Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Proiect la disciplina „Resurse si destinatii turistice ”

Student:
Specializare: ECTS
Anul de studiu: III
Chei si Defilee din Romania
Topul Cheilor din Romania

Nr. Denumire Pozitia Date statistice Descriere


crt.
Situată în partea centrală a
Cheile au fost formate de râul Bicaz și fac legătura
Cheile Bicazului Munților Hășmaș, în nord-estul
între Transilvania și Moldova.
țării în județele Neamț
și Harghita. Zona Cheile Bicazului, cu o lungime de peste 6 km de
Infiintat 1990 la Lacul Roșu în amonte până la localitatea Bicazul
Ardelean în aval, este străbătută de drumul
Categoria transcarpatic DN12C care leagă
1.
III IUCN Monument al orașele Gheorgheni și Bicaz.
naturii
Cheile Bicazului sunt incluse Parcul Național Cheile
Bicazului - Hășmaș și fac parte din rezervația
naturală Cheile Bicazului și Lacul Roșu (2.126,53 ha)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Bicazului
Cheile Nerei sunt o formațiune de tip chei de-a
lungul râului Nera în județul Caraș-Severin, între
localitățile Sasca Montană și Șopotu Nou. Distanța
Judetul Caras-Severin pe care se întind cheile este de circa 22 km din care
Cheile Nerei aproximativ 20 km de chei propriu-zise, Nera,
Infiintat1982, declarat in
străbate un defileu, cu aspect de chei, îngust,
2000
spectaculos și absolut sălbatic, formând cele mai
Categoria
lungi chei din România. Aici, unde pereții se înalță
2. IV IUCN (Arie de
până la 200 de metri, apa Nerei și a afluenților săi, a
management pentru
săpat și a format în
habitat/specie)
rocă calcaroasă lacuri, canioane, peșteri și cascade i
Suprafata: 3.081,30 ha
mpresionante. O potecă turistică marcată le străbate,
dar parcurgerea lor necesită traversarea râului Nera
direct prin apă.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Nerei_-
_Beu%C8%99ni%C8%9Ba
Infiintat 2004
Suprafata: 324 ha Au o lungime de 1.300 m și o înălțime a pereților de
Lungime: 2,90 km până la 200 m. Cheile ocupă o suprafață de 324 ha și
Cheile Turzii s-au format prin erodarea rocii de calcar jurasic de
3. Judetul Cluj Categoria
IV IUCN (Arie de către râul Hășdate.
management pentru Cheile Turzii oferă un peisaj carstic de o rară
habitat/specie) sălbăticie: stânci înalte și abrupte, creste ascuțite,
turnuri de piatră, vâlcele pietroase, grohotișuri,
arcade etc. Conține peste 1.000 de specii de plante,
animale, fluturi unele reprezentând elemente rare ca
usturoiul sălbatic, acvila de stâncă, șogârțul de baltă,
tisa, scorușul, garofița albă, fluturașul de stâncă.
Peste apa văii Hășdate există 4 punți. Prima punte (I)
(numită și "Podul Peșterilor") este amplasată nu
departe de intrarea văii Hășdate în Chei, ultima
punte (IV) aproape de ieșirea din Chei, în direcția de
curgere a apelor văii. Plecând de la cabană, până la
puntea IV, poteca turistică urmează malul stâng al
Văii Hășdate, între puntea IV și puntea III malul
drept, între puntea III (numită și "Vizuina Spălată")
și puntea II malul stâng, între puntea II (numită și
"Mijlocul Cheii") și puntea I malul drept, iar după
puntea I (până la ieșirea din Cheile Turzii în direcția
satului Petreștii de Jos) malul stâng.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Turzii

Rezervația naturală „Cheile Râmețului”, reprezintă


două masive săpate
Cheile Rametului Judetul Alba în calcare mezozoice jurasice (marne, gresii
Infiintare 1969, declarat conglomerate, bazalte), o zonă de chei, cu multe
2000 forme carstice (doline, turnuri, peșteri, masive de
Suprafata: 40 ha grohotișuri, turnuri, creste), înconjurate de păduri,
4. Categoria pajiști și fănețe.
IV IUCN (Arie de Un traseu turistic marcat facilitează parcurgerea
management pentru cheilor, pornind de la mănăstire și ajungând în
habitat/specie) satul Cheia.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_R%C3%A2me
%C8%9Bului

Cheile Crivadiei Judetul Hunedoara Infiintare 1979, declarat Cheile Crivadiei alcătuiesc o arie protejată de
2000. interes național, situată pe raza Parcului Natural
Suprafata: 10 ha Grădiștea Muncelului-Cioclovina și corespunde
5. Categoria categoriei a IV-a IUCN (rezervații naturale, de tip
IV IUCN (Arie de mixt).
management pentru Aflată în vecinătatea satului Crivadia, în imediata
habitat/specie) apropiere a monumentului feudal Turnul Crivadiei,
rezervația are o suprafață de 10 ha și se remarcă prin
frumusețea peisajului, dar și prin flora bogată și
variată , o adevarată „oază” termofilă cu numeroase
elemente dacice, conservate la adăpostul abruptului
cheilor, pe substrat calcaros.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Crivadiei

Legendele cheilor:

Legenda Cheile Bicazului: Se spune că trăia aici o fată pe nume Estera. S-a îndrăgostit ea de un flăcău, au hotărât să se ia, numai că
băiatul a trebuit să plece la armată. Estera l-a așteptat cu iubire și răbdare. Se ducea seara la izvor, să ia apă, și cânta atât de frumos,
că înduioșa și munții. Până-ntr-o zi, când un tâlhar a văzut-o și s-a îndrăgostit pe loc de ea. Tâlharul a furat-o și a dus-o sus, în munți.
În zadar s-a străduit să o facă să-l iubească. Așa că s-a hotărât să o aibă cu sila. Sfâșiată, Estera a strigat la munți și la cer, căutând
ajutor. Iar cerul a răspuns. S-a pornit atunci o ploaie groaznică, ce-a măturat tot în cale. - See more at:
https://www.realitatea.net/cheile-bicazului-locuri-spectaculoase-incarcate-de-legenda_543057.html#sthash.v3NUduOD.dpuf

Legenda Cheile Nerei: Rezervaţia Cheile Nerei-Beuşniţa trăieşte în legendă precum o domniţă sfioasă şi obişnuieşte să se arate, din
timp în timp, cu aceeaşi rezervă, puţinilor care se aventurează în împărăţia ei.
http://www.descopera.ro/descopera-in-romania/9985727-rezervatia-cheile-nerei-beusnita-si-frumusetea-ei-salbatica

Legenda Cheile Turzii: Cheile Turzii s-au format în momentul în care copita calului lui Alexandru Macedon, a lovit stânca imensă
de calcar. În urma loviturii puternice, stânca a fost împărțită în două , două versante abrupte și stâncoase, pe unul dintre ele,
rămânând ceata de dușmani, care îl urmăreau de câteva zile pe împărat, iar pe celălalt versant, cel dinspre Turda, a rămas însuși
împăratul și credinciosul sau cal. Mergând mai departe și căutând mai adânc pe acest versant, găsim și Fântâna Împăratului, sub
forma amprentei în stânca calcaroasă, a unui bot mare de cal, urma nărilor bidiviului, fiind locul unde apa care iese din piatră se
aduna.
https://demeseriecalator.wordpress.com/2015/04/08/cheile-turzii-legende-si-fetisuri-urbane/
Topul Defileelor din Romania
Nr.
Denumire Pozitie Date statistice Descriere
crt.
Clisura Dunarii (sau Defileul Dunarii) este
Este cuprinsa intre Moldova Defileul Dunarii cuprinsa intre Moldova Noua si Gura Vaii,
Noua si Gura Vaii, partea cea reprezinta cel mai partea cea mai pitoreasca constituind-
Defileul Dunarii mai pitoreasca constituind- lung defileu din o Orsova si "Cazanele Dunarii", situate pe
o Orsova si "Cazanele Europa (134 km). raza localitatilor Eselnita si Dubova.
Dunarii", situate pe raza Aval de bazinetul "Cazanele" sunt Impartite - venind dinspre
localitatilor Eselnita si Dubova. Dubovei, pe o Orsova - in Cazanele Mici (pe raza
1. lungime de 3,6 km se Eselnitei), in mijlocul acestora deschizandu-
desfasoara Cazanele se pitoreasca vale a Mraconiei, dominata de
Mici (150-350 m bustul sapat in stanca al regelui dac
latime), iar amonte - Decebal, si Cazanele Mari, dincolo de Golful
Cazanele Mari (3,8 Dubovei, dominate de inaltimile Ciucarului
km lungime si 200-
Mare.
350 latime).
http://www.clisuradunarii.eu/

Defileul Oltului este Valea Oltului a fost unul dintre drumurile


un defileu prin care curge Râul romane cele mai importante din Dacia, cu o
Olt între Lotrului și Munții dublă funcție – militară – strategică și
Defileul Oltului comercială (lega Transilvania cu Dunărea)
Căpățânii – aflați la vest și, rama
vestică a Munților ceea ce a impus crearea în zonă a unei unități
Are o lungime de 47 speciale de poliție cu misiunea de a
Făgărașului și Munții Cozia – km, fiind astfel cel
aflați la est. supraveghea defileul. Aici se găsește cetatea
2. mai lung defileu romană de la Arutela. Oltul însuși în aval de
din România și, se defileu constituia o cale de comunicație
întinde de la Turnu
navigabilă, dublând astfel drumul terestru.
Roșu la Cozia
Toate acestea au determinat o puternică
dezvoltare economică, reflex al unei vieți
active în domeniul schimbului comercial și al
producției de marfă.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Defileul_Oltului

Parcul Național Defileul Jiului a fost


declarat arie protejată în anul 2005,
prin Hotărârea de Guvern Nr. 1581 din 8
decembrie (privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.
462/2001)[4] și are o suprafață totală de 11.127
ha.
Judetul Gorj 92 % Parcul național se întinde în partea de vestică
Defileul Jiului a Carpaților Meridionali, între Munții
Judetul Hunedoara 8%
Vâlcan (grupă muntoasă a Munților Retezat-
Godeanu), la vest și Munții Parâng (ce aparțin
Infiintare 2005 grupei muntoase Parâng-Șureanu-Lotrului), la
3. Suprafata: 11.127 ha est; de-a lungul râului Jiu, între
Bioregiune: Alpina confluența Jiului de Est cu Jiul de Vest și
confluența cu valea Sadului și reprezintă o
zonă montană (cu stâncării,
abrupturi calcaroase,
vârfuri, grohotișuri, chei, cascade, ponoare,
pajiști montane și păduri), în arealul căruia
sunt incluse rezervațiile naturale: Sfinxul
Lainicilor (formațiune geologică megalitică de
forma unui sfinx) și Stâncile Rafailă (arie
protejată de interes geologic și peisagistic, pe
al cărei teritoriu se află mai multe
formațiuni stâncoase alcătuite din roci
metamorfice de structură șistoasă, cu inserții
de cloritoid).
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%
9Bional_Defileul_Jiului