Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Politehnica Bucureşti

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

METODE SI TEHNICI DE CERCETARE


Cauza abandonului scolar in mediul rural

REALIZAT DE: ALEXANDRA STATE


STRUCTURA

1. CADRUL TEORETIC SI CONCEPTUAL


2. FORMULAREA UNEI PROBLEME DE CERCETARE
3. FORMULAREA OBIECTIVELOR
4. IDENTIFICAREA VARIABILELOR
5. FORMULAREA IPOTEZEOR DE CERCETARE
6. CONSTRUIREA INTRUMENTULUI DE CERCETARE
7. COLECTAREA DATELOR
8. ANALIZA DATELOR COLECTATE
9. INTERPRETAREA REZULTATELOR
10. CONCLUZII
1.CADRUL TEORETIC SI CONCEPTUAL
Cercetarea este căutarea sistematică, uneori accidentală, de
noi cunoștințe și se desfășoară de regulă în cadrul disciplinelor
academice.
Prin definiție, activitatea de cercetare se referă la producerea de
noi cunoștințe, care pot fi considerate noi numai dacă sunt
recunoscute ca atare pe plan internațional. În caz contrar, nu
poate fi vorba de o activitate de cercetare, ci de documentare.
Uneori, se face o confuzie între diseminarea
rezultatelor cercetării (care se face în principal prin publicații
științifice) și popularizarea în mass-media a rezultatelor.
Tehnica de cercetare – este un ansamblu de prescripții referitoare
la modul de abordare a fenomenelor în vederea obținerii unor
cunoştințe cât mai valide. Ea dispune de o independență relativă
22 în raport cu metoda, dar posibilitatea de a adecva şi a dezvolta
o tehnică este condiționată de metodă. Metoda poate fi concepută
ca o strategie a cercetării, pentru că, prin ea, cercetătorul face o
proiecție asupra faptelor. Tehnicile formează o tactică pusă în
slujba strategiei.
Procedeul sau Procedura – are în vedere organizarea formală a
datelor. Aceasta are un sens mai restrâns decât metoda, decurge
din metodă şi depinde de ea. În esența, un procedeu reprezintă o
ordine a operațiilor succesive care îi sunt impuse cercetătorului
de metoda lui. Scopul procedeului este analiza primară a
informațiilor care evidențiază corelații, rapoarte de probabilitate
între fenomene.
Cercetarea ştiințifică e interpretată ca activitate de creație, iar
creația ca având drept suport cercetarea ştiințifică. Pe această
punte de legătură e de aşteptat să se realizeze o tot mai mare
apropiere între ştiință, tehnică şi artă. O modalitate de a dezvolta
şi de a optimiza un model, este şi aceea de a-l combina cu un alt
model, deci de a realiza o sinteza creativă între două modele.
Sinteza a două modele complexe nu se poate realiza punct cu
punct (izomorf), ci doar selectiv, pe coordonatele lor 27 generale
şi esențiale (izotip), prin eliminări şi adăugiri parțiale, prin
schimbări şi adaptări, reconsiderări, lărgiri şi îngustări de sfera,
nuanțări în conținut, etc.

2.FORMULAREA UNEI PROBLEME DE CERCETARE

Una dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă


învăţământul din ţara noastră este abandonul şcolar, fenomen care
generează efecte negative la nivel de individ şi asupra întregii
societăţi. Motivaţia abandonului şcolar, potrivit cercetărilor
statistice în domeniu, o reprezintă, cel mai frecvent, situaţia
economică precară, mediul familial dezorganizat, exodul părinţilor
în străinătate şi lipsa locurilor de muncă atractive pentru tineri.
Lasand la o parte datele statistice, mi-am propus sa vad cum poate fi
rezolvata aceasta problema in societatea in care traim.
3. FORMULAREA OBIECTIVELOR
Motivul principal al cercetarii mele este sa aflu ceea ce duce la
cresterea ratei abandonului scolar in mediul rural, cum este privita
aceasta problema de catre cei din mediul extern, dar si cum poate fi
rezolvata aceasta problema.

4.Identificarea variabilelor
Variabile: varsta, mediul demografic, mediul rural/urban,
educatie, nivel invatamant, anturajul, tip de voluntariat.
Variabile: 1.Varsta- Cantitativa, ordinala, continua
2-mediul demografic- cantitativa, categoriala, nominal
3. mediul rural- cantitativa, cont,
4. educatie- cantitativa, cont, ordinal
5. nivel invatamant- cantitativa, cnt,ordinal
6. anturajul- cantitativa, categoriala, nominal 8.tip de
voluntariat- calitativa, nominal, ordinal
Variabile:
Dependente
Idependente educatie varsta anturajul nivel invatamant
Mediu demografic
Mediu rural
5.Formularea ipotezelor de cercetare
-determinarea varstei celor care renunta la scoala;

-din ce fel de familie provin copiii respectivi;


-situatia economica a acestora;
-modul in care sunt tratati copiii ce prezinta dezinteres la nivel
educational;

