Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Profesor: Gurduz Ana


Disciplina: Dezvoltare personală
Clasa: a VI-a
Data: 27.11.218
Subiectul lecţiei: ,, Binele și frumosul din jur ’’
Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚII VIEȚII
Competențe specifice:
C1. Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea dezvoltării
resurselor personale şi a mediului de viaţă

Subcompetențe:
S1- Evaluarea rezultatelor propriilor activități în raport cu respectarea unor norme şi valori;

Obiective operaționale:
O1 Să definească noțiunile de bine și frumos individual, timp de 2 minut
O2 Să interpreteze într-un poster frumusețea din jur, în grup
O3 Să argumenteze rolul binelui și frumosului în viața lor, individual în scris timp de 3 min.

Strategii didactice:
Metode/procedee / tehnici: Explicația,Soarele de idei, Conversația, Tehnica 3-2-1, Chestionar
Mijloace de instruire: tabla, fise de lucru.
Forme de activitate: frontală,individuală, în grup
Desfășurarea lecției
Etapele Timp O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și
lecției procedee
5min Salut elevii,fac apelul. Salută profesorul,pregătesc cele
Creez condiții pentru desfășurarea lecției. necesare pentru lecție.
Evocarea CES desenează un peisaj de toamna
Propun elevilor să formeze 4 grupuri (aleg câte o fișă de o
culoare) după culoarea fișei pe care au ales. Tehnică de spargere
I gr. Alb II gr. Galben III gr. Verde IV gr. Violet a gheții

Pe bancă le aduc un pazl. După ce au format corect pazlul Sunt atenți și formulează maxima,
au obtinut câte o maximă. comentează în grup sensul acesteia.
Comentați maximele timp de 3 minute

1.Binele și frumosul vor salva lumea Conversația


2.Frumosul e cu noi și printre noi
3.Frumos e omul când mintea e regină
4.Binele pe care-l faci, înseamnă-l pe nisip iar binele pe
care-l primești, imprimă-l pe o lespede de marmoră.

Cum credeți care va fi tema lecției ? Elevii propun idei.

Anunț tema nouă și împreună cu elevii deducem Notează tema nouă și formulează
obiectivele. obiectivele lecției Braistorming
1min Notez la tablă, titlul lectiei ,, Binele și frumosul din jur’’
O1 Elevii îndeplinesc sarcina propusă de
Formulați câte o noțiune pentru bine și frumos. profesor Conversație
Realizarea
sensului Un elev caută în dex aceste noțiuni Bine- În mod prielnic, în mod
favorabil, avantajos,
Frumos- Care place pentru armonia
liniilor, a mișcărilor, a
culorilor etc. 2 a Care are valoare
estetica Lucru individual
Propun unui elev să citească textul ,, Cerul, Pământul și Un elev citește textul, ceilalți ascultă
Lumea,, Lucru în perechi
12min Formulați mesajul textului în perechi. Lucrează în perechi și formulează
mesajul textului.
1.Ce înseamnă pentru tine un bine? Răspund oral la întrebări
2.Când faci un bine aștepți mulțumire? De ce?
3.Care este binele pe care l-ai făcut în ultimul timp?
Lucru în grup
Lucru în grup

O2 Fiecare grup primește câte o fișă cu sarcină.


1.Reprezentați printr-un poster ,,Frumusețea în natură,,
2.Reprezentați printr-un poster ,,Frumusețea anilor de
școală,,
20min 3.Reprezentați printr-un poster ,,Frumusețea țării mele,,
4.Reprezentați printr-un poster ,,Frumusețea copilăriei,,

O3 Elevii îndeplinesc sarcina propusă de Minieseu


Argumentați rolul binelui și frumosului în viața voastră în profesor
Reflecția 7min 3 propoziții. Conversație
Tehnica 3-2-1
Tehnica 3-2-1
3-obiective realizate
2-lucruri noi aflate
1- întrebare la care trebuie explicație