P. 1
referat politici monetare

referat politici monetare

|Views: 1,787|Likes:
Published by Deea Andreea

More info:

Published by: Deea Andreea on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

POLITICI MONETARE

- Referat -

Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale (analiză comparativă în diferite ţări)

Coordonator ştiinţific: Conf. Dr. Roman Angela Masterand: Costăchescu Andreea An I, Gr. IV

..........................................................................................................................3 I.............N..................... Rolul B..................... Rata dobânzii de politică monetară în Polonia.......11 II................12 II..................1........................15 II..... Rata dobânzii de politică monetară în România....6 II.......1....8....................3 I................3......................................... Rata dobânzii de politică monetară stabilita de BCE......................................11 II..........................................................................10... Efectele crizei economico-financiare asupra indicatorilor macroeconomici..19 2 ................ Rata dobânzii de politică monetară în Japonia...5 II................................... Rata dobânzii de politică monetară în Ungaria............................................................ în menţinerea stabilităţii financiare......13 II........................................................5........................... 2009 Cuprins I..... Cooperarea în domeniul stabilităţii financiare..................4........11........... Definirea conceptului "rata dobânzii de politică monetară".......16 Concluzii..... Rata dobânzii de politică monetară în Cehia......................................10 II.....................................17 Bibliografie..........................................3...Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale Iaşi.........2......4 I........ Rata dobânzii de politică monetară în Norvegia...12 II....................................10 II........13 II.4....R............................... Rata dobânzii de politică monetară în Islanda................6..........................2............... Rata dobânzii de politică monetară în Rusia.......... Rata dobânzii de politică monetară în SUA.....9...................... Rata dobânzii de politică monetară în Anglia..........................7........................................

Astfel a devenit necesară conlucrarea dintre autorităţile responsabile cu autorizarea. în ansamblul său. pot afecta stabilitatea sistemului financiar şi stabilitatea economică. a devenit mult mai dinamic şi complex. cât şi prin formularea şi transmiterea eficientă a măsurilor de politică monetară şi supravegherea funcţionării în condiţii optime a sistemelor de plăţi şi decontări de importanţă sistemică. determinând întrepătrunderi la nivel instituţional. este necesară identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor întregului sistem financiar. Totodată.N. Cooperarea în domeniul stabilităţii financiare Cooperarea dintre B. pe măsură ce sistemul financiar românesc. Ca piaţă specifică. I 2 . precum evaluarea incorectă a riscurilor şi ineficienţa alocării capitalului. reglementarea. supravegherea şi controlul pieţelor componente ale sistemului financiar.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale I. date fiind responsabilităţile ce rezultă din dubla sa ipostază de autoritate monetară şi prudenţială. Apariţia şi dezvoltarea unor disfuncţionalităţi. cât şi de cea a factorilor de producţie. piaţa monetară diferă atât de piaţa bunurilor de consum. şi celelalte autorităţi de reglementare şi supraveghere a diferitelor sectoare ale sistemului financiar românesc s-a intensificat treptat. deoarece monitorizarea stabilităţii financiare este preventivă. pentru a asigura transparenţa şi integritatea sistemului financiar şi a pieţelor sale componente. Rolul BNR în menţinerea stabilităţii financiare Banca Naţională a României are un rol intrinsec în menţinerea stabilităţii financiare. în ansamblul său şi pe componentele sale.R. precum şi lărgirea cadrului naţional de stabilitate financiară. Obiectul tranzacţiei pe o asemenea piaţa il formează moneda – numerar Si/sau banii de cont. piaţa monetară deţine un 3 . In ansamblul pieţelor. Atribuţii subsumate obiectivelor de stabilitate financiară sunt exercitate atât prin reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor aflate sub autoritatea sa.1. respectarea cadrului legal aplicabil.

