÅ Conf. Dr. Valeria COVRIG Conf. Dr. Mugur POPESCU Conf. Dr. Emanuel BRATU

Editura Medicalå AMALTEA
Editori: Dr. M.C. Popescu Dr. Cristian Cârstoiu Director executiv: George Stanca Redactori: Oana Cristina Plåcintå, Alina-Nicoleta Ilie Prepress: AMALTEA TehnoPlus Tehnoredactor: Gabriela Cåpitånescu DTP: Petronella Andrei, Ana Francisc Produc¡ie: Mihaela Conea Distribu¡ie: Mihaela Stanca ________________ CONTACT: AMR@medica.ro ABONAMENTE: redactia@amaltea.ro

TIPAR: EMPIRE Print – RomExpo, Pavilion T, Bucure¿ti tel.: 021 / 316 96 40, 031 / 405 99 99 email: office@empireprint.ro

Revista Românå de Stomatologie – Romanian Journal of Stomatology (Ro J Stomatol) – este revista oficialå a Societå¡ii Române de Stomatologie. Prima asocia¡ie stomatologicå din România a apårut în 1923 ¿i s-a numit Asocia¡ia Generalå a Doctorilor în Medicinå Stomatologicå. În 1925 asocia¡ia a editat revista „Presa Dentarå“, prima publica¡ie stomatologicå din România, care de-abia în 1937 ¿i-a schimbat denumirea în cea actualå, Revista Românå de Stomatologie, iar înfiin¡area Societå¡ii Române de Stomatologie a fost notificatå de cåtre asocia¡ie în 1938. În urma acreditårii din 2008 a CNCSIS, Revista Românå de Stomatologie a fost încadratå într-o categorie superioarå, categoria B+, urmând så fie acreditatå ¿i interna¡ional. Revista are un nivel ridicat de con¡inut stiin¡ific ¿i se adreseazå în primul rând speciali¿tilor în stomatologie, dar ¿i celor care studiazå sau doresc sa fie la curent cu noutå¡ile în domeniu, reprezentând o surså pertinentå de informa¡ii asupra noilor descoperiri ¿i inova¡ii în domeniile clinice legate de stomatologie, epidemiologie ¿i sånåtate oralå, biomateriale noi folosite în domeniu, dentisticå reparatorie, chirurgie oromaxilofacialå, stomatologie pediatricå, ortodontrie sau educa¡ie dentisticå. Pentru a fi la curent cu cele mai recente descoperiri ¿i metode de tratament din toatå lumea, Revista Românå de Stomatologie a încheiat parteneriate cu diverse alte prestigioase surse de informa¡ie de specialitate: „Brazilian Dental Journal“, prestigioasa revistå brazilianå, lider mondial în odontologie, „Operative Dentistry“ o cunoscutå revistå din SUA care de¡ine o pozi¡ie foarte înaltå în ierarhia revistelor dedicate interven¡iilor OMF, prezentând atât tehnici clinice, cât ¿i subiecte de cercetare clinicå sau de laborator, „Reuters/Health“ ¿i „Journal of Contemporary Dental Practice“, tot din SUA. În prezent, Revista Românå de Stomatologie este indexatå în bazele de date interna¡ionale Proquest, Scirius, WAME, OmniMedicalSearch, iar pe viitor urmeazå så fie înscriså în bazele de date medicale Medline, Scopus, HighWire Press Standford, MedSci Communications, Medical-Journals etc.

.

Moise Metoda simplificatå pentru înregistrarea rela¡iilor intermaxilare la pacien¡ii edenta¡i total _______ 72 TERMINOLOGIE MEDICALÅ 15.A. Oana Småtrea Studiul comparativ al închiderii marginale a obtura¡iilor definitive în func¡ie de materialele restauratoare utilizate ___________________________________________________ 29 6. C. Andreescu Studiu statistic privind aspecte clinice ale edenta¡iei par¡iale la persoane de peste 65 de ani ___________________________________________________________________ 47 10. Bîcle¿anu Dezechilibre ocluzale – Tehnici de restaurare directå ______________________________________ 21 ODONTOLOGIE 5. E.R. M. ___________________________________________________________ 7 ESTETICÅ DENTARÅ 2. R. M.A. T. Dan. Stanciu Restauråri estetice ale din¡ilor frontali devitali ___________________________________________ 13 OCLUZOLOGIE 4. Târcolea. Lea¡å Aspecte privind protezarea edenta¡iei par¡iale cu proteze mobilizabile cu bazå elasticå ___________ 56 BIOCHIMIE 12. D. G. caracteristici __________________________________________ 9 3. Rogin.L. Bulata Boala Recklinghausen prin adenom paratiroidian gigant – prezentare de caz __________________ 65 REVISTA REVISTELOR 14.I. R. Hutu Gerontofobie ¿i nu numai. M. Bani¡å Studiu imunohistologic asupra modificårilor de neodentinogenezå __________________________ 39 PROTETICÅ DENTARÅ 8. Hutu. D.R. Pangica. R. G. S. E.M. A. Despa. M.G. Moise Valoarea proteticå a tuberculului piriform _______________________________________________ 44 9.F. Ghergic. Andreescu. Giurescu. ºuculinå. C. Råescu. Ghergic. T. Vassu. Ionescu. C.G. G. D. Bîtcå. Rusu. E. E. T. Popescu. S. E. M. R. Tarcolea Studiu privind posibilitå¡ile de reabilitare proteticå oralå cu ajutorul implanturilor dentare ________________________________________________________________ 52 11. Bâtcå. Doina L.F.L. A. Despa. Ghergic. V. Stånescu. Giurescu. Bîcle¿anu Diagnosticul ¿i managementul modern al cariei dentare ___________________________________ 34 7. Lea¡å. Moldoveanu.Cuprins EDITORIAL 1. Albi¡a.. Radu Teacher’s role in teaching English for Medical Purposes (EMP) ____________________________ 74 . E. Enache-Soare Efectul aspirinei ¿i piroxicamului asupra viabilitå¡ii celulare a unor specii de Candida _________ 60 CHIRURGIE BMF 13. O. E. T. Hutu Discromiile dentare – etiopatogenie.. A. M. C.

E. Andreescu Statistical study of clinical aspects of partially edentulous span in people over 65 years _________________________________________________________________ 10. Tuculina. Raescu. M. Radu Teacher’s role in teaching English for Medical Purposes (EMP) ______________________ 74 . C.G. S. G. Ghergic.Contents EDITORIAL 1. Tarcolea Study over oral prosthetical restoration using dental implants ________________________ 11. M. T. Rusu. Vassu. Ghergic. Ionescu. Despa. Bulata Recklinghausen disease through giant parathyroid adenoma _________________________ 65 MAGAZINE REVIEW 14.R. Hutu Dental discoloration – etiopathology. A. R. Stanciu Aesthetic reconstruction of anterior devitalised teeth ________________________________ 13 OCCLUSOLOGY 4. R. E. E. Popescu. S.I. Rogin. ______________________________________________________ 7 ESTHETIC DENTISTRY 2. A. R. Giurescu.L. Bitca. M. Doina L. Banita The immunohistological study about dentinogenic changes __________________________ 39 PROSTHODONTICS 8. Hutu. Biclesanu Diagnosis and modern management of dental caries ________________________________ 34 7.A.. Giurescu. Andreescu. E. Tarcolea. O. C. Moldoveanu. V. R. Batca. Moise Simplified method for recording maxillomandibular relations in complete dentures _____ 72 MEDICAL TERMINOLOGY 15. Despa. E. Pangica.G. C. M. Moise Prosthetic value of piriform tubercle _____________________________________________ 9.F.L.R. M. T. Albita. Leata Aspects of partially endentulous span rehabilitation with mobile prosthesis with elastic basis _______________________________________________________________ 44 47 52 56 BIOCHEMISTRY 12.M. E. Leata. D.. C. E. G. A. D. Hutu Gerontophobia and more.F. Enache-Soare Aspirin and piroxicam effect on cellular viability of some Candida strais ______________ 60 BMF SURGERY 13. Biclesanu Malocclusions – direct restoration techniques ______________________________________ 21 ODONTOLOGY 5. Dan. features ______________________________________ 9 3. M. T. Ghergic.A. Stanescu. G. D. T. Oana Smatrea Comparative study of marginal adaptation of permanent fillings in accordance with used restoration materials _____________________________________ 29 6.

ca scop principal al evolu¡iei umane. între care o boalå cronicå foarte frecvent întâlnitå. Prof. AN 2009 7 . Retoric vorbind. Emilian Hutu Cu ani în urmå a rulat ¿i la noi un film de succes despre via¡a unei familii de eschimo¿i.. lipsa sau nesiguran¡a ob¡inerii banilor.. beneficieazå de proteze mobile sau mai bine zis de implante.EDITORIAL 1 GERONTOFOBIE ªI NU NUMAI. Gerontophobia and more. utilizarea „resurselor“ disponibile este privitå cu dispre¡. ca pricepere. probabil edentatå. de exemplu. Ar avea multe de oferit. dupå o existen¡å plinå de eforturi ¿i priva¡iuni. Un medic mai în vârstå care are mai mult timp de discu¡ii (nu se folose¿te doar de internet) înreabå! Apare sfânta anamnezå! Aflå cå pacientul are destule boli ¿i destule necazuri. dar cine are nevoie de ele? Sunt surprin¿i cå la multe posturi de televiziune apar indivizi care cer cu insisten¡å eliminarea lor din via¡a socialå ¿i cu toate cå la nivel global limita de vârstå cre¿te. Mul¡i î¿i recondi¡ioneazå protezele vechi pe care ¿i le adapteazå singuri (obicei cunoscut în toatå Europa) sau acceptå altele noi pe care le suspecteazå deseori. båtrâna eschimoaså a întrevåzut posibilitatea ca fiul ei så vâneze ursul. mama eschimosului. laptop etc. Ne putem totu¿i gândi. Mai to¡i ace¿ti pacien¡i se simt marginaliza¡i.. experien¡å. REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL.. cu frigider (da. La ora actualå înså o familie de eschimo¿i tråie¿te în cabane (colibe) încålzite. La un moment dat. Din fericire. Cu cinism se spune: gata. La aceste informa¡ii. pleca¡i în excursie! Folosi¡i avioane performante (Concorde. NR. sunte¡i liberi. 1. nemaiputând mânca din carnea durå de focå. întinså.S. da!). manualitate. nu mai trebuie så vå trezi¡i de diminea¡å ca så ajunge¡i la serviciu! Odihni¡i-vå. pensionarii români beneficieazå de cozi pentru a ob¡ine niscaiva locuri în sta¡iunile subcarpatice ¿i deci nu sunt în pericol. televizor. iar mama båtrânå. toate proteinele ei. Câ¡i ar putea s-o respecte! De ce acest lucru? Pentru a supravie¡ui. Dr. så-l månânce ¿i astfel. nu ne putem închipui un crocodil australian sau un tigru bengalez fårå din¡i. pacientul nostru î¡i zâmbe¿te cu amåråciune. pensionårii. cine mai are timp de pensionarii imobiliza¡i în cårucioare). iar al¡ii cu venituri medii la cele pu¡ine policlinici cu platå care au mai råmas.O. plin de pensionari) sau vase de croazierå (dacå se scufundå unul. pentru a depå¿i mereu limita de vârstå. se sacrificå låsându-se mâncatå de un urs alb flåmând. care a explodat în aer. Între altele. la un bucure¿tean fårå din¡i! Edenta¡ia totalå. dar ¿i cea par¡ialå. copiilor etc. Deci meritul este al proteticii dentare. LV. Toate ¿colile de stomatologie cer medicilor så recomande ¿i så supravegheze respectarea unor diete pentru pacien¡i. este apanajul vârstei a treia. Îi vezi stând la cozi la policlinici (în timp ¿i spa¡iu) care mai beneficieazå de ofertele Casei de Asiguråri sau cei mai înståri¡i (ei sau copii lor) la cabinete particulare. inclusiv ADN-ul så se transfere în ¡esuturile fiului. nurorilor. Nu vezi nici unul perfect mul¡umit... 25 septembrie 2001). ajunså edentatå. Se spune cå omul este singura fiin¡å care poate supravie¡ui total edentat. iar autoritå¡ile nu-¿i pot permite så închirieze Concorde pentru ei. pentru pacien¡ii de vârsta a treia se recomandå alimenta¡ie cu 2000 de calorii/zi ¿i cu o ra¡ie protidicå superioarå adultului (vârsta a doua) ¿i 50% så fie de origine animalå (A. Pânå aici toate sunt frumoase ¿i impresionante. cu pre¡uri mai reduse. de exemplu. nu-i a¿a? Fire¿te.

Cu o astfel de genera¡ie ar mai fi posibile un Mårå¿e¿ti sau un Oituz? Ar mai apårea un simbol ca statuia soldatului de la Båneasa? Dar despre coriferii stomatologiei române¿ti cine î¿i mai educe aminte? Så fie totul doar o gerontofobie? La încheierea discu¡iei mele cu pacientul. acesta a mai spus întristat: „Cui så-i spun: ave¡i grijå de båtrâni ¿i folosi¡i-i pânå nu e prea târziu?“! . un Churchill ar fi trebuit så-¿i încheie activitatea mult mai devreme decât a fåcut-o. muncind din greu. AN 2009 În aceea¿i ordine se înscrie imaginea dramaticå a medicilor pensionari care au muncit zeci de ani aproape pe gratis.8 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL.. sau profesori universitari care spun vechilor lor absolven¡i så mai organizeze din când în când câte o reuniune comemorativå ca så mai poatå mânca ¿i ei ceva mai consistent la vreun restaurant. 1. În felul acesta. ¿i nu au avut cum så-¿i acumuleze averi. în condi¡ii grele de existen¡å.. NR. De fapt cine este de vinå? Cine a promovat aceastå concep¡ie? Tot actualii pensionari care. vezi tineri debusola¡i care î¿i pierd vie¡ile în accidente stupide sau ¿i le suprimå pentru motive neimportante. au neglijat educa¡ia tinerei genera¡ii! Din ce în ce mai mult. Dar la noi? Dupå concep¡iile actuale.? Putem spune cåtre o societate juvenilå în care cei care nu au ajuns pensionari cred cå vor avea o tinere¡e ve¿nicå. LV. societatea gerontofobå se îndreaptå cu succes cåtre. Din fericire. acolo au fost englezi. Chiar în societå¡ile primitive existå un sfat al båtrânilor.

volum. dupå administrare de tetraciclinå. începând din luna a IV-a de via¡å intrauterinå ¿i pânå la vârsta de 7 ani. Nr. existå discromii endogene intrinseci ¿i exogene extrinseci. Facultatea de Medicinå Dentarå. CARACTERISTICI Dental discoloration – etiopathology. în raport cu etiologia. Universitatea „Titu Maiorescu“. de dorin¡a ¿i posibilitå¡ile sale materiale. – dupå mecanismul etiopatogenetic. ABSTRACT Physiognomy dysfunction appears when there changes localized to front teeth. 1. ca ¿i a celei percepute de anturaj. ocluzie ¿i culoare localizate la nivelul din¡ilor frontali. pozi¡ie. numår. Modificåri de culoare determinate de tetraciclinå Modificårile de culoare apar la incisivii ¿i caninii superiori ¿i inferiori. Cuvinte cheie: discromii dentare. Dr. the kind of dysfunction. Ddr. modificåri care antreneazå o alterare a armoniei dento-dentare. 67A. Cod 031593 email: ralu_anca@yahoo. Univ. ceea ce antreneazå o alterare a armoniei dento-dentare. Prof. – dupå vitalitatea dentarå întâlnim discromii la nivelul din¡ilor vitali ¿i devitali. Sunt clasificate dupå urmåtoarele criterii: – dupå momentul instalårii discromiei. dento-alveolare ¿i dentofaciale. Emilian Hutu Catedra de Proteticå Dentarå. The treatament is differentiated. Universitatea „Titu Maiorescu“. features Asist. the patient’s age and the profession and his possibilities materials. A. ca ¿i a celei percepute de anturaj. etiopathology. Tratamentul disfunc¡iei fizionomice se face diferen¡iat. Ddr. AN 2009 9 . ¡inând seama de vârsta ¿i profesiunea lui. Disfunc¡ia fizionomicå apare atunci când existå modificåri de formå. Str.ESTETICÅ DENTARÅ 2 DISCROMIILE DENTARE – ETIOPATOGENIE. Sector 3. cu consecin¡e negative asupra propriei imagini. caracteristici. Bucure¿ti.com REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. with alteration of the dental. NR. features. Giurescu Raluca Anca. Key words: dental discoloration. 1. tipul de disfunc¡ie prezentat de pacient ¿i. Modificårile de culoare sunt cunoscute ¿i sub numele de discromii dentare ¿i reprezintå una dintre cele mai frecvente disfunc¡ii fizionomice pentru care pacien¡ii apeleazå la un tratament estetic. Univ. LV. nu în ultimul rând. dento-alveolare ¿i dento-faciale. pot fi primare ¿i secundare. facial harmony. Mecanismul de apari¡ie al colora¡iei tetraciclinice se crede cå este o reac¡ie de chelare a ionilor de calciu de la suprafa¡a structurii hidroxiapatitei în curs de Adreså de coresponden¡å: Asist. Facultatea de Medicinå Dentarå. Raluca Anca Giurescu. etiopatogenie. cu consecin¡e negative asupra propriei imagini. Bucure¿ti REZUMAT Disfunc¡ia fizionomicå apare atunci când existå modificåri localizate la nivelul din¡ilor frontali. in relation with etiology. Gheorghe Petra¿cu. with negative consequences on own images.

cu aspect „mâncat de molii“. Dupå erup¡ia din¡ilor. Aceasta determinå o incompletå maturare a smal¡ului. forma severå B. Figura 3 Discromie determinatå de fluorozå. LV. cafeniu. dar de nuan¡e mai pronun¡ate de galbenînchis pânå la brun ¿i cenu¿iu (fig. iar tipul alterårii culorii depinde de doza de antibiotic administratå (colora¡ia apare dupå o dozå de 21mg/ kg/zi). sub influen¡a luminii complexul de chelare calciu-tetraciclinå-oxifosfat se oxideazå. 1974. care devine opac. 1). Colora¡ia se limiteazå la smal¡. AN 2009 mineralizare. Figura 5 Discromie determinatå de fluorozå. Tetraciclina nu este acumulatå decât par¡ial în smal¡. NR. este bilateralå ¿i bimaxilarå ¿i. Clasificare: – Formå u¿oarå – modificarea de culoare apare în nuan¡e de galben-deschis sau. cu zone albicioase. î¿i pierde fluorescen¡a prin pierderea fosforului ¿i se formeazå un pigment ro¿u de 4alfa-12-anhidro-4-oxo-dometil-amino-tetraciclinå Davies. Smal¡ul din¡ilor apare pestri¡. – Forma moderatå – colora¡ia este uniformå. cu zone de concentra¡ie în 1/3 cervicalå (fig. de durata tratamentului (o duratå medie de 4-5 zile este suficientå pentru o colorare evidentå a smal¡ului) ¿i mai depinde de deriva¡ii de tetraciclinå utiliza¡i. are trei forme: – Forma minorå – smal¡ul apare påtat. forma moderatå Figura 4 Discromie determinatå de fluorozå. forma medie Figura 2 Discromie determinatå de tetraciclinå. extinså sub formå de benzi transversale.10 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. 1. 2). mai rar. care devine poros ¿i opac. friabil ¿i se desprinde parcelar de pe dentinå (fig. marmorat. forma minorå Figura 1 Discromie determinatå de tetraciclinå. dupå gravitate. – Forma severå – colora¡ia este intenså. din cauza interferårii fluorului în procesul de calcifiere a matricei smal¡ului din¡ilor permanen¡i. gri-deschis. cea mai mare parte gåsindu-se în dentinå Brown. 4). griînchis spre albastru sau cafeniu-purpuriu. Modificåri de culoare determinate de fluorozå Apar dacå în primii ani de via¡å copilul ingereazå o concentra¡ie de fluor de peste 1mg/l de apå. 5). uniform distribuitå în 1/3 incizalå. forma severå . cretoase (fig. – Forma medie – apar pete cafeniu-gålbui (fig.1985. – Forma severå – apar modificåri în textura smal¡ului. 3). Din¡ii permanen¡i anteriori suferå un proces de pigmentare în urma tratamentului cu tetraciclinå efectuat la vârste cuprinse între 3-7 ani.

ceea ce då un aspect inestetic. caria secundarå. din¡ii devin gålbui pânå spre brun. (fig. H. Modificåri de culoare din cauze necunoscute Sunt discromii dentare rare. ca urmare a obliterårii camerei pulpare ¿i a canaliculelor dentinare. Discromii de naturå iatrogenå Figura 6 Pata albå cauzatå de fluorizare Materialele dentare folosite pot da discolora¡ii la nivelul ¡esuturilor dentare ¿i se pot prezenta ca simple coloråri date de materialul folosit. 1. D. din¡ii sunt vitali. Astfel se pot întâlni pete negrucenu¿ii cauzate de amalgam. lipsi¡i de strålucire. cei care fumeazå. acesta apare neregulat ¿i uneori poros. care transpare prin smal¡ul translucid. discromiile au drept cauzå diferite obiceiuri alimentare pe care le prezintå pacientul. suprafe¡ele adiacente ale acesteia pot fi colorate fie din cauza unei deterioråri secundare. F. Discromii cauzate de obiceiuri alimentare În cele mai multe dintre cazuri. Pata albå (White Spot) Pata albå cretoaså poate fi congenitalå sau poate så aparå prin combinarea mai multor factori care ac¡ioneazå în perioada de dezvoltare a din¡ilor permanen¡i (fig. S-au semnalat discromii dentare în unele avitaminoze B. cum ar fi osteogeneza imperfectå. În cazul restaurårilor vechi. fie din cauza eliberårii diferi¡ilor ioni. se prezintå în cabinetul stomatologic deranja¡i de modificarea culorii din¡ilor. plani. C. Odatå cu trecerea anilor. care apar fårå cauze aparente ¿i pot înso¡i boli generale. cu ruperea vaselor sanguine ¿i extravazarea eritrocitelor în interiorul canaliculelor dentinare. Afecteazå unul sau mai mul¡i din¡i frontali. 7) ceai sau deguståtorii de vin ro¿u. care sunt mari båutori de cafea. G. în anemia hemoliticå. dându-i o culoare galben-brunå. Zone extinse de pe suprafa¡a smal¡ului fixeazå selectiv pigmen¡i de origine bucalå.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. NR. Colora¡iile din¡ilor la persoanele în vârstå Sunt cele mai frecvente discromii dentare ¿i sunt întâlnite frecvent la persoanele de peste 50 de ani. pete negre cauzate de nitra¡i de argint. de întindere variabilå. Astfel. LV. de culoare roz. Discromii dentare determinate de mineralizarea secundarå Survin dupå contuzii sau subluxa¡ii dentare ¿i. E. AN 2009 11 C. în unele afec¡iuni endocrine. 6). Acest fenomen natural se datoreazå depozitelor de dentinå secundarå sau ter¡iarå. Figura 7 Discromie cauzatå de consumul de cafea J. PP. Defecte de smal¡ La din¡ii cu hipoplazie de smal¡. I. . în thalasemia ¿i eritroblastoza fetalå. pete maronii cauzate de iod sau pete galben-maronii cauzate de diferite uleiuri esen¡iale. În afec¡iunile hepatice cu icter hemolitic poate apårea o impregnare a ¡esuturilor dure dentare cu pigmen¡i biliari din circula¡ia generalå. Se caracterizeazå prin apari¡ia pe dinte a unor zone colorate în portocaliu. cu obliterarea camerei pulpare ¿i este accentuat de viciile alimentare. Modificåri de culoare de naturå hemoragicå Apar ca urmare a unui episod traumatic petrecut la vârste timpurii. sunt mai întuneca¡i. netezi. pot så reducå sau så suprime transluciditatea dintelui.

Vârlan V. 1998 Bratu D. NR.D. 2. R. 5. Ed. 2002 Rînda¿u I. – Proteze dentare. vol. 2000 Slåvescu D.. Craiova. Vârlan C. 6. Bucure¿ti Figura 8 Discromie rezultatå în urma unei extirpåri . R. 4.V. Ed.. Bucure¿ti. Print. Nussbaium – Bazele clinice ¿i tehnice ale protezårii fixe. 1.C.. – Metalo-ceramica dentarå. Universitarå Carol Davila. 3.. Cherlea V..R.. – Elemente de odontologie. atunci când nu se realizeazå corect hemostaza sanguinå. Medicalå. Andreescu C. cât ¿i interradicular. 2001 Bîcle¿anu C.12 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. 2003 Popa M. Ed. – Estetica în odontoterapia restaurativå. AN 2009 Tot în aceastå categorie intrå ¿i modificårile de culoare rezultate în urma unei extirpåri. BIBLIOGRAFIE: 1. Dumitriu B. Ed.I. LV. Rînda¿u O. Timi¿oara. Prahova. atât intraradicular. Ploie¿ti. Ed. Bucure¿ti. – Aspecte clinice ¿i terapeutice ale leziunilor noncavitare. Signata.

