Sunteți pe pagina 1din 13

SCARA DE INTELIGENŢĂ BINET-SIMON

F. Ştefanescu-Goangă - "Măsurarea inteligenţei - Revizuirea scării de


inteligenţă Binet-Simon " Ediţia II, Ed. Institutul de Psihologie al Univ.
din Cluj -1945"

3 ani

Durata: 25-30 min.

1. Numele de familie
- Cum te cheamă?
- ex. Ionel? Si mai cum?
Cota = + - dacă subiectul spune numele său de familie.
Nu e necesar ca să pronunţe acest nume corect.

2. Părţile corpului: gura, nasul, ochii, părul


- să le arate
- dacă după repetarea a cel mult de 3 ori a întrebării, copilul nu
răspunde, e mai bine să trecem la celelalte, şi dacă în cele din
urmă răspunde, să revenim din nou la întrebările la care n-a
răspuns.
Cota = + - pentru trei răspunsuri bune din patru

3. Repetarea a trei cifre


Material: Seriile 6-4-1; 3-5-2; 8-3-7
Tehnica: Exerciţiu: 4-9; 8-3; 7-4
"Ascultă şi zi după mine" Cota = + - dacă subiectul reproduce
corect, după o singură citire, o serie din cele trei serii de cifre.

4. Repetarea unei propoziţii de şase silabe.


Material: 1. Eu pun lemne pe foc.
2. Iarna e tare frig.
3. Calul fuge pe drum.
Tehnica: "Ascultă ce-ţi spun şi zi după mine"
Exerciţiu: "Pisică", "Am un băţ"
Cota = + - pentru repetarea exactă a unei propoziţii, după prima citire, fără
adaus sau transpunere de cuvinte

5.Numirea de obiecte familiare


Material: o cheie, un cuţitaş închis, o monedă uzuală, un ceasornic şi un
creion. Tehnica: "Ce-i asta?", "Cum
se cheamă asta?" Cotarea: = + - pentru trei răspunsuri
corecte din cinci.

6. Numirea culorilor: negru, alb, roşu


Material: Planşa cu culorile: negru, alb, roşu
Tehnică: "Cum se cheamă culoarea asta?"
Cotarea: = + - dacă toate culorile sunt numite corect şi cu deplină siguranţă.
Nu se admite nici o eroare, afară de cazul cînd numind greşit o culoare, se
corectează imediat şi spontan, iară intervenţie din partea examinatorului.

(«Testalternativ: sexul
Dacă copilul este băiat: "Tu eşti băiat sau fetiţă?"
Dacă copilul este fată : "Tu eşti fetiţă sau băiat?"

Dacă nu răspunde întrebăm din nou:


-pe băiat: "Tu eşti fetiţă?" -pe fetiţă: "Tu eşti un băiat?"
Dacă răspunde bine îl întrebăm din nou. Cota = + - dacă
copilul cunoaşte sexul său.

4 ani

1. Compararea liniilor
Material: Planşă cu două linii paralele
Tehnica: "Vezi aici două linii? Care e cea mai mare?" "Pune degetul pe
cea mai mare."
Pentru a fi siguri că răspunsul nu a fost întîmplător, întoarcem
planşa, Iară să observe copilul şi i-o prezentăm în poziţia
inversă. "Uite alte linii, arată-mi pe cea mai mare."
Cotare = + - dacă amîndouă răspunsurile sunt corecte.
2. Distingerea figurilor geometrice
Material: Planşă cu figurile geometrice şi plicul cu figurile tăiate separat.
Tehnică: Se aşează în faţa subiectului planşa cu figurile geometrice
Ex.: i se arată cercul decupat. "Vezi tu asta? Arată-mi aici ceva
la fel cu asta."
cerc, pătrat., triunghi, restul în orice ordine. Cotare = + - dacă
subiectul arată corect şapte figuri geometrice din cele zece.
Prima eroare contează, chiar dacă copilul s-a corectat, după ce i
s-a spus că nu e bine.

