P. 1
Argument Atestat 3

Argument Atestat 3

|Views: 6,062|Likes:
Published by Mariana Corina

More info:

Published by: Mariana Corina on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

ARGUMENT

Managementul resurselor umane este un factor de creştere a competitivităţii firmei şi a economiei naţionale în ansamblu, un factor important de progres economic şi social. Managementul resurselor umane contribuie decisiv la armonizarea intereselor indivizilor cu obiectivele firmei şi ale societăţii, la împletirea armonioasă a raţiunilor economice cu raţiunile sociale atât în cadrul firmei, cât şi la scara comunităţii şi societăţii. În condiţiile societăţii contemporane, ale progresului uriaş al cunoaşterii ştiinţifice, managementul resurselor umane îşi dovedeşte o dată în plus marea sa capacitate de performanţă, contribuind la micşorarea consumurilor de resurse limitate (pământ, muncă şi capital) şi poluante (combustibili fosili), la micşorarea dependenţei creşterii economice de aceste resurse limitate, la armonizarea intereselor generaţiilor prezente cu generaţiile viitoare, la crearea unor mai bune condiţii de conservare a Planetei şi a vieţii în general. Într-o viziune strict microeconomică, managementul resurselor de muncă este atât o funcţie a întreprinderii, alături de funcţiile comercială, de cercetare-dezvoltare, de producţie şi financiar-contabilă, cât şi o funcţie a conducerii de ansamblu a întreprinderii, alături de funcţiile de previziune, de organizare, de comandă, de coordonare şi de control1. Managementul resurselor umane se distinge şi se detaşează însă net de celelalte funcţii ale întreprinderii şi componente ale managementului în ansamblul său. Explicaţia rezidă din aceea că managementul resurselor umane constituie asocierea a două resurse: managerul şi managementul pe de o parte şi resursa de muncă pe de altă parte; ambele resurse au aceeaşi origine, umană, forma cea mai înaltă de organizare a materiei, a vieţii; nici o altă resursă sau asociere de resurse nu se poate compara cu asocierea pe care o reprezintă managementul resurselor umane.

CAP.Ι PREZENTREA GENERALA A SC.ROSENDAHL INDUSTRIAL SERVICES S.A
1

1

Ι.1 ISTORICUL FIRMEI

Date generale si de identificare a societatii comerciale
Denumirea societaţii comerciale este S.C.Rosendahl Industrial Services S.A cu sediul în România, municipiul Constanţa, strada Budiului nr. 68., corp C 4/1/1 judeţul Constanţa, a fost înregistrata la Registrul Comerţului la data de 22.11.2007 sub numarul J–26–2008si are cod unic de înregistrare RO4960473. Societatea comerciala. Rosendahl Industrial Services S.A este persoana juridica româna având forma juridica de societate pe acţiuni. Ideea care a stat la baza formarii societatii a fost realizarea unei activitati de industrie producatoare de utilaje pentru prelucrarea maselor plastice. În decursul anilor conducerea societatii a intuit dezvoltarea ce se va produce în mod inevitabil în domeniul comertului, în sensul specializarii acestuia si si-a canalizat eforturile si resursele materiale pentru dezvoltarea acestei activitati În economia moderna, productia si consumul nu mai sunt practic posibile fara prezenta distributiei. Pozitionata între producatorul, care realizeaza produse si servicii si consumatorul, care cauta sa-si satisfaca nevoile, distributia este tocmai cea care permite punerea la dispozitia consumatorilor a produselor si serviciilor în cauza, utilitatea ei economica constând în facilitarea circulatiei marfurilor si informatiilor. Contributia distribuitorilor nu se limiteaza la un rol pasiv, operatorii specializati în aceasta activitate comerciala au capacitatea de a informa si influenta atât pe producator, cât si pe consumator, sporând sansele vânzarii produselor si satisfacerii cerintelor de consum. Valorificarea oportunitatilor pietei si finalizarea efectiva a activitatii intreprinderilor producatoare de bunuri si servicii sunt conditionate de ajungerea marfurilor la consumatorii si utilizatorii finali, de satisfacerea nevoilor pentru care au fost concepute. În spatiul si timpul care separa încheierea productiei de intrarea bunurilor în consum, se desfasoara un ansamblu de operatiuni si procese economice a caror orientare eficienta constituie politica de distributie. Firma s-a specializat în comercializarea, în principal, masini de injectie mase plastice ,masini de suflat flacoane PET, linii de imbuteliere,linii de fabricat polistiren expandat,utilaje si echipamente de produs mase plastice. Societatea se aprovizioneaza cu marfuri, în principal, de la firme producatoare autohtone si din Ungaria, iar pietele de desfacere sunt judetul Mures si judetele limitrofe, adica judetul Cluj, judetul Bistrita-Nasaud, judetul Sibiu si judetul Harghita. Firma s-a confruntat cu noi surse de concurenta, dar si cresterea cerintelor consumatorilor.

2

nr. a permis realizarea a doua nivele).. Astfel prin delimitarea unei suprafete de circa 100 mp din hala s-a realizat un spatiu de birouri cu doua nivele (înaltimea halei. str. odata cu dezvoltarea afacerii. Având în vedere tarifele ridicate practicate de transportatori in anii precedenti. str. edificat cu spatii de depozitare de 450 mp si birouri de 80 mp. ceea ce necesita investitii masive în cresterea spatiilor de depozitare si cresterea parcului de mijloace de transport marfa. Budiului. 7. Imobilul se situeaza în Constanţa.Ca urmare societatea comerciala a fost nevoita sa elaboreze strategii adecvate pentru contracararea acestor fenomene.. Mestecanisului. 68. cu un birou si spatiu de depozitare de 100 mp. în regim de en-detail si depozite care asigura stocul necesar magazinului de prezentare. 3 .. si-a desfasurat activitatea în spatii închiriate. În acelasi timp societatea comerciala a depus eforturi pentru pastrarea echilibrului financiar. Societatea comerciala. din Constanta. Dupa achizitie firma a demarat ample lucrari de amenajari. asociatii firmei au actionat pentru reducerea acestor costuri prin achizitionarea de mijloace de transport.. în anul 2010 firma a demarat o noua investitie achizitionând actualul sediu al firmei.700 mp. pâna în anul 2008. a devenit insuficient . politica de preturi si promovarea. nr. În consecinta la ora actuala activitatea societatii comerciale se desfasoara în doua locatii. Însa si acest spatiu. unde functioneaza un magazin de prezentare. O alta preocupare a proprietarilor firmei a fost si asigurarea spatiilor de depozitare necesare pentru derularea în conditii bune a activitatii . edificat cu spatii de depozitare de 450 mp si birouri de 80 mp. astfel încât aceste investitii sa nu afecteze cash-flow-ul exploatarii. extinderi. cu acces pe doua laturi (usi automate cu posibilitate de acces si cu autovehicul în spatiu) asigurând astfel premizele organizarii judicioase a activitatii de aprovizionare si desfacere.700 mp. nr. În aceste conditii. În anul 2008 firma a achizitionat un teren de 600 mp. În anul 2010 societatea comerciala a achizitionat un alt imobil. Mestecanisului. amplasate pe un teren de 1. sortimentul de produse si serviciile. 7. 7. nr. la data respectiva o hala de productie de 800 mp si un subsol tehnic de 250 mp. În anul 2009 societatea comerciala a achizitionat un alt imobil. S-au depus eforturi pentru îmbunatatirea deciziilor strategice în ceea ce priveste pietele-tinta. un teren cu suprafata de 1. Totodata hala de productie a fost transformata. amenajata în spatiu de depozitare. un teren cu suprafata de 1. Mijloacele de transport proprii asigura distributia produselor iar procesul de aprovizionare este asigurat de furnizori sau firme de transport. de 7 m. Imobilul se situeaza în Constanta. str. Imobilul din Constanta. str.814 mp. Mestecanisului. Totodata firma trebuia sa creeze infrastructura necesara unei activitati în continua evolutie.

