P. 1
CAP8 aplicatiile robotilor industriali

CAP8 aplicatiile robotilor industriali

|Views: 2,131|Likes:
Published by nomak8702

More info:

Published by: nomak8702 on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

212 CAPITOLUL 8

Aplicaţiile roboţilor industriali APLICAŢIILE ROBOŢILOR INDUSTRIALI 8.1. Probleme generale

Roboţii industriali şi-au găsit locul într-o gamă largă de procese tehnologice, în care înlocuiesc operatorul uman în executarea unor operaţii auxiliare sau de bază. Cele mai importante aplicaţii se regăsesc în următoarele domenii: - În procese de prelucrare mecanică prin aşchiere, pentru alimentarea automată cu piese, scule sau dispozitive a maşinilor-unelte sau pentru executarea unor operaţii de găurire sau rectificare; - În procese tehnologice de asamblare automată, în care robotul manipulează piesele de asamblat sau scule utilizate în acest scop; - În procese tehnologice de forjare-presare, pentru deservirea cuptoarelor de încălzire sau a preselor şi ştanţelor; - În procese tehnologice de sudare prin puncte sau sudare continuă cu arc, în care robotul manipulează capul de sudură prin puncte sau electrodul de material la sudarea cu arc; - În procese tehnologice de turnare, pentru manipularea ramelor de formare, pentru dezbaterea formelor, pentru montarea miezurilor, pentru curăţirea pieselor turnate sau pentru alimentarea automată a maşinilor de turnare sub presiune; - În procese tehnologice de acoperiri superficiale, în care manipulează pistoale de vopsit sau piesele ce sunt scufundate în băi de acoperire, de decapare etc.; - În procese tehnologice de tratament termic, în care manipulează piesele la încălzirea în cuptoare sau la scufundarea în băi de tratament; - În realizarea operaţiilor de control automat al dimensiunilor şi formei pieselor; - La încărcarea-descărcarea conveioarelor şi în operaţii de stivuire, transport sau înmagazinare. Avînd în vedere condiţiile de lucru din mediul în care se desfăşoară tehnologia asistată de robotul industrial, acestea pot fi: - medii cu praf sau cu temperaturi înalte; - spaţii înguste, greu accesibile; - medii toxice sau radioactive; - medii cu atmosferă umedă; - medii cu atmosferă rău mirositoare; - medii cu pericol de explozie; - medii cu caracteristici normale. Aplicaţiile roboţilor industriali în procese tehnologice se pot realiza în două situaţii distincte: 1. Într-un proces tehnologic existent, neautomatizat, care funcţionează după un mod de organizare oarecare; 2. Într-un proces tehnologic nou, care urmează să fie conceput şi realizat în variantă robotizată. În primul caz, trebuie rezolvate o serie de probleme cu consecinţe nefavorabile, cum ar fi: - oprirea procesului tehnologic în vederea reorganizării şi reamplasării utilajelor, ceea ce determină pierderi de producţie şi cheltuieli suplimentare; - necesitatea unor modificări în sistemul de comandă al utilajelor pentru a fi compatibile cu sistemul de comandă al robotului adoptat; - necesitatea unor elemente suplimentare de periferie a robotului (depozite, mecanisme de orientare, mecanisme de separare etc.); - eliminarea operatorului uman din proces, ceea ce poate crea probleme sociale delicate.

Robotică industrială

213

Faţă de aceste inconveniente, cea de a doua situaţie este mai favorabilă, putându-se realiza cu costuri mai mici, este mai comodă, nu determină probleme sociale, toate soluţiile fiind gândite din faza de concepţie pentru varianta robotizată. În orice caz, la realizarea aplicaţiilor trebuie asigurată condiţia ca robotul industrial să nu apară ca un corp străin în proces, iar caracteristicile sale să corespundă pe deplin caracteristicilor procesului tehnologic, astfel încît să nu fie influenţate, prin reacţie, obiectul produs, mijloacele de producţie sau tehnologia. 8.2. Condiţii de realizare a aplicaţiilor cu roboţi industriali Realizarea aplicaţiilor industriale ale roboţilor presupune o analiză atentă a variabilităţii mediului sau procesului tehnologic, pentru a stabili astfel gradul de flexibilitate ce trebuie să-l asigure robotul din punct de vedere mecanic, al sistemului de comandă şi programare, precum şi gradul de flexibilitate al elementelor periferice şi de interfaţă. Se poate defini mediul periferic al robotului ca fiind totalitatea subsistemelor fizice şi informaţionale cu care acesta intră în interacţiune pe toată durata îndeplinirii sarcinii sale în procesul tehnologic pe care îl asistă. Acest mediu se prezintă ca un mediu dinamic, în care diferitele componente ale sale îşi schimbă poziţia, dimensiunile şi caracteristicile, iar aceste schimbări pot avea loc cu frecvenţă constantă sau variabilă. Ca urmare, în proiectarea aplicaţiilor cu roboţi industriali, trebuie să avem în vedere următoarele tipuri de variabilităţi: 1. Variabilitatea poziţională; 2. Variabilitatea de formă, dimensională şi de masă; 3. Variabilitatea de timp; 4. Variabilitatea operaţională; 5. Variabilitatea generală de mediu. Variabilitatea poziţională se poate referi la piesă, la dispozitivul de centrare-fixare a piesei sau la maşină, care îşi pot schimba poziţia în spaţiu sau orientarea. Variablitatea de formă, dimensiuni şi masă se referă la piesă. Variabilitatea de timp se poate referi la durata ciclului de prelucrare a piesei, la durata ciclului de manipulare sau la maşină (frecvenţa şi durata întreruperilor). Variabilitatea operaţională se referă la operaţiile de prelucrare a pieselor ca urmare a modificării sarcinilor de lucru. Variabilitatea generală de mediu se referă la variaţia diferiţilor parametri ai acestuia (temperatură, umiditate, praf, radioactivitate etc.). 8.2.1. Variabilitatea pieselor prelucrate şi manipulate Având în vedere orientarea piesei, putem avea trei tipuri de orientări: - orientare oarecare (liberă); - orientare determinată de proces; - orientare forţată, obţinută prin intermediul unor sisteme de orientare corespunzătoare. Poziţia piesei trebuie determinată în raport cu sistemul de coordonate în care lucrează robotul, starea piesei în spaţiul de lucru al robotului putând fi de repaus sau de mişcare. La ieşirea de pe un post de lucru din sistemul robotizat, piesa este orientată de dispozitivul de centrare şi fixare (orientare de proces). Ea poate fi preluată de robot în această stare, dar în cazul în care de pe maşină cade într-un buncăr, atunci îşi pierde orientarea (orientare liberă). Pentru a aduce o piesă în poziţia necesară (orientarea forţată), trebuie să fie realizate activităţi suplimentare, cum ar fi: - separarea bucată cu bucată a pieselor; - determinarea orientării piesei şi compararea poziţiei obţinute cu poziţia prescrisă.

214

Aplicaţiile roboţilor industriali

Aceste activităţi pot fi realizate în două moduri: - utilizând dispozitive specializate care echipează sistemul robotizat; - utilizând roboţi industriali din generaţia a II-a (roboţi automaţi adaptivi), care sunt dotaţi cu senzori de vedere sau senzori tactili şi sisteme de prelucrare a informaţiilor furnizate de aceştia şi de comandă corespunzătoare. Adoptarea uneia sau alteia dintre cele două soluţii trebuie să urmeze unei analize detaliate a situaţiei reale din proces şi determinării costurilor aferente. Astfel, prima soluţie va necesita un robot cu sistem mecanic mai puţin flexibil, iar comanda ciclului de lucru al acestuia este, de asemenea, mai simplu. Pe de altă parte, problema realizării unor dispozitive specializate de orientare se complică cu cât piesele manipulate vor diferi mai mult ca formă şi dimensiuni. În acest caz, este necesar să realizăm un studiu al asemănării pieselor şi gruparea acestora după criterii care să permită simplificarea construcţiei dispozitivului de orientare, acesta trebuind să prezinte posibilităţi de reglare (să fie flexibil). De asemenea, putem realiza mai multe dispozitive de orientare care să fie schimbabile la trecerea de la o piesă la alta. Trebuie subliniat faptul că se recomandă păstrarea orientării de proces chiar şi în cazul utilizării roboţilor din generaţia a II-a sau a III-a, aceasta în scopul scurtării ciclului de manipulare a piesei şi al utilizării mai raţionale a performanţelor robotului. Variabilitatea de formă, dimensională, de masă sau de rigiditate a piesei se manifestă în cazurile când roboţii se utilizează în sisteme flexibile de fabricaţie, în care se execută, se controlează sau se asamblează piese aparţinând unei familii, cu asemănări mai mari sau mai mici. Acest gen de variabilitate determină: - concepţia generală a dispozitivului de apucare (de prehensiune); - flexibilitatea geometrică necesară a dispozitivului de apucare şi a sistemului de poziţionare-orientare; - sarcina maximă de manipulat de către robot; - forţa de strângere a obiectului manipulat; - cerinţe pentru optimizarea comenzilor. Rezolvarea problemelor de mai sus este uşurată prin clasificarea pieselor orientată spre cerinţele manipulării acestora cu ajutorul roboţilor, clasificare din care rezultă moduri posibile de apucare, deplasare şi poziţionare a piesei cu precizia impusă. 8.2.2. Variabilitatea dispozitivului sau maşinii Acest gen de variabilitate se referă, de asemenea, la poziţia acestora. Astfel, poziţia dispozitivului de centrare-fixare a piesei poate fi analizată din punct de vedere al cerinţelor procesului de lucru şi al modului cum este organizat acesta. La procesele de prelucrare mecanică, de presare, de forjare, poziţia dispozitivelor şi maşinilor este fixă sau se poate schimba, dar poziţiile sunt, totuşi, bine determinate. În cazul când, însă, robotul execută operaţii tehnologice care presupun să manipuleze o maşină sau o sculă (polizare, găurire, sudare, acoperiri superficiale metalice sau prin vopsire etc.), poziţia este variabilă. În aceste situaţii, variabilitatea se defineşte în raport cu piesa şi asfel trebuie determinate funcţiile robotului. 8.2.3. Variabilitatea duratelor de timp şi operaţională Se pot distinge variabilitatea duratelor de prelucrare şi variabilitatea duratelor de manipulare. Durata de prelucrare se consideră intervalul de timp scurs între momentul introducerii piesei în dispozitivul de centrare-fixare şi momentul eliberării şi preluării ei de către manipulator. Durata de manipulare reprezintă suma timpilor necesari pentru apucarea obiectului, deplasarea în spaţiu după traiectoria impusă, orientarea şi eliberarea obiectului manipulat.

Variabilitatea operaţională este dată de modificarea sarcinilor de prelucrare. de modelul de mişcare. putând apare situaţia ca în sistemul respectiv să fie integrate mai multe operaţii de manipulare automată. ataşat direct pe piesă sau pe dispozitivele însoţitoare (palete. Din acest motiv.cu un purtător de cod al piesei.8. Funcţiile de manipulare posibile într-un sistem robotizat rezultă din fig. ceea ce determină de fapt variabilităţile de mai sus. Variabilitatea sarcinilor de prelucrare impune necesitatea introducerii funcţiei de recunoaştere a piesei ce trebuie manipulată la un moment dat.3. Funcţii de manipulare posibile în sistemele de fabricaţie robotizate În realizarea unui sistem de fabricaţie robotizat. de sarcină şi de precizia dorită.după forma piesei.). aceasta prin organizarea în aşa fel a secvenţelor încât să se respecte principiile fundamentale ale economiei de mişcare şi de timp. 8. mandrine. casete etc. de viteza de deplasare. fiind necesare intercondiţionări între perioadele de proces şi de manipulare. . ceea ce se poate realiza pe mai multe căi: . . integrarea funcţiei de manipulare automată este esenţială. Această variabilitate este impusă şi de variabilitatea duratelor tehnologice. Variabilitatea duratelor de manipulare este determinată de lungimea traiectoriilor.1. Aceasta conduce la necesitatea modificării programului de comenzi al sistemului flexibil robotizat. pentru fiecare dintre aceste operaţii putând fi necesar câte un robot de construcţie adecvată şi cu ciclu de lucru corespunzător sau acelaşi robot poate îndeplini două sau trei funcţii.Robotică industrială 215 Variabilitatea duratelor de prelucrare se poate stabili în momentul elaborării procesului de lucru şi al determinării parametrilor acestuia. organizarea proceselor de fabricaţie asistate de roboţi trebuie făcută în condiţia realizării ciclului total de durată maximă.

. . iar pentru identificarea codului unei piese sau scule. magazine de scule. la găurire etc.transferul unei piese de revoluţie dintr-un magazin de piese în sistemul de fixare al maşinii şi în sens invers. . În afara robotului manipulator. se poate menţiona schimbarea unei mandrine sau numai a bacurilor mandrinelor pentru instalarea şi fixarea pieselor de revoluţie.216 Aplicaţiile roboţilor industriali Funcţia de manipulare a piesei este necesară pentru alimentarea automată cu piese a maşinilor-unelte.manipularea automată a paletelor goale în posturile de încărcare-descărcare a paletelor. în alte cazuri.transportul pieselor sau paletelor din magazii intermediare în posturile de lucru folosind roboţi industriali mobili. Acestea pot fi transferate pe maşină cu un manipulator special. funcţia de manipulare automată se realizează şi pentru alte operaţii decât cele din fig. la vopsire. sunt necesare mai multe traductoare de control. Manipularea sculei în cadrul unui sistem robotizat se referă la transferul automat al sculelor individuale sau al grupelor de scule din depozitul de scule sau de cutii multiaxe al maşinii pe maşina-unealtă şi în sens invers. magazine de piese individuale de revoluţie. magazine de dispozitive. manipulatorul acţionează direct scula de lucru: la debavurarea automată. Pentru identificarea poziţiei şi formei pieselor neorientate. schimbarea dispozitivului de apucare sau numai a bacurilor acestuia este necesară pentru a asigura flexibilitatea manipulării unor obiecte cu dimensiuni foarte diferite. .8. robotul trebuie să manipuleze un cap de citire a codului. în funcţie de rezultatul acestui control determinându-se automat originea de prelucrare.). într-un sistem de fabricaţie robotizat.transferul unei palete cu piesa fixată pe masa maşinii-unelte şi apoi în sens invers. trebuie realizată manipularea automată a unor duze pentru aer comprimat sau pentru apă în scopul curăţirii dispozitivelor sau al spălării pieselor în posturile de spălare-curăţire automată.transferul sculelor din magazine de scule amplasate pe robocare în magazinele proprii ale posturilor de lucru şi invers. la montajul automat. Trebuie reţinut faptul că. în sistemele de fabricaţie prin aşchiere. De asemenea. de cutii multiaxe sau de magazine de scule. prin care se controlează poziţia de instalare a piesei în sistemul de fixare al maşinii. în cazul când prelucrarea piesei pe aceeaşi maşină se face din mai multe prinderi. în special. apare necesitatea manipulării unor senzori vizuali.transferul sculelor dintr-un magazin central fix în magazinele proprii ale posturilor de lucru şi al sculelor uzate în sens invers. .schimbarea poziţiei piesei pe paleta fixată pe masa maşinii. la sudarea automată. Asupra operaţiei de manipulare va influenţa nu numai forma geometrică a obiectului ce trebuie manipulat ci şi poziţia acestuia în magazin (orientate sau în poziţie oarecare).manipularea automată a paletelor portpiese în magaziile centrale în vederea trecerii acestora pe sistemul de transport şi în sens invers. .manipularea automată a pieselor de revoluţie în scopul încărcării magazinelor de piese pentru transportul acestora în posturile de lucru. . magazine de vârfuri de control etc. . În cazul când controlul piesei se face direct pe maşina-unealtă şi. Ca exemple în acest sens. când se măsoară mai multe dimensiuni. după prelucrare.1. Un exemplu în acest sens poate fi vârful de măsurare care se aplică pe axul principal al maşinii-unelte. aceasta putându-se referi la: . exercitarea funcţiei de manipulare automată mai reclamă şi existenţa unui magazin pentru depozitarea obiectelor ce trebuie manipulate (magazine de palete port-piese. şi anume: . Manipularea automată pe un sistem robotizat de prelucrare se poate referi şi la dispozitivul de fixare a piesei sau la dispozitivul de apucare al robotului manipulator.

). corespunzătoare funcţiei de manipulare pe care o realizează. sistemele de manipulare sunt valorificate corect dacă operaţiile de manipulare sunt executate suprapus. cu operaţiile de prelucrare pe maşini. 2) sunt clar evidenţiate bazele şi semnele de orientare. să fie valorificate mai bine performanţele acestor maşini privind precizia. în cadrul funcţionării alături de utilajele pe care le deservesc.adaptarea la caracteristicile obiectelor manipulate (dimensiuni. . mandrinele universale. . formă geometrică. fără control suplimentar.Robotică industrială 217 Manipulatoarele şi roboţii care realizează funcţiile de manipulare automată în cadrul sistemelor robotizate trebuie să îndeplinească o serie de condiţii importante: . în special. pentru centrare şi fixare. sunt utilizate echipamente tehnologice de universalitate largă (centrele. flexibilitatea etc. care permit organizarea transportului şi a depozitării semifabricatelor lângă maşinile-unelte în poziţie orientată. Particularităţi ale folosirii roboţilor în procese de aşchiere. reglarea. 2) tipul şi starea semifabricatului. material). trebuie să fie caracterizaţi astfel: 1) suprafeţe omogene după formă şi distribuţie pentru bazare şi apucare.1.construcţia roboţilor să nu depindă decât într-o mică măsură de obiectele pe care le manipulează şi de maşinile pe care le deservesc. viteza de lucru.4. care permit. Particularităţile deosebite ale proceselor de prelucrare mecanică din punctul de vedere al robotizării sunt: 1) timpul relativ mare de prelucrare (de la zeci de secunde pâna la câteva zeci de minute). este determinată de următorii factori: 1) parametrii constructivi ai piesei. montarea. cu utilizarea utilajului suplimentar standardizat. dar se pot utiliza şi pentru alimentarea automată cu scule şi dispozitive sau pentru spălarea şi curăţirea automată a pieselor şi dispozitivelor. menghina pneumatică etc. iar în perioadele de nefuncţionare să permită accesul la maşini pentru efectuarea manuală a operaţiilor de manipulare. unde. corespunzător întregii game de obiecte manipulate. flexibilitatea acestora poate fi asigurată prin senzori tactili aplicaţi pe mâna robotului sau prin schimbarea automată a dispozitivului de apucare a obiectului manipulat (eventual numai a bacurilor).precizia şi stabilitatea funcţionării roboţilor manipulatori să aibă valori constante. pentru automatizarea operaţiei de alimentare cu piese a maşinilor-unelte. la maximum posibil. 2) lipsa temperaturilor înalte de încălzire a semifabricatului. a le instala pe maşina-unealtă. roboţii industriali sunt folosiţi.construcţia sistemelor de manipulare trebuie realizată astfel încât să fie posibilă şi uşoară deplasarea. Nomenclatura pieselor a căror prelucrare este posibilă şi rentabilă în complexele automatizate "maşină-unealtă-robot". pe de altă parte. . stabilitate în diferite poziţii. 8. .4. 3) cerinţele tehnice privind piesa.. 8. Parametrii constructiv-tehnologici ai pieselor care sunt destinate pentru prelucrarea în sistem "maşină-unealtă-robot". greutate. urmărirea funcţionării şi depanarea rapidă a defecţiunilor. Utilizarea roboţilor industriali în procese de prelucrare prin aşchiere În cazul proceselor tehnologice de prelucrare prin aşchiere. 4) dimensiunile de gabarit şi masa piesei.sistemele de manipulare trebuie realizate în aşa fel încât. . având un grad de flexibilitate suficient de mare. 3) configuraţia semifabricatului şi îndeosebi a piesei finite este suficient de precisă.

bucşe. la maşinile-unelte din grupa celor de găurit. flanşele. trebuie să fie automatizat procesul de strângere pe suprafaţa de sprijin a dispozitivului de fixare.robotul poate realiza numai alimentarea automată cu piese sau realizează şi alimentarea automată cu scule şi dispozitive. Soluţii de compunere a unor sisteme robotizate cu o singură maşinăunealtă Utilizarea unui robot industrial pentru alimentarea automată cu piese a unei singure maşini-unelte având robotul amplasat pe sol se întâlneşte rar. sau aşezate în linie. penele. mecanizarea evacuării aşchiilor şi altor deşeuri în afara maşinii-unelte. discurile. piesele tip carcasă etc.robotul poate fi amplasat pe sol.). roţi dinţate. discuri.4). aşezate în cerc. cornierele. Maşinile-unelte incluse în componenţa sistemelor robotizate trebuie să asigure: strângerea automată şi eliberarea piesei pe maşina-unealtă. este necesară automatizarea fărămiţării aşchiilor în procesul de aşchiere şi îndepărtarea lor din zona de prelucrare.2. . capacele. cu robotul central. inelele. pe de o parte. la maşinile-unelte pentru danturat trebuie să se automatizeze operaţia de bazare a piesei de prelucrat şi deplasarea şi fixarea păpuşii piesei în poziţia de alimentare cu piese. .4. trebuie să avem în vedere cerinţele specifice ale fiecărui tip de maşină-unealtă: la maşinile-unelte cu mese orizontale şi la strungurile cu arborele principal vertical.robotul asistă o singură maşină-unealtă. Sistemele tehnologice robotizate se recomandă pentru prelucrarea următoarei nomenclaturi de piese: arbori netezi şi în trepte. schimbarea automată a sculei în cadrul ciclului de prelucrare (când e necesar).în sistem se prelucrează piese de revoluţie sau piese prismatice (piesele de revoluţie pot fi lungi . automatizarea controlului parametrilor de comandă în procesul prelucrării.8. Între echipamentul de comandă al maşinii-unelte şi echipamentul de comandă al robotului industrial trebuie să se realizeze un schimb de informaţii în ambele sensuri: pornirea robotului în vederea preluării piesei prelucrate şi atenţionarea acestuia asupra poziţiei diferitelor subansamble ale maşinii. . trebuie să fie automatizată şi mişcarea de împingere a piesei către suprafaţa frontală a mandrinei.axe sau scurte . alezat. pe maşina-unealtă sau poate fi suspendat (pe portal sau pe punte). schimbul de informaţii cu sistemul de comandă al robotului. şi comanda pornirii programului de prelucrare al maşinii-unelte. iar piesele prismatice pot fi plăci sau de tip carcasă). frezat.robotul asistă două sau mai multe maşini-unelte. Sistemele de prelucrare robotizate se pot realiza în diferite variante de compunere: . Asemenea aplicaţii mai curând cu roboţi amplasaţi pe maşina-unealtă (fig. flanşe.2. cu axa liniară şi excentrici. . destinate pentru instalarea piesei. maşinile-unelte pentru prelucrarea canelurilor şi rectificarea cilindrică şi frontală trebuie să fie înzestrate cu mandrine cu autocentrare.3 şi fig. deplasarea automată a ferestrei de protecţie a maşinii-unelte. . bazarea precisă şi sigură a piesei în dispozitivul maşinii-unelte. pe de o parte. piesele plane şi spaţiale de configuraţie simplă (plăcile.8. La crearea sistemelor robotizate pe baza maşinilor-unelte. la strungurile cu arborele principal orizontal.) sau cu roboţi pe portal (fig. Aceasta se explică prin faptul că robotul va ocupa în acest caz spaţiul din faţa maşinii-unelte. 8. este necesar să se automatizeze şi curăţirea suprafeţelor de bazare ale dispozitivelor sau mesei. dar se şi ocupă prea mult din spaţiul productiv al halei. cămăşile şi bucşele.8. Pentru funcţionarea sigură a sistemelor robotizate cu maşini-unelte.218 Aplicaţiile roboţilor industriali 3) posibilitatea unificării şi tipizării proceselor de prelucrare şi a tipurilor de echipamente pentru aplicarea metodei de prelucrare în grup. pe de altă parte.

masa 4 execută chiar două mişcări pe direcţii perpendiculare.g2). devine posibil transferul pieselor între paleta 3 cu piese şi axul principal AP al strungului. Alimentarea unui strung cu ax orizontal cu piese. robotul are baza amplasată pe păpuşa fixă a unui strung cu axul principal orizontal. roţi dinţate. este prezentată în fig. în acest caz. Pentru a aduce diferitele locaţii de depozitare în poziţia de preluare a pieselor de către robot.2. Paleta cu piese de tipul flanşe. pistoane. Amplasarea roboţilor de alimentare cu piese pe păpuşa fixă a unui strung.Robotică industrială 219 Fig. În acest fel.2. Timpul de schimbare a piesei prelucrate cu un nou semifabricat se scurtează. În fig. braţul robotului efectuând mişcări în coordonate carteziene. 8. în alte cazuri.3. paleta 3 se amplasează pe masa 4 cu mişcare pas cu pas Tx′. ca şi în cazul precedent. . de asemenea scurte. dar utilizând un robot pe portal cu apucător dublu. 8.8. deoarece robotul este prevăzut cu un apucător M dublu (g1. discuri etc.

