Sunteți pe pagina 1din 28

5 factori esențiali ai succesului în

terapie, coaching și consiliere

Autor: Andrei Loiso


Cei 5 Factori esențiali ai succesului în terapie, coaching și consiliere sunt:

1. Construirea cadrului de încredere;


2. Clarificarea obiectivului dorit de către client;
3. Motivația emoțională de a atinge acest obiectiv;
4. Asumarea responsabilității;
5. Contractul de lucru (hipnotic);

Vom discuta în detaliu fiecare dintre cei 5 factori:

1. Construirea cadrului de încredere

„Nu putem rezolva o problemă folosind același nivel de gândire (percepție)”, Albert Einstein

Empatia este capacitatea de a înțelege și de a simți realitatea unei alte persoane, păstrând în același
timp și cadrul propriu de referință.

Simpatia înseamnă transpunerea prin identificarea cu realitatea unei alte persoane, adoptând complet
cadrul de referință al acelei persoane.

Simpatia ne permite să ne conectăm emoțional cu realitatea celuilalt. Cu toate acestea, rămânând în


acel cadru, nu vom avea posibilitatea de a-l ajuta ci doar de a ne încărca cu suferința și cu problemele
sale.

Cel mai eficient mod de a ajuta o persoană este cu ajutorul empatiei: prin înțelegerea intelectuală și
emoțională a realității în care trăiește acea persoană, dar păstrând propriul cadru de referință (și
claritatea).

În acest fel putem conduce și influența cealaltă persoană pentru a se cunoaște și pentru a-și găsi
propriile soluții.

Pozițiile perceptuale

Pentru a putea folosi empatia este necesar să avem capacitatea de a putea schimba cu ușurință cadrul de
referință (sau poziția perceptuală).

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -1-


Prima poziție perceptuală este poziția propriei persoane, cea pe care o avem în mod obișnuit: privind
realitatea prin proprii ochi și simțind propriile emoții.

A doua poziție perceptuală este poziția celeilalte persoane. Pentru a ne transpune în această poziție
este necesar să privim realitatea prin ochii celeilalte persoane și să îi simțim emoțiile.

Altfel spus, să ne conectăm la realitatea celeilalte persoane (recomandat ar fi să ne păstram în același


timp propriul cadru de referință). Astfel, putem să o înțelegem și putem să o ajutăm.

A treia poziție perceptuală este cea a observatorului: este poziția de detașare emoțională și de
urmărire a interacțiunii dintr-un plan superior. Această poziție ne oferă claritatea perspectivei de
interacțiune.

Flexibilitatea de a schimba aceste poziții perceptuale și adaptabilitatea prin înțelegerea realității


celeilalte persoane (empatia) sunt abilitați esențiale ale unui terapeut/consilier/coach eficient.

Când știi că ai finalizat etapa construirii cadrului de încredere?

Atunci când simți conexiunea emoțională și mentală, iar clientul te urmează natural, fără efort (în
sugestii sau instrucțiuni).

„Încearcă mai întâi să înțelegi și apoi să fii înțeles!” - Stephen Covey

În momentul în care o persoană se simte înțeleasă, va presupune în mod automat că ești în


măsură să-i oferi ajutorul de care are nevoie!

2. Clarificarea obiectivului dorit de către client

Eliminarea confuziei clientului de a alege obiectivul dorit

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -2-


Ce este un obiectiv?

Obiectivul este:

1. Problema pe care clientul tău dorește să o rezolve,

2. Un scop pe care dorește să îl atingă.

În cazul unei probleme:

Recomandă-i clientului să înceapă cu problema care îi produce cea mai mare suferință (în special
emoțională). De multe ori, aceasta este problema-cauză pentru o serie de probleme secundare. De
aceea, prin rezolvarea problemei majore clientul poare rezolva indirect și alte probleme din viața sa
care au legătură cu problema majoră.

„Ce ar trebui să se întâmple astfel încât problema să fie rezolvată?”

Această întrebare te poate ajuta să definești succesul: să știi ce ar trebui să vezi, să auzi sau să simți
pentru a avea certitudinea că ți-ai atins obiectivul dorit. Odată ce sunt îndeplinite criteriile pe care le
stabilești, poți măsura rezolvarea problemei (sau succesul)!

În cazul scopului de atins:

Recomandă-i clientului să înceapă cu acel scop care simte că-i va aduce cel mai mare beneficiu
emoțional. Astfel, va avea alimentată în permanență motivația de a acționa în direcția atingerii acelui
scop.