3. Numărarea a patru monede


Material: patru monede
Tehnică: Aşezăm înaintea subiectului patru monede într-un şir orizontal.
"Vezi banii aceştia? Numără-i, şi spune-mi cîţi sunt? Numără-i
cu degetul." Cotarea = + - dacă subiectul numără exact cu
degetul. Nu-i suficient dacă spune numărul exact, fără să arate cu degetul.

4. Copierea unui pătrat


Material: Planşă cu un pătrat
Tehnică: "Vezi tu asta? Fă şi tu una la fel". Apoi îi dăm altă foaie să mai
deseneze o dată.
Cotarea = + - dacă cel puţin unul din desene seamănă. E mai important ca
unghiurile drepte să fie bine făcute, decît ca liniile să fie întinse sau colţurile
total închise. Mărimea pătratului este indiferentă.
Daca copilul trece cu succes acest test, continuăm cu aceeaşi tehnică
testul de copiere a unui romb.

5.Repetarea a patru cifre


Material: Seriile 4-7-3-9; 2-8-5-4; 7-3-6-1
Tehnica: ca la testul 3 de la 3 ani
Cifrele se pronunţă la interval de 1 secundă. Cotare = + - dacă
subiectul repetă exact o serie de patru cifre, după o singură
citire, din cele trei serii date.

6.Repetarea unei propoziţii de 10 silabe


Material: 1. Toamna se culeg fructele din pomi.
2. îl cheamă Nicu. E un copil bun.
3. Cînd e frig facem focul în soba.
Tehnică: ca la testul 4, vîrsta 3 ani.
Cotarea = + - dacă subiectul repetă fără greşeală o propoziţie din trei, după o
singură citire.

Test alternativ: înţelegere


Material: 1. Cînd ţi-e somn, ce trebuie să faci?
2. Cînd ţi-e irig, ce trebuie să faci?
3. Cînd ţi-e foame, ce trebuie să faci?
Tehnica: II facem pe copil atent şi-I întrebăm. Dacă e nevoieputem repeta
întrebarea de mai multe ori, pe un ton încurajator şi îndrumător. Acordăm
pentru răspuns aproximativ 20 secunde. Cotarea = + - dacă subiectul dă două
răspunsuri exacte din trei. Nu se cere o formă anumită de răspuns. E suficient
dacă chestiunea a fost înţeleasă şi a dat un răspuns rezonabil. Numai tăcerea
şi răspunsurile absurde sau irelevante Ie considerăm nesatisfăcătoare.

5 ani

1. Joc de răbdare
Material: Două triunghiuri drepte, obţinute prin tăierea prin diagonală a
unui dreptunghi (6-9 cm) Tehnica Punem pe masă în
faţa subiectului dreptunghiul netăiat şi,
alături, dar mai aproape de subiect, cele două dreptunghiuri
astfel încît cele două catete mari să fie paralele vertical şi la o
depărtare de 3 cm una de alta.

Apoi spunem subiectului: "Vezi tu aceste două bucăţi, aşează-le


astfel încît să faci una ca asta." Timp: 1 min.
Trebuie evitat ca subiectul să întoarcă pe dos unul din triunghiuri. Dacă 1-a
întors, trebuie să începem testul din nou. Cotarea = + - dacă subiectul
reuşeşte două probe din trei.

2. Repetarea unei propoziţii de 12 silabe


Material: 1. Pe drum trec multe căruţe trase de cai.
2. Vara copiii merg la cîmp să se joace.
3. Pe cîmp cresc foarte multe flori frumoase.
Tehnica: Ascultă şi zi ce-ţi zic eu: Casa este mare." Dacă copilul a înţeles ce
trebuie să repete se trece la prima propoziţie din test: " Acum
zi...". Repetarea se permite numai la prima propoziţie.
Cotarea = + - dacă o propoziţie dintrei este repetată fără greşeală, după o
singură citire

3. Numirea culorilor
Material: Utilizarea culorilor fundamentale: roşu, galben, albastru, verde.
Tehnica: Aşezăm planşa în faţa copilului şi-1 întrebăm: "Cum se cheamă
culoarea aceasta?"
Nu e permis, dacă subiectul numeşte greşit culoarea, să revenim
asupra ei, punînd din nou întrebarea. Cotarea = + - dacă toate
culorile sunt numite corect şi cu deplină siguranţă.
Nu se admite nici o eroare, afară de cazul cînd, numind greşit o
culoare, se corectează singur imediat şi spontan.

