Sunteți pe pagina 1din 9

Varianta A

1.Catabolismul impune o serie de reactii de degradare respectiv de simplificare a moleculelor de glucide


tipic protide ce sunt procese generatoare de energie,oxidare si utilizeaza coenzime oxidate .Orice proces
catabolic al alimentelor parcurge 3 cai:-deaminare;-decarboxilarea;-transaminarea

BIOMOLECULE
COMPLEXE
(COMBUSTIBILI)

GLUCIDE LIPIDE PROTIDE

OZE ALCOOLI+ACIZI GRASI AMINOACIZI MOLECULE SIMPLE


ACIZI GRAŞI
ACID PIRUVIC

ACETILCOENZIMA A
AMONIAC
METABOLIŢI
CICLUL CO2 INTERMEDIARI
KREBS
ATP

NADH (H+) COENZIME REDUSE


FADH2
H2O O2

RESPIRAŢIA CELULARĂ

ENERGIE

FOSFORILARE OXIDATIVĂ

ATP

2. d) acetil CoA=>CH3 -CO~SCoA

3. . Glioliza anaeroba= Reprezintă succesiunea de reacţii enzimatice care se petrec


în condiţiile aprovizionării insuficiente cu oxigen a ţesutului muscular. Este o cale
de degradare anaeroba a glucozei ce se desfasoara in citoplasma celulara ,dar fara
participarea ….degradare care consta in formare de acid lactic ca produs final si
rezulta o cantitate mica de energie respectiv, 2 ATP/mol de glucoza sau 3ATM/mol
de glicogen.

Acid lactic : CH3

‫׀‬
2HC  OH + 2ATP
‫׀‬
COOH
acid lactic

4.a,c,d . CETOGENEZA- Procesul prin care, în ficat, mai exact în mitocondriile


hepatoci-telor, excesul de acetilCoA este convertit în acetonă, acid acetilacetic şi
acid -hidroxibutiric se numeşte cetogeneză, iar aceşti produşi se numesc corpi
cetonici.
Cauze:infometarea adica atunci cand rezerva de glicogen s-a consumat sau la
diabetici care nu pot retine glucoza.

5.e) 39 Glicogen
GLICOGEN (C6H10O5)n

FOSFORILAZA”A”
GLICOGEN
G-1-P
(C6H10O5)N-1

G-6-P

GLUCOZA

GLICEMIE GLICOLIZA

6. d) oxidoreductaze

7. Enzimele-Totalitatea reactiilor biochimica de degradare si de sintetizare determina metabolismul


organismul viu si fiecare din aceste reactii este catalizata de molecule specializate denumite enzime.
Clasificare: 1.OXIDOREDUCTAZE-catalizeaza reactii de oxido-reducere care decurg cu transfer de H.C-
sau O2. 2)HIDROLAZELE-catalizeaza reactii de rupere a moleculelor de substrat sub actiunea apei.
3)TRANSFERAZE- catalizeaza reactii de transfer a unor gruparii chimice de la un substrat donor la unul
acceptor. 4)IZOMERAZE- catalizeaza reactii de izomerizare adica de rearanjare intramoleculara a atomilor
sau a gruparilor functionale din molecula de substrat . 5)LIAZE-catalizeaza reactii de rupere a unor
lgaturii chimice fara participarea apei. 6)LIGAZE-catalizeaza reactii de sinteza a unor macromolecule de
formare a unor noi legaturi chimice reactii care se petrec cu consum de energie cu participarea ATP-ului.

8. beta -oxidarea = o succesiune de 4 reactii enzimatice in urma carora se elibereaza cate o molecula de
acetil CoA si rezulta un acid gras activat cu 2 atomi de carbon mai putin decat cel initial. Acest acid gras
intra din nou in secventa celor 4 reactii si procesul se repeta pana cand tot acidul gras activat s-a transf
numai in molecule de acetil CoA. Procesul complet de degradare are aspectul unei spirale (LYNEN)pe
fiecare tura eliminandu-se o molecula de acetil CoA, un NADH(H+) si un FADH2
Varianta B

1. Metabolismul Metabolismul reprezintă ansamblul proceselor biochimice de degradare


(catabolism) şi sinteză (anabolism) din care rezultă sub-stanţe chimice necesare vieţii. Se poate
spune că metabolismul repre-zintă esenţa materială a vieţii, el realizându-se în strânsă interdepen-
denţă cu mediul ambiant. Procesele metabolice presupun transformări energetice, fiind înso-ţite de
generare (procese exergonice) sau de consum (procese ender-gonice) Putem spune că metabolismul
constă din două procese unitare şi inseparabile, catabolism şi anabolism, cu următoarele caracteristici:

METABOLISM

 CATABOLISM (DEGRADARE):  ANABOLISM (SINTEZĂ):


