Sunteți pe pagina 1din 16

Cuprins

Capitolul 1.Noiunea, caracterele juridice i delimitarea contractului de mandat de alte contracte civile............................................................................5 1.1. Noiune.............................................................................5 1.2. Caractere juridice............................................................6 1.3. Delimitarea de alte contracte civile...............................7 Capitolul 2. Condiiile de validitate.............................................................8 2.1.Capacitatea prilor..........................................................8 2.2. !iectul mandatului........................................................." #eciunea 2.3.$orma mandatului............................................................." Capitolul 3. %arieti de mandat....................................................................1& #eciunea 3.1. 'ctul cu (ine )n(ui...........................................................1& #eciunea 3.2. Du!la repre*entare............................................................ 1& #eciunea 3.3. +andatul )n intere( comun................................................ 1& Capitolul ,.-.ectele contractului de mandat................................................11 #eciunea ,.1 -.ecte )ntre pri !li/aiile mandatarului ........................11 #eciunea ,.2 !li/aiile mandantului........................................................11 #eciunea ,.2. -.ectele .a de teri.............................................................12 #eciunea ,.3. 0aporturile dintre mandant i teri........................................13 #eciunea ,.,. 0aporturile dintre mandatar i teri.......................................13 Capitolul 5. 1ncetarea contractului de mandat..............................................1, #eciunea 5.1. 0evocarea mandatului 2art. 1522 pct. 1 C. civ.3.......................1, #eciunea 5.2. 0enunarea mandatarului 2art. 1522 pct. 2 C. civ.3....................1, #eciunea 5.3. +oartea mandatarului (au a mandantului.................................15 #eciunea 5.,. 4ncapacitatea, interdicia (au .alimentul uneia dintre pri........................15 #eciunea 5. 5. -.ectele )ncetrii mandatului.......................................................15 'N-5-............................................................................................................................16

#6-7-.............................................................................................................................18 84894 :0'$4-................................................................................................................2&

I. Noiunea, caracterele juridice i delimitarea contractului de mandat de alte contracte civile.

I.1 Noiune Con.orm re/ulilor de drept comun, preva*ute in Codul Civil, ;+andatul e(te contractul prin care o parte, numita mandatar, (e o!li/a (a inc<eie unul (au mai multe acte juridice pe (eama celeilalte parti, numita mandant; = art. 2.&&". De.initia data nu (e deo(e!e(te de cea e>i(tenta in art 1.532 al Codului Civil din 1865, dar Noul Cod Civil aduce noutati e(entiale in ceea ce prive(te continutul si executarea contractului de mandat . %om intalni in Noul Cod Civil di(tinctia .acuta intre mandatul cu si mandatul fara reprezentare (i, de a(emenea, o di(tinctie intre mandatul /ratuit 2(e pre(upune ca mandatul dat intre doua per(onae .i*ice e(te /ratuit3 (i mandatul cu titlu onero( 2dat de re/ula unui pro.e(ioni(t3. Doctrina de drept civil, plec?nd de la de.iniia le/al citat precum i de la practica judiciar, a .ormulat o (erie de de.iniii ale contractului de mandat, de.iniii care pun )n eviden o (erie de a(pecte pe care o con(iderm mai ampl, @mandatul este un contract prin care o persoan, numit mandatar, se oblig s nc!eie unul sau mai multe acte juridice pe seama unei alte persoane, numite mandant, care i d aceast mputernicire i pe care"l reprezint#.1 Cu privire la ori/inea etimolo/ic a noiunii de mandat, nu e>i(t o unanimitate de vederi. '(t.el, un autor a .o(t de prere c mandatul con(acr operaiunea de dare a m$inii 2mandatarul ii punea m?na (a )n m?na mandantului, ca (im!ol al <otrrii (ale de aAi .i credincio( )n e>ecutarea mandatului primit mandantului3 = manum dare. 'celai autor opinea*, )n(, ca ori/inea cuv?ntului mandat ar putea pleca de la cuv?ntul latin mandare, cu (en(ul de a porunci. De(pre mandat, ca in(trument juridic pentru (ati(.acerea unor nevoi diver(e, (Aa (pu( = i acea(t a.irmaie e(te pe deplin con.irmat de practica juridic din toate timpurile = c @e(te de un .olo( inconte(ta!il, cci e(te /reu ca omul (Ai poat )ntotdeauna .ace (in/ur toate tre!ile (i intere(ele (ale... +andatul e(te un contract de !ine.acere cci el (e )ntemeia* pe amiciie;.2
1 2

