Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA POLITEHNICA- BUCURESTI Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane Ingineria si Managementul Afacerilor

Excelenta si premiile calitatii Ingineria si Managementul Calitatii

Student: Vintila Diana-Isabela

De regula, o organizatie implementeaza un sistem de management pentru a-si stabili politica si obiectivele precum si pentru a realiza aceste obiective" :standardul SR EN ISO 9000:2001. Conform aceluiasi standard European, adoptat si in Romania, politica unei organizatii referitoare la calitate reprezinta acele intentii si orientari generale ale unei organizatii, referitoare la calitate, asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel al organizatiei". Unul din tipurile posibile de asemenea sisteme este sistemul de management al calitatii adica un sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea": standardul SR EN ISO 9000:200. In acest context a controla inseamna a introduce si mentine sub control. De remarcat ca pentru implementarea unui sistem de management efectiv si eficient sunt necesare, in mod expres, vointa politica, angajarea, implicarea si exemplul personal ale managerilor de varf ai organizatiei solicitante. Sistemul de management, implementat si efectiv, poate fi certificat de catre un organism de certificare ales de client, in conformitate cu nevoile sale. Proiectarea si implementarea unui sistem de management includ, de regula, urmatoarele faze: A. Evaluarea preliminara a situatiei existente 1. Diagnosticarea sistemului de management existent 2. Instruirea-trainingul echipei de proiect cu privire la cerintele standardului aplicabil si modalitatile practice de satisfacere a acestor cerinte 3. Sensibilizarea si constientizarea salariatilor 4. Stabilirea etapelor si actiunilor necesare cu prioritati, responsabilitati, termene 1. 2. 3. 4. B. Elaborarea documentatiei de sistem si implementarea ei Elaborarea editiei zero a documentatiei de sistem: proceduri, instructiuni, manual Implementarea de proba a documentatiei si evaluarea impactului acesteia Elaborarea reviziilor documentelor de sistem Implementarea modificarilor de documentatie si evaluarea impactului acestora

C. Pregatirea certificarii, daca este cazul 1. Efectuarea unui preaudit intern 2. Implementarea actiunilor corective si preventive necesare, cu evaluarea impactului acestora 3. Instruirea-trainingul participantilor la actiunea de certificare 4. Pregatirea auditului de certificare Conform standardelor si practicilor din tarile industriale dezvoltate , promovarea calitatii, departe de-a fi un slogan propagandistic sau publicitar cum s-ar crede la o prima vedere, reprezinta "dezvoltarea continua a capabilitatii pentru calitate a unei organizatii , in scopul optimizarii capacitatii acesteia de-a realiza anumite cerinte si obiective ale calitatii, de exemplu : in toate etapele existentei unui produs". Promovarea calitatii necesita actiune si chiar proactiune, competenta si consecventa, in loc de reactii costisitoare post-factum, ea implica necesitatea imbunatatirii continue a tuturor fluxurilor din intreprindere: tehnologice , informationale , decizionale. Astfel , produsele si

serviciile "de calitate" rezulta de la sine din procese "de calitate" care se desfasoara numai in cadrul unei organizatii "de calitate". In 1993 , Comisia Europeana a introdus CALITATEA in Cartea Alba intitulata "Dezvoltare, competitivitate , locuri de munca", vizand promovarea activitatilor cu inalta valoare adaugata si a propus in cadrul unei comunicari intitulate "O politica a competitivitatii industriale pentru Uniunea Eeuropeana ca investitiile in domeniul CALITATII sa devina intangibile. In consecinta , in 1994 , Consiliul de Ministri a initiat o Rezolutie intitulata semnificativ "Politica europeana de promovare a calitatii sau calea Europei catre excelenta":Document Certificat 95/1, si care viza dezvoltarea competitivitatii industriale a Uniunii Europene. Aceasta Rezolutie este o consecinta logica a unor Rezolutii mai vechi , ca de exemplu cele referitoare la "Noua abordare a armonizarii tehnice" din 1994 si "Abordarea globala a evaluarii conformitatii" din 1989, care , la timpul lor , contribuisera in mod esential la crearea conditiilor necesare pentru redistribuirea responsabilitatilor pentru protejarea sanatatii si securitatii populatiei intre autoritatile publice si agentii economici prin introducerea cerintelor CEE ca referential in certificarea produselor si a sistemelor calitatii. Deci , daca se doreste intrarea in Europa Comunitara, va trebui ca si Romania sa aiba propriile ei politici si strategii in acerst domeniu! In 1995 , Comunitatea europeana a inceput sa-si orienteze eforturile vizand dezvoltarea "pietei unice europene" nu numai pe plan reglementar interventionist, ca pana atunci, ci si pe plan nereglementar , in directia elaborarii unor "politici de insotire a activitatilor agentilor economici europeni", cu scopul de-a stabili o strategie unitara de ansamblu pentru diferitele actiuni si initiative efectuate descentralizat, atat la nivel european cat si la nivel national. De altfel , conform Tratatului Uniunii Europene , Comisia Europeana are dreptul sa actioneze ca "animator de initiative si proiecte efectuate descentralizat ", cu scopul de-a reuni retelele existente si de-a dezvolta sinergii avantajand pe toti mmbrii retelei. In conditiile dezvoltarii fara precedent a concurentei mondiale , autoritatile publice nationale si europene au responsabilitatea si datoria de-a asigura agentilor economici europeni acele conditii care favorizeaza atat dezvoltarea lor cat si ameliorarea competitivitatii lor pe piata mondiala. In prezent CALITATEA reprezinta un instrument strategic al managementului global al intreprinderilor, dar si un element determinant al competitivitatii acestora. In plus , CALITATEA, prin importanta pe care o are pentru consumatorul si cetateanul european, constituie un factor esential in slujba societatii civile. Politica europeana de promovare a calitatii reprezinta o componenta esentiala a politicii de dezvoltare a competitivitatii industriei europene. Ea se adreseaza simultan intreprinderilor , autoritatilor publice si consumatorilor si vizeaza stabilirea cadrului global de referinta necesar pentru dezvoltarea acelor conditii tehnice si politice care sunt indispensabile pentru ameliorarea calitatii produselor si serviciilor, a competitivitatii intreprinderilor europene si a calitatii vietii cetatenilor. Pentru intreprinderile europene producatoare si prestatoare aceasta politica inseamna orientarea lor spre CALITATE .Ea implica necesitatea unor investitii sporite in timp, instruire si dezbateri prealabile proceselor decizionale, precum si o implicare mai consistenta in aplicarea metodelor , tehnicilor si instrumentelor specifice Managementului prin calitate totala: TQM. Pentru autoritatile publice nationale si europene aceasta politica inseamna capacitatea lor de-a orienta intr-o singura directie numeroasele si diversele initiative si actiuni ale diferitelor organizatii.Simpla existenta a unei axe politice orientative clare este de natura sa confere tuturor

initiativelor si actiunilor avand aceasta orientare o eficienta superioara, o mai buna vizibilitate si un important efect dinamizant. Pentru consumatorii europeni aceasta politica inseamna actiuni si mijloace vizand o mult mai buna informare, educare si instruire a tuturor cetatenilor, in calitatea lor de consumatori, in scopul implicarii lor mai directe in functionarea si dezvoltarea pietei unice europene. Comisia Europeana a constatat ca , desi astazi se vorbeste mult despre "economia europeana" sau "industria europeana" , inca nu se poate spune ca exista si o "imagine a calitatii europene" si nici o " cultura europeana a calitatii". Si totusi , acestea sunt elemente indispensabile pentru dezvoltarea economiei europene. In viziunea Comisiei Europene , elaborarea si implementarea unei politici europene de promovare a calitatii ar implica urmatoarele avanataje si oportunitati: asigurarea corelarii si coeziunii diferitelor initiative si politici existente la nivel national , astfel incat sa se poata profita cat mai mult de toate sinergiile si economisirile posibile; reducerea pana la eliminare a unor redundante si a altor factori care genereaza risipirea resurselor; difuzarea informatiilor referitoare la experientele trecute si actuale de la o tara sau organizatie la alta. Politica europeana de promovare a calitatii este complementara demersurilor si politicilor nationale de promovare a calitatii si nu urmareste decat consolidarea acestora. O alta ratiune a necesitatii existentei unei politici europene de promovare a calitatii provine din constatarea ca, actualmente , in Europa, calitatea are inca o imagine nationala. De exemplu , calitatea unui produs mai este inca ierarhizata, in functie de tara sa de provenienta, in urmatoarea ordine : 1. Germania, 2. Japonia, 3. Franta, 4. SUA, 5. Anglia, 6. Italia, 7. Spania . Aceasta situatie reala reprezinta deja un obstacol artificial pentru libera circulatie a produselor pe piata unica europeana. Se apreciaza ca dezvoltarea unei "imagini europene" si a unei "culturi europene" ale CALITATII, precum si difuzarea de informatii pertinente referitoare la CALITATE ar fi de natura sa permita reducerea acestor deformari suparatoare si, deci, sa faciliteze consolidarea pietei unice europene. In fine , o ultima ratiune a necesitatii existentei unei politici europene de promovare a calitatii consta in perspectiva "europenizarii" intreprinderilor din tarile CEE care au tot mai mult de-a face cu "piata unica europeana" si tot mai putin cu "pietele nationale". In aceste conditii, "a insoti agentii economici in demersul calitatii" inseamna a crea un CADRU European care se armonizeaza cu CADRUL NATIONAL si pe care-l completeaza.Astfel, politica europeana in domeniul calitatii este o politica transcendenta a politicilor nationale cu care se armonizeaza si pe care le completeaza, pentru a le spori in mod exponential efectul. Pe plan mondial exista trei mari categorii de premii ale calitatii. Primul a fost premiul national japonez creat in 1951, in Japonia, purtand numele unui savant American, W.E. Deming, care a avut un rol deosebit in implementarea cu succes a managementului si ingineriei calitatii in Japonia. Al doilea tip national al calitatii, in ordine cronologica, a fost infiintat de americani in 1988, dandu-i numele MALCOLM BALDRIDGE, fost ministru al Comertului al SUA. Acesta este inmanat anual de presedintele SUA. In 1988-1989, la initiativa unor mari concerne europene, un numar de 14 mari intreprinderi europene: Bosh GmbH, British Telecom, Bull SA, CIBA-GEIGY AG, DASSAULT AVIATION, A.B. ELECTROLUX, FIAT AUTOR SpA, KLM, NESTLE A.G., OLIVETTI, PHILIPS ELECTRONICS, RENAULT, GEBRDER SULZERAG, VOLKSWAGEN A.G., s-au reunit la Bruxelles si au pus bazele unui Premiul european al calitatii. Functionarea institutiei care administreaza si, implicit, il acorda EFQM,

