Sunteți pe pagina 1din 63

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Prof. Univ. Dr. Ing. Aurelian VI AN, Conf. Univ. Dr. Ing. Nicolae IONESCU

T O L E R A N E
Pentru uzul studen ilor

Bucure ti, UPB, Cadra TCM

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


1.

Curs

INTRODUCERE N DISCIPLIN
LOCUL I IMPORTANA DISCIPLINEI 1.1. Pentru preg tirea n facultate 2. Pentru disciplinele de specialitate Pentru activitatea de cercetare tiinific studeneasc Pentru examenul de proiect de diplom Pentru Master Pentru activitatea din organizaie-firm Pentru activitatea de cercetare Pentru activitatea din nvmnt Pentru pregtirea prin Doctorat

1.2. Pentru activitatea de viitori ingineri IMSP

Prof. Dr. Ing. Aurelian VI AN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU

STRUCTURA CALENDARISTIC I TITULARII Activit i Semestrul 4 anul univ. 2009 - 2010 (Sem. 2, anul II AC): 2 ore Curs + 1 or Seminar / Spt. Examen: Semestrul 4 anul univ. 2009 - 2010 (sem. 2, anul II AC). Titular disciplin : Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Catedra TCM, CE - 103. Titular seminarii : Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU, Catedra TCM, CE - 103.

Pentru uzul studenilor

Curs

3.

INTRODUCERE N DISCIPLIN

OBIECTIVELE I CONINUTUL TIINIFIC 3.1. Obiectivele disciplinei 1. 2. Prezentarea bazelor teoretice ale prescrierii preciziei caracteristicilor constructive ale produselor materiale Prescrierea preciziei caracteristicilor constructive ale unor suprafee i asamblri caracteristice Curs

3.2. Con inutul tiin ific A. Partea nti: Bazele teoretice ale prescrierii preciziei caracteristicilor constructive ale produselor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bucureti, UPB, Catedra TCM Noiuni privind produsele i caracteristicile acestora Abaterea, tolerana i precizia caracteristicilor produselor Prescrierea preciziei dimensiunilor Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor Prescrierea preciziei asamblrilor Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni

Prof. Dr. Ing. Aurelian Vian, Conf. Dr. Ing. Nicolae Ionescu, TOLERANE Pentru uzul studenilor, Curs Nr. 1. Introducere n disciplin Partea a doua: Prescrierea preciziei unor suprafee i asamblri caracteristice 9. 10. 11. 12. 13. 14. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4. Prescrierea preciziei suprafeelor i asamblrilor conice Prescrierea preciziei suprafeelor i asamblrilor rulmenilor Prescrierea preciziei suprafeelor penelor, canalelor i asamblrilor cu pene Prescrierea preciziei suprafeelor i asamblrilor canelurilor Prescrierea preciziei filetelor i asamblrilor filetelor Prescrierea preciziei danturilor i angrenajelor Seminarii: Probleme referitoare la Prescrierea preciziei dimensiunilor liniare i unghiulare; Prescrierea preciziei formei profilelor i suprafeelor; Prescrierea rugozitii suprafeelor; Prescrierea preciziei poziiei relative a unor suprafee caracteristice; Prescrierea preciziei asamblrilor: alegerea sistemului de ajustaje, prescrierea ajustajelor cu joc, cu strngere i intermediare i calculul caracteristicilor prescrise i probabile ale acestora; Studiul influenei temperaturii i preciziei caracteristicilor constructive ale suprafeelor asupra preciziei n funcionare a asamblrilor; Lanuri de dimensiuni: rezolvarea problemelor lanurilor de dimensiuni liniare paralele i neparalele, unghiulare i ale lanurilor complexe de dimensiuni; Prescrierea preciziei unor suprafee i asamblri caracteristice: suprafee conice, rulmeni, filete, pene, caneluri, danturi i angrenaj. 4.3. Evaluarea cunotinelor Condi ii de prezentare la examen: Situaia ncheiat la seminar, nota minim 5; Prezentarea de ctre fiecare student a notelor de curs personale i a materialelor primite pentru multiplicare.

Modul de evaluare : Examen cu lucrare scris i susinere pe baza unor ntrebri. Modul de notare pentru nota final la disciplin : Activitate pe semestru ASEM = 60 puncte, dintre care: 14 puncte prezen Curs + Seminar; 46 puncte seminar; Condiie de intrare n examen: minim nota 5 pe semestru = 30p.

Examen = Examinare final Ef = 40 puncte. Structura i notarea lucr rii scrise : 2 subiecte de teorie din ntreaga materie predat i din cea prezentat pe materiale multiplicate + 1 Problem; Notare: S1 = 15p, S2 = 15p, S3 = Problem = 10p Total Examen = 40 puncte. Punctajul minim pe semestru 30 puncte i minim nota 5 la seminar; Nota minim la lucrare examen 5, respectiv 20 puncte.

DESFURAREA ACTIVITILOR DISCIPLINEI 4.1. Predarea cursului Expunere liber. Utilizarea tablei i a cretei. Susinerea de discuii cu participarea studenilor. Transmiterea unor capitole i subcapitole multiplicate, pentru studiu individul, obligatorii pentru examen. Rezolvarea unor teme de cas. Teste cu ntrebri din cursul predat anterior. Nr. lucr. 1. 2. 3. 4. 5.

Condi ii de promovare examen :

Aprecierea activit ii de cercetare tiin ific la disciplin :

5.

Se acord puncte la nota final, n funcie de activitatea de cercetare realizat i de activitatea pe semestru. BIBLIOGRAFIA MINIM BIBLIOGRAFIE Autor (i), titlu, ora, editur, anul apariiei Curs Seminar

4.2. Desfurarea seminarului Prezena obligatorie. Rezolvarea unor probleme n sal de ctre studeni. Rezolvarea unor teme de cas de ctre studeni. Notarea studenilor pentru fiecare edin. Condiie de intrare n examen: minim nota 5. Recuperarea edinelor: se programeaz de titularul seminarului.

DRAGU, D., . a., Tolerane i msurri tehnice, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1982. LZRESCU, I., . a., Tolerane, ajustaje, calcul cu tolerane, calibre, Bucureti, Editura Tehnic, 1984.
LZRESCU, I., .a., Cotarea funcional i cotarea tehnologic, Bucureti, Editura Tehnic, 1973. VIAN, A., IONESCU, N., Tolerane - Bazele proiectrii i prescrierii preciziei produselor, Bucureti, Editura BREN, 2004 sau 2006.

, Tolerane i ajustaje, Culegere de standarde.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare/utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor/copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 1. Noiuni privind produsele i caracteristicile acestora - Rezumat

Capitolul

NOIUNI PRIVIND PRODUSELE I CARACTERISTICILE ACESTORA


1.1. CONCEPTUL DE PRODUS I PRINCIPALELE CATEGORII DE PRODUSE Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU Produsul : rezultat al unui proces sau Rezultat al muncii oamenilor care r spunde unei nevoi date i satisface anumite cerin e asociate acestuia i care are o anumit valoare de ntrebuin are . Principalele categorii de produse I. n func ie de caracteristicile tipologice : 1. Hardware : produs material, distinct, cu form proprie . Exemple: Piese; Componente; Ansambluri. 2. Software : produs intelectual care const din informa ii pe un mediu suport . Exemple: Programe de calculator; Concepte, Tranzac ii, Proceduri; Programe, Informa ii, Date, nregistr ri etc. 3. Material procesat : produs material realizat prin transformarea materiei ntr-o stare dorit. Exemple: Materii prime, Lichide, Solide; Gaze; Table, srme etc. 4.

T O L E R A N E
Pentru uzul studen ilor

Partea nti BAZELE TEORETICE ALE PRESCRIERII PRECIZIEI CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR

Capitolul

NOIUNI PRIVIND PRODUSELE I CARACTERISTICILE ACESTORA


Rezumat

Serviciu : produs imaterial care rezult din una sau mai multe activit i realizate la interfa a dintre furnizor i client . Exemple: Serviciu de vnzare vehicule; Serviciu de restaurant; Serviciu de nv mnt; Serviciu juridic; II. n func ie de structur : 1. Produse materiale : piese, subansambluri, ansambluri, materiale procesate etc.; 2. Produse imateriale : cuno tin e, concepte, idei etc. III. Din punct de vedere al scopului : 1. 2. 1. Produse inten ionate : o ofert pentru clien i; Produse neinten ionate : un poluant, efecte nedorite etc. Piesa: produs material, creat de om, constituit din elemente geometrice de tip suprafe e, muchii i vrfuri, realizat dintr-un anumit material n scopul satisfacerii unui rol func ional bine definit . Subansamblul. Ansamblul.

n construc ia de ma ini :

Bucure ti, UPB, Catedra TCM

2. 3.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 1. Noiuni privind produsele i caracteristicile acestora - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 1. Noiuni privind produsele i caracteristicile acestora - Rezumat

1.2.

PRINCIPALELE CATEGORII DE CARACTERISTICI ALE PRODUSELOR

Caracteristic : o nsu ire esen ial a unei entit i, care o deosebe te de celelalte . Principalele categorii de caracteristici ale produselor Principalele criterii : I. Tipul de cerin e satisf cute: 1. Caracteristici func ionale 2. Caracteristici constructive 3. Caracteristici de utilizare 4. Caracteristici de posesie 5. Caracteristici de ntre inere 6. Caracteristici ergonomice 7. Caracteristici de protec ia vie ii 8. Caracteristici ecologice 9. Caracteristici estetice 10. Caracteristici organoleptice II. Natura caracteristicilor : 1. Caracteristici tehnice 2. Caracteristici economice 3. Caracteristici sociale 4. Caracteristici psihosenzoriale III. Modul de exprimare : 1. Caracteristici numerice: se exprim printr-un num r 2. Caracteristici atributive: se exprim printr-un atribut: ro u alb; bun - r u; IV. Stadiul de realizare : 1. Caracteristici prescrise: se stabilesc i se nscriu n desene n stadiul de proiectare. 2. Caracteristici reale: cele reale ob inute care nu se pot cunoa te datorit impreciziei mijloacelor de m surare; 3. Caracteristici efective: cele ob inute dup realizare i se cunosc dup m surare.
I. Criteriul tipului de cerin e satisf cute 1. Func ionale 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Constructive De utilizare De posesie De ntre inere Ergonomice De protec ia vie ii Ecologice Estetice 4. Psihosenzoriale 3. Sociale 2. Atributive cele care se exprim printr-un atribut: ro u alb; bun - r u; 3. Efective cele care se realizeaz i se cunosc dup m surare
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

II. Criteriul naturii caracteristicilor

III. Criteriul modului de exprimare

IV. Criteriul stadiului de realizare 1. Prescrise cele care se stabilesc n stadiul de proiectare.

1. Tehnice

1 . Numerice cele care se exprim printr-un num r

2. Economice

2. Reale cele reale ob inute

10. Organoleptice

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 1. Noiuni privind produsele i caracteristicile acestora - Rezumat

1.3. LOCUL I IMPORTAN A TOLER RII CARACTERISTICILOR PRODUSELOR PRINCIPALELE STADII ALE REALIZ RII PRODUSELOR PRINCIPALELE STADII ALE PROCESULUI DE REALIZARE A UNUI PRODUS sunt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Proiectarea competitiv a produsului - Studiul pie ei Marketing Planificarea produsului Stabilirea specifica iilor produsului Proiectarea func ional Stabilirea func iilor Proiectarea conceptual Stabilirea conceptului produsului Proiectarea constructiv de ansamblu Proiectarea preliminar Proiectarea constructiv de detaliu Proiectarea final Proiectarea preliminar a tehnologiei de fabricare Prototiparea, fabricarea seriei zero, testarea i omologarea produsului Proiectarea final a produsului i a tehnologiei de fabricare i a documenta iei tehnologice Aprovizionarea pentru fabricarea produsului.

10. Fabricarea mijloacelor tehnologice. 11. Planificarea produc iei. 12. Fabricarea industrial a produsului. 13. Depozitarea produsului. LOCUL TOLERRII se afl n stadiile de mijloc ale realizrii unui produs respectiv n stadiile: Stadiul 4: de proiectare constructiv de ansamblu Proiectare preliminar Stadiul 5: de proiectare constructiv de detaliu Proiectare final Stadiul 6: de proiectare preliminar a tehnologiei de fabricare Stadiul 7: de prototipare, fabricare a seriei zero, testare i omologare a produsului Stadiul 8: de proiectare final a produsului i a tehnologiei de fabricare i a documenta iei tehnologice

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 2. Abaterea, tolerana i precizia caracteristicilor produselor - Rezumat

Capitolul

ABATEREA, TOLERANA I PRECIZIA CARACTERISTICILOR


PRODUSELOR
M rimile fundamentale utilizate n proiectarea i realizarea produselor 1. Abaterea; 2. Tolerana; 3. Precizia. Acestea se definesc i se interpreteaz n mod deosebit n funcie de tipul caracteristicii, respectiv: 1. Caracteristici numerice 2. Caracteristici atributive.

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU

2.1. ABATEREA CARACTERISTICILOR PRODUSELOR

T O L E R A N E
Pentru uzul studen ilor

Definiia general a abaterii Abaterea unei caracteristici este diferena dintre una din caracteristicile operaionale ale acesteia, precum caracteristica limit maxim, caracteristica limit minim, caracteristica real sau caracteristica efectiv i caracteristica de referin sau nominal a ei. Pentru caracteristici numerice: abaterea unei caracteristici este diferena algebric dintre una din caracteristicile operaionale ale acesteia, C i , precum caracteristica limit maxim, caracteristica limit minim, caracteristica real sau caracteristica efectiv i caracteristica de referin sau nominal a ei, C nom , adic: ACi = Ci - Cinom. Concluzie: abaterea acestora este o mrime cu semn:
i nom A = = 0 , pentru C i = C nom ; . < 0, pentru C i < C nom . > 0, pentru C > C ;

(2.1)

Partea nti BAZELE TEORETICE ALE PRESCRIERII PRECIZIEI CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR

(2.2)

Capitolul

Aspectele abaterii caracteristicilor produselor a. Abatere prescris; b. Abatere real; c. Abatere efectiv. a. Abaterea prescris a caracteristicilor produselor Abaterea prescris a caracteristicilor produselor este de dou feluri, respectiv: Abatere superioar, ASC; Abaterea inferioar, AIC; 1. Abaterea superioar a caracteristicilor produselor, A S C Abaterea superioar a unei caracteristici, ASC, este diferena dintre caracteristica limit maxim i caracteristica de referin sau nominal a acesteia. Pentru caracteristici numerice: abaterea superioar a unei caracteristici, AS C , este diferena algebric

ABATEREA, TOLERANA I PRECIZIA CARACTERISTICILOR PRODUSELOR


Rezumat

dintre caracteristica maxim, Cmax, i caracteristica de referin sau nominal, Cnom, a acesteia, respectiv: AS C = C max C nom . (2.3)
adic abaterea superioar este o mrime cu semn:
0 , pentru C max > C nom ; . AS C = > = 0 , pentru C max = C nom ;

(2.4)

< 0 , pentru C max < C nom .

Exemplu: Dnom=10mm; Dmax = 10,2mm; AsD = Dmax Dnom = 10,2mm - 10mm = + 0,2mm. AsD >0.

Bucure ti, UPB, Catedra TCM


Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 2. Abaterea, tolerana i precizia caracteristicilor produselor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 2. Abaterea, tolerana i precizia caracteristicilor produselor - Rezumat

2.

Abaterea inferioar a caracteristicilor produselor, A I C Abaterea inferioar a unei caracteristici, Ai , este diferena dintre caracteristica limit minim i
C

2.2. TOLERANA CARACTERISTICILOR PRODUSELOR

Defini ia i rela ia general a toleran ei caracteristicilor produselor Tc Tolerana unei caracteristici, TC, este diferena dintre caracteristica maxim i caracteristica minim. Tolerana reprezint, practic, abaterea efectiv maxim admis de la caracteristica nominal asociat unei caracteristici date. Pentru caracteristicile numerice definiia i relaia de calcul a toleranei se pot prezenta n dou moduri, dup cum urmeaz.

caracteristica de referin sau nominal a acesteia. Pentru caracteristici numerice: abaterea inferioar a unei caracteristici, Ai , este diferena algebric C dintre caracteristica minim, Cmin i caracteristica de referin sau nominal, Cnom, a acesteia, respectiv:

AiC = Cmin Cnom .


adic abaterea inferioar este o mrime cu semn:
0 , pentru C min > C nom ; Ai C = > = 0 , pentru C min = C nom ; . < 0, pentru C min < C nom .

(2.5)

n funcie de caracteristicile limit. Tolerana unei caracteristici, TC, este diferena algebric dintre caracteristica maxim i caracteristica minim, respectiv: TC = C max C min . (2.9) Exemplu: Dmax = 10,2mm; Dmin = 10,1mm. TD = Dmax Dmin = 10,2mm 10,1mm = 0,1mm. Concluzie: TD > 0. n funcie de abaterile limit. Tolerana unei caracteristici, TC, este diferena algebric dintre abaterea superioar i abaterea inferioar a caracteristicii, respectiv: TC = AsC AiC . (2.10)

(2.6)

Exemplu: Dnom =10mm; Dmin = 10,1mm; AiD = Dmin Dnom = 10,1mm - 10mm = +0,1mm. AiD > 0. b. Abaterea real a caracteristicilor produselor Abaterea real a unei caracteristici este diferena dintre caracteristica real i caracteristica de referin sau nominal a acesteia. c. Abaterea efectiv a caracteristicilor produselor, Aef C Abaterea efectiv a unei caracteristici, Aef , este diferena dintre caracteristica efectiv i caracteristica
C

Exemplu: AsD = + 0,2mm; AiD = + 0,1mm. TD = AsD AiD = +0,2mm (+0,1mm) = + 0,1mm. Concluzie: TD > 0. Concluzii 1. Pentru orice caracteristic a unui produs, tolerana este ntotdeauna o mrime pozitiv; 2. Tolerana este o msur a preciziei prescrise, n sensul c cu ct tolerana unei caracteristici este mai mic cu att precizia prescris caracteristicii este mai mare. Aspectele toleran ei caracteristicilor produselor 1. Toleran individual; 2. Toleran general. Pentru unele caracteristici ale produselor 1. Tolerane dependente de dimensiune; 2. Tolerane independente de dimensiune.

de referin sau nominal a acesteia.


Pentru caracteristici numerice: abaterea efectiv a unei caracteristici, Aef , este diferena algebric C

dintre caracteristica efectiv, Cef i caracteristica de referin sau nominal, Cnom, respectiv:

Aef C = Cef C nom .


adic abaterea efectiv este o mrime cu semn:
> 0 , pentru C ef > C nom ; = = 0 , pentru C ef = C nom ; < 0 , pentru C ef < C nom .

(2.7)

A ef C

(2.8)

Exemplu: Dnom =10mm; Def = 10,15mm; AefD = Def Dnom = 10,15mm - 10mm = +0,15mm. AefD > 0.

Dependena cost - toleran Dependena cost de fabricare - tolerana caracteristicilor caracterizeaz un produs din punct de vedere tehnic i economic. Zona 1 este zona toleranelor foarte mici sau a Cost preciziilor foarte mari, care determin costuri foarte mari C1 (fig. 2.1). n domeniul zonei 1, orice variaie a toleranei, orict de mic, de exemplu de la valoarea T2 la T1, determin o cretere foarte mare a costului fabricrii, de exemplu de la C2 C2 la C1 (fig.2.1). Rezult concluzia c toleranele din aceast zon trebuie folosite numai n situaiile n care funcionarea produselor o impun cu mare necesitate. C3 Zona 2 este zona toleranelor medii sau a preciziilor C4 normale, care determin obinerea unor costuri normale sau medii (fig. 2.1). n intervalul zonei 2 o variaie medie a toleranei, de exemplu de la valoarea T4 la T3, determin o C5 variaie normal a costului, de exemplu ntre valorile C3 i C4 C6 Zona 1 Zona 2 Zona 3 (fig. 1.2). Pe baza acestei caracteristici, aceast zon se recomand s se foloseasc ct mai mult, ori de cte ori rolul T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tolerana funcional al caracteristicilor produselor permite acest lucru.
Fig. 2.1. Dependena cost fabricare - tolerana caracteristicii

Zona 3 este zona toleranelor mari i foarte mari sau a preciziilor sczute, respectiv a costurilor foarte mici (fig. 2.1). n acest domeniu, o variaie n limite largi i foarte largi a toleranelor, de exemplu de la T5 la T6, determin o modificare mic a costului, de exemplu de la C5 la C6 (fig. 2.1).

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 2. Abaterea, tolerana i precizia caracteristicilor produselor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 2. Abaterea, tolerana i precizia caracteristicilor produselor - Rezumat

2.3. PRECIZIA CARACTERISTICILOR PRODUSELOR

2.4. PROBLEMELE PRESCRIERII PRECIZIEI CARACTERISTICILOR PRODUSELOR Prescrierea preciziei caracteristicilor produselor impune rezolvarea unui numr de trei probleme, dup cum urmeaz.
I. Cunoa terea m rimilor care determin precizia prescris a caracteristicilor produselor. De exemplu, pentru piese i pentru suprafeele asociate acestora, principalele caracteristici prezentate n cadrul disciplinei de Tolerane sunt: 1. Dimensiunea; 2. Forma macrogeometric; 3. Forma microgeometric; 4. Poziia relativ; 5. Precizia asamblrilor. Cunoaterea mrimilor care determin precizia prescris trebuie s aib n vedere urmtoarele aspecte: Definirea; Simbolizarea; Relaiile de calcul; Reprezentarea grafic. II. III. Stabilirea valorilor m rimilor care determin precizia prescris a caracteristicilor produselor. nscrierea preciziei caracteristicilor produselor n desene.

Defini ia general a preciziei Precizia unei caracteristici este o mrime care arat gradul de concordan dintre caracteristica aflat ntr-un anumit stadiu de realizare i caracteristica nominal sau de referin a acesteia, grad determinat, dup caz, de tolerana i/sau de abaterile caracteristicii respective.

Aspectele preciziei caracteristicilor produselor I. n funcie de tipul de activitate creia i se asociaz o caracteristic dat, precizia caracteristicilor poate fi: 1. 2. 3. 4. Precizie de prelucrare sau, n general, de procesare; Precizie de inspecie sau de msurare; Precizie de asamblare i montaj; Precizie de manipulare etc.

II. Din punct de vedere al stadiului de realizare a caracteristicilor, respectiv a produselor, care indic i posibilitatea cunoaterii acesteia, fiecare din cele trei aspecte ale preciziei, prezentate mai sus, poate fi: 1. 2. 3. Precizie prescris; Precizie real; Precizie efectiv.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

Capitolul

PRESCRIEREA PRECIZIEI DIMENSIUNILOR


3.1. DEFINIREA, SIMBOLIZAREA, RELA IILE DE DEFINI IE I REPREZENTAREA M RIMILOR CARE DETERMIN PRECIZIA PRESCRIS A DIMENSIUNILOR Conform STAS SR EN 20286-1, mrimile principale care determin precizia prescris a unei dimensiuni sunt: I. Dimensiunea nominal; II. Dimensiunile limit ale dimensiunii, respectiv 1. Dimensiunea maxim; 2. Dimensiunea minim. III. Abaterile limit ale dimensiunii, i anume 1. Abaterea superioar; 2. Abaterea inferioar; IV. Tolerana dimensiunii; V. Cmpul de toleran. I. Dimensiunea nominal , simbol Dnom - pentru alezaje i dnom - pentru arbori = dimensiunea fa de care sunt definite dimensiunile limit prin aplicarea abaterii superioare i inferioare. Alezaj : termen utilizat pentru a descrie o caracteristic/suprafa interioar a unei piese (fig. 3.1a). Arbore : termen utilizat pentru a descrie o caracteristic/suprafa exterioar a unei piese (fig. 3.2b). Pentru reprezentarea grafic a celor 5 mrimi se utilizeaz dou tipuri de reprezentri: Reprezentarea convenional - complet, n care baza de reprezentare este o baz asociat unui element geometric al produsului, de ex. generatoarea unui cilindru, un plan, o ax etc. (fig. 3.1a i fig. 3.2 a); b. Reprezentarea convenional - simplificat, n care bazele de reprezentare sunt linia zero i axa abaterilor (fig. 3.1b i fig. 3.2b). Linia zero: dreapt care corespunde dimensiunii nominale, fa de care sunt reprezentate abaterile i toleranele i care se traseaz orizontal, iar abaterile pozitive deasupra i cele negative dedesubt. a.
Reprezentarea mrimilor alezajelor Reprezentarea mrimilor arborilor b. Reprezentarea a. Reprezentarea convenional b. Reprezentarea convenional a. Reprezentarea convenional complet simplificat complet convenional simplificat
Cmp de toleran TD EI=Ai Dnom ES = As Dmin = MML Dmax = LML Dnom (-) Dmax = LML Dmin = MML Abateri (+) TD EI=Ai ES=As Linia zero
Cmp de toleran Td ei = ai dnom es = as dmin = LML dmax = MML dmax = MML dmin = LML dnom (-) Abateri (+) Td ei = ai es = as Linia zero

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU

T O L E R A N E
Pentru uzul studen ilor

Partea nti BAZELE TEORETICE ALE PRESCRIERII PRECIZIEI CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR

Capitolul

PRESCRIEREA PRECIZIEI DIMENSIUNILOR


Rezumat

Figura 3.1. Reprezentarea mrimilor alezajelor

Figura 3.2. Reprezentarea mrimilor arborilor

II. Dimensiunile limit : cele dou dimensiuni extreme admisibile ale unui element geometric, ntre care trebuie s se gseasc dimensiunea efectiv, inclusiv dimensiunile limit:
1. 2.

Dimensiunea maxim , simbol Dmax - pentru alezaje i dmax - pentru arbori: cea mai mare dimensiune admis a suprafeei (fig. 3.1 i fig. 3.2); Dimensiunea minim , simbol Dmin - pentru alezaje i dmin - pentru arbori: cea mai mic dimensiune admis a suprafeei, (fig. 3.1 i fig. 3.2);

Bucure ti, UPB, Catedra TCM

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

Dimensiunea la maximum de material , simbol MML: dimensiunea limit care corespunde maximului de material al elementului, respectiv Pentru alezaje dimensiunea minim, Dmin, = MML (fig. 3.1 i fig. 3.5a); Pentru arbori, dimensiunea maxim, dmax, = MML (fig. 3.2 i fig. 3.5b);

3.2. PRESCRIEREA PRECIZIEI DIMENSIUNILOR LINIARE


Prescrierea preciziei dimensiunilor liniare presupune realizarea a dou mari activiti importante, respectiv: A. Stabilirea valorilor mrimilor care determin precizia prescris, respectiv a valorilor pentru Dimensiunea nominal; I. II. Tolerana. III. Abaterile limit, i anume abaterea superioar i abaterea inferioar; IV. Dimensiunile limit, respectiv dimensiunea maxim i dimensiunea minim; B. nscrierea n desene a preciziei dimensiunilor.

Dimensiunea la minimum de material simbol LML: dimensiunea limit care corespunde minimului de material al elementului, adic Pentru alezaje: dimensiunea maxim, Dmax, = LML (fig. 3.1 i fig. 3.5a). Pentru arbori: dimensiunea minim, dmin, = LML (fig. 3.2 i fig. 3.5b);

Linia zero: dreapt care corespunde dimensiunii nominale, fa de care sunt reprezentate abaterile i toleranele i care se traseaz orizontal, iar abaterile pozitive deasupra i cele negative dedesubt. III. Abaterile limit ale dimensiunii , abaterea superioar i abaterea inferioar: cele dou abateri extreme admisibile ale unui element, ntre care trebuie s se gseasc abaterea efectiv, inclusiv abaterile limit (fig. 3.1 i fig. 3.2). 1.

A. Stabilirea valorilor mrimilor care determin precizia prescris a dimensiunilor liniare I. Stabilirea valorilor dimensiunilor liniare nominale
Valorile dimensiunilor liniare nominale se determin prin calcul sau pe considerente constructive, pe baza rolului funcional al suprafeelor crora le sunt asociate. Dimensiunile obinute se rotunjesc la valori care se aleg din irurile de dimensiuni liniare normale prezentate n STAS 75-1990 [46].

Abaterea superioar , simbol ES sau As - pentru alezaje, i es sau a s - pentru arbori: diferena algebric dintre dimensiunea maxim i dimensiunea nominal corespunztore, respectiv:

ES = A S = D max D nom , pentru alezaje (fig. 3.1), i es = a s = d max d nom , pentru arbori (fig. 3.2).
ES , es sau A s , a s = > 0 ; . =0 ;
< 0.

(3.1) (3.2)

II. Stabilirea valorilor toleran elor dimensiunilor liniare


Valorile toleran elor dimensiunilor liniare se stabilesc pe baza Sistemului ISO de tolerane i ajustaje pentru dimensiuni liniare - Partea 1: Baze de tolerane, abateri i ajustaje, S-ISO -TA - DL, precizat de standardul SR EN 20286 - 1:1997 sau ISO 286 1 [45]. Metodologia determin rii toleran elor se diferen iaz distinct n func ie de tipul toleran elor , respectiv: 1. Tolerane individuale; 2. Tolerane generale.

Rezult c abaterea superioar este o mrime cu semn, respectiv: (3.3)

Din relaiile abaterilor superioare se obin relaiile pentru dimensiunile maxime:


2.

D max = D nom + ES sau D max = D nom + A s , pentru alezaje (fig. 3.1), i d max = d nom + es sau d max = d nom + a s , pentru arbori (fig. 3.2).

(3.4) (3.5)

Factorii care determin individuale ct i generale, sunt: 1. 2.

valorile

toleranelor

dimensiunilor

liniare, att

Abaterea inferioar , simbol EI sau Ai - pentru alezaje, i ei sau a i - pentru arbori: diferena algebric dintre dimensiunea minim i dimensiunea nominal corespunztore, respectiv:

Valoarea dimensiunii nominale, cu creterea creia tolerana crete; Precizia dimensiunii, determinat de rolul funcional al suprafeei creia i se asociaz dimensiunea, cu creterea creia valoarea toleranei scade.

EI = Ai = D min D nom , pentru alezaje (fig. 3.1), i ei = a i = d min d nom , pentru arbori (fig. 3.2).
> 0; , EI , ei sau Ai , a i = =0 ; < 0.

(3.6) (3.7)

a.

Stabilirea valorilor toleran elor individuale ale dimensiunilor liniare


Conform standardului ISO 286 1 sau sistemului S-ISO -TA - DL, toleranele individuale se denumesc tolerane fundamentale i se simbolizeaz cu IT - abrevierea termenilor International Tolerance. Pentru materializarea dependenei toleranelor individuale sau fundamentale de cei doi factori n S-ISOTA-DL se standardizeaz urmtoarelor 6 mrimi [45]: 1. Gamele de dimensiuni nominale; 2. Intervalele de dimensiuni nominale, principale i intermediare; 3. Treptele de precizie sau preciziile; 4. Treptele de tolerane fundamentale; 5. Formulele de calcul ale toleranelor fundamentale; 6. Valorile standardizate ale toleranelor fundamentale. 1. Precizarea gamelor de dimensiuni nominale: se stabilesc 2 game dimensionale Gama 1: 0 - 500 mm, Gama 2: 500 - 3150 mm, pentru a exprima dependena diferit a toleranelor individuale i a formulelor de calcul ale acestora de dimensiunea nominal, respectiv (vezi tab. 3.2).

Rezult c i abaterea inferioar este o mrime care are semn, respectiv: (3.8)

Din relaiile abaterilor inferioare se deduc relaiile pentru dimensiunilor minime:

D min = D nom + EI sau D min = D nom + Ai , pentru alezaje (fig. 3.1), i d min = d nom + ei sau d min = d nom + a i , pentru arbori (fig. 3.2).

(3.9) (3.10)

IV. Toleran a la dimensiune sau toleran a dimensiunii , simbol T D - pentru alezaje i T d - pentru arbori: diferena algebric dintre dimensiunea maxim i dimensiunea minim sau dintre abaterea superioar i cea inferioar, respectiv:

T D = D max D min = (D nom + ES ) - (Dnom+ EI) = ES - EI = A s Ai , pentru alezaje (fig. 3.1), i (3.11) T d = d max d min = (d nom + es ) - (d nom + ei ) = es - ei = a s a i , pentru arbori (fig. 3.2). (3.12)

V. Cmpul de toleran : zona cuprins ntre cele dou linii reprezentnd dimensiunea maxim i minim, definit prin mrimea toleranei i poziia ei n raport cu linia zero (fig. 3.1 i fig. 3.2).
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora. Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

2.

3.

4.