Bitu( 6re(cure, Cur( de contracte civile, -dit. 0o(etti 8uc.2&&3, pa/. ,2,A,25 Bitu( 6re(cure, Cur( de contracte civile, -dit. 0o(etti 8uc.2&&3, pa/. ,25

Dup cum )n raporturile cu terii mandatarul va lucra )n numele i pe (ocoteala mandantului, mandatul primit de el va .i @cu reprezentare;, iar dac va lucra )n nume propriu dar pe (ocoteala mandantului, mandatul e(te @fr reprezentare#. I.%. Caractere juridice carte pag 361 &eciunea 1.' (elimitarea de alte contracte civile Dei mandatul e(te, )n principiu, un contract cu titlu /ratuit, le/ea nu inter*ice ca mandatul ( .ie remunerat, dac e>i(t (tipulaie e>pre( )n ace(t (en( 2art.153, C.civ.3. Dac mandatarul e(te un pro.e(ioni(t, pre*umia de /ratuitate nu operea*, cuantumul remuneraiei urm?nd a .i (ta!ilit = )n lip(a de (tipulaie i de criterii le/ale = de ctre in(tan, av?nd )n vedere natura i volumul (erviciilor pre(tate. 6rin .aptul c mandatul poate .i cu titlu onero(, el (e a(eamn cu contractul de munc si contractul de antepriz. 6rincipala deo(e!ire con(t )n aceea ca mandatul are ca o!iect 2 principal 3 )nc<eierea de acte juridice cu terii i, de re/ul, mandatarul e(te repre*entantul mandatului, )n timp ce contractul de munc (au de antepri* are ca o!iect acte (au .apte materiale i intelectuale pre(tate pentru cealalt parte contractant, iar (alariatul, re(pectiv antreprenorul 2ar<itectul3, nu are calitatea de repre*entant.3 6reci*m )n(, c (alariatul poate primi )mputernicire de repre*entare din partea unitii 2 de e>emplu, pentru ac<i*iionarea de !unuri3, in care ca* va avea calitatea de mandatar, cel puin )n raporturile dintre el i terul contractant, precum i )ntre ace(ta din urm i mandant, c<iar dac )n raporturile dintre mandant i (alariatul lui 2mandatar3, datorit raporturilor de munc 2raporturi de (u!ordonare3, re/ulile mandatului vor .i )nlocuite = parial = cu re/ulile aplica!ile raportului de munc 2o!li/ativitatea acceptrii i e>ecutrii mandatului, r(punderea mandatarului .a de mandant potrivit re/ulilor din dreptul muncii, iar nu din dreptul civil etc.3. Bot a(t.el, antreprenorul poate .i )mputernicit ( )nc<eie anumite acte juridice )n numele clientului 2 de e>emplu, ( o!in avi*e (au autori*aii din partea or/anelor competente3. 6e de alt parte, un li!er pro.e(ioni(t care, de re/ul, e(te un repre*entant 2mandatar3, nu )ntotdeauna va avea acea(t calitate. De e>emplu, avocatul care d numai con(ultaii juridice (au care acord numai

6ro.. Cniv. Dr. $ranci(c DeaD, Bratat de drept civil. Contracte (peciale, %ol. 44, -dit. Cniver(ul Euridic, 8uc. 2&&6, pa/.216

a(i(ten juridic, .r puteri de repre*entare, are = )n raporturile civile = de re/ul, calitatea de antreprenor, iar nu de mandatar.,