European Foundation for Quality Management, este finantata de Uniunea Europeana. Din 1992 Premiul european al calitatii a facut cariera in Europa. Premiul European: PEC, modelul de excelenta EFQM, la care pot candida si organizatiile din Romania, dupa participarea la Premiul Roman, se acorda anual, incepand din 1992, acelor organizatii din Europa care, indiferent de marimea, tipul proprietatii si domeniul sau sectorul lor de activitate, au obtinut performante manageriale si financiare remarcabile. PEC este administrat de EFQM: Fundatia Europeana pentru Managementul Calitatii, o organizatie non-profit cu sediul in Bruxelles, Belgia, infiintata in 1988, in scopul promovarii si optimizarii performantelor organizatiilor din Europa. EFQM are misiunea de a deveni acea forta conducatoare capabila sa orienteze organizatiile din Europa la EXCELENTA durabila, prin identificarea si promovarea sistematica a celor mai bune practici. Referentialul in raport cu care sunt evaluate performantele organizatiilor este asa-numitul Modelul de Excelenta al EFQM. Acest model a fost conceput si dezvoltat pe baza ideii ca orice organizatie, indiferent de marimea, tipul proprietatii, domeniul si sectorul de activitate, structura si gradul ei de maturitate, pentru a activa cu succes are nevoie de un sistem adecvat de management performant. Modelul EFQM reprezinta un instrument practic menit sa sprijine functionarea cu succes a organizatiilor prin evaluarea sistematica a performantelor si pozitionarea fiecarei organizatii pe dificilul drum al EXCELENTEI, prin sprijinirea organizatiilor in scopul intelegerii posibilitatilor de perfectionare a activitatii si, mai ales, prin stimularea stabilirii de solutii eficiente pentru transpunerea acestora in practica. EFQM, prin membrii sai : intreprinderi, institutii, universitati, asociatii profesionale, efectueaza cercetari si imbunatateste regulat acest model, pe baza "celor mai bune practici" identificate si verificate in practica, provenind de la mii de organizatii, chiar si din afara Europei. "Modelul Excelenta al EFQM" reprezinta un referential-cadru, care, recunoscand pluralitatea cailor de obtinere a EXCELENTEI durabile, a devenit o referinta europeana neoficiala si prin urmare voluntara. Conceptele fundamentale implicate in acest model sunt: 1) Orientarea spre rezultate 2) Concentrarea asupra clientului 3) Leadership si constanta scopului urmarit 4) Managementul prin procese si fapte 5) Dezvoltarea si implicarea personalului 6) Invatarea, inovarea si imbunatatirea continue 7) Dezvoltarea partenariatelor 8) Responsabilitatea publica. "Modelul Excelenta al EFQM are la baza 9 criterii fundamentale, fiecaruia atribuindu-ise o pondere specifica si un numar de sub-criterii, grupate in doua categorii, astfel: - rezultatele "Ce s-a facut?" sunt reprezentate de 4 criterii, avand o pondere totala in nota acordata de 50%, care se refera la: rezultatele obtinute privind principalele performante economice, personalul, clientii si societatea; - factorii determinanti "Cum s-a facut?" sunt reprezentati de 5 criterii, avand o pondere totala tot de 50%, care se refera la: leadership, politici si strategii, partenariate si resurse, procese tehnologice si administrative. Evaluarea candidatilor la PEC se efectueaza de catre echipe de evaluatori special instruiti de EFQM si antrenati, provenind din diferite tari si domenii de activitate. Dupa evaluarea individuala si in echipa a dosarului de candidatura si vizitarea celor mai buni dintre candidati, se

acorda prin consens punctajul final pentru fiecare criteriu. Media ponderata a acestor punctaje reprezinta calificativul final al candidatului. Un juriu format din personalitati recunoscute: oameni de afaceri, castigatori anteriori ai PEC, reprezentanti ai CE, EFQM, EOQ, atribuie Premiul European pentru CALITATE primilor clasati din fiecare categorie. PEC se atribuie pentru urmatoarele categorii de organizatii: Intreprinderi mari din 1991 ; IMM -uri din 1995, cu doua sub-categorii: Organizatii independente ; Unitati ale unor organizatii mari ; Organizatii din sectorul public din 1995. Tendinta generala la nivel european este aparitia de premii nationale sau regionale in marea majoritate a tarilor, pina in anul 2000. Premiile nationale pentru Calitate inseamna: Stabilirea excelentei in afaceri, la nivel national; Realizarea unor rezultate mai bune, prin imbunatatire continua; Benchmarking la nivel national; Metode si tehnici de imbunatatire continua; Schimb de informatii si de experienta; Pregatire pentru participarea la competitia europeana. Premii nationale in Europa, pe baza modelului EFQM: Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Germania, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Republica Ceha, Rusia, Slovenia, Turcia, Ungaria. Si din 2000 Romania. Alte premii nationale in Europa, pe baza premiului national Malcolm Baldrige- SUA: Finlanda, Franta, Suedia. Fundatia Europeana pentru Managementul Calitatii EFQM reuneste organizatiile europene implicate in atingerea excelentei. EFQM numara aproape 800 de membri, companii si organizatii inregistrate in Europa, care isi desfasoara activitatea in Europa. Este vorba despre companii comerciale, organizatii guvernamentale si alte institutii din sectorul public. Acestea au un lucru in comun: au adoptat Modelul de Excelenta al EFQM ca un instrument strategic pentru managementul general al companiei. Obiectivul lor fundamental este sa devina lideri in domeniul lor de activitate si sa obtina rezultate deosebite. Modelul de Excelenta al EFQM permite o abordare integrativa a managementului calitatii, care include toate aspectele cheie, cum ar fi: rezultatele de afaceri, orientarea catre client, managementul informatiilor, satisfactia angajatilor. Beneficiul major, asa cum este prezentat de cei mai de succes manageri europeni, este acela ca modelul de Excelenta al EFQM le permite sa obtina avantaje prin introducerea rapida in practica a noutatilor, ceea ce inseamna de fapt avantaje competitive. EFQM este unica organizatie non-profit din Europa care urmareste stimularea si sprijinirea managementului pentru aplicarea principiilor inovatoare ale TQM: Managementul Calitatii Totale, adaptate la situatia specifica europeana. Misiunea sa este sa imbunatateasca competitivitatea organizatiilor europene, din sectorul privat sau public. In cadrul EFQM, organizatiile membre primesc sprijin si indrumarea practica necesara pentru implementarea Modelului de Excelenta al EFQM. Diferite evenimente: networking, benchmarking, training, constituie ocazii pentru a comunica membrilor ultimele tendinte in domeniul managementului si, in special, cele referitoare la TQM.

Mai mult de 10 000 de organizatii din sectorul privat si public din toate tarile Europei utilizeaza in prezent Modelul de Excelenta. In 1999, 60 % din companiile aflate in Top 25 in Europa si 30 % din cele aflate in Top 100, sint membre ale EFQM. Pentru mii de companii si organizatii din intreaga Europa, dorinta de a atinge excelenta in afaceri prin aplicarea TQM constituie un factor decisiv pentru a fi competitiv pe pietele europeana si mondiala. Inovatiile si efectele globalizarii, inclusiv schimbarile rapide ale proceselor de productie, necesita din ce in ce mai mult o abordare sistematica si structurata a procesului de imbunatatire continua, pentru a obtine imbunatatiri cuantificabile ale performantelor in afaceri. Modelul de Excelenta al EFQM este un instrument relativ simplu operational, care permite companiilor sa creeze beneficii masurabile prin utilizarea TQM ca instrument organizational. EFQM este unica organizatie non-profit din Europa ce actioneaza pentru promovarea Excelentei in Europa In intreaga Europa, EFQM lucreaza in parteneriat cu organizatiile lidere in domeniul Excelentei la nivel national. Prin conlucrarea cu Asociatiile Nationale de Calitate, EFQM isi sporeste capacitatea de a aborda intreaga Europa, incluzind operatori economici din toate tarile. EFQM are un sediu permanent in Bruxelles. Modelul de Excelenta al EFQM a fost lansat in 1991 si reprezinta in prezent modelul european cel mai de succes pentru calitate in afaceri. De curind a avut loc o revizuire a modelului, implicind consultari cu sute de organizatii din intreaga Europa. La inceput de nou Mileniu, EFQM introduce un nou concept cheie pentru imbunatatirea Modelului de Excelenta: RADAR. RADAR constituie esenta Modelului, masurind succesul eforturilor de imbunatatire a performantelor. Criteriile fundamentale ale acestui concept sint: Results- Rezultate, ApproachAbordare, Deployment- Implementare, Assessment- Evaluare si Review- Analiza. RADAR are in vedere faptul ca o organizatie trebuie sa: Stabileasca Results- Rezultatele pe care doreste sa le obtina in cadrul ca procesului de elaborare a politicii si strategiilor proprii. Rezultatele se refera la performantele organizatiei, atit financiare cit si operationale, si la perceptia tuturor partilor interesate. Planifice si dezvolte un set integrat de Approaches- Abordari solide pentru a face posibila obtinerea rezultatelor prestabilite. Deploy- Implementeze abordarile intr-un mod sistematic la toate nivelurile organizatiei. Assess- Evalueze) si Review- Imbunatateasca abordarile puse in aplicare prin monitorizarea si analiza rezultatelor obtinute, ca urmare a procesului continuu de invatare a activitatilor desfasurate. Pe baza evaluarilor, organizatiile trebuie sa identifice, sa ierarhizeze prioritatile, sa planifice si sa implementeze imbunatatirile considerate necesare. Imbunatatirea Modelului de Excelenta al EFQM a inclus a ceste concepte de baza. Implementarea cu succes a Modelului de Excelenta al EFQM necesita un grad semnificativ de angajament din partea si acceptarea principiilor TQM. Conceptul RADAR implica un proces de auto-evaluare in zone bine definite ale managementului organizational si operational. Pentru fiecare zona, companiile sint incurajate sa aloce ponderi corespunzatoare propriilor prioritati. RADAR inseamna mult mai mult decit un model teoretic de management. EFQM a dezvoltat Fisa RADAR pentru cuantificarea si monitorizarea scorului corespunzator

