Sunteți pe pagina 1din 5

CLASIFICAREA BUNURILOR

Notiunea de bun

Prin bun se intelege o valoare economica ce este utila pentru satisfacerea nevoii
materiale ori spirituale a omului si este susceptibila de apropriere sub forma
dreptului patrimonial.

Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept
patrimonial. [art. 535 din Codul civil]

Clasificarea bunurilor

1. Dupa modul lor de percepere, bunurile se impart in bunuri corporale si bunuri


necorporale (incorporale)

Bunurile corporale sunt bunurile care au o existenta materiala, fiind usor perceptibil
simturilor omului

Bunurile necorporale (incorporale) sunt valori economice ce au o existenta ideala,


abstracta, putand fi perceputa cu ochii mintii: drepturile reale sunt asemenea
bunuri (face exceptie dreptul de proprietate, care se confunda cu bunul ce formeaza
obiectul sau, intrucat acest drept confera titularului cele mai intinse prerogative
posibile asupra unui lucru: usus, fructus si abusus).

Pe langa drepturile reale, in literatura se disting trei categorii de astfel de bunuri:


a) proprietatile incorporale: fondul de comert, dreptul de proprietate industriala
etc;
b) titlurile de valoare:
a. valorile mobiliare: actiunile, instrumentele financiare derivate etc.
b. efectele de comert: cambia, biletul la ordin, cecul
c) creantele.

2. In functie de natura si de calificarea data de lege, ele se impart in bunuri imobile


si bunuri mobile

Bunurile imobile:
Sunt imobile terenurile, izvoarele si cursurile de apa, plantatiile prinse in radacini,
constructiile si orice alte lucrari fixate in pamant cu caracter permanent,
platformele si alte instalatii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul
continental, precum si tot ceea ce, in mod natural sau artificial, este incorporat in
acestea cu caracter permanent. [art. 537 din Codul civil]

Raman bunuri imobile materialele separate in mod provizoriu de un imobil, pentru


a fi din nou intrebuintate, atat timp cat sunt pastrate in aceeasi forma, precum si
partile integrante ale unui imobil care sunt temporar detasate de acesta, daca sunt
destinate spre a fi reintegrate. [art. 538 alin. (1) din Codul civil]
Materialele aduse pentru a fi intrebuintate in locul celor vechi devin bunuri imobile
din momentul in care au dobandit aceasta destinatie. [art. 538 alin. (2) din Codul
civil]

Bunurile mobile:
Bunurile pe care legea nu le considera imobile sunt bunuri mobile. [art. 539 alin.
(1) din Codul civil]

Sunt bunuri mobile si undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum si


energia de orice fel produse, captate sau transmise, in conditiile legii, de orice
persoana si puse in serviciul sau, indiferent de natura mobiliara sau imobiliara a
sursei acestora. [art. 539 alin. (2) din Codul civil]

-bunurile pot fi bunuri mobile prin anticipatie:


Bogatiile de orice natura ale solului si subsolului, fructele neculese inca, plantatiile
si constructiile incorporate in sol devin mobile prin anticipatie, atunci cand, prin
vointa partilor, sunt privite in natura lor individuala in vederea detasarii lor. [art.
540 alin. (1) din Codul civil]

3. Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, deosebim
intre bunuri fungibile si bunuri nefungibile

Bunurile fungibile sunt acele bunuri care in executarea unei obligatii, pot fi inlocuite
cu altul(altele) fara sa afecteze valabilitatea platii.

Sunt fungibile bunurile determinabile dupa numar, masura sau greutate, astfel
incat pot fi inlocuite unele prin altele in executarea unei obligatii. [art. 543 alin. (2)
din Codul civil]

Bunuri nefungibile sunt acele bunuri care nu pot fi inlocuite cu altul(altele), in


executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu este liberat decat prin predarea
bunului datorat.

- caracterul fungibil sau nefungibil este dat atat de natura bunului, cat si prin vointa
partilor actului juridic:

Prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil.
[art. 543 alin. (3) din Codul civil]

4. Dupa cum folosirea bunurilor implica ori nu consumarea sau instrainarea lor,
distingem intre bunuri consumptibile si neconsumptibile

Bunurile consumptibile sunt acele bunuri mobile care nu pot fi folosite fara ca
intrebuintarea lor sa nu implice instrainarea bunurilor ori consumarea substantei
bunurilor.

Sunt consumptibile bunurile mobile a caror intrebuintare obisnuita implica


instrainarea sau consumarea substantei. [art. 544 alin. (2) din Codul civil]
Bunurile neconsumptibile sunt bunurile care pot fi folosite repetat fara ca, prin
aceasta, sa fie necesara instrainarea sau consumarea substantei.