6.Construirea instrumentului de cercetare


Am ales ca instrument de cercetare chestionarul online din 2
motive:
- este ușor de construit;
- este un instrument cu care respondenți se obișnuiesc rapid.
Adresa chestionar:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbKWAONZg3E-
HQg-
hzL5YSrcEWzeqDRY114bmbWR0aSWY52A/viewform?usp=sf_lin
k
Chestionarul a fost completat de 110 persoane.
Structura chestionarului:
1. Care consideri că sunt cele mai frecvente probleme ale
tinerilor/elevilor din școala ta?
absenteism frecvent
abandon școlar
probleme familiale
probleme economice
limitarea accesului la surse de informare/ studio
discriminarea din cauza mediului de provenienta
consum substanțe de natură să pericliteze integritatea fizică și
psihică (droguri ușoare, substanțe halucinogene etc.)
probleme sociale – relaționare deficitară în clasă, cu profesorii,
în comunitate, agresiuni, violență,
intimidare
2. Cum apreciezi modul în care școala susține elevii cu probleme
din cele enumerate anterior?
Foarte eficient
Destul de eficient
La nivel mediu
Destul de ineficient
Foarte ineficient
3. Cum apreciati dimensiunea abandonului scolar la nivelul
judetului dumneavoastra in randul elevilor de la invatamantul
obligatoriu (primar, gimnazial si clasele 9 si 10 de liceu)?
foarte mare
mare
moderata
mica
foarte mica
4. Care considerati ca sunt cauzele esecului si abandonului
scolar?
parinti divortati
un parinte decedat
parinti plecati in strainatate
situatie financiara precara
naveta
5. Care este motivul pentru care ai chiulit/ai oferit dezinteres
pentru materia respectivă ?
permisivitate din partea profesorilor
obişnuinţă
antipatie faţă de profesori
teama de a lua o notă mica
plictiseală
pentru a-ţi putea petrece mai mult timp cu prietenii
6. Care sunt motivele pentru care nu apreciezi un profesor:
este prea exigent
este incorect
nu este interesat dacă am înţeles lecţia predate
nu discută alte probleme în afară de cele ce tin de lectie
7. Care sunt principalele cauze economice ale abandonului
scolar?
Venituri insuficiente
Starea de sanatate a copilului
Lipsa imbracamintei sau a incaltamintei
Lipsa hranei
Costurile manualelor sau a rechizitelor
8. Ai vazut in vreo imprejurare cum copiii din familiile sarace au
fost umiliti de cineva?
Da
Nu
Nu stiu
9. Daca da, din partea cui s-a inregistrat acest gen de tratament?
Colegilor
Profesorilor
Parinti
Cetateni
Cei mai bogati
10.Ce intelegeti prin tratamente umilitoare asupra copiilor?
Violenta verbal
Violenta fizica
Intoleranta / Discriminare
Exploatare
Privatiuni

7.Colectarea datelor
Chestionarul a fost distribuit unui număr de persoane, fără a
avea un eșantion specific. Răspunsurile au fost înregistrate în
Google Form.

8.Analiza datelor colectate

La prima intrebare: Care consideri că sunt cele mai frecvente


probleme ale tinerilor/elevilor din școala ta?, raspunsurile sunt
urmatoarele:
Cum apreciezi modul în care școala susține elevii cu probleme
din cele enumerate anterior?

Cum apreciati dimensiunea abandonului scolar la nivelul


judetului dumneavoastra in randul elevilor de la invatamantul
obligatoriu (primar, gimnazial si clasele 9 si 10 de liceu)?
Care considerati ca sunt cauzele esecului si abandonului
scolar?

Care este motivul pentru care ai chiulit/ai oferit dezinteres


pentru materia respectivă ?
Care sunt motivele pentru care nu apreciezi un profesor:

Care sunt principalele cauze economice ale abandonului


scolar?

Ai vazut in vreo imprejurare cum copiii din familiile sarace au


fost umiliti de cineva?
Daca da, din partea cui s-a inregistrat acest gen de tratament?

Ce intelegeti prin tratamente umilitoare asupra copiilor?

9.Interpretarea rezultatelor

Daca corelam rezultatele intrebarilor de mai sus, ne putem


face cu usurinta un profil al copilului ce absenteaza in mod
frecvent. Scoala sustine elevii cu aceste probleme intr-un mod
destul de ineficient, absentismul fiind unul moderat. Cauzele
esecului si abandonului scolar fiind influentata de situatia
financiara precara. Motivele pentru care copiii chiulesc fiind:
plictiseala, teama de a lua nota mica, dar si antipatia fata de
profesori. Copiii din familiile sarace au fost umiliti de colegi,
prin violenta verbala.

10.Concluzii

Concluzia este ca, absentismul scolar in mediul rural poate fi


diminuat, chiar adus spre inexistenta in cazul in care copiii
care sunt predispusi la tratamente sub forma de violenta
verbala sau chiar cei care au venituri insuficiente in familie, ar
putea fi ajutati prin intermediul unui psiholog si daca li s-ar da
ajutoare sociale.