Sunteți pe pagina 1din 3

Adaptat după manualul „Creativitatea ca mod de viaţă“, autor Teresa M. Amabile.

Toate afirmaţiile sunt de tip adevărat-fals.

1. La şcoală, pot să pun întrebări fără să-mi pese dacă par stupid.
2. Când fac un lucru, am multe posibilităţi de alegere.
3. De obicei, ştiu ce voi obţine dacă-mi rezolv sarcinile bine.
4. La şcoală mi se impun multe reguli.
5. În clasă mi se cere deseori părerea.
6. Nu prea am parte de schimbări la şcoală.
7. Trebuie să cer voie înainte de a încerca să fac un lucru nou.
8. Învăţătorul ia în seamă opiniile mele.
9. La şcoală, cel mai important lucru este să fii cel mai bun.
10. Învăţătorul mă încurajează să fiu creativ.
11. Când am ceva de făcut, trebuie să respect ceea ce mi se impune, fără a folosi altă
alternativă.
12. Deseori, învăţătorul mă corectează atunci când fac ceva, fără a mă lăsa să termin.
13. Învăţătorul mă încurajează să-mi explic singur lucrurile.
14. În clasa mea există o competiţie acerbă.
15. Cuvântul meu are mai multă greutate în privinţa propriilor mele activităţi.
16. Ştiu motivele tuturor regulilor care se explică în clasă.
17. Mi se permite să efectuez activităţile care îmi plac.
18. Hotărârile importante luate în clasă includ şi ideile mele.
19. Învăţătorul mă determină să fac numai ce doreşte el.
20. Învăţătorului îi place ca lucrurile să fie făcute în mod creativ.
21. Dacă fac greşeli la şcoală, întotdeauna sunt pedepsit.
22. Învăţătorul meu este devotat meseriei.
23. Învăţătorul este îngăduitor cu mine.
24. La şcoală trebuie să fiu mereu tăcut.
25. Învăţătorul mă încurajează să mă gândesc la modalităţi noi de rezolvare a activităţilor.
26. La şcoală merg de plăcere.
27. Mă simt foarte tensionat, pentru că tot ce fac trebuie să fac bine.
28. Învăţătorul meu mă respectă.
29. Învăţătorul meu încearcă să afle ce mă interesează.
30. Învăţătorul meu încearcă întotdeauna să facă lucruri noi.
31. Am învăţat că învăţătorul are întotdeauna dreptate.
32. La şcoală aflu multe lucruri interesante.
33. Învăţătorul îmi sugerează tot timpul activităţi noi.
34. Învăţătorul mă încurajează să îmi folosesc imaginaţia.
35. La şcoală mă simt criticat foarte mult.
Răspunsuri care indică un mediu favorabil creativităţii:
1. A 7. F 13. A 19. F 25. A
2. A 8. A 14. F 20. A 26. A
3. F 9. F 15. A 21. F 27. F
4. F 10. A 16. A 22. A 28. A
5. A 11. F 17. A 23. A 29. A
6. F 12. F 18. A 24. F 30. A
31. F 32. A 33. A 34. A 35. F