C)*I+,-.- %.Condiiile de validitate


&eciunea %. 1.Capacitatea prilor +andantul tre!uie ( .ie capa!il de a contracta el in(ui actul cu a crui )ndeplinire )l )n(rcinea* pe mandatar 2de con(ervare, de admini(trare, de di(po*iie3 5. Nu intere(ea* dac mandatul e(te cu titlu /ratuit (au cu titlu onero(. 1n privina mandatarului (e cere, )n toate ca*urile, capacitatea deplin de e>erciiu, deoarece )n actele pe care le )nc<eie )n numele repre*entantului 2mandantului3, el tre!uie ( e>prime un con(imm?nt vala!il. 'lt.el (pu(, lip(a con(imm?ntului (au viciile de voin (unt apreciate nu numai )n per(oana mandantului, dar i )n aceea a mandatarului. 'cea(t (oluie re*ult, per a contrario, i din art.1552 pct.3 C.civ., care prevede c mandatul (e (tin/e prin punerea (u! interdicie a mandataruluiF aadar, un contract de mandat )nc<eiat cu un mandatar incapa!il (au cu capacitate de e>erciiu re(tr?n( nu poate .i recuno(cut vala!il. &eciunea %.%.,biectul mandatului +andatul poate avea ca o!iect numai ncheierea de acte juridice de ctre mandatar pe (eama i )n numele mandantului.

6ro.. Cniv. Dr. $ranci(c DeaD, Bratat de drept civil. Contracte (peciale, %ol. 44, -dit. Cniver(ul Euridic, 8uc. 2&&6, pa/.217 5 6ro.. Cniv. Dr. $ranci(c DeaD, Bratat de drept civil. Contracte (peciale, %ol. 44, -dit. Cniver(ul Euridic, 8uc. 2&&6, pa/.225

Ca i )n orice contract o!iectul tre!uie ( )ndeplinea(c condiiile /enerale de validitateG ( .ie determinat (au cel putin determina!il, ( .ie licit, moral i po(i!il. Nu pot .ace o!iectul principal al contractului de mandat .aptele materiale. 'ce(tea pot .i numai o!iectul acce(oriu, unui mandat )n care o!iectul principal )n(eamn )nc<eierea de acte juridice 2de e>., e>perti*area unui !un ce urmea* a .i cumprat3. De a(emenea, actele juridice cu caracter (trict per(onal nu pot .i )nc<eiate prin mandatar 2de e>., te(tamentul, c(toria etc.3. 1n con(ecin, mandatarul nu poate (v?ri dac?t actele juridice cu care a .o(t )mputernicit de mandant, el neput?nd .ace nimic pe(te limitele mandatului (u6.

&eciunea %.'./orma mandatului 6otrivit art. 1533 mandatul poate .i scris, verbal (au tacit. +andatul e(te tacit c?nd re*ult din )mprejurri care .ac ne)ndoielnic voina prilor 2nu tre!uie con.undat cu mandatul aparent3. +andatul poate .i /eneral (au (pecial 2art. 1535 C.civ.3. +andatul e(te /eneral c?nd )mputernicirea mandatarului nu are limite. +andatul e(te (pecial c?nd (e d pentru o (in/ur operaie juridic. 6otrivit art. 1536 alin.223 C.civ. pentru actele de di(po*iie 2)n(trinri, tran*acii, inclu(iv participri la licitaii3 (e cere mandat (pecial. #peciali*area (e re*um la indicarea naturii operaiei juridice i a o!iectului ei. De e>emplu, pentru a )nc<eia o v?n*are av?nd ca o!iect un teren mandatarul tre!uie ( ai! procur 2ca in(trumentum3 )n .orm autentic, care ( aprecie*e )mputernicirea de v?n*areAcumprare, precum i o!iectul v?n*rii 2cu indicarea datelor de identi.icare3. 6entru actele de admini(trare, de con(ervare e(te (u.icient un mandat /eneral art. 1536 alin 213 C. Civ.7

6 7

9iviu #tanciule(cu, Drept civil. Contracte (peciale. #ucce(iuni, -dit. 'll 8ecD 8uc. 2&&2, pa/.236 9iviu #tanciule(cu, Drept civil. Contracte (peciale. #ucce(iuni, -dit. 'll 8ecD 8uc. 2&&2, pa/.236

C)*I+,-.- '.0arieti de mandat

Seciunea 3.1 Actul cu sine nsui Seciunea 3.2 Dubla reprezentare

e(te mandatul )nc<eiat )ntre mandatar 2ca

repre*entant al mandatului3 i per(oana (a 2)n nume propriu, de acea(t dat3. e(te mandatul inc<eiat )ntre mandatar 2ca

repre*entant al mandatului3 cu el )n(ui 2ca repre*entant al terului3. 1n doctrin, actul cu (ine )n(ui i du!la repre*entare (unt cuno(cute (u! numele de autocontracte. 'utocontractul pre*int pentru intere(ele mandantului 2cu e>eceptia ca*ului c?nd ace(ta a .o(t )n cunotin da cau*3. C?nd intere(ele mandantului (unt le*ate ace(ta poate cere anularea actului pentru dol prin reticen.

