P. 1
referat politici monetare

referat politici monetare

|Views: 1,815|Likes:
Published by Deea Andreea

More info:

Published by: Deea Andreea on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

POLITICI MONETARE

- Referat -

Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale (analiză comparativă în diferite ţări)

Coordonator ştiinţific: Conf. Dr. Roman Angela Masterand: Costăchescu Andreea An I, Gr. IV

.................................................................................................................11.......................3 I..10 II................2............... Rata dobânzii de politică monetară în Anglia.......Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale Iaşi...................... Efectele crizei economico-financiare asupra indicatorilor macroeconomici...4 I.................................................. Rata dobânzii de politică monetară în România........................................5......................................................4....................4... Rata dobânzii de politică monetară în SUA......................................................................................1...............................10 II..............15 II........10.................2.......................................................3 I............. Rolul B...........17 Bibliografie........................................................................ în menţinerea stabilităţii financiare...................11 II...1.... Rata dobânzii de politică monetară în Ungaria..... Rata dobânzii de politică monetară în Polonia....................................... Rata dobânzii de politică monetară în Islanda........3....9............ Definirea conceptului "rata dobânzii de politică monetară"............. Rata dobânzii de politică monetară în Norvegia........................6........................ Cooperarea în domeniul stabilităţii financiare..... Rata dobânzii de politică monetară în Rusia..................13 II.5 II.....................13 II... Rata dobânzii de politică monetară în Japonia....................... Rata dobânzii de politică monetară în Cehia......................................R................................3........................... Rata dobânzii de politică monetară stabilita de BCE...................12 II...........11 II..N.....16 Concluzii..............19 2 ..6 II.........8....................12 II...7... 2009 Cuprins I.............

Cooperarea în domeniul stabilităţii financiare Cooperarea dintre B. precum evaluarea incorectă a riscurilor şi ineficienţa alocării capitalului. Apariţia şi dezvoltarea unor disfuncţionalităţi. cât şi de cea a factorilor de producţie. I 2 . în ansamblul său şi pe componentele sale. în ansamblul său. respectarea cadrului legal aplicabil. Ca piaţă specifică. Atribuţii subsumate obiectivelor de stabilitate financiară sunt exercitate atât prin reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor aflate sub autoritatea sa. piaţa monetară diferă atât de piaţa bunurilor de consum.N. determinând întrepătrunderi la nivel instituţional. supravegherea şi controlul pieţelor componente ale sistemului financiar. este necesară identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor întregului sistem financiar. Totodată. pot afecta stabilitatea sistemului financiar şi stabilitatea economică. In ansamblul pieţelor. Astfel a devenit necesară conlucrarea dintre autorităţile responsabile cu autorizarea. pentru a asigura transparenţa şi integritatea sistemului financiar şi a pieţelor sale componente. cât şi prin formularea şi transmiterea eficientă a măsurilor de politică monetară şi supravegherea funcţionării în condiţii optime a sistemelor de plăţi şi decontări de importanţă sistemică. Rolul BNR în menţinerea stabilităţii financiare Banca Naţională a României are un rol intrinsec în menţinerea stabilităţii financiare. reglementarea. pe măsură ce sistemul financiar românesc.1. precum şi lărgirea cadrului naţional de stabilitate financiară.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale I. piaţa monetară deţine un 3 .R. şi celelalte autorităţi de reglementare şi supraveghere a diferitelor sectoare ale sistemului financiar românesc s-a intensificat treptat. Obiectul tranzacţiei pe o asemenea piaţa il formează moneda – numerar Si/sau banii de cont. date fiind responsabilităţile ce rezultă din dubla sa ipostază de autoritate monetară şi prudenţială. a devenit mult mai dinamic şi complex. deoarece monitorizarea stabilităţii financiare este preventivă.