Specialişti (salariaţi care se ocupă cu analiza muncii). în timp ce ponderea activităţilor de service a crescut. .Activităţi de service. locatie unde se afla sediul administrativ al societatii comerciale. corp C4/1/1. 68. tânăr dar cu experienţă suficientă. corespunzătoare pentru o societate cu profil de servicii. directorul de personal) . Resursele umane ale firmei Activităţile desfăşurate în domeniul resurselor umane intră în sfera de competenţă a unui număr mare de persoane. .Funcţional (şeful departamentului salarizare). nr. într-o structură variată. respectiv din perioada 2008-2010. motivat satisfăcător.Imobilul din Constanta. este de tip ierarhic funcţională. numărul de nivele ierarhice este de cinci. cu toate consecinţele ei şi pentru a identifica punctele forte şi slabe. capacităţile şi oportunităţile. prezentăm datele din tabelul următor: 4 . de la executiv până la personalul de birou.Executiv (vicepreşedintele cu resursele umane. Budiului. destul de fidel. satisface cerinţele de funcţionare ale societăţii.A este o unitate prestatoare de servicii în industria producătoare de utilaje pentru prelucrarea maselor plastice. ANALIZA PRINCIPALILOR ECONOMICO-FINANCIARI Indicatorii economici generali INDICATORI Pentru analiza principalilor indicatori s-au luat în calcul realizările societăţii din ultimii patru ani. Pentru a ilustra realitatea în care se afla societatea.78 in 2005) şi (72. Ι.2. Structura de organizare a SC Rosendahl Industrial Services SA. sectoarelor). Structura de organizare Este exprimată prin organigrama societăţii. în linii generale. Societatea dispune de personal calificat şi competent. respectiv de 4 raportat la AGA şi Consiliul de Administraţie.De birou (funcţionarii din cadrul departamentului. depozitul central si platforma de parcare pentru autovehiculele din dotare. Ponderea activităţilor de bază a scăzut de la an la an (94. putând fi grupate pe următoarele niveluri: . Obiectul de activitate: firma Rosendahl Industrial Services S..Producţia de utilaje pentru prelucrarea maselor plastice (activitatea de bază) . Acţiunile de restructurare continuă dar nu au repercusiuni asupra desfăşurării normale a activităţii. disponibilizările făcându-se în general pe criterii de competenţă şi în strânsa corelare cu volumul de activitate disponibil. regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) şi fişele de post. Lucrările executate de societatea comercială pot fi împărţite în doua segmente importante: .98 în anul 2007). str. .

Salariul mediu prezintă.Din analiza datelor prezentate in tabel rezultă faptul că cifra de afaceri.ICA >IFS>INS şi . iar în anii 2009.IFS .ICA .IS . are o evoluţie ascendentă cu excepţia ultimului an când se înregistrează o reducere de circa 8 % faţă de anul precedent.dinamica productivităţii muncii .dinamica salariului mediu Indicii în dinamică ai principalilor indicatori sunt prezentaţi mai jos: 5 . de asemenea. Productivitatea muncii este unul din cei mai importanţi indicatori care evidenţiază dimensiunea calitativă a activităţii economice. este recomandabil ca dinamica principalilor indicatori să respecte inegalităţile: . iar ca indicator sintetic ce exprimă în mod concludent rodnicia muncii are o evoluţie crescătoare în anul 2008.dinamica cifrei de afaceri . inclusiv vinderea şi încasarea valorii produselor. ca indicator care reflectă rezultatele finale ale activităţii de producţie.IW .dinamica numărului de salariaţi . Profitul brut si net au evoluţii descrescătoare în toţi cei patru ani. creşteri de la an la an. Intr-o dezvoltare normală şi eficientă.dinamica fondului de salarii .IW>IS în care: . 2010 are o evoluţie descendentă.INS .

numărul de salariaţi şi durata medie a zilei de lucru.dinamica fondului de salarii devansează dinamica numărului de salariaţi.98 196. crt. ASPECTE TEORETICE PRIVIND RECRUTAREA RESURSELOR UMANE 6 .12 65.89 82.860 212 180 35.500 -29.59 130. zilnice si orară.68 Cifra de afaceri CA Salariaţi NS Total zile-om TZ lucrate TH Total ore-om lucrate WA Productivitatea medie anuala Nr.87 Indice (2009/2008) *100 91. s-au înregistrat devieri negative la cifra de afaceri.088 169.9 70.6 84.578.5 2.5 7.368.4 306.285 +34.934 25.II.8 431.7 8. Analiza evidenţiază faptul că există corelaţii nefavorabile între principalii indicatori care diminuează gradul de eficientă al activităţii Analiza factorială a cifrei de afaceri şi a productivităţii muncii Pentru analiza factorială a cifrei de afaceri şi a productivităţii muncii analizăm datele din tabelul de mai jos: Nr.588 140 3.Ca urmare a reducerii numărului de salariaţi şi a numărului total de ore-om lucrate sau înregistrat variaţii pozitive la productivitatea muncii anuală.7.777. .885. Mediu de zile NZ pe 1 salariat WZ Productivitatea medie zilnica Durata medie a zilei NH de lucru Productivitatea WH orara 92. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicatori Simbol UM lei Nr zileom oreom lei Zileom lei Ore lei 2009 2010 Devierea (+ / -) .865 82.85 Din datele prezentate în tabel se observă că în anul 2010 faţă de anul 2009.6 +124.662.62 92.005 -32 -10.12 107.Din datele prezentate rezultă urmatoarele : .734 -105.5 +789.indicele de creştere al cifrei de afaceri a scăzut accentuat de la an la an.8 -0.845 437.85 140. CAP.200 301.560 471.dinamica productivităţii muncii este inferioară dinamicii salariului mediu. făcând excepţie anul 2007. .