4. Definirea prin întrebuinţare


Material: Cuvintele: lingură, masă, scaun, cal, mamă.
Tehnica: "Tu ai văzut o lingură!"..."Ia spune-mi, ce este o lingură?"
Cotarea = + - orice definiţie care arată la ce foloseşte obiectul, din ce e făcut,
cum arată sau din ce clasă de obiecte face parte. Se cer 3
răspunsuri bune din trei.

5. Jocul loto
Material: Planşa cu cele 8 cărticele loto corespunzătoare.
Tehnica: Aşezăm în faţa subiectului planşa respectivă şi-i spunem:"Pe
foaia aceasta sunt mai mulţi copii. Fiecare din ei ţine mîinile şi
picioarele altfel. Unul ţine o mînă în sus şi alta în jos etc.
Arătăm 4 exemplificări.
"Uite aici o cărticică pe care este un copil la fel cu unul din
aceştia de aici." (arătăm planşa)
"Uită-te bine la el (i-1 dăm în mînă) şi aşează-1 aici pe foaia asta
(arătăm planşa) peste copilul care ţine mîinile şi picioarele
întocmai ca el."
Dacă copilul nu înţelege repetăm această instrucţiune. Notăm
răspunsul punem la o parte cărticica de loto cu care a lucrat
subiectul si continuăm.
"Uite aici alt copil, aşează-1 şi pe acesta pe foaia asta peste
copilul care ţine mîinile şi picioarele la fel ca el."
Cărticelele le dăm subiectului în ordinea următoare:
12 56 3478
Fiecare cărticică aşezată necorect, constituie o eroare.
Cota = + - dacă subiectul aşează corect cel puţin 5 cărticele din 8.

6. Atingerea cuburilor în ordine neregulată


Material: Patru cuburi de aceeaşi mărime şi culoare
Tehnică: Aşezăm pe masă, în faţă subiectului, în ordine orizontală cele 4
cuburi, la distanţă de 5 cm unul faţă de altul, după următoarea
schemă: Subiect
4 3 2 1 Examinator Numele de pe cuburi sunt spre
examinator, pentru a se orienta după ele cînd dă proba.
"Uită-te bine ce fac eu şi fă şi tu întocmai ca mine. Atingem cu
degetul arătător de la mîna dreaptă cuburile în ordinea arătată
mai jos în prima probă, începînd de la stînga spre dreapta
subiectului, la interval de o secundă pentru fiecare atingere,
apoi spunem: "Acum fă şi tu întocmai ca mine." Dacă subiectul
nu înţelege, repetăm o si9ngură dată instrucţiunea. Notăm
răspunsul şi procedăm la fel cu restul probelor. 1 .2 4
1 3 4
2 3 4
Cotarea = + - dacă subiectul reproduce fără nici o eroare o singură serie din
trei. Dacă subiectul trece de test continuăm cu aceeaşi tehnică
testul similar de cuburi de la 6 ani (testul 4)

Test alternativ 1: Compararea a două greutăţi


Material: două cutii avînd greutatea de 3 şi 15 g identice ca formă,
mărime si înfăţişare Tehnica: Punem greutăţile pe masă
înaintea subiectului, lăsînd între ele o
distanţă de 5-6 cm. Apoi îi spunem: "Aici sunt două cutii,
încearcă-le şi dă-mi-o pe cea mai grea."
Unii copii răspund la întîmplare, arătînd cu degetul sau punînd
mîna întîmplător pe una din cutii."
"Nu aşa, ia-le cu mîna şi vezi care e mai grea"
Pentru a fi siguri că primul răspuns n-a fost întîmplător mai
facem două probe schimbînd ordinea. Cotarea: Testul e
reuşii dacă răspunde corect la două încercări din cele
trei probe.