Până în prezent. rata dobânzii de politică monetară (engl. Scăderea cererii are ca efect atât 4 . Cu toate acestea.evolutiile cererii şi ale ofertei de monedă converg spre realizarea echilibrului pe piaţa monetară. Piata monetarâ se află în stare de echilibru.vom asista la schimbarea definiţiei ratei dobânzii de politică monetară. ajustarea ei se face foarte greoi. Aceasta va fi atribuită instrumentului principal utilizat pentru injecţie de lichidităţi pe piaţa interbancară.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale rol tot mai important. în România. având în vedere noua poziţie a BNR . Definirea Conceptului „ rata dobânzii de politica monetară” În sens general. preţul tranzactiei cu monedâ diferâ în funcţie de numeroşi factori: termenul scadentei. cât si a ratei dobânzii. cu un număr scăzut de ofertanţi şi un numar mare de purtători ai cererii. gradul de risc asumat de creditor.înainte de 1 august 2007) de pe piaţa monetară interbancară. În condiţiile actuale. In plus. rata dobânzii de politică monetară este rata de dobândă la care BNR atrage depozite pe termen de o săptămână (două săptămâni – până pe data de 6 mai 2008 şi o lună . Piaţa monetară consta în ansamblul tranzacţiilor cu moneda.de creditor net faţă de sistemul bancar. la un anumit nivel al ratei dobânzii. piata monetarâ fiind o piaţa de oligopol. pa baza preţului ei.3. când. din confruntarea specifică dintre cererea şi oferta de moneda. În acest context. policy rate) sau rata dobânzii de intervenţie reprezintă rata dobânzii stabilită de banca centrală ca instrumentul principal de politică monetară. Marfa moneda este omogenâ. cantitatea de monedă oferită este egală cu cea cerută. adică a ratei dobanzii. La un anumit nivel al ratei dobanzii – celelalte condiţii fiind date . In aceste situaţii o creştere a cererii de monedă pe piata are ca efect sporirea atât a cantităţii de monedă pe piaţa. sumele tranzactionate etc. aceasta decurgând din insemnatatea tot mai mare pe care o are moneda în economia contemporană. I . excedentul structural de lichidităţi din sistemul bancar a impus ca BNR să utilizeze în calitate de operaţiune principală de politică monetară atragerea de depozite pe termen de o săptămână de pe piaţa interbancară.

Ponderea deficitului de cont curent în PIB comunicată de BNR a fost de 12. Cele mai afectate au fost pieţele emergente de capital. fenomen accentuat de adâncimea redusă a pieţei de capital româneşti. Ca urmare. de 3. a fost afectată puterea de cumpărare a indivizilor şi a corporaţiilor.1%.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale scăderea cantităţii de monedă. Se constată că ţinta de inflaţie pentru anul 2008. conform rapoartelor BNR. Pentru creditele noi acordate societăţilor nebancare la nivelul lunii decembrie 2008 s-a 5 . Ieşirea masivă de pe piaţa BVB a jucătorilor instituţionali străini a cauzat scăderea cotaţiilor la toate titlurile listate. comerţ.13% (în noiembrie) pe segmentul populaţiei.8% ±1 punct procentual.4%. ceea ce a accentuat şi generalizat procesul de scădere a valorii proprietăţilor imobiliare și a activelor financiare. Rata reală de creştere a produsului intern brut a fost calculată de Institutul Naţional de Statistică la 7. respectiv la 14.3%.4% (conform Institutului Național de Statistică). Primele efecte negative au fost resimţite pe pieţele financiare. rata de creştere se prezintă astfel: construcţiile 26. A urmat scăderea continuă şi abruptă a cotațiilor pe majoritatea pieţelor de capital din lume.6%. prin creşterea costurilor de creditare şi îngreunarea accesului la finanţare. Efectele crizei economico-financiare asupra indicatorilor macroeconomici Criza creditelor subprime declanşată în vara anului 2007 în SUA s-a transformat pe parcursul anului 2008 în cea mai gravă criză economică internaţională de după Marea Criză din anii 1930.4.1%. nu a fost îndeplinită. hoteluri şi restaurante 6.24%. surplusul de monedă putând fi absorbit doar in cazul unei rate a dobânzii scăzute. industria 1. Randamentul mediu al depozitelor noi la termen a ajuns pe segmentul societăţilor nefinanciare la 15. agricultura 21. cât si a ratei dobânzii. Diferenţiat pe ramuri. La sfârşitul anului 2008 rata de creştere anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui preţurilor de consum (decembrie 2007. Creşterea ofertei de monedă pe piaţa monetară va duce la scâderea ratei dobanzii si la creşterea masei monetare tranzacţionate pe piaţa.decembrie 2008) a fost de 6.3%. I. Rata şomajului la finele anului 2008 a fost de 4. între care şi Bursa de Valori Bucureşti.3%.

