Sunteți pe pagina 1din 20

ANTIMICOTICE

Prof. dr. Simona Negreş


Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică
Facultatea de Farmacie
UMF “Carol Davila” Bucureşti
BAZE MICROBIOLOGICE ŞI FIZIOPATOLOGICE

• Micoze – cauzate de fungi patogeni.


- faţă de bacterii, fungii au peretele celular mai rigid şi membrana
celulară care conţine ergosterol.
! Fungii sunt rezistenţi la antibiotice.

• Micoze – superficiale
– profunde (sistemice)
Micoze superficiale - agenţi patogeni

I. Dermatofiţii (epidermomicoze) – produse de Trichophyton, Epidermophyton şi


Microsporum
 Tinea capitis
 Tinea corporis
 Tinea cruris
 Tinea pedis
 Tinea manus
 Tinea unguium (onicomicoza)

Alte epidermomicoze: Herpesul circinat (tricofitic), Pitiriasis versicolor.


Micoze superficiale - agenţi patogeni

II. Candidoze (moniliaze)


Factorii care favorizează infecţia cu Candida:

1. Locali:
- igiena precară;
- încălţăminte şi îmbrăcăminte strâmte şi sintetice.

2. Generali:
2.1. Intrinseci
- fiziologici (sarcină, nou-născut şi prematur, vârstnic);
- patologici (imunodeficienţa congenitală şi dobândită; DZ; endocrinopatii: sindrom
Cushing, hipoparatiroidie, hipotiroidie; ciroza şi hepatita; hemopatiile maligne;
agranulocitoza; heroinomania);
Micoze superficiale

2.2. Extrinseci

– terapia medicamentoasă: tratamentul cu antibiotice cu spectru larg; anticanceroase;


imunosupresoare; corticosteroizi; estroprogestative;
– radioterapia;
– chirurgia cardiacă sau abdominală;
– transplantul;
– traumatisme cutanate (arsuri);
– manevre invazive (cateterism, tub de dren).
Onicomicoză
Micoze superficiale
Candidoză orofaringiană

Candidozele cutaneo-mucoase:

- intertrigo candidozic;
- perionixis (burelet inflamator) şi onixis (pete mici galben verzui, santuri transversale la
nivelul unghiei, care devine moale, friabiă);
- oro-faringiene şi digestive;
- genitale;
- ORL (amigdale, ureche medie).
Intertrigo candidozic Pitiriasis versicolor
Micoze profunde (sistemice)

• Specii de fungi: Candida, Aspergillus, Mucor, Cryptococcus,


Coccidioides, Histoplasma

• Localizări: rinichi şi tract urinar, ochi, plămâni, inimă, aparat


digestiv (biliaro-hepato-pancreatică), SNC (meningoencefalită),
sistem locomotor (afectare osteoarticulară şi musculară),
peritonită.
ANTIMICOTICE - clasificare după structura chimică

1. Antibiotice: 3. Alilamine:
AMFOTERICINA B TERBINAFINA
GRISEOFULVINA NAFTIFINA
NISTATINA
NATAMICINA 4. Alte structuri:
FLUCITOZINA
2. Azoli : AMAROLFINA
- imidazoli: TOLNAFTAT
KETOCONAZOL NIFURATEL
MICONAZOL
CICLOPIROLOX
CLOTRIMAZOL
- triazoli:
ECONAZOL
FLUCONAZOL
ITRACONAZOL
VORICONAZOL
ISOCONAZOL
BIFONAZOL
FENTICONAZOL
ANTIMICOTICE – clasificare după calea de administrare

 Antimicotice utilizate exclusiv local: econazol, naftifina, amarolfina,


tolnaftat, ciclopirox, bifonazol;
 Antimicotice utilizate exclusiv sistemic: voriconazol, griseofulvina,
fluconazol, itraconazol;
 Antimicotice utilizate local şi sistemic: amfotericina B, nistatina,
ketoconazol, miconazol, clotrimazol, flucitozina, terbinafina,
natamicina.
ANTIMICOTICE – clasificare după spectrul antimicotic