Dana Stanciu Facultatea de Medicinå Dentarå. Pentru a îndeplini condi¡ia esteticå în refacerile zonei frontale trebuie ¡inut cont de ¿i de urmåtoarele aspecte: – forma ¿i pozi¡ia din¡ilor în func¡ie de vârstå. 2). Universitatea „Titu Maiorescu“. Str. Their reconstruction could have some particular aspects even the tooth damage is not so extended. Medicina dentarå se adreseazå unei zone cu largi implica¡ii estetice. Figura este cuprinså între limita frontalå a regiunii piloase a capului ¿i menton. Universitatea „Titu Maiorescu“. AN 2009 13 . iar fa¡a este zona cuprinså între linia sprâncenelor ¿i menton. apårând totodatå preocuparea pentru tratamentul dentar ¿i îngrijirea din¡ilor. Facultatea de Medicinå Dentarå. Nr. deoarece elementele surâsului dento-labial nu pot compune un surâs frumos. trebuie så respecte integrarea perfectå în ansamblul aparatului dento-maxilar din punct de vedere func¡ional. Ionescu Tudor. restaurårile dentare. indiferent de zona în care se gåsesc. ¿i dacå unul dintre executan¡i se înscrie într-o discordan¡å. ¿i în armonia cåreia din¡ii au cåpåtat un rol important. LV. Sector 3. sex ¿i personalitate (fig. NORME ESTETICE DENTARE ÎN ZONA FRONTALÅ Imaginea surâsului dento-labial începe så aparå în prima decadå a secolului XX. chiar dacå distruc¡ia nu este foarte întinså.com REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Dr. 1). mijlociu (b): între linia sprâncenelor ¿i linia subnazalå. legate în mod deosebit de esteticå. am descris prin metode diferite realizarea esteticii. pas cu pas. este de datoria medicului dentist så intervinå pentru a restabili armonia. care a devenit mai deschiså ¿i mai expresivå. „Surâsul dento-labial“ este un concept. Cuvinte cheie: reconstruc¡ii estetice. ABSTRACT Devitalisation of anterior teeth configures serious problems. Dr. Univ. A început så se acorde mai multå aten¡ie fe¡ei. În fiecare caz. Asist. Fa¡a este împår¡itå în douå etaje: superior (a): coincide cu etajul mijlociu al figurii ¿i inferior (b): coincide cu etajul inferior al figurii (fig. pentru un zâmbet cât mai plåcut. Figura este împår¡itå în trei etaje: superior (a): între linia sprâncenelor ¿i limita frontalå a regiunii piloase a capului. Gheorghe Petra¿cu. NR. decât într-un perfect acord ¿i doar atunci se poate institui cea mai prestigioaså fericire a fe¡ei umane: „miracolul surâsului“ (Abucaya). inferior (c): între linia subnazalå ¿i menton (fig. 1.ESTETICÅ DENTARÅ 3 RESTAURÅRI ESTETICE ALE DINºILOR FRONTALI DEVITALI Aesthetic reconstruction of anterior devitalised teeth ªef Lucr. fiecare având particularitå¡ile sale. Bucure¿ti REZUMAT Devitalizarea din¡ilor anteriori genereazå probleme serioase. In every case we described the aesthetic reconstruction step by step different methods with their particularities. 67A. Tudor Ionescu. anterior devitalised teeth. Reconstruc¡ia acestora poate avea unele aspecte particulare. Adreså de coresponden¡å: ªef Lucr. 3). din¡i anteriori devitali. Key words: aesthetic reconstruction. – culoarea din¡ilor (fig. Cod 031593 email: tudionescu@gmail. especially the aesthetics. când dezvoltarea artei cosmetice a dus la o evolu¡ie a vie¡ii sociale odatå cu schimbarea obiceiurilor ¿i a manierelor. 4). Bucure¿ti. Dr.

deoarece armonia culorilor este mai importantå decât cea a formelor. 1. – gradul de vizibilitate al din¡ilor – pentru aspectul fizionomic al individului este important ¿i gradul de vizibilitate al din¡ilor în timpul vorbirii ¿i surâsului. nu depå¿e¿te coletul acestora la majoritatea indivizilor (fig. 5 a). Nivelul de pe fa¡a vestibularå a frontalilor. de¿i existå persoane la .14 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. AN 2009 Figura 3 Forma ¿i pozi¡ia din¡ilor Figura 1 Etajele figurii Figura 4 Aspect din¡i frontali Figura 2 Etajele fe¡ei Culoarea constituie factorul cel mai important în refacerile estetice. NR. la care se ridicå buza superioarå în timpul surâsului. LV.

deci rezisten¡a dintelui fa¡å de agresiunile chimice ¿i microbiene la nivelul cavitå¡ii bucale scade foarte mult. – Pierderea unor elemente tisulare pulpare ¿i umorale cu rol în fagocitozå ¿i formarea de anticorpi împiedicå declan¿area mecanismelor chimico-biologice care se opun difuziunii bacteriene. zonele de contact. – Resturile protoplasmatice din fibrele Tomes ¿i din substan¡a organicå a smal¡ului î¿i schimbå constantele fizice de elasticitate ¿i de sus¡inere a prismelor smal¡ului. Pierderea vitalitå¡ii dentare are de cele mai multe ori multiple consecin¡e nefavorabile: – Troficitatea ¡esuturilor dentare nu mai este asiguratå. – Dispari¡ia celulelor odontoblastice ¿i a celulelor mezenchimale primare atrage dupå sine dispari¡ia proceselor neoformatoare de dentinå. Figura 6 a Leziuni carioase Figura 6 b Cavitå¡i preparate . raportul dintre lå¡ime ¿i lungime. AN 2009 15 care devine vizibil ¿i o parte a procesului alveolar ¿i a mucoasei gingivale (fig. LV. 1. – Distrugerea aparatului de recep¡ie ¿i transmisie a pulpei pune în imposibilitate scoar¡a ¿i centrii subcorticali: nu ac¡ioneazå în mod corespunzåtor la solicitårile exercitate asupra dintelui. „regula de aur”. NR. culoarea ¿i forma. iar dintele nu mai poate face fa¡å tuturor solicitårilor mecanice. aspectul contururilor gingivale. profunzimea câmpului vizual. coridorul bucal. Figura 5 a Grad normal de vizibilitate al din¡ilor frontali ODONTOTERAPIE RESTAURATIVÅ ÎN ZONA FRONTALÅ – MODALITźI DE TRATAMENT 1. axele din¡ilor.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. b. 6 a. Metode de restaurare directå cu materiale compozite a din¡ilor anteriori cu leziuni carioase (fig. pozi¡ia liniei interincisive. 5 b). c) Figura 5 b Surâs care descoperå linia coletului ESTETICA FRONTALILOR SUPERIORI Criteriile clinice de apreciere a esteticii din¡ilor frontali superiori sunt: pozi¡ia marginii incizale ¿i gradul de vizibilitate a din¡ilor.

În acest sens. are drept consecin¡å fractura pere¡ilor restan¡i. la din¡ii devitali. 11). în care dintele devital nu mai oferå suficien¡i pere¡i pentru a reten¡iona o obtura¡ie simplå ¿i nici motive suficiente pentru a recurge la o solu¡ie proteticå. Se aleg culoarea viitoarei restauråri ¿i materialul compozit adecvat (fig. Stabilirea atitudinii terapeutice celei mai convenabile se face în func¡ie de gradul de distruc¡ie a dintelui. dupå efectuarea tratamentului endodontic. 9). refacerea coronarå a din¡ilor devitali se poate realiza în cabinet prin a¿a-zisa „obtura¡ie armatå“ cu ajutorul diferitelor mijloace de reten¡ie suplimentarå (pivo¡i) metalici sau din fibrå de sticlå. Fa¡etarea directå cu materiale compozite Particularitå¡i ale reconstruc¡iei coronare pe din¡ii devitali Reconstituirea coronarå a din¡ilor devitali prezintå unele particularitå¡i în compara¡ie cu reconstituirile realizate pe din¡i vitali. pere¡ii laterali pot fi u¿or convergen¡i spre ocluzal. Distrugerile tisulare mari. se face strat cu strat. De asemenea. preferabil cu diga (fig. LV. de pozi¡ia pe arcadå. rezultate uneori prin evolu¡ia îndelungatå a cariei. 1. pe suprafa¡a preparatå înainte de realizarea demineralizårii. aproximale). mai micå decât la din¡ii vitali. Prepararea fe¡ei vestibulare presupune îndepårtarea din smal¡ul de pe fa¡a vestibularå a dintelui a unui strat de 0. precum ¿i de experien¡a medicului ¿i a mijloacelor tehnice de care dispune. Existå situa¡ii clinice când distruc¡ia coronarå este foarte întinså. pot fi men¡inu¡i din coroana dintelui cel pu¡in doi pere¡i rezisten¡i. Se stabilesc gradul de implicare a ¡esuturilor dure dentare ¿i limitele acestuia ¿i se stabile¿te morfologia viitoarei fa¡ete în conformitate cu cea a dintelui omolog. în afara metodelor de refacere coronarå întrebuin¡ate la din¡ii vitali pentru ob¡inerea unei reten¡ii ¿i rezisten¡e maxime. insuficient de gro¿i. Pere¡ii sub¡iri vor fi scurta¡i ¿i reconstitui¡i ulterior prin obtura¡ie. în urma gravårii acide. De aceea. Prepararea por¡iunii coronare restante a din¡ilor devitali în vederea inserårii obtura¡iei se face în Succesiunea etapelor: vizualizarea leziunii cauzatoare a modificårii aspectului estetic al dintelui ¿i aprecierea etiologiei sale. Pentru reten¡ie. precum ¿i sacrificiul de substan¡å durå necesarå accesului instrumentelor folosite în tratamentul endodontic.7). respectând conturul convex în sens axial ¿i transversal al coroanei dentare. Aplicarea materialului compozit liber pe suprafa¡a vestibularå a dintelui (fig. care se fotopolimerizeazå. timp de 15 secunde (fig. 2.16 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. cu unele mici modificåri.5-1 mm la din¡ii devitali. mezio-ocluzodistale. se apeleazå frecvent ¿i la alte procedee. rezisten¡a ¡esuturilor dure. ªi aici este obligatorie exereza în totalitate a dentinei alterate. Se izoleazå din¡ii. NR. AN 2009 Figura 6 c Obtura¡ii din compozit linii mari ca ¿i pentru din¡ii vitali. ocluzo-cervicale. precum o preîntâmpinare a apari¡iei recidivei de carie. ocluzo-vestibulare. Figura 7 Aspectul leziunii . 8). 10) ¿i a aplicårii unui adeziv amelo-dentinar (fig. dupå reconstituirea morfofunc¡ionalå a din¡ilor. iar obtura¡ia definitivå trebuie så påtrundå ¿i în camera pulparå a dintelui. determinå dificultå¡i în asigurarea reten¡iei. paraleli între ei ¿i numai dacå por¡iunea coronarå restantå oferå posibilitå¡i de realizare a reten¡iei materialului de obtura¡ie (carii ocluzoaproximale. Refacerea prin obtura¡ie a coroanei din¡ilor devitali – fårå mijloace suplimentare de reten¡ie – se recomandå în toate situa¡iile clinice în care. sau cu ajutorul unei cape transparente care va fi adaptatå la colet ¿i proximal. se recurge la folosirea camerei pulpare ¿i a canalelor radiculare pentru ancorarea obtura¡iilor.

Figura 8 Izolare cu diga Figura 12 Finisarea obtura¡iei Figura 9 Aplicarea straturilor succesive de compozit Aspect final al fa¡etei Fa¡etare directå. NR. caz clinic Figura 10 Demineralizarea suprafe¡elor Figura 11 Aplicarea adezivului dentinar Aspect ini¡ial .REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. 12). LV. 1. AN 2009 17 În final se lustruie¿te ¿i se finiseazå fa¡eta (fig.

care asigurå cea mai bunå închidere marginal. translucidå. zona gingivalå a suprafe¡ei vestibulare va fi conformatå sub forma unui prag care poate fi supra/subgingival sau juxtagingival ¿i poate avea patru configura¡ii: a) pragul cu bizou. cervical ¿i incizal. cu o convergen¡å de 6-10° spre incizal. pragul va avea o lå¡ime mai mare. Figura 13 Schemå – prepararea din¡ilor anteriori pentru coroane mixte metalo-ceramice . ¿i asigurarea spa¡iului optim în func¡ie de rapoartele ocluzale pentru acest tip de coroane din zona frontalå. LV. urmårind conturul natural al dintelui. rotunjirea muchiilor ¿i definitivarea pragului gingival constituie etapa finalå a preparårii bontului. ¿lefuindu-se minimum 1 mm. cu aspect natural. b) prag înclinat în unghi obtuz. d) prag în chanfrein rotunjit.3-0. devenind circular. – ¿lefuirea fe¡ei palatinale variazå în func¡ie de raporturile ocluzale. pentru coroana mixtå ¿i cel pu¡in 1 mm pentru ceramicå. pentru a asigura rezisten¡a componentelor metalo-ceramice (în cazul coroanei mixte) ¿i un strat suficient de gros de material ceramic. 1. – suprafa¡a vestibularå se va realiza în douå planuri.5 mm. ¿lefuirea fe¡ei orale permite conformarea unui perete subcingular deretentivizat. cu cel pu¡in 1. måsurarea fåcându-se de la colet. asigurând astfel spa¡iu mai mare în zona de contact interdentar cu un efect estetic mai bun. Pragul de pe fa¡a vestibularå poate fi exprimat ¿i pe fa¡a oralå. – marginea incizalå a dintelui se reduce cu minimum 2 mm. Incizurile vor avea o profunzime de 2 mm. ¿lefuirea suprafe¡elor proximale permite o convergen¡å spre incizal de 6° a celor douå suprafe¡e proximale. la nivelul fe¡ei vestibulare. 13): – suprafe¡ele vestibulare în zonele vizibile se reduc uniform. Planul cervical va determina axa de inser¡ie a restaurårii. c) prag drept de 90°. pentru a asigura spa¡iu scheletului metalic rigid (0. AN 2009 – Aspect final – TERAPIA PROTETICÅ A DINºILOR DEVITALI (CU MODIFICÅRI DE CULOARE) DIN ZONA FRONTALÅ Prepararea din¡ilor pentru coroane mixte metalo-ceramice sau ceramicå integralå ªlefuirea reduc¡ionalå a dintelui pentru coroane mixte metalo-ceramice în zona frontalå se face în urmåtoarele limite (fig. iar cel incizal asigurå spa¡iul pentru ceramicå. deosebit de importantå la coroanele mixte metalo-ceramice este eliminarea punctelor de concentrare de stres. pentru un aspect mai natural.18 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. pentru a putea conforma marginea incizalå ceramicå sub¡ire. NR. dar nu satisface exigen¡ele estetice. Adâncimea suprafe¡ei – – – vestibulare care va trebui ¿lefuitå se realizeazå cu ajutorul unor freze de ghidaj. – suprafe¡ele proximale se reduc cu minimum 1 mm.5 mm). Prepararea bontului se face într-o anumitå succesiune a ¿lefuirii suprafe¡elor coronare: – ¿lefuirea marginii incizale – se indicå realizarea unor ¿an¡uri de orientare cu ajutorul unor instrumente diamantate calibrate cilindro-conice cu vârf plat.

Când se impune o preparare în dentinå. Aspect clinic ini¡ial Aspect final al coroanelor metalo-ceramice Caz clinic 2 Aspect clinic ini¡ial Aspect clinic final al coroanelor integral ceramice Figura 14 Prepararea din¡ilor anteriori pentru fa¡etare indirectå . ªlefuirea la nivelul liniei terminale gingivale: în toate cazurile se preferå termina¡ia în chanfrein. din¡ii mai mici. în cazul modificårilor cromatice majore se extinde prepararea interproximalå în zona de contact pânå la jumåtate din profunzimea ambrazurii vestibulare. cum ar fi incisivii mandibulari. ªlefuirea la nivelul suprafe¡ei proximale: linia terminalå proximalå se preferå fie sub formå de chanfrein. NR.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL.7 mm ¿lefui¡i din fa¡a vestibularå sunt suficien¡i pentru din¡ii maxilari.2 mm spre vestibular. 14). AN 2009 Caz clinic 1 19 FAºETAREA INDIRECTÅ CERAMICÅ Prepararea dintelui în vederea receptårii unei fa¡ete Forma prepara¡iei depinde în mare måsurå de modificårile culorii din¡ilor ¿i se reflectå mai ales în localizarea zonelor proximale ¿i de colet (fig.50. care vor fi apoi unite pentru a realiza o reducere uniformå la nivelul suprafe¡ei vestibulare. zona de contact proximalå este påstratå la din¡ii cu modificåri minime coloristice. aceastå zonå din pozi¡ie oblicå devine vizibilå. Se traseazå la nivelul fe¡ei vestibulare ¿an¡uri de orientare cu ajutorul unui instrument diamantat cilindric. plasând linia terminalå proximalå la circa 0. prepararea zonei de sub punctul de contact se impune când restaurarea finalå se deosebe¿te cromatic de structura dentarå nepreparatå. LV. se pot ¿lefui din fa¡a vestibularå 0. aceasta trebuie så fie obligatoriu sub 50% din suprafa¡a totalå. Se realizeazå ¿an¡uri de orientare la nivelul marginii incizale cu ajutorul unei freze diamantate cilindrice. care vor fi apoi unite pentru a se stabili pozi¡ia finalå a marginii. când va avea formå de panå. Se impune så existe o grosime corespunzåtoare a smal¡ului. ªlefuirea reduc¡ionalå a fe¡ei vestibulare: 0. 1. ªlefuirea marginii incizale: în mod ideal trebuie så asigure o grosimea ceramicii de 1 mm (când dintele se dore¿te a fi alungit cu 1 mm se va rotunji doar marginea incizalå ¿i se va crea o linie terminal). cu excep¡ia existen¡ei unor diasteme sau treme.3 mm.

AN 2009 Caz clinic Aspect clinic ini¡ial Trebuie luate în considerare caracteristicile anatomice ¿i suprafe¡ele laterale corelate cu vârsta ¿i modificårile de formå consecutive abraziunii.¿i microstructura. 5. – macro. Timi¿oara. Problematicå este realizarea de fa¡ete în cazul unui strat de smal¡ foarte sub¡ire. Bucure¿ti. „Carol Davila”. Ed. 2000 Mount Graham J. prepararea corectå cu bizotare suficientå este importantå. . anumite elemente: – conturul marginal. Signata. 2000 Popa. configurarea culorii. 4. Ceramica pentru fa¡ete reprezintå singura posibilitate de a restaura func¡ia ¿i de a conserva excelent caracteristicile estetice. V – Tratamentul endodontic. Ed. este indispensabilå. Nr. Aspect clinic final BIBLIOGRAFIE: 1. D – Bazele clinice ¿i tehnice ale protezårii fixe. NR. Ed. 3. Cherlea. 1999 CONCLUZII Nu rareori în practica stomatologicå existå confruntåri cu privire la metoda de tratament restaurativ aleaså: restaurare directå sau restaurare indirectå. Didacticå ¿i Pedagogicå. Univ. Ed. mai ales intrinseci ¿i la pacien¡ii cu aspecte clinice defavorabile. Succesul func¡ional ¿i estetic la o restaurare cu material compozit este determinat de diver¿i factori. – Tehnici curente de proteticå dentarå. 2007 Hutu E. cum ar fi bruxismul. Bucure¿ti.1. Hume WR – Conservarea ¿i restaurarea structurii dentare. Alegerea corectå a culorii. nov. de asemenea. Ed. All. singura în måsurå så restabileascå aspectul morfofunc¡ional ¿i estetic al dintelui devine reconstruc¡ia proteticå cu o coroanå metaloceramicå sau integral ceramicå. Bucure¿ti. ¿i colab. 2002 Bratu. biocompatibilitate. LV. Trebuie avute în vedere. dar ¿i stabilitate ca formå ¿i culoare. o rezisten¡å mai mare la abraziune. a unei discromii accentuate. 6. în condi¡ii de luminå naturalå. Avantajele ceramicii sunt o esteticå mai bunå. Bucure¿ti. 2001 Cosmetic Dentistry-beauty & science. Na¡ional.20 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. 1. – zona de transparen¡å. Brându¿a – Estetica în odonoterapia restauratorie. – culoarea smal¡ului ¿i a dentinei. – discromiile. 2. În aceste cazuri.

care prezentau dezechilibre în ocluzia ortognaticå. restaurare. ocluzia dentarå poate fi consideratå în cinematica mandibularå un caz particular caracterizat prin prezen¡a contactelor între din¡ii arcadei inferioare ¿i din¡ii arcadei superioare. LV. Raluca Anca Giurescu. Nr. Facultatea de Medicinå Dentarå. 67A. gradul de lezare al suprafe¡elor ocluzale. la închiderea lor. presence or absence of dislevelment to the occlusal plane and the posibility to make an optic occlusal balance. Silviu Stånescu. Dr. Bucure¿ti. Asist. ABSTRACT In dentistry. cu vârste cuprinse între 20 ¿i 61 de ani. Consequently. Cornelia Bîcle¿anu Facultatea de Medicinå Dentarå. Dr. the lesion degree of the oclusal surface. Scopul lucrårii este de a eviden¡ia solu¡iile terapeutice morfofunc¡ionale la nivelul din¡ilor laterali la pacien¡ii care prezintå dizarmonii ocluzale. Universitatea „Titu Maiorescu“ REZUMAT În stomatologie. Conf. contactele dento-dentare statice dintre arcadele dentare sunt variabile ¿i pot interesa to¡i din¡ii. Dr. Prin urmare. AN 2009 21 . termenul ocluzie a fost preluat din limba latinå „ocluzio“. Adreså de coresponden¡å: Asist. din¡i laterali. Dr. Gheorghe Petra¿cu. ceea ce înseamnå „a închide“. a function group of teeth or only a pair of antagonist teeth. Dr. Dr. In contrivance with the restaurative plan of treatment were taken into account the clinical particularity. indiferent de pozi¡ia mandibulei fa¡å de maxilar. Univ. Sector 3. By reasons of the amount positions of the mandible toward the maxillary. Raluca Anca Giurescu. Cod 031593 email: ralu_anca@yahoo. The issue of this investigation was based on a new restoration technique. Rezultatul investiga¡iilor a stat la baza elaborårii unei variante noi a tehnicii de restaurare. NR. de prezen¡a sau absen¡a denivelårii planului de ocluzie ¿i de posibilitatea creårii unui echilibru ocluzal optim. com REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Univ. Esen¡a acestei variante constå în modelarea cuspizilor ¿i arhitecturii ocluzale prin metoda restaurårii cuspizilor. The nature of this roundabout line is to moulding the cusps and the architecture occlusion with restoration of cusps method. În conceperea planului de tratament restaurativ s-a ¡inut cont de particularitå¡ile tabloului clinic. with age between 20-61 years that presented imbalance in normal occlusion. „a contacta“. 1. Universitatea „Titu Maiorescu“. malocclussion. the term occlusion was taken from latin language “ocluzio”. Key words: occlusion. dezechilibru ocluzal. masticators. To fulfil this study there were examined 110 patients. witch means: “ to shut up”. Univ. Datoritå multitudinii de pozi¡ii a mandibulei fa¡å de maxilar. The purpose of this paper is to accentuate solution of the fuction unity at present rate of use the masticators of patient wich present occlusal imbalance. Cuvinte cheie: ocluzie. Pentru realizarea studiului au fost examina¡i 110 pacien¡i. 47 males and 63 females. “to have a contact”. 47 bårba¡i ¿i 63 femei. Anca Iuliana Popescu. Anna Maria Pangica. the static dento-dental contacts between dental arch are variable and can interest all teeth. ªef Lucr. Str. Asist. Univ. dental occlusion can regard in mandibular kinematics a particular case which can be characterized by the dental contacts between the teeth from maxillary and the teeth from mandible in contact unconcerned of the mandible positon toward the maxillary.OCLUZOLOGIE 4 Malocclusions – direct restoration techniques DEZECHILIBRE OCLUZALE – TEHNICI DE RESTAURARE DIRECTÅ Asist. restoration. un grup func¡ional de din¡i sau numai o pereche de din¡i antagoni¿ti.

