Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE PARTENERIAT

Proiect educational ,,LECTURA 1 INTERNETUL'


I. PARTILE CONTRACTULUI
SCOALA GIMNAZIALA MALTEZI
Director: prof. inv. RADU MIOARA
Coordonatori proiect: prof. Panaitescu Livia Maria
Parteneri
Biblioteca Comunala
Ion Ghelu Destelnica"
Bibliotecar,
SERBAN IONELIA
I
J r
Cosiliul Local Stelnica
Primar,
BRATE COST!
PROTECT EDUCATIONAL
I!
I. Argument
In ultimii ani prin aparitia i dezvoltarea continua a
tehnologiei, internetul a catigat tot mai mult in fata lecturil.
Acest lucru este daunator cu atat mai mult cu cat copiii
in general 1 elevii in mod special nu mai citesc nici macar
literatura recomandata pentru coala.
Acesti copii nu au cunoscut gustul pentru lectura pentru ca
sunt obinuiti sa-i ia informatiile necesare de pe internet. In
loc sa citeasca o carte, recomandata sau nu, citesc un
rezumat de pe net.
Lipsa lecturii mseamna
sensibilitatii i altele
lipsa vocabularului, lipsa
II. SCOPUL:
Pentru remedierea acestui fenomen instalat in randul
elevilor, am propus prezentarea unor opere literare din
literatura engleza i americana pentru copii, continuate cu
vizionarea unor ecranizari, prin video-proiectie, la Biblioteca
comunala ION GHELU DESTELNICA", i incheiate cu lectura
individuala a operelor sau a unor capitole, chestionare,
redactarea unor mesaje
III. OBIECTIVE:
Forrnarea de competente generale:
- receptarea de mesaje orale sau scrise;
- exprimarea orala sau in scris in situatil de comunicare,
- redactarea de mesaje simple
IV. PROPUNERI TEMATICE / CONTINUTURI:
Avem in vedere prezentarea unor ecranizari celebre ale
scriitorilor englezi i americani.
1 Robin Hood - I. Scott
2 Carte a Junglei - E Kipling
3 Oliver Twist - Ch. Dickens
4 Alice in Tara Minunilor - Lewis Carrol
5. Colt Alb - Jack London
6 Chemarea strabunilor - Jack London
7 Tom Sawyer - Mark Twain
8 Huckleberry Finn - Mark Twain
9 Comedii. Furtuna - WShakespeare
A 12 -a noapte - W Shakespeare
V: ACTIVITATI:
1 Furtuna
2. Visul unei nopti de vara
3 A 12 -a noapte
VI: Bibliografie:
1 Tales from Shakespeare - Charles and Mary Lamb, Ed.
Pearson
- Penguin Readers -
2. Literatura engleza 1 americana
3 Lecturi literare
VII. BENEFICIARI
Elevii claselor V- VIII ai colii Gimnaziale Maltezi.
VIII. EVALUAREA REZULTATELOR
Portofoliul
Observarea sistematica
Discutii pe baza filmelor vizionate;
Portofoliul individual al fiecarui elev
IX. PROPUNATOR - Prof. Panaitescu Livia Maria
X. PARTENER: - Bibliotecar erban lonelia
XI. DURATA PARTENERIATULUI:
anul colar 2014-2015