performantelor. Fisa RADAR reprezinta baza pentru evaluare si furnizeaza datele interne de referinta care permit managementului de virf sa dezvolte o strategie performanta. Modelul care va conduce catre Excelenta in noul Mileniu are urmatoarele principii fundamentale: eficacitatea costurilor; orientarea catre rezultate; orientarea catre clienti; parteneriat; managementul informatiilor; performante; invatare. Excelenta organizationala se masoara prin capacitatea organizatiei de a atinge si mentine rezultate exceptionale simultan pentru toate partile interesate. Recunoscind aceste constringeri, Modelul EFQM a fost creat in 1991, pentru a promova o abordare care sa determine aparitia si mentinerea performantelor de exceptie ale organizatiilor europene. Versiunea imbunatatita a Modelului de Excelenta al EFQM a fost lansata la Geneva. Modelul revizuit are la baza abordarea initiala, ceea ce asigura continuitatea, dar are o valoare adaugata sporita prin incorporarea noilor concepte. Modelul de Excelenta al EFQM ofera nu numai avantajele unei strategii verificate in practica pentru managementul calitatii, direct relevanta pentru contextul economic european. In plus, Modelul este pragmatic si orientat catre obtinerea de rezultate. De asemenea, flexibilitatea Modelului ii permite sa fie aplicat cu acelasi succes atit de organizatiile mari, cit si cele mici si mijlocii. Modelul de Excelenta al EFQM este recunoscut ca una dintre cele mai putin costisitoare metode de imbunatatire a performantelor, din moment ce modelul este aplicat si monitorizat prin procesul de Auto-evaluare, ceea ce reduce la minimum costurile externe. In noua versiune, Model de Excelenta al EFQM incorporeaza criterii care s-au impus in atentia generala in pragul secolului 21. De exemplu, Modelul revizuit impune o orientare sporita spre concepte cheie, cum ar fi managementul parteneriatelor si al informatiilor. De asemenea, pune un accent sporit pe satisfactia clientilor si a angajatilor. Mai mult ca niciodata, Modelul de Excelenta al EFQM asigura un instrument operational util pentru atingerea Excelentei in domeniul performantelor si rezultatelor.Noua versiune a Modelului a fost astfel conceputa incit Modelul de Excelenta sa fie: simplu- usor de inteles si utilizat; holistic- include toate activitatile si rezultatele unei organizatii, fara sa fie totusi exagerat de normative; dynamic- un instrument activ managerial util pentru imbunatatire, orientat catre dezvoltarea viitoare; flexibil- aplicabil rapid pentru diferite tipuri de organizatii si pentru unitati din cadrul acestora; inovativ. Analiza Modelului reprezinta un punct important in dezvoltarea acestuia, implicind participarea larga a managerilor care si-au utilizat experienta si interesul pentru Excelenta in scopul evolutiei si testarii ideilor fundamentale ale Modelului.

Noul Model de Excelenta al EFQM are la baza aceleasi Concepte Fundamentale ca si Modelul curent. Modelul de Excelenta al EFQM contine 9 criterii si 32 sub-criterii. Cele cinci criterii din partea stinga se numesc Factori determinanti si se refera la modul in care isi desfasoara organizatia diferitele activitati. Cele patru criterii din partea dreapta au in vedere rezultatele obtinute de organizatie, corespunzatoare diferitelor parti interesate. Versiunea imbunatatita se concentreaza in principal pe: mai mare atentie acordata clientului, precum si celorlalte parti interesate, a caror importanta a crescut constant din anii 90, fdevenind partenerii organizatiei; vizibilitate sporita a lantului de valori, inclusiv rolului din ce in ce mai important al parteneriatelor in cadrul acestui lant; accentul pus de curind pe importanta managementului informatiilor in cadrul organizatiilor, cultura organizationala a invatarii si inovarii, ca factori de crestere a competitivitatii; preocuparea pentru alinierea tuturor activitatilor cu rezultatele prevazute si, in consecinta, adaptarea corespunzatoare a politicii si strategiei organizatiei. EFQM a fost infiintata sub patronajul Comisiei Europene, prin asocierea a 14 presedinti ai unor importante companii din Europa. In 1999, EFQM si-a celebrat a zecea aniversare. Din momentul crearii Fundatiei Europene, sute de companii din Europa au adoptat Modelul de Excelenta al EFQM ca un instrument managerial de baza. Studiile de caz elaborate EFQM in acest timp stau marturie pentru succesul Modelului in obtinera de imbunatatiri semnificative ale performantelor respectivelor companii.
Cistigatorii Premiului European pentru Calitate
Anul Categoria de COMPANII MARI TNT United Kingdom Ltd (UK) 1998 Categoria de IMMuri (independente) Landhotel Schindlerho f (Germany) Categoria de IMMuri (unitati ale companiilor mari) Beko Ticaret AS (Turkey) Sectorul public AVE (Spain) Inland Revenue Accounts Office Cumbernauld (UK)

Award winner

Award winner

Award winner

Prize winners

1997 1996 1995 1994 1993 1992

SGS-Thomson Micro BEKSA Steel Cord Manufacturing si Trade -electronics (France) Inc. (Turkey) BRISA Bridgestone Sabanci Co. SA (Turkey) Texas Instruments Ltd (UK) D2D - Design to Distribution (an ICL subsidiary - UK) Milliken European Division (Denmark) Rank Xerox Ltd. (UK)

EFQM este o asociatie non-profit, care urmareste cresterea competitivitatii organizatiilor europene, indiferent de marime, sector de activitate, scop sau structura proprietatii. Printre membrii EFQM se afla diferite tipuri de organizatii, de la companii private multinationale pina la IMM-uri, ONG-uri si departamente guvernamentale. Aceasta structura deosebit de variata face

posibil ca EFQM sa actioneze efectiv ca un catalizator pentru implicarea membrilor sai si a celorlalte parti interesate in dezvoltarea celor mai eficiente si moderne aspecte legate de managementul performant. EFQM imbunatateste continuu serviciile furnizate membrilor si pune accentul in special pe crearea unei cooperari efective intre memberii sai, pentru a identifica si cunoaste cele mai bune practici, si pentru a perfectiona modurile de abordare care asigura imbunatatirea continua, excelenta si competitivitatea. EFQM organizeaza in fiecare toamna Forumul Anual al EFQM, cu participarea celor mai reprezentative personalitati in domeniul excelente, la nivel mondial. Cu aceasta ocazie, toti finalistii competitiei din anul respectiv pentru Premiul European pentru Calitate isi prezinta strategiile pe care le-au aplicat cu succes, conform criteriilor Modelului de Excelenta al EFQM. EFQM desemneaza in fiecare an organizatiile care sint cistigatoarele Premiului European pentru Calitate, la diferite categorii, precum si finalistele competitiei, reprezentind recunoasterea acelor companii si organizatii care s-au angajat puternic pe drumul catre excelenta. Decernarea Premiului European pentru Calitate se face in cadrul Forumului Anual al EFQM. Aceasta competitie riguroasa este deschisa tuturor organizatiilor din Europa, care intra in una din urmatoarele patru categorii: Companii; Unitati operationale ale companiilor; Organizatii din sectorul public; Intreprinderi mici si mijlocii. Pentru a primi Premiul European pentru Calitate, o organizatie trebuie sa demonstreze ca modul in care a abordat TQM- Managementul Total al Calitatii, a contribuit semnificativ la satisfacerea criteriilor referitoare la calitate, specificate in Modelul EFQM. In particular, organizatia trebuie sa fi egalat sau depasit asteptarile propriilor clienti sau angajati, ca si pe cele ale comunitatii mai largi in care isi desfasoara activitatea. Ceea ce inseamna de fapt ca, pentru a i se decerna premiul, o organizatie este supusa unui proces riguros de evaluare, condus de un juriu independent de experti, in urma caruia companiile primesc o evaluare pertinenta a managementului lor. Benchmarking, respectiv procesul de comparare sistematica a structurii organizationale, proceselor si performantelor unei organizatii cu cele corespunzatoare organizatiilor lidere la nivel mondial in domeniul Excelentei, este un proces care furnizeaza interfata dintre identificarea si intelegerea criteriilor fundamentale pentru schimbare si adaptarea acestora la specificul fiecarei organizatii. EFQM a stabilit o metodologie proprie de Benchmarking, pentru a veni in sprijinul organizatiilor care vor sa-si creeze strategia de afaceri. Combinind atit benchmarking-ul rezultatelor cit si benchmarking-ul proceselor in faza de colectare si analiza a informatiilor, pentru definirea standardelor de buna practica, the Metodologia de Benchmarking creata de EFQM are ca scop imbunatatirea rezultatelor, care se exprima in functie de cele patru parti interesate cheie: personalul din cadrul organizatiei, clientii, comunitatea in care isi desfasoara activitatea organizatia, performantele generale ale organizatiei.

