Sunteți pe pagina 1din 15

PLAN DE ÎNGRIJIRE A PACIENTULUI M.G.

CU DIAGNOSTIC MEDICAL: CARDIOPATIE ISCHEMICA ANGINA


DE EFORT, HTA GR. III

I. CULEGEREA DATELOR

Metode: - interviul
- observaţia
- studierea documentlor medicale

Surse: - directe: pacientul

- indirecte: - familia
- membrii echipei de îngrijire
- dosarul medical
-

I.1. DATE PRIVIND IDENTITATEA PACIENTULUI

DATE RELATIV STABILE

Numele: P

Prenumele: F

Vârsta: 55 ani

Religie: ortodoxă

Naţionalitate: română

Stare civilă: căsătorită

Ocupaţie: secretară

DATE VARIABILE

Domiciliu: urban

Condiţii de viaţă şi muncă: locuiește împreună cu soțul într-un apartament


compus din 3 camere, confortabil, condiții salubre

Gusturi personale şi obiceiuri:


~1~
- program neregulat de masă
- preferinţe alimentare: carne, lactate, legume
- nu consumă alcool
- consuma cafeea 1-2/zi
Mod de petrecere a timpului liber: lectura, vizionează emisiuni TV

I.2. DATE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE ANTERIOARĂ

I.2.a. DATE ANTROPOMETRICE

Greutate: 165 Kg

Înălţime: 1,57 m

Grup Sanguin: A II

Rh: pozitiv

I.2.b. LIMITE SENZORIALE

Alergii: nu prezintă

Proteze: nu

Acuitate vizuală şi auditivă: normală

Somn: insuficient cantitativ, 5-6 ore/zi

Alimentaţie: pacienta nu respectă regimul alimentar impus

Eliminări: scaune 1/zi, micţiuni prezente 4-5/zi

I.2.c. ANTCEDENTE HEREDOCOLATERALE

Tata – fără importanţă

Mama – fără importanţă

I.2.d. ANTECEDENTE PERSONALE PATOLOGICE

Fiziologice

~2~
Nașteri: 1

Avorturi: 0

Menarha: 13

Ultima menstră: 47

Neaga hepatita, TBC şi infectarea cu HIV în familie

Patologice

boli ale copilariei : varicela, rujeola

I.3. INFORMAŢII LEGATE DE BOALĂ

I.3.a. MOTIVELE INTERNĂRII

Pacienta s-a prezentat la secţia Cardiologie a Spitalului Judeeţean de Urgenţe


Ploieşti la data de 27.10.2017 cu următoarele manifestări de urgenţă: ameţeli,
tulburări de eechilibru, senzaţie de „nod in gât”, dispnee de efort, edeme la
membrele inferioare, cefalee

I.3.b. ISTORICUL BOLII

Pacienta în vârstă de 55 ani se prezintă la Unitatea Primiri Urgențe


Ploiești a Spitalului Județean de Urgențe Ploiești cunoscută cu antecedente
cardiace acuzând ameţeli, tulburări de eechilibru, senzaţie de „nod in gât”,
dispnee de efort, edeme la membrele inferioare, cefalee.
În urma consultului de specialitate oacienta este transferată pe secția
Cardiologie pentru investigare și tratament de specialitate.

I.3.c. DIAGNOSTIC LA INTERNARE

Cardiopatie ischemica, Angină de efort, HTA gr. III

I.3.d. DATA INTERNĂRII

27. octombrie 2014 ora 1445

~3~
I.3.e. EXAMEN CLINIC PE APARATE

Stare generală: bună

Stare de conștiență: păstrată

Facies: simetric, palid

Tegumente și mucoase: calde, palide, mucoase umede

Fanere: normal implantate

Sistem ganglionar: nepalpabil

Sistem muscular: normokinetic, normoton

Sistem osteoarticular: aparat integru, articulații mobile

Aparat respirator: torace normal conformat,murmur vezicular prezent bilateral,


căi respiratorii permeabile, R = 16 respiraţii/minut

Aparat cardiovascular: TA = 120/70 mmHg


AV = 70 pulsaţii/minut
- zgomote cardiace ritmice
- AMC limite normale
Aparat digestiv: cavitate bucală normal colorată, dentiție integră, abdomen
nedureros la palpare, ficat nepalpabil, splină nepalpabilă, tranzit intestinal
prezent