Test alternativ 2: Etatea


Tehnică: "De cîţi ani eşti?" Nu vom cere ziua naşterii, ci numai numărul
anilor. Cotarea: Testul e reuşit dacă copilul spune exact
numărul anilor. Data
trebuie verificată.

6 ani Durata
probelor: 30 - 40 min.

1 Copierea rombului Material: Planşă cu rombul Tehnica: Ca la


copierea pătratului (test 4, 4 ani) Cotarea = + - dacă două desene din trei
sunt mulţumitoare, indiferent de dimensiune.

2. Găsirea de lacune în figuri


Material: Cele patru figuri cu lacune
Tehnica: Arătăm subiectului succesiv cele patru figuri în ordinea
lipsurilor următoare: gură, ochi, nas, braţe. "Uită-te bine la
chipul acesta şi spune-mi ce-i lipseşte." Dacă copilul răspunde:
gîtul, corpul, picioarele etc îi spunem: "Nu aşa, spune-mi ce-i
lipseşte la chip, la faţă, nu la corp. La figura 2 şi 3 ne
mărginim numai 1 aîntrebări: "Dar la chipul acesta ce-i
lipseşte?"
La figura 4 : "Dar la poza acesta ce-i lipseşte?" La
fiecare întrebare răspunsul trebuie dat în 20-25 sec.
Cotarea = + - dacă subiectul dă în intervalul de timp cerut, trei răspunsuri
bune din patru.

3. înţelegere
Material: 1. Dacă plouă cînd e timpul de plecat la şcoală, ce trebuie să
Iaci?
2. Dacă arde casa în care stai, ce trebuie să faci?
3. Cînd trebuie să pleci undeva şi pierzi trenul, ce trebuie să
faci?
Tehnica: ca la patru ani - test alternativ
Cotarea = + - dacă subiectul dă două răspunsuri corecte din trei
Exemple de răspunsuri satisfăcătoare:
1. Iau umbrelă; iau pardesiu.
2. Anunţ pompierii, arunc apă; strig după ajutor
3. Aştept alt tren,iau o maşină Ex.
de răspunsuri nesatisfăcătoare:
1. Merg acasă; stau în casă
2. Merg la hotel; fac altă casă; plîng
3. Merg pe jos, fug după tren.

4. Repetarea unei propoziţii de 16 silabe


Material: 1. Iarna copiii aleargă cu sania prin zăpadă.
2. Merele din grădina noastră sunt roşii şi gustoase.
3. Vînătorul se duce în pădure să împuşte urşi.
Tehnica: Ca la 5 ani, test 2
Cotarea = + - dacă subiectul repetă, fără greşeală cel puţin una din cele trei
propoziţii. Greşelile de pronunţare se trec cu vederea.

5. Atingerea cuburilor în ordine neregulată


Material: 4 cuburi de aceeaşi mărime si culoare
Tehnica: ca la 5 ani, test 6.
Proba 1:1-3-2-4 Proba 2: 1-4-3-2 Proba 3: 1-4-2-3
Cotarea = + - dacă 2 din 3 probe au fost executate corect.

6. Numărarea degetelor
Tehnica: "Cîte degete ai la mîna dreaptă? (atingem mîna dreaptă a
subiectului). Dar la mîna asta? (atingem stînga subiectului) cîte
degete ai? Dar la ammdouă mîinile cîte degete ai? Dacă copilul
începe să numere degetele îi spunem: "Nu aşa. Spunem fără să
numeri."
Cotarea = + - dacă subiectul răspunde îndată corect şi fără să numere la toate
trei întrebările.