Întrebarea este:

„Ce ar trebui să se întâmple astfel încât să știi că ți-ai atins obiectivul?”

Stabilirea urgenței de a rezolva problema

„De ce ai rezolva această problemă acum și nu peste o lună, un an sau peste 10 ani?”

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -3-


Răspunsul pe care clientul tău îl va aduce acestei întrebări îl va ajuta să își clarifice motivația. Vom
discuta despre motivație în continuare:

3. Motivația emoțională de a atinge acest obiectiv

Motivația de a realiza o schimbare are 2 direcții :

1. O persoană dorește să obțină un beneficiu (să își atingă un obiectiv).

În acest caz persoana se îndreaptă către atingerea acelui scop.

2. O persoană dorește să rezolve o problemă.

În acest caz persoana fuge de suferința cauzată de problema respectivă.

"Legea suferinței" se aplică în cazul 2 și poate fi enunțată astfel:

"Un om este pregătit să facă o schimbare semnificativă atunci când a suferit îndeajuns din cauza
problemei menținută de lipsa acelei schimbări ".

Astfel, problema nerezolvată a devenit atât de dureroasă încât clientul tău nu o mai poate accepta în
viața sa și este determinat să o rezolve în cel mai scurt timp posibil.

Majoritatea persoanelor au motivația necesară pentru a rezolva o problemă și sunt pregătite pentru
schimbare doar atunci când suferința a devenit inacceptabilă.

O persoană pregătită va face tot ceea ce este necesar pentru a se schimba. Chiar dacă acel lucru îi
depășește posibilitățile sale inițiale (credințele sale limitative).

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -4-


Principiul Balanței Emoționale

O schimbare permanentă și definitivă va avea loc atunci când motivația emoțională produsă de
suferință depășește inerția emoțională a schimbării respective.

Angrenarea emoțiilor și stimularea imaginației

Prima lege fundamentală a minții este: „Ceea ce mintea se așteaptă, tinde să pună în aplicare”.

Cu alte cuvinte: „Vom obține lucrurile pe care le așteptăm”.

Această lege fundamentează efectul placebo: Subconștientul are posibilitatea de a mobiliza capacitați
imense de energie care sunt în stare latentă pentru a obține rezultatele așteptate!

Efectul placebo depinde de 2 factori: imaginația persoanei și credința în obținerea rezultatelor


dorite.

Dacă ne putem ajuta clienții să creeze puternice așteptări pozitive și în același timp să creadă în
realizarea acestora (fără nicio umbră de îndoială), atunci putem din start să activăm efectul placebo
chiar înainte de a începe procesul de lucru!

Astfel, clientul nostru va folosi imediat capacitățile minții sale subconștiente care îi vor potența și
susține tot ceea ce vom lucra în continuare pe parcursul ședințelor!

Adesea, doar prin acest efect placebo, clientul poate obține rezultatele dorite, dobândind energia și
motivația de a parcurge și de a finaliza procesul transformării sale.

4. Asumarea responsabilității

Oricât ne-am dori să ne ajutăm un client, doar acesta este cel care poate să își rezolve problemele.
Clientul tău este singurul care poate iniția propria vindecare, schimbarea de gândire, eliberarea din
blocajul emoțional sau atingerea scopului pe care și l-a propus!

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -5-


Din acest punct de vedere, meritul este al său. Și în același timp și responsabilitatea de a face ceea ce
este necesar tine tot de clientul nostru.

Centrul de control
Fiecare client atribuie rezolvării problemelor sale o cauzalitate externă (cineva sau ceva din exterior îi
va rezolva problemele) sau o cauzalitate internă (prin propriile sale decizii și acțiuni va rezolva acele
probleme).

Probabilitatea ca o persoană cu un centru de control extern să rezolve o problemă care are cauze interne
este minimă.
De regulă, acea persoană se așteaptă ca terapeutul/medicamentul/etc. să îi rezolve problema și nu își
asumă nicio responsabilitate pentru remedierea acelei situații.

Din punctul meu de vedere, o persoană care nu își asumă responsabilitatea pentru a-și rezolva
problemele nu este pregătită să urmeze un proces de transformare personală unde orice
schimbare/succes i se datorează!
De aceea, este necesar ca în discuția preliminară să determinăm gradul de responsabilitate pe care și-l
asumă clientul în rezolvarea problemei sale.
Una dintre marile greșeli pe care le poate face un terapeut/coach/consilier este să își asume
responsabilitatea pentru rezultatele clienților!
De cele mai multe ori o astfel de atitudine aduce suferință pentru că include un atașament fals al
terapeutului/coach-ului/consilierului față de un rezultat pe care nu-l poate controla!