10

Modelul EFQM este in prezent considerat ca un nivel de referinta pentru organizatiile din toata lumea. Interactiunea dintre ceea ce este obtinut si modul in care a fost obtinut, specifica Modelului de Excelenta al EFQM, se reflecta de asemenea in Metodologia de Benchmarking creata de EFQM. Pentru a obtine maximum de rezultate, este necesar in acelasi timp sa se ia in considerare modul in care este asigurat managementul organizatiei; acesta este inclus in categoria de Factori determinanti din Modelul EFQM, care descrie cultura organizatiei, modul in care sint abordate subiecte precum stabilirea obiectivelor setting, relatiile cu furnizorii, competentele, capacitatea de leadership. EFQM a stabilit legaturi utile intre mediile economice si academice, care stau la baza programului de Educatie, Training si Cercetare. Programul European de Masterat in Managementul Calitatii Totale: EMP.TQM, care include o Scoala de Vara, a fost creat pentru a da studentilor posibilitatea de a aprofunda principiile si metodologiile TQM in contextul bogatiei si diversitatii culturale din Europa. Obiectivul major este sa creeze un cadru stabil pentru invatare si dezvoltare continua in domeniul Excelentei organizationale in Europa. Creat de o retea de universitati europene si de scoli de afaceri, si sponsorizat de EFQM, programul ofera studentilor un nivel inalt de educatie postuniversitara. Desi initial a fost destinat doar studentilor programului EMP.TQM, in viitor se va aloca un mic numar de locuri pentru alti studenti si manageri cu pregatire corespunzatoare - academica sau practica. Programul este intensiv si inovativ, constind din cinci module, fiecare dezvoltat si condus de profesori din Europa, recunoscuti in domeniul lor de activitate. Domeniile de studiu includ Managementul lantului de aprovizionare si al parteneriatelor, calitatea serviciilor si utilitatile publice, masurarea excelentei, creativitate si managementul inovatiei, precum si Managementul schimbarii pe baza procesului de auto-evaluare. EFQM atribuie premii lucrarilor academice din domeniul managementului calitatii, considerate ca cele mai provocatoare si inovative, in cadrul unei conferinte anuale. De asemenea, EFQM organizeaza actiuni cum ar fi: Zilele deschise, misiuni de studiu, grupuri de lucru, mese rotunde ale oamenilor de afaceri. Pentru nivelul actual al economiei romanesti, in anumite privinte, foarte multi ar putea considera, acest premiul European al Calitatii ca o "tichie de margaritar". Unele din cele 32 de subcriterii pot sa reprezinte pentru managerii romani elemente de "science fiction". Se "masoara" calitatea leaderschip-ului, gradul de integrare al intreprinderii in colectivitatea sociala sau impactul asupra societatii, gradul de satisfactie al angajatilor, gradul de satisfactie al clientilor. Deci sunt elemente aparent neactuale pentru intreprinderile romanesti. Dar acesti parametri sunt importanti pentru ca ilustreaza directiile in care merge managementul competitiv. Sunt doua aspecte extrem de interesante. Anume ca toate criteriile de evaluare sunt publice, editandu-se brosuri in care modul de evaluare este prezentat detaliat. In plus, se organizeaza si cursuri pentru autoevaluatorii din cadrul inteprinderilor interesate in depunerea candidaturii pentru premiul national al calitatii. Premiul european al calitatii a fost preluat de catre circa 30 de tari europene sub forma de premiu national al calitatii. Evident, mentinandu-se o serie de modificari, cel putin in faza de inceput, pentru a se putea asigura compatibilitatea cu specificul economiei tarii respective. Obtinerea Premiului european al calitatii de catre o intreprindere reprezinta un eficient instrument promotional. Castigarea Premiului european al calitatii determina cresterea vanzarilor, a cifrei de afaceri a intreprinderilor respective. Uniunea Europeana stimuleaza

11

societatile pentru a candida la Premiul european al calitatii. Daca o intreprindere doreste sa-si depuna candidatura pentru premiu trebuie sa plateasca aproximativ 3000 dolari, reprezentand cheltuielile pentru evaluare. In cazul in care o societate a luat deja un premiu national al calitatii sau s-a clasat pe locul al doilea sau al treilea, aceasta are dreptul de a se inscrie in mod gratuit in cursa pentru castigarea Premiului european. Dupa 1990, in Romania, nici un partid politic si nici un guvern nu a avut in vedere definirea , implementarea si promovarea cu consecventa a unei politici si a unei strategii nationale in domeniul calitatii, desi Romania si-a afirmat dorinta de-a adera la CEE , organizatie care a dorit, a stiut si a putut sa formuleze si sa implementeze, de multi ani, o politica europeana de promovare a calitatii, precum si strategii si programe comunitare adecvate, intrucat, in tarile CEE s-a descoperit deja ca, in conditiile dezvoltarii fara precedent a concurentei mondiale, autoritatile publice nationale si europene au responsabilitatea si datoria de-a asigura agentilor economici europeni acele conditii care favorizeaza atat dezvoltarea lor cat si ameliorarea competitivitatii lor pe piata mondiala. Interesul national primordial al Romaniei ar trebui sa fie dezvoltarea unei economii competitive prin calitate, capabile sa faca fata tendintelor actuale ale comertului international: globalizarea pietelor prin constituirea de piete regionale puternice si expansiunea lor puternica, pe baza standardelor internationale sau regionale si a acordurilor multilaterale de cooperare, precum si dezideratului asigurarii unui anumit nivel al CALITATII VIETII cetatenului din Romania. CALITATEA VIETII = Calitatea produselor si serviciilor+ Calitatea asistentei medicale+ Calitatea invatamantului+ Calitatea mediului ambient+ Calitatea administratiei locale si centrale. Romania mosteneste consecintele dramatice ale "abordarii pasiv-represive a calitatii", timp de peste 25 de ani, in conditiile fostei economii planificate centralizat, politica si strategie caracterizate prin : standarde obligatorii, legislatie orientata exclusiv spre controlul de stat al calitatii, existenta si actiunea unui organism represiv specializat, fostul IGSCCP, supranumit "politia calitatii". Regretabilul actual dezinteres al partidelor si guvernelor Romaniei pentru aspectele mai sus mentionate se explica atat prin ignoranta si suficienta unor fosti si actuali factori politici si guvernamentali care cred ca, actionand astfel, s-ar delimita de ceea ce a fost pana in 1989, in Romania, intrucat ei considera, in mod cu totul eronat, ca in conditiile economiei de piata si ale concurentei, calitatea s-ar obtine si ameliora "de la sine", fara interventia statului, cat si prin specificul pe termen lung al unei politici si strategii in domeniul calitatii, in opozitie cu politicile si programele pe termen scurt sau mediu ale partidelor politice si ale guvernelor actuale. Consecintele acestei incalificabile si indelungate lipse, la nivel politic si guvernamental, de consideratie si interes pentru calitate si ameliorarea ei sunt actualmente extrem de grave si profunde: deficitul tot mai important al balantei comerciale, datorita non-calitatii tot mai evidente si accentuate a produselor si serviciilor romanesti furnizate pe piata interna si externa , in contrast cu CALITATEA in permanenta ameliorare a produselor si serviciilor realizate in strainatate si la care acum avem acces liber; scaderea continua a productiei industriale si a castigului salarial mediu net; absenta interesului si a preocuparilor pentru "a face mai bine, mai ieftin si mai repede, cu mai putin" la politicieni , responsabili sindicali , factori guvernamentali, presedintele tarii si chiar la unii patroni si manageri ai agentilor economici, in special cu capital de stat, si in mass-media;