2009 07.50 9.ro 6 . în timp ce pentru creditele noi acordate populației la nivelul lunii decembrie 2008 s-a perceput o dobândă de 17.bnro.25%.2009 01.05.05.2009 05. într-un context marcat de schimbarea poziţiei nete a lichidităţii sistemului bancar autohton. ajungând la nivelul de 14.50 10.06.25% în cazul certificatelor de trezorerie şi la 13% în cel al obligaţiunilor de stat de tip benchmark cu maturitatea de 3 şi 5 ani. Ratele dobânzilor titlurilor de stat au continuat să crească.00 9.01.2008 08.2009 05. În cursul anului 2008 randamentele pieţei interbancare au crescut. Evoluţia ratei dobânzii de politică monetară în România Rata dobânzii de politică monetară a fost la finele lui 2008 de 10.2008 27.aspx 1 Sursa: http://www. motivată de necesitatea reducerii riscului persistenţei presiunilor inflaţioniste exercitate de deprecierea leului. aceasta poate fi vizualizată in tabelul urmator: Rata dobânzii de Valabilă începând cu: 30.2009 01.08.45% în lei.07.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale perceput o rată de dobândă de 20.00 8.75 9.00 8.2008 07.02.2008 26.50 9. 1 – Valoarea ratei dobânzii de politică monetară în perioada ianuarie 2008 –octombrie 2009 Sursa: http://www.25 10.00 10.00 9.03.00 Tabelul nr.1. II.08.49% în lei.bnro. In ceea ce priveste evolutia nivelului ratei dobănzii de politică monetară în ţara noastră1 începând cu ianuarie 2008 si până în prezent.02.ro/Rate-dobanzi-de-politica-monetara-1744.2008 politică monetară 8.09.2008 04. în condiţiile amplificării şi prelungirii efectelor crizei financiare şi economice internaţionale.

reducănd astfel rata dobânzii de politică monetară cu 2.06. ale cărei perspective s-au inrăutatit.1 – Evolutia Ratei dobanzii de politica monetara in intervalul ianuarie 2008 – decmebrie 2009 Sursa: http://www. B. rata dobânzii de politică monetară.09.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale După cum se poate observa din tabel. In acest interval de 11 luni. Consiliul de Administratie al Băncii Naţionale a României a decis reducerea dobânzii de referinta cu jumătate de punct la 8 %.2009 01. de la 8. are acelaşi nivel ca în luna ianuarie a anului trecut. Astfel.2008 26.R. nivelul acesteia a variat insă între 8 % şi 10.25%.aspx În ţara noastră. incepând cu 30 septembrie 2009. în conditiile temperarii ratei inflatiei in ultimele luni si a unei stabilităţi a cursului de schimb. Dobânda cheie .2009 30.09.2008 26. Relaxarea politicii monetare avand ca scop incurajarea si recuperarea econimiei.2009 Perioada Rata Dobanzii de politica monetara Graficul nr.02. aceasta din urmă fiind valoarea maximă stabilită.utilizată procentual.5% la 8%. ultima modificare a nivelului ratei dobânzii de politicâ monetară a avut loc în data de 29. Grafic.2009. BNR a redus dobanda cheie pentru principalele operaţiuni pe piaţa monetarâ ale BNR .bnro. Aceasta reducere este a sasea din acest an. aceasta evoluţie poate fi vizualizată în figura următoare: Rata dobanzii de politica monetara 12 10 8 6 4 2 0 08.a fost coborâtă pentru a stimula cresterea economicâ.25 puncte procentuale pe parcursul anului 2009.03. 7 .ro/Rate-dobanzi-de-politica-monetara-1744.07.N. valabilă în intervalul august 2008 – februarie 2009.2008 05.01.