Rezultatul depinde în cea mai mare măsură de client. Și într-o mai mică măsură de ceea ce face
terapeutul.

Un client pregătit își asuma responsabilitatea pentru deciziile, acțiunile și schimbarea pe care o
realizează, încă de la început și până în final!

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -6-


5. Contractul de lucru

Contractul de lucru stabilește obiectivele, responsabilitățile și modul în care se vor desfășura ședințele
de lucru. Este ultima etapă din procesul de pregătire al clientului și este construit pe toate celelalte
etape anterioare.

Stabilirea contractului de lucru poate crește semnificativ rata de succes a întregului demers.

Contractul de lucru poate fi implicit (fără se fie explicat) sau explicit (terapeutul/coach-ul/consilierul îi
detaliază clientului condițiile cadrului de lucru.

Pentru cele mai bune rezultate, recomand un contract de lucru explicit în care clientul știe și este de
acord cu responsabilitățile și implicările fiecărei părți:

Partea clientului

 Să urmeze imediat instrucțiunile într-un mod necritic;

 Să angajeze emoțiile și imaginația sa în procesul de transformare;

 Să aibă și să susțină în permanență o expectativă pozitivă de atingere a rezultatului dorit.

Partea terapeutului/coach-ului/consilierului

 Să pună la dispoziția clientului experiența și cunoașterea sa în domeniul său de expertiză;

 Să îl convingă de intenția sa pozitivă de a-l ajuta să realizeze schimbările dorite;

 Să creeze și să ofere în permanență un sentiment de încredere atât în competențele sale


profesionale cât și în calitățile sale etice și morale;

 Să îl asigure că va fi întotdeauna de partea clientului, nu îl va judeca și îl va susține pe întreg


parcursul procesului de transformare;

 Să îl trateze cu respect și compasiune fără a-i face vreun rău.

Aceștia sunt cei 5 factori esențiali ai succesului în terapie, coaching și consiliere. Noțiunile și tehnicile
prezentat fac parte din cursul „Hipnoza Profesională”.

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -7-


Cine sunt?

Andrei Loiso
Sunt un locuitor al acestei planete, curios din fire şi foarte
hotărât să-mi urmez pasiunile.

Pasiunea mea principală:


Evoluţia. Atât cea personală cât şi a celor pe care îi pot
ajuta.

Cealaltă pasiune:
Studiul. Prin învăţare continuă am reuşit şi reuşesc în
continuare să satisfac “monstrul curiozităţii” care nu se potoleşte niciodată şi tot timpul găseşte
întrebări la care trebuie să aduc răspunsuri.

Credinţele mele:
„Cred că fiecare om poate deveni mai bun, poate învăţa şi poate să-şi atingă potenţialul. Cred că
iubirea, compasiunea, iertarea şi înţelegerea sunt elementele care pot schimba în bine întreaga
umanitate”;
„Cred în puterea subconştientului care, din punctul meu de vedere, este nucleul personalităţii umane”;
„Cred că orice om se poate schimba în bine, iar aceasta schimbare vine din interior şi se manifestă în
exterior prin felul în care acţionăm”;
„Cred în prietenie şi în puterea comunicării prin care un om îl poate ajuta pe altul să devină mai
bun”;
„Cred că fiecare dintre noi are un scop de realizat, o menire care depăşeşte preocupările cotidiene, un
scop de a contribui la binele celorlalţi”;
„Cred în bucurie şi în fericire – şi avem cu toţii dreptul de a le avea întotdeauna!”

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -8-


Experienţǎ și acreditari
 Autor și trainer pentru tehnici de lucru cu subconștientul (hipnoză clasică);

 Experiență de peste 5000 de ore în ședințe individuale de hipnoză;

 7 ani de activitate continuă: experiențǎ de lucru cu sute de persoane pentru rezolvarea


problemelor emoționale și comportamentale prin hipnoză, autohipnoză și autosugestie;

 Trainer acreditat ANC: susțin cursuri și workshopuri de hipnoză și autohipnoză;

 Trainer acreditat IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine);

 Autor al manualului „Adevărul despre hipnoză”;

 Consilier pentru dezvoltarea personală;

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -9-


Cursuri de hipnoză care te-ar putea interesa:

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -10-


Cursul „Hipnoza Recreațională”

"Cursul practic de hipnoză care te învață cum să hipnotizezi rapid (aproape) orice
persoană!"