cunoscând timpul de prelucrare a unei piese. întotdeauna. Alimentarea unui strung cu piese de tip axe cu un robot pe portal Soluţiile de compunere a celulelor robotizate prezentate mai sus se caracterizează şi prin faptul că depozitul sau magazinul de semifabricate este utilizat şi pentru piesele prelucrate aduse de robot de pe maşină. de tipul cu lanţ. Dispozitivul de apucare al unui asemenea robot poate fi dublu. Pentru alimentarea strungurilor orizontale cu piese cilindrice lungi. Aşezarea maşinilor-unelte se face după o circumferinţă.5. dar important este ca el să prezinte un grad înalt de adaptabilitate. în care caz robotul se amplasează cu baza la sol. se poate folosi soluţia prezentată în fig. ca asemenea celule să dispună şi de un al doilea depozit. Piesele prelucrate pe acest sistem sunt de tip axe cu lungime medie. sau maşinile se dispun în linie.8. pentru piesele finite. aceeaşi poziţie a piesei. Capacitatea unui asemenea depozit se stabileşte astfel încât. Asemenea compunere de sistem de fabricaţie este de tipul "robot-grup de maşini-unelte". cu deplasare pas cu pas.220 Aplicaţiile roboţilor industriali este amplasată pe masa 4 în coordonate. Fig. 8. piesele prelucrate revenind în poziţiile rămase libere ale depozitului.4. în componenţa sa intrând şi transportorul-depozit 3. este necesar ca piesa din depozitul D adusă în poziţia de preluare să fie tamponată axial până la un reazem fix. de exemplu. în care caz ele sunt asistate de un robot industrial cu deplasare pe portal. aducând noi piese în poziţia de apucare a lor de către robot. Depozitul D de piese se realizează de genul unui transportor pas cu pas P.4. de cele mai multe ori maşini pentru prelucrarea pieselor de revoluţie. 8. Un exemplu de sistem robotizat compus din trei strunguri 1 amplasate în cerc şi alimentate de un robot 4 cu baza la sol este prezentat în fig. în orice succesiune tehnologică posibilă pe cele trei strunguri din componenţa celulei.3. însă. robotul va prelua semifabricatul în aceeaşi secţiune transversală. de tip axe sau cilindri. poziţionat cu precizie.8. poziţia de preluare aflânduse întotdeauna în prelungirea axei strungului S. În felul acesta.4. . Este posibil. în scopul asigurării preciziei de alimentare. în care se utilizează un robot pe portal dublu (ambele braţe B1 şi B2 sunt montate pe acelaşi cărucior). Pentru a asigura precizia de apucare a piesei din depozit. Soluţii de sisteme robotizate cu mai multe maşini-unelte Asemenea sisteme pot avea în componenţă un robot şi două sau trei maşini-unelte. în centrul celulei robotizate. ceea ce permite prelucrarea în cadrul sistemului respectiv a unei nomenclaturi destul de largi de piese. robotul căutând deci. să se realizeze condiţia funcţionării autonome a sistemului pe durata unui schimb de lucru.

se poate folosi structura din fig. pe care piesa se centrează şi fixează.8. apoi. sunt supuse operaţiei de strunjire pe strungurile paralele 8. Fig. Asemenea piese nu sunt manipulate direct de către robot ci prin intermediul unor palete. În sistemele robotizate cu robot amplasat la sol. Sistem robotizat cu trei maşini-unelte şi robot cu baza la sol Fiecare dintre sistemele robotizate din fig. din două prinderi. se pot prelucra şi piese de formă prismatică. Prima situaţie este posibilă numai în cazul când toate componentele sistemului sunt comandate numeric. Axele sunt prelucrate la capete pe o maşină de frezat şi centruit 3 şi. cu robot pe portal.6 sunt conduse centralizat de la un microcalculator. Pentru a elimina timpii de aşteptare ai maşinilor-unelte. aceste palete având forma exterioară potrivită pentru apucarea de către un robot cu deplasarea paralelă a degetelor în vedere apucării. care coordonează funcţionarea tuturor componentelor celulei.Robotică industrială 221 Pentru prelucrarea axelor lungi. 8. Sistem robotizat cu trei maşini-unelte .6.5 şi 8.8. fiecare din cele trei maşini este prevăzută cu câte un depozit 1 şi cu câte o poziţie intermediară 2. Se poate folosi un microcalculator supraordonat echipamentelor de comandă ale maşinilor-unelte. Fig. robotului şi depozitului sau microcalculatorul este înglobat în echipamentul de comandă al robotului industrial.6. 8.5.

de tipul CNC). Fig. Când acestea se amplasează în cerc (centrele de prelucrare CP1. În aceste condiţii. care înmagazinează şi distribuie echipamentelor locale ale maşinilor şi robotului programele de lucru. deoarece timpul de prelucrare a unei piese prismatice este cu mult mai mare decât în cazul pieselor de revoluţie. . el având acces şi la depozitul de palete portpiesă DP. activitate care trebuie asistată de un operator uman.. cu un calculator electronic de proces. 8. care vor diferi de la un tip de piesă la altul. trebuie realizată şi în acest caz.CP3..fig. obligatoriu. coordonarea întregului sistem va fi realizată centralizat.222 Aplicaţiile roboţilor industriali Prelucrarea pieselor din această categorie are loc pe centre de prelucrare. Nu este exclusă nici posibilitatea ca într-o poziţie a depozitului DP să se organizeze activitatea de paletizare/depaletizare a pieselor. Condiţia de funcţionare autonomă a sistemului robotizat pe durata unui schimb.8. de echipamente de comandă numerică (de obicei. cel puţin.7).7 cu palete cu noi semifabricate şi scoaterea din depozitul DP a paletelor cu piesele prelucrate se face cu ajutorul unui robocar. Pe de altă parte. centrele de prelucrare CPi care intră în componenţa acestei celule robotizate sunt conduse. cu baza la sol. robotul industrial RI este amplasat central.8. care realizează transportul de la/la depozitul central. Sistem robotizat pentru prelucrarea pieselor prismatice Alimentarea celulei din fig. dar capacitatea depozitului DP trebuie să fie mult mai mică decât în cazul precedent.7.

8.8. cu baza fixă la sol.b. . În fig. alimentarea automată a maşinilor-unelte cu palete cu piese de formă prismatică se realizează cu trei roboţi 8. pentru alimentarea celor patru maşini-unelte 12. într-un modul flexibil de fabricaţie constituit pe baza unui centru de prelucrare.a.8.8). care necesită un număr mare de scule. depozitul central 4 conţine semifabricate şi piesele finite aduse de la maşinile-unelte de către aceleaşi conveioare.4.4. piesele paletizate în postul 6 fiind dirijate de operatorul 5 pe unul din conveioarele 1.Robotică industrială 223 Fig. capacitatea magazinului de scule propriu al maşinii nu satisface necesităţile de prelucrare a unor piese complexe. care se deplasează în lungul liniei pe ghidajele 10. Sisteme robotizate cu mai multe maşini-unel-te Prelucrarea pieselor prismatice în sisteme robotizate cu centre de prelucrare aşezate în linie necesită utilizarea unor roboţi mobili cu deplasare la sol (în cazul centrelor de prelucrare cu ax vertical) sau a unor roboţi cu deplasare pe portal (soluţie posibilă numai când centrele de prelucrare sunt cu ax principal orizontal).8. în fig. Dar. Asfel. Astfel. Utilizarea roboţilor industriali pentru alimentarea automată cu scule şi dispozitive Aceste funcţii sunt robotizate în cadrul modulelor sau al sistemelor flexibile de fabricaţie în care se prelucrează familii de piese de largă nomenclatură. Compuneri de sisteme robotizate cu mai mult de trei maşini-unelte nu se pot realiza decât cu amplasarea în linie a maşinilor-unelte (fig.8. se utilizează robotul mobil la sol 11. situaţie în care va trebui să oprim maşina-unealtă în vederea schimbării sculei. soluţia nu este practică deoarece nu vor exista în magazin scule dublet necesare în cazul uzurii premature sau al ruperii accidentale a unei scule.8. 8. chiar dacă am mări capacitatea magazinului maşinii până la numărul maxim de scule diferite.8. 2 sau 3.

Sistem de alimentare cu scule folosind un robot Fig. care permite funcţionarea autonomă a modulului pe o perioadă limitată. să fie necesară chiar schimbarea mandrinei de centrare-fixare a piesei pe maşină. de forma unei mese indexate. cu cât modulul dispune de un depozit propriu 1 de palete cu piese. unde. asfel încât robotul 8 să poată realiza transferul sculelor între magazinul 7 şi magazinul de scule 5 de pe maşină.8. cu ajutorul robotului 3 cu deplasare pe . cu variabilitate dimensională mare.9) se prevede cu un depozit suplimentar de scule şi un sistem de transfer al acestora în magazinul propriu al centrului de prelucrare. În fig.224 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. poate apărea necesitatea ca. 8. amplasat lingă centrul de prelucrare. depozitul suplimentar de scule se realizează de forma unui magazin cu lanţ 7. Necesitatea alimentării automate cu scule a centrului de prelucrare apare cu atât mai evidentă. 8.8.10. O asemenea situaţie este prezentată în fig.10 Schimbarea automată a mandrinelor pe un strung.8.9.9. trecând la prelucrarea altei tipodimensiuni de piesă. deci nu influenţează asupra productivităţii prelucrării. Inconvenientul menţionat mai sus poate fi înlăturat dacă modulul flexibil (fig. acest transfer se realizează în timp ce maşina lucrează. În cazul prelucrării unei nomenclaturi largi de piese de revoluţie.

întrucît în practică se constată diferenţe de conţinut de la un produs la altul.2% din cheltuielile de manoperă directă.8.8. se realizează transferul mandrinelor 4 între axul principal al strungului şi depozitul M de mandrine realizat de forma unui cap revolver amplasat pe păpuşa fixă a strungului. Asfel.12 şi fig. asamblare şi verificare. Utilizarea roboţilor industriali la asamblarea automată 8. Probleme generale Problema robotizării montajului apare ca un răspuns la cerinţele de creştere a productivităţii prin automatizare flexibilă în condiţiile cînd mediul de asamblare prezintă o variabilitate importantă.4%. urmărindu-se reducerea timpilor principali. fără a reduce flexibilitatea sistemului. în special. arată că 30.13). în primul rînd. s-au căutat alte rezerve de raţionalizare. eforturile de raţionalizare a producţiei au fost concentrate. 27% din inserţii se fac pe direcţie verticală. Sarcinile de asamblare au fost clasificate în 12 clase de operaţii elementare.11).8. Acestea au fost găsite în domeniul tehnicii de manipulare şi montaj legate mai ales de utilizarea roboţilor. extractivă şi metalurgică. . în special a celor complexe. astfel încît să poată spori gradul de automatizare. respectiv 7% din valoarea totală a produselor.5.7%. în comparaţie cu alte operaţii tehnologice. În anii ‘60-’70. S-au elaborat noi tehnologii.1. respectiv 4. în sensul de sus în jos. Introducerea roboţilor şi manipulatoarelor în procesele de montaj a fost impusă. În momentul în care s-a atins un nivel înalt în acest domeniu. montajul consumă 45-70% din manopera totală a produsului. Diferitele maşini specializate de asamblare şi montaj sunt un răspuns al variabilităţii mici a mediului.5. de necesităţile de mecanizare şi automatizare datorită ponderii tot mai ridicate a operaţiilor de montaj în manopera totală a produselor. incluzînd operaţii de manipulare. Kondoleon a realizat o analiză a sarcinilor de asamblare şi frecvenţa globală a diferitelor sarcini după direcţii/sensuri la mişcarea relativă a pieselor supuse asamblării în industria mecanică (fig. fiind specifice unor operaţii avînd caracter de serie mare. asupra prelucrării pieselor şi a proceselor legate de aceasta. Un studiu realizat în industria constructoare de maşini agricole din SUA. s-au automatizat şi optimizat procesele de prelucrare. la produsele fabricate în serie. Posibilitatea de programare a roboţilor a făcut posibilă automatizarea multor operaţii de manipulare. pentru industria chimică. Conceptul cuvîntului montaj este dificil de stabilit sub o formă definitivă.Robotică industrială 225 portalul 2. de la un producător la altul. Sigur este faptul că montajul este o parte a procesului de producţie. ponderea manoperei de montaj se ridică la 20-30% din manopera totală. reprezintă cheltuieli de manoperă pentru operaţii de montaj. 8. deficitar în privinţa gradului de automatizare chiar şi în industria automobilelor (fig. Analiza evidenţiază că 1/3 din aceste sarcini se referă la introducerea unui ştift în alezaj şi 1/4 la operaţia de înşurubare. pentru industria constructoare de automobile şi piese de schimb. asfel încît costurile pentru perfecţionări ulterioare au devenit prea ridicate. Pe de altă parte. în domeniul aplicaţiilor în serii mici a maşinilor şi utilajelor. Montajul este. aceste cifre sunt de 33.

timpul necesar asamblării este inferior unui minut. 8.programarea permite adaptarea la diferite funcţii de montaj. . Numărul mediu de piese diferite este de 10. Cantitativ. cu un maxim de 127. sortarea.roboţii oferă posibilităţi mai variate de manipulare şi aşezare a pieselor. .prin implementarea roboţilor. controlul procesului etc. Utilizarea roboţilor în operaţii de montaj prezintă o serie de avantaje: .utilizarea senzorilor permite ca robotul să efectueze şi alte operaţii legate de montaj: încărcarea.planificarea producţiei se face mai simplu.. . . numărul mediu de piese asamblate este de 20. La 20% din cazuri. este necesară o modificare a pieselor pentru a uşura asamblarea robotizată. Gradul de automatizare a diferitelor operaţii în industria automobilelor Acelaşi studiu privind asamblarea robotizată arată că sectorul determinant unde aceasta se aplică este în industria automobilelor (35% din aplicaţii).226 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. se poate reduce numărul de echipamente periferice necesare în condiţiile în care calitatea montajului creşte. La 75% din cazuri.11. . Greutatea medie la 80% din piesele asamblate este inferioară la 4 daN şi 70% se înscriu într-un cub cu latura de 10 cm.

E-şu-rub. . K. se poate asigura eficienţa în pregătirea pieselor pentru montaj şi pentru manipularea lor.Robotică industrială 227 Fig. .costul unui robot de montaj este. cu timpul de tact de 10-30 s. F-ajustaj prin forţă. Se consideră că roboţii sunt prea încărcaţi dacă execută 8-10 operaţii diferite. H-răsturnare piesă. B-împin-ge şi roteşte.12.durata unui ciclu de montaj este mai mare decît cea realizată de automatele specializate.13. A-şift simplu în alezaj. în general. G-îndepărtare şaibă de localizare. D-inserţie ştift şi element de reţinere. Dezavantajele roboţilor industriali aplicaţi la montarea automată sunt legate de: . mai mare decît cel al automatelor specializate acţionate pneumatic sau mecanic. 8. C-stift multiplu în alezaj. L-sudează sau lipeşte. Fig. În aceste cazuri. Frecvenţa diferitelor sarcini de asamblare Domeniul în care utilizarea roboţilor este avantajoasă din punct de vedere economic îl constituie montajul produselor cu circa 20 de repere executate în mai multe variante. I -asi-gură suport temporar. În aceste cazuri. Sistematica sarcinilor de asamblare. apar greşeli şi defecţiuni frecvente în liniile de producţie. 8. J-fixează cu gheare o placă de metal.îndepărtează suport temporar.

a evitării coliziunilor dintre corpurile mobile ale robotului şi corpurile din mediul ambiant. Asemenea criterii sunt: a) Caracteristicile geometrice. cu 4 grade de libertate. . b) Caracteristici de mişcare.complexitatea structurii mecanice şi a algoritmilor de control. de exemplu. iar precizia de repetabilitate a mişcărilor să fie corelată cu toleranţele poziţiei de asamblare şi cu jocul nominal dintre elementele ce trebuie asamblate.2. se pune problema optimizării structurii mecanice asfel.spaţii de lucru mari. iar procesul de căutare creşte considerabil timpul de ciclu.4 m/s şi 1. cu un număr de 4 grade de libertate. . Este necesar ca şi procesul tehnologic să fie conceput direct prin prisma automatizării. Un set important de criterii de sinteză pentru roboţii de montaj este furnizat de procesele componente ale asamblării. Accesibilitatea este legată de capacitatea robotului de a lucra în interiorul unor suprafeţe închise sau într-un mediu cu un relief foarte variat. Aplicaţiile industriale ale asamblării robotizate au arătat că structurile clasice 6R (şase cuple de rotaţie). În aplicaţiile de asamblare se pot introduce şi roboţi mai puţin precişi. PRAGMA şI SIGMA OLIVETI. Aceasta a fost tendinţa în Japonia. Integrarea asamblării cu procesul de proiectare şi fabricaţie al produselor a condus la structuri de manipulare cu o arhitectură carteziană şi cilindrică. în condiţiile unei sarcini utile şi la accesibilitate. În aceste situaţii. două sau mai multe repere sunt aduse la configuraţia finală dorită.5. . reperele au configuraţii care uşurează procesul de automatizare. s-a realizat asamblarea unei pompe de ulei cu 17 repere.5 m/s. care să fie capabili să opereze cu piese neadaptate unui montaj automatizat.228 Aplicaţiile roboţilor industriali Se constată că proiectanţii din SUA nu au adaptat concepţia produselor pentru montaj. arhitecturile specifice de montaj au spaţiul de lucru practic în afara zonei de mişcare a corpului robotului. în fiecare punct al traiectoriei. cu cît un robot este mai simplu. Se consemnează. .mişcarea de bază de rotaţie creează un amplasament al aplicaţiei dezavantajos şi măreşte timpul total de realizare a ciclului de asamblare.mase mari în mişcare. este de multe ori necesar să se programeze nu numai poziţia şi orientarea organului efector. Prezenţa dispozitivelor auxiliare scade considerabil flexibilitatea ansamblului. Implicaţia productivitate-timp de ciclu conduce la limitarea inferioară a vitezelor şi acceleraţiilor maxime de lucru tradusă prin viteze medii la nivelul manipulării reperelor între 0. În condiţiile unei sarcini utile şi a unor dimensiuni ale elementelor prescrise. Caracteristicile constructive ale roboţilor industriali utilizaţi la asamblarea automată Sistemul mecanic al roboţilor industriali pentru operaţii de asamblare trebuie să dispună de dispozitive de ghidare cu cel puţin 6 grade de libertate. În procesul tehnologic de asamblare. cu doi roboţi tip UEM-2. dar în direcţie verticală. ci să se efectueze şi verificarea detaliată. un robot ce deserveşte 13 linii de fabricaţie. cu lanţ deschis. Un număr mare de aplicaţii de asamblare sunt realizate de roboţii de tip SCARA. existînd tendinţa de a construi roboţi cît mai complexi. Produsele sunt direct concepute pentru producţia robotizată. prin folosirea unor dispozitive auxiliare de ghidare şi realizare de mişcări de căutare oscilatorii. cu atît este mai bun. Greutatea pieselor ce pot fi asamblate robotizat nu trebuie să depăşească 5-10 daN. care se referă la mărimea spaţiului de lucru. unde. 8. în aceste cazuri fiind necesar un număr mai redus de senzori în dotarea robotului. În acest mod. cu precizie de ±3 mm. încît spaţiul de lucru să fie maxim. Datorită faptului că roboţii de montaj cooperează cu un număr mare de dispozitive auxiliare cu poziţie fixă în spaţiul de lucru. Deosebit de importantă în acest proces este etapa de inserţie în care se realizează introducerea arborelui în alezaj. au patru limitări majore în asamblare: . fiind dotat cu peste 100 de senzori.

în condiţiile unor precizii acceptabile.14. cum ar fi precizia de poziţionare şi greutatea piesei manipulate. Situaţia este similară în cazul erorilor inerente de formă ale reperelor asamblate. O posibilitate teoretică de obţinere a unor forţe de interacţiune în domeniul admisibil. În cazul proceselor de asamblare. precizia roboţilor de montaj variază între ±0. forţele de interacţiune nedorite apar ca efect al erorilor de poziţie şi mai puţin de viteză. Caracteristici pentru roboţii utilizaţi la prelucrare şi montaj O analiză efectuată asupra a 106 posturi de montaj şi a 915 posturi de prelucrare a evidenţiat unele caracteristici necesare roboţilor utilizaţi în acest domeniu (fig. Drept principale caracteristici. în raport cu valorile de referinţă. fără un control de forţe. Se remarcă. Această soluţie este dezavantajoasă deoarece obţinerea unor precizii foarte mari de ordinul a 10 um implică structuri rigide. este realizarea unei precizii înalte. valori net diferenţiate pentru unele caracteristici. costul fiind ridicat.15 mm. cu repetabilitate de ±0. c) Caracteristicile privind forţele de interacţiune în procesul de cuplare.8. Valorile forţelor de interacţiune cresc la mărirea erorilor de poziţie. Fig. s-au analizat: . procesele de sudare au avut corespondent în prescrierea unor cerinţe strict cinematice de mişcare şi poziţie pentru corpul condus. atît etapa de aşezare cît şi inserţia presupun obţinerea unui nivel admisibil al forţelor de interacţiune în vederea evitării deteriorării elementelor din lanţurile de acţionare ale robotului şi a gripajului pieselor asamblate. înscrise în cîmpurile de toleranţe prescrise.14).025 mm pînă la ±0. mai mică decît toleranţele de execuţie ale pieselor asamblate. cu echipamente de comandă complexe.Robotică industrială 229 În mod curent. Procesele tehnologice de manipulare de tip "apucă şi aşează". În figură s-a reprezentat cu linie groasă variaţia caracteristicilor pentru roboţii de prelucrare şi cu linie întreruptă pentru cei de montaj.05 mm şi ±0. O altă posibilitate este realizarea unor sisteme de control al forţelor cu ajutorul unor senzori tactili sau vizuali sau al unor dispozitive mecanice pasive. funcţionalitatea acestor procese nefiind legată de controlul forţelor de interacţiune între corpul condus şi obiectele exterioare.8. Calitativ. în special. procesele de vopsire.1 mm. cu respectarea condiţionărilor geometrice impuse.

Se constată: Realizarea corectă a asamblării impune ca vectorul E4 să aibă componentele egale cu zero. Elemente specifice operaţiei de asamblare robotizată În procesul de asamblare robotizată (fig.d. .precizia de poziţionare. După cum s-a arătat.3.230 Aplicaţiile roboţilor industriali .8. în mod normal.8.15). fig. yA2. zP).8. poate fi electric sau pneumatic.a. . yP.RP(P. Elemente ce intervin în procesul de asamblare robotizată Erorile de poziţie pot avea origini diferite: . fără mare precizie şi rapide. . .14. zS). în ordonată s-a prezentat frecvenţa cumulată în procente. fiind totdeauna posibilă micşorarea acestora prin realizarea de sisteme de prehensiune corespunzătoare şi mecanisme precise de poziţionare a piesei alezaj pe suport.numărul de piese pe loc de muncă. xA2. pentru suportul piesei alezaj. .erori la prinderea bolţului în dispozitivul de prehensiune.8. Sistemul de acţionare al roboţilor industriali utilizaţi la asamblarea automată. dar. zA1) pentru ştift. . .14.RA1(A1.8. xP.15. adaptivă. ultimul fiind preferat doar în cazurile cînd mişcările pot fi simple.5. aceste erori pot fi minimizate utilizînd dispozitive de prindere a căror construcţie este adaptată la forma pieselor. .RA2(A2. . Micşorarea componentelor acestui vector este legată de vectorii Ej.erori de poziţionare a dispozitivului de prehensiune. În toate reprezentările. 8. Diferitele erori pot fi definite prin următorii vectori: . elementele ce intervin în proces sunt: dispozitivul de prehensiune (apucătorul) legat la elementul final al robotului. pentru alezaj. . yS. fig. valorile vectorilor E1 şi E3 sunt direct legate de probleme de construcţie.14. alezajul şi planul de asamblare (suportul piesei alezaj). Roboţii pentru asemenea aplicaţii pot fi comandaţi şi pe cale manuală. fig.RS(S. pentru dispozitivul de prehensiune. Fig. determinate de construcţia şi precizia pe care o realizează robotul industrial.b.14. 8. Poziţia în spaţiu a fiecăruia din aceste elemente este dată prin poziţia relativă a reperelor. xS. zA2). fig.erori care intervin la poziţionarea piesei alezaj pe planul de asamblare.numărul de echipări (reglări la schimbarea produsului) raportate la 100 ore de funcţionare. care sunt ataşate după cum urmează: . ştiftul.greutatea piesei. .c. comanda roboţilor de montaj este automată. xA1.

de forma: Realizarea asamblării robotizate este condiţionată de îndeplinirea funcţiei de acomodare. Erorile la asamblare planul de asamblare Considerînd planul trecînd prin originile A1 şi A2 şi continuînd axa zA2. Modificările de poziţie apar ca necesare deoarece. Ox. se deduce relaţia pentru aprecierea posibilităţii asamblării. depinzînd de precizia de poziţionare şi de repetabilitatea acesteia. funcţia are denumirea de complianţă (fig. . Considerînd diametrul aparent al ştiftului d+2Pp şi diametrul aparent al alezajului D2Ta. Componentele vectorului E4 pe Fig.Robotică industrială 231 Vectorul E2 este direct legat de tipul robotului folosit în aplicaţia de asamblare. Fy. atunci: . Mz reprezintă proiecţiile forţei. Oz sunt proiecţiile vectorului de deplasare laterală şi vectorului de deplasare unghiulară în reperul OXYZ. dy. unde Fx. în mod uzual.17. Acomodarea constă în modificări de poziţie ale piesei în raport cu corpul condus al robotului. Fz. În cazul în care deplasările sunt proporţionale cu forţele. care pune în evidenţă eroarea de poziţie ∈ şi eroarea unghiulară θ (fig. utilizată în mod obişnuit. 8.17).16). iar unde dx. Dacă F este torsorul forţelor şi momentelor aplicate într-un punct O al dispozitivului şi D torsorul deplasărilor liniare şi unghiulare. 8. Rouget a formulat din punct de vedere matematic conceptul de complianţă. Fig. Componentele vectorului E4 pe planul de asamblare se reduc la componentele laterale X şi Y şi componentele unghiulare α şi β (fig. dz. My. cîmpurile de toleranţe ale pieselor îmbinate sunt mai strînse decît precizia de poziţionare a robotului. Oy. se poate recurge la o reprezentare mai simplă. respectiv momentului rezultant. care să conducă la posibilitatea continuării procesului de îmbinare.16.8.8. Mx.8. Posibilitatea executării unei sarcini de asamblare de către robot va fi dependentă de precizia de poziţionare Pp a robotului şi de toleranţa asamblării Ta.18).

toate dispozitivele prezintă o combinaţie a celor trei tipuri de complianţă. Aceste matrici sunt funcţie de D şi O. Cho. B şi I fiind matricile corespunzătoare. prin deplasarea relativă a pieselor sub acţiunea forţelor ce apar în punctul de contact ştift-alezaj. Pentru reuşita inserţiei.232 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. plecînd de la informaţiile furnizate printr-un sistem de senzori. . ceea ce impune o precizie de poziţionare ridicată.acomodare pasivă. . Forma acestei matrici depinde de punctul de aplicaţie al torsorului forţelor.deci. Funcţie de natura forţelor care apar. În contextul asamblării robotizate. Această tehnică utilizează. dar în majoritatea cazurilor complianţa elastică este predominantă.complianţă neelastică amortizată (clasa 1) . K.cînd acţionează forţele de natură vîscoasă. Acomodarea pasivă compensează erorile între piesele supuse asamblării plecînd de la deformarea unei structuri elastice în prezenţa erorilor ce apar în punctul de contact. Ca urmare. Complianţa roboţilor de asamblare Această ecuaţie descrie mişcările solidului supus la forţe de inerţie.18. Acomodarea pasivă include în această clasificare sistemele vibratorii unde eroarea de poziţie este eliminată printr-o mişcare vibratorie pentru realizarea aliniamentului pieselor. care poate fi ataşat robotului sau poate fi plasat pe masa de lucru. Mişcările pot fi realizate de către robot. se poate scrie: Admiţînd că expresia reprezintă o relaţie bijectivă. alezajul trebuie să fie prevăzut cu sanfren. Acomodarea activă compensează erorile dintre piese prin efectuarea de mici deplasări pentru aliniere. de frecare vîscoasă şi deplasări de natură elastică. se poate scrie: unde C(0) . .reprezintă matricea de complianţă a dispozitivului (inversa matricii de rigiditate K). prin intermediul sistemului de orientare al robotului sau de către masa pe care se fixează una dintre . Warnecke şi Gweon propun următoarea clasificare a tehnicilor de acomodare puse în lucru în sistemele de asamblare robotizată: .complianţă elastică (clasa 0) . rolul complianţei este de a alinia piesele (compensarea erorilor de poziţie şi de orientare).atunci cînd acţionează forţele de inerţie.acomodare mixtă. 8. În general. Se defineşte centrul de complianţă al unui dispozitiv ca fiind punctul pentru care matricea C0 este diagonală (autonomie între componentele forţelor şi deformaţiilor).complianţă neelastică inerţială (clasa 2) .cînd forţele sunt de natură elastică. Roujet propune o clasificare a diferitelor tipuri de complianţă: . un dispozitiv de complianţă pasivă. .acomodare activă.