transmisia in sistemul bancar a modificării ratei dobanzii de politică monetară durănd cateva luni.25% a dobânzii cheie.07% din iulie. precum si dinamica anuală inaltă a creditului acordat sectorului public. iar rata anuală a inflaţiei a coborât pentru a sasea luna consecutiv. Ei interpretează aceasta decizie ca un mesaj pozitiv transmis de Banca Nationala. nivel care nu a mai fost atins din luna august 2007. problema reluării creditării nu e o problema a nivelului dobânzii cat mai ales una de lipsă a cererii solvabile si o problemă ce tine de riscul de credit.5%. ajustările succesive anterioare 8 . diferenţa intre ratele dobânzilor interbancare şi rata dobănzii de politică monetară s-a majorat în contextul accentuării impactului asupra pietei monetare indus de nevoile substanţiale de finanţare a deficitului bugetar din trimestrul IV al anului curent. de la 5. cât şi asupra cursului de schimb. In acelaşi timp. Consiliul de Administratie al BNR s-a mai reunit în acestet an în 3 noiembrie.3% in luna decembrie. după ce a ratat incadrarea în obiectivele stabilite pentru acest indicator in 2007 si 2008.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale Majoritatea analiştilor mizau pe o reducere cu doar 0. Preţurile de consum s-au redus în august cu 0. BNR a fixat pentru finele anului o tintă de inflatie de 3. atat asupra dobanzilor din piaţă. mai ales după ce Finanţele au atras de la FMI sume suficiente pentru nevoile financiare ale Statului. "Conduita politicii monetare a continuat să fie prudentă. Aceasta relaxare a politicii monetare nu va duce însă imediat la o relaxare a creditării. Instituţia prognozează că indicatorul se va plasa la 4. Pe de alta parte. Banca centrală nu a „miscat” nivelul rezervelor minime obligatorii (suma pe care băncile o depun la BNR pentru pasivele atrase). dupâ ce tensiunile politice au amplificat presiunea pe cursul de schimb şi riscă să intârzie următoarea tranşă de la FMI. comparativ cu declinul de 0. cu un interval de variatie de un punct procentual.19% faţă de luna precedentă. dar sustin că impactul va fi redus. sunt de consemnat scăderea in termeni anuali a creditului acordat sectorului privat. Dobânzile actuale la credite sunt pe un trend de scădere.96%. Oricum. In plan monetar. pasul făcut de BNR prin relaxarea politicii monetare incurajând această tendinţă. în special în ceea ce priveşte componenta în moneda natională a acestuia.06% la 4. nivelul lichidităţii din piata fiind considerat consistent.

prin adecvarea instrumentelor de care dispune. precum şi crearea premiselor relansării durabile a activităţii economice reclamă implementarea ferma a mix-ului de politici macroeconomice . astfel încât. In plus. Fondul Monetar International si alte instituţii financiare internaţionale.monetară. BNR consideră că atingerea obiectivelor privind dezinflatia. precum si impactul nefavorabil asupra anticipatiilor generat de accentuarea riscurilor legate de politicile fiscală şi de venituri în contextul unui climat politic volatil. 9 . arată BNR. precum şi a reformelor structurale convenite prin aranjamentul multilateral de finanţare externă. In aceste conditii. pentru asigurarea sustenabilităţtii acestui proces şi crearea unor perspective de relansare durabilă a creşterii economice este necesara incadrarea cât mai rapidă a celorlalte componente ale mix-ului de politici macroeconomice pe coordonatele convenite în cadrul aranjamentului multilateral de finantare externa încheiat cu Uniunea Europeană. tendinţa de mentinere a ecartului dintre ratele dobănzilor interbancare şi rata dobănzii de politică monetară. Cu toate acestea. refacerea încrederii investitorilor şi asigurarea unei finanţări sustenabile a economiei româneşti. fiscală. CA al BNR reiterează ca BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic international. oficialii băncii centrale cred că pe termen scurt. conservarea perspectivelor de revenire a ratei inflatiei în apropierea ţintelor stabilite pe termen mediu şi ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste impun pastrarea unei conduite prudente a politicii monetare. se prefigurează manifestarea unor presiuni inflaţioniste induse de ajustările preconizate ale accizelor începănd cu 1 ianuarie 2010. să asigure realizarea si menţinerea stabilitâţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare. de venituri.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale ale ratei dobânzii de politică monetară şi gestiunea atentă a lichidităţii urmărind asigurarea unor condiţii monetare în sens larg adecvate în vederea consolidării convergenţei ratei inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu şi a revitalizării sustenabile a procesului de creditare în întreaga economie naţională".