Informații curs

Data viitoarei ediţii: 23-24 septembrie 2017. Pentru alte ediții, te rog să consulți pagina cursului

(click aici)

Locaţie: București (este transmis în direct și online);

Duratǎ curs: 2 zile: sâmbătă + duminică (14 ore);

Programul de studiu: 9:00 – 18:00;

Investiție: 1000 de Lei;

Reduceri disponibile:

 Pentru achitarea în avans (60 sau 30 de zile).

 Pentru recomandarea cursului și altor persoane;

Cui se adresează acest curs?

„Hipnoza Recreațională” prezintă tehnicile fundamentale ale hipnozei directive și poate fi urmat
de către orice persoană care dorește să învețe cum să hipnotizeze.
Este un curs creat atât pentru începători cât și pentru cei ce vor să aprofundeze și să își
perfecționeze abilitățile de hipnotizatori.

Cerințe minime
Nu sunt necesare talente native sau cunoștințe speciale pentru a învăța tehnicile hipnozei
recreaționale.

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -11-


Beneficiile acestui curs / Ce vei obține după curs?

Vei învăța:
 Inducții hipnotice rapide și instantanee astfel încât să creezi transe hipnotice în câteva minute
sau... chiar instantaneu!
 Cum să testezi nivelul de sugestibilitate al unei persoane înainte de a iniția inducția hipnotică;
 Cum să creezi și să transmiți sugestii pozitive cu impact puternic;
 Cum să creezi efecte hipnotice convingătoare și demonstrații hipnotice cu scop recreațional;
 Care sunt secretele de a crea, a menține și a adânci transa hipnotică;

Ce cuprinde cursul?

Partea teoretică

 Prezentarea noțiunilor fundamentale ale hipnozei;


 Cele 5 legi fundamentale ale minții aplicate în hipnoză;
 Construirea sugestiilor hipnotice și post hipnotice;
 Cele 10 reguli fundamentale pentru realizarea unei sugestii eficiente;
 Atitudinea mentală corectă ce face o sugestie să funcționeze;
 Definiția hipnozei;
 Contractul hipnotic;
 Semnele instalării hipnozei;
 Nivelele transei;
 Atitudinea hipnotizatorului;
 Introducere în citirea și interpretarea semnalelor non verbale;

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -12-


Partea practică

 2 exerciții de relaxare și bio feedback;


 11 teste hipnotice și exerciții de sugestibilitate:
 Cel puțin 5 ore de aplicații practice în care vei hipnotiza (și vei intra în hipnoză) alături de fiecare
dintre colegii de curs.

Cine recomandǎ acest curs?


Mǎrturii ale participanţilor:

„Am făcut cursul „Hipnoza Recreațională” cu Andrei. O experiență interesantă, plăcută și foarte
utilă, pe care o recomand cu căldură tuturor celor deschiși la minte. Mi-a plăcut foarte mult,
modul de predare și mai ales partea practică. Informația dată simplu și pe înțelesul tuturor
cursanților. Suportul de curs, bine gândit și de ajutor….

Cu răbdare, și mai ales trecând fiecare cursant, atât prin faza de hipnotizat, cât de de hipnotizator,
a fost o experiență deosebită. Tehnicile de inducție explicate clar, simple, eficiente, …( Vă spun
sincer, la un moment dat nu ne venea să credem că funcționează și e așa de ușor!)

… Mi-am dat seama că aveam o percepție total greșită despre hipnoză. Cred că multă lume are o
reținere și un fel de frică, numai la auzul cuvântului „Hipnoză”. Este o părere greșită, la asta
contribuind și emisiunile tv, diverse filme … etc, unde se pune accent doar parte de show.

Un curs plăcut, unde timpul a trecut fără să ne dăm seama, fără plictiseală, viu, antrenant, cu
multă informație nouă, care își merită banii!
Iar dincolo de bucuria de a-l cunoaște pe Andrei, un om special, am început să practic și eu. La
început mai timid, dar acum am și rezultate, atât în munca cu mine, cât și cu cei cu care
lucrez.”, Claudiu

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -13-


Cum te poți înscrie la acest curs?

Pentru a-ți rezerva locul la următoarea ediție te poți înscrie accesând butonul de înscriere de mai
jos:

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -14-


© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -15-
Cursul „Hipnoza Profesională”

„Hipnoza Profesională” te învață tehnicile fundamentale și cele avansate ale hipnozei, tehnici
care îți oferă posibilitatea de a-ți ajuta clienții să rezolve (aproape) orice problemă a cărei cauză
se află la nivelul subconștientului.