Test alternativ 1 Numărarea a 13 monede


Material: 13 monede
Tehnica: ca la 4 ani, test 3
Dacă subiectul face o greşeală neînsemnată la prima probă, de
exemplu omite un număr la numărat sau uită să arate cu degetul
atunci îi dăm o a doua probă, exact în condiţiile celei dinţii.
Cotarea = + dacă subiectul numără exact, Iară greşeală, o dată din două
încercări.

Test alternativ 2 Analogii


Material: 1. Clinele muşcă; pisica zgîrîie.
2. Pasărea zboară; peştele înoată
3. Vara plouă; iarna ninge
4. Ziua este lumină; noaptea este întuneric
5. Vara este cald, iarna este frig
6. Leul este curajos, iepurele este fricos
Tehnică: "Am să-ţi spun ceva, din care lipseşte cuvîntul de la urmă. Ia să
vedem poţi ghici cuvîntul care lipseşte? Ascută ce-ţi citesc,
gîndeşte-te şi spune-mi cuvîntul de la urmă care lipseşte" Citim
rar si accentuat sub formă întrebătoare, fiecare din propoziţiile
date. Notăm răspunsul la fiecare întrebare. Nu intervenim cu
nici un fel de explicaţie.
Cotarea= + - dacă subiectul răspunde la 4 din cele 6 întrebări.

7 ani Durata probelor 30-


40 min.

1. Repetarea a 5 cifre
3-1-7-5-9
Material: 4-2-3-8-5
9-8-1-7-6
Tehnica:
ca la 3 ani test 3 sau 4 ani test 5
Cotarea = +
- dacă subiectul repetă corect, după o singură citire, una din cele
trei serii de cifre.

2. Absurdităţi în figuri
Material: Planşa cu figurile cu absurdităţi (ochi, masă, mănuşă)
Tehnica: "Uită-te la poza asta şi spune-mi ce este nepotrivit la faţa
copilului acesta?" Dacă nu înţelege repetăm: "Ce este rău în
poza asta?" Notăm răspunsul.
Ultima planşă (mănuşa): "Ce lucru nepotrivit arată poza asta?"
Timp 20 sec. pentru fiecare răspuns.
Cotarea = + - pentru două răspunsuri bune din trei.
Rezultatele corecte: ochiul, piciorul din mijloc, un deget în plus.
3. Noţiuni opuse încet
Material: 1. iute subţire
2. gros cald
3. frig jos
4. sus gol
5. plin "Am să-ţi spun un cuvînt, iar tu să-mi răspunzi prin alt
Tehnica: cuvînt, care înseamnă tocmai contrariul a ceea ce am
să-ţi spun. Dacă eu îţi spun cuvîntul "sărac" tu trebuie să-mi
răspunzi "bogat", tocmai contrariul de la "sărac". Dacă îţi spun
cuvîntul "greu" tu trebuie să răspunzi "uşor", pentru că "uşor" e
tocmai contrariul de la "greu". Dacă îţi spun "alb" tu trebuie să
răspunzi "negru", nu-i aşa? Fiindcă "negru" e tocmai contrariul
de la "alb". Ai înţeles? - Bine!"
"Ascultă cu atenţie şi spune-mi după fiecare cuvînt pe care ţi-1
citesc, cuvîntul care înseamnă tocmai contrariul." Acordăm
pentru fiecare răspuns 10 sec. + - dacă subiectul dă în intervalul
de timp cerut 4 răspunsuri bune din 5.
Cotarea
4. Numărarea de la 20 - 1
Tehnica: Numără de la 20 înapoi la 1. Aşa: 20, 19, 18 .... şi aşa mai
departe pînă la 1. începe"
Nu urmăm cu exemplificarea mai departe. Insistăm ca subiectul
să încerce, chiar dacă spune că nu poate. Nu e permis să grăbim
subiectul. Cotarea = + - dacă subiectul numără de la 20-1 în
30 sec max, facînd cel
mult o greşeală (uitare sau inversiune)
Trebuie să observăm dacă subiectul murmură, căci unii încearcă
să afle ordinea inversă, număiînd întîi în ordine directă. In acest
caz testul nu e reuşit.