Problemele economice au determinat guvernul lui Ferenc Gyurcsany să demisioneze.9% II. pentru a treia luna consecutiv. Rata dobanzii de politică monetară in Ungaria In data de 30.5%. 10 .5%.09.7% şi o inflatie de 4.3%.3. Ultima modificare a dobânzii cheie a avut loc în luna iunie.0% în acest an si cu 1. când a fost redusă cu 0. şi la o scădere economica de 0.25 puncte procentuale. In august. Autorităţile poloneze estimează că economia va creşte cu 1. vine pe fondul stabilizârii monedei naţionale. Rata dobânzii de politcă monetară în Polonia Banca centralâ a Poloniei a menţinut dobânda de politică monetară la finele lunii septembrie a acestui an la 3. Decizia. la 7. Incepănd cu noiembrie 2008.2009. Potrivit AFP. în ciuda creşterii cu cinci puncte procentuale a taxei pe valoare adaugată în luna iulie. sub estimările analistilor. pe fondul unei uşoare creşteri a inflaţiei. Aceasta este cea de-a treia scădere a dobânzii de politică monetară din luna iulie. iar ţara a solicitat un imprumut de 25 miliarde de dolari de la FMI.7%.6%. pentru ca în august să urce la 3. presiunile inflaţioniste s-au atenuat. acesta fiind cel mai scâzut nivel din septembrie 2007 şi până în prezent.5%. după ce inflaţia anuală a crescut uşor în iulie.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale II. banca centrală a Ungariei estimează o scădere a Produsului Intern Brut (PIB) de 6. anticipatâ de majoritatea analiştilor. Instituţia nu a mai modificat însă dobânda de politică monetară din iunie. rata inflaţiei din Ungaria a fost de 5%. până la 4.5 puncte procentuale pentru a contracara efectele crizei economice. Bancă centrală a Ungariei a redus dobânda de politică monetară cu jumatate de punct procentual. Pentru acest an. Banca Mondială si Uniunea Europeană.2.2% în 2010. iar pentru 2010 banca se aşteaptâ la o temperare a inflaţiei. la 3. banca centrală a Poloniei a scăzut dobanda de politică monetară cu 2. Ungaria a fost una dintre ţările europene cele mai afectate de actuala criză.

După o scurtă perioadă de recesiune. Programul.50%.7% în septembrie. a revenit pe creştere. în al doilea trimestru. rata şomajului era de 2.50%. când vor apărea noile prognoze cu privire la creşterea economică şi la inflaţie. la finele lunii august.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale II. Rata dobânzii de politică monetară în Norvegia Norvegia este prima ţara din Europa care îşi majorează dobânda de politică monetară. Banca Centrală a Norvegiei a crescut dobanda cheie cu 0.25 puncte.5.5% . această decizie a fost luată în contextul în care statul scandinav a reuşit să surmonteze criza fără probleme. având în vedere ca economia dă semne că va ieşi din cea mai severă recesiune de după cel de-al Doilea Război Mondial. expiră în aceeaşi luna. şi a anuntat că va continua planul de cumpărare de active de 200 miliarde de lire sterline. una dintre cele mai mici din Europa. la 1. de la inceputul crizei economice. Oficialii băncii au lăsat să se inteleagă că nu vor modifica politica monetară cel mai probabil până în februarie. potrivit Reuters. la 29 octombrie 2009. Rata dobanzii de politică monetară în Anglia Pentru luna decembrie a acestui an. Norvegia. pentru a noua lună consecutiv.4. până acum. In Norvegia. guvernatorul băncii centrale. Banca Angliei a mentinut dobănda de politică monetară la minimul record de 0. şi Australia.obiectiv asumat de Banca Centrală a Norvegiei. II. în afara Norvegiei. Acest program a fost 11 . datorită resurselor sale petroliere. prin care banca centrală susţine lichiditatea din pieţe cumpărând direct active. Singurele state industrializate. Economiştii sunt de părere ca sumele alocate acestui program nu vor fi suplimentate. Inflaţia a ajuns la nivelul de 2. a declarat Svein Gjedrem. la inceputul acestei luni. Astfel. de niciun stat de pe Vechiul Continent. care se numară printre principalii exportatori de petrol din lume. Masura nu a fost adoptată însă. "Activitatea economiei norvegiene şi-a revenit mai repede decât se preconiza". ca prima etapă în consolidarea progresivă a politicii monetare. care au majorat dobânzile de politică monetară dupa declansarea crizei economice mondiale sunt Israelul.