Stabilirea intervalelor de dimensiuni nominale, principale i intermediare, n care se poate ncadra o dimensiune: Pentru gama 1, respectiv 0 - 500 mm, un numr de: 13 intervale principale (de ex.: 0 - 3, 3 - 6, 6 - 10,, 400 - 500.); 22 intervale intermediare (de ex.: 10 - 14, 14 - 18,., 450 - 500.). Pentru gama 2, i anume 500 - 3150 mm, un numr de: 8 intervale principale (de ex.: 500- 630, 630-800,, 2500 - 3150.); 16 intervale intermediare (de ex.: 500 - 560,., 2800 - 3150.). pentru limitarea numrului de tolerane care pot fi calculate i utilizate. Cuantificarea preciziei n trepte sau grade de precizie sau precizii, se face pentru a exprima dependena de precizie a valorilor toleranelor: Pentru gama 1: 20 trepte de precizie sau precizii, simbolizate n ordine descresctoare preciziei: 01, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pentru gama 2: 18 trepte de precizie sau precizii, simbolizate n ordine descresctoare preciziei: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Utilizarea treptele sau gradelor de precizie: Preciziile 01 i 0: trepte speciale pentru dezvoltri ulterioare; Preciziile 1, 2, 3 i 4: pentru dimensiunile pieselor de nalt precizie: calibre, mecanic fin etc Preciziile 5 - 11: pentru dimensiunile suprafeelor care formeaz ajustaje; Preciziile 12 - 18: pentru dimensiunile suprafeelor care nu formeaz ajustaje; Definirea i standardizarea treptelor de tolerane fundamentale, ca: mulimea sau grupul de tolerane considerate ca fiind corespunztoare aceluiai grad de precizie pentru toate dimensiunile nominale: Pentru gama 1: 20 trepte de tolerane fundamentale, simbolizate n ordine descresctoare preciziei
Treptele de tolerane fundamentale pentru gama 1
Gama 1
Trepte de pre 01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0- 500mm Tr de tol IT

Formula factorului de toleran i a fost determinat empiric i se bazeaz pe ipoteza c n domeniul dimensiunilor din gama 1, 0 - 500mm, pentru acelai proces de fabricaie, dependena mrimii abaterilor de fabricaie de dimensiunea nominal corespunde unei funcii aproximativ parabolice, (fig. 3.3).
Abaterea Tolerana Strunjire de degroare Strunjire de finisare Rectificare de degroare

G 1: 0 500 mm, var. parabolic

Gama 2: 500 - 3150 mm, variaie liniar

Dnom [mm]

Fig. 3.3. Dependena abaterii i a toleranei de dimensiunea nominal pentru gama 1


Formule pentru calculul toleranelor fundamentale
Trepte de toleran e fundamentale

Tabelul 3.6

Dimen. nomin. IT0 IT0 IT1 IT 2 IT 3 IT 4 IT 5 IT 6 IT 7 IT 8 IT 9 IT IT 11 IT 12 IT 13 IT 14 IT 15 IT 16 IT 17 IT 18 1 10 mm

Formule pentru toleran e fundamentale [ m]


Gama 1 Gama 2 Formule n pr. geom. 7i 10i 16i 25i 40i 64i 100i 160i 250i 400i 640i 1000i 1600i 2500i speciale ntre IT1 i IT5 2I 2,7I 3,7I 5I 7I 10I 16I 25I 40I 64I 100I 160I 250I 400I 640I 1000I 1600I 2500I

Tabelul 3.3
15 16 17 18

5.2. Formule pentru calculul toleranelor dimensiunilor nominale cuprinse n GAMA 2, 500 - 3150 mm inclusiv

IT01 IT0 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18

Pentru gama 2: 18 trepte de tolerane fundamentale, simbolizate n ordine descresctoare preciziei


Treptele de tolerane fundamentale pentru gama 2
Gama 2
Trepte de pre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 500 - 3150 Tr de tol IT

Pentru toate treptele de tolerane fundamentale IT1 pn la IT18 toleranele fundamentale se calculeaz cu o singur formula general, particularizat n tabelul 3.6, de forma:

Tabelul 3.4
15 16 17 18

ITn = K n I = K n ( 0 ,004 D + 2 ,1 ) [m], n care


n reprezint simbolul treptei de precizie, respectiv n =1, 2, 3,, 18;

(3.22)

IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18

Utilizarea treptelor de tolerane se face conform recomandrilor precizate pentru treptele de precizie. 5.

Stabilirea formulelor pentru calculul toleranelor fundamentale. 5.1. Formule pentru calculul toleranelor dimensiunilor nominale cuprinse n GAMA 1, 0 - 500 mm inclusiv Pentru treptele de tolerane fundamentale IT01, IT0 i IT1 se folosesc formule de calcul speciale, de forma general: (3.16) IT n = a n bn D [m], Pentru treptele de tolerane fundamentale IT2, IT3 i IT4 valorile toleranelor fundamentale se stabilesc aproximativ n progresie geometric ntre valorile toleranelor pentru IT1 i IT5. Pentru treptele de tolerane fundamentale IT 5 pn la IT 18 toleranele se calculeaz cu formula general: (3.20) ITn = Kn i = Kn ( 0 ,45 3 D + 0 ,001 D ) [m], n care: n reprezint simbolul treptei de precizie, respectiv n = 5, 6, 7,, 18; K n este un numr, denumit coeficient de precizie, care arat influena preciziei asupra valorii toleranei. Ex.: pentru treptele IT5, IT6, IT7,, IT18 coeficientul K n are valorile 7, 10, 16,, 2500. Termenul i = factor de toleran: factor care este n funcie de dimensiunea nominal i care este utilizat ca baz pentru determinarea toleranelor fundamentale ale sistemului i = 0 ,45 3 D + 0.001 D [m]; (3.21) D este media geometric a dimensiunilor nominale extreme D1 i D 2 , respectiv D = D1 D 2 .

K n este coeficientul de precizie;

Termenul I se numete tot factor de toleran i se calculeaz cu relaia

I = 0 ,004 D + 2 ,1 [m];

D este media geometric a dimensiunilor nominale extreme D1 i D 2 , respectiv D =

(3.23)

D1 D 2 .

Formula factorului de toleran I a fost determinat empiric i se bazeaz pe ipoteza c n domeniul dimensiunilor din gama 2, 500-3150mm, pentru acelai proces de fabricaie, dependena mrimii abaterilor de fabricaie de dimensiunea nominal corespunde unei funcii aproximativ liniare (fig. 3.3).

Regula general a formulelor de calcul a toleranelor fundamentale: ncepnd cu treapta de tolerane IT6 n sus toleranele sunt multiplicate cu un factor de 10 la fiecare a cincia treapt:

ITn = ITn 5 10 [m], pentru n = 11, 12, 13,, 18.

(3.24)

Exemplu. Pentru IT12 (n = 12) se obine IT 12 = IT125 10 = IT 7 10 = 16 i 10 = 160 i [m]. Regula poate fi folosit pentru a extrapola valorile toleranelor pentru trepte mai mari dect IT18. Exemplu: IT 21 = IT215 10 = IT 16 10 + 1000 i 10 = 10000 i [m].

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

6.

Stabilirea valorilor standardizate ale toleranelor fundamentale. Valorile toleranelor obinute prin aplicarea formulelor au fost rotunjite, rezultnd valorile standardizate n SR EN 20 286 - 1:1997.
Tabelul toleranelor fundamentale pentru dimensiuni liniare nominale Tabelul 3.7
2) 2) 2) 2)

b.

Stabilirea valorilor toleran elor generale ale dimensiunilor liniare


Valorile toleranelor generale se stabilesc pe baza standardului SR EN 22768 - 1:1995 [47]:

Dimensiuni nominale, mm IT01 IT 0 Pn Peste la inclusiv 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630
1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

Trepte de tolerane fundamentale IT1


1)

IT2

1)

IT3

1)

IT4

1)

IT5

1)

IT 6

IT 7

IT 8

IT 9

IT 10 IT 11 IT 12 IT 13 IT14 IT15 IT16 IT17

IT18

2)

Factorii care determin valorile toleranelor generale ale dimensiunilor liniare sunt, ca i n cazul toleranelor individuale, urmtorii [47]: 1. 2. Valoarea dimensiunii nominale, cu creterea creia tolerana general crete; Precizia dimensiunii, determinat de rolul funcional al suprafeei creia i se asociaz dimensiunea respectiv, cu creterea creia valoarea toleranei scade.

Valorile toleranelor fundamentale m 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1,2 2 2,5 3 4 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6 0,8 1 1 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8 9 10 11 13 15 18 22 26 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,5 3 4 5 7 8 9 10 11 13 15 18 21 25 30 36 2 2,5 2,5 3 4 4 5 6 8 10 12 13 15 16 18 21 24 29 35 41 50 3 4 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 33 39 46 55 68 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 32 36 40 47 55 65 78 96 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 44 50 56 66 78 92 110 135 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 70 80 90 105 125 150 175 210 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97 110 125 140 165 195 230 280 330 25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 175 200 230 260 310 370 440 540 40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250 280 320 360 420 500 600 700 860 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 400 440 500 560 660 780 920 0,1 mm 0,14 0,25 0,4 0,6 1 1,5 1,8 2,1 2,5 3 3,5 4 4,6 5,2 5,7 6,3 7 8 9 10,5 15 1,4 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,6 5,4 6,3 7,2 8,1 8,9 9,7 11 12,5 14 16,5 23 33

0,12 0,18 0,30 0,48 0,75 1,2 0,15 0,22 0,36 0,58 0,9 0,18 0,27 0,43 0,7 0,25 0,39 0,62 1 0,3 0,4 0,46 0,74 1,2 0,63 1 1,6 2,1 2,3 0,35 0,54 0,87 1,4 1,1 1,6 1,9 2,2 2,5 3,2 3,6 4 4,4 5 5,6 6,6 7,8 9,2 11 0,21 0,33 0,52 0,84 1,3

Pentru stabilirea valorilor toleranelor generale ale dimensiunilor liniare n standardul SR EN 22 768 1:1995 se stabilesc urmtoarele 3 mrimi [47]: 1. 2. 3. 1.

Clasele de tolerane; Domeniile de dimensiuni liniare; Valorile standardizate ale abaterilor limit generale.

Definirea claselor de tolerane se face pentru a evidenia dependena toleranelor generale de precizie. Acestea sunt denumite i simbolizate, n ordine descresctoare a preciziei sau a creterii toleranelor, astfel:

0,46 0,72 1,15 1,85 2,9 0,52 0,81 1,3 0,57 0,89 1,4 0,7 0,8 0,9

0,63 0,97 1,55 2,5 1,10 1,75 2,8 1,25 2 1,4 2,3 3,2 3,6 4,2 5 6 7 8,6


2.

Fin, simbol f; Mijlocie, simbol m; Grosier, simbol c; Grosolan, simbol, v.

800

Precizarea domeniilor de dimensiuni liniare, n funcie de utilizarea dimensiunilor liniare, pentru a evidenia dependena toleranelor generale de dimensiunea nominal, i anume:

1000 1600 2000 2500 3150

1250

1,05 1,65 2,6 1,25 1,95 3,1 1,5 2,3 3,3 3,7 4,4 5,4


3.

8 domenii, pentru toate dimensiunile liniare, cu excepia teiturilor ; 3 domenii, pentru dimensiunile liniare asociate teiturilor.

12,5 19,5 17,5 28

1100 1,75 2,8 1350 2,1

13,5 21

1) - Valorile pentru treptele de tolerane IT 1 pn la IT 5, inclusiv, pentru dimensiunile nominale peste 500 mm sunt prezentate pentru uz experimental; 2) - Treptele de tolerane IT 14 pn la IT 18, inclusiv, nu trebuie utilizate pentru dimensiuni nominale mai mici sau egale cu 1 mm.

Precizarea valorilor standardizate ale abaterilor limit generale, care se stabilesc, conform tabelelor 3.8 i 3.9, n funcie de cei doi factori menionai, i anume: Clasa de tolerane, respectiv f, m, c sau v; Domeniul de dimensiuni nominale, n care se ncadreaz dimensiunea considerat. Ex.: n tab. 3.8 sunt date abaterile limit generale pentru dim. liniare cu excepia teiturilor, conf. SR EN 22768 1:1995.
Abaterile limit generale ptr. dimensiuni liniare cu excepia teiturilor Tab. 3.8
Clasa de toleran Abateri limit pentru domeniul de dim ensiuni nominale [mm] Peste 3 pn la 6 0,05 0,1 0,3 0,5 Peste Peste 6 Peste 30 120 pn la pn la pn la 30 120 400 0,1 0,2 0,5 1 0,15 0,3 0,8 1,5 0,2 0,5 1,2 2,5 Peste 400 pn la 1000 0,3 0,8 2 4 Peste 1000 pn la 2000 0,5 1,2 3 6 Peste 2000 pn la 4000 2 4 8

Probleme care pot fi rezolvate pe baza cunoaterii tabelului cu valorile toleranelor fundamentale.

PROBLEMA DIRECT : alegerea valorii standardizate a toleranei fundamentale a unei dimensiuni, atunci cnd se cunosc dimensiunea nominal i treapta de precizie n care se execut. Exemplu: tolerana fundamental a unei dimensiuni nominale de 8,5 mm care se realizeaz n treapta de precizie 6 are valoarea de 9 m (vezi tab. 3.7). PROBLEMA INVERS : stabilirea treptei de precizie n care se prescrie o dimensiune, atunci cnd se cunosc dimensiunea nominal i tolerana fundamental a acesteia. Exemplu: treapta de precizie a unei dimensiuni de 125 mm i care are tolerana fundamental de 1 mm este 14 (vezi tabelul 3.7); REALIZAREA UNEI ANALIZE COMPARATIVE privind precizia prescris mai multor dimensiuni, atunci cnd se cunosc dimensiunile nominale i toleranele fundamentale ale acestora. Exemplu: Dintre dimensiunile D1 = 20 mm cu tolerana de 33 m i D2 = 1100 mm cu tolerana tot de 33 m, dimensiunea D2 este mai precis deoarece este prescris n treapta 4, fa de D1 n treapta 8.

De la 1) 0,5 Simbol Descriere pn la 3 f m c v


1)

Fin Mijlocie Grosier Grosolan

0.05 0,1 0,2 -

Pentru dim. nominale sub 0,5 mm, abaterile limit trebuie nscrise dup dimensiunea nominal

Stabilirea toleran ele generale . Acestea se determin prin calcul, n funcie de abaterile limit generale stabilite, conform relaiilor de definiie ale toleranelor n funcie de abaterile limit, respectiv: (3.25) T D = ES EI sau TD = As Ai, pentru dimensiuni asociate alezajelor, i

T d = es ei sau Td = as ai, pentru dimensiuni asociate arborilor.

(3.26)

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

10

III. Stabilirea valorilor abaterilor limit ale dimensiunilor liniare


Conform S-ISO-TA-DL (SR EN 22 768 - 1:1995), metodologia stabilirii valorilor abaterilor limit se difereniaz n funcie de tipul toleranelor pe baza crora se determin precizia dimensiunilor liniare:

Tolerane individuale, denumite tolerane fundamentale; Tolerane generale.

1.2. Abateri fundamentale pentru dimensiuni liniare asociate alezajelor. Sunt standardizate 28 de poziii ale toleranelor i de abateri fundamentale, simbolizate cu una sau dou litere mari, respectiv: A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H, J, JS, K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB I ZC
(+) Abateri fundamentale
Af = EI > 0

a.

Stabilirea valorilor abaterilor limit ale dimensiunilor liniare pe baza toleranelor individuale sau fundamentale
Pentru stabilirea valorilor abaterilor limit individuale pe baza toleranelor fundamentale, S-ISO-TADL (SR EN 22 768 - 1:1995), precizeaz i standardizeaz urmtoarele mrimi, definiiile i valori standardizate. 1. Abaterile limit fundamentale, simbolurile i valorile standardizate ale acestora; 2. Clasa de tolerane; 3. Dimensiunea tolerat; 4. Selecia cmpurilor de tolerane sau a claselor de tolerane prefereniale. 1. Definirea, calculul i standardizarea valorilor abaterilor limit fundamentale care sunt n funcie de dimensiunile nominale i nu variaz n funcie de treptele de tolerane. Abaterea fundamental se definete ca acea abatere care definete poziia cmpului de toleran n raport cu linia zero, i anume: prin convenie acea abatere care definete abaterea limit cea mai apropiat de linia zero. 1.1. Abateri fundamentale pentru dimensiuni liniare asociate arborilor. Sunt standardizate 28 de poziii ale toleranelor i de abateri fundamentale, simbolizate cu una sau dou litere mici, respectiv: a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h, j, js, k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb i zc, reprezentate n figura 3.4.
(+) af = ei > 0

Figura 3.5. Reprezentarea abaterilor fundamentale ale dimensiunilor alezajelor

Pentru poziiile A, B,, H i J abaterea fundamental, Af, este abaterea inferioar, Af =Ai = EI, pozitiv (+). Pe baza definiiei toleranei, TD = IT = ES - EI = ES - Af, abaterea superioar rezult: ES = Af + IT > 0 sau As = Af + TD > 0. (3.30) Pentru poziia JS, care determin o distribuie simetric a toleranei, nu exist abatere fundamental, cele dou abateri limit sunt egale n valoare absolut, respectiv (fig. 3.5): ES = EI = IT 2 sau As = Ai = T D 2 . (3.31)

Abateri fundamentale

2.

Figura 3.4. Reprezentarea abaterilor fundamentale ale dimensiunilor arborilor

3.

Pentru poziiile a, b,, h i j abaterea fundamental, af, este abaterea superioar, a f = a s = es , fiind negativ (-). Pe baza relaiei de definiie a toleranei,

Td = IT = es ei = a f ai , abaterea inferioar rezult: ei = a f IT < 0 sau ai = a f Td < 0 .

(3.27)

Pentru poziia js, care determin o distribuie simetric a toleranei, nu exist abatere fundamental, cele dou abateri limit sunt egale n valoare absolut, respectiv (fig. 3.4): es = ei = IT 2 sau a s = ai = T d 2 . (3.28) Pentru poziiile k, m, n,, zc, abaterea fundamental, af, este abaterea inferioar, af = ei = ai fiind pozitiv (+). Pe baza relaiei de definiie a toleranei, abaterea superioar rezult : (3.29) es = a f + IT > 0 sau a s = a f + T d > 0 .

Pentru poziiile K, M, N,, ZC, abaterea fundamental, Af, este abaterea superioar, Af = As = ES, fiind negativ (-). Pe baza relaiei de definiie a toleranei, abaterea inferioar rezult (fig. 3.5): ES = Af - IT < 0 sau Ai = Af - TD < 0. (3.32) Valorile standardizate ale abaterilor fundamentale pentru dimensiuni liniare asociate arborilor i alezajelor, sunt prezentate n SR EN 20 286-1/1997 [45]. Definirea termenului clas de tolerane, ca: termen folosit pentru a desemna o combinaie dintre o abatere fundamental i o treapt de tolerane. O clas de tolerane se indic prin simbolul abaterii fundamentale urmat de un numr care reprezint treapta de tolerane standardizat (literele IT se omit). Exemple: A11, B11, C11, D10, E9, F8, G7, H7, JS7, K7, M7, P7, R7, S7, T7 ptr. dimensiuni asociate alezajelor; a11, b11, c11, d9, e8, f7, g6, h6, js6, k6, m6, n6, p6, r6, s6, t6 ptr. dimensiuni asociate arborilor. Definirea termenului dimensiune tolerat , ca: ansamblul format din dimensiunea nominal urmat de simbolul clasei de tolerane cerute sau de valorile abaterilor limit. Exemple: Dimensiuni tolerate pe baza clasei de tolerane 125A11, 6040H7, 100JS7,, 50S7 - pentru dimensiuni asociate alezajelor; 60f7, 25g6, 40h6,, 80s6 - pentru dimensiuni asociate arborilor. Dimensiuni tolerate pe baza abaterilor limit 0 ,04 0 ,03 +0 ,25 , 100 0,06, 50 0 60 + 0 ,02 , 140 0 ,06 etc. +0 ,02 , 40 0 Cunoaterea dimensiunii tolerate pe baza clasei de tolerane permite stabilirea tuturor mrimilor care determin precizia prescris a unei dimensiuni liniare, respectiv, n ordine: Stabilirea toleranei fundamentale, pe baza cunoaterii dimensiunii nominale i a treptei de precizie; Stabilirea celor dou abateri limit, pe baza cunoaterii abaterii fundamentale i a toleranei fundamentale; Calculul dimensiunilor limit, pe baza cunoaterii dimensiunii nominale i a abaterilor limit.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

(-)

af = es < 0

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

(-)

Af = ES < 0

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

11

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

12

4.

Precizarea selec iei cmpurilor de toleran e sau a claselor de toleran e preferen iale , este realizat, conform SR ISO 1829, pentru a evita o multiplicare inutil a sculelor i a instrumentelor de msurat i de a ndruma utilizatorul spre cmpurile de tolerane prefereniale utilizate la constituirea ajustajelor [48]. Astfel, cmpurile de tolerane sau clasele de tolerane trebuie alese dintre cele recomandate-pentru arbori, i -pentru alezaje, i prima alegere trebuie s fie de preferin dintre cele ale cror simboluri sunt ncadrate.
g5 h5 js5 k5 m5 n5 p5 f6 e7 d8 d9 d10 a11 b11 c11 h11 Figura 3.6. Selecia cmpurilor de tolerane pentru arbori G6 H6 JS6 K6 M6 N6 P6 R6 S6 T6 F7 G7 H7 JS7 K7 M7 N7 P7 R7 S7 T7 E8 F8 D9 E9 F9 D10 E10 D11 A11 B11 C11 Figura 3.7. Selecia cmpurilor de tolerane pentru alezaje H8 JS8 K8 M8 N8 P8 R8 H9 H10 H11 e8 e9 f7 f8 g6 h6 js6 k6 m6 n6 p6 h7 js7 k7 m7 n7 p7 h8 h9 r5 r6 r7 s5 s6 s7 t5 t6 t7 u7

B.

nscrierea n desene a preciziei dimensiunilor liniare


Principalul criteriu de nscriere a precizie i dimensiunilor liniare n desene este tipul toleranelor pe baza crora se determin mrimile care se nscriu n desene, respectiv: 1. 2.

Tolerane individuale - fundamentale; Tolerane generale.

a.

nscrierea preciziei dimensiunilor liniare n desene pe baza toleran elor individuale


Conform STAS 6265-1982 nscrierea preciziei dimensiunilor liniare n desene, pe baza toleranelor individuale sau fundamentale, se poate face n cinci moduri, dup cum urmeaz [49]. 1. Prin nscrierea dimensiunii tolerate pe baza valorilor abaterilor limit - mod recomandat a fi utilizat n desenele de execuie ale pieselor
100 0,5 100 + 0,2 0 100 - 0 0,20

Figura. 3.8. nscrierea preciziei dimensiunilor liniare prin indicarea dimensiunii tolerate, pe baza abaterilor limit

2.

Prin nscrierea dimensiunii tolerate pe baza clasei de tolerane - mod recomandat a fi utilizat n desenele de ansamblu i, mai rar, n desenele de execuie ale pieselor
30 f 7

100 K8
12 H7/h6

Figura. 3.9. nscrierea preciziei dimensiunilor liniare prin indicarea dimensiunii tolerate pe baza clasei de tolerane

3.

Precizare . Standardul SR ISO 1829 recomand ca: alezajul fiind partea cea mai dificil a fabricaiei i se aloc adesea o toleran cu o treapt mai grosier dect cea a arborelui, exemplu H8 - f7 [48].

Prin nscrierea clasei de tolerane i a abaterilor limit - mod care se recomand s se utilizeze, atunci cnd este necesar, att n desenele de ansamblu ct i n desenele de execuie
0,009 60 K7 ( + - 0,021 )

b.

Stabilirea valorilor abaterilor limit ale dimensiunilor liniare pe baza toleranelor generale
1. Conform SR EN 22768-1/1995, ISO 2768-1, abaterile limit ale dimensiunilor liniare determinate pe baza toleranelor generale prezint urmtoarele particulariti [47]: Valorile abaterilor limit sunt n funcie de domeniul de dimensiuni i de precizie, prin clasa de tolerane: Fin f; Mijlocie m; Grosier c; Grosolan v. Nu se definesc mai multe abateri fundamentale, tolerana general avnd o singur poziie fa de linia zero i anume simetric fa de aceasta. Cele dou abateri limit generale sunt egale n valoare absolut, respectiv: ES = | EI | = TD/2 sau AS = Ai = TD/2, pentru dimensiuni liniare asociate alezajelor, i

30 f7 ( - 0,041 )
- 0,020

30 F7 ( + 0,020
+ 0,041 0 - 0,013

30 h6 ( ) Figura 3.10. nscrierea preciziei dimensiunilor liniare prin indicarea clasei de tolerane i a abaterilor limit

4.

Prin nscrierea ambelor dimensiuni limit - mod utilizat n unele desene de execuie ale pieselor
100,3 99,9

Figura 3.11. nscrierea preciziei dimensiunilor liniare prin indicarea ambelor dimensiuni limit

5.

Prin nscrierea unei singure dimensiuni limit - mod utilizat n unele desene de execuie ale pieselor

2.

Figura 3.12. nscrierea preciziei dimensiunilor liniare prin indicarea unei singure dimensiuni limit

es = | ei | = Td/2 sau a s = ai = Td/2, pentru dimensiuni liniare asociate arborilor.

IV. Stabilirea dimensiunilor limit ale dimensiunilor liniare


1. Dimensiunile limit se determin prin calcul n funcie de dimensiunile nominale i abaterile limit: Calculul dimensiunilor limit maxime Dmax = Dnom + ES sau Dmax = Dnom + As, pentru dimensiuni asociate alezajelor, i (3.33) (3.34) d max = d nom + es sau d max = d nom + a s , pentru dimensiuni asociate arborilor. Calculul dimensiunilor limit minime Dmin = Dnom + EI sau Dmin = Dnom + Ai, pentru dimensiuni asociate alezajelor, i d min = d nom + ei sau d min = d nom + ai , pentru dimensiuni asociate arborilor. (3.35) (3.36)

b.

nscrierea preciziei dimensiunilor liniare n desene pe baza toleranelor generale


Conform standardului SR EN 22 768-1:1995, ISO 2768:1993, nscrierea preciziei dimensiunilor liniare n desene pe baza toleranelor generale se face prin nscrierea deasupra indicatorului a urmtoarelor date: 1. nscrierea bazei de prescriere a preciziei i a standardului corespunztor, respectiv: Tolerane generale ISO 2768; 2. nscrierea clasei de tolerane, dup caz, f - fin, m - mijlocie, c - grosier sau v - grosolan, respectiv. Exemplu: Tolerane generale, ISO 2768 - m.

2.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

13

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

14

3.3. PRESCRIEREA PRECIZIEI DIMENSIUNILOR UNGHIULARE

A.

Mrimile caracteristice suprafeelor nclinate


Conform STAS 2.285/2-81 - Unghiuri normale - Unghiuri de prisme i nclinri principalele mrimi sunt: 1. Prisma; 2. Unghiul prismei, ; 3. Prisma multipl; 4. Muchia prismei; 5. Planul bisector al prismei, EM; 6. nlimea prismei, H, h; 7. Grosimea prismei; 8. nclinarea prismei, S; 9. Panta prismei, C p .

Stabilirea valorilor m rimilor care determin precizia prescris a dimensiunilor unghiulare

I. Stabilirea valorilor dimensiunilor unghiulare nominale


Valorile dimensiunilor unghiulare nominale se determin prin calcul sau pe considerente constructive, pe baza rolului funcional al suprafeelor crora le sunt asociate i se rotunjesc la valori standardizate, conform STAS 2.285/2 1981, existnd: 1. 2. Unghiuri de uz general; Unghiuri de uz special.
Unghiuri de prisme i nclinri de uz general
Valori nominale Unghiul prismei irul 1 irul 2 /2 /2 120o 60o 90o 45o 75o 37o30 60o 30o 45o 22o30 o 40 20o o o 30 15 20o 10o o o 15 7 30 o 10 5o 8o 4o 7o 3o30 6o 3o 5o 2o30 o 4 2o o o 3 1 30 o 2 1o 1o 30 30 15 nclinarea prismei S 1:10 1:20 1;50 1:100 1:200 1:500 Panta prismei Cp 1:0,288675 1:0,500000 1:0,651613 1:0,866025 1:1,207107 1:1,373739 1:1,866025 1:2,835641 1:3,797877 1:5,715026 1:7,150335 1:8,174928 1:9,540568 1:11.451883 1:14,318127 1:19,094230 1:28,644981 1:57,294325 1:114,590832 -

1.

Prism: partea dintr-o pies limitat de dou plane secante, E1 i E2, numite suprafeele prismei (fig. 3.13).

Tabelul 3.12
Valori calculate Unghiul nclinarea prismei prismei S 1:0,267492 1:0,577350 1:1,000000 1:1,191754 1:732051 1:2,747477 1:3,732051 1:5,671282 1:7,115370 1:8,144346 1:9,514365 1:11,430052 1:14,300666 1:19,081137 1:28,636253 1:57,289962 1:114,588650 5o4238,1 2o5144,7 1o844,7 3422,6 1711,3 652,5

Fig. 3.13. Reprezentarea prismei

Fig. 3.14. Reprezentarea unghiului prismei

2.

Unghiul prismei, : unghiul sub care se intersecteaz dou suprafee E1 i E2 ale prismei, (fig. 3.13 i fig. 3.14).

Fig. 3.15. Reprezentarea prismei multiple

Fig. 3.16. Reprezentarea piramidei

Fig. 3.17. Reprezentarea planului bisector

Fig. 3.18. Reprezentarea unghiului prismei

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prism multipl: partea dintr-o prism limitat de mai multe perechi de plane secante, E1 - E2 i P1 - P2 (fig. 3.13). Muchia prismei : intersecia virtual sau real a dou suprafee ale prismei (fig. 3.14). Planul bisector al prismei, E M : planul care trece prin muchia prismei i mparte unghiul prismei, , n dou pri egale (fig. 3.15 i fig. 3.16). n l imea prismei , H, h: nlimea msurat ntr-o seciune dat, paralel cu muchia prismei i perpendicular pe una din suprafeele prismei (fig. 3.13 i fig. 3.14). Grosimea prismei : grosimea msurat ntr-o seciune dat, paralel cu muchia prismei i perpendicular pe planul bisector al prismei. nclinarea prismei , S: raportul ntre diferena nlimilor H i h, msurate n dou seciuni ale prismei, i distana L ntre seciunile respective (fig. 3.13 i fig. 3.14), respectiv H h S= = tg . (3.37) L Panta prismei , C p : raportul ntre diferena grosimilor T i t, msurate n dou seciuni ale prismei, i

Unghiuri de prisme i nclinri de uz special Valori nominale Valori calculate Utilizare


Prism n V (fig. 3.24)

Tabelul 3.13

Unghiul prismei Panta prismei nclinarea prismei Cp S /2


108o 50o 54o 25o 1:0,363271 1:0,072253 1:0,839100

Prism coad de rndunic (fig. 3.25)

Not. irurile 1 i 2 din tabelul 3.12 vor fi utilizate n aceast ordine de preferin. Valorile specificate n tabelul 3.13 vor fi utilizate pentru cazurile precizate n tabel.

9.

distana L ntre seciunile respective: T t 1 = 2 tg = 1 : ctg . Cp = L 2 2 2

(3.38)
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

15

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

16

II. Stabilirea valorilor toleran elor dimensiunilor unghiulare

b.

Stabilirea valorilor toleran elor generale ale dimensiunilor unghiulare


Valorile toleranelor generale se stabilesc pe baza standardului SR EN 22.768 - 1:1995 Pentru materializarea dependen ei valorile toleran elor generale de cei doi factori, n SR EN 22768 1:1995 se precizeaz urmtoarele 3 aspecte. 1. Cuantificarea preciziei prin definirea unui numr de 4 clase de tolerane, pentru a exprima dependena toleranelor generale de precizie, denumite i simbolizate, n ordine descresctoare a preciziei sau a creterii toleranelor (vezi tabelul 3.15):

1.

Factorii care determin valorile toleranelor dimensiunilor unghiulare, att individuale ct i generale, sunt: Lungimea laturii mai mici a unghiului, L, cu creterea creia tolerana dimensiunii unghiulare scade, deoarece cu creterea laturii L unghiul se execut mai uor (fig. 3.17);
L L D d

2.

Figura 3.19. Reprezentarea lungimii laturii mai mici a unghiului, L Precizia dimensiunii, determinat de rolul funcional al suprafeelor crora li se asociaz dimensiunea respectiv, cu creterea creia valoarea toleranei dimensiunii unghiulare scade. Metodologia stabilirii valorilor toleranelor dimensiunilor unghiulare se difereniaz distinct n funcie de tipul toleranelor, respectiv: Tolerane individuale; Tolerane generale.


2.

Fin, simbol f; Mijlocie, simbol m; Grosier, simbol c; Grosolan, simbol, v.

Precizarea unui numr de 5 domenii de lungimi a celei mai scurte laturi a unghiului, n limitele 0 - 400 mm, pentru a evidenia dependena toleranelor generale de lungimea laturii L (vezi tabelul 3.15). Precizarea valorilor standardizate ale abaterilor limit generale, care se stabilesc, conform tabelului 3.15, n funcie de cei doi factori menionai, respectiv:

3.

a.

Stabilirea valorilor toleranelor individuale ale dimensiunilor unghiulare


Valorile toleranelor individuale se stabilesc conform STAS 7030-1966 Pentru materializarea dependen ei valorilor toleran elor individuale de cei doi factori, n STAS 7030-1966 se precizeaz urmtoarele 4 aspecte. 1. 2. Precizarea unei game dimensionale pentru lungimea laturii mai mici a unghiului, L, n limitele 0 - 2000 mm. Stabilirea unui numr de 15 intervale de dimensiuni nominale, asociate gamei dimensionale 0-2000 mm, n care se ncadreaz o dimensiune dat, pentru a exprima dependena toleranelor individuale de dimensiunea L i pentru limitarea numrului de tolerane care pot fi utilizate (vezi tabelul 3.14). Stabilirea unui numr de 10 clase de precizie, respectiv 1, 2, 3, ...10, n ordinea descresctoare a preciziei, pentru a exprima dependena valorilor toleranelor individuale de precizie i pentru limita i din punct de vedere al preciziei numrul de tolerane care se utilizeaz (vezi tabelul 3.14). Stabilirea valorilor standardizate ale toleranelor individuale. conform STAS 7030-1966, tabelul 1 [51].
Valorile toleranelor individuale pentru dimensiuni unghiulare
Lungimea laturii mai mici a unghiului L, mm Pn la 3 Peste 3 pn la 5 Peste 5 pn la 8 Peste 8 pn la 12 Peste 12 pn la 20 Peste 20 pn la 32 Peste 32 pn la 50 Peste 50 pn la 80 Peste 80 pn la 120 Peste 120 pn la 200 Peste 200 pn la 32 Peste 320 pn la 500 Peste 500 pn la 800 Peste 800 pn la 1250 Peste 1250 pn la 2000

Clasa de tolerane, respectiv f, m, c sau v; Domeniul de dimensiuni nominale, n care se ncadreaz dimensiunea considerat L.
Abateri limit pentru dimensiuni unghiulare
Clasa de toleran Simbol f m c v Descriere fin mijlocie grosier grosolan

Tabelul 3.15

Abateri limit pentru domeniul de lungimi n milimetri a celei mai scurte laturi a unghiului considerat, L [mm] Pn la 10 Peste 10 pn la 50 Peste 50 pn la 120 Peste 120 pn la 400 Peste 400

0 30 1 2o
o

0 20 0 30 1o
o

0 10 0 15 0o 30
o

0o 05 0o 10 0o 20

3.

1 30 3o

4.

Stabilirea toleran elor generale se face prin calcul pe baza relaiilor de definiie ale toleranelor n funcie de abaterile limit, respectiv: (3.39) T D = A s Ai , pentru dimensiuni asociate alezajelor, i

Tabelul 3.14

T d = a s a i , pentru dimensiuni asociate arborilor.