sumele tranzactionate etc. La un anumit nivel al ratei dobanzii – celelalte condiţii fiind date . In aceste situaţii o creştere a cererii de monedă pe piata are ca efect sporirea atât a cantităţii de monedă pe piaţa. Până în prezent. în România. In plus. cantitatea de monedă oferită este egală cu cea cerută.3. preţul tranzactiei cu monedâ diferâ în funcţie de numeroşi factori: termenul scadentei. din confruntarea specifică dintre cererea şi oferta de moneda. Cu toate acestea. gradul de risc asumat de creditor. cu un număr scăzut de ofertanţi şi un numar mare de purtători ai cererii. cât si a ratei dobânzii. Marfa moneda este omogenâ. aceasta decurgând din insemnatatea tot mai mare pe care o are moneda în economia contemporană. Aceasta va fi atribuită instrumentului principal utilizat pentru injecţie de lichidităţi pe piaţa interbancară. la un anumit nivel al ratei dobânzii. având în vedere noua poziţie a BNR . ajustarea ei se face foarte greoi.înainte de 1 august 2007) de pe piaţa monetară interbancară.evolutiile cererii şi ale ofertei de monedă converg spre realizarea echilibrului pe piaţa monetară. rata dobânzii de politică monetară este rata de dobândă la care BNR atrage depozite pe termen de o săptămână (două săptămâni – până pe data de 6 mai 2008 şi o lună . Piata monetarâ se află în stare de echilibru.de creditor net faţă de sistemul bancar. adică a ratei dobanzii. Scăderea cererii are ca efect atât 4 . rata dobânzii de politică monetară (engl. I . Definirea Conceptului „ rata dobânzii de politica monetară” În sens general. când. policy rate) sau rata dobânzii de intervenţie reprezintă rata dobânzii stabilită de banca centrală ca instrumentul principal de politică monetară.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale rol tot mai important. Piaţa monetară consta în ansamblul tranzacţiilor cu moneda. pa baza preţului ei. În condiţiile actuale. excedentul structural de lichidităţi din sistemul bancar a impus ca BNR să utilizeze în calitate de operaţiune principală de politică monetară atragerea de depozite pe termen de o săptămână de pe piaţa interbancară.vom asista la schimbarea definiţiei ratei dobânzii de politică monetară. piata monetarâ fiind o piaţa de oligopol. În acest context.

3%. Diferenţiat pe ramuri. comerţ. Primele efecte negative au fost resimţite pe pieţele financiare. surplusul de monedă putând fi absorbit doar in cazul unei rate a dobânzii scăzute.3%.1%.4. Efectele crizei economico-financiare asupra indicatorilor macroeconomici Criza creditelor subprime declanşată în vara anului 2007 în SUA s-a transformat pe parcursul anului 2008 în cea mai gravă criză economică internaţională de după Marea Criză din anii 1930. nu a fost îndeplinită. de 3. Rata reală de creştere a produsului intern brut a fost calculată de Institutul Naţional de Statistică la 7. La sfârşitul anului 2008 rata de creştere anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui preţurilor de consum (decembrie 2007. rata de creştere se prezintă astfel: construcţiile 26. respectiv la 14.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale scăderea cantităţii de monedă. conform rapoartelor BNR. hoteluri şi restaurante 6. I.8% ±1 punct procentual. A urmat scăderea continuă şi abruptă a cotațiilor pe majoritatea pieţelor de capital din lume.6%. prin creşterea costurilor de creditare şi îngreunarea accesului la finanţare. Rata şomajului la finele anului 2008 a fost de 4.24%. Se constată că ţinta de inflaţie pentru anul 2008. între care şi Bursa de Valori Bucureşti. fenomen accentuat de adâncimea redusă a pieţei de capital româneşti. Cele mai afectate au fost pieţele emergente de capital.4% (conform Institutului Național de Statistică). a fost afectată puterea de cumpărare a indivizilor şi a corporaţiilor. Randamentul mediu al depozitelor noi la termen a ajuns pe segmentul societăţilor nefinanciare la 15. Ponderea deficitului de cont curent în PIB comunicată de BNR a fost de 12. industria 1.3%. agricultura 21.13% (în noiembrie) pe segmentul populaţiei. Creşterea ofertei de monedă pe piaţa monetară va duce la scâderea ratei dobanzii si la creşterea masei monetare tranzacţionate pe piaţa. ceea ce a accentuat şi generalizat procesul de scădere a valorii proprietăţilor imobiliare și a activelor financiare. Ieşirea masivă de pe piaţa BVB a jucătorilor instituţionali străini a cauzat scăderea cotaţiilor la toate titlurile listate.decembrie 2008) a fost de 6.4%. Ca urmare. Pentru creditele noi acordate societăţilor nebancare la nivelul lunii decembrie 2008 s-a 5 .1%. cât si a ratei dobânzii.