12

lipsa educatiei noilor generatii in spiritul "lucrului bine facut" precum si in calitatea lor de consumatori; omniprezenta si omnipotenta aparatului administrativ birocratic supradimensionat, contraproductiv, cronofag si inefficient; ignorarea si neaplicarea conceptelor, principiilor, metodelor si instrumentelor specifice managementului total al calitatii, inclusiv la nivelul organizatiilor guvernamentale, asa cum se practica in anumite tari dezvoltate. Dezvoltarea durabila a Romaniei nu poate fi conceputa si realizata in absenta unei politici, a unei strategii si a unui program la nivel national , privind promovarea calitatii in toate domeniile vietii social-economice. Insasi calitatea vietii locuitorilor Romaniei, a carei permanenta crestere ar trebui sa reprezinte interesul national cel mai important, depinde in mod esential de calitatea produselor si a serviciilor oferite populatiei, de calitatea mediului ambiant, de calitatea invatamantului, de calitatea asistentei medicale si de calitatea administratiei centrale si locale. Avand in vedere continua degradare a calitatii tuturor acestor factori, mai ales in ultimul deceniu, precum si decalajul tot mai substantial care separa si pe acest plan, Romania de tarile CEE, sunt urgent necesare definirea si implementarea de urgenta a unei politici nationale de promovare a calitatii in Romania in concordanta cu politica europeana in domeniu. De remarcat ca, fiind o politica pe termen lung, ea nu a fost luata cu adevarat in consideratie, dupa 1990, de niciun partid politic si de niciun guvern cu toata vointa lor politica manifestata clar in directia integrarii Romaniei in structurile europene. Politica nationala de promovare a calitatii in Romania ar trebui sa includa doua directii majore de afirmare a vointei politice: 1. Dezvoltarea competitivitatii prin calitate a agentilor economici, avand in vedere faptul ca, la nivelul CEE, s-a statuat: "autoritatile publice nationale si europene au responsabilitatea si datoria de-a asigura agentilor economici europeni acele conditii care favorizeaza atat dezvoltarea lor cat si ameliorarea competitivitatii lor pe piata mondiala". 2. Ameliorarea si eficientizarea cadrului legislativ si institutional aferent protectiei drepturilor si intereselor consumatorilor, avand in vedere numeroasele inadvertente, disfunctionalitati, confuzii, redondante, absente si erori ale actualului cadru, instituit in 1992, datorita carora Romania este inca departe de standardele si practicile europene si internationale in domeniu. Strategia nationala de promovare a calitatii in Romania ar trebui sa includa urmatoarele obiective realiste si realizabile: 1. Completarea, corelarea, eficientizarea si ameliorarea legislatiei existente in domeniile standardizare, certificare-acreditare, metrologie si protectia consumatorilor, in scopul armonizarii ei cu legislatia europeana. 2. Reorganizarea si dezvoltarea coerenta si corelata ale structurilor guvernamantale existente in domeniile standardizare, certificare-acreditare, metrologie si protectia consumatorilor, precum si reglementarea si institutionalizarea unor structuri si practici de cooperare eficienta si pro-activa a lor cu toate organizatiile neguvernamentale care functioneaza in acest domeniu. 3. Armonizarea in ritm sustinut a standardelor romane cu standardele europene si internationale. 4. Debirocratizarea structurilor guvernamentale, si in special a celor financiare, prin cunoasterea si aplicarea consecventa a conceptelor, instrumentelor, metodelor si tehnicilor

13

specifice managementului total al calitatii, prin simplificarea procedurilor existente si prin reorientarea, in fapte, a organismelor guvernamentale spre nevoile, cerintele si asteptarile cetatenilor in serviciul carora se afla. 5. Recunoasterea publica, incurajarea si stimularea persoanelor juridice si fizice din Romania care depun eforturi sustinute si obtin rezultate importante in directia dezvoltarii propriei competitivitati prin calitate, in special prin salarizarea personalului institutiilor publice, al regiilor autonome si al societatilor comerciale cu capital de stat, in functie si de realizarea unor indicatori calitativi, prin introducerea unor premii pentru calitate, la nivel local, judetean sau national, prin reducerea pana la eliminare a posibilitatilor de obtinere a unor cresteri de salarii si alte avantaje sociale prin forta, presiune, manipulare, diversiune. 6. Incurajarea tranzitiei agentilor economici din Romania, indiferent de marimea si proprietarul lor, de la "inspectie" si "controlul calitatii" la "asigurarea calitatii" si "managementul total al calitatii", in special prin acordarea unor facilitati fiscale adecvate. 7. Instituirea, reglementarea si organizarea pe plan national a testarilor comparative de produse si servicii oferite pe piata romaneasca in scopul informarii adecvate a consumatorilor si al facilitarii si optimizarii deciziei acestora de achizitionare a unui produs sau serviciu. 8. Instituirea si reglementarea unor organisme guvernamentale pentru inspectie si supraveghere tehnica si/sau certificare de produse sau servicii care prin natura lor ar putea dauna sanatatii si vietii populatiei si/sau calitatii mediului ambiant sau care reprezinta obiectul comenzii de stat. 9. Educarea si instruirea populatiei, mai ales a tinerilor, in spiritul "lucrului bine facut" si in calitatea lor de consumatori de produse si servicii. 10. Extinderea actiunilor de evaluare, certificare a persoanelor sau produselor si serviciilor si acreditare a organizatiilor, ca garantie a conformitatii competentelor si activitatilor acestora cu standardele romane, europene sau internationale aplicabile. In economia de piata, CALITATEA VIETII se dezvolta numai daca exista actiuni concertate in aceasta directie. Este complet gresit sa se considere ca mecanismele specifice pietei ar reglementa in mod automat CALITATEA tuturor factorilor care determina CALITATEA VIETII si ca, in consecinta, nu ar mai fi necesara interventia statului in acest domeniu. Daca dorim integrarea cat mai repede in Comunitatea Economica Europeana, este necesar ca si in Romania organismele guvernamentale si neguvernamentale implicate in managementul calitatii: organismele de standardizare, de metrologie legala, de certificare a personalului, a produselor si serviciilor si a sistemelor calitatii, de acreditare a organismelor de certificare si a laboratoarelor de incercari, de inspectie si supraveghere tehnica, de consultanta si/sau instruire sa colaboreze mult mai strans pentru a defini, a implementa si a ameliora permanent o politica, o strategie si un program national de promovare a calitatii. In numeroase tari functioneaza organizatii similare Fundatiei Romane pentru Promovarea Calitatii care isi propun statutar sa contribuie la dezvoltarea capabilitatii pentru calitate a organizatiilor din tarile respective. Romania se aliniaza astfel celorlalte 28 de tari europene in cadrul carora sunt institutionalizate premii nationale, toate fiind subsumate, nu numai conceptual, dar si operational, Premiului European pentru Calitate, prin care se recunoaste EXCELENTA performantelor. La baza preocuparilor FRPC-JMJ se afla convingerea ferma ca managementul prin calitate constituie principalul instrument de eficientizare a intregii activitati manageriale din Romania. Relansarea economica si cresterea calitatii vietii sunt intrinsec legate de cresterea

14

calitatii produselor si serviciilor si implicit singura cale de crestere durabila a exporturilor romanesti. Incepand din 1990, toate tarile candidate din centrul si estul Europei, inclusiv Romania, s-au confruntat si se confrunta cu problema construirii unui sistem de evaluare si certificare a calitatii produselor si serviciilor, in conformitate cu reglementarile prin care se asigura libera lor circulatie in Uniunea Europeana. Ideea instituirii in Romania a unui Premiu national al calitatii a aparut si a fost formulata public pentru prima data cu prilejul unei dezbateri-brainstorming organizate de "Adevarul economic", inca in anul 1992. Mai mult decat atat, publicatia noastra si-a facut cunoscuta disponibilitatea de a participa activ la organizarea acordarii acestui premiu, utilizand comunicarea pe canalul media cu cititorii sai, in majoritate oameni de afaceri. Din pacate, asa cum se intampla la noi, pe de o parte, interese politice divergente si, pe de alta parte, orgolii profesionale ale expertilor romani in problemele calitatii au intarziat nepermis de mult instituirea acestui premiu national si aceasta in vreme ce alte tari din jurul nostru: peste 30 de tari europene ne-au luat-o inainte. Acum, lucrurile par ca au luat-o pe fagasul cel bun. O actiune adiacenta, dar extrem de importanta, in acest context o reprezinta initiativa a 11 organizatii neguvernamentale din Romania care s-au reunit, constituind Fundatia "Premiul Roman pentru Calitate - J.M. Juran". In vara anului 1998 un numar de 11 organizatii neguvernamentale din Romania au infiintat Fundatia "Premiul Roman pentru Calitate - J.M. Juran", avand ca obiectiv principal instituirea, administrarea si acordarea periodica, la nivel national, a "Premiului Roman pentru Calitate - J.M. Juran". Intregul program de instituire si lansare a "Premiului Roman pentru Calitate" este sprijinit de Uniunea Europeana, prin intermediul Programului PHARE. Proiectul este realizat de un consortiu de organizatii de specialitate din Austria, Marea Britanie si Romania, avand drept coordonator Asociatia Austriaca pentru Calitate. Fundatia "Premiul Roman pentru Calitate" va organiza, in cateva centre din tara, seminarii de pregatire a persoanelor pentru autoevaluarea intreprinderilor, unde isi desfasoara activitatea si care sunt interesate sa candideze pentru dobandirea premiului. Fundatia cuprinde Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Asociatia Generala a Inginerilor din Romania, Asociatia Generala a Economistilor din Romania, SOREC, Uniunea Generala a Industriasilor din Romania - UGIR 1903, RENAR - Asociatia Nationala de Acreditare, Asociatia Romana pentru Calitate, Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii, Asociatia Laboratoarelor Acreditate, Fundatia Romana pentru Promovarea Calitatii si RENA - Registrul National al Auditorilor. Scopul principal al Fundatiei il constituie crearea, administrarea si acordarea periodica, la nivel national, a "Premiului Roman pentru Calitate - J.M. Juran". Comisia Europeana sprijina financiar prin Programul PHARE TTQM- Transfer de Tehnologie si Managementul Calitatii, instituirea si lansarea "Premiului Roman pentru Calitate". Proiectul de suport este realizat de un consortiu de organizatii de specialitate din Austria, Marea Britanie si Romania. Coordonatorul programului este "Asociatia Austriaca pentru Calitate". Premiul calitati poate reprezenta si in Romania, ca de altfel in multe din statele lumii, un simbol si, totodata, un stimulent pentru intreprinderile care il obtin. In strainatate, companiile ce detin Premiul national al calitatii se bucura de importante facilitati si stimulente. Un proiect de hotarare de guvern in acest sens a fost deja elaborat si la noi si se incearca promovarea lui. Acest premiu isi propune sa distinga, in primul rand, performantele manageriale care ating nivelul excelentei, iar in randul principalelor criterii de care se va tine cont la acordarea lui