înşurubarea unui şurub sau introducerea unui ştift urmată de rotirea ştiftului (îmbinarea tip baionetă). iar sensul preferenţial este de sus în jos. Sistemele cu acomodare pasivă sunt uşor de implementat. Schema inserţiei unui ştift într-un alezaj Inserţia unui ştift cilindric într-un alezaj cu sanfren este prezentată în fig. acomodarea pasivă este o tehnică care operează "în buclă dechisă". nu există un retur al informaţiilor asupra poziţiei relative între cele două piese. la primul contact. principala operaţie de montaj se poate asimila unui model de introducere a unui ştift cilindric într-un alezaj cu joc cu axa verticală. unghiul dintre axa ştiftului şi axa alezajului micşorîndu-se pe măsura avansării inserţiei. Pentru început. Acomodarea activă însă funcţionează "în buclă închisă". apoi în două puncte.8. au un preţ de cost scăzut. Angajarea ştiftului în alezaj începe prin realizarea contactului în punctul A. Introducerea ştiftului se realizează prin rotirea lui în jurul lui A şi alunecarea punctului de contact B înspre fundul alezajului. Analiza sistematică a sarcinilor de asamblare evidenţiază faptul că peste 90% din aceste sarcini se referă la introducerea unui ştift într-un alezaj cu sau fără joc. această soluţie poate fi folosită în cazul unor valori de tact mici (cadenţe scăzute). De asemenea. se caută alezajul cu ştiftul prins în dispozitivul de prehensiune iar sanfrenul uşurează această căutare. A şi B. Sistemele bazate pe acomodarea activă sunt capabile să realizeze inserţia pieselor fără sanfren.19. Acomodarea mixtă reprezintă o combinare între cele două moduri prezentate anterior. dar principalul inconvenient îl constituie necesitatea sanfrenului. de valoarea de orientare a axei ştiftului. . Studiul cantitativ şi calitativ al acestui proces a făcut obiectul mai multor cercetări.19. Fig. Poziţia punctului B depinde. Din punct de vedere funcţional. direcţia preferenţială de apropiere a ştiftului/şurubului este cea verticală. Ca urmare. 8.Robotică industrială 233 piese. măsurată prin unghiul format de acesta cu axa alezajului. în schimb preţul de cost al unui asemenea sistem este mai ridicat.

. . Dacă nu are loc nici un contact între bolţ şi alezaj. se consideră manipulatorul din fig. În figură se prezintă condiţiile iniţiale ale operaţiei de inserţie (bolţul este adus coaxial cu alezajul). care trebuie determinate prin proiecţiile lor în sistemul fix de referinţă al robotului.distanţa dintre baza bolţului şi gradul de mobilitate al şaselea al robotului este d2. .o infinitate de puncte de contact de-a lungul generatoarei bolţului şi alezajului (fig. sunt reprezentate forţele de reacţiune Rk1 şi Rk2.toleranţa la inserţie este: 2Rm-rm). Nk2 şi cele tangenţiale Tk1.23). Structura mecanică are 6 grade de mobilitate şi este formată din patru corpuri.contactul mînă robot-bolţ se face la distanţa d1 faţă de ultimul grad de mobilitate al robotului. d2-d1≤dm.două puncte de contact între muchia bolţului şi suprafaţa alezajului (fig. .8. Se începe analiza procesului de inserţie cu contactul bolţ-alezaj realizat într-un singur punct.8. În fig. Asupra geometriei obiectelor care se inserează se fac următoarele ipoteze: .8. În timpul operaţiei de inserţie. . Forţa de frecare care apare la contactul celor două corpuri poate permite alunecarea (A) sau nu permite alunecarea (B). Rm>rm . .20. Tk2. 8.8.24). Aplicatie de asamblare bolţului si al mîinii robotului sunt coliniare cu axa gradului de mobilitate numărul şase al robotului.un singur punct de contact între muchia alezajului şi suprafaţa bolţului (fig.8.21-8. Interesante pentru studiul mişcării sunt componentele normale Nk1.24. .un singur punct de contact între muchia bolţului şi suprafaţa alezajului (fig. .20.21). .22). Contactul celor două corpuri generează forţe de frecare şi poate duce la blocarea corpurilor în timpul operaţiei de inserare. generînd o forţă de reacţiune.8. bolţul vine în contact cu peretele alezajului.centrul de greutate al Fig.bolţul este un cilindru de lungime dm şi diametru 2rm. Contactul între bolţ şi alezaj se poate efectua în mai multe moduri: . atunci mişcarea robotului este liberă şi nu apar complicaţiile mişcării de contact.alezajul este cilindric de lungime Dm şi diametru 2Rm. .contactul mînă robot-bolţ se face într-un plan paralel cu baza bolţului.234 Aplicaţiile roboţilor industriali Pentru analiza operaţiei de asamblare.bolţul se inserează în alezaj pe o lungime h1≤Dm.

.forţa de inerţie. . 8. Dacă aceste componente sunt nule. Cele două cazuri sunt descrise de următoarele condiţii: Tk1=μNk1 În cazul A.21. punctul de contact nu se schimbă şi bolţul poate avea numai o viteză de rotaţie în jurul punctului Ki (acceleraţia liniară este nulă. Componentele normale ale vitezelor liniare sunt zero în modul. Ecuaţia echilibrului dinamic al forţelor care acţionează asupra bolţului este: Asupra centrului de greutate al bolţului acţionează următoarele momente: .forţa de greutate. punctul de contact se schimbă.. Contact muchie-alezaj suprafaţăbolţ Coeficientul de frecare μ între bolţ Fig.forţa de reacţiune datorată contactului dintre bolţ şi alezaj.24. Rki . Contact bolţ-alezaj printrpuncte o infinitate de puncte şi alezaj se consideră cunoscut.. . Contact bolţ-alezaj prin două Fig. .2.momentul forţelor de inerţie M0. Ri .2). În cazul B. iar viteza liniară tangenţială este în direcţia lui Tki.Robotică industrială 235 Fig.momentul forţelor de contact între mîna robotului şi bolţ. G0=m0g . dar de acelaşi sens cu forţa Nki.L reprezintă numărul de puncte de contact între mîna robotului şi bolţ. 8. 8.Contact muchie bolţ suprafaţă-alezată Fig. Dinamica bolţului este determinată de următoarele forţe: F0 . dar de sens contrar cu forţa normală Nki.momentul forţelor de contact între bolţ şi alezaj. atunci contactul este numai aparent. iar i=1.22. i=1.23..forţa cu care mîna robotului acţionează asupra bolţului. 8.

Tk2<μNk2. b). inserînd bolţul în alezaj.L) sunt vectorii care unesc centrul de greutate al bolţului cu punctele de contact mînă robot-bolţ. ri0 (i=1. b) alunecarea nu se produce la punctele de contact. Unul din cele trei cazuri a). . c) alunecarea se produce numai la punctul de contact K2. pierzînd contactul în K2.. Tk2=μNk2 sau: Tk1=μNk1. atunci operaţia de inserţie are loc. iar bolţul este inserat în alezaj. bolţul se blochează în alezaj. deoarece prin deformarea bolţului se introduce un grad de libertate suplimentar. c) rezultă şi din forţele de reacţiune în punctele de Tk1<μNk1. Condiţiile pentru cazul c) se pot scrie sub forma: Tk1<μNk1. Dinamica bolţului blocat în alezaj complică mult analiza.. iar mişcarea de rotaţie în jurul lui K1. atunci are loc mişcarea de alunecare în punctele K1 şi K2. iar bolţul se blochează în alezaj. Dacă este îndeplinită condiţia: Tk1=μNk1. Ecuaţiile determină dinamica mişcării bolţului cînd se realizează numai un punct de contact între bolţ şi alezaj. Tk2<μNk2 Dacă rotaţia bolţului este permisă de geometria alezajului. iar bolţul se roteşte în jurul lui K1 (restricţiile geometrice permit acest lucru).. Sistemul de comandă trebuie să compenseze forţele exterioare în aşa fel încît mişcarea de alunecare şi cea de rotaţie permisă de geometrie să se producă. Analiza contactului bolţ-alezaj realizat prin două puncte pune în evidenţă următoarele situaţii: a) alunecarea se produce la ambele puncte de contact K1 şi K2. iar bolţul intră în alezaj. altfel bolţul se va bloca în alezaj. Dacă este îndeplinită condiţia: atunci nu se produce alunecarea în punctele K1 şi K2.236 forma: Aplicaţiile roboţilor industriali Ecuaţia de echilibru al momentelor faţă de centrul forţelor de greutate al bolţului are unde rki0 este vectorul care uneşte centrul de greutate al bolţului cu punctul de contact Ki.2.. contact K1 şi K2. Mişcarea de inserare a bolţului în alezaj are loc dacă alunecarea se produce la punctul de contact K2. Tk2=μNk2.

8. care să producă desprinderea lui de suprafaţa alezajului. În vederea realizării inserţiei. În timpul operaţiei de inserţie pot apare următoarele două situaţii cînd este realizat contactul în două puncte şi lungimea de pătrundere a ştiftului este slabă: . Dacă prima poziţie a punctului B este îndepărtată de şanfren (z/cosθ<μD). Condiţia pătrunderii ştiftului în alezaj după realizarea contactului în două puncte A şi B este: Fz≥μNk2+(μcosθ+sinθ) Nk1 în care: Nk1= Nk2= În cazul în care prima poziţie a punctului B este apropiată de şanfren (z/cosθ<μD).26. Schema de acţiune a forţelor în cazul operaţiei de inserţie la realizarea contactului în două puncte. Asupra ştiftului se acţionează cu o forţă ale cărei componente sunt Fx şi Fz.Robotică industrială 237 Contactul realizat printr-o infinitate de puncte de-a lungul generatoarei suprafeţelor cilindrice ale bolţului şi alezajului se poate studia în mod similar cu contactul punctiform între cele două suprafeţe. Inserţia poate continua prin împingerea axială a ştiftului şi rotirea în jurul punctului B. Fig. Schema de acţionare a forţelor la inserţia ştiftului în alezaj. este reprezentată în fig.25. ştiftul trebuie retras şi operaţia trebuie reîncepută cu o eroare de orientare a ştiftului mai mică. se produce aşa numita înţepenire. Forţele de contact sunt egale în toate punctele generatoarei şi se pot înlocui cu o forţă echivalentă. aplicate în punctul C şi cu momentul M0. ştiftul se blochează în alezaj (se împănează). Blocarea bolţului are loc dacă componenta tangenţială a forţei nu poate învinge forţa de frecare. În acest caz. sistemul de comandă poate realiza o mişcare de rotaţie a bolţului (funcţie de geometria alezajului).8. acţionînd la jumătatea liniei de contact. Dependenţa dintre unghiul θ şi poziţia z a punctului B este exprimată prin relaţia: z= Graficul funcţiei z=z(θ) este prezentat în fig. Asupra ştiftului acţionează forţele de reacţiune şi forţele de frecare.25.8.

Fy. de exemplu. acest blocaj producîndu-se cînd forţele prezente cauzează o deformaţie elastică a pieselor.27. pe de o parte. Pentru deblocare este suficient a modifica.28. pentru ca angajarea prin sanfren şi autoblocarea ştiftului să fie evitată. şi geometria ştiftului şi alezajului. Dependenţa dintre adâncimea de iserţie z şi unghiul de înclinare θ pentru diferite valori ale raportului d/D. . Fz şi M0. operaţia trebuie reîncepută cu o eroare de orientare a ştiftului mai mică.2. În vederea realizării inserţiei.8. 8. . piesele sunt blocate datorită unui raport necorespunzător între forţele şi momentele care sunt aplicate.blocajul parţial sau înţepenire (Jamming).blocajul total sau împănare (Wedging). Fig. unghiul forţei de inserţie în raport cu alezajul.238 Aplicaţiile roboţilor industriali .28 reprezintă corelaţia necesară între forţele Fx. La blocajul total apare un fenomen mai dificil de rezolvat. pentru aprecierea evitării înţepenirii.8. pe de altă parte. iar fig. Fig. Fig.26.8. Fig. În cazul blocajului parţial.27 prezintă sub formă grafică corelaţia necesară între eroarea unghiulară θ şi eroarea de distanţă z.

pentru sudarea caroseriei autoturismului "Vega". miniere. deservită de 38 de roboţi industriali Unimate. Particularităţi ale operaţiilor de sudare executate cu ajutorul roboţilor industriali În cursul operaţiilor de sudare în puncte. Ca urmare a celor de mai sus.uşurarea muncii sudorilor. dispozitive speciale de poziţionare. inhalează fum.Robotică industrială 8.1. Aceste mijloace sunt roboţii industriali de sudare. pot fi stropiţi cu metal topit şi trebuie să aibă atenţia concentrată la maximum în permanenţă. prin protejarea lor de căldură. aceasta şi pentru faptul că operaţiile de sudare executate de operatorul uman sunt foarte scumpe. De altfel. gazele/fumul şi radiaţiile emanate în timpul sudării. Sudarea prin presiune în puncte sau prin rulare asistată de roboţi se regăseşte. Corporaţia General Motors a realizat încă din anul 1969 o linie robotizată de sudare prin puncte. .îmbunătăţirea calităţii sudurilor executate (puncte de sudură poziţionate precis. scule de lucru specifice. se poate obţine o creştere a productivităţii muncii la instalaţiile de sudare servite de roboţi în medie cu 100%. Cele prezentate mai sus justifică interesul tot mai crescut al producătorilor de a trece la automatizarea operaţiei de sudare. în celulele şi liniile flexibile pentru asamblarea caroseriilor de autovehicule. Dacă în cazul producţiei de serie mare sau masă se cunosc de mai mult timp sisteme pentru sudarea automată sau semiautomată. piesele metalice care urmează să fie îmbinate nedemontabil se încălzesc local datorită efectului Joule produs de curentul alternativ de intensitate mare şi tensiune scăzută. în foarte mare măsură. În ambele cazuri. care se scurge între electrozii cleştelui de sudare. cheson etc. în special.6. urmărindu-se automatizarea sudării unor subansambluri de tip grindă. în producţia de serie mică sau mijlocie executarea automată a operaţiilor de sudare necesită mijloace flexibile. şantiere navale. Celulele şi liniile flexibile pentru sudare cu arc asistate de roboţi s-au organizat în special în întreprinderi constructoare de vehicule feroviare. . reducerea volumului lucrărilor de remaniere. operatorul uman fiind îndepărtat de zona de producere a noxelor. care să permită adaptarea rapidă la variabilitatea produselor. . lucrează de multe ori în poziţii foarte dificile. traversă.6. Robotizarea operaţiilor de sudare prezintă următoarele avantaje: . ei sunt expuşi la radiaţii calorice şi luminoase. sudorii lucrează în condiţii de mediu total neprielnic. care trebuie să execute mişcările necesare operaţiei de sudare cu mare regularitate şi precizie. Calitatea sudurilor executate de operatorul uman depinde. de dexteritatea şi conştiinciozitatea sudorului.intensificarea parametrilor procesului de sudare. 8. prin care se obţin îmbinări nedemontabile.suprapunerea timpului de maşină (de "arc") cu cel auxiliar. Pot fi automatizate cu ajutorul roboţilor industriali operaţiile de sudare în puncte şi de sudare continuă cu arc în mediu de gaz protector.2. asamblarea prin sudură se realizează din două sau mai multe piese. instalaţii specifice de alimentare cu material. pentru executarea operaţiilor de sudare fiind folosit un mare număr de operatori umani. Probleme generale 239 Sudarea este procedeul cel mai răspîndit în industria constructoare de maşini. Aceşti . Utilizarea roboţilor industriali în operaţii de sudare 8. maşini de ridicat şi transportat uzinal. permiţînd trecerea uşoară de la fabricarea unui autovehicul la altul. Pe de altă parte.6. cusături uniforme).

8. mutarea extremităţii unui electrod în punctul următor. dintre care unul este fix. reorientarea direcţiei axei comune a electrozilor la nevoie.8.29. 8 Hz). Fig. 8. Pentru a realiza îmbinarea prin sudare în puncte a două obiecte. 8. Cleştele este alimentat cu energie electrică printr-un cablu de secţiune mare şi cu apă de răcire prin intermediul a două furtunuri. . În zona A-A şi B-B cleştele este mutat succesiv de la un punct de sudare vecin. .30). Construcţii de cleşti de sudare Două construcţii tipice de cleşti utilizaţi la sudarea prin puncte folosind roboţi industriali sunt prezentate în fig. Fazele procesului de sudare prin puncte sunt (duratele fazelor sunt indicate în Hz.menţinerea electrozilor în poziţia de presare. adaugă dificultăţi suplimentare la manipularea cleştelui de sudare.240 Aplicaţiile roboţilor industriali electrozi ating feţele opuse ale pachetului de piese de îmbinat şi le presează.30. revenirea capului de sudare în poziţia iniţială şi răcirea electrozilor. la trecerea de la zona secţiunii AA la zona secţiunii .29. Electrozii şi jugul în care sunt montaţi aceştia sunt răciţi cu apă care circulă prin canalele executate în interiorul lor. pentru curentul alternativ cu frecvenţa 50 Hz): .deschiderea electrozilor. orientarea axei comune a celor doi electrozi pe o direcţie normală pe suprafaţa pieselor de îmbinat. iar celălalt este mobil. în decursul căreia piesele se răcesc şi zonele topite se solidifică (1 Hz. durată ce poate fi redusă prin intensificarea răcirii cu apă a electrozilor).presarea iniţială a electrozilor. că durata de execuţie a unui punct de sudură este de cca. Fig. Se poate aprecia. Secvenţe de mişcare ale cleştelui de sudare specifice sudării prin puncte. 16 Hz (0. acţionat de obicei hidraulic. Scula cu care se execută sudarea prin puncte este un cleşte cu doi electrozi. cleştele de sudare trebuie să execute următoarele mişcări: poziţionarea extremităţii unui electrod în dreptul unui punct de sudare. repetarea de atîtea ori a acestor mişcări cîte puncte de sudare există în grupul respectiv de puncte. ceea ce explică dificultatea poziţionării corecte a cleştelui de către operatorul uman. care poate necesita exercitarea unor forţe de pînă la 1000 N. . asfel încît să se obţină atingerea intimă a acestora în zona în care se va realiza îmbinarea. eventual cu ocolirea unor obstacole locale. deci. O parte din greutatea cablului şi a furtunurilor.32 s).sudarea (curentul de sudare străbate pachetul de piese de îmbinat. realizîndu-se o presiune de contact de 55-70 bar (7 Hz). cît şi rigiditatea acestora. mutarea extremităţii unui electrod în dreptul primului punct dintr-un alt grup de puncte (fig.

32). Sursa de energie electrică asigură alimentarea capului de sudare cu curent. metalul electrodului. Ca urmare. Electrodul care se topeşte şi sîrma suplimentară utilizate la procedeul WIG sunt avansate în mod automat de un dispozitiv cu comandă adaptivă. extremitatea capului de sudare se poziţionează asfel încît să coincidă cu un punct de pe axa de simetrie a rostului de sudare. care trebuiesc îmbinate nedemontabil. iar axa capului de sudare se orientează de aşa manieră incît să formeze un anumit unghi cu direcţia axei de simetrie a rostului (fig. ceea ce conduce la înrăutăţirea procesului. parametrul a cărui constanţă se urmăreşte fiind diferenţa de tensiune dintre extremităţile arcului.Robotică industrială 241 A-A la zona secţiunii B-B. cleştele efectuează o deplasare mai mare. 2. Între electrod şi piesa care urmează a fi sudată se realizează o diferenţă de potenţial electric de 3050 V. În cazul în care rostul de sudare este lat. În timpul operaţiei de sudare.31 Variante de traiectorii descrise de extremitatea electrodului. forma geometrică a acestor extremităţi trebuie corectată prin frezare. care conţine electrodul (electrozii) sub formă de sîrmă. metalul lichid este protejat împotriva oxidării de către o atmosferă de gaz inert insuflat. protecţia realizîndu-se tot prin insuflarea unui gaz inert. În vederea executării mişcărilor descrise mai sus. celălalt pol al sursei ("nulul") fiind legat printr-un dispozitiv cu şurub de una din piesele care urmează a fi sudate. se topeşte şi umple rostul de sudare. Ca urmare a contactelor repetate ale electrozilor cu piesele care urmează a fi sudate. În cazul operaţiei de sudare cu arc în mediu protector. de "ţesere". în vederea executării operaţiei de sudare în puncte. electrodul din wolfram nu se topeşte. Amorsarea arcului care topeşte electrodul se realizează în urma unui contact iniţial al acestuia cu metalul piesei. compusă din însumarea mişcării de translaţie în lungul rostului cu o mişcare de oscilaţie într-un plan perpendicular pe mişcarea de translaţie. 8. Din acest motiv. capul se deplasează în lungul rostului de sudare. metalul de adaos de topit este adus în zona de topire sub formă de sîrmă. Scula utilizată este capul de sudare. În fig. electrodul mobil al cleştelui se va realiza asfel încît. gazul de protecţie se scurge pentru izolarea prealabilă a locului de amorsare a arcului. schimându-şi înclinarea electrozilor. la procedeul MAG protecţia se realizează cu gazul insuflat peste metalul topit în parte în reacţii chimice dezoxidante. necesară ocolirii obstacolelor locale şi efectuării unor suduri în puncte aşezate în fundul unor cavităţi. La procedeul MIG. capul de sudare va primi o mişcare ondulatorie. se urmăreşte umplerea cu metal lichid a rostului de sudare dintre două piese metalice. condus (conduşi) în interiorul unei duze prin care se insuflă gazul protector. formîndu-se ceea ce poartă numele de cordon de sudare. să poată executa şi o mişcare de translaţie cu cursă lungă. respectiv al sîrmei suplimentare.31 se prezintă variante de traiectorii descrise de extremitatea electrodului în raport cu rostul de sudare. . iar la procedeul WIG. pe lîngă o mişcare de translaţie cu cursă scurtă. avînd intensitatea de 100-200 A. Îmbinarea se va realiza după solidificarea metalului din rost. la inceputul acestuia.8. Sudarea unui cordon se realizează în următoarele secvenţe: 1. urmată de o îndepărtare. Fig. astfel încît acesta din urmă să se umple succesiv şi în mod uniform.8. extremităţile lor se uzează. Această succesiune de mişcări se va repeta în cazul întreruperii accidentale a arcului în timpul sudării sau la lipirea extremităţii electrodului de piesa de sudat.

