Sunteți pe pagina 1din 3

Profilul cadrului didactic eficient și de succes

“A fi profesor înseamnă un risc asumat. Și asta deoarece pregătirea pentru a preda,


pentru a-i învăța pe alții cum să învețe este o operă nicioadată încheiată care implică multă
răbdare, multe momente de incertitudine, de descurajare și multe ore de studiu, iar rezultatele nu
pot fi măsurate cantitativ, nici imediat.” (Sălăvăstru,2004, p. 153)

Pornind de la acest citat putem afirma că profesia de cadru didactic nu este deloc o
profesie ușoară. Această meserie implică multă răbdare, dragoste pentru copii, responsabilitate,
pregătire în mai multe domenii, deoarece pe lângă materia pe care o predă acesta trebuie să aibă
și cunoștințe de pedagogie și psihologie și pe lângă toate acestea, implică multă muncă, multe
ore de studiu și uneori moment de descurajare.

Și totuși, cu toate acestea, nu este suficient să fii doar un cadru didactic. Pentru a fi
apreciat cu adevărat, trebuie să fii un cadru didactic eficient și de success. Trebuie să reprezinți
un model pentru elevi, să ai o relație frumoasă cu aceștia, să le împărtășești cu drag și cu răbdare
din cunoștințele tale și să îi îndrumi ori de câte ori au nevoie.

Un profesor eficient reușește să stimuleze și să mențină curiozitatea elevilor pentru


lucruri noi, le modelează comportamentele sociale și totodată le întărește încrederea în propriile
forțe și îi ajută să își găsească identitatea.

Pentru a fi un cadru didactic eficient și de succes profesorul trebuie să îndeplinească anumite


standarde profesioanle. Acestea presupun să fie un bun cunoscător al disciplinei și a didacticii pe
care o predă, să cunoască elevul și să îl asiste la propria dezvoltare, să aibă o atitudine reflexivă
și să se perfecționeze continuu și să fie un promoter al unui sistem de valori.

Pe lângă toate acestea, un cadru didactic eficient și de success trebuie să dețină anumite
aptitudini pedagogice, deoarece “aptitudinea pedagogică este considerată unul dintre principalii
factori de success în procesul instructiv-educativ” (Sălăvăstru,2004, p. 153).
Această aptitudine pedagogică este văzută de unii autori ca o particularitate individuală care
surprinde și transpune în practică o modalitate optimă și adaptată, în funcție de particularitățile
elevilor, prin care transmite cunoștințe, formează interese de cunoaștere și întreaga personalitate
a copilului ( Sălăvăstru, 2004, apud. Stroe, M. 1987)

Aptitudinea pedagogică are trei componente importante. Acestea sunt competența științifică,
competența psihopedagogică și competența psihosocială.

Dintre acestea competența științifică presupune o solidă pregătire de specialitate, iar compețența
psihopedagogică cuprinde capacitatea de a determina gradul de dificultate a materialului și
capacitatea de a-l face accesibil prin cele mai adecvate metode și mijloace, precum și capacitatea
de a înțelege elevul și de a pătrunde în lumea sa interioară.

Competența psihocială cuprinde ansamblul de capacități necesare optimizării relațiilor


interumane, capacitatea de a influența grupul de elevi, de a utiliza adecvat puterea și autoritatea,
de a adopta diferite stiluri de conducere și de a comunica ușor și eficient cu elevii.

Pornind de la aceste competențe, un profesor de succes trebuie să își stabilelască


obiectivele educaționale pentru toți elevii și să le atingă în mare măsură, să îi valorizeze pe toți
elevii și să le acorde șanse egale. Pe lângă toate acestea, este important ca profesorul să fie cald,
înțelegător, prietenos, responsabil, sistematic, imaginativ și entuziast (Fontana D, 1995).

Profesorul trebuie să fie ca un model și să asigure un mediu educativ în care se cultivă


încrederea, acceptarea, toleranța. Profesorul eficient promovează mereu o relație democratică cu
elevii, cultivă relații amiabile între aceștia și realizează un echilibru între control, exigență și
libertatea de decizie a clasei. Acesta trebuie să abordeze o metodologie de predare-învățare
variată și flexibilă și totodată să dovedească abilitate în alegere metodelor și în adaptarea
conținutului curricular. În plus un profesor de succes învață permanent, aduce în clasă idei și
tehnici noi și cel mai important știe să utilizeze eficient timpul.

Literatura de specialitate mai precizează câteva caracteristici esențiale ce țin de


competența unui profesor eficient. Dintre acestea, menționăm capacitatea de a identifica și de a
concepe activitățile de învățare cât mai relevante pentru contextele reale, de viață cotidiană a
elevilor; capacitatea de a crea și menține în sala de clasă un climat de lucru care favorizează
învățarea, motivația intrinsecă a învățării și dorința de a realiza sarcinile de lucru propuse și
capacitatea de a-i ajuta pe elevi să stăpânească esențialul.

Cu alte cuvinte un cadru didactic eficient trebuie să știe cum să păstreze în echilibru relația dintre
el și elevi. Acesta trebuie să știe să le fie prieten elevilor, dar totodată să se și impună în fața lor.

Trăgând câteva conlcuzii, putem spune că principalele calități și caracteristici ale unui cadru
didactic eficient și de succes sunr răbdarea, pasiunea pentru meserie, cunoștințele și aptitudinile
pedagogice pe care le deține și cel mai important capacitatea de a alege cele mai potrivite metode
și mijloace pentru a adapta conținuturile în funcție de capacitatea elevilor.

Așadar, nu este ușor să îndeplinești toate aceste condiții și să fii un cadru didactic eficient și de
succes, dar prin multă muncă, mult studiu și multă implicare, cred că șansele de a deveni un
cadru didactic eficient sunt destul de mari!

Bibliografie:

1. Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educației. Iași: Editura Polirom


2. Gliga, L. (2002). Standardele profesionale pentru profesia didactică. București: Editura
TECHNO MEDIA Sibiu.
3. Fontana, D. (1995) Psychology for teachers. MACMILLAN PRESS LTD.

S-ar putea să vă placă și