Informații curs
Data viitoarei ediţii: 16-22 octombrie 2017. Pentru alte ediții, te rog să consulți pagina cursului

(click aici)

Locaţie: București (este transmis în direct și online);

Duratǎ curs: 7 zile: luni - duminică (56 ore);

Programul de studiu: 9:00 – 18:00;

Investiție: 6000 de Lei;

Reduceri disponibile:

 Pentru achitarea în avans (60 sau 30 de zile).

 Pentru recomandarea cursului și altor persoane;

Cui se adresează acest curs?

Cursul „Hipnoza Profesională" este destinat celor care vor să transforme arta hipnozei într-o
profesie și doresc să ajute oamenii să-și schimbe rapid viața în bine!

Cerințe minime

Nu sunt necesare talente native sau cunoștințe speciale pentru a învăța tehnicile hipnozei
profesionale.
Sunt totuși necesare:
 Pasiunea de a ajuta oamenii,
 Deschiderea la idei și concepte avansate de gândire,
 Flexibilitate emoțională.

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -16-


Beneficiile acestui curs / Ce vei obține după curs?

 Vei dobândi abilitățile de a ajuta oamenii să-și schimbe rapid viața în bine;
 Vei fi printre putinii specialiști din România ce vor avea experiența practică de a folosi cu
încredere tehnici avansate de hipnoză. Două dintre cele mai puternice aplicații pe care le
vei stăpâni sunt:
1. găsirea cauzelor ascunse ale unor probleme, prin regresia hipnotică;
2. rezolvarea conflictelor interioare prin tehnicile iertării și ale medierii părților;
 Vei învăța cum poți să profesezi în domeniul hipnozei ajutând oamenii să-și rezolve
problemele - indiferent de formarea ta profesională anterioară;
 Vei dobândi abilitatea de a avea rezultate de excepție pentru orice problemă cu care se
confrunta clienții tai (în funcție de competențele tale profesionale și legale).
 Ai posibilitatea să faci schimbări pozitive majore în viața ta folosind tehnicile pe care le vei
învăța;
 Vei ști exact ce ai de făcut în ședințele de hipnoză pentru 4 dintre cele mai întâlnite
aplicații:
1. Renunțarea la fumat;
2. Slăbitul;
3. Eliminarea temerilor de a vorbi în public;
4. Reducerea/eliminarea durerii.

Ce cuprinde cursul?

Cursul „Hipnoza Profesională” este structurat pe 2 module:

Modulul 1 se desfășoară în primele 3 zile. În această parte a cursului vei învăța tehnicile fundamentale:
abordarea și pregătirea clientului, metode de a hipnotiza prin numeroase tipuri de inducții hipnotice.
De asemenea, vei învăța tehnicile utilizării sugestiei directe, sugestiei indirecte și a autosugestiei.

Modulul 2 cuprinde următoarele 4 zile și îți prezintă tehnicile avansate ale hipnozei: medierea și
integrarea părților subconștientului, regresia hipnotică și tehnicile iertării.

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -17-


Stăpânirea tehnicilor avansate îți oferă posibilitatea să lucrezi cu orice problemă cu care se confruntă
clientul tău. Vei putea să descoperi cauzele profunde și să îl ajuți să găsească cea mai rapidă și mai
eficientă rezolvare!

Vei găsi în continuare programul detaliat al cursului „Hipnoza Profesională”:

Modulul 1 - Tehnicile fundamentale ale hipnozei

Obiectivele Modulul 1
 Pregătirea clientului pentru ședința de hipnoză;
 Obținerea și testarea transei hipnotice profunde;
 Tehnicile de sugestionare;

Cuprins Modulul 1 - Partea teoretică


 Etica folosirii hipnozei ca și instrument de transformare personală;
 Hipnoterapie vs. Hipnotism;
 Încadrarea transformărilor personale realizate cu ajutorul hipnozei;

Stabilirea cadrului de lucru


 Atitudinea hipnotistului;
 Intenția și motivația hipnotistului;
 Pregătirea clientului pentru ședința de hipnoză;
 Crearea încrederii reciproce (raportarea);
 Contactul inițial cu viitorul tău client;
 Transmiterea informațiilor preliminare despre hipnoză;

Informații preliminare despre hipnoză


 Modelul minții: Mintea Conștientă, Mintea Subconștientă, Factorul Critic;
 Cum funcționează Factorul Critic;
 Limbajele Minții Subconștiente;