Seciunea 3.3 Mandatul n interes comun

e(te mandatul )n care

mandatarul contractea* cu un ter, at?t )n intere(ul mandantului, c?t i )n intere(ul (u 2pentru c au aceleai intere(e, de e>., !unul care urmea* a (e vinde e(te coproprietateG mandant, mandatar3. Mandatul remunerat, )n (en(ul c intere(ul mandatarului deriv din plata remuneraiei 2i nu o!iectul comun3.8

9iviu #tanciule(cu, Drept civil. Contracte (peciale. #ucce(iuni, -dit. 'll 8ecD 8uc. 2&&2, pa/.237

C)*I+,-.- 1. 2fectele contractului de mandat


1ntruc?t mandatarul e(te repre*entantul mandantului, contractul de mandat produce e.ecte nu numai )ntre pri 2mandant i mandatar3, dar i )n privina terului cu care (e )nc<eie actul juridic ce .ormea* o!iectul mandatului". E ecte ntre p!ri &eciunea 1.1 ,bligaiile mandatarului a) 3ndeplinirea mandatului. 6rincipala o!li/aie a mandatarului e(te ( )ndeplinea(c )mputernicirea

dat de mandant, deci ( e>ecute mandatul 2art. 153" C. Civ.3. %inovia mandatarului (e aprecia* )n mod di.erit, )n .uncie de caracterul /ratuit (au cu titlu onero( al mandatului. Dac mandatul e(te cu titlu /ratuit, culpa mandatarului (e aprecia* )n concret ,,culpa levi( in concretoHH, )n .uncie de dili/ena pe care o depune )n mod o!inuit pentru tre!urile proprii, )n .uncie de e>periena proprie, de /radul de cultur, pre/tire pro.e(ional etc. 2art. 15,& C. civ.3. Dac mandatul e(te cu titlu onero(, culpa mandatarului (e aprecia* dup tipul a!(tract ,,culpa levi( in a!(tractoHH al omului prudent i dili/ent a.lat )n aceeai (ituaie. +andatarul nu e(te o!li/at ( (acri.ice un !un propriu pentru a (alva pe cele ale mandantului, care (e a.l )n po(e(ia (a. 'cea(t o!li/aie revine, potrivit art. 1566 C. civ., numai comodatarului care (e .olo(ete de !unul )mprumutat lui de ctre comodant. b4 ,bligaia de a da socoteal. +andatarul tre!uie ( dea (ocoteal mandantului cu privire la actele )nc<eiate cu tera per(oan, pred?nduAi toate )n(cri(urile, documentele, alte !unuri, inclu(iv (umele de
"

6ro.. Cniv. Dr. $ranci(c DeaD, Bratat de drept civil. Contracte (peciale, %ol. 44, -dit. Cniver(ul Euridic, 8uc. 2&&6, pa/.231