Poziţionarea capului de sudură în raport cu axa de simetrie a rostului 7. care obturează scurgerea gazului protector. Cum la sudarea cu arc în mediu protector capul de sudare trebuie deplasat cu viteze mici (0. care se solidifică. unii constructori de roboţi industriali preferă. punctul caracteristic este punctul de intersecţie dintre axa unui electrod şi suprafaţa de contact al acestuia. realizîndu-se protecţia metalului topit. arcul se întrerupe. În vederea realizării performanţelor amintite. iar dreapta caracteristică este axa electrodului. se opreşte scurgerea gazului. întrucît cuplele de translaţie realizate cu frecare de alunecare pot prezenta fenomenul de "stik-slip". Particularităţi constructive ale roboţilor industriali utilizaţi în operaţii de sudare Sistemul mecanic al unui robot utilizat în operaţii de sudare trebuie să permită o cît mai mare varietate de posibilităţi de poziţionare relativă a cleştelui/ capului de sudare în raport cu obiectul de lucru. reducîndu-se la îmbinări care să asigure solidarizarea cleştelui/capului de sudare cu un element al dispozitivului de ghidare.32. iar mecanismul de orientare două sau trei grade de mobilitate. se mută extremitatea capului de sudare în punctul de începere a unei alte cusături şi se repetă mişcările începînd de la punctul 1. avansul electrodului (sîrmei) se opreşte. robotul executînd doar poziţionarea cleştelui. 8. fără a prelua sarcina gravitaţională (fig.6. pentru asemenea aplicaţii.8. În industria constructoare de automobile se utilizează roboţi şi în operaţii de sudare electrică prin presiune cu role.01-1.33). Pentru sudarea cu arc. gazul se scurge. în cavitatea duzei capului de sudare se pulverizează periodic o substanţă chimică antizgură (de obicei. în duza capului se poate depune zgură. sistemul mecanic al roboţilor trebuie să asigure conducerea rolelor de sudare în lungul cusăturii de executat. 4. Fig. mecanismul generator de traiectorie al robotului trebuie să aibă trei grade de mobilitate. 8. La roboţii mai evoluaţi. mişcarea capului se opreşte. lanţ sau arc care preia greutatea lui. punctul caracteristic este punctul de intersecţie a axei capului de sudare cu axa rostului de sudare. iar dreapta caracteristică este axa capului de sudare. În vederea eliminării acestui inconvenient. la capătul cordonului. 5. În unele cazuri. Pentru sudarea în puncte.242 Aplicaţiile roboţilor industriali 3. astfel încît să fie realizabile mişcările indicate anterior. dispozitive de ghidare care au la bază scheme cinematice numai cu cuple cinematice de rotaţie. sub formă de soluţie sau ceaţă) sau/şi se curăţă zgura formată prin frezare. cleştele este suspendat pe o consolă fixă prin intermediul unui cablu de susţinere. 6. dispozitivele de prehensiune specializate trebuie să asigure şi solidarizarea unor senzori tactili/video cu un element al dispozitivului de ghidare. se amorsează arcul.3. gazul de protecţie continuă să se scurgă.5 m/min). Dispozitivele de prehensiune ale roboţilor industriali utilizaţi pentru operaţii de sudare sunt dispozitive specializate. În acest caz. electrodul (sîrma) este avansat. În timpul executării operaţiei de sudare. extremitatea capului de sudare se deplasează. .

amplasată separat . conducta de gaz şi sîrma electrod sunt susţinute de o consolă fixă (fig. Dacă robotul execută operaţii de sudare cu arc în mediu protector.acesta purtînd şi cablul de alimentare cu energie electrică şi conductele de alimentare cu apă de răcire (fig.37). care este avansat în mod adaptiv la tensiunea în arc de către un dispozitiv adecvat. În unele cazuri. Acesta mai poate fi prevăzut cu un dispozitiv pentru amorsarea arcului.o consolă fixă susţine cablul de alimentare cu energie electrică (curent de intensitate mare) şi conductele de alimentare cu apă a cleştelui (fig. alimentat cu curent de înaltă frecvenţă şi cu un dispozitiv pentru împroşcarea de soluţie sau ceaţă antizgură în cavitatea duzei capului de sudare. astfel: 1. 2. Fig.35). sîrma electrod este condusă în interiorul conductei de gaz protector. ceea ce simplifică construcţia consolei şi a racordului la capul de sudare. amplasat la rîndul său separat. Dacă robotul execută operaţii de sudură în puncte. sursa de sudare poate fi: .34). Sursă de sudare amplasată separat . Cleşte de sudare în puncte suspendat de o consolă Sistemul mecanic al roboţilor industriali utilizaţi în operaţii de sudare mai prazintă unele particularităţi constructive. Cablul. în periferia robotului se va amplasa un cap de frezarea a extremităţilor electrozilor cleştelui.8.Robotică industrială 243 Fig.8. Capul de sudare se alimentează cu energie electrică printr-un cablu.33. . În lipsa ultimului dispozitiv.36).înglobată în braţul robotului .8. 8.robotul poartă cablul de alimentare cu energie electrică (curent de intensitate mică) şi conductele pentru circulaţia apei de răcire (fig. sursa de sudare se amplasează într-o unitate separată. .înglobată în cleşte . 8. Pentru roboţi utilizaţi în operaţii de sudare în puncte. în periferia robotului se va prevedea un cap de curăţire prin frezare a capului de sudare.34. cu gaz protector printr-o conductă şi cu sîrmă electrod.8.

Cl-cleş-te. Sudarea cu arc în mediu protector: SCo-sistem de comandă. Transformatorul de sudare este înglobat în cleşte Fig.butelie gaz protector. este electric sau hidraulic. BGP. Se-sârmă electrod. Transformatorul de sudare este înglobat în braţul robotului.35.244 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. CS-cap de sudare. S-sursa de sudare. DAE-dispozitiv de avans adaptiv al electrodului. Co-conductă. 8. Ttransformator. Sistemul de comandă automată trebuie să asigure un program punct cu punct pentru sudarea în puncte. 8. Sistemul de acţionare a roboţilor industriali utilizaţi pentru operaţii de sudare. Fig.37. 8.36. iar pentru sudarea cu arc un program multipunct sau de traiectorie continuă. Unii roboţi destinaţi operaţiilor de sudare conţin în sistemul lor de comandă .

La sudarea cu arc care se execută cu "ţesere". folosind în acest scop panouri de programare cu butoane şi întrerupătoare ("Teach pendant"). sistemul de comandă utilizînd în "buclă închisă" informaţiile unor senzori. echipamentul realizînd interpolarea liniară sau circulară. mişcarea oscilatorie a punctului caracteristic poate fi comandată de sistemul de comandă al robotului sau poate fi realizată cu ajutorul unui dispozitiv suplimentar. între aceste puncte robotul conducînd punctul caracteristic pe segmente drepte sau arce de cerc. în mare măsură. Senzor inductiv cu contract (a). robotul execută operaţia de sudare în regim de instalaţie de teleoperare comandată manual. Grup de senzori de pentru poziţionarea adaptivă a capului de sudare proximitate folosiţi pentru pozi. robotul poate repeta la fiecare operaţie mişcările programate prin instruire.8.pentru executarea unei suduri în V. Sistemul de comandă automată al roboţilor utilizaţi pentru sudarea cu arc trebuie să conţină facilităţi în vederea realizării. În cazul utilizării unor dispozitive periferice precise şi al unor abateri mici ale pieselor care urmează să fie asamblate prin sudură. rebutându-se obiectele de lucru. optoelectronici sau pneumatici Fig. .38 se prezintă un grup de senzori de proximitate inductivi. Programarea roboţilor utilizaţi în operaţii de sudare. respectiv se asamblează piese pregătite cu abateri dimensionale mari. 8.38.39. Dacă se utilizează dispozitive periferice mai puţin precise. cu un singur grad de libertate (micromişcare de rotaţie) ataşat dispozitivului de ghidare. Sudurile executate în decursul fazei de instruire pot fi deficitare. programarea prin instruire a robotului industrial se poate realiza şi numai prin mişcarea cleştelui. a mai multor treceri ale capului de sudare în lungul cusăturii de sudură. În decursul fazei de instruire.Robotică industrială 245 programe pentru descrierea de către punctul caracteristic a unor segmente drepte sau arce de cerc. la nevoie.8. respectiv segmentele şi arcele pe care trebuie să se deplaseze punctul caracteristic aferent capului de sudare. Din acest motiv. El este purtat de dispozitivul de prehensiune al robotului la o anumită distanţă înaintea capului de sudare şi sesizează geometria reală a rostului Fig. Senzorii de ţionarea adaptivă a capului de sudare proximitate optoelectronici sesizează lumina arcului reflectată de obiect. mişcările programate în prealabil se cer corectate adaptiv. se realizează prin instruire cu telecomandă. În fig.39 este prezentat un senzor inductiv cu contact pentru urmărirea rostului de sudare. de caracterul mai mult sau mai puţin organizat al periferiei. este suficient să se programeze parcurgerea succesivă a unor puncte aflate pe axa rostului de sudare. 8. Gradul de inteligenţă artificială al sistemului de comandă al robotului utilizat în operaţii de sudare depinde. respectiv a capului de sudare în lungul unei benzi de hîrtie pe care sunt marcate punctele de sudură. În fig. În aceste cazuri. robotul conduce capul de sudare şi senzorul în lungul rostului (b).

Comanda roboţilor utilizaţi în operaţii de sudare poate fi şi mixtă. 8.4. Fig.40 conţine schema urmăririi operaţiei de sudare cu arc cu ajutorul unui senzor video. mişcarea capului de sudare. operatorul uman urmăreşte executarea punctelor sau cusăturii sudate. Urmărirea unor asemenea traiectorii numai prin mişcările robotului ar conduce la necesitatea ca acesta să dispună de un mare număr de grade de libertate. 50 mm înaintea capului de sudare. 8. Metoda prezintă dezavantajul că operaţia de căutare poate avea loc doar în condiţiile în care arcul de sudare este amorsat. Căutarea poziţiei rostului de sudare se poate realiza şi cu ajutorul dispozitivului de oscilare a capului de sudare. în funcţie de abaterile constatate ale pieselor care se asamblează. avînd posibilitatea de a deplasa după o direcţie orizontală sau verticală cleştele sau capul de sudare în raport cu poziţia programată.41 se prezintă schema de principiu a unui senzor video cu fascicul laser. obţinîndu-se pe această cale informaţii asupra profilului de sudare. mai ales cînd sarcinile manipulate sunt mari. Informaţiile culese de senzor sunt memorate de sistemul de comandă al robotului. 40. pentru care şirurile de puncte (la sudarea prin puncte) sau cusătura de sudură sunt curbe strîmbe în spaţiu. încadrat într-un dispozitiv de recunoaştere a formei/poziţiei obiectelor. Senzor video cu laser utilizat pentru urmărirea rostului de sudare Roboţii industriali cu senzori îşi pot corecta adaptiv mişcările programate în prealabil şi în funcţie de deformările elastice şi termice ale pieselor care se asamblează prin sudare. În acest caz. Ca-senzor video (cameră de luat vederi) o-obiect În fig. Fasciculul laser este dirijat asupra obiectului prin intermediul unei oglinzi fixate pe un arbore antrenat de un motor electric şi a cărei poziţie este detectată de un traductor de poziţie. ceea ce. 8. Dispozitive suplimentare de poziţionare a obiectului supus sudării În foarte multe cazuri pot fi îmbinate prin sudare piese de configuraţii foarte complexe. în consecinţă.246 Aplicaţiile roboţilor industriali de sudare. măsurîndu-se analogic rezistenţa electrică a arcului de sudare.Urmărirea execuţiei operaţiei de sudare cu ajutorul unui senzor video. Lumina difuză reflectată de obiectul de lucru este dirijată de o altă oglindă oscilantă şi detectată de o linie de fotodiode. Senzorul este susţinut de dispozitivul de prehensiune al robotului în aşa fel încît planul măturat de fasciculul laser să fie perpendicular pe axa rostului. care modifică. CS -capul de sudare.8. Sistemul de comandă al robotului dirijează mişcarea capului de sudare în funcţie de informaţia obţinută cu ajutorul senzorului.6.41. . la cca. Fig. este de nedorit. Figura 8.

Un exemplu de compunere a unor asemenea linii este prezentat în fig. Trebuie subliniat faptul că şi în acest caz trebuie să existe dispozitive de poziţionare a caroseriei pe conveiorul de transport pas cu pas.e). comanda se realizează în mod obligatoriu centralizat.1150 mm (fig.500 daN şi diametrul maxim al piesei . mişcare controlată de sistemul de comandă al liniei (în cazul sudării caroseriilor de autovehicul. cu un calculator de proces). dar se pot realiza şi mişcări de poziţionare ca în cazul precedent.42. .b.8.1460 mm (fig.42 se prezintă un număr de cinci modele de dispozitive de poziţionare pentru operaţii de sudare. sunt fixe (pentru centrare/fixare). Masele şi dimensiunile de gabarit ale pieselor de sudat pentru care sunt realizate aceste dispozitive de manipulare sunt: .8.42. într-un ciclu de lucru propriu. de cca. toate mişcările componentelor celulei de sudare sunt comandate de către echipamentul de comandă cu microprocesor al robotului. În cazul liniilor flexibile de sudare. iar precizia de realizare a sudurii este mai mare dacă obiectul ce trebuie sudat se amplasează pe dispozitive speciale de poziţionare.masa . cu diferite grade de libertate şi realizate pentru a suporta încărcări de valori diferite.500 daN şi acelaşi diametru (fig. locul dispozitivelor de poziţionare este preluat de conveioare speciale pentru deplasarea caroseriei dintr-un post de sudare în altul. .43.8. la precizii foarte ridicate ale mişcării de rotaţie. De asemenea. care.42.masa .masa . de exemplu) se poate deplasa cu ajutorul conveiorului. trebuie subliniat faptul că se poate obţine o creştere considerabilă a productivităţii muncii dacă sudarea se poate realiza în timp ce obiectul (caroseria de autovehicul. În fig.Robotică industrială 247 Numărul de grade de libertate ale robotului poate să fie mai mic. În alte cazuri. . dar sincronizat cu ciclul de lucru al robotului.160 daN şi diametrul maxim .c şi d). Rotirile diferitelor subansamble ale dispozitivelor prezentate se realizează la unghiuri cuprinse între 90 şi 360 de grade. în special la sudarea prin puncte a caroseriilor de autovehicule.8.5 s. Comanda mişcărilor dispozitivelor prezentate se poate realiza separat de robot.8. utilizate în special la sudarea continuă cu arc.a). obişnuit.

8.42.248 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. Dispozitiv de poziţionare pentru operaţii de sudare. .

Robotică industrială 249 .

deoarece semifabricatele cu abateri dimensionale mari pot conduce la ruperea sculelor sau la solicitarea puternică a dispozitivului de centrare/fixare. în industria navală.7. Asemenea robocare pot realiza deplasări de pîna la 30 m şi mai mult. Utilizarea roboţilor industriali în controlul automat 8. După momentul cînd se realizează controlul automat. . 8. 8. pe lîngă celelalte funcţii ale sistemului. se deosebesc trei metode de control al pieselor: . se pot utiliza roboţi instalaţi pe cărucioare cu deplasare pe căi cu şine. . În asemenea cazuri. prin măsurarea prealabilă a acestuia.250 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig.1 mm. Linia flexibilă pentru sudarea caroseriei autovehiculelor În al treilea rînd. . cu precizie de poziţionare în punctele necesare de 0.7.). Introducere Funcţionarea autonomă a unui sistem flexibil de fabricaţie se poate obţine numai dacă. la viteze de lucru de pînă la 50 m/min.1.controlul înainte de prelucrare.43. se automatizează şi funcţia de control al pieselor prelucrate. Controlul înainte de prelucrare se face asupra semifabricatului şi este necesar pentru asigurarea lucrului fără întrerupere al utilajului. la sudarea pieselor de gabarite foarte mari (de exemplu.controlul efectuat după prelucrarea piesei pe un post de lucru sau după prelucrarea finală.controlul în timpul prelucrării. la fabricarea unor containere mari din tablă etc. robotul de sudură trebuie să se deplaseze pe distanţe mari.

Rezultatele unei asemenea măsurări pot valida precizia impusă piesei sau pot indica ieşirea dimensiunii piesei din limitele impuse prin câmpul de toleranţă. care poate fi: electric inductiv. Piesele sunt aduse în postul de măsurare cu ajutorul unui conveior. eventual pe maşini automate de măsurat. care furnizează la ieşire un semnal proporţional cu dimensiunea prelucrată sau cu eroarea la această dimensiune. prin introducerea unei corecţii de sculă (pentru scula care a prelucrat suprafaţa măsurată). 8. Pentru a avea acces la toate suprafeţele piesei care trebuie controlate. fotoelectric. conform programului de măsurare. asfel că prelucrarea următoarelor piese se va face cu precizia cerută. în special. Un exemplu în acest sens este prezentat în fig. conform căruia se verifică precizia instalării semifabricatului în dispozitivul tip paletă.7. Semnalul de eroare constatat prin măsurare se transmite echipamentului de comandă numerică în scopul corectării punctului de nul al prelucrării (originea de prelucrare) sau pentru modificarea numărului de treceri în cazul cînd s-ar constata că dimensiunea semifabricatului diferă mult faţă de cea considerată la programare. Mijloacele tehnice utilizate pentru efectuarea controlului semifabricatelor şi pieselor prelucrate sunt foarte variate şi specifice. un număr însemnat de sisteme automate de control al pieselor în sistemele de fabricaţie la care capetele de măsurat sunt purtate de chiar dispozitivul de apucare al roboţilor industriali.efectuarea unei corecţii în programul numeric de prelucrare a piesei (în cazul maşinilor-unelte cu comandă numerică). corpul celor doi roboţi are posibilitatea de deplasare în lungul liniei. electric cu contacte. Pentru măsurarea după prelucrare. metodei de măsurare. precum şi precizia instalării paletei pe masa maşinii (a centrului de prelucrare). în cazul măsurării în timpul procesului de prelucrare. electric capacitiv. Controlul automat după prelucrarea piesei se realizează fie direct pe maşină. în care scop trebuie să existe un magazin de capete de măsurat şi un robot care să realizeze schimbarea acestor capete. În acest al doilea caz. dotaţi cu capete de măsurare corespunzătoare. Sistemele staţionare de măsurare înglobate în construcţia maşinii se întîlnesc. care funcţionează după program de măsurare numeric. într-o oarecare măsură. fie în afara ei. efectuează măsurări asupra piesei amplasate pe paletă. Măsurarea se poate realiza cu sisteme de măsurare staţionare sau mobile.2.. care pot fi instalate fie în magazinul de scule al centrului de prelucrare sau într-un depozit de capete de măsurat şi care este transferat în axul principal al maşinii cu ajutorul unui robot.Robotică industrială 251 Controlul în timpul procesului de prelucrare se realizează urmărind evoluţia dimensiunii piesei în prelucrare şi comandînd oprirea mişcării de avans al sculei atunci cînd sa atins dimensiunea prescrisă.44. actualmente.8. se utilizează maşini universale de măsurat automate. Pentru controlul semifabricatului instalat pe maşina-unealtă se folosesc capete de măsurat (palpatoare).executarea unei corectări a poziţiei relative dintre sculă şi piesă. pneumatic etc. Ele au ca element principal traductorul de control. iar numărul gradelor de mobilitate ale robotului trebuie să-i confere acestuia flexibilitatea necesară accesului capetelor de măsurat manipulate la toate suprafeţele piesei controlate. Elemente caracteristice ale roboţilor industriali pentru măsurare . cu sisteme înglobate în construcţia maşinii-unelte sau cu sisteme exterioare. Ciclul de măsurare este conţinut în programul de comandă numerică. sunt posibile două modalităţi de corecţie a cauzei care a determinat abaterea neadmisă a piesei: . Există. aceasta cunoscînd că factorul determinant în producerea erorilor de prelucrare este uzura sculelor aşchietoare. . constituindu-se astfel posturi de control robotizate sau chiar module flexibile de control şi măsurare. unde cei doi roboţi de control. Ele sunt dotate cu sisteme de palpare care permit schimbarea automată a palpatorului.

În afară de aceasta. de existenţa (sau lipsa) compensării programate a erorii. Aceşti roboţi dispun de viteză de lucru ridicată. însă precizia de măsurare este mai mică decît în cazul maşinilor automate de măsurare.Y. care realizează al patrulea grad de mobilitate. asigurîndu-se nu numai controlul dimensiunilor dar şi controlul formei şi poziţiei reciproce a suprafeţelor. au scări optice de precizie. Pentru controlul pieselor mari. există o masă rotativă indexată. de exemplu). cu manipulatoare instalate pe o parte sau de ambele părţi ale piesei măsurate etc. de destinaţie generală. utilizate în producţia de serie mare şi masă (în industria de rulmenţi. Cînd este necesar să se execute măsurări în zonele greu accesibile ale pieselor. în acest fel. Dispersia mărimii este determinată de construcţia şi calitatea execuţiei robotului. Pentru piesele de gabarit mic şi mijlociu. . ceea ce măreşte fiabilitatea lor. se asigură diferite combinări ale lui în dependenţă de configuraţia piesei de măsurat: cu orientarea verticală sau orizontală a axei manipulatorului.Z. Cerinţa principală a robotului de măsură destinat pentru încorporarea în linii automate sau SFF este uşurinţa implementării. Senzorii capetelor de măsurare. Mişcarea se transmite la perechea şurub-piuliţă prin reductor. În acest fel. au conducere (directă) de la microprocesorul de rang inferior. ceea ce permite ridicarea productivităţii de măsurare şi a numărului de suprafeţe măsurate.1 mm. roboţii de măsurare sunt destinaţi utilizării. se utilizează roboţi de măsură cu portal sau cu cadru. de obicei. de regulă. care este dată de o funcţie liniară de mărimea deplasării L (mm) a manipulatorului cu traductor de măsurare la capăt. au trei grade de mobilitate în coordonate rectangulare. Spre deosebire de sistemele de control activ pe maşini-unelte. compatibilitatea mecanică şi a sistemului de comandă ale robotului cu sistemul general al liniei sau SFF. de mărimea maximă a deplasării. în special. Roboţii de măsură se caracterizează. în producţia de serii mijlocii şi mici. cu diferite curse după axele X. Manipulatoarele tuturor roboţilor de măsură cunoscuţi. cu comandă de la programul comun de măsurare. la capătul manipulatorului se instalează subansamblul de rotire cu senzor. realizîndu-se astfel deplasarea sub controlul traductorului de tip inductosin sau fotoelectric liniar de precizie mijlocie. mai întîi de toate. Acţionarea roboţilor se efectuează de la servomotoare de curent continuu. de gradul de precizie. poziţionarea se efectuează cu o eroare absolută care atinge 0. care indică eroarea relativă. prin eroarea de măsurare (μm). de exemplu al caroseriei autoturismelor. Aceasta permite efectuarea controlului după 5 feţe ale piesei dintr-o singură instalare a acesteia. care.252 Aplicaţiile roboţilor industriali Roboţii de măsurare sunt roboţi industriali cu ajutorul cărora se efectuează controlul total al pieselor prelucrate în timp real. de obicei pentru 72 şi 120 poziţii fixate. Majoritatea roboţilor de măsură au construcţie modulară. multe execuţii de roboţi de măsură au cîte două manipulatoare programate independent. La execuţia în consolă a manipulatorului. numărul gradelor de mobilitate al robotului creşte pînă la 4-5.

de obicei. Pentru măsurare. care are posibilitatea rotirii în două plane şi este prevăzut cu palpatoare de măsurare. Construcţii tipice de cap de constă numai în faptul că. ca şi arborii principali de la majoritatea centrelor de prelucrare. Roboţii de măsură cu o singură coloană au o compunere asemănătoare centrelor de prelucrare. ele aflîndu-se pe palete. care poate fi alimentată cu ajutorul alimentatorului liniar. care se amplasează în apropierea robotului de măsură. inclusiv masa rotativă. piesa trebuie să aibă aceeaşi strîngere ca şi pe maşina-unealtă în timpul prelucrării. încărcare şi fixare şi pentru transmiterea rezultatelor măsurărilor în sistemul de comandă. Modul flexibil de control robotizat Palpatoarele cu contact au construcţie diferită şi sunt executate din corund sau rubin. Unii roboţi de măsură au compunerea centrelor de prelucrare. măsurare cu palpator poziţiile sunt înzestrate nu cu scule de aşchiere ci cu scule de măsurare. 2-3 încărcătoare a acestora racordate cu sistemul de transport al SFF. Fig. Robotul de măsurare are o construcţie termică simetrică şi se dotează cu dispozitive de compensare automată a deformaţiilor termice. ceea ce permite a-i include cu uşurinţă în sistemul de transport existent al secţiei şi alimentarea cu piese de controlat pe aceleaşi dispozitive paletă. Operaţia de măsurare se efectuează exact la fel ca orice operaţie de prelucrare. fără a împiedica această operaţie.45. 8. subansamblul de fixare a plăcii de transport. Diferenţa Fig. 8. Arborele de control poate avea poziţie orizontală sau verticală.44. în partea opusă faţă de poziţia de încărcăre/descărcare a pieselor. Semifabricatele şi piesele de măsurat se aduc la roboţii de măsură cu robocare sau căi transportoare cu role de antrenare. în cazul de faţă.8. Schimbarea palpatoarelor în corespondenţă cu suprafaţa de măsurare (pînă la 10 bucăţi) se efectuează automat.Robotică industrială 253 Organul de lucru al roboţilor de măsură este capul de măsurare (fig. Piesele se controlează direct pe dispozitivele paletă. palpatoarele de schimb sunt instalate pe un cap revolver sau magazin. Robotul de măsurare trebuie să aibă dispozitive standardizate pentru identificare. .45).

ceea ce se programează cu metode împrumutate din sistemele expert. . Rolul robotului de măsură în industrie creşte şi mai mult avînd în vedere dezvoltarea SFF. dar dacă cel puţin una din dimensiuni iese dintre limitele cîmpului de toleranţă. . cu proprietăţi bune de manipulare şi. permiţîndu-i să îndeplinească prelucrările mai complexe ale datelor. care rămîn în limitele toleranţei date. piesa este rebutată.crearea robotului de măsură antropomorf. Comanda deplasărilor manipulatoarelor de măsurare se efectuează nemijlocit de către microprocesoare. aceste date pot fi scoase la imprimantă pentru tipărire. atunci volumul măsurărilor poate fi micşorat automat. utilizarea în calitate de roboţi de măsură a roboţilor industriali universali. Calculatorul de nivel superior poate să prelucreze concomitent semnale de la cîteva palpatoare de măsurare. se execută un ciclu detaliat de măsurări. de asemenea. dacă ea corespunde toleranţei. de exemplu CAD/CAM. poate realiza. iar pe nivelul superior al sistemului ierarhic de comandă se află un minicalculator care conduce concomitent toate microprocesoarele de nivel inferior. a descoperirii tendinţelor de schimbare a dimensiunilor şi controlul lor pe parcursul duratei de timp date. poate să efectueze programe test şi să poarte dialog cu operatorul. La abateri considerabile. în sfîrşit. poziţionare şi descărcare a pieselor şi. de obicei. cu toate că nu posedă proprietăţi înalte de manipulare ca roboţii antropomorfi. În dezvoltarea robotului de măsură se pot evidenţia trei direcţii de bază: . se aprinde lampa de semnalizare. Sistemul de comandă al robotului de măsură are o arhitectură de calcul cu mai multe nivele. şi legătura cu maşinile-unelte şi dispozitivele de apucare. Robotul de măsurare este o maşină al cărei principiu de funcţionare este bazat pe posibilitatea măsurării deplasării capului de măsurare faţă de piesa de măsurat. în scopul prelucrării statistice a datelor separate. Robotul de măsurare se prezintă ca o varietate de roboţi industriali şi se utilizează la operaţiile de măsurare şi control al pieselor şi subansamblelor maşinii. în sistemul dat de coordonate. .aprecierea calităţii unei piese separate. poate fi prevăzută adaptarea automată a ciclului la volumul măsurărilor. Acest sistem conduce concomitent patru manipulatoare de măsurare diferite. de exemplu statistice. de asemenea. În procesul măsurării unui lot de piese. Dacă se observă o abatere stabilă de la dimensiunile de bază ale piesei. cu adresare la memoria calculatorului. poate dialoga cu alte subsisteme de prelucrare a datelor.crearea roboţilor de măsură simpli constructiv. Pentru piesa etalon şi primele piese prelucrate. primind de la ele programele de măsurare.analiza centralizată a datelor măsurărilor pe o staţie separată. În afară de aceasta. cu ghidaje rectilinii (asemenea roboţi. care permite reglarea rapidă pentru controlul diferitelor piese şi pentru diferite cicluri de măsurare. care comandă acţionările simultane pe 6 coordonate de translaţie şi 4 de rotaţie. El nu numai că micşorează durata măsurărilor. ceea ce se semnalizează prin aprinderea unei alte lămpi. permit măsurarea cu succes a pieselor complexe prin acţiunea concomitentă a cîtorva roboţi într-o singură instalaţie de măsurare). ceea ce permite operatorului să întreprindă măsurările necesare pentru înlăturarea acestei situaţii. dar şi eliberează calculatorul central de lansarea (primirea) semnalelor pentru deplasarea manipulatoarelor şi prelucrarea semnalelor individuale de la senzori. Aceasta se obţine prin compensarea erorilor geometrice (statice şi dinamice) după cele trei coordonate. Calculatorul de nivel superior transmite comenzile la sistemul multiprocesoare. sistemul va da automat semnalul de avarie mai înainte de apariţia piesei rebut. Dacă una din mărimile controlate depăşeşte valoarea programată.254 Aplicaţiile roboţilor industriali O cerinţă importantă de funcţionare este flexibilitatea. Roboţii de măsură trebuie să asigure o viteză de lucru mare. care funcţionează sub comanda programului. cu păstrarea preciziei de măsurare satisfăcător de înaltă. calculatorul comandă utilajul de încărcare. înzestraţi cu capete de măsurare. Sistemul de comandă al robotului de măsură are două nivele de apreciere a calităţii pieselor şi anume: . volumul de măsurări se măreşte din nou şi se dă semnalul pentru schimbarea programului.

