Sunteți pe pagina 1din 1

Substratul dac: baci, balaur, barză, brad, brâu, brusture, buză căpuşă, cătun, cioară, ciunt, ciupi, copal,

copil, gard,
groapă, grumaz, guşă, mal, mazăre, măgură, mărar, mânz, scăpăra, strung, şopârlă, țară, țap, vatră, viezure, moş

LIMBA ROMÂNĂ – LIMBA ROMANICĂ (< nu din cantitate, ci din frecvență)


LB LATINĂ => LIMBA ROMÂNĂ
LEGI FONETICE

Vocabular: - se păstrează sist.vocalic/consonantic *< geto-dacă: ă/î/ș/h


v. analiza fondului principal lexical : cuvintele din seriile semantice cu circulație: om, corp omenesc, familie, culori,
natură, vegetație, animale domestice şi animale sălbatice, acțiuni cotidiene şi fenomene ale naturii

legi fonetice:
1. l intervocalic s-a transformat în r: (rotacism)
lat. filum > fir
lat. gula >gură
lat. solem > soare

2 vocala â, specifică limbii române, a apărut, mai ales, când vocala a accentuată din latina populară este
urmată de n, n+consoană sau m+consoană:
lat. panis >pâine
lat. blandus >blând

3 Vocala e urmată de consoana n a dat i:


lat. bene >bine
lat. dentem >dinte

4 vocala e accentuată a trecut în diftongul ie:


lat. pectus >piept
lat. pellis >piele

5 vocala o accentuată urmată în silaba următoare de a sau e a trecut în diftongul oa:


lat. porta >poartă
lat.sole >soare

6 h de la începutul cuvântului, a căzut:


lat. homo >_om
lat. herba >_iarbă

7 au dispărut consoanele finale:


lat. caput >cap_
lat. dolus >dor_

8 grupurile ct,cs, gn s-au transformat în pt, ps, mn:


lat. lacte >lapte
lat. coxa >coapsă
lat. lignum >lemn

morfologie: *<geto-dacă: articolul hotărât enclitic, structura numeralului cardinal


limba romană
- -şi-a organizat mai simplu sistemul flexionar al substantivelor: 3 decl. din cele 5 din laltină
- a păstrat formele cazuale cu desinențe la substantivele feminine
- verbul are cele 4 conjugări ca în latină
- se mențin cele 3 moduri verbale personale (ind.conj.imper.) şi trei moduri nepersonale (inf.,ger.part.)
- se păstrează pronumele şi numeralele, dar şi numeroase adv. şi prepoziții.
- gradele de comparație
- articolul provenit din pronume demonstrative latineşti
- principalele prepoziții și conjuncții

sintaxa
se mențin caracteristicile sintaxei latinei populare, la niv.de prop./frază