!ani )nca(ate de la ter, c<iar dac ace(tea (au numai unele dintre ele nu (Aar cuveni mandantului. Bera per(oan va cere re(tituirea plii nedatorate de la mandant. Dac mandatarul a c<eltuit (umele de !ani cuvenite mandantului el va datora ace(tuia do!?n*i din *iua )ntre!uinrii lor, .r nici o punere )n )nt?r*iere, .iind con(iderat de rea A credin. Dac mandatarul nu a )ntre!uinat (umele de !ani, do!?n*ile (unt datorate, )n ca* de re.u* de re(tituire, din momentul (olicitrii lor de ctre mandant. c4 ,bligaii rezult$nd din substituirea unei tere persoane. Contractul de mandat e(te, de re/ul, un contract ,, intuitu per(onaeHH, aa )nc?t mandatarul tre!uie ( )ndeplinea(c el )n(ui )mputernicirea dat de mandant. +andatarul va r(punde .a de mandant numai )n urmtoarele ca*uriG a de(emnat o alt per(oan 2(u!(tituit3 pentru )ndeplinirea mandatului .r a .i avut )ncuviinarea mandantuluiF a de(emnat o per(oan incapa!il a )nc<eia actele juridice cerute de mandant, incapa!il (au )n (tare de in(olva!ilitate notorie. 1n acea(t (ituaie mandatarul a avut dreptul de a (u!(titui, dar (e .ace vinovat de ,,ale/ereaHH nepotrivit a per(oanei. d4 *luralitatea mandatarilor. 1n ca*ul e>i(tenei unei pluraliti de mandatari, o!li/aiile ace(tora vor .i divi*i!ile 2conjuncte3 cu e>cepia ca*ului c?nd, )n contract, (Aa prev*ut (olidaritatea ace(tora 2art.15,3 C. civ.3. ->i(t pluralitate de mandatari ori de c?te ori prin acelai mandat au .o(t de(emnate mai multe per(oane )n acea(t calitate1&. &eciunea 1.%. ,bligaiile mandantului a4 (ezdunarea mandatarului. +andantul e(te o!li/at ( re(tituie toate c<eltuielile .cute cu oca*ia e>ecutrii mandatului. 'ce(ta tre!uie ( pltea(c i do!?n*i la (umele avan(ate de mandatarF ace(te do!?n*i cur/, .r punere )n )nt?r*iere, din *iua c?nd mandatarul a .cut plata 2art. 155& C. civ.3. De a(emenea, mandantul (uport i pierderile (u.erite de mandatar cu oca*ia mandatului, dac nu i (e poate imputa vreo culp. )ndeplinirii

1&

6ro.. Cniv. Dr. 4o(i. 0. Cr(, 6ro.. Cniv. Dr. #maranda 'n/<eni, Drept civil = Contracte civile %ol. 444, editia aA444Aa, -dit. (car 6rint, 8uc. 2&&&, pa/.11,A116

b4 *lata remuneraiei. C?nd mandatul e(te cu titlu onero(, mandantul e(te o!li/at ( pltea(c (uma (tipulat c<iar dac operaia )n vederea creia a .o(t con.erit mandatul nu a putut .i e.ectuat. Numai culpa mandatarului )n )ndeplinirea mandatului )l poate (cuti pe mandant de plata remuneraiei 2art. 15,8 C. civ.3. c4 &olidaritatea mandanilor. C?nd mai multe per(oane au numit un mandatar pentru o a.acere comun, .iecare dintre ele e(te r(pun*toare (olidar pentru toate e.ectele mandatului. #olidaritatea e(te )n ace(t ca* le/al 2art. 1551 C. civ.3. d4 (reptul de retenie al mandatarului . +andatarul poate reine lucrurile pe care leAa primit pentru mandant, p?n la ac<itarea c<eltuielilor .cute pentru )ndeplinirea mandatului, )ntruc?t creanele corelative (unt prilejuite de acelai raport juridic. '(t.el .iind, dreptul de retenie (e poate recunoate i pentru /arantarea altor creane ale mandatarului .a de mandant i*vor?te din raporturile de mandat11. Efectele fa de teri &eciunea 1.' 5aporturile dintre mandant i teri Ca urmare a actelor )nc<eiate de mandatarul repre*entant, )ntre mandant i teri (e creea* raporturi juridice directeF )n .apt, terul tratea* cu mandatarul, )n drept , contractea* cu mandantul. +andantul, dei a!(ent, a .o(t repre*entat de mandatar i , prin urmare, toate e.ectele le/ale active (au pa(ive ale actului )nc<eiat de mandatar cu terul (e r(.r?n/ a(upra mandantuluiF el devine per(onal creditorul, re(pectiv de!itorul terului ori titularul dreptului real do!?ndit prin actul )nc<eiat, re(pectiv patrimoniul (u va (u.eri modi.icarea re*ult?nd din )n(trinarea (au con(tituirea dreptului real )n .avoarea terului ori prin (tin/erea unui raport o!li/aional. &eciunea 1.1. 5aporturile dintre mandatar i teri 1ntruc?t mandatarul contractea* )n numele i pe (eama mandantului, nu (e creea* raporturi juridice )ntre el i terii cu care contractea*. $a de mandatar, actul )nc<eiat )n limitele )mputernicirii nu produce e.ecte.