1. după gradul de precizie realizat şi după gradul de automatizare.. . de exemplu prin încorporarea capetelor de măsurare comandate după cîteva coordonate.6. În cazul metodei diferenţiale de comparare (roboţii din grupele 1. Se observă că măsurarea automată folosind roboţii de măsurare. Conducerea robotului se efectuează asfel încît . există un număr însemnat de modele de roboţi industriali de control.46. În fig.principiul de comandă a mişcărilor capului de măsură.3. care se fabrică deja în serie şi care se deosebesc după destinaţia lor. . ca şi la maşinile automate de măsurat de altfel.7. care se referă de fapt la diferitele moduri de comparare a rezultatului măsurării cu dimensiunea prescrisă a suprafeţei măsurate: . Dintre criteriile mai importante de clasificare a roboţilor de măsură (importante pentru operaţia de măsurare).metoda de măsurare diferenţială. 8. se utilizează capete de măsurare la ieşirea cărora se captează un semnal proporţional cu abaterea palpatorului de măsurare faţă de corpul capului. după construcţie. fig. ..metoda de măsurare de nul. Realizarea practică a metodei diferenţiale de măsurare cu roboţi de control constă în faptul că compararea dimensiunii (formei) reale a piesei cu cea prescrisă se efectuează direct pe robotul de măsură în formă analogică.metode de măsurare prin contrapunere. se poate realiza după trei metode.crearea roboţilor de măsură cu combinarea unei maşini automate de măsurat tradiţionale şi cu proprietăţi mărite de manipulare. pentru automatizarea citirii rezultatelor măsurătorilor.8.1 şi 2.Robotică industrială 255 . pe calea măririi numărului coordonatelor comandate pînă la 5.metoda după care se realizează măsurarea. se prezintă schema de clasificare luînd în considerare criteriile de mai sus. Clasificarea roboţilor de măsurare Actualmente.46). două sunt mai importante: . după principiul de funcţionare.8.

.1. care poartă capul de măsurat.3).. Metodele ce se examinează se ilustrează prin măsurarea unei coordonate.2. În cazul roboţilor de măsurare.2 şi 2.3). Abaterile dimensionale sau de formă sunt preluate de capul de măsură. Sunt prezentate scheme pentru roboţi cu sistem de coordonate carteziene (coordonata x). Trebuie menţionat faptul că pentru determinarea dimensiunii. este necesar să se măsoare coordonatele a cel puţin două puncte ale piesei. Relaţia de interdependenţă a mişcărilor după coordonate se realizează de către blocul de interpolare al echipamentului de comandă numerică. să descrie o traiectorie care corespunde conturului nominal al piesei. se consideră că unul dintre puncte coincide cu originea scării traductorului deplasărilor după coordonata respectivă.1. acesta comparînd coordonatele reale cu cele prescrise ale suprafeţei măsurate şi se determină eroarea (abaterea) piesei măsurate.numărul de coordonate generalizate ale robotului. fig. În conformitate cu această metodă.8. conducerea mişcărilor apucătorului robotului de măsurare se efectuează de la echipamentul de comandă numerică în conformitate cu programul de comandă. al maşinilor automate de măsurat şi pe maşinile-unelte se utilizează mult măsurătorile în coordonate. la ieşirea capului de măsură se emit semnale impuls prin care se redă poziţia corpului capului de măsură în sistemul de coordonate al robotului de măsurare. fig. în calitate de şablon folosindu-se suprafaţa piesei de măsurare sau o piesă etalon. robotul de măsurare poate fi prezentat ca un aparat pe care se pot compara două mărimi.3. este necesar să recalculăm coordonatele generalizate ale robotului: α1. se utilizează capete de măsurare cu deviere. poate fi realizată prin două metode: .. ya.la a doua metodă de comandă (roboţii din grupele 2. za ale apucătorului.8. de exemplu liniară.3 şi 2. În cazul construcţiei antropomorfe a robotului. una din ele fiind dimensiunea măsurată (poziţia palpatorului capului de măsurare care se află în contact cu piesa) şi a doua mărime care caracterizează poziţia corpului capului de măsurare.la prima metodă (roboţii de măsurare din grupele 1.8. Schemele de interacţiune a traductoarelor de deplasare a capului de măsurare la realizarea pe roboţii de măsură a diferitelor metode de comparare cu măsura sunt prezentate în fig. 2.256 Aplicaţiile roboţilor industriali ansamblul de execuţie al lui. unde n . în sistemul de coordonate al robotului..2 şi 1..46). În cazul metodei de comparare prin contrapunere (roboţii de măsură din grupele 1. . Compararea mărimilor menţionate poate fi efectuată după una din cele trei metode: de zero. care se bazează şi pe metoda comparării cu măsura.47. Ca informaţie pentru comparare servesc semnalul capului de măsură şi valorile coordonatelor corpului capului preluate concomitent de către sistemul de prelucrare a informaţiilor. unul dintre ele putînd fi considerat de bază. legătura reciprocă a mişcărilor după coordonate se efectuează cu ajutorul unui sistem de urmărire (de copiere) al robotului de măsură.46). care lucrează în regimul indicaţiei de nul. Convenţional. se utilizează capete de măsurare de nul. în coordonatele carteziene xa.2 şi 2. Datele privind poziţia corpului capului de măsurare se transmit la calculatorul care realizează prelucrarea informaţiei. αn. diferenţială şi a contrapunerii. Comanda mişcării subansamblului de execuţie al roboţilor de măsurare care poartă capul de măsurare. 1. În cazul metodei de comparare de nul (roboţii de măsură din grupele 1. La ieşirea capului de măsurare se obţin concomitent informaţiile privind poziţia corpului capului de măsură în sistemele de coordonate al robotului de măsură şi informaţiile privind poziţia palpatorului de măsurare faţă de corpul capului de măsurare.

în momentul atingerii de către acesta a poziţiei care corespunde poziţiei nominale. unde AN .8. se deplasează pîna la contactul palpatorului 2 cu suprafaţa piesei de măsurat 1 (se anulează jocul dintre palpator şi suprafaţa de măsurare).47.a. În cazul metodei de nul cu utilizarea capului de măsurare cu deviere (fig. A.47. care lucrează în regimul de indicator-nul. capul de măsurare 3.47. se deplasează în lungul axei de coordonate x pînă cînd indicaţiile traductorului 6 vor deveni nule (xr=0).c). În cazul metodei de măsurare de nul cu utilizarea capului de nul (fig.fig. 8.47. la măsurarea dimensiunii liniare A.8. iar δ=0.8.47. paralelă cu axa de coordonate x.2 mm. această metodă este utilizată mult la roboţii de măsură cu precesie şi asigură precizia înaltă a măsurătorilor.2 mm.47.8. dată de . δ=0.2 mm.47. capul cu abatere 3. În cazul metodei diferenţiale (fig. compararea cu măsura se reduce la citirea indicaţiilor capului de abatere după comanda traductorului deplasărilor robotului de măsură. Neluând în considerare productivitatea comparativ mică (necesitatea temporizării acţionărilor de urmărire ale robotului pentru asigurarea lui xr=0).d) se utilizează numai capurile cu abatere.8. instalat pe elementul mobil 4. AN=100 mm. capul de nul emite semnalul de comandă conform căruia se scot indicaţiile xa ale traductorului de deplasare 5 al roboţilor de măsurare. Dimensiunea măsurată A este egală cu xa. În acest moment.2.a). iar abaterea ei de la valoarea nominală se determină după formula δ=A-AN.47.Robotică industrială 257 Fig. Pentru exemplificarea redată în fig. în procesul de măsurare. În momentul contactului.b). Scheme de măsurare a coordonatei prin diferite metode Se menţionează faptul că la realizarea metodei de nul pot fi utilizate atît capurile de măsurare de nul (fig.8.8. iar la metoda diferenţială (fig.8. B. A=100.dimensiunea nominală.c) şi metoda contrapunerii (fig.b.47. C. după comanda capului se citesc indicaţiile traductorului de deplasare al robotului de măsură şi valoarea măsurată A se determină ca A=xa=100.a) cît şi capurile cu deviere (cu abatere) .

Într-o serie de cazuri. În cazul de faţă. dificultatea constă în pregătirea informaţiei pentru a realiza procesul de măsurare (în elaborarea programului de comandă) şi realizarea traseului etalon în procesul măsurării. mărimea măsurată şi mărimea reprodusă de măsură (de traductorul de deplasare al robotului) acţionează concomitent asupra robotului de măsurare. Dimpotrivă. În funcţie de principiul de funcţionare. Este foarte important numai ca. utilizat în procedura programării analitice. Această metodă de măsurare se mai numeşte şi metoda traiectoriei model (etalon) D. 8.2 mm. alături de problemele directe de măsurare ce trebuie rezolvate. de regulă. să se rezolve şi problemele "legăturii" robotului cu utilajul tehnologic. de asemenea. greutatea principală constă. în prelucrarea rezultatelor măsurătorilor. Dimensiunea măsurată se determină prin sumarea indicaţiilor traductorului de deplasare şi a capului de măsurare. Corelaţia dintre valorile acestor mărimi se caracterizează ca indicaţie a abaterii capului xr (mărimea măsurată A acţionează palpatorul 2 al capului. iar cea cunoscută xa corpul său) şi valoarea mărimii măsurate A=xa+xr=100. Capurile de măsurare pot fi utilizate la roboţii industriali ca o parte din înzestrarea acestora cu scule. la deplasarea reciprocă a palpatorului de măsurare şi a suprafeţei de măsurare. δ=0. Înzestrarea robotului cu cap de măsurare şi efectuarea măsurării coordonatelor la piesa etalon simplifică. δ=xr=0. asupra structurii subansamblului de comandă al robotului de măsură şi asupra gradului de automatizare a procesului de măsurare. în condiţiile SFF. se efectuează citirea concomitentă a indicaţiilor traductorului de deplasare. ceea ce permite ca. Construcţia capurilor de măsurare utilizate la roboţii de măsură Capul de măsurare. în momentul citirii indicaţiilor. La metodele de nul şi de contrapunere.48) : . A=AN+δ=100. corpul capului de măsurare este instalat la dimensiunea nominală dată xa=An=100. Metoda contrapunerii are posibilităţi largi şi îşi găseşte utilizare la măsurarea prin coordonate. deoarece prin procedura prezentată se pot preciza parametrii geometrici ai robotului .modelul matematic (lungimile şi distribuirea relativă a elementelor robotului).8. măsurătorile se efectuează în regim dinamic. sunt prezentate caracteristicile tipurilor de bază ale capurilor de măsurare. rezolvarea problemei de ridicare a preciziei de lucru a robotului în regimul programării analitice. este necesară legătura sistemului de coordonate al robotului cu sistemul de coordonate al utilajului tehnologic.7. capul de măsurare să se afle în intervalul său de lucru. În cazul utilizării metodei contrapunerii (fig. În procesul măsurării.4. fiind unul din elementele de bază ale roboţilor de măsură. sunt analizate posibilităţile lor funcţionale la utilizarea la roboţii de măsură şi sunt examinate schemele de interacţiune ale subansablurilor de bază ale robotului în cazul dotării cu capuri de măsurare de diferite tipuri.1+0. la utilizarea roboţilor industriali în complexele robotizate. capurile de măsurare se împart în două grupe mari (fig.0 mm şi după traductorul 6 se determină abaterea δ a dimensiunii măsurate A a piesei de la valoarea nominală AN.1=100. În cele ce urmează. la utilizarea metodei deiferenţiale.8. Indicaţiile capului de măsură caracterizează direct abaterea dimensiunii măsurate a piesei de la valoarea nominală.47. Cînd roboţii de măsurare lucrează după metoda contrapunerii.258 Aplicaţiile roboţilor industriali valoarea coordonatei. are o influenţă directă asupra metodei de măsurare utilizate.d).2 mm.2 mm. În cazul metodei contrapunerii.2 mm. Această problemă se poate rezolva pe calea efectuării măsurării coordonatelor suprafeţelor de bază ale utilajului tehnologic cu ajutorul robotului industrial înzestrat cu cap de măsurare.

de nul. ele emit un semnal impuls în cazul unei deplasări mici. în fig. capurile de măsurare se împart în două grupe: cu contact şi fără contact faţă de suprafaţa de măsurare (mecanice. al firmei "Renishaw" Anglia şi o vedere exterioară a lui. se încorporează uşor în construcţia roboţilor şi asigură precizia de măsurare suficient de înaltă. b) capuri pe componente (semnalele de la ieşirea capului sunt proporţionale cu componentele deplasării palpatorului faţă de punctul de nul fixat în sistemul de coordonate al capului). care lucrează în regim de trigger.Robotică industrială 259 . Cinematica capului asigură reîntoarcerea stabilă a pîrghiei de măsurare cu palpatorul în poziţia de nul în momentul îndepărtării capului de suprafaţa piesei măsurate. în 2. La orice deplasare a palpatorului se deschide cel puţin unul din cele şase puncte de contact incluse succesiv în circuitul electric comun şi se emite semnalul de comandă. a este prezentată schema capului cu electrocontact.48. ele putînd efectua măsurători în 2D.etc. după modul de interacţiune cu suprafaţa de măsurare şi principiul de funcţionare. În afară de aceasta. la rîndul lor. optice. Tipurile de bază ale capurilor de măsurare. Pentru exemplificare.8. de pînă la cîţiva micrometri ale palpatorului de măsurare faţă de corpul capului. Capul este prevăzut cu trei grupe de contacte distribuite simetric. Capurile de nul (cu deviere) au o construcţie simplă. Trebuie evidenţiată şi împărţirea în capuri de măsurare în două şi trei coordonate.capurile de nul. Fig.5D şi 3D.49. Capurile cu abatere.capurile cu abatere. pneumatice. fiecare dintre ele incluzând două bile 1 şi cilindrul 2. care măsoară deplasarea palpatorului faţă de corpul capului. . cu contacte electrice. . se împart în: a) capuri modul (semnalul primit de la cap este proporţional cu modulul de deplasare a palpatorului faţă de punctul de nul fixat).). montate corespunzător pe corp şi pe pîrghia de măsurare 3. 8.

iar prismale sunt amplasate pe flanşa corpului.50. se elimină contactul unei bile oarecare cu prismele. se aprinde lampa 5 şi se dă semnalul acustic. . fiecare dintre ele fiind executată de forma unui cilindru amplasat pe roata de mînă şi două bile care interacţionează cu acesta.b.8. La capul de nul TF-6 al firmei DEA (Italia). La deplasarea pîrghiei de măsurare din poziţia zero. Forţa de măsurare se reglează cu arcul 3.49. care este legată cu corpul 3 cu ajutorul suspensiei elastice cu arc plan 2. ceea ce duce la erori suplimentare. bilele cuplează toate părţile prismei într-un circuit electric. capul este disponibil pentru următoarea măsurare. distribuite pe corp. La poziţia centrală (de nul) a pîrghiei de măsurare.9 (bilă-prismă). fiecare grupă de contacte 4 (fig.b). Schema constructivă a capului BV-6160 (US) este prezentată în fig. Limitele erorilor admisibile ale capului sunt ±2μm. Bilele sunt fixate pe suprafaţa de jos a roţii de mînă. fiecare dintre ele constînd din perechea 4. Capul de măsurare de nul (cu deviere) Neajunsul principal al schemei cu trei suporţi al capului de nul îl constituie variaţia forţei de măsurare (aproximativ de 2 ori) în funcţie de direcţia de măsurare şi orientarea capului faţă de verticală. Pîrghia de măsurare 2 poartă la un capăt palpatorul de măsurare 1. cu blocul electronic şi elaborează două semnale: de măsurare şi de avarie. După reîntoarcerea palpatorului în poziţia de nul.50. Corpul 1 al capului îndeplineşte funcţia de fus pentru montarea pe robotul de măsurare. Capurile de nul cu contacte electrice constituite după schema cu trei grupe de contacte au diferite execuţii constructive (fig.260 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. Forţa de măsurare variază mai puţin la capurile care utilizează o singură gru-pă de contacte (patru în loc de trei).8.8. Capul de măsurare are legătură optică. Capul este înzestrat cu un set de palpatoare de măsurare de schimb 5. circuitul se întrerupe. Roata de mînă este împinsă spre flanşă cu arcurile 6 şi 7.49. Bazarea roţii de mână în corpul 3 se efectuează cu ajutorul a trei grupe de contacte. iar la celălalt o roată de mână. fără contact. se emite comanda la robotul de măsurare pentru citirea coordonatelor.a) constă dintr-o bilă şi doi cilindri. Capurile de nul BV sunt construite după schema tradiţională cu trei grupe de contacte. Fiecare prismă este executată din două părţi izolate electric. La acţionarea capului se aprinde lampa de semnalizare 2. 8.8. trei bile pe corp şi o bilă pe pîrgia de măsurat 1 (fig.50). Aceste capuri se deosebesc prin deplasarea liberă mare a palpatorului (15 mm).

8. cu ajutorul unui sistem de urmărire.52.a . .Robotică industrială 261 Interacţiunea elementelor de bază ale roboţilor de măsură la funcţionarea cu cap de nul este prezentată în fig. ceea ce duce la erori substanţiale de măsurare care nu pot fi compensate. fig. Abaterea δd a dimensiunii piesei de măsurat de la cea nominală xN este: δd=xϕ-xN Precizia capului de nul este determinată. Deplasarea corpului capului de măsurare 1 faţă de piesa de măsurat 4 se execută.8.8.măsurarea suprafeţei exterioare) cînd lungimea pîrghiei de măsurare este egală cu 20 mm. 8. după program. Comportarea erorii sistematice în funcţie de direcţia de măsurare este redată de fig. de la sistemul NC. de dimensiunile zonei nesenzibilizate a lui şi de precizia reîntoarcerii palpatorului de măsurare în poziţia zero. La contactarea palpatorului de măsurare 2 cu piesa de măsurat 4.52. care este legat direct cu coordonata xϕ a suprafeţei de măsurare prin raza palpatorului de măsurare. Forma cu trei lobi a erorii se datoreşte construcţiei cu trei reazeme a subansamblului de bazare a palpatorului de măsurare în corpul capului. Fig. care conţine traductorul de deplasare 3. în care este prezentată curba de dependenţă a erorii sistematice a capului de nul al firmei "Renishaw" de direcţia de măsurare în plan (fig. în primul rînd.măsurarea suprafeţei interioare. Prin zona de nesensibilitate a capului de nul se înţelege valoarea deplasării palpatorului din momentul contactului geometric cu suprafaţa piesei pînă în momentul elaborării de către cap a semnalului impuls de comandă. capul de nul emite semnalul impuls de comandă la blocul de indicare numerică BIN pentru scoaterea valorii coordonatei corpului capului de măsurare în sistemul de coordonate al robotului.51. Exemple de capete de măsurare de nul Această configuraţie este tipică pentru construcţia dată a capurilor de nul. de exemplu.b .50.8.52. Dimensiunile zonei de nesensibilitate depind mult de direcţia de măsurare.

50 mm/min. 2limita erorii medii..8 μm. Cîmpul maxim de dispersie pentru capul reprezentat nu depăşeşte 1.suprafaţa de contact geometric cu piesa. apare eroarea de măsurare determinată de întîrzierea trecerii semnalului impuls din momentul formării lui pînă în momentul citirii informaţiei.262 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. Dependenţa erorii sistematice a capului de nul de direcţia de măsurare: a şi b pentru firma Renishaw. Schema de interacţiune a elementelor roboţilor de măsurare cu cap de nul. 8. Influenţa negativă a "vibrării" asupra procesului de măsurare poate fi evitată prin alegerea proprietăţilor corespunzătoare de amortizare ale capului. avînd în vedere construcţia lor şi pot fi încorporate uşor în roboţii de măsură..valoarea maximă a erorii. În această condiţie.... utilizînd capurile de nul. timpul de întîrziere este 100 μs. 8. a vitezei de apropiere de suprafaţa de măsurare şi prin construcţia specială a schemei electronice de formare a semnalului impuls. δmax NK.. trebuie menţionat faptul că.600 mm/min este 5. se poate măsura suprafaţa numai în unele puncte ale ei şi.componenta maximă necompensată a erorii Capurile de nul sunt foarte simple.51. Pentru lucrul capului pe un robot de măsurare. au posibilităţi limitate de . câmpul de dispersie este 1. La capurile firmei "Renishaw". Caracteristicile de precizie examinate ale capului de nul corespund lucrului în regim static. Componenta constantă a erorii sistematice poate fi compensată prin calibrarea pe robotul de măsură a diametrului palpatorului de măsurare. de asemenea. în timpul lucrului capului de nul apare aşa numita "vibrare" a palpatorului de măsurare în momentul atingerii lui cu piesa de măsurat. Fig. Totuşi. iar componenta întîmplătoare a erorii depinde de diracţia de măsurare. în intervalul vitezelor de apropiere a palpatorului de piesa de măsurat 0.1000 mm/min este 9 μm.52. δmax.8 μm. Urmările negative ale "vibrării" sunt acţionarea greşită a capului şi uzura mărită a perechilor în contact. În afară de aceasta. Valoarea maximă a erorii sistematice este de 12μm. iar în intervalul 600. La utilizarea capului de nul în componenţa roboţilor de măsură. 1. în intervalul 100. o importanţă deosebită are numai diferenţa între valorile maxime şi minime ale erorii sistematice (4 μm). iar cea minimă 8um. c capul realizat la ENIMS.4 μm.

