Sunteți pe pagina 1din 12

Marketing

Născut în Moldova

Scurt istoric:

 Î.M. „Moldcell” S.A.


 MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad 3, Tel. +373 (22) 206206, 444444, Fax +373
(22) 206207, mob. +373 78500500, http://www.moldcell.md, moldcell@moldcell.md
 Informații generale
 Data înființării octombrie 1999, lansarea activității comerciale 28 aprilie 2000,
Numărul de angajați 370
 Cod fiscal 1002600046027, Certificatul în domeniul managementului calității ISO
9001:2008
 Cifra de afaceri peste 1,2 miliarde lei, Banca BC MOLDINDCONBANK SA, filiala
Centru, Chișinău
 Departament conducere Barkin Mehmet Secen (director general)
 Informații suplimentare
 Compania tutelă Grupul internațional suedezo-finlandez TeliaSonera
 Produse și servicii
Operator dinamic în domeniul telefoniei GSM, are drept scop satisfacerea nevoilor
consumatorilor săi oferindu-le produse și servicii de calitate înaltă.

Analiza mediului intern


În compartimentele interne ale unității sunt incluse:
Conducerea:
În ceea ce privește cultura organizațională putem spune că echipa managerială de vârf a
companiei Moldcell S.A. este constituită din șase directori : director general - Barkin Secen,
director financiar, director vânzări, directorul departamentului “Relații cu Clientela”, director
marketing, director tehnic, directorul departamentului “Relații cu presa”. Cei șase directori se
întrunesc cel puțin o dată in săptămână pentru a coordona diverse aspecte ale activității
companiei și a găsi soluții concrete pentru probleme ce necesită eforturile coordonate ale
diferitor departamente pentru a fi rezolvate. În componența fiecărui departament se găsesc mai
multe echipe specializate in fruntea cărora se află un lider, Directorul de departament este ajutat
de un Manager principal pe departamente in domeniile respective de competență. Formarea
politicilor și a bugetelor este in responsabilitatea Directorilor și Managerilor.
Bugetul și planul strategic actualizat al companiei este propus de Directorul General și
este aprobat de Consiliul de Directori al companiei. Directorii și Managerii trebuie să explice
echipei lor direcția principală a activităților și să încurajeze inițiativa din partea fiecărui angajat.

Subdiviziunile:
 compartimentul financiar - se ocupă de asigurarea și utilizarea fondurilor necesare
îndeplinirii programelor de marketing;
 compartimentul cercetare-dezvoltare - se ocupă de problemele de creație și proiectare
a noilor produse, de perfecționarea celor existente;
 compartimentul de aprovizionare - se ocupă de găsirea furnizorilor de materii prime,
materiale, invenții etc.;
 compartimentul de producție - se ocupă de problemele tehnice și tehnologice;
 compartimentele de contabilitate - evaluează costurile și prețurile de vânzare,
gestionează veniturile unității.

Mixul de marketing (cei 4 ”P”):