aceasta decizie luand prin surprindere analistii.7. acestia sunt de parere ca banca centrala ar fi vrut sa vada efectele reducerii dobanzii cu 2. Zece din cei 17 analisti chestionati de Reuters estimau ca banca centrala va reduce dobanda cheie.5 punte procentuale. II.25 puncte procentuale.6. din august 2008 si pana in prezent. ca urmare a scaderii cererii pe pietele externe pentru produsele fabricate in aceasta tara.25 puncte procentuale. Analistii financiari sunt de parere ca mentinerea dobanzii de politica monetara sar datora absentei de la intrunirea de joi a doi membri ai consiliului pentru politica monetara. Aceasta este cea de-a noua reducere consecutiva a dobanzii de politica monetara. II. banca centrala a redus dobanda cheie sub nivelul de 10% pentru prima data in istorie. Reprezentantii institutiei au aratat ca scaderea ratei dobanzii cheie a fost determinata de reducerea inflatiei: "Decizia a fost luata pentru a creste accesul companiilor la credite si a stimula cererea". potrivit Reuters.4% in primul trimestru al anului. economia britanică dă semne de revenire: preţurile de pe piata imobiliară cresc. pentru a steriliza excesul de lichiditate de pe piata.5%. Rata dobanzii de politica monetara in Rusia In luna noiembrie a acestui an. la un nivelul minim record de 9. Potrivit Reuters. De asemenea. a aratat banca.0%. Banca centrala din Rusia a redus dobanda de politica monetara cu 0.. în prezent. care votasera anterior pentru reducerea dobanzii. La finele lunii octombrie. iar analizele indică relansarea activitâţii. Banca centrala a mentinut dobanda de politica monetara la 1. Decizia vine in contextul in care economia Cehiei a scazut cu 3. 12 .Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale lansat în luna martie şi este o încercare fără precedent din partea unei bănci centrale de a scoate economia din recesiune. care se asteptau la o reducere a dobanzii cu 0. Rata dobanzii de politca monetara in Cehia In ceea ce priveste Cehia.

Economistii estimeaza insa ca revenirea economiei s-ar putea tempera. de 2.9. iar inainte de 13 rata dobanzii de politica monetara in Japonia sa fie redusa la la 0.2%. Fed a ajuns la nivelul actual.25 procente in ultimele 13 luni. care . care nu a mai fost atins din perioada iunie 2003-iunie 2004.4%.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale II. pe fondul preocuparilor cu privire la deflatie. in contextul in care programul guvernamental de cumparare de titluri de stat si-ar putea pierde din intensitate. cunoscusera cea mai drastica scadere inregistrata vreodata.3%) pentru a saptea luna consecutiv. autoritatile americane incercand sa linisteasca pietele financiare si sa impulsioneze creditarea. Deflatia este de asemenea vazuta ca o amenintare la adresa redresarii economiei. lasand practic Fed fara parghii de interventie pe piata.1%.8. Specialistii anticipeaza insa ca Fed va fi nevoita sa recurga la o noua relaxare politicii monetare in urmatoarea sedinta. Banca centrala americana a redus dobanda de politica monetara cu 5. rata dobanzii de politca monetara tinde spre zero. Fed este astfel in pericol sa ramana fara mijloace de interventie pe piata Rezerva federala americana (Fed) a redus dobanda de politica monetara la 1%. de 1%. in conditiile in care banca centrala estimeaza ca preturile de consum vor scadea in urmatorii trei ani. definind fenomenul drept „preocupant” in timp ce preturile de consum nu au incetat sa scada in ultimele sapte luni. Guvernul japonez a admis oficial ca a doua economie mondiala traverseaza o perioada de deflatie. acesta fiind cel mai mare ritm de crestre din ultimii doi ani. Rata dobanzii de politca monetara in Japonia Tot in luna noimebrie s-a hotarat ca ameninta cea mai mare economie din Asia. Incluzand si reducerea de 0. Rata dobnzii de politica monetara in Statele Unite ale Americii In Statele Unite ale Americii. Preturile de consum au scazut in septembrie (-2. Economia Japoniei a crescut in al treilea trimestru cu 1.5% de miercuri. Dobanda de politica monetara ar putea fi astfel redusa la un nivel minim record la care ar putea scadea pana aproape de zero. In august. II. anuntata pentru decembrie 2008.