Un bun consumptibil prin natura sa poate deveni neconsumptibil daca, prin actul
juridic, i se schimba intrebuintarea. [art. 544 alin. (3) din Codul civil]

5. Dupa cum pot fi sau nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor, bunurile se
impart in bunuri divizibile si bunuri indivizibile

Bunurile divizibile sunt acele bunuri care pot fi impartite fara sa isi schimbe prin
aceasta destinatia economica.

Bunurile indivizibile sunt acele bunuri care nu pot fi impartite fara a nu-si schimba
prin aceasta, destinatia economica.

Bunurile care nu pot fi impartite in natura fara sa li se schimbe destinatia sunt


bunuri indivizibile. [art. 545 alin. (2) din Codul civil]

Prin actul juridic, un bun divizibil prin natura lui poate fi considerat indivizibil. [art.
545 alin. (3) din Codul civil]

6. Dupa corelatia dintre ele, bunurile se impart in bunuri principale si bunuri


accesorii

Bunurile principale sunt acele bunuri care pot fi folosite independent, fara a servi la
intrebuintarea altor bunuri.

Bunurile accesorii sunt acele bunuri care sunt destinate sa serveasca la


intrebuintarea altor bunuri, principale.

Art. 546 din Codul civil:


(1) Bunul care a fost destinat, in mod stabil si exclusiv, intrebuintarii economice
a altui bun este accesoriu atat timp cat satisface aceasta utilizare.
(2) Destinatia comuna poate fi stabilita numai de proprietarul ambelor bunuri.
(3) Daca nu se prevede altfel, bunul accesoriu urmeaza situatia juridica a bunului
principal, inclusiv in caz de instrainare sau de grevare a bunului principal.
(..)
(5) Separarea temporara a unui bun accesoriu de bunul principal nu ii inlatura
aceasta calitate.

7. Dupa cum sunt sau nu producatoare de fructe, bunurile sa impart in bunuri


frugifere si bunuri nefrugifere.

Bunurile frugifere sunt acele bunuri care pot produce periodic, fara consumarea
substantei lor, alte bunuri ori produse numite fructe.

Bunurile nefrugifere sunt bunurile care nu au insusirea de a da nastere periodic la


produse fara consumarea substantel lor.
Produsele bunurilor sunt fructele si productele. [art. 547 din Codul civil]
Fructele reprezinta acele produse care deriva din folosirea unui bun, fara a
diminua substanta acestuia. Fructele sunt: naturale, industriale si civile. Fructele
civile se numesc si venituri.
Fructele naturale sunt produsele directe si periodice ale unui bun, obtinute fara
interventia omului, cum ar fi acelea pe care pamantul le produce de la sine,
productie si sporul animalelor.
Fructele industriale sunt produsele directe si periodice ale unui bun, obtinute ca
rezultat al interventiei omnului, cum ar fi recoltele de orice fel.
Fructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de catre o alta persoana
in virtutea unui act juridic, precum chiriile, arenzile, dobanzile, venitul rentelor si
dividendele. [art. 548 din Codul civil]

Productele sunt produsele obtinure dintr-un bun cu consumarea sau diminuarea


substantei acestuia, precum copacii unei paduri, piatra dintr-o cariera si altele
asemenea. [art. 549 din Codul civil]

8. Dupa modul in care sunt determinate, bunurile se impart in bunuri individual


determinate si bunuri determinate generic.

Bunurile individual determinate (res certa) sunt bunuri care potrivit naturii lor sau
vointei exprimate in actul juridic de catre parti, se individualizeaza prin insusiri
proprii speciale.

Bunurile determinate generic (res genera) se individualizeaza prin insusirile speciei


ori categoriei din care fac parte; individualizarea se face prin cantarire, masurare,
numarare etc.

9. Dupa regimul circulatiei lor juridice, distingem intre bunuri care se afle in
circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil

Bunuri care se afla in circuitul civil sunt bunurile care pot face obiectul actelor
juridice.

Acestea se impart la randul lor in:


a) bunuri care pot circula liber, neingradit
b) bunuri care pot fi dobandite, detinute sau instrainate conditional, cum ar fi
armele de foc si munitiile, materiile explozive, produse si substante
stupefiante, obiectele de cult

Bunurile scoase din circuitul civil sunt bunuri care nu pot forma obiectul actului
juridic civil sunt inalienabile. De exemplu, terenurile care fac parte din domeniul
public - sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile.

10. Dupa cum sunt sau nu supuse urmaririi si executarii silite pentru plata
datoriilor, deosebim intre bunuri sesizabile si bunuri insesizabile

Bunurile sesizabile sunt acele bunuri care pot forma obiectul executarii silite a
debitorului.
Bunurile insesizabile sunt bunurile ce nu pot fi urmarite silit pentru plata unei
datorii, cum ar fi bunurile din proprietatea publica.