(3.40)

Clasele de precizie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /2 jumtate din tolerana la dimensiunile unghiulare i la dimensiunile conurilor 1 130 23 4 6 10 25 1o 2o30 50 115 2 3 5 8 20 50 2o 40 1 130 230 4 6 15 40 1o30 o 30 50 115 2 3 5 12 30 1 15 25 40 1 130 230 4 10 25 1o 20 30 50 115 2 3 8 20 50 15 25 40 1 130 230 6 15 40 12 20 30 50 115 2 5 12 30 10 15 25 40 1 130 4 10 25 8 12 20 30 50 115 3 8 20 6 10 15 25 40 1 230 6 15 5 8 12 20 30 50 2 5 12 4 6 10 15 25 40 130 4 10 3 5 8 12 20 30 115 3 8 3 4 6 10 15 25 1 230 6

40 40 25 20 15 12 10 8 6 5 4 3 3 2 2

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

17

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 3. Prescrierea preciziei dimensiunilor - Rezumat

18

III. Stabilirea valorilor abaterilor limit ale dimensiunilor unghiulare


Metodologia stabilirii valorilor abaterilor limit se difereniaz distinct n funcie de tipul toleranelor pe baza crora se determin precizia dimensiunilor unghiulare, respectiv: Tolerane individuale; Tolerane generale.

B.

nscrierea n desene a preciziei dimensiunilor unghiulare


Principalul criteriu de nscriere n desene a preciziei dimensiunilor unghiulare este tipul toleranelor pe baza crora se determin mrimile care se nscriu n desene, respectiv: 1. 2.

a.

Stabilirea valorilor abaterilor limit pe baza toleran elor individuale


Valorile abaterilor limit ale dimensiunilor unghiulare, stabilite pe baza toleranelor individuale, se determin conform precizrilor cuprinse n standardul STAS 7.030 - 1966, prezentate n continuare [51]. 1. Toleranele individuale ale dimensiunilor unghiulare pot avea 3 poziii fa de linia zero, respectiv (fig. 3.18).
As =TD sau as= T d As=TD/2 sau as=Td/2 Ai=-TD sau ai=-Td

Tolerane individuale; Tolerane generale.

a.

n s c r i e r e a p r e c i z i e i d i m e n s i u n i l o r u n g h i u l a r e n desene p e b a z a toleranelor individuale


Conform STAS 6.265-1982 nscrierea preciziei dimensiunilor unghiulare n desene pe baza toleranelor individuale se poate face n dou moduri, dup cum urmeaz [49]. 1. Prin nscrierea dimensiunii nominale i a valorilor abaterilor limit - mod recomandat a fi utilizat n desenele de execuie ale pieselor, conform reprezentrii din figura 3.21, a i b.

Ai sau ai = -T/2 a b c

Fig. 3.20. Poziiile toleranelor individuale ale dimensiunilor unghiulare fa de linia zero:

Poziia 1: tolerana amplasat asimetric n plus, cnd abaterile limit au valorile (fig. 3.20a): As = T D > 0 i Ai = A f = 0 , pentru dimensiuni asociate alezajelor;

a s = Td > 0 i ai = a f = 0 , pentru dimensiuni asociate arborilor.

2.

Poziia 2: tolerana amplasat simetric, cnd abaterile limit au valorile (fig. 3.20b): As = Ai = TD/2, pentru dimensiuni asociate alezajelor; as = ai = Td/2, pentru dimensiuni asociate arborilor. Poziia 3: tolerana amplasat asimetric n minus, cnd abaterile limit au valorile (fig. 3.20c) As = 0 i Ai = - TD < 0, pentru dimensiuni asociate alezajelor; as = 0 i ai = - Td < 0, pentru dimensiuni asociate arborilor. Amplasarea asimetric, cazurile a i c, precum i cazul n care cele dou abateri limit au semne diferite dar sunt neegale n valoare absolut, se recomand s se utilizeze numai n cazuri speciale (fig. 3.27 a i c).

Figura 3.21. nscrierea preciziei dimensiunilor unghiulare n desene pe baza toleranelor individuale

2.

Prin nscrierea unei singure dimensiuni limit - mod recomandat a fi utilizat n unele desene de execuie ale pieselor, corespunztor reprezentrii din figura 3.21 c.

b.

n s c r i e r e a p r e c i z i e i d i m e n s i u n i l o r u n g h i u l a r e n desene p e b a z a toleranelor generale


Conform standardului SR EN 22.768-1: 1995, ISO 2768/1-93, nscrierea preciziei dimensiunilor unghiulare n desene pe baza toleranelor generale se face prin indicarea n desene a urmtoarelor date [47]: 1. 2. nscrierea bazei de prescriere a preciziei i a standardului corespunztor, respectiv: Tolerane generale ISO 2.768; nscrierea clasei de tolerane, dup caz, f - fin, m - mijlocie, c - grosier sau v - grosolan, conform standardului respectiv. Exemplu: Tolerane generale, ISO 2768 - v.

b.

Stabilirea valorilor abaterilor limit pe baza toleran elor generale


Stabilirea valorilor abaterilor limit ale dimensiunilor unghiulare pe baza toleranelor generale se face prin alegere din SR EN 22.768-1/1995 , ISO 2768-1, avnd urmtoarele particulariti: 1. Valorile abaterilor limit generale sunt n funcie de precizie, prin clasa de tolerane, respectiv fin f, mijlocie - m, grosier - c sau grosolan - v, i de dimensiunea nominal, prin domeniul de dimensiuni. 2. Nu se definesc mai multe abateri fundamentale, tolerana general avnd o singur poziie fa de linia zero, i anume simetric fa de aceasta, cele dou abateri fiind egale n valoare absolut, respectiv: As = Ai, pentru dimensiuni unghiulare asociate alezajelor; a s = a i , pentru dimensiuni unghiulare asociate arborilor.

IV. Stabilirea dimensiunilor limit ale dimensiunilor unghiulare


Dimensiunilor limit se determin prin calcul, n funcie de dimensiunilor nominale i de abaterilor limit. 1. Calculul dimensiunilor limit maxime (3.41) D max = D nom + As , pentru dimensiuni asociate alezajelor, i 2.

d max = d nom + a s , pentru dimensiuni asociate arborilor. Calculul dimensiunilor limit minime D min = D nom + Ai , pentru dimensiuni asociate alezajelor, i d min = d nom + ai , pentru dimensiuni asociate arborilor.

(3.42) (3.43) (3.44)


Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 4. Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor - Rezumat

Capitolul

PRESCRIEREA PRECIZIEI FORMEI MACROGEOMETRICE A SUPRAFEELOR


Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU a. Definirea st rii i formei suprafe elor
I. Starea suprafeelor este definit, conform STAS 5.730/1-85, prin dou aspecte eseniale, i anume: 1. Starea geometric, caracterizat de abaterile geometrice ale suprafeei reale n raport de starea definit geometric n documentaia tehnic; Starea fizico-chimic, definit de caracteristicile fizico-chimice ale stratului superficial al suprafeei reale n raport de starea definit prin documentaia tehnic.

Noiuni lmuritoare privind starea i forma macrogeometric a suprafeelor

T O L E R A N E
Pentru uzul studen ilor
II.

2.

Forma este o caracteristic constructiv geometric care se refer la profilele suprafeelor, la muchii i la suprafee. Profilul este conturul rezultat prin intersecia unei suprafee cu un plan.

b. Clasificarea i reprezentarea abaterilor formei suprafe elor. Aspectele formei suprafe elor Partea nti BAZELE TEORETICE ALE PRESCRIERII PRECIZIEI CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR
I. n funcie de ordinul de mrime al abaterilor efective de form, exist: 1. FORM MACROGEOMETRIC, determinat de abaterile de ordinul 1 i 2, respectiv (fig. 4.1): Abateri de ordinul 1, denumite abateri de form; Abateri de ordinul 2, denumite ondulaii i definite ca fiind ansamblul neregularitilor periodice care formeaz abaterile geometrice de ordinul 2 i al cror pas este de cteva ori mai mare dect adncimea lor.

Capitolul

PRESCRIEREA PRECIZIEI FORMEI MACROGEOMETRICE A SUPRAFEELOR


Rezumat

Profil efectiv de Abaterea de form ordinul 2, cu abateri de (de ordinul 1) ordinal 2 = Ondula iile = Abaterea de la suprafe ei rectilinitate

Profilulul rectiliniu efectiv de ordinul 1, cu abateri de ordinul 1 = Abateri de form

Profilul rectiliniu geometric nominal, (f r abateri)

L
Fig. 4.1. Reprezentarea profilului de ordinul 1, cu abateri de ordinul 1 abateri de form macrogeometric, i a profilului de ordinul 2, cu abateri de ordinul 2 ondulaiile suprafeei

Bucure ti, UPB, Catedra TCM

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 4. Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 4. Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor - Rezumat

2.

FORM MICROGEOMETRIC, determinat de abaterile de ordinul 3 i 4, respectiv (fig. 4.2): Abateri de ordinul 3, i anume striaiile i rizurile, care pot fi periodice sau pseudo periodice; Abateri de ordinul 4, precum smulgerile, urmele sculelor, golurile, porii etc., care sunt aperiodice. Abaterile de ordinul 3 i 4 constituie rugozitatea suprafeelor sau a muchiilor.

4.1. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA RECTILINITATE A. Mrimile care determin precizia prescris la rectilinitate: Definiii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori

Conform STAS 7.384-85 , principalele mrimi sunt: Profilul geometric sau nominal rectiliniu : profil rectiliniu, fr abateri, prescris n desene. Lungimea de referin : lungime n limitele creia se determin abaterea efectiv de la rectilinitate i se prescrie tolerana la rectilinitate. Lungimea de referin poate fi: ntreaga lungime considerat a profilului real sau a muchiei, cnd lungimea de referin nu se nscrie; O poriune determinat a lungimii (dimensiunii) considerate, cnd lungimea de referin se nscrie. III. Dreapta adiacent : dreapt fr abateri, tangent la profilul rectiliniu real i aezat astfel nct distana maxim dintre aceasta i profilul real s aib valoarea cea mai mic posibil (fig. 4.3). I. II.
Dreapt adiacent Profil real cu abateri - corespunztor Profil rectiliniu efectiv Zon de toleran

T L

Fig. 4.2. Reprezentarea profilelor cu abateri de ordinul 3 i 4 ale suprafeelor rugozitatea suprafeelor II. Din punct de vedere al elementelor geometrice la care se refer, exist: 1. FORMA PROFILELOR suprafeelor i forma muchiilor, definit de urmtoarele condiii: 2. Rectilinitatea profilului, definit de abaterea de form de la rectilinitate i limitat prin tolerana la rectilinitate, simbol: ; Circularitatea profilului, definit de abaterea de form de la circularitate i limitat prin tolerana la circularitate, simbol: ; Forma dat a profilului, definit de abaterea de form de la forma dat a profilului i limitat prin tolerana la forma dat a profilului, simbol: .

Figura 4.3. Mrimi care determin precizia prescris la rectilinitate zona de toleran n cazul 1 IV. Toleran a la rectilinitate : valoarea maxim admis a abaterii efective de la rectilinitate. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la rectilinitate 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la rectilinitate, cu creterea creia valorile toleranelor scad: Pentru toleranele individuale, simbol se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,., XII; Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbolizat cu simbolul M ; Condiiei de nfurtoare, simbolizat cu simbolul E . V. Zona de toleran la rectilinitate , care, dup caz, este cuprins: 1. 2. ntre dreapta adiacent i o dreapt paralel cu aceasta, cnd se prescrie toleran ntr-o singur direcie (fig. 4.3); ntr-o zon paralelipipedic, cnd se prescrie toleran n dou direcii reciproc perpendiculare (fig. 4.4).
Zon de toleran

FORMA SUPRAFEELOR propriu-zise, definit de urmtoarele condiii: Planitatea suprafeei, definit de abaterea de form de la planitate i limitat prin tolerana la planitate, simbol: ; Cilindricitatea suprafeei, definit de abaterea de form de la cilindricitate i limitat prin tolerana la cilindricitate, simbol: ; Forma dat a suprafeei, definit de abaterea de form de la forma dat a suprafeei i . limitat prin tolerana la forma dat a suprafeei, simbol:

L
Profil rectiliniu efectiv, cu abateri, corespunztor

T1

c. Modul de prescriere a preciziei formei macrogeometrice pe baza toleran ei individuale


Prescrierea preciziei formei macrogeometrice pe baza toleranei individuale se face, pentru toate cele ase condiii, respectiv rectilinitate, circularitate, forma dat a profilului, planitate, cilindricitate i forma dat a suprafeei, prin indicarea toleranei i a dimensiunii de referin ntr-un dreptunghi, denumit cadru de toleran, care are cel dou csue i n care se nscriu, n ordine, dup caz, trei elemente caracteristice, i anume: n prima csu simbolul toleranei geometrice individuale de form macrogeometric; n a doua csu valoarea toleranei individuale, urmat sau nu de lungimea de referin, exemple: 0,05 . 0,05/50 sau
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Dreapt adiacent

3.

T2 Figura 4.4. Zona de toleran la rectilinitate, cazul 2 ntr-o zon cilindric, cnd se prescrie toleran n toate direciile i este precedat de simbolul (fig. 4.5).

Zon de toleran

T L

Profil rectiliniu efectiv, cu abateri, corespunztor

Figura 4.5. Zona de toleran la rectilinitate, cazul 3


Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 4. Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 4. Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor - Rezumat

B.

nscrierea n desene a preciziei la rectilinitate Criterii de nscriere :


1. 2. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d.

c.

nscrierea preciziei pe baza toleran elor individuale dependente de dimensiune


Se poate face n dou moduri, respectiv: 1. 2. Pe baza principiului maximului de material, simbolizat cu simbolul M ; Pe baza condiiei de nfurtoare, simbolizat cu simbolul E .

a.

nscrierea preciziei pe baza toleran elor individuale independente de dimensiune


1. nscrierea preciziei ntr-o singur direc ie

nscriere n desen

c1.

nscrierea preciziei pe baza principiului maximului de material


--- 0,01 M
10-0,05

Interpretare

0 10 0 ,05

Fig. 4.6

Orice linie de pe suprafaa superioar, paralel cu planul de proiecie n care este indicat tolerana, trebuie s se afle ntre dou drepte paralele avnd distana dintre ele egal cu tolerana la rectilinitate de 0,1 mm.

Figura 4.9

Principiul se simbolizeaz cu simbolul M care se nscris dup valoarea toleranei individuale i se interpreteaz astfel (fig. 4.9): Cnd arborele este la dimensiunea de maxim de material de 10mm, tolerana la rectilinitate este cea prescris, adic 0,01 mm; Cnd arborele este la dimensiunea de minim de material de 9,95 mm tolerana la rectilinitate este egal cu suma dintre tolerana individual la rectilinitate prescris i tolerana la dimensiune, adic tolerana dependent este: T = 0,01 + 0,05 = 0,06 mm.

2.

nscrierea preciziei n dou direc ii reciproc perpendiculare


nscriere n desen Interpretare

Concluzie: Prin aplicarea acestui principiu are loc un transfer al toleranei dimensionale la tolerana de form, aceasta variind practic n funcie de valoarea efectiv care se obine la dimensiune, de la cea prescris de 0,01 mm la cea maxim admis de 0,06 mm.

c2.
Axa barei trebuie s fie cuprins ntr-o zon paralelipipedic avnd dimensiunile seciunii egale cu toleranele la rectilinitate de 0,1 mm pe direcia vertical i 0,2 mm pe direcie orizontal

nscrierea preciziei pe baza condi iei de nf ur toare


Aceast condiie se simbolizeaz cu simbolul E , care se nscrie dup valorile abaterilor limit i se bazeaz pe dependena dintre forma unui element geometric i dimensiunea sa local (fig. 4.11). Condiia stabilete c nfurtoare de form ideal, avnd dimensiunile la maximum de material, nu trebuie depit, adic profilul sau suprafaa, reale sau efective, se pot gsi ntre dimensiunea minim i maxim, respectiv au o toleran de form macrogeometric egal cu tolerana dimensiunii.
nscriere n desen

Interpretare

Fig. 4.7
10-0,05 10-0,05

3.

nscrierea preciziei n toate direc iile

nscriere n desen

Interpretare

0 10 0 ,05 E
Axa cilindrului tolerat trebuie s fie cuprins ntr-o zon cilindric avnd diametrul egal cu tolerana la rectilinitate de 0,08 mm
Fig. 4.8 Figura 4.10

0 10 0 ,05 E
Figura 4.11

Interpretarea aplicrii condiiei de nfurtoare pentru exemplul prezentat n figura 4.10 este urmtoarea (fig. 4.11):

b.

nscrierea preciziei pe baza toleran elor generale independente de dimensiune


Conform standardului SR EN 22.768-2/1995, ISO 2768-2, nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune se face, numai pentru rectilinitate i planitate. n acest caz, deasupra indicatorului desenului trebuie nscris meniunea Tolerane generale ISO 2768, urmat de clasa de toleran pentru dimensiuni liniare i unghiulare (f, m, c sau v) i de clasa de toleran pentru forma macrogeometric (H, K sau L). Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mK (H, K sau L)..

Profilul i suprafaa arborelui cilindric nu trebuie s depeasc nfurtoarea de form ideal la dimensiunea maximului de material de 10; Fiecare diametru local real al arborelui trebuie s rmn n tolerana dimensional de 0,05 mm adic poate varia ntre 9,95 mm i 10 (fig. 4.11);

d.

nscrierea preciziei pe baza toleran elor generale dependente de dimensiune


n cazurile n care trebuie aplicat principiul maximului de material, atunci la meniunea general indicat n exemplul de mai sus trebuie adugat simbolul M [59]. Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mK - M (H, K sau L)..

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 4. Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 4. Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor - Rezumat

4.2. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA CIRCULARITATE A. M rimile care determin precizia prescris la circularitate: Defini ii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori

4.3. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA FORMA DAT A PROFILULUI A. M rimile care determin precizia prescris la forma dat a profilului: Defini ii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori

I. II.

Conform standardului 7384-85 principalele mrimi sunt: Profilul geometric sau nominal circular : profil circular, fr abateri, prescris n desene. Diametrul de referin : diametru n limitele cruia se determin abaterea efectiv de la circularitate i se prescrie tolerana la circularitate. III. Cercul adiacent : cerc fr abateri, cu diametrul minim, circumscris seciunii transversale a suprafeei exterioare reale, la suprafee tip arbore, respectiv cerc cu diametrul maxim, nscris n seciunea transversal a suprafeei interioare reale, la suprafee tip alezaj (fig. 4.12 i fig. 4.13).
T
Cerc adiacent

Conform standardului 7384-85 principalele mrimi sunt: Profilul geometric sau nominal de form dat: profil de form dat, alta dect rectilinie sau circular, fr abateri, prescris n desene. II. Lungimea de referin: lungime n limitele creia se determin abaterea efectiv de la forma dat a profilului i se prescrie tolerana la forma dat a profilului. III. Profilul adiacent de form dat: profil fr abateri, de aceeai form cu profilul geometric sau nominal de form dat, tangent exterior la profilul real i aezat astfel nct distana dintre acesta i profilul real s aib valoarea minim (fig. 4.16). I.
Profil adiacent

Zon de toleran

Profil circular efectiv, cu abateri, corespunztor


Cerc adiacent

Zon de toleran

Profil circular efectiv, cu abateri, corespunztor

Zon de toleran

Profil de form dat efectiv, cu Profil real abateri, corespunztor

Fig. 4.12. Mrimi care deter. precizia pres la circul, ptr arbori

Fig. 4.13. Mrimi care deter. precizia pres la circul, ptr alezaje

Figura 4.15. Mrimi care determin precizia prescris la forma dat a profilului

IV. Toleran a la circularitate : valoarea maxim admis a abaterii efective de la circularitate. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la circularitate 1. Diametrul de referin, cu creterea cruia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la circularitate, cu creterea creia valorile toleranelor scad: Pentru toleranele individuale, simbol se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,., XII; Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbolizat cu simbolul M ; Condiiei de nfurtoare, simbolizat cu simbolul E . V. Zona de toleran la circularitate , care, n planul considerat, este cuprins ntre cercul adiacent i un cerc concentric cu acesta, avnd raza mai mic-la arbori, sau mai mare - la alezaje, cu valoarea toleranei la circularitate T (fig. 4.12 i fig. 4.13).

B.

nscrierea n desene a preciziei la circularitate Criterii de nscriere:


1. 2. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d.

IV. Tolerana la forma dat a profilului: valoarea maxim admis a abaterii efective de la forma dat a profilului. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la forma dat a profilului 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la forma dat a profilului, cu creterea creia valorile toleranelor scad: Pentru toleranele individuale, simbol se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,., XII; Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbolizat cu simbolul M ; Condiiei de nfurtoare, simbolizat cu simbolul E . V. Zona de toleran la forma dat a profilului , care este cuprins ntre profilul adiacent de form dat i nfurtoarea unui cerc care se rostogolete pe profilul adiacent i care are diametrul egal cu tolerana la forma dat a profilului, T (fig. 4.15).

B.

nscrierea n desene a preciziei la forma dat a profilului Criterii de nscriere:


1. 2. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d.

a.

nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune


nscriere n desen Interpretare

a.

nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune


nscriere n desen Interpretare

n fiecare seciune dreapt, diametrul exterior al suprafeei trebuie s fie cuprins ntre dou cercuri coplanare, concentrice, care au diferena radial egal cu tolerana la circularitate nscris de 0,03 mm sau de 0,1 mm
Fig. 4. 14 Fig. 4.16

n fiecare seciune, paralel cu planul de proiecie, profilul tolerat trebuie s fie cuprins ntre profilul adiacent de form dat i nfurtoarea cercului, care are diametrul egal cu tolerana prescris la forma dat a profilului de 0,04 mm i care se rostogolete pe profilul nominal.

b.

nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mK. (H, K sau L).

b.

nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mH. (H, K sau L).

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 4. Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 4. Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor - Rezumat

10

4.4. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA PLANITATE A. M rimile care determin precizia prescris la planitate: Defini ii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori

4.5. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA CILINDRICITATE A. M rimile care determin precizia prescris la cilindricitate: Defini ii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori

Conform standardului 7384-85 principalele mrimi sunt: Planul geometric sau nominal : plan fr abateri, prescris n desene. Lungimea de referin: lungime n limitele creia se determin abaterea efectiv de la planitate i se prescrie tolerana la planitate. Lungimea de referin poate fi: ntreaga lungime i lime considerate ale suprafeei plane reale; O poriune determinat a lungimii (dimensiunilor) considerate. III. Planul adiacent : plan fr abateri, tangent la suprafaa plan real i aezat astfel nct distana maxim dintre acesta i suprafaa plan real s aib valoarea cea mai mic posibil (fig. 4.17). I. II.
Plan adiacent
L1 L2

I. II.

Conform standardului 7384-85 principalele mrimi sunt: Cilindrul geometric sau nominal : cilindru fr abateri, prescris n desene. Lungimea de referin : lungime n limitele creia se determin abaterea efectiv de la cilindricitate i se prescrie tolerana la cilindricitate. III. Cilindrul adiacent : cilindru fr abateri, cu diametrul minim, circumscris suprafeei cilindrice exterioare reale, la suprafee tip arbore, respectiv cilindrul cu diametrul maxim, nscris n suprafaa cilindric interioar real, la suprafee tip alezaj.
Cilindru adiacent
Cilindru adiacent

Zon de toleran
T

Supra fa real toare abateri, corespunz

Suprafa plan efectiv, cu

T
Zon de toleran Suprafa cilindric efectiv Cilindru real corespunz toare

Cilindru Suprafa real cilindric efectiv corespunztoare

Figura 4.17. Mrimi care determin precizia prescris la planitate

Zon de toleran b a Figura 4.19. Mrimi care determin precizia prescris la cilindricitate: a - pentru arbori; b - pentru alezaje

IV. Toleran a la planitate : valoarea maxim admis a abaterii efective de la planitate. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la planitate 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la planitate, cu creterea creia valorile toleranelor scad: se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,., XII; Pentru toleranele individuale, simbol Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbolizat cu simbolul M ; Condiiei de nfurtoare, simbolizat cu simbolul E . Zona de toleran la planitate , care este cuprins ntre planul adiacent i un plan paralel cu acesta, situat la o distan egal cu tolerana la planitate, T (fig. 4.17).

IV. Toleran a la cilindricitate : valoarea maxim admis a abaterii efective de la cilindricitate. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la cilindricitate 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la cilindricitate, cu creterea creia valorile toleranelor scad: se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,., XII; Pentru toleranele individuale, simbol Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbolizat cu simbolul M ; Condiiei de nfurtoare, simbolizat cu simbolul E . V. Zona de toleran la cilindricitate, care este cuprins ntre cilindrul adiacent i un cilindru coaxial cu acesta, avnd raza mai mic - la arbori (fig. 4.19a) sau mai mare - la alezaje (fig. 4.19b), cu valoarea toleranei la cilindricitate, T.

V.

B.

nscrierea n desene a preciziei la planitate Criterii de nscriere:


1. 2. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d.
nscriere n desen Interpretare

B.

nscrierea n desene a preciziei la cilindricitate Criterii de nscriere:


1. 2. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d.
nscriere n desen Interpretare

a.

nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune

a.

nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune

Suprafaa tolerat trebuie s fie cuprins ntre dou plane paralele avnd distana dintre ele egal cu tolerana prescris la planitate de 0,08mm.
Fig. 4.18 Fig. 4.20

Suprafaa tolerat trebuie s fie cuprins ntre doi cilindri coaxiali avnd diferena radial egal cu tolerana prescris la cilindricitate de 0,1 mm.

b.

nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - fK. (H, K sau L).

b.

nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - cL. (H, K sau L).

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 4. Prescrierea preciziei formei macrogeometrice a suprafeelor - Rezumat

11

4.6. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA FORMA DAT A SUPRAFEEI A. M rimile care determin precizia prescris la forma dat a suprafe ei: Defini ii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori
Conform standardului 7384-85 principalele mrimi sunt: Suprafa a geometric sau nominal de form dat : suprafa de form dat, alta dect plan sau cilindric, fr abateri, prescris n desene. II. Lungimea de referin : lungime n limitele creia se determin abaterea efectiv de la forma dat a suprafeei i se prescrie tolerana la forma dat a suprafeei. III. Suprafa a adiacent de form dat : suprafa fr abateri, de aceeai form cu suprafaa geometric sau nominal de form dat, tangent exterior la suprafaa real de form dat i aezat astfel nct distana dintre aceasta i suprafaa de form dat real s aib valoarea minim. I.
Suprafa real

Zon de toleran

Suprafa adiacent

L2

L1 Fig. 4.21. Mrimi care determin precizia prescris la forma dat a suprafeei

IV. Tolerana la forma dat a suprafeei: valoarea maxim admis a abaterii efective de la forma dat a suprafeei. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la forma dat a suprafeei 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la forma dat a suprafeei, cu creterea creia valorile toleranelor scad: se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,., XII; Pentru toleranele individuale, simbol Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbolizat cu simbolul M ; Condiiei de nfurtoare, simbolizat cu simbolul E . V. Zona de toleran la forma dat a suprafe ei , care este cuprins ntre suprafaa adiacent de form dat i nfurtoarea unei sfere care se rostogolete pe suprafaa adiacent i care are diametrul egal cu tolerana la forma dat a suprafeei, T i (fig. 4.21).

B. a.

nscrierea n desene a preciziei la forma dat a suprafe ei Criterii de nscriere:


1. 2. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d.
nscriere n desen Interpretare

nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune

Suprafaa tolerat trebuie s fie cuprins ntre suprafaa adiacent de form dat i nfurtoarea sferei, care are diametrul egal cu tolerana prescris la forma dat de 0,02 mm, i care se rostogolete pe suprafaa adiacent.
Fig. 4.22

b.

nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mK. (H, K sau L).

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

Capitolul

PRESCRIEREA PRECIZIEI FORMEI MICROGEOMETRICE A SUPRAFEELOR

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU

Noiuni lmuritoare privind forma microgeometric i rugozitatea suprafeelor D e f i n i r e a f or m e i m i c r o g e o m e t r i c e


Forma microgeometric a suprafeelor este o caracteristic constructiv , care exprim starea geometric a suprafe elor sau muchiilor, caracterizat de existen a abaterilor de ordinul 3 stria ii i rizuri, i de ordinul 4 - smulgeri, urme de scule, goluri i pori (fig. 5.1) .

a.

T O L E R A N E
Pentru uzul studen ilor

Partea nti BAZELE TEORETICE ALE PRESCRIERII PRECIZIEI CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR

a b Figura 5.1. Rugozitatea suprafeelor: a - striaii i rizuri; smulgeri, urme de scule; b - goluri, pori etc.

Capitolul

b.

Defini i a r u g o z i t i i

PRESCRIEREA PRECIZIEI FORMEI MICROGEOMETRICE A SUPRAFEELOR


Rezumat

n general, rugozitatea se define te ca fiind ansamblul neregularit ilor suprafe ei al c ror pas este relativ mic i care, n general, cuprinde neregularit ile rezultate din procedeul de fabrica ie utilizat i/sau determinate de al i factori. n func ie de ordinul de m rime al abaterilor geometrice, rugozitatea reprezint ansamblul neregularit ilor care formeaz abaterile de ordinul 3-stria ii i rizuri (fig. 5.1a), periodice sau pseudoperiodice , i abaterile de ordinul 4-smulgeri, urme de scule (fig. 5.1a), goluri, pori etc. (fig. 5.1b), aperiodice, al c ror pas este relativ mic n raport cu adncimea lor. Conform DEX, rugozitatea este nsu irea suprafe elor unor corpuri solide de a fi aspre [37]. Metoda i procedeul de generare a suprafeelor; Geometria sculelor achietoare; Parametrii regimului de prelucrare; Natura i proprietile cuplului de materiale scul-pies; Mediul de prelucrare - de rcire i ungere; Erorile sistemelor tehnologice de prelucrare, respectiv: deformaiile elastice, deformaiile termice, vibraiile, uzura etc.

c.

Principalele cauze sau factori de influen care determin rugozitatea suprafeelor


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bucure ti, UPB, Catedra TCM

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

5.1. M RIMI UTILIZATE PENTRU PRESCRIEREA I EVALUAREA PRECIZIEI FORMEI MICROGEOMETRICE A SUPRAFE ELOR
Conform SR ISO 4.287:2001 mrimile utilizate pentru prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor se definesc i se mpart n urmtoarele 7 categorii: 1. Mrimi caracteristice; 2. Parametri geometrici; 3. Parametri de amplitudine referitori la proeminen i gol; 4. Parametri de amplitudine referitori la media ordonatelor; 5. Parametri de pas; 6. Parametri hibrizi; 7. Curbe i parametri asociai.

B.

P r i n c i p a l i i p a r a m e t r i d e r u g o z i t a t e u t il i z a i p e n t r u p r e s c r i e r e a si evaluarea rugozit ii suprafe elor - Definire, reprezentare, rela ii


1. n l imea maxim a profilului, Rz: suma dintre cea mai mare n l ime a proeminen elor profilului, Zp, i cea mai mare adncime a golurilor profilului, Zv , n limitele unei lungimi de baz :

Rz = max{ Zpi } + max{ Zvi }


Xs1 Xs2 Zp2 = Rp; (Pp; Wp)

= Zpmax + Zvmax
Xs3 Xs4 Xs5

(5.3)

A.

Principalii termeni caracteristici utilizai


1. Profilul de rugozitate : profil care rezult componentelor cu lungime de und lung .
Z

Zp3

din

profilul

primar

prin

suprimarea

Zp5

Zp1

Zt1

Zp6

Zt3

Zp

Zt2 = Rz; (Pz; Wz)

Zv2 = Rv; (Pv; Wv)

Zv4

M l1

M l2

Linia medie Zt Zv

O
Zv1

Zt6

Zt4

Zt5

Figura 5.2. Mrimi caracteristice i parametri geometrici conform SR ISO 4287:2001 2. 3. 4. 5. 6. Linia medie : linie care se determin calculnd o linie a celor mai mici p trate, de form nominal , pornind de la profilul primar . Lungimea de baz , lr: lungime n direc ia axei X, care se utilizeaz pentru identificarea neregularit ilor care caracterizeaz profilul evaluat pentru rugozitate . Lungimea de evaluare , ln: lungime, n direc ia axei X, care se utilizeaz pentru stabilirea profilului evaluat . Lungimea de evaluare poate cuprinde una sau mai multe lungimi de baz. Parametrul R : parametru care se calculeaz pe profilul de rugozitate . Proeminen a profilului : parte a profilului evaluat, orientat ctre exterior (de la material ctre mediul nconjurtor) care unete dou puncte consecutive de intersecie a profilului cu axa X (fig. 5.2). Gol al profilului : parte a profilului evaluat, orientat c tre interior (de la mediul nconjur tor c tre material) care une te dou puncte consecutive de intersec ie a profilului cu axa X (fig. 5.2). Element al profilului : proeminen i gol, consecutive, ale profilului (fig. 5.2). n l imea unei proeminen e a profilului , Zp: distan a dintre axa X i punctul cel mai nalt al proeminen ei profilului (fig. 5.2). 5. 3. 2.

Lungime de baz

Figura 5.3. Parametrii profilului conform SR ISO 4287:2001 n l imea medie a elementelor profilului , profilului, Zt, n limitele lungimii de baz :

Rc:

valoarea medie a n l imilor elementelor

Rc =

1 m Zt i . m i =1

Zv6

lr =

Lungime de baz

Zv3

Zv5

Axa OX = Linia medie

Zp4

(5.4)

7.

n l imea total a profilului Rt: suma celei mai mari n l imi a proeminen elor profilului, Zp, i a celei mai mari adncimi a golurilor profilului, Zv , n limitele lungimii de evaluare (fig. 5.3). Abaterea medie aritmetic a profilului evaluat, Ra: media aritmetic a valorilor absolute ale ordonatelor Z(x) n limitele unei lungimi de baz :

4.

8. 9.