Astfel.identificarea calificarilor sau a aptitudinilor si alegerea candidatilor care corespund cel mai bine cerintelor posturilor nou create sau vacante. daca postul a ramas vacant.identificarea si atragerea candidatilor competitivi folosind cele mai adecvate metode. inainte de a se lua decizia de angajare a unor noi solicitanti este necesar sa se verifice realitatea nevoii de recrutare si sa se ia in considerare si posibilitatile de realizare a altor alternative.II. Activitatea de recrutare poate deveni o activitate complexa si extrem de costisitoare. surse sau medii de recrutare. daca un post exista nu inseamna si ca este necesar sa existe. Astfel. Mai exact. pentru a avea succes si mai ales pentru a supravietui.1. proces foarte important in economia unei firme avand in vedere efectele unor posibile greseli sau erori de angajare. organizatiile in general si firmele in special trebuie sa solutioneze urmatoarele aspecte: . Recrutarea resurselor umane este procesul managerial de mentinere si dezvoltare a celor mai adecvate surse interne si externe necesare asigurarii cu personal competitiv in vederea realizarii obiectivelor organizatiei. precum si necesitatile de resurse umane existente si viitoare De aceea. CONCEPTUL ŞI NECESITATEA ACTIVITǍŢİİ DE RECRUTARE A RESURSELOR UMANE. Se poate decide transferul sarcinilor unui alt post sau se poate pastra postul vacant cand se schimba unele circumstante. care necesita o atentie deosebita in ceea ce priveste consecintele organizationale interne si externe. 7 . Solutionarea favorabila a acestor probleme inseamna succesul intregului proces de asigurare cu personal. folosind cat mai multe metode sau surse posibile de recrutare. In domeniul resurselor umane.respectarea legislatiei in domeniul referitor la oportunitati egale de angajare si corectarea practicilor discriminatorii existente sau a unor dezechilibre. Recrutarea personalului este considerata de numerosi specialisti ca fiind baza intregului proces de asigurare cu personal din exteriorul organizatiei. exista posibilitatea de a-l desfiinta. recrutarea poate fi un proces activ mai ales cand organizatia isi propune mentinerea si pastrarea legaturilor ori contactelor cu sursele externe de recrutare. . in cadrul functiunii de resurse umane recrutarea personalului tinde sa devina o activitate de sine-statatoare. .

datorita faptului ca rezultatele de baza ale acestor activitati sunt esentiale in procesul de recrutare a personalului. recrutarea resurselor umane poate fi spontana sau provocata. selectia si orientarea sau integrarea personalului. Recrutarea este primul pas in procesul de asigurare cu personal. recrutarea si selectia personalului. cand organizatia doreste sa ocupe un anumit post. Acest lucru presupune ca persoana care recruteaza sau angajeaza trebuie sa detina informatiile necesare 8 . precum si eventuale pensionari. ΙΙ. Astfel. Procesul de asigurare cu personal din exteriorul organizatiei cuprinde recrutarea. recalificari. de asemenea. organizatia are avantajul mentinerii unui contact permanent cu piata muncii. cuprinde mai multe activitati de baza. promovari. precum si primul pas in procesul de selectie al acestuia. numita si angajare. Intr-un sens mai larg. cele mai eficiente metode sau procedee de selectie a personalului sunt limitate de eficienta procesului de recrutare a acestuia.Prin urmare. anume: planificarea resurselor umane. precum si actiunile intreprinse de localizare si identificare a potentialilor candidati si pentru atragerea celor competitivi. Daca recrutarea resurselor umane se desfasoara continuu si sistematic. reincadrari. RECRUTAREA – ACTIVITATE DE BAZA PROCESULUI DE ASIGURARE CU PERSONAL A Asigurarea cu personal a unei organizatii. capabili sa indeplineasca cat mai eficient cerintele posturilor. transferuri. concedieri sau decese. de exemplu: analiza posturilor si proiectarea muncii. nevoile de recrutare pot fi strategice. recrutarea resurselor umane se refera la confirmarea necesitatii de a angaja personal. la unele schimbari in situatia angajarii cu personal. demisii. dezvoltari. pot raspunde unor urgente temporare sau unor cerinte conjuncturale sau pot fi legate de miscarile interne de personal (promovare. Obiectivul activitatii de recrutare consta in identificarea unui numar suficient de mare de candidati. astfel incat cei care indeplinesc conditiile sa poata fi selectati. in timp ce asigurarea cu personal din interiorul organizatiei presupune unele transferuri. deoarece raspund unor nevoi pe termen lung.2. Recrutarea resurselor umane are in vedere. Din aceasta perspectiva. dezvoltari). Recrutarea personalului poate avea caracter permanent si sistematic sau se poate realiza numai atunci cand apare o anumita necesitate. analiza posturilor si proiectarea muncii. De asemenea. procesul de asigurare cu personal cuprinde si alte activitati din domeniul resurselor umane.

referitoare la caracteristicile postului. fiind totodata o activitate publica. precum si modelele educationale care au impact deosebit asupra procesului de recrutare. . precum si beneficiile aditionale sau facilitatile locale. ca urmare a procesului de planificare a resurselor umane. datorita politicilor de recrutare si practicilor manageriale in acest domeniu de activitate care sunt afectate de o serie de constrangeri sau de numerosi factori externi si interni.atractia zonei. In esenta. cat si la calitatile viitorului detinator al acestuia. 9 . Procesul recrutarii resurselor umane este legat indisolubil de multe activitati de personal. Astfel. cum ar fi: . cum ar fi evaluarea performantelor. . trecerea printr-o serie de filtre in urma caruia solicitantii sunt selectati in urma unor activitati specifice domeniului resurselor umane care sunt desfasurate succesiv. Cunoasterea din timp a necesarului de personal sau anticiparea acestuia. deoarece manifestarile si modificarile in timp ale acesteia au o influenta deosebita asupra recrutarii personalului. Astfel.capacitatea sistemelor de pregatire si dezvoltare a resurselor umane. intrarea pe piata muncii a fortei de munca feminina sau de varsta inaintata. permite desfasurarea in bune conditii si cu mai multe sanse de succes a procesului de recrutare a personalului. recompensele angajatilor. iar existenta in cadrul organizatiei a unor preocupari permanente pe linia performantei implica identificarea si atragerea unor candidati cat mai competitivi. recrutarea personalului nu este nici pe departe o activitate simpla. ΙΙ.3. politicile de recrutare sunt afectate de unele schimbari relevante in situatia pietei muncii ca tendintele demografice. procesul de asigurare cu personal este un proces de triere. FACTORII EXTERNI SI INTERNI AI RECRUTARII Recrutarea personalului constituie primul contact intre angajator si cel care solicita angajarea.conditiile si schimbarile de pe piata muncii. In aceste conditii. candidatii cu pregatire corespunzatoare au in general performante mai bune. pregatirea sau dezvoltarea personalului si relatiile cu angajatii.