În acest scop. se utilizeazå hârtia de indigo sau hârtie de articula¡ie „Bahsch“. Insuficient sunt redate particularitå¡ile de concepere ¿i realizare a tratamentului morfofunc¡ional în raport cu arhitectura ariilor ocluzale ale din¡ilor laterali.¿i endobucal. volum ¿i pozi¡ie. fiind insuficient elucidate particularitå¡ile tabloului clinic ¿i metodele de tratament morfofunc¡ional în etapele ini¡iale de manifestare a acestor dezechilibre. Este o metodå utilizatå frecvent ¿i este consideratå eficientå în echilibrarea ocluziei. având o structurå complexå. Astfel. Comparativ cu înregistrarea în cearå. 1. ob¡inutå în cearå sau cu hârtie de articula¡ie (fig. dar ¿i o reabilitare morfofunc¡ionalå. cu afectarea reliefului ocluzal. care poate fi studiatå în afara cavitå¡ii bucale. migråri dentare. în literatura de specialitate se men¡ioneazå leziunile odontale coronare. Figura 1 Hârtie de articula¡ie Bahsch . Examenul clinic al pacien¡ilor s-a efectuat conform schemei tradi¡ionale: examen subiectiv. ocluzograma ob¡inutå cu hârtie de articula¡ie poate fi studiatå imediat în cavitatea bucalå ¿i nu poate fi påstratå. Urmåtoarea etapå a examenului clinic a constat în analiza rela¡iilor intermaxilare în ocluzia centricå ¿i func¡ionalå. În unele situa¡ii clinice. cuspid-fosetå. Complexitatea problemei constå ¿i în faptul cå modificårile morfologice ocluzale provoacå transformarea contactelor dento-dentare func¡ionale în contacte dento-dentare nefunc¡ionale. MATERIAL ªI METODÅ Pentru realizarea studiului au fost examina¡i 110 pacien¡i (47 de bårba¡i. un subiect dificil atât în procesul de diagnosticare. Aceste dezechilibre ocluzale duc la schimbarea direc¡iei de distribuire a for¡elor ocluzale care genereazå suprasolicitarea din¡ilor antrena¡i în proces. anomalii dentare de numår. poate fi påstratå ¿i utilizatå repetat pe parcursul tratamentului. La analiza ocluzogramei se ¡ine cont de numårul. aceste contacte nu se realizeazå conform tiparului descris mai sus. a dezechilibrelor în ocluzia ortognaticå. edenta¡iile par¡iale ¿i complica¡iile lor (abraziunea ¡esuturilor dure. ¿i influen¡eazå negativ func¡ionalitatea arcadelor dentare. Contactele dento-dentare în ocluzia centricå normalå se instaleazå cu o localizare preciså. 5 femei) în vârstå de 20-24 de ani. cu dezechilibre ocluzale ¿i trata¡i prin metode obi¿nuite. a sistemului muscular ¿i a ATM. fårå semne clinice esen¡iale de afec¡iuni ale parodon¡iului (lotul de studiu). 2). multiple. Studiile literaturii de specialitate relevå cercetarea preponderentå a dezechilibrelor ocluzale generate de edenta¡iile par¡iale. Lotul de referin¡å l-au constituit 10 persoane (studen¡i. cu consecin¡e grave pentru întreg aparatul dento-maxilar. examen obiectiv exo. obtura¡ii incorect modelate. cuspid-ambrazurå.22 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. necesitå nu numai o reconstituire cantitativå a reliefului ocluzal. cu aceastå patologie. fiind astfel considerate patologice. localizarea ¿i intensitatea contactelor dento-dentare (fig. LV. urmat de examenul paraclinic. 5 bårba¡i. cât ¿i de dezvoltare a tratamentului morfofunc¡ional. Raportul dintre arcadele dentare în ocluzia centricå se caracterizeazå printr-un contact static interarcadic. lipsit de simptome subiective semnificative. de tip: margine incizalå-suprafa¡å palatinalå. 63 de femei) cu vârste cuprinse între 20 ¿i 61 de ani. stabile ¿i realizate uniform pe toti din¡ii de pe arcada dentarå. NR. Ca etiologie. cu vârsta cuprinså între 26-43 de ani. care. 5 femei) din lotul de 110. cum ar fi migråri dentare. între arcadele dentare se instaleazå un numår mare de varietå¡i interocluzale anormale. Aceasta se explicå prin faptul cå în etapele ini¡iale ale dezechilibrelor ocluzale tabloul clinic este ¿ters. leziuni coronare. Înregistrarea ¿i diagnosticul contactelor dentodentare patologice se efectueazå cu ajutorul ocluzogramei. parafunc¡ii musculare). AN 2009 Introducere O problemå actualå a medicinei dentare este reprezentatå de patologia dezechilibrelor ocluzale. Aceste contacte trebuie så fie punctiforme. cu arcadele dentare integre în ocluzia ortognaticå ¿i 10 pacien¡i (5 bårba¡. 1).

durata de timp de la apari¡ia procesului patologic ¿i caracterul interven¡iilor stomatologice efectuate anterior. Leziunile carioase coronare cu lipså de substan¡å au fost tratate prin metoda restaurårii directe. formatå din unirea crestelor triunghiulare distale ale cuspizilor disto-vestibulari cu cele ale cuspizilor mezio-palatinali (fig. LV. Figura 2 Contacte ocluzale în normå Molarii 1 superiori În baza rezultatelor examenului clinic ¿i paraclinic al pacien¡ilor investiga¡i. AN 2009 23 Restaurarea reliefului ocluzal al din¡ilor laterali s-a bazat pe rezultatele examenului clinic ¿i pe studiul modelelor la 10 persoane cu vârste între 20 ¿i 24 de ani. care asigurå un tratament morfologic ¿i estetic calitativ. 3). fapt important pentru procesul de restabilire a morfologiei dentare. factorul principal care afecteazå suprafe¡ele ocluzale ale din¡ilor îl reprezintå procesele carioase ¿i necarioase. s-a urmårit gradul de avansare al modificårilor de structurå a suprafe¡ei arcadelor dentare în dependen¡å de factorul etiologic.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Analizând datele anamnestice referitoare la etiopatogenia declan¿årii dezechilibrelor ocluzale. de la care porne¿te ¿an¡ul ¿i se prelunge¿te cåtre intersec¡ia ¿an¡urilor distal ¿i lingual – foseta centralå distalå. cu crearea unei fosete sau a unui contact intercuspidian. Datele anamnestice confirmå cå declan¿area dezechilibrelor ocluzale nu numai în fazele incipiente. gradul de lezare al suprafe¡elor ocluzale. ca regulå. fona¡ie). sunt bine suportate de pacien¡i ¿i. În conceperea planului de tratament restaurativ s-a ¡inut cont de particularitå¡ile tabloului clinic. Figura 3 2. datele anamnestice au fost îmbinate cu cele ale stårii obtura¡iilor ¿i lucrårilor protetice prezente. de prezen¡a sau absen¡a denivelårii planului de ocluzie. ei prezintå acuze numai la dezechilibrele func¡ionale (mastica¡ie. s-a constatat cå dupå instalarea ocluziei fiziologice. Pentru o interpretare corectå a manifestårilor clinice ale dezechilibrelor ocluzale în dinamicå. 6-relief ocluzal Molarii 1 inferiori Mårimea ¿i pozi¡ia celor 5 cuspizi este în corela¡ie sau „x“. primele semne de lezare ale suprafe¡ei ocluzale a din¡ilor pot fi considerate ca situa¡ii de risc în declan¿area dezechilibrelor ocluzale ¿i a func¡iilor aparatului dento-maxilar. Forma de „x“ (fig. NR. Prin urmare. fizionomie. Forma de „y“ (fig. dar deseori ¿i în cele avansate. cu arcade dentare integre. în ocluzie ortognatå. Forma de „+“. cu crearea fosetei centrale . Un punct de reper anatomic cheie în restaurarea reliefului ocluzal este creasta oblicå de smal¡. 6) apare la intersec¡ia ¿an¡urilor mezial ¿i lingual. Acest desen se întâlne¿te cel mai frecvent ¿i asigurå un contact ocluzal optim ¿i stabil între primii molari. cu crearea fosetei anterioare-centrale. cu materiale compozite ¿i ionomere. 5) rezultå din intersec¡ia ¿an¡urilor mezio-distal ¿i vestibulolingual. Rezultatele cercetårilor privind particularitå¡ile structurii anatomice a din¡ilor laterali au permis depistarea unor aspecte de deosebire a suprafe¡elor ocluzale în compara¡ie cu caracterele comune. (fig. a rela¡iilor interocluzale ¿i de posibilitatea creårii unui echilibru ocluzal optim. 4) ia na¿tere la intersec¡ia ¿an¡urilor mezial ¿i distal. Trebuie men¡ionat cå tratamentul restaurativ direct al acestor pacien¡i s-a efectuat în totalitate sau în combina¡ie cu tratamentul indirect la 23 dintre ei. 1.

d) modelarea cuspizilor MV ¿i DP. când reconstituirea are loc prin restabilirea consecutivå a cuspizilor opu¿i. 7): 1. modelarea pantelor orale ale cuspidului MV (mezio-vestibular) ¿i crearea fisurii meziale. NR. evaluarea preliminarå a contactelor ocluzale restante ¿i schi¡area conturului viitoarei restaura¡ii. AN 2009 anterioare. ceea ce este dificil în activitatea cotidianå. 2. 1.24 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. 3. 4. Etapele de modelare a suprafe¡ei ocluzale sunt (fig. scheme. LV. Figura 5 Forma de „+” a b Figura 6 Forma de „ X” c d Figura 7 Schema etapelor de modelare a lui 26. Esen¡a acestei variante constå în modelarea cuspizilor ¿i arhitecturii ocluzale prin metoda „plicului“. Rezultatul investiga¡iilor care se referå la particularitå¡ile de structurå ale suprafe¡ei ocluzale a din¡ilor laterali în ocluzia ortognaticå au stat la baza elaborårii unei variante noi a tehnicii de restaurare a acestei structuri. modelarea cuspidului MP (mezio-palatinal) ¿i a crestei oblice. . iar prin unirea ¿an¡urilor vestibular ¿i distal se creeazå foseta centralå distalå. mulaje). b) modelarea crestei oblice. determinarea gradului de lezare a suprafe¡ei ocluzale. La realizarea acestei tehnici consideråm cå este necesar så se ¡inå cont de urmåtoarele 2 situa¡ii clinice: a) lezarea suprafe¡ei ocluzale cu påstrarea unuia sau a mai multor cuspizi ¿i b) lezarea totalå a reliefului ocluzal. c. Etapele de restaurare a suprafe¡ei ocluzale a M1 superior cu påstrarea unuia sau a mai multor cuspizi Figura 4 Forma de „Y” La modelarea corectå a arhitecturii suprafe¡ei ocluzale a molarilor prin metoda directå este important så folosim ¿i ni¿te criterii obiective suplimentare (fotografii. cu påstrarea înål¡imii cuspizilor: a) lezarea suprafe¡ei ocluzale.

separând suprafa¡a ocluzalå în 2 pår¡i. Etapele de restaurare a suprafe¡ei ocluzale a M1 inferior lezatå în totalitate Relieful ocluzal al M1 inferior prezintå o arhitecturå variatå ¿i sistematizatå în cele trei tipuri de desen: „+. 7. transformarea defectului MOD în defect MO. a b c d e f Figura 8 Schema etapelor de modelare lui 46 cu lezarea totalå a reliefului ocluzal ¿i crearea desenului arhitectonic în „Y”. 6. 2. modelarea crestei oblice meziale ¿i crearea fosetei centrale anterioare. La realizarea desenului „+“. ºinând cont de tipul desenului arhitectonic. astfel încât creasta longitudinalå a acestui cuspid så traverseze por¡iunea centralå a coroanei în direc¡ia cuspidului MV. LV. dar ¿i fostul desen arhitectonic. Urmeazå modelarea cuspidului DL. care se une¿te prin creasta sa longitudinalå cu cuspidul DV. înainte de a începe modelarea suprafe¡ei ocluzale este necesar så luåm în considerare nu numai absen¡a reliefului. care se apreciazå dupå dintele de pe hemiarcada opuså. cu restabilirea tipului de desen ocluzal. MV ¿i CV (centro-vestibular). cu crearea contactului proximal distal. ca cel mai mare. 5. Se ¡ine cont de faptul cå acest cuspid ML este pu¡in mai înalt ¿i mai mare decât cel DL ¿i la fel de înalt ¿i mai ascu¡it decât cel MV. În urma examenului endobucal se constatå: – 36 ¿i 46 sunt acoperi¡i cu coroane metalice ¿tan¡ate.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. cu relief ocluzal plat. constituirea elementelor de sprijin a coroanei cu por¡iuni separate de material restaurativ. Y. modelarea cuspidului distal este etapa finalå de modelare a suprafe¡ei ocluzale a M1 inferior pentru toate tipurile de desene arhitectonice. cu transformarea în defect MOD. . se prezintå la cabinetul stomatologic cu o serie de leziuni carioase tratate ¿i netratate la nivelul din¡ilor laterali. 7. dupå metoda „plicului“: 1. Acest cuspid se restaureazå mai înalt ¿i mai ascu¡it decât ultimul cuspid distal. în func¡ie de tipul desenului arhitectonic. modelarea începe cu cuspidul DL. 4. se efectueazå modelarea reliefului ocluzal. se modeleazå cuspidul ML. 29 de ani. tehnica de restaurare a reliefului ocluzal al acestui dinte trebuie så asigure func¡ionalitate ocluzalå optimå. Pentru aceasta. X“. modelarea cuspidului DP (disto-palatinal) cu crearea fisurii distale. Modelarea arhitecturii în „Y“ începe cu cuspidul ML. 17. 26 prezintå obtura¡ii cu semne de contrac¡ie a materialului ¿i carie secundarå (fig. modelarea cuspidului DV. AN 2009 25 5. 1 Pacient A. transformarea defectului MO în defect O ¿i crearea contactului proximal mezial. 3. – 16. studiul rela¡iilor interocluzale. NR. cu dereglåri în mastica¡ie ¿i obosealå muscularå la mastica¡ia alimentelor dure.S. 12). modelarea crestei oblice distale. 6. 11). În cazul arhitecturii în „X“. 1. Apoi se modeleazå cuspidul ML (mezio-lingual) . Ulterior se vor realiza etapele de modelare. Locul de unire a pantelor cuspizilor se separå prin creasta mezialå transversalå ¿i se îngusteazå spre foseta mezialå centralå. cu retrac¡ie gingivalå (fig.. Ulterior. dupå metoda „plicului” CAZURI CLINICE Cazul nr. se începe modelarea cu cuspidul DL (disto-lingual).

NR. 27. fig. 16). fig. – restaurarea directå a din¡ilor leza¡i cu Filtek Flow. AN 2009 – pe 15. 35. cu prezen¡a dezechilibrelor ocluzale în ambele zone laterale. Analizând ortopantomograma. 47. 37. LV. 26. Filtek Z 250 (3M ESPE) (fig. fig. 17. 38. Diagnostic Leziuni carioase tratate ¿i netratate la nivelul din¡ilor 15. 11. 15). 14. 35. 45. 16. 27. Plan de tratament: – îndepårtarea coroanelor metalice de pe 36 ¿i 46 (fig.26 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. 12). Figura 11 Arcada superioarå Figura 12 Arcada inferioarå Figura 9 Situa¡ia ini¡ialå Figura 10 Realizarea ocluzogramei Figura 13 Îndepårtarea coroanei . ocluzograma (fig. 13. 25. 1. 10) ¿i studiul de model. 47. 48 se observå leziuni carioase (fig. 48. 25. se eviden¡iazå prezen¡a dezechilibrelor ocluzale. 37. 45. 38.

NR. 1. 6. 4. 7 restaurare partea dreaptå Figura 16 Contacte ocluzale pe metalice de pe 3. 7 restaura¡i Figura 19 Ocluzie centricå dupå restaurare partea stângå . 5. 3.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. 6. LV. 3. 6 ¿i 4. AN 2009 27 Figura 14 Prepararea cavitå¡ii metalice de pe 46 Figura 17 Contacte ocluzale Figura 15 Îndepårtarea coroanei Figura 18 Ocluzie centricå dupå restaurare pe 3.

influen¡eazå procesele de sclerotizare a corticalei condililor articulari ai mandibulei. cu cât era mai mare durata de timp de la apari¡ia leziunilor coronare. Ed. mic¿orarea numårului de contacte ocluzale. 1. În acest context. 2007 Grivu ON. S-a observat cå modificårile de structurå ale ariilor ocluzale ale din¡ilor laterali produse de procese carioase ¿i necarioase se manifestå prin distruc¡ia reliefului. desfiin¡area contactelor interdentare ¿i denivelarea planului de ocluzie. în timp. se men¡ioneazå cå dezechilibrele ocluzale condi¡ioneazå declan¿area disfunc¡iei ocluzale. 2. Mic¿orarea DVO produce modificåri de rela¡ie între componentele ATM. Bîcle¿anu C – Tratamentul conservator al leziunilor dentare coronare. Timi¿oara 2007 . Cherlea V. S-a stabilit cå reducerea numårului de contacte ocluzale este influen¡at ¿i dependent de gradul de lezare a suprafe¡elor masticatorii ale din¡ilor laterali. Walt Press. Freimann P – Morfologia ¿i embriogeneza din¡ilor umani. producând dezechilibre interocluzale cu o agravare a tabloului clinic. Manca¿ C. Ed. S-a constatat cå. LV. cu atât erau mai exprimate ¿i modificårile la nivelul arcadelor dentare. AN 2009 REZULTATE ªI DISCUºII Sub influen¡a diferi¡ilor factori endogeni ¿i exogeni. BIBLIOGRAFIE 1. arcadele dentare sunt afectate frecvent. deci ¿i dezechilibrele ocluzale. Infomedica Bucure¿ti. ducând la mic¿orarea dimensiunii verticale de ocluzie. modificând astfel relieful ocluzal ¿i func¡ia ocluzalå cu toate consecin¡ele. NR. Dezechilibrele ocluzale genereazå disfunc¡ii musculare manifestate prin asimetrie func¡ionalå ¿i.28 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Curtuzan V.

Prof. caused by time and others factors. Sector 3. prin acumularea de factori patogeni ¿i microinfiltra¡ie marginalå. AN 2009 29 . dupå cum se ¿tie deja. Obtura¡iile cu materiale compozite prezentau o închidere marginalå foarte bunå fa¡å de cele cu amalgam. Universitatea „Titu Maiorescu“. materiale compozite. cannot be prevented. Gheorghe Petra¿cu. mercury amalgam. Alina Dan. 1. nu putem opri microinfiltra¡ia marginalå a obtura¡iei cauzatå de trecerea timpului. NR. The materials used were: mercury amalgam and composite (Herculite Kerr). we used mechanical retention and for composite the etching technique. composite. Oana Småtrea Disciplina de Proteticå Dentarå Fixå. am folosit reten¡ia mecanicå. LV. Nr. tehnica etching. Key words: permanent fillings. for 40 resin composite restorations and 20 amalgam restorations. Resin composite restorations showed a very good marginal adaptation than amalgam restorations. For amalgam restorations. Dr. Materialele folosite au fost: amalgam de Ag ¿i materiale compozite. Univ.ODONTOLOGIE 5 STUDIUL COMPARATIV AL ÎNCHIDERII MARGINALE A OBTURAºIILOR DEFINITIVE ÎN FUNCºIE DE MATERIALELE RESTAURATOARE UTILIZATE Comparative study of marginal adaptation of permanent fillings in accordance with used restoration materials ªef Lucr. INTRODUCERE Realizarea unei închideri marginale eficiente între materialul obturator ¿i marginea cavitå¡ii este de o mare importan¡å. În acest scop am efectuat un studiu comparativ al închiderii marginale a obtura¡iilor definitive. 67A. respectiv Herculite al firmei Kerr. dictates more effective techniques and restoration materials. Universitatea „Titu Maiorescu“. Doina Lucia Ghergic. care evolueazå în profunzime ¿i provoacå subminarea Adreså de coresponden¡å: ªef Lucr. Dr. The marginal adaptation was evaluated. la o perioadå de timp constantå de 12 luni. închidere marginalå. precum ¿i de o serie de al¡i factori. The enamel margins were prepared conventionally and the method for materials insertion was respected. Bucure¿ti REZUMAT Caria dentarå. Alina Dan. Pentru obtura¡iile de amalgam. deoarece în timp. Dr. impune tehnici ¿i materiale restauratoare din ce în ce mai eficiente. Facultatea de Medicinå Dentarå. The aim of this study was marginal adaptation of different permanent filling materials. Marginile de smal¡ ale cavitå¡ii au fost preparate conven¡ional ¿i metoda de fulare a materialului a fost respectatå. a disease with an increasing incidence in range of population. Dr.alinadan@gmail. cu diferite materiale restauratoare. after 12 months. Monica Raluca Târcolea.com REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Asist. Asist. Închiderea marginalå a fost evaluatå la 40 de obtura¡ii cu materiale compozite ¿i 20 de obtura¡ii cu amalgam. Str. marginal adaptation. Univ. ABSTRACT Dental caries. Bucure¿ti. o boalå cu frecven¡å crescutå în rândul popula¡iei. Cod 031593 email: dr. dupå cum bine ¿tim. as you already now. Dar. Dr. amalgam de Hg. Cuvinte cheie: obtura¡ie definitivå. se instaleazå caria marginalå secundarå. But we know that marginal micro – infiltration of dental fillings. iar pentru compozit. Facultatea de Medicinå Dentarå.

de asemenea. cavitå¡i de toate clasele. Marginile de smal¡ au fost bizotate în unghi de 45° pentru a permite o bunå påtrundere a acidului demineralizant. evaluat la o perioadå de timp constantå de 12 luni. Figura 4 Compozit . îndepårtându-se complet pulberea de dentinå. Închiderea marginalå a fost evaluatå la 40 de obtura¡ii cu materiale compozite (Herculite Kerr) ¿i 20 de obtura¡ii cu amalgam de Ag. de asemenea.30 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. NR. sânge ¿i salivå. Pe un lot de 40 de din¡i care urmau a fi obtura¡i cu materiale compozite. Figura 3 Amalgam Figura 1 Bizotarea în unghi de 45° Pe un alt lot de 20 de din¡i care urmau a fi obtura¡i cu amalgam au fost preparate. metoda de fulare a materialului a fost respectatå. Izolarea s-a realizat cu diga ¿i aspiratorul de salivå în cazul ambelor tipuri de obtura¡ii. 1. Figura 2 Izolarea cu diga Prepararea materialului de obtura¡ie s-a realizat conform indica¡iilor firmei producåtoare. Dupå preparare. Marginile de smal¡ ale cavitå¡ii au fost preparate conven¡ional. s-au preparat cavitå¡i de diferite clase. în cazul amalgamului respectându-se timpul de malaxare al capsulelor predozate cu mercur ¿i pulbere de Ag în amalgamator. LV. cavitå¡ile au fost igienizate. Marginile de smal¡ au fost preparate în unghi de 90°. AN 2009 ¿i/sau fracturarea pere¡ilor cavitå¡ii ¿i ulterior afectarea pulpei dentare. SCOPUL STUDIULUI În aceastå lucrare am efectuat un studiu comparativ al închiderii marginale a obtura¡iilor definitive. MATERIAL ªI METODÅ Materialele folosite au fost: amalgam de Ag ¿i materiale compozite. condi¡iile de igienizare ¿i izolare. unde s-au utilizat douå tipuri de materiale restauratoare.

dupå caz. 1. pânå la obturarea completå a cavitå¡ii. Materialul compozit a fost inserat în douå moduri: a) în 20 de cavitå¡i într-un singur strat. iar matricea transparentå de celuloid pentru cele de clasa a II-a ¿i a IV-a. Amalgamul s-a aplicat într-un singur strat. Sub obtura¡iile de amalgam s-au aplicat 2 straturi de varnish. fapt care demonstreazå cå sistemele adezive realizate între marginile de smal¡ ¿i materialul de obtura¡ie sunt superioare reten¡iei mecanice a amalgamului. b) în celelalte 20.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. în mai multe straturi. obtura¡iile au fost evaluate ¿i s-a constatat cå douå dintre restaurårile cu compozit prezentau colora¡ie la nivel marginal fa¡å de patru dintre restaurårile de amalgam care prezentau percolare. Matricea metalicå Ivory s-a aplicat în special la cavitå¡ile de clasa a II-a. CONCLUZII – Obtura¡iile din compozit prezentau o mai bunå închidere marginalå fa¡å de cele din amalgam. iar sub cele de compozit. bazå intermediarå pe bazå de hidroxid de calciu. peste care s-a aplicat o bazå de ciment glassionomer. de asemenea. NR. REZULTATE Dupå 12 luni. conform indica¡iilor producåtorului. presând succesiv cantitå¡i mici cu ajutorul fuloarului. Obtura¡iile au fost finisate ¿i lustruite. LV. – Bizotarea ¿i demineralizarea marginilor de smal¡ îmbunåtå¡esc închiderea marginalå ¿i Figura 5 Aplicarea matricei Ivory ¿i a penelor (icuri) interdentare Figura 6 Obtura¡ii finisate . AN 2009 31 Polimerizarea compozitului s-a realizat.

dacå nu imposibil de îndepårtat.5-1 mm ¿i de existen¡a unei cât mai bune adeziuni ¿i etan¿eitå¡i marginale prin gravaj acid ¿i prin ac¡iunea adezivilor amelo-dentinari. mårginite de pere¡i de smal¡ bine reprezentate. lacul previne infiltrarea produ¿ilor de coroziune ai amalgamului. NR. care conferå un aspect profund inestetic ¿i care este foarte greu. – Trecerea gradualå a culorii ¿i transluciditå¡ii dinspre restaurare spre structura dentarå.32 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. . Acestea. de asemenea. prin aplicarea unui sigilant sau a unei restaura¡ii restrânse din compozit. LV. ca rezultat al unei uzuri exagerate. unii autori indicå dispensarizarea acestor leziuni atunci când sunt mai înguste de 0. AN 2009 Figura 7 Percolarea obtura¡iilor de amalgam Figura 8 Colorarea marginalå a obtura¡iilor de compozit controlul infiltra¡iei la interfa¡a obtura¡ie/ dinte. al unei fracturi a marginii obtura¡iei sau a unor prisme de smal¡ nesus¡inute. – Microinfiltra¡iile fluidului oral între pere¡ii cavitå¡ii ¿i restaura¡ii sunt reduse semnificativ dacå se aplicå lac pe to¡i pere¡ii cavitå¡ii. acestea reprezintå cauza deteriorårii jonc¡iunii smal¡/obtura¡ie. – E¿ecul acestor obiective conduce la apari¡ia unei colora¡ii de suprafa¡å la nivelul interfe¡ei dinte-restaurare. – Având în vedere proprietatea amalgamului de a sigila el însu¿i spa¡iile de percolare prin depunerea produ¿ilor de coroziune. vizibile la inspec¡ia directå. dar nu oferå izolare termicå. este asiguratå de realizarea unui bizou pe o suprafa¡å de 0. 1. pot fi corectate prin reconturare cu discuri abrazive sau reparate. – Atunci când apar microspa¡ii sau fisuri marginale. reten¡ioneazå colorantul.5 mm ¿i nu reten¡ioneazå colorant (nu sunt semne de carie secundarå). iar la palpare cu sonda avem senza¡ia de „agå¡are“ a vârfului ei. – Spa¡iile mici accesibile.

1996 16. 1998 Burns N – Characterisation of Dental Materials. Prahova Ploie¿ti. J. Esthetic Dent. 74. 4. 166. porcelain and composites. 8. Mount G – The glass Ionomer. Malquart I – Les hydocolloides reversibles. 1997 . Prosth Dent. 507. Esthetic Dent. Am. 127. J. Livingstone Edinburg 1992 Dale B – The Dental Materials.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. 6. Hudson I – The aggression of gold. 75. NR. 1997 Bishop K – The Dental Materials. Ed. 1991 13. J. 3. 9.. 74. 6. Rev Odontostomat. Daunitz Londra 1990 18. 9. Dent. Mahler D – Studies of Amalgam. 18. 1. Ed. 86. 7. 30. 423. 1995 15. LV. 9. Leibowitch R – Restauration Ceramometalliquea. Mackert W – The Dental Materials. 1990 14. Dent Ass. 1149. Philadelphia. 20. Acta Odonto Stomat. 122. Compendium. J. 19. 1998 Cherlea V – Cimenturi cu ioni de sticlå.Prosth Dent. Biomaterials. Jackson L – Dental Amalgam. Altglas A – Les materials esthetiques. 2. Rev. 21. 647. J. 1039. 1999 Combre E – The Dental Materials. Nash R – The Restoration Esthetic. Ed. 835. 1998 Fuhrer N – Restoration of Teeth. AN 2009 BIBLIOGRAFIE 1. 1993 11. Dent. Int Dent. 1995 12. 5. 432. 1351. J. 47. 1993 Dietschd S – Current Clinical Dental Concepts. Gwinnt A – The Dental Resin. 73. J. 125. Dent. 1996 Burmaister S – Application of biomaterials. Esthet Dent. Biomaterials. Am. 1990 17. 197. 1997 33 10. 10.

we used the statistical method of studying the disease and its incriminating factors. Metoda de lucru a inclus examinare vizual-tactilå. Pentru confirmarea probabilitå¡ii implicårii factorilor analiza¡i ca factori de risc am apelat la metoda statisticå de studiere a bolii prin care am evaluat riscul factorilor incrimina¡i. Bucure¿ti REZUMAT Scopul acestui studiu este så aprecieze factorii de risc ¿i morbiditatea prin carie pentru încadrarea pacien¡ilor în grupe de risc ¿i instituirea unei scheme terapeutice adecvate. AN 2009 . importance of oral health.17 pentru indicele DMF-T. Aportul fluorului se produce în majoritatea cazurilor (86%) prin utilizarea pastelor de din¡i ¿i într-un procent foarte restrâns (7%) prin aportul apelor de gurå cu fluor. LV. S-a constatat cå 51. 22. Sector 3. In order to confirm the probability that the analyzed factors are indeed risk factors. eating habits. Studiul factorilor de risc a eviden¡iat un procent mare (75%) al celor care se prezintå la medic doar în urma unei dureri/disconfort.6 ODONTOLOGIE DIAGNOSTICUL ªI MANAGEMENTUL MODERN AL CARIEI DENTARE Diagnosis and modern management of dental caries Conf. Nr. În urma studiului statistic a reie¿it cå la acest lot igiena dentarå deficitarå este cel mai important factor de risc.22%. atitudinea fa¡å de sånåtatea aparatului dento-maxilar deprinderile de igienå bucalå. Adreså de coresponden¡å: Conf. un indice excelent. Material ¿i metodå: Studiul s-a efectuat pe un lot de pacien¡i cu vârste cuprinse între 15-35 ani. Facultatea de Medicinå Dentarå. Str. un un indice bun ¿i 3. Cornelia Bîcle¿anu Facultatea de Medicinå Dentarå.7%. tratament individualizat ABSTRACT The purpose of this research is determining the risk factors of the dental caries. Material and method: The research was performed upon a group of patients aged between 15 and 35 years. s-a ob¡inut într-un timp scurt ¿i foarte sugestiv reprezentarea factorilor de risc la începutul studiului precum ¿i modificårile survenite dupå aplicarea måsurilor individualizate de tratament. Universitatea „Titu Maiorescu“.com 34 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Dr. cariogramå. oral hygiene habits. urmat de consumul frecvent de alimente între mesele principale ¿i apoi de prezentarea neregulatå la control dentar. Universitatea „Titu Maiorescu“. care permite determinarea globalå a riscului la carie. consemnarea datelor în fi¿a individualå de profilaxie ¿i completarea unui chestionar în care au fost înregistrate date despre prezentarea la controlul dentar. marking down the data within individual prophylactic charts and filling up a questionnaire regarding patient data such as: frequency of dental check-ups. Cuvinte cheie: profilaxie. Prin utilizarea programului informatic Cariogram. Cod 031593 email: corneliabicle@yahoo. Concluzii: Conceptul de bazå al profilaxiei individualizate constå în recunoa¿terea pacien¡ilor cu risc crescut la carie ¿i modificarea factorilor de risc comportamentali individuali prin instituirea unui tratament preventiv eficient. NR. Gheorghe Petra¿cu. Încadrarea pacien¡ilor în grupe de risc a luat în considera¡ie valorile DMF-T. fluoro-profilaxie ¿i obiceiurile alimentare.85% dintre pacien¡i prezintå un indice de igienå slab. Aprecierea gradului de igienå oralå s-a calculat din suma dintre indicele de placå ¿i indicele de tartru. Bucure¿ti. in order to classify patients into different risk groups and implement adequate therapeutic methods. Rezultate ¿i discu¡ii: Prevalen¡a cariei dentare la lotul studiat a fost de 87% iar intensitatea cariei a avut valoarea de 5. It included visual and tactile examination. Dr. 1. Cornelia Bîcle¿anu. 67A.

