Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz:

PETROM

„Resourcefulness“ este abordarea companiei in implementarea initiativelo


r in domenii precum managementul mediului, noi surse de energie, edu
catie si dezvoltare, sanatate, securitate, diversitate, etica in afaceri, drep
turile omului, angajamentul partilor interesate si al comunitatii intr-o sin
gura strategie holistica. Conceptul de dezvoltare durabila „Resourcefulnes
s“ este modul PETROM de a obtine o performanta durabila pentru a in
registra crestere intr-o maniera responsabila.

Abordarea PETROM

“Oamenii sunt forta motrice din spatele succesului nostru, de aceea dep
unem eforturi insemnate pentru a-i atrage, pastra si dezvolta pe cei car
e au cel mai ridicat potential. ”

Diversitatea in cadrul companiei PETROM

Ÿ „ 43 de nationalitati
Ÿ „ 93 de studenti in cadrul programului de internship „Open 4
U” (dintre care 22 de femei)
Ÿ „ 93 de absolventi ai programului integrat de dezvoltare a abso
lventilor (dintre care 29 de femei)
Diversitatea aduce beneficii directe procesului decizional, activitatilor de
marketing, operatiunilor, culturii si recrutarii – si indeparteaza orice fel
de bariere culturale ce impiedica dezvoltarea noastra strategica.

Respectand diversitatea, reprezentantii companiei admit ca toti oamenii,


toate rasele, toate vocile si toate culturile au la fel de multa integritate
si acelasi cuvant de spus in societate. Este o recunoastere a faptului c
a exista si alte modalitati de a vedea lumea, de a solutiona problemele
si de a conlucra.
La nivelul companiei PETROM sunt reprezentate 43 de nationalitati. Sunt
constienti de faptul ca nu este suficient sa angajeze oameni din grupu
ri nereprezentate; trebuie de asemenea sa promoveze un mediu in care
toti angajatii sunt sprijiniti si apreciati.

Pentru a atinge acest obiectiv, sunt integrate valorile si comportamentel


e legate de diversitate la nivelul intregii companii PETROM, prin interme
diul programelor de diversitate.

Privind in urma, industria de petrol si gaze nu este marcata de prezent


a unui numar mare de femei. Motivatiile includ fundalul educational, na
tura activitatilor din sectorul E&P – in special pe posturile active – si c
ultura globala a industriei.

Diversitatea de gen este de asemenea monitorizata, atat pentru progra


mele de dezvoltare, cat si pentru grupul de angajati identificati ca avan
d un potential de dezvoltare ridicat. In 2012, compania atins o medie
de 40% femei prezente in cadrul programelor de dezvoltare, precum si
in grupul de angajati cu potential, depasindu-si obiectivul cu 10%.

Obiectivul companiei pe termen mediu spre lung este acela de a ne inr


ola intr-un proiect de diversitate concentrat asupra schimbarii mentalitat
ilor de gen existente in industria de petrol si gaze