. In concluzie. . . etnice sau de alta natura.situatia economico-financiara a organizatiei. .imaginea sau reputatia organizatiei. indeparta potentialii candidati competitivi. care prin anumite prevederi ale contractului colectiv de munca pot influenta procesul de recrutare a resurselor umane. .cultura organizationala care prin valorile relevante promovate influenteaza dorinta de recrutare si angajare. . care poate atrage sau respinge potentialii candidati. .politicile si practicile manageriale din domeniul resurselor umane. ΙΙ. . este necesara o analiza completa si complexa a tuturor factorilor care pot atrage sau.alti factori care pot face ca in procesul de recrutare sa apara unele dificultati sau care pot mari durata de realizare a acestei activitati de personal. dimpotriva.criteriile politice.obiective organizationale. .sindicatele care au un rol activ in procesul de asigurare cu personal.cadrul legislativ sau juridic pentru a se evita deciziile sau practicile ilegale de angajare. precum si discriminarile de orice natura.cerinte obligatorii pe care organizatia considera ca trebuie sa le indeplineasca solicitantii posturilor vacante. pentru anumite organizatii sau posturi.4 PARTICULARITATILE RECRUTARE PROCESULUI DE 10 . ..preferintele potentialilor candidati pentru anumite domenii de activitate.

natura muncii. cat si candidatii transmit semnale referitoare la relatia de angajare pentru a realiza comparatia necesara intre interesele celor doua parti. intre organizatie si candidati. O importanta deosebita o are realismul datelor si informatiilor care trebuie sa aiba la baza atat opiniile propriilor angajati. Decizia de acceptare a unui loc de munca este influentata de trei factori principali: . cat si compararea conditiilor specifice organizatiei cu cele oferite de organizatiile concurente pentru a se putea stabili factorii de atractie pentru potentialii candidati. in cadrul caruia atat organizatiile sau reprezentantii acestora. recrutarea personalului este un proces de comunicare in dublu sens. adica oamenii sunt atrasi catre organizatii ale caror imagini si climat organizational se potrivesc cu personalitatea lor. .factori obiectivi: salariul. localizarea.Angajarea reprezinta un proces bidirectional. candidatii tind sa se lase influentasi de atitudinea specialistului in recrutare si sa asimileze comportamentul acestuia climatului organizatiei. Prin urmare. 11 . efectele vor fi la fel de grave ca in cazul in care patronul intelege gresit ce are de oferit candidatul. -factori de recrutare. In permanenta are loc o confruntare a asteptarilor cu realitatea. candidatul trebuind sa fie multumit de angajatorul sau.factori subiectivi. In cazul in care candidatul intelege gresit natura muncii sau a organizatiei. oportunitatile de avansare. care ofera postul si recompensele asociate precum si patronul trebuie sa fie multumit de candidat.

Pentru acest lucru este de dorit ca in cadrul procesului de recrutare sa se adopte o pozitie de parteneriat intre specialistul care recruteaza si potentialul candidat pentru beneficiul ambelor parti. mai ales ca acestea trebuie sa raspunda unor obiective numeroase. la nivelul deciziilor manageriale care operationalizeaza strategiile si politicile de recrutare a personalului trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte: . ΙΙ.identificarea si atragerea unui numar cat mai mare de candidati pentru a se asigura necesarul numeric si calitativ de candidati. de multe ori contradictorii. precum si filosofia si valorile organizatiei referitoare la realizarea procesului de recrutare. 12 . . fiind necesara intelegerea si interpretarea corespunzatoare a acestora pentru realizarea unei sustineri cat mai eficiente a procesului de recrutare. strategiile si politicile de recrutare definesc modul in care o organizatie isi indeplineste responsabilitatile sale in domeniul recrutarii personalului.alegerea surselor de recrutare (interna. . strategiile si politicile de recrutare a personalului difera de la o organizatie la alta. In practica manageriala. .asigurarea concordantei intre activitatile de recrutare ale organizatiei si valorile si strategiile acesteia. Politicile organizationale au un impact deosebit asupra eficacitatii procesului de recrutare a personalului.5 STRATEGII SI POLITICI DE RECRUTARE O etapa deosebit de importanta a procesului de recrutare a personalului o constituie elaborarea strategiilor si politicilor de recrutare prin care se stabilesc obiectivele urmarite sau se desemneaza conceptiile. externa sau prin combinarea celor doua surse) este una din principalele probleme ale filosofiei de recrutare.masura in care organizatia prefera sa atraga candidati ce urmaresc o cariera pe termen lung si care pot asigura un management performant in domeniul resurselor umane. codul de conduita al organizatiei in domeniul recrutarii personalului si comportamentele specifice acestei activitati. Astfel. precum si ansamblul de atitudini. intentii si orientari privind recrutarea personalului. Totodata.