Ra =

1 lr Z ( x ) dx , lr 0

(5.5)

10. Adncimea unui gol al profilului , Zv: distan a dintre axa X i punctul cel mai de jos al golului profilului (fig. 5.2); 11. n l imea unui element al profilului , Zt: suma dintre n l imea proeminen ei i adncimea golului, ale unui element al profilului (fig. 5.2), respectiv: Zt = Zp + Zv . (5.1) 12. Lungimea portant a profilului la nivelul c, MI(c): suma lungimilor segmentelor care se ob in intersectnd elementul profilului cu o dreapt paralel cu axa X, la un nivel dat, c , respectiv (fig. 5.2): MI(c) = Ml1 + Ml2. (5.2)
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Abaterea medie p tratic a profilului evaluat, Z(x), n limitele unei lungimi de baz :

Rq: media ptratic a valorilor ordonatelor


(5.6)

Rq =

1 lr 2 Z ( x ) dx . lr 0

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

5.2. STABILIREA VALORILOR PARAMETRILOR DE RUGOZITATE

Valorile parametrilor de rugozitate abaterea medie aritmetic a profilului Ra i nlimea maxim a profilului Rz sunt standardizate conform SR ISO 468-1997 . Acestea sunt n funcie de precizia netezimii suprafeei, determinat de rolul funcional al suprafeelor. Cu ct precizia netezimii este mai mare cu att valorile celor doi parametri trebuie s fie mai mici.
Valorile parametrului Ra [m]
0,008 0,010 0,012 0,016 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,63 0,80 1,00 0,125 0,160 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,63 0,80 1,00 1,25 1,60 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 1,25 1,60 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20 25 32 40 50 63 80 100 12,5 16,0 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000

5.3. NSCRIEREA N DESENE A PRECIZIEI FORMEI MICROGEOMETRICE A SUPRAFE ELOR A.

Simboluri utilizate pentru nscrierea n desene a st rii suprafe elor


Conform SR ISO 1302/95, pentru nscrierea strii suprafeelor n desene i a rugozitii se utilizeaz 4 simboluri, respectiv:

Tabelul 5.1
125 160 200 250 320 400 -

Un simbol de baz:

Trei simboluri derivate, care au semnificaiile urmtoare [66]: - suprafe e pentru care se cere o ndep rtare de material prin prelucrare; - suprafe e pentru care este interzis ndep rtarea de material sau care trebuie men inute n starea ob inut prin stadiul precedent de fabricare; - toate suprafe ele piesei au aceea i stare a suprafe ei.

Valorile parametrilor Rz [m]

Tabelul 5.2
1250 1600 -

Simbolurile derivate pot fi completate cu un bra pentru nscrierea unor caracteristici speciale, n care n locul literelor a, b, c, d, e i f se pot nscrie, respectiv, caracteristicile precizate n continuare.
b a (e) d c/f

n locul literei a se poate nscrie: Fie simbolul unuia dintre parametrii de rugozitate - Ra sau Rz, urmat de valoarea acestuia, n micrometri, care reprezint limita superioar sau valoarea maxim admisibil a parametrului de rugozitate respectiv. Exemplu: Ra 0,8
Ra 0,8

Pentru a ine seama de dependena valorilor parametrilor de rugozitate de precizia netezimii suprafeelor se definesc i se simbolizeaz clasele de rugozitate. n tabelul 5.3 se prezint clasele de rugozitate, simbolizate dup ISO i dup standardele romneti, precum i valorile parametrilor de rugozitate Ra i Rz asociate acestora.
Clasele de rugozitate i parametrii asociai
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Simbolul clasei de rugozitate ISO SR ISO 468/97 N0 IT4 N1 IT5 N2 IT6 N3 IT7 N4 IT8 N5 IT9 N6 IT10 N7 IT11 N8 IT12 N9 IT13 N10 IT14 N11 IT15 N12 N13 Parametrii de rugozitate [m] Ra Rz 0,012 0,050 0,025 0,100 0,050 0,20 0,100 0,40 0,20 0,80 0,40 1,60 0,80 3,2 1,60 6,3 10,0 3,2 20 6,3 40 12,5 80 25 160 50 250 100

Tabelul 5.3
Lungimea de baz [mm] l 0,08

Fie simbolurile unuia dintre parametrii de rugozitate urmate de valorile acestuia, atunci cnd se specific valorile limit, superioar i inferioar. Exemplu: valoarea superioar Ra 6,3 i valoarea inferioar Ra 1,6.
Ra 6,3 Ra 1,6

0,25

n locul literei b se nscrie procedeul de prelucrare sau alte condiii referitoare la fabricaie. Exemplu: Rectificare Rectificat
Ra 0,8

0,8 2,5 8

n locul literei c se pot nscrie: Fie simbolul parametrului ondulaiei urmat de valoarea acestuia, n micrometri. Exemplu: Wa 0,8 Rectificat
Ra 0,8 Wa 0,8

Pentru parametrii

Ra i Rz se definesc:

12 clase de rugozitate conform ISO, simbolizate cu IT4, IT5, IT6,, IT15; 14 clase de rugozitate conform SR ISO 468-1997, simbolizate cu N0, N1, N2,, N13, n ordinea descresctoare a preciziei netezimii suprafeei, respectiv n ordinea cresctoare a valorilor parametrilor de rugozitate.

Fie lungimea de baz, n milimetri, pentru unul dintre parametrii prescrii, Ra sau Rz, atunci cnd aceasta nu este o valoare standardizat. Exemplu: 3
Rectificat Ra 0,8 3

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

n locul literei d se nscrie simbolul orientrii neregularitilor, conform SR ISO 1302:95 , respectiv
Simboluri grafice pentru neregularitile suprafeelor
Simbol grafic

B.

Tabelul 5.4 Exemple

Principalele modalit i de nscriere n desene a st rii i rugozit ii suprafe elor

Interpretare Paralel cu planul de proiecie a suprafeei pe care figureaz simbolul

=
Direcia striaiilor

Conform SR ISO 1302: 1995 , se folosesc 3 modalit i de nscriere a strii suprafeelor n desene, respectiv: 1. nscrierea individual pentru fiecare suprafa a unuia dintre parametrii de rugozitate, Ra sau Rz, i a unor caracteristici suplimentare de stare. Exemplul 1: nscrierea valorii limit superioare
Rectificat Ra 0,8 Direcia striaiilor
M

Perpendicular pe planul de proiecie a suprafeei pe care figureaz simbolul ncruciat-nclinat fa de planul de proiecie a suprafeei pe care figureaz simbolul

Direcia striaiilor

Exemplul 2: nscrierea celor dou valori limit


Ra 0,8 Ra 0,4 0,5 Rectificat 3/Rz 0,8

3/Rz 0,8

0,5

2.
Direcia striaiilor

n mai multe direcii

nscrierea general deasupra tabelului indicator a unui singur simbol cu caracteristicile de stare, care reprezint starea suprafeelor neindicat n desen. Exemplu:

Aproximativ circular fa de centrul suprafeei pe care figureaz simbolul

Ra 1,6 Direcia striaiilor


R

Aproximativ radial fa de centrul suprafeei pe care figureaz simbolul


P

Acest mod se aplic n dou cazuri, respectiv:


Direcia striaiilor

3.

Striaii speciale, nedirecionate sau protuberante

n cazul n care toate suprafeele au aceeai stare, dar neindicat individual n desen; n cazul n care majoritatea suprafeelor au o stare diferit indicat individual n desen, iar simbolul reprezint starea acelor suprafee neindicat individual n desen.

Direcia striaiilor

n locul literei e se nscrie valoarea adaosului de prelucrare, n milimetri. Exemplu: 0,2 mm


Rectificat Ra 0,8 0,2 3

nscrierea general deasupra tabelului indicator a mai multor simboluri, respectiv a unui simbol general, aezat n faa unei paranteze, care reprezint starea acelor suprafee neindicat n desen, urmat, n parantez, de unul sau mai multe simboluri de baz, care reprezint starea suprafeelor indicat individual n desen. Exemplul 1:
Ra 1,6

Exemplul 2

Ra 0,8

Ra 1,6

Ra 0,8

Ra 0,4

n locul literei f se poate nscrie valoarea altor parametri de rugozitate. Exemplu: valoarea parametrului Rz 0,8
Rectificat Ra 0,8 0,2 3/ Rz 0,8

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 5. Prescrierea preciziei formei microgeometrice a suprafeelor - Rezumat

5.4. RUGOZITATEA SUPRAFE ELOR OB INUT PRIN DIFERITE PROCEDEE


Valorile parametrului Ra obinute la prelucrarea suprafeelor prin diferite procedee Tab. 5.5
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Procedeul de prelucrare Turnare n forme de nisip Turnare n forme fuzibile Turnare sub presiune Rulare la cald Forjare Matriare Extrudare Laminare la rece, trefilare Tiere cu flacr Rugozitatea Ra [m] 50 25 12,5 6,3 3,2 1,6 0,80 0,40 0,20 0,10 0,05 0,025 0,012

Curare grosolan cu 10. abraziv 11. Debitare cu fierstrul 12. Gurire 13. Frezare chimic 14. Electroeroziune - EDM 15. Frezare 16. Broare 17. Alezare cu bar Prelucrare cu fascicul de 18. electroni 19. Prelucrare cu LASER 20. Prelucrare electrochimic 21. Alezare pe strung i strunjire 22. Tobare 23. Rectificare electrolitic 24. Rulare 25. Rectificare 26. Honuire 27. Lustruire electric 28. Lustruire 29. Lepuire 30. Superfinisare Aplicaiile cele mai frecvente Aplicaii mai puin frecvente n condiii speciale pot fi obinute valori mai mari sau mai mici dect cele prezentate.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

Capitolul

PRESCRIEREA PRECIZIEI POZIIEI RELATIVE A SUPRAFEELOR

Noiuni lmuritoare privind definirea i caracteristicile prescrierii preciziei poziiei relative a suprafeelor

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU

a. Definirea pozi iei rel ative a supr afe elor


Poziia relativ a suprafeelor: este o caracteristic constructiv geometric care impune trei mari categorii de condiii prin tolerane geometrice asociate acestora i anume: I. Pozi ia suprafe elor , care cuprinde urmtoarele condiii: ; 1. Poziia nominal a suprafeelor, impus prin tolerana la poziia nominal, simbol: Coaxialitatea i concentricitatea suprafeelor, impus prin tolerana la coaxialitate i concentricitate, simbol: . . 3. Simetria suprafeelor, impus prin tolerana la simetrie, simbol: II. Orientarea suprafe elor , care impune urmtoarele condiii: 1. Paralelismul suprafeelor, impus prin tolerana la paralelism, simbol: ; 2. Perpendicularitatea suprafeelor, impus prin tolerana la perpendicularitate, simbol: . 3. nclinarea suprafeelor, impus prin tolerana la nclinare, simbol: III. B taia suprafe elor , care cuprinde condi iile: 1. Btaia radial a suprafeelor, care poate fi: Btaie radial circular, impus prin tolerana btii radiale circulare, simbol: Btaie radial total, impus prin tolerana btii radiale totale, simbol: . Btaia frontal a suprafeelor, care poate fi: Btaie frontal circular, impus prin tolerana btii frontale circulare, simbol: Btaie frontal total, impus prin tolerana btii frontale totale, simbol: . 2.

T O L E R A N E
Pentru uzul studen ilor

Partea nti BAZELE TEORETICE ALE PRESCRIERII PRECIZIEI CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR

2.

b. Caracteristicile fundamentale ale prescrierii i m sur rii preciziei

Capitolul

pozi iei relative a suprafe elor


Car. 1: DEFINIREA TOLERANELOR SI ABATERILOR efective de poziie relativ SE FACE N RAPORT/SAU FA DE BAZELE SUPRAFEELOR Pentru o suprafaa dat, a crei poziie relativ (de ex. de poziie nominal, de coaxialitate, de simetrie, de paralelism etc.) se impune sau se determin n raport cu alt suprafa, denumit suprafa de referin, definirea toleranelor i msurarea abaterilor efective de poziie relativ se fac n raport de bazele asociate suprafeelor adiacente celor dou tipuri de suprafee. Acest lucru se face pentru a elimina influena abaterilor dimensiunilor care determin mrimea celor dou suprafeelor i a abaterilor de form macro i microgeometrice ale lor. Definirea i clasificarea bazelor. Bazele sunt elemente geometrice virtuale sau fictive (nu reale) de form ideal, deci fr abateri, asociate suprafeelor geometrice sau nominale i suprafeelor adiacente ale suprafeelor reale sau efective, cu scopul definirii sau determinrii suprafeelor i stabilirii poziiei relative a acestora n spaiu, prin cote sau dimensiuni liniare sau/i unghiulare. Bazele se clasific din mai multe puncte de vedere, dup cum urmeaz. I. Din punct de vedere al tipului bazei, exist trei categorii de baze i anume: 1. Baz de tip punct, simbol P; 2. Baz de tip dreapt, simbol ; 3. Baz de tip plan, simbol .
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

PRESCRIEREA PRECIZIEI POZIIEI RELATIVE A SUPRAFEELOR


Rezumat

Bucure ti, UPB, Catedra TCM

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

II. n funcie de numrul suprafeelor crora li se asociaz, bazele pot fi: 1. Baze singulare: cele asociate unui singur element geometric, precum suprafeele simple. Exemple: Suprafa sferic - baz de tip punct, P; Suprafa cilindric - baz de tip dreapt, ; Suprafa plan - baz de tip plan, ; Suprafa conic - baz de tip punct, P i dreapt . etc. 2. Baze comune sau de grup, cele asociate mai multor elemente geometrice. Exemple: Dou suprafee cilindrice sau conice - baz ca ax comun a acestora, de tip dreapt, ; Dou suprafee plane verticale - baz de tip plan de simetrie ; Dou suprafee plane nclinate, simetrice fa de bisectoarea unghiului dintre elebaze comune de tip plan de simetrie i dreapt ; Dou sau mai multe guri, cilindrice sau conice, dispuse pe un cerc - baz de grup asociat grupului de elemente-guri, respectiv, axa cilindrului median de tip dreapt .

3.

Valorile toleranelor individuale dependente de dimensiune pe baza principiului maximului de material M se determin n funcie de trei cazuri posibile, respectiv: n cazul 1: valoarea toleranei dependente este egal cu valoarea toleranei individuale prescris n cadrul de tolerant atunci cnd suprafaa(ele) la care se aplic principiul M se afl la dimensiunea de maximum de material, respectiv dmax la arbori i Dmin la alezaje; n cazul 2: valoarea toleranei dependente crete de la valoarea toleranei individuale prescris in cadrul de tolerant la o valoare egal cu suma dintre tolerana individual de poziie relativ prescris i tolerana dimensiunii suprafeei(lor) la care se aplic principiul M atunci cnd aceste suprafe e la care se aplic principiul M se afl la dimensiunea de minimum de material, respectiv dmin la arbori i Dmax la alezaje; n cazul 3: valoarea toleranei dependente poate crete de la valoarea toleranei individuale prescris n dreptunghi la o valoare egal cu suma dintre tolerana individual prescris, tolerana dimensiunii suprafeei(lor) la care se prescrie precizie de poziie relativ, tolerana dimensiunii suprafeei(lor) de referin i o valoare T, cnd ambele tipuri de suprafee se afl la dimensiunea de minimum de material.

Definirea i clasificarea bazelor de referin. Bazele de referin sunt bazele acelor suprafee n raport cu care se determin poziia relativ a altor suprafee (baze de cotare). Se clasific astfel: I. Din punct de vedere al importanei suprafeelor de referin, bazele de referin pot fi: 1. Baze primare; 2. Baze secundare; 3. Baze teriare. II. n funcie de dimensiunile luate n considerare, fa de dimensiunile suprafeelor de referin crora li se asociaz, bazele de referin sunt: 1. Baze de referin pariale, cnd dimensiunile de referin considerate sunt mai mici dect cele ale suprafeei de referin; 2. Baze de referin totale, cnd dimensiunile de referin considerate sunt egale cu cele ale suprafeei de referin.

Car. 4: STABILIREA VALORILOR TOLERANELOR INDIVIDUALE DEPENDENTE DE DIMENSIUNE PE BAZA CONDIIEI MINIMULUI DE MATERIAL, SIMBOLIZAT CU L se face astfel:
1.

2.

Condiia minimului de material, simbolizat cu L , se aplic pentru asigurarea unei grosimi minime a pereilor suprafeelor inelare sau a suprafeelor de revoluie interioare fa de una sau mai multe suprafee plane sau pentru asigurarea distanei maxime dintre o suprafa i un plan de simetrie. Condiia minimului de material L se aplic numai pentru toleranele de poziie i de orientare, respectiv: Pentru poziie, se aplic la: poziia nominal, coaxialitate sau concentricitate i simetrie. Pentru orientare, se aplic la: paralelism, perpendicularitate i nclinare. Aplicarea condiiei minimului de material cazuri posibile:
L

Car. 2:

PRESCRIEREA PRECIZIEI PE BAZA TOLERANTEI INDIVIDUALE SE FACE, pentru toate cele 10 condiii de poziie, orientare i btaie, PRIN INDICAREA TOLERANEI I A LUNGIMII DE REFERIN NTR-UN DREPTUNGHI, denumit cadru de toleran, care are cel puin trei csue i n care se nscriu, n ordine, patru elemente caracteristice, i anume: n prima csu simbolul toleranei individuale de poziie, orientare sau de btaie; n a doua csu valoarea toleranei individuale, urmat sau nu de lungimea de referin; n a treia csu i, dup caz, n urmtoarele litera sau literele de identificare a bazei sau a bazelor de referin. Exemple: , sau A A A-B . 0,05 0,05/50 0,05

4.

se face i se indic n desene n funcie de dou

Cazul 1: numai suprafeei(lor) la care se prescrie precizie la poziia relativ, care se indic prin adugarea n cadrul de toleran a simbolului L dup valorile toleranelor A , sau numai suprafeei(lor) de individuale de poziie relativ, exemplu 0,05 L referin, cnd simbolul L se adaug dup simbolul suprafeei(lor) de referin, A L ; exemplu 0,05 Cazul 2: att suprafeei(lor) la care se prescrie precizie, ct i suprafeei(lor) de referin, caz n care simbolul L se adaug n cadrul de toleran att dup valorile toleranelor individuale de poziie, ct i dup simbolul suprafeei(lor) de referin, exemplu
0,05
L

Car. 3: STABILIREA VALORILOR TOLERANELOR INDIVIDUALE DEPENDENTE de dimensiune PE BAZA PRINCIPIULUI MAXIMULUI DE MATERIAL, simbolizat cu M se face astfel: 1. Se aplic numai pentru toleranele de poziie i de orientare, respectiv: Pentru poziie, se aplic la: poziia nominal, coaxialitate sau concentricitate i simetrie. Pentru orientare, se aplic la: paralelism, perpendicularitate i nclinare.
2.

5.

Valorile toleranelor individuale dependente de dimensiune pe baza condiiei minimului de material L se determin n funcie de trei cazuri posibile, respectiv: n cazul 1: valoarea toleranei dependente este egal cu valoarea prescris atunci cnd suprafaa(ele) la care se aplic condiia minimului de material L se afl la dimensiunea de minimum de material, respectiv dmin la arbori i Dmax la alezaje; n cazul 2: valorile toleranei dependente pot crete de la valoarea prescris la o valoare egal cu suma dintre tolerana de poziie relativ nscris i tolerana dimensiunii suprafeei(lor) la care se aplic condiia minimului de material L , cnd suprafaa(ele) se afl la dimensiunea de maximum de material, respectiv dmax la arbori i Dmin la alezaje. n cazul 3: valorile toleranei dependente pot crete de la valoarea prescris la o valoare egal cu suma dintre tolerana de poziie relativ nscris, tolerana dimensiunii suprafeei(lor) la care se prescrie precizie, tolerana dimensiunii suprafeei de referin i o valoare T, cnd ambele tipuri de suprafee se afl la dimensiunea de maximum de material.

Aplicarea principiului se face i se indic n desene n funcie de dou cazuri posibile: Cazul 1: numai suprafeei(lor) la care se prescrie precizie la poziia relativ, care se indic prin adugarea n cadrul de toleran a simbolului M dup valorile toleranei(lor) individuale de poziie relativ prescrise exemplu A , sau 0,05 M numai suprafeei(lor) de referin, cnd simbolul suprafeei(lor) de referin, exemplu A M ; 0,05
M

se adaug dup simbolul

Cazul 2: att suprafeei(lor) la care se prescrie precizie, ct i suprafeei(lor) de referin, caz n care simbolul M se adaug n cadrul de toleran att dup valorile toleranelor individuale de poziie, ct i dup simbolul suprafeei(lor) de referin, exemplu 0,05 M A M .

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

6.1. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA POZIIA NOMINAL


DEFINIIE: poziia nominal este o caracteristic de poziie a suprafeelor prin care se pune condiia ca tolerana la poziia relativ a unor suprafee s fie alta dect cea determinat de dimensiunile nominale de poziie relativ i anume cea nscris n cadrul de toleran. n acest caz, dimensiunile nominale care determin poziia relativ a suprafeelor, n raport cu bazele de referin, nu se mai tolereaz, ci se nscriu ntr-un dreptunghi, avnd semnificaia de cote teoretic exacte. Exemplu: 50

6.2. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA COAXIALITATE I LA CONCENTRICITATE


DEFINIIE: coaxialitatea este o caracteristic particular de poziie nominal a suprafeelor prin care se pune condiia ca un numr de dou sau mai multe axe ale unor suprafee de rotaie s se afle, unele fa de altele, la o distan nominal egal cu zero. Concentricitatea este un caz particular al coaxialitii definit de proprietatea c lungimea de referin a suprafeelor de rotaie se consider egal cu zero.

A.
I.

A.

M rimile care determin precizia prescris la pozi ia nominal : Defini ii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori

Mrimile care determin precizia prescris la coaxialitate i la concentricitate: Defini ii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori
Coaxialitatea sau concentricitatea geometric: coaxialitatea sau concentricitatea suprafeei(lor) fr abateri, definit de o dimensiune nominale ntre axe egal cu zero. II. Lungimea de referin: lungime n limitele creia se prescrie precizie la coaxialitate sau la concentricitate. III. Elementele geometrice adiacente: Cilindrul adiacent; Cercul adiacent. IV. Baza suprafeei(lor) tolerate i baza de referin; 1. Baza de referin la coaxialitate, care poate fi Axa uneia dintre suprafeele de rotaie date; Axa comun a dou sau mai multe suprafee de rotaie date - definit ca fiind dreapta care trece prin centrul seciunilor transversale medii (la mijlocul lungimilor de referin) ale suprafeelor respective. 2. Baza de referin la concentricitate, care poate fi Centrul unui cerc dat; Axa unei suprafee date; Axa comun a dou sau mai multe suprafee de rotaie date. V. Tolerana la coaxialitate i la concentricitate: dublul valorii maxime admise a abaterii efective de la coaxialitate sau concentricitate. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la coaxialitate i la concentricitate 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la coaxialitate i la concentricitate, cu creterea creia valorile toleranelor scad: se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,....., XII; Pentru toleranele individuale, simbol Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbol M ; Condiiei minimului de material, simbol L . VI. Zona de toleran la coaxialitate sau la concentricitate este: 1. Zona de toleran la coaxialitate este cuprins ntr-o suprafa cilindric coaxial cu baza de referin, avnd diametrul egal cu tolerana la coaxialitate T; 2. Zona de toleran la concentricitate cuprins ntr-un cerc situat concentric cu baza de referin, cu diametrul egal cu tolerana la concentricitate T.

I. Poziia nominal geometric: poziia suprafeei(lor) fr abateri, definit de dimensiunile nominale de poziie. II. Lungimea de referin: lungime n limitele creia se prescrie precizie la poziia nominal. III. Elementele geometrice adiacente: Dreapta adiacent; Planul adiacent. IV. Baza suprafeei(lor) tolerate i baza de referin: Dreapta de referin; Planul de referin V. Tolerana la poziia nominal: dublul valorii maxime admise a abaterii efective de poziie nominal. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la poziia nominal 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la poziia nominal, cu creterea creia valorile toleranelor scad: se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,....., XII; Pentru toleranele individuale, simbol Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbol M ; Condiiei minimului de material, simbol L . VI. Zona de toleran la poziia nominal este cuprins: 1. ntr-o sfer de diametru T, cnd se prescrie toleran unei sfere; 2. ntre dou drepte paralele, cnd se prescrie toleran unei drepte sau axe ntr-o singur direcie; 3. ntr-un paralelipiped, cnd se prescrie toleran unei drepte sau axe n dou direcii reciproc perpendiculare; 4. ntr-un cilindru, cnd se prescrie toleran unei drepte sau axe n orice direcie ; 5. ntre dou plane paralele, cnd se prescrie toleran unui plan.

B.

nscrierea n desene a preciziei la poziia nominal Criterii de nscriere:


1. 2. 1. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d. nscrierea preciziei unei suprafee de rotaie - n dou direcii reciproc perpendiculare nscriere n desen Interpretare
8 gauri

a. nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune

B.

nscrierea n desene a preciziei la coaxialitate i la concentricitate Criterii de nscriere:


1. 2. 1. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d. nscrierea preciziei unei suprafee de revoluie nscriere n desen

8 gauri

Fiecare dintre axele celor opt guri trebuie s fie cuprins ntr-o zon paralelipipedic avnd dimensiunile seciunii egale cu toleranele de 0,05 mm pe direcie orizontal i 0,02 mm pe direcie vertical i axa situat n poziia teoretic exact a axei gurii considerate. Fig. 6.1

a. nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune

Interpretare

b. nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mH. (H, K sau L).
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fig. 6.2 b. nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mK. (H, K sau L).

Axa cilindrului tolerat trebuie s fie cuprins ntr-o zon cilindric avnd diametrul egal cu tolerana la coaxialitate de 0,08 mm i coaxial cu axa comun de referin A - B.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

6.3. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA SIMETRIE


DEFINI IE : simetria este o caracteristic particular de poziie nominal a suprafeelor prin care se impune condiia ca bazele singulare sau comune de simetrie ale unor elemente geometrice s se afle la o distan nominal egal cu zero fa de bazele de referin ale altor elemente geometrice de tip axe sau plane de simetrie.

6.4. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA PARALELISM


DEFINI IE : paralelismul este o caracteristic particular de orientare, prin care se impune condiia ca dou suprafee s fie ntr-o poziie unghiular paralel.

A.
I. II. III.

A.
I. II. III. IV. V.

Mrimile care determin precizia prescris la simetrie: Definiii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori
Simetria geometric: simetria suprafeei(lor) fr abateri, definit de dimensiuni nominale egale cu zero ntre axe de simetrie sau plane de simetrie. Lungimea de referin: lungime n limitele creia se prescrie precizie la simetrie. Elementele geometrice adiacente; Planul adiacent. Cilindrul adiacent. Baza suprafeei(lor) tolerate i baza de referin care poate fi: Un plan de simetrie; Axa unei suprafee de rotaie. Tolerana la simetrie: dublul valorii maxime admise a abaterii efective de la simetrie. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la simetrie 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la simetrie, cu creterea creia valorile toleranelor scad: Pentru toleranele individuale, simbol se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,....., XII; Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbol M ; Condiiei minimului de material, simbol L . Zona de toleran la simetrie este cuprins: 1. ntre dou linii paralele, cnd se prescrie toleran unei axe ntr-o singur direcie; 2. ntr-o zon paralelipipedic, cnd se prescrie toleran unei axe n dou direcii reciproc perpendiculare; 3. ntre dou plane paralele, cnd se prescrie toleran unui plan fa de o ax de simetrie sau un plan de simetrie.

M rimile car e determi n pr ecizia pres cris l a p a r a l e l i s m: Definiii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori
Paralelismul geometric: paralelismul suprafeei(lor) fr abateri, definit de dimensiuni unghiulare nominale egale cu zero. Lungimea de referin: lungime n limitele creia se prescrie precizie la paralelism. Elementele geometrice adiacente: Dreapta adiacent; Suprafaa de rotaie adiacent; Planul adiacent. Baza suprafeei(lor) tolerate i baza de referin care poate fi: Dreapta sau axa adiacent; Planul adiacent. Tolerana la paralelism: valoarea maxim admis a abaterii efective de la paralelism, mrime cu valoare absolut, fr semn, care se msoar n uniti de lungime. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la paralelism 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la paralelism, cu creterea creia valorile toleranelor scad: Pentru toleranele individuale, simbol se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,....., XII; Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbol M ; Condiiei minimului de material, simbol L . Zona de toleran la paralelism este cuprins: 1. ntre dou linii paralele, cnd se prescrie toleran unei drepte ntr-o singur direcie; 2. ntr-o zon paralelipipedic, cnd se prescrie toleran unei drepte n dou direcii reciproc perpendiculare; 3. ntr-o zon cilindric, cnd se prescrie toleran unei drepte n orice direcie. 4. ntre dou plane paralele, cnd se prescrie toleran unui plan fa de o suprafa de revoluie, a unui pan fa de alt plan sau a unei suprafee de revoluie fa de un plan.

IV. V.

VI.

VI.

B.

ns cri erea n des en e a p re c i z i e i l a s i m e t r i e Criterii de nscriere:


1. 2. 1. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d. nscrierea preciziei unei axe - suprafee de revoluie, n dou direcii reciproc perpendiculare i a unui plan fa de o ax nscriere n desen Interpretare
B

a. nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune

B. nscrierea n desene a preciziei la paralelism Criterii de nscriere :


1. 2. 1. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d. nscrierea preciziei unei axe - suprafee de revoluie, n orice direcie nscriere n desen

a. nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune


Interpretare

0,02 B

Fig. 6.3 b. nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mL. (H, K sau L).

Axa gurii trebuie s fie cuprins ntro zon paralelipipedic avnd dimensiunile seciunii egale cu toleranele la simetrie 0,1 mm pe direcie orizontal i 0,05 mm pe direcie vertical, a crui ax trebuie s coincid cu axa de referin determinat de intersecia planelor de referin de simetrie ale suprafeelor A i B.

Axa suprafeei tolerate trebuie s fie cuprins ntr-o zon cilindric avnd diametrul egal cu tolerana la paralelism de 0,03 mm a crei ax este paralel cu axa cilindrului adiacent suprafeei de referin A.

Fig. 6.4 b. nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mH. (H, K sau L).
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

10

6.5. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA PERPENDICULARITATE


DEFINIIE: perpendicularitatea este o caracteristic particular de orientare, prin care se pune condiia ca dou suprafee s se afle la un unghi nominal de 900.

6.6. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA NCLINARE


DEFINI IE : nclinarea este o caracteristic de orientare, prin care se pune condiia ca dou suprafee s se afle la un unghi nominal diferit de 900. Rezult c nclinarea reprezint, teoretic, cazul general al orientrii suprafeelor, i anume cnd unghiul nominal dintre suprafee este diferit de 900.

A.
I. II. III.

M rimile care determin precizia prescris la perpendicularitate: Definiii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori
Perpendicularitatea geometric: perpendicularitatea suprafeei(lor) fr abateri, definit de o dimensiune nominal egal cu 900. Lungimea de referin: lungime n limitele creia se prescrie precizie la perpendicularitate. Elementele geometrice adiacente; Dreapta adiacent; Suprafaa de rotaie adiacent; Planul adiacent. Baza suprafeei(lor) tolerate i baza de referin, dup caz, poate fi: Dreapta adiacent; Planul adiacent; Axa suprafeei adiacente de rotaie. Tolerana la perpendicularitate: valoarea maxim admis a abaterii efective de la perpendicularitate, mrime cu valoare absolut, fr semn, care se msoar n uniti de lungime. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la perpendicularitate 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la perpendicularitate, cu creterea creia valorile toleranelor scad: se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,....., XII; Pentru toleranele individuale, simbol Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbol M ; Condiiei minimului de material, simbol L . Zona toleranei la perpendicularitate, dup caz, este cuprins: 1. ntre dou plane paralele, cnd se prescrie tolerana la perpendicularitate dintre dou drepte sau a unui plan fa de baza de referin; 2. ntre dou drepte paralele, cnd se prescrie tolerana la perpendicularitate a unei drepte fa de un plan ntr-o singur direcie; 3. ntr-o zon paralelipipedic, cnd se prescrie tolerana la perpendicularitate a unei drepte n dou direcii reciproc perpendiculare ; 4. ntr-o zon cilindric, cnd se prescrie tolerana la perpendicularitate a unei drepte n orice direcie i valoarea toleranei este precedat de simbolul .

A.
I. II. III. IV.

Mrimile care determin precizia prescris la nclinare: Definiii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori
nclinarea geometric: nclinarea suprafeei(lor) fr abateri, definit de o dimensiune nominal diferit de 900. Lungimea de referin: lungime n limitele creia se prescrie precizie la nclinare. Elementele geometrice adiacente; Baza suprafeei(lor) tolerate i baza de referin, dup caz, poate fi: Dreapta adiacent; Planul adiacent; Axa suprafeei adiacente de rotaie. Tolerana la nclinare: valoarea maxim admis a abaterii efective de la nclinare, mrime cu valoare absolut, fr semn, care se msoar n uniti de lungime. Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la nclinare 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la nclinare, cu creterea creia valorile toleranelor scad: Pentru toleranele individuale, simbol se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,....., XII; Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. 3. Toleranele individuale i generale pot fi independente sau dependente de dimensiune, pe baza: Principiului maximului de material, simbol M ; Condiiei minimului de material, simbol L . Zona toleranei la nclinare este n funcie de trei cazuri: 1. ntre dou conuri omotetice, cnd se prescrie precizia la nclinare ntre dou drepte sau ntre dou suprafee de rotaie; 2. ntre dou drepte paralele, cnd se prescrie tolerana la nclinare a unei drepte sau a unei suprafee de rotaie fa de un plan; 3. ntre dou plane paralele, cnd se prescrie tolerana la nclinare a unui plan fa de baza de referin.

IV.

V.

V.

VI.

VI.

B.

nscrierea n desene a preciziei la nclinare Criterii de nscriere:


1. 2. 1. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d. nscrierea preciziei la nclinare a unei suprafee plane fa de o alt suprafa plan

B.

nscri erea n des ene a preciziei la p erpendi cularitat e Criterii de nscriere:


1. 2. 1. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. Dependena toleranelor de dimensiune: tolerane individuale sau generale dependente, cazurile c i d. nscrierea preciziei la perpendicularitate ntre dou suprafee de revoluie nscriere n desen Interpretare Axa suprafe ei nclinate tolerate trebuie s fie cuprins ntre dou plane avnd distan a dintre ele egal cu toleran a de 0,06 mm i perpendiculare pe axa cilindrului adiacent suprafe ei de referin A.

a. nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune


nscriere n desen

a. nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune

Interpretare

Suprafaa plan nclinat tolerat trebuie s fie cuprins ntre dou plane paralele avnd distana dintre ele egal cu tolerana la nclinare de 0,08 mm i nclinate cu 400 fa de planul adiacent suprafeei plane de referin A.

Fig. 6.5 b. nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mL. (H, K sau L).

