Sunteți pe pagina 1din 4

MODULUL: TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I anul şcolar ________________

OBIECTIVE CADRU:
1. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de
explorare senzorială a mediului înconjurător
2. Aplicarea unor tehnici de lucru, folosind diverse materiale şi instrumente
3. Realizarea şi aprecierea unor produse utile
4. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială

2hsăptămînă
16 săptămîni=32
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
STRATEGII DIDACTICE
OBIECTIVE DE NR.
CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DATA METODE ŞI MIJLOACE EVALUARE
REFERINŢĂ ORE
PROCEDEE DIDACTICE
1.Lucrurile care ne înconjoară – explorare şi 1 01.09
1. Elemente de Explorarea descoperire a obiectelor din mediul familiar Demonstraţia
- evaluare
explorare polisenzorială a 2.Ghici ce e? - descoperirea proprietăţilor 1 02.09 Explicaţia -imagini cu
frontala;
polisenzorială a mediului fizice ale obiectelor, per-ceptibile pe baza Munca lucruri din
-evaluare
lumii înconjură- înconjurător simţurilor independentă mediul fami-
orală şi pe
toare 3.Sortarea după criteriul culoare/ mărime/ 1 08.09 Exerciţiul liar, sac, obiec-
produs(lucrările
formă - discriminare vizuală Lucrul în echipă te diverse;
elevilor);
Numara obiectele de aceeasi culoare Jocul didactic
4.Recunoaşte vocea - discriminare auditivă 1 09.09
Formarea şi
dezvoltarea Demonstraţia
psihomotricităţii: Explicaţia
- schemă corpo- Munca - evaluare
5.Imaginea din oglindă - identificare- 1 15.09
rală şi lateraliate; independentă -oglindă; frontala;
2. Structuri discriminare a elementelor componente ale
- structuri Exerciţiul -fişe de lucru; -evaluare
perceptiv-motrice schemei corporale proprii
perceptiv-motrice Lucrul în echipă -jetoane ; orală şi pe
de bază 6.Omuleţul din figuri geometrice 1 16.09
de bază ; Jocul didactic -păpuşă; produs(lucrările
- orientare, Învăţare prin elevilor);
organizare şi cooperare
structurare Problematizarea
spaţio-temporala;
7.Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! - 1 22.09 Demonstraţia
localizare a obiectelor, prin raportare la Explicaţia
Formarea şi
schema corporală Munca - evaluare
3. Gesturile exersarea
8. Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale 1 23.09 independentă -obiecte; frontala;
manuale gesturilor
simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate Exerciţiul -fişe de lucru; -evaluare
fundamentale şi manuale
imagistic (în faţă, în spate, deasupra-dedesubt Lucrul în echipă -pitici; orală şi pe
coordonarea fundamentale şi a
etc) Jocul didactic produs(lucrările
motrică coordonării
9.Asociere anotimp-imagine 1 29.09 Învăţare prin elevilor);
motrice
10.Lunile anului. Zilele săptămânii 1 30.09 cooperare
Problematizarea
11.Strugurele - ruperea şi mototolirea hârtiei 1 06.10
Identificarea
12.Fructe şi legume - conturare şi tăiere după 1 07.10
materialelor de
şablon -traseu cu
lucru utilizate în Demonstraţia
13.Covoraş cu plante uscate – colaj 1 13.10 labirint;
activitatea Explicaţia
14Planşa cu găurele - simulare cusut 1 14.10 -fişe de lucru;
practică Munca
15.Animale - modelare a plastilinei 1 20.10 -bastoane,
Formarea independentă
16Urmăreşte linia - imitare cu mâna/ degetul/ 1 21.10 mingi;
comportamen Exerciţiul
creionul a poziţiilor orizontală, verticală, -mărgele, aţă; - evaluare
tului de Lucrul în echipă
4. Tehnici de oblică -hârtie, lipici frontala;
manipulare Jocul didactic
lucru, materiale Prinderea corectă a instrumentelor de scris şabloane; -evaluare
a obiectelor prin Învăţare prin
şi instrumente de 17.Soarele şi luna – desen după şablon 1 27.10 -plante uscate; orală şi pe
joc cooperare
lucru Curcubeul- conturare şi tăiere după şablon, -hârtie produs(lucrările
Exersarea Problematizarea
lipire colorată; elevilor);
tehnicilor de lucru
18.Figuri geometrice simple- conturare şi 1 28.10 -foarfece;
utilizate în
tăiere după şablon, lipire -bentiţe;
activitățile de
Vapor din figuri geometrice -planşă cu
terapie ocupaţio-
Robot din figuri geometrice găuri;
nală
19.Exerciţii de cusut nasturi 1 10.11
20.Semnul de carte-ex. de cusut simplu 1 11.11

Învăţarea 21.Crizantema - tăiere, îndoire, pliere şi lipire 1 17.11


etapelor/opera 22.Semaforul - trasare după şablon, decupare 1 18.11
Demonstraţia
țiilor de realiza- după conturul trasat şi lipire
Explicaţia
re a unor produse 23.Lanţuri din cerculeţe - mişcări translatorii 1 24.11
Munca - evaluare
simple cu palmele faţă de planşetă -cuburi;
independentă frontala;
5. Produse finite Realizarea de Biluţe - mişcări circulare cu palmele faţă de -hârtie;
Exerciţiul -evaluare
(decorative sau produse simple, planşetă -plastilină;
Lucrul în echipă orală şi pe
utile) utilizând tehnicile 24. „Omul de zăpadă”- mişcări translatorii şi 1 25.11 -acuarele;
Jocul didactic produs(lucrările
învăţate mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă
Învăţare prin elevilor);
Analizarea, 25. „Paharul”- mişcări de adâncire cu ajutorul 1 01.12
cooperare
descrierea şi degetului mare
Problematizarea
aprecierea 26.Fulgi de nea - ruperea şi mototolirea 1 02.12
produsului finit hârtiei
6. Deprinderi de Exersarea 27.Curcubeul- desen figurativ cu linii drepte 1 08.12 Demonstraţia -culori; - evaluare
ordine şi igienă deprinderilor de Fulgerul-desen figurativ cu linii frânte Explicaţia -casetofon; frontala;
ordine şi igienă Melcul - desen figurativ cu linii curbe Munca -acuarele; -evaluare
28.Dacă vesel se trăieşte - joc muzical 1 09.12 independentă -penson; orală şi pe
Exerciţiul
Lucrul în echipă
-CD colinde;
29.Steaua sus rasare-colind Jocul didactic produs(lucrările
1 15.12 -creioane
Colinde,colinde Învăţare prin elevilor);
colorate;
cooperare
Problematizarea
Demonstraţia -carton; - evaluare
Explicaţia -figuri frontala;
7. Activităţi cu Exersarea
30. Felicitare de Crăciun - desen ornamental 1 16.12 Munca geometrice; -evaluare
caracter conduitei
şi decorativ independentă -acuarele; orală şi pe
ergoterapeutic independente prin
31.Ornamente pentru brad 1 22.12 Exerciţiul lipici; produs(lucrările
activităţi cu
32.Bradul de Crăciun din carton 1 23.12 Lucrul în echipă -creioane elevilor);
caracter
Jocul didactic colorate;
ergoterapeutic
Învăţare prin -hârtie
cooperare creponată;
-fire de plastic;
-vată;
-sclipici;
-imagini din
poveşti;