. dupa stabilirea unui plan de recrutare si repartizarea costurilor de angajare in mod egal pentru perioada avuta in vedere.. precum si o politica adecvata care sa raspunda asteptarilor si proiectelor de dezvoltare viitoare ale organizatiei ΙΙ. A. momentul propice recrutarii. Pentru ocuparea posturilor vacante se face o analiza a avantajelor si dezavantajelor pe care le prezinta fiecare sursa de recrutare la care se apeleaza. . Avantaje si dezavantaje ale surselor interne de recrutare a personalului. Pentru reusita procesului de recrutare de personal este necesara elaborarea unei strategii integrate.realizarea recrutarii de personal intr-un timp cat mai scurt si cu cele mai mici cheltuieli posibile. inclusiv efectele post-recrutare.atitudinea fata de candidati: acestia sunt priviti ca o marfa ce trebuie cumparati sau drept indivizi ce trebuie identificati sau atrasi (abordarea de marketing). • • 13 . .6 SURSELE DE RECRUTARE A PERSONALULUI Identificarea surselor de recrutare este o etapa importanta in cadrul desfasurarii procesului de recrutare. In cazul unei recrutari interne nu se realizeaza propriu-zis o angajare. marind sansele de a descoperi si atrage candidati cat mai competitivi.eforturile de recrutare a personalului sa duca la efecte asteptate inclusiv la imbunatatirea imaginii de ansamblu a organizatiei. . selectia este mult mai rapida si mai eficienta. stabilind in acest sens. ale candidatilor. insa majoritatea organizatiilor folosesc ambele surse. pentru a nu afecta organizatia. Avantajele recrutarii interne: • organizatiile cunosc mult mai bine „punctele forte” si „punctele slabe” atragerea candidatilor este mult mai usoara. surse care pot fi interne sau externe. dar care presupune parcurgerea de catre candidati a acelorasi etape ca si pentru candidatii externi.luarea in considerare a obiectivelor avute in vedere dupa angajarea personalului.preocuparea organizatiei de a identifica si atrage o varietate de categorii de candidati. ci doar o schimbare de post.

• se permite obtinerea calificarii specifice organizatiei respective doar probabilitatea de a lua decizii necorespunzatoare este mult diminuata. Dezavantajele recrutarii interne: impiedica infuzia de „suflu proaspat” si defavorizeaza promovarea unor idei noi. • B. • posibilitatii oferite de a compara candidaturile interne si externe. asa-numitul efect de unda a postului liber. iar ambianta morala se imbunatateste. Avantajele recrutarii externe a personalului: • permite identificarea si atragerea unui numar mai mare de candidati permite imbunatatirea procesului propriu-zis de recrutare datorita noii angajati pot constitui o sursa potentiala de idei si cunostinte noi. • • mult diminuat. sentimentul de apartenenta la organizatie. recrutarea personalului este mult mai rapida si mai putin costisitoare. este necesar sa se actioneze in afara organizatiei pentru a se identifica posibile surse externe. • 14 . • provocarea aparitiei de posturi vacante in lant. • • • atasament fata de aceasta creste. • elaborarea unor programe adecvate de pregatire profesionala care sa permita dezvoltarea corespunzatoare a propriilor angajati pentru ca acestia sa isi poata asuma noi responsabilitati si sarcini. conform caruia oamenii tind sa se ridice pe scara ierarhica pana la nivelul lor de incompetenta. de loialitate sau de prin recrutarea din cadrul acesteia a unui candidat. • se poate manifesta favoritismul sau se pot declansa numeroase conflicte sau stari afective determinate de modul diferit de percepere a unor fapte sau situatii la promovarea angajatilor din cadrul firmei. Avantajele si dezavantajele surselor externe de recrutare a personalului Daca se apreciaza ca posturile vacante nu pot fi ocupate din surse interne. potentiali. • favorizeaza manifestarea principiului lui Peter. timpul aferent orientarii si indrumarii pe posturi a noilor angajati este motivarea personalului creste.

nu dovedesc sau nu se pot dificil. • cineva din afara organizatiei. • preveni sau corecta unele obligatii contractuale de durata. • angajarea sau indeplinirea unor planuri privind identificarea si atragerea unor grupuri speciale de candidati. 15 . • • costul recrutarii personalului este mult mai ridicat. permite diminuarea cheltuielilor sau a costurilor cu pregatirea incurajeaza un nou mod de gandire in cadrul organizatiei si poate permite corectarea eventualelor practici discriminatorii privind eliminarea unor eventuale stagnari sau rutine instalate. • permite satisfacerea necesitatilor suplimentare de personal determinate de extinderea sau dezvoltarea rapida a organizatiei. Dezavantajele recrutarii externe: • identificarea. motivarea propriilor angajati care considera ca indeplinesc conditiile necesare insa carora li se reduc sansele de promovare. situatie in care scade interesul. • personalului. ulterior. adaptarii sau integrarii pe posturi a noilor potentialii candidati interni se pot simti frustrati in cazul angajarii pe angajati este mult mai mare. • mentine la potentialul inalt pe care l-au demonstrat in timpul procesului de selectie. atragerea si evaluarea candidatilor se realizeaza mult mai riscul de a angaja candidati care. fara a solicita personal neexperimentat.• permite imbogatirea potentialului uman intern al organizatiei. doar pe baza unor referinte sau a unor scurte interviuri. timpul necesar orientarii.

CAP.A. Acest efectiv a fost prevăzut în analiza efectuată de conducerea 16 . perioadă în care s-a efectuat studiul de caz la S.C. nu doar sub aspect economic. de îndemânare şi experienţă al fiecărui salariat. să reevalueze gradul de pregătire profesională. Rosendahl Industrial Services S. În felul acesta.A.A. astfel încât să subordoneze întreaga sa activitate obiectivelor societăţii.( J. de către conducerea managerială. ci şi sub aspect spiritual şi stiinţific. Rosendahl Industrial Services S. Rosendahl Industrial Services S. etc. lucru ce a presupus identificarea numărului exact al efectivului de personal pe care fiecare compartiment din cadrul societăţii îl utilizează de la o perioadă la alta. deci implicit la nivelul S..). analizându-se în final şi capacitatea acestora de a-şi schimba mentalitatea.C. a reuşit să răspundă problemelor ridicate de conducerea managerială a societăţii. nu în ultimul rând. În perioada anilor 2008-2010. indisciplină. a fost necesar să se facă o planificare a necesarului de resurse umane. Rosendahl Industrial Services S. .C.. compartimentul resurse umane din această societate a avut de soluţionat probleme deosebit de complexe referitoare. a fost nevoie ca aproape întreg compartimentul de resurse umane din S. de cunostinţe şi.C ROSENDAHL INDUSTRIAL SERVICES S.M. pe de o parte la găsirea de criterii de selecţionare a persoanelor care au trebuit să fie disponibilizate (disponibilizare având la bază necesităţi economico-financiare de restructurare a activităţii societăţii pentru eficientizarea activităţii). Lahy 1993). Pornind de la citatul de mai sus şi cunoscând rolul primordial al resurselor umane la scara întregii societăţi.A ΙΙΙ. Rosendahl Industrial Services S. în diferite etape de restructurare a activităţii sale. De resursele umane depind într-o măsură hotărâtoare eficacitatea şi eficienţa utilizării resurselor materiale şi informaţionale. Pe langă clasicele criterii (absenţe nemotivate.C. iar pe de altă parte la găsirea de metode moderne de rentabilizare a activităţii de recrutare de pesoane care să facă faţă cerinţelor societăţii sub legile economiei de piaţa şi a concurenţei. STUDIU DE CAZ PRIVIND RECRUTAREA RESURSELOR LA S.. comparimentul de resurse umane din S. Având la bază solicitare de personal transmisă compartimentului de resurse umane al S.A.ΙΙΙ. trebuie să nu uităm nici un moment că resursa umana este singura creatoare.C.1 RECRUTAREA Şİ SELECTAREA RESURSELOR UMANE Analiza muncii este lucrul cel mai lung şi cel mai greu căci pune cu precizie problema stiinţei.A.