Fig. 6.6 b. nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mL. (H, K sau L).
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

11

Prof. Dr. Ing. A. Vian, Conf. Dr. Ing. N. Ionescu, TOLERANE, Capitolul 6. Prescrierea preciziei poziiei relative a suprafeelor - Rezumat

12

6.7. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA BTAIA RADIAL


DEFINI IE : b taia radial este o caracteristic de poziie relativ referitoare la suprafeele de revoluie care arat poziia punctelor acestora fa de o ax de rotaie, n direcie radial, respectiv de a se afla pe un cerc. Btaia radial se prescrie i se verific considernd piesa n micare de rotaie.

6.8. PRESCRIEREA PRECIZIEI LA BTAIA FRONTAL

A.
I.

Mrimile care determin precizia prescris la btaia radial: Definiii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori
Btaia radial geometric: btaia radial a suprafeei(lor) fr abateri, definit de poziia pe un cerc a punctelor profilului transversal. Se prescrie pentru suprafee de rotaie, tip arbore sau alezaj, sub dou condiii, respectiv ca: 1. Btaie circular radial, cnd condiia se impune s se respecte ntr-o anumit seciune sau plan de msurare; 2. Btaie total radial, cnd condiia se impune s se respecte pe ntreaga lungime a suprafeei de rotaie. Lungimea de referin: lungime n limitele creia se prescrie precizie la btaia radial. Elementele geometrice adiacente; Suprafaa de rotaie adiacent; Baza suprafeei(lor) tolerate i baza de referin, dup caz, poate fi: Axa de rotaie a suprafeei adiacente de rotaie; Axa comun a suprafeelor adiacente. Tolerana btii radiale, poate fi: 1. Tolerana btii circulare radiale: valoarea maxim admis a btii circulare radiale, simbol ; 2. Tolerana btii totale radiale: valoarea maxim admis a btii totale radiale, simbol ; Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la btaia radial 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la btaia radial, cu creterea creia valorile toleranelor scad. Pentru toleranele individuale se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,....., XII; Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. Zona toleranei la btaia radial, dup caz, este: 1. Zona de toleran pentru btaia circular: ntre dou suprafee de rotaie, coaxiale cu axa de referin (fig. 6.7); 2. Zona de toleran pentru btaia total: ntre doi cilindrii, coaxiali cu axa de rotaie de referin (fig. 6.8).
Suprafa a controlat

DEFINI IE : b taia frontal este o caracteristic de poziie relativ referitoare la suprafeele frontale ale suprafeelor de rotaie, care arat poziia punctelor acestora fa de un plan perpendicular pe o ax de rotaie de referin, n direcie axial sau frontal. Btaia frontal se prescrie i se verific considernd piesa n micare de rotaie.

A.
I.

Mrimile care determin precizia prescris la btaia frontal: Definiii, simbolizare, reprezentare i stabilire valori
Btaia frontal geometric: btaia radial a suprafeei(lor) fr abateri, definit de poziia pe un cerc a punctelor profilului transversal. Se prescrie pentru suprafee plane frontale, de obicei circulare sau de rotaie, exterioare sau interioare, sub dou condiii, respectiv ca: 1. Btaie circular frontal, cnd condiia se impune s se respecte la un anumit diametru; 2. Btaie total frontal, cnd condiia se impune s se respecte pe ntreaga suprafa. Lungimea de referin: lungime n limitele creia se prescrie precizie la btaia radial. Elementele geometrice adiacente; Suprafaa de rotaie adiacent; Baza suprafeei(lor) tolerate i baza de referin, dup caz, poate fi: Axa de rotaie a suprafeei adiacente de rotaie; Axa comun a suprafeelor adiacente. Tolerana btii frontale, poate fi: 1. Tolerana btii circulare frontale: valoarea maxim admis a btii circulare frontale, simbol ; 2. Tolerana btii totale frontale: valoarea maxim admis a btii totale frontale, simbol ; Factorii de influen i stabilirea valorilor toleranelor individuale i generale la btaia radial 1. Lungimea de referin, cu creterea creia valorile toleranelor cresc; 2. Precizia la btaia frontala, cu creterea creia valorile toleranelor scad. Pentru toleranele individuale se definesc 12 clase de precizie: I, II, III,....., XII; Pentru toleranele generale se definesc 3 clase de tolerane generale: H, K i L. Zona toleranei la btaia frontal, dup caz, este: 1. Zona pentru btaia circular: ntre dou circumferine, situate pe cilindrul (conul) de msurare coaxial cu axa de rotaie de referin (fig. 6.10); 2. Zona pentru btaia total: ntre dou plane paralele, situate perpendicular pe axa de rotaie de referin (fig. 6.11).
Axa suprafeei Suprafaa de referin de referin T 90 X'

II. III. IV. V.

II. III. IV. V.

VI.

VI.

Baza de referin Axa suprafeei

Baza de referin - Axa comun

Suprafa a de referin

controlata

Suprafaa

Cilindri de limitare coaxiali

Fig. 6.7. Zona de toleran la btaia circular radial

Figura 6.8. Zona de toleran la btaia total radial

Plane de limitare

B.

nscrierea n desene a preciziei la btaia radial Criterii de nscriere:


1. 1. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. nscrierea preciziei la btaia total radial fa de o ax comun A-B nscriere n desen

Fig. 6.10. Zona de toleran la btaia circular frontal

Fig. 6.11. Zona de toleran la btaia total frontal

B. nscrierea n desene a preciziei la btaia frontal Criterii de nscriere:


1. 1. Tipul toleranelor: tolerane individuale sau tolerane generale independente de dimensiune, cazurile a i b. nscrierea preciziei la btaia circular frontal nscriere n desen

a. nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune


Interpretare
Btaia total radial nu trebuie s depeasc valoarea toleranei la btaia total radial de 0,1 mm n fiecare punct de pe suprafaa tolerat, n timpul mai multor rotaii complete n jurul axei de referin A - B combinate cu o micare axial relativ ntre pies i mijlocul de msurare.

a. nscrierea preciziei pe baza toleranelor individuale independente de dimensiune

Interpretare

Fig. 6.9 b. nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mH. (H, K sau L).

Fig. 6.12 b. nscrierea preciziei pe baza toleranelor generale independente de dimensiune


Exemplu: Tolerane generale ISO 2768 - mL. (H, K sau L).

Btaia total frontal nu trebuie s depeasc valoarea toleranei la btaia total frontal de 0,1 mm n fiecare punct de pe suprafaa tolerat, n timpul mai multor rotaii complete n jurul axei cilindrului adiacent suprafeei de referin D, combinate cu o micare radial relativ ntre pies i mijlocul de msurare.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

Capitolul

PRESCRIEREA PRECIZIEI ASAMBLRILOR

Noiuni lmuritoare privind precizia asamblrilor. Conceptele de ajustaj, joc i strngere


Conform standardului SR EN 20.286-1/1997.

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU

a. Aspectele preciziei asambl rilor


Din punct de vedere al naturii caracteristicilor care determin precizia asamblrilor aceasta poate fi: Precizie dimensional a asamblrilor; Precizie de poziie relativ a asamblrilor.

b. Definirea conceptelor de ajustaj, joc si strngere

T O L E R A N E
Pentru uzul studen ilor

Pentru a prescrie i a evalua precizia dimensional a unei asamblri se definesc conceptele de ajustaj, joc i strngere. AJUSTAJ: relaia rezultat din diferena, nainte de asamblare, dintre dimensiunile a dou piese, alezaj i arbore, care trebuie s fie asamblate i care au aceeai dimensiune nominal. Relaia rezultat din diferena, nainte de asamblare, poate fi de dou feluri: Joc; Strngere. JOCUL: diferena dintre dimensiunea alezajului i arborelui, nainte de asamblare, atunci cnd diametrul arborelui este mai mic dect diametrul alezajului (fig. 7.1):
Joc D

Partea nti BAZELE TEORETICE ALE PRESCRIERII PRECIZIEI CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR

Joc = D - d > 0; d < D.

(7.1)

Capitolul

Fig. 7.1. Reprezentarea jocului STRNGEREA: diferena negativ dintre dimensiunile alezajului i arborelui, nainte de asamblare, atunci cnd diametrul arborelui este mai mare dect diametrul alezajului (fig. 7.2):
Strngere D

PRESCRIEREA PRECIZIEI ASAMBLRILOR


Rezumat

Strngere = - (D d) = d - D > 0; d > D.

(7.2)

Fig. 7.2. Reprezentarea strngerii PRINCIPALELE TIPURI DE AJUSTAJE. Tipurile de ajustaje se identific i se denumesc n funcie de relaia existent nainte de asamblare, respectiv: 1. Ajustaje cu joc; 2. Ajustaje cu strngere; 3. Ajustaje intermediare.

Bucure ti, UPB, Catedra TCM

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

7.1. A.

PRESCRIEREA PRECIZIEI DIMENSIONALE A ASAMBLRILOR PE BAZA AJUSTAJELOR CU JOC Definirea i reprezentarea ajustajelor cu joc
DEFINIIE: ajustajul cu joc este ajustajul care dup asamblare asigur ntotdeauna un joc ntre alezaj i arbore, adic un ajustaj la care dimensiunea minim a alezajului este sau mai mare sau, n caz extrem, egal cu dimensiunea maxim a arborelui.
0 ,013 +0 ,015 EXEMPLU: fie ajustajul D = 10 H7 i d = 10 f6 sau D = 10 0 i d = 10 0 ,022 REPREZENTAREA GRAFIC a ajustajelor cu joc
(+)

C.

Definirea, calculul i reprezentarea mrimilor probabile


n producia de serie mare i mas, la prelucrarea a dou loturi de piese, alezaje i arbori, valorile dimensiunilor efective se obin dup o anumit lege de distribuie, a crei cunoatere permite calculul jocurilor probabile, J max . prob i J min . prob , cunoscnd jocurilor prescrise, conform schemei din figura 7.4.
Frecvena valorii jocului efectiv

Tj = Taj j Tj prob = Taj j prob

Abateri

0 J min Jmin prob

Jmax prob Jmax

Jmax

max

TD
= d nom Dnon=Dmin=dnom D nom = D min

As=+0,2 + 0,015 Ai=0

As Ai=0

Figura. 7.4. Schema stabilirii m rimilor limit probabile ale unui ajustaj cu joc

Jmax

Dnon=Dmin=dnom=10

- 0,022 ai=-0,2

Jmin
Td

as 0,013 a=s=-0,1

TD J min
Td

as

dmin dmax

ai

Linia zero

1.

dmax

Calculul toleran ei probabile . n ipoteza c legea de distribu ie a dimensiunilor efective este distribu ia normal , Gauss - Laplace (fig. 7.4), toleran a probabil a ajustajului cu joc se determin pornind de la proprietatea dispersiei, D, conform c reia: D ( asambl . ) = D ( D + d ) = ( D D ) + D ( d ) . (7.7) Dac se nlocuie te dispersia , D , cu abaterea medie p tratic , , se ob ine:
2 asambl = 2 ( D + d ) = 2 ( D) + 2 ( d

Dmax

dmin

(-)

sau

(7.8) (7.9)

asambl =
6 asambl =

( D )+

2(

d ).

Figura 7.3. Reprezentarea completa i simplificat a ajustajelor cu joc Precizare. La ajustajele cu joc ntotdeauna toleran a alezajului se afl deasupra toleran ei arborelui .

Prin nmul irea cu 6 a ambilor membri ai ecua iei (7.9) rezult :

[ 6 ( D )]2 + [ 6 ( d ) ] 2

(7.10)

B.
1.

Definirea, calculul i reprezentarea mrimilor prescrise


Jocurile limit, respectiv

La limit , se poate considera c precizia ma inii-unelte este W = 6 = T j prob = Taj . j prob < T j = Taj . j , astfel nct rela ia (7.10) devine:

Jocul maxim, J max : diferena pozitiv dintre dimensiunea maxim a alezajului i dimensiunea minim a arborelui, innd seama c D nom = d nom , rezult:

T j prob = Taj . j prob =


2.

2 2 TD + Td .

(7.11)

Calculul jocurilor limit probabile. Conform schemei din figura 7.4 J max . prob i J min . prob :
J max . prob = J max T j T j prob ; 2 T j T j prob

J max = Dmax d min = (Dnom + As ) (d nom + ai ) = As ai .

(7.3)

(7.12) (7.13)

Pentru exemplul considerat jocul maxim este: J max = As ai = 0 ,015 ( 0 ,022 ) = +0 ,037 mm.

Jocul minim, J min : diferena pozitiv dintre dimensiunea minim a alezajului i dimensiunea maxim a arborelui, innd seama c D nom = d nom , rezult:

. 2 Pentru exemplul din figura 7.3 valorile celor trei m rimi probabile sunt :
J min . prob = J min +

J min = Dmin d max = (Dnom + Ai ) (d nom + as ) = Ai as .

(7.4)

Pentru exemplul considerat jocul minim este: J min = Ai a s = 0 ( 0 ,013 ) = +0 ,013 mm. 2. Jocul mediu, J med , considerat ca fiind jocul nominal, J nom :

2 2 T j prob = Taj. j prob = 0,015 + 0,009 = 0,017 mm < T j =0,024 mm; J max . prob = 0 ,037 ( 0 ,024 0 ,017 ) / 2 = +0 ,0335 mm;

J min . prob = 0 ,013 + ( 0 ,024 0 ,017 ) / 2 = +0 ,0165 mm.

J med = J nom = (J max + J min ) / 2 .

(7.5)

D.

Recomandri privind alegerea ajustajelor cu joc


Prescrierea preciziei pe baza ajustajelor cu joc se recomand cnd se cer o serie de condi ii, precum: Asamblarea este mobil, iar piesele asamblate execut o micare relativ, de rotaie sau de translaie; Frecven a mont rii i demont rii componentelor asamblate este mare . Valorile jocurilor limit prescrise se aleg n func ie de factorii care caracterizeaz asamblarea : 1. Materialul i construc ia pieselor componente (lungimea asambl rii); 2. Tipul i m rimea solicit rilor; 3. Viteza i durata mi c rii relative; 4. Condiiile de exploatare: mediul, temperatura, posibilitile de montare-demontare, deplasarea axial etc.

Pentru exemplul considerat jocul mediu este: J med = J nom= (Jmax+ Jmin) / 2 = ( 0,037 + 0,013) / 2 = +0,050 mm. 3. Tolerana jocului, T j , sau tolerana ajustajului cu joc, Taj . j : diferena dintre cele dou valori limit ale jocului:

T j = Taj. j = Jmax Jmin = (Dmax dmin) (Dmin dmax) = (Dmax Dmin ) + (dmax dmin ) = TD + Td > 0 . (7.6)
Pentru exemplul considerat toleran a jocului este : T j = Taj . j = TD + Td = 0 ,015 + 0 ,009 = 0 ,024 mm.
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

5 3.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

7.2.

PRESCRIEREA PRECIZIEI DIMENSIONALE A ASAMBLRILOR PE BAZA AJUSTAJELOR CU STRNGERE Definirea i reprezentarea grafic a ajustajelor cu strngere
DEFINI IE : ajustaj cu strngere = ajustajul care dup asamblare asigur ntotdeauna o strngere ntre alezaj i arbore, adic un ajustaj n care dimensiunea maxim a alezajului este mai mic sau , n caz extrem, egal cu dimensiunea minim a arborelui . EXEMPLU : fie ajustajul D = 10 H7 i d = 10 r6 sau D = 10 REPREZENTAREA GRAFIC a ajustajelor cu strngere
+0 ,015 0

Toleran a strngerii Ts , denumit i toleran ajustajului cu strngere , Taj . s : diferen a dintre

cele dou valori limit ale strngerii , respectiv:


Ts = T aj . s = S max S min = (d max D min ) (d min D max ) = = (d max d min ) + (Dmax Dmin ) = Td + TD > 0 .(7.17)

A.

Pentru exemplul considerat tolerana strngerii este: Ts = T aj . s = T d + T D = 0 ,015 + 0 ,009 = 0 ,024 mm.

C.

i d = 10

+0 ,028 +0 ,019 .

Definirea, calculul i reprezentarea m rimilor probabile ale ajustajelor cu strngere


Rela iile pentru calculul m rimilor probabile ale ajustajelor cu strngere se ob in pe baza unor ipoteze asem n toare celor prezentate n cazul ajustajelor cu joc , prezentate n paragraful 7.2.3. 1. Calculul toleran ei probabile a ajustajului cu strngere

smax smin

as =0,028

Abateri

as=+0,6

Td
ai =0,019

Td

Smin

(+)

Smax

ai ai=+0,4

as

dmax

max

TD
D =D D Dmin nom= nom = dnom = dnom Dnon=Dmin=dnom

As = 0,015 As

ai d min

Dnon=Dmin=dnom=10

Dmax

dmin

Ai=0

TD

As As=0,2

T s prob = Taj . s prob =


Linia zero

2 2 TD + Td .

(7.18)

Ai=0

2.

Calculul strngerilor limit probabile . Rela iile pentru calculul strngerilor limit probabile , respectiv S max . prob i S min . prob , se ob in pe baza unei scheme similar celei prezentate n figura 7.4 :

(-)

S max . prob = S max

Ts Ts prob ; 2

(7.19)

Figura 7.5. Figura 7.7. Reprezentarea complet i simplificat a ajustajelor cu strngere

S min . prob = S min +

Precizare . La ajustajele cu strngere ntotdeauna tolerana arborelui se afl deasupra toleranei alezajului.

Ts Ts prob . 2

(7.20)

Pentru exemplul prezentat m rimile probabile au valorile :


B.
1.

Definirea, calculul i reprezentarea m rimilor prescrise ale ajustajelor cu strngere


Strngerile limit , respectiv

2 2 T s prob = Taj . s prob = 0 ,015 + 0 ,009 = 0 ,017 mm < T s =0,024mm;

S max . prob = 0 ,028 ( 0 ,024 + 0 ,017 ) / 2 = + 0 ,0245 mm;


S min . prob = 0 ,004 + ( 0 ,024 0 ,017 ) / 2 = + 0 ,075 mm.

Strngerea maxim , S max : diferen a negativ , nainte de asamblare, dintre dimensiunea minim a alezajului i dimensiunea maxim a arborelui , respectiv, innd seama c D nom = d nom , rezult :

D.

Recomandri privind alegerea ajustajelor cu strngere


Prescrierea preciziei pe baza ajustajelor cu joc se recomand atunci cnd n func ionare se cer o serie de condi ii:

S max = (Dmin d max ) = d max Dmin = (d nom + a s ) (Dnom + Ai ) = a s Ai > 0 .

(7.14)

Pentru exemplul considerat strngerea maxim este : S max = a s Ai = 0 ,028 0 = + 0 ,028 mm.

Strngerea minim , S min : diferen a negativ , nainte de asamblare, dintre dimensiunea maxim a alezajului i dimensiunea minim a arborelui , respectiv, innd seama c D nom = d nom , rezult :

S min = (Dmax d min ) = d min Dmax = (d nom + ai ) (Dnom + As ) = ai As > 0 .

Asamblarea este fix , iar piesele componente nu trebuie s aib o mi care relativ ; Utilizarea asambl rii cu strngere pentru oprirea deplas rilor relative ntre piesele asamblate, nlocuind elementele de fixare. Valorile jocurilor limit prescrise se aleg n func ie de factorii care caracterizeaz asamblarea :

(7.15)

Pentru exemplul considerat strngerea minim este : S min = ai As = 0 ,019 ( 0 ,015 ) = + 0 ,004 mm. 2. Strngerea medie, S med , considerat ca fiind strngerea nominal , S nom , se calculeaz cu relaia:

1. 2. 3.

Materialul i construc ia pieselor componente (lungimea asambl rii); Tipul i m rimea solicit rilor; Condi iile de exploatare - mediul, temperatura de func ionare etc.

S med = S nom = (S max + S min ) / 2 .

(7.16)

Pentru exemplul dat strngerea medie este:

Smed = S nom = (S max + S min) / 2 = ( 0,028 + 0,004 ) / 2 = 0,016 mm.


Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

7.3. A.

PRESCRIEREA PRECIZIEI DIMENSIONALE A ASAMBLRILOR PE BAZA AJUSTAJELOR INTERMEDIARE Definirea i reprezentarea ajustajelor intermediare
DEFINI IE : ajustajul intermediar este un ajustaj care , dup asamblare, poate asigura fie un joc fie o strngere n func ie de dimensiunile efective ale alezajului i arborelui , adic cmpurile de toleran e ale alezajului i arborelui se suprapun par ial sau total .
0 ,019 +0,015 EXEMPLU : fie ajustajul D = 10 H7 i d = 10 n6 sau D = 10 0 i d = 10 + +0 ,010 . REPREZENTAREA GRAFIC a ajustajelor intermediare
S max1 J max1 J max1 S max1 J max J max
(+)

4.

Stabilirea caracterului ajustajului intermediar pe baza m rimilor limit prescrise. n func ie de rela ia dintre J max i S max se poate stabili caracterul unui ajustaj intermediar astfel: Dac J max > S max , ajustajul se consider preponderent cu joc; Dac J max = S max , probabilitatea de obinere a jocurilor este egal cu cea de obinere a strngerilor; Dac J max < S max , ajustajul se consider preponderent cu strngere. Pentru exemplul prezentat deoarece S max = 0 ,019 mm > J max = 0 ,005 mm rezult c ajustajul este preponderent cu strngere .

C.

Definirea, calculul i reprezentarea m rimilor probabile ale ajustajelor intermediare


Mrimile probabile ale ajustajelor intermediare, respectiv tolerana probabil, T aj . i prob , i mrimile limit, i anume jocul maxim probabil, J max . prob i strngerea maxim probabil, S max . prob , se calculeaz pe baza considerentelor prezentate n cazul ajustajelor cu joc i cu strngere n subcapitolele 7.2 i 7.3.

Td1
d max d min

Abateri

TD
D nom=d nom =D min D max

Td
d max

Td1
D max d max d min

TD
D nom=d nom =D min

Td
d max d min

S max

S max

d min

Linia zero

1. 2.

Calculul toleran ei probabile a ajustajului intermediar

Taj . i prob =

2 2 TD + Td ;

(7.27)

(-)

Figura 7.6. Reprezentarea complet i simplificat a ajustajelor intermediare

Calculul m rimilor limit probabile ale ajustajului intermediar Taj . i Taj . i prob ; J max . prob = J max 2
S max . prob = S max Taj . i Taj . i prob . 2

(7.28) (7.29)

Precizare. La ajustajele intermediare toleranele alezajului i arborelui se suprapun parial sau total.

B.
1.

Definirea, calculul i reprezentarea m rimilor prescrise ale ajustajelor intermediare


M rimi limit sunt: jocul maxim i strngerea maxim. Jocul maxim este o strngere minim negativ, respectiv:

Pentru exemplul prezentat m rimile probabile ale ajustajului intermediar au urm toarele valori : T aj . i prob = 0 ,015 2 + 0 ,009 2 = 0 ,017 mm < Taj . i = 0 ,024 mm;

J max . prob = 0 ,005 ( 0 ,024 0,017 ) / 2 = 0,0015 mm; S max . prob = 0 ,019 ( 0 ,024 0 ,017 ) / 2 = 0 ,0155 mm.

J max = Dmax d min = As ai = (a i A s ) = S min

(7.21)

3.

Pentru exemplul precizat se obine: J max = S min = A s a i = 0 ,015 0 ,010 = +0 ,005 mm.

Strngerea maxim este un joc minim negativ, respectiv:

Stabilirea caracterului ajustajului intermediar pe baza mrimilor limit probabile. n acest caz stabilirea caracterului ajustajului intermediar se face prin compararea valorilor mrimilor probabile J max . prob i S max . prob , dup cum urmeaz.

S max = (D min d max ) = d max Dmin = a s Ai = ( Ai a s ) = J min

(7.22)

Dac J max . prob > S max . prob ajustajul este preponderent cu joc, deoarece probabilitatea de obinere a

Pentru exemplul prezentat se obine: S max = J min = a s Ai = 0 ,019 0 = +0 ,019 mm. 2. Mrimi medii: sunt jocul mediu, J med , i strngerea medie, S med i sunt considerate mrimi nominale: J + J min J max S max , (7.23) J med = J nom = max = 2 2 + S min S max J max S (7.24) S med = S nom = max = = J med . 2 2 Pentru exemplul prezentat se obine:

jocului este mai mare dect probabilitatea de obinere a strngerii; Dac J max . prob = S max . prob ajustajul intermediar are probabiliti egale de obinere a jocului i, respectiv, a strngerii; Dac J max . prob < S max . prob ajustajul este preponderent cu strngere, deoarece probabilitatea de obinere a jocului este mai mic dect probabilitatea de obinere a strngerii.
Pentru exemplul prezentat rezult c, deoarece S max . prob = 0 ,0155 mm > J max . prob = 0 ,0015 mm, ajustajul este preponderent cu strngere, rezultat identic cu cel obinut pa baza mrimile limit prescrise.

J med = ( 0,005 0,019) / 2 = 0,007mm, S med = ( 0 ,019 0 ,005 ) / 2 = + 0 ,007 mm, rezult c Smed = J med.
3. Toleran a ajustajului intermediar , Tai . i se poate calcula n dou moduri, i anume:

D.

Recomand ri privind alegerea ajustajelor intermediare


Prescrierea preciziei pe baza ajustajelor intermediare se recomand atunci cnd n func ionare se cer o serie de condi ii: Pozi ionarea i orientarea precis a piesele asamblate; Asigurarea mont rii i demont rii relativ u oare, f r deteriorarea suprafe elor de asamblare. Valorile jocurilor i strngerilor prescrise se aleg n func ie de factorii care caracterizeaz asamblarea : 1. Materialul i construc ia pieselor componente (lungimea asambl rii); 2. Tipul i m rimea solicit rilor; 3. Condiiile de exploatare - mediul, temperatura de funcionare, posibilitile de montare - demontare etc.

Ca toleran a jocului, respectiv

Taj . i = T j = J max J min = J max + S max = D max - d min + d max - D min = T D + T d .


Ca toleran a strngerii, i anume

(7.25) (7.26)

Taj . i = T s = S max S min = S max + J max = d max - D min + D max - d min = T D + T d .

Pentru exemplul dat: T D = 0 ,015 mm i T d = 0 ,009 mm i Taj. i = 0,005 + 0,019 = 0,015 + 0,009 = 0,024 mm.
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

10

7.4. SISTEME DE AJUSTAJE PENTRU PRESCRIEREA PRECIZIEI DIMENSIONALE A ASAMBLRILOR

CONCEPTUL DE SISTEM DE AJUSTAJE DEFINI IE : sistemul de ajustaje este un ansamblu ordonat de ajustaje realizat ntr-o anumit baz, alezaj unitar sau arbore unitar, pe baza cruia se pot obine diferite ajustaje cu valori diferite ale jocurilor limit i strngerilor limit. PRINCIPALELE TIPURI DE SISTEME DE AJUSTAJE: se folosesc dou sisteme de ajustaje: 1. Sistemul de ajustaje alezaj unitar; 2. Sistemul de ajustaje arbore unitar.

CARACTERISTICILE SISTEMULUI de ajustaje ALEZAJ UNITAR sunt (fig. 7.7 i fig. 7.8): 1. 2. 3. Suprafaa sau piesa unitar este alezajul; Simbolul abaterii fundamentale asociat toleranei alezajului este H; Abaterea fundamental a cmpului H este zero, EI = Ai = 0, respectiv Dnom = Dmin.

b. nscrierea n desene a preciziei asambl rilor n sistemul de ajustaje ALEZAJ UNITAR

REGULA GENERAL de nscriere n desene a ajustajelor: se face prin indicarea urmtoarelor elemente: 1. 2. 3. Dimensiunea nominal comun a celor dou suprafee, alezaj i arbore, urmat de o fracie, n care: La num r tor se indic , ntotdeauna, clasa de toleran e a alezajului , La numitor se indic , ntotdeauna, clasa de toleran e a arborelui .

A.

Prescrierea preciziei dimensionale a asamblrilor n sistemul ALEZAJ UNITAR a. Definirea, reprezentarea i caracteristicile sistemului de ajustaje ALEZAJ UNITAR

DEFINIIE: SISTEMUL DE AJUSTAJE ALEZAJ UNITAR este un sistem de ajustaje n care jocurile sau strngerile cerute sunt obinute prin asocierea arborilor din diferite clase de tolerane cu alezaje unitare dintr-o clas de tolerane unic. REPREZENTARE GRAFIC a sistemului de ajustaje alezaj unitar - figura 7.7 i figura 7.8. n funcie de poziia cmpului de toleran al arborelui, pot fi obinute ajustaje cu joc, ajustaje intermediare i ajustaje cu strngere.

CARACTERISTICA ESEN IAL a indic rii unui ajustaj n sistemul alezaj unitar este nscrierea la num r tor a simbolului H al abaterii fundamentale a toleran ei alezajului, de exemplu:

Ajustaje cu joc , de exemplu: H12/b12, H7/c8, H7/d8, H6/e7, H8/h8; Ajustaje intermediare , de exemplu: H6/js5, H6/j5, H7/k6, H7/m6 ; Ajustaje cu strngere , de exemplu: H6/n5, H7/p5, H7/r6, H7/s6, H6/t5 .

AJUSTAJELE PREFEREN IALE n sistemul alezaj unitar - se fac urm toarele recomand ri: 1. Ajustajele preferen iale se recomand pentru a evita o multiplicare inutil a sculelor i a instrumentelor de m surat i de a ndruma utilizatorul spre cmpurile de toleran e preferen iale pentru arbori i alezaje care s fie utilizate la constituirea ajustajelor . Ajustajele preferen iale se pot ob in din clasele de toleran e preferen iale i sunt scrise cu caractere ngro ate .
Ajustajele prefereniale n sistemul alezaj unitar, STAS 8100/4-1988
Clasa toler

2.

Dmin = Dnom

Tabelul 7.1
s t

H6 H7
Ajustaje cu joc Ajustaje intermediare Ajustaje cu strngere

H8 H9 H10 H11 H11 H11 a11 b11 H12 H12 b12

Figura 7.7. Reprezentarea convenional complet a ajustajelor n sistemul alezaj unitar


(+) Ajustaje cu joc Abateri fundamentale Ajustaje Ajustaje cu strngere intermediare

TD = H 0
ef f fg g h

af = es cd
c

j js

Dnom = Dmin

zc za zb y z a = ei f r s t u v x

Abaterile fundamentale ale arborilor c d e f g h js k m n p r AJUSTAJELE N SISTEMUL ALEZAJ UNITAR RECOMANDATE H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 e7 f6 g5 h5 js5 k5 m5 n5 p5 r5 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 H7 c8 d8 e7 e8 f6 f7 g6 h6 js6 k6 m6 n6 p6 r6 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 f8 h7 h8 h9 js7 k7 m7 n7 p7 r7 d9 e8 e9 H9 H9 H9 H9 d10 c9 f9 h9 H10 H10 d10 h10 H11 H11 H11 c11 d11 h11 H12 h12

Dmax

alezaj

H6 H6 s5 t5 H7 H7 s6 t6 H8 s7

Linia zero

k m n p

Observaii. 1. Sistemul alezaj unitar este considerat sistem preferenial. 2. Ajustajele prefereniale n sistemul alezaj unitar sunt scrise cu caractere ngroate. 3. Sistemul alezaj unitar se recomand s se utilizeze n toate cazurile, cu excepia acelora n care, funcional sau tehnologic, este raional folosirea sistemului arbore unitar sau utilizarea unor ajustaje n afara celor dou sisteme.

(-)

Figura 7.8. Reprezentarea convenional simplificata a ajustajelor n sistemul alezaj unitar


Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

ALEGEREA TREPTEI DE PRECIZIE A ALEZAJULUI I A ARBORELUI - se recomand s se fac astfel: Toleran ele alese trebuie s fie cele mai mari dintre cele compatibile cu condi iile de utilizare; Alezajului i se aloc adesea o toleran cu o treapt mai grosier dect cea a arborelui , fiind partea cea mai dificil a fabrica iei, exemplu H 8 f 7 .

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

11

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

12

B.

Prescrierea preciziei dimensionale a asamblrilor n sistemul ARBORE UNITAR


a. Definirea, reprezentarea i caracteristicile sistemului de ajustaje ARBORE UNITAR

b. nscrierea n desene a preciziei asambl rilor n sistemul de ajustaje ARBORE UNITAR

REGULA GENERAL de nscriere n desene a ajustajelor n sistemul arbore unitar: se face prin indicarea acelorai elemente ca n cazul sistemului alezaj unitar, respectiv:
1. 2. 3.

DEFINI IE: SISTEMUL DE AJUSTAJE ARBORE UNITAR este un sistem de ajustaje n care jocurile sau strngerile cerute sunt ob inute prin asocierea alezajelor din diferite clase de toleran e cu arbori dintr-o clas de toleran unic . REPREZENTARE GRAFIC a sistemului arbore unitar figura 7.9 i figura 7.10. n func ie de pozi ia cmpului de toleran al alezajului , pot fi ob inute ajustaje cu joc, ajustaje intermediare i ajustaje cu strngere .

Dimensiunea nominal comun a celor dou suprafee, alezaj i arbore, urmat de o fracie, n care: La num r tor se indic , ntotdeauna, clasa de toleran e a alezajului , La numitor se indic , ntotdeauna, clasa de toleran e a arborelui .

CARACTERISTICA ESEN IAL a indic rii unui ajustaj n sistemul arbore unitar este nscrierea la num r tor a simbolului h al abaterii fundamentale a toleran ei arborelui, de exemplu:

Ajustaje cu joc , de exemplu: C11/h11,G7/h6, F7/h6, E7/h8, F8/H6, D8/h9 ; Ajustaje intermediare , de exemplu: J7/h6, K7/h6, M7/h6, N7/h6 ; Ajustaje cu strngere , de exemplu: P7/h6, R7/h6, S7/h6, U7/h6 .

AJUSTAJELE PREFEREN IALE n sistemul arbore unitar - se respect acelea i recomand ri: 1. Ajustajele preferen iale se recomand pentru a evita o multiplicare inutil a sculelor i a instrumentelor de m surat i de a ndruma utilizatorul spre cmpurile de toleran e preferen iale pentru arbori i alezaje care s fie utilizate la constituirea ajustajelor . Ajustajele preferen iale se pot ob ine din clasele de toleran e preferen iale i sunt scrise cu caractere ngro ate .
Ajustajele preferen iale n sistemul arbore unitar , STAS 8100/4-1988

2.