Aparat urinar: micţiuni fiziologice, diureză normală, loji renale libere

Aparat genital: normal

Sistem nervos endocrin, organe de simţ: ROT prezente bilateral, sensibilitate


normală, mobilitate voluntară

Alte examene: EKG, ECO

Examen de laborator: glicemie, uree, ASL, ALT, creatinină, Hct, HGB, CK,
CK-MB

Ecografie abdominală

Examen radiologic:

28.10.2014 EKG, ECO

~4~
31.10.2014Ecografie abdominală

~5~
II. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

II.1. ANALIZA SATISFACERII NEVOILOR FUNDAMENTALE

Nevoia Manifestări de Manifestări de Surse de Problema de


Nota
fundamentală independenţă dependenţă dificultate dependenţă
 Respirație de tip costal
 Palpitații
superior
 Dispnee
 Toace normal conformat Alterarea
1. A respira şi a  Senzație de sufocare
 Mișcări respiratorii Durere ritmului
avea o bună  Tahicardie precordială cardiac şi
3
simetrice
circulaţie P=100b/min
 Mucoasă umedă, secreții respirației
 HTA
umede
TA=155/100mmHg
 R=18r/min
 Mucoasă bucală roz și
umedă
2. A bea şi a
 Masticație ușoară 1
mănca
 Reflex de deglutiție
prezent
 Micţiuni fiziologice 4-5/zi
 Diureză prezentă
 Urină de culoare
deschisă ,clară,
3. A elimina transparentă 1
 Densitate normală
 Tranzit intestinal prezent
 Transpiraţie normală
 Perspiraţie normală
4. A se mişca şi a  Amețeli
Dificultate de
avea o bună  Cefalee Durere 3
a se deplasa
postură
 Somn perturbat,
 Durere
insuficient cantitativ Dificultatea
5. A dormi şi a  Anxietate
 Neliniște de a dormi și 2
se odihni  Mediul
 Oboseală a se odihni
spitalicesc
 5-6 ore/zi
 Vestimentaţie adecvată
mediului, climatului, Dificultate de
6. A se îmbrăca  Durere
statutului social  Diminuarea mobilității a se îmbrăca 2
şi a se dezbrăca  Anxietate
 Aspect îngrijit, curat, și dezbrăca
ordonat
 Temperatura corpului în
7. A-şi menţine limite fiziologice
temperatura normale 36,60 C
1
corpului în  Transpiraţie minimă
limite normale  Senzaţie plăcută faţă de
frig sau cald
~6~
Nevoia Manifestări de Manifestări de Surse de Problema de
Nota
fundamentală independenţă dependenţă dificultate dependenţă
 Mucoasă bucală umedă
și roz
 Dentiție albă, completă
8. A fi curat,  Urechi și nas curate
ingrijit, de a  Păr curat, pieptănat și
proteja îngrijit 1
tegumentele şi  Unghii îngrijite și tăiate
mucoasele  Piele curată, netedă,
elastică și pigmentată
normal
 Deprinderi igienice
 Hipertensiune
9. A evita Risc de
 Tahicardie Anxietate 2
pericolele accidente
 Risc de căderi
 Atitudine receptivă
 Acuitate vizuală şi
auditivă
 Debit verbal usor, ritm
moderat
10.A comunica 1
 Limbaj clar şi precis
 Facies expresiv
 Privire semnificativă
 Meecanisme senzoriale
și perceptuale adecvate
11. A acţiona
confirm
Dificultatea
propriilor  Incapacitatea de a Mediul
de a practica 2
convingeri şi practica religia spitalicesc
religia
valori de a
practica religia
12.A fi
Dificultatea
preocupat în Mediul
 Sentiment de neputință de a se 2
vederea spitalicesc
realiza
realizării
Dificultatea
 Plictiseală
Mediul de a îndeplini
13.A se recreea  Diminuarea mijloacelor 2
spitalicesc activități
de interes
recreative
 Cunoştinţe
insuficiente despre
boală, tratament,
14.De a învăţa
complicaţii
cum să-şi Nelinişte Deficit de
 Neobişnuinţa în 2
păstreze Anxietate cunoştinţe
abordarea anumitor
sănătatea
acţiuni pentru
redobândirea sănătaţii
 Lipsa de informaţii