 spectru larg: amfotericina B, natamicina, ketoconazol, miconazol,


econazol, fluconazol, itraconazol, terbinafina, naftifina, amarolfina,
ciclopirox;
 spectru îngust: griseolfulvina, nistatina, clotrimazol, flucitozina,
tolnaftat.
Antimicotice reprezentanţi
Amfotericina B
Farmacotoxicologie:
Farmacodinamie: • la doze mari (peste 3g/ cură) afectare
• în funcţie de concentraţie şi/sau toxică a rinichiului;
ciupercă are acţiune fungicidă sau • la doze terapeutice majoritatea
fungistatică indivizilor prezintă hematurie,
Mecanism de acţiune: prin centrii săi activi cilindrurie, hipomagneziemie şi
(lipofili şi hidrofili) se leagă ireversibil de hipokaliemie cu acidoză (modificări
structurile steroidice ale membranelor EKG, slăbiciune musculară), valori
fungice – mai ales de ergosterol – crescute ale creatininei si ureei în
dezorganizând permeabilitatea celulară. sânge
Spectru antimicotic (larg): Candida , Indicaţii
Cryptococus, Blastomices, Histoplasma, • Micoze sistemice grave
Coccidioides, Aspergillus, Mucor. • Meningite, administrare intrarahidian
lent
• Local în candidoze cutaneo mucoase,
vaginale etc.
NISTATINA

Farmacocinetică:
– administrată oral se absoarbe în • Indicaţii - candidoze cutaneo-
cantităţi mici, insuficiente pentru mucoase:
acţiune sistemică; – buco-faringiene
– nu este inactivată în tubul digestiv; – vulvo-vaginale
– se elimină prin fecale în majoritate – digestive
nemetabolizată;
– tricofiţie
– după administrare topică (piele,
– pitiriasis
mucoase) nu se absoarbe.
Spectru antimicotic (îngust), fungi
implicaţi în micoze superficiale (levuri şi
fungi imperfercţi): Candida albicans,
Microsporum, Epidermophyton,
Tricophyton;
Derivaţi azolici

• Spectru antifungic - larg.


• Mecanism: fungicid sau fungistatic (dependent de concentrație).
• Spectrul antimicotic include:
– Candida albicans, C.tropicalis, C. glabrata, C. neoformans;
– Blastomyces dermatitidis;
– Histoplasma capsulatum;
– Coccidioides immitis;
– Paracoccidioides brasiliensis;
– specii de dermatofiţi: Tricophyton, Malassezia (Microsporum) furfur, Epidermophyton,
Corynebacterium minutissimum.
• Mecanism de acţiune: inhibă C-14-steroldemetilaza (enzimă a citocromului P-
450) și blochează transformarea lanosterolului în ergosterol (steroid esenţial al
membranei fungice). Consecutiv acestei acțiuni creşte permeabilitatea
membranară.
DERIVAŢI IMIDAZOLICI