5. înţelegere
Material: 1. Clnd strici un lucru care nu este al tău, ce trebuie să faci?
2. Dacă în drumul spre şcoală vezi c-ai întîrziat, ce trebuie să
faci?
3. Cînd un camarad, un prieten te loveşte din greşeală, ce trebuie
să faci?
Tehnică: "Am să-ţi spun o întrebare. Te gîndeşti bine, apoi răspunzi"
Cotarea = + - pentru 2 răspunsuri satisfăcătoare din 3.
Răspunsuri:
1. ideea de restituire în natură, sau despăgubire, sau scuză, sau
amîndouă
2. graba, iertare
3. ideea de iertare sau de neluare în seamă

6. poveste în imagini
Material: Imaginile lui David: Băiatul şi căţelul
Tehnica: "Uită-te bine la pozele astea pe rînd şi spune-mi ce s-a întîmplat
cu băiatul si căţelul?"
9 9

Cotarea = + - dacă subiectul găseşte legătura dintre cele două momente ale
mtîmplării.
Răspunsul:
Un băiat dă cu băţul în căţel. Căţelul se repede la băiat şi-1 muşcă de
picior. Copilul plînge de durere.

Test alternativ Socotirea a 9 lei


3 monede de 1 leu
3 monede de 2 lei"
Răspuns: 1 monedă de 1 leu
1 monedă de 2 lei
2monede de 1 leu 2
monede de 2 lei

8 ani

1. Repetarea unei propoziţii de 20 -22 silabe


Material: 1. Copiii se joacă bucuroşi în umbra nucului din grădină.
2. Toamna păsările călătoare pleacă de la noi în ţările mai
călduroase.
3. In nopţile senine de vară strălucesc pe cer luna şi stelele.
Tehnica: ca la testul 4 de la 6 ani.
Cotare = + - dacă subiectul repetă fără greşeală cel puţin una din cele 3
propoziţii

2. Numirea zilelor din săptămînă


Tehnica: Punem subiectului întrebarea: "Nu-i asa că tu sti cîte zile sunt
3 9

într-o săptămînă?. După răspuns, indiferent care este, adăugăm:


'Ta spune-mi, pe rînd, zilele din săptămînă." După ce răspunde,
îi mai punem următoarele întrebări: "Ce zi vine înainte de
marţi?", "Dar înainte de joi?", "Ce zi vine înainte de sîmbătă?"
Cotare = + - dacă subiectul numeşte corect si în ordinea lor toate zilele
9 9

săptămînii în curs de 15 sec şi răspunde exact la cel puţin 2 din cele 3


întrebări accesorii. Observaţie: Dacă subiectul răspunde corect numai la
întrebările
suplimentare, îl întrebăm din nou care sunt zilele săptămînii. De data
aceasta cerem răspunsul corect fără ezitare, timp de max 10 sec.

3. Formarea unei propoziţii din trei cuvinte


Material: 1. Copil - minge - rîu
2. Pădure - copaci - păsări
3. Muncă - bani - om
Tehnica: "Am să-ţi spun trei cuvinte. Cu aceste cuvinte tu trebuie să faci
o propoziţie cu înţeles. Pe lîngă cele trei cuvinte pot fi şi altele.
Iată cele trei cuvinte: copil, minge, rîu. Fă cu aceste cuvinte o
propoziţie cu înţeles, spune-mi ceva cu aceste trei cuvinte."
Notăm răspunsul ad literam
Dacă subiectul nu dă nici un răspuns într-un minut la fiecare
serie de cuvinte, se trece la seria următoare.
Cotarea = + - dacă subiectul dă 2 răspunsuri satisfăcătoare din 3.
Răspunsul este satisfăcător dacă:
- este o propoziţie simplă, sau dacă e compusă să nu conţină mai mult
de 2 idei distincte
- să nu exprime o absurditate