Capete de măsurare modulare:a-cuib conic-bilă cilindru. adică direcţia forţei de măsurare coincide cu normala. b. Cursa palpatorului de măsurare în acest plan este de 0. în procesul măsurării după metoda diferenţială de comparare cu măsura. Orice abatere radială a palpatorului de măsurare 1 se transformă în deplasare verticală a manşonului 5 a sesizorului inductiv.a). Centrarea roţii de mînă 3 în corpul 2 se efectuează cu ajutorul membranei 4. de regulă. Corpul capului de măsurare se deplasează relativ cu piesa după traseul "etalon" (nominal).54.8. Deplasarea corpului 1 al capului relativ cu piesa de măsurat 2 se efectuează după program transmis de la sistemul NC cu ajutorul. 8. Pentru exemplificare. faţă de care se scot abaterile conturului piesei de măsurat.55.5 mm.53. Pentru măsurătorile care necesită ocolirea continuă a conturului. de exemplu. prin corelaţia dimensiunilor căreia şi forma deschizăturilor efectuate în ea asigurîndu-se forţa de măsurare constantă în planul deplasărilor radiale ale palpatorului. fără a lua în consideraţie eroarea determinată de frecarea palpatorului de piesă şi frecarea în mecanismele capului. se prezintă capul cu deviere la care este utilizat mecanismul de transformare modul de tipul cuib conic-bilă-cilindru (fig. interacţionează cu elementele şi sistemele robotului de măsură la fel.53.8. o parte neînsemnată în eroarea sumată a capului de măsurare. indiferent de faptul că sunt modulare sau combinate.Robotică industrială 263 precizie. Capurile cu abatere (deviere) modulare se deosebesc prin prezenţa mecanismului de transformare modulară care asigură transformarea oricărei deplasări a palpatorului în plan (spaţiu) în deplasare pe o axă oarecare. Deplasarea centrului roţii de mînă este preluată de traductorul inductiv 1. Fig. Măsurarea cu capul modul se efectuează totdeauna pe normala la profilul real. al acţionării de urmărire. se utilizează capurile de măsurare cu abatere.de tip cuib. este mult mai răspândită pentru capurile modulare şi este prezentată în fig. Construcţia capului modular cu roată de mînă este prezentată în fig.8. Semnalul xr luat de pe capul de măsurare caracterizează eroarea conturului piesei: δg=xa+xr-xN=(xa-xN)+xr . c-cu membrană. acestă eroare constituie. Capurile cu deviere. Schema de interacţiune a subansamblelor de bază ale robotului cu capul de deviere.

8. La capul pe componente. Mecanismul 1 îndeplineşte aici funcţia de creare a forţei de măsurare. se propune să se efectueze corecţia indicaţiilor capului în concordanţă cu erorile dinamice ale acţionărilor de urmărire.coordonata apucătorului robotului. subansamblul de creare a forţei de măsurare nu influenţează asupra preciziei de lucru a subansamblului de măsurare. Fig. spre deosebire de capul modular la care aceste subansamble sunt unite în mecanismul traductor modul.56. Poziţia palpatorului 3 este determinată de doi traductori pe componente ortogonale 2 şi 4.53. Schema de interacţiune a subansamblelor robotului cu capul cu deviere în procesul de . Constructiv.8. (xr-xN) . Acest cap poate fi asociat la capurile cu autoaşezare. după care se poate determina modulul şi orientarea vectorului de deviaţie.264 Aplicaţiile roboţilor industriali unde xa . deoarece mecanismul cu cuiburi de transformare modulară instalează totdeauna palpatorul după normala la profilul real. capurile pe componente sunt mai complete decît cele modulare.coordonata nominală a apucătorului. 8. erorile acţionărilor de urmărire micşorează precizia măsurătorilor şi regimurile de ocolire a conturului trebuiesc alese în aşa fel.semnalul care comandă lucrul acţionărilor de urmărire. Construcţia capului modular La acestă schemă de interacţiune a capului de măsurare şi a subansamblelor de bază ale robotului.a. Ca rezultat.b). Fig. În fig.8. xN . Încorporaţi în cap.55.54. Capurile pe componente. subansamblul de creare a forţei de măsurare şi orientare a palpatorului şi subansamblul de măsurare sunt executate separat. sesizorii pe componente dau informaţia asupra componentelor vectorului de deviere a palpatorului de la poziţia zero. încît să se realizeze condiţia: xa-xN≈0 Pentru înlăturarea influenţei negative a erorilor acţionărilor de urmărire asupra preciziei măsurătorilor. în comparaţie cu cele modulare. este prezentată schema capului de măsură cu două componente. construit pe baza schemei capului modular (vezi fig. xr indicaţiile capului. permit să se obţină informaţia mai completă despre abaterea măsurată şi sunt cele mai precise.

Pentru fiecare tip de palpator este necesară ajustarea suspensiei cu membrane a capului. 9 şi 11 distribuite ortogonal. el nu are o utilizare largă la roboţii de măsură. distribuite paralel. Pîrghia de măsurare 2 poartă pe un capăt palpatorul 1 şi pe al doilea miezurile 5. Rigiditatea membranelor şi distanţa dintre ele sunt alese în aşa fel. .5 um. 8 şi 10. 8. Totuşi.56. este prezentată în fig. încît palpatorul de măsurare să se instaleze pe normala la suprafaţa de măsurare. deşi capul are o construcţie foarte simplă. Cap de mă-surare pe componente Schema constructivă a capului pe trei componente. Eroarea capului nu depăşeşte 0. iar de la ieşirea capului se emit semnale proporţionale cu componentele vectorului de deviere faţă de normală: δ={Δx.b. executată sub forma a două membrane inelare cu tăieturi profilate. din cauza acestui neajuns.Robotică industrială măsurare prin metoda diferenţei.56.y=±100 μm şi z=±100 μm. Dispozitivul de susţinere are rigiditate uniformă şi îndeplineşte funcţiile subansamblului de creare a forţei de măsurare. 265 Fig. Pîrghia de măsurare 2 este montată în corpul 4 pe o suspensie cu arc. Este posibil ca. ΔzŢ Intervalul de lucru al capului este: x. cu autoaşezare. parametrii de precizie ai capului depind în mare măsură de lungimea pârghiei de măsurare şi tipul palpatorului utilizat. unite cu suportul 7 al celor trei traductoare inductive 6. Δy.8.

Sistemul bobină 8-magnetul 9 crează o forţă în direcţia axei y. sistemul 8' . Această poziţie determină nulul "electric" al sistemului dat. rotit la 90 grade în plan orizontal. şurubul 11. paralelogramul tensionat 5 rotit la 90 grade faţă de planul vertical şi paralelogramul tensionat 6. Curentul din fiecare bobină se reglează cu blocul electronic instalat în subansamblul de comandă al robotului de măsură. paralelogramul 5 şi 6 în lungul axelor z şi x. În sistemul de coordonate format în acest fel. la care sunt fixate palpatoarele de măsurare 1. Cap de măsurare în trei coordonate capului de măsurare electronic cu trei componente al firmei "Opton" (Germania) este prezentată în fig. Deplasarea bobinelor este transmisă prin pîrghia 7 la suportul palpatoarelor 2.8. Aceste ghidaje formează un sistem spaţial de coordonate. la care forţa de măsurare poate varia atît ca valoare. ceea ce permite să se aleagă forţa de măsurare necesară. 5 şi 6.9' în direcţia axei x. .a). paralelogramul 3 asigură deplasarea în lungul axei y. piuliţa 12 şi arcul 13.57.b. y şi z. cît şi ca direcţie. Palpatorul de măsurare la aceste capuri este suspendat. 8. Sistemul de creare a forţei de măsurare conţine trei bobine mobile 8. Suportul 2. amplasate succesiv şi reciproc perpendiculare. Schema constructivă a Fig. de obicei.57. indicaţiile traductorului sunt egale cu zero. La o poziţie determinată a paralelogramului tensionat (de exemplu. Capurile de măsură pe componente construite după asemenea schemă posedă parametri de precizie înalţi şi au valori mari ale cursei de lucru. de corp. există un traductor inductiv de poziţie. ceea ce se explică prin însuşirea corectă a fabricării sistemelor liniare de măsurare. toate cele trei paralelograme asigurînd împreună deplasarea suportului de palpatoare în lungul celor trei axe x. Capul are sistemul de echilibrare a palpatoarelor de măsurare. iar toate cele trei puncte de nul determină punctul nul comun al sistemului spaţial de coordonate al capului de măsurare. iar a treia bobină şi magnetul în direcţia axei z. a suportului de palpatoare 2 şi a plăcii 4).266 Aplicaţiile roboţilor industriali Cele mai coplexe din punct de vedere constructiv sunt capurile pe componente comandate. 5 şi 6. după comenzile primite de la sistemul de comandă al robotului.57. executate în formă de paralelograme tensionate. Capul constă din trei sisteme de ghidare 3. care include motorul 10. La fiecare dintre paralelogramele tensionate 3. este legat cu corpul capului prin paralelogramul tensionat 3. cu miezuri magnetice fixe în formă de inel 9.8. cu ajutorul sistemelor de ghidare după singura coordonată instalată consecutiv (fig.

58. fie de la sistemul de urmărire după suprafaţa de măsurare. Semnalele traductoarelor pe intervalul ±0. ceea ce permite să se ridice viteza şi precizia de lucru ale robotului de măsură. se efectuează după schema în conformitate cu care compararea dimensiunii măsurate şi a celei nominale se execută de calculator (fig. În metrologie se cunosc un număr mare de metode optice şi opto-electronice de măsurare a .indicaţiile capului de deviere. optic.coordonata apucătorului robotului.coordonata nominală a apucătorului. nu depăşeşte cîţiva micrometri. comandată de semnalele traductorului. unde xa .3 mm. xr . xN . Intervalul de măsurare cu asemenea capuri poate să atingă cîţiva milimetri. electromagnetic etc.2 um. palpatoarele de măsurare pot înainta în direcţia mişcării la o distanţă de pînă la 3 mm (prin funcţionarea acţionării coordonatei corespunzătoare). Eroarea dimensiunii măsurate se determină după formula: δd=xa+xr-xN.2 mm pot fi utilizate pentru găsirea valorii abaterii palpatorului de la punctul zero.58). Schema de interacţiune a elementelor robotului de măsurare cu capul de deviere. oscilaţiile şi regimurile de şoc la interacţiunea cu piesa. Capul asigură precizie înaltă de măsurare în condiţiile de producţie. Utilizarea capurilor bazate pe metodele de măsurare fără contact la roboţii de măsură este de perspectivă. la funcţionarea după metoda contrapunerii. ca rezultat. La atingerea palpatorului cu suprafaţa de măsurat a piesei. de regulă. după comanda sistemului de comandă al robotului. Fig. ceea ce permite elaborarea comenzii de frânare a robotului şi trecere a punctului zero cu o viteză mică sau la oprirea deplină. La măsurarea fără contact lipseşte frecarea şi uzura în mecanismele capului. începe schimbarea semnalului sesizorului corespunzător.Robotică industrială 267 Poziţia punctului de nul al fiecărei coordonate se reglează cu ajutorul acţionării lui. eroarea cursei inverse ("cursa moartă") . Capurile fără contact.8. iar eroarea. Capurile de măsurare optice şi opto-electronice se potrivesc cel mai bine pentru încorporarea în roboţi de măsură.0. Capurile pe componente descrise se evidenţiază prin următoarea particularitate: la deplasarea capului pe o coordonată oarecare. caracteristice pentru metodele de măsurare prin contact. Comanda deplasării capului de măsurare faţă de piesă poate fi efectuată fie de la sistemul NC. se pot crea capuri pe componente completînd sesizorul cu subansamblul de orientare în spaţiu. creşte precizia de măsurare. La capurile de măsurare fără contact pot fi utilizate diferite principii de măsurare: acustic. În baza sesizorului fără contact pentru o singură coordonată. La capurile de măsurare optice se pot utiliza surse obişnuite de lumină sau lasere. Cercetările asupra capurilor de măsurare au arătat că repetabilitatea la ieşirea capului într-o poziţie dată constituie ±0. Interacţiunea elementelor şi sistemelor robotului de măsurare cu capul de deviere.

8. Raza reflectată trece prin diafragma oscilantă 6 (acţionată). Această situaţie corespunde distanţei nominale pînă la piesă. are loc deconcentrarea razei reflectate.59 se prezintă schema cu focalizare transversală. Poziţia unei pete în spaţiu se determină de către sistemul optic cu receptor de radiaţie sensibil după coordonate (P). În acest caz. Trecînd prin amplificatorul 9 şi detectorul sincronizat 10. excitată de generatorul 7 şi ajunge pe receptorul fotoelectric 8.8.schema capului. trecînd prin colimatorul 4. În fig. parametrul de informaţie este intensitatea luminii reflectate sau distribuirea ei în spaţiu. Pata de lumină are forma unui punct mic sau a unei linii înguste. 8. Schema optică a capu-lui de măsurare cu focalizare transversală. În funcţie de faptul dacă axele razelor de lumină incidente şi ale celor reflectate corespund sau nu. Fig. se deosebesc schemele de concentrare longitudinală şi transversală în focar. atunci la ieşirea receptorului fotoelectric lipseşte semnalul cu frecvenţa egală cu frecvenţa de oscilare a diafragmei. Capurile de măsură cu o singură sursă şi un receptor permit să se determine distanţa pînă la suprafaţa de măsurare după o direcţie oarecare. 1.59. sunt examinate variantele de bază ale utilizării acestei metode la capurile cu diverse numere de surse şi receptoare de radiaţie. de exemplu fotoelemente secţionate. Cap de măsurare optic cu focalizare longitudinală a. lungimea căreia se măsoară.60. cea mai potrivită poate fi considerată metoda reflectării de pe suprafaţa piesei a fluxului de lumină concentrat în focar. se concentrează în focar pe suprafaţa piesei de măsurat 1. 8. Dacă centrul de oscilaţie al diafragmei coincide cu cea mai mică secţiune a razei de lumină. oglinda semitransparentă 3 şi lentila 2. Raza de lumină radiată de sursa 1 se concentrează în focar pe suprafaţa piesei de măsurat. Capul de măsurare construit după o asemenea schemă cu sursă de radiaţie laser are intervalul de măsurare de 130 μm şi eroarea de măsurare de cca. Schimbarea distanţei de la cap la suprafaţă cu mărimea l duce la deplasarea proporţională a petei de lumină cu mărimea ln. . În cele ce urmează. secţiunea ei minimă se deplasează faţă de centrul de oscilaţie al diafragmei şi la ieşirea receptorului fotoelectric apare semnalul cu frecvenţa oscilaţiilor diafragmei. Capurile de măsurare cu două surse şi un receptor permit determinarea mai precisă a distanţei pînă la suprafaţa piesei.5 μm.268 Aplicaţiile roboţilor industriali dimensiunilor liniare. Pentru capurile de măsurare ale roboţilor de măsurare.60. iar utilizarea a două receptoare suplimentare dă posibilitatea de a găsi direcţia normalei la suprafaţa de măsurare. La schimbarea distanţei de la cap pînă la suprafaţă. Fig.a). raza de lumină emisă de laserul 5. b-forma semnalului de ieşire La capul de măsurare cu focalizare longitudinală (fig.

8.61.62.a. Schema elementelor capului care participă la determinarea distanţei. Diferenţa dintre cele două fluxuri ϕx=ϕ0+ϕx caracterizează valoarea deplasării x.diagramele de distribuire în spaţiu a intensităţii radiaţiei reflectate corespunzător de la sursele I1 şi I2). .Robotică industrială 269 semnalul se înregistrează în blocul de prelucrare a datelor.8. Razele de lumină de la sursele I1 şi I2 se întîlnesc în punctul A. distanţa dintre ele fiind egală cu S. Fig. este pre-zentată în fig.b. razele de lumină ajung în punctele B şi C ale suprafeţei şi fluxul sumat în direcţia receptorului P în acest caz va fi ϕx=ϕ1x+ϕ2x. lumina dispersează (1 şi 2 .b. Capul de măsurare care determină distanţa pînă la suprafaţa piesei şi poziţia normalei pe ea conţine două surse şi trei receptoare de radiaţie şi măsoară intensitatea luminii reflectate (fig. Cap demăsurare optoelectronic cu două surse de radiaţie. Intervalul de măsurare în acest caz este 1mm. acţionează fluxurile ϕ1x şi ϕ2x. Două surse laser de radiaţie I1 şi I2 trimit raze de lumină care se întîlnesc în punctul A atunci cînd distanţa de la cap pînă la suprafaţă este cea nominală. iar frecvenţa de oscilaţie a diafragmei este 525 Hz. 8.8. În fig. În direcţia receptorului P. În direcţia receptorului P.5 μm. Capurile de măsurare opto-electronice cu două surse de radiaţie se caracterizează prin interval mult mai mare de măsurare. acţionează fluxul sumat de radiaţie ϕ0=ϕ10+ϕ20. razele de lumină ajung în punctele B şi C ale suprafeţei.8. de la petele de lumină.61 este prezentată schema capului cu interval de măsurare de 5 mm şi eroarea 7. La reflectarea de pe suprafaţă. eroarea de măsurare 2 μm. Intervalul de timp între impulsuri este proporţional cu distanţa dintre pete S=2x/tgθ.62. iar în fig. La deplasarea suprafeţei de măsurare la distanţa x. cele ce participă la determinarea poziţiei normalei. La deplasarea suprafeţei la distanţa x.62). Semnalul de ieşire al detectorului sincronizat este prezentat în fig.8. În receptorul de radiaţie există un sistem de lentile şi un dispozitiv optic de scanare care asigură supravegherea suprafeţei şi elaborează două impulsuri.60. atunci cînd distanţa de la capul de măsurare pînă la suprafaţă este normală. atunci cînd petele de lumină F1x şi F2x se găsesc în câmpul lui de vedere.

un înalt grad de periculozitate. în acest scop. Receptoarele laterale suplimentare de radiaţie P1 şi P2 (fig. Utilizarea roboţilor industriali în operaţii de vopsire automată 8. şi aceste operaţii ocupă un număr mare de operatori. În condiţiile unei fabricaţii de serie mijlocie şi mică se utilizează. Ca şi operaţia de sudură. devenită fabrică de roboţi industriali. vinde primii roboţi industriali de vopsire unei întreprinderi suedeze din Gustavsburg. există preocupări intense pentru automatizarea proceselor de vopsire.270 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. motociclete. din cauza posibilităţilor de producere a unor explozii. Înclinarea suprafeţei duce la inegalitatea acestor fluxuri. Celulele flexibile de vopsire servite de manipulatoare şi roboţi se utilizează în special în industria constructoare de vehicule (automobile. În 1967. manipulînd o sarcină relativ mare. în acelaşi timp. intensitatea luminii reflectate în direcţia receptoarelor P1 şi P2 va fi aceeaşi. care mai conţin şi scule.b) sunt utilizate pentru determinarea poziţiei normalei la suprafaţă. La orientarea axei capului după normală.1. de . din cauza atmosferei nocive în care ei lucrează şi a concentrării mari a atenţiei cu care ei efectuează operaţiile de vopsire. specializată atunci în fabricaţia maşinilor agricole. Activitatea în atelierele şi boxele de vopsire prezintă. Pe de altă parte. 8. care lucrează în atmosferă neprielnică acestora. în industria construcţiilor de maşini. Probleme generale Vopsirea.). vagoane etc. manipulatoare şi roboţi industriali funcţionând în cadrul unor celule de fabricaţie flexibilă. munca vopsitorilor manuali este dificilă din cauza mişcărilor de mare amplitudine şi a poziţiilor incomode pe care aceştia trebuie să le execute.8. Din motivele prezentate mai sus.62. în mod deosebit. când : a-axa capului este normală la suprafaţa piesei.8. b-poziţia suprafeţei piesei este înclinată.62. întreprinderea Trallfa. împreună cu grunduirea şi emailarea. a construit primul robot pentru vopsirea unor roţi. Celulele flexibile de vopsire servite de roboţi industriali s-au organizat începând din anul 1965. iar diferenţa lor caracterizează unghiul de înclinare α. Schema de lucru a capetelor de măsurare optice cu două surse. utilaje auxiliare şi dispozitive de lucru specifice. 8. în ţările avansate din punct de vedere industrial.8. reprezintă operaţii cu o pondere însemnată în realizarea unor straturi de protecţie sau de finisare a suprafeţelor produselor în toate ramurile industriale şi. când întreprinderea Trallfa din Byrne (Norvegia). biciclete.

prin pulverizarea vopselei cu ajutorul aerului comprimat sau prin presiune ("airless"). Alimentarea cu vopsea a pistolului se poate realiza pe cale gravitaţională (fig.b) sau cu ajutorul unei pompe centrale (fig. la unele sorturi de vopsea. prin fenomenul de ejecţie (fig. Dacă se foloseşte aer comprimat. .8. Pulverizarea vopselei se realizează cu ajutorul unui pistol manevrat de mîna operatorului uman sau de dispozitivul de apucare al robotului utilizat. utilizînd în acest scop pistoale de stropit sau prin sablare. în cazul vopsirii cu roboţi industriali. Aceste operaţii se fac prin imersare în băi de spălare/degresare/depasivare. Schema constructivă a unui pistol de vopsire cu aer condiţionat.64. în industria mobilei etc.c). .Robotică industrială 271 bunuri de larg consum electromenajere (maşini de spălat.8. acoperirea lor cu unul sau mai multe straturi de vopsea şi. frigidere etc. în sfîrşit. Robotizarea operaţiilor de vopsire prezintă următoarele avantaje: .).a).64. Fig.8. reducerea operaţiilor de corectare ulterioară.8. de obiecte sanitare.63 se Fig. . amestecarea particulelor de vopsea cu curentul de aer. degresare şi depasivare. Modalităţi de alimentare cu prezintă schema constructivă a unui pistol de vopsea a pistoalelor de vopsire vopsire cu aer comprimat. În fig.creşterea productivităţii muncii de vopsire cu 20-50% ca urmare a celor de mai sus. .8.realizarea unor economii de vopsele.64. în pistol se realizează pulverizarea cu aer a vopselei. .uşurarea muncii omului (a vopsitorilor) prin protejarea lor de mediul toxic şi exploziv. 8. Pregătirea suprafeţelor care vor fi supuse vopsirii se realizează prin curăţire.63. Acoperirea cu straturi de vopsea se realizează. Particularităţi ale operaţiilor de vopsire în cazul utilizării roboţilor industriali Procesul tehnologic de vopsire începe cu pregătirea pentru vopsire a suprafeţelor de finisat.2. micşorarea densităţii "ceţii de vopsea" în atelierele şi boxele de vopsire.suprapunerea timpului de vopsire cu timpul auxiliar.64. uscarea suprafeţelor vopsite. 8. prin diminuarea eforturilor lor fizice. prin împroşcare cu jeturi de apă sau lichid de degresare/depasivare.îmbunătăţirea calităţii suprafeţelor vopsite datorită depunerii mai uniforme a straturilor de vopsea. 8. expulzarea amestecului sub forma unui jet dirijat.

La ambele procedee corpul pistolului se leagă la polul negativ.272 Aplicaţiile roboţilor industriali Pistolul de pulverizat prin presiune realizează acest lucru cu ajutorul unei duze adecvate. inclusiv pe suprafeţele greu accesibile. 8. unei surse de energie electrică de înaltă frecvenţă.65. obţinîndu-se pe această cale o pulverizare mai fină. a cărui axă corespunde cu axa pistolului.66 se prezintă o instalaţie de vopsire prevăzută cu un dispozitiv de preîncălzire a vopselei. . vopseaua va acoperi o porţiune circulară de diametru D (fig.65). Fig. În cazul în care suprafaţa respectivă este plană. În cele ce urmează. Instalaţie de vopsire cu preîncălzire a vopselelor Randamentul vopsirii poate fi îmbunătăţit prin încărcarea electrostatică a particulelor de vopsea şi a obiectului care urmează să fie vopsit. iar obiectul care Fig.unghiul la vîrf al trunchiului de con al duzei. Densitatea pe unitatea de suprafaţă a particulelor de vopsea care lovesc suprafaţa vopsită scade de la centrul spre periferia cercului. Metoda poate fi aplicată atît la procedeul de pulverizare a vopselei cu aer comprimat. D=2d tgα/2 unde: d .67). se ataşează acestuia. Această axă trebuie să fie normală pe suprafaţa care urmează a fi vopsită. Volumul jetului emis de pistol este aproximativ egal cu cel al unui con.67.8. fie prin intermediul curentului de aer.8. Fig. Distanţa d se alege în funcţie de natura vopselei (dimensiunile particulelor de vopsea) şi calitatea stratului de vopsea care se doreşte să se obţină. particulele de vopsea sunt atrase de câmpul electrostatic pe obiectul de vopsit. Volumul jetului de vopsea urmează să fie vopsit la polul pozitiv al dimensiunile principale. spre exemplu pe suprafeţele interioare ale unor cavităţi. se denumeşte axă a pistolului de vopsire axa duzei prin care se emite jetul de amestec aer-vopsea sau jetul de particule de vopsea. cît şi la cea de pulverizare prin presiune. În fig. Vopseaua este comprimată într-un recipient şi adusă la pistol printr-o conductă (fig. 8.8. 8. Contactul cu polul negativ al sursei de energie ionizează particulele de vopsea fie direct. Ca urmare.66.distanţa de la gura duzei pînă la suprafaţa vopsită şi α . Principiul vopsirii prin pulverizare La ambele procedee de pulverizare se poate diminua vîscozitatea vopselei prin preîncălzire.