în care compuşii macromoleculari în care se formează macromolecule
sunt transformaţi în molecule simple proprii din precursori mai simpli
SE ELIBEREAZĂ SE CONSUMĂ

ATP ATPenergie

2 a )CIT(Fe2) -4) oxido reductaze a-4


.b) aldoze - 3) hidro laze b-3
.c)Fosfi hexo izomeria - 2)izomeraze c-2
d) GPT -1) transferaze d-1

3. COOH
‫׀‬
piruvat-
decarboxilază
C = O + NAD+ + CoASH CH3COSCoA + CO2 + NADH(H+)
‫׀‬
CH3
acid piruvic acetilCoA

Bilantul energetic=1 mol de ATP direct; (ETAPA 6)


3moli de NADH ( H+)(ET 4,5,9) prin oxidare in catena de respiratie celulara furnizeaza 3,moli de ATP\1mol NADH,
-1mol FADH2 din etapa 7 care oxidat mai departe in catene de rpiratie celulara furnizeaza 2ATP\1mol FADH2

REZULTA total 12mol/ATP pe o tura de ciclu krebs.

Per total glicoliza aeroba =>32moli ATP daca se porneste de l glucoza;daca se porneste de la glocogen
=>39ATP.Pana la acidul piruvic o sa avem 2 moli de atp,4moli de atp produsi si un NADH(H+)(adica 3
atp)care nu se mai consuma pentru ca acidul piruvic nu mai trece in acid lactic.Acidul piruvic trece in
acetil CoA si =>1mol NADH(3atp)+12 ATP pe ciclul krebs x 2= 4- ATP-2Atp(folositi la activarea
glucozei)

+¿ +¿
4. SH2+NA D ¿ =>S+NADH+ H ¿
a=substrat redus, b=coenzima oxidata, c=substrat oxidat, d=coenzima redusa

1
5. d)28 Nr spirale Lynen = -1 = 2 -1 =1 tera
2
1 tura * 5 ATP = 5 moli ATP
pe o tura Lynen rezulta 1 Fe DH2= 2 Atp
1 NADH (H+) = 3 ATP din astea 2 rezulta 5 ATP / 1 tera Lynen
4
Nr de molecule = - 2 molecule de acetil CoA
2
2* 13 / tera krebs = 24 ATP + 5-1=28 consum la activ a acidului.
Nr moleculei de acetil CoA * 12 ATP pe un acid Krebs = energie rezultata din CH3 –Co-SCoA

6. d(acid lactic) CooH –CH-CH-COOH

7. Coenzimele reduse NADH şi FADH2 rezultate în etapele anteri-oare de degradare şi în principal în


ciclul Krebs sunt reoxidate de către oxigenul molecular în lanţul respirator cuplat cu fosforilarea
oxidativă. De fapt aceasta este efectiv etapa aerobă a întregului metabolism aerob. Această oxidare a
NADH şi FADH2 este cuplată cu reacţia de fosforilare a ADP la ATP şi de aceea ea poartă numele de
fosforilare oxidativă.

Schematic, reacţiile de oxidare a coenzimelor cuplate cu fosfori-larea oxidativă pot fi redate


astfel:

NADH + H+ + ½ O2  NAD+ + H2O

FADH2 + ½ O2  FAD + H2O

ADP + HPO42−  ATP


Varianata C

1.C) FAD

2.glioliza anaeroba= Rep succesiunea de reacţii enzimatice care se petrec în condiţiile aprovizionării
insuficiente cu oxigen a ţesutului muscular. Este un proces rapid de generare a unei cantităţi relativ mici
de energie, rezultând totodată şi produşi de metabolism ce pot fi utilizaţi în reacţii de bio-sinteză..Reactia
CH3 CH3
|

GLICOLIZĂ
C6H12O6 2HC  OH + 2ATP
ANAEROBĂ

glucoză ‫׀‬

COOH

acid lactic

3. In loc de liniute am pus cu


1) Fumaric d) CooH-CH(in jos)-CH-COOH, 1-d
2) Acid pyruvic a) CH3-C( dubla O)- COOH, 2-a
3) Acidul lactic b) CH3-CH-(OH jos)-COOH 3-b
4) acidul coenzima A c) CH3-CO-CoA 4-c

4. ATP =>ADP + H3PO4+ Eergie ( deasupra la rezulta scria ATP OZA la ambele )
ATP =>AMP =H2P2O7+ Energie

5. c) Cenobioza este procesul de degenerare a glucidelor sub influenta bacteriilor lactice

6. .CETOGENEZE=procesul prin care in ficat (mitocondriile hepatocitelor)excesul de acetil CoA,este


convertit in acetona,acid acetilacetic si acid B-hodroxibutiric,iar acesti produsi se numesc corpi atomici.