Studiind politica de produs din mixul de marketing, se poate constata că compania
Moldcell S.A. promovează strategia diversificării sortimentale, bazându-se pe creșterea gamei
de servicii pe direcția extinderii gamei de servicii de telefonie mobilă in domeniul activității de
bază.
Astfel, compania deține o gamă largă de servicii repartizată in câteva categorii, servicii
pentru toți, servicii PrePay, servicii Abonament, Internet, respectiv aceste categorii pot fi
completate cu serviciile 4G, 3G+, voice și BlackBerry. Iar produsele de bază a companiei
Moldcell sunt cartelele de reîncărcare Moldcell pentru PrePay și Abonament.
Serviciile Moldcell:
 Servicii pentru toți - Sunt serviciile destinate tuturor utilizatorilor, indiferent fie acesta
client PrePay sau Abonament. Astfel in categoria aceasta de servicii se include: apel, video,
transfer credit, mesageria vocală, notificare apeluri, SMS, MMS, MMS Internațional, Internet
mobil, Fun Store, numere scurte, flirt, Music detective, loterie, Super Loto, divertisment ,tonuri
de așteptare.
 Servicii PrePay - Sunt serviciile destinate utilizatorilor de telefonie mobilă care
achiziționează produsul Moldcell PrePay. Deci această categorie de servicii cuprinde: numere
dragi, numere preferate, opțiunea PrePay Roaming, meniu PrePay ,serviciu de informații.
 Servicii Abonament - Sunt serviciile destinate utilizatorilor ce cumpără produsul
Moldcell Abonament. Acest pachet de servicii cuprinde: BlackBerry Internet, apeluri
internaționale, Roaming- Moldcell Travel, opțiunea ”Vacanța în Roaming”, Internet Mobile in
Roaming, Dual SIM, opțiunea SMS și opțiunea Internet Mobil.
 HD voice - Un nou standard in telefonia mobilă cu calitatea de transmisie a vocii cea mai
înalt posibilă din punct de vedere tehnic la momentul actual.
 BlackBerry - Prin intermediul acestui serviciu primiți in timp real toate mesajele și toate
atașamentele de pe e-mail și le vizualizați direct pe ecranul telefonului mobil.
 Rețeaua Moldcell 3G+ - oferă o nouă dimensiune a comunicării și a serviciilor mobile.
Apeluri voce și video, televiziune in direct, muzică, mesaje multimedia și Internet mobil-toate
sunt acum disponibile pe telefonul mobil cu un plus de calitate, deoarece 3G+ aduce o viteză
de transfer a datelor pină la 21 Mbps.
 4G - Moldcell a fost primul operator care a lansat 4G în Moldova. 4G oferă Internet cu
viteză de navigare superioară celor existente până acum, de până la 150 Mb/s download și 75
Mb/s upload. Sursa: adaptată de autor în baza surselor bibliografice studiate.

O altă direcție de promovare a serviciilor este diversificarea laterală care presupune


extinderea gamei de servicii și produse într-un alt domeniu decât activitatea de bază. Astfel,
printre serviciile și produsele promovate care nu țin exact de activitatea de bază ale companiei
le regăsim pe următoarele: telefonie fixă, Moldcell Internet, mobile marketing, program de
reduceri Moldcell Mclub, serviciu de reparații, telefoane mobile, accesorii pentru telefoane
mobile, laptopuri, modeme, e-shop.
De asemenea, in procesul de creștere a gradului de noutate a produselor și serviciilor ,
compania Moldcell S.A. abordează strategia asimilării de noi produse și strategia perfecționării
gamei de produse. Astfel, recent întreprinderea a perfecționat serviciul Moldcell Abonament
prin 5 soluții bune de abonamente Mai Bun , fiecare având trăsături specifice, la un preț și mai