~7~
II.2. PROBLEME DE DEPENDENŢĂ (în ordinea priorităţilor)

Actuale:
1. Alterarea ritmului cardiac şi respirației
2. Dificultate de a se deplasa
3. Dificultatea de a dormi și a se odihni
4. Dificultate de a se îmbrăca și dezbrăca
5. Dificultatea de a practica reeligia
6. Dificultatea de a se realiza
7. Dificultatea de a îndeplini activități recreative
8. Deficit de cunoştinţe

Potenţiale:
1. Risc de accidente

II.3. STABILIREA GRADULUI DE DEPENDENŢĂ

După evaluarea nevoilor fundamentale pacienta prezintă o dependență moderată


acumulând un total de 25 puncte.

II.4. DIAGNOSTIC DE NURSING


2. Alterarea ritmului cardiac datorită durerii precordiale manifestată prin
dispnee, palpitații și tahicardie.
3. Dificultatea dea se deplasa din cauza durerii manifestată prin cefalee,
dureri și anxietate.
4. Dificultate de a dormi și a se odihni datorită durerii manifestată prin somn
perturbat, insuficient cantitativ, neliniște și oboseală.
5. Dificultatea dea se îmbrăca și dezbrăca din cauza durerii și a anxietății
manifestată prin diminuarea mobilității.
6. Dificultatea de a practica religia datorită mediului spitalicesc manifestaă
prin incapacitatea de a practica religia.
7. Dificultatea de a se realiza datorită meediului spitalicesc manifestat pin
sentimentul de necutință.
8. Dificultatea de a îndeplini activități recreative din cauza mediului
spitalicesc manifestată prin plictiseală și diminuarea mijloacelor de interes.
9. Risc de accident din cauza durerii manifestată prin hipertensiune artrială,

~8~
tahicardie și risc de căderi.

