Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de tiinte Socio-Umane

Protecie i securitate social


Proiect

Nume: Gruioiu Andreea SGRU, Anul II

1. Aspecte generale privind Protecia Social n Romnia


Conceptul de protectie sociala a fost introdus de ctre John K. Galbraith si cuprindea practic masurile luate pentru protejarea categoriilor defavorizate ale populatiei, prin alinierea acestora la un nivel de trai decent. John K. Galbraith considera ca cea mai importanta masura era cea legata de somaj, si anume dreptul celor care nu au un loc de munca, de a beneficia de un venit garantat sau alternativ. Protectia sociala este un concept care cuprinde o paleta larga de definitii insa una dintre cele mai utilizate este: ansamblul de politici, masuri, institutii, organism, care asigura sprijinul persoanelor si al grupurilor aflate in dificultate si care nu pot sa realizeze, prin efort propriu, conditii normale, minime de viata. Sistemul de protectie sociala doreste sa redistribuie resursele materiale, financiare, umane ale colectivitatii, catre grupurile care se afla in dificultate, pentru a elimina sau diminua decalajele si diferentele dintre acestia si populatia majoritara.1 In 1952, Organizatia Mondiala a Muncii a adoptat termenul de securitate sociala (Conventia nr 102), in care erau curpinse asigurarile sociale si asistenta sociala, ca elemente complementare2. Securitatea sociala reprezinta un instrument cu care politica de protectie sociala opereaza, si cuprinde sistemul de legi, institutii si activitati cu scopul de a ajuta persoanele care sunt afectate de riscuri ca: somaj, saracie, accidente de munca, boli profesionale, invaliditate, maternitate etc. Pentru rezolvarea acestor situatii, exista drepturile prevazute de lege, si resursele materiale care asigura oamenilor o suma de bani care sa-i sustina pentru o perioada, sau pentru toata viata. Protectia sociala cuprinde urmatoarele: Nivelul colectiv, unde sunt cuprinse beneficiile tuturor oamenilor, indiferent de categoria sociala, si anume asigurarea veniturilor minime pe familiei, protectia la locul muncii etc Nivelul categoriilor sociale, unde cuprindem urmatoarele categorii defavorizate sau care trebuie sustinute din punct de vedere material, cum sunt: varstnicii, somerii, copiii si tinerii, si persoanele cu handicap.

1 2

http://facultate.regielive.ro/cursuri/sociologie/protectie-si-securitate-sociala-169149.html http://www.referat.ro/referate/Protectie_sociala_f21f6.html

Nivelul personal-care se refera practic la rezolvarea unor probleme legate de starea individului la un moment dat, cum este incapacitatea de munca, sau boala profesionala3.

Protectia sociala in Romania In urma studiului Eficienta politicilor de securitate sociala in Romania, concluziile au fost destul de descuranjante si anume:4 In ceea ce priveste protectia sociala in Romania, cheltuielile sunt la jumatate din media europeana Modul de gestionare si cheltuire a banilor este ineficient, de fapt nu ajunge la categoriile defavorizate cum sunt somerii, elevii, studentii, persoanele cu handicap, persoanele care apartin unor minoritati etc. Sistemul favorizeaza persoanele din mediul urban si cu un grad de scolarizare ridicat, deoarece acestia au un acces mai usor la informatii si stiu programele sociale care ii pot ajuta. Pentru eficientizarea sistemului de protectie sociala in Romania, ar trebui sa se elaboreze un set de conceptii general valabile, sa existe o transparenta in ceea ce priveste legile si accesul persoanelor defavorizate si nu numai, la sistemul de protectie sociala, si mai ales, sa se gaseasca solutii pentru persoanele care chiar au nevoie sa beneficieze de pe urma acestui sistem.

2. Reglementari legale privind protectia sociala


In Constitutia Romaniei, sunt prevazute urmatoarele drepturi care raspund protectiei sociale: In articolul 345 este prevazut dreptul la ocrotirea sanatatii. Statul este obligat sa asigure igiena si sanatatea publica. In acest articol se mai regaseste si reglementarea legala cu privire la organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurari sociale pentru tot soiul de cazuri, de la maternitate, recuperare, accidente, boala .