rentabil incluzând și mai multe oferte. Iar din cauza concurenței de pe piața de telefonie mobilă
compania in permanență asimilează noi produse și servicii, cum ar fi internet la viteză înaltă
(4G), telefoanele de ultimă generație, accesoriile pentru telefoanele mobile, modeme, laptopuri,
Moldcell café, eshop, program de reduceri Moldcell Mclub, noi standarde și mai performante
în rețelele de comunicații precum noi servicii de reîncărcare a contului, etc.
În privința majorării nivelului calitativ al gamei de servicii, compania program de
reduceri Moldcell S.A. implementează programe continue de îmbunătățire a rețelei, proiecte
de inovație dezvoltate împreună cu laboratoarele Moldcell și îmbunătățirea semnificativă a
calității sunetului convorbirilor telefonice, promovând așadar strategia creșterii calitative a
serviciilor. Astfel, serviciile și produsele de telefonie mobilă au un ciclu de viață lung, procesul
de îmbătrânire este lent. La momentul actual serviciile și produsele Moldcell se află in faza de
maturitate , deoarece nivelul vânzărilor au o dinamică de creștere mai scăzută comparativ cu
anii precedenți.
Cât despre politica de preț din mixul de marketing, se constată că odată cu procesul de
rebranding , compania Moldcell S.A. a abordat strategia prețului de penetrare. Așadar, aceasta
presupune că compania a implementat un preț suficient de scăzut la serviciile de telefonie
mobilă, având ca obiectiv major cucerirea unei mari cote de piață și maximizarea volumului de
vânzări, ca rezultat această strategie i-a permis trecerea la o piață de masă cu un larg consum
de servicii de telefonie mobilă. Aplicând această strategie compania și-a atins scopurile, deci
in prezent aceasta deține cea mai mare cotă de pe piață după numărul de utilizatori și după cifra
de afaceri. De asemenea, luând in considerație că compania Moldcell S.A. are o gamă
diversificată de servicii și produse, ea a abordat o politică de preturi în funcție de gama de
produse cu scopul stimulării vânzării tuturor serviciilor.
Așadar, aceste obiective i-au permis companiei Moldcell S.A. să se poziționeze destul de
bine pe piață și să stimuleze cererea prin prețuri mai scăzute, să-și creeze o imagine și mai bună
pe piață de telefonie mobilă , ca un prestator de servicii calitative la un preț accesibil tuturor.
De la sine, diminuarea prețului a condus la creșterea cererii de servicii de telefonie mobilă.
Abordarea acestor strategii a dus la descurajarea intrării pe piață a altor concurenți, ca de
exemplu Eventis, acesta din cauza politicii de prețuri mari comparativ cu ceilalți operatori, a
dat faliment.
În ceea ce privește condițiile de plată, compania Moldcell S.A. propune : planuri tarifare
( clasice) și planuri tarifare (intensiv) la Moldcell Abonament; iar la Moldcell PrePay lipsește
plata lunară dar există 3 opțiuni : opțiunea ≪Tarif Unic≫, opțiunea ≪BUM≫ și opțiunea
≪Cartelă 50≫. Tarifele pentru clienții corporativi Moldcell Business sunt diverse și oferă
posibilitatea de a vorbi la prețuri mici sau gratuit in grup închis. La toate serviciile compania
Moldcell S.A. oferă reduceri , și cu cât clientul cumpără un serviciu mai scump cu atât mai
mare este reducerea, în consecință această metodă de fixare a prețului devine avantajoasă
pentru clienții corporativi, deoarece cu cit mai multe minute consumă cu atât mai multe minute
primește gratis în rețea.