Produsul Intern Brut (PIB) al Statelor Unite ale Americii (SUA) a scazut cu 0.8% in ultimul trimestru al anului in curs.5% in al treilea trimestru al anului in curs. Rezerva federala este in pericol sa 14 . potrivit Bloomberg. care s-ar dovedi fatala pietelor libere din intreaga lume. in prezent puternic afectate in urma crizei de lichiditate. Spre deosebire de alte banci centrale. inclusiv asigurarea unei bun ritm de crestere eco. Unul dintre pericolele cu care se poT confrunta Statele Unite este deflatia. Deflatia are consecinte la fel de grave asupra unei economii nationale. In plus. mai ales daca se adevereste predictia ca Produsul Intern Brut anual al Statelor Unite va inregistra o reducere cu 2. pe langa stabilitatea preturilor. Aceasta reprzinta fenomenul economic care reprezinta opusul inflatiei. ca si inflatia.1% la 7. in atributiile Fed intra. Reducerea si scumpirea creditarii de catre banci. unii economisti internationali sunt ingrijorati de posibilitatea ca economia SUA sa intre pe o puternica panta deflationista. cel mai puternic declin de la recesiunea ce a lovit SUA in 2001 si pana in prezent. avertizeaza ca pana la mijlocul anului viitor (2010) banca centrala americana va fi nevoita sa reduca dobanda de politica monetara la zero. si cea financiara. Desi Fed a redus deja dobanda monetara de la 5.5%. cat si alte banci centrale vor opera in continuare mai multe reduceri consecutive de dobanda monetara. din timpul administratiei lui Dwight isenhower. bancile americane sunt inca reticente sa-si imprumute bani una alteia. ceea ce reprezinta.nomica pentru economia SUA si mentinerea ratei somajului la niveluri cat mai mici. pe fondul crizei de lichiditati. ce ar putea alimenta o puternica deflatie la nivel mondial. El anticipeaza ca rata somajului in SUA va creste de la 6. un alt motiv major de ingrijorare pentru SUA il constiuie semnele tot mai evidente ca economia americana va fi lovita de o puternica recesiune. de aici venind si asteptarile aproape unanime ca atat Fed. Larry Meyer. Fostul guvernator al Fed. caracterizat prin scaderea preturilor bunurilor si serviciilor. au condus la incetinirea avantului consumist al populatiei si la scaderea pretului marfurilor si serviciilor. Mai mult decat atat. O politica monetara relaxata conduce la dezghetarea pietelor de creditare. Principalele cauze care alimenteaza deflatia sunt reducerea masei monetare si a creditului.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale aceasta. la sfarsitul anilor ’50. In plus.25% la 1% in 13 luni si a creat sase programe de ajutorare financiara prin care a pompat mai mult de un trilion (o mie de miliarde) de dolari in sistemul financiar.

dupa luni de proteste ale islandezilor furiosi. nemaiputand reduce politica de dobanda monetara pentru a stimula cererea in timpul perioadelor de incetinire a cresterii economice sau de recesiune.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale ramana fara modalitati de interventie pe piata. In ambele cazuri. Guvernul a demisionat in ianuarie. Rata dobanzii de polica monetara in Islanda Banca centrala a Islandei a mentinut dobanda de politica monetara la 12% pe an. odata cu coborarea dobanzii monetare aproape de zero.capcana de lichiditate”. dupa ce dobanda cheie a fost redusa de patru ori in ultimele trei luni. Bancile centrale raman fara loc de manevra.000 de persoane. De la inceputul lunii iunie. II. ce poate conduce la o criza a sectorului de creditare. fiind asociata cu scaderea ratei nominale a dobanzii foarte aproape de zero. in acest an. intervine o lipsa acuta de lichiditate pe piata. Executivul de la Reykjavik a fost nevoit sa nationalizeze trei dintre cele mai importante banci din tara. Doua sunt cauzele care stau la baza declansarii unei capcane de lichiditate: anticiparile gresite privind nivelul de dobanda considerat a fi normal si lipsa de incredere in sectorul financiar. Capcana de lichiditate apare atunci cand politica monetara devine ineficienta.. Cu o populatie de doar 320. in timp moneda nationala s-a depreciat. "Comitetul de politica monetara al bancii centrale a Islandei a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la 12%". produsul intern brut al tarii s-ar putea comprima cu 10. dupa ce sectorul sau bancar s-a prabusit. Seful misiunii FMI in Islanda a declarat in luna mai. ce determina ruperea relatiei de legatura intre dobanda oficiala monetara si costul creditelor. Islanda a fost una dintre tarile cele mai grav afectate de criza economica. dobanda cheie a fost redusa de la 13% la 12%. Islanda a trebuit sa solicite anul trecut un ajutor de 10 miliarde de dolari de la FMI. se arata intr-un comunicat al institutiei. putand duce la deprecierea monedei nationale. Autoritatile estimeaza ca.6%.10. ca masura este foarte riscanta. 15 . in timpul unei vizite oficiale in aceasta tara. autoritatile americane fiind aproape sa intre in .