11

6ro.. Cniv. Dr. $ranci(c DeaD, Bratat de drept civil. Contracte (peciale, %ol. 44, -dit. Cniver(ul Euridic, 8uc. 2&&6, pa/.238

"

1n (c<im!, pentru actele (ale (ucce(ive, mandatarul = o!li/at ( cunoa(c limitele )mputernicirii = e(te r(pun*tor .a de teri, )n (en(ul c e(te reinut ( le /arante*e validitatea actelor, a.ar de ca*ul c?nd a dat terilor po(i!ilitatea de a lua cunotin de )ntinderea )mputernicirii 2art. 15,5 C. civ.3. Dac terii accept ( contracte*e cu mandatarul pe(te limitele mandatului, (e pre(upune c au luat a(upra lor ri(curile contractului )nc<eiat )n a(t.el de condiii12.

12

6ro.. Cniv. Dr. $ranci(c DeaD, Bratat de drept civil. Contracte (peciale, %ol. 44, -dit. Cniver(ul Euridic, 8uc. 2&&6, pa/.2,2

1&

C)*I+,-.- 6. 3ncetarea contractului de mandat


1n a.ar de cau*ele /enerale de (tin/ere a o!li/aiilor contractuale 2 prin e>ecutare, prin e>pirarea termenului (tipulat (au reali*area condiiei re*olutorii, prin impo(i!ilitatea .ortuit de e>ecutare datorit pieirii !unului de(tinat v?n*rii (au altor cau*e, prin re*oluiunea titlului mandantului etc.3, mandatul (e (tin/e prin revocarea lui, prin renunarea mandatarului i prin moartea, punerea (u! interdicie ori in(olva!ilitatea (au .alimentul uneia dintre pri. 'ce(te cau*e particulare de )ncetare (e e>plic prin .aptul c mandatul (e )nc<eie ,,intuitu per(onaeHH i are la !a* )ncrederea reciproc dintre pri, iar dac ace(te motivaii )ncetea*, nici contractul nu mai poate .i meninut. &eciunea 6.1 5evocarea mandatului 7art. 16%% pct. 1 C. civ.4 +andatul poate .i revocat )n mod unilateral de mandant (au de mandani at?t )n ca*ul mandatului cu titlu /ratuit, c?t i a celui cu titlu onero( i c<iar dac e(te cu termen. 0evocarea poate ( .ie e>pre( printrAo declaraie .cut )n ace(t (en( i care tre!uie noti.icat terelor per(oane care, de !un credin, ar putea )nc<eia acte juridice cu primul mandatar. 0evocarea tre!uie ( .ie .cut tacit ceea ce )n(eamn c poate .i dedu( din orice )mprejurri care dovede(c voina mandantului de a revoca mandatul )ncredinat unei per(oane. 1n ca*ul )n care mandatul e(te cu titlu onero(, mandatarul poate (Ai (olicite mandantului de(p/u!iri dac revocarea (a e(te intempe(tiv (au a!u*iv. &eciunea 6.% 5enunarea mandatarului 7art. 16%% pct. % C. civ.4 +andatarul poate ( renune la mandat anun?nduAl pe mandant de(pre acea(t intenie. Dac prin renunare mandatul e(te prejudiciat, mandatarul poate .i tra( la r(pundere pentru acoperirea prejudiciului, cu e>cepia ca*ului c?nd dovedete c el )n(ui ar .i (u.erit o pa/u! )n(emnat dac ar .i continuat e>ecutarea mandatului 2art. 1556 C. civ.3. &eciunea 6.'. 8oartea mandatarului sau a mandantului 7art. 16%% pct.' C. civ.4 Dac mandatarul moare, motenitorii lui tre!uie (Al )ncunotiie*e pe mandant i ( continue e>ecutarea ace(tuia pentru a nu cau*a vreo pa/u! mandantului.