22% have a good index and 3. INTRODUCERE Inciden¡a crescutå a cariei dentare în ¡ara noastrå. 3). din Bucure¿ti. cuprinså între 80 ¿i 98%. Key words: dental prophylaxis. am apelat la metoda statisticå de studiere a bolii.85% of patients have a low hygiene index. atitudinea fa¡å de sånåtatea aparatului dento-maxilar. De¿i profilaxia generalå a cariei a dus la o scådere a prevalen¡ei acesteia în ultimii ani. Identificarea ac¡iunii unor factori etiologici a contribuit la stabilirea unor programe individualizate care så previnå apari¡ia unor noi leziuni carioase (2). AN 2009 35 Results and discussions: The frequency of cavity within the group of patients stood at 87% whereas cavity intensity stood at 5. Acestea justificå aplicarea unor metode ¿i mijloace de profilaxie generalå care så diminueze cre¿terea rapidå a inciden¡ei acestei boli. The statistical research reveled that the in-appropriate oral hygiene is the most important risk factor. Results showed that 51. mediu. prin care am evaluat riscul factorilor incrimina¡i. 22. crescut) pentru instituirea unei scheme terapeutice adecvate. Mijloacele de investiga¡ie ¿i diagnostic anuale permit identificarea factorilor etiologici care ac¡ioneazå în cazurile particulare cu un risc crescut la carie.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Figura 1 Prezentarea pacien¡ilor la medicul dentist Modul de periaj este deficitar pentru 61%. The oral hygiene degree was computed by adding the cavity index and the calculus index. The fluor input is in most cases ensured by the use of toothpastes (86%) and only to a small extend by the use of mouth-wash solutions. consemnarea datelor în fi¿a individualå de profilaxie ¿i completarea unui chestionar prin care am dorit så aflu date despre prezentarea la control dentar. iar prin aplicarea cariogramei am încadrat pacien¡ii într-una dintre grupele de risc (scåzut. NR. Pentru confirmarea probabilitå¡ii implicårii factorilor analiza¡i ca factori de risc.17 pentru indicele DMF-T. fluoro-profilaxie ¿i obiceiurile alimentare.17 for the DMF-T index. followed by the consumption of food between meals and by the seldom medical check-ups. conferå acestei boli dimensiuni sociale cu importante costuri economice. risk factors at the beginning of the research as well as changes occurred by applying the individual methods were rapidly and effectively depicted Conclusions: The basic concept of applying individual prophylactic measures consists in recognizing patients with high cavity risk and implementing an efficient prevention treatment.7% have an excellent one. Prevalen¡a cariei dentare la lotul studiat a fost de 87%. Figura 2 Modul de periaj . 2. iar intensitatea cariei a avut valoarea de 5. Studiul factorilor de risc a eviden¡iat un procent mare (60%) al celor care se prezintå la medicul dentist doar în urma unei dureri/disconfort (fig. By using the Cariograme informatics system. iar aportul fluorului are loc în marea majoritate doar prin intemediul pastelor de din¡i (fig. Am studiat morbiditatea prin carie ¿i aprecierea unor factori de risc. Metoda de lucru a inclus examinare vizualtactilå. MATERIAL ªI METODÅ În studiul de fa¡å mi-am propus så apreciez prevalen¡a cariei ¿i ponderea unor factori etiologici în determinarea leziunilor carioase la un lot de 327 pacien¡i. cu vârste între 15-35 de ani. Patient classification into risk groups was made according to the DMF-T values. 1. råmân un numår important de indivizi care nu råspund conform a¿teptårilor acestei metode (1). which enables the determination of the global cavity index. individualized treatment. 1). LV. cariogramme. The study of risk factors reveled a high percentage of patients (75%) that only go to the dentist in case of pain or discomfort. deprinderile de igienå bucalå.

Prin reprezentarea programului informatic Cariogram. în care pacientul este rugat så consemneze orarul ¿i felul alimentelor consumate timp de o såptåmânå. În urma studiului statistic a reie¿it cå la acest lot igiena dentarå deficitarå este cel mai important factor de risc. care permite determinarea globalå a riscului de carie. 18% pacien¡i prezintå un indice moderat. LV. Tabelul 1 Valori DMFT ¿i încadrarea în grupe de risc Figura 3 Aportul de fluor Obiceiurile alimentare nesånåtoase sunt un factor de risc important pentru 78% dintre cei chestiona¡i. Valorile ¿i încadrarea în grupe de risc este reprezentatå în tabelul urmåtor. Aprecierea gradului de igienå oralå s-a calculat din suma dintre indicele de placå ¿i indicele de tartru. 15% prezintå un un indice bun ¿i un pacient (6%) prezintå un indice excelent (fig. 4). ¿i capacitatea tampon salivarå (metoda Dentobuff) (3. AN 2009 Încadrarea pacien¡ilor în grupe de risc a luat în considera¡ie ¿i valorile DMFT. urmat de consumul frecvent de alimente între mesele principale ¿i apoi de prezentarea neregulatå la control dentar. S-a constatat cå 61% dintre pacien¡i prezintå un indice de igienå slab. 5) (5. am ob¡inut într-un timp scurt ¿i foarte sugestiv. Motivarea pacien¡ilor asupra adoptårii unei diete cario-preventive am realizat-o pe baza alcåtuirii unui jurnal alimentar individual. reprezentarea factorilor de risc la începutul studiului precum ¿i modificårile survenite dupå aplicarea måsurilor individualizate de tratament (fig. 6). – Afec¡iuni asociate = 0.36 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Indicatori salivari S-au înregistrat rata fluxului salivar de repaus. de comun acord cu pacientul. alimentele care reprezintå un pericol pentru sånåtatea sa dentarå ¿i modalitå¡ile de restrângere a consumului pentru mic¿orarea riscului la carie. Figura 4 IHO Figura 5 Cariogramå . 25 de ani – Antecedente carii = 0. utilizând kituri speciale (Dentocult SM ¿i Dentocult LB). Din analiza acestuia am stabilit. Cazuri clinice Pacientul: GM. numårul de Streptoccoci mutans ¿i de Lactobacili. NR. 4). – Antecedente carii = 2. 1.

REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LV, NR. 1, AN 2009

37

– Afec¡iuni asociate = 1 – Dietå consum mediu de hidrocarbonate = 1 – Dietå frecventå medie = 1 – Placa 1 IHO = 3 – SM = 3 – Fluorizare prin pasta de din¡i = 1 – Secre¡ia salivarå = 0,1 mml/min 3 – pH-ul salivar = 1 Antecedentele la carie sunt evaluate la 0, neasociate cu prezen¡a unei afec¡iuni consideratå în rela¡ie cu apari¡ia cariei (rezultat 0). Consumul de hidrocarbonate este u¿or ridicat, apreciat la 1, asociat cu o frecven¡å reduså de consum a acestora între mese (rezultat 1). Igiena bucalå (cantitatea de placå) este slabå (rezultat 3), iar prezen¡a SM este ridicatå (rezultat 3). Aportul de fluor constå doar din periajul dentar cu paste fluorurate (rezultat 1), fårå aport suplimentar. Cantitatea de salivå este reduså (rezultat 3), iar pH-ul salivar este redus (Dentobuff rezultat 1). În concluzie, se poate afirma ca pacientul prezintå un grad mediu de risc la carie, rezultat din asocierea unui consum de hidrocarbonate cu

igienå deficitarå ¿i prezen¡a SM. Existå 28 % ¿ansa de a împiedica apari¡ia cariei. Secre¡ia salivarå reduså determinå cre¿terea sectorului albastru deschis din cariogramå (fig. 6, 7). Trebuie instituit un tratament urgent de preven¡ie (control dietå, igienå oralå, flux salivar). Pentru urmårirea eficien¡ei måsurilor profilactice s-a realizat tratamentul, dupå cum urmeazå: – din lotul de 327 de pacien¡i o parte (170) a beneficiat de tratament complex de profilaxie individualizatå (optimizarea igienei dentare prin asocierea clåtirilor cu clorhexidinå, utilizarea mijloacelor suplimentare de fluorizare localå, reducerea consumului de hidrocarbonate, în special între mese, aplicarea de mijloace suplimentare de cre¿tere a fluxului salivar). – Un lot de 105 pacien¡i a beneficiat de tratament de profilaxie localå (fluorizåri, sigilåri) – Restul pacien¡ilor (52) a beneficiat de tratament curent (lot martor). În urma examinårii loturilor la începutul ¿i sfâr¿itul perioadei de tratament, am comparat

Figura 6 Aspect ini¡ial

Figura 8 Indice carie ini¡ial

Figura 7 Aspect final

Figura 9 Indice carie dupå tratament

38

REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LV, NR. 1, AN 2009

eficien¡a tratamentului efectuat asupra lotului martor, cu cel din loturile care au beneficiat de måsuri speciale de profilaxie. Datele au aråtat scåderea indicelui de carie cu 2% la lotul care a beneficiat de profilaxie individualizatå, cu 1,5% la lotul la care s-a efectuat tratament profilactic local ¿i cu 1,2 la lotul martor (fig. 8, 9).

Conceptul de bazå al profilaxiei individualizate constå în recunoa¿terea pacien¡ilor cu risc crescut ¿i modificarea factorilor de risc comportamentali individuali, prin instruirea unui tratament preventiv eficient.
BIBLIOGRAFIE

CONCLUZII
Studiul morbiditå¡ii cariei dentare la lotul studiat a eviden¡iat valori crescute. Din cercetarea actualå rezultå cå testele biofizice ¿i microbiologice ale salivei, precum ¿i utilizarea programului informatic Cariogram constituie metode ¿tiin¡ifice moderne ¿i, în acela¿i timp, pot fi ¿i mijloace pedagogice eficiente, care contribuie la sporirea motivårii pacien¡ilor pentru reducerea indicelui de carie.

1.

2. 3.

4.

5. 6.

Billings RJ and colab. – Pathological and Protective Caries Risk Factors in a Children´s Longitudinal Study. Caries Research, 50 the ORCA Congress, 26 July, 2003, Germany Anderson MH, Bales DJ – Modern management of dental caries. JADA, 1993, 124, 37-44 Ghiorghe A, Vataman R – Influen¡a testelor salivare în aprecierea nivelului de boalå carioaså. Zilele Facultå¡ii de Medicinå Dentarå Edi¡ia IX- a, 2005, Volum de lucråri ¿tiin¡ifice, 149-150. Bratthall D, Carlsson J – Current status of caries activity tests. In Thylstrup A., Fjerskov O (eds) Textbook of clinical Cariology, Copenhagen, Munksgaard, 249265, 1994. Bratthall D and colab. – Manual Cariogram, Internet Version, 2.01. 2004 Stoleriu Simona – Tratamentul leziunilor cavitare active la pacien¡ii cu risc cariogen crescut. Rev. Medicinå Stomatologicå, 2002

ODONTOLOGIE

7

STUDIU IMUNOHISTOLOGIC ASUPRA MODIFICÅRILOR DE NEODENTINOGENEZÅ
The immunohistological study about dentinogenic changes
ªef Lucr. Dr. Mihaela ºuculinå*, ªef Lucr. Dr. Mihaela Råescu**, Prof. Dr. Monica Bani¡å* *Facultatea de Medicinå Dentarå, U.M.F., Craiova **Facultatea de Medicinå Dentarå, U.M.F. „Titu Maiorescu“, Bucure¿ti

REZUMAT
Obiectivul studiului este de a evalua råspunsul complexului pulpo-dentinar la aplicarea unor materiale de coafaj indirect, în cavitå¡i adânci, la din¡ii umani. Råspunsurile dentinogenetice sunt urmårite în func¡ie de reac¡iile imunohistologice la anticorpul proteinei S-100. Cuvinte cheie: coafaj indirect, complex pulpo-dentinar, reac¡iile imunohistologice la anticorpul proteinei S-100.

ABSTRACT
The objective of this study is the evaluation of the complex pulpo-dental response at the application of certain materials of indirect capping, in deep cavities, at the human teeth. Dentinogenic responses are following in accordance with of reactionary immunohistological an anti-S-100 protein antibody. Key words: indirect capping, complex pulpo-dental, reactionary immunohistological an antiS-100 protein antibody.

INTRODUCERE
Încå din momentul formårii dintelui, odontoblastele post-mitotice încep så secrete dentina primarå. Celelalte celule ale pulpei sunt importante în sprijinirea dentinogenezei, dar nu joacå un rol direct în secre¡ia dentinei primare (Linde A., Goldberg M., 1993). Dupå secre¡ia dentinei primare, odontoblastele încep så secrete dentina secundarå fiziologicå, într-un ritm lent, pe toatå via¡a biologicå a dintelui (Baume LJ., 1980). Acest nivel redus de dentinogenezå implicå o activitate sinteticå ¿i secretorie scåzutå din partea odontoblastelor. În urma ac¡iunii unor injurii (carii, abraziuni, eroziuni, materiale de obtura¡ie), odontoblastele trec dintr-o stare de odihnå într-un plin proces de

apårare localå, concretizat prin depunerea dentinei ter¡iare (Lesot H. et al, 1994; Smith AJ. et al, 1995). În acest sens, studiul de fa¡å dore¿te så eviden¡ieze rezultatele ac¡iunii materialelor folosite la tratamentul prin coafaj indirect, ca urmare a stimulårii proceselor de apårare localå de la nivelul dintelui, procese care nu ar putea avea loc dacå dentina nu ar prezenta o permeabilitate selectivå.

SCOPUL STUDIULUI
Scopul prezentului studiu reprezintå eviden¡ierea modificårilor induse în structurile odontale atunci când dintele este supus unor injurii, plecând de la pregåtirea cavitå¡ilor ¿i pânå la aplicarea diverselor materiale de coafaj indirect, modificåri care sunt influen¡ate decisiv de permeabilitatea dentinarå.

Adreså de coresponden¡å: ªef Lucr. Dr. Mihaela Råescu, Universitatea „Titu Maiorescu“, Str. Gheorghe Petra¿cu, Nr. 67A, Sector 3, Bucure¿ti, Cod 031593 email: mihaela.raescu@gmail.com

REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LV, NR. 1, AN 2009

39

specific în func¡ie de tipul anticorpului primar folosit. La nivelul acestor din¡i au fost preparate diverse cavitå¡i. – Incubare cu complexul avidin-biotinperoxidazå (Laboratorul Vector). 30 de minute în camerå umedå. Tehnica de decalcifiere Deparafinarea: – Blocarea peroxidazei endogene S-a fåcut cu metanol + 2% apå oxigenatå. timp de ¿apte zile. Includerea la parafinå s-a realizat dupå hidratarea ¡esutului. Sec¡iunile au fost incubate cu anticorpul primar S-100. Gluma Bond. Metode Din¡ii trata¡i prin coafaj indirect au fost extra¿i dupå 14 zile. – Spålare 2x15 minute PBS Anticorpii secundari folosi¡i în acest studiu sunt: – anticorpul secundar de caprå anti-iepure pentru anticorpii policlonali. . maxilari ¿i mandibulari. Determinarea punctului final al decalcifierii s-a fåcut prin metode mecanice. fiind apoi tratate cu materiale pe bazå de hidroxid de calciu (Dycal ¿i Calcidor). Prime&Bond. cu vârste între 9 ¿i 16 ani. Anticorpul secundar a fost diluat 1:200. la temperatura camerei. – Blocarea situsurilor antigenice nespecifice Se folose¿te pentru blocarea situsurilor antigenice de tip Fc. care este ulterior amplificatå ¿i obiectivatå prin developare cu un trasor fotosensibil. NR. ionomeri de sticlå (Fuji II LC. Scopul este de a bloca peroxidaza din hematii ¿i din elementele ¡esutului conjunctiv.40 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. proveni¡i de la 12 pacien¡i sånåto¿i. Sec¡iunile se lipesc pe lame port-obiect. la întuneric. continuându-se decalcifierea timp de încå 3-5 zile. Tabelul 1 Descrierea anticorpului primar folosit: Din¡ii preleva¡i au fost fixa¡i în formol tamponat 4%. 3. – Incubare DAB (3. Am folosit bovin serum albumin. Vitremer) ¿i adezivi dentinari (Scotchbond. LV. piesele au fost sec¡ionate sagital sau transversal. Tehnica de imunohistochimie Sec¡ionarea blocului de parafinå Blocurile de parafinå se sec¡ioneazå la microtom. la 4°C. 5 minute.3 diaminobenzidinå tetracloride). conform regulilor generale de preparare a cavitå¡ilor. Dilu¡ia 1:200 în PBS. – Spålare 2x15 minute PBS. Activitatea peroxidazei a fost relevatå cu diamino-benzidinå (Sigma Chemical Co. conform tehnicii histologice uzuale. folosind ca adeziv polilizina. Ace¿tia au fost programa¡i pentru extrac¡ie. care ar putea da reac¡ii fals pozitive. timp de 10 zile. – Spålare cu tampon fosfat salin (PBS) 2x15 min. care se leagå specific cu situsurile antigenice ale anticorpului primar. Etapele reac¡iilor imunohistochimice sunt: – Incubarea cu anticorpul secundar biotinilat. care ar putea da reac¡ii fals pozitive. în camerå umedå. din motive ortodontice. Metode de prelucrare imunohistochimicå pentru tehnica Avidinå-Biotinå-Complex (ABC). 1:75 în tampon TRIS+ 1%. În prezentul studiu s-a folosit ca anticorp primar proteina S-100. Incubarea cu anticorpul secundar a durat timp de 30 de minute. 5 minute. eugenat de zinc. 1. – Contrastarea nucleilor cu Hematoxilinå Mayer. în concentra¡ie de 3%: – Incubarea cu anticorpul primar – 12 ore în camerå umedå. – Spålare cu apå de la robinet. – Spålare 2x15 minute PBS. H2O2 0. trei luni. Reac¡ia imunohistochimicå este de fapt o reac¡ie imunå antigen-anticorp. Anticorpul secundar este format din IgG. 2.2%. AN 2009 MATERIALE ªI METODÅ Materiale Studiul a fost realizat prin tratarea cu una dintre tehnicile de coafaj indirect a 20 de premolari unu ¿i doi. Decalcifierea dintelui integral s-a fåcut în solu¡ie de acid formic 4M.). o lunå. BSA. Ulterior. Am utilizat dilu¡ii de 1:100. – Deshidratare ¿i montare cu Eukit. ob¡inându-se sec¡iuni seriate de 3-4 microni. 60 de minute la temperatura camerei. Excite). Se face cu solu¡ie 1:75 ser normal. 1.

Prelungirile odontoblastice. Secre¡ia dentinei de reac¡ie a fost promptå ¿i regulatå pe tot parcursul studiului pentru marea majoritate a din¡ilor trata¡i prin coafaj indirect. 1994). anticorpul S-100 a marcat o reac¡ie intens pozitivå ¿i la acest nivel. ea este un råspuns patologic la un factor iritativ extern. necesitând o abordare distinctå fa¡å de dentinogeneza primarå ¿i secundarå (Lesot H. ne-ar putea sugera gåsirea ulterioarå a unor materiale de coafaj indirect. care. dar mai accelerate fa¡å de cele care controleazå activitatea odontoblastelor în timpul dentinogenezei fiziologice. Cu toate acestea. neinfluen¡a¡i de vreun factor iritant. 1995). odontoblastele implicate în secre¡ia dentinei primare pot supravie¡ui. la acest nivel se desfå¿oarå un proces de neodentinogenezå sub influen¡a unui material de coafaj indirect. Odontoblastele sunt celule specializate. et al. în raport cu datele din literatura de specialitate în cazul modificårilor de dentinogenezå apårute ca urmare a declan¿årii unor reac¡ii de apårare localå. NR. 1997). . 1995).. cum ar fi proliferarea celularå. specifice ¡esutului pulpar dentar. cât ¿i în procesele citoplasmatice ale acestora de la nivelul dentinei din¡ilor inclu¿i. 1982). cât ¿i nucleul acestora. (2004). Recent. În cazul unor råniri u¿oare (leziuni carioase superficiale-medii. 1994). Deoarece dentina de reac¡ie este produså de odontoblastele primare. sunt intens pozitive la marcarea pentru proteina S-100. et al. aflatå în predentinå. materiale de obtura¡ii cu citotoxicitate scåzutå). motilitatea celularå ¿i organizarea citoscheletului celular prin fixarea ionilor de calciu (Bronckart Y. ea prezintå continuitate tubularå ¿i comunicare cu matricea dentinei primare (Smith et al. la interfa¡a pulpå-dentinå (Lesot H. så poatå stimula sinteza acestei proteine la nivelul odontoblastelor ¿i implicit stimularea neodentinogenezei. atât în odontoblaste. în cursul studiului nostru. În studiul nostru.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Prezen¡a proteinei S-100 a fost consemnatå ¿i de Bani¡å M. Intensificarea reac¡iei la anticorpul proteinei S-100. cu func¡ionalitate diferen¡iatå. responsabile pentru formarea dentinei primare. odontoblastic. LV. Astfel. dintr-o stare relativ inactivå în timpul dentinogenezei fiziologice (Tziafas D. deoarece aceasta era cunoscutå ca marker pentru celulele care provin din crestele neurale. pentru proteina S-100 s-a men¡ionat implicarea sa în diferite func¡ii biologice. et al. deoarece.. anticorpul S-100 a marcat constant ¿i intens pozitiv atât corpul celulei. ca urmare a unei activitå¡i crescute de secre¡ie ¿i transport al precursorilor matriceali (fig. putând fi consideratå ca o extensie a dentinogenezei fiziologice. 1. pentru celulele gliale din sistemul nervos central (Hachisuka H. în func¡ie de natura stimulilor care îi influen¡eazå depunerea (Smith AJ. 1984) ¿i pentru celulele Schwann din sistemul nervos periferic (Stefansson K. Cu toate acestea. con¡ine pu¡ine organite celulare implicate în procesul de sintezå proteicå. 2001). expansiuni celulare ale polului secretor al odontoblastelor. acestea fiind în concordan¡å cu nevoile crescute ale dintelui. Zona bazalå a procesului Figura 1 Odontoblaste ¿i procese odontoblastice în canaliculele dentinare. AN 2009 41 REZULTATE ªI DISCUºII Vom prezenta rezultatele noastre discutate. ne-ar putea sugera cå procesele care regleazå activitatea odontoblastelor în timpul dentinogenezei reac¡ionale sunt asemånåtoare. în urma unui tratament de conservare a vitalitå¡ii dentare (coafaj indirect). Matricea dentinei nou-formate are o conforma¡ie tubularå diferitå. Exprimarea intenså a proteinei S-100 la nivelul odontoblastelor implicate în neodentinogenezå. Ea reprezintå o stimulare a activitå¡ii sintetice ¿i secretorii a odontoblastelor. S100 pozitiv x 400. Am putut remarca o cre¿tere propor¡ionalå a nucleului ¿i a citoplasmei. am folosit anticorpul împotriva proteinei S-100 pentru a marca odontoblastele. et al. ca dovadå a activitå¡ii secretorii din zona dentinogeneticå propriu-ziså. Ele î¿i au originea în crestele neurale. fiind capabile så secrete o nouå matrice de dentinå de reac¡ie. et al. citoplasma odontoblastelor. trecând de dentina permeabilå. et al. 1). Dentinogeneza reac¡ionalå este rezultatul cre¿terii activitå¡ii odontoblastelor post-mitotice.