III. PLANIFICAREA ÎNGRIJIRILOR

Nr.
OBIECTIV INTERVENŢII
Crt.
 Asigur poziţie antalgică a pacientei
 Învăţ pacienta să utilizeze tehnici de relaxare
Pacienta să fie  Pregătesc psihic pacienta, în vederea oricărei tehnici la care va fi supusă.
echilibrată psihic pe  Informez pacientul asupra stadiului bolii sale şi asupra importanţei
1.
toată peioada continuării tratamentului medicamentos.
spitalizării  Comunic des cu pacienta și o determin sa-și exprime propriile convingeri
și valori.
 Încurajez pacienta să aibă încredere în echipamedicală.
 Învăţ pacientul să reducă grăsimile şi clorura de sodiu din alimentaţie.
Pacientul să prezinte
 Învăţ pacientul să aibă alimentaţie bogată în fructe şi zarzavaturi.
circulaţie adecvată
2.  Administrez medicaţia prescrisă.
pe toată perioada
spitalizării  Urmăresc efectul medicamentelor.
 Aplic tehnici de favorizare a circulaţiei: exerciţii active, masaje.
Pacienta să se poată  Ajut pacienta să se ridice, să meargă, să se aseze
3. deplasa fără insoțitor  Asigur repaus la pat
în termen de 3 zile  Suplinesc pacienta pentru satisfacerea nevoilor sale
Pacienta să se poată  Îi acord timp suficient pentru a se imbrăca si dezbrăca singură
dezbrăca si îmbrăca  Sugerez aparținătorilor să-i procure haine din bumbac, largi, ușor de
4.
singura în termen de imbrăcat, cu mod de incheiere simplu și încălțăminte fără șnur
3 zile  O susțin în ceea ce face și îi arăt înțelegere
 Învăț pacienta să practice tehnici de relaxare
Pacinta să  Observ și notez calitatea și orarul somnului
beneficieze de somn
 Aerisesc salonul înainte de culcare
corespunzător
5  Asigur liniștea nocturnă și confortul termic
cantitativ și calitativ
pe toată perioada  Planific îngrijirile și intervențiile delegate astfel încât să evit trezirea
spitalizării pacientei în intervalul orar 22-6
 Recomand pacientei să citească sau să asculte muzică înainte de culcare
Pacienta să  explorez nivelul de cunostinte al pacientei privind boala, modul de
acumuleze noi manifestare, masurile preventive si curative, modul de participare la
cunoștințe cu privire procesul de recuperare
6 la boală să  stimulez dorinta de cunoastere
dobândească  motivez importanta acumularii de noi cunostinte
atitudini, obiceiuri și  constientizeza pacienta asupra propriei sanatati
deprinderi noi
Pacienta sa se  explorez activitatile preferate ale pacientei
recreeze in masura  ii ofer reviste, carti, ziare-antrenez pacientul in discutii
7.
posibilitatilor pe  ii facilitez iesirea in parcul din curtea spitalului
perioada spitalizarii  corectez deprinderile daunatoare sanatatii
8. Pacienta sa fie ferită  orientez pacienta in timp si spatiu, anturaj
de accidente pe  determin factorii de risc
perioada spitalizarii  asigur conditiile de mediu adecvate pentru a evita pericolele prin
accidentare
~9~
Nr.
OBIECTIV INTERVENŢII
Crt.
 favorizez adaptarea pacientei la noul mediu

IV. APLICAREA ÎNGRIJIRILOR V. EVALUARE

NEVOIA INTERVENȚII
DATA/
FUNDA- OBIECTIVE EVALUARE
PROBLEMA Autonome Delegate
MENTALĂ
A respira şi 27.10.2014 Pacientul să  Măsor TA, puls,  Administrez 27.10
a avea o Alterarea prezinte respirația medicaţia TA= 155/100mmHg
bună ritmului circulaţie  Urmăresc efectul prescrisă: P=100b/min
circulaţie cardiac şi a adecvată pe medicamentelor. TENTENSIF R=18r/min
respirației toată perioada ASPACARDIN TA= 150/90mmHg
 Aplic tehnici de
spitalizării MOLITERAX P=90b/min
favorizare a circulaţiei:
PREDUCTAL R=17r/min
exerciţii active, masaje.
NITROPECTOR 28.10
PIROCETAM TA= 140/90mmHg
BETOSERC P=90b/min
ALGOCALMIN R=117r/min
LAGOSA TA= 150/90mmHg
NO-SPA P=80b/min
R=16r/min
29.10
TA= 1140/90mmHg
P=90b/min
R=18r/min
TA= 160/100mmHg
P=90b/min
R=18r/min
30.10
TA= 150/90mmHg
P=80b/min
R=16r/min
TA= 140/90mmHg
P=80b/min
R=17r/min
31.10
TA= 120/80mmHg
P=75b/min
R=16r/min
TA= 140/90mmHg
P=80b/min
R=17r/min
1.11
TA= 130/900mmHg
P=80b/min
R=17r/min
TA= 140/90mmHg
P=70b/min
R=16r/min
2.11
TA= 120/80mmHg
P=70b/min