11

Bot a(t.el, dac moare, motenitorii lui tre!uie (Ai comunice manadatarului care va .i o!li/at ( )nc<eie operaiunea pentru care a primit )mputernicire pentru a nu cau*a pa/u!e motenitorilor mandantului. +andatarul tre!uie ( dea (ocoteal motenitorilor mandantului de(pre )ndeplirea )mputernicirii i ( predea ace(tora !unurile, inclu(iv (umele de !ani cuvenite mandantului i, )n pre*ent, motenitorilor lui. &eciunea 6.1. Incapacitatea, interdicia sau falimentul uneia dintre pri 7art. 166% pct.' C. civ.4 'ce(te cau*e (e )ntemeia* tot pe caracterul ,,intuitu per(onaeHH al mandatului, pe ,,)ncredereaHH e>i(tent )ntre pri, du!lat de .aptul c mandatarul tre!uie ( .ie o per(oan ,,capa!ilHH ( )nc<eie acte juridice )n numele i pe (eama mandantului. &eciunea 6.6. 2fectele ncetrii mandatului 4ndi.erent de cau*a de )ncetare a mandatului, mandatarul e(te o!li/at ( re(tituie mandantului procura i celelalte )n(cri(uri, documente (au !unuri primite cu oca*ia i )n (copul )ndeplinirii mandatului. Dac mandatarul nu a cuno(cut cau*a de )ncetare a mandatului actele )nc<eiate de el (unt vala!il )nc<eiate .a de terii de !unAcredin 2art. 1557A1558 C. civ.313.

13

6ro.. Cniv. Dr. 4o(i. 0. Cr(, 6ro.. Cniv. Dr. #maranda 'n/<eni, Drept civil = Contracte civile %ol. 444, editia aA444Aa, -dit. (car 6rint, 8uc. 2&&&, pa/.117A11"

12

'N-5C NB0'CB D- +'ND'B 260 CC0I3 1ntreG '. .................................................................domiciliat )n........................................, 2numele i prenumele3 2localitatea3 (tr. .............................., nr. ..........., !loc ................, (cara....................................., etaj..........., apart. ............, judeul........................................................., po(e(orul (ectorul !uletinului de identitate (eria......................, nr. ..................., eli!erat de................ crii la data de..................................... )n calitate de mandant i 8. .................................................................. domiciliat )n ....................................., 2numele i prenumele3 2localitatea3 (tr. ............................., nr. .........., !loc ................, (cara......................................., etaj..........., apart. ..........., judeul.........................................................., po(e(orul (ectorul !uletinului de identitate (eria..................., nr. ...................., eli!erat de.................. crii la data de ....................................... )n calitate de mandatar a intervenit urmtorul contractG 1a1,. potrivit, !iectul contractului )l )mputernicete pe mandatar ca )n numele meu i pentru mine ( imo!ilul proprietatea mea )n temeiul............................................. compu( v?nd cui va crede de cuviin i )n condiiile pe care le va crede de cuviin i la preul ceAl va (ocoti din .................................................... (ituat )n ......................... (tr. .........., nr. ........., !loc............, (cara........, etaj........., apart. .........................., judeul ............................ i av?nd urmtoarele vecinti (ectorul .................................................................................................................................

1,

Contract de mandat (au procur (pecial.

13

+andatarul meu va primi pentru mine i )n numele meu preul convenit )ndeplinind toate .ormalitile nece(are )nc<eierii i autenti.icrii contractului de v?n*are = cumprare i (emnrii vala!il pentru mine i )n numele meu ori de c?te ori va .i nevoie. 1!15 !iectul contractuluiG mandatarul meu poate trata i )nc<eia orice contract de )nc<iriere cu oricine,

.i>?nd termenul i preul )n condiiile ce le va crede de cuviin, dar )n con.ormitate cu di(po*iiile le/ale, va putea primi c<iriile i plti impo*itele i ta>ele de orice natur, va putea .ace orice act nece(ar pentru o !un admini(trare. -l m va putea repre*enta i )mi va putea (u(ine intere(ele .a de or/anele de admini(traie pu!lic, de in(tanele judectoreti i particulare. 1nc<eiat a(t*i................................... la ..............................................................