Cauze:infometarea adica atunci cand rezerva de glycogen s-a consumat sau la diabetici care nu pot retine
glucoza..

7). 130 Acidul palmitic (C16)


16
Nr ture Lynen = -1 =7
2
7*5 ATP / tura = 35 ATP spirala Lynen
16
Nr molecule acetil CoA = = 8 molecule
2
8*12 ATP / CK =96 ATP
96 ATP + 35 ATP =131 ATP
131 ATP = 1 ATP = 130 ATP / 1 ATP = 7000 calori

VARIANTA D

1. CH3-COOH+HS-CoA+ATP=> A + AMP + PPI


→ H20

A= CH3-CO-SCoA PPI= H4P2O7


Acetilul CoA face parte din clasa transferazelor ( acil transferaze )

2.glioliza anaeroba= este o cale de degradare anaerob a glucozei ce se desfășoară în citoplasma celulara
dar fără participarea O molecular,degradare care consta în formarea de acid lactic ca produs final și
rezultând o cantitate mica de energie respectiv 2 molid de ATP/mol de glucoza sau 3 moli de atp/mol de
glicogen

ETAPE :1 Formarea glucozo-1-fosfatului .Etapa de activare a glucozei pt a putea intra în secvență de reacții
de catabolizare.aceasta se realizează prin fosforilate glucozei cu acid fosforic din ATP. 2 Izomerizarea
glucozo-6-fosfatului la fructozo-6-fosfat. 3 Formarea fructozo-1,6-difosfatului cu o molecula de acid
fosforic dintr-un mol de ATP cand rez fructozo1.6 difosfat4 Scindarea fructozo-1,6-difosfatului (ca ultima
oza cu 6 at de C) în 2 trioze (în 2 oze cu câte 3 at de C fiecare) 5 Izomerizarea şi stabilirea echilibrului
între triozele fosforilate. O etapa de stabilire a unui echilibru intre cele 2 trioze,1P trece trece in cea mai
mare parte in aldehida 3 fosfoglicerica.fiecare din aceste trioze va continua reactiile enzimatice care vor
forma etapa 2 6 Oxidarea GAP la acid 3-fosfogliceric are loc în două etape catalizate de două enzime
diferite. 7 Formarea acidului 2-fosfogliceric este fmtransferul unui radical fosfat de la acidul 1.3
difofosfogliceric pe o molecula de ADP cand rezulta ATP si acid 3 fosfogliceric 8 Formarea acidulu 2-fosfo
– enol piruvic este Izomerizarea acidului 3 fosfoglicerica.fiecare în acid 2 fosfogliceric. 9 fprmarea
acidului piruvic . 10 Formarea acdului lactic .
Bilant energetic :
Din etapa 1 si 3 se consuma 2 moli de ATP
Din etapa 6 si 9 rezulta 4 moli de ATP
4-2=2 moli ATP / moli de glucoza
4-1=3 ATP / moli de glicogen

3. COOH

‫׀‬
piruvat-
C = O + NAD+ + CoASH decarboxilază CH3COSCoA + CO2 + NADH(H )
+

‫׀‬

CH3

acid piruvic acetilCoA


A= NADH(H+) B=H3C-CO-ScoA

Acidul pirovic obtinut prin metabolizarea anaeroba a glucozei este decarboxilat oxdativ in prezeznta coenzimei A si transformat
in Acetil CoA . In mecanismul de reactie intervin si coenzimele NAD+ care sunt reduse la NADH(H+) . Acetil coenzima A intra
intr-un proces enzimatic din care rezulta CO2.

4. b) diabet zaharat ; d) insuficienta in secretie de insulin

5. b) Cavitatea bucala

6. Acumularea acidului lactic în celulă este nocivă, întrucât scade pH-ul citoplasmatic, inhibând enzimele,
inclusiv cele din glicoliză. De aceea el este eliminat în sânge, care îl transportă la ficat, unde este
reconvertit în piruvat şi apoi în glucoză. Procesul se numeşte gluconeogeneză, iar ciclul fiziologic prin
care acidul lactic este metabo-lizat, ciclul Cori.

FICAT
SÂNGE
MUŞCHI
glicogen
glicogen
glucoză
4/5

glucoză
gluco-
glicoliza
CO2
1/5 +.lactic
H2O + E
acid.lactic
Acid
neo-geneza
anaerobă
geneza
7 . a) 2

8, 1)cetona cu b)CH3( dubla O) –C-CH3


2) Acidul lactic cu c)CH3CH-(OH JOS)-COOH ,
3) Nicotin amida denind nucleatid - cu d) NAD
4) glutamat piruvat trans aminaza cu a) GPT

S-ar putea să vă placă și