05. II.49% în lei.2008 07.2009 01. în condiţiile amplificării şi prelungirii efectelor crizei financiare şi economice internaţionale.2008 04.2008 politică monetară 8.00 10.00 9.25 10.50 10. motivată de necesitatea reducerii riscului persistenţei presiunilor inflaţioniste exercitate de deprecierea leului.45% în lei. În cursul anului 2008 randamentele pieţei interbancare au crescut.2009 05.ro/Rate-dobanzi-de-politica-monetara-1744.09.2008 26.25%.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale perceput o rată de dobândă de 20.aspx 1 Sursa: http://www.02.2008 08.00 8.2009 07.00 9.02.50 9.01.1.00 Tabelul nr. într-un context marcat de schimbarea poziţiei nete a lichidităţii sistemului bancar autohton.08.ro 6 .bnro.05. ajungând la nivelul de 14.2008 27.00 8.50 9. In ceea ce priveste evolutia nivelului ratei dobănzii de politică monetară în ţara noastră1 începând cu ianuarie 2008 si până în prezent.06. Evoluţia ratei dobânzii de politică monetară în România Rata dobânzii de politică monetară a fost la finele lui 2008 de 10.03.25% în cazul certificatelor de trezorerie şi la 13% în cel al obligaţiunilor de stat de tip benchmark cu maturitatea de 3 şi 5 ani. în timp ce pentru creditele noi acordate populației la nivelul lunii decembrie 2008 s-a perceput o dobândă de 17.75 9. Ratele dobânzilor titlurilor de stat au continuat să crească. 1 – Valoarea ratei dobânzii de politică monetară în perioada ianuarie 2008 –octombrie 2009 Sursa: http://www.2009 01.08.2009 05. aceasta poate fi vizualizată in tabelul urmator: Rata dobânzii de Valabilă începând cu: 30.07.bnro.

01.a fost coborâtă pentru a stimula cresterea economicâ. BNR a redus dobanda cheie pentru principalele operaţiuni pe piaţa monetarâ ale BNR . Relaxarea politicii monetare avand ca scop incurajarea si recuperarea econimiei. de la 8. aceasta din urmă fiind valoarea maximă stabilită. în conditiile temperarii ratei inflatiei in ultimele luni si a unei stabilităţi a cursului de schimb.2008 05. ultima modificare a nivelului ratei dobânzii de politicâ monetară a avut loc în data de 29.09.07. Grafic. In acest interval de 11 luni.03. Dobânda cheie . Aceasta reducere este a sasea din acest an.2009 Perioada Rata Dobanzii de politica monetara Graficul nr. valabilă în intervalul august 2008 – februarie 2009. ale cărei perspective s-au inrăutatit. incepând cu 30 septembrie 2009. aceasta evoluţie poate fi vizualizată în figura următoare: Rata dobanzii de politica monetara 12 10 8 6 4 2 0 08.aspx În ţara noastră.R.25 puncte procentuale pe parcursul anului 2009. 7 .2008 26.N. nivelul acesteia a variat insă între 8 % şi 10.2009 01. B.02.06. Astfel.2009. Consiliul de Administratie al Băncii Naţionale a României a decis reducerea dobânzii de referinta cu jumătate de punct la 8 %. are acelaşi nivel ca în luna ianuarie a anului trecut.bnro.5% la 8%.2009 30.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale După cum se poate observa din tabel.utilizată procentual.2008 26.ro/Rate-dobanzi-de-politica-monetara-1744.1 – Evolutia Ratei dobanzii de politica monetara in intervalul ianuarie 2008 – decmebrie 2009 Sursa: http://www. reducănd astfel rata dobânzii de politică monetară cu 2. rata dobânzii de politică monetară.25%.09.

Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale Majoritatea analiştilor mizau pe o reducere cu doar 0. Preţurile de consum s-au redus în august cu 0. mai ales după ce Finanţele au atras de la FMI sume suficiente pentru nevoile financiare ale Statului. ajustările succesive anterioare 8 . Aceasta relaxare a politicii monetare nu va duce însă imediat la o relaxare a creditării. cât şi asupra cursului de schimb. Banca centrală nu a „miscat” nivelul rezervelor minime obligatorii (suma pe care băncile o depun la BNR pentru pasivele atrase). transmisia in sistemul bancar a modificării ratei dobanzii de politică monetară durănd cateva luni. Oricum. nivel care nu a mai fost atins din luna august 2007. dar sustin că impactul va fi redus.19% faţă de luna precedentă.25% a dobânzii cheie.5%. precum si dinamica anuală inaltă a creditului acordat sectorului public.06% la 4. iar rata anuală a inflaţiei a coborât pentru a sasea luna consecutiv. comparativ cu declinul de 0. cu un interval de variatie de un punct procentual. In plan monetar.3% in luna decembrie. In acelaşi timp. Instituţia prognozează că indicatorul se va plasa la 4. nivelul lichidităţii din piata fiind considerat consistent. pasul făcut de BNR prin relaxarea politicii monetare incurajând această tendinţă. diferenţa intre ratele dobânzilor interbancare şi rata dobănzii de politică monetară s-a majorat în contextul accentuării impactului asupra pietei monetare indus de nevoile substanţiale de finanţare a deficitului bugetar din trimestrul IV al anului curent. de la 5. Dobânzile actuale la credite sunt pe un trend de scădere. dupâ ce tensiunile politice au amplificat presiunea pe cursul de schimb şi riscă să intârzie următoarea tranşă de la FMI.96%. BNR a fixat pentru finele anului o tintă de inflatie de 3. în special în ceea ce priveşte componenta în moneda natională a acestuia. Ei interpretează aceasta decizie ca un mesaj pozitiv transmis de Banca Nationala. după ce a ratat incadrarea în obiectivele stabilite pentru acest indicator in 2007 si 2008. Consiliul de Administratie al BNR s-a mai reunit în acestet an în 3 noiembrie. sunt de consemnat scăderea in termeni anuali a creditului acordat sectorului privat. Pe de alta parte.07% din iulie. "Conduita politicii monetare a continuat să fie prudentă. atat asupra dobanzilor din piaţă. problema reluării creditării nu e o problema a nivelului dobânzii cat mai ales una de lipsă a cererii solvabile si o problemă ce tine de riscul de credit.

Cu toate acestea. precum si impactul nefavorabil asupra anticipatiilor generat de accentuarea riscurilor legate de politicile fiscală şi de venituri în contextul unui climat politic volatil. se prefigurează manifestarea unor presiuni inflaţioniste induse de ajustările preconizate ale accizelor începănd cu 1 ianuarie 2010. CA al BNR reiterează ca BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic international. refacerea încrederii investitorilor şi asigurarea unei finanţări sustenabile a economiei româneşti. In aceste conditii. astfel încât. de venituri. precum şi crearea premiselor relansării durabile a activităţii economice reclamă implementarea ferma a mix-ului de politici macroeconomice . prin adecvarea instrumentelor de care dispune. BNR consideră că atingerea obiectivelor privind dezinflatia. precum şi a reformelor structurale convenite prin aranjamentul multilateral de finanţare externă. fiscală. oficialii băncii centrale cred că pe termen scurt. arată BNR.monetară. Fondul Monetar International si alte instituţii financiare internaţionale. pentru asigurarea sustenabilităţtii acestui proces şi crearea unor perspective de relansare durabilă a creşterii economice este necesara incadrarea cât mai rapidă a celorlalte componente ale mix-ului de politici macroeconomice pe coordonatele convenite în cadrul aranjamentului multilateral de finantare externa încheiat cu Uniunea Europeană. conservarea perspectivelor de revenire a ratei inflatiei în apropierea ţintelor stabilite pe termen mediu şi ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste impun pastrarea unei conduite prudente a politicii monetare.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale ale ratei dobânzii de politică monetară şi gestiunea atentă a lichidităţii urmărind asigurarea unor condiţii monetare în sens larg adecvate în vederea consolidării convergenţei ratei inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu şi a revitalizării sustenabile a procesului de creditare în întreaga economie naţională". să asigure realizarea si menţinerea stabilitâţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare. In plus. 9 . tendinţa de mentinere a ecartului dintre ratele dobănzilor interbancare şi rata dobănzii de politică monetară.