Pentru rezolvarea unora din obiectivele prezentate mai sus. piaţa de desfacere.managerială asupra necesităţii de resurse umane a fiecărui departament. PLANIFICAREA NECESARULUI DE RESURSE UMANE Copartimentul de resurse umane de la S. −să ia în considerare apariţia incertitudinilor la care este posibil să se facă faţă şi care se reflectă asupra necesarului calitativ şi cantitativ de resurse umane. Rosendahl Industrial Services S.A. ţinând cont de indicatorii planificaţi de conducerea managerială a S. ΙΙΙ.C.3. s-a stabilit în permanenţă necesarul de personal pentru perioadele viitoare.C. Rosendahl Industrial Services S.C. compartimentul de resurse umane din SC Rosendahl Industrial Services SA a încercat în permanenţă să aplice în practică şi obiectivele ce derivă din definiţie: −concordanţa dintre calităţile. ΙΙΙ. −să aibă întodeauna grija menţinereii unei organizări flexibile a personalului pentru a face faţă schimbărilor ce intervin în activitatea societăţii.A. Rosendahl Industrial Services S.2. −să cunoască în permanenţă situaţia existentă în societate cu privire la posturile de lucru şi resursele umane. compartimentul de resurse umane a avut în vedere. a procedat într-o primă fază la o evaluare a potenţialului intern de resursă umană recuperabilă şi refolosibilă prin redistribuire şi recalificare rapidă. volumul producţiei. aceste metode stabilesc anumite relaţii între efectivele de lucrători (sub aspect calitativ şi cantitativ) şi unii indicatori ai societăţii (volumul vănzărilor pe baza contactelor. 17 . care. opţiunile şi cunostinţele personei cu cerinţele postului. −să aibă pregatit întodeauna un program în legătură cu resursele umane ale societăţii. însă. PROCESUL DE SELECTARE A PERSONALULUI Pornind de la definirea conţinutului activităţii de recrutare. compartimentul de resurse umane din S. în cazul planificării necesarului de resurse. În tot acest timp. în funcţie de încărcarea globală a societăţii. etc. a folosit în principal ca metode pentru determinarea necesarului de resurse umane metode de regresie. Efectuând această documentare. compartimentul resurse umane din cadrul societăţii a intrat în posesia unor date care au fost folositoare în situaţii pe termen scurt de necesar de personal calificat.A. valoarea adăugată). de următoarele: −problema efectivului de personal să nu apară sub forma unei crize pe termen scurt. Pornind de la aceste relaţii. a trebuit ajustat în funcţie de evoluţiile uterioare – concurenţa. care este activitatea managementului resurselor umane ce identifică surse de candidaţi calificaţi pentru ocuparea unui post şi îi determină să candideze pentru ocuparea unor posturi noi sau vacante în cadrul unei societăţi. A rezultat întodeauna un necesar probabil de personal.

C. pentru descoperirea eventualei forţi de muncă ce putea fi redristibuită sau recalificată cu cheltuieli minime şi cu grad mare de reuşită.C. MODALITĂŢI PRACTICE PROCESULUI DE RECRUTARE DE APLICARE A În toată această muncă laborioasă pe care a desfăşurat-o compartimentul de resurse umane din cadrul S.. potrivit unor criterii bine puse la punct. prin specialitatea ei. Existenta unui număr mare de candidaţi. s-a luat în considerare şi anunţarea lor în zone în care industria petrolieră este bine reprezenată.4. Recrutarea este. Această fază reprezintă activitatea compartimentului de resurse umane care constă în alegerea. −interdependenţa dintre activitatea de recrutare şi imaginea societăţii. a acelui candidat al cărui profil psihosocioprofesional corespunde cel mai bine cerinţelor unui post. s-a ţinut cont în permanenţă de toate căile ce le-au satat la îndemână pentru a face cunoscută existentă eventualelor locuri vacante. activitatea de atragere a acestor personae în cadrul societăţii. oferă garanţia performanţei.5 PROCESUL DE SELECTARE A PERSONALULUI Faza care urmează dupa recrutare şi care.A. prin calităţile lor. este selectarea. fişe ce defineau posturile în conformitate cu noile structuri organizatorice. este asigurat automat şi succesul acelei societăţi. în sensul adaptării metodelor de selecţie la nivelul crescut al exigenţelor momentului. compartimentul de resurse umane a trebuit să se adapteze din mers. în al doilea rând. Recrutarea asigură persoanele din care se va efectua selecţia. Rosendahl Industrial Services S.. a reieşit faptul că este momentul să crească ponderea în activitatea de selecţie a analizelor psihosociale făcute candidaţilor şi totodată 18 . −stabilirea caracteristicilor interviului de recrutare. Datorită modificărilor profunde ce au afectat activitatea S. cum ar fi: presa locală.A. s-a avut în vedere datele reieşite din fişele întocmite în cadrul compartimentului de resurse umane şi aprobate de conducerea managerială. ca urmare a schimbării radicale a climatului economic.C. Trebuie menţionat că la baza datelor transmise în teren pentru a face conoscute locurile vacante. Rosendahl Industrial Services S. este mult mai rigidă faţă de candidaţi.A. ΙΙΙ. Nu s-a neglijat nici studierea şi luarea în considerare a cazurilor apărute din studiul efectuat de catre compartimentul de resurse umane din cadrul S. ΙΙΙ. Dacă procesul de recrutare conceput de compartimentul de resurse umane se desfăşoară după proceduri adecvate.−legăturile dintre activitatea de recrutare şi celelalte activităţi ale compartimentului de resurse umane. acţiuni de care s-a mai amintit şi care a constitui o bază de studiu pentru colectivul managerial în multe ocazii. Rosendahl Industrial Services S. face posibilă recrutarea acelor candidaţi care corespund cel mai bine cerineţelor postului şi care. Din documentările facute. în primul rând activitatea de identificare a persoanelor care au acele caracteristici solicitate de posturile vacante şi..

