Sunteți pe pagina 1din 1

Dictionar Etica in Afaceri

Etica=ansamblul de reguli,valori si norme morale care reglementeaza comportamentul


personelor in societate si/sau determina obligatiile acestora in general,sau intr-un anumit
domeniu de activitate in particular.

Morala=reprezinta totalitatea convingerilor,atitudinilor,deprinderilor,sentimentelor,normelo


r,determinate istoric si social care reglementeaza comportamentul si raporturile indivizilor
intre ei,precum si dintre acestia si colectivitate(familie,grup,clasa,natie,societate),in functie
de categoriile bine,rau,datorie,dreptate,nedreptate si a caror respectare se intemeiaza pe
constiinte si opinia publica.

Deontologie=normele de conduita si obligatiile etice din cadrul unei profesii si aplica


anumite norme morale particulare.

Etica afacerilor=reprezinta ansamblul de reguli si norme morale care vizeaza conduita


agentilor in activitatea economica atat la nivel individual cat si la nivel colectiv.

Teoria stakeholders=porneste de la premisa ca orice organizatie de afaceri are o


responsabilitate sociala si o datorie morala fata de toate grupurile care influenteaza si sunt
influentate de activitatea sa economica si comerciala care contribuie la consolidarea
profiturilor si activitatilor sale.

Responsabilitatea sociala=concept prin care companiile integreaza preocupari sociale si de


mediu in activitatile lor comerciale si interactiunile cu alti factori implicati pe o baza
voluntara.

Marketingul social=presupune ca marketerii sa construiasca valori sociale si etice in practica


managementului.

Etica in politica de promovare=actiunile neetice de comunicare(reclama falsa,incorecta,abuz


de reclama,manipulare prin reclama)pot distruge incet,incet increderea clientilor in firma.

Afacerile europene=presupun un comportament care exclude minciuna,inselatoria,furtul,cri


ma,violenta fizica si orice ilegalitate demonstrand in schimb onestitate si spirit de dreptate.

Achizitiile publice etice:achizitiile publice din Europa pot actiona ca un catalizator pentru
dezvoltarea pietei etice europene,prin adoptarea unor criterii legate de contributia la binele
comun si de calitatea amprentei sociale si a celei ecologice