15

se vor numara calitatea produselor si/sau serviciilor realizate, respectiv performantele inregistrate prin exportul acestor produse. In luna iunie se va desfasura o ampla campanie promotionala in scopul popularizarii "Premiului Roman pentru Calitate". Intr-o etapa ulterioara, Fundatia "Premiul Roman pentru Calitate - J.M. Juran", impreuna cu "Asociatia Austriaca pentru Calitate", vor demara pregatirea specialistilor pentru autoevaluarea intreprinderilor, prin organizarea de cursuri si seminarii in diferite centre din tara. Apoi, intreprinderile candidate vor depune dosarele de autoevaluare, ce vor fi jurizate in cadrul Fundatiei J.M. Juran. Se va stabili si un prag, un numar minim de puncte ce trebuie realizate pentru ca dosarele sa treaca intr-o noua etapa. In cadrul acesteia, Fundatia J.M. Juran este cea care desemneaza un numar de evaluatori independenti, minim sapte, pentru fiecare firma candidata la premiu. Un juriu format din alti experti va analiza toate rezultatele evaluarii si va hotari compania sau companiile castigatoare a "Premiului Roman pentru Calitate". Urmeaza sa se stabileasca ce personalitate va inmana trofeul. In multe tari acesta este oferit fie de presedintele tarii, fie de primul-ministru sau de catre ministrul industriilor sau economiei. In cursul anilor 1998-1999, un numar de 11 organizatii profesionale non-profit au decis constituirea Fundatiei Premiul Roman pentru Calitate- J .M. JURAN": FPRC-JMJ. Incepand cu anul 2000, cu sprijinul Comisiei Europenet prin Programul PHARE TTQMTransfer de Tehnologie si Managementul Calitatii, FPRC-JMJ a instituit si lansat, pentru prima data in Romania, Premiul Roman pentru Calitate J. M. JURAN, care se.va decerna anual acelor operatori economici care obtin performante de nivelul excelentei in domeniul calitatii produselor si serviciilor si managementului. Fundatia "Premiul Roman pentru Calitate - J.M.JURAN" este o organizatie neguvernamentala, voluntara, apolitica si autonoma, care isi desfasoara activitatea in beneficiul comunitar al societatii romanesti. Ea a fost infiintata la Bucuresti, in noiembrie 1999, de 11 organizatii reprezentative ale societatii civile romanesti: AGER - Asociatia Generala a Economistilor din Romania AGIR - Asociatia Generala a Inginerilor din Romania ALA - Asociatia Laboratoarelor Acreditate ARC - Asociatia Romana pentru Calitate CCIRB - Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti FRPC - Fundatia Romana pentru Promovarea Calitatii RENA - Registrul National al Auditorilor RENAR - Reteaua Nationala de Acreditare din Romania SOREC - Societatea Romana de Economie SRAC - Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii UGIR-1903 - Uniunea Generala a Industriasilor din Romania - 1903 Scopurile Fundatiei "Premiul Roman pentru Calitate J.M.JURAN" sunt: imbunatatirea calitatii organizatiilor romanesti si a rezultatelor acestora (prin evaluare multicriteriala si recunoasterea lor publica la nivel national) stimularea implementarii si dezvoltarii managementului calitatii in organizatiile din Romania. Obiectivele Fundatiei "Premiul Roman pentru Calitate J.M.JURAN" sunt reprezentate de instituirea, administrarea si acordarea periodica, la nivel national, incepand cu anul 2000, a "Premiului Roman pentru Calitate J.M.JURAN", in conformitate cu criterii, regulamente si proceduri specifice. 16

Prima initiativa a Fundatiei "Premiul Roman pentru Calitate J.M.JURAN" a constat in instituirea miscarii Cooperarea Romana pentru Calitate. Intreprinderile romanesti sunt astfel invitate sa concureze pentru obtinerea PRC-JMJ. Aceasta competitie are ca obiectiv principal imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor romanesti prin promovarea calitatii. In ceea ce priveste sistemul bancar din Romania, au fost castigate premii dupa cum urmeaza: Banc Post a fost desemnata "cea mai buna banca in relatia cu clientii IMM" in cadrul Galei Premiilor Financiare de Excelenta pentru anul 2004 organizata in luna noiembrie de publicatia saptamanala de limba engleza Bucharest Business Week. Acest premiu confirma eforturile depuse de echipa de specialisti ai bancii pentru dezvoltarea de noi produse care sa ofere clientilor un maximum de beneficii, incredere si, desigur, rezolvarea problemelor pe care le au in derularea activitatii curente. In acelasi spirit, au fost create facilitati care sa asigure continuitatea activitatii si care sa ofere posibilitatea de a apela la finantare pentru investitii si nevoi de capital in conditii avantajoase. Marti, 7 septembrie 2004, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Dorchester Hotel din Londra, Banc Post a fost desemnata Banca Anului in Romania, editia 2004, de catre prestigioasa publicatie The Banker, membra a importantului Grup de Presa Financial Times. Prin atribuirea acestui premiu The Banker recunoaste performantele si eforturile pe care le-a depus banca in perioada monitorizata de a se situa cat mai sus in topul bancilor ce opereaza pe piata romaneasca. Prestigioasa institutie internationala "The Gallup Organization" a oferit doamnei Elena Petculescu, Presedinte si CEO al Banc Post, o diploma de merit pentru calitatile manageriale deosebite, exprimandu-si respectul si gratitudinea pentru intreaga activitate depusa in slujba societatii romanesti. Revista Piata Financiara a acordat BANC POST, in cadrul celei de a 8-a editii a Premiilor Anuale, premiul pentru EXCELENTA IN COMUNICARE. Banca a fost apreciata pentru "consecventa cu care si-a asumat transparenta ca principiu de baza in relatia cu publicul, oferind astfel competitorilor un reper de inalta tinuta". Banc Post si-a propus ca prin intreaga colaborare cu mass-media si, in general, prin intreaga comunicare la nivel institutional - materializata elocvent si prin site-ul si publicatiile sale - sa asigure publicului larg o informare corecta, prompta si fidela asupra evolutiei activitatii proprii. Publicatia saptamanala de limba engleza Bucharest Business Week, in colaborare cu Asociatia Romana a Bancilor, a organizat pe 25 noiembrie a.c., Gala Premiilor Financiare de Excelenta pentru anul 2003. Banc Post a fost desemnata "cea mai performanta banca in activitatea de Retail Banking". Bancile care au fost nominalizate la aceasta sectiune au fost: Alpha Bank, Banc Post, BRD - GSG si Raiffeisen Bank. Banc Post a fost totodata institutia bancara cu cele mai multe nominalizari, si anume: Cea mai buna performanta in activitatea de Retail Banking, Banca Anului, Bancherul Anului si Cel mai bun produs de e-Banking- ePay. La sfarsitul lunii iunie 2003, in cadrul Galei decernarii premiilor Flacara, doamnei Elena Petculescu i-a fost acordat premiul pentru cele mai importante realizari in Management in decursul anului 2002. "Cheia succesului a fost faptul ca nu am considerat nici o clipa ca banca, asa cum am creat-o, trebuie sa aiba implicatii de ordin politic" a declarat cu aceasta ocazie doamna Elena Petculescu.

17

BANC POST a obtinut, in cadrul celei de a doua editii a Galei Premiilor Industriei Cardurilor, organizate de compania No-Cash, Premiul pentru cel mai vandut card de debit in 2002 - cardul Ultra Electron. BANC POST a fost una dintre primele banci care au introdus cardurile in Romania, devenind membru VISA International in februarie 1995. Prin lansarea in anul 1996 a cardulului Ultra Electron, pentru persoane fizice si juridice, devine prima banca emitenta de carduri VISA in lei. BANC POST a primit, recent, din partea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si a Comisiei Europene, in cadrul Seminarului International de la Bratislava, Premiul pentru "Cea mai buna performanta a unei banci mari participante la Programul EU/EBRD de Finantare a IMM-urilor destinat statelor candidate la Uniunea Europeana"- EU/ EBRD/SME Facility for accesion countries. Acest premiu reprezinta o recunoastere a calitatii performantei si a eforturilor BANC POST in cadrul programului sus amintit, din care fac parte 45 de banci din tarile candidate la Uniunea Europeana. In Romania, la acest program participa 6 banci si o companie de leasing. In 25 februarie 2003 a avut loc decernarea Premiilor IT&C ale Romaniei pentru anul 2002, sub patronajul Presedintelui Romaniei. Evenimentul s-a desfasurat la Palatul Cotroceni. Premiile IT&C ale Romaniei reprezinta recunoasterea de catre industria IT&C romaneasca a valorilor care s-au impus in decursul unui an, decizia privind nominalizarile si castigatorii fiecarei editii apartinand comunitatii IT&C romanesti. Premiul "Cel mai semnificativ client al industriei IT&C" - 2002 a fost decernat Banc Post pentru cardul Taifun si serviciul Internet Banking. BANC POST a primit in cadrul celei de a 7-a ceremonii a decernarii Premiilor Anuale acordate de revista Piata Financiara, premiul CEL MAI BUN PRODUS BANCAR acordat pentru Cardul Virtual Taifun. BANC POST a lansat, la jumatatea anului 2002, in premiera pe piata romaneasca, un MASTERCARD, in lei, denumit Taifun, asociat cu un card virtual. Taifun este un card de debit, clasic, care poate fi folosit pentru retrageri de numerar sau pentru cumparaturi, atat in Romania cat si in strainatate, oriunde se afla afisata sigla MASTERCARD. Cardul Taifun virtual este special creat pentru efectuarea cumparaturilor de pe Internet, fara riscuri. BANC POST a obtinut trei distinctii in cadrul primei editii a Galei Premiilor Industriei Cardurilor, organizate miercuri, 24 aprilie 2002 de compania NO-CASH. Astfel, BANC POST a castigat Premiul pentru cele mai bune servicii pe card, Premiul pentru cel mai dinamic emitent si Premiul pentru cel mai vandut card de debit - cardul Ultra Electron, pentru activitatea din anul 2001. Premiul pentru cele mai bune servicii oferite pe card in anul 2001 a fost primit de BANC POST in urma voturilor obtinute de la clienti. BANC POST a fost una dintre primele banci care au introdus cardurile in Romania. La sfarsitul anului 2001, numarul de carduri emise de BANC POST era de 675.000, din care in sistem VISA 569.000, iar EUROPAY 106.000. Numarul de ATM-uri din reteaua proprie era de 382, iar numarul de POS-uri 537, din care 391 la comercianti. In prezent, BANC POST isi mentine pozitia de lider pe piata cardurilor din Romania, cu peste 795.000 de carduri emise, din care aproximativ 660.000 VISA si peste 135.000 EUROPAY. BANC POST a primit premiul "Cel mai bun produs al anului", pentru pachetul de servicii Contul Total, in cadrul galei de decernare a premiilor revistei Piata Financiara pe anul 2001.