În domeniul serviciilor de telefonie mobilă – politica de distribuție (plasament), ca


component al mixului de marketing cuprinde ansamblul de modalități prin care este vândut
serviciul, iar obiectul distribuției sunt cartelele de reîncărcare. Reţeaua de distribuție a
companiei Moldcell S.A. cuprinde magazine Moldcell Center și Moldcell Shop, parteneri
Moldcell, magazine dealeri autorizați și mai multe puncte de vânzări. Astfel, produsele
Moldcell sunt distribuite prin:
1. canale directe sau ultra-scurte - acestea sunt magazinele Moldcell;
2. canale scurte - prin intermediu partenerilor Moldcell, reselleri;
3. canale electronice - acestea sunt terminalele de plată și transfer bancar direct. Totodată,
operatorul de telefonie mobilă deține un grad înalt de control asupra procesului de
distribuție desfășurat prin canale ultra-scurte și scurte. Iar, tot procesul de distribuție
fizică este dirijat de reprezentantul companiei Moldcell S.A. din departamentul de
vânzări.
Deci, în politica de promovare compania Moldcell S.A. a abordat strategia distribuție
selectivă, care presupune autorizarea unui număr limitat reselleri. Limitând numărul de
intermediari operatorul mărește gradul de control asupra segmentului de piață, diminuează
costul distribuției și stabilește relații mai puternice de cooperare cu fiecare dintre ei fortificând
astfel canalul propriu de distribuție.
Politica de promovare, al 4P din mixul de marketing, este instrumentul de bază utilizat
de compania Moldcell S.A., având ca obiectiv influențarea cererii pentru serviciul de telefonie
mobilă, creșterea consumului in condițiile păstrării prețurilor la același nivel, informarea,
convingerea și fidelizarea potențialilor utilizatori, atragerea atenției asupra ofertei
întreprinderii, precum și întărirea imaginii întreprinderii. De asemenea, in cadrul companiei
bugetul promoțional se determină după metoda obiectivelor, deci market-erii în conformitate
cu obiectivele companiei aprobă o serie de activități promoționale și determină costul acestora
, apoi fiecare proiect in parte este discutat cu directorul general al departamentului de
marketing, respectiv acesta ia decizia finală. Astfel, pentru finanțarea activitățile promoționale
departamentul de marketing conlucrează în deplină înțelegere cu departamentul financiar.
Respectiv, în urma stabilirii obiectivelor urmărite de politica promoțională și după elaborarea
bugetului promoțional compania Moldcell S.A. ia decizia asupra strategiei promoționale.
Astfel, pentru promovarea imaginii și de extindere a imaginii compania abordează
strategia de informare în cadrul pieței, strategia de stimulare a cererii și de diferențiere a ofertei,
iar după modul de desfășurare în timp a activității promoționale operatorul Moldcell aplică
strategia activității promoționale permanente. În ceea ce privește, modul de pătrundere pe piață
sau cucerirea poeții de telefonie mobilă, compania abordează strategia nediferențiată, deci se
adresează întregii piețe cu același mix promoțional. În scopul creșterii cererii pentru serviciul
de telefonie mobilă compania Moldcell S.A. a folosit pe scara larga publicitatea și a exercitat
presiuni promoționale ridicate asupra utilizatorilor. Iar programele ce țin de activitatea
comunicațională, operatorul Moldcell le coordonează la nivel de companie, dar uneori pentru
realizarea spoturilor publicitare compania totuși apelează la agențiile de publicitate. Astfel,
referindu-ne strict la procesul de comunicație al companiei, acesta implică elaborarea și
transmiterea mesajelor verbale sau non-verbale către utilizatori. Așadar, în activitatea
promoțională compania Moldcell S.A. difuzează către clienți mesaje însoțite de un ansamblu
de cuvinte, simboluri și imagini având ca obiectiv promovarea serviciilor, produselor și
imaginii companiei. Astfel, la elaborarea mesajele operatorul ține cont de următoarele aspecte:
conținutul creativ, credibil și distinct al mesajului, la fel acesta trebuie să conțină idei pozitive
și să aibă un aspect care atrage atenția receptorului, iar culorile brandului ce predomină in
mesaje să fie violet. Prin mesajele elaborate compania Moldcell S.A. are ca obiectiv să
informeze, să amuze, să cucerească și să convingă audiența pentru ca apoi să vândă produsele
și serviciile sale. In procesul de elaborare a mesajului compania Moldcell a abordat strategia
creativă, prin concentrarea pe poziționarea mărcii : „Momente fericite”, „Născut în Moldova”,
„Treci la Moldcell”. Toate aceste mesaje au scop de informare, de promovare a imaginii
companiei și de creștere a vânzărilor. De obicei mesajele verbale sunt transmise prin
intermediul instrumentelor de politică comunicațională, iar mesajele non-verbale operatorul le
transmite către utilizator prin calitatea, prețul și ambalajul produsului Moldcell. Așadar,
activitatea de promovarea a companiei Moldcell S.A. se realizează prin intermediul tehnicilor
de comunicare, precum publicitatea, promovarea vânzărilor, vânzarea personală, relații
publice, deci, prin aceste instrumente compania urmărește să asigure informarea publicului în
legătură cu activitatea, produsele și serviciile sale, sub marca Moldcell.
Toate aceste compartimente alcătuiesc mediul intern al marketingului întreprinderii.
Factorii ce alcătuiesc mediul extern al unității sunt grupați in factori ce formează
micromediu și macromediului ei. In primul caz mediul este privit vis-a-vis de atributele
compartimentului unit de marketing și de aceea el este constituit in mediul marketingului
unității. In cazul doi mediul este înțeles ca totalitate a factorilor ce acționează și influențează
activitatea întreprinderii, raporturile ei cu piața.

Analiza micromediului firmei.


