Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

Denumirea institutiei:
Denumirea Departamentului: Agentie
Denumirea postului: AGENT DE TURISM
Nivelul postului(conducere,coordonare,executie):executie
Nivelul studiilor: de preferinta superioare
Nivelul studiilor ocupantuui postuui:!edii
Scopul postului: tituaru postuui are rou de a asigura "#n$area pac%eteor turistice
pentru destinatii oferite de agentie si de a asigura apicarea corecta si coerenta a
strategiior de de$"otare a progra!eor operationae pri"ind ser"iciie de turis! extern&si
intern&
Cerinte privind ocuparea postului:
a) Pregatire de specialitate
b) Perectionari!speciali"ari):curs agent turist
c) Cunostinte de operare#programare pe calculator: 'ffice, Internet, A!adeus,
GTA
d) $ec%ime in specialitate
e) Abilitati#competente si aptitudini necesare
( a)iitati de co!unicare
( a)iitati de panificare si organi$are a operatiior si acti"itatior
( a)iitati de negociere
( aptitudini de orientare spatiaa
( aptitudinea de a ucra cu docu!ente
( aptitudinea de atentie concentrata si distri)uti"a
( aptitudinea de re$o"are a pro)e!eor
( capacitatea de argu!entare a deci$iior si pareriior proprii
( capacitatea de acordare si trans!itere de infor!atii
( capacitatea de cuegere, casificare si interpretare a infor!atiior
( initiati"a
( capacitatea de a ucra su) presiunea ter!eneor
( ec%ii)ru e!otiona
( eficienta si capacitatea de a e"oua si ua deci$ii
( inteigenta e!otionaa
( re$istenta !are a stress
( usurinta, caritate si coerenta in expri!are
( punctuaitate
( corectitudine
( cunoasterea siste!uui de facturi *ionier se considera a"anta+
( cunoasterea a !ini! , i!)i straine
( conduita etica si deontoogie profesionaa
( persoana ordonata,perse"erenta,cu atentie distri)uti"e
( cunoasterea pietei interne si externe de produse turistice si a particuaritatior ei-
( !edierea e"entuaeor conficte aparute intre cienti si agentie,in ur!a unor
insatisfactii ae acestora
( per!is de conducere categoria .( !ini!)
) Atributii#responsabilitati&
( pre$inta progra!ee turistice din oferta agentiei posi)iior cienti (pre$entarea se
"a reai$e persona, a teefon sau prin e!ai)
( infor!ea$a cientii asupra costurior progra!eor turistice
( infor!ea$a cientii asupra posi)iitatii inc%eierii unor asigurari de caatorie
( "inde pac%ete turistice
( inc%eie asigurari de sanatate pentru caatorie
( se depasea$a cu scopu "erificarii conditiior de ca$are din progra!ee turistice
ae agentiei
( reai$ea$a pac%ete turistice personai$ate
( preda facturie si c%itantee a conta)iitate
( "a respecta co!petenta profesionaa a coegior si "a !unci i!preuna cu ei pentru
a sustine si pro!o"a o)iecti"ee si progra!ee )irouui
( reai$ea$a si intretine o )a$a de date cu infor!atiie de contact ae cientior
( pastrea$a egatura stransa cu cientii si infor!area acestora despre conditiie de
inscriere si caitatea ser"iciior oferite
( respecta regua!entu de ordine interioara
( panifica re$er"arie pe curse de transport auto
( cunoaste in detaiu progra!ee turistice, ser"iciie de ca$are, de transport ce fac
parte din oferta agentiei
( intoc!irea docu!enteor necesare turistuui pentru ser"iciie cu!parate (c%itanta
fiscaa, factura fiscaa, docu!ent de caatorie, )iet, contract cu turistu, )on de
co!anda, anexa )on co!anda
( contractarea$a si inc%eie contracte (de agre!ent) cu partenerii externi-
( studii de !ar/eting ae produseor turistice din Ro!ania
( deruarea contracteor inc%eiate cu prestatorii interni si ur!arirea patior
( deruarea contracteor inc%eiate cu prestatorii externi, ur!arirea si "erificarea
incasarior pe perioade de ti!p-
( contractarea de spatii de ca$are a %oteuri si statiuni din strainatate si de
progra!e turistice (excursii, "acante)-
( acatuirea de progra!e turistice externe pentru cetatenii ro!ani, indi"iduai sau
grupuri-
( studiu pietei ocae si corearea pretuui a excursii interne-
( pro!o"area "an$arior prin agentia proprie si prin coa)oratori-
( efectuarea de re$er"ari, pe rutee sta)iite confor! progra!eor, pentru grupuri
organi$ate de turisti sau oa!eni de afaceri-
( i!)unatatirea reatiior cu cientii si cu agentiie din do!eniu
( re"an$area progra!eor ator agentii-&
( "erificarea acti"itatior de e!itere de asigurari !edicae si carti "er$i, inc%irieri
!asini, asigurari o)igatorii auto, 0AS0' s&a&-
( participarea a organi$area si coordonarea diferiteor e"eni!ente speciae-
%) Limite de competente&
(nu poate anga+a +uridic si patri!onia societatea
(nu poate desfasura acti"itati care nu sunt confor!e cu poitica de de$"otare a societatii
i) Delegare de atributii cu aprobarea organului ierar%ic superior
') Sera relationala&
se su)ordonea$a directoruui de agentie, directoruui de "an$ari si !anageruui genera-
Data,
'cupantu postuui Director agentie