O asemenea cerinţă poate fi realizată de un mecanism generator de traiectorie care realizează un spaţiu de lucru plan. Pentru a răspunde la cerinţele sus-amintite. Particularităţi constructive ale manipulatoarelor şi roboţilor utilizaţi în operaţii de vopsire Manipulatoarele şi roboţii industriali utilizaţi pentru operaţii de vopsire trebuie să manipuleze pistolul de vopsit sau de curăţit cu jet de apă / lichid de degresare într-un mod similar cu cel în care omul îl manipulează prin mişcările mîinii.Robotică industrială 273 8.de ultimul element al dispozitivului de ghidare. antebraţului. iar axa pistolului trebuie Fig.3. suprafaţa de vopsit (de curăţat) sau o porţiune importantă a acesteia este o suprafaţă plană. Schema cinematică a dispoziti-vului de ghidare al robotului industrial NordsonPainter . cu cuple de rotaţie. Dispozitivul de prehensiune al robotului industrial se reduce la o flanşă pentru prinderea pistolului de vopsire (şi eventual. 8. iar axa pistolului . cel de la intersecţia acesteia cu suprafaţa frontală a duzei) . În cazuri frecvente.8. a dispozitivului de programare). De preferinţă.să se deplaseze pe o suprafaţă echidistantă suprafeţei de vopsit (sau de curăţat).68) şi Nordson-Painter (fig. Manipulatoarele de vopsire îndeplinesc funcţia de vopsire automată ca mai sus.69). se prezintă schemele cinematice ale dispozitivelor de ghidare ale robotului industrial Trallfa (fig. se utilizează dispozitive de ghidare care au la bază lanţuri cinematice parţial deschise sau închise.8. Ca urmare. Mişcarea respectivă trebuie să asigure ca.8. Schema cinematică a dispozitivului de ghidare al unui manipulator oscilator Fig. Pentru exemplificare.dreapta caracteristică .70. braţului. un mecanism generator de traiectorie cu 3 grade de mobilitate şi unul de orientare cu 2-3 grade de mobilitate. iar unghiul de serviciu al acestuia trebuie să fie mai mare decît cel mai mare unghi diedru format de suprafeţele care urmează să fie vopsite (curăţite). Schema cinematică a dispozitivului de să rămînă paralelă cu ea însăşi în toate ghidare al robotului industrial Nordson-Painter poziţiile ei. dispozitivul de ghidare al robotului trebuie să aibă. în timpul operaţiei de vopsire sau de curăţire. umărului. trunchiului şi şoldului.punctul caracteristic . şi suprafaţa echidistantă este tot o suprafaţă plană. iar mecanismul de orientare poate lipsi. Suprafaţa echidistantă trebuie să fie conţinută integral în spaţiul de lucru al robotului. Fig. 8. un punct al axei pistolului (spre exemplu. 8. în cazul general.68.69.să fie normală la această suprafaţă.

înălţimea H a suprafeţelor de vopsit. 8. Schema cinematică a dispozi-tivului Fig. Pentru vopsirea unei suprafeţe de o amumită lăţime.71 se prezintă schema cinematică a unui manipulator de vopsire la care pistoalele se fixează pe un cadru care execută o mişcare de translaţie. se realizează un manipulator cu mai multe pistoale cu axe paralele. Pentru a corecta acest dezavantaj.72.70). 8. 8.73. pasul p de dispunere şi numărul pistoalelor n.8. O asemenea instalaţie poartă numele de manipulator-oscilator.274 Aplicaţiile roboţilor industriali Unele manipulatoare de vopsire imprimă pistolului o mişcare oscilantă în jurul unui punct fix.73). Planul cadrului este perpendicular pe direcţia de translaţie. manipulatorul-reciprocator poate avea pistoale dispuse pe două cadre paralele.71. Cadrul pe care sunt fixate pistoalele de vopsire poate forma un plan care conţine direcţia de translaţie (fig.74).8. între cursa h a manipulatorului-reciprocator. . Soluţia prezintă dezavantajul că axa pistolului nu rămîne normală pe suprafaţa care urmează să fie vopsită. se limitează amplitudinea unghiului de oscilaţie a axei pistolului.8. Asemenea manipulatoare poartă denumirea de manipulatoare-reciprocatoare.8. În cazul în care se urmăreşte vopsirea unei suprafeţe de lăţime mai mare. Fig.8. cărora un mecanism cu camă şi paralelograme articulate le imprimă o mişcare oscilantă (fig. În primul caz. diametrul D al cercului vopsit pe suprafaţa de vopsit de jetul emis de un pistol există inegalităţile: h≥p-D H≥nh+D Lăţimea suprafeţei este: L≤D Fig. Direcţia acestei mişcări poate fi verticală (în majoritatea cazurilor) sau orizontală (mai rar). Planul cadrului conţine direcţia de de ghidare al unui manipulator reciprocator translaţie În fig. distanţate cu δ (fig.72) sau un plan perpendicular pe această direcţie (fig.

Programarea roboţilor industriali de vopsire se realizează prin instruire. Relaţii între parametrii geometrici ai reciprocatorului şi ai suprafeţei plane de vopsit. ferestre în pereţi) etc. În acest caz. În majoritatea cazurilor. robotul industrial Trallfa). 8. Hidromotoarele utilizate sunt fie liniare (spre exemplu. prin conducere directă sau prin telecomandă. La variante constructive avansate. . Dacă planul format de cadru este perpendicular pe direcţia de translaţie a manipulatorului. 8. Comanda roboţilor industriali de vopsire trebuie să asigure conducerea acestora după programe de traiectorie continuă (sau multipunct). nu se utilizează acţionarea electrică (pericol de scântei). suprafaţa echidistantă suprafeţei de vopsit se generează prin dispunerea adecvată a pistoalelor şi reglarea corespunzătoare a cursei manipulatorului-reciprocator (fig. Din acest motiv.75). fie oscilante (spre exemplu. Fig. Comanda manipulatoarelor-reciprocatoare se realizează prin intermediul unor sisteme simple secvenţiale. utilizînd pneumomotoare liniare.Robotică industrială 275 Fig. Manipulatoarele de vopsire sunt puse în funcţiune la începutul operaţiei de vopsire şi oprite la terminarea acesteia de către operatorul uman. există posibilitatea schimbării continue a cursei.8. suprafaţa de vopsit poate avea o formă uşor diferită de o suprafaţă plană. manipulatoarele şi roboţii utilizaţi pentru operaţii de vopsire sunt cu acţionare hidraulică. Vopsirea unei suprafeţe de formă uşor diferită de un plan Sistemul de acţionare al manipulatoarelor şi roboţilor industriali de vopsire trebuie să asigure protecţia antiexplozivă a instalaţiei. Manipulatoarele-reciprocatoare se pot construi şi cu acţionare pneumatică.75.74. robotul industrial Nordson-Painter). ocolirea unor goluri (spre exemplu.

276

Aplicaţiile roboţilor industriali

În timpul instruirii prin conducere directă, un vopsitor execută operaţia de vopsire care urmează a fi programată cu ajutorul pistolului fixat pe flanşa de prehensiune a robotului industrial, punând în mişcare dispozitivul de ghidare al acestuia. Semnalele emise de traductoarele de poziţie în conformitate cu mişcarea relativă a elementelor cuplelor cinematice conducătoare se memorează. Pentru instruire directă, robotul industrial se prevede cu un cap de instruire cu două braţe (fig.8.76). Unul dintre aceste braţe este constituit din mânerul Fig. 8. 76. Cap de instruiire a pistolului de vopsire, care va fi manevrat de robotului industrial de vopsire mâna dreaptă a vopsitorului-instructor. Cel de-al doilea braţ al capului conţine butoanele de comandă a memoriei mişcărilor pentru înregistrarea acestora. În cazul în care programarea robotului industrial se realizează prin instruirea prin conducere directă, hidromotoarele sistemului de acţionare trebuie trecute într-o stare în care ele nu opun forţe rezistente mişcării relative a elementelor cuplelor cinematice conducătoare. Acest deziderat se realizează cu ajutorul unor dispozitive "by pass", care pun în legătură directă camerele cilindrilor hidromotoarelor liniare de acţionare. În timpul instruirii, elementele dispozitivului de ghidare sunt susţinute de arcuri de echilibrare. Pentru uşurarea pe mai departe a efortului fizic al vopsitorului-instructor, lucru esenţial pentru învăţarea de către robot a unor operaţii de vopsire de calitate, se utilizează un lanţ cinematic de instruire, asemenea din punct de vedere structural şi geometric lanţului cinematic care stă la baza dispozitivului de ghidare, constituit din elemente uşoare, echilibrate prin arcuri şi ale cărui cuple cinematice nu au legături cu hidromotoarele sistemului de acţionare; în schimb, mişcarea relativă a elementelor este măsurată cu ajutorul unor traductoare de poziţie. În cazul în care instruirea se realizează prin telecomandă, operatorul uman acţionează lanţul cinematic de instruire, care joacă aici rolul de lanţ "stăpîn", iar dispozitivul de ghidare al robotului execută mişcări asemănătoare, avînd rol de lanţ "sclav" şi realizînd operaţii de vopsire; mişcările relative ale elmentelor cuplelor cinematice conducătoare se memorează în echipamentul de comandă al robotului. Instruirea prin telecomandă se poate realiza şi prin comanda cu ajutorul unei console cu butoane şi întrerupătoare ("teach-pendant") Sistemul de comandă al robotului de vopsire se poate prevedea cu elemente de inteligenţă artificială. Se enumeră în continuare câteva facilităţi de acest tip ale celulelor de fabricaţie flexibilă pentru vopsire automată cu roboţi industriali: - senzori de proximitate sau video recunosc dacă obiectul care urmează să fie vopsit se găseşte la locul potrivit şi permit, în cazul unui răspuns afirmativ, începerea operaţiei de vopsire; - senzorii video recunosc obiectul care urmează să fie vopsit după formă sau semn purtat, iar robotul industrial selectează, după informaţia obţinută, programul de vopsire şi/sau culoarea vopselei. 8.8.4. Celule flexibile robotizate pentru operaţii de vopsire Celulele robotizate pentru operaţiile de vopsire automată trebuie să aibă în componenţa lor un robot industrial sau un manipulator de vopsire, dispozitive de aducere/evacuare a materialelor şi dispozitive suplimentare de instalare şi poziţionare a obiectului supus vopsirii.

Robotică industrială

277

Obiectele care urmează să fie vopsite sunt aduse în zona în care se execută operaţia de vopsire cu ajutorul unui sistem de transport cu lanţ sau cu cablu. Operaţia de vopsire se poate executa de către robot sau manipulator în următoarele moduri: - sistemul de transport şi obiectul staţionează, baza robotului este fixă, suprafaţa de vopsit fiind acoperită integral numai prin mişcările braţului robotului; - sistemul de transport realizează deplasarea obiectului în timpul vopsirii în corelaţie cu mişcările braţului robotului; - obiectul rămîne în aceeaşi poziţie, dar robotul se deplasează cu baza sa pe o direcţie sau pe două direcţii (la vopsirea suprafeţelor mari, de exemplu în industria navală sau în vopsirea unor containere de dimensiuni mari). În afara soluţiilor de mai sus de realizare a celulelor robotizate de vopsire, se pot utiliza şi în acest caz, ca şi la sudarea robotizată, dispozitive (mese) speciale de poziţionare, cu mişcări de rotaţie executate după diferite unghiuri. În acest caz, de regulă, obiectul de vopsit este instalat pe masa rotitoare de către operatorul uman şi apoi se comandă ciclul automat de mişcări ale acestui dispozitiv, corelate cu mişcările pistolului de vopsit. Pentru mărirea productivităţii (reducerea timpului de alimentare a celulei de vopsit cu un nou obiect), se pot utiliza şi dispozitive de poziţionare duble, cu două mese, în genul meselor paletabile ale centrelor de prelucrare prin găurire şi frezare; în timp ce robotul vopseşte un obiect instalat pe una din mese, operatorul instalează al doilea obiect pe cea de-a doua masă. 8.8.5. Utilizarea roboţilor industriali pentru operaţii de metalizare Pentru realizarea unor straturi de protecţie mai rezistente ca cele de vopsea, lac sau email pe suprafeţele pieselor metalice sau din material plastic, precum şi pentru repararea pieselor metalice (înlocuirea unor straturi uzate, completarea unor goluri sau straturi deteriorate), se utilizează procedeul tehnologic de metalizare. Metalizarea este un procedeu tehnologic utilizat în repararea pieselor metalice (se înlocuiesc straturi uzate sau deteriorate) sau pentru realizarea unor acoperiri de protecţie deosebit de rezistente. Scula utilizată pentru metalizare este un pistol în care se realizează topirea cu energie electrică a unui electrod de metal, picăturile de metal topit fiind pulverizate cu ajutorul aerului sau a unui gaz comprimat, amestecul fiind ejectat asupra obiectului care urmează să fie metalizat. În fig.8.77 se prezintă schema pistolului de metalizare utilizat pentru asemenea operaţii.

Fig. 8.77. Pistol de metalizare ISIM Timişoara Operatorul uman care execută operaţia de metalizare trebuie să execute manipularea pistolului cam în acelaşi mod în care vopsitorul manipulează pistolul de vopsit, urmărind

278

Aplicaţiile roboţilor industriali

printr-o mască cu ochelari modul de depunere a stratului de metal topit pe obiect. {i în acest caz, condiţiile de lucru ale operatorului sunt grele, asemănătoare celor în care îşi desfăşoară activitatea sudorii sau vopsitorii în cazul cînd aceste operaţii se execută manual. Avînd în vedere cele de mai sus, se înţelege că automatizarea şi robotizarea operaţiei de metalizare se justifică pe deplin şi aduce cu sine aceleaşi avantaje ca şi în cazul vopsirii robotizate. Particularităţile constructive ale roboţilor industriali pentru metalizare sunt similare celor ale roboţilor care sunt utilizaţi pentru operaţii de vopsire. De asemenea, şi celulele flexibile robotizate pentru metalizare se pot realiza după aceleaşi scheme de compunere şi funcţionare ca şi în cazul operaţiilor de vopsire robotizată. Deosebirea va consta doar în tipul instalaţiilor de aducere/evacuare a materialelor cu care se realizează operaţia de metalizare (vezi fig.8.77), diferite de materialele utilizate la vopsire. 8.9. Utilizarea roboţilor industriali în turnătorii 8.9.1. Introducere Turnarea reprezintă unul din procesele tehnologice de bază pentru obţinerea semifabricatelor în construcţii de maşini, acest procedeu realizîndu-se prin acţiunea conjugată a unor meserii ca: formatori, turnători, curăţitori etc. Lucrul operatorului uman din turnătorii este deosebit de dificil. Operatorii îşi desfăşoară activitatea în încăperi cu temperaturi ridicate, în atmosferă poluată de fum, de gaze emanate de metalul topit şi de forme, în atmosferă există praf, muncitorii sunt expuşi stropirii cu metal topit, nisipul din turnătorie pătrunde prin îmbrăcăminte şi, nu în ultimul rînd, există pericolul de accidente grave produse de răsturnarea oalelor de turnat sau a formelor mari şi grele. Realizarea prin turnare ale unor piese care să corespundă cerinţelor de precizie şi calitate a suprafeţei şi structurii depinde în cea mai mare măsură de priceperea şi conştiiciozitatea cu care operatorul execută operaţiile ce le presupune turnarea. Dar, în condiţiile subliniate mai sus, menţinerea constantă, la nivel ridicat, a capacităţii de lucru a operatorului din turnătorii este greu de realizat, aceasta putând conduce la rebuturi. Aceasta, coroborat şi cu faptul că în turnătoriile manuale lucrează un număr mare de oameni, fac ca preţul de cost al pieselor turnate să fie ridicat. Dacă avem în vedere şi bolile profesionale provocate de condiţiile de lucru din turnătorii, devine pe deplin justificată tendinţa manifestată pe plan mondial de a introduce pe scară tot mai largă roboţi industriali în turnătorii şi de a elimina astfel omul din aceste activităţi. Celulele flexibile robotizate din turnătorii se pot concepe şi compune pentru următoarele destinaţii: - turnarea efectivă a metalului topit în forme de nisip sau în cochile; - pregătirea şi manipularea formelor, incluzînd aici şi instalarea miezurilor în forme; - debavurarea şi tăierea maselotelor; - dezbaterea formelor după răcirea pieselor turnate; - curăţirea suprafeţei pieselor turnate; - servirea maşinilor de turnat sub presiune. Robotizarea operaţiilor în turnătorii prezintă următoarele avantaje: - uşurarea muncii operatorului uman prin protejarea lui de căldură, atmosferă nocivă, stropi de metal topit, prin eliminarea efortului fizic intens; - eliminarea deficitului de forţă de muncă existent mai ales în atelierele de curăţire/debavurare a pieselor turnate; - îmbunătăţirea calităţii pieselor turnate prin respectarea riguroasă a prevederilor procesului tehnologic; - realizarea unor economii de metal şi materiale auxiliare.

8. pentru executarea unor operaţii ca tăierea maselotelor. în coordonate polare sau sferice. Din punct de vedere cinematic. datorită posibilităţilor mai mari de obţinere a unui grad înalt de mobilitate. curăţirea suprafeţei. Maşina de formare este prevăzută cu instalaţie de aducere şi dozare a pămîntului (nisipului) de turnătorie. Gradul de mobilitate cel mai mare trebuie să-l posede roboţii utilizaţi în celulele robotizate de curăţire a pieselor turnate şi de implementare a miezurilor în forme. După confecţionarea formei. manipulatoarele şi roboţii industriali pot manipula cutiile de formare şi formele. Sistemul de comandă al roboţilor utilizaţi în turnătorii trebuie să asigure.9. se prezintă componenţa unei celule de formare. dispozitivul de apucare se realizează cu două sau trei grade de mobilitate pentru a putea poziţiona corespunzător obiectul manipulat. Astfel. cu deosebire. ceea ce ajută la îndesarea pămîntului din formă. .9. obişnuit. 8. Sistemul de acţionare preferat pentru roboţii utilizaţi în turnătorii este cel electric. dispozitivul de ghidare al roboţilor din turnătorii lucrează. iar în cazuri pretenţioase se execută turnarea în cochilă. din pămînt de turnătorie îndesat în jurul modelelor de lemn. În schema din fig. Particularităţi constructive ale roboţilor utilizaţi în turnătorii 279 Ca şi omul. Fig. În asemenea situaţie.78.2. Robotul industrial RI preia cutiile de formare goale de pe conveiorul D1 şi le transferă pe masa maşinii de formare M. cu care forma este deplasată spre cuptorul de uscare.78. debavurarea. ceea ce va necesita o construcţie adecvată pentru dispozitivul de apucare al robotului. aproape în toate cazurile. Trebuie subliniat că acţionarea pneumatică este mai insensibilă la atmosfera de praf faţă de acţionarea electrică şi hidraulică. Manipulatoarele cu acţionare pneumatică se pot utiliza în turnătorii pentru manipularea unor forme. Deosebirile esenţiale ale roboţilor din turnătorii sunt determinate de operaţiile pe care le execută. şi roboţii industriali care lucrează în turnătorii trebuie protejaţi prin prevederea unor sisteme speciale pentru protejarea zonelor de contact ale cuplelor cinematice din construcţia robotului sau a traductoarelor şi motoarelor de acţionare împotriva unor materiale abrazive sub formă de pulbere sau de particule de praf şi nisip. ca de altfel şi la manipularea oalelor de turnare. în forme confecţionate din cutii metalice de formare. Schema de dispunere a unei celule de manipulare a cutiilor de formare În acest caz. sau în coordonate cilindrice. manipularea unor oale mari de metal topit etc. se vor ataşa dispozitive speciale şi scule adecvate operaţiilor respective. Dacă însă sarcinile ce trebuie manipulate sunt mari (manipularea formelor. atunci este preferată acţionarea hidraulică.3. Componenţa celulelor robotizate pentru pregătirea formelor şi miezurilor şi pentru turnare Turnarea fontei şi a oţelului se realizează. iar masa maşinii poate căpăta o mişcare vibratorie pe verticală. 8. robotul RI o transferă pe conveiorul D2. programe de comandă de tipul punct cu punct.).Robotică industrială 8. a miezurilor sau a cutiilor de formare de greutate redusă. Comanda după traiectorie continuă sau multipunct se prevede la roboţii pentru polizarea suprafeţelor sau la roboţii de curăţire prin sablare. respectiv cochilele.

Oala de turnare încărcată se aduce apoi succesiv în dreptul formelor sau cochilelor pregătite şi se realizează operaţia de turnare. Operaţia de ungere se poate executa de către un robot industrial care manipulează un cap de stropire a soluţiei cu aer comprimat.9. Celule robotizate pentru dezbaterea formelor. operatorul uman realizează programarea robotului prin instruire. Operaţia poate fi executată şi de un robot industrial care manipulează un pistol de tăiere cu flacără oxiacetilenică cu care se realizează detaşarea. canalelor de turnare şi capetelor pierdute. robotul poate să deschidă forma pentru a extrage modelul din lemn şi apoi o închide la loc. De aceea. În cazul în care obiectele turnate au dimensiuni reduse. După extragerea modelului din formă. roboţii industriali se utilizează pentru dezbaterea formelor şi extragerea miezurilor arse din piesele turnate. În toate aplicaţiile prezentate. după aceasta. detaşarea maselotelor. ce sunt deplasate cu un conveior spre robotul de implantare a miezurilor în formele deschise. cu un robot industrial. 8. Robotul manipulează piesele turnate. În acest scop. dînd oalei o înclinaţie bine determinată. deplasînd în dreptul lor un arzător alimentat cu gaz şi aer. astfel încît să se realizeze detaşarea maselotelor. Robotul este programat prin instruire prin telecomandă să execute în raport cu piesele turnate mişcări relative. De asemenea. Forma este compactată ulterior cu ajutorul unei mese vibratoare. uscarea suprafeţelor formei se poate realiza. Una dintre cele mai dificile operaţii care se execută în turnătorie este turnarea propriuzisă a metalului lichid în forme. aducîndu-le în dreptul discurilor şi dîndule o mişcare relativă adecvată faţă de acestea. robotul poate fi utilizat şi pentru manipularea miezurilor. robotul industrial manipulează un cap de împroşcare în jurul modelului a pămîntului de turnătorie cu ajutorul aerului comprimat. în dispozitivul de prehensiune. Robotul industrial are un sistem de comandă cu program de traiectorie continuă. Programul de lucru pentru un asemenea robot se obţine prin învăţarea prin metoda conducerii directe de către operator la primul ciclu. În acest caz. La rîndul ei. pentru curăţirea şi debavurarea pieselor turnate În atelierele de dezbatere a formelor (evacuarea pieselor turnate şi răcite) şi de curăţire a pieselor turnate avem cele mai grele condiţii de muncă pentru operatorul uman. suprafeţele acestuia din urmă se ung cu o soluţie de negru de fum şi apoi se usucă. în care scop robotul manipulează o sculă pneumatică cu impact. aici. Operaţia poate fi automatizată prin utilizarea în acest scop a unui manipulator sau a unui robot industrial care manipulează oala de turnare. conţinînd motoare şi reductoare care pun în mişcare de rotaţie discuri de fierăstrău sau din material abraziv. constituit dintr-un motor. Roboţii industriali se pot utiliza şi pentru îndepărtarea maselotelor. asfel încît surplusul de metal se scurge pe un canal practicat în acest scop. fie prin conducere directă (ca şi în cazul aplicaţiei de vopsire) sau prin conducere prin telecomandă. forma se închide şi se transmite spre cuptorul de uscare. sau antrenează benzi continue prevăzute cu dinţi de fierăstrău.4. etc. celula are în componenţă o maşină de format miezuri. În acest caz.. transmisie şi freză disc.280 Aplicaţiile roboţilor industriali În alte variante. redus la o flanşă. se poate realiza cu utilaje fixe. astfel încît freza disc să detaşeze maselotele. se fixează un cap de forţă. de asemenea. Încărcarea oalei de turnare cu o anumită cantitate de metal topit se poate asigura. de la care miezurile pot fi preluate direct de către robot sau se utilizează palete pentru miezuri. canalele de turnare şi capetele pierdute. Cantitatea de metal care se toarnă într-o anumită formă sau cochilă este reglabilă prin înclinarea oalei de turnare în mod corespunzător şi aceasta se obţine comandînd mai multe puncte (poziţii) ale oalei de turnare manipulată de dispozitivul de apucare al robotului. El aduce oala în dreptul canalului de scurgere al metalului din cuptor sau o scufundă în melanjor în vederea umplerii. Într-o componenţă diferită se realizează celula robotizată în care rolul maşinii de format este îndeplinit parţial de către robot. .

sistemul de comandă al robotului este prevăzut cu programe de comandă după traiectorie continuă. discuri de sîrmă sau de pîslă în mişcare de rotaţie sau prin sablare. Curăţirea pieselor turnate urmăreşte îndepărtarea resturilor de pămînt de turnătorie sau miezuri care aderă la ele după dezbaterea formelor. Fig. robotul se foloseşte în acelaşi mod ca şi în cazul detaşării maselotelor.80. În ambele moduri de utilizare. 8. Sablarea cu alice este. {i în acest caz. de sîrmă sau de pîslă. astfel încît discurile să parcurgă întreaga suprafaţă de curăţat.79 se prezintă construcţia principială a unui cap de sablare cu nisip cu aer comprimat. 8. robotul se programează prin instruire prin telecomandă. În prima variantă. Fig. de sîrmă sau de pîslă antrenat în mişcare de rotaţie. Sablarea cu nisip este o operaţie deosebit de dăunătoare pentru operatorul uman. dăunătoare pentru om. canalelor de turnare şi capetelor pierdute. Amestecul aer-nisip se formează prin fenomenul de ejecţie. {i în această variantă. Cap sablare cu nisip Fig. robotul poartă în dispozitivul de prehensiune un cap de forţă cu discurile sculă şi este programat prin instruire prin telecomandă. sistemul de comandă al robotului industrial are program după traiectorie continuă. care poartă discul abraziv. Schemă de dispunere a componentelor unei celule de sablare. care este expus îmbolnăvirii prin silicoză. sau bandă continuă cu material abraziv în mişcare de translaţie.Robotică industrială 281 canalelor de turnare şi capetelor pierdute. Dispozitiv de aruncat alice întro instalaţie de sablare Curăţirea pieselor turnate prin sablare se realizează prin împroşcarea lor cu jet de nisip antrenat de aer comprimat sau cu alice aruncate prin dispozitive de aruncare centrifugale.81. de aşa manieră încît contactul cu acesta să parcurgă în întregime suprafaţa de curăţat.80 se prezintă schema unui dispozitiv de aruncare centrifugală.79. programarea robotului se realizează prin instruire prin telecomandă. În fig. Alicele de metal sau particule de corund cad automat dintr-un buncăr pe un disc D în mişcare de rotaţie cu viteză unghiulară mare şi sunt împroşcate datorită forţei centrifuge.8. 8. În fig. la rîndul ei. imprimîndu-i o mişcare relativă faţă de disc sau bandă. În cea de-a doua variantă. În ambele cazuri. Curăţirea se poate realiza prin parcurgerea suprafeţelor de curăţat de către discuri sau benzi abrazive.8. în special prin zgomotul de mare intensitate produs de . robotul poartă obiectul care urmează să fie curăţat şi îl aduce în zona de acţionare al unui utilaj fix (polizor). În cazul în care curăţirea se realizează prin polizare cu ajutorul unor discuri abrazive.