4. Aşezarea a 5 greutăţi în ordinea greutăţii lor


Material: 5 greutăţi de 3, 6, 9, 15 gr. identice ca formă, mărime şi
înfăţişare. Ordinea lor este însemnată cu litere de la e la i. Vom
9 3

avea grijă ca subiectul să nu întoarcă cutia pentru a se orienta după aceste


litere. Tehnica: Aşezăm greutăţile pe masă înaintea subiectului. "Uite aici
nişte cutii. Ele sunt la fel, dar nu au aceeaşi greutate. Unele sunt mai grele,
altele mai uşoare. Nici una nu-i la fel de grea faţă de cealaltă. Acum trebuie
să o găseşti pe cea mai grea dintre ele şi s-o pui aici (arătăm un loc pe
masă). Cauţi apoi pe cea care e ceva mai puţin grea decît aceasta şi o aşezi
alături, apoi o cauţi pe cea care e mai uşoară decît aceasta şi o pui aici, apoi
aceea care e ceva mai uşoară decît aceasta şi o pui aici şi pe urmă pe
cea mai uşoară dintre toate. Va să zică aşezi cutiile una lîngă alta după
greutate, de la cea mai grea pînă la cea mai uşoară. Hai, începe".Dacă
copilul n-a înţeles instrucţia şi nu ştie ce să facă, repetăm instrucţia dar
numai o singură dată. Nu este permis să schimbi nimic din textul
instrucţiei, nici să dăm subiectului vreo sugestie sau indicaţie de orice
fel ar fi ea. După prima probă, notăm răspunsul, amestecăm cutiile şi
spunem subiectului: "Hai aşează-le încă o dată, tot aşa una lîngă alta
după greutate, de la cea mai grea pînă la cea mai uşoară.
Notăm răspunsul şi facem o a treia probă, dacă răspunsul la cele dintîi n-a
fost exact. Cotarea = + - dacă greutăţile suntaşezate în ordinea lor corectă în
două din cele trei probe.

5. Repetarea a 3 cifre în ordine inversă


Material: 2-8-3; 4-2-7; 5-9-6.
Tehnica: "Am să-ţi spun 3 numere: să vedem poţi să le spui invers, de la
coadă înapoi. 1-2-3. Ia spune-le invers. (Dacă subiectul nu le
repetă, i le repetăm noi). Iţi mai spun trei numere. Spune-le şi pe
acestea întors. 2-4-6."
După aceasta trecem la executarea testelor spunînd subiectului:
"Ei! acum ascultă numerele pe care le citesc şi spune-le întors!"
Citim fiecare serie de 3 cifre lăsînd timp de răspuns după fiecare
serie şi notăm acest răspuns. Nu e permis să citim de 2 ori
aceeaşi serie
Cotarea = + - dacă una din cele 3 serii de cifre este repetată invers fără
greşeală.

6. Copierea a două desene din memorie


Material: Planşa - o secţiune de prismă şi un desen grec Tehnica: " Pe
această foaie sunt desenate două figuri (examinatorul ţine planşa în aşa fel
încît subiectul să nu vadă încă figurile). Am să ţi le arăt pentru scurt timp (10
sec), după aceea am să iau foaia la o parte şi tu ai să desenezi întocmai acolo
pe hîrtie cele două figuri. Să te uiţi bine la amîndouă figurile, ca să le poţi
desena din minte întocmai asa cum sunt." Cotarea = + - dacă subiectul
reproduce exact cel puţin unul din desene. Exact = planul esenţial al
desenului a fost prins şi reprodus. Neregularităţile datorită nemdemînării
manuale sau grabei execuţiei sunt admise. Nu se consideră ca greşeală
reproducerea figurii într-o dimensiune mai mare sau mai mică decît aceea de
pe planşă.

S-ar putea să vă placă și