Sunteți pe pagina 1din 3

Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

didactice
(metode, tehnici
şi procedee,
suport didactic)

Evocare Salutul. 2 min.


Crearea climatului favorabil. Conversația
Verificarea temei pentru acasă. Frontal 6 min.
Captarea atenției:
A-B PRimăvara Rebus Individual
O1 2 min.
Realizarea Luare de notițe Individual 2 min.
Anunț tema lecției și obiectivele
sensului
operaționale.
Să trăiești, Moldovă
2 min.
Ex. 2 pag. 116
O1 Date despre autor.
George Coșbuc (n. 20
septembrie 1866, Hordou, România – Conversația Frontal
d. 9 mai 1918, București, România) a 5 min.
fost un poet, critic literar
și traducător român din Transilvania,
membru titular al Academiei
Române din anul 1916.
Poezia sa aparține patrimoniului
cultural național și deși este considerat
O2 un poet care a scris poezii ce se recitau
la serbările școlare sau populare,
creația sa îl recomandă drept un autor
clasic al literaturii române, un om cu un
gust literar desăvârșit și un autor
canonic, care nu poate lipsi din
manualele școlare nici în ziua de azi.
Lectura model
Lectura selectivă
Explicarea cuvintelor necunoscute Lectura model
Încadrarea în enunțuri. Lectura selectivă Frontal 5 min.
Ex. 4, 5 pag. 141 Individual
Ex. 6-10 pag. 79-82 (test ) Cazurile
substantivului Exercițiu
10 min.
O4 CES Exercii din manualul clasei a II
CES Liderul de la fiecare grup prezintă
rezolvarea exercițiilor frontal, sau la
tablă în dependență de item.
2 min.
Reflectie Ex. 8 pag. 60 (test) Frontal 5 min.
Înainte , după. Graficul T
O3
Extindere Descrieți o zi frumoasă de primăvară. Explicația Frontal
4 min.
Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova

Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Haruța Natalia
Clasa: V-a
Data: 11.03.19
Unitatea: Copilul și natura
Tema: Vestitorii primăverii, de G. Coșbuc
Lecția: 1
Timp alocat: 45 min
Competențe:
* Competența unui vorbitor cult, conștient, capabil să înțeleagă și să producă,
adecvat și corect, mesaje orale și scrise.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare dialogată şi monologată;
* Utlizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1- să citească corect, fluent și conștient textul;
O2- să asimileze date despre George Coșbuc;
O3- să recunoască cazurile substantivului;
O4- să acumuleze minimul necesar de cuvinte prin care ar putea menține o conversație la
temă.

CES- să identifice sinonimele și antonimele dintr-un text dat.


Metode și procedee:
conversația, exercițiul, explicația, lectura, exercițiu de pronunție
Mijloace didactice:
Manual, foi, caiet, pix, tablă, cretă.

Repere bibliografice:
1. Cazacu, Tamara, Limba română, Manual pentru elevii clasei a V-a a școlii cu
predare în limba rusă, Editura, Lumina, Chișinău, 2016
2. Ciobanu, Tamara, Liulelov Inga, ș.a, Ora de română pentru clasa a V-a, Exerciții
de vocabular și gramatică, Auxiliar didactic pentru elevi și părinți, Ed. Integritas,
Chișinău, 2015
1. Sărbătoarea Învierii Domnului
2. Aripi are, / Parcă-i floare. / Încotro a zburat oare?
3. Prima lună din anotimpul primăvara.
4. Este numită FLORAR luna........
5. Care floare, fuge după soare?
6. Prietenul la ............... se cunoaște.

7. A doua lună din anotimpul primăvara este................


8. Peste mare aruncat / După ploaie el apare, / Soarele îi dă culoare./
9. Pasăre călătoare ce are coada precum o furculiță.

1. paste, 2fluturele, 3. martie, 4. mai, 5. floarea-soarelui; 6. nevoie, 7. aprilie, 8.


curcubeul, 9. randunica.