3. presiunile inflaţioniste s-au atenuat.9% II. acesta fiind cel mai scâzut nivel din septembrie 2007 şi până în prezent. Decizia. când a fost redusă cu 0. pentru ca în august să urce la 3. în ciuda creşterii cu cinci puncte procentuale a taxei pe valoare adaugată în luna iulie. Potrivit AFP.2% în 2010. In august.7%. banca centrală a Poloniei a scăzut dobanda de politică monetară cu 2. Banca Mondială si Uniunea Europeană. iar pentru 2010 banca se aşteaptâ la o temperare a inflaţiei. Rata dobanzii de politică monetară in Ungaria In data de 30. sub estimările analistilor.2.5%. Ungaria a fost una dintre ţările europene cele mai afectate de actuala criză. iar ţara a solicitat un imprumut de 25 miliarde de dolari de la FMI. vine pe fondul stabilizârii monedei naţionale. după ce inflaţia anuală a crescut uşor în iulie.6%. anticipatâ de majoritatea analiştilor. Problemele economice au determinat guvernul lui Ferenc Gyurcsany să demisioneze.0% în acest an si cu 1.09. Bancă centrală a Ungariei a redus dobânda de politică monetară cu jumatate de punct procentual. Incepănd cu noiembrie 2008.2009. rata inflaţiei din Ungaria a fost de 5%.3%. Instituţia nu a mai modificat însă dobânda de politică monetară din iunie.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale II. banca centrală a Ungariei estimează o scădere a Produsului Intern Brut (PIB) de 6. Autorităţile poloneze estimează că economia va creşte cu 1. Rata dobânzii de politcă monetară în Polonia Banca centralâ a Poloniei a menţinut dobânda de politică monetară la finele lunii septembrie a acestui an la 3. pe fondul unei uşoare creşteri a inflaţiei. până la 4. Aceasta este cea de-a treia scădere a dobânzii de politică monetară din luna iulie.5%. 10 .7% şi o inflatie de 4. Pentru acest an.25 puncte procentuale. şi la o scădere economica de 0. la 3. pentru a treia luna consecutiv.5 puncte procentuale pentru a contracara efectele crizei economice.5%. la 7. Ultima modificare a dobânzii cheie a avut loc în luna iunie.

Banca Centrală a Norvegiei a crescut dobanda cheie cu 0.4. rata şomajului era de 2.5% . la 1. la finele lunii august. Banca Angliei a mentinut dobănda de politică monetară la minimul record de 0. Rata dobânzii de politică monetară în Norvegia Norvegia este prima ţara din Europa care îşi majorează dobânda de politică monetară. de niciun stat de pe Vechiul Continent. şi a anuntat că va continua planul de cumpărare de active de 200 miliarde de lire sterline. "Activitatea economiei norvegiene şi-a revenit mai repede decât se preconiza". a declarat Svein Gjedrem. această decizie a fost luată în contextul în care statul scandinav a reuşit să surmonteze criza fără probleme. Rata dobanzii de politică monetară în Anglia Pentru luna decembrie a acestui an. Norvegia. Astfel. în afara Norvegiei. care se numară printre principalii exportatori de petrol din lume. ca prima etapă în consolidarea progresivă a politicii monetare.25 puncte. de la inceputul crizei economice. Acest program a fost 11 . la inceputul acestei luni. şi Australia. Inflaţia a ajuns la nivelul de 2.5. în al doilea trimestru. când vor apărea noile prognoze cu privire la creşterea economică şi la inflaţie.obiectiv asumat de Banca Centrală a Norvegiei. a revenit pe creştere. la 29 octombrie 2009. prin care banca centrală susţine lichiditatea din pieţe cumpărând direct active. In Norvegia. expiră în aceeaşi luna. Singurele state industrializate. care au majorat dobânzile de politică monetară dupa declansarea crizei economice mondiale sunt Israelul. Economiştii sunt de părere ca sumele alocate acestui program nu vor fi suplimentate. datorită resurselor sale petroliere.7% în septembrie. potrivit Reuters.50%. având în vedere ca economia dă semne că va ieşi din cea mai severă recesiune de după cel de-al Doilea Război Mondial. pentru a noua lună consecutiv. II. una dintre cele mai mici din Europa. Masura nu a fost adoptată însă.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale II. După o scurtă perioadă de recesiune. guvernatorul băncii centrale. Programul.50%. Oficialii băncii au lăsat să se inteleagă că nu vor modifica politica monetară cel mai probabil până în februarie. până acum.