de la 4. Dobânda de politică monetară a BCE se situează la acest nivel din luna mai a acestui an. în conformitate cu estimările analiştilor.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale II.25% la nivelul actual de 1%. decizie care ar putea fi un semnal că instituţia intenţionează să retragă măsurile de urgenţă de stimulare a economiei.11. 16 . după ce criza economică a afectat puternic economia zonei euro. Toţi cei 56 de analişti chestionaţi au estimat ca BCE va menţine dobânda cheie la 1%. Rata dobanzii de politica monetara stabilia de BCE Banca Centralâ Europeanâ a menţinut dobânda de politică monetară la nivelul minim record de 1%. BCE a început să reducă dobânda de politică monetară în luna octombrie.

evoluţiile cererii şi ale ofertei de monedă converg spre realizarea echilibrului pe piaţa monetară. nivelul stabilit la 30 septembrie 2009 fiind de 8%. Japonia. Piata monetară se află în stare de echilibru. fiind instituţia care stabileşte valoarea ratei dobânzii de politică monetară. Pe parcursul anului 2009 B. La un anumit nivel al ratei dobanzii – celelalte condiţii fiind date . Comparativ cu celelalte state analizate in lucrarea de faţa ( Ungaria. Rata dobânzii de politică monetară este rata de dobândă la care BNR atrage depozite pe termen de o săptămână de pe piaţa interbancară.25 puncte procentuale. Norvegia. fiind urmată de alte două state – Rusia şi Islanda. cantitatea de monedă oferită este egală cu cea cerută.N.financiară de pe piaţă. la un anumit nivel al ratei dobânzii. Stabilirea acestei valori a marimii ratei de dobănda este o mare responsabilitate a băncii. Această situare pe locul 8 al tării noastre poate fi vizualizată mai uşor in graficul următor: 17 . Rusia. Anglia. Cehia. şi ţara noastră. un rol esenţial pe piaţa monetară.R are. decizii luată în urma unor analize stricte efectuate referitoare la situaţia econominco. SUA si Islanda) România se află pe locul opt cu un nivel al ratei de dobânda cheie de 8%. Scăderea acestei valori in decursul utlimilor luni a avut ca scop incurajarea econimică în contextul crizei financiare cu care se confruntă incepănd cu luna octombrie a a nului trecut. Polonia.R aredus rata dobănzii de politică monetară cu 2.N. după cum am văzut.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale Concluzii B. când.

25 puncte procentuale minim. 2. valoarea ratei dobânzii de politică monetară din ţara noastră fie să scadă cu 0. fie să rămână la acest nivel de 8%. 18 .Nivelul ratei dobânzii de politică monetară in diferite state începându cu 30 septembrie 2009 Sursa: Prelucrare date din rapoartele financiare ale statelor menţionate Potrivit analiştilor financiari. aceştia se aşteaptă ca pe viitor. în decursul lunilor ce vor urma..Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale 12% 10% Nivelul ratei dobanzii de politica m onetara 8% 6% 4% 2% 0% Stat Romania Polonia Anglia Rusia SUA Ungaria Norvegia Cehia Japonia Islanda Graficul nr.

Novac. I.money. Simion. Didactică Si Pedagogică. Dăianu. Iaşi. Ilie. Ed. Ed. Bucureşti.ro www.ro www.banknews. Cezar. Brezeanu.Monedă. 2005 III.zf. Ed. Univ. Bănci.ro www. Bucureşti. 2009 Webografie: www.capital.bnr. Daniel – Echilibrul economic şi moneda. Al.Rata dobânzii de politică monetară şi implicaţiile sale Bibliografie: I.ro www. Credit. Economică. Laura – Instituţii financiare internaţionale. Ed. Roman. Darsac.. Petre. Bucureşti. 1994 II. 1993 IV. Angela – Politici monetare. Cuza. Basno. Nicolae.ro 19 . Humanitas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->