Sunteți pe pagina 1din 7

Teză semestrială la Limba și literatura română

Anul I
Sesiunea de iarnă – 2017
Varianta a II-a
Numele, prenumele_______________________________
Data_________________________________
Subiectul I ( 23 de puncte )

Scrie, în spațiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerințe, pentru a demonstra înțelegerea
textului de mai jos:
Luna iese dintre codri

Luna iese dintre codri. Florile surâd în taină,


Noaptea toată stă s-o vadă: Oare ce-ar surâde ele?
Zugrăvește umbre negre
Pe lințolii* de zăpadă.
Lumea-n roua e scăldată,
Lucioli* pe lacuri zboară.
Ce gândește? - numai norii Luna umbrei, umbra lunei
Lin se-mbină, se dezbină Se amestec, se-nfioară.
Ca fâșii de gaz albastru,
Ca și aburi cu lumină.
Înfășat în întuneric,
Eu nu văd, nu aud șoapte.
Lin prin iarbă scotocește Ah, mă simt atât de singur!
Apa-n prund și-n pietricele. Este noapte, noapte, noapte.
(M.Eminescu)

Lințoliu – pânză subțire și fină, giulgi. Lucioli – licurici, raze lucitoare.

1. Propune câte un sinonim contextual adecvat pentru cuvintele din poezie:


„iese”__________________________________________________________________________
„scotocește ”______________________________________________________________2 puncte
2. Alcătuieşte câte un enunţ, ilustrând sensul figurat al fiecăruia dintre cuvintele propuse:
Lumină_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Noapte__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________2 puncte
3. Comentează, în text coerent de 5-6 rânduri, sugestia contextuală a unei figuri de stil din textul
propus (rescrie secvenţa şi numeşte figura).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________6 puncte
4. Explică, în două-trei enunţuri, starea de spirit a eului liric, exprimată în versurile subliniate.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________5 puncte
5. Expică utilizarea cratimei în structura „s-o vadă”.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________3 puncte
6. Argumentează, în două teze, cu exemple din poezie, apartenenţa textului la un gen literar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________5 puncte

Subiectul II (27 de puncte)

Pornind de la aserţiunea lui Mihai Zamfir: „Personajele din basme au caractere puternice şi
nuanţate, uneori cu o neaşteptată dimensiune profundă”, scrie, în limita de 1-1,5 pagini, un eseu
structurat cu tema: Personaje memorabile din basmele româneşti (referindu-te la oricare două
texte lierare studiate)
În eseul tău, vei realiza următorii parametri:
 Explicarea conceptului de personaj din basm.; 2 puncte
 Raportarea conceptului la sugestia din citatul propus; 3 puncte

 Argumentarea temei prin: 16 puncte


- reperarea motivată a două personaje din folclorul sau literatura română, potrivite
temei.; 6 puncte
– comentarea a câte două trăsături morale ale personajelor alese; 4 puncte
- ilustrarea adecvată a trăsăturilor comentate cu câte două exemple convingătoare din cele
două texte selectate.; 6 puncte
 Dezvoltarea motivată a unei idei din citatul propus; 2 puncte
 Exprimarea opiniei proprii cu referire la actualitatea subiectului abordat. 4 puncte

(ordinea încadrării parametrilor în text este la alegere, dar fiecare va începe din alineat)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pentru organizarea logică a ideilor, corectitudinea ortografică, stilistică și punctuațională – 10 puncte

Total – 60 de puncte
Teză semestrială la Limba și literatura română

Anul I

Sesiunea de iarnă – 2017

Subcompetențe evaluate:

2.1. Aplicarea tehnicilor de abordare a textului literar şi nonliter;

3.1. Utilizarea adecvată a terminologiei în demersul analitic, în


limita standardelor de conţinut;

4.3. Elaborarea textelor în parametrii indicați;

5.1 Respectarea normei limbii literare în orice text scris sau


rostit.
Obiective operaționale:
O1 – Să propună sinonime contextuale pentru lexemele iese și
scotocește;

O2 – Să ilustreze sensul figurat al cuvintelor propuse ;

O3 – Să comenteze sugestia contextuală a unei figure de stil;

O4 – Să explice utilizarea cratimei;

O5 – Să comenteze starea de spirit a eului liric;

O6 – Să argumenteze aparteneța textului la un gen literar;

O7 – Să scrie un eseu structurat, ținând cont de parametrii


acestuia.
Competențe:
C4 - Uzul diverselor strategii de lectură şi elaborare a
textului;
C 5- Aplicarea normei ortografice, ortoepice,
semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a
limbii române literare în diverse situaţii de
comunicare orală şi scrisă;
C8 - Explicarea faptelor de limbă atestate în texte de
diferite stiluri funcţionale;