7. economia britanică dă semne de revenire: preţurile de pe piata imobiliară cresc..25 puncte procentuale. II. pentru a steriliza excesul de lichiditate de pe piata. Banca centrala din Rusia a redus dobanda de politica monetara cu 0.4% in primul trimestru al anului.5%. la un nivelul minim record de 9. care votasera anterior pentru reducerea dobanzii. a aratat banca. ca urmare a scaderii cererii pe pietele externe pentru produsele fabricate in aceasta tara. acestia sunt de parere ca banca centrala ar fi vrut sa vada efectele reducerii dobanzii cu 2. banca centrala a redus dobanda cheie sub nivelul de 10% pentru prima data in istorie. Rata dobanzii de politca monetara in Cehia In ceea ce priveste Cehia. Aceasta este cea de-a noua reducere consecutiva a dobanzii de politica monetara.0%. Rata dobanzii de politica monetara in Rusia In luna noiembrie a acestui an.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale lansat în luna martie şi este o încercare fără precedent din partea unei bănci centrale de a scoate economia din recesiune. Potrivit Reuters. II.5 punte procentuale. Zece din cei 17 analisti chestionati de Reuters estimau ca banca centrala va reduce dobanda cheie. în prezent.6. Banca centrala a mentinut dobanda de politica monetara la 1. iar analizele indică relansarea activitâţii. La finele lunii octombrie.25 puncte procentuale. 12 . care se asteptau la o reducere a dobanzii cu 0. Decizia vine in contextul in care economia Cehiei a scazut cu 3. Analistii financiari sunt de parere ca mentinerea dobanzii de politica monetara sar datora absentei de la intrunirea de joi a doi membri ai consiliului pentru politica monetara. aceasta decizie luand prin surprindere analistii. De asemenea. din august 2008 si pana in prezent. Reprezentantii institutiei au aratat ca scaderea ratei dobanzii cheie a fost determinata de reducerea inflatiei: "Decizia a fost luata pentru a creste accesul companiilor la credite si a stimula cererea". potrivit Reuters.

Rata dobnzii de politica monetara in Statele Unite ale Americii In Statele Unite ale Americii. acesta fiind cel mai mare ritm de crestre din ultimii doi ani.3%) pentru a saptea luna consecutiv.25 procente in ultimele 13 luni. definind fenomenul drept „preocupant” in timp ce preturile de consum nu au incetat sa scada in ultimele sapte luni. Dobanda de politica monetara ar putea fi astfel redusa la un nivel minim record la care ar putea scadea pana aproape de zero. Economistii estimeaza insa ca revenirea economiei s-ar putea tempera.9. Guvernul japonez a admis oficial ca a doua economie mondiala traverseaza o perioada de deflatie. Fed este astfel in pericol sa ramana fara mijloace de interventie pe piata Rezerva federala americana (Fed) a redus dobanda de politica monetara la 1%.1%. Incluzand si reducerea de 0. de 1%. anuntata pentru decembrie 2008.4%. de 2.5% de miercuri.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale II. Deflatia este de asemenea vazuta ca o amenintare la adresa redresarii economiei. Economia Japoniei a crescut in al treilea trimestru cu 1. Specialistii anticipeaza insa ca Fed va fi nevoita sa recurga la o noua relaxare politicii monetare in urmatoarea sedinta. in conditiile in care banca centrala estimeaza ca preturile de consum vor scadea in urmatorii trei ani. in contextul in care programul guvernamental de cumparare de titluri de stat si-ar putea pierde din intensitate. Fed a ajuns la nivelul actual. care nu a mai fost atins din perioada iunie 2003-iunie 2004. Banca centrala americana a redus dobanda de politica monetara cu 5. Rata dobanzii de politca monetara in Japonia Tot in luna noimebrie s-a hotarat ca ameninta cea mai mare economie din Asia. pe fondul preocuparilor cu privire la deflatie. care .8. Preturile de consum au scazut in septembrie (-2. rata dobanzii de politca monetara tinde spre zero. cunoscusera cea mai drastica scadere inregistrata vreodata. II. iar inainte de 13 rata dobanzii de politica monetara in Japonia sa fie redusa la la 0. autoritatile americane incercand sa linisteasca pietele financiare si sa impulsioneze creditarea. lasand practic Fed fara parghii de interventie pe piata. In august.2%.