Prin noțiunea de micromediu se înțelege totalitatea forțelor și factorilor cu care
întreprinderea intră in relații directe, și de care depinde succesul întreprinderii.
Aici se includ:
· furnizorii;
· intermediarii;
· cumpărătorii;
· concurenții;
· organismele și instituțiile publice.
Furnizorii companiei Moldcell S.A. sunt acei prestatori de forță de muncă, resurse
financiare, licențe și produse și echipamente tehnice. Respectiv factorul uman este considerat
la ora actuală cea mai importantă resursă a firmei, urmărind selectarea unui personal
corespunzător cerințelor companiei, astfel in vederea promovării ofertei de locuri de munca
disponibile, compania apelează la următoarele mijloace media cum ar fi presa, internetul,
menite să atragă atenția potențialilor angajați, dar și la serviciile Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă. In prezent, în instituțiile de învățământ superior apar tot mai multe
și mai multe facultăți ce țin de domeniul Telecomunicațiilor. Anume aceste instituții și sunt
furnizorii de forță de muncă, prin intermediul facultăților de „Radioelectronică și
Telecomunicații”, „Marketing”, „Business și Administrarea Afacerilor”, „Management” etc.
Din acestea reiese că furnizorii principali de forță de muncă ai companiei Moldcell sunt
instituțiile de învățământ superior, care pregătesc cadre specializate, precum și agențiile care
pun la dispoziție brațe de muncă neîncadrate, care se află in căutarea locurilor de muncă,
precum am menționat anterior. De asemenea, furnizorul de licențe este Moldtelecom S.A., iar
de echipament tehnic sunt întreprinderile specializate care prestează materie primă pentru
realizarea fizică a rețelei de telefonie mobilă, cum ar fi Moldtelecom, Iskratel, etc. Furnizorii
de produse tehnice ai firmei Moldcell sunt companiile Nokia, Alcatel, Samsung, Sony
Ericsson, LG, Motorola, Apple.
Intermediarii reprezintă agenții economici ce participă la promovarea, vinderea și
distribuția produselor. In această categorie se includ mijlocitorii, agențiile prestatoare de
servicii de marketing, intermediarii financiari. Agenții economici care se ocupa de promovarea,
vinderea și distribuția produsului Moldcell sunt numeroși, ceea ce dă posibilitatea de a suplini
contul la orice post de achitare a serviciilor telefonice. De asemenea se întâlnesc zeci de
magazine in care iți poți procura produse Moldcell de la telefoane până la notebook-uri. De
asemenea, un mod foarte simplu și eficient sunt și cartelele de reîncărcare cu o perioadă destul
de mare de valabilitate, cu ajutorul cărora putem suplini contul in orice timp și-n orice loc.
Mijlocitorii sunt firmele aflate in căutarea canalelor de distribuție, care ajută
întreprinderea să găsească cumpărători și să realizeze vânzările către aceștia. Asemenea firme
sunt unitățile de vânzare cu ridicata și cu amănuntul, brokerii, dealerii etc. Moldcell oferă
produsele sale prin rețeaua de magazine proprii din toată țara : Chișinău, Edineț, Comrat,
Cahul, Bălți, Orhei etc., magazine parteneri Moldcell și mai multe puncte de vânzare Moldcell.
Agențiile prestatoare de servicii de marketing sunt firme de cercetare de marketing,
agenții de publicitate, firme de consulting in probleme de marketing etc., care sprijină
întreprinderea în promovarea produselor sale pe piețele cele mai avantajoase. Când
întreprinderea decide să folosească servicii de acest gen, ea trebuie să gândească bine asupra
calității și prețului serviciilor prestate.
În mediul de marketing al companiei Moldcell, un rol deosebit il au firmele de cercetare
de marketing, agențiile de publicitate, firmele de consulting in probleme de marketing,
deoarece este imposibil de a ajunge la un asemenea apogeu de dezvoltare printre rândurile
companiilor prestatoare de servicii telefonice fără susținerea și fără colaborarea cu astfel de
firme.
Intermediarii financiari includ bănci, societăți de credit, de asigurare și alte activități
economice, care au rolul de a ajuta tranzacțiile financiare și de asigurare ale întreprinderii. Dacă
ar fi să vorbesc despre compania Moldcell deferindu-mă la intermediarii săi, aș putea spune cu
exactitate, după posibilitățile de rambursare a creditului, ca compania are legături strânse cu
băncile, care ajută la tranzacții financiare etc. Drept exemplu servesc băncile din Republica
Moldova: VictoriaBank, MobiasBanca, Agroindbank, etc.
Clienții, fără de aceștia este imposibilă existența întreprinderilor, deoarece ei alcătuiesc