Depunerea acestei dentine peritubulare nu face decât så scadå diametrul canaliculelor dentinare ¿i implicit permeabilitatea prin convec¡ie a dentinei. deoarece. 2). care pot fi separate de dentina pericanalicularå prin fibre de colagen (Låcåtu¿u ªt. eviden¡iindu-se numai procesele odontoblastice din canaliculii în care nu s-a depus dentinå peritubularå. dar ¿i grosimea dentinei råmase sunt critice. Se remarcå reac¡ia sporadicå la S-100. în care nivelul sau condi¡iile lezårii dentinei. canaliculele dentinare obliterându-se. dintele a mai råspuns la terapia de coafaj indirect ¿i printr-o secre¡ie mare de dentinå peritubularå. Aceste rezultate sunt în concordan¡å ¿i cu studiile recente ale lui Murray et al. Pe lângå secre¡ia de dentinå ter¡iarå. pe lângå exacerbarea procesului de neodentinogenezå. Figura 2 Sec¡iune transversalå prin dentina circumpulparå.42 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. ca urmare a scåderii diametrului tubulilor dentinari (Låcåtu¿u ªt. scåzând totodatå ¿i permeabilitatea dentinarå pentru bacterii sau produ¿ii citotoxici din materialele compozite folosite ulterior la obturarea cavitå¡ilor. . care sus¡in cå formarea dentinei peritubulare ¿i precipitarea cristalelor intratubulare pot oblitera canaliculele dentinare printr-un proces de sclerozå. procesele odontoblastice se retrag din canaliculele dentinare. Reac¡ia este moderatå ¿i la nivelul odontoblastelor. NR. am remarcat o diferen¡iere a celulelor pulpare în odontoblaste. 3). accelerat. AN 2009 Marsland ¿i Shovelton (1957). ¿i în prezen¡a unor condi¡ii favorabile locale se dezvoltå o nouå genera¡ie de celule asemånåtoare cu odontoblastele (Lesot et al. semn cå acestea nu sunt implicate într-un proces de neodentinogenezå (fig. Influen¡a aleatorie a acestor factori se pare cå este decisivå ¿i în cursul studiului nostru. 1994). 1998). Astfel. cu o structurå tubularå discontinuå ¿i cu o densitate tubularå reduså. În cazul unor stimuli mai puternici. având drept rezultat diminuarea permeabilitå¡ii. (2000). au sugerat cå aceastå accelerare în activitatea metabolicå a odontoblastelor este un proces complex. Pe parcursul studiului nostru. 1998).. scåzând permeabilitatea la nivelul acestei dentine. Progresiv. au demonstrat reac¡ia dentinei. Imaginile ob¡inute de la din¡ii trata¡i ¿i examina¡i dupå o perioadå mai lungå de timp. cu depunerea dentinei peritubulare ¿i obliterarea cu fosfa¡i de calciu a canaliculilor dentinari. de¿i se formeazå în urma unui proces de dentinogenezå ini¡ial. ªi în cazul preparatelor noastre s-au observat depunerea dentinei pericanaliculare ¿i formarea cristalelor intracanaliculare. LV. care a condus la formarea unei matrice de dentinå reparatorie. Sintetizând rezultatele ob¡inute. Restul canaliculului este obstruat. Reac¡ia la anticorpul S-100 este slabå.. odontoblastele primare mor. Sub ac¡iunea factorilor iritan¡i proveni¡i de la nivelul proceselor carioase profunde. Figura 3 Reac¡ie pozitivå la nivelul proceselor odontoblastice aflate pe distan¡e diferite în canaliculii dentinari. deci ¿i cu o permeabilitate mai scåzutå. am observat cå aplicarea materialelor de coafajul indirect al dentinei a redus convec¡ia lichidianå. care a observat cå matricea dentinei de reac¡ie nu este uniform secretatå de odontoblaste. S-100 x 400. se pot forma depozite centrocanaliculare sub forma unui material granulos sau cristale mari. ob¡inându-se o zonå de dentinå scleroaså translucidå (fig. cuboidale. 1. S-100 x 100. ne-a atras aten¡ia prezen¡a unei depuneri cu caracter neregulat a dentinei de reac¡ie. rezultatele ob¡inute de noi sunt în acord cu opiniile actuale.

Skamoto F – Immunohistological demonstration of S-100 protein in the cutaneous nervous system. Perry H. 234:17-309. Tziafas D. Karger AG. Lesot H – Reactionary dentinogenesis. 2001. Tziafas D. 8 Basel: S. Smith AJ. Lumley PJ. In: Myers HM. ceea ce are ca efect mårirea distan¡ei ¿i a barierei de permeabilitate între celulele pulpare ¿i obtura¡ie. trebuie så remarcåm abilitatea complexului pulpå-dentinå de a råspunde la terapia de coafaj indirect. . Nagy N – Development and progression of malignancy in human colon tissues are correlated with expression of specific Ca-binding S100 proteins. 31:75-82. 1. About I. dentinei peritubulare ¿i prin precipitarea cristalelor intratubulare. 2003. Franquin JC. Lesot H – Designing new treatment strategies in vital pulp therapy. Smith AJ – Odontoblast morfology and dental repair. 28:77-92. 3. 16:12-707. editor. Lesot H. Murray PE. Cassidy N. Journal of Dentistry. 39:80-273. LV. BIBLIOGRAFIE 1. 8. Cells and Materials 1994. 2. Aceste modificåri dentinogenetice permit protejarea pulpei ¿i men¡inerea vitalitå¡ii acesteia. Windsor LJ. Stefansson K. 1993. The Anatomical Record 1984. 6. Mori O. Hachisuka H. Cassidy N. 4:679-728. 5. Moore BW – Distribution of S-100 protein outside nervous system. International Journal of Development Biology 1995. 9. NR. 4:199-218. Critical Reviews in Oral Biology and Medicine. 2000. 210:46-639. Brain Research 1982. AN 2009 43 CONCLUZII Plecând de la rezultatele ob¡inute. Smith AJ. Journal of Dentistry. Decaestecker C. Monographs in oral science.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Wollmann RL. Bronckart Y. Begue-Kirn C. Histol Histopathol. Smith AJ. Begue-Kirn C. 4. Goldberg M – Dentinogenesis. Baume LJ – The biology of pulp and dentine. prin secre¡ia dentinei ter¡iare. 7. Linde A. 1980. Ruch JV – Biologically active molecules and dental tissue repair: a comparative review of reactionary and reparative dentinogenesis with the induction of odontoblast differentiation in vitro. Ruch JV.

At this level. Bucure¿ti. valoare proteticå. volumul). 1. Sector 3. considered by some authors as biostatistical area. dacå nu este conceput ¿i realizat corect. Cunoa¿terea elementelor morfo-structurale ale acestui câmp ne poate ajuta de multe ori în stabilirea cu exactitate a zonei de sprijin ¿i de succiune. Elena-Gabriela Despa.9) Adreså de coresponden¡å: ªef Lucr. Universitatea „Titu Maiorescu“. urmate de modificåri histo-morfologice. care apare în locul trigonului retromolar. ABSTRACT The piriform tubercle is a very important element in the support area. Figura 1 Tuberculul piriform (8. La acest nivel. ceea ce reprezintå un argument pentru care este acoperit în 2/3 anterioare de suprafa¡a protezei (1-4. Dr. INTRODUCERE Tratamentul edenta¡iei totale. Cuvinte cheie: tubercul piriform (direc¡ia fa¡å de creasta edentatå. prosthetic value. proteza mandibularå nu poate fi extinså la maximum. Cod 031593 email: gabidespa@gmail. LV. volume). 67A. Key words: piriform tubercle (direction to the edentulous crest. Nr. este structurat så suporte presiuni. Str. forma¡iune morfologicå care se formeazå dupå extrac¡ia molarului de minte inferior. AN 2009 . total extension of the prosthesis. Universitatea „Titu Maiorescu“. NR. Gabriela Moise Catedra de Proteticå Dentarå. pentru a nu împiedica dislocarea ei la deschiderea maximå a gurii (în timpul acestei mi¿cåri este pus în tensiune ligamentul pterigomandibular.7-9) (fig. the mandibular prosthesis cannot be extended to the maximum.com 44 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. MATERIAL ªI METODÅ Tuberculul piriform. Ddr. is strained). Un element al zonei de sprijin cu valoare proteticå deosebitå este tuberculul piriform situat distal la nivelul zonei. which has an insertion in the distal 1/3 of the piriform tubercle. only the anterior 2/3 of the tubercle are covered by the prosthesis in order to prevent its dislocation when the mouth is opened to the maximum (during this movement. în urma resorb¡iei mai reduse a peretului distal al alveolei. Facultatea de Medicinå Dentarå. Câmpul protetic edentat total mandibular pune întotdeauna probleme practicienilor în ceea ce prive¿te ob¡inerea unei bune men¡ineri a protezei totale. Gheorghe Petra¿cu. extinderea protezei total. Elena-Gabriela Despa. Facultatea de Medicinå Dentarå. numai 2/3 anterioare ale tuberculului sunt acoperite de protezå. considerat de unii autori zonå biostaticå. Dr. 1).8 Prosthetic value of piriform tubercle PROTETICÅ DENTARÅ VALOAREA PROTETICÅ A TUBERCULULUI PIRIFORM ªef Lucr. the prerygomandibular ligament. Bucure¿ti REZUMAT Tuberculul piriform este un element foarte important al zonei de sprijin. vor exista erori care se manifestå la nivelul structurilor câmpului protetic. care are inser¡ie în 1/3 distalå a tuberculului piriform). înso¡ite de suferin¡e (dureri) ¿i de tulburåri ale func¡iilor acestui sistem.

2): orizontalå în 109 cazuri examinate. 4): orizontalå în 134 de cazuri examinate. la nivelul cårora tuberculul piriform avea: – direc¡ia fa¡å de creasta edentatå (fig. Dupå Ene. – în clasa a IV-a sunt tuberculii care nu prezintå valoare proteticå. care-i opre¿te deplasarea spre distal. LV. acoperi¡i de o mucoaså relativ groaså. iar în 62 de cazuri redus. au fost examina¡i un numår de 506 pacien¡i. Extinderea protezei distal se poate face pânå la inser¡ia ligamentului pterigomandibular. dar sunt utilizabili fiindcå suportå presiunile protezei. u¿or convec¿i. eviden¡iindu-se: – direc¡ia tuberculului piriform fa¡å de creasta edentatå (fig. împår¡i¡i în douå loturi. mai pu¡in favorabili. Dupå Bandetimi. – în clasa a II-a sunt tuberculii moi. tuberculul piriform trebuie så fie utilizat pentru stabilizarea ¿i men¡inerea protezei mandibulare. în 96 dintre cazuri. – volumul (fig. care sunt capabile så suporte presiuni transmise de proteze. redus (fig. NR. Figura 3 Volumul tuberculului piriform Figura 2 Direc¡ia tuberculului piriform fa¡å de creasta edentatå mandibularå Figura 4 Direc¡ia tuberculului piriform fa¡å de creasta edentatå mandibularå . u¿or mobili ¿i mai comprimabili. – iar volumul tuberculului piriform a fost: în 24 dintre cazuri. mediu.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. cu profil convex. în primul lot au fost 167 de pacien¡i cu câmpuri protetice edentate total mandibular. din cauza calitå¡ii deficitare a ¡esutului submucos. voluminos. ¿i oblicå în 58 de cazuri. În cadrul lotului 2 a fost examinat un numår de 216 câmpuri protetice mandibulare edentate total. zona tuberculului piriform trebuie så fie consideratå în „zone biostatice”. pentru sprijinul ¿i stabilitatea protezelor. în 118 cazuri. 3). iar în 47 dintre cazuri. fiindcå sunt fermi. 1. Astfel. a unei inser¡ii a ligamentului pterigomandibular joase ¿i anterior sau a purtårii un timp îndelungat a unei proteze totale incorecte. 5): în 36 de cazuri era voluminos. Pentru eviden¡ierea acestui element morfostructural. AN 2009 45 Lejoyuex a remarcat ¿i sintetizat valoarea proteticå prin utilizarea unei clasificåri (4-6): – în clasa I-a sunt cuprin¿i tuberculii favorabili. dar numai în cele douå treimi anterioare. aderen¡i la planul profund. – în clasa a III-a sunt tuberculii a cåror valoare proteticå este mai scåzutå. mediu. fiindcå nu sunt utilizabili. Examinarea endobucalå a tuberculului piriform a urmårit volumul tuberculului piriform ¿i direc¡ia acestuia fa¡å de creasta edentatå în cazul ambelor loturi. ¿i oblicå în 82 de cazuri.

Medicalå. 6. Hutu E – Edenta¡ia totalå. 1988 Påuna M. Bucure¿ti. Ed. 4. 2. 1998 5. colab. Ed. Na¡ional. examinarea amprentei preliminare în zona distalå urmåre¿te dacå a fost înregistratå aceastå forma¡iune. adaptarea portamprentei individuale pentru a se ob¡ine în zona distalå închiderea marginalå. Bucure¿ti. Bucure¿ti. Preoteasa E – Aspecte practice în protezarea edenta¡iei totale. dacå extremitatea are raport cu tuberculul pririform. Popovici C. Ed. Bucure¿ti. Ed. NR. Ed. 9. examenul unei proteze pe care pacientul nu o poartå fiindcå nu are stabilitate.. 7. Despa EG – Tehnologia protezei totale. 1989 Hutu E – Edenta¡ia totalå. LV. modelul preliminar este examinat în zona distalå pentru a se constata. Chiru D. dacå se ob¡ine închiderea marginalå. 8. 1998 . 2008 Rânda¿u Ion – Proteze dentare. dacå este prezent ¿i delimitat câmpul protetic. 1988 Ene L – Edenta¡ia totalå. examenul protezei. – – REZULTATE Tuberculul piriform prezintå urmåtoarea valoare proteticå pentru restaurarea edentatului total mandibular: – alegerea portamprentei universale este determinatå de raportul cu aceastå forma¡iune – – anatomicå (extremitå¡ile libere så le acopere). – Bazele clinice ¿i tehnice ale protezårii edenta¡iei totale. Ed. 2002 Rânda¿u Ion. dacå acoperå cele 2/3 anterioare ale tuberculului piriform. Didacticå ¿i Pedagogicå. cum a fost înregistrat tuberculul piriform. înainte de a fi inseratå pe câmpul protetic dacå a fost realizatå corect în zona distalå. 2005 Lejoyeux J – Proteza totalå. Bucure¿ti. – Edenta¡ia totalå-clinicå ¿i tratament. examenul protezei pe câmpul protetic: så se constate raportul cu tuberculul piriform. Med Bucure¿ti. 2005 Ene L. 3. 1. AN 2009 – – – – Figura 5 Volumul tuberculului piriform – Ca urmare a centralizårii datelor.46 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. examenul portamprentei individuale pe câmpul protetic. Printech.F. Bratu D.M. Medicalå. Bucure¿ti. Cerma. Bucure¿ti. IMF Bucure¿ti. examenul amprentei func¡ionale. Ed. examenul portamprentei individuale pe model. men¡inere etc. s-a constat cå în ambele loturi au existat cel mai frecvent tuberculi piriformi în pozi¡ie orizontalå ¿i cu un volum mediu (putând favoriza protezarea). Curs pentru studen¡i. Ed. Litografia I. BIBLIOGRAFIE 1. ceea ce aratå corectitudinea confec¡ionårii.

Lucrarea de fa¡å î¿i propune så realizeze un studiu privind aspecte ale edenta¡iei par¡iale la persoanele de peste 65 de ani. Facultatea de Medicinå Dentarå „Titu Maiorescu“. modelul problemelor stomatologice la vârsta a treia s-a schimbat. INTRODUCERE Din punct de vedere stomatologic. Doina Lucia Ghergic. tot mai multe persoane vârstnice prezintå din¡i restan¡i datoritå îmbunåtå¡irii igienei dentare. the pattern of dental status is changing. The greatest advantage of last century was increasing life expectation from 47 years-old in 1900 to 74 years old (71 years old for men and 77 years old for women) in 1999. Doina Lucia Ghergic1.co. Dr. Claudia Florina Andreescu2 1Disciplina de Proteticå Dentarå Fixå. partially edentulous span. Aståzi. Poate cel mai mare avantaj al secolului trecut este cre¿terea speran¡ei de via¡å de la 47 ani în 1900 la 74 ani (71 de ani pentru bårba¡i ¿i 77 de ani pentru femei). Str. is increasing worldwide. Facultatea de Medicinå Dentarå. NR. Dr. în 1999. Bucure¿ti. Din punct de vedere stomatologic. 1. Nr. From dentistry standpoint of view dental status of senior citizens was associated with edentulous status and wearing of total or partial dentures. 67A. Cod 031593 email: monica_tarcolea@yahoo. Dr. ABSTRACT Number of elderly people. senior citizens. vârsta a treia era asociatå cu starea de edenta¡ie ¿i purtarea protezelor mobilizabile par¡iale sau totale. tot mai mul¡i autori considerå cå modelul problemelor stomatologice la vârsta a treia s-a schimbat. The purpose of present study is to investigate the oral status of people over 65 years. tot mai multe persoane vârstnice prezintå din¡i restan¡i datoritå îmbunåtå¡irii igienei dentare. AN 2009 47 .uk REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Constan¡a REZUMAT Omenirea tråie¿te aståzi una dintre cele mai mari experien¡e din existen¡a sa: cucerirea longevitå¡ii.PROTETICÅ DENTARÅ 9 STUDIU STATISTIC PRIVIND ASPECTE CLINICE ALE EDENTAºIEI PARºIALE LA PERSOANE DE PESTE 65 DE ANI Statistical study of clinical aspects of partially edentulous span in people over 65 years Prof. Gheorghe Petra¿cu. LV. Universitatea „Titu Maiorescu“. Cuvinte cheie: vârsta a treia. 1. Bucure¿ti 2Doctor în ªtiin¡e Medicale. Key words: seniors. vârsta a treia era asociatå cu starea de edenta¡ie ¿i purtarea protezelor mobilizabile. Nowadays. par¡iale sau totale. Graficul 1 Distribu¡ia lotului pe grupe de vârstå ¿i sex Adreså de coresponden¡å: Prof. Sector 3. edenta¡ie par¡ialå. Aståzi. Clinica „Dental Praxis“. more and more seniors are keeping their teeth due to improvement of oral hygiene. especially in industrialized countries.

Numårul mediu al din¡ilor restan¡i mandibular pe grupe dentare la bårba¡i este: incisivi. 1.58. 8. 1. canini. 15.14. – nici un subiect cu edenta¡ie totalå. penså dentarå ¿i sondå dentarå. 1. premolari.67.75. 8.71. molari. 1. – 5 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå reduså. 2. 6 ¿i 7 pentru mandibulå. 1. molari.48 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. premolari. 2. AN 2009 2.4. 1. 2. Numårul mediu al din¡ilor restan¡i la femei este: numårul tuturor din¡ilor. edenta¡ie subtotalå. 4. premolari. 3. molari. edenta¡ie par¡ialå extinså. 7. 2. – 6 subiec¡i cu edenta¡ie subtotalå.4. – 7 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå întinså. 2. numårul din¡ilor mandibulari.83. . cu ajutorul trusei de examinare oralå care con¡ine: oglindå dentarå.8.42. 2. 1. – 5 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå extinså. canini. canini.43.43.14. – 8 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå reduså. NR. Numårul mediu al din¡ilor restan¡i maxilar pe grupe dentare la bårba¡i este: incisivi. canini. 3. 3.67. numårul din¡ilor mandibulari. 1.71. canini 1. – 2 subiec¡i cu edenta¡ie totalå. Numårul mediu al din¡ilor restan¡i mandibular pe grupe dentare la femei este: incisivi. Numårul mediu al din¡ilor restan¡i maxilari pe grupe dentare la lotul studiat este: incisivi 2. edenta¡ie par¡ialå întinså. La lotul studiat pentru maxilarul superior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – 1 subiect dentat. 2. canini.75. 1. La subiec¡ii de sex feminin din lotul studiat pentru maxilarul superior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – un subiect dentat.58.5. 16. Pentru înregistrarea edenta¡iei par¡iale s-a folosit clasificarea lui Costa: edenta¡ie par¡ialå reduså. OBIECTIVUL STUDIULUI Aceastå lucrare are ca obiectiv studiul edenta¡iei par¡iale la persoanele de peste 65 de ani care pot beneficia de reabilitare oralå proteticå în cadrul parteneriatului dintre Facultatea de Medicinå Dentarå „Titu Maiorescu” ¿i Primåriile Sectoarelor 1 ¿i 2 din Bucure¿ti în timpul stagiilor clinice de Reabilitare Oralå ¿i Proteticå Dentarå ale studen¡ilor din anii terminali. numårul din¡ilor maxilari 6. Graficul 2 Formele de edenta¡ie la maxilar To¡i subiec¡ii au fost consulta¡i în cabinetul medical în condi¡ii de bunå iluminare. Numårul mediu al din¡ilor restan¡i mandibular pe grupe dentare la lotul studiat este: incisivi.2. numårul din¡ilor maxilari. molari. premolari.29.43. LV. 8. 8.71.8.8.33.14. molari.2. 3 ¿i 4 pentru maxilar ¿i în graficele 5. Rezultatele ob¡inute sunt prezentate în graficele 2. Numårul mediu al din¡ilor restan¡i la bårba¡i este: numårul tuturor din¡ilor 17. 2. 2. numårul din¡ilor mandibulari. molari. – 3 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå reduså. premolari. Distribu¡ia lotului studiat în func¡ie de vârstå ¿i sex este prezentatå în graficul 1.43. Numårul mediu al din¡ilor restan¡i maxilar pe grupe dentare la femei este: incisivi. Graficul 3 Forme de edenta¡ie par¡ialå maxilarå la bårba¡i La subiec¡ii de sex masculin din lotul studiat pentru maxilarul superior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – nici un subiect dentat. MATERIAL ªI METODÅ Pentru efectuarea lucrårii de fa¡å s-au evaluat fi¿ele a 48 (28 femei ¿i 20 bårba¡i) de persoane de vârsta a treia. – 16 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå extinså. 1. 1. – 4 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå întinså. 1. – 14 subiec¡i cu edenta¡ie subtotalå. REZULTATE ªI DISCUºII Numårul mediu al din¡ilor restan¡i este: numårul tuturor din¡ilor. numårul din¡ilor maxilari. premolari.

– 4 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå reduså. 1. La lotul studiat pentru maxilarul inferior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – un subiect dentat. – 13 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå extinså. – nici un subiect cu edenta¡ie totalå.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. – 4 subiec¡i cu edenta¡ie total protezatå. – 5 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå întinså. – 15 subiec¡i cu edenta¡ie neprotezatå. Graficul 6 Forme de edenta¡ie par¡ialå mandibularå la bårba¡i Graficul 7 Forme de edenta¡ie mandibularå la femei Graficul 8 Gradul de protezare al edenta¡iei maxilare Graficul 4 Forme de edenta¡ie maxilarå la femei Graficul 5 Forme de edenta¡ie la mandibulå Graficele 8-13 ilustreazå gradul de protezare al edenta¡iei par¡iale la persoanele de peste 65 de ani. – 11 subiec¡i cu edenta¡ie subtotalå. . – 7 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå întinså. – 2 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå reduså. – 2 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå reduså. – 9 subiec¡i cu edenta¡ie subtotalå. LV. La subiec¡ii de sex masculin din lotul studiat pentru maxilarul inferior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – nici un subiect dentat. AN 2009 49 – 3 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå întinså. – 7 subiec¡i cu edenta¡ie subtotalå. La lotul studiat pentru maxilarul superior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – 22 de subiec¡i cu edenta¡ie par¡ial protezatå. – 7 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå extinså. – 6 subiec¡i cu edenta¡ie neprotezatå. – 10 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå extinså. La subiec¡ii de sex masculin din lotul studiat pentru maxilarul superior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – 10 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ial protezatå. – 18 subiec¡i cu edenta¡ie subtotalå. La subiec¡ii de sex feminin din lotul studiat pentru maxilarul inferior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – un subiect dentat. – nici un subiect cu edenta¡ie totalå. NR. – 6 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå extinså. – 12 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ialå întinså. – 11 subiec¡i cu edenta¡ie total protezatå. – nici un subiect cu edenta¡ie totalå. – 2 subiec¡i cu edenta¡ie totalå.

). Un studiu din SUA. NR.50 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. – 7 subiec¡i cu edenta¡ie total protezatå. În urmå cu 30-40 de ani edenta¡ia totalå Graficul 12 Gradul de protezare al edenta¡iei mandibulare la bårba¡i Graficul 13 Gradul de protezare al edenta¡iei mandibulare la femei Graficul 10 Gradul de protezare al edenta¡iei maxilare la femei În 1999. – 8 subiec¡i cu edenta¡ie neprotezatå. Alt . – 14 subiec¡i cu edenta¡ie neprotezatå. Graficul 11 Gradul de protezare al edenta¡iei mandibulare Graficul 9 Gradul de protezare al edenta¡iei maxilare la bårba¡i – 13 subiec¡i cu edenta¡ie total protezatå. – 9 subiec¡i cu edenta¡ie total protezatå. La subiec¡ii de sex feminin din lotul studiat pentru maxilarul inferior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – 13 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ial protezatå. – 6 subiec¡i cu edenta¡ie neprotezatå.). LV. Statusul oral al vârstnicilor se schimbå în întreaga lume. 1. La subiec¡ii de sex masculin din lotul studiat pentru maxilarul inferior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – 8 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ial protezatå. – 4 subiec¡i cu edenta¡ie total protezatå. în Mexic. ¿i colab. ¿i colab. Datele din literatura de specialitate aratå cå vârstnicii din întreaga lume î¿i påstreazå tot mai mul¡i din¡i pe arcade.4 din¡i restan¡i (Warren J. AN 2009 La subiec¡ii de sex feminin din lotul studiat pentru maxilarul superior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – 12 subiec¡i cu edenta¡ie par¡ial protezatå.95 din¡i restan¡i (Irigoyen E. dar datele diferå mult în func¡ie de ¡arå ¿i grupul selec¡ionat. era. – 9 subiec¡i cu edenta¡ie neprotezatå. La lotul studiat pentru maxilarul inferior a fost gåsitå urmåtoarea situa¡ie: – 21 de subiec¡i cu edenta¡ie par¡ial protezatå. o caracteristicå comunå a persoanelor vârstnice. gåse¿te un numår mediu de 19. în 2000. se raporteazå un numår mediu de 15.