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -18-


 Legile fundamentale ale minții;
 Sugestie și sugestibilitate;
 Definiția hipnozei;
 Formula hipnotică;
 Cum funcționează hipnoza: Explicații și demonstrație;
 Stările naturale de hipnoză;
 Cine poate intra în hipnoză?
 Întrebări și răspunsuri: Eliminarea concepțiilor greșite despre hipnoză;
 Motivația de transformare;
 Explicarea procesului de transformare prin hipnoză;
 Atitudinea mentală corectă;
 Semnele instalării hipnozei;
 Contractul hipnotic;

Structura primei ședințe de hipnoză


 Învățarea autohipnozei și autosugestiei – tehnicile fundamentale;
 Regulile formulării sugestiei;
 Autosugestia: Cele 5 principii prin care ideile devin fixe în Mintea Subconștientă;
 Scripturi hipnotice;
 Citirea scriptului hipnotic;
 Utilizarea „vocii hipnotice”;

Cuprins Modulul 1 - Aplicații practice

 Cele 2 manifestări ale fenomenelor hipnotice;


 Fenomenele hipnotice realizate în stare „obișnuită” de conștiință: hipnoza cu ochii deschiși și
stările „naturale” de hipnoză;
 Exerciții de relaxare fizică și bio-feedback;
 Auto testarea relaxării;
 Exerciții (teste) de sugestibilitate;
 Teste hipnotice analogice;

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -19-


 Degetele magnetice;
 Catalepsia și levitația brațului;
 „Cadoul” hipnotic;
 Crearea mișcărilor ideomotorii cu ajutorul pendulului;
 Fenomenele hipnotice realizate în stare de transă hipnotică obținută „artificial” printr-o inducție;
 Testarea nivelului de transă;

Inducții adaptate ședințelor individuale de hipnoză


 Teste hipnotice binare;
 Testul de blocare al pleoapelor;
 Testul de catalepsie a brațului;
 Testul Blocării Numărului pentru amnezie;
 Testarea analgeziei și a anesteziei hipnotice;
 Obținerea somnambulismului cu ajutorul inducției Elman
 Etapele inducției hipnotice explicate și demonstrate;
 Obținerea relaxării fizice;
 Obținerea relaxării mentale;
 Variantele scurte ale inducției Elman;
 Inducții instantanee;
 15 tehnici de adâncire în transa hipnotică;
 Tehnicile ieșirii din transa hipnotică;
 Elemente de convingere și teste „ascunse”;
 Tipuri de sugestii;
 Tehnicile sugestiei directe;
 Învățarea autohipnozei și autosugestiei – tehnicile fundamentale;
 Instalarea declanșatorilor pentru obținerea autohipnozei;
 Instrucțiuni pentru intrarea și ieșirea din autohipnoză;
Modulul 2 - Tehnicile avansate ale hipnozei

Obiectivele Modulului 2

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -20-


1. Regresia hipnotică
 Găsirea și neutralizarea cauzei problemei cu ajutorul regresiei hipnotice;
 Eliminarea emoțiilor (în special teama) și a concepțiilor eronate;

2. Iertarea ofensatorilor și iertarea propriei persoane


 Eliminarea mâniei față de persoanele cu rol de ofensator din viața clientului;
 Eliminarea mâniei și a vinovăției față de propria persoană;

3. Medierea parților
 Eliminarea beneficiilor secundare aduse de remedierea problemei principale;
 Eliminarea conflictelor interioare și armonizarea emoțională;

4. Aplicațiile tehnicilor avansate de hipnoză

5. Marketing pentru serviciile de hipnoză


 Cum poți deveni un hipnotist profesionist;

Exersarea inducțiilor hipnotice (recapitulare Modul 1)


Feedback participanți Modul 1

Medierea părților
 Conceptele fundamentale ale medierii părților;
 Regulile medierii;
 Etapele unei ședințe de mediere a părților;
 Facilitarea dialogului între părți;
 Eliminarea beneficiilor secundare;
 Stabilirea și permanentizarea acordului;

Regresia și progresia hipnotică


 Definiția termenilor fundamentali;
 Introducere în limbajul secret al sentimentelor;