care s-ar dovedi fatala pietelor libere din intreaga lume. In plus.1% la 7. in atributiile Fed intra. O politica monetara relaxata conduce la dezghetarea pietelor de creditare.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale aceasta. El anticipeaza ca rata somajului in SUA va creste de la 6. Spre deosebire de alte banci centrale. bancile americane sunt inca reticente sa-si imprumute bani una alteia. au condus la incetinirea avantului consumist al populatiei si la scaderea pretului marfurilor si serviciilor. ca si inflatia. de aici venind si asteptarile aproape unanime ca atat Fed. ce ar putea alimenta o puternica deflatie la nivel mondial. potrivit Bloomberg.5%. Aceasta reprzinta fenomenul economic care reprezinta opusul inflatiei. Deflatia are consecinte la fel de grave asupra unei economii nationale. unii economisti internationali sunt ingrijorati de posibilitatea ca economia SUA sa intre pe o puternica panta deflationista. Principalele cauze care alimenteaza deflatia sunt reducerea masei monetare si a creditului. si cea financiara.nomica pentru economia SUA si mentinerea ratei somajului la niveluri cat mai mici. ceea ce reprezinta. Fostul guvernator al Fed. In plus. caracterizat prin scaderea preturilor bunurilor si serviciilor. Desi Fed a redus deja dobanda monetara de la 5. avertizeaza ca pana la mijlocul anului viitor (2010) banca centrala americana va fi nevoita sa reduca dobanda de politica monetara la zero. mai ales daca se adevereste predictia ca Produsul Intern Brut anual al Statelor Unite va inregistra o reducere cu 2. cat si alte banci centrale vor opera in continuare mai multe reduceri consecutive de dobanda monetara. la sfarsitul anilor ’50. Produsul Intern Brut (PIB) al Statelor Unite ale Americii (SUA) a scazut cu 0. pe langa stabilitatea preturilor. Larry Meyer. pe fondul crizei de lichiditati. Unul dintre pericolele cu care se poT confrunta Statele Unite este deflatia. in prezent puternic afectate in urma crizei de lichiditate. inclusiv asigurarea unei bun ritm de crestere eco. Mai mult decat atat. Reducerea si scumpirea creditarii de catre banci.5% in al treilea trimestru al anului in curs.8% in ultimul trimestru al anului in curs.25% la 1% in 13 luni si a creat sase programe de ajutorare financiara prin care a pompat mai mult de un trilion (o mie de miliarde) de dolari in sistemul financiar. cel mai puternic declin de la recesiunea ce a lovit SUA in 2001 si pana in prezent. Rezerva federala este in pericol sa 14 . din timpul administratiei lui Dwight isenhower. un alt motiv major de ingrijorare pentru SUA il constiuie semnele tot mai evidente ca economia americana va fi lovita de o puternica recesiune.

in timp moneda nationala s-a depreciat. In ambele cazuri. Rata dobanzii de polica monetara in Islanda Banca centrala a Islandei a mentinut dobanda de politica monetara la 12% pe an. produsul intern brut al tarii s-ar putea comprima cu 10. II. in timpul unei vizite oficiale in aceasta tara. De la inceputul lunii iunie. ce determina ruperea relatiei de legatura intre dobanda oficiala monetara si costul creditelor. dupa ce dobanda cheie a fost redusa de patru ori in ultimele trei luni. putand duce la deprecierea monedei nationale. Bancile centrale raman fara loc de manevra.6%. Cu o populatie de doar 320. Doua sunt cauzele care stau la baza declansarii unei capcane de lichiditate: anticiparile gresite privind nivelul de dobanda considerat a fi normal si lipsa de incredere in sectorul financiar. nemaiputand reduce politica de dobanda monetara pentru a stimula cererea in timpul perioadelor de incetinire a cresterii economice sau de recesiune. odata cu coborarea dobanzii monetare aproape de zero. se arata intr-un comunicat al institutiei. Seful misiunii FMI in Islanda a declarat in luna mai. autoritatile americane fiind aproape sa intre in . dobanda cheie a fost redusa de la 13% la 12%. 15 . ca masura este foarte riscanta. Islanda a trebuit sa solicite anul trecut un ajutor de 10 miliarde de dolari de la FMI. Executivul de la Reykjavik a fost nevoit sa nationalizeze trei dintre cele mai importante banci din tara. Guvernul a demisionat in ianuarie. Autoritatile estimeaza ca. fiind asociata cu scaderea ratei nominale a dobanzii foarte aproape de zero. ce poate conduce la o criza a sectorului de creditare. dupa ce sectorul sau bancar s-a prabusit.capcana de lichiditate”.10.000 de persoane. Islanda a fost una dintre tarile cele mai grav afectate de criza economica.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale ramana fara modalitati de interventie pe piata. in acest an. "Comitetul de politica monetara al bancii centrale a Islandei a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la 12%". Capcana de lichiditate apare atunci cand politica monetara devine ineficienta. dupa luni de proteste ale islandezilor furiosi.. intervine o lipsa acuta de lichiditate pe piata.