18

VISA International a acordat BANC POST, la inceputul lunii noiembrie 2001, un premiu pentru depasirea pragului de 500.000 de carduri VISA emise. Cu peste o jumatate de milion de carduri, BANC POST stabileste un nou record si isi reconfirma pozitia de lider pe piata romaneasca a cardurilor VISA. BANC POST emite, la aceasta data, 3 tipuri de carduri de debit si unul de credit in sistem VISA. BANC POST este lider pe piata cardurilor din Romania cu peste 645.000 de carduri emise, din care aproximativ 545.000 VISA si peste 100.000 EUROPAY. BANC POST a devenit membru VISA International in februarie 1995 si a fost prima banca emitenta de carduri tip VISA in lei, cardul Ultra Electron. Potrivit ultimelor statistici elaborate de VISA International in martie 2001Banc Post a fost desemnata "cea mai dinamica banca in promovarea cardurilor". Banc Post a fost desemnata "cea mai dinamica banca in promovarea cardurilor" de catre revista Bucharest Business Week- BBW. In cadrul galei organizate in seara de 16 octombrie 2001, la Hotelul Marriott din Bucuresti, saptamanalul de limba engleza BBW a acordat premiile bancare pentru excelenta in 2001. Banc Post a fost premiata pentru activitatea din domeniul cardurilor in urma consultarii cititorilor publicatiei. Bancile intrate in concurs pentru promovarea cardurilor au fost: BCR, BRD, Banc Post, Alpha Bank, Piraeus Bank si ABN Amro Bank. Banc Post a demarat activitatea de carduri in 1996 si in prezent se apropie de 600.000 de carduri emise, avand si cea mai extinsa retea de ATM-uri: 320) si POS-uri: 411 din tara in octombrie 2001. Banc Post este lider pe piata cardurilor VISA din Romania cu 493.500 de carduri emise si se situeaza pe locul 9 in topul emitentilor VISA din Europa Centrala si de Est. Banc Post a fost nominalizata si la alte doua sectiuni: cea mai dinamica banca de retail si cea mai transparenta banca. De asemenea, presedintele Banc Post, doamna Elena Petculescu, a fost nominalizata la premiul pentru cea mai admirata femeie de afaceri din domeniul bancar. BANC POST se situeaza pe locul 9 in Europa Centrala si de Est. In luna noiembrie 2000, VISA International a acordat BANC POST premiul pentru depasirea pragului de 250.000 de carduri VISA emise, care consfinteste pentru al patrulea an consecutiv calitatea BANC POST de lider pe piata emitentilor VISA din Romania. In a doua jumatate a lunii aprilie 2001, Banc Post inregistra peste 450.000 de carduri emise, din care 380.000 in sistem VISA si 73.000 in sistem EUROPAY. La inceputul lunii octombrie 2000 a avut loc la Cannes, Conferinta Internationala Anuala a agentilor Western Union. Conferinta a avut drept scop principal analiza activitatii membrilor sai, in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor Western Union. In finalul evenimentului a avut loc festivitatea de decernare a premiilor Western Union 2000. La sectiunea Europa, Banc Post si Fexco UK au primit premiul pentru "cea mai sustinuta implicare in comercializarea serviciului". In cadrul primei Conferinte Europene a Organizatiilor Postale organizata de Western Union la sfarsitul lunii iunie, Banc Post a primit premiul WESTERN UNION 2000 pentru modul eficient in care a implementat si a dezvoltat serviciul de plati rapide in Romania. Recunoasterea progreselor rapide ale BANC POST este cu atat mai semnificativa cu cat ceilalti premianti din acest an sunt agenti Western Union de larga reputatie internationala: La Poste - Franta, Deutsche Post - Germania si Correos y Telegrafos - Spania. Premiul oferit de revista "Piata Financiara" pentru: Cel mai bun produs al anului 1999 CARDUL VISA ELECTRON BANC POST. La sfarsitul anului 1999, Banc Post a fost redeclarata lider pe piata cardurilor VISA din Romania de catre compania VISA INTERNATIONAL, avand emise peste 100.000 de carduri.

19

Doamna Anne-L Cobb, presedintele acestei prestigioase institutii, a felicitat Banc Post pentru timpul scurt in care s-a impus pe piata si a progresat. Potrivit ultimelor statistici elaborate de VISA International in martie 2000 BANC POST se situeaza in topul primilor 10 emitenti de carduri VISA din Europa Centrala si de Est dintr-un total de 77 de banci. Premiul "Oskar Capital" pentru 'Cea mai buna banca a anului 1998", decernat Banc Post, recompenseaza eforturile de a crea, intr-un timp relativ scurt, o banca dinamica si puternica. La inceputul anului 1999, Banc Post a fost declarata lider pe piata cardurilor VISA din Romania de catre compania VISA INTERNATIONAL, avand peste 50.000 de carduri emise. "Premiul si Trofeul de Excelenta si Calitate" acordat Banc Post de catre Consiliul European pentru Activitati Globale- ECGB in luna ianuarie 1998 dovedesc inca o data calitatile deosebite si inalta performanta a angajatilor si managementului bancii. Banc Post s-a implicat permanent in viata comunitatii, fiindu-i decernat de catre publicatia de limba engleza "Bucharest Business Week" premiul "Corporate Citizen" pentru toate activitatile desfasurate in acest sens in cursul anului 1998. Marele Premiu COMPANIA DE ASIGURARI A ANULUI se acorda, anual, pentru performanta de ansamblu a societatii, pentru calitatea excelenta a produselor si serviciilor oferite, pentru abilitatea comunicarii clientii si cu publicul tinta. Marele Premiu COMPANIA DE ASIGURARI A ANULUI 2002 se acorda societatii ALLIANZ-TIRIAC, pentru rezultatele deosebite obtinute, pentru consecventa cu care isi continua ascensiunea spre primul loc al clasamentelor, pentru temeinicia realizarilor si pentru impunerea unor standarde ridicate de performanta profesionala. PREMIUL DE EXCELENTA se acorda pentru contributia adusa la dezvoltarea si consolidarea pietei asigurarilor. PREMIUL DE EXCELENTA - 2002 s-a acordat Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pentru contributia decisiva la mentinerea echilibrului intern al pietei asigurarilor, pentru preocuparea constanta si actiunile concrete privind consolidarea unei industrii sanatoase si credibile a asigurarilor. Premiul se acorda atat intregului Consiliu al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pentru eforturile depuse in reglementarea la standarde europene a activitatii din domeniul asigurarilor, cat si domnului Nicolae Eugen CRISAN, presedintele acestei institutii, pentru contributia la mentinerea stabilitatii pietei romanesti in ansamblul ei. PREMIUL SPECIAL pentru TRADITIE si STABILITATE - categoria Asigurari se acorda, pe anul 2002, societatii GENERALI Asigurari Romania, atat pentru recunoasterea prezentei de peste un secol a companiei pe piata romaneasca a asigurarilor, cat si pentru implicarea profesionista a liderului acesteia in viitorul domeniului asigurarilor din Romania. Acest premiu este o recunoastere a politicii manageriale consecvente promovata, la standarde europene, de catre domnul Guglielmo FRINZI, director general al societatii GENERALI Asigurari Romania, care a impus, prin intreaga sa activitate, o noua abordare a domeniului asigurarilor, fiind unanim cotat drept un profesionist autentic pe piata romaneasca a asigurarilor. PREMIUL SPECIAL pentru cea mai semnificativa crestere se acorda Grupului AIG pentru performanta de ansamblu a celor doua societati, AIG Life si AIG Romania, pentru consecventa cu care isi continua ascensiunea spre varful clasamentelor si pentru temeinicia realizarilor. Premiul se acorda, in egala masura, pentru impunerea unor standarde internationale