~ 10 ~
NEVOIA DATA/ INTERVENȚII
FUNDA- OBIECTIVE EVALUARE
PROBLEMA Autonome Delegate
MENTALĂ

R=16r/min

27.10
stare generala
alterata
 Ajut pacienta să se ridice, 28.10
A se mişca Pacienta să se să meargă, să se aseze administrez la stare generala
27.10.2014
şi a avea o poată deplasa indicatia imbunatatita
bună
Dificultate de
fără insoțitor  asigur repausul la pat medicului : 29.10
a se deplasa  suplinesc pacientul pentru
postură în termen de Algocalmin 1 pacientul nu mai
3 zile satisfacerea nevoilor sale fiola 2ml i.m prezinta durere
30.10
-se externeaza cu
stare ameliorata

27.10
stare generala
 invat pacienta sa alterata
practice tehnici de relaxare- -ii administrez la disconfort
pacienta sa asigur un climat linistit in indicatia somn agitat
beneficieze
27.10.2014 salon medicului 28.10-2.11
de somn
A dormi şi a Dificultatea  aerisesc salonul inainte de antialgice stare imbunatatita
corespunza-
se odihni de a dormi și culcare Algocalmin 1 somn mai putin
tor calitativ si
cantitativ pe  observ efectul
a se odihni fiola 2ml i.m la alterat
medicamentelor asupra nevoie -pacienta doarme 7
perioada
organismului - ore/noapte
spitalizarii
 observ si notez calitatea si -se externeaza cu
orarul somnului stare ameliorata
emnificativ

27.10
 Îi acord timp suficient stare generala
pentru a se imbrăca si alterata
Pacienta să se dezbrăca singură pacienta nu-si poate
27.10.2014 poată
A se
Dificultate de dezbrăca si  Sugerez aparținătorilor să- satisface aceasta
îmbrăca şi a i procure haine din bumbac, nevoie
a se îmbrăca îmbrăca
se dezbrăca largi, ușor de imbrăcat, cu 28.10-2.11
și dezbrăca singura în
mod de incheiere simplu și -pacientul se imbraca
termen de 3
încălțăminte fără șnur si se dezbraca singur
zile
 O susțin în ceea ce face și -stare generala
îi arăt înțelegere ameliorata

~ 11 ~
NEVOIA DATA/ INTERVENȚII
FUNDA- OBIECTIVE EVALUARE
PROBLEMA Autonome Delegate
MENTALĂ 27.10-2.11
-pacienta nu mai
prezinta durere
-pacienta este
supravegheata in
 orientez pacienta in timp permanenta
si spatiu, anturaj se mentin mijloacele
Pacienta sa de siguranta
27.10.2014  determin factorii de risc
A evita fie ferită de -este ferit de
pericolele
Risc de
accidente pe  asigur conditiile de mediu accidente pe toata
accidente adecvate pentru a evita
perioada perioada spitalizarii
spitalizarii pericolele prin accidentare -pacientul nu
 favorizez adaptarea prezinta complicatii
pacientei la noul mediu pe perioada
spitalizarii
-starea generala este
ameliorata
semnificativ

27.10-2.11
pacienta isi satisface
nevoia de a se recrea
 explorez activitatile in limita
27.10.2014 Pacienta sa se preferate ale pacientei posibilitatilor
Dificultatea recreeze in  ii ofer reviste, carti, ziare- -paciental a inteles
A se recreea de a îndeplini masura antrenez pacientul in discutii ca este o perioada
activități posibilitatilor  ii facilitez iesirea in parcul trecatoare
recreative pe perioada din curtea spitalului -poarta discutii cu
spitalizarii  corectez deprinderile colegele de salon
daunatoare sanatatii -stare imbunatatita
pe perioada
spitalizarii

 explorez nivelul de
cunostinte al pacientei 27.10.2.11
privind boala, modul de pacientul prezinta
manifestare, masurile suficiente cunostinte
De a învăţa preventive si curative, despre boala sa
27.10.2014 modul de participare la
cum să-şi constientizeaza
Deficit de procesul de recuperare
păstreze importanta
cunoştinţe
sănătatea  stimulez dorinta de interventiilor echipei
cunoastere de ingriire, are
 motivez importanta incredere in echipa
acumularii de noi cunostinte de ingrijire-evolutie
 constientizez pacienta satisfacatoare
asupra propriei sanatati