BCE a început să reducă dobânda de politică monetară în luna octombrie. de la 4. în conformitate cu estimările analiştilor.11. 16 . Toţi cei 56 de analişti chestionaţi au estimat ca BCE va menţine dobânda cheie la 1%. Rata dobanzii de politica monetara stabilia de BCE Banca Centralâ Europeanâ a menţinut dobânda de politică monetară la nivelul minim record de 1%. Dobânda de politică monetară a BCE se situează la acest nivel din luna mai a acestui an.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale II. după ce criza economică a afectat puternic economia zonei euro. decizie care ar putea fi un semnal că instituţia intenţionează să retragă măsurile de urgenţă de stimulare a economiei.25% la nivelul actual de 1%.

un rol esenţial pe piaţa monetară.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale Concluzii B. şi ţara noastră.R aredus rata dobănzii de politică monetară cu 2. fiind instituţia care stabileşte valoarea ratei dobânzii de politică monetară. Anglia. cantitatea de monedă oferită este egală cu cea cerută. Norvegia. Japonia. după cum am văzut. La un anumit nivel al ratei dobanzii – celelalte condiţii fiind date . Rusia. Pe parcursul anului 2009 B. Stabilirea acestei valori a marimii ratei de dobănda este o mare responsabilitate a băncii.N. Piata monetară se află în stare de echilibru. Cehia. la un anumit nivel al ratei dobânzii.N. nivelul stabilit la 30 septembrie 2009 fiind de 8%. Polonia. fiind urmată de alte două state – Rusia şi Islanda.financiară de pe piaţă. Această situare pe locul 8 al tării noastre poate fi vizualizată mai uşor in graficul următor: 17 . Comparativ cu celelalte state analizate in lucrarea de faţa ( Ungaria.25 puncte procentuale. SUA si Islanda) România se află pe locul opt cu un nivel al ratei de dobânda cheie de 8%. Rata dobânzii de politică monetară este rata de dobândă la care BNR atrage depozite pe termen de o săptămână de pe piaţa interbancară.R are.evoluţiile cererii şi ale ofertei de monedă converg spre realizarea echilibrului pe piaţa monetară. Scăderea acestei valori in decursul utlimilor luni a avut ca scop incurajarea econimică în contextul crizei financiare cu care se confruntă incepănd cu luna octombrie a a nului trecut. când. decizii luată în urma unor analize stricte efectuate referitoare la situaţia econominco.

în decursul lunilor ce vor urma.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale 12% 10% Nivelul ratei dobanzii de politica m onetara 8% 6% 4% 2% 0% Stat Romania Polonia Anglia Rusia SUA Ungaria Norvegia Cehia Japonia Islanda Graficul nr. aceştia se aşteaptă ca pe viitor. valoarea ratei dobânzii de politică monetară din ţara noastră fie să scadă cu 0.25 puncte procentuale minim.Nivelul ratei dobânzii de politică monetară in diferite state începându cu 30 septembrie 2009 Sursa: Prelucrare date din rapoartele financiare ale statelor menţionate Potrivit analiştilor financiari.. fie să rămână la acest nivel de 8%. 2. 18 .

Darsac. Didactică Si Pedagogică. Ilie. I. Cezar. Credit.banknews. Ed. Angela – Politici monetare.ro www. Roman. Iaşi. Univ. Daniel – Echilibrul economic şi moneda. Novac.. Ed. Petre. Dăianu. Economică. Bucureşti.zf. Al. Bucureşti. Ed. Bănci. Nicolae.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale Bibliografie: I. 1993 IV. Bucureşti. Simion. Basno. 1994 II.capital. 2005 III.ro www. Ed. Cuza.ro www.ro www. Humanitas.money. Laura – Instituţii financiare internaţionale. 2009 Webografie: www.bnr.Monedă. Brezeanu.ro 19 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->