ΙΙΙ. STRUCTURA UMANE ŞI CALITATEA RESURSELOR Dezvoltarea societăţii şi creşterea eficienţei activităţilor ei este condiţionata. de calitatea resurselor umane de care dispune. structură şi nivel de pregătire. Armonizarea cerinţelor producţiei şi a complexităţii lucrărilor cu structura şi calitatea resurselor umane este sarcina de baza a managementului resurselor umane.2010 ca număr. în principal.s-a apreciat faptul că este imperioasă luarea în considerare a factorilor externi care pot influenţa rezultatele obţinute de candidaţi ( lucrul în condiţii izolate.6. Structura resurselor umane după domeniul de activitate este prezentată în tabelul următor: Categoria de personal Total personal Muncitori Personal TESA Personal de conducere 2008 102 76 22 4 % 100 75 21 4 2009 212 181 27 4 % 100 85 13 2 2010 180 151 25 4 % 100 84 14 2 19 . expunerea la factori de risc. Analizăm în continuare potenţialul uman din anii 2008. la efort prelungit).

Structura personalului după nivelul de pregătire este redată în tabelul următor: Categoria de personal Total Studii superioare Studii medii Sc. respectiv forarea sondelor este normal ca muncitorii să fie majoritari.Ţinând seama de domeniul de activitate al societăţii. Profesionala Sc Generala 2008 102 23 25 24 30 % 100 22 25 24 29 2009 212 26 41 65 80 % 100 12 19 31 38 2010 180 25 40 60 56 % 100 14 22 33 31 20 .

Personalul cu studii superioare în anul 2008 era format din 23 ingineri din care : . Structura personalului după vârstă Categorii de personal TOTAL 25 ani 25-35 ani 35-45 ani 45-55 ani Peste 55 ani 2008 102 1 25 26 48 2 % 100 1 24 26 47 2 2009 212 2 28 85 95 2 % 100 1 15 40 45 1 2010 180 2 31 70 75 2 % 100 1 17 39 42 1 21 .subingineri 3 .ingineri chimişti 1 .ingineri de foraj 16 . medii şi generale) poate fi apreciată ca bună.ingineri geologi 1 .ingineri mecanici 2 .jurist 1 Ponderea personalului pe principalele stadii de pregătire (studii superioare.

Acest echilibru fiind păstrat de la an la an. actuala structura de organizare devine necorespunzătoare. materială şi organizatorică). societatea dispunând atât de personal tânăr cât şi personal cu experienţă de viaţă şi de muncă mai mare. Având în vedere cerinţele şi exigenţele economiei de piaţă. nu se regăsesc în actuala structură de organizare. De asemenea. deşi în actuala este un compartiment de resurse umane pe în subordinea directorului general. o serie de activităţi importante ca: pregătirea producţiei (tehnică. activităţile privind resursele umane sunt dispersate şi nu au o coordonare metodologică unitară. organizarea ergonomică a locurilor de muncă. Structura personalului după sex: Categorii de personal Total Bărbaţi Femei 2008 102 95 7 % 100 93 7 2009 212 197 15 % 100 93 7 2010 180 165 15 % 100 92 8 22 . precum şi obiectivele asumate de societate. programarea. lansarea şi urmărirea producţiei.Structura personalului după vârstă pe toţi ani este echilibrată.

responsabilităţilor şi competenţelor şi ca atare revizuirea şi reîmbunătăţirea lor.Ţinând seama de aceste aspecte se impune organizarea unor compartimente noi şi reorganizarea altora în cadrul numărului de personal existent. Societatea deşi dispune de regulament de organizare şi funcţionare. acestea sunt depăşite din punct de vedere al atribuţiilor. precum şi de fişe de post. CONCLUZİİ 23 .

s-au avut în vedere: conceptele teoretice privind managementul resurselor umane. la fel ca toate funcţiile majore ale business-ului. Condiţiile de desfăşurare a probei practice uneori au fost improprii.A. Lipsa unui program informatizat care să uşureze înscrierea datelor şi a evidenţelor a îngreunat activitatea din cadrul compartimentului de resurse umane.C. perspectivele economice ale societăţii mai apropiate sau mai îndepărtate. trebuie să acopere o arie largă de activităţi. Recomandări şi propuneri pentru perfecţionarea managementului. cât mai complet. până la planificarea strategică. de la procesarea tranzacţiilor de bază. aspecte pozitive şi constrângeri rezultate din analiza activităţilor economice şi manageriale ale societăţii. în ceea ce priveşte activităţile la S. echipa aflându-se sub comanda conducerii manageriale a S.A. în ceea ce priveşte restructurarea la S. În primă fază s-a constatat că anunţul făcut privind locurile de muncă vacante nu a prevăzut toate cerinţele postului inclusiv cele de vărstă şi pregătirea de care trebuia să dea dovadă candidaţii. Reorganizarea departamentului de resurse umane Resursele umane. dotată fiind cu instalaţii din producţie. pentru a asigura succesul operaţiunilor. astfel încât să poată să prelucreze rapid toate datele pentru a obţine cu promtitudine rezultatele testelor de selectare. propunerilor şi măsurilor de perfecţionare. în general şi a managementului resurselor umane. 24 . deoarece această probă s-a desfăşurat la locul de muncă.Aspecte critice privind planificarea O activitate de o asemenea amploare. Foremar S. studiu alcătuit de o echipă specializată.A. Lipsurile constatate la capitolul planificare ţin în primul rând de lipsa unui pachet informativ. Aspecte critice privind recrutarea forţei de muncă Şi activitatea de recrutare a prezentat destule puncte negative care au adus neajunsuri în activitatea desfăşurată de compartimentul de resurse umane la S. nu putea să nu aibă şi lipsuri. Se face simţită lipsa unui sistem informaţional . reflectă activitatea compartimentului de resurse umane. cum este reorganizarea în ansamblul ei. obiectivele cantitative şi calitative asumate de conducerea societăţii pentru perioada 2008-2010. în special La elaborarea şi fundamentarea recomandărilor. Astfel la compartimentul de resurse umane s-au prezentat şi şomeri sau solicitanţi care depăşiseră limita de vârstă şi care nu corespundeau în general cerinţelor postului în ceea ce priveşte pregătirea profesională. Rosendahl Industrial Services S.C. iar alteori într-o curte. Rosendahl Industrial Services S.C. Aspecte critice privind selecţia personalului Selecţia este un proces complex şi din aceast motiv aici se pot face multe greşeli. Aceste lipsuri din informaţii nu puteau fi înlocuite total de către un studiu de perspectivă.C.. Rosendahl Industrial Services S.A.