Davenport JC. Basker RM. Warren JJ. bårba¡ii prezintå mai 5. Andreescu Claudia Florina – Failure of fixed prosthodontics. atât femeile. 5. 4: 3. Bataglion C. 131(11): 1571-1579.75% la mandibulå). Ghergic Doina Lucia – Characteristic of prosthetic treatment for elderly people. iar molarii sunt din¡ii cel mai slab reprezenta¡i. atât la femei. Holm-Pedersen P. Ando Y. Revista de la Asociación Dental Mexicana 1999. 3. 3. Takano N. cât ¿i la bårba¡i. în Japonia. 2003 ISSN – 1223 – 7213. Hotta TH. indiferent de maxilar. Ralph JP. Analele Universitå¡ii „Ovidius” – Seria ¿tiin¡e medicale. gåse¿te 19. . 44(2): 64-69. 20: 217-222.). Subiec¡ii de sex feminin prezintå un numår mai mare de tratamente protetice comparativ cu subiec¡ii de sex masculin. urmatå de edenta¡ia subtotalå. Glantz PO – Need and demand for treatment. Andreescu Claudia Florina. Mejía A – Caries dental y enfermedad periodontal en un grupo de personas de 60 o más años de edad de la Ciudad de Mexico. Yoshihara A. 11(2) 147-152. 6. 9. 17. 14. nr. ¿i colab. 2.83% la maxilar ¿i 43. BMC Oral H 2004.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Miyazaki H – Factors associated with root caries incidence in an elderly population. 2. mul¡i din¡i restan¡i decât femeile. BIBLIOGRAFIE 1. LV. Copenhagen: Munksgaard 1996. JADA 2000. Hand JS – Dental caries prevalence and dental care utilization among the very old. iar numårul din¡ilor restan¡i mandibular este mai mare decât numårul din¡ilor restan¡i maxilar. indiferent de maxilar. cea mai des întâlnitå formå de edenta¡ie la maxilar este edenta¡ia par¡ialå extinså (39. Esan AO – Sociodemographic factors and edentulism. Community Dental Health 2003. cât ¿i la femei. Löe H – Textbook of geriatric dentistry. 1. 2. urmatå de cea par¡ialå extinså. Ghergic Doina Lucia. Braz Dent J 2000. 2. 4. Irigoyen E. no. Watkins CM. În acest studiu a fost gåsit un numår mediu de 16 din¡i restan¡i. caninii sunt din¡ii care se men¡in cel mai mult timp pe arcadå. În acest studiu a fost gåsit un numår mediu de 16 din¡i restan¡i. La mandibulå. În general. vol. Olusile AO. În ceea ce prive¿te distribu¡ia pe grupe dentare a din¡ilor restan¡i. 9. British Dental Journal. pages 364-368 Esan TA. vol. Zepeda MA. AN 2009 51 studiu efectuat în 2003. 5. Velazquez C. cât ¿i la bårba¡i.33% dintre femei ¿i 30% dintre bårba¡i).29% dintre femei ¿i 35% dintre bårba¡i). Majoritatea subiec¡ilor au tratamente protetice incomplete (43. Bårba¡ii prezintå mai mul¡i din¡i restan¡i decât femeile. NR. Cowen HJ.6 media din¡ilor restan¡i (Takano N. La lotul studiat. 61-66. Nonaka T. Heath JR. 4. 61-66. Quatrini AH. nr.14.2 fa¡å de 15. Akeredolu PA. În general. Bezzon OL – Tooth wear and loss: Symtomatological and rehabiliting treatments. volume 189. 2003 ISSN – 1223 – 7213. ultimii din¡i restan¡i sunt din¡ii frontali. atât la bårba¡i. Nunes LJ. atât la femei. Analele Universitå¡ii „Ovidius” – Seria ¿tiin¡e medicale. indiferent de maxilar. cât ¿i bårba¡ii. 9. CONCLUZII 1. cea mai frecventå formå de edenta¡ie este cea subtotalå (33. 8. 2nd Edition. 7. ultimii din¡i restan¡i sunt din¡ii frontali.

Studiul a fost efectuat pe un numår de 46 de subiec¡i de peste 20 ani. Facultatea de Medicinå Dentarå. when Per Brånemark put the first dental implant. Dentists have developed ingenious ways of replacing lost teeth. Claudia Florina Andreescu2. NR. Monica Tarcolea. Str. it was not possible to attach teeth to remaining bone. Dr. 1. ABSTRACT Loosing teeth is a process characteristic for human beings. dar pânå în 1965. AN 2009 . Edentulous state is mutilating for many patients. 67A. ceea ce a determinat apari¡ia metodelor ¿i tehnicilor de remediere a acestuia.uk 52 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. The study evaluates 46 patients. Universitatea „Titu Maiorescu“ Bucure¿ti REZUMAT Pierderea din¡ilor este un proces caracteristic omului. INTRODUCERE Reabilitarea oralå cu ajutorul implanturilor este un tratament modern care ajutå pacientul så se simtå mai bine. Cuvinte cheie: implanturi dentare. så månânce mai bine. Oral implantology has rapid and important development and has the opportunity to solve multiple situations of partial or total teeth loss. Implantologia oralå este o disciplinå care cunoa¿te o dezvoltare rapidå. Universitatea „Titu Maiorescu“ Bucure¿ti 2Doctor în ªtiin¡e Medicale. când Per Branemark a pus primul implant dentar. Therefore. Key words: dental implants. Sector 3. but until 1965. så vorbeascå ¿i så arate mai bine. have appeared different methods and techniques which try to resolve teeth loss. Nowadays. Bucure¿ti. Implantologia oralå a devenit aståzi o specialitate de bazå a medicinei dentare care vine så completeze cu rezultate bune ¿i promi¡åtoare în timp. simultaneous with psycho-social aspect appears destruction of remaining bone and morphologic modification of surrounding soft tissues. Dr. Este un tratament care respectå din¡ii vecini edenta¡iei. fixed prosthetic. Cod 031593 email: monica_tarcolea@yahoo. Medicii au dat dovadå de multå ingeniozitate în înlocuirea din¡ilor pierdu¡i.co. Scopul acestui studiu este de a evalua clinic ¿i radiologic posibilitatea de restaurare proteticå a edenta¡iei cu ajutorul lucrårilor protetice cimentate pe implanturi. Asist. Doina Lucia Ghergic1. având posibilitatea de a reabilita multiple situa¡ii clinice de edenta¡ie par¡ialå sau totalå. nu a fost posibil de a ata¿a din¡i la osul restant. Dr. restauråri protetice fixe. Monica Raluca Tarcolea1 1Disciplina de Proteticå Dentarå Fixå. The aim of this study is to evaluate clinical and radiological opportunity to restore partial teeth loss with crowns cemented on dental implants. fiind înso¡itå de o cåutare disperatå de remediere a acestei situa¡ii. Facultatea de Medicinå Dentarå. LV. în urma edenta¡iei apare ¿i distruc¡ia unei pår¡ii osoase a crestei alveolare ¿i o modificare morfologicå a ¡esuturilor moi acoperitoare. Univ. Facultatea de Medicinå Dentarå. Pe lângå anamneza Adreså de coresponden¡å: Asist. Nr. Paralel cu aspectul psihosocial. Succesul oricårui implant depinde de evaluarea ¿i planificarea preoperatorie. Gheorghe Petra¿cu. Universitatea „Titu Maiorescu“. Clinica „Dental Praxis“ Constan¡a 1Disciplina de Proteticå Dentarå Fixå. 1. care nu mai trebuie ¿lefui¡i ¿i devitaliza¡i.10 PROTETICÅ DENTARÅ STUDIU PRIVIND POSIBILITźILE DE REABILITARE PROTETICÅ ORALÅ CU AJUTORUL IMPLANTURILOR DENTARE Study over oral prosthetical restoration using dental implants Prof. ansamblul terapeutic al edenta¡iilor. edenta¡i par¡ial sau total. Dr. oral implantology is an important specialty of dentistry which completes with good results therapy of teeth loss. Pierderea majoritå¡ii din¡ilor devine pentru cei mai mul¡i pacien¡i mutilantå. over 20 years old with partial or total teeth loss. Univ.

Reabilitarea pe implanturi este cel mai frecvent solicitatå pentru edenta¡iile laterale (69. s-a explicat pacien¡ilor cå aceste materiale sunt folosite numai în scop didactic.05%) ¿i apoi frontalå (8. AN 2009 53 minu¡ioaså ¿i examenul clinic atent. 1. apoi terminalå (13. în func¡ie de grupa de vârstå ¿i sex Cei mai mul¡i subiec¡i se încadreazå la grupa de vârstå 40-49 de ani (34. Pentru fiecare pacient s-au realizat examenul clinic. Restul (23. Urmeazå apoi Figura + Grafic 3 Distribu¡ia lotului studiat. 30-39 de ani (17. fårå a le fi dezvåluitå identitatea. 20-29 de ani (17. modele de studiu ¿i examen radiologic. A fost cerutå permisiunea de a se face fotografii. În imaginile urmåtoare este prezentatå reparti¡ia dupå grupe de vârstå ¿i sex. este necesarå ¿i evaluarea radiologicå pentru a estima caracteristicile morfologice ale osului primitor de implant. precum ¿i localizarea structurilor anatomice din vecinåtate. MATERIAL ªI METODÅ Studiul a fost realizat pe un lot de 46 de subiec¡i. pentru demonstra¡ii ¿i publica¡ii profesionale. în func¡ie de tipul edenta¡iei par¡iale . cu ajutorul lucrårilor protetice cimentate pe implanturi.39%).REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LV. NR.70%).78%). 2. REZULTATE ªI DISCUºII Analiza tipului de edenta¡ie pentru care se solicitå terapia proteticå pe implanturi este prezentatå în figura 2.39%) ¿i 60-69 de ani (80. 4.19%) doresc restaurarea unei edenta¡ii unidentare. (26 bårba¡i ¿i 20 femei) care s-au adresat Disciplinei de Reabilitare Oralå între anii 2006 ¿i 2008 în vederea.81%) se prezintå pentru protezarea unei edenta¡ii pluridentare.70%). Figura + Grafic 2 Distribu¡ia lotului studiat. Figura + Grafic 1 Distribu¡ia lotului studiat. OBIECTIV Obiectivul acestui studiu este de a evalua clinic ¿i radiologic posibilitatea de restaurare proteticå a edenta¡iei. marea majoritate a subiec¡ilor (76. reabilitårii orale cu ajutorul implanturilor dentare. 3.70%) ¿i totalå (8. To¡i subiec¡ii au o stare generalå de sånåtate bunå ¿i nu prezintå afec¡iuni care contraindicå interven¡ia chirurgicalå.74%). în func¡ie de tipul edenta¡iei În func¡ie de numårul din¡ilor pierdu¡i în edenta¡ia par¡ialå.56%). grupele de vârstå 50-59 de ani (21.

diabetul zaharat tip II bine controlat. postmenopauza. ¿i ajunge la urmåtoarele concluzii: – rata de succes a implanturile dentare este de peste 90%.61% dintre subiec¡i (21. cel mai bun prognostic este ob¡inut în edenta¡ii cauzate de agenezie.22% etiologie mixtå. hipotiroidismul bine controlat.87% femei) necesitå augumentarea ¡esuturilor dure (figura 6). 21. Figura + Grafic 4 Etiologia edenta¡iei Etiologia edenta¡iei în func¡ie de grupa de vârstå este prezentatå în imaginile urmåtoare: Figura + Grafic 6 Augumentarea ¡esuturilor dure Figura + Grafic 5 Etiologia edenta¡iei în func¡ie de grupa de vârstå În timp ce la grupele mai mici de vârstå cauza principalå a pierderii din¡ilor este reprezentatå de Larking. LV. NR. AN 2009 Pentru prognosticul reabilitårii orale cu implanturi dentare este importantå cunoa¿terea etiologiei edenta¡iei. prezen¡a unei infec¡ii. odatå cu înaintarea în vârstå cre¿te frecven¡a bolii parodontale. – în situa¡iile necomplicate. – criteriile de excludere privind terapia pe implanturi sunt: os de calitate ¿i volum insuficient. boala .04% boalå carioaså. carie. costuri. – este importantå selec¡ia pacientului. apoi boalå parodontalå ¿i parafunc¡ii. analizeazå 70 de articole publicate dupå 1995 privind implanturile dentare: alegerea pacientului. boala carioaså. La restul subiec¡ilor (63.54 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. bolile cardiovasculare compensate sau vârsta înaintatå a subiectului. La lotul studiat. Dupå Zitzmann ¿i Schärer. 2004. osteoporoza.74% bårba¡i ¿i 10.39%) implanturile pot fi inserate fårå augumentare. traumatism. evaluarea parafunc¡iilor. 1. urmåtorii factori nu cresc semnificativ posibilitatea de e¿ec: fumatul. Augumentarea este necesarå mai ales în edenta¡iile produse de boala parodontalå ¿i în edenta¡iile vechi. gradul de satisfac¡ie al pacientului. precum ¿i examinarea riguroaså a ofertei osoase. – în edenta¡iile totale nu existå diferen¡e clinice semnificative în rata de succes a implanturilor la mandibulå fa¡å de maxilar. În ceea ce prive¿te realizarea interven¡iei chirurgicale de inserare a implanturilor dentare 32. etiologia edenta¡iei este: 63.74% boalå parodontalå ¿i 15.

19% (33.70% la bårba¡i ¿i 0% la femei). Larking P – Dental implants: patient selection. 2003. patient satisfaction and cost factor.70% la femei). 0% la 20-29 de ani.05% la bårba¡i ¿i 4.78% (17.78% la femei). Lang N – Clinical periodontology and implant dentistry.35% la 60-69 de ani.39% bårba¡i ¿i 4. – 30-39 de ani. Royal Dental College. ACC. 0% 30-39 de ani.81% (19. – protezele conven¡ionale ¿i pun¡ile adezive sunt mult mai ieftine decât lucrårile protetice pe implanturi dentare. J Contemp Dent Pract 2003 May. Breault LG – Ailing and & failing endosseous dental implants: A literature review.35% femei).87% femei) necesitå interven¡ii de augumentare. Schärer P – Oral rehabilitation with dental implants. 21. 39% (13. 5.04% bårba¡i ¿i 4. 89(3): 247–251. 17. Ashley ET. Etiologia edenta¡iei la lotul studiat: – boalå carioaså. BIBLIOGRAFIE 1. – edenta¡ie totalå. 4. 1. Evidence based Healthcare Advisory Group 2004.39% femei).35% femei).04% la 30-39 de ani. 9.04% (30.35% la bårba¡i ¿i 8. 13. 15. 1988 June.70% la 50-59 de ani ¿i 0% la 6069 de ani. 2007 April.35% femei).35% la femei). 3. 3. Zitzmann NU. – implanturile inserate maxilar dupå sinus lift au un grad mai mare de e¿ec. Necesitatea augumentårii ¡esuturilor dure: 32. 6. Analiza tipului de edenta¡ie pentru care se solicitå terapia proteticå pe implanturi: – edenta¡ie lateralå.70% (8.70% la bårba¡i ¿i 6. 7. NR. 34: 1435–1440. LV.74% (17.56% (34. 8. J Prosthet Dent 1993.70% (4. Phd Thesis. 2002. 0% la 40-49 de ani. Munksgaard.61% dintre pacien¡i (21. Misch C – Contemporary implant dentistry. – 60-69 de ani. 13.52% la 50-59 de ani ¿i 4. carii multiple.35% 30-39 de ani. 8. 1966–2042.52% la femei). La restul subiec¡ilor (63. 69.70% la bårba¡i ¿i 0% la femei).35% femei). 0% la 20-29 de ani.43% la bårba¡i ¿i 32. 17. Vartoukian SR. 76. Thorkild K.74% bårba¡i ¿i 10. 63.05% (4.76% la femei). 34. Algraffee H – Does the referral and selection for nhs-funded dental implant treatment in the UK Follow National Guidelines? ANN R Coll Surg Engl. 11. 5.39% bårba¡i ¿i 17. În func¡ie de grupa de vârstå: – boala carioaså..52% la 50-59 de ani ¿i 4. Mosby 1998.33% la bårba¡i ¿i 42. J Can Dent Assoc 2005. – etiologie mixtå. Bishop BG. Lindhe J. (4)2:035-050. Can Fam Physician. 2nd Edition. Albrektsson T. 39% la 20-29 de ani. 8. 4. Wennerberg A – The impact of oral implants — past and future.70% (8. – 50-59 de ani.87% la 40-49 de ani.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. – 40-49 de ani. 4th Edition. Clinical compendium. 17. Brooks SL – Selection criteria for dental implant site imaging: A Position Paper of the American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology. 71(5):327. 6. igienå oralå nesatisfåcåtoare. Zarb GA – The replacement of missing teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000. 8. Faculty of Health Sciences. 39% (13. – edenta¡ie terminalå. 10. .35% bårba¡i ¿i 4.22% (8. Analiza tipului de edenta¡ie par¡ialå pentru care se solicitå terapia proteticå pe implanturi: – edenta¡ie unidentarå.89:630-7. 10.61% la femei).91% la 40-49 de ani. Schropp L – Radiographic and clinical procedures in single-tooth implant treatment.39% la bårba¡i ¿i 4. – supraprotezele mandibulare pe implanturi oferå un grad mai mare de satisfac¡ie comparativ cu supraprotezele pe din¡i restan¡i.35% la 60-69 de ani. 69:381-5. 6. 8. – boala parodontalå. University of Aarhus. Distribu¡ia lotului studiat: – 20-29 de ani.78% la bårba¡i ¿i 34. 5.74% (17. 2.86% la femei). – etiologie mixtå.04% bårba¡i ¿i 4. Tyndall AA. Weinberg LA – CT Scan as a radiologic data base for optimum implant orientation. – edenta¡ie frontalå. CONCLUZII 1. KBM 1997. Covington LL. AN 2009 55 parodontalå. – edenta¡ie pluridentarå 23. 21. 2.39%) implanturile pot fi inserate fårå augumentare. – boalå parodontalå. 4. 23.

were are in front of an improvement in what concerns the relation between price and quality. NR. respectiv pe din¡i-parodon¡iu-os-mucoaså. Având în vedere faptul cå rolul acestor proteze este de a înlocui ¡esuturile lipså în vederea restaurårii func¡iilor modificate. Protezele elastice par¡iale preiau func¡ia ¡esuturilor pierdute. reabilitarea esteticå a ansamblului protetic elastic. the prosthesis of the partial edentation was revolutionasied by the appearance of the elastic materials that assure the support and the amortization of the masticatory pressure in improved conditions. Dr.11 PROTETICÅ DENTARÅ ASPECTE PRIVIND PROTEZAREA EDENTAºIEI PARºIALE CU PROTEZE MOBILIZABILE CU BAZÅ ELASTICÅ Aspects of partially endentulous span rehabilitation with mobile prosthesis with elastic basis Ddr.com 56 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. assures the prothesised pacient an improved confort and confirms the result of the studies and the progress in dental technique. Universitatea „Titu Maiorescu“. AN 2009 . protejând în Adreså de coresponden¡å: Ddr.I. in opposition to the acrylical elastical prosthesis. Gala¡i REZUMAT La ora actualå. fonetic ¿i estetic asiståm la o îmbunåtå¡ire a raportului calitate-pre¡.M. The ability of the tissues to develop their tolerance in time. the esthetic reabilitation of the protetic mecanism. asigurå pacientului protezat un confort sporit ¿i confirmå rezultatul cercetårilor ¿i progresului realizat în tehnica dentarå. Gabriela Lea¡å3. respectând principiile: profilactic. Råzvan Lea¡å. Proteza par¡ialå cu bazå elasticå este o protezå mobilizabilå. Emilian Hutu2.I. improved confort. Lea¡å Råzvan. Råzvan Lea¡å1. func¡ional. la care sprijinul rigid dento-parodontal ¿i mucozal este amortizat de elasticitatea bazei elastice. fothetical and esthetical point of view. Dr. respectively to the teeth-parodont-bone-mucous. Prof.M. LV. 1. respecting the principles some basic principles: profilactic. Avantajele ¿i dezavantajele acestor proteze cu bazå elasticå duc la concluzia cå din punct de vedere biomecanic. Dr. confort sporit. biomechanical. unde este necesarå o transmitere a presiunii amortizatå asupra ¡esuturilor adiacente respectiv mucoaså – os – parodon¡iu – din¡i restan¡i. Bucure¿ti 3C. protezarea edenta¡iilor par¡iale a fost revolu¡ionatå de apari¡ia materialelor elastice care asigurå preluarea ¿i amortizarea presiunilor masticatorii în condi¡ii mult îmbunåtå¡ite. the esthetic rehabilitation of the elasthical prosthetic mecanism. biomecanic. The advantages and disadvantages of these prosthesis with elastic basis. Indica¡ia majorå a acestor tipuri de proteze apårute relativ nou pe pia¡å este pentru câmpurile protetice. Tehnician dentar 1. reabilitarea esteticå a ansamblului protetic. ergonomic ¿i homeostazic. Lea¡å Råzvan. C. The partial elasthical prosthesis supports the function of the lost tissue. Gala¡i email: razvanleata@yahoo. Toleran¡a ¡esuturilor crescutå în timp fa¡å de proteza elasticå acrilicå. ABSTRACT At the moment. Cuvinte cheie: protezå cu bazå elasticå. functional. draw the conclusion that from the biomechanical.2Facultatea de Medicinå Dentarå. Key words: prosthesis with elastic basis. ergonomical and homeostasical.

a b Figura 2 Aspect al unei proteze maxilare c d Figura 4 Diferite tipuri de proteze elastice Toate aceste calitå¡i ¿i multe altele au trebuit så fie întrunite de o protezå cu un concept nou de realizare din punct de vedere tehnic. 4. 2. 7. LV. injectarea este rapidå cât timp continuå presarea materialului ¿i compenseazå contrac¡ia din timpul råcirii. Så fie biocompatibilå ¿i så nu traumatizeze din¡ii restan¡i. la îmbåtrânire ¿i abraziune. a deschis un nou capitol în realizarea din¡ilor. 1. AN 2009 57 Figura 1 Se observå elasticitatea protezei maxilare finisat de cåldurå (fårå schimbåri chimice) ¿i injectat dupå. 3. Polyan sau Biodentaplast. în timpul cåreia un material de bazå în întregime polimerizat este Flexiplast este o rå¿inå acrilicå pe bazå de naylon. Så aibå bune proprietå¡i fizice ¿i chimice ¿i så treacå toate testele alergologice ¿i toxice. Så nu producå leziuni de decubit ¿i så nu atrofieze osul alveolar. Så nu con¡inå cadmiu ¿i så poatå fi cåptu¿it sau reparat în laboratorul dentar. Echipamentul termoplastic este compact ¿i une¿te o unitate de preîncålzire cu temperaturå înaltå. Acest echipament este controlat de un microcomputer u¿or de manevrat ¿i poate fi utilizat pentru toate materialele dentare termoplastice. Så aibå o înaltå rezisten¡å mecanicå. cu totul nou fa¡å de tehnicile cunoscute. NR.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Aceastå nouå procedurå. 5. ¿i anume: 1. Rå¿ina este comercializatå în cartu¿e . 6. Så nu permitå depunerea plåcii dentare ¿i så nu formeze anfractuozitå¡i de suprafa¡å. un poliamid dipolicondensat din hexadiamid ¿i adipinacid. materiale termoplastice pe bazå de poliamid. acela¿i timp toate celelalte ¡esuturi cu care vin în contact a apårut necesitatea ca proteza elasticå mobilizabilå så întruneascå o serie de calitå¡i. Figura 3 Proteza par¡ialå mandibularå Protezele par¡iale sunt ob¡inute în laboratoarele dentare din rå¿inå Flexiplast. cu o preså pneumaticå. Finisarea plasticului are loc acum într-un mod controlat. Så creeze confort pacientului ¿i o fizionomie plåcutå. oferind o presiune independentå.

Restrângerea spa¡iului oral din cauza grosimii plåcii bazei elastice de aproximativ 1. în edenta¡iile frontale ¿i în unele edenta¡ii mixte. 2. dar acest dezavantaj este totu¿i mult mai redus decât în cazul protezei acrilice clasice unde rigiditatea era mult crescutå. Polyan ¿i Flexiplast sunt douå denumiri de materiale din multitudinea celor care sunt comercializate. deoarece pot provoca: 1. Sunt descrise stomatitele sau contaminarea cu ciuperci de tipul Candida. sunt delimitate avantajele create de intoleran¡a la compu¿ii acrilatului. imitarea unor anomalii de pozi¡ie ale din¡ilor frontali se ob¡ine mai u¿or ¿i mai sigur cu ajutorul protezei mobili- . proteza cu bazå elasticå reprezentând idealul de protezare. biologic ¿i de confort. cum ar fi cele rezolvate prin atrofii exagerate sau prin despicåturi maxilare se rezolvå mai bine cu proteze mobilizabile. Irita¡ii frecvente ale mucoasei campului protetic cauzate de contactul ei cu o suprafa¡å poroaså ¿i nelustruitå. a tartrului ¿i a florei microbiene. Între¡inerea halenei bucale din cauza aderen¡ei resturilor alimentare pe suprafa¡a rugoaså a protezei. 3. la aspectul ini¡ial Indica¡ii Indica¡iile protezei par¡iale mobilizabile sunt în primul rând edenta¡iile subtotale. decât cu proteze fixe. Aceastå mobilizare este încå mult mai reduså decât în cazul protezei acrilice par¡iale clasice unde rigiditatea provoacå mari neajunsuri. 4. iar la temperatura de 200°C se lichefiazå. LV. Accelerarea atrofiei osului maxilar. AN 2009 ¿i se prezintå sub formå de granule. În schimb. fonetic ¿i fizionomic. zabile elastice decât cu proteze fixe. biomecanic.58 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Dezavantajele cele mai mari sunt de ordin func¡ional. Se observå cro¿etele fizionomice Figura 6 Proteza poate fi deformatå ¿i revine. 5. De asemenea. impregnatå cu microoraganisme ¿i resturi alimentare. ceea ce incomodeazå mi¿cårile limbii. Prezentarea în granule capsulate are avantajul cå nu conduce la gre¿eli determinate de propor¡ia componentelor ¿i de ac¡iunea altor substan¡e din mediul exterior care ar avea efecte nefavorabile asupra structurii protezelor. dar ¿i ale obrajilor în timpul mastica¡iei sau fona¡iei. De asemenea.5-2 mm. deoarece sprijinul mucozal este totu¿i pregnant ¿i se pot înfunda cu trecerea timpului. în special la coloran¡i sau la monomerul incomplet polimerizat. Edenta¡iile frontale cu pierdere de substan¡å alveolarå. prin elasticitate. acesta va fi net în favoarea multiplelor avantaje din punct de vedere biologic. care pot duce la disconfortul pacientului purtåtor. 1. Fåcând un raport între avantajele ¿i dezavantajele protezårii cu proteza elasticå. Dezavantaje Existå multe dovezi care atestå cå protezele elastice prezintå ¿i multe dezavantaje în privin¡a profilaxiei ¡esuturilor subiacente a¿a cum sunt ele concepute ¿i executate în practica curentå. cu bazå elasticå. cei nervo¿i sau cei care nu au suficient timp så suporte un tratament de lungå duratå. NR. Imposibilitatea de a percepe excita¡iile termice ¿i gustatice din cauza acoperirii întinse a mucoasei de cåtre baza protezei. o indica¡ie majorå o reprezintå bolnavii cu afec¡iuni grave. Figura 5 Protezå par¡ialå mandibularå. 6. apoi edenta¡iile terminale molare. Mobilizarea din¡ilor stâlpi ¿i ai parodon¡iului dacå sunt concepute ¿i utilizate incorect în func¡ie de retentivitatea anatomicå a coroanelor. deoarece este posibil så se individualizeze din¡ii artificiali.