Tabelul 7.2

Ajustaje cu joc
Ajustaje intermediare
Ajustaje cu strngere

Clasa toler arbore h5

B C D AJUSTAJELE

Figura 7.9. Reprezentarea conven ional complet a ajustajelor n sistemul arbore unitar

h6 h7

(+)
A

h8 h9 D10 h9 A11 B11 C11 D11 h11 h11 h11 h11

Abateri fundamentale

h10
B C

h11 h12
K M N P EF F FG G H

Af = EI C D E

Abaterile fundamentale ale alezajelor E F G H JS K M N P R S N SISTEMUL ARBORE UNITAR RECOMANDATE JS6 h5 F8 G7 H7 JS7 K7 M7 N7 P7 R7 S7 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 F7 H8 JS8 h7 h7 h7 H8 E9 F8 h8 h8 h8 H9 h9 H10 h10 H11 h11 H12 h12

Linia zero dnom = dmax


R S T U V X Y Z ZA ZB ZC

Td = h
(-) Ajustaje cu joc

J JS

Observaii: 1. Ajustajele prefereniale sunt scrise cu caractere ngroate; 2. Sistemul arbore unitar se recomand s se utilizeze numai n cazurile n care utilizarea sistemului alezaj unitar, considerat sistem preferenial, este funcional sau tehnologic neraional.

Ajustaje intermediare

Ajustaje cu strngere

ALEGEREA TREPTEI DE PRECIZIE A ALEZAJULUI I A ARBORELUI - se respect acelea i recomand ri, respectiv:

Figura 7.10. Reprezentarea conven ional simplificat a ajustajelor n sistemul arbore unitar

CARACTERISTICILE sistemului de ajustaje ARBORE UNITAR sunt: 1. 2. 3. Suprafaa sau piesa unitar este arborele; Simbolul abaterii fundamentale asociat toleranei arborelui este h; Abaterea superioar a cmpului h este zero, es = as = 0, respectiv, dmax = dnom.

Toleran ele alese trebuie s fie cele mai mari dintre cele compatibile cu condi iile de utilizare; Alezajului i se aloc adesea o toleran cu o treapt mai grosier dect cea a arborelui , fiind partea cea mai dificil a fabrica iei, exemplu H 8 f 7 .

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

13

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. dr. Ing. N. IONESCU, Tolerane, Cap. 7. Prescrierea preciziei asamblrilor - Rezumat

14

C.
a.

Alegerea sistemului de ajustaje ALEZAJ sau ARBORE UNITAR


RECOMANDRI PRIVIND ALEGEREA SISTEMULUI DE AJUSTAJE conform ISO: 1. 2. Sistemul alezaj unitar este considerat sistem preferen ial; Sistemul de ajustaje alezaj unitar se recomand s se utilizeze n toate cazurile, cu excep ia acelora n care, func ional sau tehnologic, este ra ional folosirea sistemului arbore unitar sau utilizarea unor ajustaje n afara celor dou sisteme; 3. Sistemul de ajustaje arbore unitar se recomand s se utilizeze n cazurile n care, func ional sau tehnologic, nu este posibil utilizarea sistemului alezaj unitar. 4. Sistemul arbore unitar trebuie utilizat numai acolo unde conduce la avantaje economice sigure , de exemplu, acolo unde este necesar s se monteze mai multe piese cu alezaje avnd diferite abateri pe un singur arbore. n caz contrar, este preferabil s se aleag sistemul alezaj unitar i prin adoptarea acestuia ca sistem preferat pentru uz general, se evit o multiplicare inutil a instrumentelor de m surare. FACTORII CARE POT DETERMINA ALEGEREA unuia dintre cele dou sisteme de ajustaje: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

CAZUL 2 . Tipul ajustajului: la interior ajustaj cu joc i la exterior ajustaje cu strngere (fig. 7.13 i fig. 7.14).
Strngere 1 Joc Strngere Strngere 2 3
T D2

Joc

Strngere

Jmin 2 - 4
Td 4

J max 2-4

Linia zero

d1

d3

S min 1-4
T D1 = T D3

S max1-4

b.

Tipul ajustajului; Costul execu iei; Asamblare simpl ; Influen a asambl rii asupra suprafe elor func ionale; Materialul pieselor componente; Tipul produc iei.

Fig. 7.13. Ajustaje n sistemul ARBORE UNITAR

Fig. 7.14. Ajustaje n sistemul ALEZAJ UNITAR

Caracteristicile alegerii sistemului sistemul arbore unitar (fig. 7.13 i fig. 7.14): 1. 2. Constructiv : arborele se realizeaz la aceea i dimensiune d , care materializeaz condi ia de sistem arbore unitar; Costul: cele trei alezaje se realizeaz cu diametre diferite D 1 , D 2 i D 3 , fapt ce constituie un dezavantaj din punct de vedere economic; U urin a asambl rii: asamblarea se realizeaz relativ mai u or; Influen a asupra suprafe elor func ionale : realizarea asambl rii afecteaz mai pu in func ionalitatea, deoarece, indiferent din ce sens se realizeaz asamblarea, este afectat suprafa a unuia dintre alezajele exterioare; Decizie : se iau n discu ie i alte criterii , ex.: n ipoteza c materialul pieselor nu este rezistent la solicit rile din timpul asambl rii, care implic afectarea func ionalit ii, se poate adopta sistemul arbore unitar.

c.

STUDIU DE CAZ privind alegerea sistemului de ajustaje CAZUL 1 . Tipul ajustajului : la interior ajustaj cu strngere i la exterior ajustaje cu joc
Joc 1 3 Strngere Joc 2 Joc Strngere Joc

J 3 - 4 /2

3. 4.

J 1 - 4 /2

T d2 Smin 2-4 TD S max 2-4

Linia zero d 2max d 2min

5.

D nom = d 1nom = d 2nom = d 3nom

d1

J min 1-4 J max 1-4 T d1 = T d3

d 1mmax = d 3max

d 1min = d 3min

7.5.

PRESCRIEREA PRECIZIEI POZIIEI RELATIVE A ASAMBLRILOR Pe lng precizia dimensional , asambl rile sunt caracterizate i de o precizie de pozi ie relativ . Ca i n cazul m rimilor care determin precizia dimensional , precizia pozi iei relative a asambl rilor este determinat , n func ie de stadiul n care se afl produsul, de o serie de m rimi prescrise, reale i efective, dintre care cele mai importante sunt:

Caracteristicile alegerii sistemului de ajustaje alezaj unitar (fig. 7.11 i fig. 7. 2): 1. Constructiv : cele trei alezaje se realizeaz cu aceea i dimensiune D , care materializeaz condi ia de sistem alezaj unitar ; 2. Costul: realizarea celor trei alezaje la aceea i dimensiune este mai ieftin dect realizarea acestora la dimensiuni diferite, aspect important n cazul unei produc ii de serie mare sau de mas . 3. U urin a asambl rii: asamblarea se realizeaz mai greu dect n cazul sistemului arbore unitar deoarece treapta d 2 trebuie s treac obligatoriu prin unul dintre alezajele exterioare. 4. Influen a asupra suprafe elor func ionale : care se consider a fi alezajele exterioare, treapta arborelui de diametru d 2 afecteaz mai mult suprafa a unuia dintre alezajele exterioare, indiferent de sensul de asamblare. 5. Decizie : se iau n discu ie i alte criterii, ex.: n cazul produc iei de serie mare i mas i n ipoteza c materialul pieselor este rezistent la solicit rile din timpul asambl rii, care asigur c func ionalitatea nu este afectat , criteriul economic devine foarte important i pentru a fi satisf cut se adopt sistemul alezaj unitar .

Fig. 7.11. Ajustaje n sistemul ALEZAJ UNITAR

Fig. 7.12. Ajustaje n sistemul ARBORE UNITAR

M r i m i c a r e d e t e r m i n p r e c i z i a p o z i i e i e l e m e n t e l o r componente:

Precizia pozi iei nominale; Precizia coaxialit ii; Precizia simetriei.

M r i m i c a r e d e t e r m i n p r e c i z i a o r i e n t r i i e l e m e n t e l o r componente:

Precizia paralelismului; Precizia perpendicularit ii; Precizia nclin rii.

M r i m i c a r e d e t e r m i n p r e c i z i a b t i i e l e m e n t e l o r componente:

B taia radial , circular sau total ; B taia frontal , circular sau total .

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

Capitolul

TEORIA REZOLVRII LANURILOR DE DIMENSIUNI


8 . 1 . N O I U N I D E F I N I T O R I I P R I V I N D LA N U R IL E D E D I M E N S IU N I A. Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU

D e f i n i r e a, cl asificar ea i r e p r e z e n t a r e a l a n urilor de dim ensi uni


DEFINI IE . Lan ul de dimensiuni = ansamblu de minim trei sau mai multe dimensiuni care formeaz un contur nchis i care, n general, determin poziia relativ a unor elemente, de exemplu a unor suprafee n cadrul pieselor, a pieselor n cadrul subansamblurilor sau al ansamblurilor etc. CLASIFICAREA LAN URILOR DE DIMENSIUNI I. Din punct de vedere al poziiei n spaiu a dimensiunilor componente lanurile de dimensiuni pot fi: 1. Lanuri de dimensiuni plane, (fig. 8.1, fig. 8.2 i fig. 8.3); 2. Lanuri de dimensiuni spaiale. n funcie de tipul i poziia n plan a dimensiunilor componente, lanurile de dimensiuni sunt: 1. Lanuri de dimensiuni liniare: paralele sau neparalele (fig. 8.1 a i fig. 8.1b); 2. Lanuri de dimensiuni unghiulare: cu vrf comun sau fr vrf comun (fig. 8.2.a i fig. 8.2b); 3. Lanuri de dimensiuni combinate, formate din dimensiuni liniare i unghiulare.

T O L E R A N E
Pentru uzul studen ilor

II.

REPREZENTAREA I REZOLVAREA UNUI LAN poate face pe baza calcului vectorial, prin asocierea unui sistem de referin i a unui sens de parcurgere a lanului.

0 ,01 40 40 + 0 ,04

0 ,04 60 + 0 ,03

150,1

Partea nti BAZELE TEORETICE ALE PRESCRIERII PRECIZIEI CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR

25 0,2

Capitolul

+0 ,08 100100 + 0 ,02

TEORIA REZOLVRII LANURILOR DE DIMENSIUNI


Rezumat

+0 ,01 C2 =C 40 1 0 ,04 0 ,08 C1= 100 + C +0 2,02

RCR =?
C

b Fig. 8.1. L.D liniare simple: a - L D liniare paralele; b - L D liniare neparalele

a b Figura 8.2. L.D unghiulare simple: a - L D unghiulare cu vrf comun; d - L D unghiulare fr vrf comun

Bucure ti, UPB, Catedra TCM

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

III. n funcie de modul de legare 1. 2. 1. 2. 3. Lanuri simple de dimensiuni (fig. 8.1 i fig. 8.2); Lanuri complexe de dimensiuni (fig. 8.3). Lanuri complexe de dimensiuni legate n serie (fig. 8.3a); Lanuri complexe de dimensiuni legate n paralel sau cu elemente comune (fig. 8.3b); Lanuri de dimensiuni legate mixt (fig. 8.3c).
C3 C4 RC B3 B4 RB C2 C3 C1 B4 B1 LD1 LD2 B5 B2 RB B3 LD2 B1 B2 B3 LD2 RC LD1 RB C2 C3 RC C1 = B4 LD1

B.

Clasificarea i definirea dimensiunilor componente ale lan urilor


I. Din punct de vedere al modului de cunoatere: 1. Dimensiuni primare; 2. Dimensiunea rezultant, R, denumit i dimensiune de nchidere. Dimensiunile primare: cele care se trec i se gsesc primele nscrise n documentaia produselor. Dimensiunea rezultant, R, sau dimensiune de nchidere: acea dimensiune care rezult sau care se obine, cel mai adesea, prin calcul sau n urma realizrii practice a lanului de dimensiuni, pe baza dimensiunilor primare nscrise n desen. Orice lan cu n dimensiuni are o singur dimensiune rezultant R. Dimensiunile se simbolizeaz cu litere, de exemplu: C1, C2,, Cn-1 sau B1, B2,, Bn-1 etc. - pentru dimensiuni liniare; 1, 2,..., n-1 sau 1, 2,..., n-1 etc. - pentru dimensiuni unghiulare; RC, RB, R, R etc. dimensiunile rezultante. n funcie de influena dimensiunilor primare asupra dimensiunii rezultante: 1. Dimensiuni primare mritoare, care prin mrirea lor i pstrarea constant a celorlalte dimensiuni primare ale lanului conduc la mrirea dimensiunii rezultante R i care se gsesc n paralel cu R. 2. Dimensiuni primare reductoare, care prin mrirea lor i pstrarea constant a celorlalte dimensiuni primare ale lanului conduc la reducerea dimensiunii rezultante R i care se gsesc n serie cu R.

Lanurilor complexe pot fi:

C1

C2

B1

B2

II.

Figura 8.3. Lanuri de dimensiuni liniare, paralele, complexe: a - L D n serie; b - L D n paralel; c - L D mixte IV. Din punct de vedere al stadiului n care se realizeaz: 1. 2. 3. 4. Lanuri de dimensiuni de proiectare; Lanuri de dimensiuni de prelucrare (fig. 8.1); Lanuri de dimensiuni de msurare sau de inspecie; Lanuri de dimensiuni de asamblare sau de montaj (fig. 8.4).

C.

Problemele rezolv rii lan urilor de dimensiuni


1. Problema direct, reprezentat n figura 8.4, n care: Se cunosc complet cele n-1 dimensiuni primare, adic dimensiunile i Ai i nominale C k nom , k = 1, 2,, n-1, abaterile limit As
Ck Ck
0 ,01 40 + 40 0 ,04 +0 ,08 100100 + 0 ,02

+ =,04 ? C0 60R 0 ,03

+0 ,08 +0 ,01 toleranele lor T C k , ex: dimensiunile 100+ 0 ,02 i 40 0 ,04 din fig. 8.5; Se cere dimensiunea rezultant, respectiv dimensiunea nominal i Ai i tolerana T Rc (fig. 8.5). R c nom , abaterile As
Rc Rc

C1= 100 +0 ,08

C +10 ,02

RC

C2 = 40 +0C ,01 2 0 ,04 Fig. 8.5. Reprezentarea problemei directe

2. Problema invers , reprezentat n fig. 8.6, n care: Se cunosc toate cele n-1 dimensiuni primare numai ca dimensiuni nominale, C k nom , k = 1, 2,, n-1 i dimensiunea rezultant complet, respectiv dimensiunea nominal Rc nom , abaterile As i Ai i Rc Rc
0 ,04 tolerana T Rc , de ex. dimensiunea 30 + 0 ,03 din fig. 8.6; Se cer abaterile limit ale dimensiunilor primare As

a a b
40 20 100 50

Figura 8.4. Lanuri de asamblare: a. Lan asociat ajustajelor cu joc; b. Lan asociat ajustajelor cu strngere V. n funcie de modul de cotare: 1. 2. Lanuri de dimensiuni funcionale cnd se utilizeaz cotarea funcional; Lanuri de dimensiuni tehnologice, definite de cotarea tehnologic.

+ 0 ,04 RC = + 0 ,04 6030 0 ,03 0 ,03

i Ai , Ck precum i toleranele dimensiunilor primare T C k . Conform figurii 8.6 , rezolvarea problemei inverse impune determinarea abaterilor limit i toleran elor dimensiunilor primare C 1 = 50 mm i C 2 = 20 mm.
Ck

D.
As = ? Ai = ?

Condiiile rezolvrii lanurilor de dimensiuni


Cele dou probleme se pot rezolva n dou condiii: 1. n condiiile interschimbabilitii totale; 2. n condiiile interschimbabilitii limitate.

C1 = 50 C1

+ 0 ,04 30 R C0 ,03

C2 = 20

As = ? Ai C =2 ?

Fig. 8.6. Reprezentarea problemei inverse Interschimbabilitatea: aptitudinea unei entiti de a fi utilizat n locul alteia, fr modificare, pentru satisfacerea acelorai condiii. Interschimbabilitatea total permite utilizarea pieselor fr nici-o modificare, indiferent de locul sau momentul folosirii. Interschimbabilitatea limitat determin utilizarea pieselor numai n urma unor modificri dimensionale, geometrice sau de alt natur ale acestora.
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora. Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

8. 2. REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LAN URILOR DE DIMENSIUNI LINIARE PARALELE


CONINUTUL problemei directe i EXEMPLU.

ETAPA 2 . Calculul abaterilor limit ale dimensiunii rezultante Calculul abaterii superioare . Se scrie expresia dimensiunii rezultante maxime Rc max n funcie de abaterile limit:
R C max = R C nom + As R C = C 1 max - C 2 min = C 1 nom + As C 1 - C 2 nom - Ai C 2

Se cunosc complet cele n-1 dimensiuni primare, 0 ,08 adic dimensiunile nominale C1 = 100 + + 0 ,02 i C2 = 40 +0 ,01 deci i abaterile limit i toleranele 0 ,04 acestora (fig. 8.7);

(8.5)

Prin reducerea termenilor, se obine relaia abaterii superioare a dimensiunii rezultante sub forma:

A s R C = As C 1 - Ai C 2 .
Pentru exemplul dat n figura 8.7 : As Rc = 0 ,08 ( 0 ,04 ) = + 0 ,12 mm.

(8.6)

0 ,01 C2= 40 + 0 ,04


0 ,08 C1 = 100 + + 0 ,02

RC R C=?

Se cere dimensiunea rezultant, respectiv dimensiunea nominal R c nom , abaterile limit


As
Rc

i Ai i tolerana T Rc , conform figurii 8.7. Rc n

n cazul general al unui lan de dimensiuni cu n-1 dimensiuni primare, dintre care p dimensiuni sunt mritoare, innd seama c As C este abaterea superioar a dimensiunii mritoare C 1 , iar Ai C este
1 2

Problema direct se rezolv numai condiiile interschimbabilitii totale.

abaterea inferioar a dimensiunii reductoare C 2 , prin generalizarea expresiei se obine:

Figura 8.7. Problema direct - Exemplu Metode de rezolvare: 1. 2. 3. Metoda de maxim i minim; Metoda algebric sau metoda Lzrescu; Metoda probabilistic.

As Rc = As C k mar
k =1

n 1 k = p +1

Ai C k red .

(8.7)

Calculul abaterii inferioare. Se scrie expresia dimensiunii rezultante minime Rc min n funcie de abaterile limit, din care se obine:

A.
a.

Rezolvarea problemei directe a LDL paralele prin metoda de maxim i minim


CON INUTUL METODEI . Metoda se bazeaz pe ipoteza c toate dimensiunile primare cunoscute se obin ca dimensiuni limit, respectiv maxime i minim i pe felul dimensiunilor: mritoare sau reductoare.
RCmax C2max C2nom C2min RCnom RCmin

Ai R C = Ai C 1 - As C 2 .
Pentru exemplul dat n figura 8.7 : Ai Rc = 0 ,02 0 ,01 = 0 ,01 mm.

(8.8)

b.

APLICAREA METODEI I REZOLVAREA PROBLEMEI . Rezolvarea problemei se face, pe baza modelului de calcul din figura 8.8, n trei etape: 1. Calculul dimensiunii rezultante nominale, R c nom ; 2. Calculul abaterilor limit, As Rc i Ai Rc ; 3. Calculul toleranei dimensiunii rezultante, T Rc .

n cazul general al unui lan de dimensiuni cu n-1 dimensiuni primare, dintre care p dimensiuni sunt mritoare, deoarece C1 este dimensiune mritoare i C2 reductoare pe baza acelorai considerente, prin generalizarea expresiei se obine:

AiR C = AiC k mar k =1

n 1 k = p +1

A sC k red .

(8.9)

ETAPA 3 . Calculul toleran ei dimensiunii rezultante . Conform definiiei toleranei, se poate scrie:

ETAPA 1. Calculul dimensiunii rezultante nominale . Se asociaz lanului considerat o ax i un sens de parcurgere. n acest fel, ecuaia vectorial general a lanului este:

TRc = Rc max Rc min = C1 max C 2 min (C1 min C 2 max ) = T C 1 + T C 2 .


Pentru exemplul dat n figura 8.7 : TRc = 0 ,06 + 0 ,05 = 0 ,11 mm.

(8.10)

C1min C1nom C1max

r r r C 1 + RC + C 2 = 0 ,

(8.1)

Pentru cazul general al unui lan de dimensiuni cu n-1 dimensiuni primare, prin generalizarea expresiei se obine:

Figura 8.8. Modelul metodei de maxim i minim

care proiectat pe axa asociat lanului devine: (8.2) R C = C 1 C 2 sau (8.3)

T R C = T C 1 + T C 2 + ... + T C n 1 = T C K ,
k =1

n 1

(8.11)

R C nom = C 1 nom C 2 nom

care reprezint relaia fundamental a toleranelor dimensiunilor unui lan de dimensiuni.

Pentru exemplul dat n figura 8.7 : RCnom = 100 40 = 60 mm. n cazul general al unui lan cu n-1 dimensiuni primare, dintre care p dimensiuni sunt mritoare, deoarece dimensiunea C1 este m ritoare iar C2 este reduc toare i prin generalizare se deduce relaia general :
Rc nom = C k nom mar
k =1 p n 1 k = p +1

C k nom red .

(8.4)

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

B.
a.

Rezolvarea problemei directe a LDL paralele prin metoda algebric


CON INUTUL METODEI . Metoda algebric are la baz o teorem stabilit de Profesorul Dr. Ing. Ion Lzrescu din Cluj, care se poate formula astfel: ntr-o sum algebric de mrimi tolerate acestea se pot scrie desfurat, sub form de dimensiuni nominale i abateri limit, semnul minus n faa unei mrimi schimb semnul dimensiunii nominale, al abaterilor limit ale acesteia ct i poziia abaterilor, prile de acelai fel se pot aduna ntre ele i, n final, se pot egala. APLICAREA METODEI I REZOLVAREA PROBLEMEI . Se parcurg paii evideniai n definiia metodei, dup cum urmeaz. Stabilirea ecuaiei dimensiunilor lanului, prin asocierea unei axe i a unui semn corespunztor sensului de parcurgere a lanului.

C.
a.

Rezolvarea problemei directe a LDL paralele prin metoda probabilistic


CON INUTUL METODEI . Metoda permite calculul valorii probabile a toleranei dimensiunii rezultante i, pe aceast baz, a abaterilor limit probabile ale acesteia n dou moduri: Pe baza cunoaterii abaterilor limit teoretice, a toleranei teoretice i a toleranei probabile; determinate cu metoda de maxim i minim sau metoda algebric; Pe baza cunoaterii valorii centrale a dimensiunii rezultante a lanului de dimensiuni i a toleranei probabile a dimensiunii rezultante. APLICAREA METODEI I REZOLVAREA PROBLEMEI . Pentru rezolvarea problemei prin metoda probabilistic se parcurg dou etape: Calculul toleranei probabile a dimensiunii rezultante; Calculul abaterilor limit probabile ale dimensiunii rezultante. ETAPA 1. Calculul toleranei probabile a dimensiunii rezultante n ipoteza c toate dimensiunile primare se obin dup legea distribuiei normale (kk = kR = 1 i k =
T R C prob =

b. 1.

b.

RC = C 1 C 2 .
2.

(8.12)

Mrimile se scriu desfurat, sub form de dimensiuni nominale i abateri limit, respectiv: As A A (8.13) R Cnom A sRc = C 1nom A C 1 C 2 nom A sC 2 iRc iC 1 iC 2 Pentru exemplul dat n figura 8.7, rezult : RC A C = 100 + 0 ,02 40 0 ,04 iRC
ASR + 0 ,08

+ 0 ,01

R = 0), tolerana probabil se calculeaz cu relaia:


= T 2 + T 2 + ... + T 2 C1 C 2 C n 1
n 1 k =1 2 T Ck

(8.20)

3.

Semnul minus n faa unei mrimi schimb semnul dimensiunii nominale, al abaterilor limit ale acesteia ct i poziia abaterilor, abaterea superioar devine inferioar cu semn schimbat i invers:

Pentru exemplul dat n figura 8.7 : TRCprob = 0 ,06 2 + 0 ,05 2 = 0 ,078 mm.

As Ai C 2 . A R C nom sRc = C 1 nom C 1 C 2 nom AiRc AiC 1 A sC 2


A Pentru exemplul dat n figura 8.7 : RC SRC = 100 + 0 ,08 40 + 0 ,04 + 0 ,02 0 ,01 AiR C

(8.14)

ETAPA 2. Calculul abaterilor limit probabile ale dimensiunii rezultante. Se poate realiza n dou moduri, dup cum urmeaz. 2.1. Calculul abaterilor limit probabile pe baza cunoaterii abaterilor limit teoretice, a toleranei teoretice i a toleranei probabile, conform schemei din figura 8.9.
TRC - TRCprob 2

TRCprob TRCprob

(8.15)

Abateri

4.

Prile de acelai fel se pot aduna algebric, respectiv dimensiuni nominale i abateri limit: A A A R C nom sRc = C 1 nom C 2 nom A sC 1 A iC 2 . iC 1 sC 2 AiRc

(8.16) (8.17)
-

AiRC

Pentru exemplul dat n figura 8.7 : RCnom = (100 40 ) = 60 mm


0

AiRCprob

Dimensiunea rezultant nominal: R C nom = C 1 nom C 2 nom .

AsRCprob

XCRC

AsRC

T RC

5.

n final, prile de acelai fel din cei doi membri ai ecuaiei se egaleaz, rezultnd relaiile cutate pentru rezolvarea problemei directe, respectiv:

iRC

TRC - TRCprob 2

Pentru exemplul dat figura 8.7 se ob ine: RC A

TRCprob

ASRC

= (100 40 ) + 0 ,02 0 ,01

+ 0 ,08 + 0 ,04

Abaterea superioar a dimensiunii rezultante: A sRc = A sC 1 AiC 2 . Pentru exemplul dat n figura 8.7 : AsRc = +0 ,08 + 0 ,04 = +0 ,12 mm Abaterea inferioar a dimensiunii rezultante: AiRc = AiC 1 A sC 2 .

Linia zero

(8.18)

6.

Pentru exemplul dat n figura 8.7 : AiRc = +0 ,02 0 ,01 = +0 ,01 mm Calculul toleranei dimensiunii rezultante: pe baza cunoaterii abaterilor limit:

Figura 8.9. Schema de calcul a abaterilor limit probabile Abaterea superioar probabil se calculeaz, conform figurii 8.9, cu relaia (fig. 8.9):

T R C = A sRc AiRc
Pentru exemplul dat n figura 8.7 : TRc = +0 ,12 0 ,01 = +0 ,011 mm n final, pentru exemplul prezentat n figura 8.6, aplicnd metoda algebric, se obine:
RC
ASR + 0 ,01 + 0 ,08 + 0 ,04 + 0 ,12 C = 100 + 0 ,08 40 = (100 40 ) + 0 ,02 0 ,01 = 60 + 0 ,01 mm. + 0 ,02 AiR 0 ,04 C

(8.19)

As Rc prob = As Rc

TRc TRc prob . 2

(8.21)
0 ,11 0 ,078

Pentru exemplul dat n figura 8.7 : AsRc prob = 0 ,12 = + 0 ,104 mm. 2 Abaterea inferioar probabil se calculeaz, conform figurii 8.9, cu relaia (fig. 8.9):

Ai Rc prob = Ai Rc +

TRc TRc prob . 2

(8.22)
0 ,11 0 ,078 = + 0 ,026 mm. 2

0 ,12 PRECIZARE. S-a obinut RC = 60 + + 0 ,01 mm, rezultat este identic cu cel obinut prin metoda de maxim i minim.

Pentru exemplul dat n figura 8.7 : AiRc prob = 0 ,01 +

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

10

Dimensiunea rezultant maxim probabil se calculeaz cu relaia cunoscut, respectiv:

Rc max prob = Rc nom + As Rc prob .


Pentru exemplul dat n figura 8.7 : Rc max prob = 60 + 0 ,104 = 60 ,104 mm.

(8.23)

8. 3. REZOLVAREA PROBLEMEI INVERSE A LAN URILOR DE DIMENSIUNI LINIARE PARALELE IN CONDI IILE INTERSCHIMBABILIT II TOTALE

CONINUTUL rezolvrii problemei inverse i EXEMPLU Rezolvarea problemei inverse presupune determinarea toleranelor i abaterilor limit ale dimensiunilor primare, exemplu T C , T C , AsC1, AiC1 i AsC2, AiC2, 1 2

Dimensiunea rezultant minim probabil se calculeaz cu relaia cunoscut, i anume:

Rc min prob = Rc nom + Ai Rc prob .


Pentru exemplul dat n figura 8.7 : Rc min prob = 60 + 0 ,026 = 60 ,026 mm.

(8.24)

2.2. Calculul abaterilor limit probabile pe baza cunoaterii valorii centrale a dimensiunii rezultante X C R a lanului de dimensiuni i a toleranei probabile conform schemei din figura 8.9.
c

cunoscnd dimensiunile nominale, C1nom i C2nom, ale dimensiunilor primare, adic C1nom = 50mm i C2nom = 20mm i dimensiunea rezultant, respectiv R C = 30mm i abaterile
nom

Abaterea superioar probabil se calculeaz conform schemei din figura 8.9 cu relaia:

TRc prob As Rc prob = X C R + n care C 2 X CR


c

(8.25) (8.26) (8.27)

= X C C k mar
k =1

n 1

k = p +1

X C C k red , iar

X C Ck =

As C k + Ai C k 2

Din punct de vedere matematic, rezolvarea problemei inverse reprezint o nedeterminare deoarece impune stabilirea unui numr de 2(n-1) = 2(3-1) = 4 necunoscute, 1 respectiv n-1 = 3-1 = 2 abateri limit, superioare sau Figura 8.10. Problema invers - Exemplu inferioare i n-1 = 3-1 = 2 tolerane, n condiiile cunoaterii unei singure ecuaii, i anume ecuaia fundamental a toleranelor lanului, respectiv relaia (8.11) de forma: n 1 = TC + TC . =T +T + ... + T = T T
As = ? C1 = C 50 = Ai 100 =?

As = ? C2 C = 20 Ai = ? 2 = 40

+ RC = + 00,04 ,04 R 60 03 00,, 03 C = 30

acesteia, As R =+0,04mm i Ai R = - 0,03mm. C C

RC

C1

C2

C n 1

k =1

CK

Pentru exemplul dat n figura 8.7 :

X CC 1 =

X C Rc

0 ,08 + 0 ,02 0 ,01 0 ,04 = 0 ,05 mm; X C C 2 = = 0 ,015 mm; 2 2 = 0 ,05 ( 0 ,015 ) = 0 ,065 mm, i rezult

METODE DE REZOLVARE a problemei inverse N CONDIIILE I N T E R S C H I M B A B I L I T I I TOTALE: 1. 2. Metoda toleranei medii; Metoda determinrii treptei de precizie a lanului de dimensiuni.

0 ,078 As RC prob = 0 ,065 + = 0 ,104 mm. 2

A.
a.

Rezolvarea problemei inverse a LDL paralele prin metoda toleranei medii


CON INUTUL METODEI Metoda se bazeaz pe determinarea unei tolerane orientative, denumit medie, pe baza unor ipoteze simplificatoare, respectiv:

Abaterea inferioar probabil se calculeaz conform schemei din figura 8.9 cu expresia:

Ai Rc prob = X C R C

TRc prob . 2 0 ,078 = 0 ,026 mm. 2

(8.28)

Toate dimensiunile primare ale lanului au aceeai dimensiune nominal; Toate dimensiunile primare se execut n aceeai treapt de precizie.

Pentru exemplul dat n figura 8.7 : Ai R prob = 0 ,065 C

PRECIZARE . Tolerana probabil a dimensiunii rezultante este mai mic dect tolerana teoretic, determinat prin metoda de maxim i minim sau prin metoda algebric, respectiv pentru exemplul din figura 8.7 se obine:

Pe baza toleranei medii se stabilesc toleranele dimensiunilor primare innd seama, pentru fiecare dimensiune primar n parte, de cei doi factori cunoscui care determin valoarea unei tolerane, respectiv de dimensiunea nominal i de precizia dimensiunii. n continuare se calculeaz abaterile limit ale acestora lund n considerare felul dimensiunilor, mritoare sau reductoare i poziia toleranei dimensiunii rezultante fa de linia zero. b. APLICAREA METODEI I REZOLVAREA PROBLEMEI Conform coninutului, rezolvarea problemei inverse se realizeaz n trei etape, respectiv: 1. 2. 3. Calculul toleranei medii; Stabilirea toleranelor dimensiunilor primare; Calculul abaterilor limit ale dimensiunilor primare.

T R C prob =

n 1

k =1

= 0,078mm < T R = T C = 0,11mm. T C K Ck k =1

n 1

ETAPA 1 . Calculul toleran ei medii . Se pleac de la ecuaia fundamental a toleranelor lanului de dimensiuni, scris n funcie de coeficientul de precizie k i de factorul de toleran i sau I, respectiv:

T Rc = TCk = k 1 i1 + k 2 i 2 + ... + k n 1 i n 1 .
k =1

n 1

(8.29)

Pe baza primei ipoteze simplificatoare , conform creia toate dimensiunile primare ale lanului de dimensiuni au aceeai dimensiune nominal, rezult c factorul de toleran, i sau I este acelai, respectiv: i1 = i2 = ... = in 1 = imed .sau I1 = I2 = ..., In-1 = Imed (8.30)
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora. Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

11

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

12

Pe baza celei de-a doua ipoteze simplificatoare, conform creia toate dimensiunile primare ale lanului se execut n aceeai treapt de precizie, rezult c i coeficientul de precizie k asociat fiecrei dimensiuni primare Ck, este acelai, i anume: k1 = k 2 = ... = k n 1 = k med . (8.31) Pe aceast baz ecuaia fundamental a toleranelor lanului de dimensiuni devine:
T R c = TCk = T C 1 + T C 2 +...+ T n 1 = i1 k1 + i2 k 2 + ...+ in1 k n1 = (n 1) k med i med = (n 1) T med (8.32)
k=1 n1

Conform relaiei de definiie a toleranei se poate scrie c T Rc = As R c - Ai R c = T R c - Ai R c , de unde se obine:


Ai R c = T R c - T R c = ( - 1) T R c .

Rezult expresia toleranei medii:

T Tmed = Rc . n 1
Pentru exemplul dat n figura 8.10 se obine: Tmed = 0 ,04 ( 0 ,03 ) = 0 ,035 mm.
31

Poziia toleranei dimensiunii rezultante fa de linia zero este definit, prin coeficientul , pe baza relaiilor: (8.35) A sR = T R ;

(8.33)

AiR C = ( 1) T R C .