−responsabilitatile. Având în vedere exigenţele economiei de piaţă şi obiectivele asumate pentru perioada următoare. In fisele de post se vor relua si detalia pentru fiecare post elementele prevazute in ROF. prin ROF – ul revizuit se va urmarii ca pentru fiecare entitate organizatorica (organ de conducrere/compartiment de munca) sa se precizeze: −locul (pozitia) in structura de organizare. in cadrul numarului de personal existent a compartimentelor: −pregatirea si programarea productiei. restructurarea vizează atât organismele de conducere (Consiliul de Administraţie şi Comisia de Cenzori) cât şi direcţiile şi compartimentele de muncă. Pentru a avea un impact strategic pe o anumită piaţă este necesară dezvoltarea unei strategii pentru sprijinirea obiectivelor societăţii prin alinierea şi stabilirea de priorităţi numeroaselor activităţi din societate. la reproiectara structurii de organizare a societatii se vor avea in vedere uramatoarele principii si criterii: principiul gruparii activitatilor si individualizarii functiilor in structura de organizare.C. Sistemul de productie. Revizuirea şi completarea ROF-ului şi a fişelor de post In conformitate cu atributiile si sarcinile noi aparute. −rolul (necesitatea) organului de conducere sau al compartimentului de munca. subordonarea pe linie ierarhica si componentele structurale. criteriul economic de personal si asigurarii unui grad rational de ocupare a personalului. Se va avea in vedere in acest 25 . Deşi există un număr impresionant de strategii de resurse umane. Pentru remendierea acestei situatii se propune: −infiintarea si oragnizarea. Nu este recomandat să se adopte o anumită strategie de resurse umane doar pentru faptul că o firmă importantă o utilizează pentru că fiecare model are avantajele. se va face prin asigurarea corespondentei intre cerintele postului si aptitudinile individualele ale titularului postului. criteriul economic de legaturi ierarhice si functionale. −atributiile ce revin compartimentului sau organului de conducere. Perfecţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a personalului Perfectionarea sistemului de recrutare a S. costurile şi dezavantajele sale. −competentele de care dispune. este slab reprezentat la nivelul compartimentelor functionale si intr-o anumita masura la nivelul compartimentelor operationale.Importanţa acordată fiecarei dintre aceste activităţi funcţionale defineşte în mare parte strategia de resurse umane abordată de o societate comercială. Reproiectarea structurii organizatorice a întreprinderii Pentru asigurarea calitatii si eficientei de structurii de organizare. desi asigura in cea mai mare parte realizarea obiectivelor fundamentale ale societatii. Rosendahl Industrial Services S. criteriul elasticităţii si adaptabilităţii rapide a organizarii şi structurii la modificările pieţii şi ale mediului. −organizarea ergonomica a locurilor de munca si normelor muncii reorganizarea sectiilor si atelierelor de reparatii si servicii dupa criteriul tehnologic si al metodei de conducere prin bugete. cele mai utilizate se încadreaza într-un numar relativ mic de modele.A.

organizat ergonomic. calitativ şi al termenelor de realizare. pentru a dezvolta initiativa si implicarea mai activa a salariatilor in fundamentarea unor decizii se va infiinta „cutia cu propuneri si sugestii” adresata conducerii societatii. etc. efectivul de resurse umane. precum şi analiza potenţialului individual (cunostiinţe. intensificarea cooperarii manager – salariati. Procedura de asigurare a competenţei personalului Scopul procedurii este de a stabili metodologia aplicată la Rosendahl Industrial Services S. Realizarea anuala a bilantului social releva cu ajutorul indicatorilor utilizati. creativitate. cresterea motivarii personalului. Încurajarea promovării din interior. Evaluarea performanţelor va fi cel mai important criteriu al promovării şi salarizării personalului. al abilitatilor si al experientei adecvate. perioada de integrare minima. pe de alta parte. Dezvoltarea unui mediu ambiant (fizic şi psihologic) Nimic nu este mai plăcut decât desfăşurarea procesului de muncă într-un mediu ambiental prietenos. Bilantul social contine sapte capitole: posturile. asigurarea egaliatii sanselor.A. conditiile de munca. atat evolutia politicii organizatiei in domeniul managementului resurselor umane. si astfel.). prezinta avantaje atat pentru firma (costuri reduse. intreprinderea cu postul si profilul. al instruirii. cat si eficienta intregii organizatii. Perfecţionarea sistemului de motivare şi salarizare Această perfecţionare ar trebui să vizeze o serie de principii cum ar fi: adoptarea unor strategii manageriale care sa permita atingerea reciproca a obiectivelor societatii si a obiectivelor individuale. piata muncii cu subiectii si aptitudinile lor si. identificarea actiunilor care pot fi intreprinse pentru imbunatatirea acesteia. ca parte a politicii de recrutare şi selectare a resurselor umane Promovarea personalului din interiorul organizaţiei pentru posturi de conducere. Fundamentarea şi elaborarea bilanţului social Bilantul social. iniţiativă. pentru a asigura ca activitatile ce influenteaza calitatea produsului sunt efectuate de personal competent din punct de vedere al studiilor. dezvoltarea si promovarea personalului dupa criterii de performanta. salarizarea. prin afirmarea plenară a fiecărui individ. Bilantul social permite realizarea unei reprezentari a situatiei existente la un moment dat in cadrul unei organizatii. cat si evaluarea rezultatelor dupa aplicarea acestei politici. cat si pentru personalul existent (cresterea increderii si a atasamentului fata de firma). în scopul eliminării riscurilor de îmbolnăvire profesională şi accidentare în muncă. capacitate de organizare).proces complex pe de o parte. relaţiile profesionale. 26 . concomitent cu creşterea productivităţii muncii. Pentru a facilita circulaţia de jos în sus a informatiilor. formarea. aptitudini. ca document de referinta in managementul resurselor umane evidentiaza atat coerenta echipei manageriale. alte conditii de munca relevante pentru societate. Stabilirea unui sistem de evaluare a performanţelor individuale Acest sistem de evaluare ar trebui să se bazeze pe analiza rezultatelor muncii din punct de vedere cantitativ.

dr. Scholtz Bela – „Managementul resurselor umane”. 2009 2. Editura Lumina Lex. Bucureşti. 2001 27 . Universitatea „Vasile Goldiş” Arad. Lect.BİBLİOGRAFİE 1. Burloiu Petre – „Managementul resurselor umane”. Univ.

2003 28 . Cole A. Ed. . Radu Emilian (coordonator).„Managementul resurselor umane. Bucureşti. Bucureşti. 2001 5. Bren. 2000 4.3.„Management. Rădăceanu Eduard. G. Generatorul succesului”. – „Managementul personalului”. Editura ASE. . Bucureşti. Editura CODECS.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->