piața de desfacere ai companiei, reprezentată de:
1) piața consumatorilor - se referă la cumpărarea bunurilor și serviciilor pentru consumul
personal;
2) piața de distribuție - este formată din agenți economici ce cumpără bunurile și
serviciile Moldcell pentru vânzare, obținând în rezultat profit;
3) piața guvernamentală – este formată din instituții sau agenții, care încheie contracte cu
companiile guvernamentale in schimbul obținerii anumitor beneficii.
4) piața internațională - se referă la clienții care au plecat peste hotare.
Principalii clienți ai reţelei de telefonie mobilă sunt studenții, persoanele fizice și juridice
și pensionarii, așadar , Moldcell se ocupă de fiecare dintre aceștia abordând o strategie de
atragere a clienților indiferent de activitatea lor având la dispoziție orice servicii pentru orice
client. Pe toți acești clienți compania ii divizează in două categorii, clienți din categoria
Business Class (firme, agenții) și a doua categorie sunt persoanele fizice (studenții și
pensionarii). Marea majoritatea abonaților devin clienți fideli, astfel, este o strategie agresivă
prin care abonatul inconștient devine client fidel , această situație s-a creat din cauza politicii
de produs promovată de companie.
Concurenții. Abordând mediului concurențial, menționăm că acesta definește
concurenții companiei Moldcell S.A. care constituie o verigă importantă ce-i permite să-și
optimizeze și să-și îmbunătățească ofertele, serviciile și tehnologiile de telefonie mobilă, ba
chiar să-și revizuiască performanțele întregii afaceri printr-o ofertă mai atractivă la preț și
calitate, pentru consumatori. Astfel, concurenții direcți ai operatorului Moldcell care prestează
servicii tot in standardele GSM și CDM sunt Orange, Unite, IDC(operator pe teritoriu
Transnistriei). Pe piața telefoniei mobile, după numărul de utilizatori compania Moldcell S.A.
deține locul 2 cu peste 1 milion utilizatori , Orange deține locul 1 cu peste 2 milioane de
utilizatori și iar serviciilor Unite le revine locul 3 cu cca 500 mii de clienți.
Concurenții indirecți ai operatorului Moldcell sunt Moldtelecom, StarNet și
SunCommunications, prestatori de servicii internet.
Organizațiile Publice. În cadrul Companiei diferențiem următoarele categorii de
organisme publice:
· publicul financiar (bănci, societăți de investiții, de asigurări etc.), care oferă
întreprinderii posibilitatea de a obține fonduri;
· mijloacele de informare în masă (mass-media), care includ ziarele și revistele,
radiodifuziunea și televiziunea. La lansarea fiecărui produs de fiecare dată se ține cont de
organizarea ședințelor de presă prin intermediul căruia serviciul este promovat.
· grupuri de interese (mișcarea pentru protecția consumatorilor, ecologiștii, uniuni și
asociații profesionale și de artă, ONG-uri etc.). Compania organizează mișcări pentru protecția
consumatorilor, având scopul identificării și aducerii la cunoștința publicului prin intermediul
mesajelor și apelurilor vocale despre unele fraude și alte practici negative;
· marele public, care influențează activitatea întreprinderii prin deciziile de cumpărare a
bunurilor și serviciilor acesteia; prin diferite manifestări, organizația poate influența (pozitiv)
opinia marelui public, ameliorându-și imaginea sau reputația;
· personalul propriu al organizației. Sentimentele de mulțumire, siguranță și mândrie pe
care le manifestă angajații se transmit și in exteriorul organizației. De aceea, prin diferite acțiuni
trebuie creat un climat de echitate și justiție socială in interiorul organizației. Referitor la acest
subiect, tind să menționez faptul că Moldcell are grijă ca personalul propriu la companiei, cât
și de marele public, care influențează, prin deciziile lor de cumpărare, să fie mulțumiți de
serviciile acordate, cât și de condițiile de muncă oferite angajaților. Astfel, factorii precum
ambianța plăcută in cadrul companiei, cum ar fi săli de odihnă, mici bucătării in cadrul fiecărui
departament, cantina proprie a organizației, condiții bune de lucru, dotarea cu suficiente
tehnologii utilizate in activitatea de lucru, automobile Moldcell, dezvoltarea relațiilor colegiale
prin organizarea diferitelor evenimente numai cu personalul întreprinderii și cu familiile
acestora, promovarea diverselor concursuri de echipă cu premii mari, training-uri , promovarea
personalului, încurajarea ideilor lucrătorilor contribuie efectiv la ameliorarea și formarea
micromediului de marketing din cadrul întreprinderii.