(8.36)

ETAPA 2 . Stabilirea toleran elor dimensiunilor primare prin luarea n considerare a dimensiunilor nominale reale ale dimensiunilor primare i a rolului funcional al suprafeelor n doi pai, dup cum urmeaz. PASUL 1: Stabilirea valorilor preliminare: n care pentru fiecare dimensiune primar se stabilete o toleran T C i , mai mic, egal sau mai mare dect tolerana medie T med , n funcie de dimensiunile nominale reale ale dimensiunilor primare, care sunt mai mici, egale sau mai mari dect o valoare medie a acestora i de rolul funcional diferit al suprafeelor, tolerana dimensiunii rezultante distribuindu-se dup o funcie care s ine seama de dependena toleranei de dimensiunea nominal, respectiv o funcie parabolic, pentru gama 1 (0-500)mm sau o funcie liniar, pentru gama 2 (500-3150)mm i de precizie. Pentru exemplul dat n figura 8.10: n ipoteza c toleranele dimensiunilor primare pot fi proporionale cu valorile nominale ale acestora i c toate dimensiunile primare au acelai rol funcional, se propun valorile: T C 1 = 0,050 mm; T C 2 = 0,020 mm.

PASUL 2: Calculul abaterilor limit ale dimensiunilor primare mritoare se face aplicnd condiia ca tolerana acestor dimensiuni s aib n raport cu linia zero aceeai poziie ca i tolerana dimensiunii rezultante, respectiv calculul se face cu relaiile: ; (8.37) A s Ck mar = T C

Ai Ck mar = ( 1 ) T C k mar .

k mar

(8.38)

Pentru exemplul dat n figura 8.10: deoarece = dimensiunii mritoare C1 sunt:


ASC1 = 4 0 ,050 = + 0 ,028 mm i 7 4 AiC1 = 1 0 ,050 = 0 ,022 mm. 7

4 i T C 1 = 0,050 mm abaterile limit ale 7

PASUL 3: Calculul abaterilor limit ale dimensiunilor primare reductoare se face aplicnd condiia ca tolerana acestor dimensiuni s aib n raport cu linia zero o poziie invers fa de poziia toleranei dimensiunii rezultante, respectiv calculul se face cu relaiile:

PASUL 2: Stabilirea valorilor finale: n care valorile toleranelor T C 1 , T C 2 ,, T C n 1 se definitiveaz ca valori standardizate i se verific satisfacerea condiiei ca suma lor s respecte ecuaia fundamental a toleranelor lanului, respectiv:
n 1

A s Ck red = ( 1 ) T C k red ;

(8.39) (8.40)

Ai Ck red = T C k red .

T Rc = T C k
k =1

Pentru exemplul dat n figura 8.10: deoarece = reductoare C2 sunt: 4 ASC2 = 1 0 ,020 = 0 ,008 mm i 7
AiC2 = 4 0 ,020 = 0 ,012 mm. 7

4 i T C 2 = 0,020 mm abaterile limit ale dimensiunii 7

Pentru exemplul dat n figura 8.10: valorile stabilite satisfac ecuaia fundamental, respectiv: T C 1 + T C 2 = T Rc adic 0,050 + 0,020 = 0,070mm.

ETAPA 3 . Calculul abaterilor limit ale dimensiunilor primare se face innd cont de influena dimensiunilor primare asupra dimensiunii rezultante prin luarea n considerare a felului dimensiunilor primare pentru care se determin abaterile, respectiv dimensiuni mritoare sau reductoare, astfel: Abaterile limit ale dimensiunilor mritoare se determin astfel nct tolerana acestora s aib n raport cu linia zero aceeai poziie ca i tolerana dimensiunii rezultante; Abaterile limit ale dimensiunilor reductoare se determin astfel nct tolerana acestora s aib n raport cu linia zero o poziie invers fa de poziia toleranei dimensiunii rezultante. Pentru calculul abaterilor limit ale dimensiunilor primare, cunoscnd toleranele acestora, se parcurg urmtorii 3 pai. PASUL 1: Stabilirea poziiei toleranei dimensiunii rezultante fa de linia zero prin calculul unui coeficient , respectiv: A (8.34) A sR C = T R C rezult = sR C T RC Pentru exemplul dat n figura 8.10: = 0 ,040 = 4 .
0 ,070 7

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

13

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

14

B.

Rezolvarea problemei inverse a LDL paralele prin metoda treptei de precizie


CON INUTUL METODEI Metoda se bazeaz pe calculul toleranelor necunoscute ale dimensiunilor primare pe baza formulelor acestora, de forma T = k i k sau T = k I k , prin determinarea coeficientului de precizie k al ntregului lan, fcnd o singur ipotez simplificatoare i anume c toate dimensiunile primare se realizeaz n aceeai treapt de precizie. Abaterile limit ale dimensiunilor primare se calculeaz n mod similar ca n cazul aplicrii metodei toleranei medii.

PASUL 3. Stabilirea toleranelor dimensiunilor primare, care se poate face n dou moduri, dup cum urmeaz. Pasul 3.1. Prin calculul fiecrei tolerane T C , pe baza coeficientului k STAS i a factorului de k toleran, i sau I, respectiv:

a.

T C 1 = k STAS . i 1 , T C 2 = k STAS . i 2 ,, T C n 1 = k STAS . i n 1 sau T C 1 = k STAS . I 1 , T C 2 = k STAS . I 2 ,, T C n 1 = k STAS . I n 1 .


n care factorul de toleran, i, respectiv, I, se calculeaz cu relaiile:

(8.44) (8.45)

i = 0 ,45 3 D + 0 ,001 D [m] sau I = 0 ,004 D + 2 ,1 .


Pentru exemplul dat n figura 8.10: se obin urmtoarele rezultate:

b.

APLICAREA METODEI I REZOLVAREA PROBLEMEI Pentru rezolvarea problemei inverse prin metoda determinrii treptei de precizie a lanurilor de dimensiuni se impune parcurgerea a dou etape, respectiv: 1. 2. Stabilirea toleranelor dimensiunilor primare; Calculul abaterilor limit ale dimensiunilor primare.

i50 = 0 ,45 3 30 50 + 0 ,001 30 50 = 1,561 i i20 = 0 ,45 3 18 30 + 0 ,001 18 30 = 1,307 ; 70 kc = = 24,44 , k STAS = 25 (din tab. 8.1); 1,561 + 1,307

ETAPA 1 . Stabilirea toleran elor dimensiunilor primare Se realizeaz prin parcurgerea urmtorilor 4 pai. PASUL 1 . Determinarea coeficientului de precizie calculat k C pornind de la ecuaia fundamental a toleranelor lanului de dimensiuni scris n funcie de coeficientul de precizie k:
T Rc = TCk = k 1 i1 + k 2 i 2 + ... + k n 1 i n 1 .
k =1 n 1

T50 = 25 1,561 39 m i T20 = 25 1,307 32 ,6 m. T C 1 + T C 2 , respectiv 0,07 0,039 + 0,0326 = 0,0716 mm.

Pe baza acestor rezultate se observ c nu se respect ecuaia fundamental a toleranelor lanului, adic:
T Rc

Pasul 3.2 . Prin alegerea toleran elor T C direct din tabelul toleran elor fundamentale, k cunoscnd treapta de precizie a lanului, determinat mai sus i dimensiunile nominale ale dimensiunilor primare C k . Pentru exemplul dat n figura 8.10, pentru k STAS = 25 , rezult treapta de precizie sau de toleran IT8 i se obin toleranele: T50 = 39 m i T20 = 33 m.
Dimensiuni Trepte de tolerane fundamentale nominale, 1) 1) 1) 1) 1) 2)\ 2) 2) 2) 2) IT01 IT 0 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT 6 IT 7 IT 8 IT 9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 mm
Peste 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 Pn la inclusiv 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1,2 2 2,5 3 4 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1 1,2 1,5 2 3 4 5 6 0,8 1 1 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,5 3 4 5 7 8 9 10 2 2,5 2,5 3 4 4 5 6 8 10 12 13 15

(8.41)

Pe baza ipotezei simplificatoare conform creia toate dimensiunile primare se execut n aceeai treapt de precizie, rezult c coeficientul kk al fiecrei dimensiuni primare Ck este acelai, respectiv k 1 = k 2 = ... = k n 1 = k C , iar ecuaia fundamental devine:
T Rc = TCk = k 1 i1 + k 2 i 2 + ... + k n 1 i n 1 = K C i k .
k =1 n 1

n 1

k =1

(8.42)

Pe aceast baz, se deduce relaia coeficientului de precizie calculat sau de calcul k C , sub forma:
KC =
n 1

Valorile toleranelor fundamentale m


3 4 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97 25 30 36 43 52 62 74 87 40 48 58 70 84 60 75 90 0,1

T Rc . ik

(8.43)

mm
0,14 0,25 0,4 0,6 1 1,5 1,8 2,1 2,5 3 3,5 4 4,6 5,2 5,7 6,3 1,4 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,6 5,4 6,3 7,2 8,1 8,9 9,7 0,12 0,18 0,30 0,48 0,75 1,2 0,15 0,22 0,36 0,58 0,9 1,1 1,6 1,9 2,2 2,5 3,2 3,6 4

k =1

PASUL 2. Stabilirea valorii standardizate a coeficientului K, respectiv k STAS i a treptei de precizie a lanului de dimensiuni pe baza coeficientului calculat k C , conform SR EN 20286-1/97, prin rotunjire la valoarea coeficientului standardizat k STAS i a treptei de precizie a lanului de dimensiuni, dup caz: 01, 0, 1, 2, 3,,18. Formule pentru calculul toleranelor fundamentale Tabel 8.1 Trepte de toleran e fundamentale

110 0,18 0,27 0,43 0,7

130 0,21 0,33 0,52 0,84 1,3 0,46 0,74 1,2 0,63 1 1,6 2,1 2,3

100 160 0,25 0,39 0,62 1 120 190 0,3 140 220 0,35 0,54 0,87 1,4

100 160 250 0,4

115 185 290 0,46 0,72 1,15 1,85 2,9 130 210 320 0,52 0,81 1,3 140 230 360 0,57 0,89 1,4

Dim. nom. IT 01 IT 0 IT 1 IT 2 IT 3 IT 4 IT 5 IT 6 IT 7 IT 8 IT 9 IT 10 IT 11 IT 12 IT 13 IT 14 IT 15 IT 16 IT 17 IT 18 [mm]

155 250 400 0,63 0,97 1,55 2,5

Formule pentru toleran e fundamentale


10i 16i 25i 40i

Gama 1 Gama 2

Formule speciale -

n progresie geom. ntre IT1 i IT5 7 i

PASUL 4. Verificarea ecuaiei fundamentale a toleranelor lanului de dimensiuni, de forma: T RC = T C k Pentru exemplul dat n figura 8.10, pentru verificarea ecuaiei T RC = T C k , se propun valorile:

64i 100i 160i 250i 400 i 640 i 1000i 1600i 2500i

2I 2,7I 3,7I 5 I

7I

10I 16I 25I 40I 64i 100 I 160 I 250 I 400 I 640 I 1000I 1600I 2500I

T50 = 0,038 mm i T20 = 0,032 mm, astfel nct s se respecte ecuaia fundamental, respectiv T RC = 0,07 = T50 + T20 = 0,038 + 0,032 = 0,07mm.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

15

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

16

ETAPA 2. Calculul abaterilor limit ale dimensiunilor primare Determinarea abaterilor limit ale dimensiunilor primare se face, ca i n cazul metodei toleranei medii, prin efectuarea urmtorilor trei pai cunoscui.

8.4. REZOLVAREA PROBLEMEI INVERSE A LAN URILOR DE DIMENSIUNI LINIARE PARALELE IN CONDI IILE INTERSCHIMBABILIT II LIMITATE

PASUL 1 . Stabilirea pozi iei toleran ei dimensiunii rezultante fa de linia zero

CARACTERIZAREA REZOLV RII Rezolvarea problemei inverse a lanurilor de dimensiuni liniare paralele n condiiile interschimbabilitii limitate nu permite stabilirea celor 2(n-1) necunoscute, ca n cazul interschimbabilitii totale, ci doar o rezolvare prin metode practice a unui lan de dimensiuni dat.

A sR C = T R C ; = A sR C T R C = 4/7 i AiR C = ( 1) T R C .

(8.46)

PASUL 2. Calculul abaterilor limit ale dimensiunilor primare mritoare cu relaiile:

METODE DE REZOLVARE 1. 2. 3.

A s Ck mar = T C k mar ;
Ai Ck mar = ( 1 ) T C k mar .
Pentru exemplul dat n figura 8.10: se obin abaterile ASC 1 = i AiC 1

(8.47) (8.48)

Metoda sortrii pieselor pe grupe de dimensiuni; Metoda ajustrii; Metoda reglrii.

4 0,038 = + 0,022 mm 7

A.

Rezolvarea problemei inverse a LDL paralele prin metoda sort rii


CON INUTUL METODEI Metoda const, practic, n prelucrarea pieselor n condiii economice, cu toleranele dimensiunilor primare mrite de un numr de m ori, fa de cele nscrise n desen, denumite tolerane economice, sortarea pieselor dup prelucrare pe grupe dimensionale i, n final, asamblarea pieselor pe grupe, obinndu-se aceleai caracteristici, dup caz, joc sau strngere, ca cele prescrise iniial. Metoda sortrii se aplic pentru rezolvarea problemei inverse a acelor lanuri ale cror dimensiuni rezultante au toleranele foarte mici i ca rezultat, conform ecuaiei fundamentale a toleranelor lanului de forma T RC = T C k , au toleranele dimensiunilor primare T C K i mai mici, care se obin tehnic foarte greu i n condiii neeconomice.

4 = 1 0,038 = 0,016 mm. 7


A s Ck red = ( 1 ) T C k red ;

PASUL 3 . Calculul abaterilor limit ale dimensiunilor primare reduc toare cu relaiile: (8.49) (8.50)

Ai Ck red = T C k red .
Pentru exemplul dat se obin abaterile ASC 2 mm.

4 4 = 1 0,032 = + 0,014mm i AiC 2 = 0,032 = 0,018 7 7

APLICAREA METODEI I REZOLVAREA PROBLEMEI Rezolvarea problemei se face n patru etape. ETAPA 1 . Determinarea toleran elor teoretice T Ck i a abaterilor limit ale dimensiunilor primare As C i Ai C ale lanului prin una dintre cele dou metode cunoscute metoda toleranei medii k k sau metoda determinrii treptei de precizie a lanului de dimensiuni. Exemplu. Pentru cazul ajustajului cu joc prezentat n exemplul din figura 8.10, n aceast etap se determin tolerana alezajului TD i tolerana arborelui Td i, pe aceast baz, caracteristicile limit impuse ale ajustajului, respectiv jocul maxim impus J max imp i jocul minim impus J min imp .
(+)

PRECIZARE . Toleranele obinute prin aplicarea acestei metode sunt mai apropiate de realitate dect cele determinate prin metoda toleranei medii deoarece valorile determinate in seama, prin intermediul factorului de toleran i sau I, de faptul c dimensiunilor nominale primare sunt diferite.

ABATERI

max 4

TD2
max 3

J min 3

TD J min imp
max imp 0

max 2

Tdec

J min 1

max 1

4 3 2 1

(-)

Td

Td4 Td3 Td2 Td1

J min 2

TD1 J

Td3

Td2

Td1

Figura 8.11. Modelul i etapele rezolvrii problemei inverse prin metoda sortrii

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

J min 4 Td4

TDec

TD4 TD3 TD2 TD1

TD4 TD3

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

17

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

18

ETAPA 2. Stabilirea numrului m de grupe de sortare i a toleranelor economice T C i k ec prelucrarea suprafeelor cu noile tolerane: Numrul m de grupe de sortare se recomand s fie relativ mic, de exemplu m = 2, 3, 4. mrite de m ori, astfel nct s nu se modifice poziia Calculul noilor tolerane de execuie T C
k ec

B.
a.

Rezolvarea problemei inverse a LDL paralele prin metoda ajust rii


CON INUTUL METODEI Metoda ajustrii const n prelucrarea pieselor tot cu tolerane economice obinute prin mrire, ca n cazul metodei sortrii, n asamblarea acestora i obinerea toleranei impuse a dimensiunii rezultante prin modificarea sau ajustarea uneia dintre dimensiunile primare, denumit de compensare (ex. C1 din fig. 8.12). Dimensiunea de compensare este precizat de proiectant i este modificat printr-un
Papua fix Papua mobil

toleranei piesei unitare fa de linia zero, cu relaia: TC


k ec

= m T C . k

(8.51)

Pentru exemplul dat se consider m = 4, iar toleranele economice se calculeaz cu expresiile: (8.52) T Dec = 4 T D ; T dec = 4 T d .

ETAPA 3 . Sortarea pieselor n m grupe dimensionale , astfel nct pentru fiecare dimensiune primar toleranele fiecrei grupe i, respectiv T Cki (i = 1, 2, 3,, m), s fie egale cu toleranele teoretice impuse, respectiv:

RC

Axa strungului
C1

T Cki =

T C k ec m

= T Ck .

(8.53)

Pentru exemplul dat se sorteaz piesele n patru grupe astfel nct toleranele fiecrei grupe sunt:

C3 C 1 C2

T D 1 = T D 2 = ... T D 4 = T D ec 4 = T D ; T d 1 = T d 2 = ... T d 4 = T d ec 4 = T d .

(8.54) (8.55)

ETAPA 4. Asamblarea pieselor pe grupe dimensionale, respectiv, pentru exemplul dat, grupa 1 arbori cu grupa 1 alezaje,, grupa m arbori cu grupa m alezaje, obinndu-se la fiecare grup caracteristici corespunztoare acesteia. De exemplu, conform figurii 8.10 jocurile limit obinute pentru grupa 3 sunt: (8.56) J min = J min + 2 T D 2 T d

Figura 8.12. Exemplu de rezolvare a problemei inverse prin metoda ajustrii procedeu tehnologic adecvat, motiv pentru care metoda este denumit, impropriu, metoda ajustrii. b. APLICAREA METODEI I REZOLVAREA PROBLEMEI

J max 3 = J max 1 + 2 T D 2 T d
Generaliznd aceste relaii pentru orice grup i (i = 1,2,3,, m) se obine:

(8.57) (8.58) (8.59)

J min i = J min 1 + (i 1) T D (i 1) T d ;

Exemplu: Tolerana dimensiunii rezultante a lanului din figura 8.12, respectiv tolerana la coaxialitate, se obine n limitele impuse prin ajustarea dimensiunii primare C1, cu diferena C1 rezultat dup asamblare, printr-un procedeu de precizie, de exemplu rectificarea. AVANTAJELE I LIMITELE METODEI . Datorit caracterului su neeconomic, metoda ajustrii se recomand s se aplice pentru lanuri formate dintr-un numr mare de dimensiuni primare, n cazul produselor fabricate n producie individual sau de serie mic.

J max i = J max 1 + (i 1) T D (i 1) T d .

Aplicarea metodei permite obinerea pentru fiecare grup a unor caracteristici egale cu cele impuse numai dac toate toleranele dimensiunilor primare T Ck sunt egale. Pentru exemplul dat, dac T D = T d , jocurile limit obinute dup asamblare pentru fiecare grup i sunt egale cu cele impuse, respectiv:

J mini = J min1 = J minimp J maxi = J max1 = J maximp


AVANTAJELE I LIMITELE METODEI

(8.60)

Metoda are avantajul obinerii economice a lanurilor la care tolerana dimensiunii rezultante are valori foarte mici, de exemplu, n cazul realizrii rulmenilor, arborilor principali ai mainilor - unelte etc. Rezolvarea problemei are un prim dezavantaj faptul c se face n condiiile interschimbabilitii limitate deoarece caracteristicile obinute pentru fiecare grup sunt egale numai dac toleranele dimensiunilor primare sunt egale. Alte dezavantaje sunt legate de faptul c dac legea dup care se distribuie dimensiunile efective din fiecare grup este diferit de legea distribuiei normale sau dac distribuiile sunt asimetrice n sensuri contrare, la asamblarea pe grupe exist riscul s rmn piese, cu suprafee de tip alezaj sau arbore, neasamblate, respectiv fr pereche.
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

19

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

20

C.
a.

Rezolvarea problemei inverse a LDL paralele prin metoda regl rii


CON INUTUL METODEI Metoda reglrii const n obinerea practic a dimensiunii rezultante la valori foarte precise prin executarea dimensiunilor primare cu tolerane mult mai mari, denumite economice, iar dup asamblarea pieselor i determinarea abaterii, dimensiunea de compensare nu se ajusteaz ci se regleaz la valoarea necesar (fig. 8.13). Dup modul de reglare a dimensiunii de compensare, metoda reglrii se aplic n dou variante, respectiv (fig. 8.13):

8.5. REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LAN URILOR DE DIMENSIUNI LINIARE NEPARALELE A. Metodologia general de rezolvare a problemei directe a LDL neparalele

EXEMPLU: Lan de dimensiuni liniare neparalele cu dou dimensiuni primare, ambele mritoare, respectiv:

C1 =

+ 0,051 0,008 30 0,041 , C2 = 40 + 0,012

i dimensiunea rezultant RC..

Cu compensator fix ; Cu compensator mobil .

C3 J = RC J = RC

C1

C2
Compensator fix a b

Compensator mobil

Figura 8.13. Exemple de rezolvare a problemei inverse prin metoda reglrii: a - cu compensator fix; b - cu compensator mobil b. APLICAREA METODEI I REZOLVAREA PROBLEMEI n figura 8.13 se prezint dou exemple de rezolvare a problemei inverse, n condiiile interschimbabilitii limitate, prin metoda reglrii, respectiv:

Figura 8.14. Lan de dimensiuni liniare neparalele Principiile de rezolvare a problemei directe a LDL neparalele

PRINCIPIUL 1 : orice lan de dimensiuni liniare neparalele se rezolv prin transformarea acestuia ntr-un lan de dimensiuni liniare paralele proiectnd dimensiunile primare pe o dreapt paralel cu
dimensiunea rezultant RC a lanului considerat iniial (fig. 8.14). Pentru exemplul dat, prin proiectarea dimensiunilor primare C1 i C2 pe dreapta se obine un lan de dimensiuni liniare paralele, a crei ecuaie a dimensiunilor este:

Cu compensator fix: n figura 8.13a tolerana dimensiunii rezultante a lanului, respectiv tolerana jocului, se obine n limitele impuse prin reglarea dimensiunii primare de compensare C2 prin introducerea n lanul de dimensiuni a piesei denumit compensator fix , a crei dimensiune este realizat astfel nct tolerana dimensiunii rezultante s fie n limitele prescrise; Cu compensator mobil: n figura 8.13b este reprezentat cazul n care se folosete compensarea cu un compensator mobil sau reglabil. Acesta se poziioneaz i se fixeaz n raport cu celelalte elemente componente astfel nct s se obin dimensiunea rezultant prescris.

Dac se noteaz cu

R C = C 1' + C 2' = C 1 cos ( 90 ) + C 2 cos . r 1 = cos ( 90 ) ,


r 2 = cos ,

(8.61) (8.62)

ecuaia dimensiunilor noului lan devine:

AVANTAJELE I LIMITELE METODEI Datorit unei uurinei aplicrii, metoda reglrii este apreciat ca fiind mai economic dect metoda ajustrii. Ca i la celelalte dou metode, respectiv metoda sortrii i metoda ajustrii, i n cazul metodei reglrii problema invers a lanurilor de dimensiuni se rezolv doar n condiiile interschimbabilitii limitate.

RC = r 1 C 1 + r 2 C 2 ,
n care r 1 i r 2 sunt denumite rapoarte de transfer sau rapoarte de transmitere.

(8.63)

Pentru stabilirea dimensiunilor primare mritoare sau reductoare se procedeaz ca i n cazul lanurilor paralele: Se d o cretere pozitiv C k unei dimensiuni primare C k i se analizeaz variaia dimensiunii rezultante RC.

Pentru exemplul dat dimensiunile primare C1 i C2 sunt dimensiuni mritoare.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

21

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

22

n cazul general, pentru un lan cu n-1 dimensiuni primare (fig. 8.14) pentru deducerea expresiei generale a dimensiunii rezultante se asociaz fiecrei dimensiuni Ck cte un vector, astfel nct s se respecte relaia:

B.

Rezolvarea problemei directe a LDL neparalele prin metoda de maxim i minim


1. Calculul dimensiunii rezultante nominale

RC 1 C1 2 2 || RC C2 C3 3 C1cos1 C2cos2 C3cos3 Cn-1cosn-1 Cn-1 n-1 n-1||RC || RC

Rc nom = rk C k nom .
k =1

n 1

(8.67)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.14:


2.

Dimensiunile primare C1 i C2 sunt dimensiuni mritoare; Rapoartele de transfer: r 1 = cos (90 - ) = 0,6 i r 2 = cos = 0,8; Dimensiunea rezultant: R C nom = r 1C 1 nom + r 2C 2 nom = 0,630 + 0,8 40 = 50 mm

Calculul abaterilor limit ale dimensiunii rezultante

Calculul abaterii superioare a dimensiunii rezultante :

Figura 8.15. Lan de dimensiuni liniare neparalele cu n dimensiuni


n 1v r r r r r (8.64) R C = C 1 + C 2 + ...+ C n 1 sau RC = C k . k =1 r r Dac se proiecteaz vectorii C k pe o dreapt paralel cu direcia vectorului R C se obine urmtoarea

AsRc = rk As C k mar +
k =1

n 1 k = p +1

rk Ai C k red .

(8.68)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.14:

As R C = r 1 As C 1 + r 2 As C 2 = 0,6(- 0,008) + 0,8 0,051 = + 0,036mm

relaie:

R C = C 1 cos 1 + C 2 cos 2 +....+ C n 1 cos n 1 = C k cos k k =1 r r n care k reprezint unghiurile dintre vectorii C k i vectorul R C . n cazul general al unui lan cu n dimensiuni, notnd cos k = r k , se obine expresia:
R C = r 1 C 1 + r 2 C 2 + ... + r n 1 C n 1 = r k C k .
k =1 n 1

n 1

Calculul abaterii inferioare a dimensiunii rezultante :

(8.65)

Ai Rc = rk Ai C k mar +
k =1

n 1 k = p +1

rk As C k red .

(8.69) Pentru exemplul prezentat n figura 8.13: (8.66)

Ai R C = r1AiC 1 + r 2AiC 2 = 0,6(- 0,041) + 0,8 0,012 = - 0,015mm


3. Calculul toleran ei dimensiunii rezultante

care reprezint ecuaia general a dimensiunilor oricrui lan de dimensiuni liniare, i care arat c lanurile de dimensiuni liniare paralele reprezint, doar, cazuri particulare ale lanurilor liniare neparalele. PRINCIPIUL 2 : raportul de transfer r k , asociat unei dimensiuni primare C k , se nmulete cu toate mrimile care caracterizeaz dimensiunea, respectiv:

TRc = rk TC k
k =1

n 1

Raportul se nmulete cu dimensiunea nominal; Raportul se nmulete cu abaterile limit; Raportul se nmulete cu tolerana dimensiunii primare date C k .

(8.70) Pentru exemplul prezentat n figura 8.13:

Semnul fiecrui raport r k = cos k arat sensul influenei fiecrei dimensiuni primare C k asupra dimensiunii rezultante RC i, respectiv, tipul dimensiunii primare, mritoare sau reductoare: Dac raportul are semnul (-) rezult c dimensiunea este reductoare; Dac raportul are semnul (+)rezult c dimensiunea este mritoare. Condiii de rezolvare a problemei directe: numai n condiiile interschimbabilitii totale. Metode de rezolvare a problemei directe: 1. Metoda de maxim i minim; 2. Metoda algebric, denumit i metoda Prof. Ion Lzrescu; 3. Metoda probabilistic.

T R C = r 1 T C 1 + r 2 T C 2 = 0,6 0,033 + 0,8 0,039 = 0,051mm

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

23

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

24

C.

Rezolvarea problemei directe a LDL neparalele prin metoda algebric


Prin generalizarea teoremei metodei algebrice se ob in rela iile:

D.

Rezolvarea problemei directe a LDL neparalele prin metoda probabilistic


Calculul toleran ei probabile a dimensiunii rezultante
T R C prob =
n 1 2 2 . rk T Ck

1.

Rela ia general de aplicare a metodei algebrice , care se obine innd seama de faptul c dimensiunea rezultant se calculeaz ca o combinaie liniar a dimensiunilor primare, respectiv:

1.

n 1 A R C nom sR C = r C k nom k A iR C k =1

r k (+ ) A sC k + r k ( ) AiC k k =1 k = p +1 . p n 1 ( ) + + rk r k ( ) A sC k AiC k k = p +1 k =1

n 1

(8.75)

k =1

(8.71)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.14:

TRC prob = r 2 T 2 + r 2 T 2 = 0,62 0,0332 + 0,82 0,0392 = 0,037mm < TRC = 0,051mm. 1 C1 2 C2
2. (8.72) a. Calculul abaterilor limit probabile ale dimensiunii rezultante Calculul abaterilor probabile pe baza cunoaterii abaterilor limit teoretice

2.

Rela ia general pentru calculul dimensiunii rezultante nominale

R C nom = r k C k nom .
k =1

n 1

Abaterea superioar probabil (fig. 8.8):

3.

Rela ia general pentru calculul abaterii superioare a dimensiunii rezultante

A sR C = r k (+ ) A sC k +
k =1

n 1 k = p +1

As Rc prob = As Rc
(8.73)

TRc TRc prob . 2

(8.76)

r k ( ) AiC k .

Pentru exemplul prezentat n figura 8.13:


A sR c prob = 0 , 036

4.

Rela ia general pentru calculul abaterii inferioare a dimensiunii rezultante

0 , 051 0 , 037 = + 0 , 029 mm. 2

AiR C = r k (+ ) AiC k +
k =1

n 1 k = p +1

Abaterea inferioar probabil (fig. 8.8):


Ai R c prob = Ai R c + T R c T R c prob . 2
0 , 051 0 , 037 = 0 , 008 mm. 2

r k ( ) A sC k .

(8.74)

(8.77)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.14:

Pentru exemplul prezentat n figura 8.14:


r1 C1 As C 2 (r1 C1)r + (r 2 C 2 )r 2 Ai Ai r 1 C1 2 C2

R CA

A SR

C iR C

As C 2 = C1 + = r1 C1As Ai C1 r 2 C 2 Ai C 2

As

nlocuind valorile se

A iR c prob = 0 , 015 +

obine:
A SR R CA C iR C

Dimensiunea rezultant maxim probabil:

0,008 + 0,051 = 0,6 30 0,041 + 0,8 40 + 0,012 =

,6( 0,008 ) ,8(+ 0,051) (0,6 30)0 + (0,8 40 )0 0,6( 0,041) 0,8(+ 0,012 )
+ 0,036

Rc max prob = Rc nom + As Rc prob .


=
Pentru exemplul prezentat n figura 8.14:
R c max prob = 50 + 0 , 029 = 50 , 029 mm.

(8.78)

= (0,6 30 + 0,8 40 ) 0,60,041 + 0,8 0,012 = 50 0,015 mm.


Precizare. Prin rezolvarea problemei directe prin metoda algebric s-a obinut dimensiunea

0,6 0,008 + 0.80,051

Dimensiunea rezultant minim probabil:

R C = 50 0,015 mm, rezultat identic cu cel obinut prin metoda de maxim i minim.

+ 0,036

Rc min prob = Rc nom + Ai Rc prob .


Pentru exemplul prezentat n figura 8.14:

(8.79)

R c min prob = 50 0 , 008 = 49 ,992 mm.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

25

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

26

b.

Calculul abaterilor limit probabile pe baza cunoaterii valorii centrale a dimensiunii rezultante

X CR

8. 6. REZOLVAREA PROBLEMEI INVERSE A LAN URILOR DE DIMENSIUNI LINIARE NEPARALELE A. Rezolvarea problemei inverse a LDL neparalele n condiiile interschimbabilitii totale
Problema invers a lanurilor de dimensiuni liniare neparalele n condiiile interschimbabilitii totale se rezolv la fel ca n cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele, respectiv prin metodele: 1. 2.

Calculul valorii centrale a dimensiunii rezultante . = rkX XC CCk RC k =1


n 1

(8.80)

X C Ck =

As C k + Ai C k . 2

(8.81)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.14:


XCC1 =
XCC2 =

0,0080,041 mm; = 0,0245 2


0,051+ 0,012 = 0,0315 mm; 2

Metoda toleranei medii; Metoda determinrii treptei de precizie a lanului de dimensiuni.

Coninutul i modul de aplicare sunt similare celor prezentate pentru cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele.

XCRc = 0,6 ( 0,0245) + 0,8 0,0315 = 0,0105mm;

B.

Calculul abaterii superioare probabile a dimensiunii rezultante


+ A sR C prob = X C RC T R C prob . 2

Rezolvarea problemei inverse a LDL neparalele n condiiile interschimbabilitii limitate


Rezolvarea problemei inverse a lanurilor de dimensiuni liniare neparalele n condiiile interschimbabilitii limitate se realizeaz ca i n cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele, respectiv prin metodele: 1. 2. 3.

(8.82)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.14:

A s R C prob = 0,0105 +

0,037 = 0,029 mm. 2


T R C prob . 2

Calculul abaterii inferioare probabile a dimensiunii rezultante


A iR C prob = X C RC

Metoda sortrii; Metoda ajustrii; Metoda reglrii.

(8.83)

Coninutul i modul de aplicare sunt similare celor prezentate pentru cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele.

Pentru exemplul prezentat n figura 8.14:

A i R C prob = 0,0105

0,037 = 0,008 mm. 2

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

27

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

28

8. 7. REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LAN URILOR DE DIMENSIUNI UNGHIULARE LDU, CU VRF COMUN

B.

Rezolvarea problemei directe a LDU cu vrf comun prin metoda algebric


Pentru exemplul prezentat n figura 8.16:
R =120o 30 (30o 15) = 120 o 30 o R nom As 30'15' Ai R

EXEMPLU:

Condiii de rezolvare. Problema direct a LDU cu vrf comun se rezolv numai n condiiile interschimbabilitii totale. Metode de rezolvare: 1. 2. 3.

45' )+30'(15') = 90o + 45' .

Precizare. Prin rezolvarea problemei directe prin metoda algebric s-a obinut acelai rezultat ca i n cazul metodei de maxim i minim, respectiv R = 90o 45' .