. Adaptarea din punct de vedere biomecanic. Bucure¿ti. 1999 Rânda¿u I – Proteze dentare. 1980 Preoteasa E – Examinarea pacientului edentat în vederea protezårii totale. volumul II. Editura Didacticå ¿i Pedagogicå. zilnicå. 13. 15. 1993 Lejoyeux J – Traitement de l’edentation totale. LV. Editura Na¡ional. AN 2009 59 Costul ceva mai ridicat al procesului tehnologic nu va constitui un impediment pentru o protezare de calitate din toate punctele de vedere. 1. 11. 5. 1995 Dumitrescu S – Restaurarea proteticå mobilizabilå în edenta¡ia par¡ialå. 1973 Ene L – Edenta¡ia par¡ialå – Curs I. Editura Helicon. 2. Bucure¿ti. curs pentru tehnicieni dentari. în timp. Paris. – Edenta¡ia totalå – Clinicå ¿i tratament. Toleran¡a ¡esuturilor Datoritå amortizårii presiunilor exercitate în timpul mastica¡iei asupra din¡ilor protezei ¿i implicit asupra ¡esuturilor adiacente. Efectul de pernå elasticå. 3. 10. Editura Medicalå. 1999 Hutu E ¿i colab. 2. Editura Universitå¡ii Titu Maiorescu. toleran¡a suportului muco-osos în raport cu proteza elasticå este mult crescutå. Editura Cerna. NR. 2003 Donciu V. 1998 Rânda¿u I. Bucure¿ti. Editura Didacticå ¿i Pedagogicå.M. este incomparabil mai ridicat. 3. func¡ional ¿i estetic este net superioarå fa¡å de proteza acrilicå clasicå. Bratu D – Materiale dentare.F. Cours de quatrieme anne. 4.. Slåvescu DA. 2000 4. – Edenta¡ia totalå. Bucure¿ti. 2005 Rânda¿u I. Igiena corectå. David Patrascu – Tehnologia protezei totale. Ionescu A – Tratamentul edenta¡iei par¡iale cu proteze mobile. CONCLUZII 1. 1999 Bratu ¿i colab. Rânda¿u OV. Editura Medicalå. mastica¡ie ¿i fona¡ie. Pre¡ul de cost reflectå ¿i calitatea superioarå a protezei elastice. Editura Universitå¡ii Titu Maiorescu. de elasticitate ¿i nu de rigiditate face din proteza elasticå. Editura Medicalå. 14. a cavitå¡ii bucale la purtåtorul de protezå elasticå reduce neajunsurile legate de impregnarea sau contaminarea cu diferite reziduuri existente în cavitatea bucalå. 1999 Ioni¡å S – Ocluzia dentarå. Editura Na¡ionalå.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Bucure¿ti. 6. Chiru D – Materiale pentru proteze dentare. Confortul în degluti¡ie. BIBLIOGRAFIE 1. Editura Sigma. 7. Despa G – Reabilitåri oro-dentare. 8. Bucure¿ti. 2000 9. Bucure¿ti. un accesoriu uman indispensabil. Bucure¿ti. 1994 Ene L – Ocluzia func¡ionalå Gaucan C – Cartea tehnicianului dentar. 12.

94% and aspirin had reduced to the 4. piroxicam. Elena Rusu. Strada Gheorghe Petra¿cu. Adreså de coresponden¡å: Asist. Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (aspirinå ¿i piroxicam) sunt inhibitori ai izoenzimelor ciclooxigenaze (COX). în anumite condi¡ii. LV.com 60 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Dr. Universitatea Bucure¿ti REZUMAT Studiul este dedicat investigårii efectului pe care îl au aspirina ¿i piroxicamul asupra unor tulpini diferite care apar¡in genului Candida. Simona Enache-Soare2 1Disciplina de Biochimie. a zonei urogenitale. 1.45% fa¡å de celulele martor netratate. These drugs specifically block the biosynthesis of mammalian prostaglandins by inhibiting one or both of COX isoenzymes. Univ. Univ.45% of that of untreated control cells. Cod 031593 email: simona_soare1979@yahoo. Facultatea de Medicinå Dentarå. iar aspirina a diminuat-o pânå la 4. Dintre factorii care predispun la apari¡ia infec¡iilor cauzate de specia Candida albicans fac parte tratamentul cu antibiotice cu spectru larg. AN 2009 . Elena Rusu1. Bucure¿ti. Universitatea „Titu Maiorescu“. Facultatea de Medicinå Dentarå.94%. Dr. Cuvinte cheie: aspirinå. Nr. NR. Forma filamentoaså este corelatå adesea cu patogenitatea. Candida albicans is an opportunistic dimorphic fungus that inhabits various host mucosal sites.12 BIOCHIMIE EFECTUL ASPIRINEI ªI PIROXICAMULUI ASUPRA VIABILITźII CELULARE A UNOR SPECII DE CANDIDA Aspirin and piroxicam effect on cellular viability of some Candida strais Asist. Prof. Key words: aspirin. Bucure¿ti 2Facultatea de Biologie. Ea poate cauza infec¡ii superficiale sau sistemice ¿i este recunoscut ca un agent important al infec¡iilor dobândite în spital. Aceastå specie prezintå douå forme morfologice: o formå de drojdie ¿i o formå filamentoaså. Universitatea „Titu Maiorescu“. Aspirin and piroxicam might improve the traditional antifungic therapies against Candida albicans. Piroxicamul reduce drastic viabilitatea celularå a suspensiei pânå la 0. It can cause both superficial and serious systemic diseases and are now widely recognized as important agents of hospital-acquired infection. Candida ABSTRACT The study was dedicated to investigate the effect of aspirin and piroxicam on suspension cells of different Candida albicans strais. Utilizarea aspirinei ¿i piroxicamului în infec¡iile produse de speciile genului Candida pot reprezenta un avantaj în terapia antifungicå. Dr. 67A. poate deveni patogen. care. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (aspirin and piroxicam) are inhibitors of the cyclooxygenase isoenzymes. Dr. piroxicam. Univ. Aceste medicamente blocheazå specific biosinteza prostaglandinelor mamiferelor prin inhibi¡ia unei izoenzime sau a ambelor izoenzime COX. componentå a microbiotei normale a tractului digestiv. Asist. Prostaglandins are small lipid molecules and may play an important rol in fungal colonization. Candida INTRODUCERE Candida albicans este un microorganism comensal. Univ. Prostaglandinele sunt molecule lipidice mici ¿i pot avea un rol important în colonizarea fungicå. Sector 3. Candida albicans este o specie fungicå ce prezintå dimorphism ¿i se gåse¿te la nivelul mucoaselor. Piroxicam drastically reduced the viability of planktonic cells to 0. Tatiana Vassu2.

cât ¿i leucotriene) „de novo“ sau prin conversia acidului arahidonic exogen [2]. Din cauza acestui fapt. S-au realizat solu¡ii stoc (100 mM) de aspirinå (acid acetilsalicilic) în etanol ¿i piroxicam în dimetilsulfoxid.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. De asemenea. Tema acestui studiu este investigarea efectului pe care îl au aspirina ¿i piroxicamul asupra celulelor în suspensie a unor tulpini diferite de Candida. se poate avea în vedere cå prostaglandinele sintetizate de cåtre fungii patogeni promoveazå colonizarea acestor microorganisme la ¡esuturile gazdei. timp de 24h. care au utilizåri frecvente în terapeuticå. Fran¡a). Identificarea preliminarå a izolatelor a debutat prin analizarea aspectelor morfologice care au vizat caracterele de culturå. Biosinteza prostaglandinelor (PG) este blocatå de inhibitori ai izoenzimelor COX. prin treceri succesive pe mediu cu YPG (1% extract de drojdie. De asemenea. Aceste rezultate indicå faptul cå sinteza eicosanoidelor este necesarå pentru cre¿terea ¿i dezvoltarea fungilor patogeni. β-blocantele ¿i anti-inflamatoarele nesteroidiene) [3]. NR. Aceste medicamente sunt inhibitori ai izoenzimelor COX. precum ¿i a tratamentelor imunosupresive în cazul transplantelor de organe. precum ¿i caracterele microscopice. Cunoscând rolul fiziologic al prostaglandinelor în organismul uman. conform instruc¡iunilor producåtorului. Prostaglandinele sunt lipide care îndeplinesc diferite func¡ii biologice care includ modularea råspunsului imun [6]. Rezultate ¿i discu¡ii În ultimii ani a fost eviden¡iat efectul antimicrobian al unor medicamente care nu fac parte din clasa antibioticelor (de exemplu unele antidiuretice. Aspirina ¿i piroxicamul sunt medicamente antiinflamatoare. Identificarea biochimicå a microorganismelor s-a realizat cu ajutorul testului de identificare API 20 Caux (bioMerieux. nesteroidiene. au aråtat cå prezen¡a acestor inhibitori are o toxicitate crescutå „in vitro“ asupra cre¿terii ¿i dezvoltårii speciilor Candida albicans ¿i Creptococcus neoformans [7]. Formarea tubilor germinativi este amplificatå de prezen¡ta PGE2 (exogenå sau endogenå). Prostaglandinele sunt sintetizate de celulele umane. în special în artrite. s-a demonstrat interac¡iunea „in vitro“ ¿i activitatea sinergicå a fluconazolului cu o serie de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (salicilat de sodiu. ceea ce face ca eicosanoidele produse de fungi så devinå unul dintre factorii morfogenetici [8]. 2% peptonå ¿i 2% glucozå). tenoxicam ¿i diclofenac) asupra unor tulpini de Candida albicans [10]. atât profilactic. Enzima COX-1 se gåse¿te în majoritatea ¡esuturilor organismului uman. care poate diminua cre¿terea drojdiei Candida albicans ¿i poate impiedica tranzi¡ia de la forma de drojdie la forma de hifå. tratamentul antifungic.5 McFarland. Microorganismele au fost izolate ¿i purificate din exudat faringian (C8’. S-au analizat tulpinile de Candida netratate (martor) precum ¿i tulpini tratate în prezen¡a celor doi inhibitori COX (aspirinå ¿i piroxicam). Ca tulpinå de referin¡å s-a utilizat tulpina Candida albicans ATCC 10231. AN 2009 61 slåbirea sistemului imunitar la pacien¡i cu diferite forme de cancer. Probele de analizat au fost recoltate în cadrul laboratorului de bacteriologie al Spitalului de Boli Infec¡ioase „Matei Bal¿“. Densitatea celularå utilizatå în experiment a fost de 0. Inhibitorii COX au fost utiliza¡i în experiment în concentra¡ii finale de 1mM. Viabilitatea celularå Pentru determinarea viabilitå¡ii celulare ¿i calcularea CFU s-a utilizat metoda dilu¡iilor seriale a suspensiei celulare pe mediu YPG agar. iar enzima COX2 este principala enzimå implicatå în procesul inflamator [5]. acidul arahidonic este metabolizat în prezen¡a a douå izoenzime COX (COX-1 ¿i COX-2) la prostaglandine. dar ¿i de celulele fungilor patogeni. ¿i C11’) ¿i sputå (C5’). Se cunosc foarte pu¡ine aspecte referitoare la rolul prostaglandinelor în biologia fungilor. Tranzi¡ia de la forma de drojdie la forma hifalå a speciei Candida albicans este asociatå adesea cu progresia infec¡iei. Numårarea coloniilor s-a fåcut dupå ce probele de analizat au stat la 37ΟC. precum ¿i infec¡ia cronicå. ca urmare a tratamentului agresiv chemoterapic specific. Candida albicans sintetizeazå eicosanoide (atât prostaglandine. 1. în primul rând în tratamentul durerii ¿i inflama¡iei. MATERIALE ªI METODE Tulpini studiate: Experimentul s-a realizat pe 3 tulpini de drojdii izolate de la pacien¡i cu orofaringitå ¿i afec¡iuni pulmonare. Studiile care s-au realizat folosind inhibitori ai ciclooxigenazei (COX). de exemplu aspirina. blocând biosinteza prostaglandinelor în organismul uman. LV. cât ¿i curativ are ca efect apari¡ia rezisten¡ei C. reglarea morfogenezei prin . piroxicam. albicans la tratamentele specifice antifungice. În organismul uman.

Studii de cercetare au aråtat cå aspirina are activitate antifungicå.) Formarea celulelor reprezintå un criteriu de taxonomie ¿i este un aspect frecvent utilizat în caracterizarea ¿i identificarea microorganismelor. Testarea capacitå¡ilor biochimice a tulpinilor studiate s-a realizat cu ajutorul kitului API 20 Caux care presupune prezen¡a sau absen¡a (dupå caz) cre¿terii drojdiilor într-un mediu de culturå suplimentat cu diferi¡i compu¿i. Tulpina C5’ prezintå colonii cu aceea¿i structurå (fig. AN 2009 sinteza de eicosanoide poate fi consideratå un mecanism de virulen¡å. Aceastå cre¿tere este corelatå cu capacitatea celulelor de drojdie de a asimila sau nu compusul pentru care este testat. bombate. Toate celulele analizate prezentau celule ovale cu înmugurire bipolarå (fig. . 1. inhibând formarea biofilmului fungic la concentra¡ii mai mici de 1mM [1]. 1. forma. Analizând rezultatele ob¡inute. de culoare crem. zbârcitå) ¿i forma S (finå. la fel ca ¿i tulpina de referin¡å Candida albicans ATCC 10231. iar tulpina C5’. tulpinile analizate au fost încadrate ca apar¡inând speciei Candida albicans. Rezultatele CFU sunt prezentate în tabelul 2 (CFU au fost determinate prin metoda standard a Figura 1 Identificarea macroscopicå a tulpinilor C11’. cremoase. Toate aceste caracteristici sunt determinate de forma celulelor care duc la apari¡ia coloniilor. LV.62 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. macroscopice ¿i microscopice. speciei Candida glabrata. C5’ ¿i C. Speciile genului Candida pot prezenta douå tipuri de colonii: forma R (rugoaså. Forma celulelor. 2). C5’. NR. C11’. culoarea ¿i consisten¡a coloniilor de drojdie dezvoltate pe mediu YPG solid. Viabilitatea celulelor de drojdie a fost testatå pentru toate cele patru tulpini.albicans ATCC 10231 ¿i diferite fa¡å de profilele ob¡inute pentru tulpina C5’ (tabelul 1). Identificarea microorganismelor studiate s-a realizat ini¡ial prin analizarea caracterelor de culturå. Având în vedere rezultatele testului API 20 Caux. s-a constatat cå tulpinile C8’ ¿i C11’ au aråtat profile biochimice asemånåtoare cu ale tulpinii de referin¡å C. Determinarea viabilitå¡ii celulare s-a calculat dupå incubarea tulpinilor în prezen¡a aspirinei ¿i piroxicamului (1mM). måtåsoaså).albicans ATCC 10231 Figura 2 Aspecte microscopice ale tulpinilor C8’. C8’. În urma examinårii caracterelor de culturå la speciile studiate s-a observat cå tulpinile C8’ ¿i C11’ formeazå colonii rotunde. Analiza macroscopicå a avut în vedere aspectul. mårimea acestora ¿i modul de reproducere este observat în mod normal prin cultivarea acestora în mediu de culturå lichid.

în timp ce aspirina scade viabilitatea celularå pânå la 88%4. În celulele umane toate antiinflamatoarele nesteroidiene. dar în absen¡a inhibitorilor COX. poate fi eficientå în terapia antifungicå specificå.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. CONCLUZIE Tabelul 3. Viabilitatea celularå este exprimatå în procente fa¡å de celulele martor incubate în acelea¿i condi¡ii. albicans ATCC. C11’.94%). scade viabilitatea celulelor drojdiei Candida albicans cu aproximativ 99%. C5’ ¿i C. albicans ATCC 63 Piroxicamul a înregistrat cel mai mare efect de inhibi¡ie asupra celulelor aflate în suspensie de Candida albicans. Unele antiinflamatoare nesteroidiene au o selectivitate mai mare pentru COX-1 decât pentru COX2 înså acestea sunt adesea asociate cu o toxicitate gastrointestinalå [4]. prin combaterea procesului de colonizare fungicå ¿i a infec¡iei organismului uman. LV. care blocheazå biosinteza prostaglandinelor fungice. 1. Proprietå¡ile antiinflamatoare ¿i analgezice ale aspirinei ¿i . NR. Viabilitatea celularå a fost reduså pânå la 0.94% pentru tulpina de referin¡å C.4% – 0.45% (tabelul 3). dilu¡iilor serice urmatå de însåmân¡area pe mediu solid YPG). diclofenac ¿i piroxicam. care are o selectivitate COX-2 mai ridicatå decât selectivitatea COX-1 [9]. 3). inhibå ambele izoenzime COX-1 ¿i COX-2. El reprezintå ¿i situsul de legare al acestor inhibitori. Tabelul 2. cum ar fi aspirinå. AN 2009 Tabelul 1 Rezultatele testului API 20 Caux ale tulpinilor C8’. Situsul activ al izoenzimelor COX este reprezentat de un canal hidrofob lung. Valoarea CFU a speciilor Candida dupå cre¿terea 24h în prezen¡a ¿i absen¡a inhibitorilor aspirinå ¿i piroxicam (1mM) Figura 3 Efectul aspirinei ¿i piroxicamului asupra viabilitå¡ii celulare (%) a diferitelor tulpini de Candida Viabilitatea celularå este reduså drastic în prezen¡a piroxicamului (45. În acest experiment am aråtat cå piroxicamul. Utilizarea antiinflamatoarelor nesteroidiene. Viabilitatea (%) celulelor de Candida în suspensie celularå în prezen¡a aspirinei ¿i piroxicamului (1mM) Aspirina ¿i piroxicamul (inhibitori ai enzimelor COX-1 ¿i COX-2) reduc viabilitatea celularå a speciei Candida albicans cu peste 90%. Viabilitatea celularå a înregistrat procente diferite în func¡ie de tulpina testatå (fig.

5. 48 Alem MA. Douglas LJ – Prostaglandins production during growth of Candida albicans biofilms. Phipps RP – Prostaglandins as modulators of immunity. Padilla J.current status and future prospects. Trends Immunol 2002. Gulay Z – In vitro synergistic effect of fluconazole with nonsteroidal anti-inflammatory agents agains Candida albicans strain. Eur J Chem 2001. NR. se încearcå deslu¿irea mecanismelor moleculare implicate în aceste procese ¿i dezvoltarea unei terapii antifungice de succes. 30 (30) Harris SG. Phare SM. Oktem IMA. Coffey MJ. LV. 69 8. 16 (3) 9. 54 Cedurlund H. Mitchell J – Cyclooxygenases: new forms. Koumas L. BIBLIOGRAFIE: 1. Alem MA. Annadurai S. Huffnagle GB – Pathogenic yeasts Cryptococcus neoformans and Candida albicans produce immunomodulatory prostaglandins. Erb-Downward JR. 4. Mardh P-A – Antibacterial activities of non-antibiotic drugs. Ray D. Antimicrob Agents Chemother 2004. Amaral L – Potential management of resistant microbial infections with a novel non-antibiotic: the antiinflammatory drug diclofenac sodium. . 3. Noverr MC. Kristiansen J. 23 7. J Antimicrob Chemother 1993. Yucesoy M. Mazumdar K. Martins M. Clinic Microbiol Reviews 2003. and lessons from the clinic. FASEB J 2004. Kiefer W – Cyclooxygenase inhibitors. 32 Dannhardt G. Int J Antimicrobial Agents 2007. Dastidar S. Toews GB. Din cauza virulen¡ei ¿i patogenitå¡ii crescute a acestor specii. 2. J Chemotherapy 2000. 12 6. Huffnagle GB – Production of eicosanoids and other oxylipins by pathogenic eukaryotic microbes. 1. 18 10. Molnar J. AN 2009 piroxicamului asupra organismului uman reprezintå un avantaj în plus care le recomandå în preven¡ia ¿i tratamentul infec¡iilor produse de C. new inhibitors.64 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Warner DT. 36 Dutta KN. J Med Microbiol 2005. albicans. Infect Immun 2001. Noverr MC. Douglas LJ – Effects of aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs on biofilms and planktonic cells of Candida albicans.

Sector 3. Spitalul Clinic de Urgen¡å Militar Central. Bucure¿ti REZUMAT Hiperparatiroidia primarå este o afec¡iune rarå. cu scurtarea cu 7 cm. 67A. Dr. Surgery represents the only valid option resulting complete healing. Viorel Bâtcå. Spitalul Clinic de Urgen¡å Militar Central. V Bâtcå1. Parathyroid adenoma is the most frequent cause of primary hyperparathyroidism.P. Cuvinte cheie: hiperparatiroidie primarå. Bîtcå3. with late diagnosis due to insidious and various symptoms. LV. heterogenitatea simptomelor permite o evolu¡ie înde- lungatå. a acestuia ¿i scådere ponderalå de 12 kg. Chirurgia reprezintå tratamentul necesar ¿i suficient al acestei boli. Cod 031593 email: batcaviorel@yahoo. Str. Dr. De¿i nu este o afec¡iune foarte rarå. se interneazå în martie 2006 pentru impoten¡å func¡ionalå a membrului pelvin stâng. surgical treatment. NR. Simptomatologia pacientului a debutat cu un Adreså de coresponden¡å: Conf. Facultatea de Medicinå Dentarå. Spitalul Clinic de Urgen¡å Militar Central. ABSTRACT Primary hyperparathyroidism is an uncommon disease. INTRODUCERE Paratiroidele sunt glande endocrine esen¡iale pentru via¡å. în ultimul an. T. tratament chirurgical. Bucure¿ti 4Laboratorul de Anatomie Patologicå. ªef Sec¡ie Chirurgie 2. Universitatea „Titu Maiorescu“.. . având rol determinant în metabolismul calciului. în vîrstå de 41 de ani. the necessary exams to perform in order to obtain a positive diagnose also the case of young man with long evolution period prior to diagnosis and with severe complications at bones. Key words: primary hyperparathyroidism. Ele sunt cele din urmå glande endocrine descoperite. tardiv diagnosticatå din cauza heterogenitå¡ii simptomelor. Gheorghe Petra¿cu. R. Dr. T. Bucure¿ti.CHIRURGIE BMF 13 BOALA RECKLINGHAUSEN PRIN ADENOM PARATIROIDIAN GIGANT – PREZENTARE DE CAZ Recklinghausen disease through giant parathyroid adenoma Conf. 1. precum ¿i cazul unui pacient tânår la care evolu¡ia relativ îndelungatå a bolii a produs modificåri severe la nivelul scheletului osos. Albi¡a2. Adenomul paratiroidian reprezintå cauza cea mai frecventå de hiperparatiroidie primarå. Rogin2. This paper presents the clinic of disease. parathyroid adenoma. PREZENTARE DE CAZ Pacientul C. pa¿ii exploratori necesari. Nr. Bucure¿ti 2Sec¡ia Chirurgie 2.com REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. AN 2009 65 . Universitatea „Titu Maiorescu“. Bulata4 1Facultatea de Medicinå Dentarå. Lucrarea prezintå tabloul clinic variat al afec¡iunii. Dr. Dr. retrotiroidiene. circa 40 mg) ¿i situårii profunde. Dr. adenom paratiroidian. din cauza dimensiunilor reduse (2-7/ 2-4/1-2 mm. Bucure¿ti 3Medic generalist. pânå la stabilirea diagnosticului de certitudine. O.

modificåri focale la nivelul trohanterului stâng. dar cu valori ale calcemiei totale de 13. (normal sub 10) ¿i fosfatazå alcalinå de 803. Restul investiga¡iilor biologice în limite normale. La nivelul humerusului drept ¿i a claviculei se palpeazå o forma¡iune tumoralå durå. (normal sub 126).28 mg/dl. Examenul fizic eviden¡iazå un pacient practic imobilizat la pat. din cauza impoten¡ei func¡ionale a membrului pelvin stâng.. precum ¿i a unei forma¡iuni tumorale în regiunea cervicalå anterioarå stângå. claviculei drepte. a humerusului drept. . AN 2009 an în urmå. leziuni osteolitice la nivelul femurului stâng. cu examen anatomopatologic de chist anevrismal osos. rotat în exterior ¿i intens dureros la nivelul 1/3 medii unde se palpeazå o forma¡iune tumoralå a osului. LV. a scapulei drepte. 10. 1. Explorarea paraclinicå hematologicå ¿i biochimicå eviden¡iazå o anemie feriprivå cu Hb.3 g/dl.94 ui/l. Examinarea radiologicå eviden¡iazå modificåri ale structurii osoase la nivelul humerusului. Examenul scintigrafic „whole body“ cu Tc99m constatå aspectul de „super scan” al întregului Figura 2 Prezen¡a forma¡iunii tumorale cervicale anterioare stângi Figura 3 Tumora posterioarå a scapulei drepte Figura 1 Reconstruc¡ie CT a distruc¡iei capului humeral drept schelet osos (care sugereazå o tulburare a metabolismului osos). cu diminuarea intensitå¡ii structurii osoase ¿i sub¡ierea corticalei. scurtat. cu „wash-out“ rapid al radiotrasorului. când a fost operat pentru o tumorå la nivelul humerusului drept. Examenul CT confirmå prezen¡a forma¡iunilor tumorale de la nivelul humerusului drept. omoplatului drept. fixatå. fracturå veche a colului humeral drept pe os patologic. precum ¿i prezen¡a unei forma¡iuni tumorale hipercaptante la nivelul polului inferior al lobului tiroidian stâng. a 1/3 medii a femurului stâng.66 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. NR. la femurul stâng.

Testul la cortizon este negativ (nu se produce scåderea calcemiei). LV. în contact cu polul inferior al lobului tiroidian stâng. NR. 1. între trahee.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. dar cu caracter de benignitate. Dozarea parathormonului (care relevå valori de 1248 pg/ml. AN 2009 67 Figura 4 Tumora pa fa¡a anterioarå a scapulei Figura 6 Scintigramå osoaså (detaliu-centurå scapularå) Figura 5 Scintigramå osoaså Figura 7 RMN – prezen¡a forma¡iunii latero-cervicale (sec¡iune coronalå) Rezonan¡a magneticå nuclearå a regiunii superioare a corpului confirmå prezen¡a forma¡iunii ocupatoare de spa¡iu în regiunea cervicalå anterioarå. stabile¿te . fa¡å de 15-65 pg/ml normal). pachetul vascular al gâtului ¿i mu¿chiul sternocleidomastoidian.