După încheierea operaţiei de sablare a grupului de obiecte aşezate pe masă. robotul le extrage din hota de sablare şi le depune în locaşuri ale unui dispozitiv de transfer cu lanţ D1. din care nisipul folosit este îndepărtat prin exhaustare.83 se prezintă o celulă de sablare în cadrul căreia obiectele se împroaşcă cu alice cu nişte dispozitive fixe de aruncare prin forţă centrifugală. După terminarea sablării.83.84).8. ceea ce impune schimbarea lui frecventă. suferind uzură rapidă. Cu toate acestea. a cărei cale trece pe deasupra încăperii de sablare. Celulă de sablare cu obiect mobil În fig. dispozitivul de prehensiune este expus impactului repetat al alicelor. aşezîndu-le pe masa rotativă M. Schema unei celule în cazurilor. cînd capetele de sablare sau aruncătoarele de alice nu funcţionează. manipulatoarele şi roboţii industriali cadrul căreia robotul industrial manipulează obiectele în celule de sablaj în decursul manipulează capul de sablare C timpului auxiliar. căruciorul se deplasează deasupra băii de grunduire. În fig. Încăperea de sablare este încadrată de două camere de protecţie ("sasuri"). care împiedică trecerea prafului rezultat în urma sablării în mediul înconjurător. sistemul de comandă trebuie să conţină program de traiectorie continuă. după care preia obiecte de pe dispozitivul de transfer D2 şi le introduce în hota de sablare.82. Capetele fixe Ci împroaşcă un amestec de nisip-aer comprimat asupra carcaselor de motoare aşezate pe masa rotitoare M în interiorul unei hote etanşe. aplicaţii ale roboţilor industriali în operaţii de sablare sunt relativ rare. Fig. Robotul care serveşte celula este fixat pe un cărucior al unui monorail. În consecinţă. . prin care pătrunde capul de sablat C.282 Aplicaţiile roboţilor industriali impactul alicelor şi praful produs prin desprinderea rămăşiţelor de pămînt de pe piesele turnate supuse curăţirii. În timpul sablării. dispozitivul de prehensiune este ridicat şi scos din încăperea de sablare.8.82 se prezintă schema unei celule de sablare la care robotul manipulează capul de sablare C cu nisip şi aer comprimat. 8. În acest scop.81 se prezintă schema de dispunere a unei celule pentru sablarea unor carcase de motoare electrice. Duratele secvenţelor mişcării căruciorului şi ale robotului industrial se programează în funcţie de forma şi dimensiunile obiectelor care urmează a fi sablate.8.8. 8. Sistemul mecanic al robotului este protejat de particulele de nisip prin panoul flexibil P. Modul de funcţionare a instalaţiei este asemănător unui robot de vopsire. La nevoie. robotul industrial coborînd dispozitivul de prehensiune împreună cu obiectele sablate în baie. Robotul se programează prin instruire prin conducere. robotul coboară dispozitivul de prehensiune împreună cu obiectele "agăţate" în incinta de sablare şi îl roteşte în jurul axei sale. În fig. În majoritatea Fig. Dispozitivul de prehensiune simplu permite "agăţarea" obiectelor care urmează să fie sablate (fig.

în funcţie de rezistenţa de aşchiere întîmpinată. se vor utiliza celule în cadrul cărora roboţii manipulează capetele de sablare. Schema cinematica a RI pentru sablare: C. pentru debavurarea danturii roţilor dinţate). Capul de forţă se fixează în dispozitivul de apucare al robotului industrial. Programarea se realizează prin instruire telecomandată. Fig. scula este montată pe un braţ oscilant şi un dispozitiv hidraulic sau cu arc asigură apăsarea sculei asupra bavurii. Ca urmare. Îndepărtarea manuală a bavurilor este o muncă grea. În cazul unei producţii de masă sau serie mare. perii de sîrmă. Sistemul de comandă al roţii conţine un program după traiectorie continuă. Schema de montare a unei scule de curatire (piatra de polizor ) pe ultimul element al dipozitivului de ghidare al robotului industrial. mişcarea robotului trebuie să se modifice adaptiv. de obicei. Cele de mai sus argumentează pentru mecanizarea şi automatizarea operaţiilor de debavurare. atunci cînd geometria suprafeţelor de debavurat este predictibilă. 8. Sablarea în acest scop a unor obiecte cu suprafeţe plane de dimensiuni mari (spre exemplu. Roboţii industriali ASEA sunt prevăzuţi cu dispozitive de comandă adaptivă care acţionează în funcţie de mărimea momentului de torsiune la arborele capului de forţă. În acest caz. DPRobotică industrială dispozitiv de pre-hensiune O1 şi O2-obiecte 283 . la aşchierea sau tăierea metalelor ductile etc. pile.. freze din carburi metalice etc. sesizat de un senzor de moment sau prin intensitatea curentului de alimentare a motorului electric. sablarea se utilizează şi pentru pregătirea suprafeţelor obiectelor în vederea vopsirii lor ulterioare.84. se recomandă utilizarea unor maşini de debavurat (spre exemplu. un disc sau piatră cilindrică din material abraziv sau carbură metalică. 8. Pentru început. se consideră că bavura are aceeaşi poziţie pe suprafaţa piesei. Suprafeţele pieselor turnate prezintă bavuri. împroşcări de metal pătruns şi apoi solidificat în zona de separare a formelor sau cochilelor. Neîndepărtate cu suficientă grijă. Pentru sablarea obiectelor de dimensiuni mici şi mijlocii. care ocupă un mare număr de operatori umani. cît şi a unor obiecte mari cu suprafeţe neregulate.Pe lîngă curăţirea pieselor turnate. se recomandă debavurarea utilizînd roboţii industriali. pereţii laterali sau acoperişurile unor vagoane) se poate realiza cu ajutorul unor manipulatoare-reciprocatoare sau manipulatoareoscilatoare de genul celor descrise deja cu privire la utilizarea roboţilor industriali la operaţii de vopsire. dar înălţimea şi profilul ei într-o secţiune perpendiculară pe suprafaţa obiectului variază. Scula poate fi purtată de robotul industrial. Scula utilizată în acest scop este. defectarea unor piese sau subansambluri sau griparea zonelor de contact ale unor cuple cinematice. La Fig. freză sau bandă continuă cu material abraziv.85. Bavuri se mai formează din acelaşi motiv şi pe suprafaţa pieselor forjate în matriţe. efectuată cu şabere. dispozitivul de prehensiune al robotului susţine un cap de forţă cu motor electric. prin ruperi ulterioare. În fig.85. În cazul în care obiectele de debavurat sunt produse în serii mici şi mijlocii şi geometria bavurii nu este bine precizată. ele pot provoca. reductor şi sculă rotitoare. respectiv pentru durificarea prin ecruisarea straturilor superficiale ale obiectelor metalice cu ocazia impactului alicelor.8.carucior. de aşa manieră încît montajul să amortizeze vibraţiile provocate de procesul de debavurare. Bavurile reprezintă cauze de rebut la aşchiere şi tratamente termice.

86. capul se apropie de obiect. zinc. cu temperatură de topire mai ridicată. Roboţii industriali care înlocuiesc operatorul în celulele de turnare sub presiune. La o scădere a momentului de torsiune. 8. magneziu. pistonul său fiind acţionat de pistonul unui hidromotor sau pneumomotor liniar. cupru sau aliaje de cupru. Maşinile de turnat sub presiune cu cameră caldă se utilizează în cazul turnării unor piese din plumb sau zinc. Acesta presează lichidul topit prin intermediul unei conducte în golul matriţei gravate în două plăci suprapuse. Principiul de lucru al comenzii adaptive al robotului industrial ASEA pentru debavurare. magneziu. În cazul turnării sub presiune a unor obiecte din aluminiu. el descriind o curbă echidistantă la profilul de bavură pentru care robotul a fost instruit. se utilizează maşini de turnare sub presiune cu cameră rece. el deplasîndu-se în lungul unei traiectorii care la rîndul ei este o curbă echidistantă la profilul de bavură pentru care robotul industrial a fost instruit (fig. .alimentarea cilindrului de presare cu metal topit extras din recipientul cuptorului de topire cu ajutorul unei linguri de turnare speciale.8. cupru sau alamă. dintre care una este fixă şi cealaltă mobilă. după care un aruncător împinge obiectul afară din cavitatea părţii fixe a matriţei.5. aluminiu. viteza de mişcare a punctului caracteristic creşte. metalul este topit într-un recipient aflat într-un cuptor separat. trebuie să îndeplinească aceleaşi operaţii din componenţa acestui procedeu: . capul se îndepărtează de obiect. . În acest caz. viteza de mişcare a punctului caracteristic al robotului industrial se diminuează. Celule robotizate pentru turnarea sub presiune Turnarea sub presiune este un procedeu tehnologic pentru realizarea unor semifabricate de dimensiuni mici sau mijlocii din metale neferoase: plumb. Utilajul principal din componenţa acestor celule este maşina de turnat sub presiune. Ele dispun de un cilindru de presare care se află în interiorul unui vas cu metal topit. semnificînd faptul că bavura are înălţimea mai mare decît cea pentru care s-a realizat instruirea. metale care au temperatura de topire mai scăzută.284 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. creşterea momentului rezistent.deschiderea matriţei după ce s-a încheiat solidificarea obiectului turnat.86).9. care poate fi cu cameră caldă sau cu cameră rece. 8.

înaintea închiderii matriţei şi a turnării. Un exemplu de compunere a unei celule robotizate pentru turnarea sub presiune a unor piese cu masa de pînă la 3. cu ciclu de funcţionare mult mai complex. matriţarea la rece şi la cald. robotul se programează astfel ca.87. forjarea. realizînd astfel ungerea matriţei.10. dacă ciclul de turnare sub presiune şi răcirea piesei sunt de durată mai mare. . Comanda celulei se poate realiza automat. îndoirea etc.Robotică industrială 285 . în regim de învăţare (programare). iar ungerea automată se realizează cu manipulatorul special 6. răcirea în bacul de răcire 2. manipulatorul 3 serveşte pentru preluarea pieselor de pe maşina de turnare 7. Operaţiile ce se pot realiza pe aceste prese sunt: ştanţarea. Alimentarea presei cu metal topit în cuptorul electric5 se execută cu ajutorul dozatorului 4. dar se poate prevedea şi un manipulator separat care să execute numai manipularea lingurii de turnare a metalului topit. Acesta ar fi motivul pentru care la alimentarea ştanţelor şi liniilor .în cazul în care piesa turnată sub presiune trebuie să conţină o inserţie. . care să execute toate aceste operaţii. să aşeze piesa de inserţie în interiorul matriţei deschise. În acest caz. de la echipamentulde comandă 8 sau manual. 8. Utilizarea roboţilor industriali în procese de ştanţare şi presare Asistarea preselor pentru deformarea plastică la rece sau la cald este o altă direcţie de aplicare pe scară tot mai largă a roboţilor industriali. Astfel. Pe de altă parte. celelalte operaţii vor fi executate de un alt robot.alimentarea unei prese de debavurare a piesei. Fig. apare posibilitatea ca un singur robot să asiste două maşini de turnare sub presiune amplasate paralel. Caracterul fabricării prin ştanţare şi presare la rece determină caracteristicile necesare ale roboţilor industriali utilizaţi în acest scop.6 daN din aliaj de aluminiu este prezentat în fig. alimentarea presei de debavurat 1 şi deplasarea apoi la container. .preluarea unui cap de lubrefiere cu ajutorul căruia se împroaşcă cavităţile matriţei cu un amestec de aer şi particule de lubrifiant. 8. aceste operaţii se caracterizează prin viteză mare de desfăşurare. după debavurare piesa fiind deplasată într-un container.8. Celula robotizata pentru turnarea sub presiune Este posibil ca în compunerea unei celule robotizate de turnare sub presiune să intre un singur robot.preluarea obiectului de pe maşină şi scufundarea acestuia într-o baie de răcire sau plasarea obiectului în zona de acţiune a unor jeturi de apă. cu ajutorul pupitrului 9.87.

8. iar un senzor de existenţă să semnaleze aşezarea corectă a semifabricatului în locaşul sculei. lucrînd în coordoante cilindrice. al cărui avans automat se realizează cu dispozitive adecvate. Sistemul de comandă al manipulatoarelor utilizate pentru servirea preselor constă. . pe două prese. semifabricatele ce urmează să fie deformate plastic se încălzesc în cuptoare cu flacără sau cuptoare de inducţie. dintr-un automat programabil. în special acţionarea pneumatică. . care asigură o comandă secvenţială.8. este prezentat în fig. se utilizează următoarele interblocări: .dispozitivul de apucare al robotului nu pătrunde în spaţiul de lucru al presei pînă cînd mecanismul de acţionare al presei nu semnalează că poansonul acesteia se găseşte oprit în punctul mort superior şi alimentarea cu energie a motorului de acţionare a presei este întreruptă. Se utilizează.cursa de presare a poansonului nu începe înainte ca sistemul de comandă al robotului să semnaleze că a efectuat alimentarea sculei cu un nou semifabricat şi dispozitivul de apucare s-a retras. Scoaterea acestor piese din cuptor şi . servite fiecare de cîte un robot 4 cu baza la sol.286 Aplicaţiile roboţilor industriali de presare la rece se preferă utilizarea materialului sub formă de bandă. Dacă însă alimentarea cu semifabricate sub formă de bandă nu este posibilă. se recomandă utilizarea manipulatoarelor şi roboţilor industriali pentru alimentarea automată. Fig. Celula are în componenţă două prese 1. prin înregistrarea trecerii obiectului prin faţa unei fotocelule). în mod obişnuit. Legătura între cele două posturi de lucru ale celulei este asigurată de unsistem de transport 6. Un exemplu de compunere a unei celule robotizate pentru ştanţarea succesivă. semifabricatele preluîndu-se din magazinul 7.88. a unor piese executate din semifabricate din tablă în bucăţi cu masa de 0. dar care trebuie să asigure o bună precizie de poziţionare la viteze de lucru suficient de mari. în două operaţii. Celulă roboti-zata de ştanţare la rece.dispozitivul de apucare al robotului nu pătrunde în spaţiul de lucru al presei în vederea extragerii obiectului pînă cînd mecanismul aruncătorului nu a semnalat executarea mişcării de aruncare a piesei prelucrate.5 daN. . În cazul matriţării la cald. care lucrează în coordonate cilindrice. În vederea corelării funcţionării robotului industrial cu cea a presei.alimentarea presei cu un nou semifabricat nu începe înainte ca sistemul de comandă al robotului să semnaleze că acesta a efectuat mişcarea de extragere a obiectului din locaşul de sculă şi dispozitivul de prehensiune al robotului a conţinut obiectul în timpul acestei mişcări (de exemplu. în acest scop. Din punct de vedere cinematic. Sistemul de comandă al roboţilor utilizaţi în aplicaţii de acelaşi gen trebuie să conţină programe de comandă punct cu punct. piese din componenţa caroseriei autovehiculelor şi tractoarelor).88. la alimentarea acestor maşini se utilizează roboţi industriali de universalitate redusă. fiind vorba de semifabricate şi piese mari şi grele (de exemplu.

este prezentat în fig.89..89. depozitul de alimentare 9. preluarea piesei matriţate. în vederea prinderii aceluiaşi obiect în diferite faze ale deformării plastice. Conducerea întregii celule robotizate se realizează cu echipamentul 6. dispozitivul de prehensiune trebuie să menţină obiectul prins şi în timpul aplicării loviturilor de către ciocan. Bacurile dispozitivelor de prehensiune trebuie să reziste solicitărilor termice cauzate de contactul frecvent cu obiecte încălzite şi. în vederea feririi mecanismului de acţionare de efectul radiaţiei calorice a piesei. care aduce piesele bucată cu bucată în poziţia de preluare de către robotul 4. precum şi ungerea matriţei în vederea unei noi matriţări sunt operaţii dificil de realizat de către operatorul uman. robotul industrial 4 cu baza la sol. Manipulator sincron pivotant folosit pentru servirea unor utilaje de forjare/matriţare la cald. Desigur. în legătură cu sistemul de alimentare 9 se află cuptorul de încălzire a pieselor. eventual. să fie răcite forţat. 8. robotizată pentru Pentru obţinerea prin matriţare la cald a unor piese de tipul buloanelor.8. În vederea feririi dispozitivului de ghidare al robotului de efectul loviturilor ciocanului între . Pentru a mări gradul de manevrabilitate cu un asemenea manipulator. Celula este protejată de împrejmuirea 1 şi are în componenţă maşina de forjat orizontal 2. Se preferă folosirea unor dispozitive cu degete lungi.90. al axelor cu bordură etc. lingouri de metal încălzit) la operaţiile de forjare liberă. În cazul în care robotul industrial serveşte ca ciocan de forjare liberă. utilizarea unui robot industrial în acest scop este pe deplin justificată. piesele forjate sunt apoi amplasate pe paleta 3. se utilizează manipulatoarele sincrone montate pe cărucioare. sistemul de ungere al matriţei 5. Pentru manipularea unor semifabricate de dimensiuni mari (spre exemplu. Fig. din bucăţi cu masa pînă la 5 daN. Din acest motiv.Robotică industrială 287 amplasarea lor în matriţă. Un asemenea cărucior. Dispozitivele de apucare utilizate trebuie să fie dispozitive universale sau flexibile. al ştifturilor şi niturilor. care conduc la modificări importante de forme/dimensiuni. transportorul gravitaţional 8 şi dispozitivul de separare 7. Se recomandă ca roboţii industriali folosiţi în vederea servirii ciocanelor şi preselor pentru deformare plastică la cald să aibă dispozitivul de ghidare cu 4-6 grade de mobilitate.90.8. Fig. 8. prevăzut cu un manipulator pentru sarcini mari. Celulă matriţarea la cald. acesta se amplasează pe un suport pivotant. se poate compune celula robotizată din fig.

care le imprimă o inscripţie. Astfel. permiţînd modificarea de către dispozitivul de ghidare a poziţiei dispozitivului de prehensiune şi a obiectului. Introducerea semifabricatului în spaţiul de lucru al utilajului se realizează doar după ce sistemul de comandă verifică faptul că maiul se găseşte în poziţia sa cea mai de sus şi mişcarea lui de coborîre este zăvorîtă. Blocarea cuplelor cinematice se poate realiza. spre exemplu. îl menţine imersat un anumit timp şi îl depune într-o incintă I (fig. Operaţiile executate de roboţi pot fi: introducerea/scoaterea obiectelor din cuptoare. sistemul de comandă nu permite alimentarea cavităţii matriţei cu un nou semifabricat.8. Semifabricatele antrenate de acest dispozitiv străbat cuptorul C1. Utilizarea roboţilor industriali în halele de tratament termic Aplicaţiile manipulatoarelor şi roboţilor industriali în servirea utilajelor de tratament termic prezintă multe similitudini cu cea de servire a utilajelor de deformare plastică la cald. 8. Spre exemplu. robotul preia semifabricatul încălzit dintr-un cuptor C. Canada. se încălzesc pînă la temperatura de formare a austenitei şi sunt livrate apoi presei P1. prin utilizarea informaţiilor culese cu ajutorul traductoarelor şi senzorilor şi prin intermediul unui ansamblu de interblocări. Schema de dispunere a componentelor unei celule de utilaje de tratament termic servite de roboţii industriali. la Întrprinderea International Harvester. Temperatura semifabricatelor se apreciază cu ajutorul semnalului unui senzor pentru radiaţii infraroşii.11. RI1 preia de la dispozitivul de transfer cu role T1.91. ale cărui cuple cinematice se blochează după fiecare lovitură. Robotul va "alege" semifabricatul încălzit convenabil şi îl va apuca în vederea alimentării cu el a ciocanului/presei. preluarea unor semifabricate din depozite/dispozitive de tansfer şi introducerea lor în utilaje de tratament termic. îl imersează într-unul sau succesiv în mai multe bazine Bi cu diferite soluţii. modificarea poziţiei pieselor din cuptor (inclusiv comanda închiderii/deschiderii uşii). prin intermediul unor cuplaje acţionate hidraulic.91).92 se prezintă schema de dispunere a componentelor unei celule pentru prelucrarea la cald a unor discuri de grape.288 Aplicaţiile roboţilor industriali acesta şi dispozitivul de prehensiune se include un lanţ cinematic cu număr variabil de elemente. Sistemul comandă acţiunea dispozitivului de ejectare a semifabricatului (cu împingător mecanic sau pneumatic) din matriţă. semifabricatele pentru discuri aşezate în stive şi le predă dispozitivului de transfer cu role T2.8. Sistemul de acţionare al roboţilor industriali utilizaţi în procese de deformare plastică este de preferinţă hidraulic (mai robust). El trebuie să asigure supravegherea "inteligentă" a procesului de forjare. introducerea/scoaterea obiectelor din băi de tratament termic sau din incinte de răcire controlată. senzorii optici controlează în mod continuu temperatura semifabricatelor aflate în cuptorul de încălzire. În fig. respectiv preluarea unor obiecte din utilaje de categoria amintită şi introducerea lor în alte utilaje sau predarealor în depozite/dispozitive de transfer (iclusiv comanda pornirii/opririi mişcărilor de transfer). Eficienţa acestei acţiuni se verifică prin intermediul unor senzori. permiţînd manipularea unor sarcini relativ mari. Sistemul de comandă al roboţilor industriali care servesc ciocane/prese de deformare plastică la cald trebuie să conţină programe punct cu punct. În cazul în care nu se constată ejectarea obiectului. bucată cu bucată. Fig. la unele instalaţii. . 8.

8. 8. cu discurile calde preluate de la presa P1. dispozitivul de apucare al robotului industrial trebuie să permită manipularea unor obiecte calde. baia cu soluţie de săruri B1. Schema de dispunere a componente lor unei celule pentru prelucrare la cald a unor discuri de grupe. vana pentru spălarea pieselor la rece. vana pentru lustruire chimică şi. epuizarea obiectelor dintr-o stivă) prin prelucarea informaţiilor obţinute de la traductoare şi senzori şi să emită comenzi adecvate. Avantajele utilizării roboţilor industriali în servirea utilajelor de tratament termic sunt similare cu cele prezentate în cazul folosirii roboţilor industriali pentru servirea unor utilaje de deformare plastică la cald. roboţii industriali pot înlocui operatorul uman şi în procese tehnologice de curăţire chimică a pieselor sau în servirea băilor galvanice. caracterul universal/flexibil al dispozitivului de prehensiune şi modificarea reglajelor dispozitivelor şi utilajelor. Flexibilitatea procesului de prelucrare în cadrul celuleor de tratament termic se asigură prin schimbarea programului sistemului de comandă al robotului industrial. se utilizează dispozitive de prehensiune cu vid. trecîndu-le şi menţinîndu-le perioade de timp determinate printr-o succesiune de băi (vane): vana de curăţire la cald. respectiv să modifice programul. În cazul manipulării unor semifabricate din tablă. care îl deformează plastic. Sistemul de comandă al robotului va conţine programe punct cu punct. RI2 preia semifabricatul cald de pe dispozitivul T3. degetele trebuie să fie rezistente la coroziunea soluţiilor din bazine. Obiectul presat se preia de către RI3 şi se introduce îndispozitivul de spălare şi uscare D.Robotică industrială 289 Dispozitivul de transfer cu role T3 străbate. Se preferă în asemenea aplicaţii roboţi industriali cu acţionare hidraulică. El trebuie să asigure supravegherea funcţionării utilajelor din celulă (spre exemplu. existenţa/neexistenţa obiectelor într-un anumit loc. În cazul lustruirii chimice. robotul manipulator trebuie să manipuleze obiectele bucată cu bucată.92.12. apoi. sau mai multe piese adunate într-un container. În asemenea aplicaţii. . temperatura obiectelor manipulate. îl introduce în matriţa presei P2. robotul reia ciclul prin alimentarea cu noi piese dintr-un depozit sau aduse în poziţia de alimentare cu un conveior. Fig. Utilizarea roboţilor industriali în alte procese tehnologice Datorită condiţiilor de muncă improprii operatorului uman (degajarea din proces a unor gaze toxice). după aceasta.

o menţine în baie un timp determinat de procesul tehnologic (gosimea stratului depus). le introduce şi menţine un timp determinat în inductorul instalaţiei de înaltă frecvenţă.93. În acest caz. După poziţionarea sarcinii în dreptul unei băi 3. robotul 1 este amplasat pe un cărucior ce se deplasează pe portal. robotul coboară sarcina2 în baie. Un sistem robotizat în care un robot industrial pe portal serveşte o succesiune de băi galvanice este prezentat în fig. sarcina este ridicată şi transportată pînă la baia galvanică următoare.93.290 Aplicaţiile roboţilor industriali Fig. O altă aplicaţie a roboţilor industriali ar putea fi realizată în procese de tratament termic prin curenţi de înaltă frecvenţă. robotul industrial preia piesele dintr-un depozit (în special. În acest caz. 8. piese de tip arbore). el deplasînd containere cu piese avînd masa totală de pînă la 400 daN. După aceasta. Celula robotizată pentru prelucrări galvanice.8. după care piesele sunt transferate într-un container sau pe un conveior de evacuare a acestora. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->