Analiza macromediului firmei


Moldcell S.A. își desfășoară activitatea în legătură directă cu nevoile și cerințele impuse
pe piață, luând în considerație atât mediul demografic, economic cât și cel tehnologic, politic,
juridic și cultural, care influențează in mod direct compania Moldcell. Mediul în care își
desfășoară activitatea este unul stabil.
Mediul demografic
Mediul demografic este variabila macromediului cu multiple influențe asupra activității
întreprinderii, deoarece populația în calitate de partener al acesteia se află atât în postura de
beneficiar al rezultatelor obținute de ea, constituind unul din factorii de formare a cererii
serviciilor de telefonie mobilă, cât și în postura de creare a acestora, fiind în rezultat o sursă de
muncă importantă. Din acest motiv, situația demografică, mai ales în ceea ce privește nivelul,
dinamica, structura populației, repartizarea teritorială și pe medii (urban-rural), are efecte
multiple asupra activității întreprinderii, ceea ce presupune studierea continuă a prognozelor
demografice.
Mediul demografic reprezintă forța majoră care ține compania „pe picioare”, pentru
aceasta, Moldcell propune proiecte avantajoase pentru a menține numărul clienților și nu in
ultimul rând de a mari numărul lor. Actualmente, este oferit clienților programul de loialitate
– prin acest program Moldcell oferă și mai multă valoare și răsplătește pentru alegerea
Moldcell. În funcție de vechimea în rețea, de tipul abonamentului și de valoarea facturii lunare,
primești o combinație unică de avantaje: numere dragi, minute sau puncte de loialitate și
telefoane la prețuri speciale. Pentru populația ce emigrează sunt oferite serviciile roaming, ce
sunt destul de accesibile și astfel și cei ce pleacă din țară rămân într-o anumită măsură clienți
ai companiei Moldcell.
Mediul economic
Mediul economic este elementul esențial atât la nivel național, cât și internațional cu
impact semnificativ asupra întreprinderii, întrucât influențează decisiv funcționarea și
dezvoltarea ei. Constituie cadrul concret in care întreprinderea activează, fiind definit atât de
raporturile care apar in societate în producția, repartiția, schimbul și consumul bunurilor
materiale și serviciilor, cat și prin structurarea pe ramuri, subramuri și domenii de activitate.
Factorii economici vizează alocarea resurselor in societate și de aceea specialiștii in
marketing trebuie să urmărească, pentru adoptarea celor mai bune decizii: veniturile, sistemul
de impozite și taxe, evoluția ratelor etc.
În ceea ce ține de prețuri putem spune că creșterea prețurilor aproape nu influențează
compania Moldcell, aceasta având o stabilitate a prețurilor pentru serviciile oferite . Veniturile
disponibile medii, fiind in creștere, asigură companiei Moldcell mai mulți clienți, ce se vor
folosi de serviciile mai puțin scumpe, astfel veniturile firmei vor fi in creștere. Totuși, luând in
considerație faptul că utilizarea telefoniei mobile in zilele noastre este o normă, veniturile
populației nu vor afecta în mare măsură veniturile companiei. O decizie de marketing des
utilizată de companie pentru a nu fi influențată negativ de factorii economici este oferirea
reducerilor și a diferitor promoții prin care iși asigură majorarea numărului de utilizatori ai
rețelei.
Mediul tehnologic
Mediul tehnologic, în epoca actuală, constituie cadrul de dezvoltare a întreprinderii care
vizează toate domeniile de activitate, toate compartimentele ei, în mod concret prin: invenții și
inovații, produse noi, orientarea fondurilor destinate cercetării-dezvoltării, calitatea
tehnologiilor care pot fi achiziționate, calitatea cercetărilor tehnice la care are acces, numărul
brevetelor și licențele înregistrate, etc. El își pune amprenta în special asupra gradului de
înzestrare tehnică și a ritmului modernizării produselor și tehnologiilor. Compania Moldcell
merge in pas cu progresul, folosind tehnologiile avansate și, având oportunitatea, performează
tehnologiile deja avute. Din punct de vedere al trăsăturilor tehnice Moldcell S.A. are o
acoperire 4G în peste 40 de localități din Moldova și continuă să investească în îmbunătățirea
acestei rețele.
Tehnologiile performante asigură mărirea razei de acoperire a rețelei Moldcell deci,
posibilitatea de prestare a serviciilor sale pe arie mai mare pentru mai mulți consumatori. De
asemenea, noile descoperiri tehnico-ştiinţifice modifică capacitatea și structura serviciilor,