20

ridicate de performanta profesionala si pentru calitatea excelenta a produselor si serviciilor oferite clientilor. Premii pentru Produse si Companii de asigurari: Premiile pentru companii de asigurari se acorda anual acelor societati care au inregistrat performante notabile si care au contribuit prin activitatea, produsele si serviciile lor la promovarea conceptului de asigurare si la formarea pietei, la categoria asigurari de viata, respectiv asigurari generale. Premiul COMPANIA ANULUI 2002 - asigurari generale se acorda companiei ARDAF. Prezenta de zece ani pe piata romaneasca a asigurarilor, echipa ARDAF este receptata ca un reper de stabilitate, datorita cotei de piata constante si cifrei de afaceri importante detinute, remarcandu-se, deopotriva, prin racordarea prompta la cerintele pietei, prin lansarea de noi produse de calitate din categoria asigurari generale. Premiul COMPANIA ANULUI 2002 - asigurari de viata se acorda companiei ING Nederlanden, atat pentru pastrarea unei remarcabile cote de piata in topul societatilor de profil, cat si pentru rolul determinant jucat in promovarea unui inalt standard in privinta calitatii produselor si a profesionalismului serviciilor prestate. Premiile pentru produse de asigurari se acorda anual acelor polite de asigurari care se diferentiaza de produsele similare existente pe piata prin avantajele competitive, complexitate, originalitate, rezultatele financiare obtinute, modalitatile de marketing, distributie si promovare si prin satisfacerea cerintelor clientilor. Premiul PRODUSUL ANULUI - Asigurari de sanatate 2002 produsului VITAL al companiei SARA MERKUR care imbina rezultate financiare notabile cu caracteristici privind acoperirea viagera, valabilitatea globala, acoperirea ca persoana asigurata a copiilor din prima zi de nastere si posibilitatea de a face plati in euro. Premiul PRODUSUL ANULUI - Asigurari de pensii private 2002 se acorda produsului SIGMA al companiei AVIVA, creat pentru a raspunde nevoilor financiare ale asiguratului dupa pensionare, oferind, totodata, protectia suplimentara intregii familii a acestuia, pe toata durata contractului. Premiul pentru creativitate 2002 se acorda produsului DENTAL CARE al societatii de asigurari OMNIASIG Asigurari de Viata, primul program de asigurari stomatologice private de pe piata romaneasca, adresat in egala masura angajatorilor si grupurilor de salariati. PREMII SPECIALE acordate pentru companii de asigurari: PREMIUL PENTRU DINAMISM se acorda acelei companii care, prin dinamica evolutiei sale, si-a demonstrat potentialul de dezvoltare si valoarea. PREMIUL PENTRU DINAMISM 2002 se acorda societatii BCR Asigurari, pentru cresterea spectaculoasa inregistrata in acest an, pentru dezvoltarea unei retele de distributie la nivelul intregii tari, pentru preocuparea constanta in a oferi produse si servicii la standarde ridicate de calitate. PREMIUL PENTRU EFICIENTA se acorda acelei companii de asigurari care, prin utilizarea cu maxima eficienta a resurselor materiale si umane, a realizat rezultate financiare semnificative. PREMIUL PENTRU EFICIENTA 2002 se acorda societatii LUKOIL ASITO, companie care s-a remarcat pe piata asigurarilor din Romania, atat printr-un inalt randament al activitatii, reflectat in rezultatele financiare deosebite obtinute, cat si prin modul eficient de organizare a activitatii.

21

PREMIUL PENTRU CALITATEA SERVICIILOR se acorda acelei companii care, in mod constant, se racordeaza la cerintele pietei, detasandu-se prin grija, solicitudinea si promptitudinea manifestate fata de clienti, in raport cu ceilalti competitori de pe piata asigurarilor. PREMIUL PENTRU CALITATEA SERVICIILOR 2002 se acorda societatii ASIBAN, companie care a demonstrat ca, in conditiile unui buget de promovare relativ restrans, grija fata de client si plata rapida a despagubirilor reprezinta o buna publicitate, si care s-a evidentiat printr-o constructie eficienta a portofoliului si printr-un management extrem de echilibrat. Trofeul 1asig se acorda acelei companii care a intrunit cel mai mare numar de voturi pe www.1asig.ro, cel mai vizitat site romanesc dedicat promovarii pietei asigurarilor, conform monitorizarii portalului specializat www.trafic.ro. La desemnarea castigatorului nu au fost luate in considerare voturile provenind de la companiile competitoare. Intrunind cel mai mare numar de voturi exprimate Trofeul 1asig pe anul 2002 se acorda companiei ARDAF. Premiul Special INVESTITORUL ANULUI 2002 se acorda companiei WIENER STAEDTISCHE, pentru interesul si increderea aratate fata de perspectivele dezvoltarii industriei asigurarilor si a economiei romanesti, prin cumpararea societatilor UNITA si AGRAS. Premiul REASIGURATORUL ANULUI se acorda, prin votul companiilor care activeaza pe piata romaneasca a asigurarilor, pentru contributia deosebita la stabilitatea acesteia si pentru capacitatea de a se implica, de o maniera activa, in industria romaneasca de profil. Premiul REASIGURATORUL ANULUI 2002 se acorda companiei de reasigurare SWISS Re, pentru prezenta constanta, activa si eficienta, pentru calitatea solutiilor, pentru disponibilitatea si seriozitatea manifestate in abordarea problemelor specifice industriei autohtone a asigurarilor. Premiul BROKERUL ANULUI se acorda, prin votul societatilor de asigurare, acelei companii de brokeraj in asigurari care s-a remarcat prin capacitatea de a identifica si propune solutii pentru o cat mai buna adaptare a pachetelor de produse si servicii, atat la cerintele specifice ale clientilor, cat si la cele ale companiilor de asigurari. Premiul BROKERUL ANULUI 2002 se acorda brokerului MARSH Romania SRL pentru rezultatele obtinute, profesionalism, calitatea serviciilor, atitudinea fata de client si pentru promovarea conceptului de asigurare. Premiul Special TRANZACTIA ANULUI 2002 se acorda domnului Constantin TOMA, presedinte OMNIASIG pentru vanzarea AGRAS catre UNITA, membra a Grupului Wiener Staedtische. Premiul Special ACHIZITIA ANULUI 2002 se acorda domnului Dan Grigore ADAMESCU - NOVA TRADE pentru cumpararea pachetului majoritar al ASTRA de la APAPS. Premiul Special pentru initiativa si curaj se acorda Stellar Re Intermediaries, pentru deschiderea primei reprezentante permanente a unui broker de reasigurari in Romania, pentru promovarea activa si eficienta a imaginii Romaniei pe piata internationala de profil. Premiul special pentru contributia adusa la dezvoltarea pietei asigurarilor se acorda Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare - AVAB care, prin introducerea obligativitatii asigurarii activelor companiilor preluate a contribuit la educarea agentilor economici in privinta gestionarii riscurilor si la responsabilizarea debitorilor fata de angajamentele asumate, promovand conceptul de asigurare. Premiul special pentru calitatea serviciilor se acorda societatii de avocatura MUSAT & Asociatii pentru abordarea prompta si eficienta a problemelor legate de instituirea si punerea in aplicare a cadrului legal in care isi desfasoara activitatea companiile de asigurari, pentru interesul

22

constant manifestat fata de acest domeniu si pentru sprijinul direct si permanent manifestat fata de industria asigurarilor. Premii jurizate de reprezentantii presei se acorda, prin vot, unei personalitati - companii pentru capacitatea de a dezvolta o relatie de parteneriat intre media si societatile de asigurari, in demersul comun de promovare a conceptului de asigurare in Romania. Premiul pentru cea mai buna prezenta media se acorda doamnei Sorina NICULESCU Director General adjunct - SARA MERKUR pentru profesionalismul, receptivitatea si relatia de parteneriat pe care a instituit-o in raporturile cu mass-media, in scopul promovarii unei imagini reale a industriei asigurarilor din Romania, pentru disponibilitatea permanenta de a oferi informatii presei. Premiul pentru transparenta in comunicarea cu mass-media se acorda companiei ALLIANZ-TIRIAC pentru disponibilitatea constant manifestata in relatia directa cu media, pentru seriozitatea cu care a abordat problema accesului presei la informatiile de interes pentru marele public. Premii jurizate de reprezentantii industriei asigurarilor se acorda, prin vot, Ziaristului Publicatiei - Postului TV care, de-a lungul anului, au reflectat constant evenimentele si mutatiile produse pe piata asigurarilor, contribuind, deopotriva, la educarea publicului si la promovarea conceptului de asigurare. Premiul ZIARISTUL ANULUI 2002 se acorda jurnalistului Sorin PISLARU - ZIARUL FINANCIAR pentru promptitudinea si consecventa manifestate in demersul de a informa cititorii asupra problemelor specifice domeniului asigurarilor prin intermediul presei scrise. Premiul PUBLICATIA ANULUI 2002 se acorda Revistei CAPITAL pentru interesul constant manifestat fata de industria asigurarilor, pentru reflectarea fidela si acuratetea informatiilor puse la dispozitia cititorilor prin intermediul presei scrise, pentru efortul de a educa publicul in spiritul conceptului de asigurare, prin realizarea de pagini specializate, dedicate domeniului asigurarilor. Premiul TELEVIZIUNEA ANULUI 2002 se acorda postului ANTENA 1 pentru interesul constant manifestat fata de domeniul asigurarilor, pentru promptitudinea si consecventa manifestate in demersul de a informa publicul asupra problemelor specifice pietei asigurarilor si pentru contributia adusa la educarea populatiei prin promovarea conceptului de asigurare. CEL MAI SIMPATIZAT LIDER de companie de asigurari, desemnat in urma votului participantilor la Gala - Valentin MISOV / LUKOIL ASITO.

23