3 4

http://www.scrigroup.com/istorie-politica/stiinte-politice/Protectia-sociala-Concept-obie83196.php http://www.stb-transloc.ro/noutati/protectia-sociala-in-romania.html 5 http://www.dreptonline.ro/legislatie/constitutia_romaniei.php

In articolul 41 se stipuleaza dreptul la munca si protectia sociala a muncii, prin care indivizii sunt liberi sa-si aleaga profesia, meseria, sau ocupatia si locul de munca. Ce este si mai important, salariatii beneficiaza de masurile ce sustin protectia sociala, adica sanatatea si securitatea, intitutirea unui salariu minim pe tara, repausul saptamanal, concediul de odihna , regimul de munca al tinerilor si al femeilor etc. Aici apare stipulat si ca durata unei zile de lucru este in medie de cel mult 8 ore pe zi. In articolul 42 regasim interzicerea muncii fortate. Aici apare o definitie negativa, in sensul explicitarii a ceea ce nu presupune munca fortata, unde sunt introduse munca detinutilor sau munca de ajutorare in cazul calamitatilor etc. In articolul 43 apare dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale. Prin lege se stabilesc conditiile si limitarile acestui drept, insa si garantiile necesare asigurarii serviciilor esentiale pentru societate. In articolul 50 este stipulata protectia persoanelor cu handicap, care beneficiaza de protectie speciala din partea statului. Statul asigura realizarea unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si tratament pentru persoana cu handicap, pentru ca si aceasta sa simta ca apartine de drept si de fapt la viata comunitatii. Codul Muncii 6 cuprinde drepturile si indatoririle, atat ale angajatilor cat si ale angajatorilor. Cele mai importante legi care apar in Codul muncii se refera la angajarea, concedierea, salarizarea, fisa postului, contractele de munca (cel individual si cel colectiv). Cele mai importante modificari pe care le-a suferit Codul Muncii se refera la : Fisa postului, care a devenit obligatorie, insa si la contractual individual de munca, in care angajatorul se obliga sa-l incheie in forma scrisa iar neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 1500 la 2000 de lei. In ceea ce priveste Securitatea si Sanatatea Muncii, regasim obligatia angajatorului de a asigura sanatatea si securitatea angajatilor in ceea ce priveste munca in sine, mai ales in conditii cu factor de risc mare, locul de munca, conditiile de munca etc. Daca serviciul este externalizat, angajatorul nu este scutit de obligatii in ceea ce priveste indeplinirea sarcinilor serviciului respective. Daca exista probleme in cadrul serviciului externalizat care pericliteaza organizatia, angajatorul este cel care plateste oalele sparte.

http://advertoriale.info/diverse/utile/codul-muncii-actualizat-2012/

Toti angajatii beneficiaza de concediul de odihna anual, care dureaza aproximativ 20 de zile. Pentru angajatii care lucreaza intr-un mediu cu factor de risc ridicat, zilele de concediu se prelungesc datorita sporului de toxicitate etc. Concediul ca durata se stabileste in contractual individual de munca si a contractului colectiv. Acesta se acorda in functie de activitatea pe care angajatul a prestart-o in intervalul unui an. Astfel, daca e angajat pe o perioada temportara de 6 luni, are dreptul la un concediu de 10-11 zile. Programarea concediului se realizeaza in mod colectiv ( sindicat si angajator, reprezentantii salariatilor) sau individual (pentru cazul in care fiecare angajat isi programeaza concediul). Concediul de odihna se programeaza colectiv sau individual, stabilit de catre angajator si sindicat, sau de reprezentantii salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic, pentru anul urmator. In Romania , dupa 1990, rata somajului a crescut foarte mult. Pentru protejarea persoanelor care ajung in somaj exista Legea nr 76 din 2002, care se refera la sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Aceasta lege are ca si obiective urmatoarele: Prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia Incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca Sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei Stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca Protejarea persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj etc

S-ar putea să vă placă și