EXAMENE PARACLINICE

EXAMENUL MOD DE RECOLTARE VALORI NORMALE VALOAREA


CERUT OBTINUTA

~ 12 ~
Hematocrit Punctie venoasa 2ml sânge care se Bărbaţi-40-52%. 41,4%.
recolteaza pe seringa heparinizata sau 2 Femei-36-46%.
ml sânge pe cristale de EDTATub
vacuumtainer mov
Glicemie Punctie venoasa2 ml sange/4mg florura 70-105 mg/dL 120mg/dL
de NaInteparea pulpei degetului
Glucotest

EXTERNAREA PACIENTULUI

Data externării: 2.11.2014

Starea la externare:

Ameliorata semnificativ, pacienta are o evoluţie fără complicaţii.


Pe durata spitalizării pacienta a colaborat cu echipa medicală ți prezintă
interes pentru respectara regimului alimentar și a tratamentului prescris.

Bilanţul autonomiei:

In urma supravegherii si a interventiilor aplicate, pacienta prezinta:

1) Nevoia de a respira si a avea o buna circulatie


– mucoasa respiratorie umeda ,secretii reduse
– respiratie ritmica
– T.A si puls in limite fiziologice – T.A=120/800mmHg, AV= 70b/min,
R=16r/min
2) Nevoia de a bea si a manca
– hidratare corespunzatoare, nu prezinta semne de deshidratare
– prezinta apetit
– alimentatie corespunzatoare
3) Nevoia de a elimina
– mictiuni fiziologice
– diureza prezenta
– pacienta utilizeaza toaleta singur
– scaune prezente
4) Nevoia de a se misca si de a avea o buna postura
– pacientul se ridica, merge
5) Nevoia de a dormi si a se odihni
– pacienta doarme 7-8h/noapte fara treziri
– foloseste tehnici de relaxare si odihna(citeste, bea ceai de tei)
– are un somn odihnitor
6) Nevoia de a se imbraca si dezbraca

~ 13 ~
– se imbraca conform cerintelor
7) Nevoia de a mentine temperature corpului in limite normale
– temperatura corpului in limite fiziologice T= 36,4*C
8) Nevoia de a fi curat, ingrijit, a proteja tegumentele si mucoasele
– aplica masurile de igiena in limita posibilitatilor fizice
9) Nevoia de a evita pericolele
– inlatura obstacolele
– manifesta interes pentru prevenirea unui proces infectios/inflamator
– aplica masuri de combatere a efectelor imobilizarii la pat
10) Nevoia de a comunica
– isi exprima gandurile cu privire la noua situatie
– interes in a primi informatii pentru pastrarea sanatatii
– poarta discutii cu colegele de salon si cu membrii echipei de ingrijire
11) Nevoia de a actiona conform propriilor convingeri si valori si de a practica
religia
– apartenenta religioasa
– valori, morala
12) Nevoia de a fi preocupat in vederea realizarii
– nu prezinta sentiment de devalorizare
– este increzatoare in sine
– interes pentru independenta
13) Nevoia de a se recreea
– participa la activitati recreative
– este constienta ca se confrunta cu o situatie tranzitorie
14) Nevoia de a invata cum sa-ti pastrezi sanatatea
– prezinta interes pentru prevenirea complicatiilor
– administrarea corecta a tratamentului
– prezentarea la control medical pentru verificarea procesului de vindecare

Recomandări la externare:

Restricţii alimentare
1) Se exclud cafeaua, stimulentele, zahărul şi produsele zaharoase (prăjituri,
îngheţată) şi orice aliment care conţine aditivi artificiali (coloranţi, amelioratori
de aromă etc.).
2) Se reduce consumul de sare şi se folosesc pentru aromatizarea mâncărurilor
condimente preparate din plante uscate (ex. cimbru, rozmarin, şovârf, busuioc,
coriandru, tarhon, pătrunjel, salvie, seminţe de schinduf etc.).
3) Se reduce consumul de alcool (este permis în cantitate mică şi numai
băuturile naturale - maxim un pahar de vin sau bere pe zi).
4) Se reduc foarte mult grăsimile, în special alimentele bogate în colesterol şi
acizi graşi saturaţi: carne, lapte, ouă, dar şi măsline, nuci, alune şi seminţe, cacao
şi ciocolată.
Atenţie! Grăsimile saturate (solide – ex. margarina), chiar dacă sunt de origine
~ 14 ~
vegetală, contribuie la creşterea colesterolului din sânge. Mulţi producători fac
reclamă acestor produse, ele fiind mai avantajos de comercializat, datorită
faptului că au un termen de valabilitate mai mare, însă este de dorit ca ele să nu
fie consumate.

Recomandări alimentare
Se recomandă să nu lipsească din dietă următoarele:
- cereale integrale (sunt bogate în fibre care ajută la eliminarea colesterolului
prin scaun): fulgi de grâu, ovăz, secară, de asemenea hrişcă, orez integral,
porumb etc.;
- suc de orz verde, 50 ml de 3 ori pe zi;
- legume: morcovi, varză, ţelină, usturoi, ceapă, salată, vinete, dovlecei,
ciuperci, roşii, cartofi, pătrunjel, ridichi;
- leguminoase: fasole, mazăre, soia, năut, linte (înainte de preparare se lasă la
muiat în apă minim 4 ore);
- preparate pe bază de soia: lapte de soia, brânză tofu, creme vegetale;
- fructe: struguri, mere, pere, caise, piersici, pepeni, citrice;
- fructe de pădure: cătină, coacăze negre, afine, măceşe, zmeură, mure, fructe
de păducel - consumate ca atare (cu adaos de miere) sau sub formă de sirop
natural;
- consumul de miere, în special cea de păducel, tei, castan, cimbru şi rozmarin
(cu excepţia bolnavilor de diabet);
- polenul (mai ales cel monoflor, de salcie şi castan) şi propolisul, recunoscute
pentru efectul lor de combatere a aterosclerozei;
- lăptişorul de matcă (efect de relaxare şi calmare, se opune stărilor emoţionale
excesive ce pot cauza durerile de inimă);
- zilnic 3-4 căţei de usturoi (sau 2-3 linguriţe de tinctură de usturoi, cu apă);
- 1 linguriţă de 3 ori pe zi dintr-un amestec de hrean ras cu miere;
- se poate încerca pe perioade limitate de timp (1-2 luni) un regim bazat
exclusiv pe crudităţi (aşa-numita “hrană vie”) – vezi cărţile scrise de Elena Niţă-
Ibrian, care conţin foarte multe reţete;
- produse pe bază de coenzima Q10 – protejează inima în cazul lipsei de
oxigen care apare în angină sau infarct;
- alimente care conţin acizi graşi de tip omega-3 (cu efect de protecţie a
vaselor de sânge faţă de acţiunea colesterolului, previn spasmele coronariene şi
previn formarea cheagurilor de sânge): cereale integrale, fasole, soia, alge
marine. Untura de peşte, deşi este o sursă foarte bogată de acizi graşi omega-3,
fiind o sursă animală, poate creşte cantitatea de LDL-colesterol din sânge şi
riscul de apariţie a hemoragiilor cerebrale.

~ 15 ~

S-ar putea să vă placă și