Ketoconazol Miconazol
Farmacocinetică:
• Indicaţii - micoze cronice;
Micoze sistemice şi de organ – administrat local se absoarbe sub 1%,
fără efecte sistemice;
– blastomicoze
– pătrunde în stratul cornos unde se
– histoplasmoze păstrează timp de mai multe zile.
– coccidioidoze Indicaţii
– paracoccidioidoze • topic, sub formă de creme, geluri, loţiuni,
– candidoze (cutaneo-mucoase, pudre (de concentraţii 2-4%), comprimate sau
orale, vaginale); supozitoare vaginale (100-200 mg); 1-2
– micoze ale pielii, părului şi administrări/ zi timp de 2- 4 săptămâni;
mucoaselor rezistente la tratament • i.v. în perfuzie (rar, situaţii în care alte
local. antimicotice sunt ineficace sau
contraindicate): micoze sistemice şi de organ;
DERIVAŢI IMIDAZOLICI
CLOTRIMAZOL
Farmacocinetică:
– administrat local se absoarbe puţin (sub 0,5% pe pielea intactă și în proporție de
3-10% după aplicare pe mucoasa vaginală);
– acţiunea fungicidă persistă câteva zile în piele (reţinut în stratul cornos);
• Indicaţii terapeutice / posologie:
– în epidermomicoze, se administrează sub formă de: creme, loţiuni, soluţii, spray-
uri, pudre de concentraţii 1% de două ori/ zi timp de 7 zile;
• în candidozele vaginale: creme 1% şi 2%, o dată/ zi; comprimate vaginale:
– 100 mg, o dată/ zi, timp de 7 zile
– 200 mg, o dată/ zi, timp de 3 zile
– 500 mg, o singură administrare;
• în candidozele orofaringiene: bomboane pentru supt, de 5 ori/ zi, timp de 14 zile.
DERIVAŢI TRIAZOLICI
Fluconazol Itraconazol
Indicaţii:
Indicaţii:
– candidoză digestivă superioară :
oral, 200 mg iniţial, apoi 100 mg/ – în aspergiloză invazivă,
zi; meningită criptococică şi alte
micoze grave: 200 mg de 2 ori/zi,
– candidoză vaginală acută: oral,
timp de câteva luni;
150 mg doză unică;
– în dermatofiţii: 100 mg/zi, timp de
– meningită criptococică: oral, 400
2 - 4 săptămâni;
mg iniţial, apoi 200-400 mg/zi,
timp de 10-12 săptămâni (sau – în pitiriasis: 200 mg/zi, timp de 3
până la negativarea culturilor din luni.
LCR);
– administrat profilactic la cei cu
transplant de măduva osoasă
poate reduce incidenţa infecțiilor
fungice;
DERIVAŢI TRIAZOLICI
Voriconazol Posaconazol
Indicaţii: • Inhibă enzima lanosterol 14-a-
demetilaza (CYP51) care catalizează
• aspergiloza invazivă,
o etapă esenţială în biosinteza
• candidoze severe, invazive, ergosterolului.
rezistente la fluconazol.
• Activ in vitro pe: Aspergillus sp.,
• infecţii cu Scedosporium, Fusarium. Candida sp. Coccidioides,
Posologie: Fonsecaea, etc.
– Adulţi: oral, doza de atac : 400 Indicaţii:
mg/200 mg la 12 ore, 2 doze, - Infecţii fungice invazive refractare,
pentru bolnavi cu greutatea 400 mg × 2/zi sau 200 mg × 4/zi.
corporală peste/sub 40 kg.
- Candidoze orofaringiene, 200 mg ×
Întreţinere: 200 mg/100 mg de 2
1/zi, prima zi, apoi 100 mg × 1/zi, 13
ori/zi.
zile.
- Profilaxia infecţiilor fungice invazive,
200 mg × 3/zi.
ALTE ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC
Capsofungin Micafungin
Compus lipopeptidic semisintetic, obţinut Inhibă sinteza peretelui celular al fungilor
dintr-un produs de fermentaţie al (1,3-β-D-glucan).
Glarea Iozoyensis. Antifungic faţă de Indicaţii:
speciile Aspergillus, Candida. Tratamentul candidozei invazive la
Indicaţii: pacienţi supuşi transplantului medular
Aspergiloza invazivă la bolnavi la sau neutropenici. Candidoza
care alte tratamente sunt ineficace esofagiană.
sau nesuportate. Posologie:
Posologie: perfuzie i.v. lentă în decurs - Candidoză invazivă100 mg/zi, 14 zile.
de o oră. Prima zi doză unică 70 mg, - Candidoză esofagiană: 150 mg/zi.
apoi 50 mg/zi. Durata în funcţie de
- Profilaxia infecţiilor cu candida la
severitatea bolii.
pacienţi supuşi transplantului 50
mg/zi 15 zile sau mai mult.
ALTE ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC
Anidulafungin
Inhibă selectiv 1,3-β-D glucan sintetaza, enzimă
prezentă în celulele fungice dar nu și în cele
ale mamiferelor. Inhibă formarea 1,3-β-D
glucan, component esenţial al peretelui celular
fungic.
Indicaţii: candidoză invazivă la pacienţi adulţi
non-neutropenici.
Posologie: perfuzie i.v cu ritm de 1,1 mg/minut.
Doza de atac 200 mg/zi, doza de menţinere
100 mg/zi, 14 zile.
TERBINAFINA
NAFTIFINA
Spectru antifungic: foarte activă faţă de
dermatofiţi, mai puţin activă faţă de
speciile Candida şi faţă de Malassezia Alilamină antifungică cu spectru
furfur. larg, fungicidă faţă de dermatofiţi şi
Mecanism de acţiune: inhibă în mod selectiv fungistatică faţă de Candida;
scualen-2,3-epoxidaza fungică cu blocarea administrare topică.
consecutivă a biosintezei ergosterolului. Spectru antifungic şi mecanism
Indicaţii: de acţiune – similar terbinafinei
• oral: Indicaţii:
- dermatofiţii, pitiarsis versicolor,
- în dermatofiţii 250 mg/zi, timp de câteva
candidoze cuatanate;
săptămâni;
- creme, geluri, soluţii, de concentraţie
- în onicomicoze 250 mg/zi, timp de 1%, 1-2 aplicaţii locale/ zi.
câteva luni;
• topic: creme 1% în dermatofiţii superficiale,
pitiriasis versicolor şi candidoze cutanate.