Sunteți pe pagina 1din 2

Influenta limbilor straine asupra limbii romane

Bibliografie:

Athu, Cristina, 2007, Influenta limbii engleze asupra limbii romane actuale,
Bucuresti ,Editura Universitatii din Bucuresti.
Stoichitoiu-Ichim, Adriana, 2006, Dinamica limbii române actuale,
Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti.
Cujba, Cornelia, 1999, Influenta germana asupra vocabularului limbii
române literare contemporane, Bucuresti, Editura Paideia.
Joita, Monica-Manuela, 2011, Influenta universitatilor din Italia asupra
învatamântului superior din Tarile Române, Bucuresti, Editura Universitatii
din Bucuresti.
Stanciu-Istrate, Maria, 2017, Influenta slavona asupra limbii române,
Bucuresti, Editura Academiei Romane, p. 49-59.
Nandris, Grigore, 1933, Despre influenta slava în limba româna”, Revista
Istorica Româna, Vol.II, fasc. IV, p.387-411, Bucuresti, Cartea
Româneasca.
Uta Barbulescu, Oana, 2008, Influenta latina savanta asupra limbii române,
Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti.
Sparionoapte, Doina, 2002, Influenta rusa asupra limbii romane, Bucuresti,
Editura Universitatii din Bucuresti.
Suciu, Emil, 2009-2010, Influenta turca asupra limbii române, vol I-II,
Bucuresti,Editura Universitatii din Bucuresti.
Brâncus, Grigore, 1908, Studii de istorie a limbii române, vol III, Bucuresti,
Editura Academiei Romane.
Rosetti, Alexandru,1954, Influenta limbilor slave meridionale asupra limbii
române, Bucuresti, Editura Academiei Republicii Populare Române,p.80-89
Mihaescu, Haralambie, 1966, Influenta greceasca asupra limbii române
pîna în secolul al XV-lea, Bucuresti ,Editura Academiei Republicii Socialiste
România
Rosetti, Alexandru, 1978, Istoria limbii române de la origini pîna în secolul
al XVII-lea, vol I, Bucuresti ,Editura Stiintifica si Didactica,
Rosetti, Alexandru, 1966, Româna comuna, vol IV, Bucuresti , Editura
Stiintifica.
Rosetti, Alexandru, Boris Cazacu, 1969, Studii de istoria limbii române
literare, Bucuresti , Editura pentru Literatura,