creează noi moduri de satisfacere a nevoilor consumatorilor, descoperă noi consumatori,
identifică noi nevoi, schimbă modelele cererii, condițiile pieței, poate contribui la creșterea
eficienței activităților de marketing.
Mediul socio-cultural
Mediul cultural, social și educațional este constituit din totalitatea factorilor, condițiilor,
relațiilor și instituțiilor care vizează sistemul de valori, obiceiuri, tradiții, credințe și normele
care modelează societatea și reglementează comportamentul indivizilor și a grupurilor în
general prin ambianța de muncă și viață. Obiceiurile și tradițiile au o influență pozitivă asupra
Companiei Moldcell, aceasta având o oportunitate de promovare mai activă în perioada
sărbătorilor. Compania Moldcell se evidențiază evident în perioada sărbătorilor de iarnă, zilei
de 8 martie, sărbătorile de paști, venind permanent cu idei ingenioase pentru clienții săi. Faptul
că majoritatea populației deține religie ortodoxă nu influențează asupra întreprinderii.
Factorii educaționali și în special învățământul contribuie direct la amplificarea nivelului
de cultură și schimbarea mentalității membrilor societății, care se reflectă în relațiile
întreprinderii cu piața, impunând o diversificare a politicii de piață, căutarea și oferirea unor
servicii din ce în ce mai importante (de exemplu: trecerea de la 3G la 4G, oferirea serviciilor
de tv online pe telefon, etc.). În plan educațional fundația Companiei Moldcell este bine
cunoscută prin programul de burse pe care îl oferă, donațiile etc.
În legătură cu partea socială a mediului, compania Moldcell promovează activ acțiuni de
caritate, astfel nu numai ajutând copiii sau oamenii cu dereglări ș.a. dar asigurându-și și o faimă
bună în populație. Compania tinde să asigure o dezvoltare stabilă a afacerii sale, atrăgând o
atenție sporită nu doar laturii economice, ci și a celei sociale. Moldcell urmează permanent
principiile de responsabilitate socială, cum sunt: crearea noilor locuri de muncă, realizarea de
programe sociale pentru personal, plata impozitelor, etc.
Mediul instituțional-legislativ
Sistemul instituțional-legislativ stabilește cadrul în care întreprinderea îți poate desfășura
activitatea asigurând utilizarea resurselor, supraviețuirea profitabilă pe piață, protejarea
intereselor economiei naționale, dar și prevenirea orientării în direcții nefavorabile. Factorul
respectiv are un aport pozitiv asupra companiei Moldcell, astfel obiectivele esențiale ale
legislației care supraveghează afacerea, vor asigura o stabilitate în societate între producător și
consumator.
Protecția concurenței a devenit o necesitate, deoarece concurența în afaceri este în
interesul consumatorului, încurajând producătorii să-și concentreze atenția pe satisfacerea
nevoilor consumatorilor. La fel și protecția consumatorului constituie o preocupare majoră,
întrucât și aceasta reușește prin nenumărate mijloace să profite de pe urma consumatorilor.
Pentru a-și menține o poziție cât mai favorabilă pe piață compania Moldcell își desfășoară
activitatea, respectând legislația și aflându-se într-o stare de concurență loială cu ”dușmanii”
săi principali: Orange și Unite.
Mediul politic
Stabilitatea politico-legală și susținerea din partea statului prin premii, este un factor
destul de important al macromediului Moldcell, întrucât este un mediu încurajator pentru orice
inițiativă ulterioară a acesteia. Totuși faptul că în R. Moldova se menține o situație politică
instabilă, garantează într-un anumit fel și instabilitatea numărului de clienți actuali și potențiali.
Mediul natural
Un al factor al mediului extern Moldcell S.A., este mediul natural, care în condițiile
actuale obligă întreprinderea să folosească numai tehnologii nepoluante și să-și organizeze
astfel întreaga activitate încât să protejeze mediul ambiant, și în același timp să combată
degradarea lui. Așadar, tehnologiile folosite de compania Moldcell sunt de o înaltă calitate și
nu afectează mediul natural.

Concluzie
Pe parcursul activității sale Moldcell își majorează în permanență rating-ul calității și
accesibilității datorita noilor schimbări ale planurilor tarifare oferite, introducerii mai multor
opțiuni utile și necesare societății, în special generației tinere, care reprezintă principalii
utilizatori ai telefoanelor/ tabletelor performante. Acestea necesită atât cunoștințe mai detaliate
în domeniu, cât și o necesitatea de a fi mai ager în utilizarea diverselor funcții și opțiuni.