Metoda de maxim i minim; Metoda algebric; Metoda probabilistic.

C.
1.

Rezolvarea problemei directe a LDU cu vrf comun prin metoda probabilistic


Calculul toleranei probabile a dimensiunii rezultante, cu relaia
n 1

Fig. 8.16. Lan de dimensiuni unghiulare cu vrf comun

TR prob =

2 2 2 = T + T + .... + T 1 2 n 1

A.

Rezolvarea problemei directe a LDU cu vrf comun prin metoda de maxim i minim
1. Se parcurg etapele prezentate n cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele. Calculul dimensiunii rezultante nominale 2. (8.84) a.

k =1

2 T , k

(8.88)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.15:


o 2 2 T R prob = T + T = 60 2 + 30 2 = 67 ' = 1 07. 1 2

Calculul abaterilor limit probabile ale dimensiunii rezultante Calculul abaterilor limit probabile pe baza cunoaterii abaterilor limit teoretice.

R nom = k nom
k =1

mar

n 1 k = p +1

k nom red

Pentru exemplul prezentat n figura 8.15:

R nom = 2 nom - 1 nom = 120o - 30o = 90o.


2. Calculul abaterilor limit ale dimensiunii rezultante

Abaterea superioar probabil: T R T R prob As R prob = As R 2 Pentru exemplul prezentat n figura 8.16:

(8.89)

Calculul abaterii superioare a dimensiunii rezultante

As R = As k mar k =1

n 1 k = p +1

AsR prob = 45'


(8.85)

1o 30' 1o07' = + 33,5' . 2

Ai k red .

Abaterea inferioar probabil:

Pentru exemplul prezentat n figura 8.15:


AsR = As 2 - Ai 1 =30(-15)=+45.

Ai R prob = Ai R +

TR TR prob 2

(8.90)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.15:

Calculul abaterii inferioare a dimensiunii rezultante

Ai R = Ai k mar k =1

n 1 k = p +1

AiR prob = 45' +


(8.86)

1o 30' 1o07' = 33,5' . 2


(8.91)

As k red

Dimensiunea rezultant maxim probabil:

Pentru exemplul prezentat n figura 8.15:

R max prob = R nom + As R prob


Pentru exemplul prezentat n figura 8.16:

AiR = Ai 2 - As 1 =-3015=-45.
3. Calculul toleran ei dimensiunii rezultante
n 1

R max prob = 30 o + 33,5' = 30 o 33,5' .


Dimensiunea rezultant minim probabil: (8.87)

TR = T 1 + T 2 +.+ T n = T . k
k =1

R min prob = R nom + Ai R prob


Pentru exemplul prezentat n figura 8.15:

(8.92)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.15:

TR = T 1 + T 2 = 1 + 30 = 1 30.
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

R min prob = 30 o 33 ,5' = 29 o 26 ,5' .


Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

29

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

30

b.

Calculul abaterilor limit probabile pe baza cunoaterii valorii centrale a dimensiunii rezultante

X C R

8. 8. REZOLVAREA PROBLEMEI INVERSE A LAN URILOR DE DIMENSIUNI UNGHIULARE CU VRF COMUN A. Rezolvarea problemei inverse a lan urilor unghiulare cu vrf comun n condi iile interschimbabilit ii totale
Problema invers a lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun se poate rezolva, principial, n condiiile interschimbabilitii totale cu aceleai metode utilizate n cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele, respectiv: 1. 2.

Valoarea central a dimensiunii rezultante X C R :

X C R = X C k mar k =1

n 1 k = p +1

X C k red ,

(8.93)

XCk = X C 1 =

As k + Ai k 2

(8.94)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.16:

15' 15' =0; 2 30 ' 30 ' XC2 = =0; 2 X R = 0 0 = 0 ;


As R prob = X C R +

Metoda toleranei medii; Metoda determinrii treptei de precizie a lanului de dimensiuni.

Abaterea superioar probabil


T R prob . 2

Metoda toleran ei medii se poate aplica, practic, n mod asemntor cazului lanurilor de dimensiuni liniare paralele. n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare, dup determinarea toleranei medii, pentru stabilirea toleranelor dimensiunilor primare se ine seama de factorii care determin valoarea toleranei dimensiunilor unghiulare, respectiv lungimea laturii mai mici a unghiului i precizia dimensiunii, determinat de rolul funcional al fiecrei suprafee. (8.95) Metoda determin rii treptei de precizie a lan ului de dimensiuni nu se poate practic aplica n prezent, datorit lipsei unor relaii care s exprime dependena toleranei unei dimensiuni unghiulare de cei doi factori care o determin, respectiv, lungimea laturii mai mici a unghiului i precizia dimensiunii, ca n cazul toleranelor dimensiunilor liniare.

Pentru exemplul prezentat n figura 8.16:

As R prob = 0 +

1o07' = 33,5 ' . 2


T R prob . 2

B.

Abaterea inferioar probabil

Rezolvarea problemei inverse a lan urilor unghiulare cu vrf comun n condi iile interschimbabilit ii limitate
Rezolvarea problemei inverse a lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun n condiiile interschimbabilitii limitate se poate face, ca i n cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele, prin aplicarea acelorai metode, i anume: 1. 2. 3.

Ai R prob = X C R

(8.96)

Pentru exemplul prezentat n figura 8.16:

Ai R prob = 0

1o07' = 33 ,5 ' . 2

Metoda sortrii; Metoda ajustrii; Metoda reglrii.

Precizare. Se constat c i n acest caz tolerana probabil a dimensiunii rezultante este mai mic dect tolerana teoretic, determinat prin metoda de maxim i minim sau prin metoda algebric, respectiv:

Modul de aplicare a acestor metode este poate similar celui prezentat n cazul lan urilor de dimensiuni liniare paralele, cu unele caracteristici specifice.

TR prob =

n 1

k =1

2 T

n 1 = 1o07 < TR = T = 1o30. k k k =1

(8.97)

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

31

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

32

8. 9. REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LAN URILOR DE DIMENSIUNI UNGHIULARE F R VRF COMUN A. Noiuni specifice rezolvrii problemei directe a lanurilor de dimensiuni unghiulare f r vrf comun
Condi iile i metodele de rezolvare . Problema direct a lanurilor de dimensiuni unghiulare fr vrf comun (fig. 8.17) se rezolv numai n condiiile interschimbabilitii totale, respectiv n mod identic ca n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, prin aplicarea acelorai trei metode, i anume: 1. Metoda de maxim i minim; 2. Metoda algebric; 3. Metoda probabilistic. Modul de rezolvare . Modul de aplicare a acestor metode este similar celui prezentat n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun. Probleme ridicate . n practica industrial exist dou modaliti de prescriere a abaterilor dimensiunilor unghiulare, i anume: Prescrierea abaterilor, ca i dimensiunea nominal, n grade, minute i secunde; Prescrierea abaterilor ca mrimi liniare raportate la o anumit lungime de referin. Prima modalitate este ntlnit, n special, n cazul n care lanul de dimensiuni conine unghiuri cu valori mari, n general diferite de 0o, 90o i 180o, de exemplu 140 o 15' . n acest caz problema direct a lanurilor fr vrf comun se rezolv cu aceleai metode i relaii i n mod identic ca i lanurile de dimensiuni unghiulare cu vrf comun. A doua modalitate este ntlnit, n special, n cazul lanurilor asociate mainilor-unelte (fig. 8.16), unde dimensiunile unghiulare nominale au, n general, valori de 0o, 90o i 180o. Aceast modalitate de prescriere, bazat pe faptul c toleranele de form i de poziie Fig. 8.17. Lan de dimensiuni unghiulare relativ se exprim ca mrimi liniare, permite ca pentru unghiuri cu valori foarte mici, aproximnd cateta h cu coarda corespunztoare unghiului, s se poat scrie (fig. 8.17): fr vrf comun

1.

2.

Rezolvarea problemei pe baza abaterilor date ca mrimi liniare raportate la lungime. Aceast modalitate de abordare prezint avantajul obinerii dimensiunii rezultante direct cu abaterile date ca mrimi liniare raportate la lungime, dar are dezavantajul c utilizeaz relaii specifice, care vor fi determinate n continuare, pe baza relaiilor prezentate pentru cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun. Rezolvarea problemei folosind abaterile n grade, minute i secunde, conform relaiei (8.109), n care dimensiunea tolerat dat ca exemplu poate fi scris, pentru uurina calculelor, sub forma

90 o 1,38" , caz n care n rezultatul final, folosind calcule algebrice elementare, abaterile se vor scrie
ca mrimi liniare raportate la lungimea convenional de referin cerut pentru dimensiunea rezultant. A doua modalitate prezint avantajul simplitii calculului, cu relaiile prezentate pentru cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, dar are ca principal dezavantaj faptul c abaterile i tolerana dimensiunii rezultante nu se obin direct ca mrimi liniare raportate la lungime.

Model de rezolvare . Pentru exemplificare, n figura 8.16 se prezint un lan de dimensiuni unghiulare fr vrf comun, pentru care, n cele ce urmeaz, dimensiunea rezultant R va fi determinat prin cele trei metode, n cele dou situaii menionate mai sus. n exemplul prezentat se vor adopta ambele sisteme de nscriere a abaterilor limit i pentru motivul c unele probleme ridicate de practic impun acest lucru, n sensul c funcional unele cote unghiulare sunt date cu abaterile limit ca mrimi unghiulare, iar altele, cum ar fi, de exemplu, neparalelismul, neperpendicularitatea etc., sunt date cu abaterile limit ca mrimi liniare. Pentru rezolvare, n exemplul din figura 8.16, se fac urmtoarele notaii:

1 = abaterea de la paralelism dintre axa de rotaie a arborelui principal i axa alezajelor lagrelor arborelui
principal, fie, de exemplu, 1 = 0 o

2 = abaterea de la paralelism dintre axa alezajelor lagrelor arborelui principal i ghidajele batiului, fie, de
o exemplu, 2 = 0 o 0 ,005 180 = 0 o 3 ,44 " ; 300

0 ,002 180 ( ) 300

= 0 o 1 ,38 " ;

( )

( )

( )

3 = abaterea de la rectilinitate a ghidajelor batiului, fie, de exemplu, 3 =

tg =

h . L

(8.98)

4 = abaterea de la perpendicularitate a ghidajelor batiului fa de suprafaa de lucru a mesei, fie, de


300 Se pune problema determinrii complete a dimensiuni rezultante R care reprezint perpendicularitatea axei de rotaie a arborelui principal pe masa de lucru a mainii - unelte i compararea acesteia cu valoarea

( 0 o ) 6 ,88 " ;

0 ,01 180 ( 0 o ) 300

n acest caz se pune problema determinrii complete a unei dimensiuni rezultante, de obicei sub forma unei abateri de la paralelism, perpendicularitate, rectilinitate etc., i compararea acesteia cu valoarea prescris pentru stabilirea capabilitii mainii-unelte. Se face meniunea c n multe lucrri de specialitate dimensiunile unghiulare tolerate sunt date sub forma unor dimensiuni unghiulare nominale exprimate n grade cu abateri liniare raportate la o lungime de referin, de exemplu, 0 ,002 h . Aceast prescriere poate fi considerat incorect deoarece 90 o 300 dimensiunile nominale sunt date n grade sexagesimale iar abaterile sunt, de L Figura 8.18. Aproximarea unghiului fapt, n radiani, relaia (8.98) fiind adevrat numai pentru unghiuri msurate cu tangenta n radiani. Corect este ca asemenea dimensiuni s fie prescrise, de exemplu, sub forma

exemplu,

o 4 = 90 o 0 ,006 180 = = 90 o 4 ,13 " .

( )

( )
)

( )

prescris care poate fi considerat, de exemplu, R = 90 o 0 ,040 180


500

= 90 o 20 ,63 " .

( )

0 ,002 180 (90 o ) 300

(8.100)

deoarece, n acest caz, att dimensiunile nominale ct i abaterile limit sunt date n grade sexagesimale, similar cazului, firesc, folosit pentru lanurile de dimensiuni unghiulare cu vrf comun. n cazul n care abaterile dimensiunilor unghiulare sunt date ca mrimi liniare problema direct a lanurilor de dimensiuni unghiulare fr vrf comun poate fi abordat n dou moduri, dup cum urmeaz.
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora. Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

33

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

34

B.
B1.

Rezolvarea problemei directe a LDU f r vrf comun prin metoda de maxim i minim
Rezolvarea problemei n cazul n care abaterile sunt date ca m rimi liniare raportate la lungime Pentru rezolvarea problemei directe prin metoda de maxim i minim considernd abaterile limit date ca mrimi liniare, se parcurg etapele prezentate n cazul lanurilor cu vrf comun, cu modificarea relaiilor de calcul, dup cum urmeaz. Calculul dimensiunii rezultante nominale. Pentru calculul dimensiunii rezultante nominale n acest caz se poate folosi relaia general valabil n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, de forma:

n relaia (8.113) se poate face notaia k = LR . Lk

(8.114)

Mrimile k reprezint rapoartele dintre lungimea de referin a abaterii dimensiunii rezultante i lungimile de referin ale abaterilor limit ale celor n-1 dimensiuni primare i pot fi denumite lungimi de referin relative. Pe aceast baz, relaia (8.114) devine:

h s R = k hs k mar k =1

n 1 k k = p +1

hik red .

(8.115)

1.

Aplicarea relaiei (8.115) pentru exemplul din figura 8.16 conduce la urmtorul rezultat:

R nom = k nom mar k =1

n 1

k = p +1

k nom red .

(8.101)

h s R = 4 hs 4 - 3 hi 3 - 2 hi 2 - 1 hi1 =
b.

Pentru aplicarea acestei expresii, o problem important n aceast etap o constituie stabilirea tipului dimensiunilor primare, respectiv, mritoare sau reductoare, pe baza schemelor din figura 8.18.

Calculul abaterii inferioare a dimensiunii rezultante . n mod similar, pentru determinarea relaiei de calcul a abaterii inferioare a dimensiunii rezultante, exprimat ca mrime liniar h i , se pornete de la R relaia general de calcul a abaterii inferioare n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, respectiv:

300 (0 ,006 + 0 ,01 + 0 ,005 + 0 ,002 ) = 0,038 mm 500

1=0o 1
R R

2=0o 2
R R R< R

3=0o 3
R R R

Ai R = Ai k mar k =1

n 1 k = p +1

As k red .

(8.116)

4=90o

Procednd ca n cazul abaterii superioare, pentru abaterea inferioar, exprimat ca mrime liniar, se obine relaia:

R< R

R< R Figura 8.19. Stabilirea tipului mrimilor primare

R> R

h i R = k hi k mar k =1

k k = p +1

n 1

hsk red .

(8.117)

Dac se analizeaz influena fiecrei dimensiuni primare asupra dimensiunii rezultante, n mod asemntor cazurilor lanurilor liniare sau a celor unghiulare cu vrf comun, se deduce c dimensiunea 4 este o dimensiune mritoare, iar dimensiunile 3 , 2 i 1 sunt dimensiuni reductoare (fig.8.18). 2. a. Pentru exemplul din figura 8.16 se obine: R nom = 4 nom - 3 nom - 2 nom - 1 nom =90o-0o -0o-0o=90o. Calculul abaterilor limit ale dimensiunii rezultante Calculul abaterii superioare a dimensiunii rezultante . Pentru determinarea relaiei de calcul a abaterii superioare a dimensiunii rezultante, exprimat ca mrime liniar hs , se pornete de la relaia
R

Pentru cazul exemplului din figura 8.16 se obine:

h i R = 4 hi 4 - 3 hs 3 - 2 hs 2 - 1 hs1 =

3.

general de calcul a abaterii superioare a dimensiunii rezultante n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, i anume:

As R =

k =1

As k mar -

n 1 k = p +1

Ai k red
o

(8.111)

o n final, dimensiunea rezultant este R = 90 o 0 ,038 180 = 90 o 15 ,83" , care respect valoarea 500 o prescris de 90 o 0 ,040 180 . 500 Calculul toleran ei dimensiunii rezultante. Pentru determinarea relaiei de calcul a toleranei dimensiunii rezultante, exprimat ca mrime liniar i notat cu H R , se pornete de la relaia general de calcul a toleranei dimensiunii rezultante n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, respectiv:

( )

300 ( 0 ,006 0 ,01 0 ,005 0 ,002 ) = - 0,038 mm. 500

( )

( )

TR = T 1 + T 2 +.+ T n 1 = T . k
k =1

n 1

(8.118)

care, innd seama de relaia (8.109), dup simplificare cu 180 , poate fi scris sub forma p h n 1 h hs R = sk - ik . LR k = 1 Lk k = p + 1 Lk
mar
red

Pe baza relaiei (8.108), innd seama c toleranele dimensiunilor lanului, exprimate ca mrimi liniare, sunt, respectiv, H R = hRs - hRi , H 1 = hs1 - hi1 , H 2 = hs 2 - hi 2 ,, H n 1 = hs n 1 - hi n 1 , dup (8.112) simplificare cu 180o/, ecuaia (8.118) devine: n 1 H HR H n 1 H1 H k . = + 2 + .+ = LR L1 L L2 k = 1 Lk n 1 Prin nmulire cu L R , relaia (8.119) se poate scrie sub forma: n 1 L L L L H R = R H 1 + R H 2 + .+ R H n 1 = R H k . L2 Ln 1 L1 k = 1 Lk (8.119)

n relaia (8.112), hs

reprezint abaterea superioar a dimensiunii rezultante R , exprimat ca mrime

liniar, L R este lungimea de referin a abaterii superioare a dimensiunii rezultante, hsk sunt abaterile superioare ale dimensiunilor primare, exprimate ca mrimi liniare, hik reprezint abaterile inferioare ale dimensiunilor primare, exprimate ca mrimi liniare, iar Lk sunt lungimile de referin ale abaterilor superioare ale dimensiunilor primare. Prin nmulirea relaiei (8.112) cu L R se obine:

(8.120)

n concluzie, tolerana dimensiunii rezultante, ca mrime liniar, H R , n funcie de toleranele dimensiunilor primare, exprimate ca mrimi liniare, H k , se calculeaz cu relaia:

hs R =

p L n 1 L R h R h s k mar ik red k = 1 Lk k = p + 1 Lk

(8.113)

H R = k H k .
k =1

n 1

(8.121)

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

35

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

36

Pentru exemplul prezentat n figura 8.17, conform relaiei (8.121), tolerana dimensiunii rezultante este:

C.
C1.

H R = 4 H 4 + 3 H 3 + 2 H 2 + 1 H 1 =

500 (0 ,012 + 0 ,020 + 0 ,010 + 0 ,004 ) = 0,076 300

Rezolvarea problemei directe a LDU f r vrf comun prin metoda algebric


Rezolvarea problemei n cazul n care abaterile sunt date ca m rimi liniare raportate la lungime Pentru rezolvarea problemei directe prin metoda algebric, folosind abaterile date ca mrimi liniare, raportate la o lungime de referin, se parcurg etapele prezentate n cadrul aplicrii acestei metode la lanurile de dimensiuni cu vrf comun, cu modificarea corespunztoare a relaiilor de calcul, dup cum urmeaz. Se pornete de la relaia general, de aplicare a acestei metodei dedus n cazul lanurilor liniare paralele, scris pentru cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, respectiv:

mm, rezultat care se obine i pe baza abaterilor limit calculate, respectiv: B2. Rezolvarea problemei n cazul n care abaterile sunt date ca mrimi unghiulare Pentru rezolvarea problemei directe prin metoda de maxim i minim n cazul n care abaterile sunt date ca mrimi unghiulare se parcurg etapele prezentate n cazul lanurilor cu vrf comun, aplicate pentru exemplul din figura 8.16. Calculul dimensiunii rezultante nominale

H R = h s R - h i R = 0,038 - (- 0,038) = 0,076 mm.

1. 2.

R nom = 4 nom - 3 nom - 2 nom - 1 nom = 90o-0o - 0o - 0o = 90o


Calculul abaterilor limit ale dimensiunii rezultante a. Calculul abaterii superioare a dimensiunii rezultante

p n1 R nom As R = k nom(+) k nom() Ai R k = p+1 k =1

k =1 k (+) k = p+1 k () . p n1 Aik (+) Ask ()


k =1 k = p+1

p As

n1 Ai

(8.122)

As R = 4,13 (- 6,88 3,44 1,38) = 15,83


b. 3. Calculul abaterii inferioare a dimensiunii rezultante

Folosind notaiile specifice metodologiei de rezolvare pentru cazul n care abaterile sunt date ca mrimi liniare, raportate la o lungime de referin, relaia (8.122) devine:

Ai R = - 4,13 (6,88 + 3,44 + 1,38) = - 15,83


Calculul toleran ei dimensiunii rezultante

TR = 8,26 + 13,76 + 6,88 + 2,76 = 31,66


n final se obine dimensiunea rezultant de forma: R =

p n1 h /L R nom hsR / L R = k nom (+ ) k nom ( ) iR R k = p +1 k =1


o

(h / L ) (h / L ) k =1 sk k (+ ) k = p+1 ik k ( ) p n1 (hik / Lk ) (hsk / Lk ) (+ ) ( ) k =1 k = p +1 p h n 1 h

n1

.(8.123)

,038 180 ( 90o ) 15,83" = (90o ) 0 500

Relaia (8.123) mai poate fi scris sub forma: , a

crei valoare este identic cu cea obinut n cadrul paragrafului B1, n care abaterile au fost considerate ca fiind date ca mrimi liniare raportate la lungime.

p n 1 h R nom hsR = = k nom (+ ) k nom ( ) k =1 iR k = p +1

k =1 k sk (+ ) k = p +1 k ik ( ) , p n 1 k hik (+ ) k hsk ( )
k =1 k = p +1

(8.124)

care, pentru cazul analizat, prezentat n exemplul din figura 8.16, se aplic astfel:

0 ,038 h (300 / 500 )(0 ,006 ( 0 ,01 0 ,005 0 ,002 )) , obinndu-se n R nom hsR = 90 o 0 o 0 o 0 o (300 / 500 )(0 ,006 0 ,010 ,005 0 ,002 ) = 90 o iR 500

( )

final

R = 90 o
minim. C2.

,038 180 ( ) 0 = ( 90 o ) 15 ,83" , rezultat identic cu cel determinat prin metoda de maxim i 500
o

Rezolvarea problemei n cazul n care abaterile sunt date ca m rimi unghiulare Pentru rezolvarea problemei directe prin metoda algebric, n cazul n care abaterile dimensiunilor sunt date ca mrimi unghiulare, se procedeaz conform metodologiei prezentate n cazul lanurilor cu vrf comun, obinndu-se: R nom As R = 90o 4,13 (0o 6,88 + 0o 3,44 + 0o 1,38)= Ai R
4 ,13" +6 ,88" +3 ,44" +1,38" = 90 o 0 o 0 o 0 o + 4 ,13" 6 ,88" 3 ,44" 1,38" =
o o

( ) 0 ,038 180 = (90 o ) 15 ,83" = (90 ) 500

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

37

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

38

D.
D1.

Rezolvarea problemei directe a LDU f r vrf comun prin metoda probabilistic


Rezolvarea problemei n cazul n care abaterile sunt date ca m rimi liniare raportate la lungime Pentru rezolvarea problemei directe prin metoda probabilistic, cnd abaterile sunt mrimi liniare, se parcurg etapele prezentate n cazul lanurilor cu vrf comun, cu modificarea corespunztoare a relaiilor de calcul, dup cum urmeaz. Calculul toleranei probabile a dimensiunii rezultante. Pornind de la relaia toleranei probabile, sub forma,

Aceast abatere poate fi scris ca mrime liniar, notat cu hsR prob , raportat la aceeai lungime de referin L R :

1.

H R H R prob hsR L LR = - R . (8.131) LR LR 2 Dup simplificare cu L R se obine expresia abaterii superioare probabile, sub forma: H R H R prob hsR prob = hsR . (8.132) 2 Pentru exemplul prezentat n figura 8.17 se obine: hsR prob = 0,038 - 0 ,076 0 ,0428 = 0,0214 mm.

hsR prob

TR prob =

2 2 2 T + T + .... + T = 1 2 n 1

n 1

k =1

2 T

(8.125)

Abaterea inferioar probabil . Procednd similar, pe baza relaiei abaterii inferioare probabile exprimat prin mrimi unghiulare, respectiv,

i utiliznd notaiile precizate n cazul aplicrii metodei de maxim i minim, se poate scrie:
2 2 2 TR prob = H 1 + H 1 + .... + H 1 = 2 2 2

Ai R prob = Ai R + hiR prob = hiR +

TR TR prob , 2
.

(8.133)

se obine relaia abaterii inferioare probabile exprimat prin mrimi liniare, de forma:

L1

L1

L1

H R H R prob 2

LR 1 L LR 1

LR 2 H1 + L 2

LR 2 H 2 + .... + L n 1

2 = H n 1

(8.134)

1 2 2 2 2 2 1 H1 + 2 = 2 H 2 + .... + n 1 H n 1 . LR
Relaia (8.126) se mai poate scrie sub forma:

Pentru exemplul considerat n figura 8.17 se obine: hiR prob = - 0,038 + (8.126)

0 ,076 0 ,0428 = - 0,0214 mm. 2


(8.135)

Dimensiunea rezultant maxim probabil

n 1 1 2 2 H k TR prob = . (8.127) LR k = 1 k Tolerana probabil, TR , exprimat n uniti unghiulare, poate fi scris ca mrime liniar, notat prob

R max prob = R nom +

hsR prob 180 o . LR hiR prob 180 o . LR

Dimensiunea rezultant minim probabil

R min prob = R nom +

(8.136)

H R prob , raportat la aceeai lungime de referin L R , ca i tolerana teoretic TR , astfel: n 1 H R prob 1 2 = . 2 H k LR LR k = 1 k

n cazul exemplului din figura 8.16 se obine: (8.128)

R max prob = 90o +

0 ,0214 180 0 ,0214 180 = 90o 00 8,83; R min prob = 90o = 89o 59 51,17. 500 500
,0214 180 ( 90o ) 0500
o

Prin simplificarea mrimii L R se obine tolerana probabil, H R prob , ca mrime liniar, raportat la lungime

n final, dimensiunea rezultant se poate scrie sub forma: R prob =

H R prob =

n 1 k =1

2 k

2 , Hk

( 90o ) 8 ,83" ,

(8.129) b.

care, pentru exemplul prezentat n figura 8.15, devine


2 2 2 2 2 2 2 500 2 2 2 2 H R prob = 1 H1 + 2 0 ,004 + 0 ,010 + 0 ,020 + 0 ,012 =0,042 2 H 2 + +3 H 3 + 4 H 4 =
2

care respect condiiile prescrise, respectiv R = 90 o

,040 180 ( )0 = ( 90 o ) 20 ,63" . 500


o

300

Calculul abaterilor limit probabile pe baza cunoaterii valorii centrale a dimensiunii rezultante X C H R , ca mrime liniar a lanului de dimensiuni, i a toleranei probabile a dimensiunii rezultante, ca mrime liniar H R prob , se realizeaz conform schemei din figura 8.8, dup cum urmeaz.

2. a.

8mm Calculul abaterilor limit probabile ale dimensiunii rezultante Calculul abaterilor limit probabile pe baza cunoa terii abaterilor limit teoretice , a toleran ei teoretice i a toleran ei probabile , se realizeaz, conform schemei din figura 8.8, dup cum urmeaz. Abaterea superioar probabil . Se consider relaia abaterii superioare probabile, cunoscut pentru cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, de forma:

Abaterea superioar probabil :

As R prob = X C R +

hs R prob LR

XC HR LR

TR prob ; 2 H R prob 2 LR 2
. ;

(8.137) (8.138) (8.139)

As R prob = As R

TR TR prob , 2

(8.130)

hs R prob = X C H R +

H R prob

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

39 D2.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

40

Abaterea inferioar probabil :

TR prob Ai R prob = X C R ; 2 X C H R H R prob hi R prob = ; LR LR 2 LR H R prob hi R prob = X C H R + . 2

(8.140) (8.141) (8.142) 1.

Rezolvarea problemei n cazul n care abaterile sunt date ca m rimi unghiulare Pentru rezolvarea problemei directe prin metoda probabilistic folosind abaterile date ca mrimi unghiulare se parcurg etapele prezentate n cazul aplicrii acestei metode pentru lanurile de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, dup cum urmeaz. Calculul toleran ei probabile a dimensiunii rezultante

Valoarea central a dimensiunii rezultante, exprimat ca mrime liniar, X C H R , a unui lan de dimensiuni, cu n-1 dimensiuni primare, dintre care p dimensiuni sunt mritoare i restul reductoare, se determin pe baza relaiei stabilite n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, de forma p n 1 X C R = X C k mar - X C k red , (8.143) k = p +1 k =1 care devine,

TR prob =
2.

2 2 2 2 T + T + T + T = 1 2 3 4

2 ,76" 2 +6 ,88" 2 +13 ,76" 2 +8 ,26" 2 = 17,678

Calculul abaterilor limit probabile ale dimensiunii rezultante , pe baza abaterilor limit teoretice Abaterea superioar probabil :

As R prob = 15,83

XC HR LR

n 1 X C H XC Hk k - L k =1 k mar k = p + 1 Lk p

. red

31,66" 17 ,678" = 8,83. 2 31,66" 17 ,678" = - 8,83. 2


,0214 180 ( ) 0500
o

(8.144)

Abaterea inferioar probabil:

Dup nmulirea ambilor membri cu L R relaia (8.144) devine

As R prob = - 15,83 +
(8.145)

X C H R = k X C H k mar k =1

n 1 k = p +1

k X C H k red ,

n final, dimensiunea rezultant este

unde X C H k reprezint valoarea central a unei dimensiuni primare, exprimat prin mrimi liniare, care se calculeaz cu expresia:

R prob = 90 o 8 ,83" = 90 o

( )

care se ncadreaz n tolerana prescris.

XC Hk =

hs k + hi k . 2

(8.146)

n acest caz, pentru exemplul prezentat n figura 8.16, pe baza relaiilor (8.137), ..(8.146), se obin valorile:

0 ,002 0 ,002 0 ,005 0 ,005 0 ,010 0 ,010 = 0 ; XC H2 = = 0 ; XC H3 = =0; 2 2 2 500 0 ,006 0 ,006 XC H4 = = 0 ; XC HR = (0 0 0 0) = 0; 300 2 0 ,0428 0 ,0428 hs R prob = 0 + = 0 ,0214 mm; hi R prob = 0 = 0 ,0214 mm. 2 2 X C H1 =
k

Se constat c i n acest caz, al calculului abaterilor limit probabile pe baza cunoaterii valorii centrale a dimensiunii rezultante X C H , se obin aceleai rezultate ca n cazul calculului abaterilor limit probabile pe baza cunoaterii abaterilor limit teoretice.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. A. VIAN, Conf. Dr. Ing. N. IONESCU, TOLERANE, Cap. 9. Teoria rezolvrii lanurilor de dimensiuni - Rezumat

41

8 . 1 0 . REZOLVAREA PROBLEMEI INVERSE A LAN URILOR DE DIMENSIUNI UNGHIULARE FR VRF COMUN A. Rezolvarea problemei inverse a LDU f r vrf comun n condi iile i n t e r s c h i m b a b i l i t i i tot a l e
Aa cum s-a precizat i n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun, rezolvarea problemei inverse a lanurilor de dimensiuni unghiulare fr vrf comun n condiiile interschimbabilitii totale se poate rezolva, principial, la fel ca n cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele, respectiv prin metodele: 1. Metoda toleranei medii; 2. Metoda determinrii treptei de precizie a lanului de dimensiuni. Metoda toleran ei medii Metoda se poate aplica, practic, n mod asemntor cazului lanurilor de dimensiuni liniare paralele, innd seama de elementele specifice lanurilor de dimensiuni unghiulare menionate, precum i de unele caracteristici specifice lanurilor de dimensiuni fr vrf comun. Astfel, n cazul n care se lucreaz cu abaterile dimensiunilor exprimate ca mrimi unghiulare, coninutul metodei toleranei medii i modul de aplicare a acesteia sunt similare celor prezentate pentru cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele, relaiile de aplicare a metodei fiind valabile, aa cum s-a mai precizat, pentru toate tipurile de lanuri de dimensiuni. n situaia n care problema se impune a fi rezolvat cu abaterile dimensiunilor exprimate ca mrimi liniare, raportate la lungime, poate fi adoptat una dintre cile menionate la rezolvarea problemei directe, respectiv:

Transformarea abaterilor dimensiunii rezultante din mrimi liniare, raportate la lungime, n mrimi unghiulare, rezolvarea problemei, utiliznd metoda toleranei medii i, n final, transformarea abaterilor i toleranelor dimensiunilor primare n mrimi liniare raportate la lungimea de referin; Rezolvarea problemei cu abaterile dimensiunilor exprimate ca mrimi liniare, prin utilizarea unor relaii specifice acestei abordri, similare celor utilizate la rezolvarea problemei directe.

Metoda determin rii treptei de precizie a lan ului de dimensiuni n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare fr vrf comun, aplicarea metodei determinrii treptei de precizie a lanului de dimensiuni ridic aceleai probleme care au fost menionate i n cazul lanurilor de dimensiuni unghiulare cu vrf comun.

B.

Rezolvarea problemei inverse a LDU f r vrf comun n condi iile i n t e r s c h i m b a b i l i t i i l i m i t a t e


Rezolvarea problemei inverse a lanurilor de dimensiuni unghiulare fr vrf comun n condiiile interschimbabilitii limitate se realizeaz ca i n cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele, respectiv prin metodele: 1. Metoda sortrii; 2. Metoda ajustrii; 3. Metoda reglrii. Coninutul celor trei metode i modul de aplicare a acestora sunt, n principal, similare celor prezentate pentru cazul lanurilor de dimensiuni liniare paralele, cu unele aspecte specifice lanurilor de dimensiuni unghiulare fr vrf comun.

8.11. REZOLVAREA L A N U R I L O R C O M P L E X E D E D I M E N S I U N I
Aa cum au i fost definite, n subcapitolul 8.1, atributul de complexe al acestor lanuri poate fi definit pe baza mai multor puncte de vedere, precum: 1. Modul de legare, respectiv, n serie, n paralel sau mixt; 2. Tipul dimensiunilor primare componente, i anume dimensiuni liniare, unghiulare, cu abateri vectoriale etc. La rezolvarea problemelor acestor lanuri se aplic noiunile prezentate n acest capitol pentru lanurile simple, precum i unele principii specifice fiecrei categorii de lan complex.
Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare / utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor / copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.