1. Dupå hemostaza amånun¡itå a câmpului operator. Restul tiroidei ¿i paratiroidele sunt de aspect normal. dar caracterizatå de scåderea rapidå a calcemiei (9. Pacientul se externeazå dupå 7 zile. Se eviden¡iazå forma¡iunea tumoralå de cca 6/4/3 cm situatå în afara lobului tiroidian inferior.2006 se intervine chirurgical cu anestezie generalå prin IOT ¿i se efectueazå o cervicotomie anterioarå tip Kocher.05. . NR. plaga se sutureazå în planuri anatomice. Figura 11 Piesa de rezec¡ie Fiura 9 Aspectul tumorii dupå cervicotomie Postoperator. evolu¡ia este favorabilå din punctul de vedere al plågii operatorii.36 mg/dl→8.9 mg/ dl→7. determinând chiar apari¡ia de crize de tetanie cu råspuns prompt dupå administrarea de doze mari de calciu gluconic. Examenul anatomopatologic al piesei rezecate confirmå diagnosticul de adenom secretant de paratiroidå (colora¡ie de hematoxilin-eozinå).43 mg/dl). LV. În data de 09. echilibrat biologic. intrând într-o lungå perioadå de convalescen¡å ¿i de refacere a capitalului calcic al organismului.68 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. cu extensia spre lateral ¿i plonjatå în mediastin care se extirpå. AN 2009 Figura 10 Eviden¡ierea raportului cu lobul tiroidian Figura 8 Sec¡iune sagitalå diagnosticul definitiv de hiperparatiroidie primarå prin adenom unic paratiroidian.

hiperinsulinism. adenoame multiple(2-3%). anorexie. LV. duc la infirmitå¡i ale mersului. comå. dar men¡ine constant nivelul sanguin prin cre¿terea absorb¡iei din intestin ¿i oase ¿i trecerea în circula¡ie. Tulburårile osoase constau în dureri (la nivelul membrelor inferioare ¿i al pelvisului). Din punct de vedere al fosfa¡ilor. Simptomatologia este reprezentatå de intricarea simptomelor osoase. sindrom Zollinger-Ellison (exces de gastrinå cu apari¡ia de ulcere gastroduodenale multiple. 2007. în special dupå vârsta de 40 de ani. mai rar. NR. fiind situate la nivelul polilor tiroidieni. efectuând prima rezec¡ia de paratiroide. pânå la aritmii ¿i stop cardiac. retroesofagian. colici abdominale. PTH-ul stimuleazå eliminarea acestora prin urinå.4 (80%) ¿i 12. Afectarea digestivå constå în grea¡å. împreunå cu modificårile osoase. idei delirante de persecu¡ie). 1. lateral de laringe. Mai pot apårea tulburåri psihice (somnolen¡å. în 1926. unde favorizeazå absorb¡ia de calciu din intestin prin cre¿terea produc¡iei de vitamina D. episoade de pancreatitå. tumori tiroidiene. Numårul glandelor variazå între 2. cåderea din¡ilor prin liza marginii alveolei dentare (lamina dura). Clinica hiperparatiroidismului primar (boala Recklinghausen) depinde de severitatea procesului ¿i de stadiul de evolu¡ie în care este surprins bolnavul. fracturi spontane cu deformåri consecutive. Hiperparatiroidismul secundar se întâlne¿te în cazuri de insuficien¡å renalå sau malabsorb¡ie intestinalå când se produce scåderea calciului seric. Mandl de la Viena. Activitatea paratiroidianå excesivå primarå este determinatå cel mai frecvent de adenom unic(80-85%). de hiperplazie glandularå (10-15%) ¿i. sindrom Cushing (exces de cortizol). tumefac¡ii (la nivelul oaselor lungi ¿i maxilarului). dar au fost identificate ¿i retrofaringian. . ca urmare a scåderii absorb¡iei la nivelul tubilor proximali. infec¡ii urinare ¿i febrå frisoane. cu predominan¡a femeilor(2-4/1). – la nivelul intestinului. litiazå ale canalelor salivare. cu crize repetate de colicå renalå. vårsåturi. În cazuri avansate de boalå s-au descris tulburåri ale cavitå¡ii bucale cu sialoree. musculare. ba chiar ¿i în peretele vaginal. de neoplasm (sub 1%).REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. dureri difuze ¿i scåderea excitabilitå¡ii musculare care. iar hipersecre¡ia PTH este reactivå prin feedback pozitiv. – la nivel renal stimuleazå resorb¡ia calciului din tubii distali. Tulburårile musculare sunt reprezentate de astenie. AN 2009 69 Figura 12 Aspectul histologic al forma¡iunii tumorale (colora¡ie HE) DISCUºII Hiperparatiroidismul sever a fost descris în urmå cu 80 de ani. disurie. Afectarea renalå este determinatå de apari¡ia nefrocalcinozei. cu hematurie. eviden¡iazå o inciden¡å de 1 bolnav la 500-1000 persoane. digestive ¿i renale într-o propor¡ie care variazå la fiecare individ. tulburåri cardiace. refractare la tratament). Hormonul paratiroidian (PTH) este un polipeptid de 84 aminoacizi care are ca ac¡iune cre¿terea concentra¡iei calciului sanguin prin urmåtoarele mecanisme: – la nivelul oaselor favorizeazå eliberarea calciului prin stimularea osteoclastelor. Uneori se asociazå ¿i alte afec¡iuni endocrine adenomatoase: acromegalia (exces STH). Un studiu statistic din SUA. pînå la imobilizare la pat.

Duh QY – Primary hyperparathyroidism. Fedorak I.177(2):373-8 Auffermann W. 6. Radiology. 3.166(3):289-93 Levin KE. Bradley WG. Oct 1987. påstrând deci un rest glandular care så permitå men¡inerea homeostaziei calcice. Tavares NJ et al – MR signal intensity of parathyroid adenomas: correlation with histopathology. Endocrinol Metab Clin North Am.95(1):14-21 Salti GI. 12. Mosby-Year Book. discussion 836-7 Shaha AR. DeMarco R. pentru a compara scåderea secre¡iei de PTH. Spritzer CE – Parathyroid and thyroid glands. Am J Surg.70 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. testul la cortizon. 11. testul de încårcare cu calciu. 5. Guis M. Malmaeus J. Weigel RJ. cu alteråri structurale grave ale scheletului osos. 4. 3.6 ng/ml). Goldberg BB. 13.12(4):626-9 9. NR. Surgery. Vol 3. 1. Jung J – Glandele paratiroide. care în mod normal duce la scåderea calcemie. Sep 1993. Clark OH – The reasons for failure in parathyroid operations. Aug 1989. urografie. AJR Am J Roentgenol. 2. echografie paratiroidianå care poate identica noduli de 10-12 mm. Interven¡ia chirurgicalå se efectueazå de preferat cu anestezie generalå prin IOT. Jeffrey RB Jr – Use of color and power Doppler sonography to identify feeding arteries associated with parathyroid adenomas. AN 2009 Explorarea paraclinicå optimå se realizeazå prin: – determinåri de laborator: 1. Diagnosticul se stabile¿te prin coroborarea explorårilor biologice cu cele imagistice. discussion 914-5 Cates JD. parathyroid. Arch Surg.Actualitå¡i de histologie ¿i patologie UMF Târgu-Mure¿ Taillefer R – 99m Tc–sestamibi parathyroid scintigraphy. 4. A surgical perspective. BIBLIOGRAFIE 1. 7. radiografii osoase. In: Stark DS. fosfataza alcalinå crescutå. Sexul feminin ¿i grupa de vârstå de peste 40 de ani reprezintå majoritatea cazurilor. 3.5 mg%. Clark OH. 6. McDermott VG. Surgical anatomy of human parathyroid glands. Parathyroid variants: US evaluation. Oct 1989. eds. Magnetic Resonance Imaging. Sep 1998. pacientul necesitå o urmårire de câteva zile. Postoperator. depistarea valorilor crescute ale PTH-ului constituind elementul patognomonic al afec¡iunii. scintigrafii osoase sau biopsie. Radiology. Randel SB. 4. 6. se realizeazå o incizie de 5-10 cm la douå degete de furculi¡a sternalå. unde se impune explorarea vizualå bilateralå a celor 4 glande paratiroide. AJR Am J Roentgenol.1999:1807-20 Seelos KC. 14. et al. Hiperfunc¡ia paratiroidianå determinå tulburåri severe ale metabolismului calcic. calciuria peste 400 mg%. dar dacå se constatå hiperplazia tuturor glandelor. Lawson TL et al – CT evaluation of parathyroid adenomas: diagnostic criteria and pitfalls. LaRosa CA. Jul 1992. echografie renalå. Adenomul paratiroidian reprezintå cauza cea mai frecventå de hiperparatiroidie primarå. Varma VM et al – Preoperative parathyroid localization: prospective evaluation of technetium 99m sestamibi. 2. Tratamentul hiperparatiroidismului primar este reprezentat de abla¡ia chirurgicalå a structurii glandulare hipersecretante. Clark OH. Berger N. scintigrafie paratiroidianå cu metioninå. Higgins CB – Persistent and recurrent hyperparathyroidism: assessment with gadopentetate dimeglumine-enhanced MR imaging. Nov 1990. Otolaryngol Head Neck Surg. Yashiro T et al – Continuing evolution in the operative management of primary hyperparathyroidism. se vor elimina 3 sau 3 ¿i 1/2. Bergstrom R. eds. calcemia totalå ¿i ionicå. 5. Jaffe BM – Parathyroid localization prior to primary exploration. Gooding GA. 5. Dacå este doar una afectatå. Thorsen MK. Desser TS. Sep 1993. 5. 2.18(3):70114. CONCLUZII 1. atunci aceasta este ablatå. – explorare imagisticå: 1. 4. electrocardiogramå. ceea ce impune administrarea de doze mari de gluconat de calciu. Arch Surg. 51-75 Khan A. hipercalcemia peste 11 mg% este patognomonicå. LV. dozarea PTHului(normal 0. In: McGahan JP. peste 30 mg/zi/m2. (EDTA). Jul-Aug 1988. 2. dar ¿i ale altor aparate ¿i sisteme.111(4):467-72 Clark OH.31(5):967-89. Akerstrom G.171(3):819-23 10. deoarece pot apårea crize de tetanie. examen CT sau RMN. J Comput Assist Tomogr. 3. fosforemia scåzutå sub 2. Oct 1994. testul hipocalcemiei cu agen¡i chelatori. 8. Radiol Clin North Am. 4.127(7):831-6. Jan 1984. Tratamentul chirurgical este atitudinea terapeuticå necesarå ¿i suficientå.1998:1087-114 Gooding GA – Sonography of the thyroid and parathyroid.124(8):911-4. – explorare dinamicå: 1. se sec¡ioneazå treptat straturile cervicale pânå se påtrunde retrotiroidian. 5. and other glands. Diagnosticul afectårii paratiroidiene este de obicei tardiv.165(1):191-4 Lane MJ. 3. electromiogramå. Sep 1989. Borda A. . In: Nuclear Medicine Annual 1995. din cauza heterogenitå¡ii simptomatologiei.153(4):873-6 Hopkins CR. 3rd ed. hidroxiprolina urinarå constant crescutå. 2. Reading CC – Thyroid. Diagnostic Ultrasound: A Logical Approach. Samtani S. Lippincott Williams & Wilkins.

Ishibashi M. Chen CC. ultrasonography and computed tomography. 25. Coakley AJ. Nucl Med Commun.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. double-phase technetium-99m.24(12):959-64 Hauty M. Holder LE. 26. Potvin C. 31. Arch Surg.24(5):438-41 18. 29. Lowe DK – Technetium-thallium scintiscanning for localization of parathyroid adenomas and hyperplasia. Sep 1993. Lefebvre B. J Nucl Med. Orsolon PG et al – Localization of parathyroid enlargement: experience with technetium-99m methoxyisobutylisonitrile and thallium-201 scintigraphy. Radiol Clin North Am. 27. Nov 1989. Eur J Nucl Med. Oct 1992. discussion S159 Fjeld JG. Beuvon F.129(8):870-5 16. Boucher Y.24(2):197-201 20. Oct 1991.1995:639-51 21. Feb 1995. Hiromatsu Y et al – Localization of ectopic parathyroid glands using technetium-99m sestamibi imaging: comparison with magnetic resonance and computed tomographic imaging. 1. Holm HH. Taillefer R. Eur J Nucl Med. WB Saunders Co. of hyperfunctioning parathyroid glands. Czerniak A – The parathyroids. Sep 1993. May 1990. Jun 1997. Nishida H.36(2):241-3 Doppman JL. Gordon L. et al – Rapid washout of technetium-99m-MIBI from a large parathyroid adenoma. AJR Am J Roentgenol. Feb 1997. Borsato N. Radiol Clin North Am. Dec 1996.154(5):1087-90 Benard F. Erichsen K. 28. Spicer KM – Parathyroid imaging with 99m Tc-sestamibi. Clin Nucl Med.6 Suppl 2:S153-8. Principles of Nuclear Medicine. 32. Tezelman S. Vallejos V. May 1983. Rodriquez JM. AJR Am J Roentgenol. Aug 1994. NR.21(1):17-22 Higgins CB – Role of magnetic resonance imaging in hyperparathyroidism. Eur J Nucl Med.pertechnetate/sestamibi subtraction.38(6):8349 22. Jun 1997. J Nucl Med. Pfeffer PF et al – Technetium-99mtetrofosmin for parathyroid scintigraphy: a comparison with sestamibi. Jan 1994. J Nucl Med. Kettle AG. Scovill WA et al – Comparison of parathyroid imaging with technetium-99m. Ferlin G. Hoang K.10(11):791-4 17. A reappraisal. May 1987. 2nd ed. J Nucl Med. Lambert R – Detection and localization of parathyroid adenomas in patients with hyperparathyroidism using a single radionuclide imaging procedure with technetium-99m-sestamibi (double-phase study). Shapiro B. eds. Gonzalez MT et al – The usefulness of Tc-99m tetrofosmin scintigraphy in the diagnosis and localization 71 24.33(10):1801-7 19. Camerani M et al – New perspectives in localizing enlarged parathyroids by technetium.24(3):243-5 23. In: Wagner HN. Miller DL – Localization of parathyroid tumors in patients with asymptomatic hyperparathyroidism and no previous surgery. Zwas ST.31(5):1017-28 . Martin-Comin J. Mar 1997. 30.167(6):1563-8 Miller DL – Endocrine angiography and venous sampling. Siperstein AE et al – Localization procedures in patients with persistent or recurrent hyperparathyroidism.31(5):1051-67 Karstrup S. J Nucl Med. Dec 1999.sestamibi and technetium-99m-sestamibi SPECT. Am J Surg. Glenthoj A.thallium subtraction scan. Lind P – Parathyroid imaging with technetium-99m labelled cationic complexes: which tracer and which technique should be used?.153(5):479-86 Gordon BM. Hegedus L – Nonsurgical treatment of primary hyperparathyroidism with sonographically guided percutaneous injection of ethanol: results in a selected series of patients. Wells CP et al – 99Tcm sestamibi—a new agent for parathyroid imaging. J Bone Miner Res.38(6):831-4 Geatti O. Szabo Z. AN 2009 15. McClung M. LV. Buchanan JW. Swartz K.

ªablonul de ocluzie superior este folosit pentru determinarea curburii vestibulare. Facultatea de Medicinå Dentarå. April.S. 1.D. Cu ambele ¿abloane se determinå dimensiunea verticalå de ocluzie dupå metodele conven¡ionale. Dr. 5). 4). din NYSDJ. un material de Figura 1 Modelarea valului de cearå pe ¿ablonul inferior în zona anterioarå amprentare cu prizå rapidå care va fi introdus distal de valul de ocluzie a ¿ablonului inferior (fig. Elena-Gabriela Despa. pentru înregistrarea pozi¡iei de rela¡ie centricå. Universitatea „Titu Maiorescu“. 67A. 1) are modelat val de ocluzie numai pe zona frontalå. Bouleos. Aceastå metodå folose¿te. Nr. Gheorghe Petra¿cu. a înål¡imii ¿i direc¡iei planului de ocluzie dupå metodele conven¡ionale. Gabriela Moise Catedra de Proteticå Dentarå. NR. Aplicarea acestei metode este relativ simplå ¿i nu necesitå aptitudini speciale. ªablonul inferior (fig. Bucure¿ti Aceastå tehnicå se bazeazå pe metodele conven¡ionale de înregistrare a rela¡iilor intermaxilare la edentatul total. Adreså de coresponden¡å: ªef Lucr. compatibile cu fiecare component al acestei rela¡ii: cearå pentru dimensiunea verticalå de ocluzie ¿i material plastic pentru rela¡ia centricå. 3). Bucure¿ti. Universitatea „Titu Maiorescu“. Paul J. încredere ¿i simplitate. AN 2009 . Elena-Gabriela Despa. D. spre deosebire de celelalte tehnici.com 72 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. Ddr. Dr. iar prin priza materialului cele douå ¿abloane sunt solidarizate în rela¡ie centricå (fig. 2007 ªef Lucr. se traseazå liniile medianå ¿i canine (fig. cel mult pânå la zona premolarilor (în cazuri clinice clasa a II-a Angle). Str. Potrivit acestei tehnici. Cod 031593 email: gabidespa@gmail. 2).14 REVISTA REVISTELOR METODA SIMPLIFICATÅ PENTRU ÎNREGISTRAREA RELAºIILOR INTERMAXILARE LA PACIENºII EDENTAºI TOTAL Simplified method for recording maxillomandibular relations in complete dentures. Apoi se pozi¡ioneazå mandibula în rela¡ie centricå (fig. rela¡iile intermaxilare sunt înregistrate cu douå materiale diferite. LV. Sector 3. Facultatea de Medicinå Dentarå. oferå avantaje de timp.

1. AN 2009 73 Figura 2 Determinarea pozi¡iei de rela¡ie centricå Figura 4 Introducerea materialului de amprentå pentru solidarizarea ¿abloanelor Figura 3 Trasarea liniei mediene ¿i a liniilor canine Figura 5 Solidarizarea ¿abloanelor în pozi¡ia de rela¡ie centricå . LV. NR.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL.

Therefore. 1. The second represents what learners want to achieve—what traditionally has been called “ESP needs. INTRODUCTION ESP/EMP instruction was limited to training in special medical terms and translating numerous texts. 2. Many problems in EFL classes are the result of teachers not paying attention to learners’ interests and ignoring students as a source of essential information. MD. 3. the teacher acts as manager. Bucharest. Mackay states that ESP is generally used to refer to the teaching/learning of a foreign language for clearly utilitarian purpose of which there is no doubt. MD Medicine Faculty.2 Students’ interests and motivations Allen (1974) thinks that students’ interests are maintained because he can readily appreciate the relationship which is established between the English class and what goes on in the engineering workshop or physics lab. 67A Gheorghe Petrascu. Of course.1 Students’ needs analysis It is very important to start the course-designing process with an analysis of the target group of students. NR. students-centered. such methods did not reflect students’ interests and resulted in low learner motivation and poor participation. Bucharest. EMP To talk about the teacher’s role in teaching EMP. In this learning process. LV.” We notice that attention to learners’ needs is a key element in any definitions of ESP.” This information is very helpful for the teacher to fulfill his roles as the EMP teacher. purposes which are usually expressed in functional terms. Romania.” 3. „Titu Maiorescu“ University. Adreså de coresponden¡å: Mirela. ESP VS. It is based on a rigorous analysis of students’ needs and should be “tailor-made. Pauline Robinson (1980) states that the term of ESP itself has changed its signification during the past years. It has made the difference between ESP and EMP and pointed out the student-centered approach of teaching. Brumfit says. organizer.com 74 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. The first reflects learners’ “possession”—their current level. Key words: English for Specific Purposes (ESP). English for Medical Purposes (EMP). it is clear that an ESP course is directly concerned with the purposes for which learners need English. we need to begin with the definition of ESP or EMP. AN 2009 . Students’ analysis can give two kinds of information. “Titu Maiorescu” University. Romania ABSTRACT This paper has addressed key notions about ESP and examined issues in ESP curriculum design. Zip Cod 031593 email: mirela_radu_3@yahoo. STUDENTS’ NEEDS ANALYSIS 3. District 3. Radu.15 TERMINOLOGIE MEDICALÅ TEACHER’S ROLE IN TEACHING ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES (EMP) Mirela Radu.” And Winddowson supports this by stating that “a concern with ESP/EST necessarily entails a concern with communicative competence. “First.” ESP thus fits firmly within the general movement towards “communicative” teaching of the last decades or so. monitor and helper. Allen (1974) states that “an EST program should aim to give effect to a communicative view of language. 1. EMP is intended to help the medical student who is planning to study medicine in English.

With this understanding. we found in teaching practice that what we do in EMP teaching is actually similar to that in EFL teaching. The foundation of all ESP is the simple question: Why does this learner need to learn a foreign language? From this question will appear a whole host of further questions. adviser or helper.3 Post-reading activities This part of learning involves productive skills. TEACHER’S ROLES IN TEACHING EMP A teacher that already has experience in teaching English as a Second/Foreign Language (ES/FL) can exploit his background in language teaching. like other areas of ESP. the students are organized to form study groups. 6.3 As monitor (also as participant) The teacher also participates in students’ discussion. Actually. ESP is an approach to language learning. comment on students’ works.REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. gives students the opportunity to express themselves and have a sense of achievements. But this whole analysis derives from an initial identified approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the learner’s reason for learning. subject knowledge. mark students’ papers. 5. building a more comfortable learning environment. 1979 . some to the nature of the language the learners will need to operate. run lectures and error correction sessions. 5. is very much content-related or content-based. while reading activities mainly involve lectures by the teacher as well as by students (volunteers or pointed by the teacher).1 Pre-reading activities To explore the cultural background information. THE EXTENT TEACHERS SHOULD KNOW ABOUT THE SPECIAL SUBJECTS Unlike English for general purposes. and make sure to avoid repetition of topics. 6. there must be a starting point as to what extent teachers should have knowledge of the subjects that their students take so as to narrow the gap between the knowledge level in English of the teachers and the students. which should always be encouraging. An EMP teacher have some general knowledge of the students’ specialist subjects. Other while-reading tasks include individual assignments and class discussions. 6. prepare presentations and give oral presentation in class. 1981 Widdowson HG – Teaching language as communication. Waters A – English for specific purposes. manager or teacher. CONCLUSION The approaches that are appropriate for EFL teaching is also appropriate for EMP. some of which will relate to the learners themselves. the teacher should be the organizer. 6. A student-centered approach well expresses how the teacher explores into his/her language experience and that of the students. 5. A STUDENT-CENTERED APPROACH Understood properly. organize discussions in class: grouping them according to their wills.2 As manager The teacher needs to: explore students’ potential for learning specialized medical knowledge through reading in English owing to their high knowledge level. post-reading activities are closely related to before-reading and while-reading events.4 As adviser or helper The teacher is very often more like an adviser or helper and speaks typical classroom teacher language. and check attendance as a means of following up students’ performance in school. On the bases of student need analysis. 1. Hutchinson T. monitor. and English competence: 5. That is. take advantage of his/her language background and thoroughly tip the well of students’ experience in both their specialist subjects and their language background. encouraging students to talk in case of a silent group.2 While-reading activities For a reading course. which is based on learners’ needs. Cambridge University Press. 1974 Brumfit C – Common sense about ESP: Problems and principles in English teaching. Based on the basic conceptions of what ESP is like and what role the teacher is supposed to play.1 As organizer The teacher’s job involves: setting up the objective of the course and making a practical syllabus. 3. select culture-related topics. Therefore. 6. REFERENCES: 1. NR. 7. LV. some to the given learning context. the teacher motivates students. designs tailor-made curriculum. These activities are meant to be creative and communicative. 2. we have designed a studentcentered EMP course. Oxford: Pergamon Press. There are designed activities that best express students learning behavior. EMP. Cambridge University Press. AN 2009 75 4.

scanårile. Suma se depune direct sau prin mandat po¿tal în contul nr. la numårul 031 / 815 30 70 sau – prin e-mail. la sfâr¿it de an. CIF RO-2378593. – institu¡ia la care profeseazå autorii. 42.ro sau – prin po¿tå. nr. 31. pentru Editura Medicalå AMALTEA. pentru un articol publicat se vor acorda 30 de credite EMC. sector 2. la adresa Str Spåtarului.Revista Românå de Stomatologie se ob¡ine prin achitarea cotiza¡iei de membru al Societå¡ii Române de Stomatologie sau printr-un abonament anual pentru cele patru apari¡ii ale revistei. „CUM DEVII AUTOR“ Manuscrisele pot fi trimise pe e-mail-ul redactia@amaltea. Raiffeisen Bank Mo¿ilor. Spåtarului Nr. adresa po¿talå ¿i numele revistei solicitate trebuie trimise: – prin fax. Copia dovezii plå¡ii împreunå cu datele personale. Condi¡ii care trebuie îndeplinite pentru publicarea articolelor: Fiecare articol (în afara editorialului) trebuie sa con¡inå: – titlul sec¡iunii la care se încadreazå articolul. refacerea graficelor (dacå este cazul) revin în sarcina redac¡iei. în urma eliberårii. – numele autorilor. – bibliografie. Prelucrårile foto profesionale. Iancu Cåpitanu Nr. – cuvinte cheie / key words. Sector 2. – adresa de coresponden¡å (adresa institu¡iei unde profeseazå ¿i adresa de email) a unuia dintre autori. – rezumat / abstract. Bucure¿ti sau Str. Este de preferat ca articolele trimise în format electronic så fie tehnoredactate cu diacritice. al cårui cost este de 80 RON pentru persoane fizice sau 120 RON pentru institu¡ii. . Bucure¿ti Expedierea revistei se face prin po¿tå. – titlul articolului. RO97 RZBR 0000 0600 0500 8115. Bucure¿ti. 31.ro ¿i/sau la adresa Str. IMPORTANT În urma acreditårii CMR. la adresa: redactia@amaltea. IMPORTANT: Pentru abonamentul anual la Revista Românå de Stomatologie se vor acorda 5 credite EMC. la adresa indicatå de dvs. a unui certificat acreditat de CMR. Sector 2. – titulatura autorilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->