+'ND'NB

+'ND'B'0 #6-7-

# 9C744 '9- CC0744 #C60-+- D- EC#B4741. Contract de mandat. !li/aiile mandantului. 9imite 6otrivit prevederilor art. 1532 C. civ., mandatul e(te un contract )n virtutea cruia o per(oan (e o!li/ de a .ace ceva pe (eama altei per(oane de la care a primit )n(rcinarea. +andatul, (e arat )n art. 1535 C. civ., poate .i (pecial pentru o a.acere (au pentru anumite a.aceri ori ,)n /eneral, pentru toate a.acerile mandantului. C?nd e(te vor!a de acte de )n(trinare (au de acte de ipotecare, di(pune art. 1536 alin. 2 C. civ., mandatul tre!uie ( .ie (pecial. 1n (en(ul art. 15,6 alin. 2 C. civ., mandantul nu e(te )ndatorat pentru ceea ce mandatarul a .cut pe(te limitele puterilor (ale, a.ar de ca*ul c?nd a rati.icat e>pre( (au tacit. Dac din atitudinea i comportamentul mandantului (e demon(trea* c ace(ta a rati.icat actele .cute de ctre mandatarul (u, actele )nc<eiate rm?n vala!ile 2C#E, (c. Dec. Nr. 175"J1"",, Dr. nr. 1&A 11J1""5, p.1,33.
15

6rocur /eneral de admini(trare. Domenille i actele de repre*entare (unt multiple. ->tractul 2procura 3 (e autenti.ic de notarul pu!lic.

1,

2. Contract de mandat. Di(pariia !unului )ncredinat mandatarului. 0(pundere 6otrivit art. 1532 i urm. C. civ., mandatul e(te convenia )n virtutea creia o per(oan (e o!li/, cu (au .r plat, ( .ac ceva pentru altul, de la care a primit o (arcin anume, (au omultitudine de )n(rcinri. 't?t darea, c?t i primirea mandatului pot .i e>pre(e (au tacite, )n cea deKa doua modalitate primirea tre!uind ( re*ulte din e>ecutarea de ctre mandatar a )n(rcinrii. 1n (pe, corect (Aa reinut c p?r?tul, accept?nd ( primea(c !uteliile de ara/a* cu (copul re)ncarcrii, la ru/mintea reclamanilor, cu (au .r nici o compen(aie, e(te o!li/at, ca mandatar, ( r(pund c?nd, datorit culpei (ale, au di(prut !uteliile 2C#E, (c., dec. nr. 335J1""1, Dr. nr. 1J1""2, p.1&63. 3. Contract de mandat. !li/aiile mandatarului. #u!(tituirea lui prin alt per(oan. 0(pundere +andatarul e(te inut .a de mandant de dou o!li/aiiG (Ai )ndeplinea(c )n(rcinarea ce i (Aa dat, (u! (anciunea de dauneAintere(e, .iind r(pun*tor nu numai de dol, ci i de culp, precum i ( remit mandantului tot ceea ce a primit )n virtutea mandatului. -l tre!uie (Ai )ndeplinea(c mandatul )n per(oan, .r ( ai! dreptul de aAi (u!(titui pe altcineva )n )ndeplinirea mandatului primit. Dac, totui, )i (u!(tituie o alt per(oan, mandatarul r(punde de .aptele (u!(tituitului, tot aa cum r(punde de .aptele (ale proprii. +andatarul nu r(punde, )n(, )n nici un ca*, pentru daunele cau*ate prin delict de ctre o ter per(oan 2art. 153"A15,1 C. civ.3 2B#, (c., dec. nr. 6&J1"71, 0epertoriu de practic judiciar )n materie civil a Bri!unalului #uprem i a altor in(tane judectoreti pe anii 1"6"A1"75, p. 1,&3.

84894 :0'$41. +I+.& *52&C.52 A Cur( de contracte civile, -dit. 0o(etti 8uc.2&&3 %. *rof. .niv. (r. /5)NCI&C (2)9 A Bratat de drept civil. Contracte (peciale, %ol. 44, -dit. Cniver(ul Euridic, 8uc. 2&&6 '. *rof. .niv. (r. I,&I/ 5. .5& " Drept civil. Contracte civile %ol. 444, editia aA *rof. .niv. (r. &8)5)N() )N:;2NI 444Aa, -dit. (car 6rint, 8uc.2&&&

15

1. -I0I. &+<NCI.-2&C. A Drept civil. Contracte (peciale. #ucce(iuni, -dit. 'll 8ecD 8uc. 2&&2 6. Conf. (r. ()N C;I5IC< " Drept civil. Contracte (peciale, -dit. 9umina 9e>, 8uc. 1""7

16

S-ar putea să vă placă și