Sunteți pe pagina 1din 5

PROPRIETĂŢI CHIMICE

Fenolii participă uşor la reacţii însoţite de scindarea legăturii ArO–H şi la cele de


substituţie în nucleul aromatic. La fenoli (spre deosebire de alcooli) reacţiile cu rupere a
legăturii Ar–OH se realizează mai greu.
 Aciditatea fenolilor
Spre deosebire de alcooli care manifesta caracter neutru în soluție apoasă, fenoliii
prezinta caracter slab acid (datorita influentei nucleului aromatic asupra gruparii
functionale) si in solutie apoasa ionizeaza reversibil.

Ar-OH + H2O Ar-O- + H3O+


fenol ion fenoxid ion hidroniu
Fenolii nu schimba culoarea indicatorilor acido-bazici,deoarece concentratia
ionilor de hidroniu in solutie apoasa este scazuta.
Aciditatea unor compusi organici scade in ordina:
Acizi minerali tari>acizi carboxilici>H2CO3>H2S >fenoli>apa>alcooli>acetilena

Reacția cu Na și NaOH
Fenolul reacționeaza cu sodiul ca și alcoolii,dar, spre deosebire de alcooli,fenolii
reactioneaza si se dizolva in hidroxizi alcalini,cu formare de fenoxizi(fenolati).
C6H5-OH + Na C6H5-O-Na+ + 1/2 H2

C6H5-OH + NaOH C6H5-O-Na+ + H2O


fenoxid de sodiu,
fenolat de sodiu

C6H5-O-Na+ + H2O + CO2 C6H5-OH + NaHCO3


C6H5-O-Na+ + CH3COOH C6H5-OH + CH3-COO-Na+

Fenolii pot fi dezlocuiți din fenoxizi prin acidulare cu acizi mai tari (H 2CO3,
H2SO3, H2S, acizi carboxilici, acizi minerali). Cu ajutorul acestei reacții se pot separa
fenolii de acizii organici inferiori (acid formic, acid acetic), care nu sunt puși în libertate
de acidul carbonic, sufhidric, sulfuros.
Fenoxizii alcalini sunt solubili în apă (fiind compuși ionici) și soluția apoasă are
caracter bazic (sunt săruri derivate de la acizi slabi și baze tari). Fenoxizii sunt stabili in
1
soluție apoasă (nehidrolizabili) deoarece ionul fenoxid este o bază mai slabă decat ionul
hidroxil HO- (fenolii sunt acizi mai slabi decat apa).
 Reactia de eterificare a fenolilor nu se face direct ca în cazul alcoolilor, ci prin
reactia fenoxizilor alcalini cu compusi halogenati reactivi sau sulfati de alchil.

C6H5-O-Na+ + CH3Cl C6H5-O-CH3 + NaCl


metoxibenzen
sau anisol

Eterii naftolilor se obțin și direct prin reacția cu alcoolii (caracterul aromatic al


naftalinei este mai slab decat al benzenului, conjugarea electronilor neparticipanți ai
oxigenului cu electronii π ai nucleului este mai slabă.
 Reactia de esterificare a fenolilor se realizeaza indirect, prin incalzirea
fenoxizilor alcalini cu cloruri acide sau anhidride acide.

C6H5-O-Na+ + CH3-CO-Cl C6H5-O-CO-CH3 + NaCl


acetat de fenil sau
ester fenilacetic

Reactii ale nucleului aromatic.


Datorită grupei hidroxil, care este un substituent de ordinul I, reactiile de
substituție aromatică sunt orientate în pozitiile orto și para ale nucleului benzenic se
produc în condiții mai blande decât în cazul hidrocarburilor aromatice.

 Halogenarea a.- Reactia decurge astfel in solventi nepolari si la rece (X=Cl, Br).

Fenolul formează cu clorul și bromul,la rece, în solvent inert sau acid acetic, un
amestec de o- și p-monohalogenofenol.Cu exces de halogen se formează 2,4
-dihalogenofenol și dacă se continuă halogenarea se obține 2,4,6-trihalogenofenol

Dacă bromurarea fenolului se efectuează cu apă de brom, în prezenţă


de hidroxizi alcalini (NaOH), rezultă direct 2,4,6-tribromofenolul, sub
forma unui precipitat alb. Această reacţie este folosită la dozarea
cantitativă a fenolului:

2
b. Reactia se realizeaza in prezenta de AlCl3
Prin clorurarea fenolului la temperaturi ridicate și în prezență de catalizator (FeCl3 ,AlCl3) se
poate obține 2,3,4,6-tetraclorofenol și 2,3,4,5,6-pentaclorofenol.

 nitrarea

Nitrarea fenolului duce la un amestec de o- şi p-nitrofenoli, care


prin continuarea nitrării trec în 2,4,6-trinitrofenol (acid picric),
substanţă explozivă

 Reacția de sulfonarea
Hidrogenarea catalitica a fenolului conduce la ciclohexanol si ciclohexanona.La reactia de hidrogenare
totala a fenolului, in prezenta de Ni la 180°, se obtin doar cantitati mici de ciclohexanona, produsul
principal de reactie fiind ciclohexanolul.
O OH OH

2H2 3H2

Ni/1800C Ni/1800C

ciclohexanona fenol ciclohexanol


produs minoritar produs majoritar

3
Oxidarea fenolilor. Fenolii se oxideaza mai usor decat hidrocarburile aromatice corespunzatoare.
Fenolul se oxideaza usor la contactul cu aerul atmosferic, colorandu-se in roz-rosu. Polifenolii se
oxideaza mai usor decat monofenolii (au caracter reducator mai pronuntat). Din aceasta cauza fenolii se
folosesc ca antioxidanti. Pirogalolul are caracter reducator atat de pronuntat in solutie alcalina incat
poate fixa cantitativ oxigenul din aer sau dintr-un amestec gazos si, ca urmare, se utilizeaza la dozarea
oxigenuluui din amestecurile gazoase.
Oxidarea hidrochinonei la para-benzochinona decurge conform reactiei:
OH O

-2[H]

+2[H]

OH O
REACTANTII DE BROMURARE

BIBLIOGRAFIE>CHIMIE PENTRU DEFINITIVAT,COORDONATOR, ION GĂNESCU, C.


PĂTROESCU

4
5