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -21-


 Definiția emoțiilor și a sentimentelor;
 Emoții primare, secundare și terțiare;
 Rezonanța emoțională;
 Cele 3 surse de stres emoțional;
 Principiul fundamental al transformării emoționale (balanța emoțională);
 Etapele unei ședințe de regresie;
 Tehnicile regresiei hipnotice;
 Pregătirea clientului pentru regresia hipnotică;
 Facilitarea regresiei hipnotice;
 Conducerea clientului în regresia hipnotică;
 Recomandări pentru evitarea implantării informațiilor false în timpul regresiei;
 Folosirea semnalelor ideomotorii în timpul regresiei;
 Găsirea cauzei prin crearea punților asociative;
 Abordarea abreacțiilor emoționale;
 Neutralizarea cauzei;
 Testarea și verificarea transformărilor obținute;
 Regresia hipnotică în perioada pre-natală;
 Progresia hipnotică;

Iertarea ofensatorilor și iertarea propriei persoane


 Introducerea conceptelor fundamentale ale iertării;
 Etapele unei ședințe de iertare;
 10 factori esențiali pentru facilitarea iertării;
 Tehnicile iertării;
 Catharsisul emoțional;
 Iertarea multiplă;

Cuprins Modulul 2 - Aplicații practice


 Demonstrații și exerciții aplicate ale tehnicilor predate;
 Demonstrarea și exersarea tehnicilor medierii părților;
 Demonstrarea și exersarea tehnicilor regresiei hipnotice;

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -22-


 Exemplificarea și explicarea procesului de iertare;
 Exerciții și ședințe de hipnoză susținute de către cursanți;

 Ședințe demonstrative explicate:


o Renunțarea la fumat;
o Slăbit;
o Eliminarea temerilor de a vorbi în public;
o Reducerea și eliminarea durerii;
Încheierea cursului

Ce include participarea la acest curs?

1. Activitatea de training:
Vei primi 7 zile de training și vei lucra 8 ore în fiecare zi. Prin aplicațiile teoretice și practice vei
experimenta hipnoza din 3 ipostaze: hipnotist, client și cursant.
Vei vedea demonstrații „live” în sala de curs. Dacă dorești, poți participa la aceste demonstrații: hipnotist
și client.

Aceste demonstrații includ urmatoarele aplicații:


 Inducții hipnotice utilizabile în cabinetul de hipnoză: inducții rapide și instantanee;
 Utilizarea tehnicilor de aprofundare a transei;
 Tehnici de sugestie;
 Stabilirea semnalelor ideomotorii;
 Analgezia și anestezia hipnotică;
 Învățarea autohipnozei și autosugestiei;
 Exerciții și aplicații de rol pentru (regresia hipnotică, medierea părților și tehnicile iertării)

Vei urmări studii de caz ale ședințelor de lucru explicate în detaliu pentru:
o Eliminarea temerilor (regresie hipnotică, găsirea și eliminarea cauzelor);
o Eliminarea poftei necontrolabile de a mânca și pentru slăbit (medierea și integrarea
părților subconștientului);

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -23-


o Lucrul cu părți străine atașate (mediere);
o Eliminarea fumatului (tehnici de sugestie);
o Eliminarea obiceiurilor alimentare defectuoase și pentru slăbit (tehnicile iertării);

2. Suportul de curs (pentru fiecare modul):


Cuprinde aproape 300 de pagini împărțite în 2 categorii principale: teorie și aplicații.
Vei primi:
 Scripturi hipnotice pentru fiecare aplicație – tot ceea ce ai nevoie să transmiți, scris cuvânt cu
cuvânt;
 Formularele de lucru pentru clienți: formularele de primire, de evaluare, formulare cu notele pe
care le vei lua în timpul ședințelor;
 Schemele de lucru și etapele ședințelor pas-cu pas. Pentru partea de aplicații din sala de curs vei
primi foi plastifiate astfel încât să le poți folosi intens fără a se deteriora;
Vei învăța cum să citești un script de hipnoză și cum să transmiți sugestii cu impact;

3. Diploma acreditată international de către IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine),


care atestă parcurgerea completă a celor 2 module de curs;
4. Consultanță prin e-mail, telefon și ședințe de follow-up după finalizarea cursului:

Pe măsură ce vei lucra cu clienții tăi, vei avea nevoie de clarificări și de informații suplimentare. Cu
siguranță, vei întâlni provocări în viitoarele tale ședințe de hipnoză și s-ar putea să ai nevoie de îndrumare.
Vei avea posibilitatea să primești răspunsuri și recomandări din partea mea, astfel încât să poți avansa și
să-ți poți ajuta clienții imediat.
De asemenea, vei beneficia de întâlniri periodice de verificare și poți opta și pentru programul de
supervizare.

Cine recomandǎ acest curs?

Mǎrturii ale participanţilor:


„Am urmat cursul de “Hipnoza Profesională” a lui Andrei, un curs deosebit de util, pentru cei

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -24-


care vor să se cunoască și să se înțeleagă pe ei și pe cei din jurul lor, să se ajute și să îi ajute pe
ceilalți.
Un curs bine întocmit și structurat ce îmbină complet partea teoretică cu cea practică, explicat
într-o manieră simplă și ușor de asimilat.

Cursul oferă posibilitatea de a înțelege și de a experimenta tehnicile fundamentale și avansate ale


hipnozei, astfel încât la sfârșit știi și simți că totul “funcționează”, că este posibil pentru că tu ai
făcut-o și poți să o faci și mai departe. Totul depinde numai de tine.

Îi mulțumesc lui Andrei pentru acest curs minunat și aștept cu nerăbdare să ne reîntâlnim, pentru
că la sfârșit nu ai cum să nu rămâi prieten cu acest om minunat care ți-a călăuzit pașii în acest
domeniu vast care este hipnoza.” Daniel

„Am absolvit cursul „Hipnoza Profesională” cu Andrei Loiso și acest curs de a fost pentru mine
cireașa de pe tort:
Am făcut acest curs cu ceva timp în urmă și vă pot spune că tehnicile hipnozei predate de el sunt
cele mai avansate.

Cu Andrei am pornit de la ideea de a mă lăsa de fumat, ceea ce era foarte greu pentru mine pentru
că am încercat orice până atunci dar nu am reușit. Hipnoza m-a ajutat să mă las de fumat într-o
singură zi (eu fumam de 25 de ani câte 2 pachete de țigări pe zi).
M-am lăsat de fumat instant, după care mi-am spus că trebuie să urmez și cursul „Hipnoza
Profesională”.

După ce am absolvit acest curs mi-am dat seama că hipnoza nu are limite și cred cu tărie că
Andrei Loiso este de neegalat în domeniul hipnozei în România.” Claudiu

„Cursul Hipnoza Profesională mi-a schimbat percepția asupra mea, m-a ajutat să mă înțeleg pe
mine, să înțeleg de ce am anumite reacții emoționale, să înțeleg de ce slăbitul nu are nici o
legătura cu voința...

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -25-


Cu alte cuvinte, în sfârșit folosesc instrumentele potrivite pentru a schimba ceva la mine. Până
acum foloseam, cum spune Andrei Loiso, șurubelnița ca să desfac calculatorul, dar problema era
legată de soft.

După acest curs am înțeles că multe probleme apar din cauza faptului că noi percepem niște
situații din copilărie într-un mod greșit și rămânem blocați în acea furie, teamă, vinovăție toată
viața.

Toate aceste stări din interiorul nostru atrag situații asemănătoare celor din copilăria noastră.
Noi retrăim acea emoție fără să asociem sentimentul cu acea întâmplare din copilărie, declanșăm
”furtuni” în organismul nostru, perturbări care, în timp, duc la blocaje și pot conduce la apariția
bolilor.

Până să ajung la acest curs, simțeam repulsie față de hipnoză, m-ar fi tentat să experimentez, dar
mă gândeam dacă ”îmi face ceva și eu nu știu?”. Acum știu că pe tot parcursul unei ședințe de
hipnoză ești conștient și tu ești cel care accepți sau nu o sugestie.
Prin hipnoză ne putem elibera de vechile obiceiuri, vechile credințe, înțelegând procesul,
înțelegând cum trebuie să procedam.

Cum ar fi să vezi că în spatele mâncatului compulsiv care a dus la îngrășare stă o emoție, poate o
frică, urmare a unei întâmplări banale din copilărie și după ce vezi care este cauza mâncatului în
exces, acea emoție care te determină să mănânci fără să gândești dispare?
Un curs extraordinar care mi-a schimbat viața, dar și meseria!
Mulțumesc!” Camelia

Cum te poți înscrie la acest curs?

Pentru a-ți rezerva locul la următoarea ediție te poți înscrie accesând butonul de înscriere de mai
jos:

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -26-


Rămân în continuare la dispoziția ta pentru orice informație de care ai nevoie. Îți doresc toate cele bune
și mă bucur să te pot ajuta!

Cu prietenie,
Andrei Loiso

http://www.artjoylife.com
http://www.youtube.com/user/artjoyhypnosis
http://www.facebook.com/artjoyhypnosis
Tel: 0758.947.957;
E-mail: andrei.loiso@gmail.com

© 2017 Loiso Georges Andrei P.F.A. Toate drepturile rezervate. -27-